Brugerundersøgelser Reno Djurs I/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerundersøgelser Reno Djurs I/S"

Transkript

1 Brugerundersøgelser Reno Djurs I/S Rekvireret af: Reno Djurs I/S Udfærdiget af: JHN Processor v. cob Høg Nyborg og Bjarke Bøgeskov Jespersen November-december 202 JHN PROCESSOR I Spinderigade E I 700 Vejle I tlf.: I I 0

2 Indholdsfortegnelse Formål Oversigt over brugerundersøgelserne Resultater Generelt om Reno Djurs Samlet brugerundersøgelse Brugerundersøgelse : Genbrugsstationer Haveboliger Brugerundersøgelse 2: Genbrugsstationer Sommerhuse Brugerundersøgelse og 2: Genbrugsstationer fælles Brugerundersøgelse 3: Dagrenovation Husstande Brugerundersøgelse 4: Dagrenovation Sommerhuse Brugerundersøgelse 5: Bundfældningstanke Brugerundersøgelse 6: Samletanke Brugerundersøgelse 7: Olie- og benzinudskillere Brugerundersøgelse 8: Fedtudskillere Brugerundersøgelse 9: Klinisk risikoaffald Brugerundersøgelse 0: Glatved... 26

3 Formål Formålet med undersøgelsen er at vurdere, i hvilket omfang brugerne mener, at Reno Djurs leverer en god service. Reno Djurs I/S har i november 202 derfor udsendt spørgeskemaer og følgebreve til 0 forskellige brugere i 8 forskellige affaldsordninger. 2 Oversigt over brugerundersøgelserne Tabel viser en oversigt over de 0 gennemførte brugerundersøgelser, herunder specifikt hvilke affaldsordninger de forskellige brugerundersøgelser omhandler, hvilken målgruppe undersøgelsen har, hvor mange spørgeskemaer der er blevet udsendt, samt hvor høj svarprocenten i den pågældende undersøgelse har været. Det vurderes, at svarprocenterne generelt er høje for denne type brevundersøgelser. Tabellen viser, at svarprocenten for brugerundersøgelsen samlet set er 38 %. Dette er et forventeligt højt niveau for denne type af brugerundersøgelse. Efter undersøgelsens afslutning er der modtaget yderligere 2 udfyldte skemaer, der ikke indgår i resultatopgørelserne i undersøgelsen. Tabel : oversigt over de 0 brugerundersøgelser Skem a Affaldsordning Målgruppe Antal udsendte breve Antal besvarede skemaer, der indgår i analysen Antal besvarede skemaer, modtaget i alt Svarprocent Genbrugsstationer Haveboliger Genbrugsstationer Sommerhuse Dagrenovation Husstande Dagrenovation Sommerhuse Bundfældningstanke Borgere og virksomheder. 6 Samletanke I Syddjurs Olie- og benzinudskillere Borgere og * 49 virksomheder 8 Fedtudskillere Borgere og * 27 virksomheder 9 Klinisk risikoaffald Virksomheder 29* Glatved Vognmænd 235* I alt Den høje svarprocent vurderes at skyldes, at brugerundersøgelsen blev opfattet som troværdig, breve og spørgeskema fremstår overskuelige, at der kunne vindes præmier, at servicen på affaldsområdet opfattes som vigtig, samt at det var let at udfylde og returnere spørgeskemaet 2

4 3 Resultater De følgende afsnit præsenterer resultaterne af de 0 brugerundersøgelser. 3. Generelt om Reno Djurs Samlet brugerundersøgelse -0 Afsnittet præsenterer udvalgte resultater fra alle brugerundersøgelserne, hvor der er blevet spurgt om brugernes holdning til Reno Djurs generelt. 3.. Udsagn om Reno Djurs Figur viser andelen af brugere, der er enige, overvejende enige, overvejende uenige og uenige i en række forskellige spørgsmål angående Reno Djurs. De absolutte tal fremgår af bilaget. Figur : Brugernes enighed i en række udsagn om Reno Djurs (i absolutte tal og procent) 0% 25% 50% 75% 00% Jeg har generelt et godt indtryk af Reno Djurs Reno Djurs informerer godt om affaldsordningerne Reno Djurs sikrer en høj standard for miljøet 6 38 Der er en god sammenhæng mellem min betaling til Reno Djurs, og den nytte jeg har af Henvendelse til Reno Djurs Brugerne blev spurgt om, hvorvidt de har henvendt sig til Reno Djurs i 202. Resultaterne heraf er fremstillet i figur 2. Figur 2: Har du henvendt dig til Reno Djurs I 202? (i procent) % 7% 24% 68% Jeg har ikke henvendt mig til Reno Djurs Jeg har henvendt mig til Reno Djurs ved brev Jeg har henvendt mig til Reno Djurs ved Jeg har henvendt mig til Reno Djurs ved telefon 3

5 De brugere der har henvendt sig til Reno Djurs i 202, blev herefter spurgt om, hvordan de oplevede henvendelsen. Figur 3: Brugernes enighed i en række udsagn om deres henvendelse til Reno Djurs i 202 (i absolutte tal og procent) 0% 25% 50% 75% 00% Det var let at komme i forbindelse med Reno Djurs 8 7 Jeg fik en god og venlig betjening Jeg fik løst mit problem Affaldsguide og hjemmeside Brugerne blev spurgt ind til Reno Djurs affaldsguide, såvel som hjemmeside. Brugerne blev spurgt, hvor god de synes seneste affaldsguide fra Reno Djurs, der blev udsendt I januar 202, er. Reno Djurs har fornyligt fået en ny hjemmeside. Derfor blev brugerne spurgt ind til, hvor god de synes den nye hjemmeside ( er. Figur 4: Brugernes enighed i en række udsagn om Reno Djurs affaldsguide og nye hjemmeside (i absolutte tal og procent) 0% 25% 50% 75% 00% Jeg synes, at affaldsguiden er god 7 28 Jeg synes, at hjemmesiden er god

6 3..4 Sammenligning på tværs af de 0 brugerundersøgelser Det er muligt at sammenligne svarene på de generelle spørgsmål om Reno Djurs på tværs af de forskellige brugerundersøgelser og målgrupper. Tabel 2 viser således andelen af brugere, der er enige eller overvejende enige i den række af udsagn om Reno Djurs, der er blevet gennemgået i dette afsnit, opdelt efter brugerundersøgelse. De enkelte andele er markeret med rød hvor andelen af brugere, der er enige og overvejende enige, er under 90 %, gule nuancer, når andelen er mellem 90 og 95 % og med grønne nuancer, når andelen er mellem 95 og 00 %. Farverne indikerer således parametre, hvor der er mulighed for forbedring og parametre, hvor tilfredsheden hos brugerne er høj. Tabellen viser eksempelvis, at 99 % af brugerne fra brugerundersøgelse omkring havehusejere og genbrugsstationer, har angivet, at de er enige eller overvejende enige i, at de generelt har et godt indtryk af Reno Djurs. Tabel 2: Andelen af brugere, der er enige eller overvejende enige i en række udsagn om Reno Djurs, kontakten til Reno Djurs og Reno Djurs produkter, opdelt efter brugerundersøgelse (i procent) : Genbrugsstationer - Haveboliger 2: Genbrugsstationer - Sommerhuse 3: Dagrenovation - Husstande 4: Dagrenovation - Sommerhuse 5: Bundfældningstanke 6: Samletanke 7: Olie- og benzinudskillere 8: Fedtudskillere 9: Klinisk risikoaffald 0: Anlægget i Glatved Fælles for alle undersøgelser Jeg har generelt et godt indtryk af Reno Djurs RD informerer godt om affalds-ordningerne Reno Djurs sikrer en høj standard for miljøet God sammenhæng ml. betaling og nytte af ordningerne Det var let at komme i forbindelse med RD Jeg fik en god og venlig betjening Jeg fik løst mit problem Jeg synes, at affaldsguiden er god Jeg synes, at hjemmesiden er god 99% 99% 99% 99% 00% 00% 98% 00% 00% 99% 99% 99% 00% 98% 98% 99% 98% 00% 00% 96% - 99% 97% 98% 00% 98% 00% 00% 00% 00% 97% 99% 98% 92% 86% 96% 85% 90% 88% 98% 88% 93% - 90% 00% 00% 00% 96% 00% 00% 96% 00% 97% 98% 99% 00% 98% 00% 00% 00% 00% 96% 00% 00% 98% 99% 97% 92% 00% 95% 00% 00% 96% 93% 97% 00% 97% 00% 99% 99% 99% 00% 00% 00% 00% 00% - 00% 00% 98% 00% 97% 00% 00% 00% 00% 96% - 99% 5

7 3..5 Sammenligning med 2007-undersøgelsen Reno Djurs og JHN Processor gennemførte i 2007 en lignende brugerundersøgelse. Det er muligt at sammenligne nogle af resultaterne med denne brugerundersøgelse fra 2007 foretaget blandt Reno Djurs forskellige brugere. Tabel 3 viser sammenligningen mellem 202- og undersøgelserne på relevante spørgsmålsparametre. Andelen af enige og overvejende enige brugere er i begge undersøgelser meget høj, og der er kun mindre forskydninger mellem undersøgelserne. Andelen af brugere, der generelt set har et godt indtryk af Reno Djurs, er steget med et enkelt procentpoint fra 2007 til 202, mens andelen af brugere, der er enige eller overvejende enige i, at Reno Djurs sikrer en høj standard for miljøet, er faldet med et enkelt procentpoint. Begge procentpointsdifferencer er meget lave, og ligger indenfor den statistiske usikkerhed. Tabel 3: Sammenligning mellem 202- og 2007-undersøgelsen på relevante spørgsmålsparametre (andel af enige og overvejende enige brugere opgjort i procent og difference i procentpoint) 202-undersøgelsen 2007-undersøgelsen Difference Jeg har generelt et godt indtryk af Reno Djurs 99 % 99 % % Reno Djurs informerer godt om affaldsordningerne 99 % 99 % 0 % Reno Djurs sikrer en høj standard for miljøet 98 % 99 % - % 3.2 Brugerundersøgelse : Genbrugsstationer Haveboliger Afsnittet præsenterer resultaterne af brugerundersøgelse, der omhandler Reno Djurs genbrugsstationer, hvor målgruppen er haveboliger. Der er 0 genbrugsstationer i Reno Djurs område. Uanset hvilken kommune på Djursland man bor i, kan man frit benytte dem alle. Det gælder også ejere og lejere i sommerhuse i området. Brugerundersøgelsen blev gennemført blandt 350 haveboliger i Reno Djurs område. 34 har svaret på spørgeskemaet Anvendelse af Reno Djurs genbrugsstationer Figur 5 viser andelen af brugere fra haveboliger, der anvender Reno Djurs genbrugsstationer. Figur 5: Bruger din husstand Reno Djurs' genbrugsstationer? (i %) % 99% 6

8 Brugerne fra haveboliger blev spurgt om hvilken genbrugsstation, de benytter mest. Figur 6 viser andelen af de adspurgte brugere, der anvender de pågældende genbrugsstationer mest. Figur 6: Hvilken genbrugsstation benytter du mest? (i %) 25% 20% 6% 9% 5% 0% 2% % 0% % 9% 8% 5% 4% 0% 0% Udsagn om genbrugsstationerne Brugerne blev spurgt om, hvor enige de er i en række udsagn om genbrugsstationerne. Figur 7: Brugernes enighed i en række udsagn om genbrugsstationerne (i %) 0% 25% 50% 75% 00% Jeg er generelt tilfreds med genbrugsstationen 82 8 Åbningstiderne er passende Skiltene informerer godt om, hvor affaldet skal hen Ventetiden er acceptabel Kørselsforholdene på pladsen er gode Det er nemt at aflevere affald i containerne Pladsen er pæn og ryddelig Hvis jeg spørger, får jeg god vejledning fra personalet Personalet er venligt

9 3.2.3 Besøgshyppighed Brugerne fra haveboliger blev desuden spurgt, hvor ofte de benytter genbrugsstationerne til affald fra deres husstand. Figur 8 viser brugernes besøgshyppighed i procent. Figur 8: Hvor ofte benytter du genbrugsstationerne til affald fra din husstand? (i %) 29% 6% 26% 0-2 gange om året 3-5 gange om året 6-2 gange om året 39% Oftere end 2 gange om året 3.3 Brugerundersøgelse 2: Genbrugsstationer Sommerhuse Afsnittet præsenterer resultaterne af brugerundersøgelse 2, der omhandler Reno Djurs genbrugsstationer, hvor målgruppen er sommerhuse. Der er 0 genbrugsstationer i Reno Djurs område. Uanset hvilken kommune på Djursland man bor i, kan man frit benytte dem alle. Det gælder også ejere og lejere i sommerhuse i området. Brugerundersøgelsen blev gennemført blandt 350 sommerhuse i Reno Djurs område. 33 har svaret på spørgeskemaet Anvendelse af Reno Djurs genbrugsstationer Figur 9 viser andelen af brugere fra sommerhuse, der anvender Reno Djurs genbrugsstationer. Figur 9: Benyttes Reno Djurs genbrugsstationer til affaldet fra dit sommerhus? (i %) 5% 95% 8

10 Brugerne fra sommerhusene blev spurgt om hvilken genbrugsstation, de benytter mest. Figur 0: Hvilken genbrugsstation benytter du mest? (i %) 30% 27% 25% 23% 20% 9% 5% 0% 5% 0% 2% 9% 6% 0% % 8% 4% Udsagn om genbrugsstationerne Brugerne blev spurgt om, hvor enige de er i en række udsagn om genbrugsstationerne. Figur : Brugernes enighed i en række udsagn om genbrugsstationerne (i %) 0% 25% 50% 75% 00% Jeg er generelt tilfreds med genbrugsstationen Åbningstiderne er passende Skiltene informerer godt om, hvor affaldet skal hen Ventetiden er acceptabel Kørselsforholdene på pladsen er gode Det er nemt at aflevere affald i containerne Pladsen er pæn og ryddelig 84 6 Hvis jeg spørger, får jeg god vejledning fra personalet Personalet er venligt

11 3.3.3 Besøgshyppighed Brugerne blev desuden spurgt, hvor ofte de benytter genbrugsstationerne til affald fra deres sommerhus. Figur 2 viser brugernes besøgshyppighed i procent. Figur 2: Hvor ofte benytter du genbrugsstationerne til affald fra din husstand? (i %) 9% 6% 0-2 gange om året 3-5 gange om året 38% 6-2 gange om året 37% Oftere end 2 gange om året 0

12 3.4 Brugerundersøgelse og 2: Genbrugsstationer fælles På baggrund af brugerundersøgelse og 2, er det muligt at sige noget om tilfredsheden blandt både haveboligejere og sommerhusejere, samlet set. I nedenstående afsnit er der opstillet to tabeller. En, der angiver andelen af enige og overvejende enige brugere på tværs af genbrugsstationer og parametre, og en tabel, der sammenligner enigheden på sammenlignelige parametre i 202 med enigheden på parametrene i 2007-undersøgelsen Sammenligning på tværs af genbrugsstationer Tabel 4 viser andelen af enige og overvejende enige brugere fra både haveboliger og sommerhuse i en række udsagn om genbrugsstationerne (se figur 7 og ), opdelt efter genbrugsstation. Det skal bemærkes, at det ikke er muligt at sige noget sikkert om andelene på Anholt, eftersom blot 5 respondenter ligger til grund for andelene. Tabel 4: Andelen af enige og overvejende enige brugere på tværs af genbrugsstationerne (i %) Anholt Drammelstrup Ebeltoft Glesborg Grenaa Hornslet Knebel Ryomgård Rønde Tirstrup Jeg er generelt tilfreds med genbrugsstationen 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 97% 00% Åbningstiderne er passende 80% 98% 85% 97% 96% 95% 75% 83% 78% 83% Skiltene informerer godt om, hvor affaldet skal hen 00% 00% 99% 98% 00% 00% 98% 96% 90% 00% Ventetiden er acceptabel 00% 94% 97% 00% 98% 00% 98% 00% 00% 00% Kørselsforholdene på pladsen er gode 00% 96% 96% 98% 98% 00% 96% 96% 84% 00% Det er nemt at aflevere affald i containerne 00% 00% 97% 98% 98% 95% 96% 96% 90% 9% Pladsen er pæn og ryddelig 00% 98% 99% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% Hvis jeg spørger, får jeg god vejledning fra personalet 00% 00% 00% 00% 94% 00% 98% 00% 97% 96% Personalet er venligt 00% 98% 00% 98% 90% 00% 96% 00% 97% 9%

13 3.4.2 Sammenligning med 2007-undersøgelse Det er muligt at sammenligne tilfredsheden med genbrugsstationerne i 2007 med tilfredsheden med genbrugsstationerne i 202. Tabel 4 angiver således differencen i andelene af brugere, der er enige og overvejende enige i udsagnene om genbrugsstationerne. Tabellen fremstiller således differencen i procentpoint imellem de to undersøgelser og dermed udviklingen fra 2007 til 202. En rød farve og et negativt antal procentpoint angiver således, at der er sket en tilbagegang i andelen af brugere, der er enige eller overvejende enige i det givne udsagn, mens en grøn farve og et positivt antal procentpoint angiver, at der er sket en fremgang. Tabel 5: Difference i andelen af enige og overvejende enige brugere på tværs af genbrugsstationerne (i procentpoint) Anholt Drammelstrup Ebeltoft Glesborg Grenaa Hornslet Knebel Ryomgård Rønde Tirstrup Jeg er generelt tilfreds med genbrugsstationen Åbningstiderne er passende Skiltene informerer godt om, hvor affaldet skal hen - 0% 0% 2% % 0% 0% 0% -2% 3% - % 0% 2% 0% 24% -9% -5% -7% 4% - 2% % % 2% 2% -% -3% -7% 3% Ventetiden er acceptabel - -6% -3% % -% 2% -2% % 3% 0% Kørselsforholdene på pladsen er gode Det er nemt at aflevere affald i containerne - -2% -3% % % 0% % 0% 3% 0% - 3% -2% % % 0% % 0% -% 7% Pladsen er pæn og ryddelig - -% -% 0% % 0% 0% 0% 0% 0% Hvis jeg spørger, får jeg god vejledning fra personalet - % % % -4% 2% -2% 0% -% 2% 2

14 3.5 Brugerundersøgelse 3: Dagrenovation Husstande Afsnittet præsenterer resultaterne af brugerundersøgelse 3, der omhandler dagrenovation, hvor målgruppen er private husstande. Reno Djurs' dagrenovationsordning er baseret på en høj grad af valgfrihed. Man kan vælge mellem fem forskellige beholderstørrelser til restaffald, ligesom der er mulighed for at vælge forskellige tømningshyppigheder. Brugerundersøgelsen blev gennemført blandt en række husstande i Reno Djurs område. 202 har svaret på spørgeskemaet Ordningen for restaffald Figur 3 viser husstandenes enighed i to spørgsmål angående ordningen for restaffald. Figur 3: Afhentning af restaffald: Hvor enig er du i følgende udsagn? (i %) 0% 25% 50% 75% 00% Jeg er generelt tilfreds med ordningen for restaffald 8 7 Spanden med restaffald bliver stillet på plads af skraldemanden efter tømning Ordningen for brugte batterier Figur 4 viser husstandenes svar på spørgsmålet om, hvorvidt de bruger ordningen for brugte batterier. Figur 4: Benytter din husstand ordningen for brugte batterier? (i %) 22% 8% Jeg kender ikke ordningen 70% 3

15 3.5.3 Ordningen for papir og pap Figur 5 viser husstandenes svar på spørgsmålet om, hvorvidt de er tilmeldt ordningen for afhentning af papir og pap. Figur 5: Er din husstand tilmeldt ordningen for afhentning af papir og pap? (i %) 8% 92% Figur 6 viser husstandenes svar på to spørgsmål om ordningen for afhentning af papir og pap. Figur 6: Afhentning af papir og pap: Hvor enig er du i følgende udsagn? (i %) 0% 25% 50% 75% 00% Jeg er generelt tilfreds med ordningen for papir og pap 89 0 Spanden bliver stillet på plads af skraldemanden efter tømning Affaldssortering Figur 7 viser husstandenes enighed i en række udsagn om affaldssortering. Figuren viser eksempelvis, at 50 % af husstandene er enige i, at det er vigtigt at sortere affald i flere affaldstyper end i dag. 8 % af husstandene erklærer sig enige eller overvejende enige i dette. Derudover angiver 77 % sig enige eller overvejende enige i, at de gerne vil sortere madaffald fra det øvrige affald, hvis det er en miljømæssig fordel. Desuden angiver 89 %, at de gerne vil sortere emballager i en separat skraldespand, hvis det er en miljømæssig fordel. Derimod angiver 68 %, at de er overvejende uenige eller uenige i, at det gerne må koste mere at øge genanvendelsen. Der er dermed en generel tendens til, at de fleste husstande synes, det er vigtigt at sortere affald, og at man gerne vil sortere både madaffald og emballager, så længe det ikke koster mere. 4

16 Figur 7: Hvor enig er du i følgende udsagn om affaldssortering? (i %) 0% 25% 50% 75% 00% Det er vigtigt at sortere affald i flere affaldstyper end i dag Hvis det er en miljømæssig fordel, vil jeg gerne sortere madaffald fra det øvrige køkkenaffald Hvis det er en miljømæssig fordel, vil jeg gerne sortere emballager i en separat skraldespand Det må gerne koste mere at øge genanvendelsen Figur 8 viser, hvor mange skraldespande husstandene er indstillet på at have i fremtiden, hvis de skal sortere mere. Eksempelvis angiver 29 %, at de er indstillet på at have 2 skraldespande. Figur 8: Hvis du skal sortere mere, hvor mange skraldespande vil du være indstillet på at have i fremtiden? (i %) 35% 30% 25% 20% 5% 0% 5% 0% 29% 25% 22% 4% 0% skraldespand 2 skraldespande 3 skraldespande 4 skraldespande Ved ikke 39 % angiver at de er indstillet på at have -2 skraldespande mens ligeledes 39 % angiver, at de er indstillet på at have 3-4 skraldespande. Dog angiver hele 22 %, at de ikke ved, hvor mange skraldespande de er indstillet på at have. Der er dermed en del borgere, der er uafklarede i forhold til spørgsmålet. 5

17 3.6 Brugerundersøgelse 4: Dagrenovation Sommerhuse Afsnittet præsenterer resultaterne af brugerundersøgelse 4, der omhandler dagrenovation, hvor målgruppen er sommerhuse. Reno Djurs' dagrenovationsordning er baseret på en høj grad af valgfrihed. Man kan vælge mellem fem forskellige beholderstørrelser til restaffald, ligesom der er mulighed for at vælge forskellige tømningshyppigheder. Brugerundersøgelsen blev gennemført blandt en række sommerhuse i Reno Djurs område. 227 har svaret på spørgeskemaet Ordningen for restaffald Figur 9 viser sommerhusejernes enighed i to spørgsmål angående ordningen for restaffald. Figuren viser eksempelvis, at 69 % af sommerhusejerne er enige i, at de generelt er tilfredse med ordningen for restaffald. Tilfredsheden med ordningen er meget stor, dog lidt mindre end for husstandene (se figur 3). Desuden angiver %, at de er uenige eller overvejende uenige i, at spanden til restaffald bliver stillet tilbage på plads af skraldemanden efter tømning. Husstandene er dermed mere enige i dette parameter end sommerhusejerne. Figur 9: Afhentning af restaffald: Hvor enig er du i følgende udsagn? (i %) 0% 25% 50% 75% 00% Jeg er generelt tilfreds med ordningen for restaffald Spanden til restaffald bliver stillet på plads af skraldemanden efter tømning? Ordningen for brugte batterier Figur 20 viser husstandenes svar på om, de bruger ordningen for brugte batterier. Figur 20: Benytter din husstand ordningen for brugte batterier? (i %) 54% 2% 25% Jeg kender ikke ordningen 6

18 3.6.3 Kuber til papir og glas Figur 2 viser sommerhusejernes svar på spørgsmålet om, hvor ofte de benyttet de kuber til indsamling af papir og glas, der er opstillet. 37 % af sommerhusejerne angiver, at de benytter dem 3-5 gange om året. Kun % benytter dem mere end én gang i måneden. Derudover er der 8 % af sommerhusejerne, der aldrig benytter kuberne. Figur 2: Hvor ofte benytter dit sommerhus de kuber til indsamling af papir og glas, der er opstillet? (i %) 40% 35% 30% 37% 25% 20% 5% 0% 5% 8% 4% 9% % 0% Aldrig -2 gange om året 3-5 gange om året 6-2 gange om året Oftere end 2 gange om året Figur 22 viser sommerhusejernes svar på en række udsagn om kuberne til papir og glas. Figur 22: Hvor enig er du i følgende udsagn om kuberne? (i %) 0% 25% 50% 75% 00% Kuberne er placeret tilstrækkeligt tæt på mit sommerhus Der er altid plads i kuben Skiltningen ved kuberne er god Rengøringen ved kuberne er god

19 3.6.4 Affaldssortering Figur 23 viser sommerhusejernes enighed i en række udsagn om affaldssortering. Figur 23: Hvor enig er du i følgende udsagn om affaldssortering? (i %) 0% 25% 50% 75% 00% Det er vigtigt at sortere affald i flere affaldstyper end i dag, så vi får højere genanvendelse Hvis det er en miljømæssig fordel, vil jeg gerne sortere papir og pap i en separat skraldespand ved sommerhuset Hvis det er en miljømæssig fordel, vil jeg gerne sortere emballager i en separat skraldespand ved sommerhuset Hvis det er en miljømæssig fordel, vil jeg gerne sortere madaffald i en separat skraldespand ved sommerhuset Det må gerne koste mere at øge genanvendelsen Figur 24 viser, hvor mange skraldespande sommerhusejerne er indstillet på at have i fremtiden, hvis de skal sortere mere. Figur 24: Hvis du skal sortere mere, hvor mange skraldespande vil du være indstillet på at have i fremtiden? (i %) 50% 40% 43% 30% 20% 0% 0% 25% 7% % 4% skraldespand 2 skraldespande 3 skraldespande 4 skraldespande Ved ikke 8

20 3.7 Brugerundersøgelse 5: Bundfældningstanke Afsnittet præsenterer resultaterne af brugerundersøgelse 5, der omhandler bundfældningstanke. Reno Djurs administrerer ordningen med at tømme bundfældningstanke i Norddjurs og Syddjurs Kommuner. Alle ejendomme med bundfældningstanke har pligt til at være med i ordningen. Tankene skal tømmes én gang om året ved helårsbeboelser og hvert andet år i sommerhuse. Brugerundersøgelsen blev gennemført blandt 249 brugere af ordningen for bundfældningstanke. 92 har besvaret det udsendte spørgeskema. Figur 25 viser brugernes enighed i en række udsagn om ordningen for bundfældningstanke. Figur 25: Hvor enig er du i følgende udsagn om ordningen for bundfældningstanke (i %) 0% 25% 50% 75% 00% Jeg er tilfreds med ordningen for bundfældningstanke Jeg er tilfreds med den information, jeg får om tømning af min bundfældningstank Jeg modtager altid en tømningsrapport i postkassen på min ejendom efter tømning af bundfældningstanken 96 3 Brugerne blev herefter spurgt om, hvorvidt de har henvendt sig til entreprenøren om tømning af deres bundfældningstank. Figur 26: Har du henvendt dig til entreprenøren om tømning af din bundfældningstank? (i %) 8% 82% 9

21 De brugere, der havde henvendt sig til entreprenøren, blev herefter spurgt om, hvorvidt de fik en god betjening ved henvendelsen. Figur 27: Hvor enig er du i følgende udsagn om henvendelsen til entreprenøren? (i %) 0% 25% 50% 75% 00% Jeg fik en god betjening ved henvendelsen til entreprenøren om tømning af min bundfældningstank Brugerundersøgelse 6: Samletanke Afsnittet præsenterer resultaterne af brugerundersøgelse 6, der omhandler samletanke. Reno Djurs administrerer tømningsordningen for samletanke i Syddjurs Kommune. Alle ejendomme i Syddjurs Kommune, som er registreret med en samletank har pligt til at være med i ordningen. Samletanke skal tømmes efter behov, idet grundejeren bestiller tømning. Brugerundersøgelsen blev gennemført blandt 99 brugere af ordningen for samletanke, fra Syddjurs Kommune. 58 har besvaret det udsendte spørgeskema. Figur 28 viser brugernes enighed i en række udsagn om ordningen for samletanke. Figur 28: Hvor enig er du i følgende udsagn om ordningen for samletanke (i %) 0% 25% 50% 75% 00% Jeg er tilfreds med ordningen for samletanke Det er let at bestille tømning af min samletank Jeg modtager altid en tømningsrapport i postkassen på min ejendom efter tømning af samletanken

22 Brugerne blev herefter spurgt om, hvorvidt de har henvendt sig til entreprenøren om tømning af deres samletank. Figur 29: Har du henvendt dig til entreprenøren om tømning af din samletank? (i %) 37% 63% De brugere, der havde henvendt sig til entreprenøren, blev herefter spurgt om, hvorvidt de fik en god betjening ved henvendelsen. Figur 30: Hvor enig er du i følgende udsagn om henvendelsen til entreprenøren? (i %) 0% 25% 50% 75% 00% Jeg fik en god betjening ved henvendelsen til entreprenøren om tømning af min samletank

23 3.9 Brugerundersøgelse 7: Olie- og benzinudskillere Afsnittet præsenterer resultaterne af brugerundersøgelse 7, der omhandler olie- og benzinudskillere. Reno Djurs administrerer tømningsordningen for olie- og benzinudskilleranlæg i Norddjurs og Syddjurs Kommuner. Alle grundejere, som i forbindelse med afløbssystemet på deres ejendom, har installeret et udskilleranlæg er forpligtiget til at tilmelde udskillere til ordningen. Brugerundersøgelsen blev gennemført blandt 87 brugere af ordningen for olie- og benzinudskillere. 49 har besvaret det udsendte spørgeskema. Figur 3 viser brugernes enighed i en række udsagn om ordningen for olie- og benzinudskillere. Figur 3: Hvor enig er du i følgende udsagn om ordningen for olie- og benzinudskillere (i %) 0% 25% 50% 75% 00% Jeg er tilfreds med ordningen for olie- og benzinudskillere Tømningen af olie- og benzinudskilleren på min ejendom fungerer godt Det er let at bestille tømning af olie- og benzinudskilleren 86 4 Jeg modtager altid en tømningsrapport i postkassen på min ejendom efter tømning af olieog benzinuskilleren 83 6 Brugerne blev herefter spurgt om, hvorvidt de har henvendt sig til entreprenøren om tømning af deres bundfældningstank. Figur 32: Har du henvendt dig til entreprenøren om tømning af din olie- og benzinudskiller? (i %) 30% 70% 22

24 De brugere, der havde henvendt sig til entreprenøren, blev herefter spurgt om, hvorvidt de fik en god betjening ved henvendelsen. Figur 33: Hvor enig er du i følgende udsagn om henvendelsen til entreprenøren? (i %) 0% 25% 50% 75% 00% Jeg fik en god betjening ved henvendelsen til entreprenøren om tømning af min olie- og benzinudskiller Brugerundersøgelse 8: Fedtudskillere Afsnittet præsenterer resultaterne af brugerundersøgelse 8, der omhandler fedtudskillere. Reno Djurs administrerer tømningsordningen for fedtudskilleranlæg i Norddjurs og Syddjurs Kommuner. Alle grundejere, som i forbindelse med afløbssystemet på deres ejendom, har installeret et fedtudskilleranlæg er forpligtiget til at tilmelde udskillere til ordningen. Brugerundersøgelsen blev gennemført blandt 0 brugere af ordningen for fedtudskillere. 27 har besvaret det udsendte spørgeskema. Figur 34 viser brugernes enighed i en række udsagn om ordningen for bundfældningstanke. Figur 34: Hvor enig er du i følgende udsagn om ordningen for fedtudskillere (i %) 0% 25% 50% 75% 00% Jeg er tilfreds med ordningen for fedtudskillere Tømningen af fedtudskilleren på min ejendom fungerer godt Det er let at bestille tømning af fedtudskilleren Jeg modtager altid en tømningsrapport i postkassen på min ejendom efter tømning af udskilleren

25 Brugerne blev herefter spurgt om, hvorvidt de har henvendt sig til entreprenøren om tømning af deres fedtudskiller. Figur 35: Har du henvendt dig til entreprenøren om tømning af din fedtudskiller? (i %) 36% 64% De brugere, der havde henvendt sig til entreprenøren, blev herefter spurgt om, hvorvidt de fik en god betjening ved henvendelsen. Figur 36: Hvor enig er du i følgende udsagn om henvendelsen til entreprenøren? (i %) 0% 25% 50% 75% 00% Jeg fik en god betjening ved henvendelsen til entreprenøren om tømning af min fedtudskiller Brugerundersøgelse 9: Klinisk risikoaffald Afsnittet præsenterer resultaterne af brugerundersøgelse 9, der omhandler klinisk risikoaffald. Klinisk risikoaffald skal håndteres og bortskaffes miljø- og sikkerhedsmæssigt/sundhedsmæssigt forsvarligt. Norddjurs og Syddjurs kommuner har derfor iværksat en indsamlingsordning, som administreres af Reno Djurs I/S. Affaldsordningen er en henteordning, hvor affaldet afhentes på affaldsproducentens adresse. Klinisk risikoaffald er den del af affaldet, der produceres i forbindelse med pleje og behandling af mennesker og dyr, som er uegnet til bortskaffelse gennem den almindelige dagrenovation. Brugerundersøgelsen blev gennemført blandt 29 brugere af ordningen for fedtudskillere. 72 har besvaret det udsendte spørgeskema. 24

26 Figur 37 viser brugernes enighed i et udsagn om hvor tilfredse de er med ordningen for klinisk risikoaffald. Figur 37: Hvor enig er du i følgende udsagn om ordningen for klinisk risikoaffald (i %) 0% 25% 50% 75% 00% Jeg er tilfreds med ordningen for klinisk riskioaffald Brugerne blev herefter spurgt om, hvorvidt de har henvendt sig til entreprenøren om afhentning af klinisk risikoaffald. Figur 38: Har du henvendt dig til entreprenøren om afhentning af klinisk risikoaffald? (i %) 2% 79% De brugere, der havde henvendt sig til entreprenøren, blev herefter spurgt om, hvorvidt de fik en god betjening ved henvendelsen. Figur 39: Hvor enig er du i følgende udsagn om henvendelsen til entreprenøren? (i %) 0% 25% 50% 75% 00% Jeg fik en god betjening, da jeg henvendte mig til entreprenøren

27 3.2 Brugerundersøgelse 0: Glatved Afsnittet præsenterer resultaterne af brugerundersøgelse 0, der omhandler behandlingsanlægget i Glatved, hvor virksomheder har mulighed for at deklarere og aflevere affald til deponi. Brugerundersøgelsen blev gennemført blandt 29 virksomheder, der bruger anlægget i Glatved. 72 har besvaret det udsendte spørgeskema Generelt om Reno Djurs Ud over de generelle spørgsmål om Reno Djurs, der blev præsenteret i afsnit 3., der blev stillet på tværs af brugerundersøgelserne, blev der stillet yderligere et par spørgsmål i undersøgelsen om anlægget i Glatved, som ikke blev stillet i de andre undersøgelser. Figur 40 viser således brugernes svar på spørgsmålet om, hvorvidt de får nok information fra Reno Djurs om affaldsordninger og priser. Figur 40: Får I nok information fra Reno Djurs om affaldsordninger og priser? (i %) 5% 5% 80% Ved ikke Brugerne blev desuden spurgt om, hvorvidt de har kendskab til Reno Djurs affaldskonsulentordning. Figur 4: Har I kendskab til Reno Djurs affaldskonsulentordning? (i %) 8% 29% 63% Ved ikke 26

28 De brugere der svarede, at de havde kendskab til affaldskonsulentordningen blev herefter spurgt om, hvorvidt de har benyttet ordningen. Figur 42: Hvis ja: Har I benyttet affaldskonsulentordningen? (i %) % 38% 5% Ved ikke De brugere der svarede, at de ikke havde kendskab til affaldskonsulentordningen blev herefter spurgt om, hvorvidt det kunne være relevant for dem. Figur 43: Hvis nej: Kunne det være relevant for jer? (i %) 6% 52% 42% Ved ikke Deklarationer af affald Det er muligt for virksomhederne at deklarere affald til via Reno Djurs hjemmeside, Virksomhederne blev derfor spurgt om, hvorvidt de har benyttet denne mulighed til at deklarere affald. Figur 44: Har I deklareret affald til Glatved på Reno Djurs hjemmeside (i %) 3% 5% 82% Ved ikke 27

29 Virksomhederne blev herefter spurgt om, horvidt de aktivt bruger den information, som Reno Djurs mailer tilbage efter deklarationen, både ift. vejesedlerne, deklarationen og karakteriseringen. Figur 45: Bruger I aktivt den information, vi efterfølgende mailer tilbage? (i %) 00% 80% 60% 40% 20% 0% 83% 65% 5% 5% 27% 30% 8% 2% 20% Om vejesedler Om deklarationen Om karakteriseringen Ved ikke For at afdække om det er en god idé at give virksomhederne læse- og brugeradgang til deres vejedata, blev virksomhederne spurgt om, hvorvidt det vil være nyttigt for dem. Figur 46: Vil det være nyttigt for jer at få læse-/brugeradgang til vejedata hos Reno Djurs? (i %) 20% 50% 30% Ved ikke De brugere, der havde svaret ja til, at det ville være nyttigt for dem at få læse- og brugeradgang til deres vejedata, blev efterfølgende spurgt om, hvad de maksimalt vil betale årligt for ydelsen? Figur 47 viser virksomhedernes betalingsvillighed. Figur 47: Hvis ja, hvad vil I maksimalt betale årligt for denne ydelse? (i %) 00% 89% 80% 60% 40% 20% 0% 4% 7% 0% 0% Ingenting 00 kr. pr. år 300 kr. pr. år 500 kr. pr. år 000 kr. pr. år 28

30 3.2.3 Anlægget I Glatved Virksomhederne blev spurgt om, hvor enige de er i en række udsagn om anlægget i Glatved. Figur 48: Hvordan vurderer du anlægget i Glatved? (i %) 0% 25% 50% 75% 00% Jeg er generelt tilfreds med servicen på anlægget i Glatved Det er let at få fat på personalet, hvis der er behov for det Personalet giver god og korrekt anvisning Personalet giver alle chaufførerne en lige og fair behandling Personalet informerer om sikkerhedsreglerne Ventetiden er acceptabel Personalet fastholder sikkerhedsreglerne på en god måde Personalet henvender sig i en ordentlig tone Åbningstiderne for modtagelse af affald er tilfredsstillende Toiletforholdene er tilfredsstillende Vaskepladsen til lastbiler er tilfredsstillende Modtagekontrollen er tilfredsstillende Jeg er generelt tilfreds med indretningen af pladsen i Glatved?

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140 Gebyrblad 2015 1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser Kr./tons (excl. 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140 Forbrændingsegnet affald 2 Småt brændbart 515 560 3 Stort brændbart 615 660 Deponeringsegnet

Læs mere

Brugerundersøgelse Ikast-Brande Kommunes affaldsplan

Brugerundersøgelse Ikast-Brande Kommunes affaldsplan Brugerundersøgelse Ikast-Brande Kommunes affaldsplan Rekvireret af: Ikast-Brande Kommune Udfærdiget af: JHN Processor v. Jacob Høg Nyborg og Bjarke Bøgeskov Jespersen Efteråret 2013 Spinderigade 11E I

Læs mere

Brugerundersøgelse for Ikast-Brande Kommune

Brugerundersøgelse for Ikast-Brande Kommune Brugerundersøgelse for Ikast-Brande Kommune gennemført i februar og marts 2008 Tømning af skraldespand med dagrenovation Genbrugspladserne Miljø-øer Mulige nye affaldsordninger Sortering af affald Om dialog

Læs mere

EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008

EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008 EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008 Q/markedsanalyse Låsbygade 65 6000 Kolding Tlf. 75 50 39 60 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Sammenfatning...4 1.1. Dagrenovation...4 1.2. Hjemmekompostering...4

Læs mere

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (ekskl. moms) Genanvendelse

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (ekskl. moms) Genanvendelse Gebyrblad Gebyrer, der i ændrer sig i forhold til 2016, er neden for angivet med rød skrift. 1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser Kr./tons (ekskl. moms) 2016 Genanvendelse nvendelse 1 Haveaffald 140 140

Læs mere

Borgerpanelsundersøgelse

Borgerpanelsundersøgelse Borgerpanelsundersøgelse Genbrugspladser, vejnettet og iværksætteri Genbrugspladser, vejnettet og iværksætteri 2014 Datagrundlag Borgerpanelet i Ringkøbing-Skjern Kommune består af ca. 2.000 borgere, som

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Norddjurs Kommune: Anholt Drammelstrup Glesborg Grenaa. Syddjurs Kommune: Ebeltoft Hornslet Knebel Ryomgård Rønde Tirstrup

Norddjurs Kommune: Anholt Drammelstrup Glesborg Grenaa. Syddjurs Kommune: Ebeltoft Hornslet Knebel Ryomgård Rønde Tirstrup Norddjurs Kommune: Anholt Drammelstrup Glesborg Grenaa Syddjurs Kommune: Ebeltoft Hornslet Knebel Ryomgård Rønde Tirstrup !"# $" % & ' "$ ( Denne rapport beskriver driften af Reno Djurs genbrugsstationer

Læs mere

NOTAT. Oversigt over planlagte affaldsordninger i nærliggende kommuner. Dato: 27. juni Bestyrelsen. Administrationen

NOTAT. Oversigt over planlagte affaldsordninger i nærliggende kommuner. Dato: 27. juni Bestyrelsen. Administrationen NOTAT Dato: 27. juni 2016 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Oversigt over planlagte affaldsordninger i nærliggende kommuner Om oversigten Dette notat giver et kort overblik over nuværende og planlagte

Læs mere

Brugerundersøgelse 2009. i Viborg Kommune

Brugerundersøgelse 2009. i Viborg Kommune i Viborg Kommune Indledning Kilde Consult skal gennemføre en brugerundersøgelse på genbrugsstationerne i Viborg Kommune. Undersøgelsen er gennemført i starten af 2009 i forbindelse med, at der skal udarbejdes

Læs mere

nyt for virksomheder på genbrugsstationerne i 2012 husk at tilmelde dig

nyt for virksomheder på genbrugsstationerne i 2012 husk at tilmelde dig nyt for virksomheder på genbrugsstationerne i 2012 husk at tilmelde dig velkommen på genbrugsstationerne men husk at tilmelde dig først Fra 1. januar 2012 er det valgfrit for virksomheder, om de ønsker

Læs mere

Brugerundersøgelse på Farum Genbrugsstation

Brugerundersøgelse på Farum Genbrugsstation Brugerundersøgelse på Farum Genbrugsstation Rekvireret af: Furesø Kommune, Center for Drift og Teknik Udfærdiget af: Processor v. Jacob Høg Nyborg November 2011 PROCESSOR I Spinderigade 11E I 7100 Vejle

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse på Brørup Genbrugsplads

Kundetilfredshedsundersøgelse på Brørup Genbrugsplads Kundetilfredshedsundersøgelse på Brørup Genbrugsplads Rekvireret af: Vejen Kommune Udfærdiget af: JHN Processor v. Jacob Høg Nyborg og Marie Møller Petersen September - oktober 2015 Spinderigade 11E I

Læs mere

VI STILLER SKARPT PÅ SIKKERHEDEN

VI STILLER SKARPT PÅ SIKKERHEDEN Affaldsguide 2013 sommerhuse affaldsløsninger til sommerhuset VI STILLER SKARPT PÅ SIKKERHEDEN Skraldemanden får både i pose og sæk: Spidse, skærende og skarpe genstande, der dagligt udsætter ham for en

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Affaldsforsøget. Bedre sortering i større samlede bebyggelser. Tabeller til grafer. Bilag 4 til delrapport 3 om Beboernes holdninger og vaner FORSØG

Affaldsforsøget. Bedre sortering i større samlede bebyggelser. Tabeller til grafer. Bilag 4 til delrapport 3 om Beboernes holdninger og vaner FORSØG Affaldsforsøget Bedre sortering i større samlede bebyggelser Tabeller til grafer Bilag 4 til delrapport 3 om Beboernes holdninger og vaner TIL GAVN FOR KLIMA OG MILJØ FORSØG 2015 AFFALD OG GENBRUG Bilag

Læs mere

Brugerundersøgelse på affaldsområdet

Brugerundersøgelse på affaldsområdet Brugerundersøgelse på affaldsområdet i Gladsaxe Kommune Rekvireret af : Gladsaxe Kommune Udfærdiget af : Processor v. Jacob Høg Nyborg, Troels Johansen og Martin Gade Bak-Nielsen Januar 2011 PROCESSOR

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 4. december 2012 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager I dag indsamles glasflasker, emballageglas, plastflasker og øl- og sodavandsdåser

Læs mere

Arbejdsmiljø ved håndtering af renovationssække

Arbejdsmiljø ved håndtering af renovationssække Notat Dato 4. juni 2012 Til Fra Bestyrelsen Administrationen Arbejdsmiljø ved håndtering af renovationssække Baggrund Skraldemændene fra Miljø Team A/S har gennem længere tid ønsket at anvendelse af sækkestativer

Læs mere

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser.

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser. NOTAT Dato: 2. marts 2016 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Muligheder for optimering af bringeordninger (kuber) 1 Indledning Dette notat beskriver overordnet resultaterne af forsøgsprojektet med

Læs mere

!! " # # $ # % & % ' ($ ) * ' + *,

!!  # # $ # % & % ' ($ ) * ' + *, !! " # # $ # % & % ' ($ ) * ' + *, Nærværende notat indeholder en overordnet beskrivelse af status for de tiltag, der fremgår af interessentkommunernes affaldsplan 2005-2016. Der tages udgangspunkt i affaldsplanens

Læs mere

Resultater fra Rudersdal Kommunes borgerevaluering

Resultater fra Rudersdal Kommunes borgerevaluering BILAG 2 Resultater fra Rudersdal Kommunes borgerevaluering Primo januar 2017 udsendte Rudersdal Kommune et spørgeskema til borgerne i to forsøgsområder. I det ene område har hver husstand fået udleveret

Læs mere

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD Yvonne Thagaard Andersen Økonomiseminar 06. december 2016 Chef AffaldGenbrug GENBRUGSPLADSER OG MODTAGELSESANLÆG I VEJLE KOMMUNE

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

! "# $ %&$ ' (%) * +, - $ &

! # $ %&$ ' (%) * +, - $ & ! "# $ %&$ ' (%) * +, - $ & Dette regulativ fastsætter vilkårene for tømningsordning for bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende mindre bundfældningsanlæg) i Syddjurs og Norddjurs Kommune.

Læs mere

1. Præsentation af Hillerød Forsyning

1. Præsentation af Hillerød Forsyning Agenda 1. Præsentation af Hillerød Forsyning 2. Affaldshåndtering i Hillerød Kommune Ved affaldsplanlægger og projektleder Kasper Damsgaard Thomsen Præsentation af Hillerød Forsyning Hillerød Forsyning

Læs mere

Brugerundersøgelse på fire genbrugspladser Ikast-Brande Kommune

Brugerundersøgelse på fire genbrugspladser Ikast-Brande Kommune Brugerundersøgelse på fire genbrugspladser - Kommune Rekvireret af: - Kommune Udfærdiget af: Processor v. Jacob Høg Nyborg og Bjarke Bøgeskov Jespersen Marts-April 2012 PROCESSOR I Spinderigade 11 I 7100

Læs mere

tømningsordning for bundfældningstanke

tømningsordning for bundfældningstanke tømningsordning for bundfældningstanke septiktanke i Norddjurs og syddjurs kommuner adresser og telefonnumre se bagsiden 2 3 tømning af tanke Alle bundfældningstanke tømmes én gang årligt ved alle helårsboliger,

Læs mere

GENBRUGSSTATIONER INDHOLD. 1 Indledning Opgaveindhold Lidt om analyserne Perspektiver 2

GENBRUGSSTATIONER INDHOLD. 1 Indledning Opgaveindhold Lidt om analyserne Perspektiver 2 RENO DJURS GENBRUGSSTATIONER KØRETIDS- OG OPLANDSANALYSE ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 1.1 Opgaveindhold 2

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik Status for realisering af Furesø Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Furesø Kommunens Affaldsplan 2009 2020 blev udarbejdet

Læs mere

Effektiv kommunikation i sommerhusområder - Resultatopsamling. Hjørring Kommune

Effektiv kommunikation i sommerhusområder - Resultatopsamling. Hjørring Kommune Effektiv kommunikation i sommerhusområder - Resultatopsamling Hjørring Kommune Gennemført i efteråret 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultater... 3 Spørgsmål 1: Viden om affaldssortering...

Læs mere

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012 resumé Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag

Læs mere

Affaldsplan. 2014-2024 Norddjurs og Syddjurs Kommuner september 2014. sammenfatning

Affaldsplan. 2014-2024 Norddjurs og Syddjurs Kommuner september 2014. sammenfatning Affaldsplan 2014-2024 Norddjurs og Syddjurs Kommuner september 2014 sammenfatning 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Status 5 2.1 Status i relation til tidligere planer 5 2.2 Kildegrundlag 6 2.3

Læs mere

SOMMERHUSE AFFALDSLØSNINGER TIL SOMMERHUSET

SOMMERHUSE AFFALDSLØSNINGER TIL SOMMERHUSET AFFALDSGUIDE 2015 SOMMERHUSE AFFALDSLØSNINGER TIL SOMMERHUSET BRUG LÅGET TIL ENDNU MERE Det er let at komme af med brugte elsparepærer og småt elektronikaffald på den rigtige måde. Se mere om den nye pose-på-låget-ordning

Læs mere

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 Bilag 1: Forslag til takster på affaldsområdet i Administration, bolig fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I KAVO. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I KAVO. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I KAVO Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 580 borgere fra Slagelse og Sorø Kommune har svaret på spørgsmålene 98 % mener, at henkastet

Læs mere

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 BILAG 1b Takster på affaldsområdet og etablering af lille innovativt affaldsanlæg Benævnelse: Administration, bolig Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter

Læs mere

Nye affaldsordninger 2016

Nye affaldsordninger 2016 Nye affalds 2016 Du skal snart træffe et vigtigt valg omkring nye affaldsbeholdere. Denne folder hjælper dig med at designe en løsning, der passer til netop din husstand. Sortering i fire rum Indhold Sådan

Læs mere

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD REGLER FOR ERHVERVSAFFALD Vejledning til virksomheder Genanvendeligt erhvervsaffald Genanvendeligt erhvervsaffald er for eksempel: pap, papir, plastfolie og flasker/glas fra erhverv. Delvist liberalt marked

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse på Varde Forsynings fem genbrugspladser

Kundetilfredshedsundersøgelse på Varde Forsynings fem genbrugspladser Kundetilfredshedsundersøgelse på Varde Forsynings fem genbrugspladser Rekvireret af: Varde Forsyning A/S Udfærdiget af: JHN Processor v. Jacob Høg Nyborg og Mette Høgh Poulsen Marts - april 204 Spinderigade

Læs mere

Øget genanvendelse i bringeordninger Et forsøgsprojekt v. Hardy Mikkelsen, Reno Djurs

Øget genanvendelse i bringeordninger Et forsøgsprojekt v. Hardy Mikkelsen, Reno Djurs DAKOFA 9. februar 2016 Øget genanvendelse i bringeordninger Et forsøgsprojekt v. Hardy Mikkelsen, Reno Djurs Projektet Formål: At øge genanvendelsen af plast, metal, glas og pap ved brug af bringeordninger

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Indledning Administrationen fremlagde 12. december 2012 notat

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

REGLER FOR AFHENTNING AF AFFALD STANDPLADS, HOLDEPLADS, ADGANGSVEJ OG AFFALDSBEHOLDERE

REGLER FOR AFHENTNING AF AFFALD STANDPLADS, HOLDEPLADS, ADGANGSVEJ OG AFFALDSBEHOLDERE REGLER FOR AFHENTNING AF AFFALD STANDPLADS, HOLDEPLADS, ADGANGSVEJ OG AFFALDSBEHOLDERE 1 HOLDEPLADS/ ARBEJDSOMRÅDE 2 ADGANGSVEJ Holdepladsen er der, hvor skraldebilen er parkeret på vejen. Der skal være

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

SOMMERHUSE AFFALDSLØSNINGER TIL SOMMERHUSET

SOMMERHUSE AFFALDSLØSNINGER TIL SOMMERHUSET AFFALDSGUIDE 2016 SOMMERHUSE AFFALDSLØSNINGER TIL SOMMERHUSET STOR SUCCES MED DIREKTE GENBRUG Der har været stor interesse for genbrugspladsernes containere med direkte genbrug. Derfor fortsætter vi naturligvis

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 391 borgere i Slagelse Kommune har svaret på spørgsmålene 97 % mener, at henkastet

Læs mere

Undersøgelse af brændbart erhvervsaffald fra Djursland

Undersøgelse af brændbart erhvervsaffald fra Djursland Undersøgelse af brændbart erhvervsaffald fra Djursland Econet AS Udarbejdet af: Casper Mayland og Claus Petersen Dato: 5. juni 2017 Projekt: 620 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Fremgangsmåde...

Læs mere

Status på nye affaldsordninger for villaer i Furesø Kommune samt information til borgerne.

Status på nye affaldsordninger for villaer i Furesø Kommune samt information til borgerne. Status på nye affaldsordninger for villaer i Furesø Kommune samt information til borgerne. Baggrund Furesø Kommune ønsker at bidrage til opfyldelse af det nationale ressourcemål om at genanvende 50 % af

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Odense Renovation A/S

Odense Renovation A/S Odense Renovation A/S liste gældende fra 2016 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugsstationer Farligt affald Flaskekuber er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugsstationer

Læs mere

Ny affaldsbeholder. med to rum. Bio. Rest. Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald

Ny affaldsbeholder. med to rum. Bio. Rest. Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald Ny affaldsbeholder med to rum Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald Bio Rest Kære borger Den 1. juli 2009 er vi klar med den nye affaldsordning i Kalundborg Kommune. Fremover skal du sortere

Læs mere

Sammenslutning af Grundejerforeninger i Rødovre Undersøgelse blandt grundejere af affaldsordning i Rødovre kommune. 2015

Sammenslutning af Grundejerforeninger i Rødovre Undersøgelse blandt grundejere af affaldsordning i Rødovre kommune. 2015 Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Rødovre Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Rødovre Sammenslutning af Grundejerforeninger i Rødovre Undersøgelse blandt grundejere af affaldsordning i Rødovre

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016 TAKSTER I Administration, bolig 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8. Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter dække udgifterne på funktion 1.38.60 Generel administration

Læs mere

Sammendrag August 2011

Sammendrag August 2011 Sammendrag August 2011 METODE OG OMFANG Der er i perioden oktober 2010-maj 2011 gennemført i alt 531 telefoniske interviews med borgere i Frederiksberg Kommune. Interviews er fordelt på tre faser: Fase

Læs mere

klinisk risikoaffald Indsamlingsordning for norddjurs og syddjurs kommuner adresser og telefonnumre - se bagsiden

klinisk risikoaffald Indsamlingsordning for norddjurs og syddjurs kommuner adresser og telefonnumre - se bagsiden klinisk risikoaffald Indsamlingsordning for norddjurs og syddjurs kommuner adresser og telefonnumre - se bagsiden 2 hvorfor skal klinisk risikoaffald indsamles? 3 Hvem er omfattet? 4 Hvad er klinisk risikoaffald?

Læs mere

Analyse om organisk affald Randers SV Randers Kommune 2016

Analyse om organisk affald Randers SV Randers Kommune 2016 Analyse om organisk affald Randers SV Randers Kommune 2016 Indhold 1 Formål, metode og fordeling Side 3 2 Opsummering af nøgleresultater Side 5 3 Affald generelt Side 7 4 Organisk affald Side 14 5 Konklusion

Læs mere

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007.

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 30. august 2007 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Byrådet har besluttet, at skraldespandene skal væk fra fortovet

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Affaldshåndteringsplanens fokusområder Alle tal er i 1.000 kr. Alle tal med * er internt forbrug indeholdt i nuværende organisation. (1) Note

Læs mere

Sortering af dagrenovation. Præsenteret af ingeniør Jytte Søgaard

Sortering af dagrenovation. Præsenteret af ingeniør Jytte Søgaard Sortering af dagrenovation Præsenteret af ingeniør Jytte Søgaard Affaldssortering Sortering af dagrenovation i madaffald og restaffald blev opstartet januar 1997. Hos alle de husstande i gl. Grindsted

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

AFFALDSPLAN 2009-2020 Norddjurs og Syddjurs Kommuner Marts 2009 Affaldsplan 2009 2020 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Status 2.1 Status i relation til den tidligere affaldsplan 2005-2016 2.2 Kildegrundlag

Læs mere

Undersøgelse vedrørende nedgravede affaldscontainere 2011

Undersøgelse vedrørende nedgravede affaldscontainere 2011 Undersøgelse vedrørende nedgravede affaldscontainere 2011 AARHUS 2011 Rapport VERSION 1.0 Fredag d. 29. april 2011 Indhold 1. Indledning... 3 2. Metode... 5 2.1 Dataindsamling... 5 3. Sammenfatning af

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 9. Takstoversigt, affaldsgebyrer

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 9. Takstoversigt, affaldsgebyrer Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 9. Takstoversigt, affaldsgebyrer Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Miljø Administration, bolig Skal sammen med Administration, erhverv over en

Læs mere

"! # $ " $ $"! %&' ( $" & ) $"$ * ) $"( +, ) $") - $"., / $"0 *! ("! -!! (" 1,!!

! # $  $ $! %&' ( $ & ) $$ * ) $( +, ) $) - $., / $0 *! (! -!! ( 1,!! ! "! # $ " $ $"! %&' ( $" & ) $"$ * ) $"( +, ) $") - $"., / $"0 *! ("! -!! (" 1,!! Denne kontrakt om Reno Djurs I/S levering af tillægsydelsen Indsamlingsordning for klinisk risikoaffald til kommunen beskriver

Læs mere

Brug pæren også når den er gået

Brug pæren også når den er gået Undgå forurening med kviksølv fra lyskilder: Brug pæren også når den er gået SPAREPÆRER OG LYSSTOFRØR INDEHOLDER KVIKSØLV. De skal indsamles korrekt for at undgå udledning af kviksølvet. Desværre ender

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

I den følgende gengives essensen af høringssvarene, som kommenteres af Teknik- og Forsyningsafdelingen.

I den følgende gengives essensen af høringssvarene, som kommenteres af Teknik- og Forsyningsafdelingen. 17-04-2015 Tom Hansen Direkte: 7257 7868 Mail: tha@jammerbugt.dk Sagsnr.: 07.00.01-P15-1-13 Høringssvar til forslag til Affalds- og Ressourceplan 2014-2024 1. Indledning. Forslag til Affalds- og Ressourceplan

Læs mere

Analyse om organisk affald Centrum Nordvest Randers Kommune 2017

Analyse om organisk affald Centrum Nordvest Randers Kommune 2017 Analyse om organisk affald Centrum Nordvest Randers Kommune 2017 Indhold 1 Formål, metode og fordeling Side 3 2 Opsummering af nøgleresultater Side 5 3 Affald generelt Side 7 4 Organisk affald Side 14

Læs mere

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3 Analyse af restaffald Domus Vista Park 3 juli og november 2012 Affald & Genbrug Bygge, Plan & Miljø Frederiksberg Kommune Undersøgelse af affaldsforhold i Domus Vista Park 3 Frederiksberg Kommune prioriterer

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. januar 2007 Side 1 af 8 02-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner....

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Forsyning Ballerup december 2009 Regulativ for tømning af bundfældningsog samletanke i Ballerup Kommune 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Læs mere

Kære beboer i Herstedøster

Kære beboer i Herstedøster Kære beboer i Herstedøster Her er som lovet en sammenfatning af besvarelserne fra spørgeskemaundersøgelserne i forbindelse med papcontainerprojektet, og svar på en række spørgsmål, der er blevet stillet.

Læs mere

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE 2 Tømningsordningen Denne folder er til alle, der er med i den kommunale tømningsordning for bundfældningstanke, trix-tanke og septiktanke (herefter omtalt som bundfældningstanke).

Læs mere

Erfaringer med samling af driftsopgaver hos Reno Djurs. v/direktør Morten Therkildsen, Reno Djurs

Erfaringer med samling af driftsopgaver hos Reno Djurs. v/direktør Morten Therkildsen, Reno Djurs Erfaringer med samling af driftsopgaver hos Reno Djurs v/direktør Morten Therkildsen, Reno Djurs Reno Djurs den helt korte Kommunalt fællesskab (I/S) 2 interessenter (Norddjurs og Syddjurs); oprindeligt

Læs mere

Referat af møde den

Referat af møde den Næstved Kommune Team Affald www.naestved.dk Referat af møde den 20.8.2015 Mødedato 20-08- 2015 Tid 14-16 Sted Mødelokale 5, Rådmandshaven 20 Mødedeltagere Curtie, Lizzi, Varnny, Henning, Anne, Lisbeth,

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

Dit affald Ny ordning i Viborg midtby

Dit affald Ny ordning i Viborg midtby Dit affald Ny ordning i Viborg midtby Miljøstationer i midtbyen Regeringen har besluttet, at affald skal genanvendes og udnyttes langt bedre i fremtiden, end det er tilfældet i dag. I Viborg Kommune genanvender

Læs mere

Plads til 2 ugers affald

Plads til 2 ugers affald Plads til 2 ugers affald vælg den rigtige beholder Mindre slid på vejene Bedre for økonomien Bedre for miljøet Plads til 2 ugers affald Her kan du se, hvilke affaldsbeholdere du kan vælge mellem til din

Læs mere

Affaldsløsninger. 8. oktober 2014

Affaldsløsninger. 8. oktober 2014 Affaldsløsninger 8. oktober 2014 Indhold Rapport for Poul Tarp A/S...2 Rapport for SeerupIT ApS...4 Rapport for SeerupIT ApS...5 Rapport for Grontmij...7 Rapport for Logimatic...9 Rapport for Orbicon...

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål.......................................................... 2 2 Lovgrundlag..................................................

Læs mere

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Olie- og benzinudskillere i Syddjurs Kommune Hvad er en olie- og benzinudskiller? Begrundelse for krav om olie og benzinudskillere Benzin

Læs mere

Øget genanvendelse i henteordninger

Øget genanvendelse i henteordninger Silkeborg Genbrug og Affald A/S Øget genanvendelse i henteordninger DAKOFA 05/04/2016 Disposition Projektets målsætning Projektramme Resultater Kundernes vurdering Konklusion 1 Projektets målsætning Specifikke

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Storskraldsanalyse Dyssegårdsparken Næstved Kommune

Storskraldsanalyse Dyssegårdsparken Næstved Kommune Storskraldsanalyse Dyssegårdsparken Næstved Kommune 2015-16 Indhold 1 Formål, metode og fordeling Side 3 2 Opsummering af nøgleresultater Side 6 3 Vaner og tilfredshed med ordninger Side 8 4 Holdninger

Læs mere

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014 SOLRØD KOMMUNE Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 214 Supplerende tilfredshedsundersøgelser i BorgerService og Jobog SocialCenteret Indhold Indledning... BorgerService...4 Metode...5 Udvælgelsen

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Sådan bliver I bedre til at sortere virksomhedens affald

Sådan bliver I bedre til at sortere virksomhedens affald Sådan bliver I bedre til at sortere virksomhedens affald Det er ikke så svært, når man først får det lært mst.dk/kendditaffald Danmark uden affald 1 Danmark uden affald er et Danmark, hvor vi genanvender

Læs mere

Velkommen til Odense Renovation!

Velkommen til Odense Renovation! Velkommen til Odense Renovation! Kort om Odense Renovation A/S Non-profit Affaldshåndtering siden ca. 1882 Kommunalt aktieselskab siden 1994 Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 6 udpeget af kommunen og

Læs mere