Undersøgelse af fortsættelse af fysisk aktivitet efter endt genoptræning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af fortsættelse af fysisk aktivitet efter endt genoptræning"

Transkript

1 Undersøgelse af fortsættelse af fysisk aktivitet efter endt genoptræning 1

2 Undersøgelse af fortsættelse af fysisk aktivitet efter endt genoptræning Vejen Kommune Udarbejdet i 2015 Forfatter: Studentermedhjælper i det strategiske sundhedsteam Stine Søndergård Stud. cand. scient. san. publ. 2

3 Indhold 1. Indledning og baggrund Formål Konklusion/sammenfatning Anbefalinger Metode Resultater/analyse Borgere fra kronikerindsatsen a Baggrundsoplysninger på borgere fra kronikerindsatsen b Fysisk aktivitet efter endt genoptræning samt personalets rolle c Borgernes forslag til ændringer i indsatsen Borgere med genoptræningsplan a Baggrundsoplysninger på borgere med genoptræningsplan b Fysisk aktivitet efter endt genoptræning samt personalets rolle c Borgernes forslag til justeringer i indsatsen Borgere med vedligeholdende træning a Baggrundsoplysninger på borgere med vedligeholdende træning b Fysisk aktivitet efter endt genoptræning samt personalets rolle c Borgernes forslag til justeringer i indsatsen Gengangere Bilag 1: Spørgeskema Bilag 2: Udklip fra spørgeskemaet med kategoriseringer af aktivitetsniveauer

4 1. Indledning og baggrund I Vejen Kommune findes der forskellige muligheder for genoptræning, som kort beskrives nedenfor. Navn Målgruppe Henvisning Formål Tilbuddet er til kronikere med Borgere fra f.eks. diabetes, cancer, KOL, At fortsætte træningen Fra egen læge kronikerindsats hjertesygdomme og på egen hånd. osteoporose. Borgere med genoptræningsplan Borgere med vedligeholdende træning Borgere der har været på sygehus med sygdom eller skade. Borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne og/eller sociale problemer, som af terapeuten vurderes at have behov for målrettet træning. Hvis det er lægefagligt vurderet, at patienten har behov for genoptræning efter sygdom eller skade ved udskrivelse fra sygehuset, vil sygehuset udarbejde en genoptræningsplan for borgeren. Fra egen læge eller vagtlæge At borgerne opnår samme grad af funktionsevne, som tidligere eller bedst mulig funktionsevne både bevægelses- og aktivitetsmæssigt, kognitivt, emotionelt og socialt. At løfte funktionsniveauet. Fælles for alle genoptræningsforløb er, at de foregår i samarbejde med fysioterapeuterne ved Brørup Sundhedscenter. 2. Formål Formålet med undersøgelsen er: At afdække, hvorvidt borgerne fortsætter træning efter endt genoptræning. At give anbefalinger til eventuelle justeringer af den fremtidige genoptræningsindsats ift. fortsættelse af træning efter endt genoptræning. For at målrette undersøgelsen mest muligt, er det yderligere relevant at vurdere, hvem der kan have interesse for undersøgelsens resultater, samt hvad disse skal bruge resultaterne til. I dette projekt er det vurderet, at undersøgelsen skal favne følgende interessenter: Direktør samt afdelingschef for Sundhed & Familie, det politiske udvalg for Sundhed, Kultur & Fritid samt medarbejdere fra genoptræningsindsatsen. Det er afdelingschefen for Sundhed & Families ansvar at forholde sig til, hvordan undersøgelsen skal udbredes til disse interessenter. 4

5 3. Konklusion/sammenfatning Til at vurdere, om borgerne fortsætter deres træning efter endt genoptræning, er der foretaget telefoninterviews med borgere, der har afsluttet sit genoptræningsforløb i 2014 (for kronikerindsatsen i 2. halvår af 2014). Af tabel 1 ses de primære resultater fra undersøgelsen. Generelt set er de fleste borgere blevet opfordret til at fortsætte deres træning på egen hånd efter endt genoptræning. Årsagen til, at tallet er lidt lavere for borgere med vedligeholdende træning (65 %) skyldes, at der i denne gruppe var 19 %, der ikke vidste, om de var blevet opfordret til hertil. Andel på 19 % var højere i denne gruppe end de andre grupper. Det kan skyldes en høj gennemsnitsalder og dårligere helbredsstatus, hvilket kan have påvirket borgernes hukommelse. Der var en fremgang af borgere der dyrkede fysisk aktivitet efter genoptræningsforløbet sammenlignet med deres aktivitetsniveau før genoptræningsforløbet i grupperne af borgere med genoptræningsplan og vedligeholdende træning. Antal borgere i alt Kronikerindsats 40 (Afsluttet i 2. halvår 2014) Genoptræning s-plan 894 (Afsluttet i 2014) Vedligeholdende træning 111 (Afsluttet i 2014) Stikprøven/antal interviewet 1 19 (47,5 %) 85 (9,5 %) 27 (24,3 %) Gennemsnitsalder 79 år 60 år 76 år Kønsfordeling (mænd/kvinder) 50 / / / 60 Andel hvor personalet opfordrede borgeren til at fortsætte sin træning efter endt 79 % 78 % 63 % genoptræning Andel af borgere, der dyrkede motion umiddelbart inden sit genoptræningsforløb - 54 % 23 % Andel af borgere, der dyrker motion og fysisk aktivitet nu 79 % 67 % 52 % Andel af borgere, der dyrker motion og fysisk aktivitet nu, fordelt på mænd og kvinder 70 % / 89 % 55 % / 79 % 62 % / 43 % Andel af de borgere, der dyrker motion og fysisk aktivitet nu, og som gør det alene 87 % 86 % 94 % Tabel 1: Samlet oversigt over undersøgelsens primære resultater. Andre resultater fra analysen: Sygdom og smerter var den primære årsag til, at borgerne efter endt genoptræning ikke var fysisk aktive eller fortsatte med deres træning. De fysisk aktive borgere er primært let og moderat fysisk aktive. De borgere, der er aktive, træner primært alene. Borgerne var generelt tilfredse med genoptræningsforløbene. Der var et ønske om mere fleksible og senere træningstider i Brørup Sundhedscenter. 1 Se yderligere forklaring om årsagerne til stikprøvens størrelse under afsnit 6.1a, 6.2a og 6.3a 5

6 4. Anbefalinger Ud fra undersøgelsens resultater og på baggrund af interviewene med borgerne gives følgende anbefalinger set i forhold til undersøgelsen formål om, at afdække, hvorvidt borgerne fortsætter træning efter endt genoptræning: På trods af, at borgerne har/har haft en svækket fysik, er der mange borgere, der dyrker motion og fysisk aktivitet efter endt genoptræningsforløb. Det anbefales at gøre en indsats for at øge andelen af borgere, der er fysisk aktive efter endt genoptræning. Mange borgere stopper deres træning på grund af smerter. Det kan derfor overvejes at inkludere disse borgere i de allerede eksisterende smertehold på sundhedscenteret. Her kunne eventuelt inddrages akupunktur, som andre borgere har fundet behjælpeligt i forhold til håndtering af smerter. 2 Nogle borgere har modtaget akupunktur, og det kunne overvejes, at akupunktur skulle tilbydes til flere, eller om der skulle tilbydes en anden form for tilbud omkring smertehåndtering. Der gives følgende anbefalinger til eventuelle ændringer i den fremtidige genoptræningsindsats: Langt størstedelen af borgerne er blevet opfordret af personalet til at fortsætte med at dyrke fysisk aktivitet og motion, men der er nogle, der fortæller, at de ikke er blevet det. Det er svært at vurdere om dette skyldes, at borgerne ikke kan huske, at de er blevet opfordret til det, eller om fysioterapeuten ikke har gjort det. Det anbefales, at der udarbejdes en standardiseret metode for, hvordan fysioterapeuterne i fremtiden gør anbefalingen om fortsættelse af træning mere tydelig. Langt størstedelen af de borgere, der dyrker fysisk aktivitet og motion efter endt genoptræning, gør det alene. Det anbefales, at der udarbejdes en standardiseret metode for, hvordan fysioterapeuterne i fremtiden får bygget bro mellem træningen i sundhedscentret og borgernes egen træning efterfølgende, i samarbejde med borgernes lokalsamfund/hallerne. Her kan eventuelt inddrages kommunens bevægelses- og idrætskonsulent. Dette både for at øge borgerens fysik, men også for at forebygge ensomhed. Der anbefales mere fleksible træningstider, da dette er et ønske blandt borgerne. Dette kunne evt. gøres i samarbejde med lokale foreninger og fitnesscentre. De fleste borgere træner alene, og et tættere samarbejde med foreningerne kunne yderligere medføre, at flere borgere vil komme til at træne i et fællesskab. Træning sammen med andre kan være en motivation, der kan fastholde flere borgere i træningen. Generelt var kvinderne mere aktive i genoptræningsgruppen og kronikerindsatsen, derfor anbefales det, at der arbejdes særligt med mændenes motivation for at fortsætte træningen. 2 Akupunktur er bevist at have en effekt på smertelindring og livskvalitet for bl.a. gigtpatienter (Manyanga et al. 2014: Pain management with acupuncture in osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis) 6

7 5. Metode Til at vurdere om borgerne fortsætter deres træning efter endt genoptræning, er der foretaget telefoninterviews med borgere, inddelt i 4 forskellige grupper: 1. Borgere fra kronikerindsatsen 2. Borgere med genoptræningsplan 3. Borgere med vedligeholdende træning 4. Borgere der er blevet henvist og har afsluttet vedligeholdende træning flere gange i både 2013 og 2014 (gengangere) Borgerne fra kronikerindsatsen er afsluttet i løbet af andet halvår af Borgerne i de resterende grupper er afsluttet i hele 2014, og henvist i perioden 1/ / Borgere, der har fået både vedligeholdende træning og været på genoptræningsplan, er ekskluderet fra undersøgelsen. Man skal være opmærksom på, at der er tale om borgere, der er afsluttet i 2014 og ikke henvist i Der blev taget telefonisk kontakt til borgerne, som blev forsøgt ringet op 3 gange. Alt data blev indtastet i SurveyXact. Den fulgte interviewguide findes i bilag 1. Enkelte delspørgsmålene varierede blandt de 4 forskellige grupper. 6. Resultater/analyse 6.1. Borgere fra kronikerindsatsen 6.1.a Baggrundsoplysninger på borgere fra kronikerindsatsen I denne gruppe blev der i andet halvår af 2014 afsluttet 40 borgere, af dem blev 19 borgere interviewet. I tabel 2 ses årsagerne til, at de resterende borgere ikke er blevet interviewet. Gennemsnitsalderen på de interviewede borgere fra kronikerindsatsen var 79 år, og der var en ligelig fordeling af mænd og kvinder. Årsag til ekskludering Antal ekskluderet (i antal borgere) Antal ekskluderet (i procent) Afdød 3 7,5 % Ikke muligt at finde kontaktoplysninger 5 12,5 % Forsøgt kontaktet 3 gange uden held 4 10 % Har haft kontakt, men ekskluderet (f.eks. sygdom, ønsker ikke deltagelse, 9 22,5 % ikke afsluttet endnu) Antal ekskluderede i alt 21 52,5 % Tabel 2: Årsag til ekskludering. Procentsatserne er ift. de 40 borgere, der blev afsluttet i andet halvår af

8 Antal personer 6.1.b Fysisk aktivitet efter endt genoptræning samt personalets rolle På figur 1 ses en oversigt over hvor mange borgere, der dyrker motion og fysisk aktivitet nu, og om personalet havde opfordret dem til at fortsætte deres træning efter endt genoptræning. 79% (15 borgere) dyrker fysisk aktivitet nu, og 79% er blevet opfordret til at fortsætte træningen efter endt genoptræning. Det ses desuden, at kvinderne er mere aktive end mændene, hvor hhv. 89% og 70% er aktive nu. Der er 16%, der ikke er blevet opfordret af personalet til at forsætte træningen, og 5% ved ikke eller kan ikke huske om de er blevet opfordret til at fortsætte træningen. Dyrker du motion og fysisk aktivitet nu? 79% 21% Opfordrede personalet dig til at fortsætte din træning? 79% 16% 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej Ved ikke Figur 1: Resultater for kronikere. Flere borgere fra kronikerindsatsen nævner, at de stoppede fordi de følte de ikke havde luft til det og derfor havde ubehag ved at træne. Mange i denne gruppe lider af KOL, som bl.a. kan være årsag til ubehag. Generelt er sygdom årsagen til, at flere ikke fortsætter med at træne, idet deres sygdom er forværret eller at de har smerter. Af undersøgelsen er det fremkommet, hvilken form for motion og fysisk aktivitet borgerne dyrker nu. Dette kan ses af figur 2, som viser hvordan de 15 borgere (79%), der er fysisk aktive, nu fordeler sig i forhold til let, moderat og hård fysisk aktivitet Mere end 4 timer i ugen 3-4 timer i ugen 1-2 timer i ugen Mindre end 1 time i ugen 0 Let fysisk aktivitet Moderat fysisk aktivitet Hård fysisk aktivitet Figur 2: Fordeling af borgere fra kronikerindsatsen på let, moderat og hård fysisk aktivitet. 3 Det skal nævnes, at det er muligt at borgerne har angivet at de er aktive i flere af svarkategorierne (f.eks. 1-2 timer let fysisk aktivitet og 3-4 timer moderat fysisk aktivitet). 8

9 Figur 2 viser, at ingen borgere fra kronikerindsatsen dyrkede hård fysisk aktivitet. Ellers var der en ligelig fordeling af borgere, der dyrkede let og moderat fysisk aktivitet. På figur 3 ses en oversigt over, hvordan de 15 borgere fra kronikerindsatsen træner nu. Resultaterne viser at borgerne primært træner alene (87%), desuden er en del også tilknyttet en form for kommunalt træningstilbud (27%). 4 Andet Fitnesscenter Kommunalt træningstilbud Forening Alene Hvordan træner du? 7% 13% 27% 0% 87% Figur 3: Oversigt over hvordan borgerne fra kronikerindsatsen træner. 6.1.c Borgernes forslag til ændringer i indsatsen Denne del af analysen omhandler, hvad der kunne gøres anderledes for denne gruppe borgere. Generelt har borgerne ingen forslag til forandring og/eller de har været tilfredse med genoptræningen (74%). Hertil nævner en borger også at: Jeg har fået større velvære ved at være der. Tre af borgerne nævner, at det kunne være rart med senere og mere fleksible træningstider i Brørup Sundhedscenteret, og en enkelt borger nævner, at placeringen i Brørup gjorde, at hun ikke kunne komme dertil Borgere med genoptræningsplan 6.2.a Baggrundsoplysninger på borgere med genoptræningsplan 894 borgere fik afsluttet genoptræningen med en genoptræningsplan ved Brørup Sundhedscenter i borgere var under 18 år, og var derfor ikke inkluderet i denne undersøgelse. I denne gruppe er der blevet interviewet 85 borgere (9,5%) med en gennemsnitsalder på 60 år, som var ligeligt fordelt på mænd og kvinder. 6.2.b Fysisk aktivitet efter endt genoptræning samt personalets rolle Af figur 4 ses hvor mange borgere, der dyrker motion og fysisk aktivitet nu, og om personalet havde opfordret dem til at fortsætte deres træning efter endt genoptræning. Borgerne øgede deres niveau af fysisk aktivitet fra før til efter endt genoptræningsplan, idet 54% (46 borgere) dyrkede motion umiddelbart inden deres genoptræningsplan og 67% (57 borgere) dyrker fysisk aktivitet nu. Undersøgelsen viser desuden, at kvinderne (79%) er mere aktive end mændene (55%). 4 Det er muligt, at den enkelte borger er noteret ved flere forskellige træningsformer. 9

10 Antal personer Dyrkede du motion umiddelbart inden din genoptræningplan? 54% 42% 4% Dyrker du motion og fysisk aktivitet nu? 67% 33% 0 Opfordring fra personalet til at fortsætte træning? 78% 14% 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nej Ved ikke Figur 4: Oversigt over fordelingen af borgere med genoptræningsplan ift. de 3 spørgsmål. Ofte nævnes sygdom samt smerter i led som årsag til, at borgeren ikke træner mere. Eksempelvis nævner to af borgerne: Jeg kan ikke cykle mere, fordi jeg har gigt i fingrene, så jeg kan ikke bremse og holde på cyklen. og Jeg har dårlig hofte, som giver mig mange smerter og jeg føler den låser fast. Så jeg kan ikke træne mere.. Derudover nævner flere borgere, at de ikke er fysisk aktive pga. fysisk krævende arbejde (eksempelvis landmand eller håndværker). Figur 4 viser desuden, at 78% af borgerne er blevet opfordret af personalet til at fortsætte deres træning efter endt genoptræning. En af borgerne udtaler hertil Jeg synes informationerne var gode, og der blev talt godt for at fortsætte genoptræningen. Af undersøgelsen er det fremkommet, hvilken form for motion og fysisk aktivitet borgerne dyrker nu. Dette kan ses af figur 4, som viser hvordan de 67%, der er fysisk aktive nu, fordeler sig i forhold til let, moderat og hård fysisk aktivitet 5. Figuren viser, at størstedelen af borgerne dyrker let (39 borgere) eller moderat (34 borgere) fysisk aktivitet. Kun 4 borgere dyrker hård fysisk aktivitet Let fysisk aktivitet Moderat fysisk aktivitet Hård fysisk aktivitet Mere end 4 timer i ugen 3-4 timer i ugen 1-2 timer i ugen Mindre end 1 time i ugen Figur 5: Fordeling af borgere med genoptræningsplan på let, moderat og hård fysisk aktivitet. 5 Det skal nævnes, at det er muligt at borgerne har angivet at de er aktive i flere af svarkategorierne (f.eks. 1-2 timer let fysisk aktivitet og 3-4 timer moderat fysisk aktivitet). 10

11 På figur 6 ses en oversigt over, hvordan de 85 borgere med genoptræningsplan træner nu. Resultaterne viser, at borgerne primært træner alene (86%). Det skal bemærkes, at de 16%, der træner andet steds, især indebære golfklubber for denne gruppe. 6 Hvordan træner du? Andet Fitnesscenter Kommunalt træningstilbud Forening Alene 7% 16% 14% 16% 86% Figur 6: Oversigt over hvordan borgerne med genoptræningsplan træner. 6.3.c Borgernes forslag til justeringer i indsatsen Denne del af analysen omhandler, hvad der kunne gøres anderledes for denne gruppe borgere. Generelt har borgerne ingen forslag til forandringer eller er tilfredse med genoptræningen ved Brørup Sundhedscenter (81%). Af forslag til forandringer nævnes ofte, at borgerne enten gerne ville fortsætte længere tid i Sundhedscenteret eller at de gerne ville have noget opfølgning. Andre borgere ønsker, at der var mere én til én tid i træningscenteret, og at de fik mere feedback på udføring af øvelserne, også gerne når de ikke selv beder om det. Desuden kom mange af borgerne med roser til personalet og behandlingen dernede. Her er et udpluk af citater omhandlende dette: Jeg kan ikke rose dem nok. De har været meget behjælpsomme og inspirerende for mig. Jeg blev fulgt flot til dørs., og en anden borger siger: Stor ros til hele banden - I forstår at motivere folk, og jeg har været glad for at få noget kyndig viden, og jeg ville ønske jeg stadig kunne være der Borgere med vedligeholdende træning 6.3.a Baggrundsoplysninger på borgere med vedligeholdende træning 111 borgere fik afsluttet deres vedligeholdende træning i I denne gruppe var mange af borgerne døde (30%). Efter telefonisk henvendelse viste det sig, at det ikke var muligt at gennemføre interview med 35 (22,5%) af borgerne, idet flere af dem var for sårbare og var udfordret af fysiske, psykiske og/eller sociale problemstillinger. 6 Det er muligt at den enkelte borger er noteret ved flere forskellige træningsformer. 11

12 Årsag til ekskludering Antal ekskluderet (i antal borgere) Antal ekskluderet (i procent) Afdød % Ikke muligt at finde kontaktoplysninger 10 9 % Har haft kontakt, men ekskluderet (f.eks. sygdom, ønsker ikke deltagelse, 25 22,5 % ikke afsluttet endnu) Antal ekskluderede i alt 68 61,3 % Tabel 3: Årsag til ekskludering. Procentsatserne er ift. de 111 borgere, der var blevet henvist og afsluttet i Der blev i alt skabt kontakt til 27 borgere i denne gruppe, hvilket danner baggrund for den fortsatte analyse. Kønsfordelingen i gruppen var 60% kvinder og 40% mænd, og gennemsnitsalderen var 76 år. De fleste af borgerne i denne gruppe har fået genoptræning i eget hjem eller som en del af et permanent eller midlertidig ophold på Ældrecenter Kærdalen b Fysisk aktivitet efter endt genoptræning samt personalets rolle Af figur 7 ses en oversigt over, hvor mange borgere, der dyrkede motion inden deres genoptræning, hvor mange der dyrker motion og fysisk aktivitet nu, og om personalet havde opfordret dem til at fortsætte deres træning efter endt genoptræning. Flere borgere er fysisk aktive nu i forhold til før deres genoptræning, idet 23% (6 borgere) dyrkede motion umiddelbart inden deres genoptræningsplan og 52% (14 borgere) dyrker fysisk aktivitet nu. Undersøgelsen viser desuden, at mændene (62%) er mere aktive end kvinderne (43%) i denne gruppe. Denne gruppe er den af de undersøgte, der er mindst aktive, både før og efter genoptræningen. Ofte nævnes sygdom, smerter og dårlig balance som årsag til, at borgeren ikke træner mere. Et par citater fra borgerne omhandlende dette: Jeg har dårlig balance og svært ved at stå, fordi jeg føler benene knækker under mig., Jeg fryser og er træt, så jeg træner ikke mere. og Jeg har det ikke så godt mere. Jeg begynder at kunne mærke alderen trykke.. Dyrkede du motion inden din genoptræning? 23% 77% Dyrker du motion og fysisk aktivitet nu? 52% 48% Opfordrede personalet dig til at fortsætte din træning? 63% 19% 19% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nej Ved ikke Figur 7: Oversigt over fordelingen af borgere fra vedligeholdende træning ift. de 3 spørgsmål. 7 Årsagen hertil er, at det ikke er muligt for borgeren at transportere sig til Sundhedscenteret i Brørup pga. deres funktionsniveau 12

13 Antal personer Figur 7 viser desuden, at 63% af borgerne (17 borgere) er blevet opfordret af personalet til at fortsætte deres træning efter endt genoptræning. Det skal nævnes, at generelt havde mange borgere i denne gruppe svært ved at huske, hvilket gjorde det svært til tider at gennemføre interviewene. Af undersøgelsen er det fremkommet, hvilken form for motion og fysisk aktivitet borgerne dyrker nu. Dette kan ses af figur 8, som viser at borgerne ptimært dyrker let (9 borgere) eller moderat (9 borgere) fysisk aktivitet. Kun 1 borger dyrker hård fysisk aktivitet. Der ses samme tendens som i de andre grupper, at de borgere der dyrker let fysisk aktivitet er aktive i mange timer i løbet af ugen, hvorimod mængden af moderat fysisk aktive hovedsaglige er omkring 1-2 timer om ugen Let fysisk aktivitet Moderat fysisk aktivitet Hård fysisk aktivitet Mere end 4 timer i ugen 3-4 timer i ugen 1-2 timer i ugen Mindre end 1 time i ugen Figur 8: Fordeling af borgere med vedligeholdende træning er på let, moderat og hård fysisk aktivitet. Borgerne, der har modtaget vedligeholdende træning, dyrker primært motion alene (94%) (se figur 9). Mange af borgerne får desuden støtte til deres træning igennem besøg af hjemmeplejen og/eller fysioterapeut. Hvordan træner du? Andet Fitnesscenter Kommunalt træningstilbud Forening Alene 6% 6% 6% 13% 94% Figur 9: Oversigt over hvordan borgerne træner. 6.3.c Borgernes forslag til justeringer i indsatsen 74% af borgeren, der har modtaget vedligeholdende træning, har ingen forslag til forandringer og/eller har været til tilfredse med genoptræningen. Generelt er der roser til personalet og for behandlingen, hvor en borger bl.a. siger: De er flinke og hjælpsomme og gode til at lære fra sig. De er gode, men også bestemte.. Flere af borgerne nævner, at de gerne ville have fortsat genoptræningen i længere tid, bl.a. er der en borger der nævner, at hans balance endnu ikke er i orden. 13

14 6.4. Gengangere Der var i alt 43 deltagere, som havde været igennem gentagende forløb med vedligeholdende træning i 2013 og Ud af de 43 borgere var 12 døde og gennemsnitsalderen var på 79 år. Efter opkald til de første 9 borgere blev det vurderet, at det ikke var relevant at kontakte disse borgere med undersøgelsens spørgsmål. Mange af borgerne var stadig i gang med genoptræningen eller var for dårlige til at kunne svare på spørgsmålene på grund af fysiske, psykiske og/eller sociale problemstillinger, derfor er der ikke analyseret yderlig på denne gruppe. 14

15 Bilag 1: Spørgeskema 1a) Dengang du var færdig med din genoptræning på sundhedscentret - opfordrede personalet dig da til at fortsætte din træning? (1) Ja (2) Nej (3) Ved ikke 1b) Yderligere svar: 1c) Laver du motion og fysisk aktivitet nu? (1) Ja (2) Nej 2a) Hvad laver du af motion og fysisk aktivitet nu? Mindre end 1 time i ugen 1-2 timer i ugen 3-4 timer i ugen Mere end 4 timer i ugen Ved ikke Let fysisk aktivitet: gåture, havearbejde, rengøring, genoptræningsøvelser Moderat fysisk aktivitet: cykle (transport), jogge, motionsidræt, gymnastik, styrketræning, svømning, genoptræning Hård fysisk aktivitet: cykle (træning)/spinning, løb, konkurrenceidræt, styrketræning/cirkeltræning (8) (2) (3) (4) (6) (8) (2) (3) (4) (6) (8) (2) (3) (4) (6) 15

16 2b) Hvordan træner du? (1) Alene (2) Forening (3) Kommunalt træningstilbud (4) Fitnesscenter (5) Andet 2c) Yderligere svar: 3) Hvad kunne vi have gjort for at have hjulpet dig til at træne? (1) Ingenting/jeg har været tilfreds (2) Yderlig kommentar: 4) Har du noget du gerne vil tilføje, som jeg ikke har spurgt dig til? 16

17 Bilag 2: Udklip fra spørgeskemaet med kategoriseringer af aktivitetsniveauer 17

Undersøgelse af fortsættelse af fysisk aktivitet efter endt genoptræning

Undersøgelse af fortsættelse af fysisk aktivitet efter endt genoptræning Undersøgelse af fortsættelse af fysisk aktivitet efter endt genoptræning Udarbejdet af Studentermedhjælper i det strategiske sundhedsteam Stine Søndergård, Stud. cand. scient. san. publ. Juni 2015 1 1.

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov:

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Kvalitetsstandard: Træning Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Borgere, der efter sygdom er midlertidigt svækkede Borgere, der har behov for træning

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Projekter i Sundhed 2015

Projekter i Sundhed 2015 Indsatser 2015 Type af aktivitet Effekt Kompetenceudvikling af medarbejdere Osteoporose, Ernæring, kroniske smerter, fald, KOL I forhold til den geriatriske borger har optimeret træningsindsatsen Ernæring

Læs mere

Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard November 2013

Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard November 2013 Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune Kvalitetsstandard November 2013 Baggrund Genoptræning efter Servicelovens 86 er i Mariagerfjord Kommune organiseret i Sundhed og Træning, en

Læs mere

Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet

Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet Evaluering udarbejdet af sundhedskonsulenterne Julie Dalgaard Guldager samt Lene Schramm Petersen marts 2015. 1 I projekt Styrket indsats

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: Z-Health

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: Z-Health Dato: 31-08-2016 Rettet af: Maria og ASRA Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: Z-Health Stamdata Projektnavn Z-health Version: 6 Projektejer Direktørområde Projektleder

Læs mere

KL s brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet Opsamling dec. 2015

KL s brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet Opsamling dec. 2015 KL s brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet Opsamling dec. 2015 Undersøgelsesdesign For at gennemføre undersøgelsen med et så lavt ressourcemæssigt forbrug som muligt, blev en stringent

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

Livsstilscenter Brædstrup

Livsstilscenter Brædstrup Baggrund Livsstilscentret åbnede på Brædstrup Sygehus i 1996 Eneste af sin art i Danmark Modtager patienter fra hele landet Danmarks højst beliggende sygehus, 112 meter over havets overflade Målgrupper

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

NOTAT: Undersøgelse af brugertilfredshed genoptræning

NOTAT: Undersøgelse af brugertilfredshed genoptræning Social og Sundhed Sagsnr. 288564 Brevid. 2494254 Ref. TIHO NOTAT: Undersøgelse af brugertilfredshed genoptræning 25. januar 2017 Baggrund KL har i efteråret 2014 udviklet en spørgeramme til tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Evalueringsrapport: Projekt DigiRehab - Digital understøttet træning i hjemmeplejen

Evalueringsrapport: Projekt DigiRehab - Digital understøttet træning i hjemmeplejen Evalueringsrapport: Projekt DigiRehab - Digital understøttet træning i hjemmeplejen Viborg Kommune Job & Velfærd Omsorgsområdet Prinsens Allé 5 8800 Viborg 1.1 Resume af Projekt DigiRehab - Digital understøttet

Læs mere

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Analyse, HR og Kvalitet NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar 2018 24. januar 2018 Bilag 1: Opsummering af resultater

Læs mere

ning Genoptræning Pct. I hjemmet (gå til spørgsmål 5) 17 13% På træningscenter 80 62% Både og 30 23% 1 Hvor foregik din genoptræning? Abs.

ning Genoptræning Pct. I hjemmet (gå til spørgsmål 5) 17 13% På træningscenter 80 62% Både og 30 23% 1 Hvor foregik din genoptræning? Abs. Genoptræning ning Udført af: Forebyggelse og Sundhed (Forebyggelse og Sundhed) Antal besvarelser: 29 Udførelsestidspunkt: 7-6-2 8:2:28 Info: Dataindsamlingen afsluttet. Genoptræning ning Hvor foregik din

Læs mere

GENOPTRÆNING. efter Sundhedsloven 140

GENOPTRÆNING. efter Sundhedsloven 140 GENOPTRÆNING efter Sundhedsloven 140 2009 3 3 4 6 6 Indhold Genoptræning efter Sundhedsloven 140 Henvisning og visitation Genoptræning Midlertidigt døgnophold Kvalitet og udvikling Kommunalt samarbejde

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Træning. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Træning Omsorg og Sundhed Godkendt af Social- og Forebyggelsesudvalget 17. januar 2017 Genoptræning efter Lov om Social Service 86 stk. 1 Lovgrundlag for Lov om Social Service 86, stk.

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: 02.01.2014 Sagsid.: Elel Version nr.: Kvalitetsstandard for genoptræning Område Sundhed og handicap Træning, Aktivitet og Rehabilitering.

Læs mere

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet Evaluering af projekt Mor i bevægelse Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet 1 Evaluering Interventionsgruppe (n=65) Matchet kontrolgruppe (n=89)

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015

Kvalitetsstandard 2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 07/10-2014 Kvalitetsstandard 2015 Genoptræning efter sundhedslovens 140 uden for det 3-kommunale samarbejde Albertslund Kommune 1 Indhold Forord 3 Mål for genoptræning

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET MED EVALUERINGEN

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Til politisk behandling marts 2015 Genoptræning efter sygehusindlæggelse Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus har

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 GENOPTRÆNING SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 GENOPTRÆNING SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 GENOPTRÆNING SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Resumé... 4 2. Indledning... 9 2.1 Sådan læses rapporten... 9 2.2 Sådan anvendes resultaterne...

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning

Genoptræning og vedligeholdende træning Genoptræning & vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Servicelovens 86.1 Formål med genoptræning?... 4 Hvem kan få bevilget genoptræning?...

Læs mere

Tilbud til kræftramte i Syddjurs Kommune. Kræftens Bekæmpelse

Tilbud til kræftramte i Syddjurs Kommune. Kræftens Bekæmpelse Tilbud til kræftramte i Syddjurs Kommune Kræftens Bekæmpelse Sundheds- eller træningstilbud? Her kan du læse om tilbud, der giver: Syddjurs Kommune og Kræftens Bekæmpelse har i fællesskab udarbejde denne

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 GENOPTRÆNING

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 GENOPTRÆNING BRUGERUNDERSØGELSE 2014 GENOPTRÆNING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Genoptræning 1 Brugerundersøgelse 2014 Genoptræning Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og

Læs mere

Information om genoptræning efter sygehusindlæggelse

Information om genoptræning efter sygehusindlæggelse Information om genoptræning efter sygehusindlæggelse Indholdsfortegnelse 1. Hvad er lovgrundlaget?... 2 2. Hvordan er sagsgangen i forbindelse med visitering af almen genoptræning, genoptræning på specialiseret

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Brøndby 2016 Genoptræning Antal beelser: 51 Svarprocent: 46,36% Brøndby 2016 Side 1 ud af 19 sider Introduktion Brøndby Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Hofteopereret på Ringkjøbing Amts Sygehuse

Hofteopereret på Ringkjøbing Amts Sygehuse Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Hofteopereret på Ringkjøbing Amts Sygehuse En undersøgelse af patienters tilfredshed med operation på Herning Sygehus og efterfølgende pleje og behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Ældreområdet, 1. april 2011 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2011 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning - formålet med kvalitetsstandarder

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2016 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2013 Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentret er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp til at genvinde funktionsevnen.

Læs mere

Notat. Forord Generelle oplysninger

Notat. Forord Generelle oplysninger Sundhedsafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4650 Fax +45 8888 5501 Lis.Huge@middelfart.dk Notat

Læs mere

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende spørgsmål

Læs mere

Kapitel 6 Motion. Kapitel 6. Motion

Kapitel 6 Motion. Kapitel 6. Motion Kapitel 6 Motion Kapitel 6. Motion 59 Der er procentvis flere mænd end kvinder, der dyrker hård eller moderat fysisk aktivitet i fritiden Andelen, der er stillesiddende i fritiden, er lige stor blandt

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.9 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning* til

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Spørgeskema til effektmåling projekt Apovideo

Spørgeskema til effektmåling projekt Apovideo Spørgeskema til effektmåling projekt Apovideo Indledning: Dette spørgeskema har til formål at indhente input til vurdering af effekterne af Projekt Apovideo. Projekt Apovideo er et projekt der har deltagelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2014 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning (Fysisk, psykisk og socialt)

Kvalitetsstandard for genoptræning (Fysisk, psykisk og socialt) Kvalitetsstandard for genoptræning (Fysisk, psykisk og socialt) Område Lovgrundlag Social afdelingen Træning,- og hjælpemiddels afd. Spodsbjergvej 129 A 5900 Rudkøbing Loven om Social Service 86 stk. 1:

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Nørre Voldgade 90 1358 København K Telefon 33 41 47 60 www.danskepatienter.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K 27. maj 2009 jl@danskepatienter.dk Vedrørende

Læs mere

Nøgletal for træningsenheden samt opfølgning på puljemidler til nedbringelse af ventetiden

Nøgletal for træningsenheden samt opfølgning på puljemidler til nedbringelse af ventetiden Nøgletal for træningsenheden samt opfølgning på puljemidler til nedbringelse af ventetiden Formål: Denne opgørelse har to formål. Først og fremmest skal sagen give Social- og Sundhedsudvalget et indblik

Læs mere

Omhandlende muskelfunktion og træning: Oplæg v./ overlæge Lise Kay og fysioterapeut Karin Thye Jørgensen.

Omhandlende muskelfunktion og træning: Oplæg v./ overlæge Lise Kay og fysioterapeut Karin Thye Jørgensen. Referat PolioCafé den 8. september 2014 Omhandlende muskelfunktion og træning: Oplæg v./ overlæge Lise Kay og fysioterapeut Karin Thye Jørgensen. Fra januar bliver poliocaféen afholdt den 1. mandag i måneden

Læs mere

1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1

1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1 2 of 5 Lovgrundlag Kommunal genoptræning ydes henholdsvis efter Lov om Social Service, 86 og Sundhedslovens

Læs mere

Social og Sundhed. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune. Maj 2016

Social og Sundhed. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune. Maj 2016 Social og Sundhed Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune Maj 2016 Baggrund Genoptræningsområdet i Morsø Kommune er organiseret i Sundhedsafdelingen og har udgangspunkt

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Fredensborg Kommune Ældre og Omsorg 7 Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.9 2018 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning* til

Læs mere

Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune. 1. januar 2013 30. juni 2013

Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune. 1. januar 2013 30. juni 2013 Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune 1. januar 2013 30. juni 2013 1.0. Indledning Denne korte statusrapport giver et overblik over aktiviteter i Center for Sundhedsfremme

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 86. Aktiverende træning og støtte

Kvalitetsstandard. Serviceloven 86. Aktiverende træning og støtte Kvalitetsstandard Serviceloven 86 Aktiverende træning og støtte Godkendt i Byrådet den 26. november 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes

Læs mere

Tværkommunalt udviklingsprojekt indenfor kronikerrehabilitering - en succes!

Tværkommunalt udviklingsprojekt indenfor kronikerrehabilitering - en succes! Tværkommunalt udviklingsprojekt indenfor kronikerrehabilitering - en succes! Baggrund: Favrskov, Skanderborg og Silkeborg Kommuner samarbejdede i perioden 2010-2013 om et projekt for udvikling af den kommunale

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

ERFARINGSOPSAMLING LØFT AF ÆLDREOMRÅDET

ERFARINGSOPSAMLING LØFT AF ÆLDREOMRÅDET Som led i udmøntningen af ældremilliarden til løft af ældreområdet er det besluttet, at der efter et år skal gennemføres en erfaringsopsamling. Som det fremgår af tilsagnsbrevet, er det et krav til alle

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 21 Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.9 2016 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning*

Læs mere

Den gode genoptræning

Den gode genoptræning Den gode genoptræning Den gode genoptræning Hvad er god genoptræning? Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har formuleret en række forslag til indholdet

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Fysisk aktivitets positive indflydelse på ældres hverdagsliv

Fysisk aktivitets positive indflydelse på ældres hverdagsliv Fysisk aktivitets positive indflydelse på ældres hverdagsliv Horsens 8. marts 2010 Lis Puggaard, chefkonsulent Fremtidens ældre! Det forudses, at der i den kommende ældrebefolkning vil være en stor gruppe

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

Projekt brobygning mellem kommunalt træningstilbud og aktivt foreningsliv mv. Evaluering september 2015

Projekt brobygning mellem kommunalt træningstilbud og aktivt foreningsliv mv. Evaluering september 2015 Projekt brobygning mellem kommunalt træningstilbud og aktivt foreningsliv mv. Evaluering september 015 Baggrund Sundhedsudvalget besluttede i juni 013 at iværksætte et tværfagligt projekt med fokus på

Læs mere

Kvalitetsstandard Træning og socialt mødested for borgere med demens Godkendt af byrådet d. xx

Kvalitetsstandard Træning og socialt mødested for borgere med demens Godkendt af byrådet d. xx Kvalitetsstandard Træning og socialt mødested for borgere med demens Godkendt af byrådet d. xx 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikre

Læs mere

Ældre & Sundhed Kvalitetsstandard for genoptræning

Ældre & Sundhed Kvalitetsstandard for genoptræning Ældre & Sundhed Kvalitetsstandard for genoptræning 1 Kvalitetsstandard for genoptræning Område Lovgrundlag Ældre & Sundhed Træning,- og hjælpemiddels afd. Spodsbjergvej 129 A 5900 Rudkøbing Loven om Social

Læs mere

Evaluering af AlterG Efteråret 2014. Aarhus Kommune

Evaluering af AlterG Efteråret 2014. Aarhus Kommune Evaluering af AlterG Efteråret 2014 Aarhus Kommune 1 Indhold Rammerne for projektet:... 3 Baggrunden for projektet:... 3 Personer tilknyttet projektet:... 3 Formål med afprøvningen af AlterG... 3 Målet

Læs mere

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2016

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2016 Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2016 Indhold Kvalitetsstandarder Genoptræning af funktionsnedsættelser 3 Kvalitetsstandard Vedligehold af færdigheder 6 Kvalitetsstandard Genoptræning af funktionsnedsættelser

Læs mere

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Høj terapeutfaglig kompleksitet Monofaglige kompetencer Tværfaglige kompetencer Lav terapeutfaglig kompleksitet Kommunal stratificeringsmodel

Læs mere

Rehabilitering af borgere med kræft i behandlingsliv og hverdagsliv.

Rehabilitering af borgere med kræft i behandlingsliv og hverdagsliv. Kræftrehabilitering Rehabilitering af borgere med kræft i behandlingsliv og hverdagsliv. Titel på projektet: Patienten i fokus: Sammenhængende kræftrehabilitering fra sygehus til kommunalt regi. (Kræftrehabiliteringscoach

Læs mere

NOTAT. Borgere fordelt på genoptræningsforløb Figur 1

NOTAT. Borgere fordelt på genoptræningsforløb Figur 1 SOLRØD KOMMUNE GENOPTRÆNINGEN NOTAT Emne: Til: Genoptræning i Solrød Kommune Social-, sundheds- og fritidsudvalget Dato: Sagsbeh.: Bibi Anshøj Sagsnr.:12/16 383 Antal borgere fordelt på genoptræningsforløb

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune 2013

Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune 2013 Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune 2013 1.0. Indledning Denne korte statusrapport giver et overblik over aktiviteter i Center for Sundhedsfremme i 2013. I denne rapport

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning.

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning. Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om træning i lovgrundlag? kommuner og regioner. Kommunen tilbyder genoptræning efter

Læs mere

Bilagsnotat Skanderborg Kommune Beskæftigelse og Sundhed Dato:

Bilagsnotat Skanderborg Kommune Beskæftigelse og Sundhed Dato: Bilagsnotat Notat til sagen: Politikkontrol Forløbsprogrammer for borgere m. sygdom Se næste side. Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Beskæftigelse og Sundhed

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende

Genoptræning og vedligeholdende Genoptræning og vedligeholdende træning 2015 Kvalitetsstandard for kommunal genoptræning, uden forudgående sygehusindlæggelse, og vedligeholdende træning Lovgrundlag Lov om social service 86. Hvad er vedligeholdende

Læs mere

Vores oplæg. Sundhedsstyrelsens håndbog og model for rehabiliteringsforløb Thomas Antkowiak-Schødt og Trine Rosdahl.

Vores oplæg. Sundhedsstyrelsens håndbog og model for rehabiliteringsforløb Thomas Antkowiak-Schødt og Trine Rosdahl. Vores oplæg 1. Håndbog i Rehabiliteringsforløb på ældreområdet 2. Model for rehabiliteringsforløb Sundhedsstyrelsens håndbog og model for rehabiliteringsforløb Thomas Antkowiak-Schødt og Trine Rosdahl

Læs mere

NOTAT. Antal borgere fordelt på genoptræningsforløb Figur 1

NOTAT. Antal borgere fordelt på genoptræningsforløb Figur 1 SOLRØD KOMMUNE GENOPTRÆNINGEN NOTAT Emne: Til: Genoptræning i Solrød Kommune Social-, sundheds- og fritidsudvalget Dato: 5. maj 214 Sagsbeh.: Bibi Anshøj Sagsnr.:12/16 383 Antal borgere fordelt på genoptræningsforløb

Læs mere

Analyse af træningsområdet i Roskilde Kommune

Analyse af træningsområdet i Roskilde Kommune Velfærdssekretariatet Sagsnr. 18167 Brevid. 1872873 Ref. FLHA Dir. tlf. 4631 7706 flemmingh@roskilde.dk Analyse af træningsområdet i Roskilde Kommune 19. marts 2014 Som en del af budgetforliget for 2014

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015

Kvalitetsstandard 2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 07/10-2014 Kvalitetsstandard 2015 Genoptræning efter serviceloven ( 86, stk. 1) ALBERTSLUND KOMMUNE 1 Formål med kvalitetsstandarden Albertslund Kommune skal mindst

Læs mere

Træning. Ydelsestype Træning (10) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 86 Serviceloven 86, stk. 2

Træning. Ydelsestype Træning (10) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 86 Serviceloven 86, stk. 2 Ydelsestype (10) Ydelsens Serviceloven 86 Serviceloven 86, stk. 2 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse

Læs mere

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Udbredelse af lænderygsmerter og omkostninger Sundhedsprofilen (Hvordan har du det 2010) viser, at muskel-skeletsygdomme er den mest udbredte lidelse i

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning efter lov om Social Service Genoptræning efter Sundhedsloven Godkendt i Socialudvalget d. 6. marts 2017-1 - Indledning...

Læs mere

Genoptræning. efter servicelovens 86 stk. 1 samt sundhedslovens 140. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.

Genoptræning. efter servicelovens 86 stk. 1 samt sundhedslovens 140. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg. Genoptræning efter servicelovens 86 stk. 1 samt sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. Januar 2003 Resumé

Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. Januar 2003 Resumé Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet Januar 2003 Resumé Resumé PLS RAMBØLL Management præsenterer i dette resume resultaterne af en undersøgelse af befolkningens

Læs mere

Præsentation af evaluering projekt GLA:D 2017 i Fredensborg Kommune ved Benedicte Fenger leder af Træning og Rehabilitering.

Præsentation af evaluering projekt GLA:D 2017 i Fredensborg Kommune ved Benedicte Fenger leder af Træning og Rehabilitering. Præsentation af evaluering projekt GLA:D 2017 i Fredensborg Kommune ved Benedicte Fenger leder af Træning og Rehabilitering. Resultater: Samlet set stemmer resultaterne fra projektet overens med resultaterne

Læs mere

Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard

Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Mariagerfjord Kommune Kvalitetsstandard 2014-01-28 Retningslinjer og kvalitetsstandard Baggrund Genoptræning efter Sundhedslovens 140 er i Mariagerfjord Kommune

Læs mere

LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE. Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde

LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE. Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde Hvem er jeg Lars Kjær Johansen Tidligere sundhedskonsulent i Viborg Kommune Idrætskonsulent

Læs mere

Sundhedskursus. For borgere med diabetes, hjertesygdom, KOL, kræft, depression og for borgere som er midlertidigt sygemeldt fra arbejdsmarkedet.

Sundhedskursus. For borgere med diabetes, hjertesygdom, KOL, kræft, depression og for borgere som er midlertidigt sygemeldt fra arbejdsmarkedet. Sundhedskursus For borgere med diabetes, hjertesygdom, KOL, kræft, depression og for borgere som er midlertidigt sygemeldt fra arbejdsmarkedet. Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder forløb med holdundervisning,

Læs mere

Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning. Træning og behandling hos private terapeuter

Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning. Træning og behandling hos private terapeuter Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning Træning og behandling hos private terapeuter Marts 2010 Kommunal genoptræning efter sygehusindlæggelse Langeland Kommunes fysio- og ergoterapeuter varetager

Læs mere

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service 86. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service 86. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kvalitetsstandard Lov om Social Service 86 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1. Overordnede rammer 1.1. Formål med lovgivningen Genoptræning

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning

Kvalitetsstandard for Genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Genoptræning Serviceloven 86 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF GENOPTRÆNING I FREDERIKS- BERG KOMMUNE. (EFTER SUNDHEDSLOVENS 140 og 119 og SERVI- CELOVENS 86, STK.

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF GENOPTRÆNING I FREDERIKS- BERG KOMMUNE. (EFTER SUNDHEDSLOVENS 140 og 119 og SERVI- CELOVENS 86, STK. Maj 2016 SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF GENOPTRÆNING I FREDERIKS- BERG KOMMUNE (EFTER SUNDHEDSLOVENS 140 og 119 og SERVI- CELOVENS 86, STK.1 og 2) 1 VELKOMMEN TIL UNDERSØGELSEN AF BRUGERTILFREDSHED MED GENOPTRÆNING

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Servicelovens 86 i Morsø Kommune

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Servicelovens 86 i Morsø Kommune Kvalitetsstandard Genoptræning efter Servicelovens 86 i Morsø Kommune Baggrund Træningsområdet i Morsø kommune er organiseret i Sundhedsafdelingen og har udgangspunkt fra Sundhedscenter Limfjorden. Områdets

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Træning og Aktivitet Gruppe 1. 7. maj og 13. maj 2015

Uanmeldt tilsyn Træning og Aktivitet Gruppe 1. 7. maj og 13. maj 2015 Uanmeldt tilsyn Træning og Aktivitet Gruppe 1 7. maj og 13. maj 2015 2 Indledning... 3 Tilsynets gennemførelse... 3 Resumé... 4 Afrapportering af fokusområder... 4 Genoptræning efter servicelovens 86,1...

Læs mere

Livtag med kræft. Gladsaxe Kommune. www.gladsaxe.dk/kraeftehabilitering

Livtag med kræft. Gladsaxe Kommune. www.gladsaxe.dk/kraeftehabilitering Livtag med kræft Gladsaxe Kommune Erfaringer fra Gladsaxe kommune Gladsaxe Kommune har en størrelse på ca. 65.000 indbyggere Ifølge cancer.dk vil en kommune på denne størrelse have ca. 390 borgere som

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att. Pernille Westh Mail pwn@sum.dk

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att. Pernille Westh Mail pwn@sum.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att. Pernille Westh Mail pwn@sum.dk KL s høringssvar vedr. udkast til revision af bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud

Læs mere