Ishøj Kommune. Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ishøj Kommune. Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013"

Transkript

1 Ishøj Kommune Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013 Plan-, Bygge- og Miljøcenter Februar 2014

2 Indledning Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj Kommune varetager Ishøj og Vallensbæk Kommuners miljøtilsyn med virksomheder og landbrug. Formålet med tilsynene er at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige, og at de gældende regler og bestemmelser på miljøområdet overholdes. Desuden skal virksomheder og landbrug vejledes om muligheder for miljøforbedringer i forbindelse med tilsynet. De fleste tilsyn gennemføres som samlede miljøtilsyn, hvor hele virksomheden/landbruget gennemgås med henblik på at vurdere miljøforholdene. Desuden gennemføres der opfølgende miljøtilsyn på virksomheder, hvor det er nødvendigt at følge op på, om eventuelle håndhævelser er efterkommet. Endelig føres der tilsyn i forbindelse med klager. I maj 2013 kom der en ny bekendtgørelse om miljøtilsyn. Miljøtilsynsbekendtgørelsen trådte i kraft d. 23. maj I denne er det bl.a beskrevet at: Tilsynsmyndigheden udarbejder en miljøtilsynsplan, Med udgangspunkt i miljøtilsynsplanen og det eller de seneste tilsyn foretages en miljørisikovurdering af virksomheder og husdyrbrug, 2 tilsynskampagner årligt Fra 2015 skal alle tilsynsnotater offentliggøres. I 2013 er der derfor brugt tid på, at skrive miljøtilsynsplanen samt at blive fortrolig med den nye tilsynsbekendtgørelse. Samtidigt har der været en udskiftning af medarbejder på virksomhedsområdet, hvilket betød at der var en periode, hvor arbejdet med virksomhedstilsyn var reduceret. Dette ses ved, at vi ikke opfylder alle kravene til tilsyn i Med ansættelsen af ny medarbejder prioriterede vi virksomhedstilsyn i de sidste måneder af 2013, meget højt. I et forsøg på at nå alle tilsyn i 2014, har vi planlagt tilsynene i Vallensbæk Kommune således at de er afsluttet ved udgangen af marts måned. Frem til sommerferien prioriteres årets første tilsynskampagne, som endnu ikke er planlagt. Hvorefter tilsynene i Ishøj Kommune planlægges udført. I 2014 skal indberetningen til Miljøstyrelsen ske dels efter minimumsfrekvensaftalen og dels efter reglerne i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Dette medfører, at Ishøj og Vallensbæks Kommunes tilsyns- og godkendelsesindsats for perioden 1. januar 22. maj 2013 skal indberettes efter minimumsfrekvensaftalen. Indsatsen efter 23. maj og frem til 31. december 2013 skal ske efter reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen Virksomhedsttyper Listevirksomheder, virksomheder der er optaget på bilag 1 eller 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. Listevirksomhed må ikke anlægges eller påbegyndes, før der er meddelt godkendelse til dette. Bilag 1 virksomheder, virksomheder, der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om godkendelse m.v. af husdyrbrug, 2

3 Branchevirksomheder, virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v., og virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse om etablering og drift af renserier. Minimumsfrekvensaftalen I henhold til aftale mellem KL og miljøministeren i 2005 er der fastsat følgende minimumsfrekvenser for kommunernes tilsyn med virksomheder: Samtlige listevirksomheder, godkendelsespligtige virksomheder, skal som minimum have modtaget et samlet tilsyn inden for den seneste 3-årige periode. Det skal tilstræbes, at tilsynene fordeles ligeligt over perioden, dvs. i gennemsnit ca. 33 procent pr. år af de godkendelsespligtige virksomheder.. Samtlige branchevirksomheder (bl.a. autoværksteder og renserier) og virksomheder omfattet af bilag 1 i brugerbetalingsbekendtgørelsen 1 skal som minimum have modtaget et samlet tilsyn inden for den seneste 4-årige periode. Det skal samtidigt tilstræbes, at de samlede tilsyn fordeles ligeligt over perioden, dvs. i gennemsnit ca. 25 procent pr. år af branchevirksomheder og Bilag 1 virksomheder For husdyrbrug gælder følgende minimumsfrekvenser for tilsyn i henhold til aftale mellem KL og Skovog Naturstyrelsen i 2007: Samtlige husdyrbrug med mellem 3 og 75 dyreenheder skal som minimum have modtaget et samlet tilsyn inden for den seneste 6-årige periode. En dyreenhed anvendes ved opgørelsen af en husdyrbestands størrelse ud fra dyrenes produktion af kvælstof i afføring og urin, En dyreenhed svarer til 100 kg kvælstof. En jersey-malkeko svarer pr. år til 1 dyreenhed (DE).. For husdyrbrug med over 75 dyreenheder gælder en minimumsfrekvens på 3 år. Der er dog ingen husdyrbrug med over 75 dyreenheder i Ishøj eller Vallensbæk. Miljøtilsynsbekendtgørelsen For følgende virksomheder og husdyrbrug gælder at alle virksomheder og husdyrbrug skal have et basistilsyn i løbet af den 3-årige periode. Udover basistilsynet skal virksomheder og husdyrbrug, som tilsynsmyndigheden på baggrund af den fremkomne risikoscore vurdere har behov for det, have 1 eller flere planlagte tilsyn mere i den 3-årige periode. Mindst 40 % af virksomheder og husdyrbrug skal have et fysisk tilsyn hvert år. Ved risikoscore forstår man en score som er udregnet på baggrund af en række parametre for dels sandsynligheden for, at der sker en forurening, dels konsekvensen af en potentiel miljøforurening. 1. Virksomheder, der er optaget på bilag 1 og 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. Tilsynsfrekvensen er 1-3 år. 2. Husdyrbrug, der er godkendt i henhold til 11 og 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Tilsynsfrekvensen er 1-3 år. 1 Bekendtgørelse nr. 463 af 21. maj 2007 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug. 3

4 For disse virksomheder og husdyrbrug gælder at alle virksomheder og husdyrbrug skal have et basistilsyn i løbet af en 6-årig periode. Udover basistilsynet skal virksomheder og husdyrbrug, som tilsynsmyndigheden på baggrund af den fremkomne risikoscore vurderer, har behov for det, have flere planlagte tilsyn i den 6-årige periode. Mindst 25 % af virksomheder og husdyrbrug skal have et fysisk tilsyn hvert år. 1. Øvrige husdyrbrug end de, der er godkendt i henhold til 11 og 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og som har et dyrehold over 3 DE. 2. Virksomheder, der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om godkendelse m.v. af husdyrbrug. 3. Virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. 4. Virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse om etablering og drift af renserier. For følgende arealer gælder at alle arealer, der er godkendt efter 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug skal have et basistilsyn i løbet af en 6-årig periode. Der skal ikke foretages miljørisikovurdering af arealer godkendt efter 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, på landbrug uden et dyrehold på mere end 3 dyreenheder. Ingen minimumskrav for fysiske tilsyn. Ved miljørisokovurdering forstår man, en vurdering der foretages på baggrund af en risikoscore. 1. Oversigt over samlede miljøtilsyn gennemført frem til 23. maj 2013 I Ishøj Kommune er aftalerne om minimumsfrekvenser for miljøtilsyn overholdt for listevirksomheder, renserier og landbrug i For bilag 1 virksomheder og autoværksteder er minimumsfrekvenserne ikke overholdt. 82 % af bilag 1 virksomhederne og 81 % af autoværkstederne fået tilsyn i perioden, kravet er 100 %. I Vallensbæk Kommune er aftalen om minimumsfrekvenser overholdt for renserier og landbrug. For listevirksomheder, bilag 1 virksomheder og autoværksteder er minimumsfrekvenserne ikke overholdt 80 % af listevirksomhederne, 73 % Bilag 1 virksomheder og 84 % af autoværkstederne har fået tilsyn i perioden. Kravet er 100 %. I skemaerne ses en oversigt over antallet af samlede tilsyn, som blev gennemført i 2013, i hhv. Ishøj og Vallensbæk Kommuner, er fordelt på de forskellige kategorier af virksomheder og landbrug. ISHØJ KOMMUNE Type virksomhed Antal samlede tilsyn Antal virksomheder i alt Andel i 2013 Andel gennemført i periode (hhv. 3, 4 og 6 år) Krav: 100 % IED virksomheder % Listevirksomheder % 100 % Bilag 1 virksomheder % 82 % Autoværksteder % 81 % Renserier % 100 % Landbrug over 3 dyreenheder % 100 % I alt ekskl % 4

5 42 virksomheder Ingen krav VALLENSBÆK KOMMUNE Type virksomhed Antal samlede tilsyn Antal virksomheder i alt Andel i 2013 Andel gennemført i periode (hhv. 3, 4 og 6 år) Krav: 100 % IED virksomheder % Listevirksomheder % 80 % Bilag 1 virksomheder % 73 % Autoværksteder % 84 % Renserier % 100 % Landbrug over 3 dyreenheder % 100 % I alt ekskl virksomheder Ingen krav Oversigt over samlede miljøtilsyn, 23. maj 31. december 2013 I Ishøj Kommune er kravene for miljøtilsyn overholdt for listevirksomheder. Derimod er de ikke overholdt for bilag 1 virksomheder, autoværksteder, renserier og landbrug i I Vallensbæk er kravene overholdt for alle virksomheder. ISHØJ KOMMUNE Type virksomhed Antal basis tilsyn Antal virksomheder i alt Andel i 2013 Krav til perioden 23. maj 31. december 2013 IED virksomheder Listevirksomheder % 23 % Bilag 1 virksomheder 5 49 Autoværksteder 8 36 Renserier % 15 % Landbrug over 3 DE 0 10 I alt ekskl virksomheder Ingen krav 5

6 VALLENSBÆK KOMMUNE Type virksomhed Antal basis tilsyn Antal virksomheder i alt Andel i 2013 Krav til perioden 23. maj 31. december 2013 IED virksomheder Listevirksomheder % 23 % Bilag 1 virksomheder 3 13 Autoværksteder % 15 % Renserier 1 2 Landbrug over 3 DE 0 3 I alt ekskl virksomheder Ingen krav Tilsyn med listevirksomheder Listevirksomheder er godkendelsespligtige virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen 2. Listevirksomheder er opdelt i IED-virksomheder og øvrige listevirksomheder. IED-virksomheder er store forurenende virksomheder, som er omfattet af IED-direktivet. Der er p.t. ingen IED-virksomheder i Ishøj eller Vallensbæk Kommuner. De øvrige listevirksomheder er virksomheder, der skal have miljøgodkendelse, før de må etableres eller udvides på en måde, der kan medføre øget forurening. Ishøj Kommune havde 8 øvrige listevirksomheder i Der blev ført samlet tilsyn med Laduco Industrilakereri og Triplan International A/S i 2013, efter 23. maj. Ishøj Kommune lever op til aftalen mellem KL og Miljøministeren om, at alle listevirksomheder skal have modtaget et samlet tilsyn inden for den seneste 3-årige periode. Ishøj Kommune lever ligeledes op til kravene i Tilsynsbekendtgørelsen om, at 23 % af virksomhederne skal have tilsyn indenfor år Vallensbæk Kommune havde 4 øvrige listevirksomheder i Der blev ført tilsyn Vallensbæk Fjernvarme Syd og Nord i 2013, efter 23. maj. Vallensbæk Kommune lever ikke op til aftalen mellem KL og Miljøministeren om, at alle listevirksomheder skal have modtaget et samlet tilsyn inden for den seneste 3-årige periode. Vallensbæk Kommune lever op til kravene i Tilsynsbekendtgørelsen om, at 23 % af virksomhederne skal have tilsyn indenfor år Bekendtgørelse nr af 20. december 2012 om godkendelse af listevirksomhed 6

7 Tilsyn på autoværksteder, renserier og virksomheder omfattet af bilag 1 i brugerbetalingsbekendtgørelsen De øvrige virksomheder, som er omfattet af aftalen om minimumsfrekvenser samt kravne i den nye tilsynsbekendtgørelse er branchevirksomheder som autoværksteder og renserier, samt virksomhederne omfattet af bilag 1 i brugerbetalingsbekendtgørelsen bl.a. metalforarbejdende virksomheder, snedkerier, værksteder over 100 m 2 og større garageanlæg samt husdyrbrug over 3 dyreenheder. I Ishøj Kommune var der 36 autoværksteder, 2 renserier, 49 bilag 1 virksomheder og 10 landbrug over 3 DE i Der blev i 2013 (før 23. maj) ført samlet tilsyn med 1 autoværksted og 2 virksomheder omfattet af bilag 1 i brugerbetalingsbekendtgørelsen. Efter 23. maj blev der ført tilsyn med 5 bilag 1 virksomheder, 8 autoværksteder og 1 landbrug. Ishøj Kommune lever ikke op til aftalen mellem KL og Miljøministeren om, at bilag 1 virksomheder og autoværksteder skal have modtaget et samlet tilsyn inden for den seneste 4-årige periode. Kravene til den nye Tilsynsbekendtgørelse om, at 15 % skulle have tilsyn i 2013, er ikke efterkommet for Bilag 1 virksomheder, autoværksteder, renserier og landbrug. I Vallensbæk Kommune var der 12 autoværksteder, 13 bilag 1-virksomheder, 2 renserier og 3 landbrug i Der blev gennemført samlet tilsyn med 1 bilag 1-virksomhed og 1 autoværksted, før 23. maj. Efter 23. maj blev der ført tilsyn med 3 bilag 1 virksomheder, 3 autoværksteder og 1 renseri. Vallensbæk Kommune lever ikke op til aftalen mellem KL og Miljøministeren om, at bilag 1 virksomheder og autoværksteder skal have modtaget et samlet tilsyn inden for den seneste 4-årige periode. Kravene til den nye Tilsynsbekendtgørelse om, at 15 % skulle havetilsyn i 2013, er efterkommet. Tilsyn med landbrug Landbrug med erhvervsmæssigt husdyrbrug er omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsen 3 og skal have tilsyn mindst hvert 6. år. Alle husdyrbrugene med mellem 3 og 75 dyreenheder skal have modtaget samlet tilsyn i perioden I Ishøj Kommune var der pr registreret 10 landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold over 3 dyreenheder. Der blev ikke ført tilsyn med disse i Alle de erhvervsmæssige husdyrbrug har modtaget samlede tilsyn inden for de sidste 6 år. Dermed er aftalen mellem KL og Skov- og Naturstyrelsen overholdt i 2013 for Ishøj. I Vallensbæk Kommune var der registreret 3 landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold over 3 dyreenheder den Der blev ikke ført samlet tilsyn med nogen af disse i Alle de erhvervsmæssige husdyrbrug har modtaget samlede tilsyn inden for de sidste 6 år. Dermed er aftalen mellem KL og Skov- og Naturstyrelsen overholdt i 2013 for Vallensbæk. 3 Bekendtgørelse nr. 764 af 28. juni 2012 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. 7

8 Tilsyn med øvrige virksomheder og anlæg ( 42virksomheder) En række virksomheder har kun i mindre grad indvirkning på miljøet, og der er derfor ikke fastsat minimumsfrekvenser for tilsyn med disse virksomheder. Kommunen har dog fortsat pligt til at sikre, at virksomhederne ikke medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, jf. 42 i miljøbeskyttelsesloven. Det kan være restaurationer, detailhandel, vaskerier og andre små virksomheder. I Ishøj og Vallensbæk Kommune føres der primært tilsyn med disse typer af virksomheder i forbindelse med henvendelser eller klager fra borgere, virksomheder eller andre myndigheder. Ishøj Kommune har ca virksomheder. Der er i 2013 gennemført tilsyn med fem af disse virksomheder på baggrund af klager. Vallensbæk Kommune har ca virksomheder. Der er i 2013 ført samlet tilsyn med 3 af disse virksomheder på baggrund af klager over bl.a. lugt og støj. Disse henvendelser og klager over 42 virksomheder er ofte yderst tidskrævende. Dette skyldes telefoniske henvendelser, brevudveksling, tilsyn, overvejelser vedrørende håndhævelse og opfølgning. Håndhævelser i 2013 Hvis der i forbindelse med tilsynene findes overtrædelser af lovgivningen eller miljømæssigt uhensigtsmæssige forhold, påtales dette ved tilsynet, og der gives skriftlige tilbagemeldinger i form af henstillinger, påbud, forbud, indskærpelser eller politianmeldelser alt efter overtrædelsernes omfang, alvor og karakter. I tabellen nedenfor ses en oversigt over håndhævelserne i 2013 i henhold til miljøbeskyttelsesloven fordelt på typerne af håndhævelser. Oversigt over håndhævelser frem til 23. maj i 2013: Håndhævelsestype Ishøj Vallensbæk Henstillinger Indskærpelser 4 1 Påbud 1 Politianmeldelser Oversigt over håndhævelser efter den nye Tilsynsbekendtgørelse trådte i kraft. 23. maj til 31.december 2013: Håndhævelsestype Ishøj Vallensbæk Henstillinger Indskærpelser 4 1 Påbud Politianmeldelser 8

9 Mange håndhævelser vedrører opbevaring og bortskaffelse af farligt affald. I den forbindelse har det været en stor hjælp, at alle affaldsordningerne siden 2012 har været samlet hos Vestforbrænding. Det har vi bl.a. benyttet os af på nogle autoværksteder, hvor Vestforbrændingen aktivt er gået ind og rådgivet omkring sortering af affaldet i fraktioner. Håndhævelser i Ishøj I Ishøj Kommune er der i 2013 givet i alt 8 indskærpelser og 1 påbud til de virksomheder og landbrug, hvor der er gennemført tilsyn. En del virksomheder har fået flere forskellige indskærpelser omkring overholdelse af reglerne for f.eks affald. Håndhævelser i Vallensbæk I Vallensbæk Kommune er der i 2013 meddelt i alt 2 indskærpelser vedrørende opbevaring af farligt affald. Miljøgodkendelser Der er ikke meddelt nye miljøgodkendelser i hverken Ishøj eller Vallensbæk i Miljøgodkendelser meddeles med vilkår til Listevirksomheder. Listevirksomheder må ikke anlægges eller påbegyndes, før der er meddelt godkendelse. Listevirksomheder må heller ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt. Tilladelser til spildevand Der er i 2013 meddelt 2 tilladelser til nedsivning i Ishøj og 17 i Vallensbæk. Tilladelser til spildevand Der er i 2013 meddelt 2 tilladelser til nedsivning af regnvand i Ishøj Kommune og 17 tilladelser i Vallensbæk Kommune. Anmeldelser og tilladelser på jordforureningsområdet I Ishøj Kommune er der i 2013 behandlet ca. 95 anmeldelser om jordflytning, og der er meddelt 4 tilladelser til jordvarmeanlæg. Der har været 5 sager om frivillig oprydning af jordforurening i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde. 3 anmeldelse af olieforurening, som er ryddet op. Derudover har Region Hovedstaden kortlagt 4 grunde som jordforurenet, og 5 ejendom er udgået af kortlægningen efter undersøgelser af jorden. I Vallensbæk Kommune er der i 2013 behandlet ca. 68 anmeldelser om jordflytning, og der er ikke meddelt nogen tilladelser til jordvarmeanlæg. Vallensbæk Kommune har haft 5 sager om frivillig oprydning af jordforurening i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde. Der er givet 1 påbud om oprydning som endnu ikke er afsluttet. Region Hovedstaden har kortlagt 3 grunde som mulig forurenet, og 4 grunde hvor der er forurening. 1 ejendomme er udgået af kortlægningen efter undersøgelser af jorden. 9

10 Regionen er gået i gang med at lave historik over aktiviteter, som kan have forurenet jorden, der hvor der i dag er offentlige legepladser. Klagesager Både i Ishøj og Vallensbæk Kommuner er der igen brugt en del ressourcer på klager fra private borgere. Klagerne omhandlede i 2013 bl.a. støj- og lugtgener fra virksomheder og gener fra hønsehold. De fleste klager løses ved dialog, men enkelte sager har længere varighed, da der ofte er uenighed omkring de faktuelle forhold.. Der er dog ikke meddelt påbud på baggrund af klager i Miljøtilsyn i 2014 I 2014 er der planlagt følgende antal samlede miljøtilsyn, som skal sikre, at minimumsfrekvenserne for tilsyn med virksomheder og landbrug overholdes: Type virksomhed Planlagte tilsyn i Planlagte tilsyn i Vallensbæk 2014 Ishøj 2014 Listevirksomheder 4 2 Bilag 1 virksomheder 15 7 Autoværksteder 7 2 Renserier 1 1 Landbrug 3 1 I alt I januar-februar 2014 har Plan-, Bygge- og Miljøcenter foretaget en stor del af miljøtilsynene for 2014 i Vallensbæk Kommune således, at alle Miljøtilsyn i Vallensbæk bør være afholdt i marts I maj 2014 påbegyndes tilsynene i Ishøj Kommune. I henhold til den nye tilsynsbekendtgørelse skal vi i 2014 afholde 2 tilsynskampagner. Vi er i øjeblikket ved at træffe beslutning om hvad den første skal omhandle. Den 2. kampagne, som afholdes til efteråret, planlægges med andre kommuner på vestegnen.. En tilsynskampagne er defineret som en afgrænset tilsynsindsats rettet mod en branche eller et miljøtema. I tilsynskampagnen skal der opstilles mål for indsatsen, og effekten af kampagnen skal vurderes. 10

Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012

Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012 Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012 Tilsynsberetning for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2011 Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj Kommune varetager Ishøj og Vallensbæk Kommuners miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere

1 Plan for miljøtilsyn 2013-2016

1 Plan for miljøtilsyn 2013-2016 Udkast til Hørsholm Kommunes Miljøtilsynsplan for 203-206 Plan for miljøtilsyn 203-206 Hvad er en tilsynsplan Tilsynsplanen fortæller virksomheder, borgere og andre myndigheder, hvordan Hørsholm Kommune

Læs mere

5. Godkendelsespligtige landbrug

5. Godkendelsespligtige landbrug 5. Godkendelsespligtige landbrug Indledning Godkendelsespligtige landbrug har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljøet. Landbrugene

Læs mere

TILSYNSPLAN. Miljøtilsyn på virksomheder og landbrug Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013-2016 UDKAST I HØRING

TILSYNSPLAN. Miljøtilsyn på virksomheder og landbrug Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013-2016 UDKAST I HØRING TILSYNSPLAN Miljøtilsyn på virksomheder og landbrug Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013-2016 UDKAST I HØRING Indhold 1. Indledning... 2 2. Geografisk område... 2 3. Virksomheder og landbrug som Ishøj Kommune

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

FORSLAG TIL PLAN FOR MILJØTILSYN GENTOFTE KOMMUNE

FORSLAG TIL PLAN FOR MILJØTILSYN GENTOFTE KOMMUNE NATUR OG MILJØ FORSLAG TIL PLAN FOR MILJØTILSYN 2017-2020 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige

Læs mere

Miljøtilsynsplan år for Dragør Kommune

Miljøtilsynsplan år for Dragør Kommune Miljøtilsynsplan år 2013-2017 for Dragør Kommune Indledning Den 15. maj 2013 trådte Miljøtilsynsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013, i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde

Læs mere

Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2012

Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2012 Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2012 Natur- og Miljøafdelingen udarbejder hvert år en beretning om tilsynsindsatsen på virksomheder og landbrug. Beretningen skal indberettes til Miljøstyrelsen

Læs mere

Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2011

Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2011 Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2011 Natur- og Miljøafdelingen udarbejder hvert år en beretning om tilsynsindsatsen på virksomheder og landbrug. Beretningen skal indberettes til Miljøstyrelsen

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Natur- og Miljøkonference 20. maj 2014 Anette Dodensig Pedersen

Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Natur- og Miljøkonference 20. maj 2014 Anette Dodensig Pedersen Miljøtilsynsbekendtgørelsen Natur- og Miljøkonference 20. maj 2014 Anette Dodensig Pedersen Hvad skal vi opnå med tilsynsmodellen? Hovedformålet er at føre tilsyn med de virksomheder og husdyrbrug, hvor

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

Miljøtilsynsplan. For miljøtilsyn med virksomheder og landbrug

Miljøtilsynsplan. For miljøtilsyn med virksomheder og landbrug Miljøtilsynsplan For miljøtilsyn med virksomheder og landbrug Indledning Haderslev Kommune, Teknik og Miljø, har på baggrund af den nye Miljøtilsynsbekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013, udarbejdet en

Læs mere

Tilsynsplan for miljøtilsyn 2013-2017

Tilsynsplan for miljøtilsyn 2013-2017 Tilsynsplan for miljøtilsyn 2013-2017 Indholdsfortegnelse UDKAST: Ballerup Kommunes Tilsynsplan 2013-2017... 3 1. INDLEDNING... 3 INTRODUKTION TIL TILSYNSPLANEN... 3 BALLERUP KOMMUNES MILJØ- OG UDVIKLINGSMÅLSÆTNINGER...

Læs mere

Virksomheder og landbrug

Virksomheder og landbrug Teknik og Miljø Virksomheder og landbrug Miljøtilsynsrapport 2013 Året der gik 2013 Miljøtilsyn og godkendelser Denne tilsynsberetning beskriver Slagelse Kommunes indsats inden for arbejdsområderne miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013 for Glostrup Kommune

Miljøtilsynsplan 2013 for Glostrup Kommune Miljøtilsynsplan 2013 for Glostrup Kommune 1. Indledning I maj 2013 trådte en ny miljøtilsynsbekendtgørelse 1 i kraft. Den stiller krav om, at miljøtilsynsmyndighederne skal udarbejde en miljøtilsynsplan,

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Esbjerg Indledning (max 1500 -Kommunen skal hvert år senest den 1. april indberette og offentliggøre oplysninger om kommunens

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Lyngby-Taarbæk Indledning (max 1500 Kommunen har i lighed med sidste år valgt kun at indberette kommunens miljøtilsyn og meddelte

Læs mere

virksomheder ved tilsynsårets begyndelse (pr. 1. januar) 0 0 0.00 0.00 Godkendelse efter 12, stk. 2, i lov om miljøgodkendelse 0 0 0.00 0.

virksomheder ved tilsynsårets begyndelse (pr. 1. januar) 0 0 0.00 0.00 Godkendelse efter 12, stk. 2, i lov om miljøgodkendelse 0 0 0.00 0. Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med virksomheder og i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4) Kommunenavn Lyngby-Taarbæk Kommunens bemærkninger

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Notat 11. marts 2015 Vejledning i udfyldelse af skemaet til indberetning af kommunernes tilsyns- og godkendelsesindsats fra 1. januar. 31. december. 2014 efter tilsynsbekendtgørelsens kap. 4. Skema 1.

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Sønderborg Indledning (max 1500 Dette er Sønderborg Kommunes

Læs mere

virksomheder ved tilsynsårets begyndelse (pr. 1. januar)

virksomheder ved tilsynsårets begyndelse (pr. 1. januar) Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med der og i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kommunenavn Viborg Kommunens bemærkninger

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Haderslev Indledning (max 1500 Kommunen skal årligt afgive en beretning om

Læs mere

MILJØTILSYNSPLAN 2013-2016

MILJØTILSYNSPLAN 2013-2016 MILJØTILSYNSPLAN 2013-2016 Indhold 1. Indledning... 3 2. Nye regler for miljøtilsyn... 5 3. Mål og indsatsområder... 7 3.1 Generelle mål... 7 3.2 Mål for tilsynsindsatsen 2013-2016... 8 3.3 Særlige indsatsområder...

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Lyngby-Taarbæk Indledning (max 1500 Kommunen har i lighed med sidste år valgt

Læs mere

Tilsynsberetning 2009

Tilsynsberetning 2009 Tilsynsberetning landbrug og pelsdyrfarme Holstebro Kommune Teknik og Miljø 01.04.2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 1. Ressourcer i...4 1.1 Godkendelser af husdyr/landbrug.. 4 1.2 Tilsyn og opfølgende

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Vesthimmerland Indledning (max 1500 Der er i 2011 meddelt 8 miljøgodkendelser. Det forventes, at der i 2012 vil blive meddelt

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Miljøtilsynsberetning 2011

TÅRNBY KOMMUNE. Miljøtilsynsberetning 2011 TÅRNBY KOMMUNE Miljøtilsynsberetning 20 #2625829 v - Tårnby Kommunes Miljøtilsynsberetning 20#2625829 v - Tårnby Kommunes Miljøtilsynsberetning 20 Side Hvad er en miljøtilsynsberetning Kommunen skal hvert

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Vordingborg Kommune Indledning (max 1500 Vordingborg Kommune har i planlægningen af tilsynsindsatsen i 2011 porioriteret

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Odsherred Indledning (evt.) Odsherred kommune har i 2012 meddelt 2 stk. 16 miljøgodkendelser efter husdyrloven. Derudover er der afgjort

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Notat 12. marts 2014 Vejledning i udfyldelse af skemaet til indberetning af kommunernes tilsyns- og godkendelsesindsats fra 23. maj 2013 31. dec. efter tilsynsbekendtgørelsens kap. 4. Skema 1. Indberetning

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Hvad er en miljøtilsynsplan I 2013 træder en ny tilsynsbekendtgørelse på miljøområdet i kraft. Kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere

Bilag 3. Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3

Bilag 3. Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Bilag 3. Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Vallensbæk Indledning (max 1500 I 2011 har der været fokus på at nå alle planlagte tilsyn samt føre tilsyn med nye, så

Læs mere

Struer Kommune Plan - og Miljøafdelingen. Tilsynsberetning 2012 for virksomheder indenfor industrimiljøområdet

Struer Kommune Plan - og Miljøafdelingen. Tilsynsberetning 2012 for virksomheder indenfor industrimiljøområdet Struer Kommune Plan - og Miljøafdelingen Tilsynsberetning 2012 for virksomheder indenfor industrimiljøområdet Tilsynsberetningen for 2012 indenfor industrimiljøområdet Tilsynsberetningen for 2012 omfatter

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9. Del 1/3. Indberetning godkendelses - og tilsynsindsatsen med er og i 2015, for perioden 1. jan. 31. dec. 2015 efter tilsynsbekendtgørelsens (nr. 497 15. maj 2013) kapitel 4. Kommunenavn Lemvig Kommunens

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Tårnby kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Tårnby kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 Tårnby kommune Den 23. maj 2013 trådte miljøtilsynsbekendtgørelsen 1 i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en plan for miljøtilsyn på virksomheder og husdyrbrug. Miljøtilsynsplanen

Læs mere

Tilsynsberetning 2011

Tilsynsberetning 2011 Tilsynsberetning 2011 Virksomheder Holstebro Kommune Teknik og Miljø 01.04.2012 Tilsynsberetning for tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011. Kommunenavn Holstebro Kommune Indledning (max

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med er og i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kommunenavn Egedal Kommunens bemærkninger

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med er og i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kmunenavn Hillerød Kmunens bemærkninger

Læs mere

Notat om udkast til ændring af miljøtilsynsbekendtgørelsen

Notat om udkast til ændring af miljøtilsynsbekendtgørelsen Den 4. maj 2017 Notat om udkast til ændring af miljøtilsynsbekendtgørelsen Denne høring af ændring af miljøtilsynsbekendtgørelsen er en følge af ny husdyrregulering. Der har fra den 21. marts til den 25.

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Lejre Indledning (max 1500 Lejre Kommune vurderer, at minimumsfrekvensen for tilsyn med virksomheden er overholdt i 2012. Der

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2016

Miljøtilsynsplan 2013-2016 Miljøtilsynsplan 2013-2016 1 Indledning Fredensborg Kommune fører et aktivt og opsøgende miljøtilsyn med, at virksomheder og husdyrbrug overholder miljøbeskyttelsesloven, husdyrgodkendelsesloven, jordforureningsloven

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Guldborgsund Indledning (max 1500 tegn) I.b. (ad. 1.1) Godkendelser

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Fredericia Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Fredericia Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Fredericia Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 4 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Randers Indledning (evt.) Kommunen har i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 99 af 11. januar 2011 udarbejdet opgørelse om miljøtilsyn

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/7

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/7 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i, side 1/7 Halsnæs Kommunenavn Indledning (evt.) Her følger beretningen fra Halsnæs Kommune om miljøtilsyn og miljøgodkendelser med videre i. Aftalen mellem KL og Miljøministeren

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Lolland Kommune 2013 2016

Miljøtilsynsplan for Lolland Kommune 2013 2016 Miljøtilsynsplan for Lolland Kommune 2013 2016 31. juli 2013 Revideret 28.2.14 Lolland Kommune, Teknik- og Miljømyndigheden, Jernbanegade 7, 4930 Maribo Telefon 5467 6767, TMM@lolland.dk, www.lolland.dk

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2008 i Syddjurs Kommune Indledning

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2008 i Syddjurs Kommune Indledning Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2008 i Syddjurs Kommune Indledning Nærværende tilsynsberetning omhandler Syddjurs Kommunes indsats i 2008 indenfor tilsyn, kortlægning og planlægning efter Miljøbeskyttelsesloven,

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9. Opkrævet brugerbetaling i kr.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9. Opkrævet brugerbetaling i kr. dkendelses - og tilsynsindsatsen med er og i 2015, for perioden 1. jan. 31. dec. 2015 efter tilsynsbekendtgørelsens (nr. 497 af 15. maj 2013) kapitel 4. Kommunenavn Thisted Kommunens bemærkninger til de

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i, side 1/2 Århus Kommune Kommunenavn Indledning (evt.) Hermed foreligger tilsynsberetningen for Århus Kommunes miljøindsats på landbrugsområdet i. Det drejer sig hovedsagelig

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Baggrund Hvad er en tilsynsplan? Lovgrundlag Hvad skal planen indeholde? Offentliggørelse

Indholdsfortegnelse. Baggrund Hvad er en tilsynsplan? Lovgrundlag Hvad skal planen indeholde? Offentliggørelse Miljøtilsynsplan 2013 Indholdsfortegnelse Baggrund Hvad er en tilsynsplan? Lovgrundlag Hvad skal planen indeholde? Offentliggørelse Fakta Planens geografiske område Natur og Grundvand Virksomheder og husdyrbrug

Læs mere

Miljømæssigt drives ejendommen særdeles pænt. Preben S. Boisen Slustrupvej 7 9900 Frederikshavn

Miljømæssigt drives ejendommen særdeles pænt. Preben S. Boisen Slustrupvej 7 9900 Frederikshavn Preben S. Boisen Slustrupvej 7 9900 Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn

Læs mere

som fremmede tjeneste ydelser i kr. Virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af

som fremmede tjeneste ydelser i kr. Virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af Indberetning af godkendelses - tilsynsindsatsen med i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kommunenavn Holbæk Kommunens bemærkninger til de

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Miljøtilsyn er det blevet enklere? Bekendtgørelsen om miljøtilsyn v. Lone Kielberg, Miljøstyrelsen

Miljøtilsyn er det blevet enklere? Bekendtgørelsen om miljøtilsyn v. Lone Kielberg, Miljøstyrelsen Miljøtilsyn er det blevet enklere? Bekendtgørelsen om miljøtilsyn v. Lone Kielberg, Miljøstyrelsen Formål med ny tilsynsbek. Formål At implementere IE-direktivets regler At gennemføre VU II s anbefalinger

Læs mere

minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Svendborg Indledning (max 1500 Tilsyn foretaget frem til 23.

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Roskilde Indledning (max 1500 Roskilde Kommune har frem til den 22. maj 2013

Læs mere

Miljøtilsynsberetning. Beretning om Varde Kommunes miljøindsats 1. januar december Industri og landbrug

Miljøtilsynsberetning. Beretning om Varde Kommunes miljøindsats 1. januar december Industri og landbrug Miljøtilsynsberetning Beretning Varde Kmunes miljøindsats 1. januar - 31. december 2015 Industri og landbrug Kmunens bemærkninger til de indberettede oplysninger I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Rebild Kommunes Miljøtilsynsberetning for 2012

Rebild Kommunes Miljøtilsynsberetning for 2012 Rebild Kommunes Miljøtilsynsberetning for 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Landbrug... 4 3. Virksomhed og dambrug... 5 4. Jordforurening og olietanke... 6 5. Natur... 8 6. Grundvand... 9

Læs mere

Tilsynsberetning 2005

Tilsynsberetning 2005 Tilsynsberetning 2005 Landbrug Struer Kommune, Byg og Miljø Miljøkontoret Indholdsfortegnelse Indledning.... 2 1. Bemærkninger til ressourcer, tilsyn og opfølgende arbejde m.m... 4 1.1.a Godkendelse af

Læs mere

Antal godkendte virksomheder i alt ultimo 2013

Antal godkendte virksomheder i alt ultimo 2013 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Syddjurs Kommune Indledning (evt.) Miljøministeriet offentliggjorde en ny tilsynsbekendtgørelse

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med der og i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kommunenavn Vesthimmerland Kommunens bemærkninger

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Faaborg-Midtfyn Indledning (max 1500 Ved begyndelsen af 2012 var der 379 i vores tilsynsregister,som er omfattet af tilsynsaftalen

Læs mere

3. Anmeldevirksomheder inkl. 42 virksomheder

3. Anmeldevirksomheder inkl. 42 virksomheder 3. Anmeldevirksomheder inkl. 42 virksomheder Indledning Anmeldevirksomheder og 42 virksomheder er et bredt spekter af virksomheder, små som store, med vidt forskellig produktion. Ud over at de begge reguleres

Læs mere

Peter Borgen Hjørringvej Østervrå. Miljøtilsyn med Hjørringvej 529, i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Peter Borgen Hjørringvej Østervrå. Miljøtilsyn med Hjørringvej 529, i henhold til miljøbeskyttelsesloven Peter Borgen Hjørringvej 529 9750 Østervrå Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Hjørringvej

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Hvad er en miljøtilsynsplan Den 23. maj 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1, 3, 4 og 9.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1, 3, 4 og 9. Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med er og i 2015, for perioden 1. jan. 31. dec. 2015 efter tilsynsbekendtgørelsens (nr. 497 af 15. maj 2013) kapitel 4. Kommunenavn Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Lovgrundlag Der foretages miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelsen om miljøtilsyn, bek.nr. 518.

Lovgrundlag Der foretages miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelsen om miljøtilsyn, bek.nr. 518. Haderslev Kommune Teknik og Miljø Miljø Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn

Læs mere

Bekendtgørelse om miljøtilsyn 1)

Bekendtgørelse om miljøtilsyn 1) BEK nr 518 af 27/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-1212-00025 Senere ændringer

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: St. Vognsbæk Vognsbækvej 42 9900 Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Slustrupvej

Læs mere

Miljøtilsynsplan

Miljøtilsynsplan Miljøtilsynsplan 017-00 Indhold Indledning... 3 1. Geografisk område... 3. Væsentlige miljøproblemer... 3 3. Tilsynsindsatsen i 017-00... 4 4. Samarbejdsrelationer med andre myndigheder... 5 Bilag 1 -

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Birgit Skovsgaard Burskov1@gmail.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 7. september 2015 Center

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9. Del 1/3. Indberetning godkendelses - og tilsynsindsatsen med er og i 2015, for perioden 1. jan. 31. dec. 2015 efter tilsynsbekendtgørelsens (nr. 497 15. maj 2013) kapitel 4. Kommunenavn Assens Kommunens

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9. Indberetning godkendelses - og tilsynsindsatsen med er og i 2015, for perioden 1. jan. 31. dec. 2015 efter tilsynsbekendtgørelsens (nr. 497 15. maj 2013) kapitel 4. Kommunenavn Halsnæs Kommunens bemærkninger

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med der og i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kommunenavn Næstved Kommunens bemærkninger

Læs mere

Plan for miljøtilsyn med industrivirksomheder og husdyrbrug i Langeland Kommune

Plan for miljøtilsyn med industrivirksomheder og husdyrbrug i Langeland Kommune Plan for miljøtilsyn med industrivirksomheder og husdyrbrug i Langeland Kommune 2013-2016 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Indhold i tilsynsplanen... 3 Du kan få mere at vide om miljøindsatsen i Langeland

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Frederikssund Indledning (evt.) Indberetning af tilsyn og godkendelse for husdyrbrug i Frederikssund Kommune i 2012 i henhold til Miljøministeriets

Læs mere

Miljøtilsynsplan

Miljøtilsynsplan Miljøtilsynsplan 2013 2016 Hvorfor en miljøtilsynsplan og hvad skal den indeholde? I maj 2013 trådte en ny miljøtilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for

Læs mere

Virksomheder og landbrug

Virksomheder og landbrug Teknik og Miljø Virksomheder og landbrug Miljøtilsynsrapport 2014 Året der gik 2014 Miljøtilsyn og godkendelser Denne tilsynsberetning beskriver Slagelse Kommunes indsats inden for miljøgodkendelse og

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med der og i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kommunenavn Aabenraa Kommunens bemærkninger

Læs mere

3. Kommunalbestyrelsens vurdering og bemærkninger til årlig tilsynsindberetning

3. Kommunalbestyrelsens vurdering og bemærkninger til årlig tilsynsindberetning 1. Tilsynsindberetning Periode: 01-01-2016 til 31-12-2016 Fagsystemnøgle: Tilsynsindberetning-779-2016 Sidst revideret: 26-04-2017 kl. 12:36 Myndighed: Skive Kommune Titel: Skive Kommune sindberetning

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Godkendelses - og tilsynsindsatsen med er og i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kommunenavn Greve Kommunens bemærkninger til de indberettede

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2006, side 1/2

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2006, side 1/2 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2006, side 1/2 Indledning (evt.) Kommunerne skal hvert år indberette til Skov- og Naturstyrelsen, hvordan arbejdet med tilsyn sagsbehandling indenfor miljøområdet

Læs mere

Lotte P. H. Nørbak Ørtoftvej Sæby. Miljøtilsyn med Ørtoftvej 16, i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Lotte P. H. Nørbak Ørtoftvej Sæby. Miljøtilsyn med Ørtoftvej 16, i henhold til miljøbeskyttelsesloven Lotte P. H. Nørbak Ørtoftvej 16 9300 Sæby Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Ørtoftvej

Læs mere

brugerbetaling, som fremmede tjeneste ydelser i kr. Opkrævet brugerbetaling i Opkrævet kr. Antal godkendelser,

brugerbetaling, som fremmede tjeneste ydelser i kr. Opkrævet brugerbetaling i Opkrævet kr. Antal godkendelser, Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med der og i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kommunenavn Guldborgsund Kommunens bemærkninger

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: John Sortkær Jsortkaer@gmail.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Tuenvej 265 i henhold

Læs mere

Finn Nielsen Karupvej Sæby. Miljøtilsyn med Ørhedevej 16, i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Finn Nielsen Karupvej Sæby. Miljøtilsyn med Ørhedevej 16, i henhold til miljøbeskyttelsesloven Finn Nielsen Karupvej 89 9300 Sæby Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Ørhedevej 16,

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2007 i Syddjurs Kommune Indledning

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2007 i Syddjurs Kommune Indledning Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i i Syddjurs Kommune Indledning Nærværende tilsynsberetning omhandler Syddjurs Kommunes indsats i indenfor tilsyn, kortlægning og planlægning efter Miljøbeskyttelsesloven,

Læs mere

Struer Kommune Plan og Miljø. Tilsynsberetning 2013 for Landbrug og Industri

Struer Kommune Plan og Miljø. Tilsynsberetning 2013 for Landbrug og Industri Struer Kommune Plan og Miljø Tilsynsberetning 2013 for Landbrug og Industri Tilsynsberetningen for 2013 Tilsynsberetningen for 2013 bliver for dette år en samling af flere beretninger for afholdte miljøtilsyn

Læs mere

Side 1 af 7 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i, side 1/2 Kommunenavn Rudersdal Kommune Indledning (evt.) Rudersdal Kommune overholder med god margen minimumsfrekvenserne for tilsyn. Der har ikke været

Læs mere

Finn Rasmussen Kobberholmvej Østervrå. Miljøtilsyn med minkfarm, i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Finn Rasmussen Kobberholmvej Østervrå. Miljøtilsyn med minkfarm, i henhold til miljøbeskyttelsesloven Finn Rasmussen Kobberholmvej 16 9750 Østervrå Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med minkfarm,

Læs mere

Kristine Kragkær Wadsholt Bjergetsvej 13 st 9750 Østervrå. Miljøtilsyn med Fuglsangvej 10, i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Kristine Kragkær Wadsholt Bjergetsvej 13 st 9750 Østervrå. Miljøtilsyn med Fuglsangvej 10, i henhold til miljøbeskyttelsesloven Kristine Kragkær Wadsholt Bjergetsvej 13 st 9750 Østervrå Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Lars Ypkendanz Østkystvejen 416 9340 Aså Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Østkystvejen

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3 Kommunenavn Aarhus Indledning (max 1500 Aarhus Kommunes tilsynsberetning 2010 omhandler kommunens miljøindsats ved varetagelsen af myndighedsopgaver

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Vordingborg Indledning (evt.) Indberetning for landbrugsområdet i Vordingborg Kommune. Tilsynsfrekenserne på de enkelte brug er opfyldt.

Læs mere

Preben S. Boisen Slustrupvej Frederikskhavn. Miljøtilsyn med Gravensmindevej 20, i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Preben S. Boisen Slustrupvej Frederikskhavn. Miljøtilsyn med Gravensmindevej 20, i henhold til miljøbeskyttelsesloven Preben S. Boisen Slustrupvej 7 9900 Frederikskhavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9. Opkrævet brugerbetaling

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9. Opkrævet brugerbetaling Del 1/3. Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med virkheder og husdyrbrug i 2015, for perioden 1. jan. 31. dec. 2015 efter tilsynsbekendtgørelsens (nr. 497 af 15. maj 2013) kapitel 4. Kommunenavn

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Poul Erik Jensen Understedvej 159 9300 Sæby Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Understedvej

Læs mere

KOMMUNERNES MILJØINDSATS

KOMMUNERNES MILJØINDSATS Indhold INDHOLD 3 1 INDLEDNING 5 1.1 KOMMUNERNES MILJØTILSYN 5 1.1.1. Udviklingen på landsplan 5 1.1.2. Minimumsaftalen 6 1.1.3. Vurdering af miljøtilsynet i forhold til minimumskravene. 8 1.1.4. Håndhævelse

Læs mere