Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015"

Transkript

1 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015

2 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles og være med til at uddanne og udvikle aktive og samfundsbevidste medborgere. Eleverne skal ud af klasserummet, og de skal møde omverdenen gennem besøg og inspiration på skolen. Samarbejdet mellem folkeskoler og foreninger, kulturinstitutioner, erhvervslivet, uddannelses- og forskningsinstitutionerne skal udvikles og understøtte Rudersdal kommunes 0-18 års-politik og folkeskolereformens mål. I Rudersdal kommune arbejdes der allerede på mange felter med dette. SFK-samarbejdet er velafprøvet, og erfaringerne herfra tænkes med i dette nye koncept. Samarbejdskonceptet skal gøre samarbejdet mellem folkeskolen og samarbejdsparterne nemt, tilgængeligt og udbytterigt for alle parter. Samarbejdet skal give børn og unge de bedst tænkelige muligheder for et givende, aktivt og meningsfuldt liv. Et liv, hvor nysgerrighed, dannelse og respekt for andre skal gøre dem til deltagere i en stadig mere globaliseret verden. Tre retningsgivende værdier Læring, Trivsel og Sundhed er grundlag for dette arbejde med børn og unge i Rudersdal kommune. 2

3 Mål for samarbejdet i Åben skole Rudersdal Udgangspunktet for samarbejdet er de mål, skolen opstiller for elevernes læring, trivsel og sundhed med et særligt fokus på, at alle elevers nysgerrighed, fordybelse og engagement understøttes. Samarbejdet tager udgangspunkt i den omkringliggende verden og fremmer dermed også den lokale sammenhængskraft. Samarbejdet bidrager til, at børnene i højere grad stifter bekendtskab med mulighederne i forenings- og kulturlivet, videreuddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet. I samarbejdet møder eleverne eksterne formidlere/undervisere, der motiverer og kvalificerer elevernes læring med specifikke faglige vinkler, dybdegående viden og engagement. Samarbejdet mellem skoler og aktører fra foreningslivet, kulturinstitutioner, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og forældre kvalificerer og skaber variation i skoledagen og giver rum for, at elevernes individuelle interesser og talenter kan understøttes ved at inddrage undervisere og læringsmiljøer fra verden uden for skolen. Samarbejdet skaber andre rammer og læringsrum, der giver mulighed for, at eleverne er i nye roller og dermed oplever deres samvær på nye måder. 3

4 Organisering Styregruppe Samarbejdet organiseres med en styregruppe bestående af: Direktør, fagchef for Kulturområdet, fagchef for Skole- og Familieområdet samt projektlederen. Styregruppen fungerer i igangsætningsperioden frem til juni Projektgruppe Der nedsættes en tværgående projektgruppe bestående af: Projektleder: udviklingskonsulent Anette Schjødt Thorsen, Skole- og Familieområdet Projektgruppemedlemmer; fritids- og foreningskonsulent Bo Eriksen, Kulturområdet udviklingskonsulent for idræt Jesper Therkildsen, Kulturområdet, afdelingsleder Toftevangsskolen Karin Grütner, Skole- og Familieområdet samt 1 kommunikationsmedarbejder fra hvert område. Projektgruppen har med udgangspunkt i de beskrevne mål og værdier en faciliterende og initierende rolle i forhold til udvikling, vedligeholdelse og formidling af de forskellige samarbejdsmuligheder. Projektgruppen tager sit formidlingsmæssige afsæt i hjemmesiden skolenivirkeligheden.dk/rudersdal. Projektgruppen skaber mødefora, hvor udvikling af og kendskabet til skoler og samarbejdspartneres muligheder er på dagsordenen, og hvor konkrete aftaler let kan indgås. Projektgruppen sørger for et samlet overblik over indgåede aftaler. Projektgruppen synliggør desuden kommunens indsats på dette felt internt og eksternt. Skoler Skolebestyrelserne udarbejder ud fra konceptet for Åben skole Rudersdal lokale principbeslutninger om, hvordan der arbejdes med Åben skole på den enkelte skole. Skolerne beskriver i udviklingsplaner og indsatsområder for de enkelte skoleår skolens mål samt tiltag. Aktører i samarbejdet De primære aktører er kommunens foreninger og kommunale kulturinstitutioner, det lokale erhvervsliv og ungdomsuddannelser samt forældre til børn i folkeskolerne i Rudersdal. Aktørerne udvikler og udarbejder samarbejdstilbud og deltager i mødefora, hvor udvikling af og kendskab til skoler og samarbejdsmuligheder er på dagsordenen. Kulturinstitutioner beskriver i virksomhedsplanerne institutionernes mål samt tiltag i forbindelse med Åben skole Rudersdal. Bilag 1 4

5 Samarbejdskoncept Kommunikation Platformen for samarbejdet udgøres af en hjemmeside og forskellige mødefora. Der udarbejdes til hjemmesiden et digitalt mulighedskatalog, hvor tilbud fra foreninger, kulturinstitutioner samt øvrige aktører præsenteres. Hjemmesiden er dynamisk og opdateres løbende med nye tilbud. Søgning på siden skal kunne foregå på flere forskellige parametre. Der linkes til samarbejdspartneres hjemmesider, hvor tilbud er mere tilbundsgående beskrevet. Det digitale mulighedskatalog fornys og relanceres hvert forår af hensyn til skolernes tilrettelæggelse af årsplaner samt aktørernes planlægning af sæson. Samarbejdsbeskrivelser Aktører beskriver tilbud om et samarbejdsprojekt. Beskrivelsen indeholder bl.a. læringsmål for aktiviteten, rollefordeling, økonomi og kontaktoplysninger. Aktører kan få vejledning og hjælp fra projektgruppen til udarbejdelsen af tilbuddet og et fast skema danner grundlag for beskrivelsen. De aktuelle tilbud lægges på en fælles portal og godkendes af projektgruppen eller på egen hjemmeside, og der linkes fra portalen til siden. Samarbejdsaftaler Der udarbejdes i hvert samarbejdstilfælde en kontrakt, som underskrives af de samarbejdende parter. Samarbejdskontrakten skal bl.a. indeholde mål for børnenes læring i samarbejdet, en ansvarsfordeling og en økonomisk aftale. Samarbejdskontrakten er enkel og skalérbar. Samarbejdskontrakten er elektronisk. Der udarbejdes desuden en kortfattet vejledning til samarbejdsparterne med anbefaling af, hvilke spørgsmål der bør afklares, inden aftalen indgås. Samarbejdsfelter i løbet af skoledagen Mulighederne for samarbejde foregår i mange forskellige undervisningsmæssige sammenhænge i løbet af skoledagen. Bilag 2 Temaer i samarbejdet Samarbejdsfelterne er mangfoldige. I konceptet organiseres de forskellige tilbud under forskellige tværgående temaer. Der lægges et særligt fokus på læringspotentialet i samarbejdsprojekterne. Bilag 3 Pædagogisk/didaktisk tilgang Gennem samarbejdet øges elevernes mulighed for at stifte bekendtskab med nye og ikke kendte emner. Gennem samarbejdet understøttes de enkelte fagområder, tværgående emner og læringsstrategier. 5

6 Gennem samarbejdet øges elevernes mulighed for i perioder at følge egen interesse. Samarbejdet kan organiseres som lokalprojekter for en enkelt skole, delprojekter for flere skoler eller fælles kommunale projekter. Samarbejdet kan foregå en enkelt dag, over flere dage eller i længere forløb. Kommunikation Der udarbejdes en kommunikationsplan for projektet således, at Åben skole Rudersdal bliver kendt både internt i den kommunale virksomhed, blandt borgere og aktører i kommunen såvel som eksternt. Tidsplan Der afsættes tid til en igangsætningsperiode. Denne løber fra april 2015 til juni 2017 Økonomi Samarbejdsprojekter kan have frivillige eller betalte aktører eller en kombination. Samarbejdsprojekter finansieres i udgangspunktet af skolernes egne ressourcer. Det er i nogle tilfælde muligt at finansiere samarbejdsprojekter gennem Rudersdal kommunes centralt indgåede samarbejdsaftaler eller partnerskaber. 6

7 Bilag Bilag 1 Aktøroversigt Bilag 2 Samarbejdsfelter Bilag 3 Samarbejdstemaer 7

8 Bilag 1 Aktøroversigt 8

9 Bilag 2 Samarbejdsfelter Valgfag Fag UUV Skole Projekter interese breakthroug?? SFOtid 9

10 Bilag 3 Samarbejdstemaer Musik?? Håndværk og Design Natur Historie Internationalt Bæredygtighed Science???? Idræt og Bevægelse 10

11 RUDERSDAL KOMMUNE Projektleder Anette Schjødt Thorsen Skole og Familie Udvikling og Analyse Stationsvej Birkerød Fotos s. 1,2,3 : Torben Aandahl s.6: Thomas Heie Nielsen

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Den åbne skole. En ny folkeskole

Den åbne skole. En ny folkeskole Den åbne skole En ny folkeskole 2 Den åbne skole Den åbne skole Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive så dygtige,

Læs mere

Den åbne skole. v. Specialkonsulent Hong Quang Ha. Undervisningsministeriet, Ressourcecenter for Folkeskolen

Den åbne skole. v. Specialkonsulent Hong Quang Ha. Undervisningsministeriet, Ressourcecenter for Folkeskolen Den åbne skole v. Specialkonsulent Hong Quang Ha Undervisningsministeriet, Ressourcecenter for Folkeskolen Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 5 Disposition Kort om Ressourcecenter

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen 2 ffe-ye.dk Innovation og entreprenørskab Innovation og entreprenørskab (I&E) er gennem de seneste år blevet en større del af det samlede danske

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder

Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder Dokumentnr.: 727-2013-137439 side 1 Indhold Forord... 4 1. Odders skolestrategi og regeringens skolereform... 5

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Grundskoler og ungdomsuddannelser

Ikast-Brande Kommune Grundskoler og ungdomsuddannelser Ikast-Brande Kommune Grundskoler og ungdomsuddannelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Hvorfor Entreprenørskabsskolen?... 4 1.2. Hvad er Entreprenørskabsskolens formål?... 5 2. Forankring af

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE: TITEL: GLOBAL HOUSE

PROJEKTBESKRIVELSE: TITEL: GLOBAL HOUSE PROJEKTBESKRIVELSE: TITEL: GLOBAL HOUSE Indledning: Den internationale dimension har siden 1993 ifølge folkeskoleloven været en del af forventningerne til undervisningen i den danske folkeskole. Det er

Læs mere

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring 1 Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år Trivsel Inklusion - Læring 2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Projektorganisation og proces 4 Tre gennemgående aspekter 6 Trivsel, inklusion og læring 6

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015.

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Kulturpolitik Frem mod 2020 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. INDHOLD Forord... 3 Syddjurs Kultur Vision 2020... 4 Formidling Kultur og oplevelser...

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Oktober 2013 Visioner for dansk handicappolitik 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ET SAMFUND FOR ALLE 3 VISIONER FOR DANSK HANDICAPPOLITIK 4 MERE VIDEN OG BEDRE

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner En kortlægning af problemstillinger og indsatser Rikke Engly Mygind,

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere