Tilsynsberetning 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsberetning 2013"

Transkript

1 Tilsynsberetning 2013 Virksomheder, dambrug, landbrug og pelsdyrfarme Holstebro Kommune Teknik og Miljø

2 INDLEDNING I maj 2013 gennemførte Miljøstyrelsen en gennemgribende ændring af den måde, kommunerne skal føre miljøtilsyn på virksomheder og landbrug. Tilsyn udført i perioden 1. januar til den 22. maj 2013 er derfor omfattet af den gamle bekendtgørelse (nr. 99 af 11/ ), mens tilsyn udført i perioden 23. maj til 31. december 2013 er omfattet af den nye bekendtgørelse (nr. 497 af 15/ ). Denne tilsynsberetning består derfor af 4 dele: 1. Tilsyn og afgørelser på virksomheder og dambrug i perioden 1/1-22/ Tilsyn og afgørelser på landbrug og pelsdyrfarme i perioden 1/1-22/ Tilsyn og afgørelser på virksomheder, dambrug, landbrug og pelsdyrfarme i perioden 23/5-31/ Liste over IED virksomheder og landbrug i Holstebro Kommune Beretningen er indsendt elektronisk til Miljøstyrelsen via et web-indberetningsskema, og opbygningen af beretningen følger derfor web-skemaet. Tilsynsberetningen omfatter udarbejdede afgørelser, tilsyn og håndhævelser af miljøforhold, som udføres i henhold til lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug og lov om miljøbeskyttelse, samt brugerbetaling og udgifter til fremmede tjenesteydelser, på kommunens virksomheder, dambrug, landbrug og pelsdyrfarme. Holstebro Kommune fører også miljøtilsyn på en række andre miljøområder, bl.a. jordforurening, vandforsyning, spildevand, affald, vandløb og natur, hvortil der ikke er lignende krav om indberetning, og de medtages derfor ikke i tilsynsberetningen. Holstebro Kommune har i perioden 23. maj til 31. december 2013 overholdt det årlige tilsynsmål, som er henholdsvis 23 % og 15 % for større og mindre virksomheder / landbrug. 2

3 DEL 1 Tilsyn, afgørelser og brugerbetaling for virksomheder og dambrug 1. januar til 22. maj 2013 Denne del af miljøtilsynsberetningen omfatter Holstebro Kommunes miljøtilsynsindsats og miljøsagsbehandling for perioden 1. januar til 22. maj 2013 på virksomheder og dambrug. Tilsynene er gennemført og indberettes i henhold til Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 99 af 11/ om beretninger om miljøtilsyn og miljøgodkendelser m.v. Tilsynsberetningen omfatter tilsyn og sagsbehandling efter miljøbeskyttelsesloven. Skema 1.1 Godkendelser af listevirksomheder godkendelser i godkendte perioden virksomheder i-mærkede listevirksomheder Bemærkninger bestående virksomheder fra før uden samlet godkendelse 3 Opkrævet brugerbetaling, kr. Udgift til fremmede tjenesteydelser, kr I 2013 var der i Holstebro Kommune 4 IED-virksomheder jf. bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen (BEK nr af 20. december 2012). Der er ikke meddelt revisioner eller miljøgodkendelse på disse i løbet af de første 5 måneder af Øvrige listevirksomheder Bemærkninger Der er i de første 5 måneder af 2013 meddelt revision af miljøgodkendelse til etablering eller udvidelser på en virksomhed. Ferskvandsdambrug Bemærkninger Der er ikke i de første 5 måneder af 2013 meddelt miljøgodkendelse eller revision af godkendelse på dambrug. Skema 1.2 Tilsyn og opfølgende arbejde, herunder vejledning *tilsynsperioden er 2011-frem til 23. maj 2013 for listevirksomheder, og 2010-frem til 23. maj 2013 for branchevirksomhederne virksomhed er 22/ a.1) i-mrk. listevirksomheder, ekskl. landbrug Bemærkninger a.2) Øvrige listevirksomheder Bemærkninger b) Virksomheder på Bilag 1 til brugerbetalingbek. Bemærkninger besøgte virksomhed er tilsynsbes øg samlede tilsyn i indeværen de år samlede tilsyn i tilsynsperiod en* Opkræv et bruger betaling, kr. Udgift til fremmede tjenesteydels er, kr I 2013 var der i Holstebro Kommune 4 IED-virksomheder jf. bilag 1 i Godkendelsesbekendtgørelsen (BEK nr af 20. december 2012). Holstebro Kommune har ikke gennemført tilsyn på denne virksomhedstype i de første 5 måneder af Minimumsfrekvensen er på 0,5 tilsyn Der er i Holstebro Kommune 85 miljøgodkendte listevirksomheder, der er omfattet af bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen. I de første 5 måneder 2013 har kommunen gennemført 11 tilsyn. Minimumsfrekvensen for 5 måneder er på 12 tilsyn Der er i Holstebro Kommune 116 virksomheder, der er omfattet af bilag 1 til brugerbetalingsbekendtgørelsen. Der er i de første 5 måneder af 2013 gennemført 21 tilsyn på disse virksomheder. Minimumsfrekvensen for 5 måneder er på 12 tilsyn. 0.00

4 c.1) Virksomheder omfattet af branchebekendtgørel sen om autoværksteder Bemærkninger I 2013 var der i Holstebro Kommune 89 aktive autoværksteder, hvoraf der i foråret 2013 er udført samlet tilsyn på ialt 11 af værkstederne. Minimumsfrekvensen for 5 måneder er på 9 tilsyn. c.2) Virksomheder omfattet af branchebekendtgørel sen om renserier Bemærkninger Der er ingen traditionelle renserier i Holstebro Kommune. Der er kun et renseri, som anvender vådrens, og dermed ikke er omfattet af renseribekendtgørelsen. d) Ferskvandsdambrug Bemærkninger I 2013 var der i Holstebro Kommune 7 ferskvandsdambrug. Der er i de første 5 måender af 2013 besøgt et dambrug og ialt 8 udførte tilsyn. e) Vindmøller Bemærkninger Der findes 115 vindmøller i Holstebro Kommune. Der er udført et tilsyn på en mølle i forbindelse med en naboklage. f) Andre virksomheder og anlæg ( virksomheder ) Bemærkninger Der er i Holstebro Kommune en række virksomheder, som ikke er omfattet af kommunens rutinemæssige tilsynsforpligtigelser. På disse virksomheder udføres der ofte kun tilsyn i forbindelse med naboklager eller miljøuheld. Årsagen til naboklager er ofte røg, støj eller ukorrekt affaldshåndtering. Skema 1.3 Reaktioner i tilsynsåret Håndhævelse Afgørelser Henstillinger Indskærpelser Politianmeldelser Påbud ved revurdering Øvrige påbud 0.00 Forbud i-mrk. listevirksomheder Øvrige listevirksomheder Virksomheder på Bilag 1 til brugerbetalingsbek. Autoværksteder Renserier Ferskvandsdambrug Vindmøller Andre virksomheder og anlæg ( 42) Bemærkninger Der er i de første 5 måneder I de første 5 måneder af 2013 har Holstebro meddelt påbud ved revurdering af Kommunes miljøtilsyn på virksomheder ialt medført 1 miljøgodkendelser. Der ikke henstilling, 24 indskærpelser og ingen meddelt påbud i andre sagstyper politianmeldelser. herunder vindmøller. 4

5 Skema 1.4 IPPC listepunkt virksomheder virksomheder, godkendte hvor der er foretaget virksomheder væsentlige ændringer uden forudgående godkendelse efter IPPC-direktivet virksomheder, hvor IPPC godkendelsen er blevet revurderet virksomheder hvor IPPC godkendelsen er blevet ajourført med ændrede vilkår A A B B C D D E E E E E E E F F F F G J K K K K Bemærkninger Ingen bemærkninger. Listepunkterne stemmer ikke overens med listepunkterne i bilag 1 i Bek. nr 1454 af 20. dec

6 Afsluttende/sammenfattende bemærkninger KL og Miljøministeriet har indgået en aftale vedrørende en minimumsfrekvens for kommunernes tilsynsindsats. Frekvenserne er fastsat således, at samtlige godkendelsespligtige virksomheder skal have modtaget et samlet tilsyn indenfor en treårig periode, og øvrige virksomheder skal have et samlet tilsyn indenfor en fireårig periode. Den 23. maj 2013 trådte tilsynsbekendtgørelsen (BEK nr. 497) i kraft. Holstebro Kommune har i de første 5 måneder af 2013 levet op til minimumsfrekvenserne. Der blev ikke gået et tilsyn på en IED-virksomhed. Minimumsfrekvensen er 0,5. For de øvrige listevirksomheder er minimumsfrekvensen for de første 5 måneder på 11,5 tilsyn. Kommunen har i den periode gennemført 11 tilsyn. Minimumsfrekvensen for tilsyn på virksomheder, der er omfattet af bilag 1 i brugebetalingsbekendtgørelsen, er sat til 11 tilsyn. Kommunen har her gennemført 21 tilsyn og for autoværkstederne er minimumsfrekvensen på 9 tilsyn, og kommunen har gennemført 11 tilsyn. Kommunens kontaktperson og telefonnummer vedr. del 1: Helle Cummings Westh - tlf , mail: Dorte Ravnsbæk - tlf , mail: 6

7 DEL 2 Tilsyn, afgørelser og brugerbetaling for landbrug og pelsdyrfarme 1. januar til 22. maj 2013 Denne del af miljøtilsynsberetningen omfatter Holstebro Kommunes miljøtilsynsindsats og miljøsagsbehandling for perioden 1. januar til 22. maj 2013 på landbrug og pelsdyrfarme. Tilsynene er gennemført og indberettes i henhold til Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 99 af 11/ om beretninger om miljøtilsyn og miljøgodkendelser m.v. Tilsynsberetningen omfatter tilsyn og sagsbehandling. Skema 2.1 Anmeldelser, tilladelser og godkendelser *med loven menes Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug godkendelse r i perioden godkendte virksomhede r i alt 22/ afslag i periode n Opkrævet Udgift til brugerbetaling fremmede, kr. tjenesteydelser, kr. IPPC-brug Husdyrbrug godkendt efter 33 i miljøbeskyttelsesloven (IPPC-brug 10 fratrukket) "Lokaliseringsgodkendelse" efter 4 i gammel Husdyrgødningsbekendtg. 11 Efter lovens* 12 (IPPC-brug fratrukket) Tillæg efter lovens* Efter lovens* Tillæg efter lovens* Efter lovens* Efter lovens* Anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen s 15, arealforhold Anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen s 19, bygninger m.v. og 19 a-f, ensilageplads, opbevaringsanlæg til husdyrgødning mv. Bemærkninger Ingen bemærkninger Skema 2.2 Tilsyn og opfølgende arbejde, herunder vejledning *Mht. 16-arealer gælder det, at de godkendelser, som kommunen har positiv viden om, ikke er taget i brug, og som den vurderer, ikke har behov for tilsyn, kan udelades fra opgørelsen af antal virksomheder. Skriv en kommentar i bemærkningsfeltet, hvor antal godkendelser, der ikke er ført tilsyn med, da de vides ikke at være udnyttede, fremgår. Se også vejledningen til indberetningen. virksomhe der i alt per 31/ tilsynsbes øg i perioden besøgte virksomhe der i perioden samled samlede e tilsyn tilsyn i i period en tilsynsperiod en* revurderin ger i perioden Opkrævet Udgift til brugerbetali fremmede ng, kr. tjenesteydel ser, kr. IPPC-brug a.1) husdyrbrug over

8 grænserne i 12 (IPPCbrug fratrukket) a.2) Husdyrbrug over 75 DE, men under grænserne i 12 a.3) Virksomhed er, omfattet af bekendtgøre lse om pelsdyrfarm e fra 3 til og med 75 DE a.4) øvrige husdyrbrug med over DE a.5) Landbrug godkendt efter lovens 16** a.6) øvrige landbrug Bemærkning Ingen bemærkninger er Skema 2.3 Reaktioner i tilsynsåret Håndhævelser Afgørelser Henstillinger Indskærpelser Politianmeldelser Påbud ved Øvrige Forbud revurdering påbud IPPC-brug Godkendt efter 33 i miljøbeskyttelsesloven (IPPC-brug fratrukket) Øvrige husdyrbrug over grænserne i 12 (IPPCbrug fratrukket) Husdyrbrug over 75 DE op til grænserne i Virksomheder, omfattet af bekendtgørelse om pelsdyrfarme fra 3 til og med 75 DE Øvrige husdyrbrug med over 3 DE Landbrug godkendt efter lovens Øvrige landbrug Bemærkninger De indskærpelser, som er meddelt frem til 23. maj 2013, er fordelt på følgende forhold: Affald: 7, dyrehold: 3, gødningsbeholder: 8, jordforurening: 1, kemikalier: 1, møddingsplads: 3, markstakke: 2, vilkår i miljøgodkendelser: 8, andre forhold: 7. 8 Der er ikke meddelt påbud eller forbud frem til 23. maj 2013.

9 Skema 2.4 husdyrbrug, hvor der har været reaktion (håndhævelser og afgørelser) på følgende miljøforhold i perioden Overordnede miljøforhold, der behandles i håndhævelserne og afgørelserne (inkl. påbud om nye vilkår herom i en miljøgodkendelse/tilladelse) brug i alt, hvor der ved tilsyn frem til 23 maj 2013 er konstateret erhvervsmæssigt dyrehold eller markstakke IPPCbrug Øvrige husdyrbrug over grænserne i 12 Husdyrbrug over 75 DE op til grænserne i 12 Virksomheder, omfattet af bekendtgørelse om pelsdyrfarme, med mellem 3-75 DE Øvrige husdyrbrug med over 3 DE og landbrug godkendt efter lovens 16 dyr på bedriften Markstakke Bemærkninger Det totale antal brug der er ført tilsyn med frem til 23. maj 2013 med erhvervsmæssigt dyrehold, er opgjort ud fra skema 1.2, kolonne 4 - undtaget 16 brug. Da de 6 tilsyn er udført på minkfarme, blev der ikke konstateret nogle markstakke. Skema 2.5 IPPC-brug virksomheder (alle svine- og fjerkræbrug over IPPCgrænsen) godkendte virksomheder (antal brug omfattet af en godkendelse, som er i fuld overensstemmelse med IPPC-direktivet) virksomheder, virksomheder, hvor der er hvor IPPCgodkendelsen foretaget væsentlige er blevet ændringer uden revurderet forudgående godkendelse efter IPPC-direktivet virksomheder hvor IPPCgodkendelsen er blevet ajourført med ændrede vilkår Svinebrug Fjerkræbrug Bemærkninger Ingen bemærkninger Kommunens kontaktperson og telefonnummer vedr. del 2: Pia Pedersen - tlf , mail: 9

10 DEL 3 Tilsyn, afgørelser og brugerbetaling for virksomheder og husdyrbrug maj til 31. december 2013 Denne del af miljøtilsynsberetningen omfatter Holstebro Kommunes miljøtilsynsindsats og miljøsagsbehandling for perioden 23. maj til 31. december 2013 på virksomheder, dambrug, husdyrbrug og pelsdyrfarme. Tilsynene er gennemført og indberettes i henhold til Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 497 om miljøtilsyn af 15/ Kommunen har for indberetningsperioden 23. maj til 31. december 2013 opfyldt det fastlagte årlige tilsynsmål på alle typer virksomheder og husdyrbrug, der er omfattet af tilsynsbekendtgørelsen. Skema 3.1 Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr Kategorier Opkrævet Opkrævet godkendte godkendelser, brugerbetaling brugerbetaling, virksomheder tilladelser eller i kr. som fremmede 23. maj 2013 anmeldelser i perioden tjeneste ydelser i kr. Virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder (IED) Virksomheder omfattet af bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder (ex. dambrug I202) Virksomheder omfattet af bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder, (kun liste pkt. I202) Husdyrbrug, som er omfattet af 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (IED) Godkendelse efter 12, stk. 2, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug til husdyrbrug, som er omfattet af lovens , stk. 1, nr (IED) Tillægsgodkendelse efter 12, stk. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug til husdyrbrug, som er omfattet af lovens , stk. 1, nr (IED) Husdyrbrug, som er godkendt efter 33 i lov om miljøbeskyttelse, og som ikke er omfattet af 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Ikke IED) Godkendelse efter 12, stk. 2, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug til husdyrbrug, der ikke er omfattet af lovens , stk. 1, nr. 1-3 (Ikke IED) Tillægsgodkendelse efter 12, stk. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug til husdyrbrug, der ikke er omfattet af lovens 12, stk. 1, nr. 1-3 (Ikke IED) Godkendelse efter 11, stk. 2, i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug Tillægsgodkendelse efter 11, stk. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Tilladelse efter 10 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

11 Godkendelse efter 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens 15 Anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel Skema 3.2 Årlige mål for tilsynsind satsen Mindst 40 % af virksomhe der og husdyrbru g får et tilsyn hvert år. (kategori 1 (1a+1b virksomhe der og husdyrbru g) Tilsyn bilag 1 listevirkso mheder bilag 2 listevirkso mheder IED Husdyrbru g Husdyrbru g, som er godkendt efter 33 i lov om miljøbeskyt telse (Ikke IED) Husdyrbru g, som er godkendt efter 12 (Ikke IED) Husdyrbru g, som er godkendt efter 11 Samlet indsats (automatisk) Mindst 25 % af virksomhe der og husdyrbru g får et tilsyn hvert år. (kategori 2 virksomhe der og husdyrbru g) Virksomhe der der er optaget på bilag 1 til bekendtgør else om brugerbetal ing virksom heder i alt 1. januar 2014 virksom heder som har fået minimu m ét fysisk tilsyn Er tilsy ns måle t opfyl dt? (1) basisti prioriteret lsyn tilsyn ex. 11 kampagne tilsyn kampa gne tilsyn virksom heder som har fået et tilsyn efter 7 Opkræve t brugerbe taling i kr. Opkrævet brugerbet aling, til fremmed tjenestey delser i kr Autoværkst eder Renserier Husdyrbru g, som har en Ant al mar k- stak ke

12 tilladelse efter 10 Landbrug, som er godkendt efter 16 Pelsdyrfar me, som har mere end 3 DE og højst 25 DE Pelsdyrfar me, som har mere end 25 DE og højst 250 DE Øvrige husdyrbrug, som har mere end 3 DE Samlet indsats (automatisk) Andre virksomheder og anlæg omfattet 42 virksomheder, samt vindmøller (2) Øvrige Landbrug (3) Virksomheder omfattet af bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder, kun liste pkt. Dambrug I202. (4) (1) - Perioden for 23. maj til 31. dec. er tilsynsmålet henholdsvis 23 og 15 % (2) - Virksomheder som er omfattet af kap. 4, men er undtaget risikovurderingen og ikke indgår i de årlige tilsynsmål (3) - Landbrug som er omfattet af kap 4, men er undtaget risikovurderingen og ikke indgår i de årlige tilsynsmål (4) - Tilsynshyppigheden for dambrug (I202) er reguleret efter dambrugsbekendtgørelsen. Skema 3.3 Henstillinger Indskærpelser Forbud Påbud Politianmeldelser Selvhjælpshandlinger bilag 1 listevirksomhe der bilag 2 listevirksomhe der Dambrug Virksomheder der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om brugerbetaling IED Husdyrbrug

13 Husdyrbrug, som er godkendt efter 33 i lov om miljøbeskyttels e (ikke IED) Husdyrbrug, som er godkendt efter 12 Husdyrbrug, som er godkendt efter 11 Autoværkstede r Renserier Andre virksomheder og anlæg omfattet 42- virksomheder samt vindmøller Husdyrbrug, som har en tilladelse efter 10 Landbrug, som er godkendt efter 16 Pelsdyrfarme,s om har mere end 3 DE og højst 25 DE Pelsdyrfarme, som har mere end 25 DE og højst 250 DE Øvrige husdyrbrug, som har mere end 3 DE Øvrige landbrug

14 DEL 3 Liste over IED virksomheder og landbrug Listepkt (mere end 100 DE i slagtekylling er) (mere end 270 DE i søer) (mere end 100 DE i slagtekylling er) Virksomhedens navn adresse CVR nr tilsyn 2013 Abildholtvej 2, Holstebro LAURITS HESTBEK LANDBRUGER E BIRGER Barslundvej PRIMDAHL/LOT 13, TE PRIMDAHL Holstebro GÅRDEJER Baunehøjvej 3, MADS NIELSEN TOFTEGÅRD V/ J MORTENSEN I/S HYLDGAARD NIELS HYLDGAARD KRESTEN HYLDGAARD KIM KIRKEBY Anders (mere end 100 DE i slagtekylling er) (mere end 100 DE i slagtekylling er) (mere end 270 DE i søer) Christiansen Bakkegården Ejnar Kirk Thomsen HANS HENRIK NIELSEN Willem Doeke Dekker 7830 Vinderup Bjørnkjærvej 13, 7830 Vinderup Dellerupvej 2, Holstebro Feldevej 1, 7830 Vinderup Gedmosevej 5, 7570 Vemb Godrimvej 7, Holstebro Hajslundvej 11, Holstebro Holstebrovej 13, 7830 Vinderup Holstebrovej GÅRDEJER 30, 7830 MADS NIELSEN Vinderup Kurt Lundgaard Jensen Kirkevej 46, 7830 Vinderup dato for gældende godkendelser 12 miljøgodkendelse: 29/09/2010 og 12 tillæg: 06/11/ miljøgodkendelse: revur deret godkendelse og revurdering af 33 godkendelse ja ja 12 miljøgodkendelse: godkendelse og revurdering udarbejdes i miljøgodkendelse: (er først blevet IED virksomhed denne dato, dvs den tæller ikke med i tilsynsberetning 2013) 12 miljøgodkendelse: miljøgodkendelse: miljøgodkendelse: godkendelse og revurdering af 33 godkendelse ja ja 12 miljøgodkendelse: miljøgodkendelse: MGK ajour med ændrede vilkår som følge af revurderi ngen 14

15 GÅRDEJER LAUGE KJELSMARK BRO 2006 ApS (mere end 750 stipladser til søer) (mere end 100 DE i slagtekylling er) 6.6 (mere end stipladser til ænder. I listebek. Pkt. 6.6 er der ikke nævnt andre fjerkræ end kyllinger og høns. Men i 12 i husdyrloven er der medtaget 'fjerkræ'.) (mere end 100 DE i slagtekylling er) (mere end 270 DE i søer med smågrise) (mere end 750 stipladser til Poul Kjær Poulsgaard MUNKBRO SVINEAVL A/S MUNKBRO SVINEAVL A/S I/S HYLDGAARD NIELS HYLDGAARD KRESTEN HYLDGAARD JENS KRISTIAN IVERSEN Kjeldsmarkvej 6, Holstebro Madumvej 40, 6990 Ulfborg Madumvej 6, 6990 Ulfborg Munkbrovej 7, Holstebro Munkbrovej 8, Holstebro Nørhedevej 2, Holstebro Skautrupvej 27, Holstebro JOHN BJERREGAARD Skivevej 83, PETERSEN 7830 Vinderup LANDMAND KRISTEN-OLE KRISTENSEN ST. SKINDBJERG GRISE ApS ST. SKINDBJERG GRISE ApS HENRIK LUND NØRGAARD Poul Kjær Poulsgaard BRANDMOSEG ÅRD/POUL ERIK Stendisvej 22, 7830 Vinderup Sørvadvej 21, Holstebro Sørvadvej 24, Holstebro Tvislundvej 4, Holstebro Vedersøvej 2, 6990 Ulfborg Vivsøvej 4, 7800 Skive godkendelse og revurdering af 33 godkendelse godkendelse , revurderes miljøgodkendelse: miljøgodkendelse: miljøgodkendelse: godkendelse og revurdering udarbejdes i miljøgodkendelse: godkendelse og revurdering Der er meddelt 11 miljøgodkendelse til minkproduktion den , som ikke er taget i brug. Ved ibrugtagning vil 33 godkendelse bortfalde og husdyrbruget ikke længere være omfattet af IED. 33 godkendelse og revurdering miljøgodkendelse: og 12 tillæg: miljøgodkendelse: og 12 tillæg: godkendelse , revurdering er under udarbejdelse 12 miljøgodkendelse: og 12 tillæg: miljøgodkendelse: og 12 tillæg:

16 søer) og end 2000 stipladser til slagtesvin) 5.1.b 6.4.b.iii 6.4.b.iii 5.3.b.ii JEPPESEN Aagaard v/søren T. Hedegaard AB Skovservice v/carsten Villadsen Ådalen 2, 7800 Skive godkendelse: Tilladelse til udsprøjtning af vaskevand fra maskinpark. 15. juni Justering af Miljøgodkendelse til oplagring og behandling af kreosotbehandlet træ. 12. april Miljøgodkendelse til oplagring og behandling af kreosotbehandlet træ. 5. november Justering af miljøgodkendelse af 22. januar 2002 til plads for neddeling af af træaffald: 14. februar Plads for Bækgårdvej 5, sortering af have/parkaffald: 16. Holstebro juli Dansk Landbrugs Grovvareselskab Nørrevang 23, A.M.B.A. Holstebro Fodercentralen fpr Holstebro og Omegn A.M.B.A. (Holstebro Galgemosevej Minkfodercentral 21, ) Holstebro Nomi4s i/s Omladestation til Maabjerg Energy A/S (Biogasanlæg) Hjermvej 19, Holstebro Øster Stendisvej 6A, 7830 Vinderup oktober 2007? Etablering af råvaresiloer -20. juni 2005? Ændring af vilkår -4. oktober 1999? Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 33? Spildevandstank 26. juni 2006? Ny produktionsbygning med naturgasfyret Kedel-anlæg 22. marts 2012? Afgørelse om ændring af vilkår 6 vedr. produktions mængde 19. august 2012? Hele virksomheden 22. april 1999??Holstebro Kommune, 17. juni 2010: Etablering af plads for oplagring og neddeling af byggeog anlægsaffald -Holstebro kommune, 8. juni 2011: Miljøgodkendelse af nye aktiviteter. Revurderet Miljøgodkendelse??Ringkjøbing Amt, 30. januar 2003: Olie- og Kemikalieaffald??Ringkjøbing Amt, 12. december 2006: 19 til brug af bitumensand??holstebro Kommune, 30. april 2009: Jord- og affaldskarteringsplads Miljøgodkendelse 17. maj 2010 Tillæg af 31. oktober 2011 J206/4.2.a * *Miljøstyrelsen er miljømyndighed for Maabjerg Bioenergy A/S, Energivej 13, Holstebro og dermed også for omladestationen på Øster Stendisvej 6A, 7830 Vinderup Web link til miljøgodkendelser og afgørelser for ovenstående virksomheder / husdyrbrug er sendt til Miljøstyrelsen. ja 16

17 Holstebro Kommune har ikke kendskab til, at ovenstående virksomheder / husdyrbrug: - er omfattet af kap 5 VOC, - har en basis tilstandsrapport - har emissionsgrænser der er lempeligere end BAT - har foretaget væsentlige ændringer uden miljøgodkendelse Kommunens kontaktperson, og telefonnummer vedr. del 3 og 4 Virksomheder og dambrug: Helle Cummings Westh, tlf Dorte Ravnsbæk, tlf Husdyrbrug og pelsdyrfarme: Nina Karner, tlf

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Guldborgsund Indledning (max 1500 tegn) I.b. (ad. 1.1) Godkendelser

Læs mere

Antal godkendte virksomheder i alt ultimo 2013

Antal godkendte virksomheder i alt ultimo 2013 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Syddjurs Kommune Indledning (evt.) Miljøministeriet offentliggjorde en ny tilsynsbekendtgørelse

Læs mere

virksomheder ved tilsynsårets begyndelse (pr. 1. januar) 0 0 0.00 0.00 Godkendelse efter 12, stk. 2, i lov om miljøgodkendelse 0 0 0.00 0.

virksomheder ved tilsynsårets begyndelse (pr. 1. januar) 0 0 0.00 0.00 Godkendelse efter 12, stk. 2, i lov om miljøgodkendelse 0 0 0.00 0. Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med virksomheder og i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4) Kommunenavn Lyngby-Taarbæk Kommunens bemærkninger

Læs mere

Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2012

Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2012 Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2012 Natur- og Miljøafdelingen udarbejder hvert år en beretning om tilsynsindsatsen på virksomheder og landbrug. Beretningen skal indberettes til Miljøstyrelsen

Læs mere

Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2011

Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2011 Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2011 Natur- og Miljøafdelingen udarbejder hvert år en beretning om tilsynsindsatsen på virksomheder og landbrug. Beretningen skal indberettes til Miljøstyrelsen

Læs mere

minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Svendborg Indledning (max 1500 Tilsyn foretaget frem til 23.

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Frederikssund Indledning (evt.) Indberetning af tilsyn og godkendelse for husdyrbrug i Frederikssund Kommune i 2012 i henhold til Miljøministeriets

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Randers Indledning (evt.) Kommunen har i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 99 af 11. januar 2011 udarbejdet opgørelse om miljøtilsyn

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Vordingborg Indledning (evt.) Indberetning for landbrugsområdet i Vordingborg Kommune. Tilsynsfrekenserne på de enkelte brug er opfyldt.

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Odsherred Indledning (evt.) Odsherred kommune har i 2012 meddelt 2 stk. 16 miljøgodkendelser efter husdyrloven. Derudover er der afgjort

Læs mere

virksomheder ved tilsynsårets begyndelse (pr. 1. januar)

virksomheder ved tilsynsårets begyndelse (pr. 1. januar) Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med der og i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kommunenavn Viborg Kommunens bemærkninger

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1, 3, 4 og 9.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1, 3, 4 og 9. Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med er og i 2015, for perioden 1. jan. 31. dec. 2015 efter tilsynsbekendtgørelsens (nr. 497 af 15. maj 2013) kapitel 4. Kommunenavn Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med er og i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kommunenavn Egedal Kommunens bemærkninger

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Vesthimmerland Indledning (max 1500 Der er i 2011 meddelt 8 miljøgodkendelser. Det forventes, at der i 2012 vil blive meddelt

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Notat 11. marts 2015 Vejledning i udfyldelse af skemaet til indberetning af kommunernes tilsyns- og godkendelsesindsats fra 1. januar. 31. december. 2014 efter tilsynsbekendtgørelsens kap. 4. Skema 1.

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Lyngby-Taarbæk Indledning (max 1500 Kommunen har i lighed med sidste år valgt

Læs mere

Tilsynsberetning 2014

Tilsynsberetning 2014 Tilsynsberetning 2014 Virksomheder, dambrug, landbrug og pelsdyrfarme Holstebro Kommune Teknik og Miljø 01.04.2015 1 INDLEDNING Denne tilsynsberetning består 2 dele: 1. Tilsyn og gørelser på virksomheder,

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med er og i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kmunenavn Hillerød Kmunens bemærkninger

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Notat 12. marts 2014 Vejledning i udfyldelse af skemaet til indberetning af kommunernes tilsyns- og godkendelsesindsats fra 23. maj 2013 31. dec. efter tilsynsbekendtgørelsens kap. 4. Skema 1. Indberetning

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med der og i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kommunenavn Vesthimmerland Kommunens bemærkninger

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9. Del 1/3. Indberetning godkendelses - og tilsynsindsatsen med er og i 2015, for perioden 1. jan. 31. dec. 2015 efter tilsynsbekendtgørelsens (nr. 497 15. maj 2013) kapitel 4. Kommunenavn Lemvig Kommunens

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Aabenraa Indledning (evt.) Kultur, Miljø & Erhverv har igen i 2012 fulgt aftalen mellem KL og Miljøstyrelsen om minimumsfrekvenser på landbrugstilsyn.

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Esbjerg Indledning (max 1500 -Kommunen skal hvert år senest den 1. april indberette og offentliggøre oplysninger om kommunens

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med g i 2013, for perioden 23. maj 2013 31. dec. 2013 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kommunenavn Skive Kommunens bemærkninger til

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Roskilde Indledning (max 1500 Roskilde Kommune har frem til den 22. maj 2013

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9. Indberetning godkendelses - og tilsynsindsatsen med er og i 2015, for perioden 1. jan. 31. dec. 2015 efter tilsynsbekendtgørelsens (nr. 497 15. maj 2013) kapitel 4. Kommunenavn Halsnæs Kommunens bemærkninger

Læs mere

brugerbetaling, som fremmede tjeneste ydelser i kr. Opkrævet brugerbetaling i Opkrævet kr. Antal godkendelser,

brugerbetaling, som fremmede tjeneste ydelser i kr. Opkrævet brugerbetaling i Opkrævet kr. Antal godkendelser, Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med der og i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kommunenavn Guldborgsund Kommunens bemærkninger

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Lejre Indledning (max 1500 Lejre Kommune vurderer, at minimumsfrekvensen for tilsyn med virksomheden er overholdt i 2012. Der

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med der og i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kommunenavn Aabenraa Kommunens bemærkninger

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Godkendelses - og tilsynsindsatsen med er og i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kommunenavn Greve Kommunens bemærkninger til de indberettede

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med der og i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kommunenavn Næstved Kommunens bemærkninger

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Haderslev Indledning (max 1500 Kommunen skal årligt afgive en beretning om

Læs mere

som fremmede tjeneste ydelser i kr. Virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af

som fremmede tjeneste ydelser i kr. Virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af Indberetning af godkendelses - tilsynsindsatsen med i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kommunenavn Holbæk Kommunens bemærkninger til de

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med der og i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kommunenavn Svendborg Kommunens bemærkninger

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med g i 2013, for perioden 23. maj 2013 31. dec. 2013 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kommunenavn Randers Kommunens bemærkninger til

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9. Del 1/3. Indberetning godkendelses - og tilsynsindsatsen med er og i 2015, for perioden 1. jan. 31. dec. 2015 efter tilsynsbekendtgørelsens (nr. 497 15. maj 2013) kapitel 4. Kommunenavn Assens Kommunens

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Holbæk Indledning (evt.) Indberetning er lavet ud fra de oplysninger som Holbæk Kommune

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9. Opkrævet brugerbetaling

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9. Opkrævet brugerbetaling Del 1/3. Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med virkheder og husdyrbrug i 2015, for perioden 1. jan. 31. dec. 2015 efter tilsynsbekendtgørelsens (nr. 497 af 15. maj 2013) kapitel 4. Kommunenavn

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med virksomheder og i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kommunenavn Vordingborg Kommunens

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9. Opkrævet brugerbetaling i kr.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9. Opkrævet brugerbetaling i kr. dkendelses - og tilsynsindsatsen med er og i 2015, for perioden 1. jan. 31. dec. 2015 efter tilsynsbekendtgørelsens (nr. 497 af 15. maj 2013) kapitel 4. Kommunenavn Thisted Kommunens bemærkninger til de

Læs mere

Miljøtilsynsberetning. Beretning om Varde Kommunes miljøindsats 1. januar december Industri og landbrug

Miljøtilsynsberetning. Beretning om Varde Kommunes miljøindsats 1. januar december Industri og landbrug Miljøtilsynsberetning Beretning Varde Kmunes miljøindsats 1. januar - 31. december 2015 Industri og landbrug Kmunens bemærkninger til de indberettede oplysninger I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Vordingborg Kommune Indledning (max 1500 Vordingborg Kommune har i planlægningen af tilsynsindsatsen i 2011 porioriteret

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9. Del 1/3. Indberetning godkendelses - og tilsynsindsatsen med er og i 2015, for perioden 1. jan. 31. dec. 2015 efter tilsynsbekendtgørelsens (nr. 497 15. maj 2013) kapitel 4. Kommunenavn Hedensted Kommunens

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Frederikshavn Indledning (max 1500 Det fremgår af nedenstående opgørelse, at minimumsfrekvenserne for tilsyn med er overholdt

Læs mere

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=koml...

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=koml... Side 1 af 5 Åben i Word Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Ringsted Indledning (evt.) Ringsted Kommune har i 2011 udført en tilsynsindsats, der for hovedparten af landbrug

Læs mere

Tilsynsberetning 2011

Tilsynsberetning 2011 Tilsynsberetning 2011 Virksomheder Holstebro Kommune Teknik og Miljø 01.04.2012 Tilsynsberetning for tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011. Kommunenavn Holstebro Kommune Indledning (max

Læs mere

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=koml...

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=koml... Page 1 of 5 Åben i Word Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Herning Indledning (evt.) Hermed indsendes tilsynsberetning for Herning Kommune for 2011. 1.1 Anmeldelser, tilladelser

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Syddjurs Indledning (max 1500 Syddjurs Kommune varetager miljøtilsyn med knap 200, som er omfattet af regler om minimumsfrekvenser

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Lemvig Kommune Indledning (evt.) Lemvig Kommune indberetter hvert år til Miljøstyrelsen

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Viborg Indledning (evt.) Med henvisning til Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 99 af 11. februar 2011 om beretninger om miljøtilsyn og

Læs mere

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=koml...

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=koml... Page 1 of 5 Åben i Word Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Jammerbugt Indledning (evt.) Jammerbugt Kommune tilrettelægger og gennemfører tilsyn og godkendelser inkl. håndhævelser

Læs mere

Tilsynsberetning 2009

Tilsynsberetning 2009 Tilsynsberetning landbrug og pelsdyrfarme Holstebro Kommune Teknik og Miljø 01.04.2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 1. Ressourcer i...4 1.1 Godkendelser af husdyr/landbrug.. 4 1.2 Tilsyn og opfølgende

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 1/3 Kommunenavn Slagelse Indledning (evt.) Dette er Slagelse Kommunes indberetning til Miljøstyrelsen om tilsynsindsatsen på og pelsdyrfarme i perioden 1. januar - 22. maj 2013. 1.1 Anmeldelser, tilladelser

Læs mere

Miljøtilsynsberetning. Landbrug og Pelsdyrfarme

Miljøtilsynsberetning. Landbrug og Pelsdyrfarme Miljøtilsynsberetning 2010 Landbrug og Pelsdyrfarme Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, side 1/3 Kommunenavn Skive Indledning Skive Kommune skal hvert år indberette og offentliggøre oplysninger

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Sønderborg Indledning (max 1500 Dette er Sønderborg Kommunes

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Lyngby-Taarbæk Indledning (max 1500 Kommunen har i lighed med sidste år valgt kun at indberette kommunens miljøtilsyn og meddelte

Læs mere

Bilag 3. Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3

Bilag 3. Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Bilag 3. Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Vallensbæk Indledning (max 1500 I 2011 har der været fokus på at nå alle planlagte tilsyn samt føre tilsyn med nye, så

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Faaborg-Midtfyn Indledning (max 1500 Ved begyndelsen af 2012 var der 379 i vores tilsynsregister,som er omfattet af tilsynsaftalen

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Tønder Indledning (evt.) Ifølge Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 99 af 11. februar 2011 om beretning om miljøtilsyn og miljøgodkendelser

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3 Kommunenavn Odsherred Indledning (evt.) Odsherred kommune har i alt udført 29 tilsyn med husdyrbrug mv. i 2010. Miljøstyrelsens minimumsfrekvens for

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Aarhus Indledning (evt.) Hermed foreligger tilsynsberetningen for Aarhus Kommunes miljøindsats på landbrugsområdet i 2012. Det drejer sig

Læs mere

Vejen Hermed følger Vejen kommunes indberetning for 2014. Jes Holm Hansen, jhh@vejen.dk, 7996 6251

Vejen Hermed følger Vejen kommunes indberetning for 2014. Jes Holm Hansen, jhh@vejen.dk, 7996 6251 Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med virksomheder og husdyrbrug i 2014, for perioden 1. jan. 31. dec. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4) Kommunenavn Kommunens bemærkninger

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Aabenraa Indledning (max 1500 Tilsynsberetningen omfatter ressourcer

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Miljøtilsynsberetning 2011

TÅRNBY KOMMUNE. Miljøtilsynsberetning 2011 TÅRNBY KOMMUNE Miljøtilsynsberetning 20 #2625829 v - Tårnby Kommunes Miljøtilsynsberetning 20#2625829 v - Tårnby Kommunes Miljøtilsynsberetning 20 Side Hvad er en miljøtilsynsberetning Kommunen skal hvert

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Lemvig Kommune Indledning (max 1500 Lemvig Kommune indberetter

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med der og i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kommunenavn Nyborg Kommunens bemærkninger

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/7

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/7 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i, side 1/7 Halsnæs Kommunenavn Indledning (evt.) Her følger beretningen fra Halsnæs Kommune om miljøtilsyn og miljøgodkendelser med videre i. Aftalen mellem KL og Miljøministeren

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Sønderborg Indledning (evt.) Der har været en jævn fordeling af tilsynsarbejdet og godkendelsesarbejdet.

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme 1/3 Kommunenavn Faaborg-Midtfyn Indledning Ved begyndelsen af 2013 var der 381, som var omfattet af tilsynsaftalen mellem KL og Miljøministeriet. Det er kommunens

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Kalundborg Indledning (max 1500 Tilsynsberetningen for Kalundborg Kommune i 2011. Kalundborg Kommune overholder minimumsfrekvenserne

Læs mere

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=komindustri

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=komindustri Page 1 of 6 Åben i Word Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Frederiksberg Indledning (max 1500 tegn) Frederiksberg Kommune overholder i 2011 sine tilsynsforpligtigelser

Læs mere

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=koml...

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=koml... Page 1 of 5 Åben i Word Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Vordingborg Indledning (evt.) Indberetning for landbrugsområdet i Vordingborg Kommune. Tilsynsfrekvenserne er opfyldt.

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Gentofte Indledning (max 1500 Langt størstedelen af kommunes

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Faxe Indledning (max 1500 Minimumsfrekvensen for tilsyn med er overholdt i 2012. (ad. 1.1) Godkendelser af liste i-mærkede liste,

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3 Kommunenavn Aarhus Indledning (evt.) Hermed foreligger tilsynsberetningen for Aarhus Kommunes miljøindsats på landbrugsområdet i 2010. Det drejer sig

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Frederiksberg Indledning (max 1500 Indberetningen for perioden 1. januar 2013

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Frederikssund Indledning (max 1500 Indberetning af tilsyn og godkendelse for i Frederikssund Kommune i 2011 i henhold til Miljøministeriets

Læs mere

Miljøtilsynsberetning 2011 for Fredericia Kommune

Miljøtilsynsberetning 2011 for Fredericia Kommune Miljøtilsynsberetning 2011 for Fredericia Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Virksomheder...3 2.1 Miljøtilsyn på virksomheder...3 2.2 Miljøgodkendelser...3 2.3 Håndhævelse på virksomheder...4

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Esbjerg Indledning (max 1500 Kommunen skal hvert år senest den

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Side 1 af 7 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Randers Indledning (max 1500 Tilsynsberetninger er udarbejdet på baggrund af indberetning i Geoenviron (ad. 1.1) Godkendelser

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9. Notat 18. marts 2016 Vejledning i udfyldelse af skemaet til indberetning af kommunernes tilsyns- og godkendelsesindsats fra 1. januar. 31. december. 2015 efter tilsynsbekendtgørelsens ( nr. 497 af 23/05/2013)

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, side 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, side 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, side 1/3 Kommunenavn Syddjurs Indledning (evt.) Nærværende tilsynsberetning omhandler Syddjurs Kommunes indsats i 2010 indenfor tilsyn, kortlægning og planlægning

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Slagelse Indledning (max 1500 Dette er kortlægningen af Slagelse Kommunes indsats på miljøområdet i 2011 i henhold i miljøminiteriets

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Page 1 of 5 Åben i Word Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Jammerbugt Indledning (max 1500 Jammebrugt Kommune gennemfører miljøtilsyn, godkendelsesarbejdet samt

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Glostrup Kommune Indledning (max 1500 I Glostrup var der i 2013

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Side 1 af 7 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kmunenavn Syddjurs Indledning (evt.) Nærværende tilsynsbetning handl Syddjurs Kmunes indsats i 2012 indenfor landbrugstilsyn og miljøtilladels/

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i, side 1/2 Århus Kommune Kommunenavn Indledning (evt.) Hermed foreligger tilsynsberetningen for Århus Kommunes miljøindsats på landbrugsområdet i. Det drejer sig hovedsagelig

Læs mere

Ishøj Kommune. Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013

Ishøj Kommune. Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013 Ishøj Kommune Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013 Plan-, Bygge- og Miljøcenter Februar 2014 Indledning Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj Kommune varetager Ishøj og Vallensbæk Kommuners

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Slagelse Indledning (max 1500 tegn) Dette er kortlægningen af Slagelse Kommunes indsats på miljøområdet i 2013 i henhold til miljøministeriets

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Herning Indledning (max 1500 Tilsynberetningen forventes godkendt på Teknik og Miljøudvalgsmøde den 23. april 2013. (ad. 1.1)

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3 Kommunenavn Aarhus Indledning (max 1500 Aarhus Kommunes tilsynsberetning 2010 omhandler kommunens miljøindsats ved varetagelsen af myndighedsopgaver

Læs mere

Side 1 af 7 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i, side 1/2 Kommunenavn Rudersdal Kommune Indledning (evt.) Rudersdal Kommune overholder med god margen minimumsfrekvenserne for tilsyn. Der har ikke været

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Side 1 af 7 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Bornholm Indledning (max 1500 Kommunen har overholdt minimumsfrekvenserne for miljøtilsyn på virksomheder

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Haderslev Indledning (max 1500 Kommunen skal årligt afgive en beretning om miljøtilsynet til Miljøstyrelsen. Følgende

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2 Side 1 af 5 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2 Kommunenavn STRUER Indledning (max 1500 Struer Kommune beretter herved om kommunens miljøindsats af og tilsyn med overholdelsen

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2 Beretnin om miljøtilsyn og miljøgodkendelser m.v. Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i, side 1/2 Indledning Fokus for har været en yderlie opprioritering af tilsynsarbejdet og

Læs mere

3. Kommunalbestyrelsens vurdering og bemærkninger til årlig tilsynsindberetning

3. Kommunalbestyrelsens vurdering og bemærkninger til årlig tilsynsindberetning 1. Tilsynsindberetning Periode: 01-01-2016 til 31-12-2016 Fagsystemnøgle: Tilsynsindberetning-779-2016 Sidst revideret: 26-04-2017 kl. 12:36 Myndighed: Skive Kommune Titel: Skive Kommune sindberetning

Læs mere

Tilsyn med virksomheder i 2007 i Syddjurs Kommune

Tilsyn med virksomheder i 2007 i Syddjurs Kommune Tilsyn med virksomheder i 2007 i Syddjurs Kommune Indledning Syddjurs Kommune har fra 2007 overtaget miljøtilsynet med mere end 200 virksomheder fra Århus Amt og 4 mindre kommuner. 3 af de disse kommuner

Læs mere

TILSYNSPLAN Virksomheder, landbrug og pelsdyrfarme. Holstebro Kommune Teknik og Miljø

TILSYNSPLAN Virksomheder, landbrug og pelsdyrfarme. Holstebro Kommune Teknik og Miljø TILSYNSPLAN 2013 Virksomheder, landbrug og pelsdyrfarme Holstebro Kommune Teknik og Miljø Kirkestræde 11-7500 Holstebro - Tlf: 96117557 - Fax: 98117002 Hjemmeside: www.holstebro.dk - E-post: naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=komin...

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=komin... Page 1 of 5 Åben i Word Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Lejre Indledning (max 1500 Lejre Kommune vurderer, at minimumsfrekvensen for tilsyn med er overholdt i

Læs mere