Serviceinformation for Fritidshjem (FO) og klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. august 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Serviceinformation for Fritidshjem (FO) og klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. august 2014"

Transkript

1 Serviceinformation for Fritidshjem (FO) og klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. august 2014 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Tlf

2 Side 2 Indholdsfortegnelse Mål for dagtilbudsområdet... 3 Fritidshjem (FO) og klubtilbud... 4 Forældresamarbejde... 4 Åbningstid... 4 Priser Tilskud og friplads... 5 Optagelse og udmeldelse... 6 Yderligere information

3 Side 3 Denne serviceinformation beskriver tilbuddene til elever i klasse og klubtilbuddet for de 11 til 17 årige i dagtilbudsområdet. Dagtilbuddene for børn i alderen 0 til 6 år beskrives i Serviceinformation Dagtilbud 0-6 års området, og fritidstilbuddet for elever i specialklasser beskrives i Serviceinformation Special SFO. Mål for dagtilbudsområdet Hjørring Kommune har et dagtilbudsområde, der understøtter mangfoldighed og forskellighed i forhold til faglighed, kultur og miljø. Et dagtilbudsområde der tilbyder lærings- og udviklingsmiljøer, hvor alle børn sikres tryghed, udfordringer og muligheder for at møde og forholde sig til mange forskellige facetter af verden. Dagtilbuddene understøtter den sammenhængende børnepolitik i Hjørring Kommune og skal derfor: Sikre børns og unges trivsel og læring samt udvikling af faglige, sociale og personlige kompetencer i trygge rammer. Styrke børn og unges selvværd, selvtillid, livsglæde, sproglige og motoriske udvikling. Skabe rammer for børnenes oplevelser, forundring og erfaringer med naturen, historien og kulturen og skal gennem bearbejdelse af disse oplevelser udvikle børnenes nysgerrighed, respekt og kreativitet. Danne grundlaget for at udvikle børnenes kompetencer og demokratiske værdier til at leve i en globaliseret verden, hvor mangfoldighed og tillid er nøglebegreber i et samfund under konstant forandring. Inspirere børn og unge til en positiv livsindstilling og forståelse for værdien af en sund og aktiv livsstil gennem sunde og trygge miljøer med mulighed for oplevelser, udfordringer og kropslige aktiviteter både inde og ude. Have engagerede, vidende og reflekterende medarbejdere, der gennem samarbejde, erfaringsudveksling og inddragelse af ny viden/forskningsresultater kontinuerligt søger nye veje og muligheder. Fælles ansvar På hele Børne- og Undervisningsområdet arbejdes med Fælles ansvar. Det betyder, at det enkelte barns trivsel, udvikling og læring ses som et fælles ansvar for alle voksne, der arbejder med børn og unge i Hjørring kommune. Målet er at skabe de bedst mulige forhold for alle børn på tværs af området og faggrænser. Samarbejde og fælles ansvar skal sikre helhed og sammenhæng i indsatsen i forhold til det enkelte barn og barnets familie. Et øget samarbejde skal samtidig skabe opmærksomhed på børn, der ikke trives optimalt, så der kan sættes ind så tidligt som muligt. Brobygning og overgange På tværs af skoler og institutioner arbejdes med at skabe god brobygning og gode overgange. Målet er at skabe de bedst mulige overgange og brobygning i forhold til de skift, alle børn og unge i Hjørring Kommune kommer til at opleve, når de skifter fra en institution til en anden, således at skiftene kommer til at blive oplevet som positive og trygge for barnet og barnets familie. 3

4 Side 4 Frivillig undervisning i Hjørring Kommune Eleverne på det almene undervisningsområde fra klasse tilbydes dagligt 1½ times frivillig undervisning i forlængelse af den obligatoriske undervisning. For yderligere oplysninger om den frivillige undervisning henvises til skolens hjemmeside. Fritidshjem (FO) og klubtilbud i Hjørring Kommune Aldersgruppe Tillbud Beskrivelse Fra skolestart til og med 3. klasse Fritidshjem (FO) Fritidsordninger er oprettet efter Dagtilbudsloven og kan benyttes på alle hverdage. Fra 4. klasse til og med 6. klasse Juniorklub Juniorklubber er oprettet efter Dagtilbudsloven og kan benyttes på skoledage. Der er oprettet juniorklub ved: Hirtshals Skole og Børne- og Ungehuset Lundergaard år Ungdomsklub Ungdomsklubben er et tilbud oprettet efter Dagtilbudsloven til de årige. Der er oprettet ungdomsklub ved: Børne- og Ungehuset Lundergaard Generel information om dagtilbud På hjemmesiden kan du under Familie, Børn og Unge og Pasning søge yderligere oplysninger om tilbuddene. Forældresamarbejde Pædagoger og forældre samarbejder om det enkelte barns trivsel og udvikling. Ved institutioner oprettet efter Dagtilbudsloven er der oprettet forældrebestyrelser. Pladsgaranti Hjørring Kommune garanterer en plads i en fritidsordning for børn fra skolestart til og med 3. klasse. Åbningstid Fritidsordning Fritidsordningen har åbent alle skoledage fra kl til 8.00 og igen fra kl til 16.30, fredage dog til kl På hverdage som ikke er skoledage har fritidsordningen åbent fra kl til 16.30, fredage dog til kl

5 Side 5 Fritidsordningerne er lukkede den 24. december og den 5. juni (grundlovsdag). I dagene mellem jul og nytår er der tilbud om pasning i én fritidsordning i Hjørring Kommune. Fritidsordningerne tilbyder pasning i alle ferier. I perioder hvor der er få børn med behov for pasning i det enkelte tilbud, kan der blive etableret pasning i samarbejde med andre fritidsordninger eller daginstitutioner. Udvidet åbningstid i fritidsordning Forældrebestyrelsen i den enkelte fritidsordning kan beslutte at udvide åbningstiden med en 1/2 time, så tilbuddet tilpasses de lokale forhold. Juniorklubber Juniorklub tilbydes på skoledage fra kl til Åbningstiden tilpasses behovet i det enkelte område. Ungdomsklub Ungdomsklubben har åbent på skoledage mandag, onsdag, torsdag og fredag fra kl til Om søndagen har ungdomsklubben åbent fra kl til Priser 2014 Dagtilbud efter Dagtilbudsloven: Pr. måned Fritidsordninger 566 kr. * Juniorklub 249 kr. * Ungdomsklub 0 kr. * Betalingen opkræves for 11 måneder. Juli måned er betalingsfri. Vær opmærksom på, at Hjørring Kommune opkræver et rykkergebyr på 250 kr. ved for sen betaling. Tilskud og friplads Søskendetilskud Der ydes søskendetilskud for betaling af dagpleje, vuggestue, børnehave og fritidsordning. Der betales fuld pris for den dyreste plads og 50 % af prisen for øvrige pladser. Søskendetilskud omfatter biologiske søskende, adopterede søskende og sammenbragte børn med ophold i hjemmet. Børn af forældre med fælles forældremyndighed tælles med som søskende hos den af forældrene, hvor de er tilmeldt folkeregistret. Økonomisk fripladstilskud Der kan søges om nedsættelse af betalingen, hvis husstandsindkomsten ikke overstiger kr årligt. Ansøgning sker online på hjemmesiden pladsanvisningen.hjoerring.dk. 5

6 Side 6 På samme hjemmeside kan du selv beregne, hvor meget du kan få nedsat forældrebetalingen ud fra din husstandsindkomst. Vær opmærksom på, at der ikke kan ske nedsættelse af betalingen med tilbagevirkende kraft, men udelukkende for de efterfølgende måneder. Socialpædagogisk friplads Forældre kan søges om socialpædagogisk fripladstilskud, hvis barnets ophold i dagtilbud er særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde. Inden ansøgning om socialpædagogisk fripladstilskud, skal der være ansøgt om økonomisk fripladstilskud. Optagelse og udmeldelse Generelt ved optagelse Indmeldelse kan ske til den 1. i hver måned. Ansøgning om optagelse i fritidsordning og juniorklub sker online på pladsanvisningen.hjoerring.dk. Indmeldelse i fritidsordning finder sted i forbindelse med indskrivning til skole. Der kan ansøges om plads i juniorklub, når barnet går i 4.klasse til 6. klasse. Indmeldelse i ungdomsklub sker ved henvendelse til lederen i Ungdomsklubben. En familie, der flytter til kommunen, er omfattet af retningslinjerne for optagelse. Der kan ansøges om en plads, når familien har folkeregisteradresse i kommunen, eller når familien kan fremvise dokumentation for, at de skal have bopæl i kommunen. Bindingsperiode Fra den dato, hvor barnet er optaget i en fritidsordning, er der en bindingsperiode på 3 måneder. Udmeldelse Børn kan med 1 måneds varsel udmeldes til den sidste dag i måneden. Dette skal ske online på pladsanvisningen.hjoerring.dk I fritidsordninger udmeldes barnet automatisk med udgangen af juli måned det år, hvor barnet begynder i 4. klassetrin. I juniorklubber udmeldes barnet automatisk med udgangen af juni måned i det år, hvor barnet begynder i 7. klassetrin. I ungdomsklubben sker udmeldelse ved henvendelse til lederen. 6

7 Side 7 Yderligere information Henvendelse kan ske til: Hjørring Kommune Børne- og Undervisningsforvaltningen Pladsanvisningen Tlf Online: pladsanvisningen.hjoerring.dk Pladsanvisningens telefontid er mandag til fredag kl Borgerservice Hjørring Borgerservice, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Hirtshals Borgerservice, Jørgen Fibigersgade 20, 9850 Hirtshals Vrå Borgerservice, Sdr. Vråvej 1, 9760 Vrå Sindal Borgerservice, Torvegade 15, 9870 Sindal. Tlf Online: hjoerring.dk 7

8 NAVN INSTITUTION: ADRESSE: POSTNR.: TELEFON: LEDER: Mail adresse Astrup FO Bøgstedvej 271, Astrup 9800 Hjørring Mona A. Larsen Bagterp FO Fuglsigvej Hjørring Anette Ørtoft Bindslev FO Skolegade Bindslev Karen Christensen Bjergby-Mygdal FO Asdalvej 14, Bjergby 9800 Hjørring Mona A. Larsen Hirtshals FO Søndergade 20A 9850 Hirtshals Ulla Bøjesen Hirtshals Juniorklub Ved Skolen Hirtshals Annemarie Steffensen Holmegård FO Norgesvej Hjørring Ulla Sehested Søndergaard Horne-Asdal FO Stendyssevej 80, Horne 9850 Hirtshals Maria Højris Lomholt Hundelev FO Sejlstrupvej Løkken Per Meilstrup Højene FO Vellingshøjvej Hjørring Mona A. Larsen Lendum FO Enghavevej 6, Lendum 9870 Sindal Gitte Pedersen Lundergård FO Nordens Allé Hjørring Erik Vadsager Lundergård Juniorklub og Ungdomsklub Trollhättanvej Hjørring Erik Vadsager Løkken FO Studievej Løkken Hanne Lange Nielsen Muldbjergskolen FO Skolevangen Hjørring Bo Zacharias Sindal FO Islandsgade Sindal Helle Hansen Tornby FO Hovedvejen 33, Tornby 9850 Hirtshals Inger Thomsen Tversted FO Skolevej Bindslev Karen Christensen Tårs FO Vrejlev Klostervej Tårs Ingelise Villumsen Vrejlev-Hæstrup FO Poulstrup Skolevej Vrå Mette Pedersen Vrå FO Enghavevej Vrå Per Meilstrup

9 Side 9 9

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk.

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. 2010 Århus Kommune Børn og Unge Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010 Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. Grafisk produktion: Danprint 8330 Beder Yderligere oplysninger:

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 April 2015 Kvalitetsrapport Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Afdelingen for Dagtilbud Fotos: Susan Klausen og Bøgebjerg Vordingborg Kommune Valdemarsgade

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Skriv mig op inden jeg bliver 4 måneder

Skriv mig op inden jeg bliver 4 måneder Dagpleje Flerbørnsdagpleje Vuggestue Integreret institution Privat institution Privat dagpleje Privat børnepasning Børnehave Skriv mig op inden jeg bliver 4 måneder Samlet oversigt over Københavns Kommunes

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring 1 Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år Trivsel Inklusion - Læring 2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Projektorganisation og proces 4 Tre gennemgående aspekter 6 Trivsel, inklusion og læring 6

Læs mere

Oprettelse af børnehave

Oprettelse af børnehave Oprettelse af børnehave - sammen med friskolen 2008 Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Den bedste start på livet

Den bedste start på livet Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Forord Målet er klart: Alle børn i Skanderborg Kommune skal

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

KL inviterer til fælles handling om børn og unge

KL inviterer til fælles handling om børn og unge KL inviterer til fælles handling om børn og unge 2 KL inviterer til fælles handling om børn og unge Vær med til at finde nye løsninger! Vi har alle et ansvar for, at vores børn og unge trives og klarer

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse:

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse: PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkomstpjece for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Trige Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkommen til Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Spørring Vi vil gerne byde jeres familie velkommen

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDERE OG LEDERE EFTERÅR 2015

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDERE OG LEDERE EFTERÅR 2015 TILBUD TIL MEDARBEJDERE I BØRN OG UNGE INFORMATION Uddannelsesindhold: Line Asp Rotationsvikar: Anders Probst-Jensen / Maria Luisa van Binsbergen Tilmelding: Kursusportalen Tilmeldingsfrist: 26. juni 2015

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Mad og måltidspolitik

Mad og måltidspolitik Mad og måltidspolitik for dagtilbud, SFO, klub og skoler i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere