Hvor hører jeg til? Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvor hører jeg til? Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ"

Transkript

1 2014 Dansk Journalistforbund medier & kommunikation Hvor hører jeg til? Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ Dansk Journalistfo medier & kommunikatio The Danish Union of Jou Gammel Strand København K Danmark journalistforbundet.dk

2 Indhold Et fælleskab med plads til forskelle 3 Her står du! Hvor skal du hen? 4 O-medlem og I-medlem?!! Hvad er det? 6 Et fælleskab med mulighed for at vælge 8 Fællesskab med plads til forskelle DJ er som fagforbund en medlemsorganisation. Det betyder, at medlemmerne ejer DJ, at forbundet styres af medlemmerne. For at medlemsdemokratiet kan fungere har DJ organiseret sig med mange decentrale enheder, som har bestemmende indflydelse på delegeretmødet (DJ s kongres), som vælger hovedbestyrelse og formandskab. De decentrale enheder består af tre typer: Medarbejderforeninger, geografiske kredse samt specialgrupper/foreninger, som dækker medlemmernes professionelle arbejdsområde. Hvor hører jeg til? skaber klarhed i denne struktur. Gå på opdagelse på side 6-7. Du kan også dykke ned i strukturen her: Journalistforbundet.dk/tillidsfolk (når der er en tillidsrepræsentant, er der også en medarbejderforening) Journalistforbundet.dk/kredse-og-grupper (her er en forklaring som i dette hæfte med andre ord) Nederst på forsiden af journalistforbundet.dk finder du links til sites fra alle geografiske kredse samt til specialgrupperne/foreningerne. Dansk Journalistforbund, marts 2014 Grafisk produktion: Nanette Vabø Tryk: KLS Grafisk Hus. Oplag:

3 3 O-medlem og I-medlem O-medlem = Organisatorisk medlem I- medlem = Interesse medlem O- eller I-medlem handler om, hvor i DJ du kan være med til at bestemme og møde kolleger fra samme arbejdsområde. DJ er en demokratisk forening. Hvert andet år holdes delegeretmøde, som er DJs øverste myndighed, og hvert andet år Fagligt Forum for tillidsvalgte. Når der skal udpeges delegerede til delegeretmødet eller Fagligt Forum, sker det ved en række valg i medarbejderforeningerne, i specialgrupperne og i de lokale kredse. Læs mere om delegerede på Journalistforbundet.dk/love. Du kan vælge delegerede og vælges til delegeret i den medarbejderforening, specialgruppe eller kreds, som du er organisatorisk medlem af. Det kalder vi O-medlem. Tilsvarende er det dit eget valg som tv-freelancer, om du vil være med i TVGRUPPEN eller FreelanceGruppen. Hvor er du O-medlem? Hvorfor I-medlem? På opslaget side 6-7 kan du gå frem skridt for skridt og se, om du skal være O-medlem i en medarbejderforening, i en specialgruppe eller i en kreds. Foruden dit O-medlemskab kan du vælge, om du vil være interessemedlem af en eller flere andre specialgrupper. Det kalder vi I-medlem. Interessemedlemsskab kan man f.eks. have en interesse i, hvis man som ansat i DR eller TV 2 alligevel gerne vil deltage i diskussioner om sit fag i TVGRUPPEN, hvis man som ansat grafiker på et dagblad gerne vil dele netværk og faglige arrangementer med andre grafikere i Visuelt Forum, eller hvis man som freelancer med kommunikationsopgaver gerne vil deltage i DJ:Kommunikations netværk og arrangementer. Bemærk, at der bliver opkrævet kontingent for hver specialgruppe, som du er O- eller I-medlem af. Prisen er det samme, uanset hvilken type medlem du er. Og bemærk, at du til enhver tid kan ændre i dit medlemskab af specialgrupper. Dog skal du altid være O-medlem et sted, som dækker dit arbejdsområde. 4 5

4 Her står du! Hvor skal du hen? Medarbejderforening En medarbejderforening trumfer over det hele. Hvis der er en medarbejderforening på din arbejdsplads, skal du være medlem af den med mindre du er kontraktansat mellemleder uden for overenskomsten. Her er du altså O-medlem. Du kan derudover vælge at være I-medlem af én eller flere specialgrupper. Læs om O- og I-grupper på side 4-5. Er du freelancer med mindst 80% af din indtægt fra samme arbejdsgiver, kan du vælge at være medlem af medarbejderforeningen på den arbejdsplads. Specialgruppe Hvis ikke du er medlem af en medarbej derforening, og hvis der er en specialgruppe, der dækker dit arbejdsområde, skal du være medlem af den (O-medlem). Herunder kan du se, hvilke arbejds områder specialgrupperne dækker. Hvis du er elev, er du O-medlem i den elevspecialgruppe, der dækker din uddannelse. Hvis der ikke er en elev-specialgruppe inden for din uddannelse (f.eks. fotografelever og grafikerelever), skal du være O-medlem af den special- gruppe, der dækker dit kommende arbejdsområde. Ledige, pensionister og efterlønnere kan godt vælge at bibeholde deres O-medlemskab i den specialgruppe, de kom fra inden ledighed eller pensionering, hvis de selv søger om det, og specialgruppens vedtægter muliggør det. Hvis der er to eller flere specialgrupper, som dækker dit arbejdsområde, skal du vælge, hvilken du vil være O-medlem af. Et par eksempler: Hvis du er free lancegrafiker, skal du vælge, om du vil være O-medlem af FreelanceGruppen eller Visuelt Forum. Og hvis du er layout er på et organisationsblad, skal du vælge, om du vil være O-medlem af Organisationsgruppen eller Visuelt Forum. Ud over O-medlemskabet kan du vælge at være I-medlem i en eller flere af de øvrige specialgrupper. Distriktsbladgruppen: Ansatte på distriktsog ugeaviser. DJ:Fotograferne: Ansatte og freelance fotografer (Reklamefotografer m.fl.). FreelanceGruppen: Freelancere på tværs af arbejds områder. DJ:Kommunikation: Ansatte og freelance kommunikations- og informationsmedarbejdere. Organisationsgruppen: Ansatte og freelancere på blade og bladsites udgivet af organisationer. TVGRUPPEN: Ansatte og freelancere beskæf tiget med produktion af levende billeder. Visuelt Forum: Ansatte og freelance grafikere, layoutere, tegnere, webdesignere m.fl. Forum for billedmedieoversættere: Ansatte og freelance billedmedieoversættere (tekstere, versionister og dubbere). KaJ: Journaliststuderende på Danmarks Journalisthøjskole, Århus. DJ RUC: Journaliststuderende på RUC i Roskilde. KSR: Kommunikationsstuderende på RUC i Roskilde. KaJO: Journaliststuderende på SDU i Odense. Kredse Hvis der ikke er en medarbejderforening på din arbejdsplads, og hvis der ikke er en specialgruppe, som dækker dit arbejdsområde, er du O-medlem i din lokale kreds, og så er det altså her, du skal vælge delegerede. Du har fortsat mulighed for at være I-medlem i en eller flere specialgrupper. Du er også O-medlem i din kreds, hvis du er arbejdsløs, efterlønner eller pensionist, med mindre du har valgt at blive i din tidligere specialgruppe. Kredsene er den geografiske inddeling af DJ. Der er 8 kredse. Alle medlemmer af DJ er automatisk medlem af en kreds. Hvis du er ansat, er du medlem af den kreds, hvor din arbejdsplads ligger. Hvis du er freelancer, arbejdsløs, elev, efterlønner eller pensionist, er du medlem af den kreds, hvor din bopæl ligger. Kreds 1: Storkøbenhavn og Bornholm Kreds 2: Øvrige Sjælland, Lolland-Falster Kreds Fyn Kreds 3: Syd- og Sønderjylland Kreds 4: Østjylland Kreds 5: Vestjylland Kreds 6: Nordjylland Grønlandskredsen, Tusagassiortut Paqatigiiffiat Specialforening Hvis du er pressefotograf, bladtegner eller akademisk uddannet, bliver du automatisk medlem af enten Pressefotograf forbundet, Danske Bladtegnere eller DJ i Akademikerne. Også selv om du er O-medlem af en medarbejderforening, en specialgruppe eller en kreds. Pressefotografforbundet, Danske Blad teg nere og DJ i Akademikerne er nemlig alle spe cial foreninger, og de har en særlig stilling i DJ. I en specialforening vælger man således ikke delegerede til forbundets delegeret møder. Pressefotografforbundet har 865 medlemmer, der arbejder billedjournalistisk i faget omfattende pressefotografer, billedjournalister, fotojournalister, TV fotografer, billedredaktører m.fl. Danske Bladtegnere Specialforeningen for de med lemmer, der som ansatte eller freelancere teg ner til dagblade, magasiner, organi sa tions blade m.m. Foreningen har 45 medlemmer. DJ i Akademikerne har 2300 medlemmer, som har en akademisk uddannelse. Der beta les ikke kontingent. Foreningen skal give DJ mulighed for gennem Akademikerne at få indflydelse på de løn- og ansættelsesvilkår, der tilbydes DJs akademisk uddannede medlemmer, der ikke er ansat på en DJ-overenskomst. 6 7

5 4 Et fællesskab med mulighed for at vælge Her kan du læse en kort beskrivelse af alle de specialgrupper, der er i Dansk Journalistforbund. Det er ikke alle DJs medlemmer, der er dækket af en specialgruppe eller specialforening. Eksempelvis er der ingen specialgruppe for dagblade, magasiner, forlag, nyhedsbureauer, netmedier og undervisning. Omvendt er der flere specialgrupper, der lapper ind over hinanden. Det betyder først og fremmest, at du som medlem i nogle tilfælde selv kan vælge, hvilken specialgruppe du vil være medlem af. Hvis du for eksempel er freelance-grafiker, kan du selv vælge, om du vil være medlem af FreelanceGruppen eller Visuelt Forum. Og hvis du arbejder som webdesigner på et organisationsblad, kan du ligeledes vælge, om du vil være medlem af Organisationsgruppen eller Visuelt Forum. Tilsvarende er det dit eget valg som tv-freelancer, om du vil være med i TV-GRUPPEN eller FreelanceGruppen. 20 forbundsmedlemmer kan oprette en ny specialgruppe, der skal godkendes af hovedbestyrelsen, som også skal godkende afgrænsningen mellem specialgrupperne. Specialgrupper: Distriktsbladgruppen er specialgruppen for alle ansatte på distrikts blade og regionale ugeaviser. Gruppen har 120 medlemmer, heraf 50 O-medlemmer. Forum for Billedmedieoversættere, FBO, er specialgruppen for oversættere, tekstere, versionister, dubbere m.fl. både fastansatte og freelancere. Gruppen har 90 medlemmer, heraf 80 O-medlemmer. DJ:Fotograferne er specialgruppen for de fotografer, der hovedsageligt arbejder med fotografi og illustration til reklame, bøger, magasiner og institutioner så som museer og hospitaler. Optagelse omfatter både fastbilled- og videofotografer, som fastansatte eller freelance. DJ :Fotograferne har 820 medlemmer, heraf 730 O-medlemmer. FreelanceGruppen dækker alle DJ arbejdsområder for medlemmer, som ikke er fastansatte. Det politiske arbejde i gruppen er derfor fokuseret på det at være freelancer, som stadig flere vælger eller arbejder som. Der er skrivende journalister og journalister inden for radio, tv og web, kommunikationsfolk og kommunikatører, fotografer og grafikere, oversættere og tekstere og en række andre nichefag i FreelanceGruppen. De har alle det til fælles, at de arbejder freelance, som lønmodtagerfreelancere eller som selvstændige freelancere. Gruppen har 2040 medlemmer, heraf 1820 O-medlemmer. DJ:Kommunikation er specialgruppen for de medlemmer, der arbejder med trykt og elektronisk kommunikation samt kommunikationsrådgivning. Gruppens medlemmer er freelancere eller ansatte, der arbej der i såvel private som offentlige virksomheder og organisationer. Specialgruppen har 2300 medlemmer, heraf 1960 O-medlemmer. 8 9

6 Organisationsgruppen er specialgruppen for de medlemmer, der arbejder på et blad/bladets site, der udgives af en organisation. Specialgruppen har 310 medlemmer, heraf 200 O-medlemmer. TVGRUPPEN er specialgruppen for ansatte og freelancere, der hovedsagligt beskæftiger sig med produktion af levende billeder, herunder tv-produktion. Gruppens medlemmer arbejder i private produktionsselskaber, på tv-stationer, for netmedier, med multimedieproduktion etc. Gruppens funktioner spænder fra alt lige fra AV, klip, video, tilrettelæggelse, instruktion, foto, journalistik, lyd, lys til produktionsassistance m.m. TV-gruppen har 1345 medlemmer, heraf 1050 O-medlemmer. Specialforeninger: Pressefotografforbundet er et tidligere selvstændigt forbund, oprettet i 1912, der i 1967 sluttede sig til Dansk Journalistforbund. PF afholder Årets Pressefoto og hjælper pressefotografer og fotojournalister med netværk og udvikling af deres fælles fag. PF har 865 medlemmer. Danske Bladtegnere blev stiftet i 1933 og sluttede sig i 1967 til Dansk Journalistforbund. DB rummer fastansatte og freelance hånd- tegnere, der på beskrivende eller kommenterende vis tegner eller illustrerer primært til den trykte presse. DB har 45 medlemmer. Visuelt Forum er specialgruppen for de ansatte og freelancere, der er AD ere, grafiske designere, layoutere, nyhedsgrafikere/visualizere, tegnere/illustratorer og webdesignere. Visuelt Forum har 680 medlemmer, heraf 445 O-medlemmer. De studerendes specialgrupper er KaJ på Journalisthøjskolen med ca medlemmer, mens KaJO i Odense har ca. 390 og DJ RUC og KSR på Roskilde Universitetscenter har henholdsvis ca. 250 og 30 medlemmer. Medlemstal opgjort pr. 1. februar DJ i Akademikerne blev stiftet som en ny specialforening i Foreningen rummer alle DJ-medlemmer med en akademisk uddannelse og er blevet optaget i Akademikerne. Det giver DJ mulighed for gennem Akademikerne at få med ind flydelse på lønog ansættelsesvilkår. Foreningen har 2300 medlemmer og er kontingentfri. Derudover finder en lang række stofområdeforeninger, for eksempel for arbejdsmarkedsjournalister, sportsjournalister, retsreportere m.v. Foreningerne er ikke organisatorisk knyttet til DJ, men for de flestes vedkommende er DJ-medlemskab obligatorisk. 10

7 Dansk Journalistforbund er et fagforbund i vækst. Vi er 65 ansatte til at betjene medlemmer, der alle er beskæftiget med journalistik, medier og kommu nikation. Vi sikrer medlemmerne de bedste arbejdsforhold og kompetencer, og vi arbejder for, at medier og kommunikation spiller en afgørende rolle for dialog og åbenhed i samfundet. Dansk Journalistforbund medier & kommunikation The Danish Union of Journalists Gammel Strand København K Danmark journalistforbundet.dk

En streg i sandet. Dansk Journalistforbund. Vejledende vilkår for freelance grafisk design, tegninger m.m. Dansk Journalistfo medier & kommunikatio

En streg i sandet. Dansk Journalistforbund. Vejledende vilkår for freelance grafisk design, tegninger m.m. Dansk Journalistfo medier & kommunikatio 2009 Dansk Journalistforbund En streg i sandet Vejledende vilkår for freelance grafisk design, tegninger m.m. Dansk Journalistfo medier & kommunikatio The Danish Union of Jo Gammel Strand 46 1202 København

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

VIRKSOMHEDER I BALANCE: ETIK BETALER SIG / LØFTER ET LØFTE ETIKKEN? CSR-FÆLDEN: SOM NÅR EN VEGETAR SPISER BØF

VIRKSOMHEDER I BALANCE: ETIK BETALER SIG / LØFTER ET LØFTE ETIKKEN? CSR-FÆLDEN: SOM NÅR EN VEGETAR SPISER BØF magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 34 / oktober / 2008 ETIK VIRKSOMHEDER I BALANCE: ETIK BETALER SIG / LØFTER ET LØFTE ETIKKEN? CSR-FÆLDEN: SOM NÅR EN VEGETAR SPISER BØF INDHOLD 04

Læs mere

LinkedIn for mediefolk

LinkedIn for mediefolk Grundopsætning af profil for medlemmer af Dansk journalistforbund 10 gode og nemme råd Udarbejdet for Dansk Journalistforbund af Abelone Glahn, Amedia Kopiering sker efter aftale med Abelone Glahn Marts

Læs mere

Hvad ved du om din pension?

Hvad ved du om din pension? Hvad ved du om din pension? PENSIONSMARKEDSRÅDET Udgiver: Pensionsmarkedsrådet Ansvarshavende redaktør: Professor dr. jur., Linda Nielsen Redaktionel rådgiver: Communiqué as. Redaktionen: Pensionsmarkedsrådet

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Klub-building- Spil din klub i form

Klub-building- Spil din klub i form Klub-building- Spil din klub i form Temahæfte - Kommunikation - positive historier fra din klub Vær åben og fortæl de gode historier - så opleves klubben mere attraktiv Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger

Læs mere

En del af. Få overblik over fordele og muligheder ved at være medlem af Fora

En del af. Få overblik over fordele og muligheder ved at være medlem af Fora En del af Få overblik over fordele og muligheder ved at være medlem af Fora HVEM ER FORA? Fora er et oplysningsforbund med fokus på læring og kreativitet i fællesskab. Vi består af både små og store foreninger

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

"En streg i sandet "

En streg i sandet "En streg i sandet " januar 2004 Vejledende vilkår for freelance-tegningerg g og andet grafisk arbejde Grafisk arbejde og ophavsret Begrebet ophavsret dækker over den eneret som skaberen har over sit værk.

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

Aske Kammer NYHEDER OM DEN ANDEN SIDE

Aske Kammer NYHEDER OM DEN ANDEN SIDE Aske Kammer NYHEDER OM DEN ANDEN SIDE Mediedækningen af udsatte-området 2012-2013 1 NYHEDER OM DEN ANDEN SIDE Mediedækningen af udsatte-området 2012-2013 Aske Kammer Rådet for Socialt Udsatte/Udsatte-rådet

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Til lærere og pædagoger Indhold 4 ALDERSGRÆNSER 8 TÆNK OGSÅ I ALTERNATIVER 4 ANSVAR FOR HINANDEN 9 SOCIALE MEDIER FORSTYRRER MÅSKE 5 PRIVATLIV 9 SAMARBEJDE

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

GØR DET SELV PR. Her får du en kort gennemgang

GØR DET SELV PR. Her får du en kort gennemgang GØR DET SELV PR Her får du en kort gennemgang af, hvad der er vigtigt at vide for dig, der er selvstændig, dig, der er leder i en mindre eller mellemstor virksomhed, eller dig, som ønsker at komme igennem

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 09 Sådan kan du forsikre dig 12 A-kasse abc for selvstændige

Læs mere

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj 2007 Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj

Læs mere

Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie. Marts 2003

Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie. Marts 2003 Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie Marts 2003 Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie Marts 2003 Helle Bach og Christian Bason, PLS RAMBØLL Management Indhold Side

Læs mere

Per spek ti ver p å sel v ledel se

Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N I E L L E B J E R R E L Y N D G A A R D L E D E L S E A F D E T R E L A T I O N E L L E S E LV Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N S K P S Y K O L O G I S K F O R L A G L E D E L S E A F D

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere