BeoVision 8. Vejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BeoVision 8. Vejledning"

Transkript

1 BeoVision 8 Vejledning

2 CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken beklædning eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Dette skal overlades til uddannede serviceteknikere. ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Udstyret må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke placeres genstande fyldt med væske, f.eks. vaser, på udstyret. Træk stikket ud af stikkontakten for helt at afbryde strømmen til udstyret. Afbryderen skal hele tiden være lettilgængelig. Symbolet med et lyn i en trekant advarer om uisoleret farlig spænding bag produktets afskærmning, som kan være stærk nok til at forårsage elektriske stød. Symbolet med et udråbstegn i en trekant gør brugeren opmærksom på vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner, som kan findes i produktets vejledning.

3 Indhold 3 Vi forventer, at din Bang & Olufsen forhandler leverer, installerer og sætter produkterne op. De oplysninger, der er nødvendige ved installation og opsætning, findes i vejledningen. De kan være nyttige, hvis du på et senere tidspunkt flytter produkterne eller udvider systemet. Daglig betjening, 4 Præsentation af fjernsynet og Beo4, 4 Se fjernsyn, 6 Juster lyd og billedformat, 8 Tekst-tv, 10 Menuoversigt, 12 Avanceret betjening, 13 Find ud af, hvordan du betjener en tilsluttet kilde, åbner et billede fra computeren på fjernsynsskærmen, og hvordan du betjener fjernsynet i Option 4. Du kan desuden se, hvordan du betjener et musiksystem, betjener fjernsynet i et BeoLink system og deaktiverer den interne tv-tuner. Indstil kanaler og foretrukne grundindstillinger, 25 Find ud af, hvordan du sætter fjernsynet op første gang samt indstiller og redigerer tv-kanaler. Se også, hvordan du registrerer flere kilder og sætter surround sound op. Endelig indeholder kapitlet også oplysninger om indstilling af billede og lyd. Placering, stik og tilslutninger, 45 Find ud af, hvordan du håndterer og placerer fjernsynet, og hvor stikkene er placeret. Se også, hvordan du tilslutter kilder. Vedligeholdelse, 53 Rengøring af fjernsynet og udskiftning af batterier i Beo4 fjernbetjeningen. Indeks, 54

4 4 Præsentation af fjernsynet og Beo4 Beo4 fjernbetjeningen giver dig adgang til alle funktioner. Når en funktion er i brug, informeres du herom i displayet på Beo4 eller på fjernsynsskærmen. Hvis du vil have oplysninger om betjening af tilsluttet udstyr, skal du se i den vejledning, der følger med udstyret. Se i Beo4 vejledningen, hvis du vil have yderligere oplysninger om, hvordan du føjer ekstra funktioner til dem, der vises i displayet på Beo4. Tænd fjernsynet. TV TV Displayet på Beo4 viser den kilde, du har valgt, Tænd fjernsynet, og aktiver DVB-HD-modulet som DTV TV LIGHT RADIO FORMAT eller de ekstra funktioner, der er tilgængelige, når du trykker på knappen LIST. kilde.* Betjeningen af kilden DVB-HD er beskrevet DTV DVD CD i en separat vejledning. V MEM RECORD A MEM MENU Åbn hovedmenuen. Vælg tv-kanaler eller tekst-tv-sider. Indtast data i 0-9 TEXT Tænd for tekst-tv. skærmmenuer Indtast oplysninger i skærmmenuer Juster lydstyrken. Tryk i midten for at fjerne lyden. Godkend og gem instruktioner eller indstillinger. GO STOP Gå trinvist tilbage i de forrige menuer. Hold knappen nede for få vist en kanalliste. TEXT 0 MENU EXIT Luk alle skærmmenuer. Gå trinvist op eller ned gennem tv-kanaler eller menupunkter. Sæt fjernsynet på standby. GO Få vist ekstra funktioner i LIST displayet på Beo4, f.eks. FORMAT. LIST EXIT STOP *BEMÆRK! De indstillinger, du foretager i menuen TUNER SETUP, bestemmer, hvilken knap der aktiverer DVB-HD-modulet. Se yderligere oplysninger på side 24.

5 5 Viste oplysninger og menuer Oplysning om den valgte kilde vises i displayet. Du kan justere indstillingerne ved hjælp af skærmmenuerne. Brug skærmmenuerne... Tryk for at tænde fjernsynet. TV Menunavn Valgmuligheder TV SETUP TUNING CONNECTIONS SOUND PICTURE Tryk for at åbne menuen TV SETUP. MENU MENU LANGUAGE Tryk for at skifte mellem valgmulighederne i menuen. Informationsfelt select GO Tryk for at få vist forskellige Eksempel på en skærmmenu indstillinger. Forklaring på de symboler, Tryk for at åbne en menu eller gemme en indstilling, du har valgt. GO TV der anvendes i vejledningen Knapper på Beo4 TV fjernbetjeningen LIST Tryk for at gå trinvist tilbage i de STOP forrige menuer. Tryk for at lukke alle menuer. EXIT Vist på Beo4 fjernbetjeningen FORMAT Vist på fjernsynsskærmen VOL 26

6 6 Se fjernsyn Dette kapitel omhandler den daglige betjening af fjernsynet: Hvordan du tænder det, vælger en kanal og slukker for det. Kanallisten giver dig en oversigt over alle dine tv-kanaler. Vælg en tv-kanal Når du tænder for fjernsynet, vises den sidst sete kanal på skærmen. Tryk for at tænde fjernsynet. TV Tryk på et kanalnummer for at 0-9 gå direkte til den pågældende kanal. Tryk for at skifte fra en tv-kanal til en anden. Tryk for at sætte fjernsynet på standby. Ved at trykke på 0 kan du skifte mellem den aktuelle og den forrige tv-kanal. Åbn en kanalliste Alle dine tv-kanaler står på en liste, som du kan åbne på skærmen. Listen indeholder kanalnumre og -navne, og den kan indeholde op til 99 tv-kanaler. Tryk for at tænde fjernsynet. Hold knappen nede for at åbne en kanalliste på skærmen. Tryk på eller for at bladre gennem 'siderne' i kanallisten. Vælg en kanal ved at indtaste kanalnummeret. Eller tryk, indtil den ønskede kanal fremhæves. TV GO 0-9 Tryk for at tænde for den valgte kanal. GO Eller tryk for at lukke menuen. EXIT BEMÆRK! Hvis skærmen er overophedet, kan der forekomme sorte pletter i billedet. Pletterne forsvinder, når fjernsynet atter får den normale temperatur.

7 7 1 SAT 1 2 INFOKANAL 3 RTL 4 MTV 5 DISCOVERY 6 EUROSPORT 7 ARD 8 TV4 9 DR ZDF 12 SVT TV3 15 TVDK1 16 TVDK2 17 CNN 18 BBCWORLD CHANNEL LIST more select GO Kanallisten giver dig en oversigt over alle dine tv-kanaler.

8 8 Juster lyd og billedformat Der er flere muligheder for at justere fjernsynets lyd. Du kan til enhver tid justere eller afbryde lyden i højttalerne. Hvis tv-kanaler udsendes med forskellige lydtyper eller sprog, har du mulighed for at vælge mellem disse lydtyper og sprog. Hvis der er sluttet højttalere til fjernsynet, kan du vælge en højttalerkombination. Du kan justere billedformatet, mens du ser fjernsyn. Juster lydstyrken eller afbryd lyden Du kan til enhver tid justere eller fjerne lyden. Tryk op eller ned på knappen for at skrue op eller ned for lydstyrken. Tryk midt på knappen for at fjerne lyden. Tryk på op eller ned på knappen for at få lyden tilbage. Hvis du lytter til høj musik i længere tid, kan det medføre høreskader. Vælg lydtype eller sprog Mens du ser fjernsyn, kan du skifte mellem de tilgængelige lydtyper. Tryk flere gange, indtil SOUND* LIST vises i displayet på Beo4. SOUND Tryk for at åbne den aktuelle GO lydtype i displayet. Tryk flere gange på GO for at GO skifte til en anden lydtype eller et andet sprog i et program med flere lydspor. Tryk for at lukke funktionen EXIT SOUND. Du kan gemme din foretrukne lydtype, når du indstiller tv-kanaler. Se yderligere oplysninger i kapitlet Rediger indstillede kanaler på side 36. * BEMÆRK! For at få vist SOUND i displayet på Beo4 skal det først tilføjes listen over funktioner i Beo4. Se den vejledning, der fulgte med Beo4.

9 9 Højttalerkombination Hvis du slutter højttalere til fjernsynet, kan du til enhver tid ændre højttalerkombinationen. Tryk flere gange, indtil SPEAKER LIST vises i Beo4 displayet. SPEAKER Tryk for at vælge en 1-5 højttalerkombination. Tryk for at justere balancen mellem front- og baghøjttalerne. Tryk for at justere balancen mellem venstre og højre højttaler. Tryk for at fjerne SPEAKER fra EXIT Beo4 displayet og vende tilbage til den kilde, du var i gang med at bruge. Højttalerkombinationer SPEAKER 1 Kun lyd i centerhøjttaleren. SPEAKER 2 Stereolyd i de to fronthøjttalere. Subwoofere er aktive. SPEAKER 3 Centerhøjttaleren, fronthøjttalerne og subwooferne er aktive. SPEAKER 4 Fronthøjttalerne, surroundhøjttalerne og subwooferne er aktive. SPEAKER 5 Surround sound fra alle højttalere og subwoofere. Billedformat Vælg et billedformat for at optimere billedet. Tryk flere gange, indtil FORMAT vises i Beo4 displayet. Tryk, hvis du ønsker at optimere billedet. Eller tryk på nummeret for det ønskede billedformat. Hvis du har valgt FORMAT 1 eller FORMAT 4: Tryk på eller for at vælge variationer af dette format. Hvis du har valgt FORMAT 1* eller FORMAT 2: Tryk på eller for at flytte billedet op og ned. Tryk for at lukke funktionen FORMAT. * Billeder i 4:3-format kan ikke flyttes op og ned. LIST GO 1-4 EXIT FORMAT Vælg mellem følgende billedformater... FORMAT 1 Billeder i standardformat. Vælg mellem 4:3, 15:9 og Panoramic View (det største billede). FORMAT 2 Billeder i letter-box-format. Hvis det er nødvendigt, kan du flytte billedet op eller ned, så kanalnavne og undertekster (hvis disse vises i billedet) er synlige. I nogle tilfælde vælges FORMAT 2 automatisk. FORMAT 3 Billeder i ægte 16:9-bredformat. FORMAT 3 vælges normalt automatisk. Hvis det ikke er tilfældet, har du mulighed for selv at vælge det. FORMAT 4 Videosignaler i FORMAT 4 er i 16:9-format, og bjælkerne i siden er fjernet. Ved et grafiksignal i FORMAT 4, f.eks. fra en computer, vises den midterste del af billedet. Ved visning af et grafiksignal i FORMAT 4 kan du vælge venstre eller højre del af billedet ved at trykke på hhv. eller. Hvis du midlertidigt vil fjerne billedet fra skærmen, skal du trykke flere gange på LIST for at få vist P.MUTE i Beo4 displayet og derefter trykke på GO. Hvis du vil have billedet tilbage, skal du trykke på en af kildeknapperne, f.eks. TV. Antallet af tilgængelige højttalerkombinationer afhænger af antallet af tilsluttede højttalere. BEMÆRK! Se yderligere oplysninger om tilslutning af højttalere til fjernsynet i kapitlet 'Tilslutningspaneler' på side 51.

10 10 Tekst-tv Hvis du vælger en kanal, og den pågældende station tilbyder en teksttv-tjeneste, giver fjernsynet dig adgang til tekst-tv-sider og evt. tilhørende undersider. Du kan vælge at se tekst-tv i todelt visning (tekst-tv-siden fylder halvdelen af skærmen) eller normal visning (siden fylder hele skærmen). Ved hjælp af piletasterne på Beo4 og menulinjen øverst på skærmen kan du gå til den ønskede side. Når du finder siden, kan du standse bladring i undersider midlertidigt, så du kan læse dem i dit eget tempo. Fjernsynet kan huske dine foretrukne sider eller vise skjulte meddelelser. Du kan få dine foretrukne tekst-tv-sider vist først, når du åbner tekst-tv. Du skal blot gemme dem som MEMO-sider. Grundlæggende funktioner i tekst-tv Brug menulinjen øverst til at navigere i teksttv-siderne. > Tryk på TEXT for at få adgang til tekst-tv, og på EXIT for at lukke tekst-tv. Gå til en ny side... > Indtast nummeret på den side, som du ønsker at få vist. > Eller tryk på for at flytte den fremhævede markør til PAGE. > Tryk på eller for at bladre mellem siderne, og hold knappen nede for at øge hastigheden. > Tryk på GO for at skifte mellem indekssider (100, 200, ). Gør tekst-tv-siden større > Tryk på for at flytte den fremhævede markør til LARGE. > Tryk på GO for at få vist den øverste halvdel af siden i dobbelt højde. Tryk på GO igen for at se den nederste halvdel af siden. > Tryk på GO for at skifte til normal sidestørrelse igen. PAGE MEMO HALT LARGE REVEAL SETUP P100 BBC S100 Wed 13 Oct 12:39:34 PAGE MEMO HALT LARGE REVEAL SETUP P100 BBC S100 Wed 13 Oct 12:39:34 Stop bladring i undersider > Tryk på STOP for at stoppe bladring i undersider. > Eller flyt markøren til HALT, og tryk på GO. HALT erstattes af fire cifre. > Brug og for at gå til den underside, du ønsker at se. > Eller indtast nummeret ved hjælp af taltasterne på Beo4. > Tryk på GO for at begynde at bladre igen. Få vist skjulte meddelelser m.m.... > Tryk på for at flytte den fremhævede markør til REVEAL. > Tryk på GO for at få vist skjulte meddelelser på den aktuelle side. BEMÆRK! Hvis dit fjernsyn er forbundet med et andet fjernsyn via et BeoLink kabel, kan de gemte MEMO-sider ikke ses på begge fjernsyn. MEMOsider skal gemmes manuelt på hvert fjernsyn.

11 11 Gem foretrukne tekst-tv-sider Daglig brug af MEMO-sider Brug af tekst-tv for første gang PAGE MEMO1 HALT LARGE REVEAL SETUP P100 BBC S100 Wed 13 Oct 12:39:34 PAGE MEMO2 HALT LARGE REVEAL SETUP P100 BBC S100 Wed 13 Oct 12:39:34 Du kan få brug for at kunne slå hurtigt op på dine MEMO-sider i tekst-tv, f.eks. hvis du er på vej ud af døren og ønsker at se oplysninger om trafikken på tekst-tv. Få vist MEMO-sider > Tryk på TEXT for at få vist tekst-tv. > Tryk på eller for at bladre i MEMO-siderne. > Tryk på EXIT for at lukke tekst-tv. PAGE MEMO1 HALT REC SETUP REVEAL P100 BBC S100 Wed 18 SEP 12:39:32 Hver tv-kanals tekst-tv-tjeneste kan have ni MEMO-sider. Opret en MEMO-side > Åbn en side, du bruger ofte. > Tryk på eller for at flytte markøren hen ad menulinjen til SETUP, og tryk på GO. De ni tilgængelige MEMO-pladser vises med tal. Den første er fremhævet. > Tryk på GO for at gemme den aktuelle side. Markøren flytter til den næste tilgængelige MEMO-plads. > Brug taltasterne på Beo4 til at vælge den næste tekst-tv-side, du vil gemme. > Gentag fremgangsmåden for hver side, du vil gemme. > Luk MEMO-opsætningen ved at trykke på eller for at flytte markøren til BACK. Tryk derefter på GO. > Tryk på EXIT for at lukke tekst-tv. Slet en MEMO-side > Tryk på eller for at flytte markøren til SETUP. Tryk derefter på GO. > Flyt markøren til den MEMO-side, du ønsker at slette. Tryk derefter på den gule knap. > Tryk på den gule knap igen for at bekræfte valget. Få vist tekst-tv-undertekster på en kanal Gem siden med tekst-tv-undertekster som MEMO-side 9, hvis du ønsker, at undertekster i tekst-tv automatisk skal vises for en bestemt kanal. PAGE MEMO1 HALT REC SETUP REVEAL P100 BBC S100 Wed 13 Oct 12:39:34 Første gang tekst-tv aktiveres, åbnes det i den todelte visning. Du kan vælge at lade tekst-tv fylde hele skærmen. Den valgte visning af tekst-tv huskes til næste gang, du tænder for tekst-tv. Skift visning > Tryk på TEXT for at få vist tekst-tv. > Tryk på TEXT igen for at skifte mellem fuld skærm og todelt skærm. > Tryk på EXIT for at lukke tekst-tv. MEMO-sider er ikke tilgængelige i DVB-tekst-tv.

12 12 Menuoversigt Illustrationen viser indholdet af menusystemet, samt hvor i vejledningen du kan få yderligere oplysninger om menuerne. Fjernsynets udvidede skærmmenuer: De gråtonede menupunkter angiver ekstrafunktioner, der muligvis er tilgængelige i systemet. Desuden afhænger menuernes tilgængelighed af tv-tunerens indstillinger, Option-indstilling og de tilsluttede højttalere. Indstillingsmenuerne er således kun tilgængelige, hvis tv-tuneren er aktiveret. Tryk på MENU på Beo4 for at åbne hovedmenuen. TV SETUP TUNING EDIT CHANNELS p. 36 ADD CHANNELS p. 40 AUTO TUNING p. 40 MANUAL TUNING p. 38 FREQUENCY CHANNEL NO. NAME FINE TUNE DECODER TV SYSTEM SOUND PLAY TIMER p. 20 CONNECTIONS p. 28 AV 1 SOURCE IR SOCKET STB SETUP STANDBY OPTIONS p. 29 HDMI S/P-DIF AV 2 SOURCE IR SOCKET STB SETUP STANDBY OPTIONS HDMI YPBPR S/P-DIF AV 3 SOURCE IR SOCKET STB SETUP STANDBY OPTIONS HDMI YPBPR VGA S/P-DIF AV4 SOURCE IR SOCKET STB SETUP STANDBY OPTIONS HDMI S/P-DIF LINK FREQUENCY p. 23 TV SYSTEM p. 23 MODULATOR p. 23 TUNER SETUP p. 24 TV TUNER DVB HD SOUND p. 43 ADJUSTMENT VOLUME BASS TREBLE LOUDNESS DEFAULT AUDIO p. 43 DEFAULT VIDEO p. 43 SPEAKER TYPE p. 30 FRONT REAR SUBWOOFER SPEAKER DISTANCE p. 31 CENTRE LEFT FRONT RIGHT FRONT RIGHT REAR LEFT REAR SUBWOOFER SPEAKER LEVEL p. 32 SEQUENCE LEFT FRONT RIGHT FRONT RIGHT REAR LEFT REAR SOUND SYSTEM p. 34 PICTURE p. 42 BRIGHTNESS CONTRAST COLOUR TINT HOR. SIZE HOR. POSITION VERT. POSITION MENU LANGUAGE p. 44 DANSK DEUTSCH ENGLISH ESPAÑOL FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA

13 Avanceret betjening 13 I dette kapitel beskrives, hvordan du betjener en tilsluttet kilde, bruger dit fjernsyn som en computerskærm og betjener fjernsynet sammen med et musiksystem og i et BeoLink system. Desuden kan du læse, hvordan du deaktiverer den interne tv-tuner. Daglig betjening, 4 Find ud af, hvordan du bruger Beo4 fjernbetjeningen, åbner menuer på skærmen, udfører de mest almindelige betjeningsfunktioner på fjernsynet samt justerer lyd og billedformat. Du kan desuden se en oversigt over skærmmenuerne. Avanceret betjening, 13 Brug tilsluttet videoudstyr med Beo4, 14 Brug fjernsynet som computerskærm, 16 To fjernsyn i samme rum, 17 Tilslut og betjen et musiksystem, 18 BeoVision i et linkrum, 20 BeoLink fordel lyd og billede, 22 Tv-tuner, 24 Indstil kanaler og foretrukne grundindstillinger, 25 Find ud af, hvordan du sætter fjernsynet op første gang samt indstiller og redigerer tv-kanaler. Se også, hvordan du registrerer flere kilder og sætter surround sound op. Endelig indeholder kapitlet oplysninger om indstilling af billede og lyd. Placering, stik og tilslutninger, 45 Find ud af, hvordan du håndterer og placerer fjernsynet, og hvor stikkene er placeret. Se også, hvordan du tilslutter kilder. Vedligeholdelse, 53 Rengør fjernsynet, og udskift batterier i Beo4 fjernbetjeningen. Indeks, 54

14 14 Brug tilsluttet videoudstyr med Beo4 Den indbyggede Peripheral Unit Controller fungerer som en tolk mellem tilsluttet videoudstyr, f.eks. en set-top box, videooptager eller dvd-afspiller, og Beo4 fjernbetjeningen. Ved hjælp af Beo4 fjernbetjeningen kan du få adgang til tv-kanalerne og funktionerne i dit produkt. Nogle af funktionerne er tilgængelige via Beo4, når du tænder for produktet. Yderligere funktioner er tilgængelige via menuen Peripheral Unit Controller, som du åbner på skærmen. Se produktets egen brugervejledning for at få mere at vide om dets forskellige funktioner. Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for at få mere at vide om, hvilke produkter Beo4 fjernbetjeningen understøtter. Menuen Peripheral Unit Controller De knapper, der er på produktets fjernbetjening, stemmer muligvis ikke overens med dem på Beo4. Åbn menuen Peripheral Unit Controller for at se, hvilke Beo4 knapper der aktiverer de forskellige tjenester eller funktioner. Tryk på en kildeknap* for at TV tænde for et tilsluttet produkt. DTV Tryk for at åbne menuen MENU Peripheral Unit Controller. Tryk på den taltast, der aktiverer 1-9 den ønskede funktion. Eller tryk på en af de farvede knapper for at aktivere en funktion. Når en set-top box er valgt som kilde, skal du trykke to gange på MENU for at åbne fjernsynets hovedmenu. 1 GUIDE 2 MENU 3 TEXT 4 INFO 5 WIDE 1 GUIDE 2 MENU 3 TEXT 4 INFO 5 WIDE Eksempel på menuen Peripheral Unit Controller. Tasterne på Beo4 er vist i menuen til venstre, og funktionerne, de styrer, er vist til højre. Menuen viser muligvis også en liste over knapperne på fjernbetjeningen til dit tilsluttede produkt. BEMÆRK! Tuneropsætningen og indstillingerne i menuen CONNECTIONS bestemmer, hvilken kildeknap du skal trykke på for at aktivere en ekstern enhed. Se yderligere oplysninger på side 24 og 28.

15 15 Generel betjening med Beo4 Hvis du ved, hvilken knap på Beo4 der aktiverer den ønskede funktion, kan du aktivere funktionen uden først at åbne menuen Peripheral Unit Controller. Når produktet er tændt Tryk på GO og derefter på den GO taltast, der aktiverer den ønskede 1-9 funktion. Brug produktets menuer Når du har aktiveret det tilsluttede produkt, kan du betjene menuerne via Beo4. Når produktets menuer vises Flyt markøren op eller ned. Flyt markøren til venstre eller højre. Brug produktet i et linkrum Hvis produktet er tilsluttet fjernsynet i hovedrummet, kan du betjene det via linkrumsfjernsynet. Menuen Peripheral Unit Controller kan dog ikke vises på fjernsynsskærmen i linkrummet. Tryk for at tænde for produktet i V MEM hovedrummet. DVD DTV Tryk på en af de farvede knapper Vælg og aktiver en funktion. GO Tryk på GO, og derefter på den GO for at aktivere en funktion. GO taltast, der aktiverer den 1-9 ønskede funktion. Tryk på GO og derefter på eller for at gå trinvist op GO Tryk på GO og derefter på eller for at gå trinvist GO Tryk på en af de farvede knapper eller ned gennem tv-kanalerne. gennem menusiderne eller for at aktivere en funktion. kanallisterne. Hold GO nede for at åbne GO programoversigten eller Luk en menu, eller gå tilbage til STOP 'Now/Next' banneret på en tidligere menu.* skærmen, afhængigt af din kilde. Luk en menu, vælg eller afslut EXIT Hvis du har valgt forskellige tilstande, f.eks. radio. standbyindstillingen MANUAL CONTROL (se side 29), og din Brug de farvede knapper som set-top box understøtter dette, angivet i menuerne på det kan du tænde for set-top boxen tilsluttede produkt. ved at trykke på GO + 0. * Afhængigt af din kilde skal du måske trykke to gange på EXIT i stedet for STOP for at gå tilbage til en tidligere menu.

16 16 Brug fjernsynet som computerskærm Hvis fjernsynet tilsluttes en computer, som beskrevet på side 49, kan du bruge det som computerskærm. VIGTIGT! Hvis du ønsker at slutte en computer til fjernsynet og bruge fjernsynet som computerskærm, skal du sørge for at afbryde strømmen til fjernsynet, computeren og alt udstyr, der er tilsluttet computeren, før du forbinder computeren og fjernsynet. Få vist computerbilledet på skærmen Hvis du ønsker at se computerbilledet på fjernsynsskærmen, skal du åbne det med Beo4. Få vist computerbilledet Tryk flere gange, indtil PC* vises LIST i Beo4 displayet. PC Tryk for at få vist billedet. GO Fjernsynet understøtter følgende skærmopløsninger: 60 Hz; , , , Når computeren er i brug, skal den være tilsluttet et jordforbundet vægstik som angivet i computerens opsætningsinstruktioner. Du kan herefter betjene computeren som normalt. * For at få vist PC i Beo4 displayet skal du først føje den til listen over funktioner i Beo4. Se yderligere oplysninger i Beo4 vejledningen.

17 To fjernsyn i samme rum 17 Hvis du har placeret BeoVision 8 i et rum, hvor du allerede har et Bang & Olufsen fjernsyn, og kommandoer fra Beo4 kan modtages af begge fjernsyn, skal du ændre Option-indstillingen i BeoVision 8. På den måde kan du undgå at aktivere begge fjernsyn samtidig. Én fjernbetjening til begge fjernsyn For at fjernsynet kan fungere korrekt, er det vigtigt, at du indstiller det til den korrekte Option: Indstil fjernsynet til Option 4... > Tryk på LIST, mens du holder knappen på Beo4 nede. > Slip begge knapper. > Tryk flere gange på LIST, indtil OPTION? vises i displayet på Beo4, og tryk på GO. > Tryk flere gange på LIST, indtil V.OPT vises i displayet på Beo4, og tryk på 4. BeoVision 8 Option 4 LIST LINK TV Betjen fjernsynet i Option 4... Normalt kan du ganske enkelt aktivere en kilde, f.eks. TV, ved at trykke på den relevante kildeknap på Beo4. Men når fjernsynet er indstillet til Option 4, skal du gøre følgende: TV > Tryk flere gange på LIST, indtil LINK* vises i displayet på Beo4. > Tryk på en kildeknap, f.eks. TV. *For at få vist LINK på Beo4 skal du føje den til listen over funktioner i Beo4. Se yderligere oplysninger i Beo4 vejledningen. For at bruge tekst-tv på et fjernsyn, der er indstillet til Option 4, skal du konfigurere Beo4 til VIDEO 3. Dette begrænser dog de Beo4 funktioner, der kan bruges sammen med fjernsyn, som er indstillet på en anden Option. Se yderligere oplysninger i Beo4 vejledningen.

18 18 Tilslut og betjen et musiksystem Hvis dit fjernsyn er udstyret med det ekstra systemmodul, og du tilslutter et kompatibelt musiksystem, kan du opleve fordelene ved et integreret musik- og videosystem. Afspil en cd på musiksystemet via fjernsynets højttalere, eller tænd for et fjernsynsprogram, og send lyden til højttalerne i dit musiksystem. Musiksystemet og fjernsynet kan placeres i det samme rum eller i to rum, hvor fjernsynet placeres i det ene rum, og musiksystemet med et sæt højttalere i det andet. Ikke alle musiksystemer fra Bang & Olufsen understøtter integration med fjernsynet. Tilslut musiksystemet Slut et Master Link kabel til stikkene mærket MASTER LINK på fjernsynet og musiksystemet. Option-indstilling Hvis dit fjernsyn er sat op i et musik- og videosystem, skal det muligvis indstilles til den korrekte Option. Sæt først hele systemet på standby. Option-indstilling af fjernsynet > Tryk på LIST, mens du holder knappen på Beo4 nede. > Slip begge knapper. > Tryk flere gange på LIST, indtil OPTION? vises i displayet på Beo4, og tryk på GO. > Tryk flere gange på LIST, indtil V.OPT vises i displayet på Beo4. Indtast derefter det relevante nummer (1 eller 2). Option-indstilling af musiksystemet > Gentag proceduren som beskrevet ovenfor. > Tryk flere gange på LIST, indtil A.OPT vises i displayet på Beo4. Indtast derefter det relevante nummer (0, 1, 2, 5 eller 6). Option 2 Option 0 I ét rum alle højttalerne er tilsluttet fjernsynet. Option 1 Option 1 Fjernsynet og musiksystemet i samme rum. Option 2 Option 2 Musiksystemet i ét rum og fjernsynet i et andet.

19 19 Brug et integreret musik- og videosystem Hvis du integrerer dit musiksystem og fjernsynet, kan du vælge en højttalerkombination, som passer til den aktuelle video- eller audiokanal, og desuden optage videolyd på musiksystemet. Optag videolyd Hvis lyden fra fjernsynet føres via højttalerne i dit Bang & Olufsen musiksystem, og hvis musiksystemet også har en båndoptager, kan du optage lyd fra fjernsynet på denne båndoptager. Se yderligere oplysninger i den vejledning, som følger med musiksystemet. Lyden fra en fjernsynskilde kan føres over musiksystemets højttalere, uden at der tændes for skærmen. Tryk flere gange på LIST, indtil AV* vises i displayet på Beo4, og tryk derefter på en kildeknap, f.eks. TV. LIST AV TV LIST AV CD Musik kan høres over fjernsynets højttalere. Tryk flere gange på LIST, indtil AV* vises i displayet på Beo4, og tryk derefter på en knap for lydkilden, f.eks. CD. *BEMÆRK! For at få vist AV i displayet på Beo4 skal du føje den til listen over funktioner i Beo4. Se yderligere oplysninger i Beo4 vejledningen.

20 20 BeoVision i et linkrum Hvis dit fjernsyn er udstyret med det ekstra systemmodul, og du vælger at bruge fjernsynet i et linkrum, kan du betjene alle tilsluttede systemer via fjernsynet. For at hele systemet kan fungere korrekt, er det vigtigt at sørge for, at fjernsynet i linkrummet er indstillet til den korrekte Option, før du slutter det til systemet i hovedrummet. Følg nedenstående fremgangsmåde, når du tilslutter et fjernsyn til brug i et linkrum: 1 Slut strømmen til linkrumsfjernsynet. 2 Brug Beo4 fjernbetjeningen til at indstille linkrumsfjernsynet til Option 6.* 3 Afbryd strømmen til linkrumsfjernsynet. 4 Foretag link- og antennetilslutningerne. 5 Slut atter strømmen til linkrumsfjernsynet. Option-indstilling Indstil linkrumsfjernsynet til den korrekte Option... > Tryk på LIST, mens du holder knappen nede. > Slip begge knapper. > Tryk flere gange på LIST, indtil OPTION? vises i displayet på Beo4, og tryk på GO. > Tryk flere gange på LIST, indtil V.OPT vises i displayet på Beo4, og tryk på 6.* Timer-afspilning i linkrum Hvis dit fjernsyn er placeret i linkrummet, kan det indgå i en programmeret timerafspilning på dit hovedrumssystem. Indstil dit fjernsyn til timerafspilning... > Tryk på TV for at tænde fjernsynet. > Tryk på MENU for at åbne menuen TV SETUP. Tryk derefter på for at fremhæve PLAY TIMER. > Tryk på GO for at åbne menuen PLAY TIMER. TIMER ON/OFF er allerede fremhævet. > Tryk på eller for at få vist ON. > Tryk på GO for at gemme indstillingen. Hovedrum Linkrum Option 6* * Hvis du tilslutter fjernsynet til brug i et linkrum, hvor der allerede er tilsluttet andre linksystemer, skal du i stedet indstille fjernsynet til Option 5. PLAY TIMER TIMER ON store GO BEMÆRK! Hvis dit BeoVision 8 er linket til en videomaster med mulighed for programmering af timerafspilning, kan denne funktion aktiveres på BeoVision 8.

21 21 Betjening i linkrum Brug kilder, der kun findes i ét af rummene Lyt til stereolyd i linkrummet Lyd, som fordeles fra en videokilde i hovedrummet, Hovedrum Linkrum > Tryk på knappen til den kilde, du vil bruge, og f.eks. en set-top box, til linkrummet, udsendes betjen den på sædvanlig vis. normalt i mono. Du kan dog også vælge stereolyd: > Tryk på TV eller DTV for at tænde fjernsynet. Brug en hovedrumskilde, der findes i begge > Tryk flere gange på LIST, indtil AV* vises i rum displayet på Beo4. > Tryk flere gange på LIST, indtil LINK* vises i > Tryk på DTV for at aktivere en kilde, som er displayet på Beo4. sluttet til systemet i hovedrummet, f.eks. en set- > Tryk på knappen til den kilde, du vil bruge, og top box. betjen den på sædvanlig vis. Mens denne funktion bruges, er det ikke muligt at Brug en linkrumskilde, der findes i begge fordele andre kilder i hovedrummet til andre rum linkrumssystemer. Du kan kun lytte til stereolyd, > Tryk på knappen til den kilde, du vil bruge, og hvis dit fjernsyn er indstillet til Option 6. betjen den på sædvanlig vis. *For at få vist LINK og AV i displayet på Beo4 skal du først føje dem til listen over funktioner i Beo4. Se yderligere oplysninger i Beo4 vejledningen.

22 22 BeoLink fordel lyd og billede BeoLink systemet giver mulighed for at fordele billeder og/eller lyd til andre rum i huset. Linktilslutninger Hvis du har installeret et BeoLink fordelingssystem, og dit fjernsyn er udstyret med det ekstra systemmodul, kan du enten bruge fjernsynet i hovedrummet, f.eks. stuen, eller i et linkrum, f.eks. kontoret eller soveværelset. AERIAL MASTER LINK RF OUT Til MASTER LINK stikket i linkrumssystemet Fordeling af videosignaler til linkrum RF Link Amplifier Hovedrumssystemet skal tilsluttes linkrumssystemet via et Master Link kabel. > Slut Master Link kablet til fjernsynsstikket MASTER LINK. > Hvis du også ønsker at fordele videosignaler, skal du slutte et almindeligt antennekabel til fjernsynsstikket 'RF OUT'. Før derefter antennekablet til RF Link forstærkeren, og Master Link kablet til linkrummet. Se instruktionerne, der følger med linkrumssystemet. Hvis der allerede er sluttet et musiksystem til stikket MASTER LINK, og du ønsker at tilslutte flere produkter, skal du dele Master Link kablet i to og forbinde dem med kablet fra linkrummet ved hjælp af en særlig samledåse. Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for at få hjælp. Digitale signaler kan ikke fordeles fra et fjernsyn i hovedrummet til linkrumssystemet.

23 23 Systemmodulator Hvis du har en lydopsætning, f.eks. BeoLink Active/Passive, i dit linkrum og du vælger at sætte et ikke-linkbart fjernsyn op i samme rum, skal du sætte systemmodulatoren på ON, som beskrevet nedenfor. Fabriksindstillingen er AUTO, og den skal anvendes, hvis du bruger et linkbart fjernsyn fra Bang & Olufsen. Tænd for systemmodulatoren... > Tryk på TV for at tænde fjernsynet. > Tryk på MENU for at åbne menuen TV SETUP. Tryk derefter på for at fremhæve CONNECTIONS. > Tryk på GO for at åbne menuen CONNECTIONS. Tryk derefter på for at fremhæve LINK. > Tryk på GO for at åbne menuen LINK. Tryk derefter på for at fremhæve MODULATOR. > Tryk på eller for at få vist ON. > Tryk på GO for at gemme indstillingen. > Eller tryk på EXIT for at lukke alle menuer uden at gemme. LINK FREQUENCY 599 TV SYSTEM B/G MODULATOR AUTO store GO Menuen LINK er kun tilgængelig, når en lokal fjernsynskilde er valgt. Linkfrekvens Hvis en tv-kanal i dit område sender på samme signalfrekvens som den, BeoLink systemet bruger (599 MHz), skal du indstille systemmodulatoren på en ledig frekvens. Når du ændrer linkfrekvensen i hovedrumssystemet, skal du muligvis også ændre den tilsvarende linkfrekvens i linkrumssystemet. Anbefalede opsætninger Hvis dit fjernsyn er videomaster i en BeoLink opsætning, anbefaler vi, at et BeoCenter 2 eller en DVD 2 sluttes til AV1-stikket, og HDR 2 skal være tilsluttet AV4-stikket. Samtidige kilder... Du kan optage eller fordele en kilde til et linkrum, samtidig med at du ser en anden kilde på fjernsynet i hovedrummet. Skift linkfrekvens... > Tryk på TV for at tænde fjernsynet. > Tryk på MENU for at åbne menuen TV SETUP. Tryk derefter på for at fremhæve CONNECTIONS. > Tryk på GO for at åbne menuen CONNECTIONS. Tryk derefter på for at fremhæve LINK. > Tryk på GO for at åbne menuen LINK. FREQUENCY er allerede fremhævet. > Tryk på eller eller 0-9 for at finde en ledig frekvens. > Tryk på GO for at gemme indstillingen. > Eller tryk på EXIT for at lukke alle menuer uden at gemme.

24 24 Tuneropsætning Du kan vælge at deaktivere tv-tuneren, hvis fjernsynskilden er DVB-HD eller en ekstern enhed som f.eks. en set-top box. Hvis du deaktiverer tv-tuneren, kan du aktivere DVB-HD med knappen TV og en ekstern enhed med knappen DTV. Hvis du også deaktiverer DVB-HD-tuneren, kan du aktivere en tilsluttet ekstern enhed, der fungerer som tuner, med knappen TV eller DTV. Deaktiver den interne tuner... > Tryk på TV for at tænde fjernsynet. > Tryk på MENU for at åbne menuen TV SETUP. Tryk derefter på for at fremhæve TUNER SETUP. > Tryk på GO for at åbne menuen TUNER SETUP. TV TUNER er allerede fremhævet. > Tryk på eller for at skifte mellem ON og OFF. > Tryk på for at fremhæve DVB HD. > Tryk på eller for at skifte mellem ON og OFF. > Tryk på GO for at gemme indstillingen. > Eller tryk på EXIT for at lukke alle menuer uden at gemme. TUNER SETUP TV TUNER ON DVB HD ON store GO Vigtigt! Hvis du har sluttet en Bang & Olufsen harddiskoptager til dit fjernsyn, anbefales det, at tv-tuneren forbliver aktiveret.

25 Indstil kanaler og foretrukne grundindstillinger 25 Find ud af, hvordan du udfører førstegangsopsætningen og indstiller alle tilgængelige tv-kanaler automatisk. Du kan også finde oplysninger om, hvordan du redigerer indstillede tv-kanaler og justerer andre tilgængelige indstillinger, f.eks. billede og lyd. Se oplysninger om, hvordan du placerer fjernsynet og tilslutter ekstra videoudstyr i kapitlet 'Placering, stik og tilslutninger' på side 45. Daglig betjening, 4 Find ud af, hvordan du bruger Beo4 fjernbetjeningen, åbner menuer på skærmen, udfører de mest almindelige betjeningsfunktioner på fjernsynet samt justerer lyd og billedformat. Du kan desuden se en oversigt over skærmmenuerne. Avanceret betjening, 13 Find ud af, hvordan du betjener en tilsluttet kilde, åbner et billede fra computeren på fjernsynsskærmen, og hvordan du betjener fjernsynet i Option 4. Du kan desuden se, hvordan du betjener et musiksystem, betjener fjernsynet i et BeoLink system og deaktiverer den interne tv-tuner. Indstil kanaler og foretrukne grundindstillinger, 25 Førstegangsopsætning af fjernsynet, 26 Registrer ekstra videoudstyr, 28 Højttaleropsætning surround sound, 30 Rediger indstillede kanaler, 36 Genindstil eller tilføj kanaler, 40 Juster billed- og lydindstillinger, 42 Vælg menusprog, 44 Placering, stik og tilslutninger, 45 Find ud af, hvordan du håndterer og placerer fjernsynet, og hvor stikkene er placeret. Se også, hvordan du tilslutter kilder. Vedligeholdelse, 53 Rengør fjernsynet, og udskift batterier i Beo4 fjernbetjeningen. Indeks, 54

26 26 Førstegangsopsætning af fjernsynet Den beskrevne opsætningsprocedure gælder kun, når strømmen sluttes til fjernsynet, og det tændes første gang. Du føres automatisk igennem en række skærmmenuer, hvor du skal registrere eventuelt ekstraudstyr og højttalere, der er tilsluttede. Hvis du ændrer opsætningen på et senere tidspunkt, kan du gå ind i de samme menuer og opdatere dine indstillinger. Se oplysninger om opsætning og betjening af DVB-HD i den separate vejledning. Førstegangsopsætningen af dit fjernsyn består af fire hovedtrin: registrering af alt tilsluttet udstyr, indstilling af tv-kanaler, opsætning af højttalere og justering af lyd. Hvilke menuer der vises, afhænger dog af, hvorvidt tv-tuneren er aktiveret, og om du har sluttet ekstra højttalere til fjernsynet. Indholdet af menuen CONNECTIONS afhænger desuden af fjernsynets Optionindstilling (se side 20), og af om fjernsynet er udstyret med det ekstra systemmodul. MENU LANGUAGE TUNER CONNECTIONS AUTO TUNING TV SPEAKER TYPES SPEAKER DISTANCE SPEAKER LEVEL SOUND ADJUSTMENT

27 27 Rækkefølge af menuerne ved førstegangsopsætning: MENU LANGUAGE Du kan vælge, hvilket sprog skærmmenuerne skal vises på. Teksten på skærmen ændres, når du skifter fra et sprog til et andet. Se yderligere oplysninger i kapitlet Vælg menusprog på side 44. TUNER Du kan deaktivere den interne tv-tuner og gøre DVB-HD til din hovedfjernsynskilde, eller du kan deaktivere DVB-HD-modulet og lade en ekstern enhed (set-top box) fungere som DTV-fjernsynskilde. CONNECTIONS Vælg den type produkter, som du har tilsluttet hvert stik. Vælg de anvendte stik, produktnavnet og kildenavnet. Se yderligere oplysninger om menuen CONNECTIONS i kapitlet 'Registrer ekstra videoudstyr' på side 28. AUTO TUNING Når du har registreret de tilsluttede produkter, vises en menu for kanalindstilling automatisk på skærmen. Tryk på GO for at starte automatisk indstilling. Fjernsynet indstiller alle tilgængelige tv-kanaler. Se yderligere oplysninger om indstilling af tv-kanaler i kapitlet 'Genindstil eller tilføj kanaler' på side 40. SPEAKER TYPE I denne menu vælger du, hvilke Bang & Olufsen højttalere der er tilsluttet. Se yderligere oplysninger om menuen SPEAKER TYPE i kapitlet Højttaleropsætning surround sound på side 30. SPEAKER DISTANCE Indtast den direkte afstand fra hver højttaler til din lytteposition. Se yderligere oplysninger om menuen SPEAKER DISTANCE i kapitlet Højttaleropsætning surround sound på side 31. SPEAKER LEVEL I denne menu kan du kalibrere lydniveauet for de tilsluttede højttalere. Hver højttaler afgiver en kalibreringslyd på skift. Juster lydniveauet fra de tilsluttede højttalere, så det passer til lydniveauet fra centerhøjttaleren. Du kan vælge, om lydsekvensen skal afspilles automatisk eller manuelt. Se yderligere oplysninger om menuen SPEAKER LEVEL i kapitlet Højttaleropsætning surround sound på side 32. SOUND ADJUSTMENT Juster lydegenskaberne, f.eks. lydstyrke, bas, diskant og loudness. Desuden kan du indstille to højttalerkombinationer som standard: Én, der bruges, hver gang du tænder for en videokilde i fjernsynet, og én, der bruges, hver gang du tænder for en lydkilde, der er tilsluttet fjernsynet. Du kan til enhver tid vælge en anden højttalerkombination. Se yderligere oplysninger om menuen SOUND ADJUSTMENT i kapitlet 'Juster billed- og lydindstillinger' på side 42. Se yderligere oplysninger om tilslutning af ekstraudstyr i kapitlet Registrer ekstra videoudstyr på side 28 og i kapitlet Tilslutningspaneler på side 50.

28 28 Registrer ekstra videoudstyr Hvis du slutter ekstra videoudstyr til fjernsynet, skal det registreres i menuen CONNECTIONS. Når systemet sættes op første gang, registrerer fjernsynet det udstyr, der er tilsluttet, og menuen CONNECTIONS vises automatisk på skærmen. Hvis du senere tilslutter permanent udstyr, skal det registreres i menuen CONNECTIONS. Se oplysninger om tilslutning af ekstraudstyr på de foregående sider og i kapitlet Tilslutningspaneler' på side 50. Tilsluttet udstyr Hvis du registrerer det udstyr, som er tilsluttet fjernsynet, kan du betjene det via Beo4 fjernbetjeningen. > Tryk på TV for at tænde fjernsynet. > Tryk på MENU for at åbne menuen TV SETUP. > Tryk på for at fremhæve CONNECTIONS. > Tryk på GO for at åbne menuen CONNECTIONS. > Tryk på eller for at skifte mellem de forskellige stikgrupper: AV1, AV2, AV3 og muligvis AV4. > Tryk på GO for at registrere et tilsluttet produkt i den fremhævede stikgruppe. > Tryk på eller for at skifte mellem stikkene i gruppen. > Tryk på eller for at registrere, hvad der er tilsluttet det fremhævede stik. > Tryk på GO for at vælge en anden stikgruppe. > Tryk på STOP for at gå tilbage gennem de forrige menuer, eller på EXIT for at lukke alle menuer. AV2 SOURCE V. MEM IR SOCKET NONE HDMI NONE YPbPr NO S/P-DIF NONE store GO Hvis du registrerer en kilde til et stik og ikke tildeler denne kilde et IR-stik, åbnes en undermenu, hvor du f.eks. skal vælge mellem produkter fra Bang & Olufsen og fra en anden producent.

29 29 Når du har sluttet ekstra videoudstyr til dit fjernsyn, skal du også fortælle systemet, hvad der er tilsluttet. Menuerne AV1-AV4 SOURCE Vælg den kilde, du har tilsluttet. Den valgte kilde angiver, hvilken knap på fjernbetjeningen der tænder for kilden. For eksempel tændes kilden, der er registreret som V.MEM, når du trykker på knappen V MEM. V.MEM Hvis du har tilsluttet en Bang & Olufsen videooptager eller en videooptager af et andet mærke. DVD Hvis en dvd-afspiller er tilsluttet. DTV Hvis en set-top box, der er registreret som DTV, er tilsluttet. V.AUX Hvis du har tilsluttet en set-top box eller andet udstyr, der er registreret som V.AUX. DECODER Hvis en dekoder er tilsluttet. PC... Hvis du har tilsluttet en computer. NONE Hvis intet udstyr er tilsluttet. IR SOCKET Hvis det tilsluttede udstyr til dette stik styres via IR, skal du vælge, hvilket stik IRcontrolleren er tilsluttet: PUC1, PUC2, PUC3 eller PUC4. HDMI Angiver, hvorvidt udstyret er sluttet til fjernsynet via et af HDMI-stikkene. Vælg det relevante stik: A eller B. S/P-DIF Angiver, hvorvidt udstyret er tilsluttet fjernsynet via et af SPDIF-stikkene. Vælg det relevante stik: 1 eller 2. (YPbPr) Angiver, hvorvidt udstyret er tilsluttet fjernsynet via YPbPr-stikkene. Valgmulighederne er YES og NO. Er kun tilgængelig i menuerne AV2 og AV3 og kan kun registreres i en af disse menuer. (VGA) Angiver, hvorvidt udstyret er tilsluttet fjernsynet via VGA-stikket. Valgmulighederne er YES og NO. Er kun tilgængelig i menuen AV3. Det er muligt at registrere dit udstyr under hvilket som helst af de kildenavne, der er til rådighed, men de navne, du vælger, har indflydelse på, hvordan du kan bruge dine kilder. Automatisk standby Når du registrerer en set-top box i menuen CONNECTIONS, kan du også vælge en standbyindstilling for din set-top box. Det betyder, at du kan vælge, om den tilsluttede set-top box automatisk skal skifte til standby. Valgmulighederne er: OFF AT SOURCE CHANGE Set-top boxen tændes, når den vælges, og slukkes, når en anden kilde vælges. OFF AT TV STANDBY Set-top boxen tændes, når den vælges, og slukkes, når fjernsynet slukkes. ALWAYS ON... Set-top boxen er altid tændt. MANUAL CONTROL... Set-top boxen tændes eller slukkes aldrig automatisk. Du kan tænde og slukke for den manuelt med Beo4 fjernbetjeningen. DTV SETUP SELECTOR NOKIA 9800S/025 NOKIA 9602S NOKIA 9820t NOKIA 9200 PACE DTR730-IM select Hvis der er tilsluttet en set-top box, bliver du bedt om at vælge set-top boxen fra en liste, når du har valgt et IR-stik i menuen CONNECTIONS. Hvis en kilde er tilsluttet HDMI-stikket, vil det påvirke nogle af videofunktionerne: Det er ikke muligt at fordele lyd eller billede fra en HD-kilde til et produkt i et linkrum, medmindre dit HD-udstyr også kan sende et Standard Definition-signal (SD). Du kan ikke optage fra en HD-kilde, medmindre dit HD-udstyr også leverer et SD-signal. GO BEMÆRK! Indholdet af menuen CONNECTIONS afhænger af, hvorvidt fjernsynet er udstyret med det ekstra systemmodul.

30 30 Højttaleropsætning surround sound Slut fire Power Link højttalere og en BeoLab 2 subwoofer til din opsætning, og få et surround sound-system. En surround sound-opsætning kan nemt tilpasses din stue. Find den ideelle lytte- og siddeposition ud fra billedet. Du får den bedste lydoplevelse i det område, der skabes af højttalerne. Vælg højttalertype Slut højttalerne til fjernsynets Power Link stik. Se oplysninger om opsætningen i vejledningen, der fulgte med højttalerne. Se oplysninger om Power Link stikkene i kapitlet Tilslutningspaneler på side 51. Husk at sætte både front- og baghøjttalernes L/R LINE kontakt på L eller R (venstre og højre lydkanal) for at angive deres position i hvert højttalersæt. Sæt højttalerne til venstre på L og højttalerne til højre på R. SPEAKER TYPE FRONT BEOLAB 8000 REAR BEOLAB 4 SUBWOOFER YES store GO Vælg altid de kraftigste højttalere som fronthøjttalere. Registrer højttalertypen... > Tryk på MENU for at åbne menuen TV SETUP. Tryk derefter på for at fremhæve SOUND. > Tryk på GO for at åbne menuen SOUND. Tryk derefter på for at fremhæve SPEAKER TYPE. > Tryk på GO for at åbne menuen SPEAKER TYPE. > Tryk på eller for at få vist din højttalertype, og på for at gå til næste højttalersæt. Vælg NONE, hvis ingen højttalere er tilsluttet. > Hvis du har en BeoLab subwoofer, skal du trykke på for at flytte markøren til SUBWOOFER. Tryk derefter på for at ændre feltet til YES. > Tryk på GO for at gemme dine valg, eller på EXIT for at lukke menuen uden at gemme.

31 31 Indstil højttalerafstand Tænd fjernsynet, mens du sidder i din foretrukne tv-position. Indtast den direkte afstand i meter fra din position til de enkelte højttalere. SPEAKER DISTANCE CENTRE 1.0 M LEFT FRONT 1.0 M RIGHT FRONT 1.0 M RIGHT REAR 1.0 M LEFT REAR SUBWOOFER 1.0 M 1.0 M LEFT FRONT RIGHT FRONT store GO CENTRE Indstil højttalerafstandene... > Tryk på MENU for at åbne menuen TV SETUP. Tryk derefter på for at fremhæve SOUND. > Tryk på GO for at åbne menuen SOUND. Tryk derefter på for at fremhæve SPEAKER DISTANCE. > Tryk på GO for at åbne menuen SPEAKER DISTANCE. > Tryk på eller for at flytte markøren fra højttaler til højttaler, og tryk på eller for at vælge den omtrentlige afstand i meter fra din tv-position til hver af højttalerne. > Når du har indtastet de relevante højttalerafstande, skal du trykke på GO for at gemme dine indstillinger, eller på EXIT for at lukke menuen uden at gemme. LEFT REAR RIGHT REAR

32 32 >> Højttaleropsætning surround sound Kalibrer lydniveauet Når du har sluttet højttalere i en surround sound-opsætning til fjernsynet, skal du foretage en højttalerkalibrering. En kalibreringslyd afgives på skift i hver af de højttalere, der er tilsluttet i din surround soundopsætning. Du skal nu justere lydniveauet på alle de tilsluttede højttalere, så det passer til lydniveauet på centerhøjttaleren. Du kan vælge, om lydsekvensen skal afspilles automatisk eller manuelt. Når du har foretaget højttalerkalibreringen, behøver du ikke at kalibrere højttalerlyden igen, medmindre du ændrer opsætningen, f.eks. hvis du flytter en eller flere af højttalerne. Kalibrer lydniveauet... > Tryk på MENU for at åbne menuen TV SETUP. Tryk derefter på for at fremhæve SOUND. > Tryk på GO for at åbne menuen SOUND. Tryk derefter på for at fremhæve SPEAKER LEVEL. > Tryk på GO for at åbne menuen SPEAKER LEVEL. SEQUENCE er fremhævet. > Tryk på eller for at vælge mellem AUTOMATIC og MANUAL. > Tryk på eller for at justere højttalerlyden, og på eller for at skifte til en anden højttaler. > Når du har justeret lyden for alle højttalerne i din surround sound-opsætning, skal du trykke på GO for at gemme dine indstillinger eller på EXIT for at lukke menuen uden at gemme. SPEAKER LEVEL SEQUENCE AUTOMATIC LEFT FRONT RIGHT FRONT RIGHT REAR LEFT REAR store GO Det er ikke nødvendigt at kalibrere subwooferlyden i en surround sound-opsætning.

33 33 Vælg en højttalerkombination Mens du ser en film eller et fjernsynsprogram, kan du vælge den ønskede højttalerkombination, forudsat at de forskellige lydfunktioner er tilgængelige i dit system. Fjernsynet kan aktivere en højttalerkombination automatisk. Det sker, hvis f.eks. et fjernsynsprogram eller en dvd indeholder oplysninger om, hvor mange højttalere der skal aktiveres. Du kan dog stadig frit vælge den højttalerkombination, du foretrækker. Vælg en højttalerkombination... > Tryk på LIST på Beo4, indtil SPEAKER vises i displayet på Beo4. > Tryk på tallet for den ønskede højttalerkombination. De valgte højttalere tilkobles automatisk. > Hvis du ønsker at justere lydbalancen for det fjernsynsprogram, du ser, skal du trykke på eller for at justere balancen mellem de eksterne front- og baghøjttalere. Tryk derefter på eller for at justere balancen mellem venstre og højre højttalere. > Tryk på EXIT for at fjerne SPEAKER fra displayet på Beo4 og vende tilbage til den kilde, du var i gang med at bruge. Hvis du kun har sluttet et par fronthøjttalere til fjernsynet, har du kun mulighed for at vælge SPEAKER 1 3. Højttalerkombinationer SPEAKER 1 Kun lyd i centerhøjttaleren. SPEAKER 2 Stereolyd i de to fronthøjttalere. Subwooferne er aktive. SPEAKER 3 Centerhøjttaleren, fronthøjttalerne og subwooferne er aktive. SPEAKER 4 Fronthøjttalerne, surroundhøjttalerne og subwooferne er aktive. SPEAKER 5 Surround sound fra alle højttalere og subwoofere.

34 34 >> Højttaleropsætning surround sound Få vist navnet på det aktive musiksystem Du kan få vist navnet på det aktive musiksystem for en kilde eller et program på skærmen. Menuen viser både inputformat og outputformat. Du kan dog ikke justere eller forudindstille et musiksystem. INPUT FORMAT: MONO /STEREO OUTPUT FORMAT: STEREO SPEAKER 1 SOUND SYSTEM Få vist det aktive musiksystem... > Tryk på MENU for at åbne menuen TV SETUP. Tryk derefter på for at fremhæve SOUND. > Tryk på GO for at åbne menuen SOUND. Tryk derefter på for at fremhæve SOUND SYSTEM. > Tryk på GO for at åbne menuen SOUND SYSTEM. accept GO

35 35

36 36 Rediger indstillede kanaler Hvis den automatiske indstilling af alle kanaler ikke har gemt kanalerne på dine foretrukne kanalnumre eller ikke automatisk har navngivet de gemte kanaler, kan du ændre den rækkefølge, de vises i, og selv give dem et navn. Hvis de indstillede kanaler kræver ekstra redigering, f.eks. finindstilling, skal du bruge menuen MANUAL TUNING. Flyt eller slet indstillede kanaler Det er altid muligt at flytte tv-kanaler eller slette indstillede tv-kanaler, du ikke længere ønsker. Flyt kanaler > Tryk på TV for at tænde fjernsynet. > Tryk på MENU for at åbne menuen TV SETUP. TUNING er allerede fremhævet. > Tryk på GO for at åbne menuen TUNING. EDIT CHANNELS er allerede fremhævet. > Tryk på GO for at åbne menuen EDIT CHANNELS. > Tryk på eller for at vælge den kanal, du vil flytte. > Tryk på én gang for at kunne flytte kanalen. Kanalen flyttes derefter ud af listen. > Tryk på eller for at flytte kanalen til det ønskede kanalnummer. > Tryk på for at flytte kanalen tilbage på listen eller lade den bytte plads med kanalen på det ønskede kanalnummer. > Flyt derefter den kanal, der blev udskiftet, til et ledigt kanalnummer eller til et allerede optaget nummer, og gentag fremgangsmåden. > Når du har flyttet de relevante kanaler, skal du trykke på STOP for at gå tilbage gennem alle de forrige menuer, eller trykke på EXIT for at lukke alle menuer. Slet kanaler EDIT CHANNELS 1 INFOKANAL DISCOVERY 4 DR1 5 TV ZDF NRK 18 TV4 move > Tryk på TV for at tænde fjernsynet. > Tryk på MENU for at åbne menuen TV SETUP. TUNING er allerede fremhævet. > Tryk på GO for at åbne menuen TUNING. EDIT CHANNELS er allerede fremhævet. > Tryk på GO for at åbne menuen EDIT CHANNELS. > Tryk på eller for at flytte til den kanal, du vil slette. > Tryk på for at fjerne kanalen fra listen. > Tryk på den gule knap for at slette kanalen, som derefter vises med rødt. move delete > Tryk på den gule knap igen for at slette kanalen helt, eller tryk to gange på for at flytte kanalen tilbage på listen. > Når du har slettet de relevante kanaler, skal du trykke på EXIT for at lukke alle menuer.

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

BeoVision 8. Ny software Tillæg

BeoVision 8. Ny software Tillæg BeoVision 8 Ny software Tillæg Skærmmenuer Dit fjernsyn har fået ny software og muligvis også ny hardware. Dette medfører nye funktioner, som er beskrevet i dette tillæg. Tillægget beskriver kun de væsentligste

Læs mere

BeoVision 1. Vejledning

BeoVision 1. Vejledning BeoVision 1 Vejledning Vejledningens indhold 3 Nedenstående er et indeks over håndbogens indhold med sidehenvisninger: Opsætning af BeoVision 1, 4 Tilslutning af tv-kabler, 5 Tilslutning af en BeoCord

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

BeoVision 6. Vejledning

BeoVision 6. Vejledning BeoVision 6 Vejledning Vejledningen og håndbogen Vejledningen indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om den mere avancerede betjening

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

BeoVision 6. Håndbog

BeoVision 6. Håndbog BeoVision 6 Håndbog 3 Indholdsfortegnelser i håndbogen Indholdet af denne håndbog er inddelt i kapitler. Hvert kapitel indledes med en detaljeret indholdsfortegnelse med sidehenvisninger. Tekst skrevet

Læs mere

Adaptive Sound Technology. Tillæg

Adaptive Sound Technology. Tillæg Adaptive Sound Technology Tillæg Førstegangsopsætning af fjernsynet Dit system er udstyret med Adaptive Kort beskrivelse af førstegangsopsætning Sound Technology, der giver dig den optimale lydoplevelse

Læs mere

BeoVision 10. Vejledning

BeoVision 10. Vejledning BeoVision 10 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

BeoVision 8-40. Vejledning

BeoVision 8-40. Vejledning BeoVision 8-40 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

BeoVision 10. Vejledning

BeoVision 10. Vejledning BeoVision 10 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

BeoVision Avant. Vejledning

BeoVision Avant. Vejledning BeoVision Avant Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

BeoVision 10-32. Vejledning

BeoVision 10-32. Vejledning BeoVision 10-32 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

Skærmmenuer INDSTILLING REDIGER KANALER TILFØJ KANALER AUTOMATISK INDSTILLING

Skærmmenuer INDSTILLING REDIGER KANALER TILFØJ KANALER AUTOMATISK INDSTILLING BeoVision 7 Tillæg Skærmmenuer Dette tillæg indeholder rettelser til vejledningen og håndbogen. Størstedelen af rettelserne er til skærmmenuerne, menuen TILSLUTNINGER og stikpanelerne. KANALGRUPPER INDSTILLING

Læs mere

BeoVision MX 4200. Vejledning

BeoVision MX 4200. Vejledning BeoVision MX 4200 Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website; www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler,

Læs mere

BeoVision 6. Vejledning

BeoVision 6. Vejledning BeoVision 6 Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website; www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler, der

Læs mere

BeoVision MX 8000. Vejledning

BeoVision MX 8000. Vejledning BeoVision MX 8000 Vejledning BeoVision Avant Guide Hvis du mister eller beskadiger CD-ROM en, der hører til BeoVision MX 8000, kan du også finde oplysningerne på Bang & Olufsens website: www.bang-olufsen.com

Læs mere

Højttalertilslutninger surround sound, 22 Sådan integrerer du dit fjernsyn i et surround sound-system.

Højttalertilslutninger surround sound, 22 Sådan integrerer du dit fjernsyn i et surround sound-system. BeoVision 7 Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Blu-ray-menuoversigt, 4 Oversigt over Blu-ray-menuen. Naviger i menuer, 5 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening.

Læs mere

BeoVision 4. Vejledning

BeoVision 4. Vejledning BeoVision 4 Vejledning BeoVision 4 omfatter de produkter, der er vist til højre. Der henvises til de enkelte dele ved deres navne i vejledningen og håndbogen. Der henvises til hele opsætningen som BeoVision

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

Indhold. Tilpasning af Beo4, 23 Find ud af, hvordan du tilføjer og fjerner Beo4 funktioner. Menuer, 25 Oversigt over skærmmenuer.

Indhold. Tilpasning af Beo4, 23 Find ud af, hvordan du tilføjer og fjerner Beo4 funktioner. Menuer, 25 Oversigt over skærmmenuer. Indhold 2 Tilslutning af ekstraudstyr, 3 Find ud af, hvordan du tilslutter en set-top boks, dekoder, BeoCord V 8000 videobåndoptager eller DVD 1 til fjernsynet, og hvordan du registrerer ekstraudstyr.

Læs mere

BeoVision 10. Vejledning

BeoVision 10. Vejledning BeoVision 10 Vejledning Forholdsregler Sørg for, at fjernsynet placeres, opsættes og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Anbring fjernsynet på en solid og stabil overflade.

Læs mere

BeoCenter 1. Vejledning

BeoCenter 1. Vejledning BeoCenter 1 Vejledning Vejledningens indhold 3 Nedenstående er et indeks over indholdet af den separate håndbog med sidehenvisninger: Opsætning af BeoCenter 1, 4 Tilslutning af tv-kabler, 5 Tilslutning

Læs mere

BeoVision 4. Håndbog

BeoVision 4. Håndbog BeoVision 4 Håndbog BeoVision 4 omfatter de produkter, der er vist til højre. Der henvises til de enkelte dele ved hjælp af deres navne i vejledningen og håndbogen. Der henvises til hele opsætningen som

Læs mere

BeoSystem 1. Vejledning

BeoSystem 1. Vejledning BeoSystem 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningen og håndbogen Forklaring på de symboler, der anvendes i vejledningen og håndbogen Knapper på Beo4 TV fjernbetjeningen

Læs mere

BeoVision 7. Vejledning

BeoVision 7. Vejledning BeoVision 7 Vejledning Forholdsregler Anbring ikke fjernsynet i direkte sollys eller direkte under kunstig belysning (f.eks. en spot), da det kan reducere fjernbetjeningsmodtagerens følsomhed. Hvis skærmen

Læs mere

BeoVision 7. Vejledning

BeoVision 7. Vejledning BeoVision 7 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel eller bagbeklædning fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som

Læs mere

BeoSystem 3. Vejledning

BeoSystem 3. Vejledning BeoSystem 3 Vejledning Forholdsregler Sørg for, at produktet opsættes, placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Anbring produktet på en solid og stabil overflade.

Læs mere

BeoVision 9. Vejledning

BeoVision 9. Vejledning BeoVision 9 Vejledning Forholdsregler Sørg for, at produktet opsættes, placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Anbring produktet på en solid og stabil overflade.

Læs mere

BeoVision 3. Håndbog

BeoVision 3. Håndbog BeoVision 3 Håndbog Til det norske marked: Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af komponenter innenfor kjøpslovens reklamasjonstid,

Læs mere

BeoVision Avant. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision Avant. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision Avant Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

BeoVision 5. Vejledning

BeoVision 5. Vejledning BeoVision 5 Vejledning BeoVision Avant Guide Brugervejledninger Denne Vejledning indeholder oplysninger om daglig brug, mere avancerede betjeningsmuligheder, den grundlæggende opsætning og vedligeholdelse

Læs mere

BeoVision 6. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoVision 6. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoVision 6 Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website; www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler, der

Læs mere

BeoVision MX Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision MX Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision MX 8000 Vejledning BeoVision Avant Guide Hvis du mister eller beskadiger CD-ROM en, der hører til BeoVision MX 8000, kan du også finde oplysningerne på Bang & Olufsens website: www.bang-olufsen.com

Læs mere

BeoCenter Håndbog

BeoCenter Håndbog BeoCenter 6 23 Håndbog Indholdsfortegnelser i håndbogen Indholdet af denne håndbog er inddelt i afsnit. Hvert afsnit indledes med en detaljeret indholdsfortegnelse med sidehenvisninger. Tekst skrevet med

Læs mere

BeoVision Avant DVD. Vejledning

BeoVision Avant DVD. Vejledning BeoVision Avant DVD Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website: www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler,

Læs mere

Adaptive Sound Technology, 27 Sådan sættes højttalerne op, og sådan optimeres lyden med Adaptive Sound Technology.

Adaptive Sound Technology, 27 Sådan sættes højttalerne op, og sådan optimeres lyden med Adaptive Sound Technology. BeoVision 7 Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Blu-ray-menuoversigt, 4 Oversigt over Blu-ray-menuen. Naviger i menuer, 5 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening.

Læs mere

BeoVision 7. Vejledning

BeoVision 7. Vejledning BeoVision 7 Vejledning Vejledning og Håndbog Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening, tilslutning

Læs mere

Adaptive Sound Technology, 25 Sådan sættes højttalerne op, og sådan optimeres lyden med Adaptive Sound Technology.

Adaptive Sound Technology, 25 Sådan sættes højttalerne op, og sådan optimeres lyden med Adaptive Sound Technology. BeoSystem 3 Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises, når fjernsynet

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

BeoLink Wireless 1. Vejledning

BeoLink Wireless 1. Vejledning BeoLink Wireless 1 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som

Læs mere

BeoVision 7. Vejledning

BeoVision 7. Vejledning BeoVision 7 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

Indhold. Skærmmenuer, 42 Oversigt over skærmmenuer.

Indhold. Skærmmenuer, 42 Oversigt over skærmmenuer. HDR 2 Vejledning Indhold 3 Præsentation af harddiskoptageren og Beo4, 4 Find ud af, hvordan du betjener harddiskoptageren med Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på fjernsynsskærmen. Daglig

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Beo4 1. Brugervejledning

Beo4 1. Brugervejledning Beo4 1 Brugervejledning I N D H O L D 3 Om Beo4 og denne vejledning Denne vejledning beskriver betjeningsprincipperne for Beo4 fjernbetjeningen, og den forklarer, hvordan du indretter Beo4, så den passer

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O V I S I O N M X 1 Deres BeoVision MX fjernsyn er konstrueret til at give Dem ukompliceret nydelse og fornøjelse i mange år. Alle betjeninger udføres let med fjernbetjeningen Beo4. Alt fra de daglige

Læs mere

Betjeningsvejledning. Deres BeoVision MX 4002 er det første fjernsyn, der er konstrueret specielt til brug i BeoLink systemet.

Betjeningsvejledning. Deres BeoVision MX 4002 er det første fjernsyn, der er konstrueret specielt til brug i BeoLink systemet. B E O V I S I O N M X 4 0 0 2 1 Deres BeoVision MX 4002 er det første fjernsyn, der er konstrueret specielt til brug i BeoLink systemet. Gennem BeoVision MX 4002 kan De lytte til enhver musikkilde i hovedmusiksystemet

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

Indhold. Menuer, 44 Oversigt over skærmmenuer. Indeks, 51

Indhold. Menuer, 44 Oversigt over skærmmenuer. Indeks, 51 HDR 1 Vejledning Indhold 3 Præsentation af HDR 1, 4 Find ud af, hvordan du betjener harddiskoptageren med Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på fjernsynsskærmen. Daglig brug, 9 Få alt at vide

Læs mere

HDR 1. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

HDR 1. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO HDR 1 Vejledning Indhold 3 Præsentation af HDR 1, 4 Find ud af, hvordan du betjener harddiskoptageren med Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på fjernsynsskærmen. Daglig brug, 9 Få alt at vide

Læs mere

Betjeningsvejledning. Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én!

Betjeningsvejledning. Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én! B E O V I S I O N A V A N T 1 Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én! Med majestætisk elegance drejer BeoVision Avant fjernsynet sig om imod Dem, forhænget glider til side og De har billeder på

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning BeoLink Passive Betjeningsvejledning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension.

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning OneRemote Boxer SmartBox TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012738u1dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

Betjeningsvejledning. Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én!

Betjeningsvejledning. Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én! B E O V I S I O N A V A N T 1 Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én! Med majestætisk elegance drejer BeoVision Avant videosystemet sig om imod Dem, forhænget glider til side og De har billeder

Læs mere

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet BeoRemote One Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet Daglig brug Introduktion til BeoRemote One og vejledningen, 3 Brug BeoRemote One, 4 BeoRemote One i detaljer, 5 Få adgang til dit indhold

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O V I S I O N M S 1 Deres BeoVision MS 6000 fjernsyn konstrueret til at give Dem ukompliceret nydelse og fornøjelse i mange år. Alle betjeninger udføres let med fjernbetjeningen Beo4. Alt fra de daglige

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX u2

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX u2 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u2 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OK Q EPG E Previous WR

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

BeoLab 4. Vejledning

BeoLab 4. Vejledning BeoLab 4 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du slutte hele systemet til lysnettet. Indikatorlamperne lyser rødt som tegn på, at højttalerne

Læs mere

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på www.bang-olufsen.com/guides

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på www.bang-olufsen.com/guides BeoVision 10 Kære kunde Denne hurtigvejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at din forhandler leverer, installerer og

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

Betjeningsprincipper for Beo4 4 Sådan bruges Beo4 fjernbetjeningen

Betjeningsprincipper for Beo4 4 Sådan bruges Beo4 fjernbetjeningen Beo4 Vejledning I N D H O L D 3 Om Beo4 og denne vejledning Denne vejledning beskriver betjeningsprincipperne for Beo4 fjernbetjeningen, og den forklarer, hvordan du indretter Beo4, så den passer til

Læs mere

BeoLab Betjeningsvejledning

BeoLab Betjeningsvejledning BeoLab 3500 Betjeningsvejledning 2 F Ø R D U G Å R I G A N G BeoLab 3500 giver dit centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. Du kan nu spille lige den kilde, du ønsker, på dit centrale system

Læs mere

Brugervejledning type 34003102

Brugervejledning type 34003102 Brugervejledning type 34003102 EXT Brugervejledning, Dansk OneRemote EXT set top box controller. Alene til brug i forbindelse med et Bang & Olufsen eller kompatibelt TV. Betjen disse apparater med en B&O

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 9000 Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 02-2009-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på BeoVision 10 Kære kunde Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af Bang & Olufsen produktet samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at din forhandler leverer, installerer og konfigurerer

Læs mere

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

BeoLab 5. Vejledning

BeoLab 5. Vejledning BeoLab 5 Vejledning Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336 og 73/23. FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel (eller bagside) fjernes. Indeholder

Læs mere

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party

Læs mere

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel B&O Kompatibel Scart Stick DVB-T modtager manual 1 Sådan virker det... 2 2 Indstillinger af modtageren... 3 3 Betjening af modtageren... 4 4 Sådan anvendes BeoLink 1000... 7 5 Reklamation... 8 1- Sådan

Læs mere

Betjeningstillæg C-HD207CX

Betjeningstillæg C-HD207CX Betjeningstillæg C-HD207CX 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt, men den er dog

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

BeoLab 4 PC. Vejledning

BeoLab 4 PC. Vejledning BeoLab 4 PC Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN FORSIGTIG! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Brugeren bør ikke selv servicere interne dele

Læs mere

BeoRemote One. BeoRemote One BT

BeoRemote One. BeoRemote One BT BT Kære kunde Denne vejledning indeholder yderligere oplysninger om og beskriver dens funktioner i detaljer. Du kan bl.a. finde oplysninger om indstillinger. Vejledningen opdateres regelmæssigt, så den

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

BeoCenter 6-26. Vejledning

BeoCenter 6-26. Vejledning BeoCenter 6-26 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

BeoVision 7. Håndbog

BeoVision 7. Håndbog BeoVision 7 Håndbog Indholdsfortegnelser i håndbogen VIGTIGT! Henvisninger til brug af dvd gælder kun, hvis dit fjernsyn er udstyret med en dvd-afspiller. Indholdet af denne håndbog er inddelt i afsnit.

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

BeoSound 3200. Vejledning

BeoSound 3200. Vejledning BeoSound 3200 Vejledning Indhold 3 Introduktion af dit Bang & Olufsen musiksystem, 4 Lær dit musiksystem at kende, find ud af, hvordan knapperne er placeret på betjeningspanelet, forstå og foretag ændringer

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Din personlige fjernbetjening

Din personlige fjernbetjening Beo5 Vejledning Din personlige fjernbetjening Med Beo5 fjernbetjeningen får du let adgang til Bang & Olufsen produkter i dit hjem. Når du køber en Beo5, programmerer Bang & Olufsen forhandleren den, så

Læs mere

BeoCenter 1. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoCenter 1. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoCenter 1 Vejledning Vejledningens indhold 3 Nedenstående er et indeks over indholdet af den separate håndbog med sidehenvisninger: Opsætning af BeoCenter 1, 4 Tilslutning af tv-kabler, 5 Tilslutning

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 OneRemote EXT Converter Type 34003105 Brugervejledning Beokompatible funktioner Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 34003105u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5 eller

Læs mere

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning OneRemote DVB-T2 IV TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012727u3dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere