Radio/Navigation. TravelPilot RNS 149. Betjeningsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Radio/Navigation. TravelPilot RNS 149. Betjeningsvejledning"

Transkript

1 Radio/Navigation TravelPilot RNS 149 Betjeningsvejledning

2 Oversigt over apparatet

3 Oversigt over apparatet 1 Open-taste, åbner betjeningsdelen. 2 Volumenkontrol. 3 ON-taste. 4 Hotkey, programmerbar funktionstaste. Læs hertil afsnit Programmering af Hotkey i kapitel Setup 5 Dot-matrixdisplay. 6 Info-taste. I løbet af målfølgning gentages den sidste ordmelding af navigationen efter tryk på info-tasten og det aktuelle mål vises. I lister vises indtegnelser fuldstændigt, som er markeret med Vippekontakt. Vippekontaktens funktion er afhængig af de pågældende menuer hhv. driftsarter. 8 OK, indkodetaste. 9 ESC, forlade menuer uden lagring af ændringer. : AUD, valg af klangmenuen. ; DSC, Direct-Software-Control-taste til aktivering af DSC-menuen. < Softkeys 4 til 6. Funktionen af softkeys er afhængig af menuernes indhold. = Softkeys 1 til 3. Funktionen af softkeys er afhængig af menuernes indhold. > NAV, aktivering af navigationen.? CD.C, aktivering af CD- hhv. Multi TU, skift til radiodrift. 171

4 Menuoversigt 172 Tunerdrift CD-, CDC-drift Navigationsdrift Tuner-grundmenu CD-grundmenu Navigations-grundmenu Tuner-funktionsmenu CD-funktionsmenu Målfølgningsmenu Tuner-DSC-menu CD-DSC-menu Nav-DSC-menu

5 Sikkerhedshenvisninger TravelPilot er konstrueret til brug i personbiler. Specielle informationer, f.eks. højdebegrænsninger eller max. tilladt vejbelastning, som er nødvendige for navigation af lastbiler eller busser, er ikke gemt på navigations-cd en. Betjening i løbet af kørsel Hvis den aktuelle trafiksituation ikke iagttages, kan der ske alvorlige ulykker. For at undgå distrahering på grund af TravelPilot skal følgende punkter iagttages: Gør dig kendt med TravelPilot og betjeningen af apparatet før start af køreturen. Hold bilen et egnet sted, når du vil ændre programmeringen af TravelPilot. Betjen TravelPilot kun i løbet af kørsel, når trafiksituationen tillader det. Indkod kun et mål, når bilen er parkeret. 173

6 Indholdsfortegnelse 174 Oversigt over apparatet Generelle betjeningshenvisninger Tænde og slukke for apparatet Tænde og slukke for apparatet via biltænding Indkobling med frakoblet biltænding Valg af driftsart Skift mellem grund- og funktionsmenu Skift mellem navigationens grund- og målfølgningsmenu Valg af DSC-menu Indstilling af lydstyrke Automatisk lydfrakobling i løbet af telefonsamtaler Display Indstilling af klang og lydfordeling Indkobling af koderede apparater efter afbrydelse fra batterispændingen Radiodrift Start af radiodrift Valg af bølgeområde hhv. hukommelsesniveau Tænde og slukke for RDS (Radio Data System) Aktivering/inaktivering af RDS-REG Tænde og slukke for PTY PTY alarm Trafikmelding TA (Traffic Announcement) Aktivering/inaktivering af TA-funktion til radiodrift Afbrydelse af trafikmelding Indstilling af stationer, FM (VHF) Automatisk stationssøgning Gennemblade stationskæderne (kun med RDS) Manuel indstilling af stationer Indstilling af stationer, AM (MB) Automatisk stationssøgning Manuel indstilling af stationer Scan-søgning Start af Scan-søgning Afbrydelse af Scan-søgning Lagring af stationer Manuel lagring Automatisk lagring af stationer med Travelstore Start af Travelstore Reducering af forstyrrelser af modtagelsen ved FM-drift Aktivering/inaktivering af Sharx.. 191

7 Indholdsfortegnelse CD-drift Start af CD-afspilning Isætning af CD Start af intern CD-afspilning (Multi CD ikke tilsluttet) Start af intern CD-afspilning (Multi CD er tilsluttet) Tænde og slukke for visning af spilletid Trafikmeldinger i løbet af CD-drift Valg af musiknummer Hurtig søgning Afspilning i tilfældig rækkefølge (MIX) Skanning af alle musiknumre på en CD (SCAN) Gentagelse af musiknumre (REPEAT) Start af Repeat-funktion Afbrydelse af Repeat-funktion Navngivning af CD er Indkodning af navn Sletning af tegn Sletning af aktuelt navn Sletning af alle navne Programmering af programmets rækkefølge Valg af program Sletning af musiknumre fra programmet Start/stop af program Sletning af enkelt program Sletning af alle programmer fra hukommelsen Navigation Navigationens funktionsprincip Start af navigation Målindkodning Mål Målindkodning med redigeringsmenuen Valg af bogstaver Sletning af bogstaver Valg af indtegnelser fra lister Blade i listerne Sidevis bladning i listerne Målindkodning - by Målindkodning - gade, vejkryds og husnummer Målindkodning - husnummer Målindkodning - vejkryds Målindkodning - centrum Særlige mål i målbyen, i målets omkreds, i den aktuelle positions omkreds og landsdækkende mål Særlige mål - i målbyen Særlige mål - landsdækkende mål Særlige mål - i målets omkreds Særlige mål - i den aktuelle positions omkreds Målindkodning - fra hukommelsen. 212 Målindkodning - til positionsmarkeringen Valg af positionsmarkering som mål Målfølgning Start af målfølgning Skift af lydkilde Afbrydelse af målfølgning Målfølgning NO MAP (ingen kort) Rejsefører Visning af ruteliste Lokaliseringsmode

8 Indholdsfortegnelse 176 Målhukommelse Lagring af et mål i målhukommelsen Indkodning og ændring af kort navn Manuel sortering af mål Sletning af mål fra målhukommelsen GPS-status Undgåelse af kø i løbet af målfølgning Indkodning af anden vej Ophævelse af anden vej Valg af ruteoptioner Valg af positionsmarkering Lagring af positionsmarkering Trafikmeldinger i løbet af målfølgning Aktivering/inaktivering af ordmeldinger Aktivering/inaktivering af lagring af de sidste 10 mål (LAST 10) Valg af tidsinformation Manuelt valg af aktuel position Simulation af målfølgning Multi CD-drift Isætning af CD er i Multi CD Start af Multi CD-drift Skift mellem grund- og funktionsmenu Valg af DSC-menuen Valg af CD Valg af musiknummer Start af musiknummer forfra Hurtig søgning Afspilning af tilfældig rækkefølge (MIX) Indstilling af tilfældig rækkefølge med MIX for CD eller alle CD er i magasinet Skanning af musiknumre (SCAN) Skanning af musiknumre på én CD Skanning af musiknumre på alle CD er Gentagelse af musiknummer eller CD (REPEAT) Start af Repeat-funktion Afbrydelse af Repeat-funktionen Aktivering af Repeat-funktion for musiknumre Aktivering af Repeat-funktion for CD Programmering af programmets rækkefølge Valg af program Sletning af musiknumre fra programmet Start/stop af programmet Sletning af enkelt program Sletning af alle programmer fra hukommelsen Navngivning af CD er Indkodning af navn Sletning af tegn Sletning af aktuelt navn Sletning af alle navne Tænde og slukke for visning af spilletid Aktivering/inaktivering af trafikmeldinger (Multi CD)

9 Indholdsfortegnelse Fjernbetjening RC Valg af lydkilde Aktivering af navigation Indstilling af lydstyrke Lydfrakobling Ophævelse af lydfrakobling Valg af bølgeområde hhv. hukommelsesniveau Start af stationssøgning Start af SCAN-søgning, radiodrift Start af Travelstore Valg af musiknummer, CD- og Multi CD-drift Setup/Grundindstillinger Aktivering af Setup-menu (indstillingsmenu) Dag-/natomstilling, regulering af synsvinkel, kontrast og displayets lysstyrke Automatisk omstilling til nattedisplay Indstilling af synsvinkel Ændring af displayets lysstyrke Indstilling af start- og meldingslydstyrke samt GALA Programmering af Hotkey Indstilling af klokkeslæt Valg af tidsformat Indstilling af tidszone Aktivering af sommertid Valg af sprog Kalibrering af apparatet Kalibrering efter indbygning (Nyinstallation) Kalibrering efter hjulskift Manuel kalibrering af systemet Gennemførelse af systemtest Visning af GPS-status og position Aktivering/inaktivering af apparatkodning Aktivering/inaktivering af kodning Aktivering/inaktivering af kode-led Tilbagestilling til fabriksindstillinger Monteringsvejledning

10 Generelle betjeningshenvisninger 178 Tænde og slukke for apparatet Tryk på den blå ON-Taste 3 i midten af volumenkontrol 2 for at tænde for apparatet. Apparatet spiller den sidst aktiverede lydkilde i forudindstillet lydstyrke. Hvorledes man indstiller denne startlydstyrke, fremgår af afsnit Indstilling af start- og meldingslydstyrke og GALA i kapitlet Setup. Tænde og slukke for apparatet via biltænding Når apparatet er tilsluttet tilsvarende, kan De tænde og slukke for det via bilens tænding. Indkobling med frakoblet biltænding TravelPilot kan også anvendes med frakoblet tænding og tilsvarende tilslutning. Tryk hertil på ON-tasten 3. Apparatet indkobles. Efter en time frakobles apparatet automatisk for at skåne bilens batteri. Dette kan gentages vilkårligt mange gange. Ved at aktivere tændingen ophæves tidsgrænsen. Henvisning: For at forhindre en genigangsætning af TravelPilot efter adskillelse fra batterispændingen har du mulighed for at aktivere kodningen af TravelPilot. Ved apparater med aktiveret kodning er det altid nødvendigt at indkode koden efter afbrydelse fra batteriet, efter adskillelse af apparatet fra bilens elforsyning (f.eks. ved tyveri) og når sikringen er brændt over. Hvorledes man aktiverer/inaktiverer kodningen, fremgår af afsnit Aktivering af apparatkodning i kapitlet Setup.

11 Generelle betjeningshenvisninger Valg af driftsart Til valg af driftsart tryk på: for radiodrift, tasten CD.C? for CD- hhv. Multi CD-drift (ekstra tilbehør) og NAV-taste > for aktivering af navigationen. Når du skifter kilden med en af disse taster, vises grundmenuen for den pågældende kilde. Hver lydkilde (tuner, CD og Multi CD) har tre menuer via hvilke alle indstillinger foretages: - Grundmenu, her foretages de hyppigste indstillinger, f.eks. valg af station eller musiknummer. - Funktionsmenu, til indstilling af f.eks. standby af trafikradio og særfunktioner såsom Travelstore. - DSC-menu. Direct Software Control til individuel tilpasning af den pågældende lydkildes optioner. I navigationsdrift findes følgende menuer: - Grundmenu til valg af navigationens grundfunktioner, - Målfølgningsmenu med optiske køreanbefalinger og - DSC-menu til individuel tilpasning af navigationens optioner. Skift mellem grund- og funktionsmenu For at skifte mellem en lydkildes grund- og funktionsmenu tryk igen på den pågældende kildetaste eller CD.C?. Grundmenü Funktionsmenü DSC-Menü 179

12 Generelle betjeningshenvisninger 180 Skift mellem navigationens grund- og målfølgningsmenu For at skifte mellem grund- og målfølgningsmenuen i løbet af en aktiv målfølgning, tryk på NAV-tasten ;. Valg af DSC-menu Man kommer til den pågældende driftsarts DSC-menu ved at trykke en enkelt gang kort på DSC-tasten ;. Indstilling af lydstyrke For at forøge systemets lydstyrke drejes volumenkontrol 2 med uret. For at reducere systemets lydstyrke drejes volumenkontrol 2 mod uret. I løbet af indstillingen vises den indstillede værdi symboliseret i displayets forgrund. Henvisning: I løbet af en talt køreanbefaling fra navigationen kan du forandre lydstyrken af ordmeldingen adskilt fra lydkildens grundlydstyrke. Differencelydstyrken gemmes automatisk. Tuner-grundmenu med visning af lydstyrke Automatisk lydfrakobling i løbet af telefonsamtaler Når apparatet er forbundet med en biltelefon på passende måde, frakobles lyden af TravelPilot i løbet af en telefonsamtale. I displayets forgrund af lydkilderne vises et telefonsymbol. Når der er en telefonsamtale i løbet af en aktiv målfølgning, vises PHONE som tekst i displayet. De optiske køreanbefalinger vises fortsat.

13 Generelle betjeningshenvisninger Display I displayet af TravelPilot vises informationer om navigationen, f.eks. optiske køreanbefalinger samt menuerne og listerne for lydkilderne radio, CD og Multi CD. Når apparatet er tilsluttet på passende måde, skiftes der til nattedisplay efter indkobling af bilens lys. Derved vises alle punkter inverteret. Når du også kører med lys om dagen, f.eks. i skandinaviske lande, kan denne omstilling inaktiveres. Læs hertil kapitlet Setup-Display. Læseligheden af displayet kan optimeres med hensyn til synsvinklen i bilen. Læs hertil kapitlet Setup-Display. Henvisning: Displayet skal behandles forsigtigt. Berøring med spidse genstande forårsager skrammer og ødelægger displayet.displayet må kun rengøres med en fnugfri klud og i givet fald med rensespiritus. Anvend aldrig opløsningsmidler som f.eks. terpentin eller benzin til rengøringen, da disse angriber og beskadiger displayet. Tuner-grundmenu 181

14 Generelle betjeningshenvisninger 182 Indstilling af klang og lydfordeling Med TravelPilot har du mulighed for at indstille bas og diskant separat for hver lydkilde. Indstillingen af lydfordelingen via balance, fader og loudness foretages fælles for alle kilder. For at foretage klangindstillinger skift til lydkilden (AM, FM, CD eller Multi CD), hvis indstilling du vil forandre. Tryk på AUD-tasten :. Audio-menuen for klangindstilling vises. Flyt valgmarkeringen / -tasterne på vippekontakten 7 til menupunktet, hvor indstillingen skal forandres, og tryk på OK-tasten 8 eller << >> -tasterne på vippekontakten 7. Skyderegulatoren vises med ramme. Foretag indstillingerne med << >> -tasterne på vippekontakten 7. Når de forandrede værdier skal overtages, tryk på OK-tasten 8. Hvis værdierne ikke skal overtages og du vil beholde de forrige værdier, tryk på ESC-tasten 9. Klangmenu for lydkilden FM-radio Henvisning: Når der ikke trykkes på en taste, springer apparatet automatisk tilbage til udgangsmenuen (Time Out) efter 30 sek.

15 Generelle betjeningshenvisninger Indkobling af koderede apparater efter afbrydelse fra batterispændingen Når der tændes for et koderet apparat efter afbrydelse fra batterispændingen, f.eks. efter en bilreparation, vises en kodeforespørgsel. Fremgangsmåden til indkodning af kodenummeret er følgende: Kodenummerets første ciffer markeres med << >> -tasterne på vippekontakten 7, tryk på OK-tasten 8. Kodeindkodningens cursor springer en position videre til højre. Nu vælges kodenummerets ciffer nummer to og kvitteres med OK-tasten 8. Indkod kodenummerets resterende cifre på denne måde. Hvis der ved en fejltagelse indkodes et forkert ciffer, markeres -symbolet og der trykkes på OK-tasten 8. Når kodenummeret er fuldstændigt indkodet, markeres -symbolet og kvitteres med OK-tasten 8. Apparatet indkobles. Hvis man ved en fejltagelse indkoder og kvitterer et forkert kodenummer, kan indkodningen gentages. For at forhindre tyve i at finde ud af kodenummeret ved hjælp af afprøvning, spærres apparatet i en time efter det tredje fejlforsøg. I dette tidsrum skal apparatet fortsat være indkoblet. Når apparatet adskilles fra elforsyningen inden for ventetiden, stilles ventetiden tilbage og varer igen en time. Kodeforespørgsel 183

16 Radiodrift 184 Start af radiodrift Tryk på Radioen starter med grundmenuen. Stationen spilles, som til sidst blev modtaget. De seks Softkeys på begge sider af displayet er beregnet til valg af gemte stationer og til lagring af stationer. Valg af bølgeområde hhv. hukommelsesniveau Med TravelPilot er det muligt at modtage VHF-stationer og mellembølgestationer. For at vælge bølgeområdet FM (VHF) eller AM (MW = mellembølge) start radiodrift og tryk igen på Funktionsmenuen vises og nu kan hukommelsesniveauerne vælges med de tilsvarende Softkeys. Tænde og slukke for RDS (Radio Data System) Radio Data System er en service af radiostationerne, som byder på mere komfort ved radiolytning via VHF (very high frequency). Hermed sender radiostationerne supplerende til programmet f.eks. et op til otte tegn langt programnavn og stationens status i forbindelse med trafikmeldinger. Så snart en station registreres, vises navnet i displayet. Derudover søger TravelPilot efter den bedst modtagelige frekvens for den modtagne station. For at kunne udnytte fordelen af RDS skal DSC-menuen for radiodrift være aktiveret. Start radiodrift. Tryk på DSC-tasten ;. Tuner-grundmenu Tuner-funktionsmenu

17 Radiodrift DSC-menuen for radiodrift vises. Til venstre i den nederste linie vises punktet RDS. Her kan man vælge mellem optionerne VAR, FIX og OFF. Grundindstillingen er VAR. Tryk så mange gange på den Softkey, som er beregnet til RDS, indtil den ønskede option vises bag RDS. FIX: VAR: OFF: RDS-radiodrift er aktiveret. Da nogle radiostationer ikke kun anvender RDS til at vise deres navn, men også til at sende reklamer, er det muligt at indstille her, om stationsnavnet permanent skal vises i displayet. Skiftende displayindhold, f.eks. reklame, vises ikke. Grundindstilling, RDS-radiodrift er fuldstændig aktiveret. Der vises skiftende displayindhold. RDS-radiodrift er inaktiveret. Valg af stationer sker via frekvensvisningen i displayet. Tuner-DSC-menu Aktivering/inaktivering af RDS-REG En yderligere fordel af RDS er funktionen alternativ frekvens. Herved søger apparatet i baggrunden permanent efter bedre modtagelige frekvenser for den aktuelle station og skifter til denne frekvens. Dog inddeler nogle stationer på visse tidspunkter deres programmer i regionalprogrammer, der er beregnet til en bestemt region. Den alternative frekvens kan så forårsage, at det modtagne regionalprogram ikke mere kan høres på grund af et skift af frekvensen. Når du lytter til et regionalprogram og vil forhindre, at apparatet skifter til en anden frekvens, vælg ON under punkt REG i DSC-menuen for radiodrift. Apparatet skifter så først, når der er fare for tab af modtagelse, altså når stationen ikke mere kan modtages på den indstillede frekvens. Skift til DSC-menuen for tuneren ved at trykke på DSC-tasten ;. Tryk så mange gange på den Softkey, som er beregnet til REG, indtil den ønskede option vises ved siden af REG. Grundindstillingen er OFF. 185

18 Radiodrift 186 Tænde og slukke for PTY PTY (Program Type) er ligeledes en service af RDS. Med PTY meddeler stationerne indholdet af deres program. Dette gør det nemmere for dig at vælge stationer efter programindhold, f.eks. POP eller KLASSIK. Når PTY-funktionen aktiveres i DSC-menuen for radiodrift, vises typen af programmet kort i displayet efter valg af en station, f.eks. via stationstasterne. Når stationen ikke anvender PTY-funktionen, vises ingen melding i displayet. Skift til DSC-menuen for tuneren ved at trykke på DSC-tasten ;, og tryk så mange gange på den Softkey, som er beregnet til PTY, indtil den ønskede option ON eller OFF vises (grundindstilling: ON). PTY alarm Alarm er en særlig programtype. Når TravelPilot modtager en alarmmelding, f.eks. en katastrofealarm, vises et symbol i displayets forgrund og alarmmeldingen sendes i den lydstyrke, som er indstillet til trafikmeldinger. Alarmmeldingen kan afbrydes med tasterne DSC ;, CD.C? eller ved at indstille en anden station. Trafikmelding TA (Traffic Announcement) Trafikmeldinger er en service af radiostationerne. Herved sendes trafikmeldinger i regelmæssige intervaller. Stationer med trafikradio udsender som kending et signal. Når TravelPilot registrerer dette signal, vises i statuslinien af radiogrundmenuen et TP-symbol (TP = Traffic Program). Når TA-funktionen af TravelPilot er aktiveret, sendes trafikmeldingerne i den laveste lydstyrke, som er indstillet via Setup-lydstyrke. Tuner-grundmenu med PTY-melding

19 Radiodrift Når TA-funktionen er aktiveret for kilderne (CD og Multi CD samt navigation), afbrydes afspilningen, hvis der modtages en trafikmelding, og meldingen sendes. Efter meldingen fortsættes afspilningen af lydkilden. Når der med aktiveret TA-funktion manuelt indstilles en station, som ikke sender trafikmeldinger, høres en signaltone. I sådanne tilfælde startes en automatisk TP-søgning efter signaltonen. Aktivering/inaktivering af TA-funktion til radiodrift Aktivering hhv. inaktivering af TA-funktionen sker i DSC-menuen for den pågældende kilde. Et TA-symbol i statuslinien viser, at TA-funktionen er aktiv. Skift til DSC-menuen for tuneren ved at trykke på DSC-tasten ;, og tryk så mange gange på den Softkey, som er beregnet til TA, indtil den ønskede option ON eller OFF vises. Grundindstillingen er ON. Henvisning: TA-funktionen kan også aktiveres og inaktiveres med Hotkey. Hvorledes Hotkey programmeres, fremgår af afsnit Programmering af Hotkey i kapitlet Setup/Grundindstillinger. Afbrydelse af trafikmelding Trafikmeldingen kan afbrydes med tasterne DSC ;, AUD :, og CD.C? eller gennem valg af en anden station. Hvis du gemmer TA-funktionen på Hotkey på passende måde, kan trafikmeldinger afbrydes ved at trykke på knappen. Tuner-DSC-menu 187

20 Radiodrift 188 Indstilling af stationer, FM (VHF) Med TravelPilot findes der flere muligheder for indstilling af stationer. Automatisk stationssøgning For at indstille stationer automatisk tryk på -tasten på vippekontakten 7 for en stationssøgning i opadstigende retning eller -tasten på vippekontakten 7 for en stationssøgning i nedadgående retning. Når TA-funktionen er aktiveret, indstilles kun stationer, som sender trafikmeldinger (TP-symbol i displayet). Gennemblade stationskæderne (kun med RDS) Et eksempel på en RDS-stationskæde er Norddeutscher Rundfunk NDR i Nordtyskland med stationerne NDR1, NDR2, Radio3 NDR INFO og N-JOY. RDS-stationer fra dækningsområdet kan vælges direkte. Når flere stationer fra en kæde kan modtages, kan stationskæderne gennemblades i opad- eller nedadgående retning med tasterne << >> på vippekontakten 7. Henvisning: Betingelse er, at disse stationer mindst een gang er blevet modtaget. Start f.eks. SCAN-søgningen eller Travelstore-funktionen. Læs hertil de tilsvarende afsnit om Scan-søgning hhv. Travelstore. Manuel indstilling af stationer Stationer, hvis frekvens kendes, kan også indstilles manuelt. Dette kan være fordelagtigt, når man vil indstille en station, som ikke registreres af den automatiske stationssøgning. Betingelse er, at RDS-funktionen er inaktiveret i DSCmenuen. Tryk på << hhv. >>-tasten på vippekontakten 7. Frekvensen ændres trinvist i 100 khz-trin.

21 Radiodrift Indstilling af stationer, AM (MB) Ved AM-radiodrift kan stationerne indstilles automatisk eller manuelt. Automatisk stationssøgning For at indstille stationer automatisk tryk på -tasten på vippekontakten 7 for en stationssøgning i opadstigende retning eller -tasten på vippekontakten 7 for en stationssøgning i nedadgående retning. Den næste station indstilles. Manuel indstilling af stationer AM-stationer, hvis frekvens kendes, kan også indstilles manuelt. Dette kan være fordelagtigt, når man vil indstille en station, som ikke registreres af den automatiske stationssøgning. Tryk på << hhv. >>-tasten på vippekontakten 7. Scan-søgning Ved en Scan-søgning gennemsøges hele frekvensbåndet automatisk efter modtagelige stationer. Hver station skannes her i 10 sekunder. Når Scan-søgningen ikke afbrydes, afsluttes den automatisk efter et gennemløb af frekvensbåndet. Vær opmærksom på, at der kun indstilles stationer, som sender trafikmeldinger (TP-symbol i displayet), når TA-funktionen er aktiveret. Start af Scan-søgning For at starte en Scan-søgning skift til funktionsmenuen for tuneren ved at trykke på og tryk på den Softkey, som er beregnet til menupunktet SCAN. Scan-søgningen starter. I displayets forgrund vises aktiviteten af Scan-søgningen symboliseret. Tuner-funktionsmenu 189

22 Radiodrift 190 Afbrydelse af Scan-søgning Når du afbryder Scan-søgningen eller fortsat vil lytte til en indstillet station i løbet af Scan-søgningen, tryk på ESC-tasten 9. Scan-søgningen afbrydes og den sidst indstillede station sendes fortsat. Lagring af stationer TravelPilot kan gemme 18 VHF-stationer (FM) på tre niveauer og seks MBstationer (AM) på et hukommelsesniveau. Manuel lagring For at gemme stationer manuelt skift til funktionsmenuen for tuneren ved at trykke på og vælg den Softkey, som er beregnet til det ønskede FM-hukommelsesniveau FM1, FM2 eller FMT hhv. bølgeområdet MB. Apparatet skifter tilbage til radio-grundmenuen. Indstil en station og tryk vedvarende på den Softkey, der er beregnet til den ønskede hukommelsesplads, indtil lydfrakoblingen er forbi. Stationen er nu gemt på hukommelsespladsen. Navnet hhv. frekvens vises ved siden af Softkey i displayet. Tuner-grundmenu, SCAN-funktion aktiv Tuner-funktionsmenu

23 Radiodrift Automatisk lagring af stationer med Travelstore Apparatet kan automatisk gemme de seks kraftigste stationer fra regionen på hukommelsesniveau FMT. Denne funktion er især fordelagtig på rejser. Vær opmærksom på, at alle forinden gemte stationer på hukommelsesniveau FMT overskrives af Travelstore-funktionen. Start af Travelstore Når du vil foretage en Travelstore, skift til funktionsmenuen for tuneren ved at trykke på og tryk på den Softkey, som er beregnet til menupunktet T-STORE. I displayets forgrund vises aktiviteten af Travelstore-funktionen symboliseret. Efter afslutning af Travelstore sendes den første station på hukommelsesniveau FMT. Reducering af forstyrrelser af modtagelsen ved FM-drift Af og til kan det forekomme, at modtagelsen forstyrres på grund af nabostationer. Dette sker især, når programmerne ligger meget tæt ved siden af hinanden på frekvensbåndet. Med SHARX-funktionen byder TravelPilot på muligheden for at begrænse sådanne forstyrrelser så vidt som muligt. Aktivering/inaktivering af Sharx For at aktivere/inaktivere SHARX-funktionen af TravelPilot Skift til DSC-menuen for tuneren ved at trykke på DSC-tasten ;, og tryk så mange gange på den Softkey, som er beregnet til menupunkt SHARX, indtil den ønskede option ON eller OFF vises. Grundindstillingen er ON. Tuner-funktionsmenu Tuner-DSC-menu 191

24 CD-drift 192 Med det interne CD-drev af TravelPilot kan musik-cd er afspilles. Når der afspilles musik-cd er, er det kun muligt at anvende navigationen med en NO MAPmålfølgning (ingen kort). Anvend kun musik-cd er, som er kendetegnet med dette tegn:. I løbet af CD-afspilningen vises musiknummeret samt spilletid eller kun musiknummeret i CD-grundmenuens statuslinie. I funktionsområdet vises alle musiknumre på CD en. Den aktuelt spillede tid er markeret. I funktionsområdet er der ligeledes et billede, som symboliseret viser, hvor meget af CD ens spilletid allerede er omme. I statuslinien vises symboliseret antallet af modtagelige GPS-satellitter, den indstillede stations TP-status, den aktuelle lydkilde, TA-funktionens status og et symbol, som viser, om der er en isat musik-cd. Start af CD-afspilning CD-afspilningen starter automatisk, når der isættes en musik-cd. Isætning af CD Tryk på Open-tasten 1 for at åbne betjeningsdelen. Tryk på Eject-tasten A for at fjerne en evt. isat CD fra apparatet. Skub CD en forsigtigt med tekstsiden pegende opad ind i apparatets CDskakt. Skub CD en, indtil du møder en modstand. Fra dette punkt køres CD en automatisk ind i apparatet. CD-afspilningen starter automatisk efter kontrol af CD en. CD-grundmenuen vises. CD-grundmenu 17

25 CD-drift Start af intern CD-afspilning (Multi CD ikke tilsluttet) Når der sat en musik-cd i og ingen Multi CD er tilsluttet tryk på CD.C-tasten?. Apparatet skifter til CD-grundmenuen og CD-afspilningen starter. Når der ikke sat en musik-cd i, vises en tilsvarende henvisning i displayet. Start af intern CD-afspilning (Multi CD er tilsluttet) Med isat CD i det interne CD-drev og tilsluttet Multi CD, skifter apparatet til CDgrundmenuen efter tryk på CD.C-tasten?. Den sidst aktiverede CD-kilde spilles. Hvis den sidst hørte CD blev afspillet i Multi CD en, vises Multi CD-grundmenuen. Når du vil aktivere det interne CD-drev tryk igen på CD.C-tasten?. CD-funktionsmenuen for Multi CD-drift vises. Tryk på den Softkey, som er beregnet til menupunktet CD. Når der ikke er sat nogen musik-cd i, vises et lås-symbol foran menupunktet CD og punktet kan ikke vælges. Multi CD-funktionsmenu Tænde og slukke for visning af spilletid I løbet af CD-afspilningen vises valgvist musiknummeret og musiknummerets spilletid eller kun musiknummeret i CD-grundmenuens statuslinie. Når du vil skifte mellem visning af spilletid og visning af musiknummeret, vælg DSC-menuen for CD-drift ved at trykke på DSC-tasten ; og tryk på den Softkey, som er beregnet til punktet TIME. Spilletiden slettes eller vises. Grundindstillingen er PLAY. CD-DSC-menu 193

26 CD-drift 194 Trafikmeldinger i løbet af CD-drift For at tænde eller slukke for standby af trafikmeldinger (se kapitel Trafikmelding TA ) i løbet af CD-drift tryk på DSC-tasten ;. DSC-menuen for CD-drift vises. Tryk på den Softkey, som er beregnet til punkt TA. Den aktuelle tilstand vises ved siden af TA. I CD-grundmenuens statuslinie vises eller slettes TA-symbolet. Når Hotkey er programmeret på tilsvarende måde (se Hotkey), kan TA-funktionen også tændes og slukkes via Hotkey. CD-DSC-menu Valg af musiknummer I løbet af CD-afspilningen kan musiknumre vælges direkte. Til valg af musiknumre fremad tryk på -tasten på vippekontakten 7. Når det sidste musiknummer er nået, vælges det første musiknummer på CD en gennem tryk på -tasten på vippekontakten 7. For at gentage det aktuelle musiknummer eller for at vælge et forudgående musiknummer tryk på -tasten på vippekontakten 7. Når det første musiknummer på CD en er valgt, spilles det sidste musiknummer gennem tryk på -tasten. Hurtig søgning Når du vil lytte til en bestemt passage i løbet af afspilningen af et musiknummer, kan dette foretages med den hurtige søgning. Tryk i løbet af afspilningen på <<- eller >>-tasten på vippekontakten 7. Musiknummeret spoles hørbart tilbage eller frem.

27 CD-drift Afspilning i tilfældig rækkefølge (MIX) Musiknumrene på en CD kan afspilles i tilfældig rækkefølge. Skift til funktionsmenuen for CD-drift ved at trykke på CD.C-tasten?, og tryk på den Softkey, som er beregnet til menupunktet MIX. For at afbryde MIX-funktionen gentages betjeningstrinnene. MIX-funktionen afbrydes automatisk, når SCAN-funktionen aktiveres. Skanning af alle musiknumre på en CD (SCAN) For at skanne alle musiknumre på en CD er fremgangsmåden følgende: Skift til funktionsmenuen for CD-drift ved at trykke på CD.C-tasten?, og tryk på den Softkey, som er beregnet til menupunktet SCAN. For at afbryde SCAN-funktionen gentages betjeningstrinnene. SCAN-funktionen afbrydes automatisk, når MIX-funktionen aktiveres. Gentagelse af musiknumre (REPEAT) For at gentage et musiknummer igen og igen aktiveres Repeat-funktionen. Start af Repeat-funktion Fremgangsmåden er følgende: Vælg det ønskede musiknummer, skift til funktionsmenuen for CD-drift ved at trykke på CD.C-tasten?, og tryk på den Softkey, som er beregnet til REPEAT. Musiknummeret gentages, indtil Repeat-funktionen afbrydes. I CD-grundmenuens statusområde vises RPT. Afbrydelse af Repeat-funktion Når Repeat-funktionen skal afbrydes, tryk på ESC-tasten 9. CD-funktionsmenuer 195

28 CD-drift 196 Navngivning af CD er Med TravelPilot har man mulighed for at give CD er navne. Navnet kan have op til syv tegn. Navnet, som gives en CD, gemmes også, når CD en fjernes fra apparatet. Når CD en sættes i på et senere tidspunkt igen, vises navnet fortsat. Når du vil give en CD et navn, skift til funktionsmenuen for CD-drift ved at trykke på CD.C-tasten?, og vælg med Softkey NAME CD-navnemenuen. Tryk på den Softkey, som er beregnet til menupunkt EDIT. Redigeringsmenuen vises. Indkodning af navn Flyt valgmarkeringen med / - og << >>-tasterne på vippekontakten 7 på det ønskede navns første bogstav. Det aktuelt markerede bogstav vises forstørret i luppen til højre i displayet. Tryk på OK-tasten 8. Bogstavet overtages i den øverste navnelinie. Fremgangsmåden er den samme for navnets resterende bogstaver. Når navnet er indkodet fuldstændigt, markeres -symbolet og OK-tasten 8 kvitteres, eller OK-tasten 8 trykkes længere end to sekunder. Apparatet skifter til CD-funktionsmenuen efter at navnet er gemt. Navnet vises i CD-grundmenuens funktionsområde. CD-funktionsmenu Redigeringsmenu

29 CD-drift Sletning af tegn Når et bogstav skal slettes, markeres -symbolet og OK-tasten 8 trykkes. Sletning af aktuelt navn For at slette den aktuelle CD s navn skift til CD-navnemenuen og tryk på den Softkey, som er beregnet til CLR NAME. Navnet slettes. Navnet slettes også, når redigeringsmenuen vælges igen og forlades med -symbolet eller gennem langt tryk på OK-tasten 8. Sletning af alle navne Når alle CD-navne skal slettes fra hukommelsen, er fremgangsmåden følgende: Vælg CD-navnemenuen og tryk på den Softkey, som er beregnet til CLR ALL. Der vises et sikkerhedsspørgsmål. Når du virkelig vil slette alle CD-navne, vælg JA med >>-tasten på vippekontakten 7. Tryk på OK-tasten 8. I modsat fald tryk på ESC-tasten 9. CD-navnemenu 197

30 CD-drift 198 Programmering af programmets rækkefølge Musiknumre på en CD, som du gerne vil høre, kan programmeres. På denne måde kan afspilningen af musiknumre, som du ikke vil høre, undertrykkes. Valg af program For at vælge programmet skift til CD-funktionsmenuen ved at trykke på CD.C-tasten? og tryk på den Softkey, som er beregnet til punktet PROGRAM. Programmenuen vises. Når der endnu ikke er valgt nogle musiknumre, kan punkterne CLR PRG og RUN ikke vælges. I disse tilfælde er de markeret med et låssymbol. Vælg med / -tasterne på vippekontakten 7 det musiknummer, som først skal spilles. Musiknumre kan kun programmeres i opadstigende rækkefølge, f.eks. 1, 4, 7 osv., dog ikke 3, 1, 4 osv. Tryk på den Softkey, som er beregnet til menupunktet ADD. Vælg det næste musiknummer til programmet og tryk på den Softkey, som er beregnet til menupunktet ADD. Gentag trinnene med alle musiknumre, som skal være med i programmet. Den således programmerede rækkefølge gemmes også efter fjernelse af CD en fra apparatet. Når CD en senere sættes i, kan den programmerede rækkefølge anvendes igen. CD-funktionsmenu CD-programmenu

31 CD-drift Sletning af musiknumre fra programmet For at slette musiknumre fra programmet vælg programmenuen, vælg musiknumret, der skal slettes, med / -tasterne, og tryk på den Softkey, som er beregnet til menupunktet SKIP. Start/stop af program Når alle ønskede musiknumre er valgt til programmet, tryk på den Softkey, som er beregnet til punkt RUN. CD-grundmenuen vises. Herved er alle musiknumre af programmet markeret i oversigten over musiknumrene. I statuslinien vises TPM. For at standse et aktuelt program uden at slette det tryk igen på den Softkey, som er beregnet til punktet RUN. Sletning af enkelt program For at slette det programmerede program, f.eks. når du vil programmere et nyt, start programmet, som skal slettes, og tryk på den Softkey, som er beregnet til CLR PRG. Sletning af alle programmer fra hukommelsen Når alle programmer skal slettes fra hukommelsen, tryk på den Softkey, som er beregnet til CLR ALL. Der vises et sikkerhedsspørgsmål. Når du virkelig vil slette alle programmerede programmer, vælg JA med >>-tasten på vippekontakten 7. Tryk på OK-tasten 8. CD-programmenu 199

32 Navigation 200 Med navigationen af RNS 149 kan man hurtigt og sikkert finde mål uden tidrøvende læsning af kort. Du vejledes af ordmeldingerne fra RNS 149 i løbet af den aktiverede målfølgning. Punkter, hvor man f.eks. skal dreje fra, meldes rettidigt. Derudover vises optiske køreanbefalinger, distancen og den formodentlige køretid til målet i displayet. Trafiksikkerheden har altid førsteret. Vær opmærksom på, at den aktuelle trafiksituation altid skal prioriteres fremfor køreanbefalingerne fra navigationssystemet. Navigationens funktionsprincip Den aktuelle bilposition bestemmes ved hjælp af det elektroniske speedometersignal, gyro og et signal fra GPS-satellitter (Global Positioning System). Navigationssystemet sammenligner disse data med det gemte kortmateriale på navigations-cd en og beregner ruterne for målfølgningen ud fra dette. Start af navigation Tryk på tasten NAV >, når apparatet er indkoblet. Navigationens grundmenu vises. For at kunne starte navigationens målfølgning skal en navigations-cd sættes i og målet indkodes. Målindkodning Målindkodningen kan foretages fra målhukommelsen eller gennem indkodning af en by, en bys centrum, en gade, et vejkryds og et husnummer såvel som fra et udvalg af særlige mål (f.eks. motorvejstilkørsel, togstation osv.). Vælg menupunktet MÅLINDKODNING med / på vippen. Valget kvitteres med OK-tasten 8. Navigations-grundmenu

33 Navigation Mål Mulige mål er: Centrummet i en by eller i en bydel i storbyer, en gade, et vejkryds med to eller flere gader et hus hhv. en husblok, særlige mål, som f.eks. togstationer, lufthavne, restaurationer og andre offentlige indretninger. Særlige mål kan vælges sorteret efter mål i målbyen, i målets omkreds, landsdækkende og i omkredsen af bilens position. Positionsmarkeringer, som du har valgt. Dette er fordelagtig, når du ser et interessant sted (f.eks. en forretning eller restaurant), som du gerne vil hen til på et senere tidspunkt. Målindkodning med redigeringsmenuen Redigeringsmenuen er beregnet til indkodning af f.eks. by- eller gadenavn ved navigationen. Redigeringsmenuen indeholder fem områder: 1 Tegnlisten med alle bogstaver, mellemrum og særlige tegn samt tal, 2 styresymboler, 3 redigeringsfeltet, 4 redigeringslisten og luppen, i hvilken det pågældende markerede tegn vises forstørret. Redigeringsmenu til målindkodning 201

34 Navigation 202 Valg af bogstaver Når du vil indkode et navn i redigeringsmenuen, er fremgangsmåden følgende: Flyt valgmarkeringen med / - og << >>-tasterne på vippekontakten 7 på det ønskede tegn. Mens markeringen flyttes, vises det aktuelt markerede tegn forstørret i luppen. Tryk på OK-tasten 8, når det ønskede tegn er markeret. Tegnet overtages i redigeringsfeltet. Med indkodning af det første tegn vises en passende indtegnelse i redigeringslisten. Når man f.eks. ved indkodningen af målbyen for navigationen vælger H som første bogstav, vises navnet på byen, som er i starten af listen over byer med H (Haader), i redigeringslisten. Således har man mulighed for hurtigt at vælge den ønskede indtegnelse fra en liste gennem indkodningen af de første bogstaver. Sletning af bogstaver Hvis man indkoder forkerte bogstaver og vil slette dem, markeres -symbolet og trykkes OK-tasten 8 eller den midterste Softkey på højre side af displayet. Når den ønskede indtegnelse i redigeringslisten vises ved indkodningen af et navn, markeres -symbolet og trykkes OK-tasten 8 eller trykkes OK-tasten 8 længere end to sekunder. Der skiftes til listen (f.eks. målbyer). Indtegnelsen er markeret. Redigeringsmenu til målindkodning

35 Navigation Valg af indtegnelser fra lister Tryk på OK-tasten 8 for at kvittere indtegnelsen. Blade i listerne Da antallet af linier i displayet er begrænset til fem, er nogle lister, som har flere end fem indtegnelser, opdelt på flere sider. Lister med flere end fem indtegnelser er markeret med pile på venstre side. Der findes to muligheder for at komme til de efterfølgende sider i en liste: Ved lister med færre end ti indtegnelser flyt valgbjælken med tasten på vippekontakten 7 på den næstsidste indtegnelse. Med hvert nyt tryk på -tasten flyttes indholdet af listen med en linie opad. Valgbjælken bliver stående på den næstsidste indtegnelse og kan først flyttes på den sidste indtegnelse, når listen slutter. Sidevis bladning i listerne For hurtigt at finde den ønskede indtegnelse i store lister, kan man også blade sidevis. Flyt valgbjælken med / -tasterne på pilesymbolet hhv.. Tryk på OK-tasten 8. Den næste hhv. forrige side af en liste vises. Valgbjælken forbliver på pilesymbolet. Tryk så mange gange på OK-tasten 8, indtil den ønskede side nås. Liste (ruteliste af navigationen) med flere end 10 indtegnelser 203

36 Navigation 204 Målindkodning - by Når du vil køre til et mål i en anden by, skal dette først vælges. Vælg i navigations-grundmenuen punktet MÅLINDKODNING. Målindkodemenuen vises. Vælg BY. Redigeringsmenuen til indkodning af bynavnet vises. Flyt valgmarkeringen med / - og << >>-tasterne på vippekontakten 7 på det ønskede tegn. Tryk på OK-tasten 8, når det ønskede tegn er markeret. Tegnet overtages i redigeringsfeltet. I redigeringslisten vises den første by i listen over målbyer, hvis navn begynder med det valgte bogstav. Når navnet på den ønskede målby vises i redigeringslisten, markeres -symbolet og OK-tasten 8 trykkes, eller OK-tasten 8 trykkes længere end to sekunder. Der skiftes til listen over målbyer. Navnet er markeret. Tryk på OK-tasten 8 for at overtage byen som mål. Hvis navnet på byen skulle findes flere gange, vises en undermenu. Her kan man vælge den ønskede by. Målindkodemenu

37 Navigation Når byen er valgt, føres du videre i MÅLINDKODNING. Vælg her mellem - GADE, indkodning af målgaden. Om det er muligt at vælg en gade som mål, er afhængig den valgte bys størrelse og data, som er gemt på navigations-cd en. - CENTRUM, valg af et centrum i en by eller i en bydel som mål - MÅLOMKREDS, muliggør direkte valg af særlige mål via rubrikker, som f.eks. motorvejstilkørsel, togstation, butikscenter osv. i målets omkreds. Læs hertil afsnittet om særlige mål, målets omkreds. Forudsætning er, at de pågældende data er til rådighed. Hvis der ikke findes data om enkelte punkter, markeres disse med et lås-symbol og kan ikke vælges. Når stedet ikke skal overtages som mål, tryk på ESC-tasten 9. Redigeringsmenuen vises igen. Målindkodning - gade, vejkryds og husnummer Når du vil køre til en gade i byen, som til sidst er blevet indkodet, kan du også vælge GADE fra navigationens målindkodemenu. For at gøre søgningen nemmere kan et langt gadenavn også være gemt flere gange, f.eks.: RAABE-WEG, WILHELM- og WILHELM-RAABE-WEG. Indkod gadenavnet i redigeringsmenuen og vælg det ønskede gadenavn fra listen. Målindkodemenu Målindkodemenu 205

38 Navigation 206 Når gadenavnet i en målby findes flere gange, vises en undermenu til nøjagtigt valg af gaden. Når gaden er valgt, vises målindkodemenuen. Vælg mellem mulighederne: - FORTSÆT, målindkodningen er afsluttet. Navigations-grundmenuen vises, og målfølgningen til den valgte gade kan startes. Læs hertil afsnittet om målfølgning. - VEJKRYDS, til nøjagtig bestemmelse af målet kan man også vælge et vejkryds i den valgte gade. - HUSNUMMER, i større byer er det muligt at bestemme et husnummer som mål. Forudsætning er, at tilsvarende data er til rådighed på navigations-cd en. Hvis der ikke findes data til punkterne VEJKRYDS og HUSNUMMER, markeres disse med et lås-symbol og kan ikke vælges. Når gaden ikke skal overtages som mål, tryk på ESC-tasten 9. Redigeringsmenuen vises igen. Målindkodning - husnummer Når menupunktet HUSNUMMER er blevet valgt, vises en liste over til rådighed værende husnumre. Vælg afsnittet, hvor målets husnummer er. Navigations-grundmenuen vises. Nu kan målfølgningen startes. For at tilpasse ruten individuelt, f.eks. uden motorvej, kan du bestemme ruteoptionerne før start af målfølgningen. Læs hertil afsnittet om ruteoptioner og målfølgning i dette kapitel. Målindkodemenu Målindkodning - husnummer

39 Navigation Målindkodning - vejkryds Når VEJKRYDS er blevet valgt i målindkodemenuen, vises en liste over til rådighed værende vejkryds i målgaden. Når der findes flere end 20 vejkryds, vises en redigeringsmenu til nøjagtigt valg af vejkrydset. Indkod navnet på den krydsende gade i redigeringsmenuen og skift til listen. Vælg det ønskede vejkryds fra listen. Navigations-grundmenuen vises. Efter behov kan ruteoptionerne bestemmes i DSC-menuen og målfølgningen til det valgte vejkryds startes. Læs hertil afsnittene om ruteoptioner og målfølgning. Målindkodning - centrum Når du efter indkodning af målbyen har valgt CENTRUM eller når CENTRUM er blevet valgt i målindkodemenuen, vises en liste over de til rådighed værende centrummer. Vælg det ønskede centrum fra listen. Skulle der findes flere end 20 bydelscentrummer i målbyen, vises en redigeringsmenu til nøjagtigt valg af centrummet. Indkod navnet på centrummet, vælg listen og vælg centrummet fra listen. Liste over vejkryds Målindkodemenu 207

40 Navigation 208 Særlige mål i målbyen, i målets omkreds, i den aktuelle positions omkreds og landsdækkende mål Særlige mål, som du kan anvende til målindkodningen, er sammenfattet i rubrikker. Rubrikkerne er gemt i alfabetisk rækkefølge. Rubrikker for særlige mål er f.eks. - Motorvejstilkørsler, - togstationer, - butikscentre, - sygehuse, - parkeringspladser, - bilværksteder, osv. Ikke alle særlige mål og steder har samme rubrikker til rådighed. Udvalget af rubrikker i menuerne for særlige mål er afhængig af de til rådighed værende lokaliteter i målbyerne. Efter valg af rubrikken vises listen ved færre end tyve indtegnelser og redigeringsmenuen ved flere end tyve indtegnelser. Der kan vælges særlige mål til fire forskellige punkter: - PÅ MÅLSTEDET, der vises særlige mål i forbindelse med den indkodede målby. - LANDSDækkende MÅL er ikke tildelt noget bestemt sted. For hele Forbundsrepublikken er der rubrikker til rådighed, som f.eks. motorvejstilkørsel, motorvejsservice, lufthavn og grænseovergang. - I MÅLets OMKREDS, her kan særlige mål i forbindelse med et forinden bestemt mål vælges. Mål i målets omkreds kan også ligge uden for det egentlige mål, f.eks. en fodboldbane uden for en by). - I den aktuelle POSitions OMKREDS, indeholder særlige mål i omkredsen af bilens aktuelle position (denne funktion er særdeles praktisk til opsøgning af f.eks. tankstationer. Menu for særlige mål

41 Navigation Særlige mål - i målbyen For at kunne vælge særlige mål i målbyen skal der forinden mindst være indkodet en by eller en bys centrum som mål. Indkod en by eller en bys centrum som mål. Vælg FORTSÆT i adresseindkodemenuen efter indkodning af byens centrum. Navigations-grundmenuen vises. Skift til målindkodemenuen. Vælg SÆRLIGE MÅL i målindkodemenuen. Vælg her menupunktet PÅ MÅLSTEDET. Der vises en liste over alle til rådighed værende rubrikker med særlige mål i forbindelse med det valgte mål. Vælg den ønskede rubrik. Hvis der er færre end 20 indtegnelser i forbindelse med den ønskede rubrik, vises en liste. Målene, som er til rådighed, vises i alfabetisk rækkefølge med oplysning om distancen til det valgte mål. Hvis der er flere end 20 indtegnelser i forbindelse med den ønskede rubrik, vises redigeringsmenuen først. Indkod navnet på det særlige mål, skift til listen og vælg her det ønskede mål. Når det ønskede særlige mål er valgt og kvitteret, vises navigations-grundmenuen. Målfølgningen kan startes. Læs hertil afsnittet om målfølgning. Målindkodemenu Menu for særlige mål 209

42 Navigation 210 Særlige mål - landsdækkende mål Som mål kan man f.eks. også vælge en motorvejstilkørsel, - service, lufthavn eller grænseovergang. Hertil er det ikke nødvendigt at indkode et mål forinden. Forudsætning er, at du kender navnet på det ønskede mål. Skift til målindkodemenuen. Vælg SÆRLIGE MÅL i målindkodemenuen. Vælg her menupunktet LANDSD. MÅL. Der vises en liste over de landsdækkende mål. Hvilke landsdækkende mål der er til rådighed, er afhængig af de gemte data på navigations-cd en. Vælg den ønskede rubrik. Redigeringsmenuen vises. Indkod navnet på det særlige mål, skift til listen og vælg her det ønskede mål. Når det ønskede særlige mål er valgt og kvitteret, vises navigations-grundmenuen. Målfølgningen kan startes. Læs hertil afsnittet om målfølgning. Særlige mål - i målets omkreds For at kunne vælge særlige mål i målets omkreds skal er det nødvendigt at indkode mindst en gade som mål forinden. Indkod en by og en gade som mål. Vælg FORTSÆT i adresseindkodemenuen efter indkodning af gaden. Navigations-grundmenuen vises. Skift til målindkodemenuen. Vælg SÆRLIGE MÅL i målindkodemenuen. Vælg her menupunktet MÅLOMKREDS. Menu for særlige mål Menu for særlige mål

43 Navigation Der vises en liste over alle til rådighed værende rubrikker med særlige mål. Vælg den ønskede rubrik. Hvis der er færre end 20 indtegnelser i forbindelse med den ønskede rubrik, vises en liste. Målene, som er til rådighed, vises i alfabetisk rækkefølge med oplysning om distancen til det valgte mål. Hvis der er flere end 20 indtegnelser i forbindelse med en rubrik, vises redigeringsmenuen først. Indkod navnet på det særlige mål, skift til listen og vælg her det ønskede mål. Når det ønskede særlige mål er valgt og kvitteret, vises navigations-grundmenuen. Målfølgningen kan startes. Læs hertil afsnittet om målfølgning. Særlige mål - i den aktuelle positions omkreds Denne type af særlige mål henholder sig til omkredsen af bilens aktuelle mål. Denne funktion egner sig godt til planlægning af et mellemstop, f.eks. for at køre til den næste tankstation. Skift til målindkodemenuen. Vælg SÆRLIGE MÅL i målindkodemenuen. Vælg her menupunktet POS. OMKREDS. En liste over alle rubrikker med særlige mål, der er til rådighed i forbindelse med bilens aktuelle position, vises. Vælg den ønskede rubrik. Hvis der er færre end 20 indtegnelser i forbindelse med den ønskede rubrik, vises en liste. Målene, som er til rådighed, vises i alfabetisk rækkefølge med oplysning om distancen til det valgte mål. Menu for særlige mål 211

44 Navigation 212 Hvis der er flere end 20 indtegnelser i forbindelse med en rubrik, vises redigeringsmenuen først. Indkod navnet på det særlige mål, skift til listen og vælg her det ønskede mål. Når det ønskede mål er valgt og kvitteret, vises navigations-grundmenuen. Målfølgningen kan startes. Læs hertil afsnittet om målfølgning. Målindkodning - fra hukommelsen Mål, som du tit kører til, kan gemmes i målhukommelsen og her igen vælges til nye målfølgninger. Læs kapitlet Målhukommelse angående lagring og bearbejdning af mål i målhukommelsen. Der er tre forskellige målhukommelser til rådighed: - LAST 10; hukommelse med målfølgningens sidste ti mål, der er kørt til. Målene gemmes automatisk i LAST 10-hukommelsen, når optionen LAST 10 er aktiveret i DSC-menuen for navigationen. Læs hertil kapitlet Målhukommelse. - ALFabetisk SORTERING; målene, der er gemt i målhukommelsen, vises i alfabetisk rækkefølge. - MANuel SORTERING; de gemte mål vises i en rækkefølge, som du har valgt. For at vælge mål fra målhukommelsen, skift til målindkodemenuen. Vælg punktet MÅLHUKOMMELSE. Vælg målhukommelsen, fra hvilken målet til målfølgningen skal vælges. Last 10-hukommelsen kan også vælges med Hotkey. Målhukommelsesmenu

TravelPilot DX-R4 / RNS4

TravelPilot DX-R4 / RNS4 TravelPilot Navigation Radio/CD TravelPilot DX-R4 / RNS4 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com INDLEDNING NAVIGATION RADIODRIFT CD-DRIFT MULTI CD Apparatoversigt 222 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17 16 15

Læs mere

TravelPilot Navigation Radio/CD. TravelPilot DX-R70. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com

TravelPilot Navigation Radio/CD. TravelPilot DX-R70. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com TravelPilot Navigation Radio/CD TravelPilot DX-R70 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com INDLEDNING NAVIGATION RADIODRIFT CD-DRIFT MULTI CD Apparatoversigt 226 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17 16 15 14 13

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT TP DX-R70 T RECHNER http://da.yourpdfguides.com/dref/3312257

Din brugermanual BLAUPUNKT TP DX-R70 T RECHNER http://da.yourpdfguides.com/dref/3312257 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Radio / CD. London CD70. Betjeningsvejledning

Radio / CD. London CD70. Betjeningsvejledning Radio / CD London CD70 Betjeningsvejledning 2 Åbn her DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS 1 2 3 4 5 6 ITALIANO NEDERLANDS 14 13 12 11 10 9 8 7 SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 3 BETJENINGSELEMENTER 1 -tast, til åbning af

Læs mere

Alicante CD30 Kiel CD30 Lausanne CD30

Alicante CD30 Kiel CD30 Lausanne CD30 Radio / CD Alicante CD30 Kiel CD30 Lausanne CD30 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 3 5 1 4 6 7 8 FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS 14 13 12 11 10 9 SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://da.yourpdfguides.com/dref/3312216

Din brugermanual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://da.yourpdfguides.com/dref/3312216 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 i brugermanualen (information,

Læs mere

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACD 9850. Betjeningsvejledning

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACD 9850. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning ACD 9850 1 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør læse... 7 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Augsburg C30 Boston C30 Dublin C30 Minnesota DJ30 Montreux C30 Ontario DJ30

Augsburg C30 Boston C30 Dublin C30 Minnesota DJ30 Montreux C30 Ontario DJ30 Radio / Kassette Augsburg C30 Boston C30 Dublin C30 Minnesota DJ30 Montreux C30 Ontario DJ30 Betjeningsvejledning 2 Åbn her FRANÇAIS ITALIANO ESPAÑOL PORTUGUÊS SVENSKA NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH 1 3 5

Læs mere

Alicante CD31 Essen CD31 Lausanne CD31

Alicante CD31 Essen CD31 Lausanne CD31 Radio / CD Alicante CD31 Essen CD31 Lausanne CD31 Betjeningsvejledning 2 Åbn her PORTUGUÊS FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH 2 1 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

Dakota DJ50 Modena CD50 Sylt CD50

Dakota DJ50 Modena CD50 Sylt CD50 Radio / CD Dakota DJ50 Modena CD50 Sylt CD50 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS 16 15 14 13 12 11 10 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

San Francisco RDM 169

San Francisco RDM 169 Radio / CD San Francisco RDM 169 Betjeningsvejledning Forklaring af positionsnumrene se kort instruktion 1 2 3 4 5 6 15 14 13 12 11 10 9 8 7 21 16 17 20 2 1 23 22 3 19 18 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion...

Læs mere

Denver CD70 Hamburg CD70 Orlando CD70 Phoenix CD70

Denver CD70 Hamburg CD70 Orlando CD70 Phoenix CD70 Radio / CD Denver CD70 Hamburg CD70 Orlando CD70 Phoenix CD70 Betjeningsvejledning 2 Åbn her DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS 1 2 3 4 5 6 ITALIANO NEDERLANDS 14 13 12 11 10 9 8 7 SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

Bremen CD72 7 641 806 310

Bremen CD72 7 641 806 310 Radio / CD Bremen CD72 7 641 806 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 13 7 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 3

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E RW GG http://da.yourpdfguides.com/dref/3305858

Din brugermanual BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E RW GG http://da.yourpdfguides.com/dref/3305858 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Essen CD33 Lausanne CD33 Madeira CD33

Essen CD33 Lausanne CD33 Madeira CD33 Radio / CD Essen CD33 Lausanne CD33 Madeira CD33 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 7 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA

Læs mere

TravelPilot Navigation Radio/CD. TravelPilot E1/E2. Betjeningsvejledning. www.blaupunkt.com

TravelPilot Navigation Radio/CD. TravelPilot E1/E2. Betjeningsvejledning. www.blaupunkt.com TravelPilot Navigation Radio/CD TravelPilot E1/E2 Betjeningsvejledning www.blaupunkt.com Apparatoversigt 2 2 4 1 3 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 -tast Kort tryk: Aktiverer navigationen og de fire hukommelsesniveauer.

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT TP DX-V NAVI-RECHNER OCD http://da.yourpdfguides.com/dref/3312099

Din brugermanual BLAUPUNKT TP DX-V NAVI-RECHNER OCD http://da.yourpdfguides.com/dref/3312099 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT PARIS RCM 127 http://da.yourpdfguides.com/dref/3301298

Din brugermanual BLAUPUNKT PARIS RCM 127 http://da.yourpdfguides.com/dref/3301298 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT FLORIDA AG F DJ32 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307400

Din brugermanual BLAUPUNKT FLORIDA AG F DJ32 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307400 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Navigation Radio CD. TravelPilot Rome NAV55E. E TravelPilot. Betjenings- og monteringsvejledning. www.blaupunkt.com

Navigation Radio CD. TravelPilot Rome NAV55E. E TravelPilot. Betjenings- og monteringsvejledning. www.blaupunkt.com Navigation Radio CD E TravelPilot TravelPilot Rome NAV55E Betjenings- og monteringsvejledning www.blaupunkt.com Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...3 Om din sikkerhed...3 Medfølgende

Læs mere

Radio / Kassette. Boston RCC 45. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette. Boston RCC 45. Betjeningsvejledning Radio / Kassette Boston RCC 45 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 6 Hvad du absolut bør læse... 6 Trafiksikkerhed... 6 QuickOut... 6 Montage/tilslutning...

Læs mere

Modena CD52 Valencia CD52 Modena CD53 Stockholm CD53

Modena CD52 Valencia CD52 Modena CD53 Stockholm CD53 Radio / CD Modena CD52 Valencia CD52 Modena CD53 Stockholm CD53 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON C30

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON C30 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Radio / Kassette. Montreux RCM 45. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette. Montreux RCM 45. Betjeningsvejledning Radio / Kassette Montreux RCM 45 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør læse... 7 Trafiksikkerhed... 7 Montage/tilslutning... 7 Tyverisikringssystem

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT SAN FRANCISCO RDM 169 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310947

Din brugermanual BLAUPUNKT SAN FRANCISCO RDM 169 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310947 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Radio / Cassette. Caracas C12. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com

Radio / Cassette. Caracas C12. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com Radio / Cassette Caracas C12 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Åbn her ENGLISH

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT LONDON RDM 126 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310303

Din brugermanual BLAUPUNKT LONDON RDM 126 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310303 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT HAMBURG RCM 148 http://da.yourpdfguides.com/dref/3754362

Din brugermanual BLAUPUNKT HAMBURG RCM 148 http://da.yourpdfguides.com/dref/3754362 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Dallas RMD 169 Texas DJ

Dallas RMD 169 Texas DJ Radio / MD Dallas RMD 169 Texas DJ Betjeningsvejledning 1 2 3 4 5 13 12 11 10 9 8 7 6 19 14 15 18 Option / tilbehør 2 1 21 20 3 17 16 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Fjernbetjening RC 08 (option)...

Læs mere

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACR 3250. Betjeningsvejledning

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACR 3250. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning ACR 3250 1 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Inholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 6 Hvad du absolut bør læse... 6 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT TRAVELPILOT DX-R52

Din brugermanual BLAUPUNKT TRAVELPILOT DX-R52 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 WEISS GG http://da.yourpdfguides.com/dref/3319482

Din brugermanual BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 WEISS GG http://da.yourpdfguides.com/dref/3319482 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT PORTO CD34 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307857

Din brugermanual BLAUPUNKT PORTO CD34 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307857 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Radio / CD. Los Angeles MP71. Betjeningsvejledning

Radio / CD. Los Angeles MP71. Betjeningsvejledning Radio / CD Los Angeles MP71 Betjeningsvejledning 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Åbn her DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS 1

Læs mere

Radio / CD. San Francisco CD70. Betjeningsvejledning

Radio / CD. San Francisco CD70. Betjeningsvejledning Radio / CD San Francisco CD70 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ITALIANO SVENSKA PORTUGUÊS ESPAÑOL NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH 1 2 3 4 5 6 14 13 12 11 10 9 8 7 3 BETJENINGSELEMENTER 1 -tast, til åbning

Læs mere

Bologna C50 Carolina DJ50 Colorado DJ50 Düsseldorf C50

Bologna C50 Carolina DJ50 Colorado DJ50 Düsseldorf C50 Radio / Kassette Bologna C50 Carolina DJ50 Colorado DJ50 Düsseldorf C50 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS 16 15 14

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Cleveland DJ A Cleveland DJ I

Cleveland DJ A Cleveland DJ I Radio / Cassette Cleveland DJ A Cleveland DJ I Betjeningsvejledning 14 13 12 11 1 2 3 4... 5 6 7 8 9 10 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør læse...

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT TRAVELPILOT ROME NAV55E http://da.yourpdfguides.com/dref/3754912

Din brugermanual BLAUPUNKT TRAVELPILOT ROME NAV55E http://da.yourpdfguides.com/dref/3754912 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC. Woodstock DAB52. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC. Woodstock DAB52. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com DAB-Radio / CD / MP3 / MMC Woodstock DAB52 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

Radio / CD. Viking TMC 148. Betjeningsvejledning

Radio / CD. Viking TMC 148. Betjeningsvejledning Radio / CD Viking TMC 148 Betjeningsvejledning Forklaring af de enkelte positionsnumre, se den korte oversigt 18 17 16 15 14 13 1 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige

Læs mere

Acapulco MP54 7 644 252 310 Casablanca MP54 7 644 250 310

Acapulco MP54 7 644 252 310 Casablanca MP54 7 644 250 310 Radio / CD / MP3 Acapulco MP54 7 644 252 310 Casablanca MP54 7 644 250 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 7 8 16 15 14 13 12 11 10 9 17 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH

Læs mere

Radio / Cassette. Minnesota DJ32. Betjenings- og monteringsvejledning.

Radio / Cassette. Minnesota DJ32. Betjenings- og monteringsvejledning. Radio / Cassette Minnesota DJ32 Betjenings- og monteringsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor

Læs mere

Woodstock DAB54 7 644 708 310

Woodstock DAB54 7 644 708 310 Radio / DAB / CD / MMC / MP3 Woodstock DAB54 7 644 708 310 Betjeningsvejledning PocketDAB 2004 http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b.

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Acapulco MP52 7 642 265 310 Daytona MP53 7 643 290 310

Acapulco MP52 7 642 265 310 Daytona MP53 7 643 290 310 Radio / CD Acapulco MP52 7 642 265 310 Daytona MP53 7 643 290 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 4 3 5 16 15 6 14 13 7 8 9 12 11 10 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH

Læs mere

Radio / CD. Casablanca CD51. Betjeningsvejledning

Radio / CD. Casablanca CD51. Betjeningsvejledning Radio / CD Casablanca CD51 Betjeningsvejledning 2 Åbnes her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS ITALIANO 16 15 14 13 12 11 10 3 BETJENINGSELEMENTER 1 -tast til

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Radiophone. Antares T60. Betjeningsvejledning

Radiophone. Antares T60. Betjeningsvejledning Radiophone Antares T60 Betjeningsvejledning APPARATOVERSIGT 2 3 4 5 6 7 8 1 9 16 15 14 13 12 11 10 2 APPARATOVERSIGT 1 Volumenknap, tænd-/slukknap 2 SRC-tast, kildevalg mellem radio, Multi CD (hvis tilsluttet)

Læs mere

Radio / CD. München RDM 126. Betjeningsvejledning

Radio / CD. München RDM 126. Betjeningsvejledning Radio / CD München RDM 126 Betjeningsvejledning 3 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 9 Hvad du absolut bør læse... 9 Trafiksikkerhed... 9 Montering... 9 Telefon-Mute... 9

Læs mere

Car Radio CD USB Bluetooth. Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB Bluetooth. Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314. www.blaupunkt. Car Radio CD USB Bluetooth www.blaupunkt.com Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT ACAPULCO MP54 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307972

Din brugermanual BLAUPUNKT ACAPULCO MP54 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307972 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Radiophone. Helsinki RTM 127. Betjeningsvejledning

Radiophone. Helsinki RTM 127. Betjeningsvejledning phone Helsinki RTM 127 Betjeningsvejledning Forklaring af positionsnumrene se kort instruktion 1 2 3 4 5 6 7 (PAC) 8 9 10 18 17 16 15 14 13 12 11 1 11 Fjernbetjening RCT 07 (tilbehør) 15 16 4 3 2 Indholdsfortegnelse,

Læs mere

Navigationssystem. TravelPilot RGS 08. Betjeningsvejledning

Navigationssystem. TravelPilot RGS 08. Betjeningsvejledning Navigationssystem TravelPilot RGS 08 Betjeningsvejledning Vigtige henvisninger til trafiksikkerheden Betjening under kørslen Som chauffør er du alene ansvarlig for trafiksikkerheden. Anvend derfor kun

Læs mere

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt. Car Radio CD USB SD Bluetooth www.blaupunkt.com Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310

Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310 Radio CD MP3 WMA Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Betjeningselementer 1 On-/Off-knap Kort tryk: Deaktivering

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL ROCK POP EQ CLAS RDM BIL AUDIO DENwww.facebook.com/denverelectronics BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 9000 Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

Radio/Kassette. Flensburg CC 28. Betjeningsvejledning FLENSBURG CC 28 FM-T 1-5 ARI

Radio/Kassette. Flensburg CC 28. Betjeningsvejledning FLENSBURG CC 28 FM-T 1-5 ARI Radio/Kassette Flensburg CC 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL FF EJECT VOLUME FLENSBURG CC 28 TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5

Læs mere

Casablanca CD

Casablanca CD Radio / CD Casablanca CD52 7 642 290 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 4 3 5 16 15 6 14 13 7 8 9 12 11 10 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA

Læs mere

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Blues Betjeningsvejledning

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Blues Betjeningsvejledning SIMPLY CLEVER Musiksystem Blues Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Generelt Betjeningsvejledning 2 Tegn i betjeningsvejledningens tekst 2 Oversigt over systemet 2 Vigtige anvisninger 2 Tyverisikring

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O C E N T E R 2 3 0 0 1 BeoCenter 2300 er et fuldt integreret musiksystem med radio, CD-afspiller og højttalere i ét. Det kan placeres hvor som helst De ønsker musik på væggen i det specielt konstruerede

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O S O U N D C E N T U R Y 1 BeoSound Century er et fascinerende lille og dog forbløffende kraftigt musiksystem med indbyggede højttalere og tre integrerede audiokilder: CD-afspiller, radio og kassettebåndoptager.

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT MALAGA CD36 http://da.yourpdfguides.com/dref/3308482

Din brugermanual BLAUPUNKT MALAGA CD36 http://da.yourpdfguides.com/dref/3308482 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310

Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310 Radio / CD / MP3 Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 3 5 1 2 4 6 7 10 9 11 8 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC/SD. Woodstock DAB 53. Betjeningsvejledning.

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC/SD. Woodstock DAB 53. Betjeningsvejledning. DAB-Radio / CD / MP3 / MMC/SD Woodstock DAB 53 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her DANSK ENGLISH DEUTSCH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PORTUGUÊS ESPAÑOL FRANÇAIS NEDERLANDS ITALIANO 16 SVENSKA

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Albertville RCM 149 Zermatt RCM 149 Aspen DJ

Albertville RCM 149 Zermatt RCM 149 Aspen DJ Radio / Kassette Albertville RCM 149 Zermatt RCM 149 Aspen DJ Betjeningsvejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2 Display Displayet har 3 visningsområder. Visningerne skifter

Læs mere

Car Radio CD MP3. Hamburg MP57 7 647 633 310

Car Radio CD MP3. Hamburg MP57 7 647 633 310 www.blaupunkt.com Car Radio CD MP3 Hamburg MP57 7 647 633 310 Instrucciones de manejo Instruções de serviço Betjeningsvejledning Instrukcja obsługi Návod k obsluze Návod na obsluhu Indholdsfortegnelse

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

DAB og FM DIGITAL ADAPTER

DAB og FM DIGITAL ADAPTER DAB og FM DIGITAL ADAPTER Betjeningsvejledning International Receiver Company Now everybody can afford great design Tak for dit køb af et International Receiver Company produkt. Det er vores vision at

Læs mere

DAB-VW1 brugermanual. VW AutoDAB interface DAB-VW1. www.autodab.dk. Ukompliceret DAB integrering. Designed and engineered in the UK

DAB-VW1 brugermanual. VW AutoDAB interface DAB-VW1. www.autodab.dk. Ukompliceret DAB integrering. Designed and engineered in the UK Ukompliceret DAB integrering DAB-VW1 brugermanual VW AutoDAB interface DAB-VW1 Caravelle 2010> Scirocco 2008> EOS 2007> Tiguan 2007> Golf 2004> Touran 2004> Jetta 2004> Touareg 2010> Multivan 2003> Transporter

Læs mere

Navigation. TravelPilot DX-N. Betjeningsvejledning

Navigation. TravelPilot DX-N. Betjeningsvejledning Navigation TravelPilot DX-N Betjeningsvejledning Sikkerhedshenvisninger 2 TravelPilot DX-N er konstrueret til brug i personbiler. Specielle informationer, f.eks. højdebegrænsninger eller max. tilladt vejbelastning,

Læs mere

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde,

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

Lausanne RD 148 Nevada RD 148

Lausanne RD 148 Nevada RD 148 Radio / CD Lausanne RD 148 Nevada RD 148 Betjeningsvejledning 17 16 15 14 13 1 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 9 Nyttig læsning... 9 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that

Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Radio / Kassette. Sydney RCM 126. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette. Sydney RCM 126. Betjeningsvejledning Radio / Kassette Sydney RCM 126 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 10 Hvad du absolut bør læse... 10 Trafiksikkerhed... 10 Montering... 10 Telefon-Mute...

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT TP DX-N BLACK

Din brugermanual BLAUPUNKT TP DX-N BLACK Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Swing Betjeningsvejledning

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Swing Betjeningsvejledning SIMPLY CLEVER Musiksystem Swing Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Generelt Betjeningsvejledning 2 Tegn i betjeningsvejledningens tekst 2 Oversigt over systemet 2 Vigtige anvisninger 2 Tyverisikring

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

Istanbul C

Istanbul C Radyo / Kasetçalar - Radio / Cassette Istanbul C73 7 643 815 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her DANSK ENGLISH FRANÇAIS NEDERLANDS PORTUGUÊS ESPAÑOL ITALIANO DEUTSCH TÜRKÇE 1 2

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere