Dansk Mejeriingeniør Forening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Mejeriingeniør Forening"

Transkript

1

2 Dansk Mejeriingeniør Forening - Hvor kommer vi fra? Dansk Mejeriingeniør Forening (dmf) blev oprindeligt stiftet i 1932 og fik sit nuværende navn i Mejeriingeniøruddannelsen har eksisteret siden 1921, og de første mejeriingeniører dimitterede i 1924 fra Den kgl. Veterinære- og Landbohøjskole - nu KU-Life. - Hvad vil vi? Jf. DMFs vedtægter så varetager foreningen medlemmernes faglige og fælles interesser, og samtidig arbejder foreningen for at fremme mejeribrugets faglige udvikling. I vedtægterne, som findes på er dette uddybet nærmere. - Hvem kan blive medlem? Foreningen optager aktive medlemmer samt studerende og nyuddannede, der har en mejerifaglig baggrund og/eller mejerifaglig interesse. Som aktive medlemmer optages jf. DMFs vedtægter personer, der er dimitteret mejeriingeniør samt levnedsmiddelingeniører med godkendt mejeripraktik. Desuden optages andre personer med en teknisk /videnskabelig uddannelse på tilsvarende niveau. Som medlem kan du blive overført til passivt medlemskab, når du træder ud af arbejdsmarkedet. Kontingentet til DMF hører til blandt landets laveste og er fuldt fradragsberettiget. - Studentermedlemskab Du, som er bachelorstuderende på fødevarevidenskab eller kandidatstuderende på mejeriteknologi på KU-Life, kan blive medlem i Dansk Mejeriingeniør Forening. Da medlemskabet er kontingentfrit, betragtes en studerende, jf. DMFs vedtægter, som passivt medlem. Når du dimitterer, overgår du automatisk til aktivt medlemskab, som er kontingentfrit det første år efter dimission. Du kan finde yderligere information samt indmeldelsesblanketten for studerende i specialbrochuren for studerende, eller på vores hjemmeside: under studentermedlemskab. - Bestyrelsen Dansk Mejeriingeniør Forenings bestyrelse består af syv personer. Seks personer vælges af og blandt foreningens aktive medlemmer. De vælges for tre år ad gangen, således at der hvert år er to medlemmer på valg. Det syvende bestyrelsesmedlem vælges af og blandt de studerende. Dette medlem vælges for ét år ad gangen. 2

3 Mejeriingeniører på arbejdsmarkedet - Akademikernes Centralorganisation (AC) Dansk Mejeriingeniør Forening er tilsluttet Akademikernes Centralorganisation (AC). AC er en upolitisk hoved-, central- og forhandlingsorganisation for de faglige organisationer, der organiserer de akademisk uddannede i Danmark. Gennem repræsentation i en række udvalg og bestyrelser, herunder AC-udvalg, bliver mejeriingeniørernes interesser varetaget i det omfang, bestyrelsen finder det relevant. - Akademikernes Arbejdsløshedskasse (AAK) Mejeriingeniører kan forsikre sig ved arbejdsløshed gennem Akademikernes Arbejdsløshedskasse (AAK). Ligeledes kan der oparbejdes mulighed for at gå på efterløn. Herudover kan der tegnes AAK-Lønsikring, som du kan læse om på - Beskæftigelse Beskæftigelsessituationen for mejeriingeniører både på det offentlige og på det private område er særdeles god. Arbejdsløshedsprocenten har i en årrække været blandt de laveste i landet. Den overvejende del af Dansk Mejeriingeniør Forenings medlemmer er ansat i det private erhvervsliv, og over halvdelen af medlemmerne er beskæftiget med ledelsesopgaver. - Løn og ansættelse Foreningen har to kontraktmodeller, én for funktionæransatte og én for direktører. Begge kontrakter er bilagt kommentarer, som redegør for de enkelte paragraffers betydning og relevans. Foreningen anbefaler, at medlemmerne benytter sig af kontraktmodellerne i forbindelse med ansættelse eller kontraktfornyelse eller søger juridisk rådgivning gennem foreningens sekretariat. På det offentlige område har Dansk Mejeriingeniør Forening via AC indgået overenskomst for de ansatte i stat, regioner og kommuner. De aktive medlemmer af Dansk Mejeriingeniør Forening deltager i udarbejdelsen af en lønstatistik, som er baseret på løn- og ansættelsesoplysninger fra september måned. Statistikken er udført i et samarbejde mellem AC, UNI-C og Foreningen. - Advokatbistand og rådgivning Foreningen tilbyder rådgivning og støtte i spørgsmål vedr. ansættelsesretslige forhold. Herudover samarbejder foreningen med en erfaren erhvervsjurist, som yder råd og vejledning til vore medlemmer, når behovet opstår. 3

4 Sekretariat og medier - Sekretariatet Foreningens sekretariat er placeret i Odense, hvor vi deler lokaler med Foreningen af mejeriledere og funktionærer. I fællesskab udgiver Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Dansk Mejeriingeniør Forening bladet Mælkeritidende tidsskrift for dansk mejeribrug. Bladet har en selvstændig bestyrelse og udgives 23 gange årligt. Herudover publiceres der af redaktionen et engelsksproget tidsskrift ved navn Danish Dairy & Food Industry Worldwide. På hjemmesiden kan du bl.a. læse mere om de to tidsskrifter samt tilmelde dig det elektroniske nyhedsbrev, og linke dig videre til DMFs hjemmeside: Hvad kan vi ellers hjælpe dig med? - Mejerifaglig litteratur Mælkeritidende har en webshop, som primært sælger engelsksproget, mejerifaglig litteratur til kunder i hele verden. Webshoppen hedder International Dairy Books, og den findes på www. dairybooks.dk - Mejeribrugets Årbog Sekretariatet producerer også Mejeribrugets Årbog, som udgives i samarbejde mellem Mejeriforeningen og Foreningen af mejeriledere og funktionærer. Årbogen indeholder mærkedage, aktivitetskalender med datoer og aktiviteter af relevans for branchen. Herudover finder du adresser og kontaktoplysninger på relevante virksomheder og institutioner m.m. Mejeribrugets Årbog indeholder også en mejerioversigt, hvor alle mejerier er op-listet. Ligeledes finder du oversigter over leverandører m.m. Årbogen kan købes ved henvendelse til sekretariatet eller i webshoppen. - Danmarks Mejeritekniske Selskab Mælkeritidende og sekretariatet varetager desuden pr. 1/ administration og drift af Danmarks Mejeritekniske Selskab (DMS). Du er derfor velkommen til at kontakte os vedr. spørgsmål omkring DMS. Herudover kan du finde yderligere informationer om Selskabet på www. mejeritekniskselskab.dk 4

5 Medlemstilbud til Dansk Mejeriingeniør Forenings medlemmer - Forbrugsforeningen Alle medlemmer af Dansk Mejeriingeniør Forening kan blive medlem af Forbrugsforeningen, Danmarks ældste indkøbsforening. Et medlemskab af Forbrugsforeningen giver mulighed for at optjene bonus på op til 9 % ved indkøb i mere end forskellige butikker landet over. - Mejeristhuset Medlemmer af Dansk Mejeriingeniør Forening har mulighed for at leje Foreningen af mejeriledere og funktionærers sommerhus Mejeristhuset i Kandestederne ved Skagen. Huset er på 125 m 2. Det er opført i rustikke materialer og tilpasset den lokale tradition for klithusbyggeri med vandskurede vægge og stråtag. Der er 10 sengepladser, stue med brændeovn, køkkenalrum, to badeværelser, sauna og vaskemaskine. - Mejeriliv medlemsforsikring Medlemmer og deres nærmeste familie/samlever kan tegne forsikringer i Mejeriliv. Du kan få yderligere information på foreningens hjemmeside. Mejeriliv er under udvikling og tilbyder blandt andet ulykkesforsikring. - AP Pension En pensionsordning i AP Pension indgår som en del af de offentligt ansatte mejeriingeniørers overenskomst. Dansk Mejeriingeniør Forening har desuden indgået aftale om, at privatansatte mejeriingeniører kan etablere pensionsordning i AP Pension. Pensionsaftalen er en såkaldt AP NetLink-ordning. Ordningen kan etableres med forsikringsdækninger ved kritisk sygdom, nedsat erhvervsevne samt sikring af efterladte i tilfælde af dødsfald. Desuden tilbydes foreningens medlemmer en række andre serviceydelser bl.a.: 4 Mælkeritidende 4 Danish Dairy & Food Industry worldwide 4 Løbende sekretariats- og advokatbistand 4 Nordiske mejerikongresser og symposier 4 Europæisk samarbejde med søsterorganisationer 5

6 4 Gå-hjem møder 4 Sociale kontakter i ind- og udland 4 Kollegialt sammenhold 4 Overenskomstforhold 4 Forslag til ansættelseskontrakter m.m. 4 Lønstatistik 4 Jubilæumslegat mulighed for støtte til efteruddannelse og studierejser 4 Metha Lunds Mindefond mulighed for støtte til efteruddannelse og studierejser Dansk Mejeriingeniør Forening for studerende - Hvad gør DMF hvordan gavner det dig? Vi ønsker at støtte studerende på mejeriingeniøruddannelsen. Dette gør vi bl.a. ved at støtte Dairy Forum, som er en sammenslutning af studerende med interresse for mejeribranchen. Vi promoverer deres aktiviteter, ligesom vi offentliggør de kandidatstuderendes specialer i Mælkeritidende, så de kommer ud til en stor del af mejeribranchen. Herudover er vi bl.a. sponsor for Dairy Forums hjemmeside, medsponsor af Mejeribrugets Årbog til alle på kandidatstudiet samt medsponsor af kitler m.m. - Hvad får du som studentermedlem? Et medlemskab vil give dig adgang til diverse medlemsfordele, som f.eks.: 4 Medlemskab af Forbrugsforeningen, som giver store rabatter på mange relevante indkøb 4 Informationer vedr. faglige forhold og a-kasse 4 Tidsskriftet Mælkeritidende 4 årlig lønstatistik med oplysninger om startlønninger, beskæftigelse, personalegoder m.m. 4 Muligheder for at skabe dig et netværk inden for mejeribranchen allerede imens du studerer. Læs mere om studentermedlemskab i vores brochure om emnet eller på 6

7 Denne blanket kan også udfyldes elektronisk på: Undertegnede mejeriingeniør indmelder sig herved i foreningen som aktivt medlem Navn m.v. Navn Cpr.-nr. Kandidatår Titel / stillingsbetegnelse Telefon privat Adresse Mobil Postnr. By Arbejdsgiver Navn Afdeling Adresse Postnr. By Arbejdstelefon Dato Underskrift HUSK altid at underrette sekretariatet ved flytning og stillingsskift! Dansk Mejeriingeniør Forening Munkehatten 28, 5220 Odense SØ CVR-nr Nordea Bank Tlf Fax IBAN: DK SWIFT: NDEADKKK

8 Kontakt og yderligere oplysninger Ønsker du yderligere oplysninger, hjælp til udfyldelse af indmeldelsesblanketten, eller er der andet, du brænder inde med, sidder vi klar ved telefonerne hver dag i følgende tidsrum: Mandag torsdag: Fredag: Du er også velkommen til at komme forbi sekretariatet i ovennævnte åbningstider. Med venlig hilsen Dansk Mejeriingeniør Forening Munkehatten 28 Tlf.: Odense SØ Fax:

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 30. august 2012 på Fangel Kro 2011-2012 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2011/12 1 Indledning... 3 2 Medlemmer...

Læs mere

AT ARBEJDE I UDLANDET

AT ARBEJDE I UDLANDET AT ARBEJDE I UDLANDET 24-03-2011 Medlemsinformation vedr. ansættelse i udlandet Når man søger ansættelse i udlandet er der mange spørgsmål og mindst ligeså mange forudsætninger, der skal afklares før der

Læs mere

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE NYUDDANNET VÆRD AT VIDE 2015 TILLYKKE! Dette hæfte er udgivet af SDU Erhverv på Syddansk Universitet. SDU Erhverv tilbyder karrierevejledning og er en gratis service til alle studerende på Syddansk Universitet.

Læs mere

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE Dette hæfte er udgivet af KarriereCentret på Syddansk Universitet. KarriereCentret er en gratis service til alle studerende på Syddansk Universitet. Vi kan hjælpe dig med information og vejledning vedrørende

Læs mere

FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER

FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER ... og 10 andre gode grunde til at blive medlem 10 gode grunde til at blive medlem af Danske Fysioterapeuter: Du får fagbladet Fysioterapeuten 22 gange

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE 2011 Dette hæfte er udgivet af KarriereCentret på Syddansk Universitet. KarriereCentret er en gratis service til alle studerende på Syddansk Universitet. Vi kan hjælpe dig med information og vejledning

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

Dansk Metals servicenøgle

Dansk Metals servicenøgle Dansk Metals servicenøgle - et overblik over service, rettigheder og vigtige regler Velkommen i Metal Som medlem af Dansk Metal er du med i et stærkt fagligt fællesskab, der arbejder på at sikre alle medlemmer

Læs mere

Om medlemskab. Dyrlægeforening

Om medlemskab. Dyrlægeforening Om medlemskab af Den Danske Dyrlægeforening Fællesskab, faglighed og fagforening Den Danske Dyrlægeforening (DDD) er den danske dyrlægestands faglige organisation de ansatte dyrlægers fagforening og praksisejernes

Læs mere

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende Ergo TERAPEUTFORENINGEN Fra studerende til jobsøgende 1 Kære nye kollega! Tillykke med din uddannelse som ergoterapeut og velkommen til det faglige fællesskab omkring ergoterapifaget. Du er nu en del af

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET UDSTATIONERINGER 2015 Indledning I Finansforbundet har vi gennem de seneste år konstateret, at den fremadskridende globalisering med

Læs mere

HJÆLPENDE HÆNDER Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening

HJÆLPENDE HÆNDER Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening HJÆLPENDE HÆNDER Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening 1 FORORD Spil på hele banen Har I kendskab til hvor meget hjælp, I kan hente i Dansk Firmaidrætsforbund?

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2014 - DI og CO-Industri Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være en hjælp, når I skal indberette

Læs mere

BRUG DIN FORENING. Kære medlem

BRUG DIN FORENING. Kære medlem BRUG DIN FORENING 2014 Kære medlem Uanset om du er nyt eller eksisterende medlem af Danske Anlægsgartnere, vil vi meget gerne have at du kender til de muligheder medlemskabet giver. Sådan sikrer vi os

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

JA dit naturlige valg. Både som fagligt netværk og fagforening

JA dit naturlige valg. Både som fagligt netværk og fagforening JA dit naturlige valg Både som fagligt netværk og fagforening Et naturligt valg Til lykke med studiestarten og med dit valg af et natur- og biovidenskabeligt studium. JA kan love dig, at der ligger en

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Ergoterapeutforeningen

Ergoterapeutforeningen Ergoterapeutforeningen meget mere end en fagforening meget mere end et fagligt fællesskab etf.dk Kontant rabat på studiebøger Praktik- og studieforsikring Rådgivning om arbejde og studier i udlandet Hjælp

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

Velkomst til delegeretmøde

Velkomst til delegeretmøde Velkomst til delegeretmøde Kære delegerede, på vegne af Foreningen af mejeriledere og funktionærer er det mig en glæde at kunne byde jer velkommen til foreningens delegeretmøde nr. 123. Som bekendt blev

Læs mere

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening?

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening? Hvorfor være medlem af Danmarks? Det er der mange gode grunde til. 2014 H O S T R U P S G A D E 3 9. 3 8600 S I L K E B O R G, T L F 86816900,132@D L F. O R G Hvem Skal..? Hvem skal være med til at præge

Læs mere

Privatpraktiserende ergoterapeuter

Privatpraktiserende ergoterapeuter Privatpraktiserende ergoterapeuter Nyttige tips til nystartede selvstændige ergoterapeuter etf.dk/private September 2012 Udarbejdet af Inger Voldum & Nanna Reimick 2 Klub for privatpraktiserende ergoterapeuter

Læs mere

LANDSMØDE2011 Tegning: Anette Carlsen //

LANDSMØDE2011 Tegning: Anette Carlsen // LANDSMØDE2011 Tegning: Anette Carlsen // Hva så Arkitektforbundet? Arkitektforbundet inviterer dig og din kol- Deltag i debatten, hør oplæg `uden filter og nyd en håndbrygget Stauning Classic fra lega

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 09 Sådan kan du forsikre dig 12 A-kasse abc for selvstændige

Læs mere

En kort orientering om dine muligheder og rettigheder

En kort orientering om dine muligheder og rettigheder Til ældre flygtninge og indvandrere: En kort orientering om dine muligheder og rettigheder Dansk Forord Dansk flygtningehjælp og Ældre Sagen har udarbejdet denne informationspjece, som fortæller lidt om

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 08 Sådan kan du forsikre dig 12 Honorarog freelancearbejde

Læs mere