Huskesedler. Anvendelse af præsentationsprogrammer. Microsoft PowerPoint 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Huskesedler. Anvendelse af præsentationsprogrammer. Microsoft PowerPoint 2007"

Transkript

1 Huskesedler Anvendelse af præsentationsprogrammer Microsoft PowerPoint 2007 Oktober 2007

2 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Billede... 4 Billedtilpasning... 5 Diaslayout... 6 Farver, kanter og skygge... 7 Flytning i lag, rotation og gruppering... 8 Flytte et dias... 9 Gem Hjælp Indryk Indsæt dias Kør diasshow Luk Markering Master Opret diagram Opret og formater tabel Organisationsdiagram Overgange og animationer Punktopstilling i tekstboks Sidefod på dias, noter og uddelingskopier Skrifttype Tegninger og figurer Tekstboks Tekstplacering Udskriv WordArt Ændre på billede Åbn Rationel anvendelse af tastaturet Genvejstaster til præsentation Genvejstaster til redigering erfa 2

3 ændre baggrundstypografi for dias Baggrund Vælg Design gruppen Baggrund, kommandoen baggrundstypografi Vælg fra galleri: tilpasse eksempel fra typografi Vælg Design gruppen Baggrund - kommandoen baggrundstypograf - Formatér baggrundstypografi Dine indstillingsmuligheder i dialogboksen vil tage udgangspunkt i den aktuelle baggrundstypografi nedenfor ser du et eksempel med gradueringsfyld. Du kan også vælge Formater baggrund med valg af Design gruppen Baggrund, kommandoen baggrund anvende på aktuelt alle dias? Med kommandoen Luk anvendes den justerede baggrundstypografi på det enkelte, markerede dias. Med Alle vil hele præsentationen anvende baggrunden. erfa 3

4 indsætte figur fra programmets samlinger Vælg Indsæt gruppen Illustrationer Multimedieklip. Hermed åbnes opgaveruden Multimedieklip. Billede Angiv søgeord, hvor du ønsker at søge og hvilke typer billeder du ønsker at vælge imellem, eksempelvis: Søg efter: Her kan du angive et stikord, der bliver anvendt som grundlag i søgningen, fx natur. Søg i: Vil du søge i personlige samlinger, i Officesamlinger og/ i internet? Resultatet skal være: Her angiver du fx om du ønsker at finde fotos cliparts i wmf-format. Fx foto: Eller clipart: indsætte billede fra fil Vælg Indsæt gruppen Illustrationer Billede. Her får du adgang til at udvælge grafik-fil fra din computer dit netværk. Du leder blandt billeder i grafiske filformater som jpg, png, gif, tiff med flere. erfa 4

5 Billedtilpasning ændre det indsatte billedes størrelse frit Marker billedet Herved kan du se billedets afgrænsning og kontrolpunkter håndtag. Træk i håndtagene for at ændre billedets højde og bredde. Hvis du ønsker at bibeholde proportionerne på billedet, skal du trække i hjørnehåndtagene. Bemærk at clipart-billeder i WMF-format (som ovenfor) kan skaleres ubegrænset uden kvalitetstab, mens fotos vil blive mere kornede, når de forstørres. angive billedets størrelse og beskæring præcist samt alternativ tekst Markér billedet Vælg Billedværktøjer Formater gruppen Størrelse: Med valg af knappen Størrelse åbnes en dialogboks, hvor du med stor præcision angiver bl.a. størrelse og beskæring, placering på dias samt alternativ tekst. Statens regler for elektronisk formidling angiver, at der altid skal angives alternativ tekst af hensyn til synshæmmede brugere, hvis skærmlæser vil læse den beskrivende tekst. erfa 5

6 skifte layout for dias Marker dias hvor layout skal ændres Vælg Startside, Dias, Layout Diaslayout nulstille layout Vælg ønsket layout Bemærk at allerede oprettet indhold vil blive anbragt i det nye layout. Hvis du har ændret placeringen af pladsholderne for de enkelte layout-dele kan du nulstille layoutet. Hermed genindlæses originalt layout. Vælg Startside, Dias, Nulstil erfa 6

7 vælge farve, kant og skygge for figur Marker tegning tekstboks Farver, kanter og skygge Vælg den kontekstbestemte fane Tegnefunktioner Formater Figurtypografier og herefter: Fyldfarve, kontur figureffekter. angive farve - udfyldningsfarve Vælg Fyldfarve til figur Vælg mellem udfyldning med rene farver, med billede, farveovergang struktur(mønster), fx: angive kant omrids Vælg Kontur til figur Vælg farve, tykkelse og typografi (fx stiplet, prikket osv.) for figur, som fx: vælge effekt skygge Vælg Figureffekter Vælg skygge- og reflektionseffekter som fx: erfa 7

8 Flytning i lag, rotation og gruppering ændre rækkefølgen af figurer Markér den figur, du vil flytte Vælg den kontekstbestemte fane Tegnefunktioner Formater Arranger Vælg placering Eller Her finder du også valget Flyt bagud, der vil rykke din figur ét lag ad gangen, hvis du arbejder med mange lag. Højreklik på figur og vælg Rækkefølge rotere Markér figuren der skal roteres Læg markøren over det grønne håndtag klik og træk til siden, som angivet med den stiplede pil gruppere Markér de figurer der skal grupperes: Marker én figur. Hold Shift-tasten nede og klik på anden figur. Vælg den kontekstbestemte fane Tegnefunktioner, Formater, Arranger, Grupper som nedenfor. erfa 8

9 flytte et dias Vælg egnet visning fx normalvisning Flytte et dias Udvælg det dias du vil flytte i venstre vindue fx dias 2 Klik og træk dias til ønsket placering, fx mellem dias 3 og dias 4 og slip Eller Højreklik på det dias du ønsker at flytte, fx dias 2 Vælg Klip Højreklik på det dias, hvor du ønsker at flytte dias til, fx dias 3, og vælg Sæt ind. Tip! Du kan også følge ovenstående anvisninger i visningen Diassortering: Vælg fanen Vis gruppen Præsentationsvisninger kommandoen Diassortering. erfa 9

10 Gem gemme en præsentation for første gang Vælg Office-Knappen - Gem som genvejstasten Ctrl + S I dialogboksen Gem som vælger du: Drev klik på i feltet: Gem i. Mappe aktivér den mappe dokumentet skal lægges ned i evt. ved at dobbeltklikke indtil den rigtige mappe står i feltet: Gem i. I feltet Filnavn indtaster du det navn, dit dokument skal have. eventuelt vælge format Klik på knappen Gem. Bemærk at Office 2007 anvender nyt dokumentformat,.pptx. Hvis din præsentation skal kunne åbnes umiddelbart i Power- Point 2003 tidligere skal du gemme i det ældre filformat.ppt: Vælg knappen Filtype: Med valg af ældre format mister du nogle af de nye finesser, der ligger i 2007 primært i det grafiske udtryk. gemme et dokument under nyt navn Her skal du bruge Office-Knappen Gem som. Eller: Tryk tastaturets F12 Så kan du gemme en ny version en kopi af dit dokument ved at skrive et nyt navn i feltet Filnavn. Hvis du ønsker dit nye dokument gemt i en ny mappe, gentager du proceduren ovenfor. gemme et dokument under samme navn Vælg Office-Knappen Gem genvejstasten Ctrl + S. Det tidligere gemte dokument bliver erstattet af det dokument, du har fremme på skærmen. erfa 10

11 Hjælp have hjælp til en kommando/et ikon Peg med musen på kommando/ikon Et skærmtip fortæller hvad kommandoen/ ikonet gør I nogle tilfælde er der link til hjælpetekst om netop denne kommando, som nedenfor: Tryk på tastaturets F1-tast. have hjælp til en dialogboks Klik på? på dialogboksens titellinje begrænse søgningen til et bestemt emneområde Tryk F1 for at åbne Hjælp Tryk F1 På listen Søg klikker du på pilen Vælg et emneområde Skriv nøgleord på listen med søgekriterier og klik på Søg åbne hjælp-vindue Tryk F1 klik med musen på hjælp-ikonet i båndets højre side erfa 11

12 indrykke hele afsnittet fra venstre og/ højre Indryk Placér markøren i det afsnit, du vil indrykke ( markér de afsnit, du vil indrykke): Vælg fanen Startside gruppen Afsnit Anvend Dialogboks-knappen og foretag ændringer i dialogboksen Sørg for at linealen er fremme: Vælg fanen Vis gruppen Vis/ Skjul marker Lineal Juster dernæst fx venstre indryk: Klik på den lille firkant nederst på klemmen, hold musetasten nede og træk mod højre på linealen. Se nedenfor. Og højre indryk: Træk trekanten mod venstre. Se nedenfor. Første linje indryk: Klik på den øverste trekant af klemmen, hold musetasten nede og træk ind på linealen. Hængende indryk: Klik på den nederste trekant af klemmen, hold musetasten nede og træk ind på linealen. erfa 12

13 vælge layout for nyt dias Vælg Startside, Dias Nyt dias Indsæt dias Bemærk at knappen kan aktiveres to steder: Øverst: hvorved du får et nyt dias i automatisk valgt layout. Nederst: hvorved du får et nyt dias i selvvalgt layout. vælge blandt indholdsobjekt-typer Når du lægger markøren over figuren, ser du, at der kan vælges tabel, diagram (som vist ovenfor), Smart- Art-grafik, billede fra fil, multimedieklip medieklip (levende billede lyd). erfa 13

14 Kør diasshow køre diasshow Vælg knappen Diasshow på Statuslinjen fanen Diasshow - gruppen Start diasshow. afbryde diasshow fra showvisningen indstille tidsindstilling for skift af dias Tryk tastaturets F5 Højreklik på skærmen og vælg Afslut diasshow. Tryk på Esc-knappen på tastaturet. Vælg fanen Diasshow gruppen Konfigurer - Afprøv tidsindstillinger. Skift dias med den lille værktøjslinjes knap på værktøjslinjen nedenfor indstille til fortsat kørsel af show Skift dias med tastaturets piletaster Ved afslutning af show vælger du Ja for at gemme indstillingerne. Tidsindstillingerne bliver nu anvendt ved næste showvisning af præsentationen. Når du har angivet automatiske skift af dias, sætter du afspilningen til at være uafbrudt: Vælg fanen Diasshow - gruppen Konfigurer - kommandoen Indstil diasshow. Markér funktionen: Gentag indtil Esc erfa 14

15 Luk lukke et dokument Vælg Office-Knappen Luk Klik på det lille, sorte kryds i højre side af titellinjen. Tryk tastaturets Alt + F4 Hvis ændringerne ikke er gemt, bliver du spurgt, om de skal gemmes. Hvis Ja (ved nyt dokument) åbnes dialogboksen Gem som. Hvis Ja (ved gemt dokument) bliver dokument gemt oven i det bestående. erfa 15

16 markere enkelt objekt Klik på objektet en enkelt gang Markering markere indhold i objekt Dobbeltklik på objektets indhold markere flere objekter Marker et objekt Hold Shift-tasten nede og klik på andet objekt markere alle objekter på dias markere med valgrude Vælg tastaturets genvejstast Ctrl + a Vælg fanen Startside gruppen Markering og dropdown pilen ved Marker Vælg Valgrude Marker hvert objekt ved at vælge det i valgruden Tip: Skal du markere flere objekter kan du marker ét objekt og hold nu Ctrl-tasten nede og marker andet objekt i valgruden. erfa 16

17 redigere master Vælg fanen Vis gruppen Præsentationsvisninger, kommandoen Masterlayout Vælg det layout du ønsker at anvende til redigeringen fx layout for punktopstilling Master Indsæt tekst, billede figur som ønskes Flyt pladsholder for tekst, diasnummerering, sidefod andet Luk mastervisning med knappen Luk (fanen Diasmaster gruppen Luk) erfa 17

18 indsætte dias til præsentation af diagram Opret diagram Vælg fanen Indsæt gruppen Dias og kommandoen Nyt dias Vælg grundskabelon, fx Titel og indholdsobjekt På dias vælger du ikonet for diagram: Indsæt diagram som nedenfor Angiv diagramkategori og type redigere data i diagram Erstat eksempeldata i regnearket med dine egne ledetekster og værdier. Luk regnearket Marker diagrammet og den kontekstbestemte fane Diagramværktøjer Design - gruppen Data - Rediger data. Opdater værdier og ledetekster Luk regnearket erfa 18

19 Opret og formater tabel oprette tabel Vælg fanen Indsæt gruppen tab og kommandoen Tabel Vælg Indsæt tabel Angiv antal kolonner og rækker som nedenfor indskrive i tabel Indskriv i hver celle flyt markøren med tastaturets piletaster Tab formatere tabel Markér tabel og vælg kontekstbestemt fane: Tabelværktøjer Design: Vælg Tabeltypografi for valg af farver samt for valg af skygge, kant og effekter på enkelte c hele tabellen. erfa 19

20 indsætte organisationsdiagram i dias Organisationsdiagram Vælg fanen Indsæt, gruppen Illustrationer kommandoen SmartArt. I dialogboksen SmartArt-grafik vælger du Hierarki Vælg model for opstilling af organisationsdiagrammet. Du har nu to felter i venstrefeltet ser du strukturen i opstillingen, og i højre ser du præsentationen i dit organisationsdiagram. redigere data i diagram redigere præsentation og udseende i organisationsdiagram Bemærk at du kan skrive i begge felter Efter indtastning klikker du uden for organisationsdiagrammet, hvorved redigeringstilstanden afsluttes og diagrammet er færdigt. Markér organisationsdiagrammet og arbejd som angivet ovenfor. Præsentation Markér organisationsdiagrammet og vælg den kontekstbestemte fane SmartArt-værktøjer gruppen Design: Her arbejder du overvejende med at tilføje indhold og arrangere opstillingen. Udseende Marker organisationsdiagrammet og vælg den kontekstbestemte fane SmartArt-værktøjer gruppen Formater: Her arbejder du overvejende med at angive formatering fx tekst- og figurfarve og form med videre. erfa 20

21 Overgange og animationer angive overgang for diasskift Vælg fanebladet Animationer og gruppen Overgang til dette dias. Læg markøren over eksemplerne for at se et eksempel med udgangspunkt i det aktuelle dias. Indstil eventuelt med anvendelse af lydeffekt og hastighed for overgang. Vælg den ønskede type overgang fra galleriet ved at klikke på den. angive overgang for hele præsentationen. Som ovenfor men: Vælg anvend på alle indstille enkel animation Markér det objekt, der skal animeres Vælg fanen Animationer gruppen Animationer Angiv animationsform, fx Udtoning Anvend knappen Eksempel og tag stilling til om animationen er som du ønsker. indstille brugerdefineret animation Markér det objekt, der skal animeres Vælg fanen Animationer gruppen Animationer Brugerdefineret animation I opgaveruden i højre side af skærmen vælger du: Tilføj effekt Indgang Herefter tager du stilling til, hvornår effekten skal starte fx Når der klikkes Angiv eventuelt Retning Angiv eventuelt Hastighed Når der er flere animationer i samme dias: Angiv rækkefølge for animationssekvensen ved at marke- erfa 21

22 re den enkelte animation i oversigten og vælge knappen Omarranger. Anvend knappen Afspil og tag stilling til om animationen er som du ønsker. erfa 22

23 Punktopstilling i tekstboks oprette punktopstilling i tekstboks Anbring markøren i tekstboks. På fanen Startside - gruppen Afsnit vælger du: Knappen for at skrive opstillingen med punkttegn klik på den lille pil for at vælg en anden type tegn opstille allerede indskrevet tekst i punkter ændre punkterne i en punktopstilling for at skrive opstillingen med tal bogstaver klik på den lille pil for at vælge. Skriv teksten Markér den tekst, der skal opstilles. Gentag punkterne a. og b. som ovenfor anført. Markér opstillingen. Vælg fanen Startside gruppen Afsnit. Klik på den lille pil Vælg Punktopstilling Vælg punkttegn. For yderligere tilpasning Vælg knappen Tilpas- og vælg symbol i dialogboks Symbol erfa 23

24 indsætte dato på dias Sidefod på dias, noter og uddelingskopier Vælg Indsæt Tekst Sidehoved og sidefod Vælg fanebladet Dias Aktuel dato: For indsættelse af dato, der altid vil opdateres og vise computerens aktuelle dato: vælg Angiv eventuelt om datoen skal angives i dansk engelsk format. Fast dato: For indsættelse af fast dato, fx dato for sidste opdatering: vælg Fast og angiv dato indsætte automatisk diasnummerering Marker feltet Diasnummer indsætte sidefod i midten Marker feltet Sidefod: og indskriv tekst indsætte dato, sidenummerering sidefod på note udskrivningskopi Vælg Indsæt Tekst Sidehoved og sidefod Vælg fanebladet Noter og uddelingskopier og følg procedure som ovenfor. erfa 24

25 Skrifttype gøre skriften Fed/Kursiv Understreget Klik på en af ikonerne på fanen Startside gruppen Skrifttype Brug genvejstasterne Ctrl + f, Ctrl + k, Ctrl + u bruge skrifteffekter Vælg fanen Startside gruppen Skrifttype Klik på Vis dialogboks-knappen Vælg blandt de forskellige effekter Vælg direkte på ikonerne i gruppen Skrifttype fx ændre skrifttype ændre skriftstørrelse ændre skriftfarve rydde formatering Vælg en skrifttype i listen på fanen Startside gruppen Skrifttype Klik på Vis dialogboks-knappen i samme gruppe Vælg en skrifttype i listen på fanen Startside gruppen Skrifttype Klik på Vis dialogboks-knappen i samme gruppe Forøg størrelsen med tastekombinationen CTRL+SKIFT+. (punktum) Formindsk størrelsen med tastekombinationen CTRL+SKIFT+, (komma) Vælg en farve i listen på fanen Startside gruppen Skrifttype Klik på Vis dialogboks-knappen i samme gruppe Klik på på fanen Startside gruppen Skrifttype Hold Ctrl-tasten ned og tryk på mellemrumstasten erfa 25

26 oprette figur Tegninger og figurer Vælg Indsæt Illustrationer Figurer Vælg blandt kategorierne redigere figur flytte figur oprette linje Flyt markøren ud på dias, klik med venstre musetast, træk og slip. Figuren er nu oprettet med standardomrids og udfyldning Et tip: Skal figuren være cirkelrund som den viste, kan du holde Shift-tasten nede, mens du trækker. Følg vejledning i Farver, kanter og skygge, side 7 i disse huskesedler Læg markøren på figuren træk og slip Eller Marker figuren og tryk på tastaturets piletaster Mindre hop? Hold Ctrl nede mens du trykker piletast Vælg Indsæt Illustrationer Figurer Vælg kategorien Streger vælg figurtype Flyt markøren ud på dias, klik med venstre musetast, træk og slip. Bemærk: Kombinationstegningen oprettes ved at trække og klikke flere gange for hver gang opstår et brud i linjen. Du afslutter tegningen ved at dobbeltklikke trykke på Enter. erfa 26

27 Tekstboks indsætte tekst i tekstboks Vælg Indsæt gruppen Tekst - Tekstboks: Hermed ændres musens markør til et indsætningstegnet Klik på det sted i dias hvor du ønsker tekstboksens øverste, venstre hjørne og skriv. redigere i tekstboks Når du klikker inde i en oprettet tekstboks, kan du redigere teksten. Du kan ligeledes formatere tekstens form, størrelse, farve og placering: Marker teksten og højreklik i det markerede: Vælg Formatering af teksteffekter som nedenfor: Indstil teksteffekter i dialogboksen Formatering af teksteffekter: erfa 27

28 slette tekstboks Marker tekstboksen ved at klikke på tekstboksens kant. (ikke inde i teksten så arbejder du i tekstboksens indhold, ikke selve tekstboksen) Vælg tastaturets Delete Højreklik på tekstboksens kant og vælg Klip erfa 28

29 Tekstplacering venstrestille, højrestille centrere teksten i pladsholder tekstboks Klik på en af justeringsknapperne på fanen Startside gruppen Afsnit. Vælg fanen Startside gruppen Afsnit klik på Vis dialogboks-knappen fanebladet Indrykning og afstand Vælg i feltet Justering give teksten lige margener Klik på knappen Justér på fanen Startside gruppen Afsnit Vælg fanen Startside gruppen Afsnit klik på Vis dialogboks-knappen fanebladet Indrykning og afstand Vælg i feltet Justering ændre på linjeafstand Klik på knappen Linjeafstand på fanen Startside gruppen Afsnit Vælg i listen vælg Indstillinger for linjeafstand. Vælg fanen Startside gruppen Afsnit klik på Vis dialogboks-knappen fanebladet Indrykning og afstand Vælg i feltet Linjeafstand Bemærk at værdien som standard her er angivet i punkt, en typografisk enhed svarende til ca. 1/3 mm Du kan dog angive værdien i cm PowerPoint vil så foretage omregningen. erfa 29

30 Udskriv forberede udskrivning Vælg Office-knappen angive mål for udskrivning Vælg Udskriv Vælg Udskriv Genvejstasten Ctrl+P I Office 2007 kan du udskrive til papir til andre dokumenter. Vælg imellem at udskrive til Printerpapir One Note, der er et Office-program pdf-format, der ikke er et Office-format, men Adobes bud på elektronisk standard-format MicroSoft XPS, der er MS s bud på elektronisk standard-format Vælg mellem mulighederne i feltet Printer Navn i udskriftsområde vælges hvilke dias Vælg mellem: i udskriftsområde vælge hvilket indhold i præsentationen? Bemærk at antallet af udskrivningsmuligheder kan variere fra én installation til en anden. Bemærk også at du for hver valgt udskrivningsmål kan tilpasse med knappen Egenskaber Alt: Udskrivning af hele præsentationen Aktuelt dias: Det dias, du har vist Dias: Angiv numrene for de dias du vil udskrive. Vælg mellem at udskrive: Dias: Hermed udskriver du som standard ét dias på hver A4-side i liggende format. Uddelingskopier: Her udskriver du et valgfrit antal (miniaturer) dias på hver A4-side i stående format. Bemærk at du ved valg af Uddelingskopier får flere indstillingsmuligheder herunder valg af antal dias. Noter: Hermed udskrives ét dias samt de tilhørende noter på en A4-side. erfa 30

31 se udskrift før udskrivning bruge hjælp Tjek dine udskrivningsindstillinger: Vælg knappen Eksempel Søg efter: Udskriv erfa 31

32 WordArt oprette Wordart Klik på WordArt i gruppen Tekst under fanen Indsæt, og klik derefter på den ønskede WordArttypografi. Hermed oprettes tekstboks for indskrivning og redigering, som nedenfor: redigere Wordart Markér objektet med WordArt Vælg den kontekstbestemte fane Tegnefunktioner Formater gruppen WordArt-typografier Nu kan du formatere WordArt som: have tekstfyld have tekstkontur -omrids sætte teksteffekter skygger, transformation og mere redigere i indhold Bemærk at du kan redigere tekstens indhold blot ved at klikke ind i WordArt en og tilføje slette tekst. erfa 32

33 justere billede Ændre på billede Marker billedet og vælg den kontekstbestemte fane Billedværktøjer Formater -Juster. Du kan nu ændre præsentationen: Lysstyrke Kontrast ændre billedlayout Farve Du kan også ændre egenskaberne: Komprimere billede se nedenfor Ændre billede Nulstille gendanne originalt billede Marker billedet og vælg den kontekstbestemte fane Billedværktøjer Formater - Billedlayout. Vælg mellem de tilbudte standardpræsentationer vælg fra Formater billede. erfa 33

34 åbne en præsentation for redigering udskrivning åbne et gemt dokument Opret ny præsentation Vælg Office-knappen Vælg Ny Genvejstasten Ctrl + N Det kan være en god idé at lægge ikonet for Ny Hurtig adgangs-værktøjslinjen Åbn eksisterende præsentation Vælg Office-knappen Vælg Åbn Brug genvejstaster Ctrl + O (bogstavet O) Alle tre metoder vil åbne dialogboksen Åbn: Åbn på I feltet Søg i: vælger du: Drev - (hvor findes præsentationen; på diskette, harddisk serverdrev?) Mappe - (hvilken mappe er dokumentet i?) I feltet Filtype er allerede valgt Alle PowerPointpræsentationer Klik på den præsentation, du vil åbne, og klik derefter på knappen Åbn erfa 34

35 Rationel anvendelse af tastaturet I første omgang kan man godt få det indtryk, at det at arbejde i Office 2007 kræver meget musearbejde. Det behøver ikke at være sådan. Office 2007 tilbyder en rationel anvendelse af tastaturet i samspil med båndet. Microsoft kalder det at anvende hurtigtaster. 1. Hold ALT-tasten nede tastetip vises over hver funktion, der er tilgængelig i den aktuelle visning. 2. Tryk på det bogstav, der vises i tastetippet over den funktion, du vil bruge. Eksemplet her viser mulighederne i Word, når fanen Startside er aktiv: 3. Tryk på det bogstav, der vises i tastetippet over den funktion, du vil bruge. 4. Afhængigt af det bogstav, du trykkede på, vises der eventuelt yderligere tastetip. Hvis du fx ønsker at aktivere fanen Sidelayout, trykker du på bogstavet A. 5. Venstre side af båndet vil nu se således ud: 6. Hvis du ønsker at arbejde med Margener, trykker du bogstavet M. 7. Fortsæt med at trykke på bogstaver, indtil du trykker på bogstavet for den kommando indstilling, du vil bruge. erfa 35

36 8. Hvis vi fortsætter eksemplet med margener, ser din skærm således ud, når du har trykket på bogstavet M: 9. Du kan nu bruge pilene for at vælge et layout og derefter Enter-tasten for at aktivere det valgte layout, du kan trykke bogstavet B for at få dialogboksen: Sideopsætning. 10. Hvis du vil annullere den handling, du er i gang med, og skjule tastetippene, skal du trykke på og derefter slippe ALT-tasten. erfa 36

37 Genvejstaster til præsentation Du kan bruge følgende tastaturgenveje, mens du viser præsentationen i fuldskærmstilstand. Starte en præsentation forfra. Udføre den næste animation gå til det næste dias. Udføre den forrige animation gå til det forrige dias. Gå til dias Tal. Få vist et tomt, sort dias vende tilbage til præsentationen fra et tomt, sort dias. Få vist et tomt, hvidt dias vende tilbage til præsentationen fra et tomt, hvidt dias. Stoppe genstarte en automatisk præsentation. Afslutte en præsentation. Slette anmærkninger på skærmen. Gå til det næste dias, hvis det næste dias er skjult. Angive nye tidsindstillinger under afprøvningen. Bruge de oprindelige tidsindstillinger under afprøvningen. Bruge klik med musen til at fortsætte med afprøvningen. Vende tilbage til det første dias. Få vist en skjult markør igen og/ ændre markøren til en pen. Få vist en skjult markør igen og/ ændre markøren til en pil. Skjule markøren og navigationsknappen med det samme. Skjule markøren og navigationsknappen i 15 sekunder. Få vist genvejsmenuen. Gå til det første næste hyperlink på et dias. Gå til det sidste forrige hyperlink på et dias. Udføre det samme, som hvis der var klikket med musen på det markerede hyperlink. F5 N, ENTER, PAGE DOWN, HØJRE PIL, PIL NED MELLEMRUM P, PAGE UP, VENSTRE PIL, PIL OP MELLEM- RUM Tal+ENTER B PUNKTUM W KOMMA S ESC BINDESTREG E H T O M 1+ENTER CTRL+P CTRL+A CTRL+H CTRL+U SKIFT+F10 TAB SKIFT+TAB ENTER (når et hyperlink er markeret) erfa 37

38 Genvejstaster til redigering Flyt mellem ruder Flytte med uret mellem ruder i normal visning. Flytte mod uret mellem ruder i normal visning. Skifte mellem fanerne Dias og Disposition i ruden Disposition og dias i normal visning. F6 SKIFT+F6 CTRL+SKIFT+TAB Arbejde i disposition Hæve et afsnit. Sænke et afsnit. Flytte markerede afsnit op. Flytte markerede afsnit ned. Have vist overskriftsniveau 1. Udvide tekst under en overskrift. Skjule tekst under en overskrift. ALT+SKIFT+VENSTRE PIL ALT+SKIFT+HØJRE PIL ALT+SKIFT+PIL OP ALT+SKIFT+PIL NED ALT+SKIFT+1 ALT+SKIFT+PLUSTEGN ALT+SKIFT+MINUSTEGN Arbejde med visninger Vise skjule gitteret. Vise skjule hjælpelinjer. SKIFT+F9 ALT+F9 Markering Markere tegnet til højre for markøren. Markere tegnet til venstre for markøren. Markere tegnene fra markørens placering til slutningen af ordet. Markere tegnene fra markørens placering til begyndelsen af ordet. Markere én linje op. Markere én linje ned. Markere et objekt (med tekst markeret inde i objektet). Markere et objekt (med et markeret objekt). Markere tekst i et objekt (med et markeret objekt). Markere alle objekter. Markere alle dias. Markere al tekst. SKIFT+HØJRE PIL SKIFT+VENSTRE PIL CTRL+SKIFT+HØJRE PIL CTRL+SKIFT+VENSTRE PIL SKIFT+PIL OP SKIFT+PIL NED ESC TAB SKIFT+TAB, indtil det ønskede objekt er markeret ENTER CTRL+A (under fanen Dias) CTRL+A (i diassorteringsvisning) CTRL+A (under fanen Disposition) Slette og kopiere tekst og objekter Slette tegnet til venstre for markøren. TILBAGE erfa 38

39 Slette ordet til venstre for markøren. Slette tegnet til højre for markøren. Slette ordet til højre for markøren. Klippe et markeret objekt. Kopiere et markeret objekt. Indsætte et udklippet kopieret objekt. Fortryde den seneste handling. Redo the last action. Copy formatting only. Paste formatting only. Paste special. CTRL+TILBAGE DELETE CTRL+DEL CTRL+X CTRL+C CTRL+V CTRL+Z CTRL+Y CTRL+SKIFT+C CTRL+SKIFT+V CTRL+ALT+V Flytte rundt i tekst Flytte et tegn til venstre. Flytte et tegn til højre. Flytte en linje op. Flytte en linje ned. Flytte et ord til venstre. Flytte et ord til højre. Flytte til slutningen af en linje. Flytte til starten af en linje. Flytte et afsnit op. Flytte et afsnit ned. Flytte til slutningen af en tekstboks. Flytte til starten af en tekstboks. Flytte til den næste pladsholder for titel brødtekst. Hvis det er den sidste pladsholder på et dias, indsættes et nyt dias med samme diaslayout som det oprindelige dias. Flytte for at gentage den seneste søgning. VENSTRE PIL HØJRE PIL PIL OP PIL NED CTRL+VENSTRE PIL CTRL+HØJRE PIL END HOME CTRL+PIL OP CTRL+PIL NED CTRL+END CTRL+HOME CTRL+ENTER SKIFT+F4 Arbejde med tab Flytte til den næste celle. Flytte til den forrige celle. Flytte til den næste række. Flytte til den forrige række. Indsætte en tabulering i en celle. Starte et nyt afsnit. Tilføje en ny række i bunden af tabellen. TAB SKIFT+TAB PIL NED PIL OP CTRL+TAB ENTER TAB i slutningen af den sidste række erfa 39

40 Ændre skrifttype Åbne dialogboksen Skrifttype for at ændre skrifttypen. Åbne dialogboksen Skrifttype for at ændre skriftstørrelsen. Øge skriftstørrelsen. Mindske skriftstørrelsen. CTRL+SKIFT+F CTRL+SKIFT+P CTRL+SKIFT+> CTRL+SKIFT+, (komma) Anvende tegnformater Åbne dialogboksen Skrifttype for at ændre tegnformateringen. Ændre tegnformateringen mellem sætning, små bogstaver og store bogstaver. Anvende fed formatering. Anvende understregning. Anvende kursiv. CTRL+T SKIFT+F3 CTRL+F CTRL+U CTRL+K Anvende sænket skrift (automatisk linjeafstand). CTRL+PLUSTEGN (+) Anvende hævet skrift (automatisk linjeafstand). CTRL+SKIFT+PLUSTEGN (+) Fjerne manuel tegnformatering, f.eks. sænket hævet skrift. Indsætte hyperlink. CTRL+MELLEMRUM CTRL+I Kopiere tekstformater Kopiere formater. Indsætte formater. CTRL+SKIFT+C CTRL+SKIFT+V Justere afsnit Centrere et afsnit. Justere et afsnit. Venstrejustere et afsnit. Højrejustere et afsnit. CTRL+E CTRL+J CTRL+L CTRL+R erfa 40

41 Stikordsregister Animationer Baggrund... 3 baggrundstypografi... 3 Billede... 4 Billedtilpasning... 5 Diagram Diaslayout... 6 Diasshow Farver... 7 Figurer Flytning... 8 Flytte et dias... 9 Gem Genvejstaster præsentation redigering Gruppering... 8 Hjælp Hurtigtaster Hængende indryk Indryk Indsæt dias Kanter... 7 Luk Markering Master Multimedieklip... 4 Organisationsdiagram Overgange Punktopstilling Rotation... 8 Rækkefølgen af figurer... 8 Sidefod Skrifttype Skygge... 7 Tabel Tastatur - rationel anvendelse af tastaturet Tegninger Tekstboks Tekstplacering Udskriv WordArt Ændre på billede Åbn erfa 41

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i præsentationen. Aktiver adgangstaster

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i præsentationen. Aktiver adgangstaster Genvejstaster Brugerfladen Hjælp Vis/skjul båndet Aktiver adgangstaster Afslut PowerPoint Aktiver genvejsmenu (højreklik) Hop til næste dokumentvindue Hop til forrige dokumentvindue Filhåndtering Gem Gem

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2010

Microsoft PowerPoint 2010 Microsoft PowerPoint 2010 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

PowerPoint 2007. Indhold UNI C

PowerPoint 2007. Indhold UNI C PowerPoint 2007 Indhold Kom i gang med PowerPoint... 3 Hvad er en præsentation?... 3 Faner og bånd... 3 Visning og valg af funktioner... 4 Ny præsentation... 5 Visninger... 6 Normalvisning... 6 Diassortering...

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Microsoft PowerPoint 2007 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb Indhold Stikordsregister... 2 Indsæt... 3 Afsnit... 4 Typografi... 5 Billede... 6 WordArt/vandmærke... 7 Sidehoved og fod... 8 Sidelayout... 9 Tabel... 10 Tabel Kanter og skygger... 11 Fodnoter... 12 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster...

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster... Præsentationsprogram Microsoft Power Point Side Opgaver Indholdsfortegnelse Åben Power Point... Side Ny præsentation... Side Dias layout... Side Temaer... Side Gem dit eget tema... Side Diasmaster... Side

Læs mere

Huskesedler. Indskrivning og formatering af mindre tekster

Huskesedler. Indskrivning og formatering af mindre tekster Huskesedler Indskrivning og formatering af mindre tekster Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 4 Autokorrektur... 5 Billede... 6 Dokumenthåndtering... 7 Flyt, kopier og

Læs mere

IT/Tekstbehandling Grundforløb

IT/Tekstbehandling Grundforløb Huskesedler til Microsoft Word 2010 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 4 Autokorrektur... 5 Billede... 6 Dokumenthåndtering... 7 Flyt, kopier og sæt ind... 8 Flyt og kopier mellem dokumenter...

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Taster til arbejde med dokumenter. Oprette et nyt dokument. Åbne et dokument. Lukke et dokument. Gennemse et dokument

Taster til arbejde med dokumenter. Oprette et nyt dokument. Åbne et dokument. Lukke et dokument. Gennemse et dokument Taster til arbejde med dokumenter : Oprette et nyt dokument Åbne et dokument Lukke et dokument Opdele et dokument Gemme et dokument Afslutte Word Søge efter tekst, formatering og specielle elementer Gentage

Læs mere

Informationsteknologi

Informationsteknologi Råd og vejledning ved rapportskrivning Indhold: 1. Start på rapport oprettelse af forside:... 2 1.1 Oprettelse... 2 1.2 Margener... 2 1.3 Skrifttype... 3 2. Øvrige dele af opgaven... 4 3. Sidehoved og

Læs mere

Huskesedler til Word 2010

Huskesedler til Word 2010 Huskesedler til Word 2010 Indhold... 2 Kanter og skygger... 5 Sidehoved og -fod... 6 Multimedieklip... 7 Billede... 8 Du vil: oprette en tabel Sådan gør du Klik på knappen på fanen Indsæt gruppen Klik

Læs mere

Præsentation med PowerPoint Grundlæggende funktioner

Præsentation med PowerPoint Grundlæggende funktioner Præsentation med PowerPoint Grundlæggende funktioner Programmer: Microsoft PowerPoint 2007 Anvendelse: Grundlæggende IT Supplerende stof Almen Voksenuddannelse December 2009 Præsentation med PowerPoint

Læs mere

Rapport - Norge. Indhold

Rapport - Norge. Indhold Januar 2016 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Start på rapporten... 4 Opgave 1... 4 Opgave 2... 4 Stavekontrol... 5 Opgave 3... 5 Sidehoved og sidefod... 6 Opgave 4... 6 Litteraturliste... 8 Opgave 5...

Læs mere

Modul 5 - Præsentationer med PowerPoint 2007

Modul 5 - Præsentationer med PowerPoint 2007 Modul 5 - Præsentationer med PowerPoint 2007 PowerPoint præsentationer kan benyttes i mange faglige sammenhænge med individuelle er gruppebaserede oplæg. I dette modul skal I lege jer gennem de forskellige

Læs mere

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion Huskesedler Fletning af dokumenter til masseproduktion Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Simpel fletning... 3 Indsæt en adresseblok... 4 Indsæt fletfelter... 5 Udgangsdokumenter til konvolutter...

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Excel 2013

Sådan gør du Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 Indholdsfortegnelse Beskyttelse... 3 Diagram... 5 Flyt og kopiér... 6 Formatering... 8 Frys ruder... 12 Sideopsætning og udskriv... 13 Sortering... 15 Udskrive diagrammer... 16 Diagram...

Læs mere

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister PowerPoint 2003 Kursusmateriale til FHF s kursister Indholdsfortegnelse: Opgave 1 Hvad er en Præsentation?... 2 Opgave 2 vælg emne + opret dias... 3 Opgave 3 Indsæt objekter / billeder... 4 Opgave 4 Brugerdefineret

Læs mere

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen Bliv en haj til IT i hverdagen 4.3 PowerPoint Microsoft PowerPoint er et præsentationsprogram, som kan bruges til at oprette flotte præsentationer, der enten kan udskrives eller afspilles på en computer.

Læs mere

Huskesedler. Grafiske virkemidler til layout i tekst. Microsoft Word 2007

Huskesedler. Grafiske virkemidler til layout i tekst. Microsoft Word 2007 Huskesedler Grafiske virkemidler til layout i tekst Microsoft Word 2007 Oktober 2007 Indholdsfortegnelse Autotekst... 3 Billede... 4 Felter... 5 Grafik... 6 Illustrationer... 7 Indryk... 8 Indsæt... 9

Læs mere

Lotus Notes R5/R6 tastaturgenveje

Lotus Notes R5/R6 tastaturgenveje Lotus Notes R5/R6 tastaturgenveje Udvidede genvejstaster Notes bruger udvidede genvejstaster til alle bogmærker, vinduesfaner og handlingsknapper samt til menuen Vindue. Hold ALT-tasten nede for at få

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

Bliv en haj til. Opret den første præsentation

Bliv en haj til. Opret den første præsentation Bliv en haj til Opret den første præsentation Microsoft PowerPoint 2007 Uddrag af: Bliv en haj til præsentation Microsoft PowerPoint 2007 Specialudgave til Facebook gruppen officekonsulenterne 1. udgave,

Læs mere

Vejledning i Powerpoint

Vejledning i Powerpoint Indholdsfortegnelse Startdias Startdias... 1 Indsætte nyt dias... 1 Tekst... 1 Links til web... 2 Indsæt et billede... 2 Lyd... 3 Baggrund... 3 Animation... 3 Handlingsknapper... 4 Redigering... 6 Overgange...

Læs mere

Introduktion PowerPoint.

Introduktion PowerPoint. Præsenter dig selv en diasserie med design skabelon, tekst og grafik. Øvelsen handler om at lave en diasserie, hvori du præsenterer dig selv. Øvelsen gennemgår hovedprincipperne for anvendelse af design,

Læs mere

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut Genvejstaster i Word 2003 Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle te Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer Accepter Afslut Afsnit Ned Ctrl+ Ned Afsnit Ned Udvid Ctrl+Skift+ Ned Afsnit

Læs mere

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i dokumentet. Aktiver adgangstaster. Aktiver genvejsmenu (højreklik)

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i dokumentet. Aktiver adgangstaster. Aktiver genvejsmenu (højreklik) Genvejstaster Brugerfladen Hjælp Vis/skjul båndet Aktiver adgangstaster Afslut Word Aktiver genvejsmenu (højreklik) Udskriftslayout Kladdevisning Dispositionsvisning Hop til næste dokumentvindue Hop til

Læs mere

Genvejstaster i Word 2010

Genvejstaster i Word 2010 Genvejstaster i Word 2010 GENVEJSTASTER I WORD 2010... 1 GRUNDLÆGGENDE OM MICROSOFT OFFICE... 3 Få vist og bruge vinduer... 3 Brug af dialogbokse... 3 Brug af redigeringsfelter i dialogbokse... 4 Brug

Læs mere

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Præsentation af tal i regneark Microsoft Excel 2010 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Betinget formatering... 3 Celletypografi... 5 Diagram... 6 Diagram elementer... 8 Diagram grafik... 9 Diagram

Læs mere

Grafik. Hurtige dele. Formular. Demo Billedværktøjer SmartArt Diagrammer. Øvelser Billedværktøjer SmartArt Diagrammer

Grafik. Hurtige dele. Formular. Demo Billedværktøjer SmartArt Diagrammer. Øvelser Billedværktøjer SmartArt Diagrammer Disposition for kursus i Word 2007 Grafik Demo Billedværktøjer SmartArt Diagrammer Øvelser Billedværktøjer SmartArt Diagrammer Hurtige dele Demo Tekst og grafik Indsæt felt med Hurtige dele Øvelser Tekst

Læs mere

Anvendelse af præsentationsprogrammer. Microsoft Power Point 2010

Anvendelse af præsentationsprogrammer. Microsoft Power Point 2010 Anvendelse af præsentationsprogrammer Microsoft Power Point 2010 August 2011 Microsoft PowerPoint 2010 Side 2 Anvendelse af præsentationsprogrammer Microsoft PowerPoint 2007 Indholdsfortegnelse 1 Formålsbeskrivelse...

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk PowerPoint Intro 2010 7 Arbejde med objekter Formål Udover at arbejde med almindelig tekst og punktopstillinger, kan du i PowerPoint indsætte diverse objekter. Med objekter menes der fx; billeder, figurer,

Læs mere

Skrifttype og størrelse

Skrifttype og størrelse Tekstbehandling med Microsoft Word 2007 GRUNDLÆGGENDE INTRO (PC) Når du starter Word 2007, så ser du normal-skabelonen og kan straks begynde at skrive tekst. Normal-skabelonen indeholder bl.a. indstillinger

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Åbn Word 2003 Skriv: Blomsterhuset A/S - tryk enter en gang Skriv: Blomster for alle - tryk enter 5 gange Skriv: I anledning af at - tryk

Læs mere

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV KIRSTEN KRISTENSEN POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV Dette hæfte lærer dig at lave velfungerende præsentationer i programmet PowerPoint 2010. Du får en god introduktion til programmets brugerflade og de forskellige

Læs mere

Introduktion til PowerPoint 2000

Introduktion til PowerPoint 2000 Introduktion til PowerPoint 2000 Principperne PowerPoint er et Microsoft-program, der bruges til at oprette "præsentationer": der kan være tale om: skærmpræsentationer til understøttelse af mundtligt oplæg

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning Indholdsfortegnelse Generelt om Word 2007... 2 Opsætning af dokument... 2 Afsnit... 2 Sidelayout... 3 Skrifttype... 3 Indsæt sidetal... 4 Indsæt indholdsfortegnelse... 5 Overskrift til indholdsfortegnelse

Læs mere

ORGANISATIONSDIAGRAM...

ORGANISATIONSDIAGRAM... PowerPoint XP Side 1 Indholdsfortegnelse PROGRAMVINDUET... 4 TITELLINJEN...4 MENULINJEN...4 VÆRKTØJSLINJEN...5 FORMATERINGSLINJEN...5 DISPOSITIONSRUDEN...5 OPGAVERUDE...6 NOTERUDEN...6 STATUSLINJEN...6

Læs mere

Bliv en haj til. Opret det første dokument

Bliv en haj til. Opret det første dokument Bliv en haj til Opret det første dokument Microsoft Word 2007 Uddrag af: Bliv en haj til grundlæggende tekstbehandling Microsoft Word 2007 Specialudgave til Facebook gruppen officekonsulenterne 1. udgave,

Læs mere

Huskesedler. Anvendelse af regneark til talbehandling. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Anvendelse af regneark til talbehandling. Microsoft Excel 2010 Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2010 November 2010 Indholdsfortegnelse Absolutte cellereferencer... 3 Beskyttelse... 4 Diagram... 6 Flyt og kopiér... 7 Formatering... 9 Frys ruder...

Læs mere

IT/Tekstbehandling. Grundforløb. Huskesedler til. Microsoft Word December Side 1

IT/Tekstbehandling. Grundforløb. Huskesedler til. Microsoft Word December Side 1 Huskesedler til Microsoft Word 2016 December 2017 Side 1 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 5 Autokorrektur... 6 Billede... 7 Dokumenthåndtering... 8 Flyt, kopier og sæt ind... 9 Flyt og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. De følgende ca. 30 sider, svarer helt til siderne i det originale hæfte.

Indholdsfortegnelse. De følgende ca. 30 sider, svarer helt til siderne i det originale hæfte. Indholdsfortegnelse Indledning...4 Spring over hvor gærdet er lavest...4 1. Fælles muligheder i Office 2000...5 Indledning...5 Menuen Rediger...5 Menuen Filer...6 Værktøjslinjer...8 Hvad udfører knappen?...

Læs mere

Huskesedler. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Indhold Absolutte cellereferencer... 2 Beskyttelse... 3 Fejlkontrol... 5 Flyt og kopiér... 6 Flyt og kopier med musen... 7 Formatering... 8 Formatering - Placering... 9 Formatering Kanter og

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 Peter Kragh Hansen Microsoft PowerPoint 2013 DK ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e PowerPoint 2013... 3 Præsentation... 4 Oprettelsen af præsentationer... 5 Skabeloner og

Læs mere

PowerPoint Præsentation

PowerPoint Præsentation Tavlhøjcenteret PowerPoint Præsentation Brugen af de simple funktioner i PowerPoint 2007 Præsentation i forbindelse med slægtsforskning Opret en præsentation med dias tekster Oprettelse af animationer

Læs mere

POWERPOINT PRÆSENTATIONER

POWERPOINT PRÆSENTATIONER 1 POWERPOINT PRÆSENTATIONER PowerPoint er specielt designet med henblik på at skulle præsentere data på skærm eller lærred. F.eks. i en undervisnings- eller foredragssituation. Præsentationerne kan enten

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3

Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3 Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3 Tekst...4 Tabel...5 WordArt...5 Streger og pile...6 Autofigurer...6 Designobjekter...6 Billeder...7 Flytte objekter...7 Rotere objekter...7 Placering

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Fotoalbum MS Word 2007

Fotoalbum MS Word 2007 Opgaven handler om at lave en rejsedagbog, hvori der indsættes billeder, anvendes sidehoved og sidefod og der anvendes fodnoter til henvisning. Samtidig anvendes forskellige typografiske formater til at

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt 1 Indholdsfortegnelse Forord... 8 Målgruppen for denne bog 8 Arbejde med Word 2013 i skyen 8 Kommando versus funktion 8 Dokument, du kan bruge i praksis 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Start Office 2013-program

Læs mere

Indhold fordelt på sider

Indhold fordelt på sider Indhold fordelt på sider Indtastning og formellinie 2 Kolonnebredde og rækkehøjde 5 Visninger 2 Indsætte/slette kolonner og rækker 6 Zoom 2 Flet og centrer 6 Markere 3 Diagrammer 6 Flytte, kopiere 3 Tilføje

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access Indhold Filbehandling Filbehandling... 7 Tekstbehandling med Word I gang med Word... 11 Tegnformater... 12 Afsnitsformater... 15 Kanter og skygger... 19 Tabulator... 21 Sidelayout... 24 Gennemse... 28

Læs mere

Et oplæg med PowerPoint bliver til.

Et oplæg med PowerPoint bliver til. Risskov Gymnasium feb. 2007 PowerPoint 2002 Side 1 af 5 Et oplæg med PowerPoint bliver til. Det gode mundtlige oplæg Gode præsentationer sætter fokus på vigtige punkter, kontrollerer informationsstrømmen

Læs mere

Word tips til skriftlig eksamen

Word tips til skriftlig eksamen Word tips til skriftlig eksamen Indhold Word tips til skriftlig eksamen... 1 Forord...2 Sidehoved...3 Sidefod...3 Sidetal og side x af y...4 Gem som skabelon...5 Indsæt sideskift...6 Vis koder...6 Tekstformatering...7

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Sådan styrer du dine sidetal Word

Sådan styrer du dine sidetal Word Sådan styrer du dine sidetal Word Her vil du kunne finde guides til Word, om hvordan man indsætter sidetal. Der er også et afsnit om hvordan man oprette en automatisk indholdsfortegnelse. Sidetal Word

Læs mere

Word 2007. Indhold UNI C

Word 2007. Indhold UNI C Word 2007 Indhold Kom i gang med Word... 4 Begynd på et nyt dokument... 4 Flere dokumenter åbne på en gang... 4 Dialogvinduet Ny... 5 Vælge mellem dokumenter... 6 Ret mens du skriver... 6 Tilføj tekst...

Læs mere

Tastaturgenveje i StarOffice 6.0

Tastaturgenveje i StarOffice 6.0 e i StarOffice 6.0 Appendiks til hæftet StarOffice 6.0 af Palle Bruselius Udgivet af Forlaget Libris 1 Generelle tastaturgenveje i StarOffice 6.0 Dette appendiks indeholder dels generelle tastaturgenveje

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

Multimediepræsentation PowerPoint

Multimediepræsentation PowerPoint Multimediepræsentation PowerPoint Hvis du har arbejdet med et emne, som du skal fremlægge for andre, så kan det være en god idé, at arbejde med en multimediepræsentation. Du arbejder med billeder og korte

Læs mere

Huskesedler. Anvendelse af regneark til enkle beregninger. Microsoft Excel 2013/16

Huskesedler. Anvendelse af regneark til enkle beregninger. Microsoft Excel 2013/16 Anvendelse af regneark til enkle beregninger Microsoft Excel 2013/16 Oktober 2016 Indholdsfortegnelse Absolutte cellereferencer... 3 Beskyttelse... 4 Diagram... 6 Flyt og kopiér... 7 Formatering... 9 Frys

Læs mere

T a r g e t G r u p p e n PowerPoint 2013 DK

T a r g e t G r u p p e n  PowerPoint 2013 DK T a r g e t G r u p p e n PowerPoint 2013 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e PowerPoint 2013... 3 Præsentation... 4 Oprettelsen af præsentationer... 5 Skabeloner og autolayout... 5 Fast indhold i

Læs mere

Genveje til Excel på MAC

Genveje til Excel på MAC e til Excel på MAC Åbne Formelbygger Gentage den seneste Find (Find næste) Shift + F3 FN + Shift + F3 Shift + F4 FN + Shift + F4 Lukke vinduet Vise dialogboksen Gå til + F4 FN + F5 + F4 Vise dialogboksen

Læs mere

Tekstbehandling WORD 2007

Tekstbehandling WORD 2007 Tekstbehandling 1 WORD 2007 Indhold Start Program... 4 Luk Programmet Word 2007... 4 Skærmbillede i Word 2007... 5 Titellinje... 5 Båndet... 6 Kontekst faner... 6 Indskrivning af tekst... 7 Markørbevægelser...

Læs mere

Tekstbehandling. Word 2007 Trin 1. Bodil Alexandersen

Tekstbehandling. Word 2007 Trin 1. Bodil Alexandersen Tekstbehandling Word 2007 Trin 1 Bodil Alexandersen Oktober 2011 Indhold: Grundlæggende regler... side 3 Indstil skærmbilledet... side 4 Midtstilling, Højrestilling og Understregning Fed og Kursiv skrift...

Læs mere

Dispositionsvisning. Stort dokument. Demo Disponer din tekst. Øvelser Disponer din tekst

Dispositionsvisning. Stort dokument. Demo Disponer din tekst. Øvelser Disponer din tekst Disposition for kursus i Word 2007 Dispositionsvisning Demo Disponer din tekst Øvelser Disponer din tekst Stort dokument Demo Hoveddokument Billedtekst Krydshenvisning Indholdsfortegnelse Indeks Opdatering

Læs mere

Bliv en haj til. Opret det første regneark

Bliv en haj til. Opret det første regneark Bliv en haj til Opret det første regneark Microsoft Excel 2007 Uddrag af: Bliv en haj til grundlæggende regneark Microsoft Excel 2007 Specialudgave til Facebook gruppen Officekonsulenterne 1. udgave, version

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for effektive måder til at indtaste data på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Nogle tips til Explorer 7

Nogle tips til Explorer 7 Side 1 af 12 Nogle tips til Explorer 7 Indhold Nogle tips til Explorer 7...1 Indhold...1 Benytter du den sidste udgave af programmet?...2 Ændre standardindstillinger...2 Bestem selv din startside...2 Ændre

Læs mere

Word XP Niv. 1 Side 1

Word XP Niv. 1 Side 1 Word XP Niv. 1 Side 1 WORD XP... 6 SKÆRMBILLEDET...6 Titellinje...6 Menulinje...6 Værktøjslinjer...6 Linealerne...7 Rulleskakter...7 Dokumentvisning...8 Statuslinjen...8 Opgaveruden...8 OFFICE-ASSISTENTEN...

Læs mere

PowerPoint 2007 Grundlæggende

PowerPoint 2007 Grundlæggende PowerPoint 2007 Grundlæggende Velkommen på vores PowerPoint kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Brug af Word til matematik

Brug af Word til matematik Flex på KVUC, matematik C Brug af Word til matematik Word er et af de gængse tekstbehandlingssystemer der slipper bedst fra det at skrive matematiske formler. Selvfølgelig findes der andre systemer der

Læs mere

Se mere på Eksempler på kurser i Åbent værksted. Videre med IT. IT på brugerniveau. Tekstbehandling. Kom i gang med brug af it

Se mere på  Eksempler på kurser i Åbent værksted. Videre med IT. IT på brugerniveau. Tekstbehandling. Kom i gang med brug af it Eksempler på kurser i Åbent værksted IT på brugerniveau Kom i gang med brug af it Vi afklarer hvad du kan (IKV) Brug af pc på arbejdspladsen 3 dage Tekstbehandling med 10 fingre Tastaturbetjening til indskrivning

Læs mere

LibreOffice Writer. Denne vejledning er lavet ud fra vertion til Windows, og vertion til Linux.

LibreOffice Writer. Denne vejledning er lavet ud fra vertion til Windows, og vertion til Linux. LibreOffice Writer 9 sider 26-2-2019 Denne vejledning er lavet ud fra vertion 4.2.3.3 til Windows, og vertion 4.2.8.2 til Linux. Indhold Diverse... 1 Afsnit... 2 Tekstboks... 3 Typografier... 3 Dokument

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Større skriftlig opgave i word

Større skriftlig opgave i word 2018 Større skriftlig opgave i word Sådan du laver indholdsfortegnelse, sidetal, litteraturliste mv. til din skriftlige opgave Tina Haahr Andersen VUF 06-12-2018 Indholdsfortegnelse Sådan opretter du en

Læs mere

udgave DA. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation

udgave DA. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation 9242903 1. udgave DA Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation Liste over genvejstaster Liste over genvejstaster Nedenfor finder du en liste over nogle af

Læs mere

IT/Tekstbehandling Grundforløb

IT/Tekstbehandling Grundforløb Huskesedler til Microsoft Word 2010 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Autokorrektur... 4 Billede... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Fodnoter... 8 Fortryd... 9 Gem...

Læs mere

Kingos tekstdokumenter

Kingos tekstdokumenter Kingos tekstdokumenter Via sagskortkomponenten Dokumenter kan der arbejdes med dokumenter på en sag. I Kingo oprettes tekstdokumenter i systemets indbyggede teksteditor, der åbnes ved at vælge Opret dokument.

Læs mere

Loppemarkedet Word 2010. Åbn et nyt Word dokument og gem det som loppemarkedet.docx på din USB-hukommelse.

Loppemarkedet Word 2010. Åbn et nyt Word dokument og gem det som loppemarkedet.docx på din USB-hukommelse. Opgaven handler om at lave en avis med salg og køb af forskellige effekter. Avisen skal indeholde en titel og et antal spalter med overskrifter og annoncer i. Åbn et nyt Word dokument og gem det som loppemarkedet.docx

Læs mere

Microsoft Word 2010. Huskesedler til fremstilling af

Microsoft Word 2010. Huskesedler til fremstilling af Microsoft Word 2010 Huskesedler til fremstilling af CV Punktopstilling... 3 Billeder... 5 Tabeller... 7 Kanter... 9 Sidehoved og sidefod... 11 A5-folder... 12 thoremil.dk Word 2010 2 thoremil.dk Punktopstilling

Læs mere

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen.

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Opsætning Lav først følgende indstillinger i word. Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Vælg Funktioner, Tilpas

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper. Guide Denne computer & Handlinger Af Frank Skibby Jensen 2003 www.3wave.dk I alt 5 Sider Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : Oprette, markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Læs mere

Modul 14, Word 3. Ret eksisterende dokument 1

Modul 14, Word 3. Ret eksisterende dokument 1 60+Bornholm Videregående pc-vejledning Modul 14, Word 3 Ret eksisterende dokument 1 Dobbeltklik på dokumentet og tekstbehandlingen starter med dokumentet på skærmen Hvis du vil se mellemrum, NytAfsnit-tegn

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord... 9 Åbne PowerPoint 2010 og en ny tom præsentation Oprette en præsentation i praksis (fotoalbum)... 15

Indholdsfortegnelse Forord... 9 Åbne PowerPoint 2010 og en ny tom præsentation Oprette en præsentation i praksis (fotoalbum)... 15 1 Indholdsfortegnelse Forord... 9 Alle menupunkter på de enkelte faner på båndet gennemgås 9 Nyheder i PowerPoint 2010 9 Hvem er målgruppen til denne E-bog 10 Åbne PowerPoint 2010 og en ny tom præsentation

Læs mere