OK til medlemsorganisationernes brug ved afstemninger om et af bestyrelsen tiltrådt forhandlingsresultat en redegørelse for dette.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OK - 2015. til medlemsorganisationernes brug ved afstemninger om et af bestyrelsen tiltrådt forhandlingsresultat en redegørelse for dette."

Transkript

1 OK Redegørelse om resultatet af aftale- og overenskomstforhandlingerne for staten, kommuner og regioner for perioden 1. april 2015 til 31. marts 2018 Akademikernes bestyrelse træffer efter indstilling fra forhandlingsudvalget for den offentlige sektor (FHO) beslutning om, hvorvidt et opnået forhandlingsresultat skal tiltrædes eller forkastes. Et af bestyrelsen tiltrådt forhandlingsresultat sendes til vedtagelse eller forkastelse i de deltagende medlemsorganisationer/fællesrepræsentationer. Akademikernes bestyrelse udarbejder til medlemsorganisationernes brug ved afstemninger om et af bestyrelsen tiltrådt forhandlingsresultat en redegørelse for dette. Akademikernes bestyrelse har den 3. marts 2015 godkendt nedennævnte forhandlingsresultater: - CFU-resultatet af 6. februar Resultatet på Akademikernes statslige overenskomstområde af 6. februar Forhandlingsfællesskabet - resultatet af 16. februar 2015 med KL - Resultatet på Akademikernes kommunale tjenestemands- og overenskomstområde: Akademikerfællesoverenskomsten og GL af 17. februar 2015 BF af 17. februar 2015 DOFT og TF den 16. februar 2015 YL af 17. februar 2015 FAS af 17. februar Forhandlingsfællesskabet - resultatet af 20. februar 2015 med RLTN - Resultatet på Akademikernes regionale tjenestemands- og overenskomstområde: FAS af 25. februar 2015 Akademikerfællesoverenskomsten af 24. februar 2015 YL af 25. februar 2015 København den 3. marts 2015 Bestyrelsen i Akademikerne

2 Indholdsfortegnelse Samlede økonomisk ramme OK CFU-resultatet af 6. februar Resultatet af 6. februar 2015 på Akademikernes statslige overenskomstområde Forhandlingsfællesskabet - resultatet af 16. februar 2015 (KL s område) Resultatet af 17. februar 2015 på Akademikernes kommunale tjenestemands- og overenskomstområde Forhandlingsfællesskabet - resultat af 20. februar (RLTN s område) Resultatet af 24. februar 2015 på Akademikernes regionale tjenestemands- og overenskomstområde Akademikerne, Nørre Voldgade 29, 1358 København K, Tlf

3 SAMLEDE ØKONOMISK RAMME OK15 CFU forliget Stigning i pct I alt Generelle lønstigninger 0,22 0,80 1,00 1,50 3,52 Skøn udmøntning fra reguleringordning 0,23 ** 0,70 0,93 Skøn udmøntning fra privatlønsværnet * 0,00 0,00 0,00 0,00 I alt 0,45 0,80 1,70 1,50 4,45 Beregningsteknisk reststigning a) 2,10 ATP 0,02 Forventet lønudvikling i alt 6,57 Øvrige formål x) 0,03 Samlet resultat 6,60 Forhandlingsfællesskabets forlig for kommunalt ansatte Stigning i pct I alt Generelle lønstigninger 0,96 0,35 0,5 1,00 1,20 0,80 4,81 Skøn udmøntning fra reguleringordning 0,29 ** 0,32 0,61 Skøn udmøntning fra privatlønsværnet * 0,00 0,00 0,00 0,00 I alt 0,96 0,64 0,50 1,00 1,20 1,12 5,42 Beregningsteknisk reststigning b) 0,60 Organisationspulje 0,40 ATP 0,02 Forventet lønudvikling i alt 6,44 Øvrige formål x) 0,03 Samlet resultat 6,47 Forhandlingsfællesskabets forlig for regionalt ansatte Stigning i pct I alt Generelle lønstigninger 0,96 0,35 0,5 1,00 1,20 0,80 4,81 Skøn udmøntning fra reguleringordning 0,24 ** 0,34 0,58 Skøn udmøntning fra privatlønsværnet * 0,00 0,00 0,00 0,00 I alt 0,96 0,59 0,50 1,00 1,20 1,14 5,39 Beregningsteknisk reststigning b) 0,60 Organisationspulje 0,40 ATP 0,02 Forventet lønudvikling i alt 6,41 Øvrige formål x) 0,03 Samlet resultat 6,44 Anm: Reststigningen indeholder den del af lønudviklingen, der skyldes lokal løndannelse samt forskydninger i personalesammensætning, anciennitet mv., forudsat årlig reststigning hhv. a) 0,7% ; b) 0,2% ATP forhøjelse udmøntes på alle tre områder 1. januar 2016 * Værn kan kun udmønte på anførte tidspunkter, og udløses hvis lønstigningen på det offentlige område overstiger lønstigningen i den private sektor ** Udmøntning fra reguleringsordning suspenderet midlertidigt i 2016 x) Barsel til far, psykisk arbejdsmiljø, kompetenceudvikling mv Akademikerne, Nørre Voldgade 29, 1358 København K, Tlf

4 CFU-RESULTATET AF 6. FEBRUAR 2015 OVERENSKOMSTSPERIODE Overenskomster og aftaler fornyes for en periode af 3 år fra 1. april SAMLET ØKONOMISK RAMME Der henvises til oversigten over den samlede økonomiske ramme på side 3. ØKONOMI De afsluttende forhandlinger ved OK15 var præget af et stærkt ønske fra Finansministeriets side om et opgør med et løngab i lønudviklingen mellem den statslige og den private sektor en forskydning som opstod i samt et ønske om et resultat, der forhindrer, at der med reguleringsordningen kan opstå en lignende forskydning igen. Finansministeriet mente under forhandlingerne at kunne påvise et endda betydeligt gab i lønudviklingen mellem offentligt ansatte og private ansattes lønudvikling siden 2008, som reguleringsordningen ikke har kunnet udligne. Årsagen til udviklingen skyldes i hovedsagen det chok, som reguleringsordningen blev udsat for i 2008 med betydelige aftalte lønstigninger i staten samtidig med, at den private lønudvikling gik helt i stå. Af CFU-forliget fremgår en hensigtserklæring, hvorefter det er en fælles målsætning at bringe den i 2008 indledte forskel i lønudviklingen mellem den private og statslige sektor til ophør i den næstkommende overenskomstperiode (fra 2018 og frem). Det er efter erklæringen en fælles målsætning, at det statslige og private lønindeks med basisår 2008 senest i den næstkommende overenskomstperiode er sammenfaldende. Med hensigtserklæringen er det ikke Akademikernes opfattelse, at man har vedkendt sig Finansministeriets opfattelse af størrelsen på forskellen mellem sektorernes løn. Akademikerne vurderer, at gabet i lønudviklingen mellem sektorerne er mindre. Reguleringsordningens formål er at sikre de statsansatte en parallel lønudvikling i forhold til privatansatte, så staten hverken bliver lønførende eller udvikler sig til et sekunda arbejdsmarked. Reguleringsordningen udligner således automatisk 80 pct af forskellen mellem den private og den statslige lønudvikling. Hvis lønudviklingen i den private sektor er højere end i staten øges de centrale lønstigninger i staten. Hvis lønudviklingen derimod er lavere i den private sektor end i staten reduceres den centrale lønstigning i staten. Der har tidligere været eksempler på, at udmøntningen fra reguleringsordningen er blevet teknisk justeret, fx i forbindelse med Kommunalreformen. Finansministeriet forventer på den baggrund, at organisationerne erkender, at der kan udlignes, da reguleringsordningen teknisk set ikke har kunnet leve op til dens formål siden Dette er indholdet af hensigtserklæringen. Centralorganisationerne forventer derfor i den kommende periode at blive involveret i at analysere reguleringsordningen og dermed er der også en reel mulighed for, at der også efter 2018 findes en reguleringsordning på det statslige område. Forventeligt med en indbygget hurtigere tilpasning til lønudviklingen på det private område. I økonomiafsnittet i CFU-resultatet er der, som konsekvens af ønsket om en hurtigere tilpasning, indført en nyskabelse i form af et privatlønsværn. Privatlønsværnet betyder en ændring af reguleringsordningen, idet værnet træder i kraft, når den statslige lønudvikling overstiger den private. Opstår den situation, da vil der ikke længere ske en re- Akademikerne, Nørre Voldgade 29, 1358 København K, Tlf

5 duktion med 80 pct., men med 100 pct. af forskel i lønudvikling. Endelig indeholder resultatet en suspension af reguleringsordningen i 2016 (det betyder, at reguleringsordningen ikke finder anvendelse i 2016). Det betyder, at eventuelle forskelle mellem den private lønudvikling og den statslige lønudvikling, hvor det private område lønmæssigt udvikler sig bedre i løbet af 2015, ikke slår igennem som generel lønstigning. De statslige lønninger øges således ikke som ellers med 80 pct. af forskellen. Går det den modsatte vej slår privatlønsværnet ind dette dog reelt først, hvis lønstigningen i den private sektor kommer ned på et historisk lavt niveau. Til illustration følger nedenfor en oversigt over forskellige illustrative scenarier for, hvornår og hvorledes suspensionen kan slå igennem: Ny ordning, med neutralisering Udmøntning *) Verdensopsving Opsving Forlig Vækst i 2015 Fremgang Stilstand Krisetegn Global krise Lønskøn privat: [2015;2016;2017] [1,9;4;4] [1,5;3,0;3,0] [1,9;2,4;2,4] [4;2,0;2,0] [1,5;2,0;2,0] [1,5;1,5;1,5] [1,5;1,3;1,3] [1,3;1;1] ,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% ,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 2017 april 2,94% 2,16% 1,70% 1,38% 1,38% 1,00% 0,81% 0,52% 2017 december 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,31% 1,12% 0,84% Udmøntning i alt OK15 5,7% 4,9% 4,5% 4,1% 4,1% 3,6% 3,2% 2,6% Privat lønstigning i alt 9,9% 7,5% 6,7% 8,0% 5,5% 4,5% 4,1% 3,3% *) Udmøntning: Sum af generelle lønstigninger og reguleringsordning/værn, afrundet til 1 decimal Gammel ordning, med neutralisering Udmøntning*) Verdensopsving Opsving Forlig Vækst i 2015 Fremgang Stilstand Krisetegn Global krise Lønskøn privat: [2015;2016;2017] [1,9;4;4] [1,5;3,0;3,0] [1,9;2,4;2,4] [4;2,0;2,0] [1,5;2,0;2,0] [1,5;1,5;1,5] [1,5;1,3;1,3] [1,3;1;1] ,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% ,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 2017 april 2,94% 2,16% 1,70% 1,38% 1,38% 1,00% 0,85% 0,62% 2017 december 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% Udmøntning i alt OK15 5,7% 4,9% 4,5% 4,1% 4,1% 3,8% 3,6% 3,4% Privat lønstigning i alt 9,9% 7,5% 6,7% 8,0% 5,5% 4,5% 4,1% 3,3% Lønstigningerne i den private sektor i 2015, 2016 og 2017 er i hvert scenarium angivet i [.]. Eksempelvis vises konsekvenserne for lønudviklingen på det offentlige område for hele OK15 perioden med et scenarium [1,9;4;4] - der illustrerer et globalt økonomisk opsving. Dette forudsættes at slå igennem med lønstigninger i den private sektor i de 3 år på hhv. 1,9%, 4% og 4%. Den første tabel viser, hvorledes den aftalte nye mekanik forstået som kombinationen af reguleringsordningen og privatlønsværnet vil påvirke den samlede statslige lønudvikling, givet suspensionen/neutraliseringen af udmøntningen i 2016 og givet forligets skøn om en statslig reststigning på 0,7%. Samt med forskellige antagelser om lønudviklingen i den private sektor. Den nederste tabel viser med de samme antagelser - hvorledes suspensionen ville have påvirket lønudviklingen, Akademikerne, Nørre Voldgade 29, 1358 København K, Tlf

6 hvis den hidtidige reguleringsordning var blevet bevaret. Det fremgår bl.a., at suspensionen uanset mekanik vil påvirke lønudviklingen i 2016 ens, samt at værnet primært vil få en betydning, hvis dansk økonomi i perioden udvikler sig dårligere end set siden I det absolutte krisescenarium medfører værnet, at staten samlet set ikke bliver lønførende. PARTERNE STYRKER DET CENTRALE OG LOKALE SAMARBEJDE Arbejdsgiversidens hovedkrav ved OK15 omhandlede tillid og samarbejde og et af CFUs højstprioriterede krav omhandlede den danske model. Forhandlingerne af disse to krav udmøntede sig i en enighed om et fælles projekt om styrkelse af centralt og lokalt samarbejde. Der var enighed om, at et godt samarbejde og et velfungerende partssystem er væsentlige elementer i udviklingen af statslige arbejdspladser præget af effektivitet og kvalitet i opgaveløsningen samt motivation og trivsel. Med projektet vil de centrale parter understøtte udviklingen af arbejdspladserne endnu bedre gennem en øget forståelse af værdien af et godt samarbejde med fælles ansvar, tillid og åbenhed samt kendskab til og respekt for hinandens legitime roller og opgaver. De centrale parter er enige om, at en fokuseret og helhedsorienteret ledelsesindsats, en velfungerende tillidsrepræsentantfunktion og et velfungerende samarbejdsudvalg samt et bredt funderet samarbejde præget af løbende dialog og gensidig respekt er væsentlige forudsætning for en sådan udvikling Projektet er således et kulturforandringsprojekt, som er opdelt i to faser. Den første fase er en afklaringsfase, hvor de centrale parter drøfter og identificerer forudsætningerne for et godt lokalt samarbejde, herunder hvilke forskellige legitime opgaver og hensyn tillidsrepræsentanten og ledelsen varetager inden for det lokale partssystem, og hvilken betydning gode rammer og kompetencer har i den forbindelse. Første fase afsluttes ved udgangen af I anden fase af projektet, som opstartes primo 2016, iværksætter parterne en række fælles indsatser lokalt, ligesom parterne etablerer en partsfælles rådgivning, hvor de centrale parter vil være tilstede på statslige arbejdspladser, når de lokale parter ønsker det. Formålet er at understøtte de lokale parter i at håndtere udfordringer med samarbejdet. Nogle af initiativerne tager sigte på effektiv understøttelse af det lokale samarbejde. Det vil ske bl.a. ved at bringe statslige arbejdspladser sammen på tværs af erfaringsgrundlag med henblik på gensidigt at kvalificere det lokale samarbejde. Der kan tages initiativer til iværksættelse af udviklingsforsøg med henblik på at videreudvikle det lokale samarbejde på den pågældende arbejdsplads og samtidig opnå erfaringer og inspiration, der kan udbredes til andre arbejdspladser. Andre initiativer tager sigte på at udbrede kendskabet til værdien af et velfungerende lokalt samarbejde, herunder betydningen af kendskab til og respekt for de forskellige legitime roller og opgaver på arbejdspladsen. Her vil parterne udvikle og stille en relevant fælles uddannelse til rådighed for ledere og tillidsrepræsentanter. Uddannelsen træder ikke i stedet for parternes egne uddannelser af tillidsrepræsentanter og ledere. Parterne vil have fokus på løbende at formidle erfaringer og viden, der indsamles i projektet. ØREMÆRKET BARSEL TIL MÆND - Forældreorlov med løn 1 uge ekstra til far Akademikerne, Nørre Voldgade 29, 1358 København K, Tlf

7 Efter flere forsøg ved overenskomstforhandlingerne lykkes det ved OK15 at aftale en uges yderligere ret til orlov med løn til far, medmødre og mandlige adoptanter. Ændringen har virkning for fædre/medmødre til børn, der fødes/modtages den 1. april 2015 eller senere. Resultatet forudsætter dog, at beskæftigelsesministeren i henhold til ligebehandlingslovens 13 imødekommer parternes fælles anmodning om fravigelse af princippet om ligebehandling. PSYKISK ARBEJDSMILJØ Parterne har aftalt, at man i fællesskab vil sætte fokus på og understøtte de statslige arbejdspladser i deres arbejde med det gode psykiske arbejdsmiljø. Det er første gang, at det er lykkes for alvor at adressere psykisk arbejdsmiljø i en overenskomstmæssig sammenhæng. Problemer med det psykiske arbejdsmiljø kan føre til øget sygefravær, mistrivsel og høj personaleomsætning og til, at arbejdet ikke udføres så godt og effektivt som muligt. Parterne har i aftalen fokus på, at det er væsentligt løbende at være opmærksom på arbejdsmiljøet og at adressere de konkrete udfordringer, hvis der er tegn på dårligt arbejdsmiljø. For at kunne arbejde målrettet og effektivt med det psykiske arbejdsmiljø kræver det, at man har kendskab til alle de faktorer, som konkret kan have en positiv eller negativ betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Parterne er enige om at understøtte det fælles lokale arbejde for det gode arbejdsmiljø. Det vil ske med udgangspunkt i de konkrete vilkår på arbejdspladserne, og i en forståelse af, at der er forskel på arbejdspladser, arbejdsopgaver og medarbejdere. Konkret vil projektet folde sig ud i, at de centrale parter i fællesskab iværksætter en række indsatser lokalt efter at have gennemført en fælles afklaringsfase. Et yderligere helt centralt element i projektet er, at parterne i fællesskab etablerer et rejsehold, der efter nærmere aftale med de lokale parter kan understøtte arbejdspladserne i at håndtere konkrete udfordringer i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. Det er parternes fælles forståelse, at en dialog mellem de centrale og de lokale parter på den enkelte arbejdsplads om udfordringer i forhold til det psykiske arbejdsmiljø samt inspiration til at håndtere disse kan være en effektiv støtte til det lokale arbejde for et bedre psykisk arbejdsmiljø. Det er disse overvejelser, der ligger bag dannelsen af en rejsehold, ligesom dette samtidig giver de centrale parter viden, der kan komme andre arbejdspladser til gavn. Endelig er der generelt et stort fokus på formidling af erfaringer fra projektet. Dette vil blandt andet ske ved at invitere ledere, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter mv. til informationsmøder. KOMPETENCEUDVIKLING Ved overenskomstforhandlingerne i OK13 gennemførte parterne en omfattende ændring af kompetencesekretariatet. Parterne er enige om at fortsætte det videre arbejde indenfor rammerne, som blev skabt ved OK13. Kompetencesekretariatet er de statslige overenskomstparters fælles sekretariat for kompetenceudvikling Kompetencesekretariatet skal således fortsætte det opsøgende arbejde lokalt. Den igangværende indsats for medarbejderudviklingssamtaler med effekt fortsætter, hvor der i perioden også vil være fokus på medarbejdernes livssituation, eksempelvis seniorers fortsatte tilknytning til arbejdsmarkedet. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (FUSA) fortsætter således og tilføres 24,6 mio. kr. årligt, samt 0,5 mio. kr. ekstra i det første år. Akademikerne, Nørre Voldgade 29, 1358 København K, Tlf

8 Heraf afsættes 14,8 mio. kr. årligt til tværgående fokus- og indsatsområder, hvor parterne er enige om følgende områder: Omstilling, herunder - Understøttelse af arbejdet med større organisatoriske omstillingsprocesser - I arbejdspladsprojekter kan der i ganske særlige tilfælde gives støtte til kompetenceafklaring af overtallige medarbejdere Organisatorisk udvikling - Understøttelse af større projekter med fokus på den organisatoriske tilstand og udvikling. Herudover kan parterne i perioden beslutter andre særlige indsatsområder. De tilbageværende midler i FUSA, som udgør 9,8 mio. kr. årligt fordeles på centralorganisationernes områder til brug for særlige gruppevise fokus- og indsatsområder: - På Akademikerområdet i alt 4,6 mio. årligt - På LC/co10s område i alt 2,9 mio. kr. årligt - På OAOs område i alt 2,3 mio. kr. årligt Kompetencefonden fortsætter ligeledes og tilføres 32,8 mio. kr. årligt, samt yderligere 0,6 mio. det første år. Som noget nyt og efter ønske fra organisationerne er det aftalt, at der i forbindelse med fordelingen af midler fra Kompetencefonden til ministerier og styrelser skal arbejdes for lokal opmærksomhed på, at midlerne kommer fra partsystemet, er et supplement til den lokale indsats for kompetenceudvikling og at midlerne skal udmøntes i overensstemmelse med parternes aftale om Kompetencefonden, hvor der bl.a. andet lægges vægt på, at der lokalt er en kompetencestrategi. SAMARBEJDSSEKRETARIATET Samarbejdssekretariatet videreføres uændret. Samarbejdssekretariatet er et partsfællessekretariat, hvis opgaver er at fremme samarbejdsudvalgenes arbejde gennem bred informations- og vejledningsvirksomhed for samarbejdsudvalgene ATP Med virkning fra den 1. januar 2016 har parterne aftalt en generel ATP forhøjelse, der svarer til de satsforhøjelser, der blev anbefalet af DA-LO ved forårets forlig i den private sektor. Ansatte efter Akademikeroverenskomsten er forholdsmæssigt forhøjet med det samme som de øvrige grupper, men er fortsat som den eneste gruppe i CFU ikke på højeste sats. OPSPARINGSDAGE (TIDLIGERE IKKE AFVIKLET AFSPADSERING SOM BLEV TIL OMSORGSDAGE) Hidtil har det været således, at medarbejdere, som ikke fik afviklet afspadsering indenfor fristen typisk et år, kunne vælge at konvertere denne uforbrugte afspadsering til omsorgsdage dog oftest med et maksimum af timer pr år. I forbindelse med fratræden, bortfaldt disse imidlertid, uanset hvor mange timer medarbejderen over tid har akkumuleret. Parterne har ved OK15 aftalt, at denne ordning ændres. Afspadsering som ikke er afviklet indenfor fristen ændres til opsparingsdage/timer. Der kan indføres et maksimum herfor, som dog ikke må være under 74 timer årligt. Tidspunktet for afvikling heraf fastsættes efter aftale mellem ansættelsesmyndigheden og medarbejderen. Modsat tidligere så udbetales opsparede timer efter den nye Akademikerne, Nørre Voldgade 29, 1358 København K, Tlf

9 ordning ved fratræden med den timeløn, som medarbejderen har på fratrædelsestidspunktet. Hvis der er opsparet mere en 74 timer pr. år, kan ansættelsesmyndigheden dog kræve at disse afvikles i opsigelsesperioden. Ordningen kommer også til at gælde for allerede opsparede omsorgsdage, som med denne aftale ændres til opsparingsdage. CHEFER VILKÅR FOR ANSÆTTELSE AF CHE- FER Parterne er enedes om, at man i perioden indtil januar 2016 vil drøfte perspektiverne og afsøge mulighederne for at fastsætte nye rammer for ansættelse af chefer. Motivationen bag drøftelserne er, at parterne har en fælles erkendelse af, at chefområdet over tid har udviklet sig med forskellige ansættelsesgrundlag og til dels ugennemsigtige lønstrukturer med elementer, der ikke i alle tilfælde virker efter hensigten. Der er tre temaer, der særligt tages afsæt i ved drøftelserne. Fleksibilitet og fornyelse En ny aftale skal på den ene side kunne tilbyde løn- og ansættelsesvilkår, der giver gode muligheder for at rekruttere og fastholde højt kvalificerede chefer i staten og på den anden side give fleksible rammer for løbende fornyelse, udvikling og tilpasning af ledelsesstruktur og sammensætning af cheflaget, således at de statslige institutioner til enhver tid kan leve op til ændringer i krav og behov. Ansættelsesgrundlaget skal basere sig på almindelige ansættelsesretlige regler samt på at det er et anliggende mellem den enkelte chef og ansættelsesmyndigheden at aftale konkrete vilkår inden for aftalens rammer, herunder ansættelsens varighed. En ny chefaftale skal indeholde aftalte rammer for forsvarlige aftaler om fratrædelse eller overgang til anden stilling/funktion, der understøtter behovet for fleksibilitet og mobilitet. Dækningsområde Aftalens dækningsområde som parterne er enige om, er chefer i de statslige institutioner undtagen DSB og det selvejende område. Parterne er dog enige om at drøfte perspektiverne for, at aftalen kan komme til at dække alle områder. Der er endvidere enighed om, at aftalen skal omfatte alle stillinger, der hidtil er klassificeret i lr. 37 eller derover herunder stillinger, der har været omfattet af rammeaftale om kontraktansættelse af chefer. Herudover er der intention om, at også andre chefstillinger skal kunne omfattes hvorledes dette kan gennemføres og afgrænses, drøftes i afsøgningsfasen. Løn Der er en ambition om en enkel lønmodel, hvor chefen selv aftaler løn- og ansættelsesvilkår. Hidtidige regler om klassificering/indplacering ophører. Indplacering af stillingsniveauer er en central del af de afsøgende drøftelser. Det er for begge parter centralt, at der vil være transparens i løndannelsen, ligesom det er forudsat, at der vil være adgang til relevant lønstatistik for chefer. Såfremt parterne kan nå til enighed, udsendes aftalen inden 1. juli FRATRÆDELSESBELØB VED ÅRE- MÅLSANSÆTTELSER Parterne har indgået aftale om en ændring af åremålsaftalen. Ændringen betyder, at ansatte som i forbindelse med udløb af en åremålsansættelse, fortsætter i et ansættelsesforhold indenfor ansættelsesområdet i samme stilling, i en chefstilling eller i anden tilsvarende eller højere stilling ikke ydes fratrædelsesbeløb. Krav om ændring af åremålsaftalen var stillet af Finansministeriet. Motivationen bag kravet har været at undgå, at der Akademikerne, Nørre Voldgade 29, 1358 København K, Tlf

10 fremadrettet ikke igen opstår kritik i medierne, når statslige ledere modtager fratrædelsesbeløb og samtidig fortsætter på topposter i staten. AFLØNNING AF DOMMERE M.FL. Det er aftalt, at der pr. 1. januar 2016 udmøntes 3,6 mio. kr. og igen pr. 1. januar 2017 udmøntes 3,6 mio. kr. til grupper, der er omfattet af Domstolsstyrelsens cheflønspulje. DOKS Der er enighed om at undtage grupper af tjenestemænd i folkekirken fra puljestyring i aftale om lokalløn og chefløn. Baggrunden er, at DOKS ved OK13 aftalte, at der i perioden skulle gennemføres ny løn for gruppen. Efter endt forhandling med ressortministeriet, var Finansministeriet ikke indstillet på at godkende det indstillede lønsystem af parterne, idet Moderniseringsstyrelsen har ændret politik i forhold til bilag M. På den baggrund har parterne aftalt en model, hvor gruppen undtages fra puljer både chefløn- og lokallønspuljer, således at der kan ske løndannelse udenfor pulje for hele gruppen. LØNSTATISTISK PÅ FORSVARETS OMRÅDE Der har i den mellemliggende overenskomstperiode været en række eksempler på vanskeligheder med at trække retvisende løndata på forsvarets område, som bl.a. har betydet, at Forsvarets medarbejdere har fremstået som højere lønnet end andre grupper, som man har sammenlignet med. Det er mellem parterne aftalt, at der skal ske en kortlægning af følgende: 1. hvilke tekniske muligheder/begrænsninger er der for at give adgang til lønstatistik på det lokale niveau niveau III eller dybere til brug for de lokale lønforhandlinger. 2. løndele/tillæg og tilhørende timer, der er aftalt ydet ved tilkøb af mere arbejdstid end dagsnormen. Det kortlægges, hvorledes disse indgår/registreres i forsvarets løndatabase og forhandlingsdatabasen. Arbejdet afsluttes inden 30. juni AFTALE OM LØNFRADRAG/-BEREG- NING FOR TJENESTEMÆND Parterne er enige om, at aftale af 14. maj 1985 om lønfradrag/-beregning som ændret ved tillægsaftale af 20. januar 1987 opdateres redaktionelt. Parterne er endvidere enige om at se på mulighederne for en forenkling/justering af de beregningsprincipper, der er fastsat i aftalen. Man vil bestræbe sig på, at drøftelserne kan afsluttes inden udgangen af FORHØJELSE AF MINIPENSION Parterne i CFU var enige om at rejse krav ved OK15 om et lavlønsprojekt i staten. Dette krav ville Moderniseringsstyrelsen imidlertid ikke imødekomme. I stedet blev der indgået aftale om en forhøjelse af minipension til lavlønsgrupper på OAOs område. LOKALLØNSPULJER LC og CO10 har opskrevet lokallønspuljerne for en række institutioner. Opskrivningen er finansieret af restpuljemidler. BODSFASTSÆTTELSE Parterne er enige om, at ved indgåelse af forlig (bod) i sager om brud på ansættelsesmyndighedens pligt til at underrette organisationerne om afskedigelser tages der i overensstemmelse med arbejdsretslovens hensyn til sagens konkrete omstændigheder. Det følger af overenskomstens fælles regelsæt, at ansættelsesmyndigheden skal meddele enhver afskedigelse til den ansatte skriftligt med begrundelse for afskedigelsen. Hvis den pågældende har været uafbrudt beskæftiget hos ansæt- Akademikerne, Nørre Voldgade 29, 1358 København K, Tlf

11 telsesmyndigheden i mere end 5 måneder, skal ansættelsesmyndigheden samtidig give skriftlig meddelelse om afskedigelsen til organisationen. Det er manglende overholdelse af denne bestemmelse og en for nogle områder standardpræget praksis, der bliver adresseret i formuleringen. AFSKEDIGELSER I FORBINDELSE MED STØRRE OMSTILLINGER Ved OK13 tilkendegav Finansministeriet, at man i sin rådgivningsvirksomhed i forhold til ministerier og styrelser vil være opmærksom på cirkulærebemærkningen til fællesoverenskomsterne om, at det henstilles, at institutionerne i forbindelse med ansættelse af personale overvejer at genansætte personer, som uden egen skyld er blevet afskediget, for eksempel på grund af rationaliseringer, omlægninger eller udflytninger. Dette gælder særligt i forbindelse med større omstillingsprocesser, hvor der inden for opsigelsesperioden for overtallige medarbejdere viser sig behov for at opslå stillinger i organisationen. Ved OK15 har Finansministeriet i forlængelse heraf tilkendegivet, at Finansministeriet tilsvarende i sin rådgivningsvirksomhed vil være opmærksom på institutionernes mulighed for at tilbagekalde en opsigelse i opsigelsesperioden. Akademikerne, Nørre Voldgade 29, 1358 København K, Tlf

12 AKADEMIKER-RESULTATET AF 6. FE- BRUAR 2015 PÅ DET STATSLIGE OM- RÅDE Der blev den 6. februar 2015 opnået enighed mellem Finansministeriet og Akademikerne om fornyelse af overenskomsten for akademikerne i staten (Akademikeroverenskomsten) og af overenskomsterne for gymnasiemagistre og for læger for en periode af 3 år fra 1. april Fornyelsen sker på de vilkår, der er aftalt i CFU-forliget, idet hovedparten af CFUforligets elementer er overført til Akademikernes overenskomstområde. Overenskomstforliget indeholder herudover følgende elementer: LOKAL LØNDANNELSE Parterne er enige om sammen at sætte fokus på anvendelsen af rammerne for lokal løndannelse (bilag 8 i Akademikeroverenskomsten), ligesom parterne er enige om at drøfte, om der er behov for, at rammerne justeres. Det er en fælles ambition, at de centralt aftalte bestemmelser skal give gode rammer for den lokale løndannelse, således at løndannelsen i praksis kan være med til at understøtte motivation og en effektiv udførelse af kerneopgaven. Det er endvidere væsentligt for funktionaliteten af lønsystemet, at man lokalt har et velfungerende samarbejde om både løndannelsen og lønprocessen, herunder forhandlingsprocessen. Med opstart i efteråret 2015 vil parterne sætte fokus på, hvordan man kan inspirere og underbygge den praktiske anvendelse af rammerne for lønsystemet, ligesom parterne vil drøfte, om der er behov for, at rammerne for lønsystemet i bilag 8 justeres. DÆKNINGSOMRÅDET Der er enighed om, at det præciseres i overenskomsten, at fællesoverenskomsten omfatter akademikere, der er ansat i stifter, ved Folkekirkens Uddannelsesog Videnscenter samt i de i Kirkeministeriet godkendte akademiske stillinger som fælles konsulenter ved flere menighedsråd. Det er meddelt Moderniseringsstyrelsen, at Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter i det hele er grænsedraget til Præsteforeningen. Hidtidig praksis vedrørende timelærere berøres ikke. Endelig er parterne enige om, at denne præcisering ikke ændrer på den konstaterede uenighed mellem parterne om overenskomstens rækkevidde på det folkekirkelige område. SAMMENSKRIVNING AF OVERENS- KOMSTER Overenskomst for akademikere i staten og overenskomst for akademikere under IDA s og DdL s forhandlingsområde sammenlægges. Særbestemmelser i de enkelte overenskomster videreføres. KOMPETENCEUDVIKLING, DESIGN OG LEDELSE AF PROJEKTER NET- VÆRK På baggrund af erfaringerne fra et tidligere på DTU gennemført partsprojekt med IDA og DDL om design og ledelse af projekter i netværk er parterne enige om at se på at iværksætte et tilsvarende projekt i løbet af overenskomstperioden på Akademikernes område med henblik på at kvalificere akademiske projektledere inden for design og ledelse af projekter i netværk. I overvejelserne skal blandt andet indgå en nærmere vurdering af indhold, omfang og antal deltagere samt forventet udgift ved gennemførelse. Gennemførelse af projektet finansieres af FUSA. ERHVERVSGYMNASIER Anerkendelse af den gode undervisning Parterne er enige om at igangsætte et projekt ultimo 2015 med fokus på, hvorledes man kan anerkende og belønne den gode undervisning på erhvervsgymnasierne. Der afholdes en række work- Akademikerne, Nørre Voldgade 29, 1358 København K, Tlf

13 shops for ledere og tillidsrepræsentanter, hvor deltagerne kan inspirere hinanden til at arbejde med lokal løndannelse og andre former for anerkendelse, samt finde frem til de lokale eksempler. Projektet afsluttes med, at de centrale parter laver en fælles opsamling, som formidles til erhvervsgymnasierne. Projektet gennemføres af de centrale parter i samarbejde med Undervisningsministeriet og Danske Erhvervsskoler ledere. ERHVERVSAKADEMIER OG PROFES- SIONSHØJSKOLER, SAMT MARITIME UDDANNELSER Rektorstillingen på UC Sjælland Med virkning fra 1, maj 2015 ændres indplaceringen af stillingen fra basisløntrin 1 til basisløntrin 2 i organisationsaftale om stillinger som rektor ved professionshøjskoler. Anerkendelse af den gode undervisning Parterne er enige om at igangsætte et projekt ultimo 2015 med fokus på, hvorledes man kan anerkende og belønne den gode undervisning på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Parterne vil gennemføre en lønrejse til 2-3 erhvervsakademier og 2-3 professionshøjskoler med henblik på at få kendskab til og dialog med institutionerne om, hvordan de anvender den lokale løndannelse til at motivere og anerkende undervisere. Projektet afsluttes med, at de centrale parter laver en fælles opsamling, som formidles til erhvervsakademierne og professionshøjskolerne. Projektet gennemføres af de centrale parter i samarbejde med Uddannelsesministeriet. Det Maritime område Parterne har aftalt, at i forbindelse med ikrafttrædelse af ny stillingsstruktur den nugældende stillingsstruktur for erhvervsakademier og professionshøjskoler, som finder sted tidligst 1. august 2015 og senest 1. november 2015 overgår de maritime uddannelsesinstitutioners undervisergrupper fra kvartalsnorm til årsnorm. Der etableres et system til løbende tidsregistrering. Indtil stillingsstrukturens ikrafttræden gælder de hidtidige regler i bilag 6 punkt Ændring af arbejdstidsreglerne omfatter undervisere med opgaver indenfor følgende områder: Undervisning ved erhvervsakademiog professionsbacheloruddannelser Efter- og videreuddannelse i tilknytning hertil og på mindst samme niveau Forsknings- og uddannelsesaktiviteter i relation til uddannelser, eftervidereuddannelser samt erhverv og professioner Forskningssamarbejde Gruppen bliver fremadrettet dækket af akademikeroverenskomstens almindelige arbejdstidsbestemmelse for undervisningsområderne på årsnorm, hvor indberetning om merarbejde og fastsættelse af merarbejdets omfang skal ske mindst én gang årligt (årsnorm). Afspadsering bør være tildelt den ansatte inden udløbet af det år, der ligger umiddelbart efter det tidspunkt, hvor merarbejdets omfang er opgjort. Bestemmelserne i overenskomstens 14, stk. 5, afsnit 2 og 3, om afvikling af afspadsering finder ikke anvendelse. Følgende bestemmelser udgår af overenskomsten, når de nye arbejdstidsregler træder i kraft: Til lærere ved maskinmesterskoler, der som led i ansættelsesforholdet har pligt Akademikerne, Nørre Voldgade 29, 1358 København K, Tlf

14 til at udføre skemalagt undervisning ved flere tjenestesteder samme dag, ydes der godtgørelse for transporttid mellem undervisningsstederne for de dage, hvor: a) Transporten mellem undervisningsstederne sammenlagt er over 8 km., og b) Transporten foretages i perioder, hvor underviseren ikke er skemalagt. Godtgørelsen ydes som et særligt tillæg, der udbetales månedsvis bagud på grundlag af en konkret opgørelse af antallet af transportdage. Tillægget udgør 140,87 kr. pr. undervisningsdag. Den mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II indgåede aftale af 7. december 1993 om ulempeydelse til lærere og ledere ved erhvervsskoler og maskinmesterskoler finder tilsvarende anvendelse for så vidt angår akademiske lærere. Ved eksamination, reeksamination samt eksamination af privatister på maskinmesterskolernes område vederlægges beskikkede og særligt tilkaldte censorer efter Finansministeriets cirkulære om censorvederlag. Nyansættelser I forbindelse med indførelse af erhvervsakademierne og professionshøjskolernes stillingsstruktur på det maritime område er der aftalt tillægsforhøjelser af adjunkt- og lektortillæggene med virkning for nyansættelser fra tidspunktet, hvor stillingsstrukturen er sat i kraft, samt indførelse af stillingskategorien docent. Adjunkter: kr. årligt Lektorer: kr. årligt Docenter: kr. i basisløn. Til docenter aftales tillæg lokalt. Opnås der ikke enighed om andet, ydes tillæg på kr. i årligt grundbeløb. Docenter følger 2, litra a, b og c, samt 3 og 4 i fællesoverenskomstens bilag 4 om special- og chefkonsulenter. Allerede ansatte Undervisere, som ikke bliver omfattet af den nye stillingsstruktur, fordi de ikke underviser på erhvervsakademi- eller professionsbachelorniveau, fortsætter på hidtidige vilkår Allerede ansatte undervisere på erhvervsakademi- og professionsbachelorniveau fortsætter på hidtidige vilkår. Der er dog aftalt en række justeringer. Adjunkter kan vælge at overgå til ny stillingsstruktur senest et år efter stillingsstrukturens ikrafttræden og bedømmes efter denne. Vælger adjunkten ikke at overgå til den nye stillingsstruktur, fortsætter adjunkten sit adjunktur efter den hidtidige stillingsstruktur og bedømmes herefter. Allerede ansatte adjunkter og lektorer, som er omfattet af enten Søfartsstyrelsens notat af 17. december 2001 om stillingsstruktur på maritime uddannelsescentre og Søfartsstyrelsens notat af 6. august 1999 om stillingsstruktur ved navigationsskoler oplever følgende ændringer: Adjunkttillægget ændres til kr. årligt. Lektorer på gammelt og nyt lønsystem ydes udover nuværende lektortillæg et tillæg på kr., dog således, at den samlede tillægssum af de to tillæg (lektortillægget, evt. aftalt størrelsesmæssigt lokalt og tillægget på kr.) ikke overstiger kr. Allerede ansatte hjælpelærere fortsætter tillige på hidtidige løn- og ansættelsesvilkår. Opnås en positiv bedømmelse af, om hjælpelæreren egner sig til videre uddannelse som adjunkt overgår hjælpelæreren til ansættelse som adjunkt under Akademikerne, Nørre Voldgade 29, 1358 København K, Tlf

15 opkvalificering efter den nye stillingsstruktur. Lærere ansat på Navigationsskolerne før 1. august 1999 ydes et tillæg på kr. Tjenestemands- og tjenestemandslignede ansatte Resultatet implementeres også for disse grupper. Navigationsskoler, som ikke omfattes af ny stillingsstruktur Aftale om løn- og ansættelsesvilkår på navigationsskoler videreføres for navigationsskoler, som ikke omfattes af ny stillingsstruktur. UDDANNELSES- OG FORSKNINGS- MINISTERIET OG KULTURMINISTE- RIETS OMRÅDE Ved OK15 enedes parterne om at lande en hel række stillingsstrukturprojekter, som rækker helt tilbage til forhandlingsresultaterne ved OK11 og OK13 efter en aftalemodel, som kendes fra professionshøjskolerne, hvor stillingsstrukturen udsendes i bekendtgørelse og aftaledelen fremgår af fællesoverenskomstens bilag 6. Ændringerne vil træde i kraft i forbindelse med ministeriets udsendelse af nye stillingsstrukturer, dog tidligst 1. august 2015 og senest 1. november Parternes enedes endvidere om en aftale, hvorefter stillingsstrukturen fra 2013 på universiteterne nu implementeres ved sædvanlig aftale. Universiteter Stillingsstrukturen fra 2013 implementeres ved protokollat i overenskomsten med en ikrafttræden 1. september Der sker endvidere en forhøjelse af seniorrådgivertillægget fra kr. til kr. Denne ændring gælder også for tjenestemænd. Arkitektskoler, designskoler og konservatorskolen Parterne er enige om en række fælles bestemmelser, som fremadrettet dækker det samlede område - Arkitektskoler, designskoler og konservatorskolen - og bringer tillægsniveauer og stillingskategorier på niveau med universiteterne med få tilpassede undtagelser. Ved nyansættelser ydes følgende tillæg Videnskabelig assistent kr. Adjunkt kr. Postdoc kr. Lektor kr. Til professorer med særlige opgaver aftales tillægget lokalt. Opnås der ikke enighed om andet, ydes et tillæg på kr. Ved overgang til ansættelse som professor med særlige opgaver overgår medarbejdere, der er ansat på det gamle lønsystem, til det nye lønsystem. Et evt. udligningstillæg, der ydes i forbindelse med overgangen, modregnes i det tillæg, der er knyttet til ansættelsen som professor med særlige opgaver. Efter udløbet af ansættelsesperioden som professor med særlige opgaver overgår pågældende til ansættelse og aflønning som lektor. Til professorer ydes en løn svarende til lønramme 37. Moderniseringsstyrelsen har under forhandlingerne tilkendegivet at området her er undtaget stillingskontrollen, ligesom det øvrige universitetsområde. Til studieadjunkter og studielektorer ydes nedenstående tillæg: Ved ansættelsen kr. Efter tre års ansættelse kr. Studielektorer kr. Akademikerne, Nørre Voldgade 29, 1358 København K, Tlf

16 Der er aftalt ret til at forlænge adjunktstillinger ved barsel, og mulighed for at forlænge ved sygdom. NEDENFOR FØLGER EN OPREGNING AF DE FORHOLD, DER ER AFTALT SÆRSKILT FOR ALLEREDE ANSATTE PÅ DE OPRINDELIGE OMRÅDER. Ved Arkitektskolerne Tillæg til allerede ansatte lektorer ved arkitektskolerne forhøjes fra kr. til kr. Ved Konservatorskolen Konservatorskolen tilpasses til tillægsstrukturen på arkitektskolerne, hvilket betyder for de allerede ansatte: Tillægget til adjunkter forhøjes fra kr. til kr. Tillægget til lektorer forhøjes fra kr. til kr. Tillægget til studieadjunkter med mere end tre års anciennitet forhøjes fra kr. til kr. Tillægget til studielektorer ved Konservatorskolen forhøjes fra kr. til kr. Ved forhøjelsen af de centralt aftalte tillæg for allerede ansatte modregnes forhøjelsen i eventuelle lokalt aftalte tillæg. Følgende tillæg er dog undtaget fra modregning, ligesom udligningstillæg i forbindelse med overgang fra gammelt lønsystem ikke berøres: Funktionstillægget på kr. for varetagelse af funktionen som afdelingsbestyrer Funktionstillægget på kr. for varetagelse af funktionen som tillidsrepræsentant. For de øvrige ansatte bevares hidtidige løn- og ansættelsesvilkår. Ved Kunstakademiets Designskole og Designskolen Kolding Området har ikke tidligere været omfattet af stillingsstruktur. Allerede ansatte undervisere ved Kunstakademiets Designskole og Designskolen Kolding fortsætter på hidtidige løn- og ansættelsesvilkår, dog kan den enkelte underviser vælge inden den 1. august 2016 at lade sig studielektorbedømme efter den nye stillingsstruktur. Institutionen fastsætter i så fald en studieadjunktperiode. Er studielektorbedømmelsen negativ, skal institutionen tilbyde underviseren en forlængelse af bedømmelsesperioden med op til to år med henblik på en fornyet bedømmelse i tilknytning hertil. I så fald skal underviseren senest seks måneder før den forlængede bedømmelsesperiodes udløb anmode om fornyet studielektorbedømmelse. Er denne 2. bedømmelse negativ, eller undlader underviseren at anmode om studielektorbedømmelse inden for den fastsatte frist, skal institutionen umiddelbart herefter iværksætte en afskedigelse efter overenskomstens regler. I studieadjunktperioden omfattes de ansatte af de løn- og ansættelsesvilkår, der gælder for studielektorer. Ved indplacering på stillingsstrukturen modregnes eventuelle lokalt aftalte kvalifikations- og funktionstillæg samt eventuelle udligningstillæg i studielektortillægget. Undtaget fra denne modregning er følgende lokalt aftalte tillæg: På Det Kongelige Danske Kunstakademis Skole for Design: Tillægget for varetagelse af funktionen som programansvarlig. Det ikke-pensionsgivende funktionstillæg på kr. for varetagelse af udvikling og koordinering af itbaseret undervisning, it- Akademikerne, Nørre Voldgade 29, 1358 København K, Tlf

17 projektarbejde og generel itudvikling. Funktionstillægget på kr. for varetagelse af funktionen som tillidsrepræsentant. På Designskolen Kolding Funktionstillægget for varetagelse af de ledelsesmæssige aspekter af faglederopgaven. Arkiver, biblioteker, museer mv. Ved nyansættelser ydes følgende tillæg Videnskabelig assistent kr. Forsker kr. Projektforsker kr. Postdoc kr. Seniorforsker kr. Projektseniorforsker kr. Seniorrådgiver kr. Til professorer med særlige opgaver aftales tillægget lokalt. Opnås der ikke enighed om andet, ydes et tillæg på kr. Ved overgang til ansættelse som professor med særlige opgaver overgår medarbejdere, der er ansat på det gamle lønsystem, til det nye lønsystem. Et evt. udligningstillæg, der ydes i forbindelse med overgangen, modregnes i det tillæg, der er knyttet til ansættelsen som professor med særlige opgaver. Efter udløbet af ansættelsesperioden som professor med særlige opgaver overgår pågældende til ansættelse og aflønning som lektor. Til forskningsprofessorer ydes en løn svarende til lønramme 37. Der er aftalt ret til at forlænge adjunktstillinger ved barsel, og mulighed for at forlænge ved sygdom. For allerede ansatte ændres tillægsniveauerne således: Tillæg til seniorforskere og seniorrådgivere forhøjes fra kr. til kr. Tillæg til projektseniorforskere ved arkiver, biblioteker, museer mv. forhøjes fra kr. til kr. Stillingen som forskningsprofessor gøres permanent. For øvrige allerede ansatte forskere, herunder forskningsassistenter eller kandidatstipendiater, opretholdes uændrede løn- og ansættelsesvilkår. Forskningsprofessorer opretholder uændrede løn- og ansættelsesvilkår, så længe ansættelsen varer. Eventuel forlængelse af ansættelsen sker på de vilkår, som var gældende ved ansættelsen. ØVRIGE OVERENSKOMSTOMRÅDER OVERENSKOMST FOR LÆRERE OG PÆDAGOGISKE LEDERE VED GYM- NASIESKOLER MV. Parterne er her enige om, at igangsætte to projekter i perioden. Det første projekt Dialog og Samarbejde på de gymnasiale arbejdspladser, er et projekt som dækker hele det gymnasiale område. Projektet gennemføres af Moderniseringsstyrelsen, GL, Djøf, IDA og lederforeninger. Formålet med projektet er at fremme samarbejde og dialogen på skolerne, således at kerneopgaven løses bedst muligt via: Udvikling af et tillidsbaseret samarbejde, der fremmer dialogen om den pædagogiske praksis og skolens strategi. Udvikling af forskellige veje til at fremme samarbejdet mellem ledere og lærere. Akademikerne, Nørre Voldgade 29, 1358 København K, Tlf

18 Udvikling af kompetencer, der bidrager til at understøtte skolernes strategi Det andet projekt Dialogmøder om tidsregistrering, er et projekt, som dækker de almene gymnasier og hf. Projektet gennemføres af Moderniseringsstyrelsen, GL og lederforeningen. Det har været en stor omstilling for både ledere og lærere at få tidsregistrering til at leve i dagligdagen. Parterne vil derfor i fællesskab i perioden iværksætte dialogmøder med ledere tillidsrepræsentanter og lærere om implementering af de nye arbejdstidsregler med særligt fokus på tidsregistrering. Parterne vil besøge 6-8 almene gymnasier og hf. Endvidere har Finansministeriet tilkendegivet overfor GL, at Moderniseringsstyrelsen udsender en ny vejledning i tidsregistrering. I vejledningen vil der blive sat fokus på, hvordan tidsregistreringssystemet kan indrettes og anvendes gennem bl.a. gode eksempler fra både undervisningssektoren og andre akademiske arbejdspladser. Vejledningen vil bl.a. adressere: Hvad intentionen med tidsregistrering er Hvordan man som leder kan gå i dialog med læreren om arbejdsopgaver og tidsregistrering Hvordan man som leder løbende forholder sig til tidsregisteringen, herunder hvordan man håndterer en godkendelsesprocedure Hvordan der kan være sammenhæng mellem tidsregistrering og merarbejde Hvordan man rent teknisk kan indrette et tidsregistreringssystem Hvordan man kan anvende tidsregistrering som et styringsredskab OVERENSKOMST FOR SPECIALLÆ- GER I STATEN Parterne er enige om i perioden at afsøge mulighederne for at forenkle den nuværende aflønning af speciallægekonsulenter med et nyt lønsystem. Der er enidvidere enighed om, at speciallæger omfattes af følgende bestemmelser i det fælles regelsæt om bestemmelser vedrørende forhandlingsprocedure ved afskedigelse, indbringelse for faglig voldgift og bortvisning (jf. akademikeroverenskomsten 21, 22 og 23). Parterne er enige om at ændre 13, stk. 1, til følgende: Læger har ret til 2 ugers tjenestefrihed uden løn om året til deltagelse i videnskabelige møder, kurser samt anden efter- og videreuddannelsesvirksomhed. Deltagelse meddeles den ansættende myndighed i god tid. For sessions-læger gælder dog, at deltagelse kun kan finde sted i de sessionsfrie perioder, medmindre andet aftales med den ansættende myndighed. OVERENSKOMST FOR LÆGER I STA- TEN Parterne er enige om i perioden at foretage en redaktionel gennemgang af overenskomsten for at ajourføre bestemmelser og for at sikre overensstemmelse med tilsvarende bestemmelser i akademikeroverenskomsten. Der optages samtidig forhandlinger om at harmonisere ansættelsesperioder for reservelæger og kliniske assistenter samt vilkår for læger i uddannelsesstillinger, hvad angår barsel og sygdom. Parterne vil i perioden afdække og drøfte eventuelle strukturelle problemstillinger i lønvilkårene for læger i uddannelsesstillinger. DOKS Det er mellem parterne aftalt, at relevante dele af Akademikerforliget overføres til DOKS. Det er endvidere aftalt, at parterne i perioden optager forhandling Akademikerne, Nørre Voldgade 29, 1358 København K, Tlf

19 om overenskomstdækning af BA i kirkemusik. SÆRLIGT OM OVERENSKOMST FOR ORGANISTER (FÆLLES MED CO10) Parterne har aftalt en permanentgørelse af forsøgsordning om særlige forhandlingsregler, ligesom der er sket en tilpasning af formuleringerne af løndele. Parterne har endvidere i fællesskab formuleret et fortolkningsbidrag om overgang til og indenfor organistoverenskomsten på grund af uddannelse. Det er mellem parterne aftalt, at relevante dele af akademiker- og CFU-forligene overføres til overenskomst for organister HOD Tjenestemænd Parterne er enige om, at officerstillægget videreføres uændret. Parterne er herudover enige om forbedringer af mulighederne aftale af personlige tillæg, hvor den individuelle forhandlingsret videreføres og gruppen, der omfattes heraf udvides. De personlige tillæg der aftales vil fremover være varige og som udgangspunkt pensionsgivende. Uddannelsestillægget ændret således, at det ikke længere knyttes til en bestemt uddannelse, men til et stillingsniveau. Endelig har parterne enige om, at der i forbindelse med redaktionen af overenskomsten kan aftales forenklinger og redaktionelle ændringer. I perioden vil parterne drøfte den fremtidige forvaltning af M322 og anvendelsen af et eventuelt provenu. Overenskomstansatte For officerselever sker der en omlægning fra løn uden pension til løn med pension på 3 procent Akademikerne, Nørre Voldgade 29, 1358 København K, Tlf

20 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FORHANDLINGSFÆLLESKA- BET OG KL AF 16. FEBRUAR 2015 OVERENSKOMSTPERIODE Overenskomster og aftaler fornyes for en periode af 3 år fra 1. april SAMLET ØKONOMISK RAMME Der henvises til oversigten over den samlede økonomiske ramme på side 3. ØKONOMI Også på det kommunale område er der opnået enighed om at omlægge reguleringsordningen til en ny kombineret ordning kaldet Reguleringsordningen og privatlønsværnet. Ordningen indebærer jf. i øvrigt også afsnittet om økonomi i CFU-resultatet af 6. februar 2015 (side Y) at såfremt den kommunale lønudvikling har ligget under den private sektors lønudvikling, udmønter reguleringsordningen 80% af forskellen (positiv udmøntning), hvorimod der finder en negativ udmøntning sted på 100% af forskellen, såfremt den kommunale lønudvikling har ligget over den private sektors lønudvikling (privatlønsværnet). Reguleringsordningen og privatlønsværnet udmøntes pr. 1. oktober 2015, 1. oktober 2016 og 1. oktober 2017, dog er reguleringsordningens udmøntning pr. 1. oktober 2016 suspenderet, såfremt udmøntningen er positiv. I en hensigtserklæring har KL imidlertid tilkendegivet, at det er KL s målsætning, at bringe i den 2008 indledte forskel i lønudviklingen mellem den private og kommunale sektor til ophør i den næstkommende periode (fra 2018 og frem) og heroverfor har Forhandlingsfællesskabet tilkendegivet, at den kommunale lønudvikling ikke har ligget over lønudviklingen i den private sektor, hvilket skyldes, at reguleringsordningen regulerer lønudviklingen med tidsforskydninger. MED, TR OG AKUT Med henblik på at sikre en hurtigere og mere smidig proces i relation til genforhandling af en lokal MED-aftale er parterne enige om at justere forhandlingsorganets og hovedudvalgets kompetence. Der er således enighed om, at genforhandling af den lokale MED-aftales bestemmelser skal ske ved nedsættelse af et forhandlingsorgan når: den lokale MED-aftale er opsagt, forhandlingen vedrører bestemmelser i den lokale MED-aftale om pligt til andet og mere indhold, end det MED-systemet skal behandle i henhold til MED-rammeaftalen, formålet er at nedlægge niveauer, fjerne eller reducere en formaliseret adgang til indflydelse og medbestemmelse uden, at dette følger af ændringer i kommunens organisation og/eller ledelsesstruktur eller hovedudvalget er enige om, at aftalen skal genforhandles i et forhandlingsorgan. Hovedudvalget har dermed kompetence til at tilpasse MED-strukturen/organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet i øvrige tilfælde, og Hovedudvalget kan derved også ændre den lokale aftales ordlyd som følge heraf. Ved uenighed i hovedudvalget inddrages de centrale parter, der i den forbindelse tager stilling til, hvorledes konkret vejledning kan ydes til de lokale parter. Herudover er der enighed om, at den nuværende praksis i forhold til parternes håndhævelse af arbejdsmiljøarbejdets organisering ophører, hvilket ikke ændrer på, at de lokale MED-aftaler fortsat skal følge MED-rammeaftalens indhold for så vidt angår organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet. Akademikerne, Nørre Voldgade 29, 1358 København K, Tlf

OK 13 Staten. Resultatet

OK 13 Staten. Resultatet OK 13 Staten Resultatet Det økonomiske resultat af OK13 på Statens område skal afgjort fortolkes ud fra den kontekst der er forhandlet i Lønstigning: 1. april 2013 0,82% som præcis modsvares af negativ

Læs mere

Ramme, reguleringsordning og periodelængde

Ramme, reguleringsordning og periodelængde Offentligt Ansattes Organisationer 1 Ramme, reguleringsordning og periodelængde En tre årig OK periode En samlet udmøntning gp på 4,50 pct. Reguleringsordningen videreføres: Ved negativ regulering reguleres

Læs mere

Cirkulære om protokollat om

Cirkulære om protokollat om Cirkulære om protokollat om Visse ansættelsesvilkår for kunstnerisk/videnskabeligt personale ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 Mellem Finansministeriet og AC er der enighed om fornyelse af aftaler og overenskomster mellem Finansministeriet og AC/AC s medlemsorganisationer

Læs mere

PARTERNE STYRKER DET CENTRALE OG LOKALE

PARTERNE STYRKER DET CENTRALE OG LOKALE BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU 2015 1 Bilag C PARTERNE STYRKER DET CENTRALE OG LOKALE SAMARBEJDE Et godt samarbejde og et velfungerende partssystem er væsentlige elementer i udviklingen

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

Moderniseringsstyrelsen. Resultatet af. Forhandlingerne mellem Finansministeren og. Centralorganisationernes Fællesudvalg

Moderniseringsstyrelsen. Resultatet af. Forhandlingerne mellem Finansministeren og. Centralorganisationernes Fællesudvalg Moderniseringsstyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Resultatet af Forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes 5 Fællesudvalg Februar 2015 Med korrektion af 11. februar

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Med korrektion af 11. februar 2015 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2015 I. Overenskomst-/aftaleperiode Overenskomster og aftaler fornys for

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav

Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav 7. februar 2013 12-00432 MSK/MN Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav I det følgende gennemgås hovedindholdet i den generelle del af CFU-forliget. Der er særlig fokus på emner/aftaler,

Læs mere

OK15: HOVEDRESULTATER

OK15: HOVEDRESULTATER OK15: HOVEDRESULTATER Parterne er enige om en 3-årig overenskomstperiode med en ansvarlig økonomisk ramme med generelle lønstigninger på 0,50 pct. i 2015, 0,80 pct. i 2016 og 3,20 pct. i 2017 inklusiv

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og

Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Moderniseringsstyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes 5 Fællesudvalg Februar 2015 BILAG TIL FORLIG MELLEM

Læs mere

Visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker og museer mv. under Kulturministeriet

Visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker og museer mv. under Kulturministeriet Cirkulære om protokollat om Visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker og museer mv. under Kulturministeriet 2015 Cirkulære af 18. september 2015

Læs mere

Cirkulære om aftale om visse ansættelsesvilkår for

Cirkulære om aftale om visse ansættelsesvilkår for Cirkulære om aftale om visse ansættelsesvilkår for Tjenestemandslignende ansatte undervisere ved erhvervsakademier og professionshøjskoler, der er overført fra en erhvervsskole (Akademikernes forhandlingsområde)

Læs mere

Ok 15 og det offentlige arbejdsmarked

Ok 15 og det offentlige arbejdsmarked Center for Arbejdsmarkedsforskning, (CARMA) Aalborg Universitet IDA Offentlig delegeretforsamling København den 7. Maj 2015 Ok 15 og det offentlige arbejdsmarked Oplæg v/professor emeritus Flemming Ibsen

Læs mere

Offentligt Ansattes Organisationer

Offentligt Ansattes Organisationer Offentligt Ansattes Organisationer 1 Ramme og periodelængde En tre-årig OK-periode Et samlet resultat på 4,50 pct. 2 Ramme og reguleringsordning OK15 Udmøntning 1.4.2015 1.4.2016 1.4.2017 1.12.2017 I alt

Læs mere

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde)

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde) Cirkulære om Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde) 2008 Cirkulære af 25. august 2009 Perst. nr. 054-09 PKAT nr.

Læs mere

Ledere under COII s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner

Ledere under COII s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner Cirkulære om organisationsaftale for Ledere under COII s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner 2007 Cirkulære af 28. januar 2008 Perst. nr. 002-08 PKAT nr. 640 J.nr. 07-333/04-2 Dataark

Læs mere

Overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2013

Overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2013 AC Sendt via email til ac@ac.dk 17. december 2012 Overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2013 Danmark oplever økonomisk krise og et kraftigt pres på de offentlige finanser. Det indebærer, at statens overenskomster

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) Ansvarshavende redaktør:

Læs mere

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde)

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde) Cirkulære om Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved centre for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde) 2005 Cirkulære af 8. november 2007 Perst.

Læs mere

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig.

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig. FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 16. februar 2015 3982.22 Hovedelementerne i forliget på KL s område Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 6. februar 201506-02-2015 20:11 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2015 I. Overenskomst-/aftaleperiode Overenskomster og aftaler fornys for en

Læs mere

Tillæg m.v. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. centre for videregående uddannelse m.fl.

Tillæg m.v. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. centre for videregående uddannelse m.fl. Cirkulære om Tillæg m.v. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved centre for videregående uddannelse m.fl. 2003 Cirkulære af 1. marts 2004 Perst nr. 014-04 PKAT nr. J.nr. 01-333/31-3

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Maskinmestre i land 2013 Cirkulære af 7. oktober 2013 Modst.nr. 045-13 PKAT nr. 054 J.nr. 12-333/10-4 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst 054 Maskinmestre

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

OK-15. Forlig med KL. Den 16. februar 2015

OK-15. Forlig med KL. Den 16. februar 2015 Forlig med KL Den 16. februar 2015 Sikring af reallønnen De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 5, 42 % incl. udmøntning fra reguleringsordningen Prisudviklingen skønnes i overenskomstperioden

Læs mere

Stillingsstruktur for kunstnerisk/- videnskabeligt personale ved musikkonservatorierne under Kulturministeriet

Stillingsstruktur for kunstnerisk/- videnskabeligt personale ved musikkonservatorierne under Kulturministeriet Cirkulære om Stillingsstruktur for kunstnerisk/- videnskabeligt personale ved musikkonservatorierne under Kulturministeriet 2004 Cirkulære af 8. juni 2004 Perst. nr. 035-04 PKAT nr. J.nr. 03-335-14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende:

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende: Resultat af forhandlingerne vedr. ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem

Læs mere

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 2015

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 2015 Nyt lønsystem Overenskomstansatte i staten Reguleringsprocent 1.02175 ugentlig arbejdstid 37 timer Satser gældende fra 1. april 2015 Grundbeløb Nettoløn Samlet bidrag Egen andel Ferieberetnetto pr. til

Læs mere

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Side 1 af 7 I denne vejledning kan du læse om lønsystemerne: nyt lønsystem og gammel løn og hvordan aftalegrundlaget kan indberettes. Indhold 1. Lønsystemsmarkering...

Læs mere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere OK 2015 Ekstra: 10.03.2015 OK 2015 Orientering om CFU-aftalen af 6. Februar og Organisationsaftale af 9. marts. OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere Mandag formiddag nåede Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner Cirkulære om organisationsaftale for Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 043-13 PKAT nr. 640 J.nr. 12-333/21-48 Dataark

Læs mere

Informationsmøde om OK11. Torsdag d. 10. marts 2011

Informationsmøde om OK11. Torsdag d. 10. marts 2011 Informationsmøde om OK11 Torsdag d. 10. marts 2011 Velkomst og indledning Program Velkomst og indledning Økonomi og lokal løndannelse Fastholdelse og pensionsændringer PAUSE Kompetenceudvikling og samarbejde

Læs mere

OK15 (KL) Tryghed med perspektiv

OK15 (KL) Tryghed med perspektiv OK15 (KL) Tryghed med perspektiv Sikring af reallønnen, KL De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 5,42% incl. udmøntning fra reguleringsordningen (0,61%) Prisudviklingen skønnes

Læs mere

Stiller dig stærkere. Teknisk gennemgang. Overenskomst Regioner

Stiller dig stærkere. Teknisk gennemgang. Overenskomst Regioner Stiller dig stærkere Teknisk gennemgang Overenskomst 2013-2015 Regioner OK 13 Teknisk gennemgang regioner OK13 Indhold Indledning... 2 Rammen... 2 Generelle lønstigninger... 2 Reguleringsordningen... 2

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse FINANSMINISTERIET Cirkulære om Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse 1998 INDHOLD Side Cirkulære om stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse...1 Protokollat

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Materiale til vejledende urafstemning Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indledning Til brug for den

Læs mere

OK 15 resultatet - Yngre Lægers redegørelse

OK 15 resultatet - Yngre Lægers redegørelse Yngre Læger, marts 2015 OK 15 resultatet - Yngre Lægers redegørelse Læs her Yngre Lægers redegørelse om OK 15 resultatet. Yngre Lægers medlemmer er ansat på tre forskellige overenskomstområder regionerne,

Læs mere

OK15. Alle aftaler er 3-årige Der er indgået generelt forlig på KL-området den 16. februar 2015 DS har indgået forlig med KL den 1.

OK15. Alle aftaler er 3-årige Der er indgået generelt forlig på KL-området den 16. februar 2015 DS har indgået forlig med KL den 1. OK15 Alle aftaler er 3-årige Der er indgået generelt forlig på KL-området den 16. februar 2015 DS har indgået forlig med KL den 1. marts 2015 De generelle forlig De generelle lønstigninger i perioden udgør

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 6. februar 201506-02-2015 20:11 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2015 I. Overenskomst-/aftaleperiode Overenskomster og aftaler fornys for en

Læs mere

Faktaark En ansvarlig lønudvikling

Faktaark En ansvarlig lønudvikling Faktaark En ansvarlig lønudvikling En ansvarlig økonomisk ramme med beskedne generelle lønstigninger. Den samlede økonomiske ramme for overenskomstperioden 2011-2013 udgør i alt 3,15 pct. Det har været

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter Cirkulære om organisationsaftale for Uddannelseskonsulenter 2002 3.3.51 Indholdsfortegnelse Side CIRKULÆRE...3 1. Generelle bemærkninger...3 2. Bemærkninger til organisationsaftalens enkelte bestemmelser...3

Læs mere

Stiller dig stærkere. Teknisk gennemgang. Overenskomst Kommuner

Stiller dig stærkere. Teknisk gennemgang. Overenskomst Kommuner Stiller dig stærkere Teknisk gennemgang Overenskomst 2013-2015 Kommuner OK 13 Teknisk gennemgang kommuner OK13 Indhold Indledning... 2 Rammen... 2 Generelle lønstigninger... 2 Reguleringsordningen... 2

Læs mere

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2013 på KL s område

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2013 på KL s område KTO Sekretariatet 16. februar 2013 3211.2 Hovedelementerne i KTO-forliget 2013 på KL s område Den 16. februar 2013 er der opnået enighed mellem KL og KTO om et 2-årigt forlig. Desuden er der opnået enighed

Læs mere

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken Cirkulære af 10. november 2011 Perst.nr. 059-11 PKAT nr. 0254 J.nr. 7-401-7 Cirkulære om aftale om Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære af 22. juni 2011 Perst.nr. 031-11 PKAT 0074 J.nr. 10-333/02-19 Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2011 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15

Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15 Resultatet OK2015 Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15 Generelle krav Sikring af TR s tid til arbejdet. Lønstigninger - reallønsforbedringer. Fortsættelse af reguleringsordningen. Medfinansiering

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne

Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne Sendt pr. mail: O.15@kl.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne i kommunerne 2015 Vedlagt fremsendes kademikernes oplæg/krav

Læs mere

Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen

Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen UDKAST 28. juni 2006 Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen (Til samtlige ministerier mv.) Indledning

Læs mere

Gennemgang af OK13-resultatet

Gennemgang af OK13-resultatet Gennemgang af OK13-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2013-overenskomstforhandlinger Den 13. marts 2013 Staten Kommuner Regioner OK13 Indhold Indledning...3 Det statslige område...4 Det

Læs mere

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Cirkulære om Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 2007 Cirkulære af 13.

Læs mere

LPnyt nr. 2015:2 Forlig med Forhandlingsfællesskabet

LPnyt nr. 2015:2 Forlig med Forhandlingsfællesskabet LPnyt nr. 2015:2 Forlig med Forhandlingsfællesskabet 2015 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Indhold... 2 Generelle lønstigninger... 2 Reguleringsordningen og Privatlønsværnet... 2 Økonomien ved organisationsforhandlingerne...

Læs mere

OK-15. Forlig med RLTN. Den 20. februar 2015

OK-15. Forlig med RLTN. Den 20. februar 2015 Forlig med RLTN Den 20. februar 2015 Sikring af reallønnen De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 4,81 %. Hertil kommer en skønnet udmøntning fra reguleringsordningen på 0,58 %.

Læs mere

Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde).

Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde). Cirkulære om organisationsaftale for Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde). 2008 Cirkulære af den 3. juli 2009 Perst. nr. 050-09 PKAT nr. 117 J.nr.

Læs mere

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne.

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden 2015-2018 vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsens hovedbegrundelser for at anbefale et JA: Bestyrelsen har efter

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Med korrektion af 11. februar 2015 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2015 I. Overenskomst-/aftaleperiode Overenskomster og aftaler fornys for

Læs mere

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2002 Forbundet af Offentligt Ansatte Finansministeriet Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og sprogbrug.

Læs mere

OK15 (RLTN) Tryghed med perspektiv

OK15 (RLTN) Tryghed med perspektiv OK15 (RLTN) Tryghed med perspektiv Sikring af reallønnen, Danske Regioner De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 5,39%, incl. udmøntning fra reguleringsordningen (0,58%). Prisudviklingen

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet

Gennemgang af OK11-resultatet Gennemgang af OK11-resultatet Gennemgang af resultaterne fra overenskomstforhandlingerne 2011 på det statslige, det kommunale og det regionale. Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indhold 01. Generelt...

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Opsparingsdage. Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011

Cirkulære om aftale om. Opsparingsdage. Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011 Cirkulære om aftale om Opsparingsdage 2015 Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011 2 Cirkulære om aftale om opsparingsdage Ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne i 2015 har Finansministeriet og

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 13. august Modst. nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 13. august Modst. nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2015 Cirkulære af 13. august 2015 Modst. nr. 039-15 PKAT nr. 0151 J.nr. 2014-1513-0160 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl.

Læs mere

JAs løntabeller for akademikere i staten

JAs løntabeller for akademikere i staten JAs løntabeller for akademikere i staten 1. Nyt lønsystem 2. Lønramme 35-42 3. Special- og chefkonsulenter 4. Tillæg ved universiteter med tilhørende forskningsinstitutioner 5. Lønnede ph.d.-stipendiater

Læs mere

Gennemgang af OK13-resultatet

Gennemgang af OK13-resultatet Gennemgang af OK13-resultatet Hovedresultaterne fra 2013-overenskomstforhandlingerne gældende for alle kommunalt og regionalt ansatte samt for de overenskomstansatte på statens område Den 25. marts 2013

Læs mere

Overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2013

Overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2013 IDA og DdL Sendt via e-mail til ida@ida.dk 17. december 2012 Cc: Lene Vibjerg, lvi@ida.dk Overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2013 Danmark oplever økonomisk krise og et kraftigt pres på de offentlige

Læs mere

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet.

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet. Hvem forhandler overenskomster i staten? De statslige overenskomstparter Det er finansministeren, der forhandler løn- og ansættelsesvilkår for statens ansatte med de faglige organisationer, som har organiseret

Læs mere

Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem

Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem Cirkulære om organisationsaftale for Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem 2008 Cirkulære af 4. juli 2008 Perst. nr. 037-08 PKAT nr. 134 J.nr. 07-333/51-12 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 201

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 201 Nyt lønsystem Overenskomstansatte i staten Reguleringsprocent 1.02988 ugentlig arbejdstid 37 timer Satser gældende fra 1. april 201 Grundbeløb Nettoløn Samlet bidrag Egen andel Ferieberetnetto pr. til

Læs mere

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område IDA/DdL- overenskomsten lægger sig i sit indhold tæt op ad AC-fællesoverenskomsten men har enkelte resultater, der er specifikke for

Læs mere

KL's overordnede målsætninger for forhandlingerne i 2018 er, at de Dok. ID: fornyede aftaler og overenskomster bidrager til, at:

KL's overordnede målsætninger for forhandlingerne i 2018 er, at de Dok. ID: fornyede aftaler og overenskomster bidrager til, at: 1(1 Til Forhandlingsfællesskabet KL's kravsbrev til 0.18 med kommentarer KL's overordnede målsætninger for forhandlingerne i 2018 er, at de fornyede aftaler og overenskomster bidrager til, at: sikre et

Læs mere

Visse ansættelsesvilkår for forskere med undervisningspligt og akademiske lærere ved Forsvarsakademiet

Visse ansættelsesvilkår for forskere med undervisningspligt og akademiske lærere ved Forsvarsakademiet Cirkulære om protokollat om Visse ansættelsesvilkår for forskere med undervisningspligt og akademiske lærere ved Forsvarsakademiet 2016 Cirkulære af 23. september 2016 Modst. nr. 030-16 J.nr. 2014-1722-0026

Læs mere

BILAG TIL RESULTAT MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC

BILAG TIL RESULTAT MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC BILAG TIL RESULTAT MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 15 GYMNASIESKOLER MV. Bilag 5 I. Overenskomst af 10. februar 2012 mellem Finansministeriet og Gymnasieskolernes Lærerforening om lærere og pædagogiske

Læs mere

De generelle forlig De generelle lønstigninger i perioden udgør 5,39 % inkl. udmøntning fra reguleringsordningen Prisudviklingen skønnes i

De generelle forlig De generelle lønstigninger i perioden udgør 5,39 % inkl. udmøntning fra reguleringsordningen Prisudviklingen skønnes i RLTN OK15 Alle aftaler er 3-årige Der er indgået generelt forlig på RLTNområdet den 20. februar 2015 Der er indgået aftale om Den regionale kompetencefond den 24. februar 2015 DS har indgået forlig med

Læs mere

tat meddelelse J. nr. 5.1./

tat meddelelse J. nr. 5.1./ tat meddelelse 15.06.04 J. nr. 5.1./02-05-9 Om: Teknisk vejledning om indgåelse af lokale aftaler på det statslige forhandlingsområde SKAF (Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab) har den

Læs mere

Visse ansættelsesvilkår for civilt ansatte forskere med og uden undervisningspligt og civilt ansatte akademiske lærere ved Forsvarsakademiet

Visse ansættelsesvilkår for civilt ansatte forskere med og uden undervisningspligt og civilt ansatte akademiske lærere ved Forsvarsakademiet Cirkulære om protokollat om Visse ansættelsesvilkår for civilt ansatte forskere med og uden undervisningspligt og civilt ansatte akademiske lærere ved Forsvarsakademiet 2016 Cirkulære af 28. oktober 2016

Læs mere

Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark

Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark Cirkulære om organisationsaftale for Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark 2003 Cirkulære af 11. september 2003 Perst. nr. 066-03 PKAT nr. J.nr. 01-333/21-3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser Større rum til lokal løn, der understøtter kerneopgaven Finansministeriet DECEMBER 2017 Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser

Læs mere

Løninformation nr. 21 af 7. oktober 2015 (LG 11/15, 1.)

Løninformation nr. 21 af 7. oktober 2015 (LG 11/15, 1.) Løninformation nr. 21 af 7. oktober 2015 (LG 11/15, 1.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 11/15, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 13. oktober 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret.

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret. Hj.nr.: 2007-2000-21 Aftale om opsparing af frihed (Fridøgnsbanken) Med henvisning til 3 i Finansministeriets og centralorganisationernes aftale af 14. juni 2002 om opsparing af frihed samt 3 i aftale

Læs mere

CFUs generelle krav ved aftale- og overenskomstforhandlingerne

CFUs generelle krav ved aftale- og overenskomstforhandlingerne Centralorganisationernes Fællesudvalg 12.december 2007 14224.26 CFUs generelle krav ved aftale- og overenskomstforhandlingerne 2008 Det gode arbejdsliv Vi har alle et ønske om helhed og sammenhæng i vores

Læs mere

OK15. Kommuner og regioner. Tryghed med perspektiv

OK15. Kommuner og regioner. Tryghed med perspektiv OK15 Kommuner og regioner Tryghed med perspektiv Program: 14.00 Velkomst og introduktion v/gunner Gamborg 14.10 Løn og pension 14.30 Spørgsmål og svar 14.40 Kandidater, forskning og professionsudvikling

Læs mere

OK-13 GENNEMGANG AF DET SAMLEDE RESULTAT

OK-13 GENNEMGANG AF DET SAMLEDE RESULTAT OK-13 GENNEMGANG AF DET SAMLEDE RESULTAT Indholdsfortegnelse: Om gennemgangen af forhandlingsresultatet: Side 1 Indledning: Side 2 Staten: Side 3 Kommuner: Side 7 Regioner: Side 10 Om gennemgangen af forhandlingsresultatet

Læs mere

Cirkulære om aftale om

Cirkulære om aftale om Cirkulære om aftale om Arbejdstid, tillæg mv. til tjenestemandslignende ansatte adjunkter, lektorer og studielektorer under Akademikernes forhandlingsområde ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Forhandlingsoplæg ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne

Forhandlingsoplæg ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne Forhandlingsoplæg ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne 015 (OK-stat) Note Overenskomstens dækningsområde Den 17. december 014 Sagsnr. S-014-75 Dok.nr. D-014-47 sn/bef 1. Redaktionel præcisering af

Læs mere

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område Sundhedskartellets forlig Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område Løn til hele livet Det samlede resultat Generelle lønstigninger på 2,65 pct. (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2005 Cirkulære af 12. december 2005 Perst. nr. 066-05 PKAT nr. 0074 J.nr. 04-333/02-25 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale Cirkulære om organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2005 Cirkulære af 20. september 2006 PKAT nr. 0297 Cirkulære om organisationsaftale for undervisningsassistenter

Læs mere

TRYGHED OG KOMPETENCEUDVIKLING

TRYGHED OG KOMPETENCEUDVIKLING BILAG TIL FORHANDLINGSPROTOKOL 1 TRYGHED OG KOMPETENCEUDVIKLING Parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten Den økonomiske krise og behovet for løbende opgavemæssige og organisatoriske forandrings-

Læs mere

Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2011 af aftaler og overenskomster inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde.

Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2011 af aftaler og overenskomster inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde. KL 411 Overbragt Lærernes Centralorganisation Niels Hemmingsens Gade 10, 4 1153 København V Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2011 af aftaler og overenskomster inden for Lærernes Centralorganisations

Læs mere

Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område

Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område Cirkulære om organisationsaftale for Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område 2008 Cirkulære af 26. marts 2010 Perst.

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til GL s OK18-krav

Hovedbestyrelsens forslag til GL s OK18-krav www.gl.org Hovedbestyrelsens forslag til GL s OK18-krav Repræsentantskabet skal på repræsentantskabsmødet 26. april 2017 vedtage GL s krav til OK18. Hovedbestyrelsen indstiller, at nedenstående 15 krav

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2013 FOR IDA/Ddl s [ FORHANDLINGSOMRÅDE

FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2013 FOR IDA/Ddl s [ FORHANDLINGSOMRÅDE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN IDA/Ddl FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2013 FOR IDA/Ddl s [ FORHANDLINGSOMRÅDE Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Cirkulære om aftale om

Cirkulære om aftale om Cirkulære om aftale om Tillæg mv. til tjenestemandslignende ansatte adjunkter, lektorer og studielektorer under AC s forhandlingsområde ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2005 Cirkulære af

Læs mere

Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved de Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved de Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) Cirkulære om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved de Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) 2010 Cirkulære af 5. juli 2010 Perst. nr. 024-10 J.nr. 08-335-13 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

2) Der afsættes en pulje på 1,4 mio.kr. til udmøntning efter nærmere aftale mellem Fængselsforbundet og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

2) Der afsættes en pulje på 1,4 mio.kr. til udmøntning efter nærmere aftale mellem Fængselsforbundet og Direktoratet for Kriminalforsorgen. 20. januar 2011 MES J.nr. Resultatet af forhandlingerne mellem Fængselsforbundet, OAO- Stat og henholdsvis Direktoratet for Kriminalforsorgen og Finansministeriet, Personalestyrelsen om udmøntning af forliget

Læs mere