NYT. Over 5 % i rente på pensionen. 28. april LÆS OM: NU FÅR DU EN ENDNU STÆRKERE AKADEMIKER- PENSIONER I I FØRERTRØJEN NR. 1 / APRIL 2015 DIP+JØP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT. Over 5 % i rente på pensionen. 28. april LÆS OM: NU FÅR DU EN ENDNU STÆRKERE AKADEMIKER- PENSIONER I I FØRERTRØJEN NR. 1 / APRIL 2015 DIP+JØP"

Transkript

1 NYT NR. 1 / APRIL 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Husk Generalforsamling 28. april LÆS OM: Over 5 % i rente på pensionen DIP 35 mia. kr med lemmer. 100 mia. kr medlemmer DIP+JØP NU FÅR DU EN ENDNU STÆRKERE PENSIONSKASSE JØP 65 mia. kr medlemmer. AKADEMIKER- PENSIONER I I FØRERTRØJEN Høj kontorente igen Sammen med ingeniørerne Lave omkostninger

2 2014-regnskab 2014 var et godt investeringsår. AFKAST PÅ 8 % OG SOLID FOR- RENTNING Bio-strøm til briterne 2014 blev et godt investeringsår, og JØP fi k et afkast på 8,0 pct. Langt de fleste medlemmer følger investeringsprofi l 2 og 3, hvor afkastet endte på hhv. 8,1 og 7,0 pct. Forskellen skyldes en højere aktieandel i profi l 2, som har flest yngre medlemmer. I den mindre profi l 1 var afkastet på 16,4 pct. et resultat af høje gevinster på de renteafdækninger, som sikrer garantipensionerne. Forrentning af pensionerne I 2015 har de foreløbige kontorenter samme høje niveau som i 2014: Det vil sige 4,4 pct. i afdeling 1 og 4,6 pct. i afdeling 2. Medlemmer med høje garantier får kontorenter i intervallet 3,5-6,5 pct. Alle satser er efter skat. Omkostninger Administrationsomkostningerne pr. medlem faldt til 894 kr. mod kr. i I 2015 forventes et yderligere fald. Afkast i 2015 Aktierne er fortsat med solide stigninger i 2015, og sidste års rentefald er ligeledes fortsat i år. Dette er baggrunden for afkastudviklingen frem til den 11. marts, hvor afkast er opgjort til 4,5 pct. i investeringsprofi l 2 og 4,0 pct. i investeringsprofi l 3, mens investeringsprofi l 1 har fået et afkast på 9,0 pct. i kraft af gevinster på renteafdækninger. 8 joep.dk/årsrapport % Investering Om to år får Sheffi eld i England et nyt biomassekraftværk, fi nansieret af JØP og andre danske pensionsselskaber. Fonden Copenhagen Infrastructure II, som JØP er med i, øger nu investeringerne. Fonden har indgået aftale om at investere 1,6 mia. kr. af fondens midler i det biomassefyrede kraftværk Brite. Brite skal fyre med lokalt indsamlet affaldstræ, der ellers ville blive deponeret på lossepladser. Kraftværket ventes klar i foråret 2017, og det skal bygges af et konsortium med den danske virksomhed Babcock & Wilcow Vølund i en hovedrolle. Esbjergvirksomheden skal være med til at bygge kraftværket, og får bagefter ansvar for driften og vedligeholdelsen af værket, der ligger ved Sheffi eld, England. Projekt nummer 2 i England Brite er fondens anden investering i England. Copenhagen Infrastructure II har også investeret i en vindmøllepark ved Aberdeen, hvor møllerne skal snurre i JØP har givet et samlet tilsagn på 545 mio. kr. til Copenhagen Infrastructure II, der også har DIP, Lægernes Pensionskasse, PensionDanmark, PBU, Nordea, Nykredit, PFA, AP Pension og SEB med ombord. Fonden har indtil videre samlet over 8 mia. kr. øremærket til investering i grøn infrastruktur. Investeringer i grøn infrastruktur er langsigtede med mulighed for et afkast, der ligger betydeligt over langsigtede investeringer i fx traditionelle obligationer. "Copenhagen Infrastructure II har også investeret i en vindmøllepark ved Aberdeen, hvor møllerne skal snurre i 2019."

3 Samarbejde Nu får du en endnu stærkere pensionskasse Fra den 15. juni går JØP og DIP sammen om al administration. Det skal give højere afkast, lavere omkostninger og bedre service. Vi har boet og arbejdet sammen siden 2006 og har undervejs fusioneret vores investeringsafdelinger. Og nu tager vi så det sidste skridt: Den 15. juni etablerer vi fuld fælles administration med ingeniørpensionskassen DIP. Sammenlægningen får umiddelbart ingen praktisk betydning for dig. Du er fortsat medlem af JØP, du har fortsat din opsparing hos os, og vi ændrer ikke i din pensionsordning. De to pensionskasser bevarer bestyrelse, formue og kundeidentitet. De bedste tilbud Ved at gå sammen om administrationen kan både DIP og JØP give medlemmerne en endnu bedre pensionsløsning, end det er muligt hver for sig. Og ambitionen er klar, siger formand for bestyrelsen i JØP, Anders Eldrup: DIP/JØP vil være den bedste pensionskasse på det voksende akademikermarked. Det er en offensiv sammenlægning, der skal være med til at skabe konsolidering i markedet og give de bedste tilbud til medlemmerne på investeringer, produkter og services. SKAT Du er gruppeforsikret her i JØP, og præmierne til gruppeforsikringer er b-indkomst, som vi oplyser til SKAT og dermed til din årsopgørelse. I år er beløbet kr. (1.824 kr. hvis du er pensionist). Har du fået nyt job og er i tvivl om pensionen? Lad os hjælpe dig. Ring eller skriv Find dine tal på joep.dk HUSK: Du kan altid fi nde din aktuelle pensionsoversigt på joep.dk. Find også din depotoversigt for joep.dk/min-pension Lavere omkostninger Sammenlægningen sænker omkostningerne og skaber samtidig en mere attraktiv arbejdsplads, der kan fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere. Det nye pensionskassefællesskab DIP/JØP der senere på året får et mere mundret navn bliver boende i Flintholm Company House på Frederiksberg. Her bor også samarbejdspartneren Lægernes Pensionskasse, som fortsætter med egen administration med bankdrift. Er du klar til pension? joep.dk DIP 35 mia. kr med lemmer. JØP 65 mia. kr medlemmer. Vi holder pensionsmøde tirsdag den 19. maj på Frederiksberg. Mødet er for dig, der overvejer at gå på pension inden for få år. Tid, sted og tilmelding fi nder du på joep.dk. Pensionsmøde 100 mia. kr medlemmer DIP+JØP joep.dk/seniormøde

4 Lave omkostninger Akademikerpensioner i førertrøjen De akademiske pensionskasser leverer høje afkast og lave omkostninger, viser analyse. 28. april kl DAGSORDEN JØP holder ordinær GENERALFORSAMLING tirsdag den 28. april 2015 kl i Flintholm Company House, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsrapport 2014 til godkendelse De akademiske pensionskasser hører til landets ældste, og erfaring er tydeligvis godt, når det handler om pension. Både på afkast og omkostninger slår akademikerkasserne de kommercielle selskaber klart. Det viser en undersøgelse af afkast, omkostninger og medlemstilfredshed, som en gruppe akademikerkasser har udarbejdet ved at samle data fra 34 selskaber i pensionssektoren suppleret med analyser fra Kirstein Finans, Penge- og Pensionspanelet samt Aalund Research. Konklusionerne er krystalklare, når det gælder afkastet og omkostninger. Akademikerkassernes afkast er både under ét og hver for sig højere end de kommercielle selskaber, De Årlig Omkostninger i Procent, ÅOP* Årlige Omkostninger i Procent ligger også lavere end både kommercielle selskaber og resten af branchen og omkostningerne ser ud til at forsætte med at falde gennem øget samarbejde. Medlemstilfredsheden er generelt høj, men om høj er bedre end kommercielle selskaber, vides ikke; for der findes ikke tilfredshedsundersøgelser, som gør det muligt at sammenligne. De syv akademiske pensionskasser* har tilsammen over medlemmer og forvalter over 300 mia. kr. * De syv AC-pensionskasser: JØP, DIP, Lægernes Pensionskasse, ISP samt Magistrenes, Jordbrugsakademikere/Dyrlægernes og Arkitekternes Pensionskasse. 40-årig 60-årig 60-årig pensionist JØP 0,80 % 0,70 % 0,60 % Akademiske 0,86 % 0,78 % 0,73 % Kommercielle 1,31 % 1,18 % 1,15 % Branchen 1,01 % 0,88 % 0,85 % 4. Forslag om vedtægtsændringer mv. 5. Godkendelse af valg af formand for pensionskassens bestyrelse 6. Valg af et uafhængigt medlem af bestyrelsen 7. Forslag om valg af fire medlemmer til bestyrelsen og suppleanter for hver af disse 8. Forslag fra medlemmer 9. Valg af revisor og revisorsuppleant 10. Eventuelt Alle medlemmer kan deltage i generalforsamlingen. Deltager du ikke, kan du lade en deltager stemme for dig ved fuldmagt. Du giver lettest fuldmagt via joep.dk under Generalforsamling, Brug NemID. Alternativt kan du samme sted printe og udfylde en fuldmagtsformular, som vi skal have modtaget i JØP senest den 24. april joep.dk/generalforsamling *Ved et depot på kr. og årlig indbetaling på kr.

5 Generalforsamling Skal JØP sortliste kul? På generalforsamlingen skal medlemmerne bl. a. diskutere et forslag om at stoppe investeringer i kul. Vejr-chef i bestyrelsen Djøf har valgt cand.scient.pol. Marianne Thyrring, 55, til den plads i JØPs bestyrelse, som Djøfs Hovedbestyrelse råder over. Her afløser hun Charlotte Münter, der har ønsket at udtræde. Marianne Thyrring er uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet Efter ansættelser som bl.a. ministersekretær i Skatteministeriet og forskellige stillinger i EU-regi, kom hun i 1999 til Miljøministeriet, hvor hun fra var departementschef. Siden 2013 har hun været direktør i DMI. Skal JØP pålægges at afvikle sine investeringer i verdens 100 største kulselskaber, eller er valg og fravalg af investeringer noget bestyrelsen bestemmer? Og skal det være klimahensyn eller hensyn til afkastet, der vejer tungest, når JØP investerer? Det er nogle af de spørgsmål, som bliver sat til debat på generalforsamlingen den 28. april på baggrund af et forslag fra medlemmer organiseret i gruppen Ansvarlig Fremtid. På generalforsamlingen skal der også diskuteres et medlemsforslag om at oprette puljer, hvor medlemmer med særlig investeringsinteresser henvises til at investere for egen regning og risiko. Endelig skal forsamlingen drøfte et forslag, der blandt andet ønsker samme investeringssammensætning i profil 2 og profil 3. Du kan læse alle forslag og bestyrelsens bemærkninger og svar i generalforsamlingens dagsorden på joep.dk. joep.dk/generalforsamling Valg til bestyrelsen Der er valg til bestyrelsen i år. På joep.dk kan du læse alt om valget og kandidaterne. Bestyrelsen sammensættes af en Djøf-udpeget formand (godkendes af generalforsamlingen), samt yderligere to medlemmer fra Djøf. Fire medlemmer vælges ved direkte valg, mens ét uafhængigt medlem vælges af generalforsamlingen. Forslag til bestyrelse: Anders Eldrup (formand) Lars Qvistgaard (Djøf, næstformand) Marianne Thyrring (Djøf) Tina Aggerholm (uafhængig) Torben Huss (direkte valg) Peter Løchte Jørgensen (direkte valg) Martin Randrup Klintholm (direkte valg) Sven-Karsten Topp (direkte valg) Sidste år faldt omkostningerne for tredje år i træk og i år falder de igen. Hos os får dine børn under 24 år børnepension, hvis der sker dig noget. joep.dk/generalforsamling

6 Høj forrentning Igen over 5 % i rente på din pension I 2015 giver vi igen over 5 pct. i kontorente. Det er markant mere, end du typisk får i sammenlignelige kommercielle ordninger, og sådan har det været længe. Spørgsmålet er: Kan det fortsætte? Renten har sat nye bundrekorder, og i flere banker skal du nu betale for at sætte penge ind. Så er det lidt sjovere at spare op til pension ikke mindst i JØP. Her lyder den foreløbige kontorente for i år på 5,4 pct. i afdeling 2, mens næsten alle afdeling 1-medlemmer får 5,2 pct. i kontorente. Efter skat er tallene hhv. 4,4 og 4,2 pct. Det er præcis samme niveau som i 2014, og kigger man tilbage over de seneste ti år, har kontorenten i afdeling 1 ligget på omkring 5,2 pct. i gennemsnit, mens afdeling 2 ligger på 5,5 pct. Tallene er ikke helt sammenlignelige, fordi afdelingerne investerer lidt forskelligt. Men niveauet taler et tydeligt sprog. Navnlig i de senere år har JØPs kontorenter ligget betydeligt over de kontorenter, som kommercielle pensionsselskaber har givet deres kunder med sammenlignelige ordninger. Der er flere forklaringer på forspringet, hvoraf de vigtigste er høje afkast, lave omkostninger samt afvikling af garantierne, så flere penge lander på medlemmernes depoter frem for på JØPs reservelager. Desuden er JØP medlemsejet, så pengene bliver i kundernes lommer. Spørgsmålet er nu: Kan JØP blive ved med at give dig op mod 5,5 pct. i kontorente? 10 % 0 % Jøp Afdeling 2 5,5 % Tal før skat Svaret er: Det bliver svært. Den lave rente gør det vanskeligt at opnå høje afkast på traditionelle obligationer. Afkastet skal i stedet hentes på aktier, ejendomme, unoterede aktier, grønne investeringer og infrastruktur, som alle har det til fælles, at afkastet er mere usikkert. Det vil give større udsving i afkastet og dermed en øget usikkerhed om kontorenten. joep.dk 10 års kontorente (gennemsnit) Jøp Afdeling 1 5,2 % Kommercielle selskaber 4,1 % Udgivet af JØP, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg Telefon , joep.dk CVR nr.: Redaktion: Kragh Kommunikation Ansvh. red.: Torben Visholm Layout: Rumfang Oplag: Redaktionen slut Foto af Marianne Thyrring: Erik Refner JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE 6

september 2013 stor formue sparer Mange OMkOstninger det kan næsten altid blive lidt bedre Med blikket fremad sådan er din PensiOnsOrdning

september 2013 stor formue sparer Mange OMkOstninger det kan næsten altid blive lidt bedre Med blikket fremad sådan er din PensiOnsOrdning september 2013 Side 2: sådan er din PensiOnsOrdning Side 3: ny HJeMMeside Side 8 stor formue sparer Mange OMkOstninger Lægernes Pensionskasse står stærkt: Formuen på 70 mia. kr. giver betydelige stordriftsfordele,

Læs mere

Din pension Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Din pension Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Din pension Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Invitation til generalforsamling Side 10 Fem flotte år og 8,9 pct. afkast i 2013 Side 3 Fem år med mere for mindre Side 6 Dagsorden til generalforsamlingen

Læs mere

Tillidsrepræsentanterne: De vigtige bindeled

Tillidsrepræsentanterne: De vigtige bindeled maj 2014 Tillidsrepræsentanterne: De vigtige bindeled Side 2 Unipension øverst på podiet Pensionskassernes investeringsafkast i 2013 er de bedste i den danske pensionssektor Side 4 Investeringer i fossile

Læs mere

Din pension MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer

Din pension MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer Din pension MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer Invitation til generalforsamling Side 10 Fem flotte år og 8,3 pct. afkast i 2013 Side 3 Fem år med mere for mindre Side 6 Dagsorden til

Læs mere

K/S-projekter kan spænde ben for sommerhuset

K/S-projekter kan spænde ben for sommerhuset september 2012 Side 4: 7 ud af 10 kroner retur til medlemmerne Side 6: Laveste rente i 100 år Side 3 det betyder skatte reformen for din pension Et flertal i Folketinget indgik i sommer aftale om en ny

Læs mere

Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Generalforsamling 2015 Se indlæg Partnerskab for livet Side 3 På vej mod et lavrentesamfund Side 8 Flotte afkast sikrer pensionen Side

Læs mere

IKKE FLERE PaPIRBREVE

IKKE FLERE PaPIRBREVE SEPtEMBER 2014 SIdE 2: til EthVERt BEhOV SIdE 3: REGN SELV PÅ DIN PENSION SIdE 4: SIdE 4 GOD VIND til LÆGERNE Pensionskassen investerer godt 500 mio. kroner i vindmølle-projekt i den tyske del af Nordsøen.

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

medlem af jøp joep.dk

medlem af jøp joep.dk medlem af jøp JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Velkommen i JØP 4 Hvordan ser din pension ud i JØP? JØP Almindelig ordning Ratepension højere pension i starten Supplerende alderspension

Læs mere

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger CVR-nr: 30186028 Femårsoversigt hovedtal og nøgletal Side 5 Ledelsens beretning Side 6 Investering: Fem flotte år og 8,9 pct. i 2013 Side

Læs mere

Referat: Ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 28. april 2014

Referat: Ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 28. april 2014 Referat: Ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 28. april 2014 Formalia Antal fremmødte 53 Fuldmagter til bestyrelsen 7 Fuldmagter til 3. mand 0 Instruktionsfuldmagter

Læs mere

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du mere i pension 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Scor 500.000 mer 2 e i pension Skal du vælge det

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

FORSTÅ DIN PENSION November 2014

FORSTÅ DIN PENSION November 2014 FORSTÅ DIN PENSION November 2014 Indholdsfortegnelse Din pensionsordning... 2 Fra pensionsbidrag til pension... 2 Medlemsweb... 3 Pensionstilsagnet... 3 Er der forskel på mænd og kvinders pension... 3

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 ÅRSRAPPORT 2013 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 LEDELSESBERETNING: Begivenheder 2013... 3 Finanstilsynets inspektion... 3 Aalunds AMP barometer... 3 Pensionstjek... 3 Etiske hensyn... 3 Medlemmernes

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Sparer du nok op? Hvad får du og hvad får du brug for

Sparer du nok op? Hvad får du og hvad får du brug for pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension tema Sparer du nok op? Hvad får du og hvad får du brug for nr. 1 forår 2012 indhold Opskriften på en god alderdom 3 Lav rente og højere skatter

Læs mere

Hvad ved du om din pension?

Hvad ved du om din pension? Hvad ved du om din pension? PENSIONSMARKEDSRÅDET Udgiver: Pensionsmarkedsrådet Ansvarshavende redaktør: Professor dr. jur., Linda Nielsen Redaktionel rådgiver: Communiqué as. Redaktionen: Pensionsmarkedsrådet

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

Bladet. 3 mio.kr. en kvart milliard i overskud ALM. BRAND. Skadeforsikring runder. Lån og spar op til samme rente

Bladet. 3 mio.kr. en kvart milliard i overskud ALM. BRAND. Skadeforsikring runder. Lån og spar op til samme rente ALM. BRAND Bladet NR. 3 SEPTEMBER 2011 Skadeforsikring runder en kvart milliard i overskud Lån og spar op til samme rente Papir- og portobesparelser for mere end 3 mio.kr. Skadeforsikring runder en kvart

Læs mere

MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER. Mangfoldighed

MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER. Mangfoldighed NU MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER Mangfoldighed Mariane Dissing, adm. dir. FA Når variation skaber glæde Rigtig mange af FA s medlemmer arbejder hver dag med at fremme ligestillingen

Læs mere

Nr. 69 Marts 2007 Pen-Sam gentager succesen

Nr. 69 Marts 2007 Pen-Sam gentager succesen Nr. 69 Marts 2007 Pen-Sam gentager succesen Den 20. april kan du igen gå til kamp mod sofaen, cigaretterne, kagerne og de overfl ødige kilo. Pen-Sam inviterer dig til at dyste med og mod dine kolleger

Læs mere

Kort og godt om... Din pensionsordning

Kort og godt om... Din pensionsordning Kort og godt om... Din pensionsordning Pension handler om andet end alderdom, gråt hår og petanque! Pension handler både om din fremtid og din nutid. For din pensionsordning er både en opsparing og en

Læs mere

pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension Det er fedt at spare op! Christina Falkberg fra Sparexperimentet

pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension Det er fedt at spare op! Christina Falkberg fra Sparexperimentet pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension Det er fedt at spare op! Christina Falkberg fra Sparexperimentet nr. 2 efterår 2014 indhold Fælleskonference hvad ønsker medlemmerne? Læs side

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere