NYT. Over 5 % i rente på pensionen. 28. april LÆS OM: NU FÅR DU EN ENDNU STÆRKERE AKADEMIKER- PENSIONER I I FØRERTRØJEN NR. 1 / APRIL 2015 DIP+JØP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT. Over 5 % i rente på pensionen. 28. april LÆS OM: NU FÅR DU EN ENDNU STÆRKERE AKADEMIKER- PENSIONER I I FØRERTRØJEN NR. 1 / APRIL 2015 DIP+JØP"

Transkript

1 NYT NR. 1 / APRIL 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Husk Generalforsamling 28. april LÆS OM: Over 5 % i rente på pensionen DIP 35 mia. kr med lemmer. 100 mia. kr medlemmer DIP+JØP NU FÅR DU EN ENDNU STÆRKERE PENSIONSKASSE JØP 65 mia. kr medlemmer. AKADEMIKER- PENSIONER I I FØRERTRØJEN Høj kontorente igen Sammen med ingeniørerne Lave omkostninger

2 2014-regnskab 2014 var et godt investeringsår. AFKAST PÅ 8 % OG SOLID FOR- RENTNING Bio-strøm til briterne 2014 blev et godt investeringsår, og JØP fi k et afkast på 8,0 pct. Langt de fleste medlemmer følger investeringsprofi l 2 og 3, hvor afkastet endte på hhv. 8,1 og 7,0 pct. Forskellen skyldes en højere aktieandel i profi l 2, som har flest yngre medlemmer. I den mindre profi l 1 var afkastet på 16,4 pct. et resultat af høje gevinster på de renteafdækninger, som sikrer garantipensionerne. Forrentning af pensionerne I 2015 har de foreløbige kontorenter samme høje niveau som i 2014: Det vil sige 4,4 pct. i afdeling 1 og 4,6 pct. i afdeling 2. Medlemmer med høje garantier får kontorenter i intervallet 3,5-6,5 pct. Alle satser er efter skat. Omkostninger Administrationsomkostningerne pr. medlem faldt til 894 kr. mod kr. i I 2015 forventes et yderligere fald. Afkast i 2015 Aktierne er fortsat med solide stigninger i 2015, og sidste års rentefald er ligeledes fortsat i år. Dette er baggrunden for afkastudviklingen frem til den 11. marts, hvor afkast er opgjort til 4,5 pct. i investeringsprofi l 2 og 4,0 pct. i investeringsprofi l 3, mens investeringsprofi l 1 har fået et afkast på 9,0 pct. i kraft af gevinster på renteafdækninger. 8 joep.dk/årsrapport % Investering Om to år får Sheffi eld i England et nyt biomassekraftværk, fi nansieret af JØP og andre danske pensionsselskaber. Fonden Copenhagen Infrastructure II, som JØP er med i, øger nu investeringerne. Fonden har indgået aftale om at investere 1,6 mia. kr. af fondens midler i det biomassefyrede kraftværk Brite. Brite skal fyre med lokalt indsamlet affaldstræ, der ellers ville blive deponeret på lossepladser. Kraftværket ventes klar i foråret 2017, og det skal bygges af et konsortium med den danske virksomhed Babcock & Wilcow Vølund i en hovedrolle. Esbjergvirksomheden skal være med til at bygge kraftværket, og får bagefter ansvar for driften og vedligeholdelsen af værket, der ligger ved Sheffi eld, England. Projekt nummer 2 i England Brite er fondens anden investering i England. Copenhagen Infrastructure II har også investeret i en vindmøllepark ved Aberdeen, hvor møllerne skal snurre i JØP har givet et samlet tilsagn på 545 mio. kr. til Copenhagen Infrastructure II, der også har DIP, Lægernes Pensionskasse, PensionDanmark, PBU, Nordea, Nykredit, PFA, AP Pension og SEB med ombord. Fonden har indtil videre samlet over 8 mia. kr. øremærket til investering i grøn infrastruktur. Investeringer i grøn infrastruktur er langsigtede med mulighed for et afkast, der ligger betydeligt over langsigtede investeringer i fx traditionelle obligationer. "Copenhagen Infrastructure II har også investeret i en vindmøllepark ved Aberdeen, hvor møllerne skal snurre i 2019."

3 Samarbejde Nu får du en endnu stærkere pensionskasse Fra den 15. juni går JØP og DIP sammen om al administration. Det skal give højere afkast, lavere omkostninger og bedre service. Vi har boet og arbejdet sammen siden 2006 og har undervejs fusioneret vores investeringsafdelinger. Og nu tager vi så det sidste skridt: Den 15. juni etablerer vi fuld fælles administration med ingeniørpensionskassen DIP. Sammenlægningen får umiddelbart ingen praktisk betydning for dig. Du er fortsat medlem af JØP, du har fortsat din opsparing hos os, og vi ændrer ikke i din pensionsordning. De to pensionskasser bevarer bestyrelse, formue og kundeidentitet. De bedste tilbud Ved at gå sammen om administrationen kan både DIP og JØP give medlemmerne en endnu bedre pensionsløsning, end det er muligt hver for sig. Og ambitionen er klar, siger formand for bestyrelsen i JØP, Anders Eldrup: DIP/JØP vil være den bedste pensionskasse på det voksende akademikermarked. Det er en offensiv sammenlægning, der skal være med til at skabe konsolidering i markedet og give de bedste tilbud til medlemmerne på investeringer, produkter og services. SKAT Du er gruppeforsikret her i JØP, og præmierne til gruppeforsikringer er b-indkomst, som vi oplyser til SKAT og dermed til din årsopgørelse. I år er beløbet kr. (1.824 kr. hvis du er pensionist). Har du fået nyt job og er i tvivl om pensionen? Lad os hjælpe dig. Ring eller skriv Find dine tal på joep.dk HUSK: Du kan altid fi nde din aktuelle pensionsoversigt på joep.dk. Find også din depotoversigt for joep.dk/min-pension Lavere omkostninger Sammenlægningen sænker omkostningerne og skaber samtidig en mere attraktiv arbejdsplads, der kan fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere. Det nye pensionskassefællesskab DIP/JØP der senere på året får et mere mundret navn bliver boende i Flintholm Company House på Frederiksberg. Her bor også samarbejdspartneren Lægernes Pensionskasse, som fortsætter med egen administration med bankdrift. Er du klar til pension? joep.dk DIP 35 mia. kr med lemmer. JØP 65 mia. kr medlemmer. Vi holder pensionsmøde tirsdag den 19. maj på Frederiksberg. Mødet er for dig, der overvejer at gå på pension inden for få år. Tid, sted og tilmelding fi nder du på joep.dk. Pensionsmøde 100 mia. kr medlemmer DIP+JØP joep.dk/seniormøde

4 Lave omkostninger Akademikerpensioner i førertrøjen De akademiske pensionskasser leverer høje afkast og lave omkostninger, viser analyse. 28. april kl DAGSORDEN JØP holder ordinær GENERALFORSAMLING tirsdag den 28. april 2015 kl i Flintholm Company House, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsrapport 2014 til godkendelse De akademiske pensionskasser hører til landets ældste, og erfaring er tydeligvis godt, når det handler om pension. Både på afkast og omkostninger slår akademikerkasserne de kommercielle selskaber klart. Det viser en undersøgelse af afkast, omkostninger og medlemstilfredshed, som en gruppe akademikerkasser har udarbejdet ved at samle data fra 34 selskaber i pensionssektoren suppleret med analyser fra Kirstein Finans, Penge- og Pensionspanelet samt Aalund Research. Konklusionerne er krystalklare, når det gælder afkastet og omkostninger. Akademikerkassernes afkast er både under ét og hver for sig højere end de kommercielle selskaber, De Årlig Omkostninger i Procent, ÅOP* Årlige Omkostninger i Procent ligger også lavere end både kommercielle selskaber og resten af branchen og omkostningerne ser ud til at forsætte med at falde gennem øget samarbejde. Medlemstilfredsheden er generelt høj, men om høj er bedre end kommercielle selskaber, vides ikke; for der findes ikke tilfredshedsundersøgelser, som gør det muligt at sammenligne. De syv akademiske pensionskasser* har tilsammen over medlemmer og forvalter over 300 mia. kr. * De syv AC-pensionskasser: JØP, DIP, Lægernes Pensionskasse, ISP samt Magistrenes, Jordbrugsakademikere/Dyrlægernes og Arkitekternes Pensionskasse. 40-årig 60-årig 60-årig pensionist JØP 0,80 % 0,70 % 0,60 % Akademiske 0,86 % 0,78 % 0,73 % Kommercielle 1,31 % 1,18 % 1,15 % Branchen 1,01 % 0,88 % 0,85 % 4. Forslag om vedtægtsændringer mv. 5. Godkendelse af valg af formand for pensionskassens bestyrelse 6. Valg af et uafhængigt medlem af bestyrelsen 7. Forslag om valg af fire medlemmer til bestyrelsen og suppleanter for hver af disse 8. Forslag fra medlemmer 9. Valg af revisor og revisorsuppleant 10. Eventuelt Alle medlemmer kan deltage i generalforsamlingen. Deltager du ikke, kan du lade en deltager stemme for dig ved fuldmagt. Du giver lettest fuldmagt via joep.dk under Generalforsamling, Brug NemID. Alternativt kan du samme sted printe og udfylde en fuldmagtsformular, som vi skal have modtaget i JØP senest den 24. april joep.dk/generalforsamling *Ved et depot på kr. og årlig indbetaling på kr.

5 Generalforsamling Skal JØP sortliste kul? På generalforsamlingen skal medlemmerne bl. a. diskutere et forslag om at stoppe investeringer i kul. Vejr-chef i bestyrelsen Djøf har valgt cand.scient.pol. Marianne Thyrring, 55, til den plads i JØPs bestyrelse, som Djøfs Hovedbestyrelse råder over. Her afløser hun Charlotte Münter, der har ønsket at udtræde. Marianne Thyrring er uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet Efter ansættelser som bl.a. ministersekretær i Skatteministeriet og forskellige stillinger i EU-regi, kom hun i 1999 til Miljøministeriet, hvor hun fra var departementschef. Siden 2013 har hun været direktør i DMI. Skal JØP pålægges at afvikle sine investeringer i verdens 100 største kulselskaber, eller er valg og fravalg af investeringer noget bestyrelsen bestemmer? Og skal det være klimahensyn eller hensyn til afkastet, der vejer tungest, når JØP investerer? Det er nogle af de spørgsmål, som bliver sat til debat på generalforsamlingen den 28. april på baggrund af et forslag fra medlemmer organiseret i gruppen Ansvarlig Fremtid. På generalforsamlingen skal der også diskuteres et medlemsforslag om at oprette puljer, hvor medlemmer med særlig investeringsinteresser henvises til at investere for egen regning og risiko. Endelig skal forsamlingen drøfte et forslag, der blandt andet ønsker samme investeringssammensætning i profil 2 og profil 3. Du kan læse alle forslag og bestyrelsens bemærkninger og svar i generalforsamlingens dagsorden på joep.dk. joep.dk/generalforsamling Valg til bestyrelsen Der er valg til bestyrelsen i år. På joep.dk kan du læse alt om valget og kandidaterne. Bestyrelsen sammensættes af en Djøf-udpeget formand (godkendes af generalforsamlingen), samt yderligere to medlemmer fra Djøf. Fire medlemmer vælges ved direkte valg, mens ét uafhængigt medlem vælges af generalforsamlingen. Forslag til bestyrelse: Anders Eldrup (formand) Lars Qvistgaard (Djøf, næstformand) Marianne Thyrring (Djøf) Tina Aggerholm (uafhængig) Torben Huss (direkte valg) Peter Løchte Jørgensen (direkte valg) Martin Randrup Klintholm (direkte valg) Sven-Karsten Topp (direkte valg) Sidste år faldt omkostningerne for tredje år i træk og i år falder de igen. Hos os får dine børn under 24 år børnepension, hvis der sker dig noget. joep.dk/generalforsamling

6 Høj forrentning Igen over 5 % i rente på din pension I 2015 giver vi igen over 5 pct. i kontorente. Det er markant mere, end du typisk får i sammenlignelige kommercielle ordninger, og sådan har det været længe. Spørgsmålet er: Kan det fortsætte? Renten har sat nye bundrekorder, og i flere banker skal du nu betale for at sætte penge ind. Så er det lidt sjovere at spare op til pension ikke mindst i JØP. Her lyder den foreløbige kontorente for i år på 5,4 pct. i afdeling 2, mens næsten alle afdeling 1-medlemmer får 5,2 pct. i kontorente. Efter skat er tallene hhv. 4,4 og 4,2 pct. Det er præcis samme niveau som i 2014, og kigger man tilbage over de seneste ti år, har kontorenten i afdeling 1 ligget på omkring 5,2 pct. i gennemsnit, mens afdeling 2 ligger på 5,5 pct. Tallene er ikke helt sammenlignelige, fordi afdelingerne investerer lidt forskelligt. Men niveauet taler et tydeligt sprog. Navnlig i de senere år har JØPs kontorenter ligget betydeligt over de kontorenter, som kommercielle pensionsselskaber har givet deres kunder med sammenlignelige ordninger. Der er flere forklaringer på forspringet, hvoraf de vigtigste er høje afkast, lave omkostninger samt afvikling af garantierne, så flere penge lander på medlemmernes depoter frem for på JØPs reservelager. Desuden er JØP medlemsejet, så pengene bliver i kundernes lommer. Spørgsmålet er nu: Kan JØP blive ved med at give dig op mod 5,5 pct. i kontorente? 10 % 0 % Jøp Afdeling 2 5,5 % Tal før skat Svaret er: Det bliver svært. Den lave rente gør det vanskeligt at opnå høje afkast på traditionelle obligationer. Afkastet skal i stedet hentes på aktier, ejendomme, unoterede aktier, grønne investeringer og infrastruktur, som alle har det til fælles, at afkastet er mere usikkert. Det vil give større udsving i afkastet og dermed en øget usikkerhed om kontorenten. joep.dk 10 års kontorente (gennemsnit) Jøp Afdeling 1 5,2 % Kommercielle selskaber 4,1 % Udgivet af JØP, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg Telefon , joep.dk CVR nr.: Redaktion: Kragh Kommunikation Ansvh. red.: Torben Visholm Layout: Rumfang Oplag: Redaktionen slut Foto af Marianne Thyrring: Erik Refner JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE 6

Generalforsamling. Torsdag den 18. april 2013. Scandic Copenhagen

Generalforsamling. Torsdag den 18. april 2013. Scandic Copenhagen Generalforsamling Torsdag den 18. april 2013 Scandic Copenhagen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår valg af Lars Svenning Andersen 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen om pensionskassens

Læs mere

Investering JØP slår investeringerne sammen med DIP Side 7. 12 mia. kr. ind på medlemmernes konti

Investering JØP slår investeringerne sammen med DIP Side 7. 12 mia. kr. ind på medlemmernes konti Skattereform Skatterabat i 2013, hvis du er fyldt 60 år Side 2 Investering JØP slår investeringerne sammen med DIP Side 7 Afkast Året starter med aktier i front Bagsiden april 2013 JØP NYHEDSBREV J U R

Læs mere

Generalforsamling. Mandag den 18. april Scandic Copenhagen

Generalforsamling. Mandag den 18. april Scandic Copenhagen Generalforsamling Mandag den 18. april 2016 Scandic Copenhagen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Lars Svenning Andersen 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen om pensionskassens

Læs mere

Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse

Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse Torsdag 26. april 2012 i Arkitekternes Hus, København Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger MP Pension Pensionskassen

Læs mere

Vi kigger ind i en fremtid med lave afkast på de traditionelle obligationer, der før var den stabiliserende faktor i danskernes pensionsopsparinger.

Vi kigger ind i en fremtid med lave afkast på de traditionelle obligationer, der før var den stabiliserende faktor i danskernes pensionsopsparinger. Formandens mundtlige beretning JØPs Generalforsamling den 28. april 2015 (det talte ord gælder) = regibemærkninger Kan renten blive lavere? Nej, det er svært at forstille

Læs mere

Generalforsamling 2011

Generalforsamling 2011 Generalforsamling 2011 Velkommen til generalforsamlingen 2 Dagsordenens pkt. 1 Valg af dirigent 3 Dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens beretning 4 Gruppeforsikringen før og efter ændringer 5 Overgangsordning

Læs mere

NYT. Når det utænkelige sker. Alternative investeringer frem for sløje obligationer OMKOSTNINGER LÆS OM: STÆRK FREMGANG FOR TILFREDSHEDEN

NYT. Når det utænkelige sker. Alternative investeringer frem for sløje obligationer OMKOSTNINGER LÆS OM: STÆRK FREMGANG FOR TILFREDSHEDEN Når det utænkelige sker Tryghed side 3 NYT NR. 2 / OKTOBER 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE LÆS OM: Alternative investeringer frem for sløje obligationer STÆRK FREMGANG FOR TILFREDSHEDEN OMKOSTNINGER

Læs mere

NYT. Flere valgmuligheder. i "Man tænker da over, at pension er vigtigt" LÆS OM: NYE LEJLIGHEDER I VALBY INTERES- SERET?

NYT. Flere valgmuligheder. i Man tænker da over, at pension er vigtigt LÆS OM: NYE LEJLIGHEDER I VALBY INTERES- SERET? "Man tænker da over, at pension er vigtigt" Pension side 3 NYT NR. 2 / OKTOBER 2016 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE NYE LEJLIGHEDER I VALBY INTERES- SERET? VIL DU MED I VORES MEDLEMSPANEL? LÆS

Læs mere

MP generalforsamling 2012

MP generalforsamling 2012 MP generalforsamling 2012 Mandag 23. april 2012, Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Frederiksberg. Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger MP Pension

Læs mere

NYT Medlem nr. Nu får du bedre forsikringer i længere tid. Vi har brug for din , så vi kan kontakte dig.

NYT Medlem nr. Nu får du bedre forsikringer i længere tid. Vi har brug for din  , så vi kan kontakte dig. Medlem nr. 60.000 Casper Jull Olsen Medlemmer side 3 NYT NR. 2 / DECEMBER 2017 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE VI LØFTER ANSVARET I FLOK Ansvarlighed side 2 Nu får du bedre forsikringer i længere

Læs mere

Generalforsamling i PJD 2013

Generalforsamling i PJD 2013 Generalforsamling i PJD 2013 29. april 2013 kl. 17.00, Radisson Blu, Frederiksberg Generalforsamling :: 29. april 2013 :: PMT :: 1 Dagsordenens punkt 1: Valg af dirigent Generalforsamling :: 29. april

Læs mere

PJD generalforsamling 2012

PJD generalforsamling 2012 PJD generalforsamling 2012 Onsdag 25. april 2012, Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Frederiksberg. Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger MP Pension

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2016 TORSDAG DEN 14. APRIL INGENIØRHUSET

GENERALFORSAMLING 2016 TORSDAG DEN 14. APRIL INGENIØRHUSET GENERALFORSAMLING 2016 TORSDAG DEN 14. APRIL INGENIØRHUSET VALG AF DIRIGENT 2 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning og fremlæggelse af årsrapport 3. Beslutning om fordeling af overskud

Læs mere

Generalforsamling 2011

Generalforsamling 2011 Generalforsamling 2011 1 Velkommen til generalforsamlingen 2 Dagsordenens pkt. 1 Valg af dirigent 3 Dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens beretning 4 Gruppeforsikringen før og efter ændringer 5 Bestyrelsens

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling. Generalforsamling 2014

Velkommen til Generalforsamling. Generalforsamling 2014 Velkommen til Generalforsamling 2014 Foredrag med Michael Møller: Opsparing i et livstidsperspektiv Professor, CBS. Særinteresser: Privatøkonomi og pension. Medlem af Nationalbankens bestyrelse. Forfatter

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse

Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse 22. april 2013 kl. 17.00 på Godsbanen i Aarhus Generalforsamling :: 22. april 2013 :: PMT :: 1 Dagsordenens punkt 1: Valg af dirigent Generalforsamling ::

Læs mere

JØP Generalforsamling. Tirsdag den 28. april 2015

JØP Generalforsamling. Tirsdag den 28. april 2015 JØP Generalforsamling Protokol Tirsdag den 28. april 2015 Den 28. april 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse i Flintholm Company House, Dirch Passers Allé

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension november 2012 læs denne folder, før du beslutter dig Genfremsættelse af Tilbud om omtegning af din pension J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

Generalforsamling. Mandag den 28. april Flintholm Company House

Generalforsamling. Mandag den 28. april Flintholm Company House Generalforsamling Mandag den 28. april 2014 Flintholm Company House Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår valg af Lars Svenning Andersen 2 Forslag om taletidsregler Taletidsregler på generalforsamlingen

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension læs denne folder, før du beslutter dig Tilbud om omtegning af din pension bestyrelsen anbefaler at omtegne J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling 19. april 2010

Generalforsamling 19. april 2010 Generalforsamling 19. april 2010 Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger MP Pension Pensionskassen for Magistre og Psykologer Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

NYT. Zacchi høster frugterne. Flere valgmuligheder. i din pension LÆS OM: DU LEVER ENDNU LÆNGERE MEDLEMSMØDE KLIMA & INVESTERINGER NR.

NYT. Zacchi høster frugterne. Flere valgmuligheder. i din pension LÆS OM: DU LEVER ENDNU LÆNGERE MEDLEMSMØDE KLIMA & INVESTERINGER NR. Zacchi høster frugterne Pension side 3 NYT NR. 1 / MARTS 2016 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE LÆS OM: Flere valgmuligheder i din pension DU LEVER ENDNU LÆNGERE KLIMA & INVESTERINGER MEDLEMSMØDE

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Generalforsamling i din pensionskasse

Generalforsamling i din pensionskasse April 2013 Generalforsamling i din pensionskasse Mandag den 22. april 2012 kl. 17.00 er der generalforsamling i pensionskassen. På www.arkitektpension.dk/apgf2013 kan du læse og downloade dokumenter, som

Læs mere

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK - får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK - får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

AnsvarligFremtid. - Et globalt initiativ mod global opvarmning - Din (demokratiske) mulighed for at ændre pensionsselskabernes investeringer

AnsvarligFremtid. - Et globalt initiativ mod global opvarmning - Din (demokratiske) mulighed for at ændre pensionsselskabernes investeringer AnsvarligFremtid - Et globalt initiativ mod global opvarmning - Din (demokratiske) mulighed for at ændre pensionsselskabernes investeringer v. Thomas Meinert Larsen, AnsvarligFremtid Debatmøde: Ansvarlige

Læs mere

NYT. "Djøf erne har opskriften på det lange liv" Digital kommunikation Vi har brug for din LÆS OM: DIN PENSION SKAL HOLDE LÆNGERE END FØR

NYT. Djøf erne har opskriften på det lange liv Digital kommunikation Vi har brug for din  LÆS OM: DIN PENSION SKAL HOLDE LÆNGERE END FØR "Djøf erne har opskriften på det lange liv" Interview side 2 NYT NR. 1 / MARTS 2017 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE DIN PENSION SKAL HOLDE LÆNGERE END FØR VI ÆNDRER DIN PENSIONSPROGNOSE TIL AUGUST

Læs mere

Generalforsamling 2011

Generalforsamling 2011 Generalforsamling 2011 1 Velkommen til generalforsamlingen 2 Dagsordenens pkt. 1 Valg af dirigent 3 Dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens beretning 4 Gruppeforsikringen før og efter ændringer 5 Overgangsordning

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

HALVÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk HALVÅRSRAPPORT JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Tlf.: 38 18 87 00 joep@joep.dk CVR NR: 19676889 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kort og godt om... Din pensionsordning

Kort og godt om... Din pensionsordning Kort og godt om... Din pensionsordning Pension handler om andet end alderdom, gråt hår og petanque! Pension handler både om din fremtid og din nutid. For din pensionsordning er både en opsparing og en

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Kend din pensionsordning. TDC Fælles gennemgang

Kend din pensionsordning. TDC Fælles gennemgang Kend din pensionsordning TDC Fælles gennemgang - 2016 Agenda Velkommen Om ISP Min Pension følg din ordning Optimering af din pension - valg og muligheder Anbefalinger når livet skifter Nye produkter og

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Det forpligter at rådgive om penge, pension og investeringer Hvad er forskellen på Bankpension og andre pensionsselskaber? Der er flere, men en af

Læs mere

LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april.

LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april. PRESSEMEDDELELSE 21. marts 2007 LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april. LD opsparingen 20 doblet

Læs mere

Generalforsamling 16. april 2009

Generalforsamling 16. april 2009 Generalforsamling 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Årsregnskab/resultatanvendelse Forslag fra bestyrelsen Forslag fra medlemmerne Valg af revision Eventuelt Arkitekternes Pensionskasse

Læs mere

Danske pensionsselskaber skal afvikle deres investeringer i økonomisk højrisikable og etisk problematiske kul-, og olie- og gasselskaber.

Danske pensionsselskaber skal afvikle deres investeringer i økonomisk højrisikable og etisk problematiske kul-, og olie- og gasselskaber. Danske pensionsselskaber skal afvikle deres investeringer i økonomisk højrisikable og etisk problematiske kul-, og olie- og gasselskaber. Thomas Meinert Larsen, AnsvarligFremtid initiativet Lørdag 23.

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. HALVÅR 2014 Pæne afkast Afkastet af

Læs mere

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Hvornår kan du få invalidepension? 4 Vurdering af erhvervsevnen 4 Ansøgning 5 Børnepension 5 Dokumentation ved udbetaling

Læs mere

Vi skal også debattere medlemsforslag om blandt andet aktivt ejerskab og grønne investeringer.

Vi skal også debattere medlemsforslag om blandt andet aktivt ejerskab og grønne investeringer. Indledning Engang var pension sort snak. i dag er pension det nye sort. Det er nu nok at stramme den. Men interessen for pension stiger markant i disse år. For eksempel fik web-siden Pensionsinfo.dk sidste

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Referat af. DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 3. april 2014 kl. 17.00 i Ingeniørhuset

Referat af. DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 3. april 2014 kl. 17.00 i Ingeniørhuset Referat af DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 3. april 2014 kl. 17.00 i Ingeniørhuset 1. Valg af dirigent Advokat Henrik Oehlenschlæger blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

PENSION MED GODE MULIGHEDER

PENSION MED GODE MULIGHEDER PENSION MED GODE MULIGHEDER EN ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL LEDERPENSION TILPAS ORDNINGEN TIL DIT LIV Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Om

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS Søren Palfelt, marts 2013 DAGSORDEN PFA Plus Fremtidens pensionsløsning Hvad er det nye? Investering og afkast Forsikringsdækninger

Læs mere

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du investerer sammen med PFA I PFA Invest trækker du på den samme investeringsmotor,

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION

REGLER FOR RATEPENSION 1 REGLER FOR RATEPENSION Indhold 2 Regler for Ratepension i JØP 5 Bilag 1 6 Ordforklaring 6 Bilag 2 CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Juni 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Regler

Læs mere

Baggrund PENSION AF KLAUS KRØIGAARD

Baggrund PENSION AF KLAUS KRØIGAARD PENSION AF KLAUS KRØIGAARD Baggrund MP Pension, tidligere Magistrenes Pensionskasse, har 54.000 medlemmer, alle med en akademisk uddannelse inden for de fagområder, der dækkes af magistre herunder gymnasielærere

Læs mere

Generalforsamling. 24. april 2013 kl. 17.00 på SAS Radisson i Aarhus. Generalforsamling 2013 :: 24. april 2013 :: PMT :: 1

Generalforsamling. 24. april 2013 kl. 17.00 på SAS Radisson i Aarhus. Generalforsamling 2013 :: 24. april 2013 :: PMT :: 1 Generalforsamling 24. april 2013 kl. 17.00 på SAS Radisson i Aarhus Generalforsamling 2013 :: 24. april 2013 :: PMT :: 1 Velkommen: Det nye format DIALOG - alle er med Borddiskussioner i centrum Vandrende

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2013 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

HALVÅRSRAPPORT 2013 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk HALVÅRSRAPPORT JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Tlf.: 38 18 87 00 joep@joep.dk CVR-NR: 19676889 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER

MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER Det logiske valg www.dip.dk DER FINDES EN PENSIONSKASSE, SOM KENDER INGENIØRER BEDRE END DE FLESTE DIP er drevet af ingeniører for ingeniører, og det har vi været

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Hvordan arbejder DIP/JØP med klimahensyn i investeringsstrategien?

Hvordan arbejder DIP/JØP med klimahensyn i investeringsstrategien? Hvordan arbejder DIP/JØP med klimahensyn i investeringsstrategien? v/adm. direktør Torben Visholm 14. marts 2016 1 Temperaturstigninger Jordkloden bliver varmere Temperaturerne stiger i takt med øget koncentration

Læs mere

Bilag indholdsfortegnelse:

Bilag indholdsfortegnelse: 3 Bilag indholdsfortegnelse: 1. INVESTERINGSAFKAST I LD... 4 2. TILSKREVET AFKAST MEDLEMMERNES TOPLINJE OG BUNDLINJE... 4 3. INVESTERINGSAFKAST I LD VÆLGER... 5 4. AFKAST I PULJERNE... 5 4.1. Høje aktieafkast

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Beretning - første

Læs mere

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Lægernes Pension pensionskassen for læger 20.05.2016 31/24 Side 2/5 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pension? Kunne det være bedre for mig som læge

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Danica Traditionel

Læs mere

Generalforsamling 21. april 2009

Generalforsamling 21. april 2009 Generalforsamling 21. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Årsregnskab Forslag Valg af bestyrelse Valg af revision Eventuelt Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere

Læs mere

Benchmarkanalyse for privattegnede livscyklusprodukter

Benchmarkanalyse for privattegnede livscyklusprodukter Benchmarkanalyse for privattegnede livscyklusprodukter 5. november 2013 BEDSTpension finansiel rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Analysen... 3 3 Sammenfatning... 4 4 Forventet

Læs mere

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION Denne analyse, lavet i dec. 2006, viser, at ca. 30 % af de organiserede små og mellemstore virksomheder har for lille eller ingen pension eller formue, selvom

Læs mere

Din pension Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Din pension Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Din pension Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Invitation til generalforsamling Side 10 Fem flotte år og 8,9 pct. afkast i 2013 Side 3 Fem år med mere for mindre Side 6 Dagsorden til generalforsamlingen

Læs mere

Rådgivning. Fordele. Selvbetjening. Det logiske valg

Rådgivning. Fordele. Selvbetjening. Det logiske valg Rådgivning Fordele Selvbetjening Servicefordele Det logiske valg Servicefordele I DIP er vi specialiserede i at rådgive ingeniører, så du får maksimalt udbytte af din pension. Vi præsenterer her tre områder,

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP 1 REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP Indhold 2 Regler for Rateforsikring i JØP 5 Bilag 1 5 Ordforklaring 5 Bilag 2 5 Appendiks CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré November 2014 JURISTERNES

Læs mere

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du mere i pension 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Scor 500.000 mer 2 e i pension Skal du vælge det

Læs mere

Der deltog 250 medlemmer i generalforsamlingen og herudover var 391 repræsenteret ved fuldmagt.

Der deltog 250 medlemmer i generalforsamlingen og herudover var 391 repræsenteret ved fuldmagt. PROTOKOL År 2014 den 28. april afholdtes ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse i Flintholm Company House, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg Fra bestyrelsen deltog:

Læs mere

Bestyrelsesarbejdet i finansielle virksomheder set i lyset af den skærpede finansielle regulering

Bestyrelsesarbejdet i finansielle virksomheder set i lyset af den skærpede finansielle regulering Bestyrelsesarbejdet i finansielle virksomheder set i lyset af den skærpede finansielle regulering Adm. direktør Torben Möger Pedersen 3. december 2013 Agenda I Lidt historik II Hvordan har arbejdsmarkedspensionernes

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Generalforsamling. Tirsdag den 28. april 2015. Flintholm Company House

Generalforsamling. Tirsdag den 28. april 2015. Flintholm Company House Generalforsamling Tirsdag den 28. april 2015 Flintholm Company House Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår valg af Lars Svenning Andersen 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen om

Læs mere

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1 DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION Dansk Aktionærforening V/ Carsten Holdum Maj 2012 side 1 AGENDA Finanskrise Nye vilkår for din pension Opsparing i et lavrentesamfund At få drømme og

Læs mere

Forsikring & Pension Pensionsselskaber - markedsandele 2013. Bruttopræmier og

Forsikring & Pension Pensionsselskaber - markedsandele 2013. Bruttopræmier og Forsikring & Pension Pensionsselskaber - markedsandele 2013 medlemsbidrag Beløb i mio. kr. Markedsandel i pct. Koncern PFA Pension 24.773 19 Danica Pension 16.837 12,6 Nordea Liv A/S 12.193 9,1 PensionDanmark

Læs mere

Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion

Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion 1 24. april 2014 Punkt 1: Valg af dirigent Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse og godkendelse af Årsrapport 2013 4. Forslag

Læs mere

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal København, den 25. oktober 2010 Analyse af Unit Link Pension: Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal Morningstar har analyseret på afkastet i Unit Link pensioner i 3. kvartal af 2010. Analysen

Læs mere

Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010

Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010 Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 3 Metode til Management Summary Struktur for Management Summary Management Summary starter

Læs mere

Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse marts 2014 Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger Investering gennem investeringsfonde er et alternativ til at købe aktier og obligationer direkte. Når investor

Læs mere

Indhold. Indledning. Indledning 1. Metodebeskrivelsen. Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5. Erklæringer

Indhold. Indledning. Indledning 1. Metodebeskrivelsen. Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5. Erklæringer Metodebeskrivelse for opgørelse af ÅOK og ÅOP for 2013 Indhold Indledning Indledning 1 Metodebeskrivelsen Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5 Erklæringer Direktionens erklæring 6 Den uafhængige revisors

Læs mere

Referat af. DIP s ordinære generalforsamling Tirsdag den 12. april 2011 kl i Ingeniørhuset

Referat af. DIP s ordinære generalforsamling Tirsdag den 12. april 2011 kl i Ingeniørhuset Referat af DIP s ordinære generalforsamling Tirsdag den 12. april 2011 kl. 17.00 i Ingeniørhuset 1. Valg af dirigent Advokat Henrik Oehlenschlæger blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Ordinær generalforsamling i JØP den 18. april 2016

Referat fra Ordinær generalforsamling i JØP den 18. april 2016 Referat fra Ordinær generalforsamling i JØP den 18. april 2016 Formand Anders Eldrup Jeg vil gerne byde velkommen til JØPs generalforsamling i 2016. Dejligt at se så mange er kommet. Vi har en dagsorden,

Læs mere

Pension med med muligheder mange muligheder

Pension med med muligheder mange muligheder Pension med Pensionmange med muligheder mange muligheder Brug livet! Det handler om dig Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Pharmadanmark

Læs mere

I alt 2.766.965. Heraf livsforsikringsselskaber 2.013.190 Heraf tværgående pensionskasser 646.091

I alt 2.766.965. Heraf livsforsikringsselskaber 2.013.190 Heraf tværgående pensionskasser 646.091 for pensionskoncerner 2014 Der findes yderligere data på de øvrige ark 1 PFA Pension 408.477 2 Danica Pension 315.579 3 Sampension 257.357 4 Nordea Liv A/S 213.360 5 PensionDanmark 170.951 6 Industriens

Læs mere

PENSION HOS PFA. en komplet ordning

PENSION HOS PFA. en komplet ordning PENSION HOS PFA en komplet ordning 1 Indhold Komplet ordning 4 HVORFOR PFA PLUS? Afkast 6 Overblik 8 Rådgivning 10 En kvalificeret anbefaling Med PFA Plus kommer du til at opleve, at vi adskiller os fra

Læs mere

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Tjenestemand de forskellige modeller 3 Overførsel af din JØP pension til din tjenestemandspension 3 Hvilende

Læs mere

Guide. pension. MEST ud af din. sider. Sådan scorer du 100.000 kr. mere i pension. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. pension. MEST ud af din. sider. Sådan scorer du 100.000 kr. mere i pension. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få MEST ud af din pension 12 sider Sådan scorer du 100.000 kr. mere i pension Penge og pension INDHOLD I DETTE HÆFTE: Scor

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning

Læs mere

URAFSTEMNING 30. maj til 13. juni 2013

URAFSTEMNING 30. maj til 13. juni 2013 URAFSTEMNING 30. maj til 13. juni 2013 Bestyrelsen fremsatte et forslag om en ny formålsbestemmelse på generalforsamlingen i april. Forslaget opnåede 61 pct. flertal, men ikke den nødvendige 2/3 tilslutning.

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. - en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. - en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER - en enkel og fleksibel løsning 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsløsning.

Læs mere

Referat af. DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 12. april 2012 kl. 17.00 i Ingeniørhuset

Referat af. DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 12. april 2012 kl. 17.00 i Ingeniørhuset Referat af DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 12. april 2012 kl. 17.00 i Ingeniørhuset 1. Valg af dirigent Advokat Henrik Oehlenschlæger blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24.

Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24. Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24. november 2009 Konsekvenser for skatten Bundskatten sænkes 1,5 procentpoint

Læs mere

Redigering Layout Mandag

Redigering Layout Mandag 4 investor Redigering Nicolaj Vorre Layout Julie Hugger Petersen Mandag den 4. februar 2013 Christian og Henrik Tiedemann er søn og far, men også krafterne bag den uafhængige investeringsforening Independent

Læs mere

OPP-undersøgelse i Forsikring & Pensions medlemskreds, 2015 AF MOHAMED ABDULLAHI MUQTAR

OPP-undersøgelse i Forsikring & Pensions medlemskreds, 2015 AF MOHAMED ABDULLAHI MUQTAR 1. MARTS 16 OPP-undersøgelse i Forsikring & Pensions medlemskreds, 15 AF MOHAMED ABDULLAHI MUQTAR Om notatet Forsikring & Pension har gennemført en medlemsundersøgelse om investeringer i offentlig-private

Læs mere