DM dansk magisterforening årsrapport 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DM dansk magisterforening årsrapport 2013"

Transkript

1 DM kort fortalt

2 2 Christian Strøm har været adm. direktør i DM siden Som øverste administrative chef i DM er han ansvarlig for et budget på 150 millioner kroner og 110 fuldtidsansatte medarbejdere.

3 DM og vores medlemmer 3 DM og vores medlemmer DM bliver større DM har vokseværk. De seneste fem år er vi blevet 25 procent flere i folden, så vi med udgangen af 2013 repræsenterer medlemmer. Antallet af medlemmer har stor betydning, fx når vi skal søge indflydelse på Christiansborg og i det øvrige lobbyarbejde, ligesom det har betydning i vores arbejde og fordeling af poster i hovedorganisation Akademikerne, hvor DM s formand Ingrid Stage i 2013 i en periode var formand. DM s nye hus I 2012 købte vi kvadratmeter lokaler på Peter Bangs Vej i København. Målet med Akademikerhuset var at samle en række foreninger, der arbejder for at forbedre akademikeres arbejdsliv. Det er sket i 2013 og vil ske i Foreninger, der er flyttet ind i DM s lokaler eller gør det i 2014 Magistrenes A-kasse Arkitektforbundet De Offentlige Tandlæger Dansk Kiropraktor Forening Fællessekretariatet (som blandt andet tæller Jordbrugs akademikerne, Den Danske Dyrlægeforening og Danske Skov- og Landskabsingeniører) Viden om medlemmerne I en omfattende medlemsundersøgelse i 2013 spurgte vi medlemmerne om alt fra tilfredshed med DM, kendskabet til vores forskellige medlemstilbud og til forbrug af vores forskellige medier. Denne viden bruger vi i vores arbejde for at forbedre forholdene som højtuddannet på arbejdsmarkedet og i vores arbejde for at servicere bedst muligt, når medlemmerne kontakter os med et konkret problem eller søger råd og vejledning. Derudover søsatte vi i 2013 projekter inden for dimittend- og ph.d.-området. Det gjorde vi for at øge vores viden i den daglige medlemsrådgivning og for at bruge denne viden i vores lobbyarbejde og øvrige interessevaretagelse af medlemmerne. Hvordan bliver vi flere? I 2013 indledte vi et formaliseret samarbejde med Magistres A-kasse i forhold til at hverve nye medlemmer, mens de læser på universitetet. De seneste fem år er vores studentersektion næsten fordoblet, men der er plads til endnu flere studerende i DM. Det er derfor målet, at vi med dette samarbejde kan blive endnu flere medlemmer af DM. Sidste år blev vi nye studentermedlemmer i DM.

4 4 Lotte Spanggaard blev i 2013 ansat som forhandlingsdirektør DM, hvor hun er øverste leder for 42 forhandlingskonsulenter og sekretærer. En af dem er Jacob Plenaa Thorngreen, som rådgiver privatansatte medlemmer om løn- og ansættelsesforhold.

5 Rådgivning om løn- og ansættelsesforhold 5 Rådgivning om lønog ansættelsesforhold Kollektiv interessevaretagelse Gennem kollektive overenskomster og aftaler på både det offentlige og private område er det DM s ambition at forbedre løn- og arbejdsvilkår på det akademiske arbejdsmarked. Løn DM gennemfører hvert år en under søgelse af lønniveauet. Det gør vi for at have en klar og entydig dokumentation, når vi forhandler med arbejdsgivere. Vi bruger den naturligvis også som en nødvendig viden i vores daglige arbejde, når du ringer ind og fx spørger, om du ligger på det rigtige lønniveau. Afskedigelse: 545 I 2013 modtog vi knap 6000 henvendelser om jeres løn- og ansættelsesforhold. De mest almindelige sager var inden for: Ferie: 102 Barsel/adoption: 138 Stress: 147 Arbejdsmiljø: 152 Sygdom: 191 Vilkårsændring: 205 Ansættelse: Individuel interessevaretagelse DM står hver dag til rådighed i konkrete problemstillinger, eller hvis du søger råd og vejledning på et mere overordnet plan. Tillidsvalgte: 599 Løn: Hvad tjener medlemmer af DM i gennemsnit? Offentligt ansatte I staten: kr. I regionerne: kr. I kommunerne: kr. Lønnen for offentligt ansatte DM ere steg 2,5 procent fra 2012 til Privatansatte Uddannet inden for naturvidenskab: kr. Uddannet inden for humaniora: kr. Lønnen for privatansatte DM-medlemmer steg 4,4 procent fra 2012 til Alle tal er inklusive pension.

6 6 Hvis du som medlem ringer til vores karriererådgivning, får du måske Niels Borup i røret. I 14 år har han givet karrieretip og gode råd til DM s medlemmer. Lise Ryberg Hoffmann er advokatfuldmægtig i DM og vurderer og fører de medlemssager om løn og ansættelse, der ikke kan løses ved almindelig forhandling.

7 Karrieresparring og anden rådgivning 7 Karrieresparring og anden rådgivning Karriererådgivning Når medlemmer af DM på et tidspunkt i deres arbejdsliv har brug for karrieresparring, står vi klar med råd og vejledning. Det kan fx være i forbindelse med karriereskifte, hvor der er et ønske om at skifte job eller branche eller i forbindelse med en opsigelse, tilbagevenden efter barsel eller i en akut opstået situation, hvor et medlem har brug for rådgivning. Vi gennemførte i 2013 I 2013 modtog DM s advokater 39 sager fra forhandlingskonsulenterne, hvilket er på samme niveau som i Hovedvægten af sagerne har omhandlet afskedigelser, sager i strid med ligebehandlingsloven samt sager om manglende løn, ophavsret eller bonus. Socialrådgiver- og psykologordning Vi har en socialrådgiver, der varetager sager om fx fleksjob og sygedagpenge. Vi har også mulighed for at henvise til psykolog, hvis du som medlem oplever psykiske problemer i relation til dit arbejdsliv. 687 ansøgningstjek medlemmer fik karriererådgivning 483 kom til en karriere samtale i DM Socialrådgiverordningen hjalp i medlemmer DM s advokatfunktion Kommer du ud for en sag på dit arbejde, der ikke kan klares ved almindelig forhandling, har DM en advokatfunktion, der overtager sagen. Psykologordning hjalp i medlemmer

8 8 Trein Møller (tv) og Anna Dalsgaard arbejder til dagligt med Fagligt forum, som giver dig krydderi til dit faglige og professionelle arbejdsliv og forærer dig en mulighed for at netværke med kolleger og andre med samme faglige interessefællesskaber som dig.

9 Fagligt forum DM s faglige universer 9 Fagligt forum DM s faglige universer Fagligt forum er DM s tilbud til dig, der gerne vil have inspiration til dit faglige og professionelle arbejdsliv. I Fagligt forum kan du dele viden og netværke fysisk såvel som virtuelt med personer med samme faglige interessefællesskaber som dig. Med Fagligt forum ønsker vi at understøtte faglige netværk og stille en platform til rådighed for diskussioner og debat. Fagligt forum på LinkedIn LinkedIn er stedet, hvor Fagligt forums onlinedebat og networking finder sted. Vi lægger udvalgte artikler på LinkedIn og giver dig inspiration til og tip om vores fyaftensmøder medlemmer var medlem af en LinkedIn-gruppe tilknyttet Fagligt forum med udgangen af Mest besøgte fyraftensmøder i 2013 Kroppens sprog i professionel praksis: 124 deltagere Eksistens og engagement kernen i Kierkegaards menneskesyn: 120 deltagere dm.dk/fagligtforum I de faglige universer er der et flow af nye artikler og fyraftensmøder, der holder dig opdateret på dine faglige interesseområder. I de faglige universer kunne du ved udgangen af 2013 læse 161 artikler. Mest læste artikler på dm.dk/fagligtforum i 2013 Derfor spiser og drikker du for meget Den sociale hjerne Fyraftensmøder Videndeling og networking ved fysisk fremmøde finder sted på vores fyraftensmøder, hvor du kan høre foredragsholdere, eksperter og andre dele ud af deres viden. Det er også her, du møder ligesindede, som du måske har debatteret med på LinkedIn. I 2013 blev der holdt 48 fyraftensmøder med i alt deltagere i Fagligt forum-regi.

10 10 Kim Rønsholt har selv været tillidsvalgt i 15 år. I dag rådgiver han DM s tillidsvalgte. Det samme gør Trine Lund Niegel, der også underviser tillidsrepræsentanterne på vores kurser.

11 DM på arbejdspladserne 11 DM på arbejdspladserne DM s repræsentanter på arbejdspladserne DM s tillidsrepræsentanter på arbejdspladserne spiller en væsentlig rolle i vare tagelsen af løn- og ansættelsesvilkår. De tillidsvalgte er vores forlængede arm lokalt og kan løse en række af de problemer og udfordringer, du står overfor i kraft af deres kendskab til din arbejdsplads retningslinjer, kutymer og kultur. Uddannelse af tillidsvalgte Vi gennemfører hver måned kurser for tillidsvalgte, hvor vi klæder dem på til at varetage medlemmernes interesser på arbejdspladsen bedst muligt. Vi tilbyder kurser for både nye og erfarne tillidsvalgte inden for fx roller, funktioner og mandat som tillidsvalgt samt forhandlingstræning og lønforhandling. TR-undersøgelse I 2013 gennemførte vi en omfattende undersøgelse af arbejdsforholdene for vore tillidsvalgte. Det gjorde vi for, at vi kan blive endnu bedre til at servicere vores tillidsvalgte og for at give dem bedre redskaber til at rådgive vores medlemmer ude på arbejdspladserne. De tillidsvalgte Varetager medlemmernes interesser Forhandler med ledelsen om fx løn, kompetenceudvikling og personalepolitikker Bisidder for kolleger i personalesager som fx advarsler, påtaler eller afskedigelser Fungerer som vagthund overfor ledelsen i forhold til om (u)skrevne regler og kutymer brydes. Så mange tillidsvalgte har DM Tillidsrepræsentanter (inklusive fællestillidsrepræsentanter) Tillidsrepræsentantsuppleanter Arbejdsmiljørepræsentanter Kontaktpersoner I alt har DM oplysninger på tillidsvalgte, der repræsenterer DM-medlemmer enten som medlem af DM eller en anden akademisk organisation.

12 12 Sidste år gennemførte DM Efteruddannelse 50 kurser med i alt 539 deltagere. Rikke Holst (tv) er ansvarlig for kurserne og Dorte Petersen er kursussekretær og behjælpelig, hvis kursister eller undervisere mangler noget på kurserne.

13 Videre uddannelse og videndeling 13 Videreuddannelse og videndeling Efteruddannelse Vi specialiserer os i kurser målrettet netop de udfordringer, du som højtuddannet møder i dit arbejdsliv. Vi følger de aktuelle tendenser på det akademiske arbejdsmarked tæt og har fingeren på pulsen, når det gælder højtuddannedes behov for kompetenceudvikling. Mentorordning Vi vil gerne give mentorer og mentees en ramme for faglig og personlig karriereudvikling for begge parter. Vi matcher mentorpar kvalitativt. Det vil sige, at du kun bliver sat sammen med en mentor/mentee, når vi vurderer, at der er et potentiale for et udbytterigt samarbejde for begge parter. I 2013 gennemførte vi 50 kurser med i alt 539 deltagere DM gennemførte i mentor/menteeforløb Fyraftensmøder og workhops Hvert år holder vi mange gratis medlemsmøder og workshops, som skal give medlemmerne en konkret viden inden for deres arbejdsområde. Vi holdt 41 fyraftensmøder om karriere med i alt deltagere Vi gennemførte 24 workshops med i alt 415 deltagere

14 14 I 2013 ansatte vi Esben Geist som ny presse- og kommunikationschef. Han er ansvarlig for vores indsats i medierne og for vores direkte medlems kommunikation i form af primært nyhedsbrevet Nyt fra DM og dm.dk

15 DM s medier 15 DM s medier dm.dk og magisterbladet.dk dm.dk er din onlineadgang til rådgivning, service, faglig inspiration og medlemstilbud. Du får også overblik over, hvordan vi varetager medlemmernes interesser kollektivt såvel som individuelt. Magisterbladet.dk er DM s nye mediesite, hvor du dagligt bliver opdateret på viden inden for det akademiske arbejdsmarked. Ud over nyheder om dagsaktuelle emner, rummer sitet blogs, anmeldelser og nyt om navne. Sociale medier På facebook har vi sider for både færdiguddannede, studerende og dimittender. På LinkedIn har vi fem grupper inden for karriere, blandt andet andet cand.mag., cand.scient. og cand.pæd. Vi har også LinkedIn-grupper tilknyttet Fagligt forum. Læs mere om dem på side 9. Nyhedsbreve Som medlem modtager du hver uge et elektronisk nyhedsbrev. Nyhedsbrevene indeholder artikler fra magisterbladet.dk, konkrete medlemssager fra forhandlingsområdet samt DM s holdninger til aktuelle politiske udspil og medlemstilbud. Magisterbladet DM s medlemsblad er et journalistisk skrevet og redigeret fagblad. De centrale emner er vilkårene og udviklingen på det akademiske arbejdsmarked. Formålet er at perspektivere, informere, skabe debat og påvirke beslutningsprocesserne inden for primært arbejdsmarkeds-, forsknings- og uddannelsespolitik. Den fysiske udgave af Magisterbladet, som du modtager en gang om måneden, har et læsertal på ifølge Index Danmark/Gallup Nyhedsbrevene bliver hver uge sendt ud til medlemmer. DM s profil på facebook har følgere, mens de studerendes side har På LinkedIn har vore fem karrierenetværksgrupper medlemmer. Derudover udgiver DM en række elektroniske nyhedsbreve og fysiske blade målrettet medlemsgrupper, fx privatansatte eller studerende.

16 Peter Bangs Vej Frederiksberg Telefon dm.dk Redaktion Troels Mørk dm.dk Design og produktion: Datagraf Communications

t i t e l p å a f s n i t

t i t e l p å a f s n i t t i t e l p å a f s n i t 1 Bliv medlem af DM Fordele i dit arbejdsliv dm.dk 2 0 1 0 2 a r b e j d s l i v Kan du se dig selv? DM hører til de mest erfarne og bredeste fagforeninger i Danmark. Det betyder,

Læs mere

Bliv inspireret og klogere på årets TR-dag

Bliv inspireret og klogere på årets TR-dag DM - Fagligt Nyt oktober 2014 Bliv inspireret og klogere på årets TR-dag På årets TR-dag 18. november i DM vil du blive klogere på, hvordan du kan kommunikere med både ledelse og bagland, og du lærer at

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

dm offentlig Mangfoldighed og mange fælles vilkår

dm offentlig Mangfoldighed og mange fælles vilkår dm offentlig n r. 3 1 3. A u g u s t 2 0 1 0 Sektoren for offentlig forvaltning og kommunikation Leder: 34 De utraditionelle er alle vegne 35 Specialkonsulenten: stor åbenhed om løn 36 Kommunikationskonsulenten:

Læs mere

Rådighedstillæg er også for magistre

Rådighedstillæg er også for magistre DM - Fagligt Nyt Rådighedstillæg maj 2014 Rådighedstillæg er også for magistre Rådighedstillægget er for alle akademikergrupper i kommuner, regioner og staten. Det er der bare ikke alle, der er klar over.

Læs mere

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende Ergo TERAPEUTFORENINGEN Fra studerende til jobsøgende 1 Kære nye kollega! Tillykke med din uddannelse som ergoterapeut og velkommen til det faglige fællesskab omkring ergoterapifaget. Du er nu en del af

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

Om medlemskab. Dyrlægeforening

Om medlemskab. Dyrlægeforening Om medlemskab af Den Danske Dyrlægeforening Fællesskab, faglighed og fagforening Den Danske Dyrlægeforening (DDD) er den danske dyrlægestands faglige organisation de ansatte dyrlægers fagforening og praksisejernes

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2015 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2015 TR-uddannelse 2015 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK

HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK JA er det naturlige valg for mig, fordi det er en fagforening, hvor jeg møder faglige interessefæller. DORTHE BRINCK LILLELUND, JA-MEDLEM 2 Foto: Sarah Bender

Læs mere

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som privatansat

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som privatansat HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET - som privatansat SÅDAN BEHANDLER DM EN AFSKEDIGELSESSAG NÅR DU HENVENDER DIG TIL DM I FORBINDELSE MED EN AFSKEDIGELSE, ARBEJDER DM S KONSULENTER MED EN FAST PROCEDURE FOR, HVORDAN

Læs mere

Ergoterapeutforeningen Sekretariatet Nørre Voldgade 90 1358 København K

Ergoterapeutforeningen Sekretariatet Nørre Voldgade 90 1358 København K Etf Region Midt-Nord Mindegade 10 8000 Århus C Tlf. 88 82 62 70 etf.dk/midt-nord Etf Region Syd Lumbyvej 11 5000 Odense C Tlf. 88 82 62 70 etf.dk/syd Etf Region Øst Høje Taastrup Boulevard 82, 1. t.v.

Læs mere

Akademikerne siger ja til OK 15-resultaterne

Akademikerne siger ja til OK 15-resultaterne DM - Fagligt Nyt april 2015 Akademikerne siger ja til OK 15-resultaterne Landets akademikere har stemt ja til overenskomsterne for kommunalt, regionalt og statsligt ansatte. 91,6 procent godkendte forhandlingsresultaterne,

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som offentligt ansat

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som offentligt ansat HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET - som offentligt ansat SÅDAN BEHANDLER DM EN AFSKEDIGELSESSAG NÅR DU HENVENDER DIG TIL DM I FORBINDELSE MED EN AFSKEDIGELSE, ARBEJDER DM S KONSULENTER MED EN FAST PROCEDURE FOR,

Læs mere

Mogens Lønborg, formand

Mogens Lønborg, formand C3 s beretning 1 2 Indholdsfortegnelse De bevidste karrieremål og karrierevalg :: formandens beretning side 5 En businessplan bliver til :: direktørens beretning side 6 Drømmejob på rekord tid :: karriererådgivning

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Overblik med jordforbindelse

Overblik med jordforbindelse NATUR MILJØ VIDENSKAB NATUR MILJØ VIDENSKAB JAs medlemmer er studerende, bachelorer og kandidater inden for jordbrugsvidenskab, naturforvaltning, miljø, energi, ressourceøkonomi, fysisk planlægning, byplanlægning,

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK. SLIP dine kræfter fri

ÅRSBERETNING 2012 NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK. SLIP dine kræfter fri ÅRSBERETNING 2012 NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK SLIP dine kræfter fri 1 Vores dobbelte faglighed skal frem i lyset Jordbrugsakademikerne er akademiske multikunstnere med både gummistøvler og laksko Vi ved

Læs mere

LANDSMØDE2011 Tegning: Anette Carlsen //

LANDSMØDE2011 Tegning: Anette Carlsen // LANDSMØDE2011 Tegning: Anette Carlsen // Hva så Arkitektforbundet? Arkitektforbundet inviterer dig og din kol- Deltag i debatten, hør oplæg `uden filter og nyd en håndbrygget Stauning Classic fra lega

Læs mere

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag?

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Vi er AJKS AJKS er formidlernes foretrukne a-kasse. Vi organiserer journalister, fotografer, pressefotografer, grafikere, produktions medarbejdere, web-redaktører,

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

Dansk Metals servicenøgle

Dansk Metals servicenøgle Dansk Metals servicenøgle - et overblik over service, rettigheder og vigtige regler Velkommen i Metal Som medlem af Dansk Metal er du med i et stærkt fagligt fællesskab, der arbejder på at sikre alle medlemmer

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere