Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide"

Transkript

1 Bliv leverandør til det offentlige Miniguide

2 INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle råd, som du forhåbentligt også vil kunne bruge, når du byder på opgaver hos andre offentlige myndigheder. Gribskov Kommune indkøber for ca. 900 mio. kr. målrettet bygge- og anlægsområdet, øvrige tjenesteydelser og vareindkøb. Den store indkøbsvolumen og købekraft på mange områder gør at kommunen kan stille krav til ydelserne/varerne og samtidig købe bedst og billigst. Vi tilstræber, at ikke kun store virksomheder, men også små og mellemstore virksomheder - lokale som globale - har mulighed for at byde ind på vores opgaver. Derfor tilrettelægges udbud og indkøb, så flest mulige virksomheder har mulighed for at konkurrere om opgaven på lige og gennemsigtige vilkår. Som offentlig myndighed er vi underlagt reglerne for offentlige indkøb, hvilket medfører, at langt de fleste anskaffelser skal ske gennem en lovbestemt proces og indebærer en udbudspligt, når lovbestemte grænseværdier nås. Langt de fleste af vores udbud annonceres både på den fællesoffentlige udbudsportal (www.udbud.dk) og på kommunens egen hjemmeside (www.gribskov.dk/erhverv). Mindre entrepriser bliver normalt udbudt som underhåndsbud. Mere om denne udbudsform senere i denne miniguide.

3 UDBUDS- OG INDKØBSSTRATEGI De overordnet rammer for Gribskov Kommunes udbud og indkøb fremgår af vores Indkøbs- og udbudsstrategi, som du kan finde på kommunens hjemmeside. Det overordnede formål med indkøbs- og udbudsstrategien er at sikre, at borgerne får den bedst mulige service og kvalitet for pengene. Det afgørende er, at opgaven løses på de mest fordelagtige betingelser ved en samlet vurdering af kvalitet, service, miljø og pris dvs. bedst og billigst. UDBUDS- OG INDKØBSFÆLLESSKABER Gribskov Kommune er medlem af Indkøbsfællesskab Nordsjælland (IN), bestående af 12 kommuner. Formålet med dette indkøbsfællesskab er via større fælles udbud at opnå gevinster i form af bedre priser samt sikre en fremtidig god kvalitet, nyere teknologi og effektivitet i forhold til den kommunale opgavevaretagelse. Derudover benytter vi også muligheden for at tilslutte os aftaler indgået af eksterne aktører hvor det er relevant og gevinstrealiserende, herunder SKI (Statens og Kommunernes Indkøbsservice).

4 KEND REGLERNE FOR UDBUD Første skridt på vejen til at vinde udbud er, at du kender til de grundlæggende regler på udbudsområdet. Formålet med udbudsreglerne er, at skabe konkurrence om de offentlige opgaver, så det sikres, at de offentlige opgaver bliver løst af dem, der kan gøre det bedst til prisen. Reglerne bygger på nogle grundlæggende principper om ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet. Ligebehandlingsprincippet, indebærer et krav om lige vilkår, som skal anvendes objektivt og konsekvent over for alle tilbudsgivere. Gennemsigtighedsprincippet, indebærer, at alle nødvendige oplysninger i forbindelse med indgåelse af en offentlig kontrakt skal gøres tilgængelig for alle relevante virksomheder det måtte have interesse i udbuddet. Proportionalprincippet, indebærer krav om saglighed og rimelighed i ordregiverens fastsættelse af krav mv. Udbudsreglerne omfatter tre kategorier af anskaffelser: Bygge- og anlæg, varer og tjenesteydelser. Det er anskaffelsens værdi der afgør om kontraktens skal udbydes efter Tilbudsloven eller EU s udbudsdirektiv.

5 SÅDAN FINDER DU OFFENTLIGE UDBUD Alle offentlige udbud efter Tilbudsloven og EU udbudsdirektiverne annonceres på Derudover publiceres udbud også på kommunens hjemmeside. Langt de fleste af Gribskov Kommunes udbud gennemføres via udbudssystemet Mercell. Alle virksomheder kan tegne et abonnement hos og få oplysninger om udbud. MINDRE ANSKAFFELSER Nu tænker du nok, hvad så med anskaffelser der ligger under de kr. for varer og tjenesteydelser og under de 3 Mio kr. for bygge- og anlægskontrakter? Gribskov Kommunes indkøbs- og udbudspolitik: Disse indkøb foregår ofte via underhåndsbud, hvor 2-3 leverandører bliver spurgt om at afgive et tilbud. Klar grænseoverskridende interesse Aftalen er omfattet af de udbudsretlige principper, hvis aftalen har en klar grænseoverskridende interesse. Grundlæggende forvaltningsprincipper gælder. Ikke klar grænseoverskridende interesse Grundlæggende forvaltningsprincipper gælder. 1. Saglig forvaltning, herunder forbud mod varetagelse af private hensyn.

6 2. Ligebehandlingsprincippet. 3. Forsvarlig økonomisk forvaltning. 4. Proportionalitets princippet. KOMMUNENS UDBUDSPROCES Når Gribskov Kommune udbyder opgaver efter Tilbudsloven og EU s udbudsdirektiver, benyttes oftest procedurerne: Offentligt udbud eller begrænset udbud. Offentligt udbud, er kendetegnet ved, at alle interesserede virksomheder kan afgive tilbud. Begrænset udbud, er kendetegnet ved at udbudsprocessen er delt op i to processer. Først udføres en prækvalifikation af alle interesserede virksomheder, hvor typisk 4-5 virksomheder bliver opfordret til at afgive tilbud på baggrund af personlig forhold samt økonomisk- og teknisk kapacitet. UDBUDSMATERIALET Et udbudsmateriale består af en række dokumenter der som minimum indeholder udbudsbetingelserne, kravspecifikationen, tilbudslisten og kontrakten. I udbudsbetingelserne kan du læse nærmere om rammer og regler for den konkrete udbudsproces. Her kan du læse: 1. En kort beskrivelse af anskaffelsen. 2. Reglerne for hvordan du skal afgive dit tilbud (fx krav til indhold, hvordan du stiller spørgsmål, tilbudsfrist mv.). 3. Kravene til egnethed (også kaldet udvælgelseskriterier). 4. Om selve konkurrencen (også kaldet tildelingskriterier).

7 KRAV TIL EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) For at være sikre på, at vi indgår kontrakt med en leverandør, som ikke skylder mere end kr. til det offentlige og har økonomisk og teknisk kapacitet til at varetage den udbudte anskaffelse, vil vi typisk stille mindstekrav om, at leverandøren har en positiv egenkapital og/eller at leverandøren har erfaring med at udføre lign. opgaver af samme karakter og omfang. SELVE KONKURRENCEN (TILDELINGSKRITERIUM) Når tildelingskriteriet er Laveste pris konkurreres der udelukkende på prisen. Når tildelingskriteriet er Økonomisk mest fordelagtige tilbud konkurreres der ikke kun på pris, men også på andre kriterier som f.eks. kvalitet, leveringssikkerhed mv. Således kan tildelingskriteriet Økonomisk mest fordelagtige tilbud være sammensat af flere underkriterier og delkriterier (eksempel):

8 KRAVSPECIFIKATIONEN Formålet med kravspecifikationen er, at give dig som tilbudsgiver et klart billede af, hvilken anskaffelse vi ønsker at foretage samt de krav til anskaffelsen du skal leve op til. TILBUDSLISTE Vores udbudsmateriale vil ofte indeholde en eller flere tilbudslister, som sikrer, at du som tilbudsgiver afgiver tilbud på de samme vilkår som de andre tilbudsgivere og at indholdet i tilbuddene er struktureret på samme måde. Herved er det nemmere for os at sammenligne og evaluere de indkomne tilbud. KONTAKT TIL KOMMUNEN HVAD MÅ DU? Helt overordnet gælder, at kommunikationen mellem dig og kommunen skal være skriftlig. Hvis der er fejl eller uklarheder i udbudsmaterialet, må du gerne kontakte os. Dog er det ikke tilladt at kontakte os med henblik på at forhandle. Det er fx ikke muligt at spørge ind til hvad der vil være en rimelig pris mv. TIPS OG TRICKS TIL DIT TILBUD Første skridt i udarbejdelse af tilbud er, at få fat på selve udbudsmaterialet. Det fremgår af udbud.dk og på vores hjemmeside, hvordan og hvem du skal henvende dig til for at få udleveret materialet. Når du har modtaget udbudsmaterialet, starter arbejdet med at skrive selve tilbuddet.

9 TJEKLISTE TIL TILBUDDET:

10 BEREGNING AF TILBUDSPRIS Sørg for at lave en grundig udregning, der tager højde for samtlige faktorer og pas på med at presse prisen for meget, for du hænger på den hvis du vinder. Husk at medtage alle omkostninger, direkte såvel som indirekte, fx udgifter til øget kontorhold m.m. Tag også højde for dine udgifter ved at lave tilbud, men lad være med at regne dem direkte ind i tilbuddet. Tilbudsgivning sker for din egen regning. Husk at tage højde for inflation m.m., hvis det er en fastprisopgave hvem bærer risikoen ved en unormalt høj inflation? Det kan være en god ide at spørge din brancheforening til råds. Fælles for alle tilbudsgivere er, at der nemt opstår fejl i tilbuddet såfremt man ikke holder tungen lige i munden.

11 FÅ MERE INSPIRATION Nedenstående link henviser til steder, hvor du kan søge mere viden og information om at skrive tilbud til det offentlige. gribskov.dk/erhverv Find kommunens udbud på hjemmesiden, samt oversigt over hvem kommunen har indgået aftaler med. gribskoverhvervscenter.dk Gribskov Erhvervscenter afholder adskillige arrangementer med temaer om vækstplaner, eksport, projektstøtte, ansættelse, markedsføring og salg. tilbud.udbudsportalen.dk Udbudsportalen tilbyder vejledning i, viden om og værktøj til tilbudsskrivning til offentlige udbud. kfst.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bidrager til at fremme konkurrencen om de offentlige opgaver. Det gør de gennem analyser, vejledning og information. udbud.dk På udbud.dk er de danske offentlige udbud samlet ét sted, så leverandører lettere kan finde de offentlige opgaver. startvaekst.dk/vhhr.dk Væksthus Hovedstadsregionen er et gratis tilbud til dig, der står i spidsen for en vækstorienteret virksomhed. Her kan du få kvalificeret sparring til at komme videre. klfu.dk Klagenævnet for Udbud har til opgave at behandle klager over offentlige ordregiveres overtrædelser af EU-udbudsreglerne og Tilbudsloven.

12 Gribskov Kommune Rådhusvej 3 Postboks Helsinge tlf

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning Offentlige indkøb af varer og tjenester Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning 2010 FORORD Kære læser, INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke myndigheder skal følge udbudsreglerne?...4 1.1 Hvilket

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Indkøbs- & udbudsstrategi Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,8 mia. kr. og mere end

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

god udbudskultur udbud med omtanke

god udbudskultur udbud med omtanke god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN: 978-87-7029-510-9 ISBN:

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik Maj 2012 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser... 3 2.1 Lovgivning... 3 2.2 Indkøb med en kontraktsum større end 1.489.820 kr.... 4 2.3 Indkøb med en kontraktsum

Læs mere

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES Indkøbs- og udbudspolitik 2015 BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 2 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser...

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Februar 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Vedligeholdelse

Læs mere

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget.

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget. Indledning Denne politik udstikker de overordnede rammer og mål for alle udbud og indkøb i Ringsted Kommune. Politikken revideres mindst én gang i hver byrådsperiode. Hvert år fremlægges der en udbudsstrategi

Læs mere

Dialog ved udbud. - hvad er muligt?

Dialog ved udbud. - hvad er muligt? Dialog ved udbud - hvad er muligt? Juni 2010 Dialog ved udbud - hvad er muligt? Vejledning om grænserne for dialog mellem offentlige myndigheder og private virksomheder ved udbud af offentlige kontrakter

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Vejen Kommune 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune, Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

Sortimentsudbud gennem brug af rammeaftaler. Vejledning

Sortimentsudbud gennem brug af rammeaftaler. Vejledning Sortimentsudbud gennem brug af rammeaftaler Vejledning 2014 aftaler Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-566-6

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren)

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) 18. august 2005 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 Indledning... 4

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere