Akademikernes Centralorganisation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akademikernes Centralorganisation"

Transkript

1 Akademikernes Centralorganisation Evaluering af Akademikerkampagnen Marts 2011 Appendiks

2 Indholdsfortegnelse 1. SPØRGERAMMER SPØRGERAMME FOR VIRKSOMHEDER, DER HAR SAGT NEJ TAK TIL MØDE SPØRGERAMME FOR MØDEDELTAGERE SPØRGERAMME FOR KENDSKABSMÅLING INTERVIEWS INTERVIEW INTERVIEW INTERVIEW OVERSIGT OVER AKTIVITET PÅ HJEMMESIDEN GRAF OVER BESØG PÅ AKADEMIKERKAMPAGNEN.DK OVERSIGT OVER LÆSERTAL, AVISER LÆSERTAL FRA GALLUP KENDSKABSMÅLING GRAF OVER KENDSKAB TIL AKADEMIKERKAMPAGNEN GRAF OVER ÅBENHED FOR AT ANSÆTTE EN AKADEMIKER EVALUERING AF PHONERKAMPAGNEN EVALUERING AF PHONERKAMPAGNEN RESULTATER AF PHONERKAMPAGNE RESULTATER AF PHONERKAMPAGNEN

3 1. Spørgerammer 3

4 1.1 Spørgeramme for virksomheder, der har sagt nej tak til møde Akademikerkampagnen Interviewguide (har sagt nej tak til et møde) Goddag, du taler med fra markman. Vi er i øjeblikket ved at lave en evaluering af Akademikerkampagnen og vi ved, at du har været i dialog med en konsulent vedr. dette. Jeg vil meget gerne have lov til at stille dig nogle spørgsmål i den forbindelse. 1. Indledningsvist vil jeg lige spørge dig til den telefonsamtale du havde vedr. Akademikerkampagnen - Hvor dybdegående var din dialog med konsulenten, der ringede til dig? (Et svar) Jeg fik en dybdegående snak med konsulenten Jeg havde en kortere dialog med konsulenten Jeg sagde nej tak til dialog (gå til spg.6) Jeg husker slet ikke at være blevet kontaktet (gå til spg.7) På en skala fra 1-5, hvor 1=i høj grad, 2= i nogen grad, 3=i middel grad, 4=i mindre grad og 5=slet ikke, vil jeg gerne spørge: 2. I hvilken grad kendte du forud for Akademikerkampagnen til mulighederne og fordelene ved at ansætte en akademiker? (Et svar) 1 I høj grad 2 I nogen grad 3 I middel grad 4 I mindre grad 5 slet ikke Ved ikke/ønsker ikke at svare Ved 4, 5 eller ved ikke få en uddybning 4

5 3. I hvilken grad føler du, at du på baggrund af telefonsamtalen med konsulenten fik mere viden om mulighederne og fordelene ved at ansætte en akademiker? (Et svar) 1 I høj grad 2 I nogen grad 3 I middel grad 4 I mindre grad 5 slet ikke Ved ikke/ønsker ikke at svare Ved 4, 5 eller ved ikke få en uddybning 4. Hvilke af følgende muligheder fik du kendskab til i dialogen? (Hjulpet gerne flere svar) Tilskudsordninger Hjælp til rekruttering af akademikere Generelle kompetencer hos akademikere Specifikke muligheder vedr. akademikere i jeres virksomhed Ingen Ved ikke/kan ikke huske På en skala fra 1-5, hvor 1=i høj grad, 2= i nogen grad, 3=i middel grad, 4=i mindre grad og 5=slet ikke, vil jeg gerne spørge: 5

6 5. I hvilken grad er du på baggrund af samtalen blevet mere positiv overfor at ansætte en akademiker i fremtiden? (Et svar) 1 I meget høj grad 2 I nogen grad 3 I middel grad 4 I mindre grad 5 slet ikke Ved ikke/ønsker ikke at svare Ved 4, 5 eller ved ikke få en uddybning 6. Hvad var årsagen til, at du sagde nej til et møde vedr. Akademikerkampagnen? 7. Hvordan vil du fremadrettet helst høre om lignende kampagner? (max 2 svar) Kampagnemateriale og nyhedsbreve Annoncer i avisen Telefonisk kontakt fra en konsulent Telefonisk kontakt fra en jobsøgende akademiker Personligt møde med en konsulent Personligt møde med en jobsøgende akademiker Andet 8. Hvad skulle der til for at du vil ansætte en akademiker i fremtiden? 9. Har du generelt forbedringsforslag/kommentarer? 6

7 1.2 Spørgeramme for mødedeltagere Akademikerkampagnen Interviewguide (har deltaget i møde vedr. kampagnen) Goddag, du taler med fra markman. Vi er i øjeblikket ved at lave en evaluering for Akademikernes Centralorganisation vedr. Akademikerkampagnen og vi ved, at du har været i dialog med en konsulent vedr. dette. Jeg vil meget gerne have lov til at stille dig nogle spørgsmål i den forbindelse. 1. I hvilken grad kendte du forud for Akademikerkampagnen til mulighederne og fordelene ved at ansætte en akademiker? 1 I høj grad 2 I nogen grad 3 I middel grad 4 I mindre grad 5 slet ikke Ved ikke/ønsker ikke at svare Ved 4, 5 eller ved ikke få en uddybning 2. I hvilken grad føler du, at du på baggrund af Akademikerkampagnen har fået bedre kendskab til mulighederne og fordelene ved at ansætte en akademiker? 1 I høj grad 2 I nogen grad 3 I middel grad 4 I mindre grad 5 slet ikke Ved ikke/ønsker ikke at svare Ved 4, 5 eller ved ikke få en uddybning 7

8 3. I hvilken grad føler du, at Akademikerkampagnen er relevant for dig? 1 I meget høj grad 2 I nogen grad 3 I middel grad 4 I mindre grad 5 slet ikke Ved ikke/ønsker ikke at svare Ved 4, 5 eller ved ikke få en uddybning 4. I hvor høj grad var budskabet i Akademikerkampagnen klart for dig på baggrund af det møde, der har været afholdt? Vi benytter en skala fra 1 til 5, hvor 1 er i meget høj grad, 2 i nogen grad 3 er i middel grad, 4 er mindre grad og 5 er slet ikke. 1 I høj grad 2 I nogen grad 3 I middel grad 4 I mindre grad 5 slet ikke Ved ikke/ønsker ikke at svare Ved 4, 5 eller ved ikke få en uddybning 5. Hvilke af følgende muligheder fik du kendskab til på baggrund af mødet? Løntilskud Virksomhedspraktik Videnpilot Hjælp til rekruttering af akademikere Ingen 8

9 6. I hvilken grad er du på baggrund af mødet vedr. Akademikerkampagnen blevet mere positiv overfor at ansætte en akademiker i fremtiden? 1 I meget høj grad 2 I nogen grad 3 I middel grad 4 I mindre grad 5 slet ikke Ved ikke/ønsker ikke at svare Ved 4, 5 eller ved ikke få en uddybning 7. Hvad var årsagen til, at du sagde ja til et møde vedr. Akademikerkampagnen? 8. Hvad blev udfaldet af mødet? Vi har ansat en akademiker Vi har sagt ja tak til yderligere dialog omkring ansættelse af en akademiker Vi er ikke interesseret i yderligere dialog nu, men evt. senere Ansættelse af en akademiker er slet ikke interessant for os 9. Hvis du har sagt nej til yderligere dialog på nuværende tidspunkt, hvad skyldes det så? Vi har ikke behov for nye medarbejdere pt. Det er for dyrt at ansætte en akademiker Opgaverne i vores virksomhed passer ikke til en akademiker Mødet handlede ikke om det, som jeg havde forventet Andet 9

10 10. Hvordan vil du fremadrettet helst høre om lignende kampagner? Kampagnemateriale og nyhedsbreve Annoncer i avisen Telefonisk kontakt Personligt møde Andet 11. Hvad skal der til, for at du ville ansætte en akademiker i fremtiden? 12. Har du generelt forbedringsforslag/kommentarer? 10

11 1.3. Spørgeramme for kendskabsmåling Akademikernes Centralorganisation Kendskabsmåling Goddag, du taler med fra markman. Jeg vil gerne tale med den, der står for at ansætte medarbejdere hos jer. Jeg har blot et enkelt spørgsmål, jeg gerne vil have hjælp med Goddag. Du taler med fra markman. Vi er i øjeblikket ved at lave en lille kendskabsmåling for Akademikerkampagnen, og jeg vil i den forbindelse blot spørge dig: 1: Har du hørt om Akademikerkampagnen? JA (Gå til spg. 2) NEJ (slut) VED IKKE (Slut) 2: Hvis ja, har Akademikerkampagnen været med til at gøre dig mere åben for at undersøge muligheden for at ansætte en akademiker? 1 I meget høj grad 2 I nogen grad 3 I middel grad 4 I mindre grad 5 slet ikke Ved ikke/ønsker ikke at svare Ved 4, 5 eller ved ikke få en uddybning Mange tak for hjælpen! 11

12 2. Interviews 12

13 2.1 Interview 1 Personligt interview med Louise Bjerregaard, Akademikernes Centralorganisation, 8/ Hvordan har organiseringen omkring projektet fungeret? AMS har bevilliget pengene og været med i styregruppen, og AC har fungeret som kampagnesekretariat og haft løbende møder med AMS. Herudover har der været en styregruppe hvor bl.a. Danske Universiteter, flere erhvervsorganisationer, videnskabsministeriet og kulturministeriet har været repræsenteret. Generelt startede styregruppen meget bredt. Tanken med styregruppen var nemlig, at så mange interessenter som muligt skulle med i styregruppen for at få så mange input som muligt. Planen var oprindeligt, at sekretariatet primært skulle have en koordinerende rolle i forhold til de input, der kom fra styregruppen, og at de enkelte interessenter i styregruppen således selv skulle være udførende på en del af ideerne. Dog blev organiseringen konkret således, at styregruppen mere blev et Advisory Board, som kom med ideer til kampagnen, mens kampagnesekretariatet hos AC blev udførende på opgaverne. Enkelte bød dog også selv ind med ideer, som de ville føre ud i livet, fx Dansk journalistforbund, Kommunikation og Sprog samt DS Håndværk og Industri. 2. Hvad var positivt og negativt ved organiseringen? Styringen blev lidt anderledes, end AC først havde forestillet sig, og den betød, at kampagnen ikke kunne komme til at indeholde helt så mange delelementer, som det først var planen, fordi det har været meget ressourcekrævende at være udførende på alle opgaverne. Der var generelt rigtigt mange gode forslag og ideer, men det kunne have været fint med lidt flere konkrete forslag i stil med Journalistforbundet og Kommunikation og Sprogs minikampagne, hvor de selv var udførende på opgaven. På den ene side har det muligvis betydet, at kampagnen er blevet mindre dynamisk. På den anden side har der været rigtig stor handlefrihed i kampagnen. Det har endvidere været positivt, at der har været så bred politisk opbakning og enighed fra alle sider. 3. Hvilke målsætninger er nået? Hvad er lykkedes godt? Overordnet set har de største styrker været, at der generelt er kommet rigtigt meget ud af pengene, og alle muligheder er blevet udforsket godt. Louise Bjerregaard synes desuden, at sekretariatet og styregruppen har været gode i beslutningsprocessen og i det hele taget meget målrettede der er ikke blevet skudt med spredehagl. Udover disse ting, har det bedste helt klart været phonerkampagnen, fordi man når virksomhederne på et helt andet plan, og phonerkampagnen har skabt stor opmærksomhed, har samlet aktørerne og skabt et godt netværk. Også kampagnen med DS Håndværk og Industri har været et af de bedste delelementer i kampagnen, ifølge Louise Bjerregaard. 1 Interviewet er ikke citeret ordret, men angiver referat af samtalen mellem interviewer og interviewperson. 13

14 4. Hvilke målsætninger er ikke nået? Hvad er lykkedes mindre godt? Der er sået mange frø ude hos virksomhederne, især gennem virksomhedsbesøgene, som vi ikke kan måle effekten på, fordi kampagnen stopper nu. Derudover kan der være gået muligheder tabt, fordi der ikke er tid og ressourcer til at lave yderligere opfølgende besøg hos de virksomheder, der endnu kun overvejer akademikere, og derfor endnu ikke er kommet så langt i processen, men som kunne have gavn af ét eller flere ekstra besøg. Pressen har været svær at få i tale pga. den manglende nyhedsværdi. Nogle ting har måttet fravælges på grund af for få ressourcer 5. Hvilke fravalg er der taget i projektet? Der var som udgangspunkt meget snak om at anvende de sociale medier aktivt i denne kampagne, men de sociale medier er primært henvendt til de unge, og da fokus blev lagt på virksomhedsdelen, blev denne del fravalgt. Der var heller ikke nogen frygt for, hverken i styregruppen eller i kampagnesekretariatet, at der var brug for at bearbejde akademikerne i denne kampagne, som de sociale medier ville kunne bruges til. Muligheden for at producere videoer til nettet blev også undersøgt, men problemet var i den forbindelse at finde et eller flere steder på Internettet, hvor de skulle placeres, så man var forholdsvis sikker på, at de nåede de rette målgrupper. Den store usikkerhed om effekten sammenholdt med omkostningerne betød, at videoproduktion blev droppet. Til gengæld er bannerreklamerne og de elektroniske medier kommet med som noget nyt denne gang. Denne gang blev pjecer og trykt kampagnemateriale desuden fravalgt. Det var med i sidste kampagne, men denne gang blev der prioriteret anderledes, og her er vores holdning, at der bør trykkes brochuremateriale fremadrettet, da det trods alt efterspørges af mange, særligt nok i yderområderne. Afslutningsvist, så uddannede vi i forrige kampagne bl.a. akademikere i forhold til at arbejde i små og mellemstore virksomheder, men denne gang har vi ikke kunnet fokusere så meget akademikerne, og slet ikke på uddannelsessiden, som er meget omkostningstung. 14

15 2.2 Interview 2 Personligt interview med Ane Wraae Nielsen, Arbejdsmarkedsstyrelsen, 8/ Hvad var baggrunden for kampagnen? Baggrunden er ungeinitiativet fra 2009, og formålet er at få unge, ledige akademikere i job. Man ønskede at gøre noget for de unge, og da AC havde gode erfaringer fra tidligere kampagner blev også dette initiativ tilrettelagt som en kampagne. 2. Hvad har din og AMS rolle været i kampagnen? Vores rolle har været at være en del af styregruppen samt fastsætte måltal og godkende projektets resultater. 3. Hvordan har processen omkring kampagnen efter din mening fungeret? AC har haft rollen som den primære tovholder, men Ane ville gerne have haft lidt mere indblik i projektets fremdrift, særligt i starten af kampagnen. Her var der ifølge Ane lidt for sparsom kommunikation. Generelt har styregruppemøderne dog været gode til at videndele i forhold til, hvor langt AC var i projektet, og herudover har der været mange uformelle møder med Louise Bjerregaard fra AC, som også har betydet, at AMS har fået viden om processen. 4. Hvordan har styregruppen fungeret? Det har ifølge Ane Wraae Nielsen været en stor styrke, at der har været så bred en repræsentation i styregruppen. Dette har bl.a betydet, at man har kunnet få andre aktører med også. Generelt har styregruppen haft rigtigt mange gode ideer. 5. Hvad er dine forventninger til kampagnen? Forventningen er, at måltallene indfries, at vi får mere viden og løbende får tilbagemeldinger på kampagnens fremdrift. Det har været vanskeligt at sætte andre konkrete forventninger til kampagnen, men hvis resultatet er blevet konkret jobskabelse, er det positivt, at det er lykkes. 6. Er forventningerne blevet indfriet? Overordnet set er forventningerne til kampagnen blevet indfriet, men det har været overraskende, at det har været så svært at komme overens i forhold til måltallene for kampagnen. For AMS har det været vigtigt at bibeholde de oprindelige måltal, fordi det væsentlige er at få dokumenteret processen, læringen og de endelige resultater, og det har AC haft lidt svært ved at forstå. Men udover dette er vi meget positive over, at der er kommet konkret beskæftigelse ud af det, og phonerkampagnen har også været et rigtig godt element. 2 Interviewet er ikke citeret ordret, men angiver referat af samtalen mellem interviewer og interviewperson. 15

16 7. Hvordan har kommunikationen med AC været? Samlet set har der været en rigtig god kommunikation med AC. AC har været tilbageholdende med hensyn til at opstille målbare forventninger til resultatet, så vi er blevet positivt overraskede over det, der er kommet ud af kampagnen. 8. Har der været særlige udfordringer? Artiklen med ministeren var lidt en udfordring. Det har været en udfordring at få nyheden i pressen. Pressen har ikke helt været den samme som tidligere, og det hænger jo nok sammen med, at det ikke længere har nogen nyhedsværdi. Udover dette gik kampagnen nok også lidt for sent i gang. Phonerkampagnen blev skudt til efteråret, fordi det var bedre i forhold til virksomhedskontakten, og det har gjort at mødeafholdelsen har ligget relativt sent. 16

17 2.3 Interview 3 Telefoninterview med Steen Hoeck Klausen, DS Håndværk og Industri 7/ Hvor mange gange har I haft annoncer/artikler i jeres blad? 3 gange her i foråret I starten af januar, slutningen af januar og nu med det næste blad, der er på trapperne. 2. Hvor mange læsere har I? Vi har i alt 2500 modtagere, men der er langt flere medarbejdere, der læser bladet fx i kantinen. Ca ansatte i vores medlemsvirksomheder. 3. Hvilke tilbagemeldinger har I fået fra læserne Vi har ikke registreret tilbagemeldingerne systematisk, og de henvendelser vi har fået på baggrund af annoncerne har vi givet videre til Cand.Match, men annoncerne har helt sikkert givet positivt genmæle. Fornemmelsen er, at annoncerne har ramt godt, og bl.a. nævner Steen en konkret virksomhed, som han besøgte i Aalborg, hvor sekretæren sagde til chefen, at hun havde lagt artiklen på hans bord, fordi han bare SKULLE læse den. Der er i hvert fald virksomheder i en konkret afklaringsproces på nuværende tidspunkt, alle på baggrund af annoncen i bladet. 4. Øvrige kommentarer Samarbejdet med AAK og AC har været super godt. Der har været stor fleksibilitet, og Steens forslag er blevet taget alvorligt. Da han fx ønskede at ændre fokus i annoncen, for at målrette det mere specifikt mod Ds s medlemmer, var der stor åbenhed omkring dette. 3 Interviewet er ikke citeret ordret, men angiver referat af samtalen mellem interviewer og interviewperson. 17

18 3. Oversigt over aktivitet på hjemmesiden 18

19 3.1 Graf over besøg på akademikerkampagnen.dk 10. januar januar december december december december november november Besøgende på akademikerkampagnen.dk 11. oktober oktober oktober november november november oktober september 2010 Erhvervsbladet start JP start Erhvervsbladet slut JP slut Phonerkampagne start 20. september september september august august august august

20 4. Oversigt over læsertal, aviser 20

21 4.1. Læsertal fra Gallup 21

22 5. Kendskabsmåling 22

23 5.1 Graf over kendskab til Akademikerkampagnen 1: Har du hørt om Akademikerkampagnen? 0% 31% JA NEJ Ved Ikke 69% 23

24 5.2. Graf over åbenhed for at ansætte en akademiker 2: Hvis ja, har akademikerkampagnen været med til at gøre dig mere åben for at undersøge muligheden for at ansætte en akademiker? 4% 16% 30% 27% I meget høj grad I nogen grad I middel grad I mindre grad Slet ikke VED Ikke 13% 10% 24

25 6. Evaluering af phonerkampagnen 25

26 6.1. Evaluering af phonerkampagnen Akademikernes Centralorganisation Evaluering af Akademikerkampagnen Februar 2011 Virksomheder, som har sagt ja tak til møde 26

27 Fordeling af interviews Afslutning på emner afsluttede emner 24% 4% 3% Interview gennemført Vil ikke deltage Andet Møde aflyst/udsat 69% 130 gennemførte interviews i alt svarprocent 69% 27

28 Geografisk fordeling af interviews 15% 30% 23% Fyn Midtjylland Nordjylland Sjælland Sønderjylland 18% 14% Fordeling af interviews i forhold til antal ansatte 11% 27% 31% Under 10 ansatte ansatte ansatte Over 50 ansatte 31% 28

29 Resultater for interviews Ja tak til møde 1. Hvad er årsagen til, du sagde ja til et møde 1. Hvad var årsagen til, at du sagde ja til et møde vedr. akademikerkampagnen? Aktuelle planer omkring ansættelse af en akademiker Brug for rekruttering/skal netop til at rekruttere Interesseret i praktik Har selv akademikere ansat og derfor interesse i muligheder Generel nysgerrighed og interesse På grund af telefonkontakten fra konsulenten For at høre, om der er sket nye tiltag For at høre om tilskud Havde tidligere overvejet at ansætte en akademiker Muligheden bød sig Få indblik i kompetencer hos akademikere Fordi de kunne få et behov senere God mulighed for at få sat gang i hjulene Presset til mødet/velvilje Mangler folk God mulighed for at blive opdateret De svar, der oftest gik igen var: - Nysgerrighed - Konkret behov nu eller på sigt - På grund af den personlige telefonkontakt 29

30 2. I hvilken grad kendte du forud for mødet om akademikerkampagnen til mulighederne og fordelene ved at ansætte en akademiker? 0% 12% 27% 20% I høj grad I nogen grad I middel grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke/ønsker ikke at svare 23% 18% 2. I hvilken grad kendte du forud for mødet om akademikerkampagnen til mulighederne og fordelene ved at ansætte en akademiker? Uddybning ved i mindre grad og slet ikke : De er ikke vant til at ansætte akademikere. De er meget specialiserede, de ansætter nærmest kun flymekanikere, derfor har hun ikke kendskab til andre faggrupper. Det er ikke sådanne profiler, de plejer at ansætte. Han har ikke tidligere sat sig ind i det. Han havde slet ingen kendskab. Han kendte ikke til mulighederne. Har tidligere haft en akademiker ansat, men han kendte ikke til tilskud osv., han ville gerne have haft mødet. Han sagde ja til mødet, fordi han gerne ville vide mere. 30

31 3. I hvilken grad føler du, at du på baggrund af mødet har fået mere viden om mulighederne og fordelene ved at ansætte en akademiker? 8% 3% 0% 18% 38% I høj grad I nogen grad I middel grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke/ønsker ikke at svare 33% Uddybning ved i mindre grad og slet ikke : Han kendte til mulighederne, men ville gerne opdateres. Konsulenten havde mere travlt med at fortælle, hvor bitter han var i forhold til sin jobsituation, i og med at han var blevet overflødig, og stod til at skulle miste sit job. Konsulenten var meget uerfaren og kunne ikke svare og ikke tage aktion på deres behov. 4. Hvilke af følgende muligheder fik du kendskab til på baggrund af mødet? (gerne flere svar) Tilskuds-ordninger Hjælp til rekruttering af akademikere Generelle kompetencer hos akademikere Specifikke muligheder vedr. akademikere i jeres virksomhed Ingen Ved ikke/kan ikke huske 31

32 5. I hvilken grad er du på baggrund af mødet vedr. akademikerkampagnen blevet mere positiv overfor at ansætte en akademiker i fremtiden? 3% 18% 22% 8% I høj grad I nogen grad I middel grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke/ønsker ikke at svare 24% 25% Uddybning ved i mindre grad og slet ikke : De har enten kun eller har næsten kun akademikere ansat. Vi er i gang med at ansætte. Er positiv stemt i forvejen. Føler/ved ikke endnu, om en akademiker passer ind i deres virksomhed. Det er uændret, da han i forvejen kendte til mulighederne. 6. Hvad blev udfaldet af mødet? 7% 7% 7% Vi har ansat en akademiker Vi har sagt ja tak til yderligere dialog omkring ansættelse af en akademiker 31% Vi er ikke interesseret i yderligere dialog nu, men evt. senere Vi er interesserede i en akademiker, men vil selv gå videre med rekruttering Ansættelse af en akademiker er slet ikke interessant for os 48% 32

33 7. Hvis du har sagt nej til yderligere dialog på nuværende tidspunkt, hvad skyldes det så? 7% 2% 7% Vi har ikke behov for nye medarbejdere pt. Det er for dyrt at ansætte en akademiker 5% Opgaverne i vores virksomhed passer ikke til en akademiker Dialogen med konsulenten var utilfredsstillende Mødet handlede ikke om det, som jeg havde forventet. 79% 7. Hvis du har sagt nej til yderligere dialog på nuværende tidspunkt, hvad skyldes det så? Andre grunde til at der er sagt nej til ydereligere dialog: Travlhed. Speciel branche med behov for meget specifikke kompetencer. Organisationsændringer og nye beslutningstagere. Intet behov, da virksomheden allerede rekrutterer akademikere løbende. De har sagt nej, fordi ham de ville ansætte har fået andet arbejde, så den er strandet der. Beslutningen er endnu ikke taget. Har efterfølgende ansat akademikere. Vil kun ansætte en akademiker med tilskud. Konsulenten havde ikke viden nok, til at kunne rådgive ordentligt og fulgte ikke op på forespørgsler. Materialet og informationerne ikke specifikt nok til vores virksomhed. 33

34 8. Hvordan vil du fremadrettet helst høre om lignende kampagner? (Max 2 svar) Kampagnemateriale og nyhedsbreve Annoncer i avisen Telefonisk kontakt fra en konsulent Telefonisk kontakt fra en jobsøgende akademiker Personligt møde med en konsulent Personligt møde med en jobsøgende akademiker Andet: Vil gerne selv holde sig opdateret Materiale sendt pr. post Materiale og telefonisk opfølgning 9. Hvad skulle der til for at du ville ansætte en akademiker i fremtiden 9. Hvad skulle der til for at du vil ansætte en akademiker i fremtiden? At behovet opstår At man kan finde en, der passer til virksomheden At man kan benytte sig af tilskud Evt. en database med mere specifikke viden om kvalifikationer, inden evt. møde med Akademiker (Feks. Som princippet med jobindex) De rette kompetencer Akademikere passer ikke ind i deres virksomhed Mere fleksible rammer mere viden om ansættelse af en Akademiker Økonomi Udvikling De svar, der oftest gik igen var: - Konkret behov - Økonomi 34

35 10. Forbedringsforslag 10. Har du generelle forbedringsforslag Mere målrettet søgning af virksomheder, så man sikrer, at disse passer til de kandidater, der er på markedet Der har ikke været den lovede opfølgning fra konsulentens side Det har været en god kampagne og et godt budskab Tilskudsordningerne giver for lidt og koster samfundet for mange penge De personer, der ringer til virksomheden skal klædes bedre på Det har været en positiv oplevelse Konsulenterne bør sætte sig bedre ind i virksomhedens behov Hurtigere opfølgning Overordnet set var der enighed om, at kampagnen og budskabet var interessant og en god idé, men flere nævner, at de gerne ville have haft noget bedre information før mødet. Samtidig er flere utilfredse med, at der efter mødet ikke er blevet fulgt op som lovet, eller at mødet er blevet aflyst af konsulenten, hvorefter de ikke har hørt yderligere. Virksomheder, som har sagt nej tak til møde 35

36 Fordeling af interviews Afslutning på emner emner 6% 28% Interview gennemført Vil ikke deltage Andet 66% 95 gennemførte interviews i alt svarprocent 66% 36

37 Geografisk fordeling af interviews 13% 12% Fyn Midtjylland Sjælland Sønderjylland 38% 37% Det bemærkes, at der er en god spredning i interviews. Dog er Nordjylland ikke repræsenteret i denne fordeling Fordeling af interviews i forhold til antal ansatte 11% 35% 28% Under 10 ansatte ansatte ansatte Over 50 ansatte 26% 37

38 Resultater 1. Indledningsvist vil jeg spørge dig til den telefonsamtale du havde vedr. akademikerkampagnen - Hvor dybdegående var din dialog med konsulenten, der ringede til dig? 11% Jeg fik en dybdegående snak med konsulenten Jeg havde en kortere dialog med konsulenten 46% 27% Jeg sagde nej tak til dialog (gå til spg.6) Jeg husker slet ikke at være blevet kontaktet (gå til spg.7) 16% På baggrund af ovenstående svar er det værd at bemærke, at kun 38%, svarende til 36 respondenter danner grundlag for svarene i spørgsmål 2-5, hvorfor disse resultater må tages med visse forbehold. Heroverfor danner 54% svarende til 51 respondenter baggrund for spørgsmål 6, mens alle 95 respondenter har svaret på spg

39 2. I hvilken grad kendte du forud for akademikerkampagnen til mulighederne og fordelene ved at ansætte en akademiker? 0% 28% 42% I høj grad I nogen grad I middel grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke/ønsker ikke at svare 11% 11% 8% Uddybning ved "i mindre grad" eller "slet ikke": Kender lidt til både muligheder og fordele. Nu er det kun mig der er akademiker i virksomheden, resten er timelønnede. Jeg har ikke haft behov for viden på det område. Vi ansætter akademikere, men udelukkende ud fra behov. Vi har ikke akademikere ansat. 3. I hvilken grad føler du, at du på baggrund af telefonsamtalen med konsulenten fik mere viden om mulighederne og fordelene ved at ansætte en akademiker? 6% 9% 36% 23% I høj grad I nogen grad I middel grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke/ønsker ikke at svare 6% 20% Uddybning ved "i mindre grad" eller "slet ikke": Det var en meget kort samtale og informationen var ikke relevant for mig. Jeg fik da lidt info, men jeg har ikke brug for det. Jeg kendte allerede til de muligheder og fordele der er. Kun omkring tilskudsordninger, da jeg ellers er meget bekendt med akademikere. 39

40 4. Hvilke af følgende muligheder fik du kendskab til i dialogen? Tilskuds-ordninger Hjælp til rekruttering af akademikere Generelle kompetencer hos akademikere Specifikke muligheder vedr. akademikere i jeres virksomhed Ingen Ved ikke/kan ikke huske 5. I hvilken grad er du på baggrund af samtalen blevet mere positiv overfor at ansætte en akademiker i fremtiden? 9% 0% 11% 26% I høj grad I nogen grad I middel grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke/ønsker ikke at svare 45% 9% Uddybning ved "i mindre grad" eller "slet ikke": Behovet skal være der. Vi har ikke brug for en akademiker til at skære og pakke fisk. Er positiv i forvejen. Det kommer an på bundlinjen. 40

41 6. Hvad var årsagen til, du sagde nej tak til et møde 6. Hvad var årsagen til, at du sagde nej til et møde vedr. akademikerkampagnen? For travlt til møde Intet behov medarbejdere Virksomheden ikke egnet til akademikere De søger selv information De finder selv deres medarbejdere Har allerede fint kendskab til ordninger Ingen økonomi til det Virksomhed for lille til at ansætte akademikere 7. Hvordan vil du fremadrettet helst høre om lignende kampagner? (max 2 svar) Kampagnemateriale og nyhedsbreve Annoncer i avisen Telefonisk kontakt fra en Telefonisk kontakt fra en Personligt møde med en Personligt møde med en konsulent jobsøgende akademiker konsulent jobsøgende akademiker Andet: Noget på . og telefonisk opfølgning. Internettet, f.eks en database med jobsøgende akademikere. Vil ikke kontaktes. Kort information om tilskudsordninger direkte fra den jobsøgende akademiker, sammen med en ansøgning. 41

42 8. Hvad skulle der til for at du vil ansætte en akademiker 8. Hvad skulle der til for at du vil ansætte en akademiker i fremtiden? At der opstår behov Vil ikke blive aktuelt i vores branche Vækst i forretningen Det gør vi løbende, så efter behov. Ønsker generelt ikke at ansætte nyuddannede Gode vilkår, tilskudsordninger og at der ordrer nok i butikken. Den rette person med de rette kompetencer Vi ansætter akademikere, men kun ved at trække på netværket og håndplukke de kloge hoveder vi skal bruge. Økonomi 9. Generelle forbedringsforslag? 9. Har du generelt forbedringsforslag/kommentarer? Bedre at kontakte og udbrede budskabet på en anden måde end ved telefonisk kontakt. Bedre opmærksomhed om kampagnen, feks. Smedemesterbladet og konkrete brancheblade. Umiddelbart har kampagnen ikke gjort indtryk, da opkaldet ikke huskes Flere penge - tilskud, ellers er der ikke økonomi i at lade en akademiker bevise sit værd. Have en form for database man kan trække på indenfor jobsøgende akademikere. Udviklingstiltag og arrangementer for både virksomheden og akademikere. F.eks. Bruge best practice fra lignende projekter. Hvis man ikke har noget behov, foretrækker jeg ikke at blive kontaktet direkte Jeg har slet ikke hørt om kampagne, så måske at udbrede budskabet bedre. Mere opfølgning. Telefonisk kontakt fint Konsulenterne, der ringer ud, skal klædes bedre på Vedkommende som ringede til mig havde en god kompetence til at forklare budskabet. 42

Akademikernes Centralorganisation

Akademikernes Centralorganisation Akademikernes Centralorganisation Evaluering af Akademikerkampagnen Marts 2011 1. KONKLUSION 2 2. BAGGRUND OG METODE 4 2.1 BAGGRUND FOR EVALUERINGEN... 4 2.2 METODE... 4 3. AKADEMIKERKAMPAGNEN - BAGGRUND

Læs mere

Større vækst i de små og mellemstore virksomheder gennem udvidet akademikerkampagne

Større vækst i de små og mellemstore virksomheder gennem udvidet akademikerkampagne Større vækst i de små og mellemstore virksomheder gennem udvidet akademikerkampagne Grundlag AC har gennem Akademikerkampagnen arbejdet målrettet med at få flere akademikere i job i små og mellemstore

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune

Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune 22. oktober 203 Jeg har valgt at fokusere på krydsreferencerne ifht. antallet af ansatte i virksomheden og branche, da jeg mener disse giver

Læs mere

Trainee-forløb for AC-dimittender (T-forløb) Samspil mellem AC og jobcentre (herunder Andre Aktører) om virksomhedsbesøg og jobplaner

Trainee-forløb for AC-dimittender (T-forløb) Samspil mellem AC og jobcentre (herunder Andre Aktører) om virksomhedsbesøg og jobplaner Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland August 2012 2. udgave J.nr.: 2012-0005641/bdk Trainee-forløb for AC-dimittender (T-forløb) Samspil mellem AC og jobcentre (herunder Andre Aktører) om virksomhedsbesøg

Læs mere

Udvidet akademikerkampagne med trainee-forløb. Præsentation af AC s model for udvidet akademikerkampagne med T-forløb i

Udvidet akademikerkampagne med trainee-forløb. Præsentation af AC s model for udvidet akademikerkampagne med T-forløb i Udvidet akademikerkampagne med trainee-forløb Præsentation af AC s model for udvidet akademikerkampagne med T-forløb i 2012-13 Dimittendernes udfordringer 13.000 nye LVU ere om året 4.000 LVU ere trækker

Læs mere

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 I foråret 2011 kontaktede vi 806 virksomheder og institutioner i ønsket om at afdække deres holdninger og handlemønstre i forhold til ansættelse

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Tønder

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Tønder BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder Beskæftigelsesregionerne i Danmark - Case fra Jobcenter Tønder AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA JOBCENTER

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder Beskæftigelsesregionerne i Danmark - Case fra Jobcenter Slagelse AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA JOBCENTER

Læs mere

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Formål Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med strategien er at sikre et professionelt service- og samarbejdsniveau,

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. 2012 Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyse 2012 Indhold 1. Baggrund side 2 2. Resume side 2 3. Nye tendenser i virksomhedernes

Læs mere

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune Side 1 af 11 Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune 1 Side 2 af 11 Indhold 1. Baggrund og gennemførelse 2. Virksomhedernes vurdering af erhvervsklimaet

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted

Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted I perioden oktober november 2011 blev kampagnen Snyd ikke dig selv / Snyd ikke virksomheden gennemført. Bag kampagnen stod de lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder

Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder Beskæftigelsesregionerne i Danmark INDHOLD INDLEDNING 4 Baggrunden for kampagnen 4 Kampagnens forløb 5 Om evalueringen 6 Læsevejledning

Læs mere

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 H Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 Match, interesse og ingen interesse i Akademikerkampagnen hele DK 32% 28% Match Interesse Ingen interesse 40% Note: Tallene er angivet i procent Phonerkampagnen

Læs mere

Resultater fra den supplerende virksomhedssurvey vedr. samarbejde med jobcentre efteråret 2013

Resultater fra den supplerende virksomhedssurvey vedr. samarbejde med jobcentre efteråret 2013 N O T A T Resultater fra den supplerende virksomhedssurvey vedr. samarbejde med jobcentre efteråret 20 2. februar 20 J.nr. 20-00199 Viden og Analyse/KKH Baggrund Indledning I Beskæftigelsesministeren forbindelse

Læs mere

Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet

Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet Punkt 5. Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet 2016-038673 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender, til Beskæftigelsesudvalgets orientering status på opfølgning

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Sekretariatet. Fælles ph.d.-kampagne: Flere unge forskere til virksomhederne

Sekretariatet. Fælles ph.d.-kampagne: Flere unge forskere til virksomhederne Sekretariatet Fælles ph.d.-kampagne: Flere unge forskere til virksomhederne Den 17. november 2011 Dok.nr. ks/ka Kampagnen i hovedtræk AC foreslår, at der gennemføres en ph.d.-kampagne for at få flere virksomheder

Læs mere

Akademikerkampagnen - nu også i yderområderne

Akademikerkampagnen - nu også i yderområderne Akademikerkampagnen - nu også i yderområderne Grundpiller: Hjemmesiden www.akademikerkampagnen.dk og CV-basen Akademikerbasen Case-samling: Opstøvning og beskrivelse af de gode fortællinger Phonerkampagne:

Læs mere

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk 30. april 2008 Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk Indledning og sammenfatning Slotsholm har i foråret 2008 på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en undersøgelse af brugernes anvendelse af og

Læs mere

Det gode match. - et lidt bedre liv. Oplæg af: Rune Bech Teamleder for jobparate dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere samt fleks

Det gode match. - et lidt bedre liv. Oplæg af: Rune Bech Teamleder for jobparate dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere samt fleks Det gode match Oplæg af: Rune Bech Teamleder for jobparate dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere samt fleks Helle Thorsson Teamleder for virksomhedsindsatsen Oktober 2016 - et lidt bedre liv Lidt fakta om

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Dansk Jobindex Vending på det private arbejdsmarked

Dansk Jobindex Vending på det private arbejdsmarked Investment Research General Market Conditions 28. april 1 Dansk Jobindex Vending på det private arbejdsmarked Dansk Jobindex er svagt stigende fra det meget lave niveau, som antallet af nye jobannoncer

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Rekrutteringsanalyse 2013/14

Rekrutteringsanalyse 2013/14 e s y l a n a s g n i r Rekrutte 2013/14 Indhold Baggrund Side 3 Resumé Side 4 Fire vigtige rekrutteringstendenser for jobsøgeren Side 5 Øvrige rekrutteringstendenser Side 17 Highlights fra rekrutteringsanalyserne

Læs mere

Jobformidlere. Jobformidlere

Jobformidlere. Jobformidlere Jobformidlere Der fi ndes en række virksomheder, som lever af at hjælpe andre virksomheder med at skabe kontakt til jobsøgende og ad den vej besætte ledige stillinger. Under én hat kalder vi dem her for

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland.

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. Baggrund og formål NORDJYSKE Medier ønsker at samle en række større nordjyske virksomheder til et seminar om, for herigennem at inspirere

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Indledning Dette vejledningskoncept skal understøtte sagsbehandlere i Jobcenter Struer i at motivere og understøtte ledige med risiko for langtidsledighed

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted

Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted I denne præsentation står besvarelserne ukommenteret. Samtlige kvantitative besvarelser er medtaget samt udvalgte eksempler på kvalitative besvarelser.

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

Bilagssamling. Hvordan rekrutterer Regional Udvikling nye medarbejdere? Inge Munk Heilesen Cand.ling.merc i Virksomhedskommunikation

Bilagssamling. Hvordan rekrutterer Regional Udvikling nye medarbejdere? Inge Munk Heilesen Cand.ling.merc i Virksomhedskommunikation Bilagssamling Hvordan rekrutterer Regional Udvikling nye medarbejdere? - Analyse af rekrutteringen til Regional Udvikling i Region Syddanmark Inge Munk Heilesen Cand.ling.merc i Virksomhedskommunikation

Læs mere

Dansk Jobindex. Rekordhøjt antal nye jobannoncer. 35000 Årsvækst i antallet af jobannoncer >> 30000 -20. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -40

Dansk Jobindex. Rekordhøjt antal nye jobannoncer. 35000 Årsvækst i antallet af jobannoncer >> 30000 -20. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -40 Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 09.11. For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 SIDE 1/8 Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 Formålet med ovennævnte seminar var at sikre de nordjyske SMVers bevågenhed i forhold til udviklingen af digitalisering og e-handel indenfor markederne

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. november

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. november Til LBR Syddjurs Dato: 28.11.2012 Sagsbeh.: Helle Dueholm Sags nr. 12/42166 Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. november Tilstede: Gunnar Sørensen, Michael Udsen, Berit Dehli, Lisbeth Bøwes,

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige.

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. Anden Aktør Anden Aktør (AA) De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. I denne pjece fortæller vi om nogle af de vigtigste

Læs mere

ADHD-foreningens. Lille grundbog i rekruttering og fastholdelse

ADHD-foreningens. Lille grundbog i rekruttering og fastholdelse ADHD-foreningens Lille grundbog i rekruttering og fastholdelse Rekruttering: 8 målrettede trin 1. Overvej: Hvad skal vi bruge frivillige til? 2. Beskriv opgaven 3. Lav en frivilligprofil 4. Bestem metode

Læs mere

Strategi for forsikrede ledige.

Strategi for forsikrede ledige. Strategi for forsikrede ledige. Baggrund 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Som følge heraf, men også som følge af at der i 2016 træder en reform af refusionssystemet

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse 2014 November Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Jobcentrenes virksomhedsrettede indsats... 1 Afdækning af virksomhedernes behov for arbejdskraft...

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser. Denne jobserviceaftale

Læs mere

Projekt puljen til bekæmpelse af langtidsledighed

Projekt puljen til bekæmpelse af langtidsledighed Projekt puljen til bekæmpelse af langtidsledighed 2010 Samarbejde mellem Jobcenter Roskilde og A2B Periode: 18. oktober 2010 14. januar 2011 Slutrapport Jobcenter Roskilde fik med midler fra "Puljen til

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+ Virksomhedstilfredshedsundersøgelse for Brønderslev Kommune Jobcenter Brønderslev har i samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL) gennemført en undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrets

Læs mere

Snitflader for a-kasse og jobcenter Få registreret eventuel manglende pasningsmulighed uden for institutioners åbningstid hos dit jobcenter

Snitflader for a-kasse og jobcenter Få registreret eventuel manglende pasningsmulighed uden for institutioners åbningstid hos dit jobcenter Dagens program A-kassen og Jobcentret Kontaktforløb, workshops og selvbook ved Jobcenter Aarhus Joblog, Mit CV og kandidatbanker Rekrutteringstendenser Virksomhedspraktik og virksomhedskampagne Faglig

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Der er i dag et stigende fokus på effekterne af de offentlige indsatser, der iværksættes i den arbejdsmarkedsrettede indsats.

Der er i dag et stigende fokus på effekterne af de offentlige indsatser, der iværksættes i den arbejdsmarkedsrettede indsats. Effektmåling Der er i dag et stigende fokus på effekterne af de offentlige indsatser, der iværksættes i den arbejdsmarkedsrettede indsats. Arbejdsformidlingen har målt på egen indsats i 2 kommuner, henholdsvis

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013 Dato 2013-06-10 1. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) har bedt Rambøll gennemføre en tillægssurvey til styrelsens ordinære

Læs mere

Det er med jobsøgning som med salg. Jo bedre du kender dit marked og dets behov, desto mere målrettet kan du henvende dig til dine kunder, og jo mere

Det er med jobsøgning som med salg. Jo bedre du kender dit marked og dets behov, desto mere målrettet kan du henvende dig til dine kunder, og jo mere Jobmarkedet Det er med jobsøgning som med salg. Jo bedre du kender dit marked og dets behov, desto mere målrettet kan du henvende dig til dine kunder, og jo mere sandsynligt er det, at du får solgt dit

Læs mere

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Sommer 2014 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Partner Allan Falch www.tele-mark.dk info@tele-mark.dk

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på vice fra Jobcenter Struer

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på vice fra Jobcenter Struer November 14 ser- Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på vice fra Jobcenter Struer Virksomhedsundersøgelse 14 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING OG INDSATSMÆSSIGE

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Businesscase - Dimittender fra universitetet skal hurtigere i job

Businesscase - Dimittender fra universitetet skal hurtigere i job Bilag 5 Fra Dato Klik her for at angive tekst. Klik her for at angive en dato. Bilag til byrådsindstillingen Flere Aarhusianere skal i job eller uddannelse. Businesscase - Dimittender fra universitetet

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Svarprocenten for undersøgelsen ligger på et noget højere niveau end forventet. Ved pilotprojektet i efteråret

Læs mere

Mål for Budget Serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Mål for Budget Serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse Mål for Budget 2015 Serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse Serviceområde Fokusområde Tema 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Unge Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde. Mål Årsmål i

Læs mere

Style og Wellness College

Style og Wellness College VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 201 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 72,6 6,9 Administration og information Rekruttering af elever 67,5 Skoleperiodernes indhold Motivation 73,6 76,6 Elevens kompetencer

Læs mere

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 17-6-214 Sagsnr.: 11/47387 Dokumentnr.: 26 Sagsbehandler: Sekretariatet Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 214 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0%

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0% Hvilken etnisk baggrund har du: Mellemøstlig 4 26,7% Asiatisk 3 20,0% Afrikansk 0 0,0% Nordeuropæisk 0 0,0% Vesteuropæisk 2 13,3% Østeuropæisk 4 26,7% Sydeuropæisk 1 6,7% Anden 1 6,7% I alt 15 100,0% Hvor

Læs mere

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale mellem Virksomhed [Virksomhedsnavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson] og Tovholderjobcenter [Jobcenternavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson]

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Match mellem nyuddannede højtuddannede og SMV behov. Hanne Shapiro, innovationschef- Erhvervsudvikling hsh@teknologisk.dk

Match mellem nyuddannede højtuddannede og SMV behov. Hanne Shapiro, innovationschef- Erhvervsudvikling hsh@teknologisk.dk Match mellem nyuddannede højtuddannede og SMV behov Hanne Shapiro, innovationschef- Erhvervsudvikling hsh@teknologisk.dk Oplæg Om metoden Veje til arbejdsmarkedet Den første tid i jobbet- kompetencekrav

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Erhvervsanalyse for Jobcenter Furesø. [Sammendrag]

Erhvervsanalyse for Jobcenter Furesø. [Sammendrag] Erhvervsanalyse for Jobcenter Furesø [Sammendrag] Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 1.1 Metode... 3 2 Virksomhedernes kompetencekrav... 4 2.1 Kompetencekrav i fremtiden... 5 3 Den økonomiske

Læs mere

Ledige højtuddannede i Aalborg Kommune Analyse

Ledige højtuddannede i Aalborg Kommune Analyse AUGUST 2016 Ledige højtuddannede i Aalborg Kommune Analyse Aalborg Ledige højtuddannede i Aalborg Kommune Ledige højtuddannede i Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Analysens formål

Læs mere

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Dato 24. oktober 2012 Sagsbehandler Frank Sørensen Notat Den 31. august 2012 indgik regeringen sammen med LO, DA, AC, FTF, KL og A-kassernes Samvirke en aftale om særlig indsats

Læs mere

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven Skyggeforløb af patienter med ondt i maven 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Hvad er skyggemetoden?... 3 Fremgangsmåde... 3 Resultater... 4 Den faktiske ventetid... 4 Oplevelsen

Læs mere

NY_Formidlingsplan - Projekt 500. Version:

NY_Formidlingsplan - Projekt 500. Version: NY_Formidlingsplan - Projekt 500 Version: 1.0 149155 Redigeret 21-06-2016 Handlingsplan for formidling Projekt 500 Dato 26. maj 2016 Nr. Formål: At udbrede kendskabet til metoder og resultater fra Projekt

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Også førtidspensionister over 50 år, som ikke har modtaget brev om initiativet, har henvendt sig. (se side 2)

Også førtidspensionister over 50 år, som ikke har modtaget brev om initiativet, har henvendt sig. (se side 2) MIDTVEJSNOTAT 1. Sammenfatning indgår i regeringens handicapstrategi fra 2009. Initiativet giver en række jobcentre mulighed for at få erfaring med afklaring og jobformidling til førtidspensionister, der

Læs mere

Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister

Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister i Italien Af Morten Olsen Tirsdag den 27. juni 2017 Nye tal viser, at det er sværere end nogensinde for danske virksomheder

Læs mere