Akademikernes Centralorganisation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akademikernes Centralorganisation"

Transkript

1 Akademikernes Centralorganisation Evaluering af Akademikerkampagnen Marts 2011 Appendiks

2 Indholdsfortegnelse 1. SPØRGERAMMER SPØRGERAMME FOR VIRKSOMHEDER, DER HAR SAGT NEJ TAK TIL MØDE SPØRGERAMME FOR MØDEDELTAGERE SPØRGERAMME FOR KENDSKABSMÅLING INTERVIEWS INTERVIEW INTERVIEW INTERVIEW OVERSIGT OVER AKTIVITET PÅ HJEMMESIDEN GRAF OVER BESØG PÅ AKADEMIKERKAMPAGNEN.DK OVERSIGT OVER LÆSERTAL, AVISER LÆSERTAL FRA GALLUP KENDSKABSMÅLING GRAF OVER KENDSKAB TIL AKADEMIKERKAMPAGNEN GRAF OVER ÅBENHED FOR AT ANSÆTTE EN AKADEMIKER EVALUERING AF PHONERKAMPAGNEN EVALUERING AF PHONERKAMPAGNEN RESULTATER AF PHONERKAMPAGNE RESULTATER AF PHONERKAMPAGNEN

3 1. Spørgerammer 3

4 1.1 Spørgeramme for virksomheder, der har sagt nej tak til møde Akademikerkampagnen Interviewguide (har sagt nej tak til et møde) Goddag, du taler med fra markman. Vi er i øjeblikket ved at lave en evaluering af Akademikerkampagnen og vi ved, at du har været i dialog med en konsulent vedr. dette. Jeg vil meget gerne have lov til at stille dig nogle spørgsmål i den forbindelse. 1. Indledningsvist vil jeg lige spørge dig til den telefonsamtale du havde vedr. Akademikerkampagnen - Hvor dybdegående var din dialog med konsulenten, der ringede til dig? (Et svar) Jeg fik en dybdegående snak med konsulenten Jeg havde en kortere dialog med konsulenten Jeg sagde nej tak til dialog (gå til spg.6) Jeg husker slet ikke at være blevet kontaktet (gå til spg.7) På en skala fra 1-5, hvor 1=i høj grad, 2= i nogen grad, 3=i middel grad, 4=i mindre grad og 5=slet ikke, vil jeg gerne spørge: 2. I hvilken grad kendte du forud for Akademikerkampagnen til mulighederne og fordelene ved at ansætte en akademiker? (Et svar) 1 I høj grad 2 I nogen grad 3 I middel grad 4 I mindre grad 5 slet ikke Ved ikke/ønsker ikke at svare Ved 4, 5 eller ved ikke få en uddybning 4

5 3. I hvilken grad føler du, at du på baggrund af telefonsamtalen med konsulenten fik mere viden om mulighederne og fordelene ved at ansætte en akademiker? (Et svar) 1 I høj grad 2 I nogen grad 3 I middel grad 4 I mindre grad 5 slet ikke Ved ikke/ønsker ikke at svare Ved 4, 5 eller ved ikke få en uddybning 4. Hvilke af følgende muligheder fik du kendskab til i dialogen? (Hjulpet gerne flere svar) Tilskudsordninger Hjælp til rekruttering af akademikere Generelle kompetencer hos akademikere Specifikke muligheder vedr. akademikere i jeres virksomhed Ingen Ved ikke/kan ikke huske På en skala fra 1-5, hvor 1=i høj grad, 2= i nogen grad, 3=i middel grad, 4=i mindre grad og 5=slet ikke, vil jeg gerne spørge: 5

6 5. I hvilken grad er du på baggrund af samtalen blevet mere positiv overfor at ansætte en akademiker i fremtiden? (Et svar) 1 I meget høj grad 2 I nogen grad 3 I middel grad 4 I mindre grad 5 slet ikke Ved ikke/ønsker ikke at svare Ved 4, 5 eller ved ikke få en uddybning 6. Hvad var årsagen til, at du sagde nej til et møde vedr. Akademikerkampagnen? 7. Hvordan vil du fremadrettet helst høre om lignende kampagner? (max 2 svar) Kampagnemateriale og nyhedsbreve Annoncer i avisen Telefonisk kontakt fra en konsulent Telefonisk kontakt fra en jobsøgende akademiker Personligt møde med en konsulent Personligt møde med en jobsøgende akademiker Andet 8. Hvad skulle der til for at du vil ansætte en akademiker i fremtiden? 9. Har du generelt forbedringsforslag/kommentarer? 6

7 1.2 Spørgeramme for mødedeltagere Akademikerkampagnen Interviewguide (har deltaget i møde vedr. kampagnen) Goddag, du taler med fra markman. Vi er i øjeblikket ved at lave en evaluering for Akademikernes Centralorganisation vedr. Akademikerkampagnen og vi ved, at du har været i dialog med en konsulent vedr. dette. Jeg vil meget gerne have lov til at stille dig nogle spørgsmål i den forbindelse. 1. I hvilken grad kendte du forud for Akademikerkampagnen til mulighederne og fordelene ved at ansætte en akademiker? 1 I høj grad 2 I nogen grad 3 I middel grad 4 I mindre grad 5 slet ikke Ved ikke/ønsker ikke at svare Ved 4, 5 eller ved ikke få en uddybning 2. I hvilken grad føler du, at du på baggrund af Akademikerkampagnen har fået bedre kendskab til mulighederne og fordelene ved at ansætte en akademiker? 1 I høj grad 2 I nogen grad 3 I middel grad 4 I mindre grad 5 slet ikke Ved ikke/ønsker ikke at svare Ved 4, 5 eller ved ikke få en uddybning 7

8 3. I hvilken grad føler du, at Akademikerkampagnen er relevant for dig? 1 I meget høj grad 2 I nogen grad 3 I middel grad 4 I mindre grad 5 slet ikke Ved ikke/ønsker ikke at svare Ved 4, 5 eller ved ikke få en uddybning 4. I hvor høj grad var budskabet i Akademikerkampagnen klart for dig på baggrund af det møde, der har været afholdt? Vi benytter en skala fra 1 til 5, hvor 1 er i meget høj grad, 2 i nogen grad 3 er i middel grad, 4 er mindre grad og 5 er slet ikke. 1 I høj grad 2 I nogen grad 3 I middel grad 4 I mindre grad 5 slet ikke Ved ikke/ønsker ikke at svare Ved 4, 5 eller ved ikke få en uddybning 5. Hvilke af følgende muligheder fik du kendskab til på baggrund af mødet? Løntilskud Virksomhedspraktik Videnpilot Hjælp til rekruttering af akademikere Ingen 8

9 6. I hvilken grad er du på baggrund af mødet vedr. Akademikerkampagnen blevet mere positiv overfor at ansætte en akademiker i fremtiden? 1 I meget høj grad 2 I nogen grad 3 I middel grad 4 I mindre grad 5 slet ikke Ved ikke/ønsker ikke at svare Ved 4, 5 eller ved ikke få en uddybning 7. Hvad var årsagen til, at du sagde ja til et møde vedr. Akademikerkampagnen? 8. Hvad blev udfaldet af mødet? Vi har ansat en akademiker Vi har sagt ja tak til yderligere dialog omkring ansættelse af en akademiker Vi er ikke interesseret i yderligere dialog nu, men evt. senere Ansættelse af en akademiker er slet ikke interessant for os 9. Hvis du har sagt nej til yderligere dialog på nuværende tidspunkt, hvad skyldes det så? Vi har ikke behov for nye medarbejdere pt. Det er for dyrt at ansætte en akademiker Opgaverne i vores virksomhed passer ikke til en akademiker Mødet handlede ikke om det, som jeg havde forventet Andet 9

10 10. Hvordan vil du fremadrettet helst høre om lignende kampagner? Kampagnemateriale og nyhedsbreve Annoncer i avisen Telefonisk kontakt Personligt møde Andet 11. Hvad skal der til, for at du ville ansætte en akademiker i fremtiden? 12. Har du generelt forbedringsforslag/kommentarer? 10

11 1.3. Spørgeramme for kendskabsmåling Akademikernes Centralorganisation Kendskabsmåling Goddag, du taler med fra markman. Jeg vil gerne tale med den, der står for at ansætte medarbejdere hos jer. Jeg har blot et enkelt spørgsmål, jeg gerne vil have hjælp med Goddag. Du taler med fra markman. Vi er i øjeblikket ved at lave en lille kendskabsmåling for Akademikerkampagnen, og jeg vil i den forbindelse blot spørge dig: 1: Har du hørt om Akademikerkampagnen? JA (Gå til spg. 2) NEJ (slut) VED IKKE (Slut) 2: Hvis ja, har Akademikerkampagnen været med til at gøre dig mere åben for at undersøge muligheden for at ansætte en akademiker? 1 I meget høj grad 2 I nogen grad 3 I middel grad 4 I mindre grad 5 slet ikke Ved ikke/ønsker ikke at svare Ved 4, 5 eller ved ikke få en uddybning Mange tak for hjælpen! 11

12 2. Interviews 12

13 2.1 Interview 1 Personligt interview med Louise Bjerregaard, Akademikernes Centralorganisation, 8/ Hvordan har organiseringen omkring projektet fungeret? AMS har bevilliget pengene og været med i styregruppen, og AC har fungeret som kampagnesekretariat og haft løbende møder med AMS. Herudover har der været en styregruppe hvor bl.a. Danske Universiteter, flere erhvervsorganisationer, videnskabsministeriet og kulturministeriet har været repræsenteret. Generelt startede styregruppen meget bredt. Tanken med styregruppen var nemlig, at så mange interessenter som muligt skulle med i styregruppen for at få så mange input som muligt. Planen var oprindeligt, at sekretariatet primært skulle have en koordinerende rolle i forhold til de input, der kom fra styregruppen, og at de enkelte interessenter i styregruppen således selv skulle være udførende på en del af ideerne. Dog blev organiseringen konkret således, at styregruppen mere blev et Advisory Board, som kom med ideer til kampagnen, mens kampagnesekretariatet hos AC blev udførende på opgaverne. Enkelte bød dog også selv ind med ideer, som de ville føre ud i livet, fx Dansk journalistforbund, Kommunikation og Sprog samt DS Håndværk og Industri. 2. Hvad var positivt og negativt ved organiseringen? Styringen blev lidt anderledes, end AC først havde forestillet sig, og den betød, at kampagnen ikke kunne komme til at indeholde helt så mange delelementer, som det først var planen, fordi det har været meget ressourcekrævende at være udførende på alle opgaverne. Der var generelt rigtigt mange gode forslag og ideer, men det kunne have været fint med lidt flere konkrete forslag i stil med Journalistforbundet og Kommunikation og Sprogs minikampagne, hvor de selv var udførende på opgaven. På den ene side har det muligvis betydet, at kampagnen er blevet mindre dynamisk. På den anden side har der været rigtig stor handlefrihed i kampagnen. Det har endvidere været positivt, at der har været så bred politisk opbakning og enighed fra alle sider. 3. Hvilke målsætninger er nået? Hvad er lykkedes godt? Overordnet set har de største styrker været, at der generelt er kommet rigtigt meget ud af pengene, og alle muligheder er blevet udforsket godt. Louise Bjerregaard synes desuden, at sekretariatet og styregruppen har været gode i beslutningsprocessen og i det hele taget meget målrettede der er ikke blevet skudt med spredehagl. Udover disse ting, har det bedste helt klart været phonerkampagnen, fordi man når virksomhederne på et helt andet plan, og phonerkampagnen har skabt stor opmærksomhed, har samlet aktørerne og skabt et godt netværk. Også kampagnen med DS Håndværk og Industri har været et af de bedste delelementer i kampagnen, ifølge Louise Bjerregaard. 1 Interviewet er ikke citeret ordret, men angiver referat af samtalen mellem interviewer og interviewperson. 13

14 4. Hvilke målsætninger er ikke nået? Hvad er lykkedes mindre godt? Der er sået mange frø ude hos virksomhederne, især gennem virksomhedsbesøgene, som vi ikke kan måle effekten på, fordi kampagnen stopper nu. Derudover kan der være gået muligheder tabt, fordi der ikke er tid og ressourcer til at lave yderligere opfølgende besøg hos de virksomheder, der endnu kun overvejer akademikere, og derfor endnu ikke er kommet så langt i processen, men som kunne have gavn af ét eller flere ekstra besøg. Pressen har været svær at få i tale pga. den manglende nyhedsværdi. Nogle ting har måttet fravælges på grund af for få ressourcer 5. Hvilke fravalg er der taget i projektet? Der var som udgangspunkt meget snak om at anvende de sociale medier aktivt i denne kampagne, men de sociale medier er primært henvendt til de unge, og da fokus blev lagt på virksomhedsdelen, blev denne del fravalgt. Der var heller ikke nogen frygt for, hverken i styregruppen eller i kampagnesekretariatet, at der var brug for at bearbejde akademikerne i denne kampagne, som de sociale medier ville kunne bruges til. Muligheden for at producere videoer til nettet blev også undersøgt, men problemet var i den forbindelse at finde et eller flere steder på Internettet, hvor de skulle placeres, så man var forholdsvis sikker på, at de nåede de rette målgrupper. Den store usikkerhed om effekten sammenholdt med omkostningerne betød, at videoproduktion blev droppet. Til gengæld er bannerreklamerne og de elektroniske medier kommet med som noget nyt denne gang. Denne gang blev pjecer og trykt kampagnemateriale desuden fravalgt. Det var med i sidste kampagne, men denne gang blev der prioriteret anderledes, og her er vores holdning, at der bør trykkes brochuremateriale fremadrettet, da det trods alt efterspørges af mange, særligt nok i yderområderne. Afslutningsvist, så uddannede vi i forrige kampagne bl.a. akademikere i forhold til at arbejde i små og mellemstore virksomheder, men denne gang har vi ikke kunnet fokusere så meget akademikerne, og slet ikke på uddannelsessiden, som er meget omkostningstung. 14

15 2.2 Interview 2 Personligt interview med Ane Wraae Nielsen, Arbejdsmarkedsstyrelsen, 8/ Hvad var baggrunden for kampagnen? Baggrunden er ungeinitiativet fra 2009, og formålet er at få unge, ledige akademikere i job. Man ønskede at gøre noget for de unge, og da AC havde gode erfaringer fra tidligere kampagner blev også dette initiativ tilrettelagt som en kampagne. 2. Hvad har din og AMS rolle været i kampagnen? Vores rolle har været at være en del af styregruppen samt fastsætte måltal og godkende projektets resultater. 3. Hvordan har processen omkring kampagnen efter din mening fungeret? AC har haft rollen som den primære tovholder, men Ane ville gerne have haft lidt mere indblik i projektets fremdrift, særligt i starten af kampagnen. Her var der ifølge Ane lidt for sparsom kommunikation. Generelt har styregruppemøderne dog været gode til at videndele i forhold til, hvor langt AC var i projektet, og herudover har der været mange uformelle møder med Louise Bjerregaard fra AC, som også har betydet, at AMS har fået viden om processen. 4. Hvordan har styregruppen fungeret? Det har ifølge Ane Wraae Nielsen været en stor styrke, at der har været så bred en repræsentation i styregruppen. Dette har bl.a betydet, at man har kunnet få andre aktører med også. Generelt har styregruppen haft rigtigt mange gode ideer. 5. Hvad er dine forventninger til kampagnen? Forventningen er, at måltallene indfries, at vi får mere viden og løbende får tilbagemeldinger på kampagnens fremdrift. Det har været vanskeligt at sætte andre konkrete forventninger til kampagnen, men hvis resultatet er blevet konkret jobskabelse, er det positivt, at det er lykkes. 6. Er forventningerne blevet indfriet? Overordnet set er forventningerne til kampagnen blevet indfriet, men det har været overraskende, at det har været så svært at komme overens i forhold til måltallene for kampagnen. For AMS har det været vigtigt at bibeholde de oprindelige måltal, fordi det væsentlige er at få dokumenteret processen, læringen og de endelige resultater, og det har AC haft lidt svært ved at forstå. Men udover dette er vi meget positive over, at der er kommet konkret beskæftigelse ud af det, og phonerkampagnen har også været et rigtig godt element. 2 Interviewet er ikke citeret ordret, men angiver referat af samtalen mellem interviewer og interviewperson. 15

16 7. Hvordan har kommunikationen med AC været? Samlet set har der været en rigtig god kommunikation med AC. AC har været tilbageholdende med hensyn til at opstille målbare forventninger til resultatet, så vi er blevet positivt overraskede over det, der er kommet ud af kampagnen. 8. Har der været særlige udfordringer? Artiklen med ministeren var lidt en udfordring. Det har været en udfordring at få nyheden i pressen. Pressen har ikke helt været den samme som tidligere, og det hænger jo nok sammen med, at det ikke længere har nogen nyhedsværdi. Udover dette gik kampagnen nok også lidt for sent i gang. Phonerkampagnen blev skudt til efteråret, fordi det var bedre i forhold til virksomhedskontakten, og det har gjort at mødeafholdelsen har ligget relativt sent. 16

17 2.3 Interview 3 Telefoninterview med Steen Hoeck Klausen, DS Håndværk og Industri 7/ Hvor mange gange har I haft annoncer/artikler i jeres blad? 3 gange her i foråret I starten af januar, slutningen af januar og nu med det næste blad, der er på trapperne. 2. Hvor mange læsere har I? Vi har i alt 2500 modtagere, men der er langt flere medarbejdere, der læser bladet fx i kantinen. Ca ansatte i vores medlemsvirksomheder. 3. Hvilke tilbagemeldinger har I fået fra læserne Vi har ikke registreret tilbagemeldingerne systematisk, og de henvendelser vi har fået på baggrund af annoncerne har vi givet videre til Cand.Match, men annoncerne har helt sikkert givet positivt genmæle. Fornemmelsen er, at annoncerne har ramt godt, og bl.a. nævner Steen en konkret virksomhed, som han besøgte i Aalborg, hvor sekretæren sagde til chefen, at hun havde lagt artiklen på hans bord, fordi han bare SKULLE læse den. Der er i hvert fald virksomheder i en konkret afklaringsproces på nuværende tidspunkt, alle på baggrund af annoncen i bladet. 4. Øvrige kommentarer Samarbejdet med AAK og AC har været super godt. Der har været stor fleksibilitet, og Steens forslag er blevet taget alvorligt. Da han fx ønskede at ændre fokus i annoncen, for at målrette det mere specifikt mod Ds s medlemmer, var der stor åbenhed omkring dette. 3 Interviewet er ikke citeret ordret, men angiver referat af samtalen mellem interviewer og interviewperson. 17

18 3. Oversigt over aktivitet på hjemmesiden 18

19 3.1 Graf over besøg på akademikerkampagnen.dk 10. januar januar december december december december november november Besøgende på akademikerkampagnen.dk 11. oktober oktober oktober november november november oktober september 2010 Erhvervsbladet start JP start Erhvervsbladet slut JP slut Phonerkampagne start 20. september september september august august august august

20 4. Oversigt over læsertal, aviser 20

21 4.1. Læsertal fra Gallup 21

22 5. Kendskabsmåling 22

23 5.1 Graf over kendskab til Akademikerkampagnen 1: Har du hørt om Akademikerkampagnen? 0% 31% JA NEJ Ved Ikke 69% 23

24 5.2. Graf over åbenhed for at ansætte en akademiker 2: Hvis ja, har akademikerkampagnen været med til at gøre dig mere åben for at undersøge muligheden for at ansætte en akademiker? 4% 16% 30% 27% I meget høj grad I nogen grad I middel grad I mindre grad Slet ikke VED Ikke 13% 10% 24

25 6. Evaluering af phonerkampagnen 25

26 6.1. Evaluering af phonerkampagnen Akademikernes Centralorganisation Evaluering af Akademikerkampagnen Februar 2011 Virksomheder, som har sagt ja tak til møde 26

27 Fordeling af interviews Afslutning på emner afsluttede emner 24% 4% 3% Interview gennemført Vil ikke deltage Andet Møde aflyst/udsat 69% 130 gennemførte interviews i alt svarprocent 69% 27

28 Geografisk fordeling af interviews 15% 30% 23% Fyn Midtjylland Nordjylland Sjælland Sønderjylland 18% 14% Fordeling af interviews i forhold til antal ansatte 11% 27% 31% Under 10 ansatte ansatte ansatte Over 50 ansatte 31% 28

29 Resultater for interviews Ja tak til møde 1. Hvad er årsagen til, du sagde ja til et møde 1. Hvad var årsagen til, at du sagde ja til et møde vedr. akademikerkampagnen? Aktuelle planer omkring ansættelse af en akademiker Brug for rekruttering/skal netop til at rekruttere Interesseret i praktik Har selv akademikere ansat og derfor interesse i muligheder Generel nysgerrighed og interesse På grund af telefonkontakten fra konsulenten For at høre, om der er sket nye tiltag For at høre om tilskud Havde tidligere overvejet at ansætte en akademiker Muligheden bød sig Få indblik i kompetencer hos akademikere Fordi de kunne få et behov senere God mulighed for at få sat gang i hjulene Presset til mødet/velvilje Mangler folk God mulighed for at blive opdateret De svar, der oftest gik igen var: - Nysgerrighed - Konkret behov nu eller på sigt - På grund af den personlige telefonkontakt 29

30 2. I hvilken grad kendte du forud for mødet om akademikerkampagnen til mulighederne og fordelene ved at ansætte en akademiker? 0% 12% 27% 20% I høj grad I nogen grad I middel grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke/ønsker ikke at svare 23% 18% 2. I hvilken grad kendte du forud for mødet om akademikerkampagnen til mulighederne og fordelene ved at ansætte en akademiker? Uddybning ved i mindre grad og slet ikke : De er ikke vant til at ansætte akademikere. De er meget specialiserede, de ansætter nærmest kun flymekanikere, derfor har hun ikke kendskab til andre faggrupper. Det er ikke sådanne profiler, de plejer at ansætte. Han har ikke tidligere sat sig ind i det. Han havde slet ingen kendskab. Han kendte ikke til mulighederne. Har tidligere haft en akademiker ansat, men han kendte ikke til tilskud osv., han ville gerne have haft mødet. Han sagde ja til mødet, fordi han gerne ville vide mere. 30

31 3. I hvilken grad føler du, at du på baggrund af mødet har fået mere viden om mulighederne og fordelene ved at ansætte en akademiker? 8% 3% 0% 18% 38% I høj grad I nogen grad I middel grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke/ønsker ikke at svare 33% Uddybning ved i mindre grad og slet ikke : Han kendte til mulighederne, men ville gerne opdateres. Konsulenten havde mere travlt med at fortælle, hvor bitter han var i forhold til sin jobsituation, i og med at han var blevet overflødig, og stod til at skulle miste sit job. Konsulenten var meget uerfaren og kunne ikke svare og ikke tage aktion på deres behov. 4. Hvilke af følgende muligheder fik du kendskab til på baggrund af mødet? (gerne flere svar) Tilskuds-ordninger Hjælp til rekruttering af akademikere Generelle kompetencer hos akademikere Specifikke muligheder vedr. akademikere i jeres virksomhed Ingen Ved ikke/kan ikke huske 31

32 5. I hvilken grad er du på baggrund af mødet vedr. akademikerkampagnen blevet mere positiv overfor at ansætte en akademiker i fremtiden? 3% 18% 22% 8% I høj grad I nogen grad I middel grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke/ønsker ikke at svare 24% 25% Uddybning ved i mindre grad og slet ikke : De har enten kun eller har næsten kun akademikere ansat. Vi er i gang med at ansætte. Er positiv stemt i forvejen. Føler/ved ikke endnu, om en akademiker passer ind i deres virksomhed. Det er uændret, da han i forvejen kendte til mulighederne. 6. Hvad blev udfaldet af mødet? 7% 7% 7% Vi har ansat en akademiker Vi har sagt ja tak til yderligere dialog omkring ansættelse af en akademiker 31% Vi er ikke interesseret i yderligere dialog nu, men evt. senere Vi er interesserede i en akademiker, men vil selv gå videre med rekruttering Ansættelse af en akademiker er slet ikke interessant for os 48% 32

33 7. Hvis du har sagt nej til yderligere dialog på nuværende tidspunkt, hvad skyldes det så? 7% 2% 7% Vi har ikke behov for nye medarbejdere pt. Det er for dyrt at ansætte en akademiker 5% Opgaverne i vores virksomhed passer ikke til en akademiker Dialogen med konsulenten var utilfredsstillende Mødet handlede ikke om det, som jeg havde forventet. 79% 7. Hvis du har sagt nej til yderligere dialog på nuværende tidspunkt, hvad skyldes det så? Andre grunde til at der er sagt nej til ydereligere dialog: Travlhed. Speciel branche med behov for meget specifikke kompetencer. Organisationsændringer og nye beslutningstagere. Intet behov, da virksomheden allerede rekrutterer akademikere løbende. De har sagt nej, fordi ham de ville ansætte har fået andet arbejde, så den er strandet der. Beslutningen er endnu ikke taget. Har efterfølgende ansat akademikere. Vil kun ansætte en akademiker med tilskud. Konsulenten havde ikke viden nok, til at kunne rådgive ordentligt og fulgte ikke op på forespørgsler. Materialet og informationerne ikke specifikt nok til vores virksomhed. 33

34 8. Hvordan vil du fremadrettet helst høre om lignende kampagner? (Max 2 svar) Kampagnemateriale og nyhedsbreve Annoncer i avisen Telefonisk kontakt fra en konsulent Telefonisk kontakt fra en jobsøgende akademiker Personligt møde med en konsulent Personligt møde med en jobsøgende akademiker Andet: Vil gerne selv holde sig opdateret Materiale sendt pr. post Materiale og telefonisk opfølgning 9. Hvad skulle der til for at du ville ansætte en akademiker i fremtiden 9. Hvad skulle der til for at du vil ansætte en akademiker i fremtiden? At behovet opstår At man kan finde en, der passer til virksomheden At man kan benytte sig af tilskud Evt. en database med mere specifikke viden om kvalifikationer, inden evt. møde med Akademiker (Feks. Som princippet med jobindex) De rette kompetencer Akademikere passer ikke ind i deres virksomhed Mere fleksible rammer mere viden om ansættelse af en Akademiker Økonomi Udvikling De svar, der oftest gik igen var: - Konkret behov - Økonomi 34

35 10. Forbedringsforslag 10. Har du generelle forbedringsforslag Mere målrettet søgning af virksomheder, så man sikrer, at disse passer til de kandidater, der er på markedet Der har ikke været den lovede opfølgning fra konsulentens side Det har været en god kampagne og et godt budskab Tilskudsordningerne giver for lidt og koster samfundet for mange penge De personer, der ringer til virksomheden skal klædes bedre på Det har været en positiv oplevelse Konsulenterne bør sætte sig bedre ind i virksomhedens behov Hurtigere opfølgning Overordnet set var der enighed om, at kampagnen og budskabet var interessant og en god idé, men flere nævner, at de gerne ville have haft noget bedre information før mødet. Samtidig er flere utilfredse med, at der efter mødet ikke er blevet fulgt op som lovet, eller at mødet er blevet aflyst af konsulenten, hvorefter de ikke har hørt yderligere. Virksomheder, som har sagt nej tak til møde 35

36 Fordeling af interviews Afslutning på emner emner 6% 28% Interview gennemført Vil ikke deltage Andet 66% 95 gennemførte interviews i alt svarprocent 66% 36

37 Geografisk fordeling af interviews 13% 12% Fyn Midtjylland Sjælland Sønderjylland 38% 37% Det bemærkes, at der er en god spredning i interviews. Dog er Nordjylland ikke repræsenteret i denne fordeling Fordeling af interviews i forhold til antal ansatte 11% 35% 28% Under 10 ansatte ansatte ansatte Over 50 ansatte 26% 37

38 Resultater 1. Indledningsvist vil jeg spørge dig til den telefonsamtale du havde vedr. akademikerkampagnen - Hvor dybdegående var din dialog med konsulenten, der ringede til dig? 11% Jeg fik en dybdegående snak med konsulenten Jeg havde en kortere dialog med konsulenten 46% 27% Jeg sagde nej tak til dialog (gå til spg.6) Jeg husker slet ikke at være blevet kontaktet (gå til spg.7) 16% På baggrund af ovenstående svar er det værd at bemærke, at kun 38%, svarende til 36 respondenter danner grundlag for svarene i spørgsmål 2-5, hvorfor disse resultater må tages med visse forbehold. Heroverfor danner 54% svarende til 51 respondenter baggrund for spørgsmål 6, mens alle 95 respondenter har svaret på spg

39 2. I hvilken grad kendte du forud for akademikerkampagnen til mulighederne og fordelene ved at ansætte en akademiker? 0% 28% 42% I høj grad I nogen grad I middel grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke/ønsker ikke at svare 11% 11% 8% Uddybning ved "i mindre grad" eller "slet ikke": Kender lidt til både muligheder og fordele. Nu er det kun mig der er akademiker i virksomheden, resten er timelønnede. Jeg har ikke haft behov for viden på det område. Vi ansætter akademikere, men udelukkende ud fra behov. Vi har ikke akademikere ansat. 3. I hvilken grad føler du, at du på baggrund af telefonsamtalen med konsulenten fik mere viden om mulighederne og fordelene ved at ansætte en akademiker? 6% 9% 36% 23% I høj grad I nogen grad I middel grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke/ønsker ikke at svare 6% 20% Uddybning ved "i mindre grad" eller "slet ikke": Det var en meget kort samtale og informationen var ikke relevant for mig. Jeg fik da lidt info, men jeg har ikke brug for det. Jeg kendte allerede til de muligheder og fordele der er. Kun omkring tilskudsordninger, da jeg ellers er meget bekendt med akademikere. 39

40 4. Hvilke af følgende muligheder fik du kendskab til i dialogen? Tilskuds-ordninger Hjælp til rekruttering af akademikere Generelle kompetencer hos akademikere Specifikke muligheder vedr. akademikere i jeres virksomhed Ingen Ved ikke/kan ikke huske 5. I hvilken grad er du på baggrund af samtalen blevet mere positiv overfor at ansætte en akademiker i fremtiden? 9% 0% 11% 26% I høj grad I nogen grad I middel grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke/ønsker ikke at svare 45% 9% Uddybning ved "i mindre grad" eller "slet ikke": Behovet skal være der. Vi har ikke brug for en akademiker til at skære og pakke fisk. Er positiv i forvejen. Det kommer an på bundlinjen. 40

41 6. Hvad var årsagen til, du sagde nej tak til et møde 6. Hvad var årsagen til, at du sagde nej til et møde vedr. akademikerkampagnen? For travlt til møde Intet behov medarbejdere Virksomheden ikke egnet til akademikere De søger selv information De finder selv deres medarbejdere Har allerede fint kendskab til ordninger Ingen økonomi til det Virksomhed for lille til at ansætte akademikere 7. Hvordan vil du fremadrettet helst høre om lignende kampagner? (max 2 svar) Kampagnemateriale og nyhedsbreve Annoncer i avisen Telefonisk kontakt fra en Telefonisk kontakt fra en Personligt møde med en Personligt møde med en konsulent jobsøgende akademiker konsulent jobsøgende akademiker Andet: Noget på . og telefonisk opfølgning. Internettet, f.eks en database med jobsøgende akademikere. Vil ikke kontaktes. Kort information om tilskudsordninger direkte fra den jobsøgende akademiker, sammen med en ansøgning. 41

42 8. Hvad skulle der til for at du vil ansætte en akademiker 8. Hvad skulle der til for at du vil ansætte en akademiker i fremtiden? At der opstår behov Vil ikke blive aktuelt i vores branche Vækst i forretningen Det gør vi løbende, så efter behov. Ønsker generelt ikke at ansætte nyuddannede Gode vilkår, tilskudsordninger og at der ordrer nok i butikken. Den rette person med de rette kompetencer Vi ansætter akademikere, men kun ved at trække på netværket og håndplukke de kloge hoveder vi skal bruge. Økonomi 9. Generelle forbedringsforslag? 9. Har du generelt forbedringsforslag/kommentarer? Bedre at kontakte og udbrede budskabet på en anden måde end ved telefonisk kontakt. Bedre opmærksomhed om kampagnen, feks. Smedemesterbladet og konkrete brancheblade. Umiddelbart har kampagnen ikke gjort indtryk, da opkaldet ikke huskes Flere penge - tilskud, ellers er der ikke økonomi i at lade en akademiker bevise sit værd. Have en form for database man kan trække på indenfor jobsøgende akademikere. Udviklingstiltag og arrangementer for både virksomheden og akademikere. F.eks. Bruge best practice fra lignende projekter. Hvis man ikke har noget behov, foretrækker jeg ikke at blive kontaktet direkte Jeg har slet ikke hørt om kampagne, så måske at udbrede budskabet bedre. Mere opfølgning. Telefonisk kontakt fint Konsulenterne, der ringer ud, skal klædes bedre på Vedkommende som ringede til mig havde en god kompetence til at forklare budskabet. 42

Akademikernes Centralorganisation

Akademikernes Centralorganisation Akademikernes Centralorganisation Evaluering af Akademikerkampagnen Marts 2011 1. KONKLUSION 2 2. BAGGRUND OG METODE 4 2.1 BAGGRUND FOR EVALUERINGEN... 4 2.2 METODE... 4 3. AKADEMIKERKAMPAGNEN - BAGGRUND

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 H Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 Match, interesse og ingen interesse i Akademikerkampagnen hele DK 32% 28% Match Interesse Ingen interesse 40% Note: Tallene er angivet i procent Phonerkampagnen

Læs mere

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder

Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder Beskæftigelsesregionerne i Danmark INDHOLD INDLEDNING 4 Baggrunden for kampagnen 4 Kampagnens forløb 5 Om evalueringen 6 Læsevejledning

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. 2012 Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyse 2012 Indhold 1. Baggrund side 2 2. Resume side 2 3. Nye tendenser i virksomhedernes

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Akademikerkampagnen - nu også i yderområderne

Akademikerkampagnen - nu også i yderområderne Akademikerkampagnen - nu også i yderområderne Grundpiller: Hjemmesiden www.akademikerkampagnen.dk og CV-basen Akademikerbasen Case-samling: Opstøvning og beskrivelse af de gode fortællinger Phonerkampagne:

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Sekretariatet. Forslag til bekæmpelse af langtidsledighed

Sekretariatet. Forslag til bekæmpelse af langtidsledighed Sekretariatet Forslag til bekæmpelse af langtidsledighed Det, vi foreslår, er i virkeligheden to-delt, dels en egentlig kortsigtet redningsplan for de langtidsledige (gældende for november 2012- december

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

PSYKOLOGKAMPAGNEN. Godkendt projektbeskrivelse 2012.09.03. Projektets titel: PSYKOLOGKAMPAGNEN. Projektperiode: September 2012 til april 2014.

PSYKOLOGKAMPAGNEN. Godkendt projektbeskrivelse 2012.09.03. Projektets titel: PSYKOLOGKAMPAGNEN. Projektperiode: September 2012 til april 2014. Godkendt projektbeskrivelse Projektets titel: PSYKOLOGKAMPAGNEN PSYKOLOGKAMPAGNEN 2012.09.03 Projektperiode: September 2012 til april 2014. Projektansvarlig: Politisk ansvarlig Projektleder og administrativ

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 1 Status den 25. februar 2015 Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 (252 besvarelser ud af 339 Partnerskabsvirksomheder). At nogle virksomheder ikke har fået opfølgningsbesøg med tilhørende

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne

Nyuddannede i SMV erne Nyuddannede i SMV erne Baggrund En af nøglerne til at sikre fremtidens vækst og beskæftigelse i Nordjylland ligger i evnen til at sikre virksomhedernes konkurrenceevne både nationalt og internationalt.

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Jobformidlere. Jobformidlere

Jobformidlere. Jobformidlere Jobformidlere Der fi ndes en række virksomheder, som lever af at hjælpe andre virksomheder med at skabe kontakt til jobsøgende og ad den vej besætte ledige stillinger. Under én hat kalder vi dem her for

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet er i hopla København den 24.01.2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige.

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. Anden Aktør Anden Aktør (AA) De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. I denne pjece fortæller vi om nogle af de vigtigste

Læs mere

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år Gode råd til jobsøgning - til medlemmer over 50 år Hvorfor denne pjece? Denne pjece har til formål at formidle en række gode råd om jobsøgning til medlemmer over 50 år. Disse råd er opstået i forbindelse

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Bilagssamling. Hvordan rekrutterer Regional Udvikling nye medarbejdere? Inge Munk Heilesen Cand.ling.merc i Virksomhedskommunikation

Bilagssamling. Hvordan rekrutterer Regional Udvikling nye medarbejdere? Inge Munk Heilesen Cand.ling.merc i Virksomhedskommunikation Bilagssamling Hvordan rekrutterer Regional Udvikling nye medarbejdere? - Analyse af rekrutteringen til Regional Udvikling i Region Syddanmark Inge Munk Heilesen Cand.ling.merc i Virksomhedskommunikation

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Rekrutteringsanalysen 2014

Rekrutteringsanalysen 2014 Rekrutteringsanalysen 2014 www.ballisager.com Indhold BAGGRUND Side 3 RESUMÉ Side 4 KAPITEL 1 - VIRKSOMHEDERNES REKRUTTERINGSKANALER Side 5 KAPITEL 2 - SÅDAN VIRKER UOPFORDRET JOBSØGNING Side 12 KAPITEL

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 14. oktober 2014 Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 1. Indledning Jobcenter Struer ønsker at styrke den gode relation til de lokale virksomheder for

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Notat Pkt. 3 Emne Til Indsatsen for ledige LVU ere i Beskæftigelsesudvalget Den 10. november 2011 Aarhus Kommune Baggrund Som udgangspunkt skal ledige med en længerevarende videregående uddannelse henvises

Læs mere

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 17-6-214 Sagsnr.: 11/47387 Dokumentnr.: 26 Sagsbehandler: Sekretariatet Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 214 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herning, oktober 2014 HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herværende notat er udarbejdet

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Der er i dag et stigende fokus på effekterne af de offentlige indsatser, der iværksættes i den arbejdsmarkedsrettede indsats.

Der er i dag et stigende fokus på effekterne af de offentlige indsatser, der iværksættes i den arbejdsmarkedsrettede indsats. Effektmåling Der er i dag et stigende fokus på effekterne af de offentlige indsatser, der iværksættes i den arbejdsmarkedsrettede indsats. Arbejdsformidlingen har målt på egen indsats i 2 kommuner, henholdsvis

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere] Resultatkontrakt Vedrørende [Flexseniority En3karriere] [1. september 2011 ultimo februar 2014 med aktivitets afslutning 31. august 2013] Journalnummer: 1-33-76-22-3-11 ESFM-11-0037 Kontraktens parter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur 23. januar 2013 1. Indledning Nordfyns Kommune ved kommunaldirektør Morten V. Pedersen har rettet henvendelse KL s Konsulentvirksomhed (KLK)

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015 V/Centerchef Karin Rasmussen Reformens hovedtræk Principper for kontaktforløbet Hvor mange jobsøgende har vi? Den individuelle

Læs mere

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted April 2008. Kære læser Velkommen til det første nyhedsbrev fra KompetenceVækst Horsens Hedensted (KVHH). Vi er et af i alt 22 vejledningsnetværk i Danmark.

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Grundlag for trainee 2015-2016

Grundlag for trainee 2015-2016 NOTAT 11-1010 - TODA - 17.11.2014 KONTAKT: Torben D Jensen - TODA@FTF.DK - TLF: 33 36 8850 Grundlag for trainee 2015-2016 Som led i politisk aftale om beskæftigelsesreform afsættes i 2015 og 2016 10,2

Læs mere

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00 Medlem Suppleant Kommunalbestyrelsen Formand Borgmester Ove E. Dalsgaard, afbud LO Næstformand Karen G. Nielsen, Dansk EL, afbud Kjeld Egebjerg,

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen 1 Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden Erhvervsstyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Formål Målgruppe Metode Hovedkonklusioner virksomheder Hovedkonklusioner - revisorer 4 5 6 7 21 2 Formål, målgruppe

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredsundersøgelse peger tydeligt i retning af, at eleverne på erhvervsskolerne ikke får

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Koordineret Virksomhedsservice - Styrket tværgående samarbejde. VirksomhedsnetværkCabi, Middelfart. 2. maj 2014

Koordineret Virksomhedsservice - Styrket tværgående samarbejde. VirksomhedsnetværkCabi, Middelfart. 2. maj 2014 Koordineret Virksomhedsservice - Styrket tværgående samarbejde VirksomhedsnetværkCabi, Middelfart. 2. maj 2014 2 Hvad sker fra centralt hold Leo Larsen: Offensiv virksomhedsservice 3 Formålet med det koordinerede

Læs mere

Den personlige kontakt i den uopfordrede jobansøgning

Den personlige kontakt i den uopfordrede jobansøgning Uopfordrede henvendelser på baggrund af udsøgning fra IT system Denne vejledning i uopfordrede ansøgninger illustrerer jobsøgerens overvejelser, muligheder og handlinger frem mod at skaffe sig en personlig

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Velkommen til vejledningsmøde i MA

Velkommen til vejledningsmøde i MA Velkommen til vejledningsmøde i MA Dagens program INFORMATION PÅ FÆLLESMØDE MA Aalborg Medlemstilbud Rådighed og jobsøgning MA, jobcenter og anden aktør Aktivering Muligheder som jobsøgende INDIVIDUEL

Læs mere

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur.

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur. Kampagnevejledning Indholdsfortegnelse Intro Arbejdsstruktur Fag Se, hvordan andre har gjort Arbejdsprocessen Roller til eleverne Dataindsamlingen Testen - survey Spilleregler for kampagnen Muligheder

Læs mere

Afrapportering Projekt 2011-3

Afrapportering Projekt 2011-3 Opsummering 259 SMV virksomheder er besøgt og det har resulteret i afvikling af ca. 350 kursusdage, og en efterfølgende efterspørgsel efter kursus i efteråret. Kurserne afholdes enten på skolerne eller

Læs mere

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007 Bestilt af minister for ligestilling Institut for Konjunktur-Analyse Åbenrå 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Beskæftigelsesreform 2015-17

Beskæftigelsesreform 2015-17 Beskæftigelsesreform 2015-17 07-10-2014 1 Tidsplan Aftalen blev indgået den 18. maj 2014 Lovforslagene fremsættes medio november Besluttes medio december Træder i kraft på forskellige tidspunkter 1. januar

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Vi gør din studietid. lidt federe

Vi gør din studietid. lidt federe Vi gør din studietid lidt federe Vi taler din sag SLS Sygeplejestuderendes Landssammenslutning er de sygeplejestuderendes faglige organisation og en del af Dansk Sygeplejeråd. Vores mål er at forbedre

Læs mere

Studiepraktik Evaluerings, erfa, og udviklingsmøde

Studiepraktik Evaluerings, erfa, og udviklingsmøde Studiepraktik Evaluerings, erfa, og udviklingsmøde Referat fra møderne i København, Aarhus, Kolding og Aalborg i uge 48 1. Velkomst og runde med præsentation af deltagerne Der var til møderne i henholdsvis

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL dækker følgende områder Projektets fødsel: gruppens dannelse og opgaveafgrænsningen Projektets indledningsfase: gruppen afprøver hinanden og ideer, opgaven

Læs mere

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Dansk Byggeri har spurgt en stikprøve af sine medlemmer om deres brug af arbejdskraft i 2006 og deres behov for arbejdskraft

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Vedrørende Udbud af forløb ved Aarhus Universitet, der skal introducere studerende til højtuddannedes jobfunktioner i små og mellemstore virksomheder -

Læs mere

Før under efter - kommunikation

Før under efter - kommunikation Før under efter - kommunikation 1 Få mere ud af arrangementet med kommunikation FØR UNDER - EFTER Vi afholder et arrangement for at gøre opmærksom på et emne eller et budskab Tænk arrangementet som én

Læs mere

Construction College

Construction College VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaunsøgelse Uddannelser: Vindmølleoperatør 72,9 57,9 Administration og information Rekruttering af elever 63,6 Skoleperiones indhold Motivation 67,6

Læs mere