Firmaovertagelse - iværksætteres overtagelse af generationsskiftevirksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Firmaovertagelse - iværksætteres overtagelse af generationsskiftevirksomheder"

Transkript

1 Firmaovertagelse - iværksætteres overtagelse af generationsskiftevirksomheder Baggrund: små og mellemstore virksomheder i Danmark skal generationsskifte inden for de næste 10 år. 56% af indehaverne af SMVer i Østjylland er 50 år eller derover. I fortsættelse af generationsskifteprojektet Goodwill, der blev gennemført i perioden er det lykkedes at skabe finansiering for udbygning af dette projekt og udbredelse af konceptet til hele Århus Amt. Det nye projekt hedder Firmaovertagelse. Gennem Iværksætterservice i Århus Amt har Iværksætterservice i Kronjylland været aktiv siden 2001 med at hjælpe nye virksomheder i gang og skaffe arbejdspladser i det kronjyske område. Årligt kommer cirka 800 iværksættere i vejledning mens ca følger vore kurser i Århus Amt. I styregruppen for Århus Amt har vi fortalt om vore resultater i Goodwill-projektet. Vi har ligeledes fortalt om fordelene ved at kombinere indsatsen over for iværksættere med indsatsen overfor generationsskiftevirksomhederne. Der er langt større mulighed for succes, når iværksætteren overtager en eksisterende virksomhed med kundeportefølje, end når iværksætteren skal bygge alt op fra bunden. EU-undersøgelser viser, at dette i gennemsnit skaber 5 nye arbejdspladser pr. virksomhed over en årrække, mens den anden model skaber 2 arbejdspladser. Projektet dækker hele Århus Amt, og samarbejdspartnere er ErhvervsUdviklingsCenter Silkeborg, Djurslands Erhvervsråd, Grenaa Tekniske Skole, Mariager Kommunes Erhvervsråd, VirksomhedsStart & Vækst i Århus, Kronjyllands Erhvervsråd og Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. På basis af vor store pressedækning har der desuden været mange henvendelser fra interesserede erhvervsråd og andre interesserede fra hele landet. Registrering af interesserede købere er iværksættes og kontakter til generationsskiftevirksomheder etableres. Projektplan: Goodwill-projektet (Generationsskifteprojekt i Kronjylland med besøg hos 150 generationsskiftevirksomheder og med hjælp til afklaring i 50% af tilfældene) - kombineret med indsats i Iværksætterkontaktpunkt Århus Amt. Firmaovertagelse går ud på at vejlede iværksættere i forhold til virksomhedsovertagelse i stedet for den normale procedure med start af alt fra bunden.

2 Gennemførsel: Kort efter projektstart blev Iværksætterkontaktpunkt Århus Amt og de lokale iværksættercentre nedlagt. Desuden blev deltager i projektet TIC Århus lukket. Projektet er gennemført uden styregruppe, med en del af de nye erhvervsservicecentre samt erhvervsrådene i Mariager, Hadsten, Odder, Hørning, Ry og Skanderborg. Mens erhvervsservicecentrene i Silkeborg, Århus og Randers har deltaget tilfredsstillende, Har det på trods af det store behov på Djursland været svært at få de lokale centre til at medvirke i det ønskede omfang. Der har desuden været stor sponsorstøtte fra pengeinstitutter i Østjylland samt i en del tilfælde af revisionsfirmaer. Disse har alle en naturlig interesse i at trække iværksættere og potentielle generationsskiftevirksomheder ind i deres lokaler. En del faglige foreninger og A-kasser har ligeledes været samarbejdspartnere, f.eks. Dansk Metal, Kristelig A-kasse, Civiløkonomerne og Akademikernes A-kasse. Ligeledes Center for Entrepreneurship i Århus. Hos alle arbejdsløse akademikere har der været stor interesse for at høre nærmere om mulighederne for som iværksætter at overtage en generationsskiftevirksomhed. Aktiviteter: Stormøder: Seminarer/stormøderne i hele Østjylland har været i gang siden oktober Der været 2600 deltagere på 52 møder i Silkeborg, Århus, Randers, Hadsten, Mariager, Grenaa, Odder, Rønde, Ry, Harridslev, Skanderborg og Ebeltoft. Interessen har været større end forventet. Mange deltagere kører fra den ene del af amtet til den anden for at få inspiration gennem flere møder. De gennemførte arrangementer kan ses i kalenderen på: Møderne arrangeres i samarbejde med lokale erhvervsråd, erhvervsforeninger, pengeinstitutter, uddannelsesinstitutioner, A-kasser, brancheforeninger, andre faglige foreninger, liberale erhverv, kommuner samt andre interessenter. Emner på stormøderne har været: Iværksætteres oplevelser ved overtagelse (1 case på hvert stormøde) Pengeinstituttets gode råd og synspunkter Revisors gode råd og synspunkter Advokatens gode råd og synspunkter Den psykologiske del

3 Foredragsholdere: Professionelle: Poul-Erik Høyer (OL-guldvinder i badminton), Mette Bloch (Verdensmester i roning), Erik Veje Rasmussen (Håndboldtræner), Jens Ladegaard (Konsulenthus med speciale i salg), Jørn Duus Hansen(kendt fra TV om livsstil), Jesper Bo Jensen (Fremtidsforsker), Martin Thorborg (Grundlægger af Jubii) Andre: Iværksættere, der vil overtage virksomhed, seniorer, der har afhændet virksomhed, advokater, revisorer, managementkonsulenter, ledere fra pengeinstitutter Deltagere på stormøderne: Iværksættere, generationsskiftevirksomheder, rådgivere (advokater, revisorer, konsulenter, iværksættervejledere), ansatte fra pengeinstitutter Ud over den nævnte stormøder, har der vist sig at være interesse fra andre dele af Jylland, hvorfor der også har været deltagelse i arrangementer omkring generationsskifter i Esbjerg, Thisted og Viborg. Kontaktetablering: En del møder har været arrangeret under temaet køber møder sælger. Mange kontakter er etableret her. Ligeledes har der været arrangeret en uformel mødekøbs/salgsbørs hvor købere og sælgere har kunnet etablere kontakt. Dette har ligeledes medført mange værdifulde kontakter. Uddannelse af vejlederne: Uddannelse af iværksættervejlederne i Århus Amt. Formål: At klæde dem på til bedre vejledning af iværksættere dvs. få dem til at overveje start via firmaovertagelse. Emnerne har været: 1. Købets faser, rådgivningsbehov og rådgivere 2. Managementkonsulentens rolle 3. Revisors rolle 4. Advokats rolle 5. Køb og slag af virksomhed ved virksomhedsmægler 6. Glidende overgang ved generationsskifter 7. Match mellem køber og sælger 8. Checkliste ved due diligence 9. En konkret og lærerig virksomhedsovertagelse 10. Gennemgang af køberkursus for iværksættere 11. En firmaovertagelse af familievirksomhed 12. Iværksætterens mod og gennemslagskraft 13. Den videre videndeling i netværket 14. Erfaringsudveksling og gruppearbejder undervejs

4 Der er lavet statistik på baggrund følgende spørgsmål til deltagerne: Deltagernes vurdering af forløbet Betyder forløbet, at deltagerne alt i alt er blevet bedre rustet til nye krav på arbejdsmarkedet? Har forløbet medført, at deltageren er blevet kvalificeret til at udføre flere/nye arbejdsfunktioner på arbejdspladsen? Følgende skala er anvendt: Deltagernes vurdering af forløbet: Særdeles godt = 5 Godt = 4 Nogenlunde=3 Mindre godt=2 Dårligt = 1 Betyder forløbet, at deltagerne alt i alt er blevet bedre rustet til nye krav på arbejdsmarkedet? Ja, meget bedre=3 Ja, noget bedre=2 Nej, forløbet har ingen særlig betydning i denne forbindelse=1 Har forløbet medført, at deltageren er blevet kvalificeret til at udføre flere/nye arbejdsfunktioner på arbejdspladsen? Ja, i høj grad=3 Ja, i nogen grad=2 Nej=1 Samlede gennemsnit på tværs af modulerne Deltagernes vurdering af forløbet: 4,35 Betyder forløbet, at deltageren alt i alt er blevet bedre rustet til nye krav på arbejdsmarkedet? 2,18

5 Har forløbet medført, at deltageren er blevet kvalificeret til at udføre flere/nye arbejdsfunktioner på arbejdspladsen? 2,11 I forbindelse med vejlederuddannelsen er besluttet at danne netværk mellem vejlederne i Århus Amt. Disse vil fremover mødes regelmæsseigt for at videndele vedrørende fælles problemstillinger og indsatsområder på relevante områder, f.eks. iværksætteres overtagelse af generationsskiftevirksomheder. Uddannelse af iværksættere: I efteråret 2004 udarbejdede projektledelsen i samarbejde med amtets erhvervsservicecentre en egentlig uddannelse for iværksættere, der vil overtage generationsskiftevirksomheder kaldet køberuddannelsen. 1. og 2. del af uddannelsen blev gennemført januar marts 2005 i Århus og Randers. 3. og 4. del gennemførtes i juni se under nyheder for detaljeret indhold af uddannelsen. Uddannelsen består af 4 moduler a 4 timer samt hjemmearbejde. Uddannelsen er foregået i Århus og Randers med privat konsulent som underleverandør. Modul 1, introduktion og afklaring Er det noget for mig? (overvejelser fra kollega til chef, egne stærke/svage sider) Introduktion: Hvem kommer, forventningsafstemning/personlige overvejelser. Overblik over generationsskifte og mulighederne for køb af virksomhed Kort om konteksten, især sælgers overvejelser, forskellige købertyper og deres karakteristika (her kan vedlagte skema benyttes til inspiration) Købets faser: - og dermed fokusering på aktuel fase, motivation for kursets opbygning Personlige overvejelser: Ønsker/(livs)mål, risikoprofil, økonomisk udgangspunkt; geografi/flytbar, egen rolle, alene eller sammen med andre, afklaring i forhold til familie/ægtefælle Gruppearbejde: - Skal få startet processen med de personlige overvejelser, SWOT analyse af sig selv Plenum: Fremlæggelse af gruppearbejdet Afslutning: Evaluering og oplæg til næste modul.

6 Modul 2, søgning Hvordan finder jeg en virksomhed? (Skærp egen profil, fokuser på målgruppe, kendskab til søgeveje, aktiv søgning) Formål med modulet er at køber: Formulerer en præcis og skarp profil på sig selv som køber Karakteriserer relevante virksomheder Får metoder til en umiddelbar vurdering af sælger emner Vurderer hvilke søgemetoder der skal anvendes. Vurdering af sælgeremner Herunder en gennemgang af salgbarhedsfaktorerne og overvejelser om livscyklus Beskrivelse af køber og sælger Købers kompetencer, personligt og fagligt. Ledelsesopgaver og ledelsesroller Beskrivelse af sælger, finde frem til nøgleprocesser og de vigtigste karakteristika Gennemgang af cases. Individuel øvelse og gruppearbejde: Hvem er du? Hvad ønsker du? De 3-5 vigtigste karakteristika ved dig som køber? Og tilsvarende for den virksomhed du gerne vil finde? Afslutning og videre arbejde Planlægning af næste trin. Muligheder for vejledning. Modul 3, købet - tro på det! Hvordan gennemføres købet? (faldgruber, ekstern bistand, egen forretningsplan, finansiering) Modulet målrettes dem, der står overfor et konkret køb: Faldgruber Selve købsprocessen/forhandlingen, hvad er vigtigt hvornår, og hvilken rådgivning skal søges. Et overblik over prisfastsættelsesmetoder (substansmetoden, dcf, price/earning, pay-off), Salgbarhedsfaktorer Opstilling af egen forretningsplan Budgetter Finansieringsmuligheder og begrænsninger, sælgerfinansiering Købsmodeller

7 Individuelt arbejde: Hvilke forhold er de vigtigste for dig? På hvilke områder skal du bruge rådgivning? Hvilken? Konkrete forslag om henvisning I tilfælde af kursister, der står overfor et aktuelt køb, kan advokat, revisor og virksomhedsmægler medvirke med henblik på afklaring af individuelle spørgsmål. Modul 4, planlægning af de første 100 dage efter overtagelsen Hvilke udfordringer kan jeg møde? (Planlæg de første 100 dage, lær af andres fejl, behov for rådgivning og sparring) Deltagerne er her ret langt i købet, og modulet indledes med en kort præsentation og erfaringsudveksling Indhold derefter: Case, sådan gjorde jeg Hvilke ændringer/nye aktiviteter er der brug for? Hvordan skal de gennemføres? Hvilke mulige problemer/vanskeligheder forudser du? Hvordan vil du løse dem? Hvilke faktorer er kritiske i overtagelsesperioden? Hvordan vil du måle dem? Hvilken rådgivning eller sparring tror du, at du vil få brug for? På hvilke områder? Hvem vil du bruge. Den individuelle opgave er at besvare ovennævnte spørgsmål. Undervejs bliver der mulighed for at tale med den enkelte deltager om hans konkrete spørgsmål. Afslutningsvis afrapportering i plenum. Effektmålinger: Iværksætteres køberkursus: Ca. 20 deltagere har gennemført modul 1-4. Deres evaluering er som følger: Modul 1 = 3,9 Modul 2 = 3,9 Modul 3 = 3,9 Modul 4 = 4,2 Hvor 1=Meget utilfreds, 2=Utilfreds, 3=Middel, 4=Tilfreds, 5=Meget tilfreds Stormødedeltagelse: I alt antal pladser besat: 2600 Mange deltagere har været med mere end 1 gang. Kursusforløbet: Iværksætteres overtagelse af virksomhed er implementeret i erhvervsservicesektoren. Det fortsættes i 2005 hos VirksomhedsStart og Vækst i Århus. Ligeledes er der gennem Det danske Erhvervsakademi i Randers søgt midler til videndeling og uddannelse af undervisere på erhvervsakademier og højere læreanstalter i Iværksætteres overtagelse af generationsskiftevirksomheder.

8 Læring: Tesen om, at det er attraktivt for iværksætteren såvel som for samfundet at starte ved overtagelse af en generationsskiftevirksomhed, er til fulde blevet bekræftet. De mange udsagn fra deltagende iværksættere, der har gennemført dette er en bekræftelse herpå. De mange udtalelser fra pengeinstitutter undervejs om den lettere adgang til kapital for iværksætteren bekræfter ligeledes dette. Udsagn fra mange tidligere ejere, der har solgt deres virksomhed til iværksættere, bekræfter dette. De har på denne måde sikret, at deres livsværk til fortsat eksisterer. Iværksættere og indehavere i projektet er kørt langt for at få information og blive inspireret. Her har vi gjort op med fordomme om dette. Mange specielt mindre pengeinstitutter har været villige til at sponsere kendte foredragsholdere for at tiltrække deltagere på stormøder. Dette er også en interessant læring. Pengeinstitutternes filialer har lille råderum og vil derfor ofte ikke sponsere arrangementer. Pengeinstitutters hovedafdelinger og enkelte større afdelinger har større råderum og vil ofte være med. Enkelte større revisionsfirmaer har også vist interesse for at sponsere. På stormøderne er skabt mange værdifulde kontakter mellem iværksættere og generationsskiftevirksomheder via en enkel køb/salgs-kontaktbørs. Mens en del A-kasser har været positive(ase, DANA, Kristelig A-kasse, Metal, CA, AAK, Danske Sælgere) har enkelte ikke været interesserede: F.eks. Ingeniørerne Hos alle deltagende arbejdsløse akademikere har der været stor interesse for at høre nærmere om mulighederne for som iværksætter at overtage en generationsskiftevirksomhed. Der har været stor interesse for at overtage virksomhed på sigt gennem ansættelse i denne. Videnspredning: Via hjemmesiden Her findes også gode råd i forbindelse med overtagelse fra advokater, revisorer, pengeinstiutter, managementkonsulenter og iværksættere, der selv har prøvet at starte og overtage virksomhed.

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Fleksibel efteruddannelse

Fleksibel efteruddannelse Fleksibel efteruddannelse - erfaringer fra et TUP-projekt Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Birgit Hjermov og Sofie Saxtoft Kubix Niels Warring

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Præsentation. www.firmaovertagelse.socialfonden.net www.detail-innovation.socialfonden.net

Præsentation. www.firmaovertagelse.socialfonden.net www.detail-innovation.socialfonden.net Præsentation Niels Jørgen Sørensen www.firmaovertagelse.socialfonden.net www.detail-innovation.socialfonden.net Program for 13. februar 2007 i Bodø Projekt FIRMAOVERTAGELSE 1. Baggrund 2. Projektplan 3.

Læs mere

Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014

Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014 Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014 0 1 Evaluering af projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Indhold 1. INDLEDNING 4 1.1 Projektets aktiviteter og indsatsteori

Læs mere

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Erhvervs- og Vækstministeriet og KL God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Et inspirationskatalog til kommunerne i arbej- det med at udvikle og forbedre erhvervs- fremmeindsatsen

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET

KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET 0 1. Indledning 1.1. Baggrund for projektet Den medarbejdertilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Vækstfabrikkernes Videnmoduler

Vækstfabrikkernes Videnmoduler Vækstfabrikkernes Videnmoduler Videnmodul 1: Strategi Hvordan får jeg overblik over mit forretningsgrundlag? Underviser: Ekstern lektor, konsulent Lone Samuelsson Undervisningsforløb: 3 x 4 timer Formål

Læs mere

Sociale relationer på arbejdspladsen og ligeløn m/k

Sociale relationer på arbejdspladsen og ligeløn m/k Sociale relationer på arbejdspladsen og ligeløn m/k bliv agent i gode relationer på din arbejdsplads Et forskningsunderstøttet udviklingsprojekt for FIU-ligestilling Afslutningsrapport juni 2013 Udarbejdet

Læs mere

Undersøgelse af behov for Iværksætterhus Rapport

Undersøgelse af behov for Iværksætterhus Rapport Kaj Nielsen Konsulent M.IDA Mosevangen 54 DK 4400 Kalundborg Telefon 45 59562760 Fax 45 59562727 Email kaj-nielsen@post.tele.dk Precon Management ApS ApS nr. 7985 CVR nr. 49710313 www.kn-udvikling.dk Undersøgelse

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Afslutningsevaluering

Afslutningsevaluering Afslutningsevaluering Oktober 2003 1 Indledning...1 2 Om FIR-projektet...2 3 Evalueringsdesign...4 4 Samlet konklusion...6 5 Opfølgning på de to foregående evalueringer Anbefalinger til det videre arbejde...10

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Kursuskatalog 2015 Dental Consult

Kursuskatalog 2015 Dental Consult 01-04-2015 Kursuskatalog 2015 Dental Consult Hos Dental Consult kan du få et løft, der styrker dine egne kompetencer og klinikken som arbejdsplads. kurser 2015 Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 Socialt Udviklingscenter SUS, oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 Formålet med Mikrolån 2.0... 3 Evaluering af projektets resultater... 4 2. Baggrund

Læs mere

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED Køb en virksomhed et inspirationshæfte til dig, der overvejer at købe en virksomhed Hæftet er udviklet som en del af

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere