September Ledigheden i Storkøbenhavn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn"

Transkript

1 September Ledigheden i Ledighed i I var der i september 2005 i gennemsnit personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 12,1% færre end i september I den sammen periode er ledighedsprocenten i regionen faldet med 0,6 pct. point således, at 5,2% af arbejdsstyrken i september 2005 var ledige. Ledighed i hele landet På landsplan var der i gennemsnit personer, som var ledige eller aktiverede i september Det er 13,6% færre end i september sidste år. I september 2005 var 5,0% af arbejdsstyrken på landsplan ledige. Således er ledighedsprocenten nu lavere på landsplan end i. Traditionelt indsnævres gabet i ledighedsprocenten imellem og resten af landet henover sommeren. Der er derfor formentlig tale om et sæsonbetinget fænomen. Sæsonkorrigerede ledighed Det sæsonkorrigerede ledighedstal (inkl. aktiverede) for var i september 2005 på Det er 900 færre end måneden før. På landsplan faldt den sæsonkorrigerede ledighed med personer i forhold til måneden før, svarende til at der var ledige og aktiverede på landsplan. Skema 1 Gns. antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret;, september 2001 september Faktiske antal ledige og aktiverede Sæsonkorrigeret antal ledige og aktiverede sep-05 jun-05 mar-05 dec-04 sep-04 jun-04 mar-04 dec-03 sep-03 jun-03 mar-03 dec-02 sep-02 jun-02 mar-02 dec-01 sep-01 Kilde: Danmarks Statistik og AF-.

2 2. Ledigheden fordelt på køn, alder og forsikringsstatus Ledigheden fordelt på alder I september 2005 faldt antallet af ledige og aktiverede på ét års sigt i alle aldersgrupper i. Dette var ligeledes tilfældet på landsplan. I aldersgruppen år faldt antallet af ledige og aktiverede mest, idet der var tale om et fald på 22,5% på ét års sigt. Blandt de årige faldt ledigheden med 17,1%, mens antallet af ledige og aktiverede i aldersgrupperne år og år faldt med ca. 10%. I de to aldersgrupper år og år faldt antallet af ledige og aktiverede relativt mindst, idet ledigheden i disse aldersgrupper faldt med henholdsvis 8,4% og 6,8% på ét års sigt. Aldersgruppen med det største ledighedsfald, dvs. de årige, havde samtidig den laveste ledighedsprocent i regionen. I september 2005 var blot 2,4% af arbejdsstyrken i den aldersgruppe ledige. Aldersgruppen år havde derimod den højeste ledighed, idet denne aldersgruppe i september 2005 havde en ledighedsprocent på 6,2%. Ledigheden fordelt på køn Antallet af ledige og aktiverede mænd faldt fra september 2004 til september 2005 med 13,4%. Tilsvarende faldt antallet af ledige og aktiverede kvinder med 10,8% på ét års sigt. Dermed faldt ledigheden mest blandt mændene. I september 2005 var ledighedsprocenten blandt mændene på 5,0% mod 5,4% blandt kvinder. Ledigheden fordelt på forsikringskategori Antallet af forsikrede ledige og aktiverede er i september 2005 faldet med 12,9% på ét års sigt. Antallet af ikke-forsikrede ledige faldt i den tilsvarende periode med 6,2%. Det er tredje gang i træk siden marts 2002, at antallet af ikke-forsikrede ledige er faldet på ét års sigt i regionen. Skema 2 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede samt ledighedsprocent fordelt på køn, alder og forsikringsstatus; september 2004 og september 2005 Hele landet Gennemsnitlig antal Ledige i procent Ændring i Gennemsnitlig antal Ledige i procent Ændring i ledige og aktiverede af arbejdsstyrken procent ledige og aktiverede af arbejdsstyrken procent sep-05 sep-04 sep-05 sep sep-05 sep-04 sep-05 sep Mænd ,0 5,7-13, ,2 5,0-17,3 Kvinder ,4 6,0-10, ,9 6,7-10, år ,4 3,0-22, ,2 3,9-20, år ,4 6,3-17, ,0 7,1-17, år ,2 6,9-10, ,5 6,3-13, år ,1 5,6-8, ,4 5,0-11, år ,0 6,3-11, ,9 6,6-11, år ,5 5,0-6, ,3 4,8-6,7 Forsikrede i alt ,3 7,0-12, ,4 6,2-13,8 Ikke forsikrede ,6 2,8-6, ,8 4,4-12,0 I alt ,2 5,8-12, ,0 5,8-13,6 Kilde: Danmarks Statistik og AF-. Anm: Pga. afrunding kan summerne variere. Note: Fra 2004 anvendes en ny definition (RAS2003) af arbejdsstyrken. Det bevirker, at ledighedsprocenterne i 2004 og 2005 er noget højere end de ville have været under den tidligere definition.

3 3. Ledigheden fordelt på a-kasser og a-kassegrupper I september 2005 var der 28 a-kasser (ud af 32 a-kasser), som havde et fald i antallet af ledige og aktiverede på ét års sigt. I august 2005 var der 29 a-kasser med faldende ledighed (inkl. aktiverede) på ét års sigt. Ud af de fire a-kasser med et stigende antal ledige og aktiverede på ét års sigt, hører de tre til Funktionærernes og Tjenestemændenes A-kassegruppe. Alle a-kassegrupper havde færre ledige og aktiverede i september 2005 sammenlignet med september Funktionærer og Tjenestemænd I Funktionærernes og Tjenestemændenes A- kassegruppe er antallet af ledige og aktiverede faldet med 7,6% fra september 2004 til september Det dækker over, at tre af de seks a-kasser i gruppen har haft en stigning i antallet af ledige og aktiverede. I BUPL, Danske Sundhedsorganisationer og Lærernes A-kasse er antallet af ledige og aktiverede steget på ét års sigt. Det drejer sig om relativt moderate stigninger på hhv. 1,3% i BUPL og 3,8% for Lærerne. I Danske Sundhedsorganisationer er der tale om en stigning på 28,0%, hvilket dog kun svarer til 26 personer. En af årsagerne til denne stigning er, at Danske Sundhedsorganisationers medlemsskare er blevet udvidet til også at omfatte ca jordemødre på landsplan (ca. 300 i ). De tre ovennævnte a-kasser har desuden haft en lille stigning i ledighedsprocenten fra september 2004 til september Ledighedsprocenterne er dog stadig relativt lav i alle tre a-kasser. De øvrige tre a-kasser i gruppen har alle haft fald i antallet af ledige og aktiverede i størrelsesordenen 7,8% (Socialpædagogernes A- kasse) til 17,4% (STA). I FTF-A er antallet af ledige og aktiverede faldet med 12,1%. Byggefagene I de fire Byggefags a-kasser er antallet af ledige og aktiverede samlet set faldet med 44,9% fra september 2004 til september På samme tid er ledighedsprocenten faldet fra 6,2% til 3,4%. I TIB er antallet af ledige og aktiverede faldet med 52,2% fra september 2004 til september Ledighedsprocenten er ligeledes blevet mere end halveret i denne periode fra 7,7% i september 2004 til 3,5% i september De øvrige tre byggefags a-kasser har alle haft et fald i antallet af ledige og aktiverede på mellem 35% og 41%. Ledighedsprocenterne er ligeledes faldet kraftigt. Den lave ledighed inden for bygge- og anlægsområdet giver sig også til kende på flaskehalslisten. Her er der 13 fagområder inden for byggebranchen, der pt. bliver regnet som flaskehalsområder. Det er blandt andet tilfældet for: murere, tømrere, elektrikere og VVSmontører. Akademikere Blandt akademikerne faldt antallet af ledige og aktiverede med 10,4% fra september 2004 til september Ledighedsprocenten er faldet fra 7,9% i september 2004 til 6,6% i september Det er kun 0,3 procentpoint højere end ledigheden blandt alle forsikrede. I september 2004 var forskellen 0,9 procentpoint. I Ingeniørernes A-kasse har der været fald i antallet af ledige og aktiverede på 16,5%. Det er det største fald blandt akademiker a- kasserne. I CA, økonomernes A-kasse har været et fald på 16%. I de tre øvrige a-kasser ligger de årlige fald i antallet af ledige og aktiverede på mellem 6,3% (A-kassen for Journalistik, Komm. og sprog) og 9,6% (Akademikernes A-kasse). Ledighedsprocenterne i gruppen varierer fra 4,3% blandt Ingeniørerne over 8,4% for medlemmerne af A-kassen for Journalistik, Komm. og Sprog til 10,4% blandt Magistrene. De to øvrige a-kasser har ledighedsprocenter mellem 5% og 6%.

4 Skema 3 Gennemsnitlig antal ledige samt gennemsnitlig antal aktiverede fordelt på a-kassegrupper og a-kasser; september 2004 og september 2005 Gennemsnitlig antal ledige Gennemsnitlig antal aktiverede Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede Ændring i procent sep-05 sep-04 sep-05 sep-04 sep-05 sep Selvstændige ,6 DANA ,4 ASE ,7 Akademikere ,4 Akademikernes A-kasse ,6 CA, Økonomernes A-kasse ,0 Ingeniører ,5 Journalistik, Komm. og Sprog ,3 Magistre ,7 Funktionærer og tjenestemænd ,6 Børne- og Ungdomspædagoger ,3 Danske Sundhedsorganisationer ,0 Lærerne ,8 Funktionærerne og Tjenestemænd ,1 Socialpædagogerne ,8 STA ,4 HK ,3 Tekniske funktionærer ,7 Sælgerne ,5 It-faget og Merkonomerne ,9 Funktionærerne og Servicefaget ,6 Lederne ,4 Teknikere ,5 Byggefagene ,9 Blik og Rørarbejderne ,8 El-faget ,5 Malerfaget og Maritime ,1 Træ-Industri-Byg ,2 Metalarbejderne ,5 Faglig Fælles A-kasse ,2 Nærings- og Nydelsesmiddelarb ,5 Offentligt Ansatte ,2 Øvrige ,2 Danske Lønmodtagere ,0 Frie Funktionærer ,9 Kristelige ,9 Pædagogiske medhjælpere ,4 RestaurationsBranchen ,5 Ikke-forsikrede ,2 Ukendt a-kasse ,0 I alt ,1 Kilde: Danmarks Statistik og AF-. Anm: Note: Pga. afrunding kan summerne variere. Danske Sygeplejerskers A-kasse har skiftet navn til Danske Sundhedsorganisationers A-kasse. Pr. 1. april 2005 er jordmødre (ca. 300 i ) overført fra Funktionærernes og Tjenestemændenes A-kasse til Danske Sundhedsorganisationers A-kasse på landsplan. Pr. 1. januar 2005 er SiD og KAD fusioneret under navnet Faglig Fælles A-kasse (3F) tallene for 3F er summen af SiD og KAD.

5 Skema 4 Gennemsnitlig antal ledige samt ledige i pct. af forsikrede fordelt på a- kassegrupper og a-kasser; september 2004 og september 2005 Hele landet Gennemsnitlig Ledige i procent af Ændring Ledige i procent af Ændring antal ledige antal forsikrede i procent antal forsikrede i procent sep-05 sep-04 sep-05 sep sep-05 sep Selvstændige ,0 5,3-5,9 3,6 3,8-7,6 DANA ,5 6,6-14,1 4,0 4,5-18,2 ASE ,6 4,8-1,7 3,5 3,6-4,0 Akademikere ,6 7,9-14,2 5,8 6,8-12,0 Akademikernes A-kasse ,7 6,8-12,8 5,0 5,8-10,9 CA, Økonomernes A-kasse ,2 6,5-18,0 4,9 6,3-20,2 Ingeniører ,3 5,8-25,1 4,0 5,1-20,4 Journalistik, Komm. og Sprog ,4 9,6-9,6 8,3 9,2-7,6 Magistre ,4 12,1-10,2 9,1 10,1-5,5 Funktionærer og tjenestemænd ,5 4,7-5,0 3,7 3,9-5,8 Børne- og Ungdomspædagoger ,1 3,9 4,2 5,0 5,0 1,6 Danske Sundhedsorganisationer ,9 0,8 42,5 1,0 0,9 28,3 Lærerne ,8 4,6 4,3 3,8 3,7 4,4 Funktionærerne og Tjenestemænd ,8 5,9-8,9 4,9 5,9-13,8 Socialpædagogerne ,6 6,0-6,7 5,5 5,6-0,6 STA ,2 3,9-19,5 2,9 3,5-18,0 HK ,0 7,6-11,4 6,4 7,4-15,6 Tekniske funktionærer ,0 6,7-13,1 4,6 5,4-15,9 Sælgerne ,1 5,7-10,6 4,1 4,7-12,8 It-faget og Merkonomerne ,6 7,3-25,5 5,7 7,3-23,7 Funktionærerne og Servicefaget ,7 7,5-14,7 4,9 5,9-19,9 Lederne ,4 4,2-20,6 3,0 3,4-14,5 Teknikere ,5 12,3 0,4 8,4 9,5-13,9 Byggefagene ,4 6,2-45,6 3,2 4,8-35,4 Blik og Rørarbejderne ,2 6,4-35,6 2,7 4,7-41,5 El-faget ,8 6,2-41,0 2,4 4,1-43,6 Malerfaget og Maritime ,6 2,6-40,8 2,6 3,7-33,4 Træ-Industri-Byg ,5 7,7-54,3 3,7 5,4-31,9 Metalarbejderne ,9 7,1-20,8 4,1 5,4-27,4 Faglig Fælles A-kasse ,8 10,5-11,1 7,6 8,7-16,8 Nærings- og Nydelsesmiddelarb ,4 9,4-15,5 7,1 7,7-13,7 Offentligt Ansatte ,1 4,1-4,6 4,0 4,2-1,8 Øvrige ,7 10,7-7,1 11,3 13,2-10,6 Danske Lønmodtagere ,9 4,6 48,3 4,4 4,3 34,9 Frie Funktionærer ,2 6,1-16,0 5,2 6,0-14,0 Kristelige ,8 9,9-8,9 7,4 8,5-9,4 Pædagogiske medhjælpere ,0 9,5-10,7 10,9 11,5-31,7 RestaurationsBranchen ,8 15,6-9,6 12,6 13,6-10,8 Forsikrede i alt ,3 7,0-11,2 5,4 6,2-13,6 Kilde: Danmarks Statistik og AF-. Anm: Note: Pga. afrunding kan summerne variere. Danske Sygeplejerskers A-kasse har skiftet navn til Danske Sundhedsorganisationers A-kasse. Pr. 1. april 2005 er jordmødre (ca. 300 i ) overført fra Funktionærernes og Tjenestemændenes A-kasse til Danske Sundhedsorganisationers A-kasse på landsplan. Pr. 1. januar 2005 er SiD og KAD fusioneret under navnet Faglig Fælles A-kasse (3F) tallene for 3F er summen af SiD og KAD.

6 4. Ledigheden fordelt på kommuner og amter I september 2005 havde alle kommuner i et fald i antallet af ledige og aktiverede på ét års sigt. Det er første gang i lang tid, at dette er tilfældet. I Københavns Kommune er antallet af ledige og aktiverede faldet med 11,7% fra september 2004 til september Det har fået ledighedsprocenten til at falde til 6,0% mod 6,7% i september På Frederiksberg er antallet af ledige og aktiverede faldet med 10,4%. Ledighedsprocenten er 5,2%, svarende til gennemsnittet i. I Københavns Amt har der været store fald i antallet af ledige og aktiverede i både Rødovre (34,5%) og Hvidovre (22,1%), mens otte andre kommuner alle har haft et fald i størrelsesordenen 10%-20%. I Gladsaxe, Herlev og Ishøj har der i de foregående måneder været en stigning i antallet af ledige og aktiverede på ét års sigt. I september 2005 er det dog vendt til små fald på ét års sigt. Alligevel havde Ishøj Kommune den højeste ledighedsprocent i regionen i september. Her var 8,6% af arbejdsstyrken ledige. I Ledøje- Smørum var kun 2,5% ledige, hvilket er lavest i regionen. Ikke-forsikrede i kommunerne Udviklingen i antallet af ikke-forsikrede ledige samt deres andel af samtlige ledige er vidt forskellig fra kommune til kommune. I Herlev Kommune er antallet af ikkeforsikrede steget med 136,0% på ét års sigt, svarende til 68 personer. I både Rødovre og Hvidovre er antallet af ikke-forsikrede ledige faldet på ét års sigt (med hhv. 76,6% og 49,3%). Dermed har de to kommuner med de relative største fald i antallet af ledige og aktiverede også haft de relativt største fald i antallet af ikke-forsikrede ledige. Skema 5 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede fordelt på kommuner; september 2004 og september 2005 Gennemsnitlig antal Ændring i Ledige i procent af Gns. antal Ændring i ledige og aktiverede pct. arbejdsstyrken ikke-forsikrede ledige pct. Andel sep-05 sep sep-05 sep-04 sep-05 sep sep-05 Københavns Kommune ,7 6,0 6, ,6 11,1 Frederiksberg Kommune ,4 5,2 5, ,4 16,1 Københavns Amt ,6 4,5 5, ,3 18,9 Albertslund ,1 6,1 6, ,6 23,6 Ballerup ,4 4,1 4, ,3 17,4 Brøndby ,1 5,9 6, ,7 18,8 Dragør ,0 3,2 3, ,3 6,5 Gentofte ,9 3,5 3, ,4 10,2 Gladsaxe ,2 5,1 5, ,0 28,5 Glostrup ,7 4,7 4, ,5 19,3 Herlev ,6 4,9 4, ,0 17,9 Hvidovre ,1 4,9 6, ,3 19,9 Høje-Taastrup ,7 5,0 5, ,9 16,7 Ishøj ,5 8,6 7, ,8 23,0 Ledøje-Smørum ,0 2,5 2, ,0 6,6 Lyngby-Taarbæk ,5 3,6 4, ,9 21,7 Rødovre ,5 4,4 6, ,6 13,1 Søllerød ,4 3,2 3, ,4 13,3 Tårnby ,5 4,6 5, ,4 21,5 Vallensbæk ,4 3,4 3, ,3 4,5 Værløse ,5 3,3 3, ,2 23,4 Korrektion ,1 5,2 5, ,2 14,8 Kilde: Danmarks Statistik Anm: Pga. afrunding hos Danmarks Statistik kan summerne variere.

7 5. Personer i arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger Færre i aktivering i Antallet af personer i aktivering udgjorde i september Det er et fald på 19,3% i forhold til september Det dækker over et fald i bestanden i tre ud af fire instrumenter. Kun Virksomhedspraktik har haft en stigning i bestanden på ét års sigt. Antallet af personer i Vejledning er faldet med 30,2% svarende til 104 personer fra september 2004 til september For Uddannelse har der været et fald på 2,3% eller 88 personer. Det største fald har været inden for Job med løntilskud. Her er bestanden faldet med personer eller 37,1% af bestanden. En forklaring på det store fald i bestanden af personer i løntilskud er, at der i 2004 blev gennemført en landsdækkende kampagne på området. Det høje niveau, som kampagnen afstedkom, har dog ikke kunnet opretholdes, efter der i 2. kvartal 2005 blev strammet op for blanketgangen på løntilskudsområdet. Det har medført et markant fald i tilgangen af løntilskudsjob. På landsplan er tendenserne de samme. Dog har der også været en stigning i bestanden i Vejledning. Flere på orlov Antallet af personer på børnepasningsorlov faldt med 14,4% eller 131 personer fra september 2004 til september 2005 i. Antallet af ledige på orlov er ligeledes faldet. Her er der tale om et fald på 17,1%. Efterløn og Overgangsydelse Fra august 2004 til august 2005 faldt antallet af personer på Efterløn og i Overgangsydelse med 16,1%. Det dækker over et fald på 14,7% i antallet af personer på Efterløn, mens antallet af personer på Overgangsydelse er faldet med 54,7%. Skema 6 Gennemsnitlig antal personer i arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger i og hele landet; september 2004 og september 2005 Hele landet sep-05 sep-04 Ændring Ændring sep-05 sep-04 i procent i procent Vejledning , ,0 Uddannelse , ,8 Job med løntilskud , ,2 Virksomhedspraktik , ,5 Aktivering i alt , ,8 Børnepasningsorlov , ,3 heraf ledige , ,1 Orlov I alt , ,3 heraf ledige , ,1 Efterløn , ,9 Overgangsydelse , ,4 Efterløn og Overgangsydelse i alt , ,3 Kilde: Anm: Danmarks Statistik og AF- Orlov er incl. Rotation og Job med løntilskud er incl. Individuel job med løntilskud.

8 6. Kontanthjælpsmodtagere mv. Af nedenstående tabel fremgår antallet af personer, som modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik i de storkøbenhavnske kommuner (kontanthjælpsmodtagere samt personer i revalidering). De seneste tal er fra juni I tabellen angives ligeledes antallet af kontanthjælpsmodtagere, som er tilmeldt AF. Data er udtrukket fra AMANDA den 14. november Skema 7 Antal personer, som modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik, juni 2005, samt kontanthjælpsmodtagere som er tilmeldt AF, opgjort pr. 14/ Antal personer på Kontanthjælp Antal personer i Revalidering Antal aktiverede Kontanthjælpsmodtagere Antal modtagere af hjælp efter lov om aktiv socialpolitik i alt Antal kontanthjælpsmodtagere tilmeldt AF i alt juni 2005 Status pr Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Københavns Amt Albertslund Ballerup Brøndby Dragør Gentofte Gladsaxe Glostrup Herlev Hvidovre Høje-Taastrup Ishøj Ledøje-Smørum Lyngby-Taarbæk Rødovre Søllerød Tårnby Vallensbæk Værløse Kilde: Note: Danmarks Statistik og AF- Kolonnen "Modtagere af hjælp efter lov om aktiv socialpolitik" omfatter kontanthjælpsmodtagere, personer i revalidering samt aktiverede kontanthjælpsmodtagere, men ikke personer som modtager hjælp i særlige tilfælde

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 1. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne December 2011 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med en tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

ASE (1. september 2002) Kristelig A-kasse (1. september 2002) A-kassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog (1. januar 2003)

ASE (1. september 2002) Kristelig A-kasse (1. september 2002) A-kassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog (1. januar 2003) Sagsnr. 14.03-02-1018 Ref. JER Den 30. marts 2003 %HY JHOVHUPHOOHPDNDVVHUQHHIWHUWY UIDJOLJHDNDVVHU Den 1. september 2002 blev det muligt for a-kasserne at overgå til tværfaglige a- kasser, ligesom fagligt

Læs mere

November 2011 Pr. 1. november 2011 overgår ca. 4.000 medlemmer (Dansk Frisør- og Kosmetiker Forbund) fra HK til Funktionærer og servicefag.

November 2011 Pr. 1. november 2011 overgår ca. 4.000 medlemmer (Dansk Frisør- og Kosmetiker Forbund) fra HK til Funktionærer og servicefag. A-kasser Januar 2015 Pr. 1. januar 2015 er Business og Min a-kasse lagt sammen under navnet Min a-kasse Juli 2013 Pr. 1. juli 2013 er Akademikernes Arbejdsløshedskasse (AAK) og Ingeniørernes Arbejdsløshedskasse

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 2. Kvartal 2014 Michel Klos 1 i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Der var i juni 2014 2.016.300 dagpengeforsikrede a-kassemedlemmer (eksklusiv de kontingentfritagede).

Læs mere

Benchmarking af arbejdsløshedskasserne 2009 ISBN 978-87-91674-33-4

Benchmarking af arbejdsløshedskasserne 2009 ISBN 978-87-91674-33-4 Benchmarking af arbejdsløshedskasserne 2009 ISBN 978-87-91674-33-4 Arbejdsdirektoratet November 2009 Forord Forord Med Benchmarking af a-kasserne 2009 offentliggør Arbejdsdirektoratet for niende gang en

Læs mere

Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 2009

Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 2009 Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 09 November 09 Rapport for a-kasserne samlet Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 4 Tilfredshed og

Læs mere

A-kasseforkortelser...5. Rapportens hovedresultater...6

A-kasseforkortelser...5. Rapportens hovedresultater...6 Forord Forord Systematiske sammenligninger (benchmarkinganalyser) af a-kassernes indsats og resultater har været en vigtig brik i Arbejdsdirektoratets tilsyn med a-kasserne de sidste 5-6 år. Sammenligningerne

Læs mere

Statens Voksenuddannelsesstøtte SVU-statistikrapport 2009

Statens Voksenuddannelsesstøtte SVU-statistikrapport 2009 Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Datakontoret december 2010 Statens Voksenuddannelsesstøtte - SVU-statistikrapport 2009 Forord Hermed foreligger SVU-statistikpublikationen SVU-statistikrapport 2009.

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Næsten 100.000 danskere har tegnet en lønsikring som tillæg til dagpengene især vellønnede forsikrer sig. Samtidig mener næsten hver anden, at lønsikringen øger

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Fagforeninger mister fortsat medlemmer

Fagforeninger mister fortsat medlemmer 1. maj 2014 Fagforeninger mister fortsat medlemmer Af Kristian Thor Jakobsen I anledning af arbejderbevægelsens internationale kampdag den 1. maj ser dette notat på udviklingen i andelen af personer, der

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

A-kassernes medlemstal er stagneret trods krisen

A-kassernes medlemstal er stagneret trods krisen Akassernes medlemstal er stagneret trods krisen Efter en mindre stigning i kriseåret 2009 er de dagpengeforsikredes andel af arbejdsstyrken stagneret antallet af medlemmer i akasserne ligger under det

Læs mere

Lønsikring dit sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs

Lønsikring dit sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Lønsikring dit sikkerhedsnet under hverdagen Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Sådan fungerer Lønsikring Med Lønsikring kan du få en kompensation på helt op til 80 % af din bruttoløn.

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs

Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Lønsikring giver økonomisk tryghed, hvis du mister dit arbejde At miste sit arbejde er både en menneskelig

Læs mere

Kommunebeskrivelse Odder Kommune

Kommunebeskrivelse Odder Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Odder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR ODDER... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I ODDER... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Kommunebeskrivelse Herning Kommune

Kommunebeskrivelse Herning Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Herning Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR HERNING... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I HERNING... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere