FORSIKREDE LEDIGE 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSIKREDE LEDIGE 2015"

Transkript

1 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand uden for kommunegrænsen. Afdelingen Rekruttering og Virksomhedsservice spiller en central rolle i at understøtte udviklingsstrategiens fokusområder, fordi afdelingen har den tætte og hyppige kontakt med de lokale virksomheder og de forsikrede ledige borgere, som skal have en indsats efter beskæftigelseslovgivningen. Et fokusområde i de kommende 3-5 år er at forbedre og styrke jobcentrets samarbejdsflader og metoder til at skabe endnu bedre resultater, så ledige hurtigere vender tilbage til arbejdsmarkedet med de kvalifikationer, erhvervslivet efterspørger. Derfor er en fortsat udfordring i de kommende år, at få opkvalificeret ufaglærte til faglærte inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder. Der er i februar 261 forsikrede ledige unge i kommunen under 30 år. De skal have en indsats, der vil bringe dem tættere på enten uddannelse eller varigt job. Endvidere skal Jobcenter Faaborg-Midtfyn fastholde og udbygge de gode resultater, som hele jobcentret var med til at skabe i 2014 i forhold til at bekæmpe langtidsledigheden (antallet er det seneste år reduceret med 26 %). Reduktionen er lidt større end reduktionen i både Syddanmark og klyngen generelt, jf. Opfølgning 4. kvartal 2014, Beskæftigelsesregionen). Ovenstående er alle eksempler på indsatsområder, der skal understøtte udviklingsstrategiens fokusområder og gøre det attraktivt at bosætte sig i kommunen. Overordnet målsætning: På lang sigt (3-5 år) vil Faaborg-Midtfyn Kommune sigte efter at være én af de to bedste kommuner på Fyn, når det gælder om 1) at bekæmpe langtidsledighed 2) få ledige hurtigere i arbejde samt 3) sikre at unge enten går i uddannelse eller ordinært arbejde. en løftes af 12 medarbejdere i tæt samarbejde med kollegaerne i virksomhedsservice. Desuden flyttes der en medarbejderressource fra fleksenheden til forsikrede ledige, og der planlægges ansættelse af en personlig jobformidler og en jobkonsulent til at understøtte indsatsen. NY REFORM OG OMLÆGNING AF REFUSION De seneste år har jobcentrene implementeret en række nye reformer bliver ingen undtagelse, hvor specielt det forsikrede område bliver omfattet af en række nye lovgivningsmæssige tiltag, der bevirker en omstrukturering og nyt fokus i indsatsen. Essensen af de nye tiltag er, at der skal være fokus på beskæftigelsesmæssige effekter af indsatsen så tidligt som muligt i ledighedsforløbet og med borgeren i centrum. Fokus i indsatsen bliver virksomhedsrettede tiltag på det private arbejdsmarked samt hyppige og målrettede samtaler i de første 6 måneder af ledighedsforløbet. Der gives ikke længere refusion fra staten til vejlednings- og opkvalificeringsforløb. Beskæftigelsesreformen omfatter endvidere en ny refusionsmodel, der skaber økonomiske incitamenter for, at jobcentret skal præstere bedre effekter af indsatsen. Fokus flyttes fra rettidighed til effekter. Refusionen til kommunerne fra staten på tilbudssiden mindskes jo længere tid borgeren er ledig. Refusionstrappen ser således ud: 80 % de første 4 uger 40 % fra uge 30 % fra uge 20 % over 1 år Driftsstrategien for 2015 afspejler således, at vi befinder os i et reformår med nye indsatser, ny organisering og dermed nye tilgange til arbejdet med at skabe motivation og empowerment hos de forsikrede ledige. Det overordnede fokus vil i 2015 være fortsat at medvirke til at nedbringe ledigheden med fokus på specielt langtidsledigheden og indsatsen over for de unge. Desuden vil vi styrke dialogen med udvalgte A- kasser for at sætte fokus på områder med en relativ høj ledighed. Jobcentret vil også have fokus på at reducere ledigheden for personer med en længerevarende uddannelse. Den sidste nationale opgørelse af ledigheden ved udgangen af 2014 viser, at ledigheden i Faaborg-Midtfyn kommune er 5,2 %. På Fyn er ledigheden 5,5 %, og på landsplan er ledigheden 4,9 % i den samme periode. SIDE 1

2 I det følgende beskrives motivation, indsatser og målsætning i forhold til en tidlig indsats, en mellemlang indsats og en indsats over for de langtidsledige. Den tidlige indsats: 0-6 måneders ledighed I februar 2015 er der 497 personer med en ledighed på mellem 0-6 måneder. Mængden fordeler sig således i forhold til hvor i perioden på dagpenge, man befinder sig: 0-11 uger: uger: uger: 149 I det første halve år af indsatsen er det fortrinsvis intensive kontaktsamtaler, der fra 1. juli 2015 bliver nøglen til at flere vender hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet. Jobcentret skal holde 6 kontaktsamtaler med den ledige i det første halve år med deltagelse af A-kassen i den 6. samtale på 5./6. måneders tidspunktet samt ved 16 måneders tidspunktet af ledigheden. Ud over hyppige kontaktsamtaler med fokus på motivation til jobsøgning er indsatsen koncentreret om brug af 6 ugers jobrettet uddannelse, brug af den regionale uddannelsespulje, praktik og fokus på eventuelt brancheskift. en skal have et virksomhedsrettet fokus. Det betyder, at jobcentret i vid udstrækning vil få en mere udadgående rolle i forhold til at kontakte virksomheder og afdække virksomhedernes behov for arbejdskraft. Jobcenter Fåborg-Midtfyn vil reducere antallet af ledige i det første halve år af perioden på dagpenge med 100 personer svarende til 20 %. Den mellemlange indsats: 6-12 måneders ledighed I februar 2015 er der 247 personer med en ledighed på mellem 6-12 måneder. Ud over kontaktsamtaler hver 3. måned sættes der skærpet fokus på at ledige kommer i praktik eller løntilskud i private virksomheder. 6 ugers jobrettet uddannelse samt øvrig målrettet uddannelse og opkvalificering er fortsat et vigtigt element i indsatsen. Jobcentret vil iværksætte en række tilbud, som den ledige kan deltage i for at styrke mulighederne for at vende tilbage til arbejdsmarkedet eksempelvis en jobklub, åben vejledning samt sparring og hjælp til ansøgninger og CV. Jobcentret vil iværksætte brancherettede initiativer for at nedbringe ledigheden. Der vil blive ansat en jobkonsulent, som skal have særligt fokus på den virksomhedsrettede indsats for ledige i denne periode. Jobcenter Fåborg-Midtfyn vil reducere antallet af ledige mellem 6-12 måneder med 24 personer svarende til 10 % ved udgangen af SIDE 2

3 (fortsat) en for at begrænse langtidsledigheden: måneders ledighed I februar 2015 er der 268 personer med en ledighed på mellem måneder. Fra måneders ledighed vil der være intensiv kontakt mellem den ledige og de personlige jobformidlere. en er håndholdt. Det betyder, at jobcentrets personlige jobformidlere gennemfører kontaktsamtaler med de ledige og besøger virksomheder med henblik på at skabe jobåbninger eller praktik og løntilskudspladser. Der er fokus på opkvalificering til brancher med gode beskæftigelsesmuligheder. A-kassen deltager i en samtale med jobcentret i 16. måned af ledigheden, hvis borgeren ønsker det. Der vil blive ansat en personlig jobformidler, så indsatsen varetages af i alt 4 personlige jobformidlere. Jobcenter Faaborg-Midtfyn vil reducere ledigheden for de langtidsledige med 27 personer svarende til 10 % ved udgangen af Arbejdsmarkedsydelsen Borgere på arbejdsmarkedsydelse har mere end 2 års ledighed, og risikoen for at falde ud af arbejdsmarkedet og miste forsørgelsesgrundlaget er på dette tidspunkt i ledighedsforløbet stor. Det har omkostninger såvel for den ledige som for kommunen at borgeren ikke opnår tilknytning til arbejdsmarkedet. I februar 2015 er 114 på arbejdsmarkedsydelse. Ordningen udfases i løbet af Jobcentret vil for at begrænse tilgangen til arbejdsmarkedsydelse iværksætte en målrettet indsats senest 3 måneder før den ledige overgår til arbejdsmarkedsydelse. Dette vil ske via en tættere koordinering af indsatsen mellem konsulenterne, der varetager arbejdsmarkedsydelsen og de personlige jobformidlere, der varetager indsatsen over for de langtidsledige. Jobcentret vil reducere mængden af borgere på arbejdsmarkedsydelse fra 114 til 90 personer ved udgangen af 2015 SIDE 3

4 (fortsat) Fokus på tættere samarbejde med udvalgte A-kasser I Faaborg-Midtfyn kommune er der A-kasser, som har en højere ledighed end gennemsnittet. Det er A-kasserne 3F, FOA, HK og Krifa. Af 1336 ledige borgere i kommunen udgør 3F medlemmer 388 ledige, FOA 117 ledige, HK 107 ledige og Krifa 134 ledige. På den baggrund vil Jobcenter Faaborg-Midtfyn i 2015 have skærpet fokus på at følge udviklingen i ledigheden for disse A-kasser, da A-kassernes medlemmer bidrager relativt mest til ledigheden i kommunen. Jobcenter Faaborg-Midtfyn vil fortsætte med at etablere samarbejdsrelationer til A-kasserne, så vi sammen med A- kasserne kan sætte lys på udvalgte problematikker i forhold til at nedbringe ledigheden for A-kassernes medlemmer og borgerne i kommunen. Jobcenter Faaborg-Midtfyn vil gennemføre en halvårlig analyse af ledigheden på udvalgte A-kasser og i dialog med A- kasserne iværksætte nødvendige og mulige initiativer for at nedbringe ledigheden. Længerevarende uddannelse LVU Jobcenter Faaborg-Midtfyn har nedbragt ledigheden for personer med en længerevarende uddannelse, og det har vi fortsat som fokuspunkt i Ud over en tæt og intensiv kontakt med jobcentret, vil vi sætte fokus på at synliggøre de muligheder, som erhvervslivet har for at ansætte en medarbejder med en længerevarende uddannelse. Det kan være via besøgskampagner i samarbejde med virksomhedsservice, der tager afsæt i dimittendordningen, traineeforløb samt Innobooster (en ordning hvor virksomheden kan få et tilskud til at dække lønudgifter i forbindelse med ansættelse af en ledig akademiker) mv. Ordninger, der alle sigter på at skabe jobåbninger til ledige med længerevarende uddannelse. Jobcenter Faaborg-Midtfyn vil reducere ledigheden for personer med en længerevarende uddannelse fra 36 til 25 personer i 2015 svarende til 44 % ved udgangen af Unges ledighed skal nedbringes Der er 261 unge i Faaborg-Midtfyn kommune, som er uden job. En del af dem vil skulle i uddannelse. Der skal være skærpet fokus på at unge, uanset hvor den enkelte befinder sig i ledighedsforløbet, får den rette hjælp bl.a. ved personlig jobformidler og/eller intensiv samtaleforløb til at finde ordinært arbejde eller påbegynder en godkendt uddannelse. Jobcenter Faaborg-Midtfyn ønsker at reducere unges ledighed fra 261 til 221personer i 2015 svarende til 15 % ved udgangen af SIDE 4

5 UDVIKLING AF MEDARBEJDERKOMPETENCER Det er afgørende, at medarbejderne har kompetencer og redskaber til at skabe motivation, sætte mål og sikre medinddragelse med borgerne under ledighedsforløbet. Især igennem de intensive kontaktsamtaler. Jobcentret vil afdække behovet for at styrke medarbejdernes kompetencer i forhold til samtaledelen i den tidlige indsats og prioritere kompetenceudvikling med henblik på at give dem redskaber til sammen med borgerne at skabe effekt og resultater gennem samtaleforløbene. SIDE 5

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014 Overblik Beskæftigelsesreform december 2014 Hvorfor Hvad Hvordan Hvornår Status Profilafklaring i a- kassen En individuel og tidlig indsats Intensiveret og koordineret kontaktforløb A-kassen skal senest

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen 18. juni 2014 Forlig mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Regeringen (Socialdemokraterne

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde Generelt Udvalgets ansvarsområde s område omfatter driften af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomstområderne, Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

1 Ugebrevet A4 (23.01.14): Silkeborg tyvstarter Carsten Kochs jobplan

1 Ugebrevet A4 (23.01.14): Silkeborg tyvstarter Carsten Kochs jobplan Den 30. januar 2014 /2RJ)7) VNRPPHQWDUHUWLOHNVSHUWJUXSSHQRP XGUHGQLQJDIGHQDNWLYHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats fremsendte den 20. januar 2014 et klausuleret

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

En styrket indsats overfor unge ledige

En styrket indsats overfor unge ledige En styrket indsats overfor unge ledige Dansk økonomi er igen i vækst efter det kraftige tilbageslag i kølvandet på den in- ternationale finanskrise. Væksten i det forgangne år har været kraftigere end

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. februar 2015 Tid 16:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660. Ivan Leth, formand

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. marts 2015 Tid 12:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660 Gæster: Mette Krog

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Henrik Alleslev(A) Steen Christensen (A) Erik Kvist (O) Per Heller (V) Erling Juul (V) Administrativ organisation Beskæftigelseschef H.C. Knudsen Udvalgets opgaver Udvalget

Læs mere

Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 28 Indholdsfortegnelse Bilag 1 Forslagskatalog... 4 A. Et tidssvarende dagpengesystem A.1 Dagpengeperioden afkortes

Læs mere

Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl.

Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. N O T A T Oktober 2014 Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. Der er modtaget 39 høringssvar til lovforslaget om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resuméer. 1. Processen forud for aftale om Fremtidens velstand og velfærd. 2. Senere tilbagetrækning: Bedre balance mellem arbejdsliv og fritid

Resuméer. 1. Processen forud for aftale om Fremtidens velstand og velfærd. 2. Senere tilbagetrækning: Bedre balance mellem arbejdsliv og fritid 20. juni 2006 Resuméer 1. Processen forud for aftale om Fremtidens velstand og velfærd 2. Senere tilbagetrækning: Bedre balance mellem arbejdsliv og fritid 3. Forstærket indsats for at øge beskæftigelsen

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere