Plads til alle specialiserede tilbud i Ringsted

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plads til alle specialiserede tilbud i Ringsted"

Transkript

1 Evalueringsrapport af messen Plads til alle specialiserede tilbud i Ringsted Plads til alle en messe, hvor du kan møde alle de specialiserede tilbud i Ringsted. Vi har institutioner og tilbud for børn, unge og voksne, på både det specialpædagogiske og det socialpædagogiske område. Ringsted er et kraftcenter for pædagogiske tilbud. Og den 2. oktober kan du møde os alle sammen og samtidig få viden og inspiration med hjem. (Citat fra invitationen til Messen) Messen fandt sted den 2. oktober 2008 i Ringsted Teater og Kongrescenter.

2 Plads til alle Evaluering af messe for specialiserede tilbud i Ringsted. Indhold 1.0 Baggrund for messen Formål Mål Deltagende tilbud Følgende tilbud blev indbudt Følgende tilbud tog imod invitationen Hvem rettede messen sig imod Invitationer Besøgende Markedsføring Hjemmeside Medier Messeavis Efter messen Aktiviteter Stande Foredrag Workshop Blog ADHD temadag Messen i fremtiden. Skal messen gentages? I hvilket koncept? Opfølgning af messen Budget Organisation Styregruppe Koordinationsgruppe Ad hoc grupper / undergrupper Sekretariat Evaluering Drejebog. 14 Side 2 af 14

3 Plads til alle Evaluering af messe for specialiserede tilbud i Ringsted. Plads til alle en messe, hvor du kan møde alle de specialiserede tilbud i Ringsted. Vi har institutioner og tilbud for børn, unge og voksne, på både det specialpædagogiske og det socialpædagogiske område. Ringsted er et kraftcenter for pædagogiske tilbud. Og den 2. oktober kan du møde os alle sammen og samtidig få viden og inspiration med hjem. (Citat fra invitationen til Messen) Messen fandt sted den 2. oktober 2008 i Ringsted Teater og Kongrescenter. Messen var åben for fagfolk fra kl og for borgere fra kl Messen lukkede kl Samme dag, i tidsrummet fra kl blev der holdt et ADHD kursus, arrangeret af UPPR, Ringsted. 1.0 Baggrund for messen I gennem mange år har Ringsted kommune oprettet tilbud til børn, unge og voksne med særlige behov og problemstillinger. Med kommunalreformens ikrafttrædelse den 1. januar 2007 overtog Ringsted kommune driften af de tidligere amtslige specialtilbud til børn, unge og voksne, der er placeret i kommunen. Kommunen råder således i dag over en meget stor og meget bred vifte af specialtilbud og specialpædagogisk viden. I forbindelse med kommunalreformens ikrafttrædelse indgik kommunerne i det tidligere Vestsjællands Amt en aftale om at sikre driften af de eksisterende tilbud, ligeledes aftalte man at undlade at oprette nye tilbud som konkurrence til de eksisterende. Denne aftale gælder frem til udgangen af Herefter er markedet frit. For Ringsted kommune er det en stor udfordring at sikre, at den store viden og ekspertise der er i de specialiserede tilbud ikke går tabt, når markedet gives frit. Ambitionen er, at kommunen kan fastholde sin position som specialpædagogisk kraftcenter. Dette søges gjort ved dels at være et kvalitativt og økonomisk attraktivt tilbud inden for det specialpædagogiske område, dels at være i løbende dialog med aftagerne om udvikling af ydelserne, dels at stille viden og erfaringer til rådighed i form af konsulentydelser. Bilag 1. Projektplan 2.0 Formål Fra Projektplan: Det overordnede formål med Tilbudsmessen er, at synliggøre og markedsføre Ringsted kommunes brede vifte af specialiserede tilbud og specialpædagogiske kompetencer overfor regionens øvrige kommuner, Regionerne, VISO, brugerorganisationer, faglige organisationer m.fl. Side 3 af 14

4 Tilbudsmessen er et vigtigt led i synliggørelse af det enkelte tilbud, den meget store og brede vifte af specialtilbud der er i kommunen, den store specialpædagogiske viden og erfaring der er opbygget på det samlede område og på det enkelte tilbud Tilbudsmessen vil gøre det muligt for køber og sælger at mødes ( sætte hinanden stævne ) og drøfte kundernes/købernes behov og eventuelle forslag til oprettelse af tilbud, indsatser, udvidelser og justeringer af eksisterende tilbud ect. Dette med fokus på kontinuerligt at udvikle de tilbud som kunderne efterspørger, således at køber og sælger sammen kan præge udviklingen i tilbuddene Den generelle vurdering er, at ovenstående formål knapt blev opfyldt. Kun ganske få politikere og ledende embedsmænd (beslutningstagere), om nogen, fra andre kommuner og regioner besøgte messen. Ca. 60 personer fra andre kommuner/regioner besøgte messen, heraf var ca. 43 ansat i administrationen eller på tilbud. Derudover deltog 112 personer i ADHD tema dagen. Heraf var 62 personer fra andre kommuner, fordelt på 15 kommuner (læs endvidere under 6.5) Vi ved vi havde besøg i standen af administrative medarbejdere og ansatte i tilbud fra andre kommuner. Vi mener vi blev synlige også udenfor kommunen Messen bibragte såvel et overordnet overblik over kommunens mange specialtilbud, ligesom udvekslingen mellem messens aktører var god og lærerig. Vi mener ikke, at vi nåede det overordnede formål med tilbudsmessen. Vi blev ikke mere synliggjort end før og ej heller mere markedsført uden for kommunen. 2.1 Mål Fra Projektplan: Tilbudsmessen skal sekundært ses som en specialpædagogisk uddannelsesmesse, hvor det enkelte tilbud/de enkelte faggrupper/medarbejdere får mulighed for faglig/tværfaglig inspiration der drøftes (tværfaglige) udviklingstendenser og udfordringer der videreformidles erfaringer og lægges vægt på videns- og erfaringsudveksling og sættes fokus på anvendelsen af specialpædagogiske erfaringer på nye områder, herunder i relation til normalområdet. Den overvejende del af de besøgende var fagfolk ansat i Ringsted kommune, overvejende ansatte i tilbuddene, men også sagsbehandlere, rådgivere og ansatte på UPPR, samt personer med tilknytning til de deltagende stande. Generelt viser evalueringen, at det sekundære mål med messen blev opfyldt. Opbygningen af messens og tilbuddenes præsentation gjorde, at der blev udviklet en større bevidsthed om hinanden. En bevidsthed der forhåbentlig vil styrke det interne samarbejde på tværs af tilbud og faggrupper og øge de enkelte tilbuds special- og socialpædagogiske kompetencer. Det sekundære mål blev opfyldt det var spændende at tale med andre medarbejder fra andre skoler så videns og erfaringsudveksling blev foretaget. Side 4 af 14

5 Derudover fik vi som besøgende hos andre udstillere et fint indblik i det store fagligt velfundere arbejde, som der gøres. Styrket vores interne samarbejde på tværs af faggrupper Synliggørelse af vores tilbud, nye kontakter og ny viden om det felt vi arbejder i. Indblik i de mange tilbud, som vi ikke kendte så godt på forhånd + en synliggørelse af vores eget tilbud, der ikke er kommunalt. Der var ikke tid til videns og erfaringsudveksling, for vores vedkommende, men vi etablerede nogle kontakter og blev inspirerede af andre. 3.0 Deltagende tilbud Alle de specialpædagogiske og socialpædagogiske tilbud til børn, unge og voksne i Ringsted Kommune deltog i messen. Det drejer sig om flg. tilbud: Børn og Unge: Sproggruppen Blå stue, Benløse børnehave. Støttepædagogkorpset og Spiren. Sct. Bendts Børnehave. N-klasserne, Valdemarskolen. Specialklasserækken og D-klassen, Dagmarskolen. Centerafdelingen, Asgårdsskolen. Centerafdelingen og K-klasserne, Sdr. Parkskolen. A- huset, Vigersted skole. Ådalskolen. Kvædehuset. Heldagsskolen. Baneskolen. Ringsted Børn- og Unge Center. Nebs Møllegård. Voksne: Rådgivningscentret for Alkohol- og stofmisbrug. Psykiatri. Værkstedet Regnbuen. Støtte- og aktivitetscentret. Bo- og Servicecenter Ringsted. De øvrige institutioner og tilbud for børn, unge og voksne, på det specialpædagogiske og det socialpædagogiske område, hjemhørende i Ringsted kommune blev indbudt til at deltage i messen med en stand. 3.1 Følgende tilbud blev indbudt Fonden aflastningshjemmet Bavnehøj, Opholdsstedet Grønnebo, Fonden Skjoldesus, Skolen Væverhuset, Søgården, Trinbrættet, Østagergård, Klub Svanen, Fonden Mariehjemmene (Inge Marie og Sofie Marie), Ringsted Handicap Idræts Forening, DH-Ringsted, Midtsjællands Aktivitetscenter, Værkstedet Rikova, Ringsted Krisecenteret, Distriktspsykiatrien og Cafe Dagmar. Derudover blev VISO (den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation) indbudt til at deltage med en stand. 3.2 Følgende tog imod invitationen Fonden aflastningshjemmet Bavnehøj, Østagergård, Klub Svanen, Fonden Mariehjemmene (Inge Marie og Sofie Marie), Ringsted Krisecenteret og Cafe Dagmar. Ligeledes tog VISO mod invitationen og deltog med præsentation af VISO og Tilbudsportalen. Private firmaer, der drives kommercielt, blev ikke inviteret. 4.0 Hvem rettede messen sig mod Messen var åben for fagfolk fra kl Alle de fagfolk som i deres virke kommer i kontakt med personer eller tilbud indenfor det specialpædagogiske og socialpædagogiske område for børn, unge og voksne blev inviteret til at besøge messen. Det drejer sig om flg. fagpersoner: Side 5 af 14

6 Kommunerne: politikere, handicapråd, sagsbehandlere/rådgivere, sundhedsplejen, konsulenter, PPR, personale på div. institutioner, skoler og tilbud. Praktiserende læger, psykologer, psykiatere, ect. Regionerne: politikere, konsulenter, personale på div. institutioner, skoler og tilbud. Sundhedssektorens børneafdelinger og psykiatriske afdelinger, ect. Øvrige: VISO (den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation), Handicapenheden (Servicestyrelsen), Den uvildige konsulentordning på handicapområdet (DUKH), bruger- og handicaporganisationer, faglige organisationer, uddannelsescentre (seminarier o. lign.) ect. Messen blev åbnet for alle kl Skulle have været åben for alle i hele åbningstiden 4.1 Invitationer Før sommerferien blev der udsendt/omdelt i alt ca postkort. Postkortene var tænkt som en første sæt kryds i kalenderen invitation og indeholdt korte og præcise oplysninger om messen, såsom messens navn Plads til alle, dato for afholdelse, hjemmeside, aktiviteter m.v. På postkortet blev der ligeledes orienteret om, at UPPR, samme dag arrangerede en temadag om børn med ADHD. Der var tilmelding og deltagerbetaling til temadagen. Alle pladser blev hurtigt besat. Der deltog 112 fagfolk. Efter sommerferien blev der sendt/omdelt ca invitationer. Invitationerne indeholdt oplysninger om, hvad der kunne opleves på Plads til alle, herunder program med præsentation af foredrag og foredragsholder med henvisning til foredragsholdernes hjemmeside samt oplysninger om workshop og hvilke tilbud der havde stande på messen. Afdelingen for Specialiserede tilbud/spt udsendte postkort og invitationer til bl.a. borgmestre, udvalgsformænd, kommunal- og fagdirektører, forvaltninger og PPR kontorer i de sjællandske kommuner og til regionerne på Sjælland. Til Velfærdsministeriet, Servicestyrelsen, Videncentre, bruger- og interesseorganisationer, faglige organisationer, uddannelsessteder m.fl. De enkelte tilbud udsendte postkort og invitationer til alle deres samarbejdspartnere bl.a. sagsbehandlere, PPR-kontorer, forældre/pårørende m.fl. Postkort og invitationer var fine 4.2 Besøgende Alle besøgende fik ved indgangen til messen udleveret et spørgeskema. Dette for efterfølgende at kunne registrere ca. hvor mange besøgende der havde været, og hvilke områder de kom fra (kommuner, organisationer, tilbud ect.). Der blev udleveret 393 spørgeskemaer, heraf blev de 296 afleveret retur. Der var besøgende fra 8 sjællandske kommuner, fra Servicestyrelsen og Region Sjælland. De besøgende fordelte sig mellem politikere, administrative medarbejdere, ansatte på tilbud, ansatte i sundhedssektoren, studerende og privat personer. Bilag 2: Opgørelse over besøgende Side 6 af 14

7 Der blev ikke udleveret spørgeskema til de 112 deltagere i ADHD temadagen. Oplevelsen var, at alle deltagerne i temadagen besøgte messen i pauserne. Som tidligere omtalt deltog 62 personer fra andre kommuner i ADHD temadagen, fordelt på 15 kommuner. Der har således været ca. 500 besøgende. Hertil er ikke tillagt de ansatte der stod i de deltagende tilbuds stande. Opgørelsen over besøgende og oplevelsen ved standene viser, at der kun var ganske få beslutningstagere (politikere og embedsmænd) udefra. De der var, kom fra Ringsted. Indtrykket er, at det overvejende var sagsbehandlere, rådgivere og ansatte på UPPR, samt personer med tilknytning til de deltagende stande der besøgte messen. Den manglende deltagelse af beslutningstagere fra andre kommuner har i evalueringen stillet spørgsmål ved om promoveringen har været præcis nok. Der var ganske få borgere der besøgte messen. Dette skyldtes formentlig den manglende pressedækning i de lokale medier (uddybet under markedsføring). 5.0 Markedsføring HellasGrafisk A/S fik til opgave, at udarbejde forslag til et gennemgående design af messens markedsføringsmateriale. Ud af de forslag der blev udformet, faldt valget på den blå pingvin blandt de sorte pingviner. Dette billede gik igen, i flere udgaver, på det markedsføringsmateriale der blev udarbejdet. Der har været mange og meget positive tilkendegivelser på designet og det udsendte materiale (postkort og invitation). Enkelte mente, at messeavisen skulle have været mere i retning af avis konceptet, at messeavisen var for pæn. (Postkort, invitation og messeavis omdeles på Styregruppemødet som bilag). Uddrag af evalueringen: Meget flot og indbydende gode oplysninger PR-forhold pjecer ect var ikke tydelige nok 5.1 Hjemmeside Der blev som det første, oprettet en hjemmeside for messen Ca. 40 personer har, via hjemmesiden, tilmeldt sig Nyhedsmail. Der blev sendt nyhedsmail ud hver gang der kom nye oplysninger på hjemmesiden. Evalueringsrapporten vil ligeledes blive lagt på hjemmesiden. Desværre har vi ikke været opmærksomme på at sætte en tæller på hjemmesiden, hvorfor vi ikke kan se hvor mange besøgende der har været, men opfattelsen er at den har været velbesøgt. 5.2 Medier Markedsføringsgruppen sendte før messen en meddelelse ud til følgende fagblade: BUPL, SL, DP, Socialrådgiverne, DLF med anmodning om at optage messen Plads til alle i fagbladenes kalender / nyt fra områderne el. lign. spalter. Ringsted kommunes kommunikationsmedarbejder udarbejdede en pressemeddelelse som blev tilsendt ovenstående redaktioner, med ønske om at skrive om/omtale messen. Side 7 af 14

8 Ligeledes fik følgende aviser tilsendt en pressemeddelelse med ønsket om at omtale messen: Dagbladet, Lokalbladet samt lokalaviser på hele Sjælland. Henvendelsen til medierne i Ringsted blev fulgt op af en opringning. Kontakten til pressen gik via kommunens kommunikationsmedarbejder. Det viste sig, at kun få fagblade fulgte anmodning om at optage messen i kalenderen og kun få omtalte messen i en notits eller artikel form. Dagbladet omtalte kort messen ca. 1 ½ - 2 uger før messen. Lokalbladet omtalte ikke messen. Det er uvist om den blev omtalt i en lokalavis uden for Ringsted. Flere på messen bemærkede, at der ikke havde stået noget om messen i de lokaler aviser, ej heller blev messen omtalt i Ringsted kommunes ugentlige information til borgere Nyheder & Information. Dagbladet bragte efter messen en artikel hvor foredraget Vi ses i morgen sagde han af Eva Jørgensen var i fokus. Det kunne have været en god ide, med mere omtale i dagspressen, om ikke andet på de blå sider, selv om formålet var synliggørelse udenfor kommunen, kunne det have været gratis reklame overfor byens nuværende og kommende borgere at tilbuddene er så mange i Ringsted kommune Messen var ikke særligt synlig i den lokale dags- og ugepresse. Begge dele meget professionelt I kan jo ikke gøre for, hvis sagsbehandlerne vælger det fra selvom de er inviterede Markedsføringen var ringe, burde have været annonceret stort i dagspressen, og langt tidligere Det virkede fint med informationspersonale ved indgangen. Men derimod forekom det mærkværdigt at såvel plakater som sandwichskilte uden for kongrescenteret reklamerede for kommende musikarrangementer som intet havde med messen at gøre. 5.3 Messeavis Der blev trykt en messeavis som blev udleveret til alle besøgende og lagt strategiske steder i Kongrescenteret, ligesom den blev delt ud til alle deltagere i ADHD temadagen. Vi synes at der var lavet en god messeavis, som fortalte lidt om de forskellige stande der var på messen. Der var en god skitse i den, som man kunne følge. Messeavisen kunne sendes ud med lokalblad, dagblad 5.4 Efter messen Journalist Lars Henriksen var blevet købt til at være til stede på messen hele dagen. Hans opgaver var at samle indtryk, interviewe ansatte fra de deltagende tilbud, besøgende ect og på baggrund af dette, skrive en journalistisk evaluering og en artikel. Evalueringen, Plads til alle en journalistisk kommentar, skal ses som en uvildig evaluering af messen. Lars Henriksens betragtninger er ikke omtalt i denne evalueringsrapport, men er vedhæftet rapporten som et selvstændigt evalueringsmateriale. Bilag 3. Uvildig evaluering Opmærksomheden på Plads til alle skal følges op efter messen, derfor er artiklen, Specialpædagogisk messe fik værdierne frem, tænkt som en professionelt skrevet artikel til brug for efterfølgende omtale af messen i fagblade, brugerorganisationsblade, tidsskrifter og aviser. Bilag 4. Artikel Side 8 af 14

9 Artiklen er derfor sendt til relevante fagblade indenfor det special- og socialpædagogiske felt: BUPL, DLF, DH lokalafdeling, SL, DS, FOA, Servicestyrelsen, Center for Ligebehandling (CLH), SIND, LEV, LEV-Ringsted, Høreforeningen, Spastikerforeningen, Landsforeningen Autisme og Udvikling. Artiklen er ligeledes sendt til KL, Ringsted NU og Ringsted kommunale Intranet Aktiviteter 6.1 Stande 27 tilbud deltog med stande med præsentation af det enkelte tilbud, herunder også præsentation / spots af diverse projekter, tiltag m.v. på det enkelte tilbud. 3 tilbud deltog med 2 stande. Derudover var der Idræt for alle v/asgårdsskolen kl. 12, 14 og 16, samt Klub Svanens DJteam, Team Butterfly, der vendte plader på Klub Svanens stand. Evalueringerne og tilbagemeldingerne giver et enslydende billede af, at de besøgende var imponeret over de enkelte standes præsentation af deres tilbud, samt over det samlede indtryk af standende / tilbuddene. Alle stande var indbydende, man fik lyst til at udforske de enkelte tilbud. Standene præsenterede en meget høj faglig og kompetent viden på det enkelte tilbud og på det samlede special- og socialpædagogiske område i Ringsted. Både før messen og under messen fungerede det upåklageligt og professionelt Vi synes, at opdelingen af standende på messen var godt gjort. Standene fremstod alle velforberedte. Der var et enormt arbejde i de forskellige stande og det var en fornøjelse, at være rundt og hilse på dem. Meget fin orientering. Fint med duge m.m. Mange stande havde fladskærme med lyd og fortælling om deres tilbud. Lyden druknede i en stor summen fordi der kom lyd/tale fra alle sider Lidt forvirring omkring planlægning af standene. Ændringer i sidste øjeblik gjorde, at vores stand blev meget kompakt og at vi måtte udelade noget Inden de sidste foredrag kom, kunne man godt have lukket standende. 6.2 Foredrag Der blev afviklet 4 foredrag i løbet af åbningstiden. Vi ses i morgen sagde han v/ Eva Jørgensen. En skæv opvækst v/ Jens Arentzen. Hva og Bedstemor rock v/ Lotte Rømer og Unge og vold v/ Peter Mygind. Foredragene foregik kl. 13, 15, og 18. Der var ca. 50 tilhørere til Hva og Bedstemor rock, til de 3 øvrige var der mellem 150 og 175 tilhørere. Der har været mange, meget positive tilkendegivelser af sammensætningen af foredragene (emner / foredragsholdere), samt af afviklingen af foredragene. Vi synes, at foredragene har været godt informeret. De var på hjemmesiden og med i invitationen med en lille tekst om hvad de handlede om. Side 9 af 14

10 Afviklingen af foredragene gik godt. Alle de foredrag vi hørte, var der kun ros til overs for. De havde alle et spændende budskab, som de fortalte på hver deres måde. Jeg hørte om stor tilfredshed med foredrag. Foredrag og workshop løftede messen Måske havde man ikke behøvet så mange spændende foredrag og i stedet fordelt tiden mere ligeligt mellem workshop og foredrag, så at de ikke skulle konkurrere mod hinanden 6.3 Workshop Der blev afviklet 5 workshop. At danne kommunikative netværk for børn uden talesprog v/ Asgårdsskolen. Miljøterapeutrollen i døgninstitutioner set i lyset af nyere teorier om affektregulering og mentalisering v/ Nebs Møllegård. Autisme som handicap v/ Vigersted skole. Hvordan arbejder vi med misbrug og alkoholisme? v/ Rådgivningscentret/Socialpsykiatrien. Integration på flere måder v/ Sdr. Parkskolen. Der var ligeledes planlagt en workshop, Afgangsprøver under de nye prøveformer v/ Asgårdsskolen, kl. 18. Denne workshop blev aflyst og det var i stedet muligt at få viden om dette emne på Asgårdsskolens stand. Aflysningen skyldtes konkurrenceelementet i foredraget Unge og vold v/peter Mygind. Der startede workshop hver fulde time fra kl. 13 til kl. 17. Workshopene var fysisk placeret 2 steder, dels i den ene ende i foyen og dels i et afgrænset område i salen. Antal deltagere til Workshopene strakte sig fra ca. 10 til ca De workshop der blev afviklet samtidig med foredragene, var generelt dårligt besøgt. Der var et for stort konkurrenceelement i, at skulle tiltrække deltagere samtidig med at foredragene blev afviklet. Det, at Workshopene blev afviklet skiftevis i det ene og det andet rum fungerede fint og gav mulighed for at afrunde workshoppen og klargøre til den næste, mens den efterfølgende workshop blev afholdt. Den fysiske placering af Workshopene var meget dårlig. Der var for meget uro og støj omkring dem. Fremgik tydeligt, hvad de omhandlede og de var også godt nævnt i invitationen Der manglede en del professionelle folk og det var nogle af dem, der skulle have fyldt workshop op for en optimal sparring på workshoppen Alt forløb fint, men der kunne have været bedre information i god tid inden den enkelte aktivitet. Umuligt at konkurrere mod de fine navne (foredrag) Manglende reklame for de enkelte workshopper. Placeringen forkert, da der var for megen støj. 6.4 Blog Der var opstillet 6 cafeborde med PC ere, rundt om på messeområdet. Dette gav mulighed for et blog-forum. Der var på forhånd udarbejdet nogle provokerende påstande, som indbød til kommentarer. Blogforummet blev gengivet på lærred på scenen. Blog-forummet fungerede ikke i praksis. Evalueringen viser at diskussionerne foregik, men var henlagt til standene eller i andre fora rundt om i Kongrescenteret. Side 10 af 14

11 6.5 ADHD temadag Samtidig med messen arrangerede UPPR en temadag om ADHD hos børn og unge. Deltagerne i temadagen fik således mulighed for at deltage i begge arrangementer. Oplægsholdere var Per Hove Thomsen, overlæge og professor i børne- og ungdomspsykiatri og Dorte Damm, specialist i psykoterapi og børneneuropsykologi. 7.0 Messen i fremtiden. Skal messen gentages? I hvilket koncept? I forbindelse med evalueringen af messen har Styregruppen, koordinationsgruppen samt alle de deltagende tilbud fået stillet spørgsmålet: Hvad mener I skal være formål/mål for en eventuel fremtidig messe? Skal vi gøre det igen og hvordan skal det gøres? Tilbagemeldingerne giver udtryk for, at ideen og formålet med messen Plads til alle har været god. Udsagn fra evalueringen: Messen er en rigtig god idé. Vi havde en god oplevelse af messen og er friske igen en anden gang En flot Messe, - stor indsats og forberedelse på alle stande Personalet har været begejstret Personalet er klar til næste gang Messen må vokse med tiden Alle giver udtryk for, at messen skal gentages i en eller anden form, at vi/ringsted kommune mener det og vil noget mere og, at messen har fundet en rigtig god platform for afsæt af det videre arbejde med udvikling og tilretning af messens koncept. Der er fremkommet mange forslag til koncept for en kommende messe, eksempelvis foreslås det, at formålene med messen adskilles således, at netværksdelen er for sig og salgsdelen for sig, således at messen hver anden gang er en intern messe med henblik på networking, erfaringsudveksling og fælles udvikling og hver anden gang er rettet ud af, mod andre kommuner, regioner m. fl. messen tilrettelægges og afholdelse i et tværkommunalt samarbejde (nabokommuner) messen ikke kun er for de specialiserede tilbud, men også for det almene område. Dette med henblik på at sikre erfaringsudveksling på tværs af det almene og det specialiserede område messen kun er en tværfaglig vidensudveksling blandt tilbuddene i Ringsted messen målrettes mere mod offentligheden / borgere Formålene spredes ud? Adskille formålene. Netværksdelen for sig og salgsdelen for sig Måske inddrage alle andre kommuner i messen mht. stande Der bliver rendt stærkt i alle kommuner og dette, tror jeg, er en af grundene til at fremmødet fra dem ikke var så stort. Hvis alle fik lidt ejerskab af en sådan messe, ville de møde op på samme måde som vi har gjort i år Evt. en social messe ikke kun for de specialiserede tilbud, men også daginstitutioner m.v. Mere fokus på samspillet mellem det specialpædagogiske og det almenpædagogiske Side 11 af 14

12 Det opsatte mål for i år er ok. Ved fremtidige arrangementer mener vi, det er vigtigt at invitere personale fra daginstitutioner og skoler kan lægges ind på aktivitetsplanerne, så alle kan/skal deltage Mål for en fremtidig messe kunne være, at det kun var en tværfaglig vidensudveksling i Ringsted blandt andet med overskrifter som: Materialer, It udstyr, Børn med læse/skrivevanskeligheder, Sociale kompetencer, Høre/tale undervisning Faglig sparring skal indlægges som en del af dagen Formålet for messen 2008 er udmærket. Målrette en del mere mod den almindelige offentlighed, som i messen har alle tiders mulighed for at få en fornemmelse af dels hvor vidtfavnende kommunens specialindsat er, dels få konkret indblik i de enkelte indsatser Der er enighed om, at messen ikke skal være en årlig begivenhed, men afholdes hvert andet år. Der er forslag om, at der hvert andet år sættes fokus på netværksdelen og hvert andet år på salgsdelen. Målene er de samme, men det kan diskuteres om Messen skal være en årlig tilbagevendende begivenhed eller om den skal være hvert andet eller tredie år, for at bevare nyhedens interesse. Det kunne hurtigt blive en lidt kedelig tilbagevendende historie uden ret meget nyt, hvis den var en årlig begivenhed. Én messe kan ikke stå alene. Hvis messen ikke gentages, har det været spild af tid og penge. gentages om 2-3 år. Der var bred enighed i Styregruppen om, at messen Plads til alle skal gentages med baggrund i ovenstående rammer. Den konkrete planlægning og det videre arbejde med udvikling og tilretning af messens koncept vil blive drøftet på et møde i SPT-ledergruppen. 7.1 Opfølgning på messen Der er fremkommet forslag om, at alle tilbud gør en indsats for at følge op på Messen Plads til alle, dels ved at synliggøre det enkelte tilbud generelt (eks. omtale af aktiviteter, arrangementer m.v. i medier/fagblade/messens hjemmeside), og ved at synliggøre tilbuddets fokusområde, indsatsområder (artikler m.v. i medier/fagblade/messens hjemmeside) og dels ved at synliggøre de enkelte tilbudsområder generelt, eks. tilbud til børn med handicap og ved at synliggøre de enkelte tilbudsområders fokusområde eks. kvalificering af overgange, Den røde tråd ect. Der er ligeledes forslag om, at Plads til alle følges op, evt. ved en artikel eller anden form for markedsføring, af formanden for Børn og Undervisningsudvalget, Tulle Olsen. 8.0 Budget Der blev ikke opkrævet entre til messen. Deltagelse i foredrag og workshops var således gratis. Messens budget var på kr , hvoraf de kr. var tilskud fra Børn og kulturforvaltningen. Støtte- og Aktivitetscentret betalte foredraget Vi ses i morgen sagde han v/ Eva Jørgensen. De deltagende tilbud betalte kr kr. for en stand, inkl. 20 stk. madbilletter, fri vand, kaffe og the. Regnskabet viser, at messen har et overskud på kr De overskydende penge er leveret tilbage til Børn- og kulturforvaltningen. Bilag 5. ADHD - Temadagen havde selvstændigt budget. Side 12 af 14

13 9.0 Organisation 9.1 Styregruppe: I forbindelse med tilrettelæggelse / planlægning af Plads til alle blev der nedsat en styregruppe med deltagelse af politikere, ledende embedsmænd, en repræsentant fra SPT ledergruppen samt messens projektleder. Styregruppens opgave var, at have det overordnede overblik og følge tilrettelæggelsens af tilbudsmessen tæt. Styregruppen godkendte budget, projekt- og tidsplan og blev undervejs orienteret omkring indgåede aftaler på det overordnede plan samt status for planlægningen. Der har været afholdt 4 møder i Styregruppen, incl. mødet hvor evalueringsrapporten drøftes. Styregruppen nedlægges når evalueringsarbejdet er færdiggjort. 9.2 Koordinationsgruppe: Der blev ligeledes nedsat en koordineringsgruppe, med deltagelse af ledere eller ansatte på tilbud under Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT), øvrige særlige dagtilbud på børneområdet, særlige tilbud på voksenområdet, samt administrationen. Koordineringsgruppen havde til formål, på administrativt niveau, at forberede, igangsætte, udføre og koordinere arbejdet hen imod afholdelse af messen. Koordinationsgruppen refererede til styregruppen. Der har været afholdt 7 møder i koordinationsgruppen, med korte intervaller hen mod messens afholdelse Ad hoc grupper / undergrupper: Koordineringsgruppen nedsatte 3 ad hoc grupper / undergrupper: Stande, Foredrag og workshop, samt Markedsføring. Deltagerne i ad hoc grupperne var dels fra koordinationsgruppen og dels ansatte på tilbuddene. De enkelte ad hoc gruppers arbejde blev beskrevet af koordinationsgruppen i forbindelse med nedsættelsen og drejede sig om den praktiske planlægning. Der har været holdt flere møder i ad hoc grupperne, med meget korte intervaller i ugerne op til messen. 9.4 Sekretariat: Projektleder: Pædagogisk konsulent fra SPT. Organisationsopbygningen beskrives i Bilag 1: Projektplan 10.0 Evaluering I forbindelse med udarbejdelse af evalueringen af messen har følgende været inddraget: Styregruppen, SPT - ledergruppen, koordinationsgruppen samt de deltagende tilbud. I forbindelse med inddragelsen af tilbuddene blev der udsendt et spørgeskema til hvert deltagende tilbud hvor spørgsmålene var opdelt således, at der blev spurgt i forhold til evaluering af messens formål/mål (Del 1) og til messens indhold, afvikling m.v. (Del 2) Bilag tilbud har sendt spørgeskemaet retur. Side 13 af 14

14 Evalueringsrapporten er skrevet på baggrund af Styregruppens udtalelser på et efterfølgende styregruppemøde, tilbagemeldinger på spørgeskemaet, evalueringsrunder på SPT ledermøde og i koordinationsgruppen, samt kommentarer/udtalelser på messedagen, efterfølgende kommentarer m.v., sendt på mail til sekretariatet Drejebog I forbindelse med evalueringen, er det blevet besluttet at udarbejde en drejebog. Der er udarbejdet et skema som de enkelte ad hoc grupper er i gang med at udfylde. På baggrund af disse oplysninger udarbejder sekretariatet en drejebog til brug for planlægningen af en evt. kommende messe. Side 14 af 14

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Specialpædagogisk messe fik værdierne frem

Specialpædagogisk messe fik værdierne frem Specialpædagogisk messe fik værdierne frem Ringsted Kommunes første specialpædagogiske messe fik vist kommunens tilbud og værdierne bag frem. Det fik ikke andre kommuner til lommerne, men til gengæld blev

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

Specialrådgivningssekretariat

Specialrådgivningssekretariat Specialrådgivningssekretariat Specialpædagogisk netværk organiseret under Specialiserede Tilbud - SPT Notat udarbejdet af Afdelingen for Specialiserede Tilbud - SPT Ringsted kommune Specialrådgivningssekretariat

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Anmeldte tilsyn... 3 Uanmeldte tilsyn... 4 Generelt... 4 Overordnet skabelon til tilsynsrapport...

Læs mere

Børne- og undervisningsudvalget

Børne- og undervisningsudvalget Ønskeliste: Drift, sikring af serviceniveau i Sundhedstjenesten Forslagsstiller Børne- og undervisningsudvalget Forslag Bevilling Styringsområde (politikområde) Sikring af Serviceniveau i Sundhedstjenesten

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Projekt Fremtidens Handicapområde Tættere på borgeren

Projekt Fremtidens Handicapområde Tættere på borgeren Projekt Fremtidens Handicapområde Tættere på borgeren Indhold Tættere på borgeren... 3 Status på anden fase af Fremtidens handicapområde... 3 Hvordan har vi arbejdet med borgerinddragelse... 3 Borgerinddragelsen

Læs mere

Information om kurset gives gennem jordemoder, praktiserende læger, dagspressen og opslag i f.eks forretninger.

Information om kurset gives gennem jordemoder, praktiserende læger, dagspressen og opslag i f.eks forretninger. Oplysninger om eksemplet Kommune/organisation: Nordfyns Kommune Afdeling: Børn og Unge forvaltningen Hvad er praksis primært til gavn for: Andet: Forberede forældrene til forældrerollen. Hvordan gavner

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Indledning Dette notat beskriver et forslag til etablering af en frivillig gældsrådgivning i Skive. Formål, indhold og organisering er kort beskrevet, ligesom der er

Læs mere

skandinaviens største cykel- og triatlonmesse

skandinaviens største cykel- og triatlonmesse 2017 Bliv udstiller på skandinaviens største cykel- og triatlonmesse ØST 11.-12. november Roskilde Kongrescenter 25.-26. november MESSE C, Fredericia VEST Velkommen til CykelSportMessen - Skandinaviens

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Vi har brug for at høre din mening! Vi tillader os at skrive til dig i et vigtigt ærinde. Din nye kommune arbejder aktivt

Læs mere

LEVs børneterapeuter. - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år

LEVs børneterapeuter. - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år LEVs børneterapeuter - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år Det er en skelsættende begivenhed at få et udviklingshæmmet barn. For mange forældre betyder det en voldsom ændring

Læs mere

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget.

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget. Formål med evaluering Evalueringens formål er at formidle hovedresultaterne af arrangementet. Derudover bliver erfaringerne fra frivilligteamet også inddraget. Evalueringen sker på baggrund af udsendt

Læs mere

VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEBRUAR

VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEBRUAR VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEBRUAR 2010 - Målet med Væksthus for Ledelse er at udvikle, opsamle og dele ny viden, der kan omsættes i bedre ledelse, og sætte god ledelse på dagsordenen i kommuner og

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013

Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013 Notat Dato 6. marts 2013 CH Side 1 af 5 Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning v/ellen Hansen 3. Debat om vigtige

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Kontaktperson Karina Paludan Meyer Mette Hammer Sørensen Tlf. nr. 72 35 5604 72 35 4814 Mail.: kpm@furesoe.dk mhs@furesoe.dk Skemaet er tænkt som et værktøj

Læs mere

NOTAT Specialiserede tilbud Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde den 23. januar og Socialog sundhedsudvalgets møde den 30. januar 2008.

NOTAT Specialiserede tilbud Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde den 23. januar og Socialog sundhedsudvalgets møde den 30. januar 2008. NOTAT Specialiserede tilbud Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde den 23. januar og Socialog sundhedsudvalgets møde den 30. januar 2008. Notat vedrørende udkast til Ringsted Kommunes profil på

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dias 1 Formålet med i dag Klæde jer på til at varetage opgaven som ressourcepersoner i forbindelse med kvalitetsovervågning

Læs mere

Før under efter - kommunikation

Før under efter - kommunikation Før under efter - kommunikation 1 Få mere ud af arrangementet med kommunikation FØR UNDER - EFTER Vi afholder et arrangement for at gøre opmærksom på et emne eller et budskab Tænk arrangementet som én

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

Forvaltningernes initiativer i forbindelse med implementeringen af 5 veje til et godt liv

Forvaltningernes initiativer i forbindelse med implementeringen af 5 veje til et godt liv Forvaltningernes initiativer i forbindelse med implementeringen af 5 veje til et godt liv Beskæftigelse Beskæftigelse har arbejdet med konceptet 5 veje til et godt liv gennem følgende initiativer i 2014.

Læs mere

SIP - Baggrund og formål

SIP - Baggrund og formål Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N 07.04.11 SIP - Baggrund og formål Indledning Velkommen til de Sociale Indikatorprogrammer

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 9. -10. februar 2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015 Bilag til SOCDIR 10. juni 2015 Punkt 6: Ledernetværk på det specialiserede voksensocialområde Bilag 1: Invitation til ledernetværk Bilag 2: Orientering om invitation til nyt ledernetværk på voksen socialområdet

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Samarbejdet med skoler og dagtilbud i Sverigesdistrikterne 2013. Baseline & 1. opfølgning

Samarbejdet med skoler og dagtilbud i Sverigesdistrikterne 2013. Baseline & 1. opfølgning Samarbejdet med skoler og dagtilbud i Sverigesdistrikterne 2013 Baseline & 1. opfølgning Børn og Unge 2014 Indledning Tættere på Godt på vej. Herning Kommunes Sverigesprogram startede medio 2013. Det indebærer

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Artikel, klippet fra.. isaac. ..nyt. nr. 1 2015. ISAAC nyt 2015 1

Artikel, klippet fra.. isaac. ..nyt. nr. 1 2015. ISAAC nyt 2015 1 Artikel, klippet fra.. isaac..nyt nr. 1 2015 Brugersamling.. v/emmy Kjelmann Første brugersamling for ASK-brugere I dagene 6. - 8. november 2014 var 14 brugere af alternativt kommunikationsudstyr (ASK-brugere)

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Familiemøde r. evaluering af et pilotprojekt

Familiemøde r. evaluering af et pilotprojekt Familiemøde r evaluering af et pilotprojekt Erfaringer med afholdelse af Familiemøder i Ringsted Kommune i perioden. juni 20 3. maj 20 Børne- og Kulturforvaltningen August 20 Familiemøder evaluering af

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2015

Nyhedsbrev Oktober 2015 Nyhedsbrev Oktober 2015 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse vores statusrapport for 3 kvartal i satspuljeprojektet. Efter sommerferien har der været særdeles

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Retur til index. Handicappolitik

Retur til index. Handicappolitik 1 1 Handicappolitik 2 Index Forord... 3 Samarbejde med Ishøj Kommune... 4 målsætninger... 4 Samarbejde... 4 God service... 4 Tilgængelighed... 4 Børn... 4 Uddannelse... 5 Adgang til arbejde... 5 Fridtid,

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

1. Indledning 4. 1.1 Rådets formål 4. 1.2 Rådets sammensætning 4. 2. Rådets fokusområder i 2011 5. 2.1 Ordinære møder 5. 2.

1. Indledning 4. 1.1 Rådets formål 4. 1.2 Rådets sammensætning 4. 2. Rådets fokusområder i 2011 5. 2.1 Ordinære møder 5. 2. ÅRSBERETNING FOR UDSATTERÅDET 2010/2011 INDHOLD: 1. Indledning 4 1.1 Rådets formål 4 1.2 Rådets sammensætning 4 2. Rådets fokusområder i 2011 5 2.1 Ordinære møder 5 2.2 Seminar 5 3. Formidling af viden

Læs mere

Udviklingsplan for Børnehandicapområdet Børn og Familie Aabenraa Kommune

Udviklingsplan for Børnehandicapområdet Børn og Familie Aabenraa Kommune Børnehandicapområdet Aabenraa Posekærvej 20 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 8590 E-mail: posekaer@aabenraa.dk www.boernehandicapomraadet.dk Dato 10. juli 2014 Udviklingsplan for Børnehandicapområdet Børn og Familie

Læs mere

Ledervurdering - evaluering/status

Ledervurdering - evaluering/status Ledervurdering - evaluering/status Denne opsamling er lavet på baggrund af tilbagemeldinger fra ledere på 3., 4. og 5. niveau i forbindelse med 2. kursusdag (forberedelse af det gode udviklingsforløb/den

Læs mere

Opsamling og evaluering

Opsamling og evaluering Opsamling og evaluering af 1 Indledning Den 8. februar 2016 blev der for første gang nogen sinde afviklet en frivilligbørs i Esbjerg Kommune. En frivilligbørs er en åben markedsplads hvor interesserede

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Sundhedsaftalen 2015-18 i Faaborg-Midtfyn Kommune - Implementerings- og kommunikationsplan

Sundhedsaftalen 2015-18 i Faaborg-Midtfyn Kommune - Implementerings- og kommunikationsplan 2015-18 i Faaborg-Midtfyn Kommune - Implementerings- og kommunikationsplan Den 16. juni 2015, vers. 1.0, v. Dorthe Brænder Lilliendal og UIrik Skyum Christensen Baggrund 2015-18 er den formelle ramme om

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats Vi vil skubbe til grænserne for fællesskabet for vi vil

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

POLITISK TEMADAG - VISIONER FOR DET FÆLLESKOMMUNALE SAMARBEJDE. 28. april 2017 kl Musikkens Hus, Aalborg

POLITISK TEMADAG - VISIONER FOR DET FÆLLESKOMMUNALE SAMARBEJDE. 28. april 2017 kl Musikkens Hus, Aalborg POLITISK TEMADAG - VISIONER FOR DET FÆLLESKOMMUNALE SAMARBEJDE Rammeaftalen 2018 Hvad skal vi samarbejde om på det specialiserede socialområde i Nordjylland? 28. april 2017 kl. 11.30-15.00 Musikkens Hus,

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Kommunikationshandlingsplan for Plan og Koncept Analysefasen maj-august 2010

Kommunikationshandlingsplan for Plan og Koncept Analysefasen maj-august 2010 Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Kommunikationshandlingsplan for Plan og Koncept Analysefasen maj-august 2010 10-06-2010/NIHE Oversigt Medio juni Åbning af hjemmesiden med fokus på Albertslundruten

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06. INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen Notat Emne Til Strategi for kompetenceudvikling i Ansatte i Den 18.januar 2013 Hvorfor strategi og planlægning for kompetenceudvikling? Bag dette notat er en holdning om at sætte fagligheden i højsæde,

Læs mere

Trollegården årsberetning 2007

Trollegården årsberetning 2007 Trollegården årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Institutionsrapport for Ågården

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Institutionsrapport for Ågården aa Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Institutionsrapport for Ågården Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Ågården Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 2 Undersøgelsens omfang... 2 2. Metode... 2 Spørgeskemaerne...

Læs mere

Ansøgning om midler til projekt

Ansøgning om midler til projekt LBR Jobcenter Frederikshavn Hangaardsvej 5 9900 Frederikshavn Att.: LBR-konsulent Tina Kjellberg Ansøgning om midler til projekt Hermed ansøges om midler til udvikling og gennemførelse af et pilotprojekt

Læs mere

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Indsatser der understøtter Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner 28. april 2016 Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner - Procedurer der understøtter

Læs mere

ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08

ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08 ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08 Forslag til politiske indsatsområder og spørgsmål i relation hertil inden for Børn og Familie: Dagpleje: Politisk indsatsområde 1: Den Røde tråd 1. Beskriv kort jeres samarbejde

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området FÆLLESSKABER FOR ALLE En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området Fællesskaber for Alle har bidraget til at styrke almenområdets inklusionskraft Fællesskaber for Alle er

Læs mere

Servicekvalitet 9.2.7

Servicekvalitet 9.2.7 Servicekvalitet 9.2.7 Relevant servicemål Ansvarlig afdeling Alkoholforebyggelse 9.2 Sundhed Myndighed: Social- og sundhedscenter Holbæk Leverandører: Alle kommunens afdelinger Værdi og målsætninger Fremme

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 51. Drøftelse af visioner, strategi og udvikling i børne- og skoleudvalget 52. Dialogstruktur 53. Juniorklub

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

Strategi- og virksomhedsplan

Strategi- og virksomhedsplan Strategi- og virksomhedsplan 2014 2016 Indledning I Socialt Lederforum ønsker vi, at Socialt Lederforum er en attraktiv interesseorganisation for tilbud til mennesker med funktionsnedsættelse og særlige

Læs mere

Dagsorden & referat bestyrelsesmøde SEKTIONEN FOR SELVSTÆNDIGE SOCIALRÅDGIVERE

Dagsorden & referat bestyrelsesmøde SEKTIONEN FOR SELVSTÆNDIGE SOCIALRÅDGIVERE Dagsorden & referat bestyrelsesmøde SEKTIONEN FOR SELVSTÆNDIGE SOCIALRÅDGIVERE Fredag d. 21. august 2015 fra kl. 9-14 Charlotte Holmerhøj fra DS deltager i mødet. 1. Valg af referent - Eva 2. Godkendelse

Læs mere

Strategi for den interne kommunikation

Strategi for den interne kommunikation Baggrund Intet nyt er aldrig godt nyt for ansatte i organisationer, der flytter sammen. Føler de ansatte sig ikke tilstrækkeligt informerede om, hvad der sker og skal ske, opstår der rygter og myter, som

Læs mere

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund Lovgivning Den 1. januar 2016 blev loven om forebyggende hjemmebesøg ændret. Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde et

Læs mere

Handleplan på baggrund af tilfredshedsundersøgelse 2015

Handleplan på baggrund af tilfredshedsundersøgelse 2015 Handleplan på baggrund af tilfredshedsundersøgelse 2015 Baggrund Der har i januar og februar 2015 været foretaget en tilfredshedsundersøgelse hos de borgere, der modtager ydelser fra Psykiatri og Handicap.

Læs mere

Evaluering af aftenarrangementet

Evaluering af aftenarrangementet Evaluering af aftenarrangementet Dette er en evaluering af aftenarrangementet til Frivillig Fredag 2013, arrangeret af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Festival. 221 deltagere har svaret på evalueringsskemaet

Læs mere

REFERAT Møde: Nr. 3 / 2015 Dato: 26. marts 2015 kl. 17 Frede Kruse-Christiansen (FKC) Stig Person (SP) Lotte Stoltenberg (LS) Inge Larsen (IL)

REFERAT Møde: Nr. 3 / 2015 Dato: 26. marts 2015 kl. 17 Frede Kruse-Christiansen (FKC) Stig Person (SP) Lotte Stoltenberg (LS) Inge Larsen (IL) Greve Golfklub Forretningsudvalg REFERAT Møde: Nr. 3 / 2015 Dato: 26. marts 2015 kl. 17 Til stede: Frede Kruse-Christiansen (FKC) Stig Person (SP) Lotte Stoltenberg (LS) Inge Larsen (IL) 1. Mødets åbning.

Læs mere

Udgivelse af nye publikationer i Væksthus for Ledelse

Udgivelse af nye publikationer i Væksthus for Ledelse Udgivelse af nye publikationer i Væksthus for Ledelse 1. Inden udgivelsen Møde den gode historie Projektgruppen og sekretariatet holder et møde (tidligt i projektet). På mødet drøftes det, hvordan projektet

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Fælleskommunale midler på området for erhvervet hjerneskade

Fælleskommunale midler på området for erhvervet hjerneskade Fælleskommunale midler på området for erhvervet hjerneskade Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Dato: 4. september 2012 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Sted: Horsens Rådhus, kl. 13.30-16.00,

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted

Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted I perioden oktober november 2011 blev kampagnen Snyd ikke dig selv / Snyd ikke virksomheden gennemført. Bag kampagnen stod de lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

Prejekt-proces områdevis: På baggrund af de identificerede udviklingsønsker udarbejdes skitse til konkret pædagogisk udviklingsprojekt

Prejekt-proces områdevis: På baggrund af de identificerede udviklingsønsker udarbejdes skitse til konkret pædagogisk udviklingsprojekt Velkommen til! Tjek-ind for agenter og ledere: Hvad er jeg særligt optaget af fra uddannelsen? Hvad er jeg særligt optaget af fra min portfoliolæsning? Prejekt-proces områdevis: På baggrund af de identificerede

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

SÅDAN ER VI ORGANISERET

SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET I dette kapitel vil vi kort introducere dig for organiseringen af det tværfaglige samarbejde i Børneog Familieforvaltningen i Jammerbugt Kommune. Du vil

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

Kære PR-frivillig. Kender du nogen? Vi søger cases: Landsdækkende kampagne i uge 40: Pas på pårørende

Kære PR-frivillig. Kender du nogen? Vi søger cases: Landsdækkende kampagne i uge 40: Pas på pårørende Kære PR-frivillig Det ser ud til, at I kan bruge PR-nyhedsmailen. Vi har fået gode henvendelser fra jer spørgsmål, ønsker til hjælp med pressemeddelelser og mails med artikler, I har fået i pressen. Ikke

Læs mere

INKLUSION I GRUNDSKOLEN

INKLUSION I GRUNDSKOLEN KVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER MED INKLUSIONSRETTEDE OPGAVER KURSUSCENTER BROGAARDEN 08.-09.05.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK Inklusionsopgaven er for alvor landet

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

Evaluering, Strategisk ledelse, F15

Evaluering, Strategisk ledelse, F15 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Formål og metode... 2 Patientgrundlaget... 2 Årsager til nedlukning af projektet... 3 Læring til lignende projekter... 4

Formål og metode... 2 Patientgrundlaget... 2 Årsager til nedlukning af projektet... 3 Læring til lignende projekter... 4 Evalueringsrapport Nedlukning af Videobaseret udskrivningskonference Telemedicinsk forebyggelsesprojekt på Frederikssund Hospital afd. B1/B2 i samarbejde med Halsnæs Kommune og praktiserende læger. Indhold

Læs mere