Nr. 2 - juni F København. Vind 5.000,- eller en uges. ferie! Se side 21

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 2 - juni 2013. 3F København. Vind 5.000,- eller en uges. ferie! Se side 21"

Transkript

1 Nr. 2 - juni F København Vind 5.000,- eller en uges ferie! Se side 21 I dette nummer: Arbejdsmarkedsydelse - er det nok? s. 3 Kontingentbetaling s. 7 Solidariteten lister sig ind s. 9 Resultater offentlig OK13 s

2 Medlemsblad for 3F København Peter Ipsens Allé Kbh. NV Tlf: Åbningstider: Mandag: 9-15 Tirsdag: 9-17 Onsdag: 9-15 Torsdag: 9-17 Fredag: 9-14 Deadlines 2013: 19. august 21. oktober 18. november Redaktion: Bjarne Høpner (ansv.) Betina Lund Claus K. Hertz Jan Mathisen Katja Knudsen Søren Becher Produktion/layout: Katja Knudsen Claus K. Hertz Fotos: Hvis ikke andet er anført, er fotos taget af 3F København Tryk: Kailow Tryk Miljøcertificeret og arbejdsmiljøcertificeret. Forside: Havnearbejdernes klub sendte 3F Københavns banner ud med 5 faldskærmsspringere 1. maj i Fælledparken. Stop hetzen mod de ledige Vi er mange gange vidner til, at pressen fremkommer med historier, hvor arbejdsgivere påstår, at de ikke kan få den fornødne arbejdskraft. Politikerne fra den borgerlige del af Folketinget følger fuldkommen op på denne kampagne. Selv under Folketingets afslutningsdebat kunne vi se Venstres bannerfører udtale sig om, at ledige ikke gad tage arbejde, men bare ville snylte på samfundet og ikke yde noget for deres dagpenge eller kontanthjælp. 3F København tager fuldkommen afstand fra den påstand. Vi mener derimod, at alle der ikke har et arbejde anstrenger sig for at komme i arbejde. Vi har eksempler på, at nogle har søgt op til 1500 forskellige jobs indenfor de seneste år uden, at det har givet varig beskæftigelse. De borgelige har en filosofi om, at bare vi behandler de ledige tilstrækkeligt hårdt, så vil det medføre, at de vil tage arbejde. Ja, selv Venstres statsministerkandidat Lars Løkke har udtalt, at de ledige skulle sultes ud til at tage job! Working Poor I 3F København har vi op mod 2300 personer, som alle er parate til at påtage sig et meningsfyldt og overenskomstdækket arbejde. Desværre er der i Danmark (som i resten af Europa) en tendens til, at arbejdsmarkedet bliver splittet op i, at man skal have flere forskellige job for at kunne eksistere. Vi kender fænomenet fra England og andre store europæiske nationer og fænomenet kaldes Working Poor. Selvom de mennesker forsøger at arbejde alt det de kan, er det ikke nok til at få en løn, som de kan leve af. Uddannelse og socialdumping Beskæftigelsesfremgangen er ikke tilstrækkelig stor til, at vi kan få nedbragt vores ledighedsprocent væsentligt. Mange af de job, som kommer til det københavnske område kræver, at folk har en uddannelse. I forhold til at få taget en uddannelse, har der ikke været tilstrækkelige gode økonomiske muligheder for voksne (der har haft et ufaglært job og nu er ledige), til at uddanne sig til nye jobmuligheder. På et område foregår der dog en jobvækst, nemlig på bygge- og anlægssiden. Desværre ser vi her, at mange arbejdsgivere hyrer underentreprenører med østeuropæisk baggrund. Vi må som faglig organisation kræve, at alt arbejde der udføres i Danmark, skal ske på baggrund af danske overenskomsters niveau. Den sociale dumping foregår i alle brancher, også indenfor rengøring, hotel og restauration., lager m.m.. Vi er derfor i 3F København i færd med (sammen med Københavns Kommune), at lave nogle fælles regler om, at når det offentlige (Københavns Kommune) udbyder arbejde, så skal der være bestemte regler vedrørende løn- og arbejdsvilkår, som skal hvile på danske overenskomster. Nyt fra A-kassen En fuld og dækkende løsning Finanslovsaftalen med Enhedslisten bandt regeringen til at evaluere de akutpakker, som finansminister Bjarne Corydon, på et tidspunkt bramfrit kaldte en fuld og dækkende løsning på den aktuelle dagpengekatastrofe. Lidt er bedre end intet Det stod hurtigt klart, at regeringens akutpakke 1, 2 og 3 hverken gav en fuld eller dækkende løsning al den stund, at ledige siden nytår har mistet deres forsørgelsesgrundlag. Prognosen over hele året pegede på, at ca ledige stod til at miste deres forsørgelsesgrundlag. Kampen fra aktive kræfter i fagbevægelsen og fra aktive dele af arbejderbevægelsens politiske partier krævede handling. Resultatet blev en aftale mellem regeringen og Enhedslisten, der over en periode giver arbejdsløse lidt penge, hvor de før aftalen stod til intet at få. En lappeløsning Den nye arbejdsmarkedsydelse, der skal udbetales af a-kasserne, er imidlertid ikke en varig løsning. Det er en ny lappeløsning. Ordningen lægger sig mellem kontanthjælpssystemet og dagpengesystemet og den finansieres blandt andet ved at forringe uddannelsesmulighederne for arbejdsløse og for indvandrere med behov for dansk sprogundervisning. Med så få midler som muligt ønsker regeringen åbenbart at fjerne kritikken af de dagpengeforringelser, de borgerlige vedtog sammen med det Radikale Venstre. Med så få midler som muligt ønsker regeringen åbenbart at fjerne kritikken af de dagpengeforringelser, de borgerlige vedtog sammen med de Radikale Regulær afvikling? Det danske dagpengesystem har europæisk rekord i genoptjeningskrav. Og med en dagpengeperiode på kun 2 år er de første skridt taget til en regulær afvikling af det danske dagpengesystem. For store grupper af ufaglærte arbejdere, der rammes hårdt og langvarigt af arbejdsløshed under den kapitalistiske krise, vil det aktuelle dagpengesystem skabe utryghed, da de almindelige krav er umulige at honorere. Af Søren Becher, a-kasseleder Kampen fortsætter Derfor fortsætter presset og kampen for et dagpengesystem, der giver tryghed i forbindelse med arbejdsløshed. Som led i denne kamp rejser 3F København et forslag på den kommende 3F kongres. Vi kræver en fremtidssikring af dagpengesystemet. Vi kræver blandt andet en halvering af genoptjeningskravet, at ansættelser med løntilskud giver optjening og at ordningen med supplerende dagpenge forbedres. Den nye arbejdsmarkedsydelse er ikke en fuld og dækkende løsning. Vi skal fortsætte kampen for et dagpengesystem, der giver kompensation og tryghed når arbejdere uden egen skyld mister deres arbejde. Arbejdsmarkedsydelse Regeringen og Enhedslisten er blevet enige om: Forlængelse af den særlige uddannelsesordning - Forlængelsen betyder, at medlemmer der opbruger retten til dagpenge eller den særlige uddannelsesordning i 2. halvår, får ret til den særlige uddannelsesordning i op til 6 måneder. Ny arbejdsmarkedsydelse - Der indføres en ny arbejdsmarkedsydelse pr. 1. januar Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse udgør 60 % af de maksimale dagpenge (ca. kr brutto om ugen) for ikke-forsørgere og 80 % for forsørgere (ca. kr brutto om ugen). Arbejdsmarkedsydelsen er ikke afhængig af ægtefælleindkomst og familieformue. Arbejdsmarkedsydelsen - Ydelsen gives til medlemmer, som har opbrugt dagpengeretten og/eller den særlige uddannelsesordning efter den 1. januar Medlemmer der opbruger dagpengeretten i 1. halvår, har ret til arbejdsmarkedsydelsen i op til 1¼. varigheden af arbejdsmarkedsydelsen for medlemmer, der opbruger dagpengeretten frem til 2. halvår, aftrappes gradvist. Varighed - Den samlede periode med dagpenge, særlig uddannelsesydelse og den nye arbejdsmarkedsydelse kan højst udgøre 4 år. Betingelse - Det er en betingelse for at bevare retten til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, at medlemmet fortsat er medlem af en a-kasse eller genindtræder i en a-kasse, er tilmeldt som ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet.

3 Nyt fra A-kassen Af Trine Saugmann, pennefører for tirsdagsjobklubben Tirsdagsjobklubben åben for alle arbejdsløse De sidste 2-3 måneder har det været muligt for ledige medlemmer af 3F København (der er ved at ryge ud af dagpengesystemet), at komme i en jobklub én gang ugentligt i lokaler på Peter Ipsens Alle. Det var Lisbeth Andersen, (som var ansat af Jobcenter København og som var udstationeret i 3F København), der på forskellig vis hjalp folk og som var med til at søsætte jobklubben. I dag fungerer jobklubben på eget initiativ. Den holder møde hver tirsdag fra kl ca og alle arbejdsløse er velkomne. Efter en snak i jobklubben, tog vi en runde, hvor vi hver især sagde lidt om, hvad vi synes om denne form for jobklub: - Det er fint at komme her, det giver input og er bedre end hvad jeg ellers har prøvet af den slags. Det er godt at snakke med andre og er ikke spild af tid som andre lignende jobsøgningstiltag kan være. - Man kommer til at snakke med andre, får idéer, der måske kan bringe én videre og kan selv give noget videre til andre. - Vi sidder her i et forum, hvor det er muligt at give en masse frem og tilbage. Det er en stor fordel, at det er små hold i stedet for store, som det ellers ofte kan være - især hos anden aktør. - Godt at det er i fagforeningsregi, for det er med til at gøre snakken mere åben, end hvis det var på Jobcenteret, som er mere kontrollerende. - Der er en stor tryghed i, at det afholdes hos fagforeningen, hvor man føler folk kender en. - Det er rart at komme et sted vi kender. Når man er hos anden aktør, så lyser det ud af dem, at det handler om kroner og øre. - Vi er alle i samme båd og der er ikke er ikke nogen der står og kontrollerer og siger, at vi skal komme, det er frivilligt. - Vi bliver taget alvorligt og hørt. Der er tid til og interesse for den Vi er alle i samme båd og der er ikke er ikke nogen der står og kontrollerer og siger, at vi skal komme, det er frivilligt enkelte. Det har jeg aldrig oplevet på Jobcenteret, hvor det er hurtigt ind og hurtigt ud. Hvor der ikke er tid og hvor jeg har følt, at jeg ikke blev hørt overhovedet. - Det er en stor fordel, at vi er det samme sted og at møderne strækker sig over en længere periode. At der er en kontinuitet. - Hos anden aktør bruger man tid på at finde sig tilrette. Hvordan er de andre?, Hvordan er underviserne? og man skal lære at finde rundt på selve stedet. Her kender man trods alt nogen i huset og det giver en stor tryghed, så man ikke skal bruge så meget krudt på alt det udenoms, men hurtigere kan gå til det, det handler om. - Størrelsen på holdet har stor betydning. Det er rigtigt rart med de her små hold, hvor der er plads til at alle bliver hørt. Det er virkeligt vigtigt med små hold. Der blev spurgt til, om man havde prøvet med den her slags jobklub før og hvor man fik det tilbudt tidligere i sin ledighedsperiode. Lisbeth fortalte, at der tidligere var det der hed Havneskolen, hvor man havde sådanne jobklubber. - Allerede efter et par ugers ledighed burde man få et tilbud af denne her slags, så man får mulighed for at komme ud og møde andre, socialisere, snakke med andre. Det var Lisbeth Andersen (for enden af bordet), som var ansat af Jobcenter København og som var udstationeret i 3F København, der på forskellig vis hjalp folk og som var med til at søsætte jobklubben - Anden aktør har ikke føling med hvor den enkelte er henne. F.eks. har de mange steder ikke forståelse for, at der er mange andre måder at søge job på end med en skriftlig ansøgning. Det er afhængigt af hvilken branche man er i. Mange steder møder man op og snakker med mester, lederen eller værkføreren. Og de er sgu ligeglade med et cv og en skriftlig ansøgning. Men det er der ikke forståelse for i Jobcentrene eller hos anden aktør. Efter en lidt løs runde, blev der åbnet for fri debat og det første vi kom til at snakke om var, at meget har forandret sig siden dengang, man dukkede op på den enkelte arbejdsplads og spurgte til arbejde. I dag opfordres man også i stor stil (på diverse jobsøgningskurser) til, at ringe til arbejdsgiveren inden man sender sin ansøgning uanset om man har noget relevant at spørge om eller ej. Så blev der snakket lidt om, at mange jobs formidles gennem netværk og at det ser skidegodt ud i statistikkerne, som både politikere og medier henviser til, men at mange af de jobskift der sker, er for folk der er i arbejde og som får andre jobs gennem deres kollegiale netværk eller indenfor selve organisationen eller kommunen, fordi de har større adgang til de jobs, der er der. - Forstår ikke, at man har taget jobformidlingen væk fra a-kasserne, for arbejdsgiverne har jo lettere ved at få lige den arbejdskraft de skal bruge, fordi Jobcentrene skal spænde over så mange faggrupper? Der blev snakket om, hvordan det kan være, det er sket og hvilke begrænsninger det har, at der ikke mere formidles jobs i samme grad gennem a-kasserne som tidligere. Der blev fortalt om VVS arbej- de, som formidles gennem deres forbund, men måske er mange forbund (inkl. 3F), blevet for store? Og Jobcentrene er ikke gearet til at formidle jobs specifikt. Konklusionen omkring Jobklubben må være, at det er en god idé, når Jobcenteret kommer ud hvor de ledige er og hvor der kan være mere tid til den enkelte. Og det giver en mere effektiv indsats, med det enkelte menneske i centrum. Her i 3F er vejen også kortere til eksempelvis at tale med en socialrådgiver, da der er en i huset. Det vil sige, at samtidigt med at man er i kontakt med en medarbejder fra Jobcenteret (Lisbeth), så har man også mulighed for at få afklaret spørgsmål af mere social karakter og eksempelvis spørgsmål om kontanthjælp. 4 5

4 Arbejdsmiljø/sociale sager - Af Pia Schreiber Petersen, socialrådgiver Psykisk arbejdsmiljø og forandringer på arbejdspladsen Betaling af kontingent via PBS/ BS/NETS eller FI-indbetalingskort Hvad betyder det for arbejdsmiljøet på en arbejdsplads, når der sker store ændringer? Det er et område, som Arbejdsmiljørådet har sat fokus på. De afholdt derfor den 23. maj 2013 en konference under titlen Skab gode forandringer. Grundvilkår på arbejdsmarkedet Det træder tydeligt frem, når man samler godt 300 mennesker fra forskellige brancher, at uanset hvor du er, så er forandringer, omstruktureringer eller hvad man nu kalder det, et grundvilkår på det danske arbejdsmarked. Samtidig så viser forskningsresultater, at en stor del af omstruktureringer ikke har nogen effekt. Skal vi bare dukke os? Jeg sad ved bord med en AMR (arbejdsmiljørepræsentant) fra en stor offentlig organisation som sagde; Vi har lært at dukke os, når ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 den næste omstrukturering kommer den ruller hen over os og bagefter rejser vi os op og arbejder videre som vi plejer. Man ændrer ikke noget ved at ændre strukturen, man ændrer noget ved at ændre kulturen. Jeg synes, at den udtalelse er hele essensen af, hvad der løfter eller taber en omstrukturering medarbejderinddragelse og medarbejderindflydelse. Reelt og ærligt og ikke bare for at se pæne ud. Chefens banehalvdel Der er ingen tvivl om, at en forandring ikke bliver god, hvis man ikke kan engagere medarbejderne i den så er det, at de bare dukker sig. Men der er da heller ikke i tvivl om, at bolden som udgangspunkt er på chefernes banehalvdel. Hvad kan man som AMR/TR så gøre, hvis de holder bolden der? Tag plads ved bordet Man kan jo starte med at bede om, at få lov til at være med. Dette fortalte man om fra Colo-plast, hvor man som medarbejdere havde taget sig plads ved bordet i forhold til en varslet omstrukturering, der betød, at en stor del af arbejdspladserne skulle flyttes til udlandet. Arbejdspladserne var blevet flyttet til udlandet, men de medarbejdere, der skulle fyres, havde fået hjælp til at komme videre og en del var blevet på arbejdspladsen med en ny fast funktion nemlig at forberede kommende produktioner til udflytning. Et emne, som også kom op flere gange var virksomheder, hvor man flytter arbejdsmiljødelen ind i HR-afdelingen og hvor de bestemt ikke synes, at det er noget som AMR skal blande sig i. Dette var der ingen gode løsninger på, men hvis det er interessant for dig, så kan jeg anbefale som er i gang med at lave et nyhedsbrev om lige præcis dette emne. Inspiration og læring Der var mange gode og spændende eksempler på store ændringer, som var gået godt, men der var også god tid til at snakke om, hvad så når det ikke går godt og hvad kunne man have gjort anderledes. Det er klart, at vi skal blive inspireret af det gode eksempel, men vi skal lære af fejlene. Gå eventuelt ind og læs mere på ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 PBS/BS/NETS betalinger Bemærk, at din fagforeningsopkrævning pr. 1. maj 2013 er ændret. Årsagen er, at dit kontingent fremover indbetales til 3F (Fagligt Fælles Forbund) centralt. Det er 3F s kongres, der har besluttet dette. 3F afregner efterfølgende med din afdeling, 3F København. Det er således korrekt, hvis din gamle betalingsaftale til 3F København er blevet afmeldt og du nu er tilmeldt FAGLIGT FÆLLES FORBUND (3F). Adviseringsteksten vil være AFD 0123 København Du behøver således ikke gøre noget, med mindre alle 3F aftaler er afmeldt. Hvis dette er sket, skal du kontakte din bank omgående og bede dem tilmelde dig igen. Du skal bruge disse informationer: NY 3F PBS-aftale: 3F s (Fagligt Fælles Forbund) nye aftalenummer er: PBS-nr.: Debitorgruppenr.: Kundenummer = 9 første cifre i dit cpr nr. FI-kort indbetalinger gennem din egen netbank (homebanking) Bemærk, at dit FI-kort (opkrævningen) pr. 1. maj 2013 er ændret. Årsagen er, at kontingent fremover indbetales til 3F (Fagligt Fælles Forbund) centralt. Det er 3F kongres, der har besluttet dette. 3F afregner efterfølgende med din afdeling, 3F København. Det er meget vigtigt, at du første gang taster hele kodelinjen ind både betalingsid og kreditornummeret. Hvis du genbruger nogle af betalingsinformationerne, kan din betaling gå tabt, så vi ikke modtager den. Slet derfor alle data, som du har i din netbank/homebanking og tast forfra. FI-kort indbetalinger, hvis du indbetaler via bank/posthus Bemærk, at dit FI-kort (opkrævningen) pr. 1. maj 2013 er ændret. Årsagen er at, kontingent fremover indbetales til 3F (Fagligt Fælles Forbund) centralt. Det er 3F kongres, der har besluttet dette. 3F afregner efterfølgende med din afdeling, 3F København. Du skal betales dit kontingent helt normalt i banken eller på posthuset. Hvis du har spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte afdelingen på telefon

5 Af Jens Kristian Jensen, faglig sekretær 3F Københavns brancheårsmøde 2013 For 3F København er det afgørende, at det er medlemmernes interesser, der kommer i fokus Af Tom Elnes Christensen, faglig sekretær Vejlegårdssagens uforudsete konsekvenser Den 24. april 2013 var næsten 100 tillidsfolk fra 3F København samlet til det første brancheårsmøde i den nye fagforening. Brancheårsmødet skal efter 3F Københavns love afholdes i foråret, med repræsentanter fra alle brancherne i afdelingen, så vigtige diskussioner kan bredes ud i organisationen og brancherne kan give deres indspark til de beslutninger, der tages i bestyrelsen. Status på fusionen Formand Bjarne Høpner gav forsamlingen en status på driften af 3F København siden gennemførelsen af fusionen den 1. januar I løbet af 2011 blev fusionen forberedt grundigt, men det var naturligvis forventet, at der ville opstå forskellige udfordringer, når It-systemerne skulle sammenkøres, telefonerne skulle åbnes og når afdelingens ca. 90 ansatte og valgte skulle tage fat på dagligdagen. Problemer med nye IT-systemer Uagtet den grundige forberedelse, opstod en række problemer, der ikke kunne tages højde for. Især det nye medlemssystem Facilia, som blev sat i drift i begyndelsen af april Facilia førte til massive problemer for a-kassen, som ikke kunne foretage dagpengeudbetalinger for mere end 200 medlemmer. Også vores medlems- og økonomiafdelinger blev hårdt ramt, fordi der var problemer med systemets kontingentopkrævninger og med behandlingen af både indmeldelser og udmeldelser af medlemmer. Pres på afdelingen De mange tekniske problemer, men også den omstændighed, at medlemssammensætningen i den nye afdeling sætter et stort pres på især a-kassen, har gjort det nødvendigt, at bemande receptionen med 5 personer, så vi forhåbentlig kan mindske ventetiden for de medlemmer, der har ærinde i afdelingen. Et andet pres kommer fra de mange klubber, der har aktiviteter i huset og vi ser frem til, at Vi samarbejder kun med de politikere, der vil fastholde og skabe arbejdspladser til 3F ere og bekæmpe dumping af løn- og overenskomstforhold. få gennemført de planlagte byggeprojekter, så det bliver lettere for medlemmer og venner af afdelingen, at kunne bruge afdelingens faciliteter. Den politiske situation Et stort tema for mødet var naturligvis den politiske situation, hvor især dagpengespørgsmålet fyldte meget. Halveringen af dagpengeperioden og den trussel som ikke mindst mange arbejdsløse 3F ere står overfor, når dagpengeretten udløber, er et alvorligt problem, som regeringen med de radikale ikke har vilje til at ændre. For 3F København er det afgørende, at det er medlemmernes interesser, der kommer i fokus og at de politikere vi samarbejder med, vil arbejde for disse interesser. I forhold til det kommende kommunalvalg (som afholdes den 19. november 2013), vil det derfor være vores udgangspunkt, at vi kun samarbejder med de politikere, der vil fastholde og skabe arbejdspladser til 3F ere og bekæmpe dumping af løn- og overenskomstforhold. I tilslutning til denne diskussion afsluttedes mødet med en gennemgang af overenskomsten på det offentlige område, der blev præget af lockouten for skolelærerne. For mange af vores medlemmer medførte forliget en markant pensionsstigning, som det er svært at være utilfreds med, men der var en stærk bekymring for, at det pres på overenskomsterne, som netop lærerne mærkede, også vil ramme vores medlemmer på et tidspunkt. Sidste sommer og efterår rasede sagen om overenskomst og fagforeningens berettigelse i form af den såkaldte Vejlegårdssag. Mange kaldte det kampen for et frit fagforeningsvalg og bølgerne gik højt. Her et års tid efter ser vi så de konsekvenser, som ingen kunne forudse, men som vi hos 3F er utroligt glade for og tilfredse med: Stor interesse Interessen for den danske arbejdsmarkedsmodel er øget. I 3F får vi flere og flere henvendelser med direkte reference til mediestormen om Vejlegården sidste sommer. Organisationer, medlemmer og arbejdsgivere henvender sig til os med henblik på, at høre mere om en overenskomst med 3F for personalet og dermed sikre ordnede løn- og ansættelsesvilkår på markedsvilkår. Mindstelønnen i Danmark er 0 (nul!) kroner hvis der ikke er overenskomst. Goder kommer ikke af sig selv Hele diskussionen i medierne sidste år har skabt opmærksomhed på, hvordan det danske arbejds- OK Forhold! Et andet tiltag, som har øget opmærksomheden om de ansattes forhold, er 3F s kampagne OK-Forhold. På kan man ganske enkelt finde de virksomheder, der er omfattet af en overenskomst med 3F. Den tilknyttede applikation til smartphones er ligeledes et godt værktøj i hverdagen. Hvis du synes det er vigtigt, at de ansatte på dit spisested eller hotel marked egentlig er skruet sammen. Det, der skulle være en liberal mærkesag viste sig at blive noget andet; en opmærksomhed på, at de goder vi har, ikke er kommet af sig selv og at forhold som pension, løn under sygdom og barsel og den 6. ferieuge er aftalt af overenskomsterne og ikke noget lovbestemt. Ja, selv mindstelønnen er 0 kr. om måneden, hvis der ikke er en overenskomst på virksomheden. Solidariteten lister sig ind Stille og roligt kan vi se, at et begreb som solidaritet igen lister sig ind i folks bevidsthed. I øjeblikket har vi forhandlinger med ca. 20 virksomheder i København om overenskomster. Så sent som fredag den 24. maj 2013 tegnede vi overenskomst med Brdr. Price i Tivoli. er ansat på anstændige løn- og ansættelsesvilkår, kan du med fordel benytte applikationen. 8 9

6 Pensionist- og Efterlønsklubben i 3F Hotel & Restauration i København Musik i gården Program Mandag den 12. august 2013 kl Afdelingen holder skovtur for klubbens pensionister. Vi mødes på Sjælør Station hvorfra bussen kører kl Tilmelding til Katja på tlf senest den 29. juli Prisen for ledsagere kr. 300,00. Lørdag den 7. september 2013 kl Musik i gården, Peter Ipsens Allé 27, 2400 København NV. Nærmere info andetsteds i bladet. Tirsdag den 10. september 2013 kl Fællesarrangement - Poul Hüttel underholder om emnet Matador. Torsdag den 12. september 2013 kl Vi starter vintersæsonen med et bankospil. Torsdag den 26. september 2013 kl Besøg på Carlsberg. Vi mødes ved Elefantporten kl Prisen er kr. 90,00. Tilmelding til Gerda på tlf senest den 23/ Fra bus 4A, 6A, 18 og 26 er der ca. 8 minutter at gå. Tirsdag den 8. oktober 2013 kl Fællesarrangement - To medarbejdere fra Arbejdernes Landsbank fortæller om NemID, EDB, Netbank o.s.v. Pensionistskovtur 2013 Årets skovtur for klubbens pensionister afholdes mandag den 12. august Det endelige mål (hvor vi spiser frokost), er som altid en hemmelighed, men mon ikke vi får en god tur? Vi mødes på Sjælør Station, hvorfra der er afgang kl Skovturen er gratis for medlemmer. Der vil i begrænset omfang være mulighed for deltagelse af gæster/ ledsagere. Disse skal dog betale kr. 300,00 (som betales på dagen). Tilmelding skal ske til Katja Knudsen på tlf senest den 29. juli F Seniorer Region Hovedstaden inviterer alle regionens seniorklubber/medlemmer til en festlig eftermiddag med musik og dans øl/vand, vin og pølser. Tag gerne din ledsager med. Billetterne inkluderer 2 pølser/brød og 2 genstande og koster kun kr. 25,- pr. deltager. Øvrige drikkevarer til venlige lørdagspriser. Postseniorerne Friluftskoncerten foregår lørdag den 7. september 2013 kl på Peter Ipsens Allé 27. Hvis du vil have billet til dette swingende arrangement, skal du henvende dig til din klubformand snarest og senest den 20. august E&P klubben Program 27/ : Summemøde. Betal kontingent. Tilmelding petanque. 3/ : Petanque Jyllingevej 128, 2610 Rødovre Pris kr. 50 (kr. 100) 10/ : Poul Hyttel fortæller om sin tid med Matador. I store sal med Post og HR. Der serveres en sandwich bagefter. 17/ : Benny Christensen og Janne Hansen fortæller om det miljømæssige samarbejde mellem A&A før og nu. 24/ : Banko 1/ : S, SF og Ø stiller op til debat før kommunevalget. 8/ : Arbejdernes Landsbank informerer om e-boks og NemID, Kom og bliv klogere på brugen af Netbank. Sammen med Post og HR i store sal. 15/ : Gert Sømand, faglig sekretær i Sømændenes Forbund. Hør hvem der er flyttet ind i det nye hus. Tilmelding til Politimuseet. 22/ : Rundvisning på Politimuseet. Fælledvej 20. Rundvisning for 25 pers. Kom og hør samt se om store og små forbrydelser. Pris kr. 40,- (kr. 80,-) 29/ : Greiner viser billedforedrag om Eventyr i Etiopien blandt ulve og stammefolk. Tilmelding til Gule ærter. 5/ : Brian Pabst, redaktør på Fagbladet 3F. Hør om arbejdet med at lave bladet og giv ros og kritik på indholdet. Tilmelding til Kofoed skole og julefrokost. 12/ : Gule ærter i Sundby Sejl, Amager Strandvej 15. Metro til Øresund. Pris kr. 120,- (kr. 240,-) 19/11: Ingen møde Kommunalvalg. 26/ : Kofoed Skole, Nyrnberggade 1, 2300 S. Metro Lergravsparken. Kom og hør om arbejdet før og nu. 25 pers max. kan komme på rundvisning. Pris kr. 50,- til skolen. 29/ : Julefrokost. Pris kr. 200,- (kr. 400,-) 3/ : Banko. 10/ : Glögg og æbleskiver, samt ønsket om god jul til alle. Søndag den 14. juli 2013 kl Jazz på Dyrehavsbakken. Deltagerpris: Kr. 140,00 Frokostplatte, ½ l. fadøl og kaffe med tilbehør på Restaurant Hvide Hest. Begrænset antal pladser. Tilmelding til Lis Jørgensen på telefon eller mail: senest den 8. juli Betaling skal være kasserer Keld Eksing i hænde på konto i Danske Bank: mærket Jazz og dit navn, senest den 10. juli Torsdag den 29. august 2013 Vi lukker Bakken og som sædvanen tro, mødes vi i Restaurant Hvide Hest, spiser frokost, drikker kaffe og danser senere til Børges Husorkester. Der sælges billetter torsdag den 8. august kl i det Grå Palæ. Søndag den 1. december 2013 Juletur til Goslar i Harzen den december Tag med Københavns Post-Seniorer til julemarked i den hyggelige julepyntede gamle kejserby Goslar og til oplevelser i Harzen ved juletid. Deltagerprisen er kr ,00. Tilmelding til Lis Jørgensen senest den 2. september 2013) på telefon eller mail: Mandag den 30. december 2013 Oplev nytårsaften med os - tag med nytårsbussen til den fire-stjernede Kryb i Ly Kro (Jylland). Bussen afgår mandag den 30. december 2013 fra DGI-byen. Der vil senere blive orienteret om afrejsetidspunkt, udflugt, pakkespil m.m. Deltagerprisen er ca. kr ,00. Der tages et lille forbehold for prisen. Tilmelding til Jacob Christiansen på telefon eller på mail: dk. Detaljerede programmer for arrangementerne kan ses på vores hjemmeside og i vores nyhedsbrev, der udsendes den 1. august Bestyrelsen benytter lejligheden til at ønske alle vore medlemmer en rigtig god sommer og på gensyn. P.b.v. Jacob Christiansen 10 11

7 Info fra organizerne Jobpatruljen på banen igen Af Tanja Fynbo, faglig konsulent Sommertid Nu er det snart sommer og det betyder naturligvis, at det vrimler med unge mennesker, der skal ud og tjene lidt lommepenge. Det betyder også, at Jobpatruljen igen er at finde i det ganske sommerland. Hvert år er Jobpatruljen rundt og tale med de unge om rettigheder. Sidste år nåede Jobpatruljen næsten besøg og talte med ca unge fritidsjobbere. I Hovedstadsområdet, inkl. Bornholm, stod vi for lidt over 1/5 af besøgene og næsten 1/4 af interviewene med de unge. Det er selvfølgelig en succes, vi håber at gentage og forhåbentlig slå i år :o) OBS! Deadline for næste blad flyttet Vær opmærksom på at deadline flyttes for næste nummer af fagforeningsbladet. For at kunne have en fyldig dækning med fra 3F kongressen d september 2013 har Bladudvalget besluttet at Brug for frivillige Det er unge frivillige, der tager rundt og bruger deres sommer på at sikre rettigheder for fritidsjobberne. Vi har altid plads til flere, der gerne vil være med til at gøre en forskel. Ligger du inde med en lille rettighedsforkæmper i maven? Så kom og vær med til nogle spændende og hyggelige dage henover sommeren. Du er altid velkommen til at ringe til mig på tlf.: og høre nærmere. Du kan også besøge vores hjemmeside hvor du kan finde en masse information. flytte deadline for næste nummer af 3F København. Bladet har deadline d. 3. september 2013 og vil udkomme september Som organizer i en stor fagforening, arbejder man hele tiden med mange forskellige mennesker og arbejdspladser. Metoderne og planlægningen kan være meget forskellige for hver opgave. Det er derfor vigtigt, at man som organizer altid holder sig opdateret med erfaringerne indenfor organisering. Lærerigt virksomhedsbesøg Tirsdag den 9. april 2013 rejste jeg til Jylland, hvor jeg besøgte Skejby Sygehus og Danpo, som er to store arbejdspladser med mange potentielle medlemmer for 3F. Her fulgte jeg arbejdet sammen med organizere fra 3F Forbundet og igennem hele mit besøg kunne jeg genkende mange af de udfordringer, som mine kolleger i Jylland står overfor - specielt på rengøringsområdet. Turen var meget spændende og lærerig, og jeg har fået en del værktøjer med hjem, som jeg kan bruge i mit daglige arbejde. Voksende sammenhold På Rigshospitalet arbejder jeg stadig intensivt med rengøringsassistenterne. For rengøringsassistenterne er arbejdsdagen udfordret af det høje arbejdstempo, nedskæringer og mangel på respekt. Hver dag taler jeg i telefon med medarbejderne med henblik på at skabe en personlig kontakt og arrangere møder. Både mellem os her i afdelingen og de ansatte, men også for de ansatte imellem. Den 16. maj 2013 holdt vi møde her i afdelingen, hvor emnerne var respekt og arbejdstempo. Det var et spændende og konstruktivt møde, hvor rengøringsassistenter- Tjek dine feriepenge! Som altid (på denne årstid), har en del medlemmer kontaktet os i forbindelse med deres feriepenge. Det har i nogle tilfælde vist sig, at de har fået feriepenge, men ikke Af Karsten Kristensen, faglig sekretær det rigtige beløb. Det kan jo være, det drejer sig om tilfældige fejl, men det er vores opfattelse, at der er flere fejl, end der har været før. Der kan være arbejdsgivere som spekulerer i, at medarbejderne ikke opdager, hvis der er et par tusinde kroner mindre til ferien end der burde. Det er derfor en god idé, at tjekke sine feriepenge! På lønsedlerne skal der være en udregning af skat af feriepengene. Med alle dine lønsedler kan du altså se, hvor mange feriepenge der burde være. I et af de tilfælde vi er stødt på, manglede der udregning af feriepenge på to lønsedler. Vi har også oplevet, at der er forsvundet feriepenge mellem lønsedlerne. Feriehindring Hvis du var forhindret i at holde ferie i ferieåret der sluttede 30. Af Brian Arlofelt, organizer ne selv fik mulighed for at sætte ord på de daglige udfordringer og hvor vi fra afdelingen, også lærte en masse om de ansattes vilkår og dagligdag. Den personlige kontakt til rengøringsassistenterne er utrolig vigtigt for vores samarbejde og jeg kan allerede nu se de spæde frugter af vores indsats i form af nye medlemmer i afdelingen og et voksende sammenhold blandt rengøringsassistenterne. april 2013, kan du i nogle tilfælde få udbetalt feriepengene uden at holde ferie. Feriehindring kan f.eks. være, hvis du har været syg. Du skal huske at gøre krav på dine feriepenge, hvis du havde feriehindring. Sygemelding under ferie Hvis du bliver syg under din ferie, skal du huske at sygemelde dig til din arbejdsgiver. Du vil så være berettiget til sygeløn/dagpenge og erstatningsferie hvis du er syg mere end en uge. Selv om du ikke regner med at være syg mere end en uge, kan det være en god idé, at sygemelde dig. Det kan jo være, at du også bliver syg under en senere ferie. Har du spørgsmål om ferie eller feriepenge, så kontakt 3F København på telefon

8 Af Caja Bruhn, faglig sekretær Overenskomst 2013 på det offentlige område er afsluttet Afstemningen på landsplan i 3F Regionerne: RLTN Overenskomstforhandlingerne på det offentlige område fik et underligt skær af politisk forplumring og overenskomstkonflikten med lockout af lærere og undervisere. Vi har aldrig oplevet så megen politisk indblanding i forhandlinger (som rettelig hører til blandt arbejdsmarkedets parter) og vi har heller aldrig oplevet så megen forplumring i pressen, som i denne forhandling på det offentlige område. Lærer- og underviserlockouten varede i 4 uger og så kom det politiske indgreb, som også blev kaldt et overgreb, da det primært var arbejdsgivers krav, der blev indfriet. I 3F København gav vi fuld opbakning til lærerene men måtte Stemmer desværre se en fagbevægelsestop, der var forunderlig stille. Hårde forhandlinger På 3F s områder var forhandlingerne på alle områderne (kommunale, regionale og på staten) en sej kamp og bar præg af bevar og forsvar - fremfor at kunne lave nye tiltag. Stemmeberettigede Manuelle Elektroniske Ja Nej I alt Ja % Nej % ,40 33,60 Stemmeprocent 41 % Kommunerne: KL Stemmer Stemmeberettigede Manuelle Elektroniske Ja Nej I alt Ja % Nej % ,68 35,32 Stemmeprocent 37 % 3F København Regionen: Kommunerne: Det er vores opfattelse, set i lyset af resultaterne, der kom hjem på det private område sidste år, at det blev hæderlige resultater på de offentlige områder. Det bliver kaldet et kriseforlig og det var det. Det har været ekstremt hårde forhandlinger og alligevel blev der f.eks. sikret små lønstigninger arbejdsgiverne havde bebudet det modsatte. Tillidsrepræsentant og MED system har fået små forbedringer på trods af, at arbejdsgiverne havde krævet markant devaluering. Reguleringsordningen, som er en automatik lønregulering, blev bevaret trods arbejdsgivernes krav om afskaffelse. Det har ikke været en gavebod og der er ikke sikret mod et reallønsfald, hvilket det private område heller ikke kunne sidste år. Alligevel fik vi en række delresultater hjem, som f.eks. lønstigninger på nogen af områderne. Et enkelt sted var der endda flere grupper, som holdt solidarisk sammen for at en gruppe kunne få en højere pensionsstigning og det virkede. Resultaterne på det kommunale og regionale område fik følgende forbedringer Stigninger på lønnen via reguleringsordningen Små grundlønstigninger på flere områder Stigning på ulempebetalinger på alle områder På flere områder pensionsforbedringer i form af hurtigere adgang til pension Enkelte steder er der pensionsstigninger Der er på det kommunale område sikret en kompetencefond og tryghedspuljer ved afsked MED systemet er forbedret f.eks. har også arbejdsgiverne nu pligt til at deltage i MED uddannelse Der er aftalt forhandling af arbejds- og sociale klausuler ved udlicitering Lønstigninger via reguleringsordningen Forbedring af samarbejdsaftalen Mulighed for flere tillidsrepræsentanter ved geografisk spredte arbejdspladser Bevarelse af kompetencepakken Afstemning, lovindgreb og anbefaling fra 3F København KTO (de kommunale og regionale ansattes forhandlingsorganisation) valgte i første omgang at udsætte afstemningen på det regionale og kommunale område på grund af de manglende realitetsforhandlinger på lærerenes område. Da de endegyldigt brød sammen, valgte KTO derfor, ved et repræsentantskabsmøde, at igangsætte urafstemningen af de øvrige resultater. Derfor kom der afstemning på det kommunale og regionale område. 3F Københavns bestyrelse fandt det rigtigt og vigtigt at sikre resultaterne til de kommende overenskomster og anbefalede, at der blev stemt ja. På statens område kom der aldrig en afstemning, hvilket har undret mange. Men det var fordi, der i det store fælles forlig på Statens område var blevet betinget, at underviserområdet også skulle være færdigforhandlet. Det blev det aldrig, da underviserne blev lockoutet. Regeringen valgte derfor at omfatte hele statens forskellige forhandlinger i lovforslaget således, at de resultater parterne havde været enige om blev ophøjet til lov. Det betød INGEN afstemning for de ansatte på Statens område hvilket også omfatter 3F Københavns medlemmer. Afstemning på det kommunale og regionale område blev et ja både i 3F København og på landsplan. Kampen forsætter i de kommende overenskomstforhandlinger Det må give en masse eftertanke og evaluering efterfølgende og desværre må vi nok forberede os på, at det ikke vil være sidste gang, at vi ser så hårde kampe på det private og offentlige område. Arbejdsgiverne har vejret morgenluft og er kampklar. Det skal vi så også være hvilket gælder både ved forhandlinger på det private område i 2014 og igen på dette offentlige i Ja: 72,38 % Nej: 27,62 % Stemmeprocent: 38 % Ja: 94,07 % Nej: 5,93 % Stemmeprocent: 38 % Resultaterne på statens område fik følgende forbedringer Bevarelse af reguleringsordningen Regeringen valgte derfor at omfatte hele statens forskellige forhandlinger i lovforslaget således, at de resultater parterne havde været enige om blev ophøjet til lov. Foto Henrik Sørensen 14 15

9 Mindeord Onsdag den 10. april 2013 mistede 3F København en god bestyrelseskammerat og tillidsrepræsentant, Sune Vindahl Skot-Hansen. Sune blev kun 24 år. Han kæmpede en brav kamp mod tiden for at få en ny lever, men tabte kampen, da leveren endelig kom. Sune var faglært tjener, uddannet på Marriot. Efterfølgende arbejdede han på Nimb i Tivoli og arbejdede frem til han gik bort som tjener på Bella Sky Hotel. Sune var et aktivt bestyrelsesmedlem i afdelingen og var også suppleant i 3F Ungdom. Han var en vellidt og dygtig tillidsmand, som vil blive husket. Sunes motto var: Man kan, hvad man skal! Æret være Sunes minde. Ekstraordinær Generalforsamling den 24. april 2013 Af Jens Kristian Jensen, faglig sekretær 3F København skulle vælge de delegerede til kongressen og drøfte de forslag, der ønskes behandlet på kongressen. Kongressen er forbundets højeste myndighed og afholdes hvert 3. år, hvor der foretages valg og politiske beslutninger, som er styrende frem til den næste kongres. Der deltager ca. 800 delegerede, som vælges på baggrund af afdelingernes medlemstal. Valg af delegerede Generalforsamlingen skulle vælge 37 delegerede, udover de 4 delegerede afdelingen har i kraft af pladser i flere af forbundets gruppebestyrelser. Forsamlingen fulgte bestyrelsens indstillinger. Forslag Formand Bjarne Høpner orienterede om de forslag, der kan forventes behandlet på kongressen. I forhold til valgene udestår et muligt kampvalg om formandsposten, samt en række effekter af forslag om, at ændre ledelsen i forbundet. Der blev orienteret om arbejdet i bestyrelsens kongresudvalg, hvorfra en række foreløbige forslag til blev gennemgået. Formanden anmodede forsamlingen om opbakning til, at 3F København stiller følgende forslag: Nedsættelse af et budgetudvalg i forbundet. At udgifter til fortæring i forbindelse med rejser ikke dækkes af forbundet. At forbundet får en regulær politisk ledelse At krav til social dumping og krav om arbejdsrettens gyldighed i EU indskrives i det fagligt politiske grundlag. Medlemsmøde for medlemmer, der arbejder under kantineoverenskomsten, hotelog restaurationsoverenskomsten eller serviceoverenskomsten Der indkaldes hermed til medlemsmøde onsdag d. 17/ kl i store sal, Peter Ipsens Allé 27, 2400 København NV (i kælderen). På medlemsmødet skal vi gennemgå og vedtage overenskomstkrav til overenskomstforhandlingerne i 2014 på service-, kantine- og hotel- og restaurationsområdet. Hvis du vil have indflydelse på dine og dine kollegers arbejdsvilkår, er det vigtigt at deltage på dette møde. Afdelingen vil sørge for, at der er lidt at drikke og spise. Tilmelding er derfor nødvendig til Katja Knudsen på eller på telefon Husk at opgive navn og cpr.nr. Sidste frist for tilmelding er den 10. juli Du kan sagtens komme uden at have tilmeldt dig, men der vil så ikke være mad til dig. Europæisk Arbejdsmiljøkonference oktober 2013 Af Henrik Forchhammer, faglig sekretær Alle medlemmer af 3F København kan deltage i Aktionsgruppen Arbejdere Akademikeres (AAAs) aktiviteter. En af de mere spændende aktiviteter er konferencen i oktober. Indtil videre har 2 klubber (Stilladsklubben og Medborgerhusene) vist interesse. Fra AAA er nedenstående oplysninger netop indløbet: Den næste konference arrangeret af European Work Hazards Network (EWHN) nærmer sig. Denne gang holdes konferencen i Bologna i Italien. Selve konferencen holdes fra oktober, men vælger du/i at rejse med AAA, så tager vi af sted torsdag formiddag og er hjemme igen søndag aften. Danmark er på forhånd sikret 30 pladser til konferencen. Da nogle selv ønsker at arrangere rejsen, har AAA booket 20 flybilletter. Hvis man ønsker at deltage i fællesrejsen, foregår dette efter først til mølleprincippet. Kort om konferencen Konference består af virksomhedsbesøg, workshops samt korte in- fomøder om aktuelle emner. Der er planlagt besøg på en række forskellige virksomheder. Ønsker du besøg på en af bilfabrikkerne, så skal du være opmærksom på, at mange andre deltagere også ønsker dette og at der er begrænsede pladser. Workshops Der er planlagt 9 forskellige workshops bl.a. social dumping, skiftende arbejdstider, HR og arbejdsmiljø, arbejdsmiljø og kræft og erfaringer med psykisk arbejdsmiljø. For yderligere information henvises til programmet, som kan ses på engelsk - læs under 13th EWHN conference. Prisen inkl. flybilletter Fællesrejse med AAA fra torsdag til søndag i enkeltværelser kr ,00 Fællesrejse med AAA fra torsdag til søndag i dobbeltværelser kr ,00 Beløbet dækker: Flybillet, tog fra lufthavn til Bologna, middag torsdag aften (uden drikkevarer), frokost fredag samt konferencepakken. Ønsker du selv at arrangere flyrejsen, så er prisen kr. 6050,00 i enkeltværelse og kr. 5050,00 kr. i dobbeltværelse. Tilmelding Kontakt for tilmelding. Allan Larsen sidder i AAAs bestyrelse og kan også kontaktes via Henrik Forchhammer på telefon

10 Af Tanja Fynbo, faglig konsulent Af Tanja Fynbo, faglig konsulent Mød os på Hotel- og Restaurantskolen I 3F København har vi mange elever som medlemmer, især fra Hotel- og Restaurantskolen. Det er naturligt for os at være til stede på skolen og tale med eleverne. Vi er ude og undervise i de forskellige klasser om overenskomsten og hvilke rettigheder eleverne har i deres uddannelsesforløb. Vi oplever ofte, at eleverne finder sig i alt for meget fra deres arbejdsgiver. Udover undervisning i klasserne er vi jævnligt i kantinen, hvor eleverne kan komme hen og tale med os meget uformelt. Vi er til stede på skolen ca. hver 3. uge og vi mærker, at de unge oftere ikke har problemer med at komme og tale med os. At vi er der kontinuerligt betyder, at eleverne stoler på os og at de ved, at de kan komme og stille os uforpligtende spørgsmål. Vi sætter stor fokus på deres fag så de føler sig velkomne i deres fagforening - 3F. Vi giver eleverne særlige tilbud og tilbyder dem at komme forbi afdelingen med deres lønsedler og få et løntjek. Vi oplever, at en del elever bliver snydt for både tillæg og i forhold til vagtplaner. Den snak tager vi med eleverne på skolen og de er rigtig glade for, at deres fagforening er til stede for at give dem gode råd. De unge i 3F København Unge som gamle er velkomne i 3F København. Er du ung og vil du gerne vide meget mere om, hvad din fagforening kan gøre for dig? Eller vil du måske bare gerne vide, hvad 3F er? Så kom et smut forbi afdelingen og spørg efter Tanja det er nemlig mig. Jeg vil meget gerne tale med dig om, hvad du kan bruge din fagforening til vi er her nemlig for dig. Som ungt medlem af 3F har vi mange tilbud til dig både kurser, hvor du lærer en masse og skaber et større netværk og enkelte arrangementer, hvor du lærer noget om dine rettigheder på arbejdsmarkedet. I 3F København er vi en gruppe af unge, som laver fagforeningsarbejde på en lidt anderledes og sjovere måde. Vi mødes og snakker om vores arbejde og hvordan man kan forbedre vilkårene i de forskellige brancher. I afdelingen spænder vi bredt - vi har bl.a. tjenere, dyrepassere og bryggere hos os. De unge kommer derfor fra forskellige brancher og vi forsøger at lave noget, der er aktuelt for hver enkelt person. Vi har plads til alle unge, der gerne vil vide mere om, hvordan det er at være ung og ny på arbejdsmarkedet. Sommerhus til salg Dejligt sommerhus for enden af blind stikvej, på vandsiden af Lyngvej i Vig. Tæt på minigolf, flere spisesteder samt indkøbsmuligheder i området. Grunden er med randbeplantning og en dejlig plæne. Der er en stor terrasse med overdækning. Hotelog Restaurantskolen Er du elev på Hotel- og Restaurantskolen er der stor sandsynlighed for, at vi har hilst på hinanden allerede. Huset er med entré, hvorfra der er adgang til 2 værelser og badeværelse. Rummelig stue med alkove samt delvist åbent køkken med pæne hvide elementer. Endvidere er der indbygget udhus med plads til grill, hynder m.m. Kontantpris: kr. Bolig areal (BBR): 56 m² Grunden: 1200 m² Rum: 3 Byggeår: 1987 For yderligere oplysninger kan Helge Geest kontaktes på mobil: Skolebesøg i afdelingen Tirsdag den 14. maj 2013 havde afdelingen besøg af to 8. klasser fra Grøndalsvænge Skole. 44 elever i alt, der skulle lære lidt om den danske model og hvad en fagforening egentlig laver. Eleverne blev vist rundt i huset, fik tips og tricks til hvilke regler der gælder, når man har fritidsjob og de blev indført i principperne til hvordan man laver trepartsforhandlinger og forhandlinger generelt. Eleverne var meget positive og gav udtryk for, at de havde lært meget og havde haft en rigtig god dag. Vi glæder os derfor til at få besøg af nye elever, der gerne vil vide mere om den danske fagbevægelse og den danske model. Mindst 1 gang om måneden vil du nemlig finde min kollega og jeg i kantinen, hvor vi taler om fagforening og rettigheder med eleverne. Det er rigtig vigtigt for os, at alle elever kender deres rettigheder og at du ikke er bange for at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller problemer

11 Tag med på en tur til Hven, perlen i Øresund Vind kr. eller en uge i sommerhus! Tag med på en tur til perlen i det blå Øresund og oplev den flotte ø enten fra toppen af cykelsadlen eller ad de smukke vandrestier rundt på øen. Nærmere bestemt til den før i tiden så danske ø, Hven. Vejen til øen går fra Havnegade og over i det sydsvenske hav og tager ca. 1½ time. Tag et smut på museet, hvor guiden fortæller den spændende historie om astronomen Tycho Brahe. Nyd duftene fra renæssancehavens krydderier. Tag en vandre- eller cykeltur langs marker og smukke klinter og få et pragtfuldt view ud over det azurblå vand. Badestrandene er indbydende for såvel små som store. Nyd de små hyggelige havnebyer og adskillige kunsthåndværkere på den idylliske ø med sine høje skrænter mod Øresund. Deltagerprisen dækker: Sejltur tur/retur leje af cykel entré og guide på Uranienborg Museet en forfriskning på hjemturen Der er mulighed for at få en barnestol på cyklen. Skal meddeles ved tilmeldingen. Der er maksimalt plads til 25 personer og turen vil kun blive gennemført såfremt der er minimum 15 personer tilmeldt. Husk badetøj og eventuel madpakke. Der er dog rig mulighed for at få sulten stillet rundt på øens idylliske etablissementer. Der findes bl.a. et whiskydestilleri, der fungerer som en hyggelig restaurant med panoramaruder og viftepalmer. Du kan med fordel veksle til svenske kroner hjemmefra. Sidste frist for tilmelding er torsdag den 1. august 2013 til Frank Vinding på telefon Betaling skal ske efter tilmeldingen til Arbejdernes Landsbank, konto Skriv Hven, dit navn og antal voksne/børn på meddelelsen. K NKURRENCE ORGANIZED PRESS LTD mm AF-S NIKKOR Send et billede af din arbejdsdag som 3F Københavner og deltag Rundvisning på Operaen Kom med om bag tæppet, når scenetekniker Lars Malm viser rundt på Operaen torsdag d. 27. juni kl Vi mødes ved hovedindgangen kl Der kan max. være 30 deltagere. Tilmelding til Frank Vinding senest d. 20. juni på tlf Der bydes på en øl/vand efter rundvisningen. Arrangementet er lavet i samarbejde med Brancheforeningen for Film og Forlystelse. Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig. Bladudvalget udskriver nu en stor fotokonkurrence for alle medlemmer af 3F København. Tag et billede (eller flere) af din arbejdsdag som 3F Københavner, send det til os og deltag i konkurrencen. Du kan sende billeder indtil slutningen af april 2014, hvor Bladudvalget vil kåre en vinder, der kan vælge imellem kr. eller en uge i et af 3Fs sommerhuse. Vinderen kåres 1. maj 2014 og offentliggøres i bladet samt på hjemmesiden. Vi glæder os til at se dine billeder. Du kan læse reglerne til højre. Konkurrencebetingelser: Når du indsender billeder til konkurrencen accepterer du: Alle medlemmer af 3F København kan deltage Du må gerne indsende mere end et billede Billedet skal vise din arbejdsdag som 3F Københavner Du har kunstnerisk frihed m.h.t. farve eller sort/hvid Billedet bør være i højest mulig opløsning (f.eks. 300 dpi) Billedet indsendes til att.: Redaktionen Skriv navn, arbejdsplads samt cpr.nr. i mailen. Hvis der hører en historie til billedet, må du meget gerne sende den med 3F København forudsætter, at du har opnået samtykke til at fotografere, fra personer der er på billedet, samt fra din arbejdsgiver, hvis du fotograferer på din arbejdsplads. Valgte og ansatte i 3F København kan ikke deltage Alle indsendte billeder må benyttes frit af 3F København

12 Af Bente Leck Andersen, faglig sekretær Af Rasmus Kruse, faglig sekretær Kort beskrivelse af rengøringsbranchen Tempoopskruning og nedslidning Kort beskrivelse af hotel- og restaurationsbranchen København - en by af muligheder Hvad er rengøring egentlig? Rengøring kan enten være deltids- eller fuldtidsarbejde, som sikrer at indeklimaet på hospitaler, skoler, kontorområder, butikker, hoteller, fabrikker m.v. har en kvalitet, som gør, at ansatte har nogle rene rammer at udføre deres daglige arbejde i. Planer og koder Rengøringsassistenterne har planer indeholdende tegninger af det område, der dagligt skal rengøres med koder, der angiver, hvor ofte der skal vaskes gulv eller støves af. Samtidig oplyser planen den daglige arbejdstid samt eventuelle pauser og de opgaver, der udføres dagligt og periodisk. opskruning og skabe grobund for dårligt arbejdsmiljø. Her opleves også firmaer, der tilbyder deres ansatte betaling for sort arbejde. Ved hotelrengøring sker betaling ofte i forhold til antal værelser, der rengøres og om det er afrejser eller blivere. Her kan assistenten opleve ventetid og når man er ansat til rengøring, anbefaler vi, at medlemmerne skriver ned i en kalender, hvornår de møder på arbejde og hvornår de går hjem, ventetid, samt hvis der udføres ekstra- eller overarbejde. Uacceptable vilkår Desværre oplever vi, at hele rengøringsbranchen er udsat for tempoopskruning med nedslidning til følge og rengøringsassistenter, der finder sig i uacceptable vilkår af frygt for at miste deres arbejde. Arbejdsmiljøinstituttet har tidligere påvist, at den muskelbelastning, der sker under udførelse af rengøringsarbejde, kan sammenlignes med den belastning en jord- og betonarbejder udsættes for! Mange af vores medlemmer får i en tidlig alder skader på kroppen i form af skulder-, albue- og ryglidelser. Flere arbejdsopgaver Gentagne udliciteringer og besparelsesrunder medfører, at den enkeltes arbejdsplan pålægges flere opgaver for at fastholde timetallet eller planen er uændret, men sættes ned i arbejdstid. Kontrolopmålinger på arbejdsplaner er stigende og på lønsedlerne er det mangel på alt fra timer, overarbejde, diverse tillæg, feriepenge, pension m.v. Når København i diverse medier bliver fremhævet, bliver der ofte talt om, hvor fantastisk byen er for turister med alle de forskellige oplevelser den tilbyder. Det nordiske køkken, som igennem flere år har vundet en helt utrolig hæder internationalt bl.a. verdenens 3. bedste restaurant og den tidligere kokkeverdensmester Rasmus Kofoed, er bare noget af drivkraften bag den utrolige fokus og prestige, der i dag er på jobbet som kok. En samlet helhed Men hotel- og restaurationsbranchen er ikke bare kokken, der skal kreere et fantastisk måltid, for måltidet skal som bekendt serveres og præsenteres af tjeneren sammen med en passende vin og uden den helhed, vil kokkens mad heller ikke få den fokus som den fortjener. Det samme gør sig gældende indenfor hotelfaget, hvor receptionisten, som er hotellets ansigt udadtil, er afhængig af, at housekeeping (stuepigerne) leverer varen, så produktet som receptionisten tilbyder også lever op til gæstens forventning. Generelt kan man sige, at hele hotel- og restaurationsbranchen udgør en helhed af ansatte inden for turisme, som hver især er afhængige af deres kollegers støtte. En blandet fornøjelse Hotel- og restaurationsbranchen kan være en fantastisk branche, hvor man ofte oplever stort fællesskab blandt de ansatte, men det er også en branche, som i høj grad er præget af udfordringer. Der er generelt ret stor udskiftning og en del mindre virksomheder udnytter særligt unge eller svage gruppers arbejdsiver og præsenterer dem for nærmest umenneskelige arbejdsforhold. Det kan f.eks. være manden på pizzeriaet, som arbejder 140 timer om måneden til kr ,00 før skat, fordi han ikke ved bedre eller har andre muligheder eller det kan være tjenere og kokke, som bliver sat til at arbejde 16 timer om dagen med et påskud om, at sådan er branchen. Overenskomsten er vigtig! Heldigvis har en stor del restauranter og stort set samtlige hoteller indgået en overenskomst mellem 3F og HORESTA og den sikrer de ansattes vilkår. Der er også på det sidste kommet mere focus på det at have en overenskomst og 3F oplever, at diverse politiske partier samt interesseorganisationer fravælger Offentligt eller privat Rengøring udføres enten i eget regi, hvor det er offentlige arbejdsgivere eller af private rengøringsselskaber, når rengøringen er udliciteret. Offentlige arbejdsgivere følger overenskomster, hvor arbejdstempo udføres i arbejdstakt 100 (Dansk Standard for et normalt arbejdstempo, der svarer til den belastning, man pådrager sig ved at gå ud af en lige landevej i uhindret gang med 5,76 km i timen) og hos de private er arbejdstakten 130 (private overenskomster tillades arbejdstakt 130 svarende til et tempo ved at gå 7,5 km i timen). Hos private arbejdsgivere er der tale om firmaer, der er omfattet af en overenskomst og andre, der ikke har en overenskomst. Beklageligvis betyder det ofte, at firmaer uden overenskomst kan medvirke til unfair konkurrence, tempoat benytte steder uden overenskomst. Denne udvikling er utrolig betydningsfuld og gør, at et stigende antal restauratører kan se en fordel i at indgå overenskomst

13 Jubilarer 2013 I år kan 527 medlemmer fejre jubilæum i fagforeningen. Et stort tiillykke til alle skal lyde her fra os. Jubilarer, som inden fusionen var medlemmer af 3F Hotel & Restauration eller 3F Industri og Service, vil modtage en personlig indbydelse til en jubilarfest. 25 år Abdul Majid Ademi Suljeman Adnan Cicek Alex Hansen Ali Shragawi Allan Chr. Jensen Allan Pi Krogh Anders Peter Møller Anita Andersen Anita R De Fries Annemarie Hansen Annette Lykke Johansen Arefe Kaya Asif Mahmood Sarwar Barbara Nielsen Benny Juel Mortensen Benny Leif Kristensen Benny Markussen Bent Arndt Eskildsen Bent Carentius Bent Kjærsgård Nielsen Bent Reimann Bent Sørensen Bent Torben Nielsen Bente Jensen Bente Olsen Beth Bergqvist Børger Bettina Kossmann Bilal Yagci Birgit Ingrisch Weidemann Birgitte Pedersen Birte Wael Birthe Christensen Birthe Eyrich Birthe M. Ravn Thomsen Birthe Ottesen Bjarne Dyrekilde Bo B Jacobsen Bo Fuglebjerg Bo Rene Nielsen Bodil Uhrenholt-Hansen Brian A Pedersen Brian Christiansen Brian Dermund Børge Ivan Risager Carin Bjerre Haase Carl Erik Reimuth Cemile Gyr Chanette Ranners Claes Vilhelm A. Hallen Claus Berg Tullesen Claus Espenhein Hjenner Claus Henning Nielsen Claus Løf Mørup Curt L Bendixen Dina Elise Pazdzior Dion Skjødt Nielsen Ditte Hansen Doris Elly Sonja Olsen Dorte Lyndby Glüsing Dorte Marie Køhlert E Dj Braase-Rasmussen Egon Egely Alban Elise Erna Navntoft Ellen Tingskov Erik Andreasen Erik Jensen Erik Olsen Erik Aaby Hansen Fadimana Erkul Farhat Khanam Farida Begum Fateh Khan Malik Fatmeh Kamel Hassan Feti Saciri Finn Christian Larsen Finn Christian Toftvig Finn Lauring Jensen Flemming E. K. Hansen Flemming G. Nielsen Flemming Z Hultin Frank Harry Andreasen Frank Nielsen Georg Lars Schilling Gert Willy Dollerup Ghousia Begum Gitte R Hansen Grete Hyldgaard Grethe Vinkel Gülsen Bektas Haci Mehmet Kaya Halima Hassan Halima Toubaoui Hanan Ahmad Ali Talib Hanne Poulsen Uldbæk Hans Carsten Carstensen Harry M Hørsving Heidi Bille Tornquist Henning Enevold Hansen Henriette Rasmussen Henrik Johansen Henrik Larsen Henrik Stabel Henrik Ø. Mogensen Hisham I. Shteiwi Sbeih Huriye Bilen Ib Fries Inez Mary Stender Inger Gerda Nielsen Jamal Ahmad Chaban Jan Flemming Skipper Jan From Petersen Jan Hansen Jan Holm Jan Kristiansen Jan R. Demuth-Iversen Jan T Hylander Jan Torben Henriksen Jan Ølholm Møller Jane Hinge Janni Zander Nielsen Jens Christian West Jens Thaarup Nyberg Jens Zahle Christensen Jesper Holm Jesper Lars Harritshøj Jette Lund Jim Steen Marvig Jimmie Juul Stockmal Johan Thomsen John Arvid Jacobsen John Duus John Erstad John Frimann Steffensen John Gregersen Johnna Lone K. Hansen Johnny Bak Hansen Jonny Simonsen Jose Rafael Matos Borges Josefina Galano Uguis Jørgen Arbo-Bæhr Jørgen Bunk Jørgen E. Pedersen Karen Marie Jensen Karin Holm Karin Rasmussen Karina Dahl Koerth Karsten Munster Happel Katalin Herczeg Keld Randa Kennet Michael Jørgensen Kenneth Elmann Kenneth Johansen Khadijeh T K A Musa Khaled Mohamad Mohsen Kim Detlefsen Kim Evald Andreasen Kim Høybye Kim Kjeldsen Kim Leisted Olsen Kim Nielsen Kim Rødgaard Jepsen Kim Willumsen Kirsten Grønborg Stricker Kirsten Martinsen Kit Sing Chong Kitty Bergstrøm Kristina Bidstrup Kristina Æbeltoft Rasmussen Kurt Birksing Kurt Erik Lundh Laila Thune Peters Lars Koch Hansen Lars Persson Lars Schulze Lars Skibsted Leif Erling Christensen Leif Henriksen Leif Jan Pedersen Leif Knoblauch Leif Mortensen Leif Pedersen Leif Schwaner Leila Jensen Lene Bille Lene Darlie Pedersen Lene Lundstrand Lene N Christensen Lene Vognsen Lennart Rasmussen Lennart Schlie Købke Lilli Lund-Nielsen Linda Jønsson Line Amandus Lis Nielsen Liselotte M Thies-Petersen Lissy Birch Lone Bidstrup Lone Hoffmann Lone Lea Rasmussen Lone Stilling Lorenza Jensen Lykke Halberg Lassen Maj Britt Ringhus Maria Jose Hansen Marianne B. Larsen Marianne Hvass Petersen Marianne Petterson Marianne Stavsholm Marianne Wørmer Nielsen Mehmet Akbas Mehmet Kayaalp Mercedita Street Michael Anderson Michael Juel Jørgensen Mitzi Mørkeberg Nielsen Mogens Kruse Mogens Ole Gundel Pedersen Mohamed A. I. Hegazy Muharrem Bayhan Mumtaz Begum Nicolai S Brøndsted Niels Erik Christensen Niels Jørgen Skov Niels Mynster Østerby Nikolai Lapinski Nils E Osborg Ole Larvold Ole Sander Nielsen Ole Sejer Petersen Oleg Urban Oliva Svensson Orla Sørensen Otto Gøndahl P H Lyrdal P S Rasmussen Paul Leslie John Spruce Peder Hauberg Pedro Garcia Alcolea Peer Johansen Per Brandt Per Erik Ruusunen Per Helweg-Larsen Per Lundqvist Per Lyng Sørensen Per Sigsgaard Mortensen Per Vilhelm Mortensen Peter Borup Laursen Peter M Jensen Peter V Thomsen Pia Abel Pia Hansen Pia Justenborg Poul Erik Rasmussen Poul Georg Hørdum Povl Erik Nielsen Preben Sabransky Quang Quan Lu Rashida Jamil Rene Bøge Sørensen Rene E. Mikkelsen Rene G. Nielsen Rene Jensen Rene Petersen Ribenar Kumar Das Richard Aryeetey Rita Ingelise Lund Rosemarie P. Madsen Rudy Oudal Safiye Colak Said Hajji Sakina Bibi Selahattin Altinkaya Selahattin Olgun Selvije Aliev Seniya Yasar Snezana Slovic Sonja Anita Ponsaing Sonja L. Olsen Soon Loong Lee Steen Dorff Jørgensen Steen Fritz Carstens Steffen Hummel Stella Bernhardt Sukran Celik Sundus Sadikovska Susanne Hansen Susanne H. Lorenzen Susanne Pia Scheel Sussie Brandt Jacobsen Svend Erik Jacobsen Søren Becher Søren Jeppesen Søren Rehhoff Søren Rene Larsen T Christiansen T Jensen Tahani Yousef Al-Subeihi Thomas Christian Kjær Thomas Dahl Andersen Thomas Hegnsborg Thorkild Svane Tina R Zimmermann Tom Pauli Tom Rasmussen Tommy Jacobsen Tonni Hansen Wulff Tonny Iuhl-Nissen Torben Hjort Thingvad Uffe Blicher Hansen Uffe Rene Bjørneboe Ulf Erik Olsen Uno Olsen V. Guddaye Yeter Karatas Yeter Ocal Zeynep Yilmaz Ziberi Nebije Åse Søgaard 40 år Abdul Qadeer Aboud Abdalla Aboud Alex Hansen Ali Uzumcu Alice Johanne Pedersen Allan Ackey Allan Brejner Sigaard Allan Vilhelmsen Anders Kurt Ehmsen Anders Pedersen Anife Asanovska Anita Engstrøm Anne Grethe Nielsen Anneliese Kahl Annie Jensen Annie Stuhr Arne Pedersen Arne Ryum Jensen Basile Kaliviotis Bent Frederiksen Bent G Jakobsen Bent Jørgen Hansen Bent Kruse-Nielsen Bente Irene Ziebe Hansen Bente Larsen Birgit Nielsen Birgit Panajotides Bjørn Rebstorf Sørensen Bo Brejnholt Frandsen Bruno Boje Jensen Børge Hugo Frederiksen Christian Kær Pedersen Claes Christoffersen Ebbe Heiner Funch Holm Egon Petersen Elena Escandor Ellen M. Rabølle Hansen Ellen R. Schacht Jensen Erik Pihl Erik Svend Mortensen Fatime Selmanovska Finn Hjalmar Gyldensted Finn Ove Sørensen Finn Rasmussen Flemming Rasch Franciszek Kolodzinski Gert Nielsen Grecela Vergara Grete Jensen Hanne M Olsen Hardy Erik Hansen Henrik Hertz Hansen Ib Ewald Ib Leonhardt Svensson Ib Nielsen Inger Eriksen Ivan Hakon Bjerggaard Ivan J Ladekarl Jan Holger Steffensen Jan Michael Asmussen Jes Richard Kamp Jesper Nielsen Jette Boolsen Jette Krohn Jakobsen Johan Seremit John Benny Wrona John Erling Nielsen John Havmand John Schlünssen Jonna Møller Jonna Vindahl Andersen Juan-Felix G. Rodriguez Jytte Johansen Kai Sielemann Kaj Carlo Clausen Kaj Due Karin Bringe Jakobsen Kim Stenberg Jensen Kirsten Bendixen Knud Erik Hansen Knud Gustav Rasmussen Knud Thomsen Kurt Jensen Lajla Dunja Christiansen Leif I soylu Leif Karl H Olsen Leif Scheel Leif Østbygaard Lene Birgitte Christensen Lene Larsen Lis Jutta Irene Asghar Lizzie Pind Lizzie Sørensen Lolita Saquibo Margrethe Ellen Jacobsen Marianne Thomsen Marijke Huizinga Martin Serup Michael Hansen Michael Justesen Mimi Olsen Mogens Jens F. Ravn Mona Petersen Nadire Sainovska Nasima Khatoon Niels Benny Mørkøre Niels Jørgen Olesen Ole Mårtensson Omer Batak Pakde Knudsen Peer Rosenberg Per Kim S. Oortgiese Poul Ekelund Andersen Poul Jørgensen Rainer Hansen Rita Mariane Engrose Rudy Jacobplesne Larsen Ruth Liliendal Sebahat Güven Sonja Margit Rose Steen Axel Boesen Steen Christian Nielsen Steen Johansson Steffen Bakdal Hansen Susanna Vinther Susanne Larsen Sven Due Jensen Svend Åge Mortensen Svend Aage Pedersen Svend Aage S. Perschke Søren Christian Miltersen Thorkild Preben Larsen Tom Berling Christensen Tom H. Hansen Tommy Kaare Enevoldsen Tonni Steinmeier Tonny Valter O. Mortensen Torild Olsen Ulla Ulstrand Vagn Helgesen Vincenzo Dolente Vinni Nørgaard Zivadinka Jelic 50 år A B Lauritsen Allan Meisner Annette Kristensen Arne Jensen Boleslaw Stawarski Edgar Kaj Andersen Else Rasmussen Else Tomle Erik Fensteen Flemming Boberg Flemming Nielsen Flemming Rasmussen Frands Ove Larsen Freddy John Nielsen Georg William Larsen Gert Hansen Hanne M. Tranholm Hilma Olsen Holger Johannes Ørsted Inger Jørgensen Jenny M. Villumsen Jens C. Bang Jensen John H Lind Jørgen Malmross Jørgen S. Borchsenius K E Nielsen Kai Henry Olsen Kaj Anders Jeppesen Karl Kristian Sørensen Knud Ib Hedegaard L J Wittenkamp Leif Jung Nielsen Lene Kristiansen Lise-Lotte Jensen Mogens Bay Hansen Monty Hansen Niels Hn Rasmussen Niels P Nielsen Ove Bertelsen Per Hugolifgren Andersen Poul Ejgil Poulsen Preben Sørensen Solvej Noomi Elsol Svend Erik Ottosen Svend Hansgaard Hansen Thormod Olsen Wilster K Andersson 60 år Bent Jarnit Petersen Berna V. Brøndum Nissen Børge Erik Hansen Carlo Tønnesen Ellen Rangland Nielsen Frank Plinius Andersen Helga S. Bolette Søyland Holger Andersen Johan Hoppe Poul Verner Rasmussen Svend Aage Jensen Vagn Sigfred Piester 65 år Freddy Heinrich Larsen Hans Boesen Harry Hansen Leo Timm Niels Torben Mari Nielsen 24 25

14 Kom med til Tak for en god 1. maj allesammen Igen i år deltager 3F Københavns Mangfoldighedsudvalg i Copenhagen Pride. Copenhagen Pride og vi vil meget gerne have dig med. Copenhagen Pride fejrer mangfoldigheden ved at marchere festligt gennem byens gader og på den måde markere, at Danmark er et åbent samfund, hvor der er plads til alle; både bøsser, lesbiske, biseksuelle, queer og transpersoner. Vi håber meget, at du også vil være med til at gå med i fagbevægelsens optog og være med til at markere, at fagbevægelsen under mottoet Kan du være dig selv på jobbet er en vigtig aktør i at bekæmpe diskrimination i alle former på arbejdspladserne. Vi mødes på Frederiksberg Rådhusplads den 24. august 2013 klokken Gå efter den røde fane. Af Michael Skov, Mangfoldighedsudvalget og TR (med hvid kasket i nederste række). Her nogle af de glade deltagere i Pride 2012 Brancheklubben Film og Forlystelser inviterer til Rundvisning i Tivoli Søndag den 28. juli 2013 kl Tag familien med på en hyggelig rundvisning i Tivoli, og opdag haven fra en ny vinkel. Efter turen får man udleveret turpas, så man kan prøve de mange forlystelser. Arrangementet er gratis, men for at sikre deltagelse, skal man indbetale et depositum på 50kr/person på vores konto i Arbejdernes Landsbank: Tilmelding på: senest den 14. juli Arrangementet er åbent for alle, men ved overtegning har medlemmer af brancheklubben førsteprioritet. 25 års jubilæum, reception Afdelingens økonomiansvarlige, Helge Geest har den 1. september 2013 været valgt/ansat i organisationen i 25 år og det skal fejres. 3F København inviterer derfor medlemmer, kolleger og samarbejdspartnere til reception fredag den 6. september 2013 kl på Peter Ipsens Allé 27, store sal i kælderen. Helge har siden 1978 haft mange forskellige tillidsposter både på arbejdspladser, som klubkasserer, tillidsmand og A/S bestyrelsesmedlem og i Lager & Handel som bestyrelses- og udvalgsmedlem. Helge har igennem hele sin faglige karriere været den, som havde styr på pengene. Det var derfor meget naturligt, at det tidligere Lager & Handel ansatte ham som kassererassistent i 1988, da der blev en stilling ledig. Han blev sidenhen valgt som kasserer i Lager, Post og Servicearbejdernes Fagforening og i forbindelse med fusionen til 3F København i 2013 blev han valgt som økonomiansvarlig. Helge har igennem hans virke på kasserekontoret været med til at uddanne mange klubkasserer og han har i hele sit virke udført et fuldkommen perfekt arbejde indenfor den økonomiske verden. Det betyder også, at han blandt kolleger i 3F er en særdeles respekteret person og anses for en ressourcestærk person, der har styr på sagerne. Bestyrelsen takker Helge for hans fremragende arbejde og hans evne til at forklare ikke-regnskabskyndige om indviklede regnskaber

15 Magasinpost SMP - ID Nr Ingen fest uden overenskomst! Den 24. maj 2013 havde ledelsen på Københavns Postcenter planlagt en personalefest for centrets ca. 850 ansatte. Da festen skulle holdes på en uorganiseret restaurant, som ikke havde overenskomst, besluttede postarbejderne på deres generalforsamling at anbefale kollegerne, at blive væk. Den anbefaling gik rent ind og efter en måned aflyste ledelsen festen. 3F København vil gerne takke medlemmerne på Københavns Postcenter for at boykotte en ellers velfortjent fest. I har sendt et vigtigt signal om betydningen af overenskomster på det danske arbejdsmarked. Aktionen har uden tvivl også haft betydning for de efterfølgende forhandlinger med virksomheden, som i slutningen af maj underskrev en overenskomst med afdelingen. Denne holdning viser betydningen af, at alle udviser en holdning til kun at ville lægge vores aktiviteter steder, hvor der er indgået overenskomst. Endnu engang TAK.

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4 30 april 2015 Nr. 4-30. april 2015. Nr. 4 Efterløn er en ny frihed Pia Porning tog en vuggende overgang fra seniorjob til efterløn en lang sejltur i den svenske skærgård. Nu er hun flyttet til Sverige.

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Indledning Sidste års beretning indeholdt en bekymring for den voksende ulighed i samfundet. Desværre har vi stadig denne bekymring. Vi må konstatere, at uligheden fortsat

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 2 Forord Hvordan er jeg stillet, når dagpengeforsikringen ryger? Det

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK-Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Til og med august 2014 19. september 2014 Michel Klos 1 Indhold Indledning... 3 Dagpenge:... 4 13.850 mistede deres dagpengeret

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

TV2 Odense. Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere?

TV2 Odense. Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere? TV2 Odense Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere? Dorte Christensen Receptionist, TV2 - Der er mange spændende kurser. Fx går jeg på TRgrunduddannelsen,

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

Jobpatruljens evalueringsrapport 2013

Jobpatruljens evalueringsrapport 2013 Jobpatruljens evalueringsrapport 2013 Ref. Kasper Tolstrup Andersen August 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Mål for Jobpatruljen 2013... 3 1.2. Nye indsatsområder Jobpatruljen på Skolebesøg... 3 2.

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84.

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. 1. år med Lov 409. Så er første skoleår under Lov 409 næsten gået. Alle har i løbet af året gjort sig dyrt købte erfaringer med den arbejdssituation,

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer, professor Startseminar: Samarbejde om forebyggelse - i en forandringstid Torsdag den 10. maj 2012 Den danske model på arbejdsmarkedet En lang tradition

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone.

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Mødetider: Personalet møder efter et fast uge skema, med rullende fredage over 4 uger. Skemaændringer varsles med 14 dage. Skema udleveres

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

25 juni 2015. Tage holder styr på Kunsthallens penge. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6

25 juni 2015. Tage holder styr på Kunsthallens penge. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6 25 juni 2015 Nr. 6-25. juni 2015. Nr. 6 Tage holder styr på Kunsthallens penge Seniorjob er en win-win-ordning, mener administrator i Nikolaj Kunsthal, Helene Hertzum. Af Eva Birgitte Jensen Fotos: Per

Læs mere

Bilag. Bilag 1: Skema over love. Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968. Træder i kraft: Lauge Dahlgaard (arbejdsminister)

Bilag. Bilag 1: Skema over love. Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968. Træder i kraft: Lauge Dahlgaard (arbejdsminister) Bilag Bilag 1: Skema over love Træder i kraft: Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968 Forslagsstiller (parti): Erling Dinesen (arbejdsminister) Lauge Dahlgaard (arbejdsminister) Lauge Dahlgaard (arbejdsminister)

Læs mere

Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010

Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010 DGI petanque Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010 Kursus og sightseeing ved La Ciotat La Ciotat ligger 25 km øst for Marseille, og det er her petanquespillet startede i 1910. Turen indeholder bl.a.:

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien:

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien: Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange er med klubben på

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 April 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen I forbindelse med at Plejecenterleder Gitte Jeppesen stopper sin ansættelse i Ballerup

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING 2013

SKRIFTLIG BERETNING 2013 SKRIFTLIG BERETNING 2013 Til Det Offentlige Beredskabs Landsforbunds 44. ordinære generalforsamling, onsdag den 21. august 2013 på Hotel Hvide Hus, skal jeg på bestyrelsens vegne, i henhold til DOBL s

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf

1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf 1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf Holdt af Kurt Jørgensen, sektorformand HK Privat -Slagelse Kære venner Jeg har en god nyhed med til jer i dag. Seneste nyt fra partiet Venstre er: Venstre

Læs mere

nyt fra pensionist idræt

nyt fra pensionist idræt nyt fra pensionist idræt Nr. 1 2009 Weekendtur til Femø den 25.-26. april 2009 (Se vedlagte folder) & Kulturelle Vandreture i maj og juni 2009 Pensionist Idræts populære Kulturelle Vandreture omfatter

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål:

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål: Fra: Sendt: 26. oktober 2014 20:52 Til: 'ask@ask.dk' Emne: Tilføjelse til klage - 14-641-0043 Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Se mere i programmet om:

Se mere i programmet om: Program udsendt februar 2014 næste program maj 2014. Bestyrelsen træffes i Østergades Forsamlingshus hver onsdag fra kl. 14.00 16.00. Hjemmeside www.middelfart-pensionistforening.dk Se mere i programmet

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv Tilbud, rettigheder og pligter A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Rettigheder, pligter og muligheder Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik giver tilbud til ledige og til arbejds-

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder 5. Kommunikation vi snakker da sammen hele tiden! :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: - men kommer vi omkring det hele? Denne mødegang indeholder følgende

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK-Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Status til og med maj 2015 11. juni 2015 1 Michel Klos Sammenfatning AK-Samvirke følger løbende udviklingen i hvor mange personer,

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2005 HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Købstilbud på TDC Tryghedsaftalen LederPejling Undersøgelse om ledere og deres netværk

Læs mere

Kirstens kamp for organisering. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kirstens kamp for organisering. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Medlemmer af Fødevareforbundet NNF får min støtte hundrede procent, siger Kirsten Davidsen. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING Kollegerne hilses med et

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015

Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015 Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015 Velkommen til årets sommerprogram hos Idræt og kultur. Programmet er blevet til ved et fællesmøde i idræt og kulturtilbuddet, hvor der kom mange idéer på banen.

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød V0_Våben_Rød kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Betingelserne for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42 er, at: barnet/den unge skal være

Læs mere

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet set gennem borgernes øjne vejle.dk Forord Vejle Kommune fik status af frikommune 1. januar 2012. Væk er de stramme regler om tidsfrister, de snævre rammer for aktivering

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere