TEMA: SE DIN FREMTIDIGE ARBEJDSPLADS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEMA: SE DIN FREMTIDIGE ARBEJDSPLADS"

Transkript

1 1 UNDERVESTEN Oktober 2011 Nr. 03 ET VALG MED HJERTET Læs, hvorfor afdelingssygeplejerske Karen Margrethe Kølbæk valgte efterlønnen midt i en spændende karriere. Side 24 FRISKE ØJNE GAV POTE Onkologisk Afdeling har fået hospitalets bedste hjemmeside - læs mere side 18 TEMA: SE DIN FREMTIDIGE ARBEJDSPLADS Kom bag om visionen og få et indblik i vores fremtidige hospital og arbejdsplads. Side 6 FOR MANGE KRYDDERIER I EPJ-SUPPEN Mister du pusten ved tanken om MidtEPJ? Læs, hvad Jesper Nørgaard Bech, formand for Lægerådet, mener om systemet. Side 20 MEDARBEJDERBLAD Hospitalsenheden Vest

2 02 LEDER REDAKTION: Kommunikationschef Finn Møller Driftschef Jens Peter Østergaard Kvartermester Svend Erik Andersen Sekretær Jette Guldberg Mose Redaktionssekretær Brian Borg Andersen Kommunikationsmedarbejder Merete Friis Jeppesen (red.) FORSIDEFOTO: Karina Kjeldgaard Miltersen ANSVARSHAVENDE REDAKTØR: Hospitalsdirektør Henning Vestergaard KONTAKT UNDER VESTEN: Tlf / Oplag: stk. Udgivelse: Fire gange årligt Næste nummer: December 2011 Sidste frist for indlevering af materiale 21. november 2011 Hurra! Så fik vi syn for sagen. 28. september valgte regionsrådet det Aarhus-baserede byggekonsortie CuraVita som totalrådgiver for Det Nye Hospital i Vest. Med ét fik vi streger, billeder, rum og geometri på de mange tanker og idéer, vi har delt over de seneste par år. For os i hospitalsledelsen er det en fantastisk fornemmelse, at visionen for DNV- Gødstrup nu har fundet en form, der rummer alle muligheder for at skabe et hospital, der er patienternes hospital. Med en arkitektur og et miljø der fremmer hurtige, smidige, sammenhængende, sikre og trygge patientforløb. Og dermed også et hospital der giver rigtige gode rammer for arbejdsmiljø og trivsel. Men i det store regnskab tæller det ikke så meget, hvad vinderen har leveret her og nu. Det der tæller er, hvordan vi gør os klar til at tage bygningerne i brug, og hvordan vi konkret fylder indhold i de ydre rammer, som vinderprojektet sætter. Det skal vi gøre ved fælles hjælp og meget kan ændre sig endnu. For vi skal nå at høre dig og dine kollegaer, patienterne og de pårørende. Vi skal tættere på patienternes behov, dine erfaringer og viden, så vi får bygningerne til at understøtte lige netop dette. Det handler om arbejdsmiljø, arbejdsgange og patientforløb. Men det handler i høj grad også om kultur altså det vi har til fælles. I det helt små er det bestemt ikke for tidligt, at vi allerede nu forbereder os på, at gøre denne vores fælles fremtid så attraktiv som mulig. Det handler om at dyrke de gode vaner og dele vores viden om alt fra det faglige til det personlige. Det er nemlig det, vi skal tage med os, når vi rykker under samme tag fra 2016 til I dette nummer af Under Vesten kan du komme tættere på det flotte og ambitiøse vinderprojekt, som der er al mulig grund at glæde sig til at give liv og indhold. God fornøjelse Hospitalsledelsen Grafisk design: Pernille Pinto, ReklameTryk, Herning Tryk: ReklameTryk Herning Artikler og indhold i Under Vesten er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med hospitalsledelsens eller redaktionens holdning. Alle bidrag til bladet er velkomne, når de holder sig inde for bladets formålsbeskrivelse og opfylder de almindelige presseetiske og juridiske principper. Redaktionen forbeholder sig ret til at indhente svar på indlæg og vil af hensyn til omfang og bladformat beskære artikler og indlæg. Hospitalsledelsen

3 UnderVesten Oktober 2011 nr. 03 INDHOLD 3 Kvartalets Kollega Hvem mon det blev denne gang? Find ud af, hvem der kan bryste sig af titlen i oktober TEMA: Se din fremtidige arbejdsplads Kom bag om visionen og få et indblik i vores fremtidige hospital og arbejdsplads Friske øjne gav pote Onkologisk Afdeling har fået hospitalets bedste afdelingsside på vest.rm.dk. En hjemmeside personalet er stolte af. For den er deres, og udtrykker lige præcis det, personalet genkender sig selv i For mange krydderier i EPJ-suppen MidtEPJ kunne godt være nemmere at bruge, have et bedre overblik og en ordentlig arkivløsning, mener Jesper Nørgaard Bech, formand for Lægerådet i Hospitalsenheden Vest ATJU undskyld jeg smitter! Du kan være med til at forebygge mange slags smitte med god håndhygiejne på arbejde og derhjemme Et valg med hjertet 1. oktober gik afdelingssygeplejerske Karen Margrethe Kølbæk på efterløn, mens hun var karrieremæssigt på toppen Sidste dag i Ringkøbing 15. juli udskrev personalet den sidste sengeliggende patient fra Ringkøbing. Hospitalet er i dag omdøbt til sundhedshus og i alt 7 fast ansatte er tilbage på matriklen. 26 En kasketkarl med krudt i Karl Viggo Leth har haft mange kasketter på: bygningskonstruktør, leder, koordinator og formand for CH-motion. Nu nyder han sit otium Bagsiden - så skal der quizzes! Test din viden om det nye storhospital og send ind et ValG Med Hjertet læs, hvorfor afdelingssygeplejerske Karen Margrethe Kølbæk valgte efterlønnen midt i en spændende karriere. Side 24 tema: se det nye HOsPItal I Vest så blev spændingen udløst - se, hvordan din fremtidige arbejdsplads kommer til at se ud. Side 6 FrIsKe Øjne GaV POte Onkologisk afdeling har fået hospitalets bedste hjemmeside - læs mere side 18 FOr ManGe KrYdderIer I epj-suppen Mister du pusten ved tanken om MidtePj? læs, hvad jesper nørgaard bech, formand for lægerådet, mener om systemet. Side 20 Mangler du et blad i samlingen? Hent samtlige udgivelser af Under Vesten elektronisk på siden for ansatte: Medarbejderblad Hospitalsenheden Vest

4 04 Tekst: Merete Friis Jeppesen Foto: Karina Kjeldgaard Miltersen KVARTALETS KOLLEGA BLEV Overlæge Kristian Hald Frandsen, Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling i Herning - hjerteligt tillykke med kåringen! Kristian Hald Frandsen, kaldet "Frandsen" i daglig omtale, er kendt for sin store faglighed og sit store hjerte for patienterne - læs, hvad kollegerne har at sige her neden for. Frandsen er altid meget hjælpsom, Hans hjerte banker for de gravide, deres partnere og de ufødte børn Hver gang man møder et par, der har været til kontrol hos "Frandsen", kan man se et lys i deres øjne. Frandsen behandler alle som ligeværdige mennesker. Han er altid i sit lune hjørne, og går ikke i vejen for en lille joke. En mand med hjertet og humøret på rette sted. Jeg arbejder ikke sammen med Frandsen, mens hans rygte kommer ham i forkøbet! Har oplevet ham, hvor jeg var patient, og har kun positivt at sige om ham. KRISTIAN HALD FRANDSENS FØRSTE REAKTION PÅ AT BLIVE KVARTALETS KOLLEGA: - Det kan ikke passe - ja, ja, det er godt med jer (sagt med et glimt i øjet)! SÅDAN NOMINERER DU DIN KOLLEGA TIL KVARTALETS KOLLEGA Du kan nominere en kollega, som du mener, gør en positiv forskel på jobbet, og som er med til at gøre din arbejdsplads til et rart sted at være skriv til med dit bud på hospitalets bedste kollega. Næste deadline er: 21 november 2011.

5 Tekst og foto: Ledende terapeut Teresa Bjørholm 5 Hæder til fysioteraput Karen Astrup Arensten Et stort tillykke til fysioterapeut Karen Hastrup Arentsen, Hospitalsenheden Vest, som har fået årets ærepris af Dansk Selskab for Apopleksi. Æresprisen fra Dansk Selskab for Apopleksi går i år til Karen Hastrup Arentsen, der med sin grundighed, entusiasme og engagement inden for apopleksi specielt inden for rehabilitering og med sine faglige og organisatoriske kompetencer, har været med til at udvikle tværfaglige teams og opbygge, kvalitetssikre og styrke tværfagligt samarbejde i det ganske land. Karen Hastrup Arentsen er specialist i neurofysioterapi, og er internationalt certificeret underviser i flere gennemgående behandlingsretninger inden for neurorehabilitering. Hun er ansat som klinisk praksisudvikler i neurofysioterapi ved Neurorehabiliteringsenhederne på Regionshospitalet Lemvig og Holstebro, og er tilknyttet Regionshospitalet Hammel Neurocenter som praksisudvikler i interdisciplinære kliniske indsatser ved den højt specialiserede landsdelsfunktion. Hendes ekspertise er funderet i nationale og internationale fora både med hensyn til praksis, undervisning og undersøgelser, og hun er vejleder for personer på videregående uddannelser. Karen har oversat fagbøger til dansk, og hun er en værdsat foredragsholder ved nationale og internationale møder og konferencer. FØRSTE SPECIALIST I NEUROFYSIOTERAPI I DANMARK I 2003 blev Karen Hastrup Arentsen specialist i neurofysioterapi som den første i Danmark, og på den måde har hun været pioner i udviklingen af den neurofysioterapeutiske faglighed. Hun har været med til at styrke tværfagligheden i indholdet i hjerneskaderehabiliteringsprogrammer, specielt inden for apopleksi. Det, der optager Karen, er læringsprocesser, og hun er exceptionel til at udvikle, styrke, supervisere og formidle den faglige viden til fysioterapeuter og andre faggrupper.

6 06 Tekst: Brian Borg Andersen Finn Møller Se din fremtidige arbejdsplads HVAD KOMMER DER TIL AT SKE? 28. SEPT OFFENTLIGGØRELSE Regionsrådet vælger det Aarhusbaserede byggekonsortie Curivita som totalrådgiver 12. OKT BORGER-BRUGERMØDE Forslag og idéer indhentes fra hospitalets kommende brugere EFTERÅR 2011 KLYNGESAMARBEJDE 1. rapport fra de faglige klynger om samarbejdsflader mellem specialer og patientforløb. EFTERÅR 2011 MEDARBJEDERNE Tilrettelæggelse af proces for yderligere medarbejderinddragelse.

7 TEMA 7 ET KIG IND I FREMTIDEN Det Nye hospital i Vest - Gødstrup som det kommer til at tage sig ud set i fugleperspektiv. Kom bag om visionen og få et indblik i vores fremtidige hospital og arbejdsplads på de næste 9 temasider. ULTIMO 2011 INNOVATIONSSTALDEN Fremtidige arbejdsmiljøer prøves af i 1:1 i en tidligere svinestald på byggegrunden. SEPT FØRSTE SPADESTIK Byggeriet kan gå igang. ULTIMO 2016 INDFLYTNING 1. ETAPE De akutte funktioner flytter ud fra hospitalerne i Herning og Holstebro RESTEN FLYTTER De elektive områder, stabsfunktioner m.m. flytter med ud på det nye hospital.

8 08 Tekst: Brian Borg Andersen Foto: Jørn Gade Billedfriser OFFENTLIGGØRRELSEN For rullende kameraer takkede projektchef Wilhelm Berner-Nielsen, CuraVita for den store opgave. Plancherne af de fem bud bliver udstillet i på RH Herning i uge og på RH Holstebro i uge Det var en længe ventet dag, der endelig oprandt, da Regionsrådet i Region Midtjylland vendte tommelfingeren op for bedømmelsesudvalgets indstilling til, hvem der skal bygge DNV-Gødstrup. Foran snurrende kameraer, regionsrådsmedlemmer, HMU, hospitalsledelsen, bedømmelsesudvalget og den inviterede presse, trådte CuraVita frem, som dem, der skal påtage sig rollen som totalrådgiver for byggeriet. CuraVita kom dog ikke tomhændet til dagen. Med sig havde de præsentationen af det, der i fremtiden bliver arbejdsplads for ca ansatte og akuthospital for borgere i optageområdet. De fremmødte fik en grundig gennemgang af de tanker, der ligger bag det fremtidige hospital, og de kunne senere fordybe sig i de plancher, som var blevet afleveret under konkurrencen. Såvel CuraVitas tegninger af det vindende bud som deres konkurrenters bud på DNV-Gødstrup bliver udstillet på hospitalerne i Herning og Holstebro i ugerne

9 TEMA 9 Bent Hansen overrakte blomster til deltagerne i projektkonkurrencen Hospitalsledelse og Bent Hansen sammen med det vindende konsortie. I salen kunne de fremmødte følge med i præsentationer af det vindende projekt.

10 10 Tekst: Brian Borg Andersen FRA VISION TIL HOSPITAL Patientens hospital: sikrer gennem sin organisering og tilrettelæggelse af processer sammenhængende og sikre patientforløb af høj patientoplevet og faglig kvalitet. Endvidere er hospitalet overskueligt og let tilgængeligt for patienter, pårørende og personale. DNV-Gødstrup som det kommer til at se ud fra oven. Mod sydvest findes indgangene for de akutte patienter, ambulancer og helikopter. Fra nord er der indgangsområder for alle de patienter, som kommer efter aftale, og mod sydøst er der plads til et større rekreativt område. Effektivt og konkurrencedygtigt hospital: opnår fremragende resultater til glæde for borgere og patienter ved at være en attraktiv og effektiv virksomhed, der kan rekruttere og fastholde kvalificerede og kompetente medarbejdere.

11 TEMA 1 Hospitalets kultur, nye arbejdsformer og valg af fysiske og teknologiske løsninger understøtter fleksibilitet, nærvær og samarbejde - præhospitalt, tværsektorielt og med patienten. Kvalitetsbevidst hospital: vil som Regionshospital være det foretrukne lærings- og forskningshospital i Danmark, kendetegnet ved at innovation, kvalitetsudvikling, forskning og uddannelse går hånd i hånd med patient-behandlingen. Hospitalet deler viden med omverdenen. Trivselshospital: sikrer trivsel for patienter og medarbejdere ved at være funderet på evidensbaseret design, helende arkitektur og bæredygtige løsninger. MEDARBEJDERINDDRAGELSE I august og september 2010 blev der afholdt temadage med medarbejderne i Hospitalsenheden Vest. Det gav gode input, og inddragelsen af medarbejderne bliver genoptaget i efteråret Læs mere på INDDRAGELSE AF PATIENTERNE Patienterne skal fortsat have indflydelse på processen frem mod det færdige byggeri. Den 12. oktober er alle interesserede patienter, pårørende og borgere indbudt til borgerog brugertopmøde i Vildbjerg. Læs mere på

12 12 Tekst og foto: Brian Borg Andersen "DRIFTIG" HERRE TÆNKER UD AF BOKSEN Der er godt fem år til de første flytter ind i DNV-Gødstrup, men allerede tænker Jørgen Baadsgaard både i dybden og bredden for at finde de rette løsninger i byggeriet, så driften bliver så smidig, effektiv og ikke mindst så billig som muligt. Siden 1. september har teknisk koordinator Jørgen Baadsgaard haft fast plads i DNV Projektsekretariatet. Han har ansvaret for planlægningen af drift af en bygning, som ikke eksisterer endnu, og hvis tegninger end ikke var offentliggjorte. - Det er utrolig spændende at være med i den del af en proces, hvor der ikke er lavet et oplæg, og man kan tænke de store tanker uden begrænsninger. Men man kan ikke komme i dybden med ideerne, fordi man ikke ved i hvilken retning, den ide løber ud af, fortæller han. For Jørgen har det været en proces, uden konkret kendskab til, hvordan bygningerne ville komme til at se ud. Men nu, efter offentliggørelsen, er det muligt for ham at komme igang med konkret brugerinddragelse. - Det er vigtigt, at vi bidrager med vores viden, og det vi ved er, hvordan vores dagligdag er i dag, og blandt andet ud fra det har vi nogle tanker om, hvordan vi gerne vil have, at det skal være i fremtiden, siger Jørgen. Og der er ingen tvivl om, at det har stor værdi, at der nu er noget mere konkret at forholde sig til. - Nu er det ikke længere bare tal på et stykke papir for afdelingerne. Nu er der en plantegning, hvor man kan begynde at tænke over, hvordan ens afdeling kommer til at fungere i den ramme. DER ER PLADS TIL FORBEDRINGER For Jørgen handler det helt grundlæggende om, at sikre, at hospitalet kan blive forsynet, driftet og vedligeholdt. Hvordan får man vand, el og kloakering på plads, hvordan sørger man for at al udstyr er placeret rigtigt i bygningen, så man bedst kan vedligeholde det. Og hvordan gør man det på en måde, der er miljøvenlig såvel for naturen som for de mennesker, der skal arbejde i det. Et af de steder, hvor der er mest at hente ved nybyggeri er i forbindelse med køling - Hvis man kigger på vores hospitaler i dag, så er de plastrede til med små køleanlæg som står på alle de flade tage rundt omkring, fordi de er skudt op over mange år. Bæredygtighed DNV-Gødstrup bygges med Region Midtjyllands lokale Agenda 21-Handlingsplan 2011 som miljømæssigt grundlag. I planlægningen af DNV-Gødstrup skal der således sikres bæredygtighed, lavt energiforbrug og lille miljøbelastning. Konkret betyder det, at hospitalet skal opføres som Lavenergi-klasse 2015 og med fremtidens fleksible energiforsyning. Bygningen udformes, så den kan honorere skiftende behov i mange år. Miljøbelastningen ved opførelse og drift minimeres.

13 TEMA 3 KLAR OG TYDELIG DISPONERING Fra top til bund er der en klar ide med, hvordan hospitalet skal indrettes for, at alle de forskellige aktiviteter i huset kan afvikles, uden at nogen kommer til at gå i vejen for hinanden. Det skal være nemt for patienterne at finde rundt i bygningen, og derfor er alle de ambulante funktioner samlet i stue-etagen. På ydersiden ændrer bygningen også karakter efter indholdet. Der er mest trafik igennem de nederste tunge etager og mere ro i de lyse lette etager øverst. De små anlæg spilder overskudsvarmen, mens et centralt anlæg kan vi genanvende varmen, og sende den de steder hen, der skal varmes op, siger Jørgen. Løsningerne kunne både være opbevaring af varme i undergrunden og solceller, men kun intentionen er på plads i øjeblikket: Hospitalet skal købe mindre fjernvarme. Det er godt for miljøet og budgettet. -Hvis anlægget ligger udenfor hospitalet i en forsyningsby, som fordeler ud til resten af hospitalet. Så bevarer vi fordelene hvis vi udvider senere, siger Jørgen. SKAL TÆNKE UD AF BOKSEN Generelt er det med store forventninger, at Jørgen går til opgaven, men der ligger også store udfordringer i at finde den helt rigtige løsning. - Jeg mener bestemt, at der dukker positive muligheder op, når man bygger nyt, og jeg synes bestemt, at man skal tænke alle de nyeste muligheder ind specielt når man ikke ligefrem står, og skal bruge det i morgen. Vi er nødt til at vælge noget, der ikke har alt for mange år på bagen. Ellers risikerer vi, at det når at blive forældet, inden man kommer i gang. Der er rigtig meget, der skal på plads i den kommende tid, og lige nu er det behovene, der står klarest. - Vi ved reelt kun, at vi skal have noget vand, el og andre forsyninger ind, men vi skal have afklaret hvordan. Det er en stor opgave, der går i gang nu, hvor vi dels har fået vinderens bud på, hvordan det skal se ud, og at vi kan samarbejde med totalrådgiveren og alle de ansatte om, hvad der skal gøres, slutter Jørgen Baadsgaard.

14 14 Tekst: Finn Møller PATIENTENS HOSPITAL DNV- Gødstrup har forbindelse til den omkringliggende natur og den ubrudte himmel. Det er ikke kun noget, som pynter udefra, men det gavner også de patienter, som kigger ud på omgivelserne fra hospitalet. Det karakterfulde arkitektoniske udtryk Der er arbejdet med arkitekturen på tre områder for at tilvejebringe et menneskeligt, nedskaleret hospital med et taktilt og karakterfuldt udtryk. - Opbrydning og nedskalering af hospitalets samlede volumen. - Styrket materialitet og variation i udtrykket. "Vi tror på, at nærværende arkitektur i en forståelig skala og i gedigne materialer er befordrende for patienters heling og pårørendes og ansattes generelle velbefindende. Oplevelsen af hospitalet som et egentligt sted med atmosfære og karakter er vigtig også uanset at der ikke er evidens for alle valg med sanselig hensigt." - Fra CuraVitas endelige tilbud - Begrønning.

15 TEMA 5 ET MENNESKELIGT ANSIGT Visionen for DNV- Gødstrup har fundet en form, der rummer alle muligheder for at skabe et hospital, der er patienternes hospital. Med en arkitektur og et miljø der fremmer hurtige, smidige, sammenhængende, sikre og trygge patientforløb. Og dermed også et hospital, der giver rigtige gode rammer for arbejdsmiljø og trivsel. Med to adskilte patientprofiler i grundplan - de elektive og deres adgang til ambulatorier samt de akutte og deres adgang til akutmodtagelsen, - møder patienterne et hospital, der er let tilgængeligt. Oven på grundplanen følger to gennemgående etager med diagnostiske - og operationsfaciliteter og en såkaldt transportring, som sikrer en fleksibel og adskilt transport af sengeliggende patienter. I de øverste lag følger sengestuerne. Denne tilgængelighed og funktionelle inddeling var, hvad dommerkomiteen lagde særlig vægt på i kåringen af vinderprojektet. "Med det reviderede projekt er det vores håb, at vi kan tilvejebringe et sted med egenart og sanselighed, som vil lede patienter og pårørendes tanker væk fra det kliniske hospitalsagtige præg." - Fra CuraVitas endelige tilbud Og der er ikke noget at sige til, at dommerne måtte finde de store roser frem, for der er virkelig blevet fokuseret på at gøre DNV-Gødstrup til et meget funktionelt hospital. Men det er funktioner, der skal køre med patienten i centrum. - Bygningerne understøtter et stærkere samarbejde og en patientvenlig organisering mellem de afdelinger, som patienterne ellers typisk ville blive flyttet rundt imellem, fremhæver hospitalsdirektør Henning Vestergaard. Sengestuerne er indrettet og placeret med gode dagslysforhold for øje. Patienterne kan se den omgivende natur fra sengen. - Fra CuraVitas endelige tilbud - Her bygger vi et hospital op omkring patientenss behov og patientens forløb, pointerer han. Wilhelm Berner-Nielsen, projektchef fra det vindende konsortium CuraVita lægger også vægt på, at hospitalet skal være nemt at gå til for patienten. - Det må ikke være vanskeligt at finde frem til eksempelvis laboratoriet. Det skal være sådan, at receptionisten kan pege og sige du skal derhen, forklarede han onsdag 28. september for rullende kamera til TV2-nyhederne. Det vil være kendetegnende for DNV-Gødstrup, at det er mere velkommende sted for de mennesker, der skal behandles her. Eksempelvis bliver alle sengestuerne enkeltværelser. - Det kommer til at være tættere på et hotelværelse, man kommer ind på. Og personalet får god plads til at hjælpe patienten, siger Wilhelm Berner-Nielsen.

16 16 Tekst og foto: Brian Borg Andersen TEMA LANDSBYER MED KOMPETENCER Statusmøde for kompetenceklyngernes arbejde: En broget forsamling af klinikere, Staben og ledelsen lægger grundsten til det fremtidige samarbejde. DNV-Gødstrup bliver bygget til en helt anden type organisation, end den, som Hospitalsenheden Vest er i dag. I fremtiden vil de mange forskellige afdelinger finde sammen i kompetenceklynger, som dels skal under samme tag, og dels udvikle nye arbejdsgange, som udnytter de fælles styrker bedre - til patienternes fordel. Projektleder vedrørende det kliniske indhold, Jens Oluf Brun Pedersen har siddet for bordenden ved den møderække, hvor kompetenceklyngerne som fremtidens organiserende princip er trådt sammen for første gang. - I første omgang handler det om, at kompetenceklyngerne skal afstemme en række grundlæggende antagelser om vores behov for kliniske rum og faciliteters udformning med virkeligheden. Vi skal være mere konkrete, end vi har været tidligere, forklarer han. SAMLET VIDEN ER EN EKSPERTMAGNET Men der ligger meget mere i det spirende samarbejde og i den kommende proces. Arbejdet i kompetenceklyngerne skal nå ind til kernen af klyngernes potentiale - især i forhold til patientforløbene. - En kompetenceklynge er basalt set en fortætning af koordineret kompetence, aktivitet og performance, og klyngens styrke er den koordinerede indsats og viden. Man kan opnå en Landsby-effekt, fordi mange kender hinanden, og ved, hvor kompetencen skal findes. Samtidig kan klyngerne også opnå en "videnshub effekt" - altså at de begynder at tiltrække interesserede medarbejdere og forskere, forklarer Jens Oluf Bruun Pedersen. Klyngerne udgøres af: Abdominalklyngen Akutklyngen Diagnostikklyngen Familieklyngen Forsknings- og læringsklyngen Intensiv- og interventionsklyngen Kræftklyngen Neuroklyngen Psykiatriklyngen Service- og logistikklyngen Thorax-, kredsløb-, hormon- og beværeapparatklyngen (TKHB) Klyngearbejdsgrupperne er på vej med en samlet rapport over det indledende arbejde. Den vil være færdig medio oktober. Allerede nu kan du læse mere om kompetenceklyngernes arbejde.

17 7 VINDEREN AF BAGSIDENS KONKURRENCE I SIDSTE NUMMER BLEV... Bioanalytiker Birthe Theilgaard Jensen, Klinisk Biokemisk Afdeling i Herning - tillykke! Birthe fik en 100 % rigtig score på quizzen "Præcist vrøvl", og har dermed officielt styr på de mange forkortelser, vi går rundt og bruger i det daglige. En sådan viden fortjente en værdig præmie i form af en flaske vin og en hjernevrider viklet om flasken, som krævede lidt ekstra grubleri. Birthe løste hjernevrideren på 45 minutter, hvilket vi var ret imponerede over! Med venlig hilsen Redaktionen VIL DU VÆRE MED I VORES "RULLENDE" REDAKTION? "Under Vesten" søger klinikere i Hospitalsenheden Vest, som vil prøve kræfter med redaktionsarbejde på rullebasis. Det vil sige, at: - du er med i redaktionen på 1 personaleblad i løbet af året - du kan give stafetten videre til en af dine kolleger, når din periode er udløbet. DU FÅR: Sparring på dine ideer og hjælp til at forme "den gode historie" fra dig og din afdeling, som også kan bruges i andre sammenhænge, f.eks. på afdelingens hjemmeside, i rekrutteringsøjenmed og i pressemeddelelser. KONTAKT: / tlf

18 18 Tekst: Finn Møller Friske øjne gav pote Onkologisk Afdeling har fået hospitalets bedste afdelingsside på vest.rm.dk. En hjemmeside personalet er stolte af. For den er deres, og udtrykker lige præcis det, personalet genkender sig selv i. Opskriften er enkel: Ledelsesmæssigt fokus, et spørgeskema, tonsvis af fotos og en AC er til låns. - Her er et bøgetræ. Hvad i alverden har dette bøgetræ at gøre med den hjemmeside, som er jeres? Sådan inviterer Mette Louise Sørensen gruppen af hvidklædte sygeplejersker, plejere og læger i Onkologisk afdeling til en grundlæggende snak om afdelingens hjemmeside. Mette er arkitekt af uddannelse, og som akademiker på løntilskud i Hospitalsenheden Vest er hun kastet ud på dybt vand. Hun skal nemlig stampe liv i en af hospitalsafdelingernes glemte og henslumrende hjemmesider. PINLIGT Heldigvis er Mettes ankomst efterspurgt af ledelsen på Onkologisk Afdeling. For de er klar over, at den er gal. - Hjemmesiden er bare så pinlig, at vi slet ikke har lyst til at gå ind på den. Siden repræsenterer slet ikke, hvad vi står for, lyder det kort og godt fra ledende oversygeplejerske Margrethe Povlsgaard, da Mette første gang møder afdelingen i maj måned TO PASFOTOS OG EN LUKKET FACADE Mette er enig. På det tidspunkt møder hjemmesiden nemlig brugerne med to pasfotos af afdelingsledelsen samt et billede af Onkologihusets sorte og lukkede facade. - Som arkitekt er jeg vant til at tegne og bygge huse fra bunden og tilpasse huset til de helt særlige behov, stedet giver, og de ønsker, som husets beboere har. Men her var det indlysende, at ingen havde gjort sig klart, hvad der var, at hjemmeisden skulle udtrykke og bruges til, fortæller Mette til bladets udsendte. EN STOR LETTELSE Hun bliver med andre ord nødt til at tage hele opgaven på sig. For ingen på afdelingen kan alene overskue helheden, og dermed heller ikke hvorfra rekonstruktionen af hjemmesiden kan begynde - Jeg tror, det var en stor lettelse, at jeg tog ansvaret for at bringe hjemmesiden videre, lyder det selvbevidst fra den ledige AC er, der aldrig tidligere har haft med hospitalsvæsenet og vores kommunikaiton at gøre. Til gengæld stoler Mette så UDVIKLINGSSYGEPLEJERSKE IDA ZERLANG: "Jeg tror, hvis jeg en dag skulle opleve at være træt af mit arbejde, så kan jeg bare gå på hjemmesiden og blive mindet om, hvad det er, jeg er så glad for!"

19 Foto: Vibeke Pedersen 9 METTE LOUISE SØRENSEN, AC-MEDAR- BEJDER PÅ LØNTILSKUD OG ARKITEKT: "Jeg var meget bevidst om ikke at gøre hjemmesiden til den vigtigste opgave for personalet midt i en travl hverdag, hvor patienter og journaler kommer i første række." meget på, at hun kan sit kram som arkitekt, og forstår sig på at lytte til kundernes behov. Frem for alt beslutter hun sig for at blive klogere på, hvad det er, der gør lige netop denne afdeling til noget særligt og finde ind til, hvad det er, personalet udtrykker i mødet med hinanden og patienterne. Og så vil hun åbne personalets øjne for de muligheder, hjemmesiden giver. ET BØGETRÆ EFTER EGET VALG På et af de ugentlige tirsdagmøder på en halv time griber Mette denne mulighed, og præsenter afdelingen for en række eksempler fra andre kræftafdelinger i landet,og så planter hun et bøgetræ i personalets bevidsthed. - Et bøgetræ kan man bruge til alt, siger hun, og viser forsamlingen en strøm af fotos med møbler, musikinstrumenter, terasser, vinduesrammer, brændestabler og alt muligt andet lavet af bøgetræ. Budskabet er klart. - Sådan skal I se jeres hjemmeside. Et nemt og anvendeligt materiale til lige netop det, I ønsker at bruge siden til. SPØRGSMÅL TIL PERSONALET På samme møde udleverer Mette et spørgeskema til personalegruppen. For det er deres idéer, erfaringer og viden, der skal generere indholdet til hjemmesiden. Deres forståelse for, hvad patienter og pårørende og andre vil WEBUDVALGET I ONKOLOGISK AFDELING Uddannede brugere af Synkron Via: 2 lægesekretærer Historiespottere og indhold: 1 rep. fra hvert afsnit Helheden: ledende lægesekretær og udviklingssygeplejerske Alle mødes 1 gang i kvartalet. kunne drage nytte af fra en hjemmeside; det er selve omdrejningspunktet. - De ansatte skal kunne relatere til indholdet, så hjemmesiden bliver et givende supplement i deres arbejde, forklarer Mette om den proces, hun sætter i gang. Med personalets input stiller Mette efterfølgende nogle afgrænsede opgaver til den lille weborganisation, som afdelingen i mellemtiden får sat i værk. Den skal sikre, at hjemmesiden løbende er i live, også efter at deres AC er Mette Louise Sørensen er gået på barsel. Resultatet kan ses på afdelingens hjemmeside.

20 20 Tekst: Merete Friis jeppesen For mange krydderier i EPJ-suppen MidtEPJ kunne godt være nemmere at bruge, have et bedre overblik og en ordentlig mulighed for at tilgå journaler, som ikke er i EPJ, mener Jesper Nørgaard Bech, formand for Lægerådet i Hospitalsenheden Vest: - Det er en skam, for MidtEPJ tegner lovende, bl.a. med bedre medicinstyring, deling af information på tværs og fjernadgang til patienten. Men det halter med arkivstrukturen, og der er for meget overflødig information, understreger han. Overlæge Jesper Nørdgaard Bech er frustreret, men ser dog et stort potentiale i MidtEPJ: - Der er faktisk meget godt at sige, bl.a. har vi fået bedre medicinstyring med medicinmodulet og elektronisk fjernadgang til patienten. Men som kliniker og formand for Lægerådet, mener jeg også, at det er problematisk, vi ikke har fået et færdigt produkt i hænderne. Systemet mangler brugervenlighed, og Læs Journal forplumres af de mange informationer, som hældes i journalen. Det hjælper jo hverken patienten eller klinikeren, som skal bruge informationen. JESPER NØRGAARD BECH Formand for Lægerådet, overlæge Medicinsk Afdeling, Holstebro I den enkelte afdeling og på tværs af Hospitalsenheden Vest og i regionen må vi tale om, hvad der skal dokumenteres i journalen, og hvilke arbejdsgange og vaner, vi evt. skal luge ud i. Vi mangler en kultur for videndeling, som fokuserer på at gøre MidtEPJ til et godt redskab, og som spreder god praksis hurtigt. Hospitalsledelsen anerkender, at de kliniske afdelinger har en stor udfordring i forhold til at udnytte MidtEPJs fulde potentiale: - Det er jo først nu, at klinikerne for alvor har taget journalen i brug, og derfor observerer fejl og mangler. Det er kun godt, for det er vigtige erfaringer, som skal bruges til at forbedre Midt- EPJ, siger chefsygeplejerske Ida Götke, og tilføjer: - Afdelingerne må så også løfte deres del af opgaven og erkende, at journalen kun bliver bedre ved fælles hjælp og ved, at der luges ud i uhensigtsmæssige arbejdsvaner. Korrekt og hensigtsmæssig brug af Midt- EPJ skal have topprioritet i Hospitalsenheden Vest. Derfor tager afdelingsledelserne dette efterår hul på at diskutere, hvordan udfordringerne med dokumentation og registrering kan løses i afdelingerne og på tværs. IDA GÖTKE chefsygeplejerske, Hospitalsenheden Vest

Appelsinmarineret andebryst

Appelsinmarineret andebryst Appelsinmarineret andebryst Ingredienser, 4 port. ca. 150 g gulerødder ca. 300 g rødbeder ca. 200 g løg ca. 600 g andebrystfileter (ca. 2 stk.) 10 stk. Hele nelliker salt og peber Marinade: ca. 150 g appelsinsaft

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pasta med asparges og parmaskinke Rester fra weekenden Fiskefrikadeller

Læs mere

SMÅ SKRIDT i denne måned er: Sundere Julemåned

SMÅ SKRIDT i denne måned er: Sundere Julemåned SMÅ SKRIDT i denne måned er: Sundere Julemåned Juletid er hygge tid! Der er rigtig mange fristelser i julemåned både for børn og voksne. Hvordan kan I med jeres børn komme sundere igennem alt julehygge?

Læs mere

Sådan laver du sundere juleguf

Sådan laver du sundere juleguf Sådan laver du sundere juleguf Læs Rasmus Fredslunds seks sunde og e-numre-fri opskrifter på julegodter. Orangestænger 3 appelsiner, helst økologiske (lav eventuelt lidt ekstra og gem i køleskabet) 1 liter

Læs mere

Brød og kager uden gluten, korn og mælk

Brød og kager uden gluten, korn og mælk Brød og kager uden gluten, korn og mælk Dette opskriftshæfte er blevet til på baggrund af det efterhånden store antal danskere, som udviser allergiske reaktioner fysisk som psykisk efter indtagelse af

Læs mere

Amazins! Prøv VIND NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge!

Amazins! Prøv VIND NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge! Prøv Amazins! - med flere fibre og færre kalorier end f.eks. rosiner NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! VIND eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge! Foto: Skovdal.dk Amazins er

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Indhold Velkommen til Medicinsk

Læs mere

Dette skal du have fast i dit køkken:

Dette skal du have fast i dit køkken: Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya BACONWRAPS MED SVAMPE & RØGET SVINEMØRBRAD - 1 pakke wraps (madpandekager)

Læs mere

Inspiration til børnefødselsdage

Inspiration til børnefødselsdage Inspiration til børnefødselsdage Frugt og grønt Frugtpindsvin Udskåret melon Grønne lanser Til 15 børn Du skal bruge 1 hvidkålshoved eller 1 vandmelon 15 træspyd 4-5 forskellige slags grøntsager fra listen:

Læs mere

PHILADELPHIA EN SIKKER VINDER I CHEESECAKE

PHILADELPHIA EN SIKKER VINDER I CHEESECAKE PHILADELPHIA EN SIKKER VINDER I CHEESECAKE PHILADELPHIA SOM SKABT TIL CHEESECAKE TILBEREDNINGSTID ı 80 min. SERVERINGSPORTION ı 264 g kj 2951, kcal 705, protein 11,7 g, fedt 43,3 g, kulhydrat 67,3 g Er

Læs mere

NEMME ÆG NU NEMME ÆG NU NEMME. Nix pille! Vi har klaret det for dig

NEMME ÆG NU NEMME ÆG NU NEMME. Nix pille! Vi har klaret det for dig NEMME NEMME ÆG ÆG NU NU NEMME ÆG NU Nix pille! 15/01/14 08.56 Vi Vi har har klaret klaret det det for for dig dig Vi har klaret det for dig Salade Nicoise med grillstegt tun 4 personer Ingredienser Grillstegt

Læs mere

Sund og varieret kost

Sund og varieret kost Karrysuppe med ris 2 spsk. olie 1-2 løg 3 fed hvidløg 2 spsk. karry 1 tsk. chili 1 bouillonterninger 2 pakker hakkede tomater 1 l. vand 100 g. ris 2 porre i tynde ringe Der kan evt. tilsættes kylling i

Læs mere

nyhedsbrev I eventyrlandet Røntgenafdelingens - sagde katten til Alice: Man kan ikke komme videre, hvis ikke man ved hvor man vil hen.

nyhedsbrev I eventyrlandet Røntgenafdelingens - sagde katten til Alice: Man kan ikke komme videre, hvis ikke man ved hvor man vil hen. Røntgenafdelingens nyhedsbrev Nr. 01 maj 2015 - Nyhedsbrev om lidt af hvert I eventyrlandet - sagde katten til Alice: Man kan ikke komme videre, hvis ikke man ved hvor man vil hen. - I eventyrlandet -

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende Velkommen til endnu en kokkeskole Velkommen til endnu en kokkeskole. I dag skal vi, som sidst, 3 retter igennem. Grupperne er de samme som sidst. Men der er rotation så vi rykker en ret frem fra sidst.

Læs mere

NYHEDSBREV Fra Hospitalsledelsen Vest

NYHEDSBREV Fra Hospitalsledelsen Vest Uge 24-2009 NYHEDSBREV Fra Hospitalsledelsen Vest Husk - fri sommerbuffet 17. juni Sundhedsministeren på besøg Status på økonomi og budget Trepartsmidler til kompetenceudvikling i Vest Tredelt ledelse

Læs mere

Kartoffelmad klassik og en øl

Kartoffelmad klassik og en øl Kartoffelmad klassik og en øl Personas: Den ældre Relevante opskrifter: Rugbrød, klargøring Majonæse Bløde løg Serveringens indhold til en person: Rugbrød Majonæse Nykogte afkølede kartofler Bløde løg

Læs mere

Milnersvej 42 3400 Hillerød tel 4820 6000 www.pharmakon.dk

Milnersvej 42 3400 Hillerød tel 4820 6000 www.pharmakon.dk Månedens menu Helleflynder med variation af kartoffel og jordbær Maj 2009 Grillet svinemørbrad og braiseret svinekæbe med pure af gulerødder tilsmagt med estragon, hertil forårsgrønt og kraftig sauce samt

Læs mere

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer Lad dig bare friste Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer 400-500 g hakket oksekød 1 spsk. Knorr krydderblanding til Kød og Grill Becel flydende til stegning af bøfferne Rodfrugtmos: 3-4

Læs mere

Julefrokost Menu. Stegte sild

Julefrokost Menu. Stegte sild Julefrokost Menu Stegte sild 8 ferske sildefileter (ca. 600 g) 2 spsk dijonsennep 4 spsk små dildkviste 1½ tsk groft salt friskkværnet peber 3 spsk rugmel 25 g smør Eddikelage ¼ liter lagereddike 150 g

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN SUCCESKRITERIER OG FOKUSERING Anja U. Mitchell Formand for Overlægeforeningen Århus, 30.04.12 PATIENTFORLØB OG OPGAVESTRUKTUR Kerneydelsen er diagnose

Læs mere

MELLEMMÅLTIDER - FORSLAG fase 1

MELLEMMÅLTIDER - FORSLAG fase 1 MELLEMMÅLTIDER - FORSLAG fase 1 På de næste sider finder opskrifterne til mellemmåltiderne i kostplansforslaget. Husk at mælk i kaffen kan være det, der gør det svært at komme ned i vægt! altså hvis du

Læs mere

Børneby Mølle. Sund mad

Børneby Mølle. Sund mad Børneby Mølle Sund mad Müslibar 100 g smør 100 g honning 100 g rørsukker 200 g havregryn 50 g hasselnødder 50 g mandler 50 g solsikkekerner 50 g sesamfrø 50 g rosiner eller tranebær 50 g soltørrede abrikoser

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt Her er opskrifter, så I kan lave mad derhjemme. Det var fantastisk at møde jer. Jeg håber, I huske at bruge Jeres Mad-talenter i køkkenet derhjemme. I kan finde flere opskrifter på www.diaetist-iskov.dk.

Læs mere

Opskrifter med lakrids - NYT PIFT TIL VELKENDTE KLASSIKERE

Opskrifter med lakrids - NYT PIFT TIL VELKENDTE KLASSIKERE Opskrifter med lakrids - NYT PIFT TIL VELKENDTE KLASSIKERE Efter afkøling skal du hurtigst muligt gemme dine cookies for børn og barnlige sjæle på et sikkert sted for ellers er holdbarheden på de nybagte

Læs mere

Giv nattevagten et servicetjek

Giv nattevagten et servicetjek Giv nattevagten et servicetjek Fra tid til anden kan det være en god ide at gennemgå arbejdspladsens funktioner for at vurdere, om noget kan planlægges eller udføres bedre. Dette gælder også planlægning

Læs mere

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Skræl græskarret. Hvis skallen er tynd, behøver du ikke

Læs mere

Nyhedsbrev fra Naturskolen Juni 2013

Nyhedsbrev fra Naturskolen Juni 2013 Nyhedsbrev fra Naturskolen Juni 2013 Det dufter af midsommer derude. Netop nu står naturen i fuld flor det dufter af et væld af blomster og nyslået hø. Lige nu er naturen på sit højeste; råen har netop

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU Skal du i gang med din egen husholdning for første gang i forbindelse med enten studie, uddannelse eller arbejde? Så har du her den korte lyn guide til, hvordan du let kommer i

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

seminar om Den Diagnostiske Samarbejdspartner.

seminar om Den Diagnostiske Samarbejdspartner. Den Diagnostiske Samarbejdspartner erfaringer og muligheder Af Evy Ottesen og Helle Alsbæk Klinisk Biokemisk Afdeling, marts 2012 I 2008 åbnede der sig i Klinisk Biokemisk Afdeling en mulighed for at arbejde

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Godt humør, færre forkølelser og influenza

Godt humør, færre forkølelser og influenza Smækre lækre retter og gode råd. Sund mad, vand og motion er opskriften på Godt humør, færre forkølelser og influenza 2 Sådan er DET bare Indhold: Smækker lækker morgenmad.side 3 Kyllingewok...Side 5 Tuna

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

ÆBLESKIVER. Lun soja- eller risdrik og soja cuisine sammen med margarinen, afkøl til det er fingervarmt.

ÆBLESKIVER. Lun soja- eller risdrik og soja cuisine sammen med margarinen, afkøl til det er fingervarmt. ÆBLESKIVER Ca. 40 stk. 6 æggeblommer 2 spsk. sukker 2 ½ dl soja cuisine (mælkefri madlavningsfløde) 2 ½ dl soja- eller risdrik 30 g gær 400 g hvedemel 125 g margarine (mælkefri) Skal af 1 økologisk citron

Læs mere

Kik på børnene - råd fra diætisten

Kik på børnene - råd fra diætisten Kik på børnene - råd fra diætisten Tynde børn må godt få en kakaomælk, men drenge, der tonser rundt, kan ikke klare sig med en halv kiwi til mellemmåltid Af Kim Haagen Andersen Hun har hjulpet 10 overvægtige

Læs mere

www.flensted.dk Flensted flødekartofler - opskrifter og inspiration mad med værdi...

www.flensted.dk Flensted flødekartofler - opskrifter og inspiration mad med værdi... www.flensted.dk Flensted flødekartofler - opskrifter og inspiration mad med værdi... Flensted flødekartofler - inspiration til din madlavning Flensted flødekartofler Flødekartofler er en klassiker som

Læs mere

Hvad er forskellen på fedtprocent og fedtenergiprocent?

Hvad er forskellen på fedtprocent og fedtenergiprocent? Hvad er forskellen på fedtprocent og fedtenergiprocent? Her i bogen taler vi om fedtenergiprocent og ikke bare fedtprocent. Det sidste kan man se på varedeklarationen, men hvad er det første for noget,

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Rapport. Waste-runde i Endokrinologisk. Sygeplejeambulatorium RHE den 19.08.2015. Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro

Rapport. Waste-runde i Endokrinologisk. Sygeplejeambulatorium RHE den 19.08.2015. Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Rapport Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Waste-runde i Endokrinologisk

Læs mere

Glædelig jul. Snakkesnegle. Artikel i Beboer-Info December 2006

Glædelig jul. Snakkesnegle. Artikel i Beboer-Info December 2006 Glædelig jul Af Jan Ekstrøm Artikel i Beboer-Info December 2006 Snakkesnegle Dej 2 dl mælk 50 g gær 1 dl smør- & rapsolie 2 æg 1 2 tsk stødt kardemomme 2 spsk sukker 1 2 tsk groft salt 550 g hvedemel Fyld

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Sådan bliver EPJ klinikernes kæreste eje EPJ-Messedag 07.11.13 Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hvorfor nu lige Klinikernes kæreste eje? Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

Og nomineret til Patienternes Pris er

Og nomineret til Patienternes Pris er Nr. 41 25. november 2014 INDHOLD: Nominerede til Patienternes Pris 545.000 kr. til KOL-forskning Sygeplejerskepris uddelt Koret på juletourné Julemenuen 2014 Og nomineret til Patienternes Pris er 160 patienter

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian. Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot

Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian. Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot Ristet kastanjekage med kastanjeis og rehydreret hasselnød

Læs mere

SMAG PÅ TUPPERWARE Uge 35-39, 2013

SMAG PÅ TUPPERWARE Uge 35-39, 2013 SMAG PÅ TUPPERWARE Uge 35-39, 2013 gæster og værtinder Kære Vi ses til Tupperware-demonstration Stenalderbrød Dato: Hos: Adresse: Kl.: Ingredienser 1 brød 100 g mandler 100 g valnødder 100 g græskarkerner

Læs mere

Det er helt vildt - rådyr Torsdag 10/2-11. Det er helt. - Rådyr

Det er helt vildt - rådyr Torsdag 10/2-11. Det er helt. - Rådyr Det er helt vildt - Rådyr Rødvins marineret rådyr m. pamasan og krydderurter Rådyr yderlår + lårtunge 150g pamasan, revet 50g hasselnødder, fint hakkede Basilikum, timian og persille, fint hakkede Marinade:

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Ida Kirstine Hedemand Email: iad2cool@hotmail.com Tlf. nr. 25322787 Evt. rejsekammerat: Ditte Hjem-institution: VIA, sygeplejeskolen i Aarhus

Læs mere

Den søde tands venner

Den søde tands venner Den søde tands venner Ferskenkonfekt* ¾ dl mandler skoldes, smuttes og hakkes groft. 1 dl tørrede ferskner klippes i stykker, der blendes groft i en køkkenmaskine. 1 dl havregryn ristes på en tør stegepande

Læs mere

FIF til hvordan. du styrer din trang. til sukker

FIF til hvordan. du styrer din trang. til sukker FIF til hvordan du styrer din trang til sukker af. Hanne Svendsen, klinisk diætist og forfatter 1 Håber du får inspiration og glæde af denne lille sag. Jeg ønsker for dig, at du når det, du vil. Valget

Læs mere

Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen

Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen Forfatter Tina Krogh Materialet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisnings Tips- og Lottopulje 2010. Materialet inkl. billeder kan frit anvendes i undervisningssammenhænge

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Nyhedsbrev for februar

Nyhedsbrev for februar Nyhedsbrev for februar Kære forældre Jeg vil først og fremmest indlede med, at fortælle hvor glad jeg er for, at være blevet pædagogisk leder i Spirrevippen. Jeg glæder mig over, at se og mærke engagerede

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske! Sygeplejekonference Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. 4. juni 2015 på Hotel Koldingfjord Tema: Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Læs mere

Tamilsk, somalisk og arabisk mad

Tamilsk, somalisk og arabisk mad Tamilsk, somalisk og arabisk mad Kyllingecurry fra Sri Lanka Ingredienser: 500 g. kylling, ½ tsk. cayennepeber ½ tsk. kardemomme ½ tsk. stødt nellike ½ tsk. Kanel 1 tsk. paprika 1 spsk.. Garam masala 1

Læs mere

10 LIDT SUNDERE JULESNACKS TIL den SØDE TID... Glædelig jul

10 LIDT SUNDERE JULESNACKS TIL den SØDE TID... Glædelig jul 10 LIDT SUNDERE JULESNACKS TIL den SØDE TID... Glædelig jul Marcipan 4 portioner 1 tsk. mandelessens evt. frugtfarve 100 g kartoffel, kogt 1 tsk. sødemiddel (SØD) Alle ingredienserne moses sammen, tørres

Læs mere

Eriks Mad og Musik 23. maj 2009

Eriks Mad og Musik 23. maj 2009 Eriks Mad og Musik. maj 009 Saltede citroner Bruges til alt undtagen desserter. Frugtkødet bruges som garniture til stegt kylling eller andet stegt kød. Skrællen bruges fint snittet i salater. Saften bruges

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Julemad Julemad december 2012

Julemad Julemad december 2012 Julemad Menu Tilbehør Linsesalat Waldorf med selleri, valnødder, druer og mormor dressing Brune kartofler med honning og rosmarin fennikelsalat, estragon, pink grape og ristede mandler grønkålssalat med

Læs mere

Eriks Mad og Musik 23. oktober 2010 Brød, boller og bagværk

Eriks Mad og Musik 23. oktober 2010 Brød, boller og bagværk Eriks Mad og Musik. oktober 00 Brød, boller og bagværk Surdej 0 g gær dl lunkent vand g rugmel eller andet groft mel Rør gæren ud i vandet. Rør / af melet i til en godt klistret dej. Dæk skålen med folie

Læs mere

Geriatrisk afdeling G1

Geriatrisk afdeling G1 Geriatrisk afdeling G1 Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre. Velkommen til afdeling G1 På denne afdeling indlægges de

Læs mere

Eriks Mad og Musik 27. december 2008

Eriks Mad og Musik 27. december 2008 Eriks Mad og Musik 7. december 008 slags Crostini Til alle bruges skiver af godt hvedebrød af en eller anden italiensk type f.eks. stukket ud i runde skiver med et glas. Crostini med oliven 00 g sorte

Læs mere

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling 4 6 20 22 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner Vi

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

NYHEDSBREV Fra Hospitalsledelsen Vest

NYHEDSBREV Fra Hospitalsledelsen Vest Uge 27-2009 NYHEDSBREV Fra Hospitalsledelsen Vest Is i maven og god sommer Håndtering af overbelægning i Medicinsk afdeling Registrering af infektioner to gange årligt Vest i førertrøjen med e-dok Ringkøbing

Læs mere

Kunsten at reflektere

Kunsten at reflektere INTRODUKTION Kunsten at reflektere I en travl hverdag gør og siger vi en masse uden at tænke videre over hvorfor. Refleksion handler om at se bag om det selvfølgelige. At betragte tingene fra andre vinkler,

Læs mere

Stay strong Chris MacDonald

Stay strong Chris MacDonald 10 11 Christian Bitz og Arne Astrup har virkelig gjort et godt stykke arbejde med VBK 2.0. Denne bog følger op på deres første fremragende bog, Verdens bedste kur, og bringer os niveauet videre og fokuserer

Læs mere

GØR GODE TÆRTER ENDNU BEDRE

GØR GODE TÆRTER ENDNU BEDRE GØR GODE TÆRTER ENDNU BEDRE INGEN TÆRTE UDEN PHILADELPHIA TILBEREDNINGSTID ı 2½ time SERVERINGSPORTION ı 168 g kj 910, kcal 303, protein 12,8 g, fedt 20,6 g, kulhydrat 16,6 g Både kunder og fagfolk elsker!

Læs mere

Vinter 2013. De kliniske diætister 2013-01-02

Vinter 2013. De kliniske diætister 2013-01-02 Vinter 2013 - Blomkålssuppe - Torsk i øldej med urteremoulade - Kylling med kikærter - Linsesalat - Broccoli salat - Klatboller - Rødbedekage med skyr creme Blomkålssuppe - 4 personer 1 lille blomkålshoved

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

INSPIRATION TIL TILBEREDNING AF INSEKTER. LOPES, BOESEN & MULVAD Teknoantropologi BA April 2015

INSPIRATION TIL TILBEREDNING AF INSEKTER. LOPES, BOESEN & MULVAD Teknoantropologi BA April 2015 INSPIRATION TIL TILBEREDNING AF INSEKTER LOPES, BOESEN & MULVAD Teknoantropologi BA April 2015 Protein dip Protein kiks/knækbrød 2 dl hytteost 1 dl persille 2 spsk mayonnaise 1 spsk hakket løg 2 spk frisk

Læs mere

En god dag ved egen kraft Plejecenter Othello Fredericia Kommune

En god dag ved egen kraft Plejecenter Othello Fredericia Kommune En god dag ved egen kraft Plejecenter Othello Fredericia Kommune Formålet med en god dag ved egen kraft er: At styrke borgerens livskvalitet, på trods af svækkelsen. Den enkelte borger i fokus Fra svækket

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Det skal være sjovt at gå på arbejde Interview med bl.a. Birgitte Holst, personaleleder på Dorthe Mariehjemmet fra Kristligt Dagblad 21.

Det skal være sjovt at gå på arbejde Interview med bl.a. Birgitte Holst, personaleleder på Dorthe Mariehjemmet fra Kristligt Dagblad 21. 50 Det skal være sjovt at gå på arbejde Interview med bl.a. Birgitte Holst, personaleleder på Dorthe Mariehjemmet fra Kristligt Dagblad 21. januar 2009 De ansattes evner kommer i spil til glæde for såvel

Læs mere

Hjertevenlige opskrifter

Hjertevenlige opskrifter FORÅR SOMMER Hjertevenlige opskrifter Menu Tunmousse med grønt pynt Laksegryde med rejer Frikadeller med ovnbagte rodfrugter og kartofler Kold kartoffelsalat og kartoffelsalat med forårsgrønt Coleslaw

Læs mere

Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene. Patienterne er projektets omdrejningspunkt

Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene. Patienterne er projektets omdrejningspunkt Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene Tina Holm, Ledende oversygeplejerske Projektbeskrivelse Ombygning af 4-sengsstuer og nye patientmodtagelser Redaktion NHH, byggeafdelingen

Læs mere

Sous vide. Vi spiser det også selv... Et godt produkt fra Sørwi - Håndlavet efter stolte nordjyske slagtertraditioner

Sous vide. Vi spiser det også selv... Et godt produkt fra Sørwi - Håndlavet efter stolte nordjyske slagtertraditioner Et godt produkt fra Sørwi - Håndlavet efter stolte nordjyske slagtertraditioner Lammekølle uden ben med hvidløg, persille og enebær Sørwi: 425 Kg: 60764 Ce: 800094 Lammekød, salt, peber, 0,1% hvidløg,

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Hvordan bygger man et nyt hospital...?

Hvordan bygger man et nyt hospital...? - til over 300.000 indbyggere... Herning Oplandsforening december 2007 Hvem er jeg, at jeg kan sige noget om emnet? - sygeplejerske - leder med et stramt budget - sundhedspolitiker - cand. scient. i sundhedsvidenskab

Læs mere