Vejlby Strand Grundejerforening. Generalforsamling i Harboøre Centeret 5. Maj 2012 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejlby Strand Grundejerforening. Generalforsamling i Harboøre Centeret 5. Maj 2012 kl. 10.00"

Transkript

1 Vejlby Strand Grundejerforening Generalforsamling i Harboøre Centeret 5. Maj 2012 kl

2 Vi starter med en lille sang..

3 En lærke letted, og tusind fulgte og straks var luften et væld af sang. De tusind tårne tog til at tone, så landet fyldtes af klokkers klang, og byer blomstred i rødt og hvidt og det var forår og Danmark frit ja Danmark frit.

4 Det var en morgen som tusind andre og ingen morgen i tusind år da Danmark vågned med klare øjne til glædestimer og frimandkår og landet lyste fra sund til klit for det var forår og Danmark frit ja, Danmark frit

5 Vi mindres stille de tapre døde, hvis navne lever i Danmarks navn og takken søger til dem, der segned og dem som sidder med tunge savn. Gud trøste dem, der har lidt og stridt til det blev forår og Danmark frit, ja, Danmark frit

6 Men du, som styrter de stoltes ringer og løser fangne af bolt og bånd, dig flyver hjerternes tak i møde, vor skæbne er i din stærke hånd. Nu er det forår og Danmark frit velsign det, Herre, fra sund til klit fra sund til klit!

7 Lemvig Vand og Spildevand Indlæg fra Jesper Primdahl (Lemvig Vand og Spildevand) Status på dræn og kloakeringsprojektet i Vejlby

8 Kloakering og dræning af Vejlby sommerhusområde Status på projektet Etapeinddeling og tidsplan Forudsætninger for kloakeringen Kloak på egen grund Forudsætninger for dræningen

9 Status på projektet 10/5 Udbudsmateriale til etape 1 0g 3 fremsendes til indbudte entreprenører 24/5 Licitation etape 1 og 3 Uge 22 Udbudsmateriale til etape 2 0g 4 fremsendes til indbudte entreprenører Uge 24 Licitation etape 2 og 4 Uge 24/25 Opstart etape 1

10 Etapeinddeling og tidsplan Kloak og drænprojektet er i Vejlby inddelt i 6 etaper Etape 1, 2, 3 og 4 udføres i perioden Etape 5 og 6 udføres i perioden

11 Vejlby etape 1

12 Vejlby etape 2

13 Vejlby etape 3 og 4

14 Vejlby etape 3 og 4

15 Vejlby etape 5 og 6

16 Forudsætninger for kloakeringen Min dybde skelbrønd 1,2 m Afløb fra sommerhusgrunde skal ske ved gravitation Sommerhusejeren skal sikres et fald på min. 15 promille OBS! Sommerhuse med Pool

17 Nuværende forhold

18 Efter spildevandskloakering

19 Forudsætninger for dræningen Drænsystemet dimensioneres for en afstrømning på 1,5 2,0 l/s/ha. Anlægget forventes at kunne håndtere en generel grundvandsstigning i størrelsesordenen 0,3 0,5 m set over de næste 50 år. Anlægget forventes at kunne bortlede en øget vinternedbør i størrelsesordenen 40 %. Alt grundvand og overfladevand skal pumpes væk.

20 Spørgsmål?

21 Vejlby Strand Grundejerforening Generalforsamling i Harboøre Centeret 5. Maj 2012 kl

22 Vejlby Strand Grundejerforening 5. Dagsorden ifølge vedtægterne For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget for efterfølgende år. 5. Forslag fra medlemmerne. (Forslagene anføres i fuld ordlyd.) 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg, Marlene D. Gemmer, Carsten Johansen 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 8. Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleant. 9. Eventuelt.

23 Vejlby Strand Grundejerforening 5. Dagsorden ifølge vedtægterne For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget for efterfølgende år. 5. Forslag fra medlemmerne. (Forslagene anføres i fuld ordlyd.) 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg, Marlene D. Gemmer, Carsten Johansen 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 8. Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleant. 9. Eventuelt.

24 Vejlby Strand Grundejerforening Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen Andre forslag?

25 Vejlby Strand Grundejerforening Kan valget godkendes? Hans Georg Pørksen Blev valgt!

26 Vejlby Strand Grundejerforening Dirigenten har ordet

27 Vejlby Strand Grundejerforening 5. Dagsorden ifølge vedtægterne For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget for efterfølgende år. 5. Forslag fra medlemmerne. (Forslagene anføres i fuld ordlyd.) 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg, Marlene D. Gemmer, Carsten Johansen 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 8. Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleant. 9. Eventuelt.

28 Vejlby Strand Grundejerforening Formandens beretning v/carsten Johansen

29 Vejlby Strand Grundejerforening Her fremlægger formanden beretningen

30 Vejlby Strand Grundejerforening Kan formandens beretning godkendes? Formandens beretning blev godkendt

31 Vejlby Strand Grundejerforening 5. Dagsorden ifølge vedtægterne For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget for efterfølgende år. 5. Forslag fra medlemmerne. (Forslagene anføres i fuld ordlyd.) 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg, Marlene D. Gemmer, Carsten Johansen 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 8. Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleant. 9. Eventuelt.

32 Vejlby Strand Grundejerforening Regnskab 2011 v/inger Grethe Eger

33 Regnskab 2011 Indtægter Kontingent Øvrige indtægter Renter I alt

34 Regnskab 2011 Udgifter Postkassehuset El Tilsyn/vedligehold I alt

35 Regnskab 2011 Udgifter Generalforsamling Trykning af indkaldelse Mad Halleje Dirigent Ekstraordinær I alt

36 Regnskab 2011 Udgifter Bestyrelsesmøder m.v. Mad til møder Turistforening Gaver Kørsel I alt

37 Regnskab 2011 Udgifter Kontorhold Porto Fotokopier Hjemmeside Regnskabsprogram Adresseliste Kassere el Papir, mapper m.v I alt

38 Regnskab 2011 Udgifter PBS/Nets Administration Kassere Revisor Telefongodtgørelse I alt

39 Regnskab 2011 Udgifter Veje/stier/grønne områder Snerydning Pæle, stolper m.v Entreprenør Bænke Boldbane Beskæring af buske Legeplads serviceaftale Græsslåning + diverse I alt

40 Regnskab 2011 Udgifter Forsikringer Affaldsindsamling Landinspektør Hjertestarter Diverse I alt

41 Regnskab 2011 Indtægter udgifter Årets resultat

42 Regnskab 2011 Opgørelse af kassebeholdningen Primo januar Årets resultat Overført til Plus 3 Konto (Nordea) Kassebeholdning På aftalekonti Fra til Fra til? Kassebeholdning i alt pr

43 Vejlby Strand Grundejerforening Spørgsmål til regnskabet 2011?

44 Vejlby Strand Grundejerforening Kan regnskabet 2011 godkendes? Regnskabet blev godkendt

45 Vejlby Strand Grundejerforening 5. Dagsorden ifølge vedtægterne For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget for efterfølgende år. 5. Forslag fra medlemmerne. (Forslagene anføres i fuld ordlyd.) 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg, Marlene D. Gemmer, Carsten Johansen 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 8. Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleant. 9. Eventuelt.

46 Vejlby Strand Grundejerforening Budget 2013 v/inger Grethe Eger

47 Budget 2013 Indtægter Kontingent Øvrige indtægter Renter I alt

48 Budget 2013 Udgifter Postkassehuset El Vedligehold I alt

49 Budget 2013 Udgifter Generalforsamling Mad Dirigent Stemmesedler I alt

50 Budget 2013 Udgifter Bestyrelsesmøde mv Mad til møder 462 Gaver 408 Turistforening Kørsel I alt

51 Budget 2013 Udgifter Kontorhold m.v Porto Fotokopier/diverse Hjemmeside Regnskabsprogram PBS/NETS Papir, toner m.v I alt

52 Budget 2013 Udgifter Administration Revision Telefongodtgørelse I alt

53 Budget 2013 Udgifter Veje/stier/grønne områder Snerydning Entreprenør Bænke Boldbane Legeplads serviceaftale Græsslåning + diverse diverse I alt

54 Budget 2013 Udgifter Forsikringer Affaldsindsamling Hjertestarter Drænbidrag Nye investeringer I alt

55 Budget 2013 Året Indtægter udgifter Årets resultat

56 Vejlby Strand Grundejerforening Spørgsmål til budgettet?

57 Vejlby Strand Grundejerforening Kan budgettet for 2013 godkendes? Budgettet blev godkendt

58 Vejlby Strand Grundejerforening 5. Dagsorden ifølge vedtægterne For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget for efterfølgende år. 5. Forslag fra medlemmerne. (Forslagene anføres i fuld ordlyd.) 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg, Marlene D. Gemmer, Carsten Johansen 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 8. Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleant. 9. Eventuelt.

59 Vejlby Strand Grundejerforening Forslag fra medlemmerne (Forslagene anføres i fuld ordlyd)

60 Vejlby Strand Grundejerforening Der er ikke indkommet forslag

61 Vejlby Strand Grundejerforening 5. Dagsorden ifølge vedtægterne For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget for efterfølgende år. 5. Forslag fra medlemmerne. (Forslagene anføres i fuld ordlyd.) 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg, Marlene D. Gemmer, Carsten Johansen 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 8. Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleant. 9. Eventuelt.

62 Vejlby Strand Grundejerforening Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg: Marlene D. Gemmer (modtager ikke genvalg) Carsten Johansen (modtager genvalg)

63 Vejlby Strand Grundejerforening Formanden skal ifølge vedtægternes 9 stk. 1 vælges af generalforsamlingen: På valg er Carsten Johansen Er der andre forslag?

64 Vejlby Strand Grundejerforening Formand blev: Carsten Johansen

65 Vejlby Strand Grundejerforening Valg af nyt bestyrelsesmedlem På valg: Marlene D. Gemmer (modtager ikke genvalg)

66 Vejlby Strand Grundejerforening Forslag til nyt bestyrelsesmedlem? 1:Susanne Lassen 2:? 3:?

67 Vejlby Strand Grundejerforening Nyvalgt bestyrelsesmedlem blev: 1:Susanne Lassen

68 Vejlby Strand Grundejerforening 5. Dagsorden ifølge vedtægterne For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget for efterfølgende år. 5. Forslag fra medlemmerne. (Forslagene anføres i fuld ordlyd.) 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg, Marlene D. Gemmer, Carsten Johansen 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 8. Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleant. 9. Eventuelt.

69 Vejlby Strand Grundejerforening Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

70 Vejlby Strand Grundejerforening Forslag til bestyrelses suppleanter? 1:Janni Søgaard 2:Kaj Mortensen 3:?

71 Vejlby Strand Grundejerforening Nyvalgte bestyrelses suppleanter blev: 1:Janni Søgaard 2:Kaj Mortensen

72 Vejlby Strand Grundejerforening 5. Dagsorden ifølge vedtægterne For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget for efterfølgende år. 5. Forslag fra medlemmerne. (Forslagene anføres i fuld ordlyd.) 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg, Marlene D. Gemmer, Carsten Johansen 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 8. Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleant. 9. Eventuelt.

73 Vejlby Strand Grundejerforening Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleant

74 Vejlby Strand Grundejerforening Forslag til revisorer? 1:Hans Georg Pørksen 2:Poul Frederik Olsen 3:?

75 Vejlby Strand Grundejerforening Valgte revisorer: 1:Hans Georg Pørksen 2:Poul Frederik Olsen

76 Vejlby Strand Grundejerforening Forslag til revisor suppleant? 1:Orla Andersen 2:?

77 Vejlby Strand Grundejerforening Valgt revisor suppleant blev: 1:Orla Andersen

78 Vejlby Strand Grundejerforening 5. Dagsorden ifølge vedtægterne For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget for efterfølgende år. 5. Forslag fra medlemmerne. (Forslagene anføres i fuld ordlyd.) 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg, Marlene D. Gemmer, Carsten Johansen 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 8. Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleant. 9. Eventuelt.

79 Vejlby Strand Grundejerforening Eventuelt? 1:Toiletbygning 2:Antenneforening 3:NVR-størrelse på skraldespande

80 Vejlby Strand Grundejerforening Toiletbygning

81 Vejlby Strand Grundejerforening Antenneforening?

82 Danmarks største frie, uafhængige antenneforening

83 Glenten medlemmer Ingen profit Forhandler selvstændigt med programudbyderne 5 pakkevalg à la carte TV Radio IP telefoni internet Leverer til 6 foreninger Hovedstation på niveau med de bedste, såsom TV2

84 Hvordan medlem? Der leveres til medlemmer alle får del i et evt. overskud Alle slags medlemmer betaler det samme for TV og internet og får det samme Fuldt medlemskab Foreningen nedlægges Associeret medlemskab Levering til hovedstation Glenten administrerer Fuldt kontingent Associeret medlemskab Levering til hovedstation Foreningen administrerer Begrænset kontingent

85 flere analoge valgmuligheder

86 Digitalt kodet TV 3, 3+, Puls sport børn Pakke 1 musik nyheder News, Charlie, Film, ZULU oplevelse spansk, italiensk Viasat golf 4, 5, 6

87 Priser på bokse og kort: Til TV uden egen boks: SD boks (Mpeg2): 250,- HD boks (Mpeg4): 890,- Til kodet TV: Nye TV: CA modul: 350,- Til alle TV: Kort: 250,-

88 Internetpriser pr Hastighed Pris pr. måned op til 4 /2 Mbit 99,-. 20 /2 Mbit 149,- 8/8 Mbit 149,- 20/20 Mbit 199,- 50/20 Mbit 249,- 100/20 Mbit 299,-

89 Selvbetjening Træder i kraft pr. 1. januar 2011 Moderne, fleksibelt, automatisk og brugervenligt Her kan man: - foretage pakkeskift. - bestille internet og telefoni. - bestille á la carte tv-programmer. - foretage flytning og overdragelse. - betale regninger og meget mere...

90 Boks/kort købes. Ingen leje Oprettelsesgebyr på modems, men ingen leje Simpel teknik på bokse Flere TV valg Ingen, der skal tjene penge billigt internet selvbetjening

91 Uden sammenhold Ingen frie antenneforeninger

92 YouSee Glenten Internet 20/ Kodet TV i alle rum fra (2) Fuldpakken (kon. 600?) Kortafgifter 800 (??) 0 Start forfra I alt

93 Vejlby Strand Grundejerforening TAK for i dag! Og en rigtig god sommer til Jer alle ;-)

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling Budgetspecifikation: Programafgifter i 2006. Budgetspecifikation: Honorarer og forsikring i 2006. Revideret regnskab

Læs mere

Medlemsinformation Juni 2014

Medlemsinformation Juni 2014 Medlemsinformation Juni 2014 ERIKSMINDE MEDIENET KABEL TV - BREDBÅND - TELEFONI - ALARMSYSTEM Digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Velkommen til Eriksminde Foreningen byder velkommen

Læs mere

Velkommen til. ordinær generalforsamling i

Velkommen til. ordinær generalforsamling i Velkommen til ordinær generalforsamling i Dagsorden 1. Valg af dirigent. Punkt 1: Valg af dirigent. Forslag: Bestyrelsen foreslår Henrik Welinder, fra RSM Plus. Valg af stemmetæller Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Fredensborg Søparks Antenneforening www.fsanet.dk mit.fsanet.dk

Fredensborg Søparks Antenneforening www.fsanet.dk mit.fsanet.dk Fredensborg Søparks Antenneforening indkalder til ordinær generalforsamling onsdag den 30.4.2014 kl. 19.30 i Fredensborghusene, Bakkedraget 43, 3480 Fredensborg. Tlf. 4848 3202 (tidligere annonceret til

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Din forbindelse til fremtiden

Din forbindelse til fremtiden Danmarks mest fleksible TV-løsning Referat af generalforsamling Billigere mobiltelefoni 3 Formanden har ordet 5 Hvem er hr. og fru NALNET? 7 Referat af generalforsamling 12.02.2014 8 Kanaloversigt 10 NAL

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014

Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014 Agenda for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Aflæggelse af beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

Glenten. En verden af oplevelser. Orientering fra din forening - Glentevejs Antennelaug. Køb 6 kanaler - betal for 3!

Glenten. En verden af oplevelser. Orientering fra din forening - Glentevejs Antennelaug. Køb 6 kanaler - betal for 3! Glenten Nr. 02 - oktober 2010 En verden af oplevelser Køb 6 kanaler - betal for 3! Nu kun 7,44 kr. (md./husstand) Verdenshistorien præsenteret på en relevant og spændende måde. Dokumentarfilm i høj kvalitet

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 4 2 0 1 3 Referat fra den ekstraordinære generalforsamling Tirsdag den 29. oktober 2013 Nye vedtægter Bestyrelsen samt kontakter Med venlig hilsen Bestyrelsen

Læs mere

ORIENTERING. glentevejs antennelaug. Læs om fordelen ved en DVB-C box. 28Logo konkurrence. 4Glentens kapacitet i nettet

ORIENTERING. glentevejs antennelaug. Læs om fordelen ved en DVB-C box. 28Logo konkurrence. 4Glentens kapacitet i nettet ORIENTERING oktober 2008 glentevejs antennelaug 4Glentens kapacitet i nettet 03 Læs om fordelen ved en DVB-C box 18Programafstemning 2009 28Logo konkurrence 02 ORIENTERING >> 2/2008 kontakt vedrørende:

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2013 Læssøesgade 9, 3.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2013 Medlemsadministration

Læs mere

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIdE 14 LEDEREN fra formanden Velkommen til læserne af det første antenneblad i år. - Året, vi nu har bag os, har været et godt år for Antennelauget. Vi har formået, trods

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet.

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Karlslunde, juni 2005 Sommerhilsen 2005 fra bestyrelsen Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Konstituering

Læs mere

Indkaldelse. til ordinær generalforsamling 2014 i Grundejerforeningen Bellishaven. Torsdag den 3. April 2014 kl. 19.30 i mødelokalet på Pilehaveskolen

Indkaldelse. til ordinær generalforsamling 2014 i Grundejerforeningen Bellishaven. Torsdag den 3. April 2014 kl. 19.30 i mødelokalet på Pilehaveskolen Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2014 i Grundejerforeningen Bellishaven Torsdag den 3. April 2014 kl. 19.30 i mødelokalet på Pilehaveskolen Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Grundejerforeningen Boelsvang. Beretning og Årsregnskab 2014

Grundejerforeningen Boelsvang. Beretning og Årsregnskab 2014 Grundejerforeningen Boelsvang Beretning og Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 3 Ledelsens påtegning af regnskabet 4 Revisorernes påtegning af regnskabet 5 Bestyrelsens

Læs mere

DIANALUND ANTENNEFORENING. ordinær generalforsamling. onsdag den 30. marts 2011 kl. 19,00 i. Holbergskolens Multisal

DIANALUND ANTENNEFORENING. ordinær generalforsamling. onsdag den 30. marts 2011 kl. 19,00 i. Holbergskolens Multisal DIANALUND ANTENNEFORENING ordinær generalforsamling onsdag den 30. marts 2011 kl. 19,00 i Holbergskolens Multisal Referat 1. Valg af dirigent. Knud Erik Kamstrup valgt 2. Beretning. Dianalund Antenneforenings

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 6.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MATR. NR. 1 DO BAASTRUP ÅRSRAPPORT 1.7.2006-30.6.2007. Godkendt på foreningens generalforsamling den. dirigent

GRUNDEJERFORENINGEN MATR. NR. 1 DO BAASTRUP ÅRSRAPPORT 1.7.2006-30.6.2007. Godkendt på foreningens generalforsamling den. dirigent GRUNDEJERFORENINGEN MATR. NR. 1 DO BAASTRUP ÅRSRAPPORT 1.7.2006-30.6.2007 Godkendt på foreningens generalforsamling den dirigent Grundejerforeningen Matr.nr. 1 DO Baastrup INDHOLDSFORTEGNELSE Side Formandens

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg. Referat. Ordinær generalforsamling. Vestre Baadelaug. Torsdag 22. Marts 2012. Ref.

VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg. Referat. Ordinær generalforsamling. Vestre Baadelaug. Torsdag 22. Marts 2012. Ref. VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag 22. Marts 2012 Ref. Solveig Lundtoft 1 Indledning: Generalforsamlingen startede klokken 19.00 med

Læs mere