Transportanalyse. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Vedlagt en opsamling på transportanalysen for jeres bedrift.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Transportanalyse. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Vedlagt en opsamling på transportanalysen for jeres bedrift."

Transkript

1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Transportanalyse Vedlagt en opsamling på transportanalysen for jeres bedrift. Resumé Generelt løser bedriften de undersøgte transportopgaver på en god og økonomisk konkurrencedygtig måde. Fokusområder i transporten bør være kvalitet i grovfoderet og rettidighed i gylleudbringningen uden strukturskader. Bedriftens størrelse og medarbejderantal gør, at transportløsninger med en vis fleksibilitet er en fordel. Når transportløsninger optimeres, er det vigtigt at forholde sig til antallet af traktorer og nødvendigt antal medarbejdere. Slætgræs løsningen med de to snittevogne er ok. Ved udskiftning bør der laves en sammenlignende beregning med brug af frakørselsvogne og lejet finsnitter til alt grovfoder, eller kombivogne. Majshelsæd de to mindre Baastrupvogne kan med fordel erstattes af en større vogn, når de skal udskiftes. Det vil dog reducere fleksibiliteten i transportsystemet. Afhængigt af trækkraftbehovet bør kunne spares op til 2 4 kr. pr. ton. Det bliver dog totalt kun til et sted mellem til kr. pr. år. Med andre ord det skal være et ønske om at kunne nøjes med én større vogn, da besparelse en lille. For at hæve kapaciteten på gylleudbringningen kan der suppleres med maskinstation eller traktor + vogn løsning til transport af gylle, da der går meget tid på landevejen. Umiddelbart er kran på transportvogn i kombination med buffertank den bedste løsning men også den dyreste. Der bør kunne spares 2-5 kr. pr. ton gylle, eller i alt ca til kr. pr. år. Hertil kommer fordelen ved en stærkt forøget kapacitet på gylleudbringningen. Til markgrupperne længst fra ejendommen tager transport til og fra mark over en time pr. læs gylle, og transportkapaciteten er kun 19 ton i timen. På markgrupperne tættest på ejendommen er kapaciteten inkl. udbringning efter jeres oplysninger op til 100 ton i timen. Korntransport er en mindre opgave på denne bedrift, og der foreslås ingen alternativer. 1

2 MÅL FOR TRANSPORTANALYSEN 3 BEDRIFTSBESKRIVELSE 3 FORUDSÆTNINGER 6 ANALYSEMETODE 6 KONKLUSION 8 BILAG 9 2

3 Mål for transportanalysen Bedriften har et stort transportbehov på grovfoder og gylle samt salgsafgrøder. Der er ikke ønske om at reducere i medarbejderstaben, da man har et godt arbejdsmiljø og gerne vil fastholde alle medarbejdere. Transportanalysen skal afdække, om der er transportopgaver, som kunne løses billigere eller med større kvalitet ved alternative transportløsninger. Der sættes fokus på gylle, grovfoder majs og græs, salgsafgrøder korn. Bedriftsbeskrivelse xxxxxxxxxxxxxs 584 ha drives i samdrift med XXXXXXXXXs ejendom, alt ca. 660 ha, hvoraf de ca. 180 ha er forpagtet. I markplanen nedenfor er kun medtaget afgrødefordeling for XXXXXXXXXXs 584 ha. Markplan XXXXXXXXXX: 2009 [ha] 2010 [ha] Silomajs Kløvergræs, (afgræsning) + slæt Grønkorn og ært Vinterhvede Vedvarende græs Øvrige I alt Markerne grupperet i 7 grupper med følgende afgrødefordeling og afstande via normale færdselsveje (2010): Areal [ha] Markgruppe Afstand [km] Salgsafgrøder Grovfoder-græs Husdyrgødning Halm Grovfoder-majs 1 0,5 0 76,51 69, ,0 0 60,88 109,38-59,90 3 5,0 0 47,61 101,23-53,62 4 6,5 0 54,52 70,59-33,07 5 8,5 90,97 6,00 90,97 90, ,98 0,62 12,98 12, ,6 22,77 30,37 12, Sum 116,6 268,9 484,7 116,6 146,6 3

4 Afgrøderne er delvis placeret i markgrupper efter sædskiftehensyn og transportafstand. Dette ses i nedenstående tabel (2010). En lille værdi for arrondering betyder lille transportafstand mellem mark og lager. Salgsafgrøder Grovfoder-græs Husdyrgødning Halm Grovfoder-majs Arrondering [km] 8,83 4,54 5,68 8,83 5,34 Samlet areal [ha] 116,55 268,91 484,68 116,55 146,59 Gennemsnitlig transportmængde ton/ha] 7,22 24,03 36,56 2,98 30,89 Grovfoderet er altså hensigtsmæssigt placeret tættere på lagrene end salgsafgrøderne. Der malkes ca. 550 køer, og tyrekalvene sælges til opfedning. Bedriftens produktion af dybstrøelse udgør ca ton, mens der produceres ca ton gylle. Der køres yderligere ca ton gylle ud med bedriftens materiel. Uddrag af maskinparken ses nedenfor. Transport med lastbil hæmmes af mange småbyer og sving, så lastvogn er ikke hurtigere end traktor + vogn løsninger. Traktor + 25 tons vogn på Dolly vurderes at være en bedre løsning end lastvogn, hvis man selv skal forbedre gylletransporten. 4

5 Maskinliste Type Betegnelse Årgang Timer Værdi (kr.)* Bemærkning Traktorer NH TG 230 Kører snittevogn 1 og gylle NHTG 190 Kører snittevogn Puma 210 nr. 1 Kører Båstrupvogn Puma 210 nr 2 Kører Båstrupvogn Høst Skærlægger m/ crimp 1 Butterfly ha om dagen Skærlægger m/ crimp 2 Butterfly samlet Snittevogn nr m3 Strautmann Mega Vitesse Snittevogn nr m3 Strautmann Mega Vitesse Finsnitter lejes Båstrupvogn 1 32 m Båstrupvogn 2 32 m Mestjøvogn 1 60 m3 køres af fremmed traktor Mestjøvogn 2 60 m3 køres af fremmed traktor Jordbearbejdning - Gødskning Gyllevogn 25 tons Planteværn Egen sprøjte Diverse Samson PG 25 m/ kran. 24 m 3-5 læs i timen hjemme, slangebom, 6 m kørsel til markgruppe 5 sortjordsnedfælder. TG tager 45 minutter (8,5 km) Gyllelager tons lager v/ markgruppe 4 *Værdien er skønnet udfra en forventet salgspris i kontanthandel. Denne kan variere meget fra hvad der kan opnås i forbindelse med en byttehandel. De angivne priser kan anvendes til beregning af aktuelle omkostninger og overvejelser omkring salg. 5

6 Forudsætninger Analysemetode Der er anvendt afgrødeplacering, udbytter og gødningsmængder fra dyrkningsplan (Mark Online). Markgrupper og vejafstande som i ovenstående tabel Maskinliste skønnet værdi som maskinlisten ovenfor, beregningerne på transport omfatter de traktorer, der er nævnt ovenfor. Medarbejder timeløn er sat til 175 kr. i timen, effektivitet på maskiner til 75 procent. Der er regnet med 1,5 m 3 grovfoder til 1 ton transportvægt. Timepris vognmand kr. pr. time Lagre der er regnet med centralt placerede lagre. Dette er retvisende, undtagen for de ton gyllelager ved markgruppe 4. Der er beregnet transportbehov for markplan 2009 og 2010 for følgende varetyper: Slætgræs. Majshelsæd. Gylle. Korn. Der er opstillet beregninger over medgået tid og omkostninger til transport ved den nuværende løsning samt en alternativ løsning. Da sædskifter og samlede transportbehov indenfor varemængderne er de samme i 2009 og 2010, er de beregnede økonomiske nøgletal for transportløsningerne på samme niveau i for 2009 og Slætgræs Kløvergræsset skårlægges med eget udstyr, og efter vejring klares snitning og hjemtransport i 2 stk. Strautmann MegaVitesse 43 m 3 snittervogne. Selve transportdelen af denne opgave omfatter ca tons græs i 2009 og ca tons i 2010 (ved 34 procent tørstof). Omkostningen til transport er 697 kr. i timen - svarende til 21 kr. pr. ton eller totalt ca kr. pr. år. Et alternativ kunne være snitning med selvkørende finsnitter og transport med samme vognsæt, som anvendes til majshelsæd. Her er omkostningen dog kun en anelse mindre, nemlig 19 kr. pr ton. Kapacitetsmæssigt løser snittervognene transportopgaven ret godt, fordi kløvergræsset er placeret i de markgrupper, som ligger tættest på ejendommen og dermed lagrene. Det afgørende bliver prisen på snitningen. Virksomheden sætter pris på den fleksibilitet, som snittevognene giver, hvorfor det næppe bør prioriteres at ændre denne transportopgave, før de to snittevogne står overfor udskiftning. 6

7 Majshelsæd Majsen finsnittes med selvkørende finsnitter af maskinstation, og der køres fra med to stk. 32 m 3 Baastrupvogne med egne traktorer foran og 2 stk. 60 m 3 Metsjö vogne med lejede traktorer. Placeringen af majsmarkerne betyder, at der i gennemsnit er godt 5 km fra mark til fodersilo. De to Baastrupvogne har ikke så stor kapacitet, så kan det være økonomisk fordelagtigt at udskifte de to med en større vogn? Det afhænger blandt andet af handelsprisen på de to vogne, der skal sælges, og prisen på et alternativ. Beregninger viser, at hvis en alternativ vogn kan købes for kr., og de to gamle sælges for kr. pr. stk., kan omkostningen pr. ton majs sænkes med 2 til 4 kr. Kapacitetsmæssigt er det inklusive de to lejede 60 m 3 vogne nok at supplere med en 60 m 2 vogn som alternativ til de to mindre Baastrup vogne. Men det betyder samtidig, at der skal ske en tilpasning af traktorkapaciteten, og at de to Baastrupvogne så heller ikke kan løse transportopgaver andre steder i produktionen. Gylle Gylletransport foregår ligesom udbringningen med Samson PG25 og NH TG230 traktor. Der er 24 m slangebom og sortjordnedfælder. Den ret store behandlede gyllemængde betyder, at der medgår meget tid til transport. For de ton, der vedrører denne analyse, bruges der omkring 360 timer til transport så kommer udbringningen udover. Det betyder, at der kan hentes mange timers kapacitet på gyllevognen, hvis der anvendes en alternativ transportmetode til gyllen. Egne omkostninger til transport af gyllen er opgjort til ca. 20 kr. pr. ton eller totalt ca kr. pr. år. Brug af lastvogn til denne gylletransport bør kunne fås i samme prisleje. En prisaftale på timebasis bør tage forbehold for ventetid ved buffertank, da denne ventetid hurtigt kan blive dyr. Et robust alternativ er brugen af en 25 ton gyllevogn med dolly til at klare transporten, evt. suppleret med buffertank. Når bedriften har traktorer til rådighed, og en sådan vogn anslås prismæssigt til at koste kr., kan der spares 3 5 kr. pr. ton gylle transporteret, igen afhængigt af behovet og tilpasningen af buffertank. Løsningen anbefales, hvis der opstår kapacitetsproblemer på gylleudbringningen. Korn Salgsafgrøderne er hensigtsmæssigt placeret i de markgrupper, der ligger længst fra ejendommens lagre, i gennemsnit 8,6 km fra ejendommen. Der er ikke umiddelbart kapacitetsproblemer i forhold til at holde mejetærskeren kørende. Den begrænsende anvendelse af og fokus på salgsafgrøder på ejendommen betyder, at der ikke er behov for ændringer på dette område. Figuren nedenfor viser et høstforløb med en mejetærskerkapacitet på 16 ton i timen (2 ha vinterhvede i timen effektivt). Her er en vognkapacitet på 16 tons minimum for at holde mejetærskeren kørende ved en vejafstand på 8,6 km. 7

8 Oversigt over lagerpositioner Høstmaskine [kg] Hjemmelager [kg] Vogn 1 [kg] Vogn 2 [kg] Buffer [kg] Total [kg] Konklusion Generelt løser bedriften de undersøgte transportopgaver på en god og økonomisk konkurrencedygtig måde. Fokusområder i transporten bør være kvalitet i grovfoderet og rettidighed i gylleudbringningen uden strukturskader. Bedriftens størrelse og medarbejderantal gør, at transportløsninger med en vis fleksibilitet er en fordel. Når transportløsninger optimeres, er det vigtigt at forholde sig til antallet af traktorer og nødvendigt antal medarbejdere. Slætgræs løsningen med de to snittevogne er ok. Ved udskiftning bør der laves en sammenlignende beregning med brug af frakørselsvogne og lejet finsnitter til alt grovfoder, eller kombivogne. Majshelsæd de to mindre Baastrupvogne kan med fordel erstattes af en større vogn, når de skal udskiftes. Det vil dog reducere fleksibiliteten i transportsystemet. Afhængigt af trækkraftbehovet bør kunne spares op til 2 4 kr. pr. ton. Det bliver dog totalt kun til et sted mellem til kr. pr. år. Med andre ord det skal være et ønske om at kunne nøjes med én større vogn, da besparelse en lille. For at hæve kapaciteten på gylleudbringningen kan der suppleres med maskinstation eller traktor + vogn løsning til transport af gylle, da der går meget tid på landevejen. Umiddelbart er kran på transportvogn i kombination med buffertank den bedste løsning men også den dyreste. Der bør kunne spares 2-5 kr. pr. ton gylle, eller i alt ca til kr. pr. år. Hertil kommer fordelen ved en stærkt forøget kapacitet på gylleudbringningen. Til markgrupperne længst fra ejendommen tager transport til og fra mark over en time pr. læs gylle, og transportkapaciteten er kun 19 ton i timen. På markgrupperne tættest på ejendommen er kapaciteten inkl. udbringning efter jeres oplysninger op til 100 ton i timen. Korntransport er en mindre opgave på denne bedrift, og der foreslås ingen alternativer. 8

9 Bilag Forudsætninger for salgsafgrøder Forudsætninger for grovfoder-græs Forudsætninger for maskine 1: CASE PUMA 210 (1) Forudsætninger for maskine 1: NH TG 190 Købspris [DKK] Købspris [DKK] Rente 6% [procent] Rente 6% [procent] Værditab pr. år 15% [procent] Værditab pr. år 15% [procent] Investeringens levetid 5 [år] Investeringens levetid 6 [år] Slutværdi ved endt levetid [DKK] Slutværdi ved endt levetid [DKK] Gennemsnitlige årlige omkostninger (GO) [DKK/år] Gennemsnitlige årlige omkostninger (GO) [DKK/år] Forudsætninger for maskine 2: Båstrup Forudsætninger for maskine 2: Strautmann Købspris [DKK] Købspris [DKK] Rente 6% [procent] Rente 6% [procent] Værditab pr. år 12% [procent] Værditab pr. år 15% [procent] Investeringens levetid 8 [år] Investeringens levetid 6 [år] Slutværdi ved endt levetid [DKK] Slutværdi ved endt levetid [DKK] Gennemsnitlige årlige omkostninger (GO) [DKK/år] Gennemsnitlige årlige omkostninger (GO) [DKK/år] Forudsætninger for husdyrgødning Forudsætninger for halm Forudsætninger for maskine 1: NH TG230 Forudsætninger for maskine 1: traktor Købspris [DKK] Købspris [DKK] Rente 6% [procent] Rente 6% [procent] Værditab pr. år 15% [procent] Værditab pr. år 15% [procent] Investeringens levetid 4 [år] Investeringens levetid 5 [år] Slutværdi ved endt levetid [DKK] Slutværdi ved endt levetid [DKK] Gennemsnitlige årlige omkostninger (GO) [DKK/år] Gennemsnitlige årlige omkostninger (GO) [DKK/år] Forudsætninger for maskine 2: Samson PG 25 Forudsætninger for maskine 2: vogn Købspris [DKK] Købspris [DKK] Rente 6% [procent] Rente 6% [procent] Værditab pr. år 17% [procent] Værditab pr. år 15% [procent] Investeringens levetid 6 [år] Investeringens levetid 10 [år] Slutværdi ved endt levetid [DKK] Slutværdi ved endt levetid [DKK] Gennemsnitlige årlige omkostninger (GO) [DKK/år] Gennemsnitlige årlige omkostninger (GO) [DKK/år] Forudsætninger for grovfoder-majs Forudsætninger for maskine 1: Case Puma 210 (2) Købspris [DKK] Rente 6% [procent] Værditab pr. år 15% [procent] Investeringens levetid 5 [år] Slutværdi ved endt levetid [DKK] Gennemsnitlige årlige omkostninger (GO) [DKK/år] Forudsætninger for maskine 2: Ny frakørselsvogn Købspris Rente Værditab pr. år Investeringens levetid Slutværdi ved endt levetid Gennemsnitlige årlige omkostninger (GO) [DKK] 6% [procent] 15% [procent] 10 [år] [DKK] [DKK/år] 9

10 Resultater Transportsystem salgsafgrøder Transportsystem grovfoder-græs Tidsforbrug kørsel 35;18 [timer;minutter] Tidsforbrug kørsel 144;4 [timer;minutter] Total ventetid 41;0 [timer;minutter] Total ventetid 9;54 [timer;minutter] Total læsse- og aflæssetid 6;50 [timer;minutter] Total læsse- og aflæssetid 59;24 [timer;minutter] Total transporttid 110;50 [timer;minutter] Total transporttid 284;30 [timer;minutter] Variable omkostninger maskine [DKK/h] Variable omkostninger maskine [DKK/h] Variable omkostninger maskine 2 10 [DKK/h] Variable omkostninger maskine 2 50 [DKK/h] Egen transport - Totale omkostninger pr. år [DKK/år] Egen transport - Totale omkostninger pr. år [DKK/år] Egen transport - Totale omkostninger pr. ton 74 [DKK/ton] Egen transport - Totale omkostninger pr. ton 21 [DKK/ton] Samlede omkostninger pr. time for eget udstyr med løn 447 [DKK/h] Samlede omkostninger pr. time for eget udstyr med løn 697 [DKK/h] Brændstofforbrug pr. år [liter] Brændstofforbrug pr. år [liter] Brændstofomkostninger pr. år [DKK] Brændstofomkostninger pr. år [DKK] Flyttede varer 652 [ton/år] Flyttede varer [ton/år] Flyttede varer 5,88 [ton/time] Flyttede varer 24,00 [ton/time] Liter diesel pr. ton vare pr. km. 0,40 [liter/ton/km] Liter diesel pr. ton vare pr. km. 0,19 [liter/ton/km] Kg. CO2 pr. liter diesel 2,78 [kg / liter] Kg. CO2 pr. liter diesel 2,78 [kg / liter] Kg. CO2 pr. ton flyttet vare pr. km. 1,10 [kg / ton/km] Kg. CO2 pr. ton flyttet vare pr. km. 0,52 [kg / ton/km] Transportsystem husdyrgødning Transportsystem halm Tidsforbrug kørsel 359;30 [timer;minutter] Tidsforbrug kørsel 8;37 [timer;minutter] Total ventetid 0;0 [timer;minutter] Total ventetid 1;0 [timer;minutter] Total læsse- og aflæssetid 0;0 [timer;minutter] Total læsse- og aflæssetid 2;0 [timer;minutter] Total transporttid 479;20 [timer;minutter] Total transporttid 15;29 [timer;minutter] Variable omkostninger maskine [DKK/h] Variable omkostninger maskine [DKK/h] Variable omkostninger maskine 2 20 [DKK/h] Variable omkostninger maskine 2 10 [DKK/h] Egen transport - Totale omkostninger pr. år [DKK/år] Egen transport - Totale omkostninger pr. år [DKK/år] Egen transport - Totale omkostninger pr. ton 20 [DKK/ton] Egen transport - Totale omkostninger pr. ton 30 [DKK/ton] Samlede omkostninger pr. time for eget udstyr med løn [DKK/h] Samlede omkostninger pr. time for eget udstyr med løn 519 [DKK/h] Brændstofforbrug pr. år [liter] Brændstofforbrug pr. år 341 [liter] Brændstofomkostninger pr. år [DKK] Brændstofomkostninger pr. år [DKK] Flyttede varer [ton/år] Flyttede varer 272 [ton/år] Flyttede varer 36,02 [ton/time] Flyttede varer 17,55 [ton/time] Liter diesel pr. ton vare pr. km. 0,16 [liter/ton/km] Liter diesel pr. ton vare pr. km. 0,15 [liter/ton/km] Kg. CO2 pr. liter diesel 2,78 [kg / liter] Kg. CO2 pr. liter diesel 2,78 [kg / liter] Kg. CO2 pr. ton flyttet vare pr. km. 0,44 [kg / ton/km] Kg. CO2 pr. ton flyttet vare pr. km. 0,40 [kg / ton/km] Transportsystem grovfoder-majs Tidsforbrug kørsel Total ventetid Total læsse- og aflæssetid Total transporttid Variable omkostninger maskine 1 Variable omkostninger maskine 2 Egen transport - Totale omkostninger pr. år Egen transport - Totale omkostninger pr. ton Samlede omkostninger pr. time for eget udstyr med løn 66;47 [timer;minutter] 12;30 [timer;minutter] 20;50 [timer;minutter] 133;29 [timer;minutter] 297 [DKK/h] 10 [DKK/h] [DKK/år] 16 [DKK/ton] [DKK/h] Brændstofforbrug pr. år [liter] Brændstofomkostninger pr. år [DKK] Flyttede varer [ton/år] Flyttede varer 37,25 [ton/time] 10

Transport og logistikanalyse

Transport og logistikanalyse Flemming Grysbæk Sørvadvej 26 7500 Holstebro Transport og logistikanalyse 1. Mål for transportanalysen Det primære mål er at vurdere den nuværende transport på ejendommen. Det har ligeledes fokus at se

Læs mere

Transport og logistik

Transport og logistik xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Transport og logistik 1. Mål for transportanalysen Det primære mål er at optimere transporten i forbindelse med høst på ejendommen. Resultaterne skal anvendes i

Læs mere

Kapacitetsmålinger i 2010 v/ Nørreå

Kapacitetsmålinger i 2010 v/ Nørreå Kapacitetsmålinger i 2010 v/ Nørreå v/ Jens J. Høy, AgroTech Der er i 2010 gennemført registreringer og målinger i forbindelse med høst og opbevaring af græs fra lavbundsarealerne langs Nørreå, billede

Læs mere

ANALYSER MED FMS - ET PLANLÆGNINGSVÆRKTØJ TIL STALD OG MARK

ANALYSER MED FMS - ET PLANLÆGNINGSVÆRKTØJ TIL STALD OG MARK ANALYSER MED FMS - ET PLANLÆGNINGSVÆRKTØJ TIL STALD OG MARK Michael Højholdt Mikkel Gejl Hansen Aabenraa 5. juni 2017 INDHOLD 1. Formål med FMS og anvendelse af FMS 2. Indsamling, validering og anvendelse

Læs mere

En landmand med 170 hektar planteavl regner på, hvad det har kostet at så med eget kombisåsæt. Der foreligger følgende oplysninger:

En landmand med 170 hektar planteavl regner på, hvad det har kostet at så med eget kombisåsæt. Der foreligger følgende oplysninger: 79 8. Maskiner Opgave 8.1. Maskinomkostninger ved såning En landmand med 170 hektar planteavl regner på, hvad det har kostet at så med eget kombisåsæt. Der foreligger følgende oplysninger: Vedligeholdelse

Læs mere

Kend dine fremstillingspris i marken V/ Ole Møller Hansen

Kend dine fremstillingspris i marken V/ Ole Møller Hansen Kend dine fremstillingspris i marken V/ Ole Møller Hansen Budskaber Priser på afgrøder, afgrødevalg, den nærmeste fremtid? Fremstillingspris er jeg konkurrencedygtigt? Hvor kan jeg sætte ind? Hvad kan

Læs mere

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning.

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Niels Tvedegaard 1, Ib Sillebak Kristensen 2 og Troels Kristensen 2 1:KU-Life, Københavns Universitet 2:Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus

Læs mere

Grovfoderproduktion. maskiner skal der til. Bygnings- og Maskinkontoret i Sønderjylland. Læn jer bare tilbage

Grovfoderproduktion. maskiner skal der til. Bygnings- og Maskinkontoret i Sønderjylland. Læn jer bare tilbage Grovfoderproduktion maskiner skal der til Maskinkonsulent Kim Brodersen Bygnings & Maskinkontoret i Mobil : 30 56 00 25 Tirsdag Den. 23 maj 2006 Læn jer bare tilbage 1 Grundlæggende forudsætninger Jævne

Læs mere

HBL Markbrug I/S. Få maskinomkostningerne ned! Mandag d. 26 juni

HBL Markbrug I/S. Få maskinomkostningerne ned! Mandag d. 26 juni HBL Markbrug I/S Få maskinomkostningerne ned! Mandag d. 26 juni V/ Maskinkonsulent Kim Brodersen Bygnings- og Maskinkontoret i Sønderjylland Tlf. (dir.) 74 36 50 87 eller mobil 30 56 00 25 HBL Markbrug

Læs mere

Kornlogistik -Mejetærskning og korntransport. v / Søren Geert-Jørgensen Maskinkonsulent

Kornlogistik -Mejetærskning og korntransport. v / Søren Geert-Jørgensen Maskinkonsulent Kornlogistik -Mejetærskning og korntransport v / Søren Geert-Jørgensen Maskinkonsulent Hvor mange timer har vi til rådighed? Hovedhøst omfatter: Hvede, Vårbyg, Rug, Havre (Raps og Rajgræs) I Gefion tilstræber

Læs mere

Mark og Maskiner et modul i FMS

Mark og Maskiner et modul i FMS En introduktion til Mark og Maskiner en del af planlægningsværktøjet FMS. Udarbejdet af Tina Tind Wøyen, VFL og Michael Højholdt, VFL Mark og Maskiner et modul i FMS Denne introduktion er baseret på Version

Læs mere

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha majsensilage Kl.græsensilage kr pr FE Optimér den økologiske foderforsyning Kirstine Flintholm Jørgensen og William Schaar Andersen Skal man som økologisk mælkeproducent dyrke mere maj, øge selvforsyningsgraden

Læs mere

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

Vil du optimere bundlinien - så kend dine maskinomkostninger. bilag, mens fastsættelse af

Vil du optimere bundlinien - så kend dine maskinomkostninger. bilag, mens fastsættelse af Vil du optimere bundlinien - så kend dine maskinomkostninger En realistisk vurdering af maskinernes kapacitet er nødvendig for at lave en god maskinanalyse. Tema > > Specialkonsulent Michael Højholdt,

Læs mere

Kend dine maskinomkostninger

Kend dine maskinomkostninger Kend dine maskinomkostninger Omkostninger til arbejde og maskiner er en væsentlig post for planteavlerne. En maskinanalyse giver dig mulighed for at vurdere niveauet for omkostninger og sætte fokus på

Læs mere

Tema. Hvad skal majs til biogas koste?

Tema. Hvad skal majs til biogas koste? Hvad skal majs til biogas koste? Brug af autostyring bør gøre det lettere og måske billigere - at så og radrense majsen. Tema > > Specialkonsulent Søren Kolind Hvid, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion

Læs mere

Vedledning i brugen af regnearksmodel til Beregning af indtjening fra planteavl

Vedledning i brugen af regnearksmodel til Beregning af indtjening fra planteavl Vedledning i brugen af regnearksmodel til Beregning af indtjening fra planteavl Indhold Koncept... 1 Indtastningsfelter... 3 Bedriftsoplysninger... 3 Anvender du maskinstation?... 3 Har du ledig arbejdstid?...

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord...2 1. Bedriften...3

Læs mere

Markbrug mod nye mål

Markbrug mod nye mål Markbrug mod nye mål Henrik Frandsen Toftlundvej 7 6780 Skærbæk Onsdag d.1 marts 2006 V/ Maskinkonsulent Kim Brodersen Mail Mkb@bygningskontoret.dk tlf. 74 36 50 87 / 30 56 00 25 Vejen til Lave omkostninger

Læs mere

Markvandring hos Jørgen Gram, Gabøl

Markvandring hos Jørgen Gram, Gabøl Markvandring hos Jørgen Gram, Gabøl V/ Maskinkonsulent Kim Brodersen Bygnings- og Maskinkontoret i Sønderjylland Peberlyk 2, 6200 Aabenraa Tlf. 74 36 50 87 / mobil 30 56 00 25 Vejen til Lave omkostninger

Læs mere

Økonomikonsulent-økologi Keld Dieckmann

Økonomikonsulent-økologi Keld Dieckmann Mere robuste bedrifter ved nabosamarbejder Økonomikonsulent-økologi Keld Dieckmann Formål med nabosamarbejde Bør være en del af bedriftens forretningsplan Udnytte synergier: Økonomisk Produktionsmæssigt

Læs mere

Tilpasningsmuligheder i en dynamisk verden

Tilpasningsmuligheder i en dynamisk verden Tilpasningsmuligheder i en dynamisk verden Erik Sandal Udgangspunkt Korndyrkning skal konkurrere på et verdensmarked med nye aktører Udsigt til ændringer i landbrugsstøtten Omgivelserne ændres hele tiden

Læs mere

Vedledning i brugen af regnearksmodel til beregning af betaling for forpagtning

Vedledning i brugen af regnearksmodel til beregning af betaling for forpagtning Vedledning i brugen af regnearksmodel til beregning af betaling for forpagtning Indhold Formål og målgruppe... 1 Koncept... 1 Vejledning til modellen MED @Risk og risikosimulering... 2 Indtastningsfelter...

Læs mere

ØKOLOGI - Skab overskud i marken med maskinanalyse og et økologisk sædskifte, der giver sund økonomi

ØKOLOGI - Skab overskud i marken med maskinanalyse og et økologisk sædskifte, der giver sund økonomi ØKOLOGI - Skab overskud i marken med maskinanalyse og et økologisk sædskifte, der giver sund økonomi Teknisk rådgiver Søren Trads Møller Økologichef Peter Mejnertsen Dagsorden Maskinanalysen I teorien

Læs mere

Beregn udbytte i kg frø i alt og pr. ha samt udbyttet i kr. i alt og pr. ha. Mængde i kg Mængde pr. ha Udbytte i kr. Udbytte kr.

Beregn udbytte i kg frø i alt og pr. ha samt udbyttet i kr. i alt og pr. ha. Mængde i kg Mængde pr. ha Udbytte i kr. Udbytte kr. 18 3. Planteavl Opgave 3.1. Udbytte i salgsafgrøder På svineejendommen Nygård er der et markbrug med 22 ha vinterraps, 41 ha vinterhvede og 47 ha vinterbyg. Der skal foretages beregninger på udbyttet i

Læs mere

En introduktion til Mark og Maskiner en del af planlægningsværktøjet FMS. Mark og Maskiner et modul i FMS

En introduktion til Mark og Maskiner en del af planlægningsværktøjet FMS. Mark og Maskiner et modul i FMS En introduktion til Mark og Maskiner en del af planlægningsværktøjet FMS. Mark og Maskiner et modul i FMS 29-11-2017 Denne introduktion er baseret på Version 1.70 af værktøjet FMS. Du kan få værktøjet

Læs mere

Sådan får du høstet inden det går galt!

Sådan får du høstet inden det går galt! Sådan får du høstet inden det går galt! v/maskinkonsulent Christian Rabølle Sådan får du høstet inden det går galt! Hvor galt kan det gå? Mejetærskerkapacitet Hvad kan man umiddelbart gøre? Mejetærskerøkonomi

Læs mere

Sådan benchmarker vi!

Sådan benchmarker vi! Sådan benchmarker vi! Carsten Clausen Kock Planteavlskonsulent Sønderjysk Landboforening Disposition Hvad er Targit? Muligheder med Targit? Hvad ser vi? Fra Targit til handling Hvad er Targit og hvorfor?

Læs mere

FAQ SyreN system: Hvorfor sidder syretanken foran på traktoren?

FAQ SyreN system: Hvorfor sidder syretanken foran på traktoren? FAQ SyreN system: Hvorfor sidder syretanken foran på traktoren? 1. SyreN system er bygget til eftermontage på en gyllevogn. Der er ganske enkelt ikke andre steder hvor den kan sidde. 2. For at undgå at

Læs mere

Så er vi klar til sæsonen 2011. Med et par nyheder

Så er vi klar til sæsonen 2011. Med et par nyheder Så er vi klar til sæsonen 2011 Med et par nyheder Husdyrgødning Vi udbringer gylle selvkørende eller med vogn: Vi bruger en Terra Gator 3244 18 m³ i stub- og sortjord, samt i græsmarker. Vor Terra Gator

Læs mere

Få prisen ned og kvaliteten op på dit grovfoder.

Få prisen ned og kvaliteten op på dit grovfoder. Få prisen ned og kvaliteten op på dit grovfoder. Disposition 1. Sådan optimerer jeg. v/ Søren Andersen. 2. Fremstillingsprisen skal ned! Maskinomkostninger er ofte høje Giver alle marker et højt udbytte?

Læs mere

Modelejendom 1 - Planteproduktion uden husdyr og med ekstensivt græs

Modelejendom 1 - Planteproduktion uden husdyr og med ekstensivt græs Bilag 2 Modelejendom 1 - Planteproduktion uden husdyr og med ekstensivt græs Nudrift 1 ¼ af arealet er med ekstensivt græs, som afpudses. Vårsæd, vårsæd, bælgsæd, vintersæd Import af svinegylle: 1067 tons

Læs mere

Arne Munk, SEGES Økologi OMLÆGNING TIL ØKOLOGI?

Arne Munk, SEGES Økologi OMLÆGNING TIL ØKOLOGI? KvægKongres 2016 Herning 29. februar 2016 Arne Munk, SEGES Økologi OMLÆGNING TIL ØKOLOGI? ØKOLOGI? - MIN PRÆSENTATION Markedet bærer økologien frem Overvejelser økologisk kødkvægproduktion Omlægningstjek,

Læs mere

Maskininvestering. Hjælp til Næsgaard Mark. Modulet maskininvestering. Forudsætninger for beregninger. Investeringsberegning.

Maskininvestering. Hjælp til Næsgaard Mark. Modulet maskininvestering. Forudsætninger for beregninger. Investeringsberegning. Modulet maskininvestering smodulet er et tillægsmodul. Du har adgang til det fra følgende steder: - Via maskintakstkartoteket - Via menuen "Værktøjer/ ". For investeringer der er udregnet via kartoteket

Læs mere

Økonomi i wrapproduktion. Maskinkonsulent Christian Rabølle

Økonomi i wrapproduktion. Maskinkonsulent Christian Rabølle Økonomi i wrapproduktion Maskinkonsulent Christian Rabølle Har du tid i overskud? Egen produktion af wrap er: Muligheden for bedre udnyttelse af arbejdskraft og traktorer Nedbringelse af maskinstationsomkostninger

Læs mere

Klimaoptimering. Økologisk bedrift med svineproduktion og planteavl SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE

Klimaoptimering. Økologisk bedrift med svineproduktion og planteavl SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE Klimaoptimering Økologisk bedrift med svineproduktion og planteavl SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE FORBEDRING AF KLIMAREGNSKABET Landbruget bidrager med cirka 25 % af verdens samlede udledning af

Læs mere

Vi er godkendt og registreret til transport af dit foder hos fødevarestyrelsen NYHED. Forsuring. af gylletanke

Vi er godkendt og registreret til transport af dit foder hos fødevarestyrelsen NYHED. Forsuring. af gylletanke 2012 Vi er godkendt og registreret til transport af dit foder hos fødevarestyrelsen NY NY NYHED Forsuring af gylletanke Skårlægning, spredning og rivning Skårlægning af græs, helsæd og ærter med 2 butterfly

Læs mere

FREMTIDENS JORDBEARBEJDNING. Maskinkonsulent Christian Rabølle

FREMTIDENS JORDBEARBEJDNING. Maskinkonsulent Christian Rabølle FREMTIDENS JORDBEARBEJDNING Maskinkonsulent Christian Rabølle FREMTIDENS JORDBEARBEJDNING Maskinstrategi CTF Faste kørespor Jordbehandling er IKKE religion det er et håndværk! Den pløjefrie kirke Den dygtige

Læs mere

Transport/udbringning og logistik

Transport/udbringning og logistik Transport/udbringning og logistik Claus G. Sørensen Danmarks JordbrugsForskning afd. for Jordbrugsteknik Forskningscenter Bygholm Workshop 23. November 2006 Introduktion Vurdering af miljøteknologi (separation)

Læs mere

Konference om reduceret jordbearbejdning 2 dec. 2015 Sonnerupgaard Gods

Konference om reduceret jordbearbejdning 2 dec. 2015 Sonnerupgaard Gods Konference om reduceret jordbearbejdning 2 dec. 2015 Sonnerupgaard Gods Succeskriterier for god maskinøkonomi Tlf. 30 604 603 Email.: kjn@maskinraadgivning.com Privat maskinrådgivning: Maskinanalyser,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rådgivning hvor 1+1 =3. Poul Henningsen, Lyngsø Søndergaard Torben S. Frandsen, Agri Nord

Rådgivning hvor 1+1 =3. Poul Henningsen, Lyngsø Søndergaard Torben S. Frandsen, Agri Nord Rådgivning hvor 1+1 =3 Poul Henningsen, Lyngsø Søndergaard Torben S. Frandsen, Agri Nord Emner Præsentation af bedriften Baggrund for deltagelse i grovfoderskolen Arrondering Mål og handlingsplan for grovfoderproduktion

Læs mere

FarmTest Alternativer til gyllevogne

FarmTest Alternativer til gyllevogne FarmTest Alternativer til gyllevogne Maskiner og planteavl 117 vfl.dk farmtest.dk Titel: Alternativer til gyllevogne Forfatter: Seniorkonsulent Jens J. Høy, AgroTech Review: Maskinkonsulent Kim Brodersen,

Læs mere

Klimaoptimering. Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE

Klimaoptimering. Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE Klimaoptimering Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE FORBEDRING AF KLIMAREGNSKABET Landbruget bidrager med cirka 25 % af verdens samlede udledning af klimagasser. Belastningen

Læs mere

Notatet fra 15. september 2016 er opdateret med værdier for økologisk produktion.

Notatet fra 15. september 2016 er opdateret med værdier for økologisk produktion. 15. september 2016 Priser på grovfoder for 2016, 2017 og 2018 Indhold 1. Sammendrag... 1 2. Typer af grovfoderpriser... 2 3. Vejledende Intern grovfoderpris og Optimeringspris Grovfoder i 2016, 2017 og

Læs mere

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter.

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

Tabel 2. Opnåelige udnyttelsesprocenter ved forskellige udbringningsmetoder og tidspunkter. Bredspredt. Vårsæd 50 40 40-40 30.

Tabel 2. Opnåelige udnyttelsesprocenter ved forskellige udbringningsmetoder og tidspunkter. Bredspredt. Vårsæd 50 40 40-40 30. Nedfældning af gylle Af landskonsulent Jens J. Høy, Landskontoret for Bygninger og Maskiner, Landbrugets Rådgivningscenter (Bragt i Effektiv Landbrug ) Indledning I den nye Vandmiljøplan II stilles der

Læs mere

Klimahandlingsplan 2012

Klimahandlingsplan 2012 Klimahandlingsplan 2012 KROGHSMINDE Lisbeth Arnbjerg & Jens Krogh Tarpvej 15 Strellev Denne klimahandlingsplan Denne klimahandlingsplan er en aftalt plan mellem konsulent og landmand om, hvad landmanden

Læs mere

Oversigt over resultater i gårdrapporter

Oversigt over resultater i gårdrapporter Oversigt over resultater i gårdrapporter Projekt Økologisk landbrug uden konventionel gødning og halm, 2007 Oversigt over økonomiske tab på de 10 deltagende bedrifter PLANTE Samlet tab kr./år Fald i Dækningsbidrag

Læs mere

Grovfoderskolen så meget giver det

Grovfoderskolen så meget giver det Grovfoderskolen så meget giver det Kjeldgaard, stald og mark Hvad har vi lavet i Grovfoderskolen? Resultater Hvad har vi fået ud af det? Ole Stampe, Spjald Martin N Mikkelsen, Vestjysk Landboforening Overtaget

Læs mere

NYHED Syre-N tilsætning

NYHED Syre-N tilsætning 2013 HED Syre-N tilsætning Tlf. 20 16 02 66 Udkørsel og omrøring Staldgødning Lavt marktryk Vores TerraGator kan køre med forskudte spor det såkaldte»dogwalk«. Resultatet heraf er, at marken kun overkøres

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mathias Knudsen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mathias Knudsen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mathias Knudsen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord... 2 1.

Læs mere

Afprøvning af forskellige gødningsstrategier i kløvergræs til slæt

Afprøvning af forskellige gødningsstrategier i kløvergræs til slæt Afprøvning af forskellige gødningsstrategier i kløvergræs til slæt Der er i 2016 gennemført demonstrationer med afprøvning af forskellige gødningsstrateger i kløvergræs med forskellige typer af husdyrgødning

Læs mere

Drivhusgasser: Hvor stor en andel kommer fra landbruget? Hvor kommer landbrugets drivhusgasser fra? Drivhusgasserne

Drivhusgasser: Hvor stor en andel kommer fra landbruget? Hvor kommer landbrugets drivhusgasser fra? Drivhusgasserne Klimabelastning fra fire økologiske bedrifter CH 4 N 2 O Drivhusgasser: Hvor stor en andel kommer fra landbruget? 7% 8% 60% Landbrug Industri Losseplads Af Lisbeth Mogensen & Marie Trydeman Knudsen, Det

Læs mere

BEREGNING AF OMKOSTNINGER VED HÅNDTERING AF HUSDYRGØDNING

BEREGNING AF OMKOSTNINGER VED HÅNDTERING AF HUSDYRGØDNING UNIVERSITY DEPARTMENT OF ENGINEERING BEREGNING AF OMKOSTNINGER VED HÅNDTERING AF HUSDYRGØDNING Claus Grøn Sørensen Operations Management Institut for Ingeniørvidenskab 1 Indhold Håndteringskæder for husdyrgødning

Læs mere

NYT Snitter med udbyttemåler. NYT 12 stk. NYE John Deere traktorer med GPS styring. NYHED Vogne med. Syre N tilsætning VEJECELLER

NYT Snitter med udbyttemåler. NYT 12 stk. NYE John Deere traktorer med GPS styring. NYHED Vogne med. Syre N tilsætning VEJECELLER 2014 T 12 stk. E John Deere traktorer med GPS styring T Snitter med udbyttemåler Syre N tilsætning HED Vogne med VEJECELLER Udkørsel og omrøring Lavt marktryk Vores E Xerion kan køre med forskudte spor

Læs mere

BILAG 3 Kravspecifikation og ydelsesbeskrivelse September 2017

BILAG 3 Kravspecifikation og ydelsesbeskrivelse September 2017 BILAG 3 Kravspecifikation og ydelsesbeskrivelse September 2017 Offentligt udbud af maskinstationsarbejder til Aarhus Universitet, Foulum Generelle krav gældende for samtlige delaftaler: På AU-Foulum (Science

Læs mere

I EN VERDEN MED MERE KVÆLSTOF NU ER DER GÅET HUL PÅ SÆKKEN HVAD SKAL JEG GØRE?

I EN VERDEN MED MERE KVÆLSTOF NU ER DER GÅET HUL PÅ SÆKKEN HVAD SKAL JEG GØRE? Kolding 3/2 2016 Jens Elbæk Seges I EN VERDEN MED MERE KVÆLSTOF NU ER DER GÅET HUL PÅ SÆKKEN HVAD SKAL JEG GØRE? Lav plads på kontoen 2,2 mia. er på vej! Ca. 800 kr/ha i gennemsnit Det kommer ikke alt

Læs mere

LMO Søften, 16.12.2015 Ove Lund, Planter & Miljø SEGES RISIKO OG FØLSOMHED MED @RISK

LMO Søften, 16.12.2015 Ove Lund, Planter & Miljø SEGES RISIKO OG FØLSOMHED MED @RISK LMO Søften, 16.12.2015 Ove Lund, Planter & Miljø SEGES RISIKO OG FØLSOMHED MED @RISK HVORFOR ANALYSE AF RISIKO OG FØLSOMHED? Risiko og følsomhed er et vigtigt beslutningsparameter Såvel upsides som downsides

Læs mere

University of Copenhagen

University of Copenhagen university of copenhagen University of Copenhagen Vurdering af ændringer i omkostninger som følge af ændrede harmonikrav for slagtesvin og undtagelsesbrug (kvæg) omfattende transport og køb af handelsgødning

Læs mere

SÅDAN KOMMER DU FRA ANALYSE TIL HANDLING! Plantekongres V/Maskinkonsulent Søren Geert-Jørgensen - Gefion

SÅDAN KOMMER DU FRA ANALYSE TIL HANDLING! Plantekongres V/Maskinkonsulent Søren Geert-Jørgensen - Gefion SÅDAN KOMMER DU FRA ANALYSE TIL HANDLING! Plantekongres 2016 V/Maskinkonsulent Søren Geert-Jørgensen - Gefion INDHOLD Hvorfor er maskinøkonomi vigtigt? Hvad viser en maskinanalyse Udtræk fra maskinanalyser

Læs mere

Tema. Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner

Tema. Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner De lavere omkostninger til forrentning og værditab på brugte maskiner vil typisk medføre lavere totalomkostninger. Nedbrud kan dog medføre tab af rettidighed

Læs mere

Afgrøder til biogasanlæg

Afgrøder til biogasanlæg Afgrøder til biogasanlæg Kathrine Hauge Madsen khm@landscentret.dk Indhold Afgrøder til biogas situationen i Danmark Projekt: Demonstration af produktion og dyrkning af energiafgrøder til biogasproduktion

Læs mere

Tips og tricks til produktionsøkonomiske problemstillinger v. Søren (20 min) Tommelfingerregler: Krav til udbytte Maskinomkostninger Logistik

Tips og tricks til produktionsøkonomiske problemstillinger v. Søren (20 min) Tommelfingerregler: Krav til udbytte Maskinomkostninger Logistik Tips og tricks til produktionsøkonomiske problemstillinger v. Søren (20 min) Tommelfingerregler: Krav til udbytte Maskinomkostninger Logistik Aktuelt DB 2 Emne Vårbyg Vårbyg, malt Vinterhvede Vinterraps

Læs mere

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk Tabelsamling - 2012 Resultat pr. kg mælk 4,00 Pr. kg mælk 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 0,27 0,15 0,34 0,36 0,28 0,45 0,30 0,29 0,29 0,37 0,43 0,29 0,25 0,31 0,38 0,49 0,28 0,22 0,39 0,38 0,45 0,32 0,23 0,42

Læs mere

Regler for jordbearbejdning

Regler for jordbearbejdning Regler for jordbearbejdning Juli 2012 vfl.dk Indhold Forbud mod jordbearbejdning forud for forårssåede afgrøder... 2 Stubbearbejdning og pløjetidspunkt... 2 Ukrudtsbekæmpelse... 2 Økologiske bedrifter...

Læs mere

Vejledning til beregningsskema

Vejledning til beregningsskema Bilag 5 Vejledning til beregningsskema Vedlagte skemaer kan benyttes til udregning af driftomkostninger ved etablering af sprøjtefrie randzoner gennem MVJ-ordninger. Der er to skemaer afhængig af hvilke

Læs mere

Prisen på halm til kraftvarme?

Prisen på halm til kraftvarme? Prisen på halm til kraftvarme? 1 Indholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Indledning... 3 2. Forudsætninger - generelt... 4 3. Værdi af halm ab mark... 5 4. Vending... 6 5. Presning... 6 6. Bjærgning...

Læs mere

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen.

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen. Hvad er din fremstillingspris på korn Du skal kun producere korn selv, hvis du kan gøre det billigere end det du kan købe kornet til på langt sigt. Kender du din fremstillingspris? Tre gode grunde til

Læs mere

DIGITAL FODERSTYRING - MARKEN

DIGITAL FODERSTYRING - MARKEN DIGITAL FODERSTYRING - MARKEN Mælkeproducent Per Vestergaard, Vildbjerg Seniorkonsulent Peter Hvid Laursen, HusdyrInnovation SEGES Kvæg Kvægkongres Februar 2017 AGENDA 1. Overblik Den digitale verden 2.

Læs mere

14. Investering. Opgave Kapitalindvindingsfaktor. A) Find kapitalindvindingsfaktoren ved tabelopslag og beregning.

14. Investering. Opgave Kapitalindvindingsfaktor. A) Find kapitalindvindingsfaktoren ved tabelopslag og beregning. 126 14. Investering Opgave 14.1. Kapitalindvindingsfaktor A) Find kapitalindvindingsfaktoren ved tabelopslag og beregning. Levetid Rente Kapitalindvindingsfaktor Tabelopslag Beregnet 3 5 % 36,72 36,71

Læs mere

https://www.landbrugsinfo.dk/oekonomi/produktionsoekonomi/planteavl/analyser-o...

https://www.landbrugsinfo.dk/oekonomi/produktionsoekonomi/planteavl/analyser-o... Side 1 af 6 Du er her: LandbrugsInfo > Økonomi > Produktionsøkonomi > Planteavlsøkonomi > Analyser og beregninger > Positivt udbytte af at dyrke hestebønner 2761 Oprettet: 19-02-2016 Positivt udbytte af

Læs mere

Kvartalsopgaver. Kvartal 1.

Kvartalsopgaver. Kvartal 1. Kvartalsopgaver. Kvartal 1. Foder: I skal foder jeres køer, kvier og kalve. Køernes og kviernes foder består af grovfoder (tungt fordøjeligt og tilskudsfoder (let fordøjeligt). Grovfoderet kommer fra majs-

Læs mere

Vejledning til aftale om markarbejde

Vejledning til aftale om markarbejde Vejledning til aftale om markarbejde 1 Aftalens varighed Udgangspunktet bør være, at der ikke indgås aftaler på mere end tre år uden egentlig genforhandling. 2 Formål Ved at indføre en formålsparagraf

Læs mere

Grovfoder Martin Mikkelsen, SEGES PlanteInnovation

Grovfoder Martin Mikkelsen, SEGES PlanteInnovation Grovfoder 2018 Martin Mikkelsen, SEGES PlanteInnovation Grovfoder 2018 Majs Græs Grovfoder generelt Majs Strategi for kvælstof Startgødning Placeret gylle Efterafgrøder KVÆLSTOF TIL MAJS Foto: Ølstrup-Hover

Læs mere

Troels Kristensen. Klimabelastningen fra kvægbrug fodring og produk%onsstrategier i stalden. Frem%dige udfordringer i malkekvægholdet:

Troels Kristensen. Klimabelastningen fra kvægbrug fodring og produk%onsstrategier i stalden. Frem%dige udfordringer i malkekvægholdet: Frem%dige udfordringer i malkekvægholdet: Klimabelastningen fra kvægbrug fodring og produk%onsstrategier i stalden Troels Kristensen Aarhus Universitet, Ins4tut for agroøkologi Indlæg ved økologi kongres

Læs mere

Vedr. Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg.

Vedr. Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg. Til Silkeborg Kommune Att Anders Aahave Viborg 7. juni 2016 Direkte tlf. 8728 2532 Mobil 2999 5719 Mail hep@lmo.dk Vedr. Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg. Den 21. november 2012 blev der meddelt miljøgodkendelse.

Læs mere

Fordele og ulemper ved selv at tørre og opbevare kornet

Fordele og ulemper ved selv at tørre og opbevare kornet Gem dit korn og sælg det godt Fordele og ulemper ved selv at tørre og opbevare kornet v/maskinkonsulent Christian Rabølle Kompleks problemstilling Sædskifte Mejetærskerkapacitet Korntransport Kornkvalitet

Læs mere

Foderplanlægning Kvæg (konventionel/økologisk) Moduler i FMS

Foderplanlægning Kvæg (konventionel/økologisk) Moduler i FMS En introduktion til Foderplanlægning Kvæg (Konventionel/Økologisk) en del af planlægningsværktøjet FMS Udarbejdet af Peter Hvid Laursen, VFL. Foderplanlægning Kvæg (konventionel/økologisk) Moduler i FMS

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret. Økonomi ved grovfoderlagre

Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret. Økonomi ved grovfoderlagre Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Økonomi ved grovfoderlagre Økonomi ved grovfoderlagre Forfatter: Grafik: Udgiver: Tina Tind Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Planteproduktion. Hvor der ikke

Læs mere

Målbaseret rådgivning med fokus på produktionsøkonomi. Indlæg 64.1 Jesper Kjelde, Jysk Landbrugsrådgivning

Målbaseret rådgivning med fokus på produktionsøkonomi. Indlæg 64.1 Jesper Kjelde, Jysk Landbrugsrådgivning Målbaseret rådgivning med fokus på produktionsøkonomi Indlæg 64.1 Jesper Kjelde, Jysk Landbrugsrådgivning Disposition Formål hvad er pointen? Analyser af produktionsøkonomi planteavl Målet med planteavl

Læs mere

Praktikhæfte Mark Maskiner Redskaber

Praktikhæfte Mark Maskiner Redskaber Praktikhæfte Mark Maskiner Redskaber - ét skridt foran! Indledning Praktikhæftet Formål Praktikhæftet skal danne baggrund for løbende samtaler mellem dig og din lærermester. Samtalerne skal være med til

Læs mere

Økologi skal/skal ikke? KvægKongres 2016 Jens Kock og Erik Andersen ØkologiRådgivning Danmark

Økologi skal/skal ikke? KvægKongres 2016 Jens Kock og Erik Andersen  ØkologiRådgivning Danmark Økologi skal/skal ikke? KvægKongres 2016 Jens Kock og Erik Andersen jkh@jlbr.dk era@oerd.dk ØkologiRådgivning Danmark Fordi der er mangel på råvarer!!! Øvrige varer Mælk Oksekød Grønsager Æg Svinekød Frugt

Læs mere

Kvægproduktion 1950 til 2010 og frem mod 2040 Produktivitet og afledte miljø effekter. Troels Kristensen & Martin Riis Weisbjerg. Historisk udvikling

Kvægproduktion 1950 til 2010 og frem mod 2040 Produktivitet og afledte miljø effekter. Troels Kristensen & Martin Riis Weisbjerg. Historisk udvikling Kvægproduktion 1950 til 2010 og frem mod 2040 Produktivitet og afledte miljø effekter Troels Kristensen & Martin Riis Weisbjerg Historisk udvikling Teknologi udvikling 1950-2010 Typebedrifter Fodring og

Læs mere

Brugermanual til Eco-Plan Biogas

Brugermanual til Eco-Plan Biogas Brugermanual til Eco-Plan Biogas Eco-Plan Biogas er et regneark, der kan sammenligne økonomien for en bedrift, der bruger forgæret biomasses om gødning med en bedrift, der får sin gødning fra husdyrgødning,

Læs mere

AFTALEGRUNDLAG BUDGET 2016

AFTALEGRUNDLAG BUDGET 2016 AFTALEGRUNDLAG BUDGET 2016 Kundenr. Navn: Adresse: Telefon: Biltelefon: Mail: Besøgsdato: Mål for besøgsdato: Medvirken af fagkonsulenter: Planteavl: Navn Svineavl: Navn Kvægavl: Navn Kopi af budget sendes

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

KvægKongres 2012. Styr på vedligeholdelsesomkostningerne. Tlf. 30 604 603 Mail.: kjn@maskinraadgivning.com

KvægKongres 2012. Styr på vedligeholdelsesomkostningerne. Tlf. 30 604 603 Mail.: kjn@maskinraadgivning.com KvægKongres 2012 Styr på vedligeholdelsesomkostningerne Tlf. 30 604 603 Mail.: kjn@maskinraadgivning.com Dieselforbrugets betydning for vedligeholdelse Hvilke enheder er dyrest at vedligeholde? Vedligehold

Læs mere

Dyrkningsplaner og maskiner for reduceret jordbehandling, faste kørespor og pløjning i økologisk kornsædskifte

Dyrkningsplaner og maskiner for reduceret jordbehandling, faste kørespor og pløjning i økologisk kornsædskifte Dyrkningsplaner og maskiner for reduceret jordbehandling, faste kørespor og pløjning i økologisk kornsædskifte Deltagere: Jens Bonderup Kjeldsen, Aarhus Universitet, Foulumgaard, Blichers Alle 20, 8830

Læs mere

Effektmåling og -vurdering på Grovfoderskolens bedrifter

Effektmåling og -vurdering på Grovfoderskolens bedrifter Effektmåling og -vurdering på Grovfoderskolens bedrifter Grovfoderskolen, der var en del af et større demo- og formidlingsprojekt, er nu afsluttet, og vi har udført effektmåling og -vurdering på de syv

Læs mere

Aftenkongres 10-12-2015 Fremstillingspris på korn, jordleje og indkøbsforeninger mv. Per Skodborg Nielsen Planterådgiver Heden og Fjorden I/S

Aftenkongres 10-12-2015 Fremstillingspris på korn, jordleje og indkøbsforeninger mv. Per Skodborg Nielsen Planterådgiver Heden og Fjorden I/S Aftenkongres 10-12-2015 Fremstillingspris på korn, jordleje og indkøbsforeninger mv. Per Skodborg Nielsen Planterådgiver Heden og Fjorden I/S Fremstillingspris på korn + Stykomkostninger (gødning, udsæd,

Læs mere

Klimaoptimering. Økologisk bedrift med planteavl SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE

Klimaoptimering. Økologisk bedrift med planteavl SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE Klimaoptimering Økologisk bedrift med planteavl SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE FORBEDRING AF KLIMAREGNSKABET Landbruget bidrager med cirka 25 % af verdens samlede udledning af klimagasser. Belastningen

Læs mere

Få styr på Grovfoderproduktionen

Få styr på Grovfoderproduktionen Få styr på Grovfoderproduktionen Dansk Kvæg Kongres 2010 Konsulent Peter Hvid Laursen Dansk Kvæg Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Det økonomiske øko-sædskifte

Det økonomiske øko-sædskifte Det økonomiske øko-sædskifte Sektionsleder Michael Tersbøl og konsulent Peter Mejnertsen, Landskontoret for Planteavl, Landbrugets Rådgivningscenter Sammendrag De tekniske resultater fra de økologiske

Læs mere

Nye afgrøder fra mark til stald?

Nye afgrøder fra mark til stald? Nye afgrøder fra mark til stald? Ved planteavlskonsulent Vibeke Fabricius, LMO Viborg Fodringsseminar VSP april 2014 Overvejelser ved optimering af afgrøde- og sædskiftevalg? Korn Byg og hvede det, vi

Læs mere

Maskinfællesskaber i praksis. Er det vejen frem til bedre økonomi i planteavlen, eller blot en døgnflue?

Maskinfællesskaber i praksis. Er det vejen frem til bedre økonomi i planteavlen, eller blot en døgnflue? Maskinfællesskaber i praksis Er det vejen frem til bedre økonomi i planteavlen, eller blot en døgnflue? Der findes flere modeller Fælles udnyttelse af enkelte maskiner som stubharve, gyllevogn o.lign.

Læs mere

Længde. Nuværende bestemmelser

Længde. Nuværende bestemmelser Længde Ifølge dimensionsbekendtgørelsen er den generelle maksimale tilladelig et køretøj, registreret som uregistreret 18,75 m. Vi vil gerne anmode om at maksimal tilladelig længde øges fra 18,75 m til

Læs mere

REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ

REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ Gefion den Henning Sjørslev Lyngvig Specialkonsulent Markteknik REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ DER VIL JEG FORTÆLLE OM! Hvad må traktortyperne bruges til (registrerede godkendte

Læs mere

Markbrug mod nye mål. -herunder strategi for anvendelsesorienteret planteavlsforskning på kort og lang sigt.

Markbrug mod nye mål. -herunder strategi for anvendelsesorienteret planteavlsforskning på kort og lang sigt. Markbrug mod nye mål -herunder strategi for anvendelsesorienteret planteavlsforskning på kort og lang sigt. Chefkonsulent Carl Åge Pedersen, Landscentret Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Hvilke udviklings-

Læs mere

UDBRINGNING AF RESTPRODUKTER OG GØDNINGSANVENDELSE

UDBRINGNING AF RESTPRODUKTER OG GØDNINGSANVENDELSE Landbrugsafdelingen i ØL Biogaskonference 2017 UDBRINGNING AF RESTPRODUKTER OG GØDNINGSANVENDELSE Afsætningsmuligheder hos økologiske landbrug muligheder og fremtidige perspektiver Annette V. Vestergaard,

Læs mere