FINA GENERELLE REGLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FINA GENERELLE REGLER 2013-2017"

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE Regel Emne Side Indholdsfortegnelse 01 Indledning 02 GR 1 Generelle regler for deltagelse 02 GR 2 Internationale relationer 02 GR 3 Udlandsrejser 03 GR 4 Ikke godkendte forbindelser 04 GR 5 Svømmedragter 04 GR 6 Reklamer 05 GR 7 Udskiftning, diskvalifikation og afmelding 05 GR 8 Rygeforbud 06 GR 9 Olympiske Lege, Verdensmesterskaber, 06 Verdensmesterskaber i svømning (25 m bane) og Generelle Regler for FINA-stævner GR 10 Junior Verdensmesterskaber 13 I henhold til FINA HANDBOOK Oversat og bearbejdet af Dansk Svømmeunions Regel- Tekniske Udvalg. 1

2 INDLEDNING Disse Generelle Regler er basis for afholdelse af alle former for FINA konkurrencer indenfor svømning, svømning i åbent vand, udspring, vandpolo og synkrosvømning og Masters såvel som for ensartede regler for udviklingen af konkurrence faciliteter. Disse regler omfatter såvel mandlige som kvindelige svømmere, svømmere i åbent vand, udspringere, vandpolospillere, synkrosvømmere og masters-svømmere. FINA anerkender, at disse regler kan tilpasses de enkelte nationers konkurrencebetingelser, men anbefaler, at medlemmerne i størst muligt omfang holder sig så tæt til reglerne som muligt. GR 1 GENERELLE REGLER FOR DELTAGELSE GR 1.1 Enhver konkurrencedeltager skal være registreret i det nationale svømmeforbund for at være berettiget til at starte. GR 2 INTERNATIONALE RELATIONER GR 2.1 En konkurrence organiseret af det nationale Forbund, Regionale Organisationer eller en klub, hvor der også deltager andre FINA godkendte Forbund, klubber eller individuelle personer, skal betragtes som en international konkurrence. GR 2.2 Et FINA-medlem må ikke optage en klub som medlem, når den allerede er tilsluttet et andet FINA-medlem. GR 2.3 En konkurrencedeltager under et FINA-medlem, som skifter til en klub under et andet FINA-medlem er at betragte som kommende fra sidstnævntes område. GR 2.4 Intet hold må betegnes som landshold eller regionalt hold (Sports Country) med mindre det er blevet valgt af et FINA-medlem eller den regionale organisation. GR 2.5 Når en konkurrencedeltager eller stævneofficial repræsenterer sit land i en konkurrence, skal vedkommende være statsborger enten ved fødsel eller ved lov om indfødsret for det land, der repræsenteres. Når det drejer sig om tildelt indfødsret, skal man have boet i det pågældende land mindst et år før konkurrencen. Konkurrencedeltagere der har mere end et statsborgerskab ifølge de respektive nationers love, må vælge en sportslig nationalitet og kun være tilknyttet et nationalt medlem. 2

3 GR 2.6 Enhver konkurrencedeltager eller stævneofficial som skifter sin tilknytning fra et nationalt forbund til et andet, skal have haft ophold i landet og været under sidstnævntes myndighed i mindst 12 måneder forud for sin første repræsentation af dette land. GR Bevis for ophold 1) Ophold defineres som det sted/land hvor konkurrencedeltageren eller stævneofficial bor og sover og hvor han/hun kan findes størstedelen af årets dage. 2) Beviset for ophold skal omfatte dokumentation for ansøgers etablering af ophold i landet. I denne henseende kan den officielle bekræftelse fra skole eller universitet eller ansættelseskontrakt eller andre relevante dokumenter udgøre beviset. 3) Certificeret registrering af en adresse i det nye land for mindst tolv (12) måneder forud for konkurrencedeltagerens eller stævneofficials første repræsentation af det nye land skal sendes til FINA. GR Bevis for myndigheds område 1) Certificeret medlemskab af en klub i det nye land 2) Bekræftelse fra det nationale FINA medlem 3) Officielle resultatlister fra nationale mesterskaber, nationale -, regionale - eller internationale klubkonkurrencer i hvilke pågældende har deltaget for sin nye klub i løbet af den i GR 2.6 krævede periode. 4) Vedkommende kan ikke repræsentere nogen af landene i overgangs perioden. GR 2.7 Enhver ansøgning om ændret tilknytning skal godkendes af FINA. GR 3 UDLANDSREJSER GR 3.1 En konkurrencedeltager, som deltager i stævner i udlandet, skal være medlem af et tilsluttet forbund, eller en klub som er tilsluttet. Dette gælder også for dommere, officials, trænere og holdledere. GR 3.2 Alle deltagere skal være godkendt af det forbund, hvor konkurrencen finder sted, og alle deltagere eller klubber skal have starttilladelse fra deres respektive forbund. GR 3.3 Opstår der tvivlsspørgsmål, gælder det forbunds eller anerkendte kontinentale forbunds regler, i hvis område stævnet afholdes. Ved Olympiske Lege, Verdensmesterskaber og FINAstævner er FINA's regler gældende. 3

4 GR 4 IKKE GODKENDTE FORBINDELSER GR 4.1 Intet tilsluttet forbund må have nogen form for samarbejde med ikke tilsluttede eller suspenderede organisationer. GR 4.2 Det er ulovligt at udveksle deltagere, administrativt personale, ledere, dommere, officials, trænere etc. med organisationer, som ikke er tilsluttede eller som er suspenderede. GR 4.3 Det er ulovligt at gennemføre demonstrationer og/eller opvisninger, clinics, træning, stævner etc. med organisationer, som ikke er tilsluttede eller som er suspenderede. GR 4.4 FINA's Bureau kan give tilladelse til samarbejde med ikke tilsluttede eller suspenderede organisationer, som anført i GR 4.1 til GR 4.3. GR 4.5 Personer eller grupper, som overtræder denne regel skal af det tilsluttede forbund udelukkes i en periode på minimum et år og maksimum to år. FINA forbeholder sig retten til at bedømme den af forbundet foretagne udelukkelse og at øge den indtil maksimalt to år under hensyntagen til sagens omstændigheder. Forbundet skal rette sig efter den forøgelse, der er foretaget efter en fornyet bedømmelse. I det tilfælde at personer eller grupper har meldt sig ud af forbundet eller ikke er medlem, kan indmeldelse i et forbund ikke ske indenfor en periode af minimum 3 måneder til maksimalt to år. FINA forbeholder sig ret til at bedømme de sanktioner, som er pålagt af forbundet og at øge dem indtil maksimalt to år under hensyntagen til sagens omstændigheder. Forbundet skal rette sig efter den forøgelse, der er foretaget efter en fornyet bedømmelse. GR 4.6 Et hvert medlem, som afholder stævner, skal nøje drage omsorg for, at FINA's regler for deltagelse overholdes. GR 5 SVØMMEDRAGTER GR 5.1 Alle deltageres svømmebeklædning(svømmedragt, hætte og briller) må ikke være moralsk anstødelige og skal være velegnet til de respektive discipliner, og må ikke bære noget symbol der kan virke krænkende. GR 5.2 Svømmedragterne må ikke være gennemsigtige. Det er tilladt at bære to (2) badehætter. 4

5 GR 5.3 Overdommeren har bemyndigelse til at udelukke enhver deltager, hvis svømmedragt kropsmærker ikke er i overensstemmelse med ovenstående regler. GR 5.4 Før en hvilken som helst svømmedragt med nyt design, konstruktion eller materiale benyttes i konkurrence, skal producenten af en sådan svømmedragt forelægge den FINA og få FINA's godkendelse. GR 6 REKLAMER GR 6.1 Identifikation i form af logo på svømmebeklædning, d. v. s. svømmedragt, hætte og briller, udstyr i bassinområdet, d. v. s. træningsdragter, officials beklædning, fodtøj, håndklæder og tasker, er tilladt jævnfør reglerne i FINA s supplerende regler (BL 7). En todelt svømmedragt skal, i forbindelse med reklamer, betragtes som én dragt. Svømmerens nationalitet og nationalitetsflag skal ikke betragtes som reklame. GR 6.2 Enhver form for reklame på kroppen er ikke tilladt. GR 6.3 Reklamer for tobak eller alkohol er ikke tilladt. GR 7 UDSKIFTNING, DISKVALIFIKATION OG AFMELDING GR 7.1 Enhver anmeldt deltager kan udskiftes med en anden anmeldt deltager på holdledermødet. Det er obligatorisk for en repræsentant fra respektive forbund at deltage i holdledermødet. Manglende deltagelse medfører en bøde på ethundrede (100) CHF. GR 7.2 I alle konkurrencer med undtagelse af vandpolo skal en individuel deltager eller et hold, som ikke ønsker at deltage i en semifinale eller finale, hvortil man har kvalificeret sig, foretage afmelding senest tredive (30) minutter efter afslutningen af respektive indledende konkurrencer eller semifinaler. Hvis en deltager fra et forbund foretager afmelding fra heats efter holdledermødet eller fra semifinaler eller finaler senere end tredive (30) minutter efter at kvalifikationen fra indledende heats eller semifinalen har fundet sted, betale ethundrede (100) CHF til FINA's kasserer. I holdkapsvømning, for duetter, hold, eller en kombination heraf, er beløbet tohundrede (200) CHF. GR 7.3 Hvis et hold trækker sig fra en FINA vandpolo turnering efter at lodtrækning er foretaget og uden organisations komitéens godkendelse, vil Bureauet udstede en bøde på CHF , 5

6 hvoraf CHF tilfalder arrangøren, ligesom holdet udelukkes fra al konkurrence for en periode af min. tre måneder op til maksimalt to år. GR 7.4 I svømning, udspring og synkrosvømning skal placeringen, såfremt der af en eller anden grund foretages diskvalifikation i semi-finale eller i finalen, inklusive doping kontrol, gives til den efterfølgende deltager og alle øvrige placeringer i semi-finale eller i finalen rykkes en plads op. Såfremt diskvalifikationen foretages efter præmieoverrækkelsen, skal præmierne afleveres og gives til den rette deltagere i henhold til ovenstående. GR 7.5 Såfremt en officialfejl efterfølges af en fejl af en deltager, kan man se bort fra deltagerens fejl. GR 8 RYGEFORBUD Ved alle internationale konkurrencer er rygning ikke tilladt på det område, som er forbeholdt de aktive, hverken før eller under konkurrencerne. GR 9 OLYMPISKE LEGE, VERDENSMESTERSKABER, VERDENSMESTERSKABER I SVØMNING (25 m bane) OG GENERELLE REGLER FOR FINASTÆVNER GR 9.1 Organisation GR Kun FINA har ret til at organisere Verdensmesterskaber og FINA-stævner i svømning, udspring, vandpolo, synkrosvømning og langdistancesvømning (svømning i åbent vand). Ordene Verdens- og FINA må ikke benyttes i forbindelse med stævner i svømning, udspring, vandpolo, synkrosvømning eller langdistancesvømning uden FINA's samtykke. GR De nationale flag for landene, hvis deltagere bliver placeret som nr. 1, 2 og 3, skal hejses og nationalmelodien (forkortet udgave, således som anført i den Olympiske Charter) skal spilles for vinderen i individuelle og holdkonkurrencer. Denne regel gælder ikke for Masters Mesterskaber. GR Bureauet har bemyndigelse til at formulere alle regler og bestemmelser ved afholdelse af sådanne konkurrencer. Alle bestemmelser, som er fastsat af Bureauet, skal meddeles og offentliggøres et år før første stævnedag. GR 9.2 Protester GR Protester er mulige: a) hvis regler og bestemmelser for konkurrencen ikke overholdes, 6

7 b) hvis andre omstændigheder bringer arrangementet og/eller deltagerne i fare, eller c) imod overdommerens afgørelser. Imidlertid kan der ikke protesteres mod afgørelser, som er baseret på kendsgerninger. GR Protester skal afgives: a) til overdommeren b) skriftligt på FINA formularer c) af den ansvarlige holdleder d) sammen med et depositum på CHF 100,- eller tilsvarende beløb i anden valuta (ved Dansk Svømmeunion - arrangementer: se supplerende stævnereglement) - og e) senest 30 minutter efter afslutningen af den respektive øvelse (svømning: indledende heats eller semi-finaler og finaler; udspring: indledende, semi-finaler eller finaler; synkrosvømning: figurer, rutine, indledende eller finaler) eller kamp (vand polo). Såfremt årsagen til protesten er kendt inden konkurrencen starter, skal protesten afgives inden stævnet starter. GR Alle protester afgøres af overdommeren. Hvis protesten afvises skal grunden hertil angives. Holdlederen kan appellere afvisningen til stævnejuryen, hvis afgørelse er endelig. Ved Olympiske Lege og Verdensmesterskaber skal udvalget for hver disciplin vurdere protesten og meddele deres indstilling til stævnejuryen. GR Hvis protesten afvises tilfalder det indbetalte depositum arrangøren. Tages protesten til følge vil det indbetalte depositum blive betalt tilbage. GR I udspring kan der afgives en mundtlig klage af deltageren eller den ansvarlige holdleder straks efter det enkelte springs udførelse, en serie af spring eller et stævneafsnit. Godtages klagen ikke, kan der afgives en formel protest i henhold til GR GR 9.3 Stævnejury GR Ved Olympiske Lege og Verdensmesterskaber skal stævnejuryen bestå af de tilstedeværende Bureaumedlemmer med Præsidenten, eller i hans fravær vicepræsidenten, som formand. Ved alle andre FINA-arrangementer skal stævnejuryen bestå af den FINAdelegerede sammen med tilstedeværende Bureaumedlemmer og medlemmer af den respektive tekniske komité, med den delegerede som formand. Hvert medlem har én stemme, bortset fra som nedenfor anført i tilfælde af stemmelighed, hvor formandens stemme er afgørende. 7

8 GR Et jurymedlem har taleret, men ikke stemmeret, såfremt hans eget forbund har part i sagen. Et jurymedlem, som har haft en officialpost har ikke stemmeret, hvis det drejer sig om en protest mod den pågældendes afgørelse eller udlægning af en regel. Drejer det sig om en hastesag kan juryen stemme, også selv om det ikke har været muligt at samle alle jurymedlemmerne. Juryens afgørelse er endelig. GR 9.4 Organisations Komite GR Den aktuelle Organisations Komité ved alle Olympiske Lege og Verdensmesterskaber skal være under FINA's kontrol. GR Ved Olympiske Lege, Verdensmesterskaber og FINA-arrangementer udgør FINA's Bureau Organisations Komitéen. GR Organisations Komitéen har beføjelse til, hvis man synes, at inddrage en repræsentant fra det land, hvor Olympiske Lege eller Verdensmesterskabet afholdes. GR Arrangements Komitéen skal være ansvarlig for hele stævnet, inklusive stævneprogrammet, udpegning af officials og behandling af protester. GR Såfremt medlemmer af Arrangements Komitéen er fraværende fra Olympiske Lege eller Verdensmesterskaberne, har de resterende medlemmer bemyndigelse til at udpege suppleanter, såfremt det skønnes nødvendigt. Tolv (12) medlemmer er et beslutningsdygtigt antal. GR Når Arrangements Komitéen optræder som stævnejury, skal GR 9.3 være gældende. GR 9.5 Udvalg GR For hver disciplin ved Olympiske Lege, Verdensmesterskaber og andre FINAstævner skal der udpeges et udvalg, som skal bestå af den respektive tekniske delegerede (ved Olympiske Lege og Verdensmesterskaber) eller den Bureau- ansvarlige (ved andre FINA-stævner) og formanden, næstformanden og sekretæren for hver af de respektive tekniske komitéer. GR Udvalgene skal under FINA's Bureaus kontrol være ansvarlige for: 8

9 a) gennemførelse af konkurrencerne i deres respektive disciplin, b) kontrol med alt teknisk udstyr og installationerne før og under stævner, c) fordeling af officials opgaver, d) undersøgelse af protester til forberedelse for stævnejuryen. GR 9.6 Program GR Stævneprogram (* angiver discipliner, som p.t. kun findes ved Verdensmesterskaberne) GR Svømning - Verdensmesterskaber (25 m bane) Mænd Kvinder Fri svømning: 50 m, 100 m, 200 m 50 m, 100 m, 200 m 400 m, 1500 m 400 m, 800 m Rygsvømning: 50 m, 100 m, 200 m 50 m, 100 m, 200 m Brystsvømning: 50 m, 100 m, 200 m 50 m, 100 m, 200 m Butterfly: 50 m, 100 m, 200 m 50 m, 100 m, 200 m Individuel Medley: 100 m, 200 m, 400 m 100 m, 200 m, 400 m Holdkapsvømning Fri svømning: 4x50 m, 4x100 m, 4x200 m 4x50 m, 4x100 m, 4x200 m Medley: 4x50 m, 4x100 m 4x50 m, 4x100 m Mix: 4x50 m Fri svømning* og 4x50 m Medley* Anmeldelsestider opnået på 25 m og 50 m bane vil blive accepteret, Indledende heats, semi-finaler, og finaler kan gennemføres på 10 baner GR Svømning - Verdensmesterskaber (50 m bane) Mænd Kvinder Fri svømning: 50 m, 100 m, 200 m 50 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m*, 1500 m 400 m, 800 m, 1500 m* Rygsvømning: 50 m*, 100 m, 200 m 50 m*, 100 m, 200 m Brystsvømning 50 m*, 100 m, 200 m 50 m*, 100 m, 200 m Butterfly: 50 m*, 100 m, 200 m 50 m*, 100 m, 200 m Individuel Medley: 200 m, 400 m 200 m, 400 m Holdkapsvømning Fri svømning: 4 x 100 m, 4 x 200 m 4 x 100 m, 4 x 200 m Medley: 4 x 100 m 4 x 100 m Mix holdkapper: 4x100 m Fri svømning og 4 x 100 Medley Kun anmeldelsestider opnået på 50 m bane vil blive accepteret. Indledende heats, semi-finaler, og finaler kan gennemføres på 10 baner 9

10 GR Udspring Mænd Kvinder Mix hold Vippe 1 m *, 3 m 1 m *, 3 m 3 m* Tårn 10 m 10 m 10 m* Synkron 3 m, 10 m* 3 m, 10 m* - GR Vandpolo Mænd Kvinder GR Synkrosvømning Kvinder Solo Teknisk program* Solo Frit program* Duet Teknisk program Duet Fri rutine* Hold Teknisk program Hold Frit program Fri kombineret * GR Svømning i åbent vand Mænd Kvinder Mix hold* 25 km* 25 km* 10 km 10 km 5 km* 5 km* 5 km* Der kan uddeles en speciel FINA Team Trophy baseret på points opnået i henhold til GR i individuelle discipliner. GR Kvalifikationsperiode og regler vil blive fastsat af FINA bureauet. GR Når programmet er fastlagt kan det daglige standardprogram kun ændres af FINA's Arrangements Komité og kun under særlige omstændigheder. Besked om en hvilken som helst ændring skal offentliggøres på den officielle opslagstavle, senest 24 timer før ændringen træder i kraft. GR Konkurrencerne ved de Olympiske Lege skal afholdes indenfor de datoer, som i fællesskab er fastsat af IOC og FINA. Der skal være stævneafsnit om morgenen, om eftermiddagen og om aftenen. GR Konkurrencerne ved Verdensmesterskaberne skal afholdes indenfor de datoer, som er fastsat af FINA's Bureau. Der skal være stævneafsnit om morgenen, om eftermiddagen og om aftenen. 10

11 GR Opvisninger udenfor det normale program for Olympiske Lege og Verdensmesterskaber er ikke ønskelige og må ikke afholdes under disse svømmekonkurrencer medmindre de er godkendt af FINA. GR 9.7 Præmier - Verdensmesterskaber GR Medaljer: guld-, sølv-, og bronzemedalje skal tildeles de tre først placerede i individuelle konkurrencer og i holdkonkurrencer. Diplomer: Når der svømmes på 8 baner: Diplomer tildeles alle 8 finalister i individuelle øvelser og til de første 6 finalister i holdkapkonkurrencer. Når der svømmes på 10 baner: Diplomer tildeles alle 10 finalister i individuelle konkurrencer og til de første 8 finalister i holdkonkurrencer. GR I holdkonkurrencer, undtagen i holdkapsvømning, skal alle medlemmer af holdet modtage medaljer. GR I tilfælde af ens tider i svømning, skal medaljerne fordeles som følger: 1. plads: 2 guld ingen sølv, 1 bronze 2. plads: 1 guld, 2 sølv ingen bronze 3. plads: 1 guld, 1 sølv, 2 bronze GR I tilfælde af 3 ens tider, skal medaljerne fordeles som følger: 1. plads: 3 guld ingen sølv, ingen bronze 2. plads: 1 guld, 3 sølv ingen bronze 3. plads: 1 guld, 1 sølv, 3 bronze GR I holdkapsvømning, hvor der svømmes indledende heats, skal alle svømmere, som har deltaget i indledende heats eller finaler, have medaljer og diplomer. GR 9.8 Points Ved alle FINA Verdensmesterskaberne gives der points i henhold til følgende pointfordeling: GR Svømning Individuelt når der svømmes på 8 baner: 11

12 Placering 1-16: 18, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 point Holdkap når der svømmes på 8 baner: Placering 1 8: 36, 32, 30, 28, 26, 24, 22, 20 points Individuelt når der svømmes på 10 baner: Placering 1 20: 22, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Holdkap når der svømmes på 10 baner: Placering 1 10: 40, 36, 34, 32, 30, 28, 26, 24, 22, 20 Trofæ skal overrækkes til det mest scorende hold. Trofæ skal overrækkes til den mest scorende mand og kvinde baseret på følgende: 1. plads 5 points 2. plads 3 points 3. plads 2 points 4. plads 1 point Individuel Verdensrekord 2 points for hver rekord. Hvis der er dødt løb, skal FINA s pointtabel anvendes og afgørelsen vil blive truffet af svømmekommissionen. GR Svømning i åbent vand 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 point. Der uddeles en speciel FINA Team Trophy baseret på point opnået i henhold til denne regel for individuelle og mix hold discipliner. GR Udspring Individuelt: point Synkro (8 finalister): ,5 point Synkro (12 finalister): ,5-6-4,5-3-1,5 point. Hold konkurrencer: ,5-6-4,5-3-1,5 point. GR Vandpolo Ingen points. Klassificeret som nr. 1, nr. 2, nr. 3 etc.. GR Synkrosvømning Solo Teknisk program 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 point Solo Frit program 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 point Duet, Teknisk program 18, 17, 16, 15, 14,13, 12, 11, 10, 9, 8,7 point Duet, Frit program 18, 17, 16, 15, 14,13, 12, 11, 10, 9, 8,7 point 12

13 Hold Teknisk program 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2 point Hold Frit program 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2 point Kombineret Frit program - 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2 point GR I tilfælde af samme placering skal højeste point tildeles begge deltagere eller hold. GR 10 JUNIOR VERDENSMESTERSKABER GR 10.1 FINA kan afholde Junior Verdensmesterskaber i hver disciplin i henhold til FINA reglerne og i særdeleshed reglerne i GR 10. GR 10.2 Junior Verdensmesterskaberne skal afholdes i henhold kalender godkendt af FINA Bureau GR 10.3 Der skal være dopingkontrol ved Junior Verdensmesterskaberne i henhold til FINA Doping Control rules. GR 10.4 Ved alle Junior Verdensmesterskaberne skal Arrangements Komitéen bestå af medlemmer fra de respektive tekniske komitéer, som er til stede ved arrangementet. Formand skal være Bureauets kommitterede, som i tilfælde af stemmelighed har den afgørende stemme. GR 10.5 Valg af jury afgøres af de respektive tekniske komiteer, men skal godkendes af Bureauet eller dettes forretningsudvalg. GR 10.6 Junioralderen skal være som foreskrevet i reglerne for hver disciplin (DAG 2, DAG 3 og DAG 4; WPAG 2; SSAG 2.2 og OWS i By-Laws). 13

FINA GENERELLE REGLER

FINA GENERELLE REGLER INDHOLDSFORTEGNELSE Regel Emne Side Indholdsfortegnelse 01 Indledning 02 GR 1 Generelle regler for deltagelse 02 GR 2 Internationale relationer 02 GR 3 Udlandsrejser 03 GR 4 Ikke godkendte forbindelser

Læs mere

FINA MASTERSREGLER 2009-2013

FINA MASTERSREGLER 2009-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE MGR Masters 02 MSW Masters Svømmeregler 04 MOWS Masters Åbent Vand Svømning 08 Henvisning til: Masters Udspringsregler Masters Synkroregler Masters Vandpoloregler http://www.fina.org

Læs mere

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT INDHOLDSFORTEGNELSE PUNKT EMNE 1. Generelt 2 2. Indbydelse og propositioner 2 3. Anmeldelse 2 4. Startlisten/programmet 3 5. Resultatlisten 3 6. Tidtagning 4 7. Præmier 4 8. Reklamer på badetøj 4 9. Reklamer

Læs mere

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND Indhold Dansk Svømmeunions mesterskaber i åbent vand... 2 Generelle bestemmelser... 3 Regler... 3 Arrangement... 3 Deltagelse... 3 Tilmelding, efteranmeldelse og gebyr... 3 Afmelding, udeblivelse og bøde...

Læs mere

FINA MASTERS REGLER 2002

FINA MASTERS REGLER 2002 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 01 MGR Masters 02-03 MSW Masters Svømmeregler 04-07 MOWS Masters Langdistancesvømning (åbent vand) 08-09 MD Masters Springregler 10-17 MSS Masters

Læs mere

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE 2009 AFSNIT 1 - REGLER FOR STARTBERETTIGELSE, KLUBSKIFTE MED VIDERE 1. Et medlem kan dyrke de under Dansk Svømmeunion hørende discipliner

Læs mere

REGELTOLKNINGER DANSK SVØMMEUNION Opdateret oktober 2015

REGELTOLKNINGER DANSK SVØMMEUNION Opdateret oktober 2015 REGELTOLKNINGER DANSK SVØMMEUNION Opdateret oktober 2015 Nedenstående fortolkninger og anbefalinger er gældende for svømmestævner, der afvikles i Danmark. Fortolkninger skal overholdes af overdommerne,

Læs mere

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE 2012 AFSNIT 1 - REGLER FOR STARTBERETTIGELSE, KLUBSKIFTE MED VIDERE 1. Et medlem kan dyrke de under Dansk Svømmeunion hørende discipliner

Læs mere

Tilmelding ved stævnearrangøren. Den oktober Årgang 3. år Årgang 2. år Årgang 1. år

Tilmelding ved stævnearrangøren. Den oktober Årgang 3. år Årgang 2. år Årgang 1. år Regionsmesterskaberne vil i den kommende sæson være for piger årgang 2004, 2005 og 2006, samt for drenge årgang 2003, 2004 og 2005. Igen i år afvikler vi en Medley Allround-konkurrence. For at deltage

Læs mere

Supplerende stævnereglement

Supplerende stævnereglement Supplerende stævnereglement Indhold 1. Generelt... 2 2. Indbydelse og propositioner... 2 3. Anmeldelse / anmeldelsesfrist... 2 4. Resultatliste... 2 5. Præmier... 3 6. Reklamer på badetøj... 3 7. Deltagere...

Læs mere

DANMARKSMESTERSKABER - LANGBANE DEN JULI 2017 BELLAHØJ SVØMMESTADION BELLAHØJVEJ 1-3, 2700 BRØNSHØJ

DANMARKSMESTERSKABER - LANGBANE DEN JULI 2017 BELLAHØJ SVØMMESTADION BELLAHØJVEJ 1-3, 2700 BRØNSHØJ DANMARKSMESTERSKABER - LANGBANE DEN 6. 9. JULI 2017 BELLAHØJ SVØMMESTADION BELLAHØJVEJ 1-3, 2700 BRØNSHØJ Deltagelse: DM-L: Åben for alle årgange Ungdomsgruppe Damer: Årgang 1998 og 1999 Ungdomsgruppe

Læs mere

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE. April

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE. April Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE 2002 April 2002 1 AFSNIT 1 - REGLER FOR STARTBERETTIGELSE, KLUBSKIFTE, DELTAGELSE I ARRANGEMENTER I UDLANDET OG FORPLIGTIGELSER I HENHOLD

Læs mere

DANSKE JUNIORMESTERSKABER LANGBANE (DMJ-L) DEN JUNI 2017 SVØMMESTADION DANMARK GL. VARDEVEJ 60, 6700 ESBJERG

DANSKE JUNIORMESTERSKABER LANGBANE (DMJ-L) DEN JUNI 2017 SVØMMESTADION DANMARK GL. VARDEVEJ 60, 6700 ESBJERG DANSKE JUNIORMESTERSKABER LANGBANE (DMJ-L) Deltagelse: DMJ-L: Damer årgang 2000, 2001 og 2002 Herrer årgang 1999, 2000 og 2001 DEN 24. 27. JUNI 2017 SVØMMESTADION DANMARK GL. VARDEVEJ 60, 6700 ESBJERG

Læs mere

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE (DJM-K)

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE (DJM-K) DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE (DJM-K) DEN 20. - 23. NOVEMBER 2014 BELLAHØJ SVØMMESTADION Bellahøjvej 1-3, 2700 Brønshøj DELTAGELSE: DM-K: Åben for

Læs mere

FINA MASTERS REGLER 2013-2017

FINA MASTERS REGLER 2013-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Masters (MGR) 2 Masters Svømmeregler (MSW) 3 Masters Åbent Vand Svømning (MOWS) 6 Henvisning til: Masters Udspringsregler Masters Synkroregler Masters Vandpoloregler

Læs mere

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ LANGBANE (DM-L) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På LANGBANE(DJM-L)

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ LANGBANE (DM-L) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På LANGBANE(DJM-L) DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ LANGBANE (DM-L) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På LANGBANE(DJM-L) DELTAGELSE: DEN 4. 8. JULI 2015 BELLAHØJ SVØMMESTADION Bellahøjvej 1-3, 2700 Brønshøj DM-L: Åben for alle årgange

Læs mere

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE Bilag til punkt 6 Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE 2010 Bestyrelsen har besluttet at afsnit 5 udgår og har etableret et afsnit om konkursregler se afsnit 6. AFSNIT 1 - REGLER

Læs mere

01.00 - INDHOLDSFORTEGNELSE

01.00 - INDHOLDSFORTEGNELSE 01.00 - INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT: EMNE: SIDE: 01.00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1-2 02.00 DANMARKS IDRÆTS-FORBUNDS DANMARKS MESTERSKABER (DM) 1 - Arrangement af DM 3 2 - Deltagelse 3 3 - Anmeldelse og startgebyr

Læs mere

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SYNKRO

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SYNKRO 01.00 - INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT: EMNE: SIDE: 01.00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1-2 02.00 DANMARKS IDRÆTS-FORBUNDS DANMARKS MESTERSKABER (DM) 1 - Arrangement af DM 3 2 - Deltagelse 3 3 - Anmeldelse og startgebyr

Læs mere

DANMARKSMESTERSKABER PÅ LANGBANE (DM-L)

DANMARKSMESTERSKABER PÅ LANGBANE (DM-L) DANMARKSMESTERSKABER PÅ LANGBANE (DM-L) DEN 30. JUNI 3. JULI 2016 HERNING SVØMMEHAL BRÆNDGÅRDVEJ 20, 7400 HERNING Deltagelse: DM-L: Åben for alle årgange Ungdomsgruppe Damer: Årgang 1997 og 1998 Ungdomsgruppe

Læs mere

DGI FYN STÆVNEHÅNDBOG DGI FYN SVØMNING

DGI FYN STÆVNEHÅNDBOG DGI FYN SVØMNING DGI FYN STÆVNEHÅNDBOG DGI FYN SVØMNING 2015/2016 Indhold Velkommen til sæson 2015/2016... 2 Gruppeinddeling... 3 Stævnekalender 2015/2016... 4 Praktiske oplysninger... 4 Stævnereglement... 5 Generelle

Læs mere

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SYNKRO

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SYNKRO 01.00 - INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT: EMNE: SIDE: 01.00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1-2 02.00 DANMARKS IDRÆTS-FORBUNDS DANMARKS MESTERSKABER (DM) 1 - Arrangement af DM 3 2 - Deltagelse 3 3 - Anmeldelse og startgebyr

Læs mere

REGELTOLKNINGER DANSK SVØMMEUNION Opdateret oktober 2015

REGELTOLKNINGER DANSK SVØMMEUNION Opdateret oktober 2015 REGELTOLKNINGER DANSK SVØMMEUNION Opdateret oktober 2015 Nedenstående fortolkninger og anbefalinger er gældende for svømmestævner, der afvikles i Danmark. Fortolkninger skal overholdes af overdommerne,

Læs mere

Vest Årgang. Den april Thyhallen. Lerpyttervej 50, 7700 Thisted

Vest Årgang. Den april Thyhallen. Lerpyttervej 50, 7700 Thisted Vest Årgang Den 8. - 10. april 2016 Thyhallen Lerpyttervej 50, 7700 Thisted DELTAGELSE: Ældste årgang: Piger årgang 2002, drenge årgang 2001 Mellemste årgang Piger årgang 2003, drenge årgang 2002 Yngste

Læs mere

Mesterskabsbestemmelser for Udspring

Mesterskabsbestemmelser for Udspring Indhold 01.00 MESTERSKABER GENERELT... 2 01.01 Generelt.... 2 01.02 Arrangementer.... 2 01.03 Ansvar.... 2 01.04 Deltagelse.... 2 01.05 Invitationer.... 2 01.06 Tilmeldinger.... 2 01.07 Springlister....

Læs mere

DANMARKS IDRÆTSFORBUND & DANSK SVØMMEUNION AFTALE OM NATIONALE UDTAGELSESKRITERIER OL RIO DE JANEIRO 2016

DANMARKS IDRÆTSFORBUND & DANSK SVØMMEUNION AFTALE OM NATIONALE UDTAGELSESKRITERIER OL RIO DE JANEIRO 2016 DANMARKS IDRÆTSFORBUND & DANSK SVØMMEUNION AFTALE OM NATIONALE UDTAGELSESKRITERIER OL RIO DE JANEIRO 2016 Introduktion FINA s internationale kvalifikationskrav og DIF s generelle danske OL-udtagelseskrav

Læs mere

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING 01.00 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT: EMNE: SIDE: 01.00 Indholdsfortegnelse 1 02.00 Danmarks Idræts Forbund Mesterskaber 2 02.01 Dansk Svømmeunions Mesterskaber 2 02.10 Generelle bestemmelser 3-6 03.00 Danmarksmesterskaberne

Læs mere

REGELTOLKNINGER SW 2.8 LEDENDE TIDTAGER. Brug af ledende tidtager ved stævner med manuel tidtagning:

REGELTOLKNINGER SW 2.8 LEDENDE TIDTAGER. Brug af ledende tidtager ved stævner med manuel tidtagning: Nedenstående fortolkninger og anbefalinger er gældende for svømmestævner, der afvikles i Danmark. Fortolkninger skal overholdes af overdommerne, imens anbefalinger kan anvendes. SW 2.1 OVERDOMMEREN Kravet

Læs mere

BMX-REGLEMENT FOR NORDISK MESTERSKAB, CUP OG BARNELEGE 2013

BMX-REGLEMENT FOR NORDISK MESTERSKAB, CUP OG BARNELEGE 2013 BMX-REGLEMENT FOR NORDISK MESTERSKAB, CUP OG BARNELEGE 2013 Arrangementet arrangeres efter UCI s reglement for BMX med følgende ændringer og tillæg. Arrangørlandet skal fremsende nyt Nordisk reglement

Læs mere

Vest Junior/Senior Langbane

Vest Junior/Senior Langbane Vest Junior/Senior Langbane Den 18. 20. marts 2016 Aarhus Svømmestadion F. Vestergårdsgade. Aarhus C DELTAGELSE: Seniormesterskaber: Deltagende damer skal være født i 2001 og ældre Deltagende herrer skal

Læs mere

ØST JUNIOR/SENIOR LANGBANE

ØST JUNIOR/SENIOR LANGBANE "INDSÆT EVT. KLUBLOGO HER" DELTAGELSE: ØST JUNIOR/SENIOR LANGBANE DEN 16. 18. MARTS 2018 East Kilbride Badet Ballerup Idrætsby 32, 2750 Ballerup Seniormesterskaber: Deltagende damer skal være født i 2003

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund AUG 2014 DMI BST MILITÆR FEMKAMP

Dansk Militært Idrætsforbund AUG 2014 DMI BST MILITÆR FEMKAMP MILITÆR FEMKAMP 1. DISCIPLINER Militær Femkamp omfatter følgende discipliner: - Geværskydning (200 m, præcisions-/hurtigskydning) - Forhindringsbaneløb - Forhindringssvømning (50 m) - Håndgranatkast (præcision

Læs mere

DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE)

DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE) DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE) DEN 17. 20. NOVEMBER 2016 SVØMMESTADION DANMARK GL. VARDEVEJ 60, 6700 ESBJERG Deltagelse: DM-K: Åben for alle årgange Ungdomsgruppe Damer: Årgang 1998 og 1999 Ungdomsgruppe Herrer:

Læs mere

DM JUNIOR KORTBANE DEN NOVEMBER 2016 BELLAHØJ SVØMMESTADION BELLAHØJVEJ 1-3, 2700 BRØNSHØJ

DM JUNIOR KORTBANE DEN NOVEMBER 2016 BELLAHØJ SVØMMESTADION BELLAHØJVEJ 1-3, 2700 BRØNSHØJ DM JUNIOR KORTBANE DEN 10. 13. NOVEMBER 2016 BELLAHØJ SVØMMESTADION BELLAHØJVEJ 1-3, 2700 BRØNSHØJ Deltagelse: DMJ-K: Damer årgang 2000, 2001 og 2002 Herrer årgang 1999, 2000 og 2001 Alle medlemmer af

Læs mere

VEST JUNIOR/SENIOR LANGBANE DEN MARTS 2017 VANDHUSET PARK VENDIA BØRGE CHRISTENSENSVEJ 4, 9800 HJØRRING

VEST JUNIOR/SENIOR LANGBANE DEN MARTS 2017 VANDHUSET PARK VENDIA BØRGE CHRISTENSENSVEJ 4, 9800 HJØRRING "INDSÆT EVT. KLUBLOGO HER" VEST JUNIOR/SENIOR LANGBANE DEN 3. - 5. MARTS 2017 VANDHUSET PARK VENDIA BØRGE CHRISTENSENSVEJ 4, 9800 HJØRRING DELTAGELSE: Seniormesterskaber: Deltagende damer skal være født

Læs mere

REGELTOLKNINGER DANSK SVØMMEUNION Opdateret september 2017

REGELTOLKNINGER DANSK SVØMMEUNION Opdateret september 2017 REGELTOLKNINGER DANSK SVØMMEUNION Opdateret september 2017 Nedenstående fortolkninger og anbefalinger er gældende for svømmestævner, der afvikles i Danmark. Fortolkninger skal overholdes af overdommerne,

Læs mere

Tilmelding ved stævnearrangøren. Den november Årgang 3. år Årgang 2. år Årgang 1. år

Tilmelding ved stævnearrangøren. Den november Årgang 3. år Årgang 2. år Årgang 1. år Regionsmesterskaberne vil i den kommende sæson være for piger årgang 2003, 2004 og 2005, samt for drenge årgang 2002, 2003 og 2004. I år vil der komme en del ændringer ved stævnet, men alt sammen i tråd

Læs mere

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE (DJM-K)

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE (DJM-K) DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE (DJM-K) DEN 26. - 29. NOVEMBER 2015 GLADSAXE SVØMMEHAL Vandtårsvej 55, 2860 Søborg DELTAGELSE: DM-K: Åben for alle årgange

Læs mere

Tilmelding senest 3.november 2011 på mail: koegeopen@ksk.dk

Tilmelding senest 3.november 2011 på mail: koegeopen@ksk.dk 25-27. november 2011 Køge svømmeland & Herfølge svømmehal Adresser Køge Svømmeland, Ølby Center 104, DK-4600 Køge Gr. 1+2 og finaler Herfølge Svømmehal, Scheelsvej 2, DK-4681 Herfølge Gr. 3+4 Hallerne

Læs mere

DANSKE JUNIORMESTERSKABER LANGBANE (DJM-L)

DANSKE JUNIORMESTERSKABER LANGBANE (DJM-L) DANSKE JUNIORMESTERSKABER LANGBANE (DJM-L) DEN 25. 28. JUNI 2016 HERNING SVØMMEHAL BRÆNDGÅRDVEJ 20, 7400 HERNING Deltagelse: DJM-L: Damer årgang 1999, 2000 og 2001 Herrer årgang 1998, 1999 og 2000 Alle

Læs mere

Juniormesterskaber: Deltagende damer skal være født i 2000, 2001 eller Deltagende herrer skal være født i 1999, 2000 eller 2001.

Juniormesterskaber: Deltagende damer skal være født i 2000, 2001 eller Deltagende herrer skal være født i 1999, 2000 eller 2001. Seniormesterskaber: Deltagende damer skal være født i 2002 og ældre Deltagende herrer skal være født i 2001 og ældre Juniormesterskaber: Deltagende damer skal være født i 2000, 2001 eller 2002. Deltagende

Læs mere

Danmarks Filatelist Forbund The Danish Philatelic Federation

Danmarks Filatelist Forbund The Danish Philatelic Federation Danmarks Filatelist Forbund The Danish Philatelic Federation Udstillingsreglement for danske udstillinger Kapitel 1 Formål mv. 1 Reglementet skal sikre en ensartet afvikling af frimærkeudstillinger i Danmark

Læs mere

SPORTS ACROBATIK TEKNISKE REGLER

SPORTS ACROBATIK TEKNISKE REGLER SPORTS ACROBATIK TEKNISKE REGLER 2010-2011 TEKNISKE REGLER SIDE 1 ARTIKEL 1 1.1 DOMMERKOMITÉENS FUNKTIONER. 1.1.1 Dommerkomitéen er ansvarlig for definitionen af reglerne. Komitéen vedligeholder de tilstedeværende

Læs mere

I.F. LYSENG SVØMNING INDBYDER TIL LØRDAG D. 9. NOVEMBER 2013

I.F. LYSENG SVØMNING INDBYDER TIL LØRDAG D. 9. NOVEMBER 2013 I.F. LYSENG SVØMNING INDBYDER TIL LØRDAG D. 9. NOVEMBER 2013 LYSENG ÅRGANGS-SPRINTCUP 2013: I.F. Lyseng Svømning har hermed fornøjelsen at invitere klubber, der er medlem af Dansk Svømme Union, til svømmestævne

Læs mere

Danmarks mesterskaber for hold - Svømmeligaen 06. 07. april 2013. Praktiske oplysninger. &Svømmeklubben KVIK Kastrup

Danmarks mesterskaber for hold - Svømmeligaen 06. 07. april 2013. Praktiske oplysninger. &Svømmeklubben KVIK Kastrup Danmarks mesterskaber for hold - Svømmeligaen 06. 07. april 2013 Praktiske oplysninger &Svømmeklubben KVIK Kastrup Velkommen til Danmarks Mesterskaber for hold 2013 Svømmeklubben KVIK Kastrup og Dansk

Læs mere

BEGYNDERSTÆVNER Lokale stævner for børn i alderen 6-12 år

BEGYNDERSTÆVNER Lokale stævner for børn i alderen 6-12 år BEGYNDERSTÆVNER 2017-2018 Lokale stævner for børn i alderen 6-12 år OM BEGYNDERSTÆVNE-KONCEPTET Begynderstævnerne er for børn i alderen 6-12 år, og henvender sig til svømmere i Svømmeskolen, samt helt

Læs mere

VEST JUNIOR/SENIOR KORTBANE

VEST JUNIOR/SENIOR KORTBANE VEST JUNIOR/SENIOR KORTBANE DEN 28. 30. OKTOBER 2016 VANDHUSET PARK VENDIA BØRGE CHRISTENSENSVEJ 4, 9800 HJØRRING DELTAGELSE: Seniormesterskaber: Deltagende damer skal være født i 2002 og ældre Deltagende

Læs mere

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING 01.00 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT: EMNE: SIDE: 01.00 Indholdsfortegnelse 1 02.00 Danmarks Idræts Forbund Mesterskaber 2 02.01 Dansk Svømmeunions Mesterskaber 2 02.10 Generelle bestemmelser 3-6 03.00 Danske

Læs mere

DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE)

DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE) DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE) DEN 9. 12. NOVEMBER 2017 GREVE SVØMMEHAL JØRGEN BACHS PLADS 1, 2670 GREVE Deltagelse: DM-K: Åben for alle årgange Ungdomsgruppe Damer: Årgang 1999 og 2000 Ungdomsgruppe Herrer:

Læs mere

FINA SVØMMEREGLER 2013-2017

FINA SVØMMEREGLER 2013-2017 SW 1 - STÆVNELEDELSEN SW 1.2 Ved Olympiske Lege og Verdensmesterskaber udpeger FINA-Bureauet følgende minimum antal officials til kontrol af konkurrencerne: Overdommer (1) (2), Leder af kontrolrum (1)

Læs mere

REGELTOLKNINGER DANSK SVØMMEUNION Opdateret september 2014

REGELTOLKNINGER DANSK SVØMMEUNION Opdateret september 2014 REGELTOLKNINGER DANSK SVØMMEUNION Opdateret september 2014 Nedenstående fortolkninger og anbefalinger er gældende for svømmestævner, der afvikles i Danmark. Fortolkninger skal overholdes af overdommerne,

Læs mere

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE(DJM-K)

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE(DJM-K) DELTAGELSE: DM-K: DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE(DJM-K) DEN 14. 17. NOVEMBER 2013 GLADSAXE SVØMMEHAL Vandtårnsvej 55, 2860 Søborg I indledende heat

Læs mere

DM Årgang Langbane. Den juni Nørresundby Idrætscenter - Svømmeland. Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby

DM Årgang Langbane. Den juni Nørresundby Idrætscenter - Svømmeland. Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby DM Årgang Langbane Den 24. 27. juni 2017 Nørresundby Idrætscenter - Svømmeland Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby DELTAGELSE: 3. års årgang: Piger årgang 2003, drenge årgang 2002 2. års årgang Piger årgang

Læs mere

I.F. LYSENG SVØMNING INDBYDER TIL

I.F. LYSENG SVØMNING INDBYDER TIL I.F. LYSENG SVØMNING INDBYDER TIL SØNDAG D. 15. NOVEMBER 2015 LYSENG ÅRGANGS-SPRINTCUP 2015: IF Lyseng Svømning I.F. Lyseng Svømning har hermed fornøjelsen at invitere alle svømmeklubber, til svømmestævne

Læs mere

Ringsted svømmehal, Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted 25 m opmålt bassin 8 baner med El-tid Afsvømning i lille bassin (6 x 15 m.)

Ringsted svømmehal, Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted 25 m opmålt bassin 8 baner med El-tid Afsvømning i lille bassin (6 x 15 m.) Ringsted Svømmeklub og Dansk Svømmeunion inviterer til DANSKE OPEN MASTERS PÅ KORTBANE 2011 (DOM-K) Dato 5. og 6. marts 2011 Svømmehal Indsvømning Ringsted svømmehal, Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted 25 m

Læs mere

REGION SYD TURNERINGEN REGIONAL TURNERING

REGION SYD TURNERINGEN REGIONAL TURNERING REGION SYD TURNERINGEN 2017-2018 REGIONAL TURNERING OM REGION SYD TURNERINGEN Region Syd Turneringen består af tre stævnedage, der placeres ud over tre forskellige weekender. I denne turnering skal svømmerne

Læs mere

Officielle regler. 1. Regler

Officielle regler. 1. Regler Officielle regler 1. Regler Den europæiske ungdom Academy Football League spilles i overensstemmelse med gældende dele af FIFA 's regler. I spørgsmål om fortolkninger af FIFA 's regler, den engelske tekst

Læs mere

Begynderstævnerne er for børn i alderen 6-9 år, og henvender sig til svømmere i svømmeskolen, samt helt nye Talentholdssvømmere (eller tilsvarende).

Begynderstævnerne er for børn i alderen 6-9 år, og henvender sig til svømmere i svømmeskolen, samt helt nye Talentholdssvømmere (eller tilsvarende). Begynderstævnerne er for børn i alderen 6-9 år, og henvender sig til svømmere i svømmeskolen, samt helt nye Talentholdssvømmere (eller tilsvarende). Vi opfordrer til at man som klub kun sender svømmere

Læs mere

Østdanske Kortbanemesterskaber

Østdanske Kortbanemesterskaber Østdanske Kortbanemesterskaber 2011 1 Velkommen Gladsaxe Svømeklub (GSC) og Dansk Svømmeunion byder hermed velkommen til Østdanske Kortbanemesterskaber 2011, som finder sted i dagene 28-30 oktober. Vi

Læs mere

DM Årgang Langbane. Den juni Helsingør Svømmeklub. Borgmester P. Christensens Vej 14, 3000 Helsingør

DM Årgang Langbane. Den juni Helsingør Svømmeklub. Borgmester P. Christensens Vej 14, 3000 Helsingør DM Årgang Langbane Den 25. 28. juni 2016 Helsingør Svømmeklub Borgmester P. Christensens Vej 14, 3000 Helsingør DELTAGELSE: Ældste årgang: Piger årgang 2002, drenge årgang 2001 Mellemste årgang Piger årgang

Læs mere

CONCORDIA FORSIKRING CUP

CONCORDIA FORSIKRING CUP Oplysninger til klubberne CONCORDIA FORSIKRING CUP (Thisted Cup) 26. 28. september 2014 Bassin: Stævnet afvikles i 25m bassin 8 baner El-tidtagning med flyvende start. Følg stævnet live på: www.livetiming.dk

Læs mere

Amatør- og Ordensreglement

Amatør- og Ordensreglement 1 Amatør- og Ordensudvalget består af det i DVBF's love ( 21) nævnte antal medlemmer, der vælges som anført samme sted. Stk.2 Sager, der er til behandling af udvalget, færdiggøres af dette i dets oprindelige

Læs mere

Ved hvert arrangement sker banefordeling for første løb ved lodtrækning, herefter svømmes der med rullende banefordeling.

Ved hvert arrangement sker banefordeling for første løb ved lodtrækning, herefter svømmes der med rullende banefordeling. Miniturneringen er i sæson 2016/17 for drenge årgang 2005 og yngre og piger årgang 2006 og yngre. Sidste sæson (2015/16) blev der ændret lidt i opsætningen af de fire stævneafsnit, for at imødekomme de

Læs mere

ARKIVFOTO: DGI FOTOARKIV/OLE JOERN

ARKIVFOTO: DGI FOTOARKIV/OLE JOERN ARKIVFOTO: DGI FOTOARKIV/OLE JOERN Reglement februar 2010 Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 Gyldighedsområde 3 Stævneform og inddeling 3.1 Generelt 3.2 Stævneform 3.3 Rækker 3.4 Nålestævner 3.5 Indemesterskab

Læs mere

INDBYDELSE TIL VESTKYST CUP 2016 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D NOVEMBER 2016 ARRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB

INDBYDELSE TIL VESTKYST CUP 2016 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D NOVEMBER 2016 ARRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB INDBYDELSE TIL VESTKYST CUP 2016 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D. 18.-20. NOVEMBER 2016 ARRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB Vestkyst Cup 2016 Esbjerg Svømmeklub har hermed fornøjelsen at indbyde til: Vestkyst

Læs mere

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE(DJM-K)

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE(DJM-K) DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE(DJM-K) DEN 29. NOVEMBER 2. DECEMBER 2012 BELLAHØJ SVØMMESTADION Bellahøjvej 1-3, 2700 Brønshøj DELTAGELSE: DM-K: I indledende

Læs mere

DGI NORDJYLLAND Teglgårds Plads 1 niv. 9 9000 Aalborg Tlf. 7940 4150 CVR: 2211 6215 www.dgi.dk/nordjylland

DGI NORDJYLLAND Teglgårds Plads 1 niv. 9 9000 Aalborg Tlf. 7940 4150 CVR: 2211 6215 www.dgi.dk/nordjylland DGI LANDSDELSMESTERSKABER 2016 ÅRETS UDTAGELSESSTÆVNE TIL LM Lørdag d. 9. januar 2016 Aars Svømmehal og Friluftsbad, Himmerlandsgade 25, 9600 Aars Opvarmning 7.30 Ledermøde 8.00 Officialsmøde 8.20 Stævnestart

Læs mere

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING 01.00 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT: EMNE: SIDE: 01.00 Indholdsfortegnelse 01 02.00 Danmarks Idræts Forbund Mesterskaber 02 02.01 Dansk Svømmeunions Mesterskaber 02 02.10 Generelle bestemmelser 03-06 03.00

Læs mere

VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2015

VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2015 VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2015 Dansk Svømmeunions Sportsafdeling har hermed fornøjelsen af at give information om: DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2015 Åben Klasse DM for Hold Åben Klasse

Læs mere

2007 og yngre 2006 og yngre

2007 og yngre 2006 og yngre Miniturneringen er for drenge årgang 2006 og yngre og piger årgang 2007 og yngre. Igen i år kan et tilmeldt hold tilmelde flere svømmere end nødvendigt dog kan der max tilmeldes 6 piger og 6 drenge pr.

Læs mere

Mesterskabsbestemmelser for udspring

Mesterskabsbestemmelser for udspring 01.00 MESTERSKABER GENERELT... 2 01.01 Generelt.... 2 01.02 Arrangementer.... 2 01.03 Ansvar.... 2 01.04 Deltagelse.... 2 01.05 Invitationer.... 3 01.06 Tilmeldinger.... 3 01.07 Springlister.... 3 01.08

Læs mere

BEGYNDERSTÆVNER Lokale stævner for børn i alderen 6-12 år

BEGYNDERSTÆVNER Lokale stævner for børn i alderen 6-12 år BEGYNDERSTÆVNER 2016-2017 Lokale stævner for børn i alderen 6-12 år OM BEGYNDERSTÆVNE-KONCEPTET Begynderstævnerne er for børn i alderen 6-12 år, og henvender sig til svømmere i Svømmeskolen, samt helt

Læs mere

USG & Dansk Svømmeunion. indbyder til Danske Open Masters Langbane DOM-L [1]

USG & Dansk Svømmeunion. indbyder til Danske Open Masters Langbane DOM-L [1] USG & Dansk Svømmeunion indbyder til Danske Open Masters Langbane DOM-L [1] Praktiske oplysninger: Lørdag den 13. juni 2015 Bellahøj Svømmestadion (indendørs bassin) Bellahøjvej 1-3 2700 Brønshøj Telefon:

Læs mere

28 30 Januar. Dato. Sted. Lyngby Open Google Map. Svømmehallerne er placeret ca. 20 min. gang fra hinanden.

28 30 Januar. Dato. Sted. Lyngby Open Google Map. Svømmehallerne er placeret ca. 20 min. gang fra hinanden. Dato Sted 28 30 Januar afsnit fredag-lørdag-søndag: Aldersgruppe 1-2-3: Lyngby Svømmehal (langbane), Lundtoftevej 53, Lyngby. Aldersgruppe 4-5: Trongården Svømmehal (kortbane), Trongårdsvej 44, Lyngby.

Læs mere

FINA REGLER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND 2001-2002 INDHOLDSFORTEGNELSE

FINA REGLER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND 2001-2002 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 01 OWS 1 Åbent vand svømning 02 OWS 2 Officials 03 OWS 3 Officials pligter 04-11 OWS 4 Starten 12-13 OWS 5 Konkurrenceområdet 14-15 OWS 6 Løbet 16-18

Læs mere

DANSKE ÅRGANGSMESTERSKABER (DÅM-L) GR. 1

DANSKE ÅRGANGSMESTERSKABER (DÅM-L) GR. 1 DANSKE ÅRGANGSMESTERSKABER (DÅM-L) GR. 1 Den 26. 29. juni 2014 BELLAHØJ SVØMMESTADION Bellahøjvej 1-3, 2700 Brønshøj DELTAGELSE: Ældste gruppe: Piger årgang 00 og drenge årgang 98. Yngste gruppe: Piger

Læs mere

den 25. - 27. september Kom og få en svømmeoplevelse ud over det sædvanlige... Topdeltagelse med flere danske, norske og svenske landsholdssvømmere.

den 25. - 27. september Kom og få en svømmeoplevelse ud over det sædvanlige... Topdeltagelse med flere danske, norske og svenske landsholdssvømmere. tildegrafisk.dk den 25. - 27. september Kom og få en svømmeoplevelse ud over det sædvanlige... Bedste præsentation efter Finas pointtabel: Svøm stærkt og vind... 1. 5.000 kr. / 2. 3.000 kr. / 3. 2.000

Læs mere

INDBYDELSE TIL VE ESTKYST CUP 2014 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D. 31. OKTOBER R - 2. NOVEMBER 2014 AR RRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB

INDBYDELSE TIL VE ESTKYST CUP 2014 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D. 31. OKTOBER R - 2. NOVEMBER 2014 AR RRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB INDBYDELSE TIL VESTKYST CUP 2014 I D. UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL 31. OKTOBER - 2. NOVE EMBER 2014 ARRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB Vestkyst Cup 2014 Esbjerg Svømmeklub har hermed fornøjelsen at indbyde til:

Læs mere

FINA SVØMMEREGLER 2013-2017

FINA SVØMMEREGLER 2013-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 01 SW 1 Stævneledelsen 02 SW 2 Officials 03 SW 3 Seedning af heats, semifinaler og finaler 08 SW 4 Starten 11 SW 5 Fri svømning 11 SW 6 Rygsvømning

Læs mere

AALBORG CUP november 2011 AALBORG SVØMMEKLUB INDBYDER FOR 22. GANG TIL AALBORG CUP

AALBORG CUP november 2011 AALBORG SVØMMEKLUB INDBYDER FOR 22. GANG TIL AALBORG CUP AALBORG SVØMMEKLUB INDBYDER FOR 22. GANG TIL AALBORG CUP Aalborg Cup 2011 byder på udfordringer både for senior, junior og årgangssvømmere. Senior og juniorgruppen er slået sammen til én gruppe, så der

Læs mere

VELKOMMEN TIL MESTERSKABSÅRET 2013/2014

VELKOMMEN TIL MESTERSKABSÅRET 2013/2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til mesterskabsåret 2013/2014 2 Terminer/steder 3 Generelle bestemmelser 5 Kvalifikationsperiode 5 Kvalifikation 5 Anmeldelse 5 Procedure for tilmelding/anmeldelse 5 Mesterskabsgebyr

Læs mere

Kom og deltag ved det 25. Lyngby Open

Kom og deltag ved det 25. Lyngby Open Kom og deltag ved det 25. Lyngby Open 19. 21. januar 2018 Få et internationalt afsæt til langbanesæsonen ved Arena Lyngby Open. Over tre dage afvikles løb i alle alderskategorier med kontante præmier i

Læs mere

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT NUVÆRENDE ÆNDRING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE PUNKT EMNE SIDE SIDE PUNKT EMNE SIDE 1. Generelt 2 1. Generelt 2 2. Indbydelse og propositioner 2 2. Indbydelse og propositioner 2 3. Anmeldelse

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Østdanske Kortbanemesterskaber Grand Prix 1 2010 Rundforbi Svømmehal Egebækvej 111 2850 Nærum Arrangeres af: Velkommen SIGMA NS, Søllerød Svømmeklub og Dansk Svømmeunion byder hermed

Læs mere

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP,

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, som afvikles den 26. september til den 28. september 2014 Vi håber, at Syd Cup

Læs mere

Frokost mellem 12:30 14:30. Frokost foregår i forhallen i Fritidscenteret. Frokost mellem 12:30 14:30. Frokost foregår i forhallen i fritidscenteret.

Frokost mellem 12:30 14:30. Frokost foregår i forhallen i Fritidscenteret. Frokost mellem 12:30 14:30. Frokost foregår i forhallen i fritidscenteret. Dato: 24-25. marts 2007 Svømmehal: Glostrup Fritidscenter, Christiansvej 2, 2600 Glostrup 1. Bassinet er 25 m. med 6 baner og el-tid Stævnestart: Stævneafsnit 1 Lørdag 24. marts kl. 11:30 Stævneafsnit

Læs mere

DANSK SKØJTE UNION Ansvars- og Kompetence katalog

DANSK SKØJTE UNION Ansvars- og Kompetence katalog Dansk Skøjte Unions ansvars- og kompetence katalog er til enhver tid gældende for unionens arbejde. Udvalgene er i alle henseender ansvarlige over for unionens bestyrelse med hensyn til de af bestyrelsen

Læs mere

INVITATION TIL (de uofficielle) DANSKE MESTERSKABER FOR ÅRGANGSHOLD

INVITATION TIL (de uofficielle) DANSKE MESTERSKABER FOR ÅRGANGSHOLD INVITATION TIL (de uofficielle) DANSKE MESTERSKABER FOR ÅRGANGSHOLD Kære Kvik Kastrup, Gentofte Svømmeklub, Sigma Swim, Aalborg Svømmeklub, Gladsaxe Idrætsforening, Hovedstaden Svømmeklub, Elitesvøm Vejle,

Læs mere

Ringe Svømme-Klubs Internationale Svømmestævne

Ringe Svømme-Klubs Internationale Svømmestævne Ringe Svømme-Klubs Internationale Svømmestævne Ringe Svømme-Klub har hermed fornøjelsen at invitere til internationalt svømmestævne i Ringe Svømmehal for 37. gang. Det bliver et stævne med intensitet og

Læs mere

AGF Udsprings nyhedsbrev nr. 1, 2011

AGF Udsprings nyhedsbrev nr. 1, 2011 Springere fra AGF Udspring var i Ramasjang Live i vinterferien. Her ses fra venstre Avital, Isabel, Ane, Daniel, August, Niklas og Oliver Foto: Yakov Munkebo Velkommen Det er med stor glæde, jeg sender

Læs mere

BIRKERØD 7. 9. MARTS 2014

BIRKERØD 7. 9. MARTS 2014 BIRKERØD 7. 9. MARTS 2014 KONCEPT Sigma Swim Birkerød inviterer til stort weekendstævne for årgangssvømmere med finaler, medaljer, pengepræmier, overnatning og bespisning. Formålet med stævnet er at give

Læs mere

Danske Open Masters Mesterskaber 2011

Danske Open Masters Mesterskaber 2011 Long course Masters Championship 2011 Dansk Svømmeunion og AGF Svømning inviterer til Danske Open Masters Mesterskaber 2011 Langbane den 07. maj 2011 Dato 07. maj 2011 Svømmehal Århus Svømmestadion, F.

Læs mere

21/11 23/11-2014. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal

21/11 23/11-2014. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal 21/11 23/11-2014. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal Adresser Køge Svømmeland, Ølby Center 104, DK-4600 Køge Gr. 1+2 og finaler Herfølge Svømmehal, Scheelsvej 2, DK-4681 Herfølge Gr. 3+4 Hallerne Stævnet

Læs mere

FINA SVØMMEREGLER 2013-2017

FINA SVØMMEREGLER 2013-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 01 SW 1 Stævneledelsen 02 SW 2 Officials 03 SW 3 Seedning af heats, semifinaler og finaler 08 SW 4 Starten 10 SW 5 Fri svømning 11 SW 6 Rygsvømning

Læs mere

2 Arrangøren har ret til at begrænse antallet af deltagere. En sådan begrænsning skal dog meddeles, når arrangøren udpeges.

2 Arrangøren har ret til at begrænse antallet af deltagere. En sådan begrænsning skal dog meddeles, når arrangøren udpeges. FORMÅLET MED MESTERSKABET Formålet med et nationalt eller internationalt mesterskab i langtidspiberygning er at lade enkeltpersoner og/eller hold konkurrere om at ryge længst muligt på en pibe uden at

Læs mere

januar og som noget nyt Sprint Åben Klasse i alle 50 meter løbene. En super stævneoplevelse med tilbud om overnatning og bespisning.

januar og som noget nyt Sprint Åben Klasse i alle 50 meter løbene. En super stævneoplevelse med tilbud om overnatning og bespisning. 20. 22. januar 2017 Få et internationalt afsæt til langbanesæsonen ved Arena Lyngby Open. Over tre dage afvikles løb i alle alderskategorier med kontante præmier i finalerne - og som noget nyt Sprint Åben

Læs mere

BAL, BNR, GLK, HGRK, HVR, ISR, LØSR, SBGR, SIV, VER

BAL, BNR, GLK, HGRK, HVR, ISR, LØSR, SBGR, SIV, VER Generelle bestemmelser for Vestegnsmesterskaberne (VM) Generelle bestemmelser for VestegnsMesterskaberne: - afholdes én gang årligt i udendørssæsonen - er åbne for alle vestegnsklubberne - holdmesterskab

Læs mere

27/11 29/11-2015. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal

27/11 29/11-2015. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal 27/11 29/11-2015. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal Adresser Køge Svømmeland, Ølby Center 104, DK-4600 Køge Gr. 1+2 og finaler Herfølge Svømmehal, Scheelsvej 2, DK-4681 Herfølge Gr. Hallerne Stævnet

Læs mere

REGIONSMESTERSKAB - KORT

REGIONSMESTERSKAB - KORT REGIONSMESTERSKAB - KORT 2017-2018 REGIONSMESTERSKAB PÅ KORTBANE FOR DEN ÆLDSTE BØRNEÅRGANGSGRUPPE OG GRUPPEN ÅRGANGSSVØMMERE OM REGIONSMESTERSKABERNE Stævnet består af to stævnedage, der afvikles i én

Læs mere

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP,

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, som i 2011 afvikles den 28. september - 30. september 2012 Vi håber og tror på,

Læs mere