Den nye selskabslov fra marts Fratrædelsesgodtgørelse i Tyskland. De danske sambeskatningsregler. E-marketing hen over landegrænsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den nye selskabslov fra marts 2011. Fratrædelsesgodtgørelse i Tyskland. De danske sambeskatningsregler. E-marketing hen over landegrænsen"

Transkript

1 En printervenlig PDF-version finder du HER. Maj 2011 Deutsch Abonnement Tilmeld dig News & Jobs Afbestil Legal & Tax Den nye selskabslov fra marts 2011 Anden fase af den nye selskabslov er nu implementeret. Dermed er stort set alle væsentlige bestemmelser i selskabslovsreformen nu trådt i kraft. Fratrædelsesgodtgørelse i Tyskland Den, der modtager en fratrædelsesgodtgørelse fra en arbejdsgiver, bør tænke over de legale muligheder for skatteoptimering. Her gives et overblik over mulighederne for udbetaling under tysk beskatning. En tysk arbejdsretsadvokat bør kontrollere rettighederne til godtgørelsen for den ansatte. De danske sambeskatningsregler Koncernforbundne danske selskaber bliver automatisk sambeskattet. Underskud i ét selskab modregnes derved i overskud i et andet selskab. Udenlandske selskaber, filialer og ejendomme kan under visse betingelser også inddrages under sambeskatningen. Arrangementer 1. Juni BeltTrade-Branch-Meeting: CleanTech i Lübeck. 17. Juni Generalforsamling Erhvervspris Sommerfest i København. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Medlemmer og partnere Premium Partners 2011 Netværk Følg os på Facebook, Twitter og Xing. E-marketing hen over landegrænsen Det er fristende at gemme bestående eller potentielle kunders kontaktoplysninger i en database og sende reklame- s til dem. Men pas på! Spamreglerne findes også i Tyskland, og dine konkurrenter er ikke bange for at gennemtvinge dem. Links Hjemmeside personer Tyske erhvervsnyheder Rekonstruktion af danske datterselskaber Finanskrisen har medført, at mange selskaber har tabt deres egenkapital. Retableringen af kapitalen kan ske på flere forskellige måder. Ved valget mellem

2 de forskellige muligheder bør der tages højde for de skattemæssige virkninger. Værdierstatning for brug af varer købt på internettet bortfalder Fremover vil online-forhandlere ikke længere kunne kræve erstatning for brugsværdien af en vare, når købsaftalen hæves. Alle partier undtagen de Linke har i den tyske Forbundsdags retsudvalg vedtaget en lovændring herom. Kleinunternehmer" en tysk konstruktion Forretningspartnere i EU overraskes til stadighed over den tyske virksomhedsform Kleinunternehmer". I det tyske system er det en særlig kategori af mindre erhvervsdrivende med forenklede momsregler. Persondata ved virksomhedsoverdragelse Ved virksomhedsoverdragelser lægges der ofte ikke særlig vægt på de persondataretlige aspekter. Artiklen sætter fokus på et par emner, som man skal være opmærksomme på i forbindelse virksomhedsoverdragelse.

3 Den nye selskabslov fra marts 2011 Anden fase af den nye selskabslov er nu implementeret. Dermed er stort set alle væsentlige bestemmelser i selskabslovsreformen nu trådt i kraft. De væsentligste ændringer er: Nye krav til vedtægterne for eksempel om indkaldelse til generalforsamling. Vedtægterne har prioritet frem for ejeraftaler. Et selskab kan ligesom i Tyskland have et tilsynsråd i stedet for en bestyrelse. Et anpartselskab skal have direktion og kan - men skal ikke - vælge en bestyrelse. Et selskab kan udstede stemmeløse ejerandele og/eller ejerandele med differentieret stemmevægt. Der er ikke begrænsning for differentieringen. Vedtægter kan laves på engelsk (gælder dog i praksis kun for standardvedtægter). Generalforsamling kan kræves af enhver anparthaver og i A/S af enhver aktionær med minimum 5 pct. af kapitalen. Mulighed for udskydelse af indbetaling af optil 75 pct. af kapitalen. Revisorrapport er ikke længere obligatorisk ved kapitalforhøjelse (og ved kapitalnedsættelse til dækning af underskud) og ligeledes ikke ved fusion og spaltning vi anbefaler stadig at revisorrapport overvejes. Øget mulighed for selvfinansiering og lån til moderselskab. Misligholdende kapitalejerne kan nu tilpligtes at sælge deres ejerandele. Gebyrer er indført. Philip Graff Advokat (H) / partner / CEO Tlf Ændringerne er en tilnærmelse til andre europæiske systemer og har givet ledelsen mere fleksibilitet, men under ansvar af, at dispositioner foretages forsvarligt.

4 Fratrædelsesgodtgørelse i Tyskland Den, der modtager en fratrædelsesgodtgørelse fra en arbejdsgiver, bør tænke over de legale muligheder for skatteoptimering. Her gives et overblik over mulighederne for udbetaling under tysk beskatning. En tysk arbejdsretsadvokat bør kontrollere rettighederne til godtgørelsen for den ansatte. Ved afslutningen af en flerårig beskæftigelse for bl.a. udstationerede i Tyskland findes der interessante muligheder for skatteplanlægning, nemlig den såkaldte Fünftelregelung ( femtedelsregel"). De skattemæssige følger gælder for en Geschäftsführer" (adm. direktør) eller en ansat funktionær. For udbetaling af en erstatning til en selvstændig tysk handelsrepræsentant gælder der helt andre skatteregler. Dr. Lars Eriksen Tlf Indtil 2006 var fratrædelsesgodtgørelser delvist skattefri efter en bestemt varighed for beskæftigelsen. Disse regler er ophævet og i dag skal enhver godtgørelse principielt beskattes som skattepligtig løn. I året for udbetalingen skal der betales A-skat af en godtgørelse. Desuden skal den tages med i selvangivelsen. Fünftelregelung" ( femtedelsreglen ): Godtgørelsen deles med fem og lægges derefter til de øvrige "regulære" dele af årsindkomsten. Derpå udregnes skatten for den og den (lavere) skat, som ville fremkomme uden at godtgørelsen lægges dertil. Den forholdsvist lave beskatning, der gælder for en femtedel af godtgørelsen, anvendes på hele godtgørelsen. Eksempel ekskl. fradrag, fribeløb osv.: En tysk skattepligtig uden børn med en brutto årsindtægt på euro betaler i tysk A-skat inklusive det særlige tyske Solidaritätszuschlag" euro. Det er en trækprocent på 16,42 pct. Han modtager en fratrædelsesgodtgørelse på euro. Hvis man ville beskatte godtgørelsen som en del af årsindkomsten, ville der i alt "normalt skulle betales euro i skat. Hvis man anvender femtedelsreglen skal der betales euro i skat. Skattefordelen på grund af femtedelsreglen udgør euro (ca kr.). Femtedelsreglen fører dog ved højere indtægter og høje fratrædelsessummer til en minimal eller endda slet ingen skattefordel. Systemet favoriserer mindre indkomster. Ved høje indtægter går besparelsen op i den blå luft. I sådanne tilfælde kan det betale sig at skubbe udbetalingen af godtgørelsen til det følgende år, hvis arbejdsgiveren indvilliger heri. Socialforsikring En fratrædelsesgodtgørelse er ikke socialforsikringspligtig. Derfor skal der af fratrædelsesgodtgørelsen ikke betales ca. 22 pct. bidrag til pensions-, syge- og arbejdsløshedsforsikringen. Efter en dom fra Bundessozialgericht (BSG), den øverste tyske domstol i socialsager, regnes en fratrædelsesgodtgørelse ikke til beskæftigelsestiden for det afsluttede arbejdsforhold. Den betales netop, fordi den fremtidige optjeningsmulighed falder væk.

5 De danske sambeskatningsregler Koncernforbundne danske selskaber bliver automatisk sambeskattet. Underskud i ét selskab modregnes derved i overskud i et andet selskab. Udenlandske selskaber, filialer og ejendomme kan under visse betingelser også inddrages under sambeskatningen. De danske skatteregler for selskaber indeholder 2 sæt regler om sambeskatning. Efter det ene sæt er koncernforbundne danske selskaber omfattet af tvungen sambeskatning. Efter det andet sæt kan der etableres frivillig sambeskatning med udenlandske selskaber, filialer og ejendomme. Sambeskatningen betyder i begge tilfælde, at underskud i et selskab kan modregnes i overskud i et andet selskab. Sambeskatning gælder kun for koncernforbundne selskaber. Dette defineres som tilfælde, hvor der foreligger bestemmende indflydelse i form af ejerskab af mere end halvdelen af stemmerettighederne i et andet selskab. Den tvungne sambeskatning af danske selskaber omfatter også tilfælde, hvor selskaberne er søsterselskaber. Altså har samme udenlandske moderselskab. Sambeskatningen indebærer, at selskabernes indkomst sammenlægges. Dette gælder også selv om moderselskabet ikke ejer 100 pct. af kapitalen i et af datterselskaberne. På trods af sambeskatningen skal hvert selskab opgøre sin egen indkomst og betale sin andel af den samlede skat. Et selskab, der har underskud, har krav på godtgørelse af et beløb svarende til skatteværdien af underskuddet fra de selskaber, som udnytter underskuddet. Et selskab, der indtræder i eller forlader en sambeskatning i løbet af et indkomstår, skal som udgangspunkt udarbejde skattemæssige perioderegnskaber. Kun den del af indkomsten, som kan henføres til sambeskatningsperioden, indgår herefter i sambeskatningsindkomsten. Ida Helena Gert Jensen Skattechef & partner Tlf Sambeskatning med udenlandske koncernforbundne selskaber er som nævnt frivillig. Hvis der imidlertid vælges en sådan international sambeskatning er valget bindende i 10 år, ligesom den i givet fald skal omfatte alle udenlandske selskaber, filialer og ejendomme. Det er således ikke muligt kun at vælge sambeskatning med underskudsgivende selskaber. Ved international sambeskatning skal der føres et særskilt regnskab over underskud i de udenlandske selskaber, som er modregnet i overskud i danske selskaber. Den særlige underskudssaldo nedskrives i takt med, at der realiseres overskud i de udenlandske selskaber, som medregnes i den danske sambeskatningsindkomst. Hvis det udenlandske selskab udgår af den danske sambeskatning, sker der genbeskatning af en eventuel resterende underskudssaldo. I visse tilfælde er genbeskatningen maksimeret til et beløb svarende den skattepligtige fortjeneste, der ville opstå ved en likvidation af det pågældende selskab.

6 E-marketing hen over landegrænsen Det er fristende at gemme bestående eller potentielle kunders kontaktoplysninger i en database og sende reklame- s til dem. Men pas på! Spamreglerne findes også i Tyskland, og dine konkurrenter er ikke bange for at gennemtvinge dem. Avancerede it-systemer giver mange muligheder for at opnå en stor kundekreds via . Dyre forsendelsesomkostninger bortfalder og en direkte i den potentielle kundes inbox rammer målgruppen helt præcist. Men når det gælder markedsføring hen over landegrænser, er der også regler, som skal overholdes. Reklamerer danske virksomheder over for tyske kunder altså på det tyske marked skal de tyske markedsføringsregler overholdes. Reglerne findes i den tyske markedsføringslov (UWG) og den tyske lov om tjenesteudbydere (TMG), som begge er baseret på EU-direktiver, og som også er implementeret i Danmark. Må jeg kontakte potentielle kunder via ? Udgangspunktet er, at en erhvervsdrivende ikke må rette henvendelse til nogen pr. med henblik på afsætning af varer, medmindre den pågældende forudgående har anmodet herom. Jana Behlendorf Advokat & Rechtsanwältin Tlf Uanset dette kan en erhvervsdrivende, der fra en kunde har modtaget dennes e- mail -adresse i forbindelse med salg af en vare eller tjenesteydelse, markedsføre egne tilsvarende produkter eller tjenesteydelser via . Dette forudsætter dog, at kunden har mulighed for let og gebyrfrit at frabede sig dette. Og denne mulighed skal foreligge både i forbindelse med afgivelsen af adressen til den erhvervsdrivende og ved efterfølgende henvendelser. I modsætning til Danmark finder der i Tyskland ikke en såkaldt "Robinson-liste". I Danmark er denne liste en fortegnelse, som udarbejdes af Det Centrale Personregister, og som indeholder personer, som har frabedt sig henvendelser i markedsføringsøjemed. Sanktioner Anderledes end i Danmark, hvor Forbrugerombudsmanden vogter over markedsføringsreglerne, giver tysk ret -modtageren og tyske konkurrenter mulighed for at påpege handlinger i strid med markedsføringsloven og meget belejligt kræve de hermed forbundne advokatomkostninger erstattet. Det kan derfor anbefales, at tjekke reklamekampagnen med henblik på de tyske regler for at sikre sig, at de overholdes.

7 Rekonstruktion af danske datterselskaber Finanskrisen har medført, at mange selskaber har tabt deres egenkapital. Retableringen af kapitalen kan ske på flere forskellige måder. Ved valget mellem de forskellige muligheder bør der tages højde for de skattemæssige virkninger. Gældseftergivelse/gældskonvertering I de fleste tilfælde vil det nødlidende selskab have gæld til moderselskabet eller til et andet koncernforbundet selskab. I så fald vil man ofte vælge at eftergive en sådan gæld. Gevinsten ved en sådan eftergivelse er ikke skattepligtig for det danske datterselskab, hvis moderselskabet ikke har fradrag for det modstående tab på sin fordring i sit hjemland. Har moderselskabet fradrag, skal det undersøges om gældseftergivelsen er et led i en samlet aftale mellem selskabets kreditorer. I så fald er gevinsten heller ikke skattepligtig, men den modregnes i datterselskabets eventuelle uudnyttede skattemæssige underskud. En aftale kun med moderselskabet kan godt anses for en samlet aftale, hvis det danske selskab kun har få andre kreditorer og ingen af disse er væsentlige. Der gælder tilsvarende regler, hvis gælden ikke eftergives, men konverteres til aktier. Gevinsten opgøres i sådanne tilfælde til forskellen mellem den pålydende værdi af den konverterede gæld og kursværdien af denne. Indskud af kapital uden udstedelse af aktier Et kontant tilskud uden udstedelse af aktier er skattefrit for det danske selskab under følgende betingelser: Ida Helena Gert Jensen Skattechef & partner Tlf Tilskuddet er ydet af et moderselskab, der direkte eller indirekte ejer mere end 10 pct. af aktierne i det danske selskab eller af et søsterselskab. Moderselskabet/søsterselskabet har ikke skattefradrag i sit hjemland for tilskuddet. Alle selskaber mellem det betalende moderselskab og det modtagende danske datterselskab er hjemmehørende i EU eller i et andet land, hvormed Danmark har en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Alle 3 betingelser skal være opfyldt. Er de ikke det, er tilskuddet skattepligtigt for det modtagende danske datterselskab. Indskud af kapital mod udstedelse af aktier Indskud af kapital mod udstedelse af aktier er skattefri for det danske datterselskab. Det gælder også en eventuel overkurs.

8 Værdierstatning for brug af varer købt på internettet bortfalder Fremover vil online-forhandlere ikke længere kunne kræve erstatning for brugsværdien af en vare, når købsaftalen hæves. Alle partier undtagen de Linke har i den tyske Forbundsdags retsudvalg vedtaget en lovændring herom. Baggrunden herfor er, at EU-domstolen i starten af september 2008 besluttede, at bestemmelserne i direktivet fra maj 1997 om forbrugerbeskyttelse ved indgåelse af fjernsalgskontrakter strider imod den tyske ordning. Ifølge denne kan en onlineforhandler generelt kræve erstatning hos en forbruger for brugen af en vare solgt ved fjernsalg, hvis fortrydelsesfristen overholdes. Hidtil har fjernsalgsforhandlere kunnet få erstatning for brugen, hvis købet fortrydes. Således kunne eksempelvis en internetforhandler af en dyr espressomaskine forlange erstatning for brugen og således udligne sit værditab, hvis maskinen returneres. Med lovændringen kan en erhvervsdrivende fremtidigt kun forlange værdierstatning fra forbrugeren for så vidt vedkommende i en eller anden form har benyttet sig af den leverede vare på en måde, som strækker sig ud over at teste egenskaberne og funktionerne. Dermed vil kravet på værdierstatning formentlig miste væsentlig betydning. Jana Behlendorf Advokat & Rechtsanwältin Tlf Belæring om fortrydelsesret Yderligere forudsætning for det nye værdierstatningskrav er, at den erhvervsdrivende har gjort forbrugeren opmærksom på dette regelsæt og på forbrugerens fortrydelsesret. For så vidt angår fortrydelsesretten, blev der allerede i juni 2010 indført en standardtekst for oplysning om fortrydelsesretten, som overholder de strenge krav jf. den tyske civillovbogs 360. Denne standardtekst kan findes her. Det anbefales kraftigt, at danske online-forhandlere anvender denne tekst som oplysning om fortrydelsesretten og ikke giver sig i kast med egne formuleringsforsøg. Konsekvenserne af manglende eller forkert belæring om fortrydelsesretten Hvis forhandlerens oplysning om fortrydelsesretten ikke svarer til de strenge lovkrav, eller hvis oplysningen er sendt for sent, kan dette resultere i, at forbrugerens fortrydelsesret forlænges i op til 6 måneder fra det tidspunkt, varen er bestilt en situation, som er meget uheldig for forhandleren. Kunden kan nemlig i dette tilfælde få glæde af varen i seks måneder og herefter returnere den til sælger, uden at sælger kan kræve erstatning for brugsværdien. I sidste ende vil sælger således stå med en vare, som ikke kan sælges som ny uden mulighed for at dække dette tab. Over for forbrugere vil det ikke være muligt at begrænse kundens returret eller indføje muligheden for værditabserstatning. I forhold til erhvervskunder kan disse ændringer derimod tilføjes i sælgers almindelige forretningsbetingelser (AGB) og dermed forbedre sælgers retsstilling. Ved spørgsmål omkring grænseoverskridende e-handel står vi gerne til rådighed.

9 Kleinunternehmer" en tysk konstruktion Forretningspartnere i EU overraskes til stadighed over den tyske virksomhedsform Kleinunternehmer". I det tyske system er det en særlig kategori af mindre erhvervsdrivende med forenklede momsregler. Mindre erhvervsdrivende, hvis omsætning i det foregående år ikke oversteg euro (ca kr) og i det løbende år antageligt ikke vil overstige euro (ca kr), kan være Kleinunternehmer". Begge forudsætninger skal være opfyldt og forudsætter en opgørelse over indtægterne og en betaling af de "normale skatter. Ved begyndelsen af erhvervsaktiviteterne skønnes den antagelige omsætning i kalenderåret. Hvis den formodes, ikke at ville overstige grænsen for omsætningen på euro, gælder den erhvervsdrivende som Kleinunternehmer". Dr. Lars Eriksen Tlf Fordelen for den mindre erhvervsdrivende er, at han ikke skal beregne moms på sin omsætning. Da den mindre erhvervsdrivende skriver fakturaer uden tysk moms, er han 19 pct. "billigere. Dermed er der en tydelig finansiel fordel og mindre papirarbejde for den erhvervsdrivende. Han har dermed en konkurrencefordel overfor større erhvervsdrivende. Derfor kan denne ordning i sidste ende ses som en slags støtte til små virksomheder. Negativt for en Kleinunternehmer" er, at han ikke kan gøre købsmoms gældende. Dermed er hans indkøb dyrere end momspligtige erhvervdrivende. Dog kan han også friviligt vælge at betale moms ( optieren ), dvs. at han allerede fra 1 euro omsætning har mulighed for at skrive fakturaer med moms og også at gøre købsmoms gældende ved Finanzamt (det tyske skattevæsen). Dog kan erhvervsdrivende fra udlandet med driftssted i Tyskland ikke gøre brug af denne ordning. Kleinunternehmer kan ansøge om et Umsatzsteueridentifikationsnummer" (tysk SE-nummer). Deres indkøb af ydelser i EU-lande bliver befriet fra udenlandsk moms, hvis de angiver deres gyldige momsnummer. Dermed beregnes der i EUlande ingen moms. Dog skal den tyske moms indberettes og betales, uden mulighed for at gøre købsmoms gældende. De fleste Kleinunternehmer" vælger derfor ikke denne regel. En Kleinunternehmer" er ikke skattefritaget i Tyskland, men skal som alle erhvervsdrivende ligeledes aflevere opgørelser og betale skat. Dermed skal der alt efter indkomstart fremstilles en årsopgørelse over indkomst/indtægter og de dermed forbundne omkostninger/udgifter. Inden for næringsloven gælder der ingen særlige regler. Der skal foretages en anmeldelse, hvis den er nødvendig iht. den tyske næringslov.

10 Persondata ved virksomhedsoverdragelse Ved virksomhedsoverdragelser lægges der ofte ikke særlig vægt på de persondataretlige aspekter. Artiklen sætter fokus på et par emner, som man skal være opmærksomme på i forbindelse virksomhedsoverdragelse. Forud for enhver virksomhedsoverdragelse, bør både køber og sælger overveje om overdragelsen helt eller delvist er omfattet af de danske regler om beskyttelse af persondata. Datatilsynet sondrer mellem transaktioner, som er omfattet af persondataloven, og transaktioner, som ikke er omfattet af persondataloven. Ved overdragelse af alle aktier i en virksomhed forbliver virksomheden dataansvarlig og derfor vil en sådan overdragelse ikke være omfattet af persondataloven. Der sker således ikke en behandling af personoplysninger i persondatalovens forstand. Dette samme gør sig formentlig gældende ved overdragelse af en personligt drevet virksomhed, delvis overdragelse af aktier eller andele af et interessentskab, men der foreligger ikke afgørelser herom. Kåre Wanscher Advokat Tlf Persondataloven gælder derimod ved delvist køb af en virksomhed som f.eks. overdragelse af aktiver, kundeinformationer m.m. Dette medfører, at det i sådanne tilfælde er den dataansvarliges ansvar at sikre, at overdragelsen sker i overensstemmelse med persondataloven. Ifølge datatilsynet vil overdragelse af almindelige kundeinformationer, som navn, -adresse m.m. normalt kunne ske uden samtykke fra den registrerede kunde. Derimod vil oplysninger om kundens hidtidige køb m.m. ikke kunne overdrages uden den registrerede kundes samtykke. Afgørelsen vil altid skulle foretages på baggrund af de konkrete oplysninger i den enkelte sag. Due diligence Sælgers overdragelse af personoplysninger vedrørende virksomhedens ansatte, kunder m.m. til købers rådgivere ved en due diligence, anses af Datatilsynet som en behandling af personoplysninger. Almindelige oplysninger såsom navn, adresse, løn, uddannelse m.m. kan efter omstændighederne overdrages til køber uden tilladelse fra den registrerede. Derimod vil overdragelse af følsomme oplysninger såsom oplysninger om race, etnisk baggrund, religion, helbred m.m. samt overdragelse af semi-følsomme oplysninger vedrørende f.eks. strafbare forhold, kræve den registreredes forudgående samtykke. Herudover anbefaler Datatilsynet, at alle følsomme og semi-følsomme oplysninger anonymiseres så vidt muligt forud for overdragelse af oplysningerne til køber.

11 Premium Partnere 2011

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Selskabsretten Selskabslovens 119: Ledelsen skal sikre afholdelse af generalforsamling, når mere end halvdelen

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen www.pwc.dk Justering af erhvervsbeskatning og tilpasning i forhold til EUretten m.v. Lovforslag (høringsudkast af 5. oktober 2015) Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen ID: 10827557 Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen 18.11.2009 UDKAST Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af selskabsloven, ophævelse af aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven og overgangsbestemmelser

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 79 Offentligt 27. november 2008 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovforslagets enkelte kapitler

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 128 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Fradrag for tab på udlån til ven

Fradrag for tab på udlån til ven - 1 Fradrag for tab på udlån til ven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg læste med stor interesse artiklen af den 29. oktober 2016 om Privates skattefradrag for tab på tilgodehavender hvor

Læs mere

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende - 1 Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i februar 2015 nye regler om exitbeskatning, dvs. beskatning af erhvervsdrivende,

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning

Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning - 1 Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I nogle tilfælde løses gældsproblemer ved en akkordaftale mellem skyldneren og kreditorerne. Senest har akkordaftaler

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Teknisk gennemgang af L 123

Teknisk gennemgang af L 123 Skatteudvalget 2015-16 L 123 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Teknisk gennemgang af L 123 Folketingets Skatteudvalg, den 12. maj 2016 2.1. Opfølgning på en dom fra EU-Domstolen om genbeskatning

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert NYT OM SKAT Selskabsdagen 2013 Ved Thomas Frøbert HVORFOR INTERESSANT? Koncernjuristen skal have en basal viden om skat, især fordi skat: - spiller sammen med almindelig selskabsret (koncernstrukturering);

Læs mere

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse - 1 Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog før sommerferien et lovforslag, der bl.a. var rettet mod beskatningen af multinationale

Læs mere

VEJLEDNING OM. kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond

VEJLEDNING OM. kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond VEJLEDNING OM kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 1 Indhold 1. De forskellige former for kapitalnedsættelse... 1 2. Kapitalnedsættelse til dækning af

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 316 Offentligt J.nr. 2011-318-0348 Dato: 28. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 316 af 14. februar

Læs mere

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS Model 10 Ejerskifte af selskab hvor succession ikke er mulig V ejer virksomh eden i personligt regi omdanne r virksomh eden til et selskab gennemf ører en anpartso mbytning Ejer 2 49% 51% Ejer 2 gennemf

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

SAMBESKATNING OG AKKORD

SAMBESKATNING OG AKKORD SAMBESKATNING OG AKKORD FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER 30. OKTOBER 2014 Advokat Torben Buur - DAHL Herning Dir. 88 91 92 43 Mobil 30 51 92 45 tbu@dahllaw.dk DISPOSITION 1. Sambeskatning præsentation

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 NOTAT Marts 2015 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 Den økonomiske status på bankpakkerne er aktuelt et overskud på ca. 16 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter og indtægter

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Ydelse af økonomisk bistand

Ydelse af økonomisk bistand Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Ydelse af økonomisk bistand (aktionærlån/selvfinansiering) Lektion 8 WWW.PLESNER.COM Dagens program Ydelse af økonomisk bistand Økonomisk bistand/aktionærlån

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. november 2015 Sag 22/2014 (1. afdeling) GN Store Nord A/S (advokat Hans Severin Hansen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR.

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR. - 1 Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM2013.113.SR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet antog i sagen SKM2013.113.SR,

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. april 2013 Sag 164/2009 (1. afdeling) Nielsen & Nielsen Holding A/S og Micro Matic GmbH (advokat Hans Henrik Banke for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

Dansk-Tysk Erhvervspris 2011

Dansk-Tysk Erhvervspris 2011 En printervenlig PDF-version finder du HER. April 2011 Abonnement Deutsch Tilmeld dig Legal & Tax Tilmeld dig News & Jobs Afbestil Members Update Arrangementer 17. juni Generalforsamling i Dansk-Tysk Handelskammer

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 NOTAT Marts 2016 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 Den økonomiske status for bankpakkerne viser aktuelt et afrundet overskud på 18 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

Eksempler på kapitalejerlån selskabs- og skatteretligt. Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen

Eksempler på kapitalejerlån selskabs- og skatteretligt. Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen Eksempler på kapitalejerlån selskabs- og skatteretligt Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen Indholdet af hæftet Generelt om eksemplerne - Selskabsretligt - Skatteretligt - Oversigt over

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten. Monica Reib, Partner

Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten. Monica Reib, Partner Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten Monica Reib, Partner 2 Udvalgte emner 1. Revision af Selskabsloven 2. Det Offentlige Ejerregister 3. Ihændehaveraktier 4. Registrering af de reele ejere

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Innovation. Skattemæssige regler for fradrag for virksomheders udgifter til forskning og udvikling. September 2013

Innovation. Skattemæssige regler for fradrag for virksomheders udgifter til forskning og udvikling. September 2013 Innovation Skattemæssige regler for fradrag for virksomheders udgifter til forskning og udvikling September 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 23 Bilag 5 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF L23 - SELSKABSLOVEN OG ÅRSREGNSKABSLOVEN

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 23 Bilag 5 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF L23 - SELSKABSLOVEN OG ÅRSREGNSKABSLOVEN Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 23 Bilag 5 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF L23 - SELSKABSLOVEN OG ÅRSREGNSKABSLOVEN BAGGRUND FOR FORBUDDET MOD KAPITALEJERLÅN Det er forbudt for kapitalselskaber

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

Selvfinansiering i selskaber

Selvfinansiering i selskaber Selvfinansiering i selskaber Med vedtagelsen af den nye selskabslov i 2009 blev der indført nye bestemmelser, der giver et selskab mulighed for at foretage selvfinansiering. Selvfinansiering har i den

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Bilag 24 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Ligningsloven Selskabsskatteloven Kommentar 15, stk. 1 12 Uændret, bortset fra den nye begrænsning

Ligningsloven Selskabsskatteloven Kommentar 15, stk. 1 12 Uændret, bortset fra den nye begrænsning 18. juni 2012 Nyhedsbrev Skat Vedtagelse af L 173 om styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber m.v. Regeringen har nu vedtaget lovforslag L 173. De endelige regler svarer til, hvad vi tidligere har

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S

Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S De eksisterende overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S, som vedtaget på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 27 Bilag 8 Offentligt 7. december 2016 J.nr. 15-2962964 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 27 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven

Læs mere

Stay on-bonus. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Stay on-bonus. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Stay on-bonus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I praksis ses det ikke sjældent, at en virksomhed etablerer en såkaldt stay on bonus vedrørende nøglemedarbejdere. I forbindelse med DONG-sagen

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

Forældelse skatteansættelse og skattekrav

Forældelse skatteansættelse og skattekrav - 1 Forældelse skatteansættelse og skattekrav Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med selvangivelsen foretages en opgørelse af årets skattetilsvar (skatteansættelse), og skattevæsenet opkræver

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte)

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte) Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 1 af 5 Introduktion For en ejer af et driftsselskab kan der være flere formål med at etablere et holdingselskab, som fremover helt eller

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Forældrekøb - prisfastsættelse ved salg til barnet Når seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. ikke kan anvendes

Forældrekøb - prisfastsættelse ved salg til barnet Når seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. ikke kan anvendes - 1 Forældrekøb - prisfastsættelse ved salg til barnet Når seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. ikke kan anvendes Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sælger forældrene en forældrekøbslejlighed

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Sambeskatning med tyske selskaber - aftale om organschaft - overskudsoverførsel og underskudsdækning mellem koncernselskaber efter tyske skatteregler - tilskudsbeskatning efter danske regler - Højesterets

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011 - 1 Erstatninger og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en erstatning godtgøres den skadelidte person for et tab. En erstatning vil som udgangspunkt være en økonomisk erstatning uanset

Læs mere

Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale LOV nr 1332 af 19/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-611-0028 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1227 af 18/12/2012

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Side 2 Kapitalforhøjelser Reglerne om kapitalforhøjelser er ændret indenfor følgende områder: Beslutning Bemyndigelse Procedurekrav Beslutningens

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen

Hjælp til årsopgørelsen Hjælp til årsopgørelsen 2016 2014 Beregning af gevinster og tab lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater, og aktiebeviser beviser. og struktureret

Læs mere

Høring vedr. styresignal om gentagelse af genbeskatning af udenlandske filialer H061-15

Høring vedr. styresignal om gentagelse af genbeskatning af udenlandske filialer H061-15 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 31. marts 2015 Høring vedr. styresignal om gentagelse af genbeskatning af udenlandske filialer H061-15 SKAT har den 12. marts 2015 fremsendt ovennævnte udkast til

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Skatteudvalget L 121 - Bilag 16 O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Tjenestemandspensionister i Frankrig

Tjenestemandspensionister i Frankrig - 1 Tjenestemandspensionister i Frankrig Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en lovændring fra 3. marts 2011 kan danskere bosat i Frankrig opnå skattelempelser af visse indkomster fra Danmark.

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S.

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S. J.nr. 000328-0247 nk/lat 2012 - AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S Januar 2012 Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012 Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 8 Offentligt L 10 teknisk gennemgang i Folketingets Skatteudvalg den 28. november 2012 Lovforslaget indeholder 3 elementer: 1. Omgåelse af udbyttebeskatning 2. Gennemstrømningsselskaber

Læs mere