Den nye selskabslov fra marts Fratrædelsesgodtgørelse i Tyskland. De danske sambeskatningsregler. E-marketing hen over landegrænsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den nye selskabslov fra marts 2011. Fratrædelsesgodtgørelse i Tyskland. De danske sambeskatningsregler. E-marketing hen over landegrænsen"

Transkript

1 En printervenlig PDF-version finder du HER. Maj 2011 Deutsch Abonnement Tilmeld dig News & Jobs Afbestil Legal & Tax Den nye selskabslov fra marts 2011 Anden fase af den nye selskabslov er nu implementeret. Dermed er stort set alle væsentlige bestemmelser i selskabslovsreformen nu trådt i kraft. Fratrædelsesgodtgørelse i Tyskland Den, der modtager en fratrædelsesgodtgørelse fra en arbejdsgiver, bør tænke over de legale muligheder for skatteoptimering. Her gives et overblik over mulighederne for udbetaling under tysk beskatning. En tysk arbejdsretsadvokat bør kontrollere rettighederne til godtgørelsen for den ansatte. De danske sambeskatningsregler Koncernforbundne danske selskaber bliver automatisk sambeskattet. Underskud i ét selskab modregnes derved i overskud i et andet selskab. Udenlandske selskaber, filialer og ejendomme kan under visse betingelser også inddrages under sambeskatningen. Arrangementer 1. Juni BeltTrade-Branch-Meeting: CleanTech i Lübeck. 17. Juni Generalforsamling Erhvervspris Sommerfest i København. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Medlemmer og partnere Premium Partners 2011 Netværk Følg os på Facebook, Twitter og Xing. E-marketing hen over landegrænsen Det er fristende at gemme bestående eller potentielle kunders kontaktoplysninger i en database og sende reklame- s til dem. Men pas på! Spamreglerne findes også i Tyskland, og dine konkurrenter er ikke bange for at gennemtvinge dem. Links Hjemmeside personer Tyske erhvervsnyheder Rekonstruktion af danske datterselskaber Finanskrisen har medført, at mange selskaber har tabt deres egenkapital. Retableringen af kapitalen kan ske på flere forskellige måder. Ved valget mellem

2 de forskellige muligheder bør der tages højde for de skattemæssige virkninger. Værdierstatning for brug af varer købt på internettet bortfalder Fremover vil online-forhandlere ikke længere kunne kræve erstatning for brugsværdien af en vare, når købsaftalen hæves. Alle partier undtagen de Linke har i den tyske Forbundsdags retsudvalg vedtaget en lovændring herom. Kleinunternehmer" en tysk konstruktion Forretningspartnere i EU overraskes til stadighed over den tyske virksomhedsform Kleinunternehmer". I det tyske system er det en særlig kategori af mindre erhvervsdrivende med forenklede momsregler. Persondata ved virksomhedsoverdragelse Ved virksomhedsoverdragelser lægges der ofte ikke særlig vægt på de persondataretlige aspekter. Artiklen sætter fokus på et par emner, som man skal være opmærksomme på i forbindelse virksomhedsoverdragelse.

3 Den nye selskabslov fra marts 2011 Anden fase af den nye selskabslov er nu implementeret. Dermed er stort set alle væsentlige bestemmelser i selskabslovsreformen nu trådt i kraft. De væsentligste ændringer er: Nye krav til vedtægterne for eksempel om indkaldelse til generalforsamling. Vedtægterne har prioritet frem for ejeraftaler. Et selskab kan ligesom i Tyskland have et tilsynsråd i stedet for en bestyrelse. Et anpartselskab skal have direktion og kan - men skal ikke - vælge en bestyrelse. Et selskab kan udstede stemmeløse ejerandele og/eller ejerandele med differentieret stemmevægt. Der er ikke begrænsning for differentieringen. Vedtægter kan laves på engelsk (gælder dog i praksis kun for standardvedtægter). Generalforsamling kan kræves af enhver anparthaver og i A/S af enhver aktionær med minimum 5 pct. af kapitalen. Mulighed for udskydelse af indbetaling af optil 75 pct. af kapitalen. Revisorrapport er ikke længere obligatorisk ved kapitalforhøjelse (og ved kapitalnedsættelse til dækning af underskud) og ligeledes ikke ved fusion og spaltning vi anbefaler stadig at revisorrapport overvejes. Øget mulighed for selvfinansiering og lån til moderselskab. Misligholdende kapitalejerne kan nu tilpligtes at sælge deres ejerandele. Gebyrer er indført. Philip Graff Advokat (H) / partner / CEO Tlf Ændringerne er en tilnærmelse til andre europæiske systemer og har givet ledelsen mere fleksibilitet, men under ansvar af, at dispositioner foretages forsvarligt.

4 Fratrædelsesgodtgørelse i Tyskland Den, der modtager en fratrædelsesgodtgørelse fra en arbejdsgiver, bør tænke over de legale muligheder for skatteoptimering. Her gives et overblik over mulighederne for udbetaling under tysk beskatning. En tysk arbejdsretsadvokat bør kontrollere rettighederne til godtgørelsen for den ansatte. Ved afslutningen af en flerårig beskæftigelse for bl.a. udstationerede i Tyskland findes der interessante muligheder for skatteplanlægning, nemlig den såkaldte Fünftelregelung ( femtedelsregel"). De skattemæssige følger gælder for en Geschäftsführer" (adm. direktør) eller en ansat funktionær. For udbetaling af en erstatning til en selvstændig tysk handelsrepræsentant gælder der helt andre skatteregler. Dr. Lars Eriksen Tlf Indtil 2006 var fratrædelsesgodtgørelser delvist skattefri efter en bestemt varighed for beskæftigelsen. Disse regler er ophævet og i dag skal enhver godtgørelse principielt beskattes som skattepligtig løn. I året for udbetalingen skal der betales A-skat af en godtgørelse. Desuden skal den tages med i selvangivelsen. Fünftelregelung" ( femtedelsreglen ): Godtgørelsen deles med fem og lægges derefter til de øvrige "regulære" dele af årsindkomsten. Derpå udregnes skatten for den og den (lavere) skat, som ville fremkomme uden at godtgørelsen lægges dertil. Den forholdsvist lave beskatning, der gælder for en femtedel af godtgørelsen, anvendes på hele godtgørelsen. Eksempel ekskl. fradrag, fribeløb osv.: En tysk skattepligtig uden børn med en brutto årsindtægt på euro betaler i tysk A-skat inklusive det særlige tyske Solidaritätszuschlag" euro. Det er en trækprocent på 16,42 pct. Han modtager en fratrædelsesgodtgørelse på euro. Hvis man ville beskatte godtgørelsen som en del af årsindkomsten, ville der i alt "normalt skulle betales euro i skat. Hvis man anvender femtedelsreglen skal der betales euro i skat. Skattefordelen på grund af femtedelsreglen udgør euro (ca kr.). Femtedelsreglen fører dog ved højere indtægter og høje fratrædelsessummer til en minimal eller endda slet ingen skattefordel. Systemet favoriserer mindre indkomster. Ved høje indtægter går besparelsen op i den blå luft. I sådanne tilfælde kan det betale sig at skubbe udbetalingen af godtgørelsen til det følgende år, hvis arbejdsgiveren indvilliger heri. Socialforsikring En fratrædelsesgodtgørelse er ikke socialforsikringspligtig. Derfor skal der af fratrædelsesgodtgørelsen ikke betales ca. 22 pct. bidrag til pensions-, syge- og arbejdsløshedsforsikringen. Efter en dom fra Bundessozialgericht (BSG), den øverste tyske domstol i socialsager, regnes en fratrædelsesgodtgørelse ikke til beskæftigelsestiden for det afsluttede arbejdsforhold. Den betales netop, fordi den fremtidige optjeningsmulighed falder væk.

5 De danske sambeskatningsregler Koncernforbundne danske selskaber bliver automatisk sambeskattet. Underskud i ét selskab modregnes derved i overskud i et andet selskab. Udenlandske selskaber, filialer og ejendomme kan under visse betingelser også inddrages under sambeskatningen. De danske skatteregler for selskaber indeholder 2 sæt regler om sambeskatning. Efter det ene sæt er koncernforbundne danske selskaber omfattet af tvungen sambeskatning. Efter det andet sæt kan der etableres frivillig sambeskatning med udenlandske selskaber, filialer og ejendomme. Sambeskatningen betyder i begge tilfælde, at underskud i et selskab kan modregnes i overskud i et andet selskab. Sambeskatning gælder kun for koncernforbundne selskaber. Dette defineres som tilfælde, hvor der foreligger bestemmende indflydelse i form af ejerskab af mere end halvdelen af stemmerettighederne i et andet selskab. Den tvungne sambeskatning af danske selskaber omfatter også tilfælde, hvor selskaberne er søsterselskaber. Altså har samme udenlandske moderselskab. Sambeskatningen indebærer, at selskabernes indkomst sammenlægges. Dette gælder også selv om moderselskabet ikke ejer 100 pct. af kapitalen i et af datterselskaberne. På trods af sambeskatningen skal hvert selskab opgøre sin egen indkomst og betale sin andel af den samlede skat. Et selskab, der har underskud, har krav på godtgørelse af et beløb svarende til skatteværdien af underskuddet fra de selskaber, som udnytter underskuddet. Et selskab, der indtræder i eller forlader en sambeskatning i løbet af et indkomstår, skal som udgangspunkt udarbejde skattemæssige perioderegnskaber. Kun den del af indkomsten, som kan henføres til sambeskatningsperioden, indgår herefter i sambeskatningsindkomsten. Ida Helena Gert Jensen Skattechef & partner Tlf Sambeskatning med udenlandske koncernforbundne selskaber er som nævnt frivillig. Hvis der imidlertid vælges en sådan international sambeskatning er valget bindende i 10 år, ligesom den i givet fald skal omfatte alle udenlandske selskaber, filialer og ejendomme. Det er således ikke muligt kun at vælge sambeskatning med underskudsgivende selskaber. Ved international sambeskatning skal der føres et særskilt regnskab over underskud i de udenlandske selskaber, som er modregnet i overskud i danske selskaber. Den særlige underskudssaldo nedskrives i takt med, at der realiseres overskud i de udenlandske selskaber, som medregnes i den danske sambeskatningsindkomst. Hvis det udenlandske selskab udgår af den danske sambeskatning, sker der genbeskatning af en eventuel resterende underskudssaldo. I visse tilfælde er genbeskatningen maksimeret til et beløb svarende den skattepligtige fortjeneste, der ville opstå ved en likvidation af det pågældende selskab.

6 E-marketing hen over landegrænsen Det er fristende at gemme bestående eller potentielle kunders kontaktoplysninger i en database og sende reklame- s til dem. Men pas på! Spamreglerne findes også i Tyskland, og dine konkurrenter er ikke bange for at gennemtvinge dem. Avancerede it-systemer giver mange muligheder for at opnå en stor kundekreds via . Dyre forsendelsesomkostninger bortfalder og en direkte i den potentielle kundes inbox rammer målgruppen helt præcist. Men når det gælder markedsføring hen over landegrænser, er der også regler, som skal overholdes. Reklamerer danske virksomheder over for tyske kunder altså på det tyske marked skal de tyske markedsføringsregler overholdes. Reglerne findes i den tyske markedsføringslov (UWG) og den tyske lov om tjenesteudbydere (TMG), som begge er baseret på EU-direktiver, og som også er implementeret i Danmark. Må jeg kontakte potentielle kunder via ? Udgangspunktet er, at en erhvervsdrivende ikke må rette henvendelse til nogen pr. med henblik på afsætning af varer, medmindre den pågældende forudgående har anmodet herom. Jana Behlendorf Advokat & Rechtsanwältin Tlf Uanset dette kan en erhvervsdrivende, der fra en kunde har modtaget dennes e- mail -adresse i forbindelse med salg af en vare eller tjenesteydelse, markedsføre egne tilsvarende produkter eller tjenesteydelser via . Dette forudsætter dog, at kunden har mulighed for let og gebyrfrit at frabede sig dette. Og denne mulighed skal foreligge både i forbindelse med afgivelsen af adressen til den erhvervsdrivende og ved efterfølgende henvendelser. I modsætning til Danmark finder der i Tyskland ikke en såkaldt "Robinson-liste". I Danmark er denne liste en fortegnelse, som udarbejdes af Det Centrale Personregister, og som indeholder personer, som har frabedt sig henvendelser i markedsføringsøjemed. Sanktioner Anderledes end i Danmark, hvor Forbrugerombudsmanden vogter over markedsføringsreglerne, giver tysk ret -modtageren og tyske konkurrenter mulighed for at påpege handlinger i strid med markedsføringsloven og meget belejligt kræve de hermed forbundne advokatomkostninger erstattet. Det kan derfor anbefales, at tjekke reklamekampagnen med henblik på de tyske regler for at sikre sig, at de overholdes.

7 Rekonstruktion af danske datterselskaber Finanskrisen har medført, at mange selskaber har tabt deres egenkapital. Retableringen af kapitalen kan ske på flere forskellige måder. Ved valget mellem de forskellige muligheder bør der tages højde for de skattemæssige virkninger. Gældseftergivelse/gældskonvertering I de fleste tilfælde vil det nødlidende selskab have gæld til moderselskabet eller til et andet koncernforbundet selskab. I så fald vil man ofte vælge at eftergive en sådan gæld. Gevinsten ved en sådan eftergivelse er ikke skattepligtig for det danske datterselskab, hvis moderselskabet ikke har fradrag for det modstående tab på sin fordring i sit hjemland. Har moderselskabet fradrag, skal det undersøges om gældseftergivelsen er et led i en samlet aftale mellem selskabets kreditorer. I så fald er gevinsten heller ikke skattepligtig, men den modregnes i datterselskabets eventuelle uudnyttede skattemæssige underskud. En aftale kun med moderselskabet kan godt anses for en samlet aftale, hvis det danske selskab kun har få andre kreditorer og ingen af disse er væsentlige. Der gælder tilsvarende regler, hvis gælden ikke eftergives, men konverteres til aktier. Gevinsten opgøres i sådanne tilfælde til forskellen mellem den pålydende værdi af den konverterede gæld og kursværdien af denne. Indskud af kapital uden udstedelse af aktier Et kontant tilskud uden udstedelse af aktier er skattefrit for det danske selskab under følgende betingelser: Ida Helena Gert Jensen Skattechef & partner Tlf Tilskuddet er ydet af et moderselskab, der direkte eller indirekte ejer mere end 10 pct. af aktierne i det danske selskab eller af et søsterselskab. Moderselskabet/søsterselskabet har ikke skattefradrag i sit hjemland for tilskuddet. Alle selskaber mellem det betalende moderselskab og det modtagende danske datterselskab er hjemmehørende i EU eller i et andet land, hvormed Danmark har en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Alle 3 betingelser skal være opfyldt. Er de ikke det, er tilskuddet skattepligtigt for det modtagende danske datterselskab. Indskud af kapital mod udstedelse af aktier Indskud af kapital mod udstedelse af aktier er skattefri for det danske datterselskab. Det gælder også en eventuel overkurs.

8 Værdierstatning for brug af varer købt på internettet bortfalder Fremover vil online-forhandlere ikke længere kunne kræve erstatning for brugsværdien af en vare, når købsaftalen hæves. Alle partier undtagen de Linke har i den tyske Forbundsdags retsudvalg vedtaget en lovændring herom. Baggrunden herfor er, at EU-domstolen i starten af september 2008 besluttede, at bestemmelserne i direktivet fra maj 1997 om forbrugerbeskyttelse ved indgåelse af fjernsalgskontrakter strider imod den tyske ordning. Ifølge denne kan en onlineforhandler generelt kræve erstatning hos en forbruger for brugen af en vare solgt ved fjernsalg, hvis fortrydelsesfristen overholdes. Hidtil har fjernsalgsforhandlere kunnet få erstatning for brugen, hvis købet fortrydes. Således kunne eksempelvis en internetforhandler af en dyr espressomaskine forlange erstatning for brugen og således udligne sit værditab, hvis maskinen returneres. Med lovændringen kan en erhvervsdrivende fremtidigt kun forlange værdierstatning fra forbrugeren for så vidt vedkommende i en eller anden form har benyttet sig af den leverede vare på en måde, som strækker sig ud over at teste egenskaberne og funktionerne. Dermed vil kravet på værdierstatning formentlig miste væsentlig betydning. Jana Behlendorf Advokat & Rechtsanwältin Tlf Belæring om fortrydelsesret Yderligere forudsætning for det nye værdierstatningskrav er, at den erhvervsdrivende har gjort forbrugeren opmærksom på dette regelsæt og på forbrugerens fortrydelsesret. For så vidt angår fortrydelsesretten, blev der allerede i juni 2010 indført en standardtekst for oplysning om fortrydelsesretten, som overholder de strenge krav jf. den tyske civillovbogs 360. Denne standardtekst kan findes her. Det anbefales kraftigt, at danske online-forhandlere anvender denne tekst som oplysning om fortrydelsesretten og ikke giver sig i kast med egne formuleringsforsøg. Konsekvenserne af manglende eller forkert belæring om fortrydelsesretten Hvis forhandlerens oplysning om fortrydelsesretten ikke svarer til de strenge lovkrav, eller hvis oplysningen er sendt for sent, kan dette resultere i, at forbrugerens fortrydelsesret forlænges i op til 6 måneder fra det tidspunkt, varen er bestilt en situation, som er meget uheldig for forhandleren. Kunden kan nemlig i dette tilfælde få glæde af varen i seks måneder og herefter returnere den til sælger, uden at sælger kan kræve erstatning for brugsværdien. I sidste ende vil sælger således stå med en vare, som ikke kan sælges som ny uden mulighed for at dække dette tab. Over for forbrugere vil det ikke være muligt at begrænse kundens returret eller indføje muligheden for værditabserstatning. I forhold til erhvervskunder kan disse ændringer derimod tilføjes i sælgers almindelige forretningsbetingelser (AGB) og dermed forbedre sælgers retsstilling. Ved spørgsmål omkring grænseoverskridende e-handel står vi gerne til rådighed.

9 Kleinunternehmer" en tysk konstruktion Forretningspartnere i EU overraskes til stadighed over den tyske virksomhedsform Kleinunternehmer". I det tyske system er det en særlig kategori af mindre erhvervsdrivende med forenklede momsregler. Mindre erhvervsdrivende, hvis omsætning i det foregående år ikke oversteg euro (ca kr) og i det løbende år antageligt ikke vil overstige euro (ca kr), kan være Kleinunternehmer". Begge forudsætninger skal være opfyldt og forudsætter en opgørelse over indtægterne og en betaling af de "normale skatter. Ved begyndelsen af erhvervsaktiviteterne skønnes den antagelige omsætning i kalenderåret. Hvis den formodes, ikke at ville overstige grænsen for omsætningen på euro, gælder den erhvervsdrivende som Kleinunternehmer". Dr. Lars Eriksen Tlf Fordelen for den mindre erhvervsdrivende er, at han ikke skal beregne moms på sin omsætning. Da den mindre erhvervsdrivende skriver fakturaer uden tysk moms, er han 19 pct. "billigere. Dermed er der en tydelig finansiel fordel og mindre papirarbejde for den erhvervsdrivende. Han har dermed en konkurrencefordel overfor større erhvervsdrivende. Derfor kan denne ordning i sidste ende ses som en slags støtte til små virksomheder. Negativt for en Kleinunternehmer" er, at han ikke kan gøre købsmoms gældende. Dermed er hans indkøb dyrere end momspligtige erhvervdrivende. Dog kan han også friviligt vælge at betale moms ( optieren ), dvs. at han allerede fra 1 euro omsætning har mulighed for at skrive fakturaer med moms og også at gøre købsmoms gældende ved Finanzamt (det tyske skattevæsen). Dog kan erhvervsdrivende fra udlandet med driftssted i Tyskland ikke gøre brug af denne ordning. Kleinunternehmer kan ansøge om et Umsatzsteueridentifikationsnummer" (tysk SE-nummer). Deres indkøb af ydelser i EU-lande bliver befriet fra udenlandsk moms, hvis de angiver deres gyldige momsnummer. Dermed beregnes der i EUlande ingen moms. Dog skal den tyske moms indberettes og betales, uden mulighed for at gøre købsmoms gældende. De fleste Kleinunternehmer" vælger derfor ikke denne regel. En Kleinunternehmer" er ikke skattefritaget i Tyskland, men skal som alle erhvervsdrivende ligeledes aflevere opgørelser og betale skat. Dermed skal der alt efter indkomstart fremstilles en årsopgørelse over indkomst/indtægter og de dermed forbundne omkostninger/udgifter. Inden for næringsloven gælder der ingen særlige regler. Der skal foretages en anmeldelse, hvis den er nødvendig iht. den tyske næringslov.

10 Persondata ved virksomhedsoverdragelse Ved virksomhedsoverdragelser lægges der ofte ikke særlig vægt på de persondataretlige aspekter. Artiklen sætter fokus på et par emner, som man skal være opmærksomme på i forbindelse virksomhedsoverdragelse. Forud for enhver virksomhedsoverdragelse, bør både køber og sælger overveje om overdragelsen helt eller delvist er omfattet af de danske regler om beskyttelse af persondata. Datatilsynet sondrer mellem transaktioner, som er omfattet af persondataloven, og transaktioner, som ikke er omfattet af persondataloven. Ved overdragelse af alle aktier i en virksomhed forbliver virksomheden dataansvarlig og derfor vil en sådan overdragelse ikke være omfattet af persondataloven. Der sker således ikke en behandling af personoplysninger i persondatalovens forstand. Dette samme gør sig formentlig gældende ved overdragelse af en personligt drevet virksomhed, delvis overdragelse af aktier eller andele af et interessentskab, men der foreligger ikke afgørelser herom. Kåre Wanscher Advokat Tlf Persondataloven gælder derimod ved delvist køb af en virksomhed som f.eks. overdragelse af aktiver, kundeinformationer m.m. Dette medfører, at det i sådanne tilfælde er den dataansvarliges ansvar at sikre, at overdragelsen sker i overensstemmelse med persondataloven. Ifølge datatilsynet vil overdragelse af almindelige kundeinformationer, som navn, -adresse m.m. normalt kunne ske uden samtykke fra den registrerede kunde. Derimod vil oplysninger om kundens hidtidige køb m.m. ikke kunne overdrages uden den registrerede kundes samtykke. Afgørelsen vil altid skulle foretages på baggrund af de konkrete oplysninger i den enkelte sag. Due diligence Sælgers overdragelse af personoplysninger vedrørende virksomhedens ansatte, kunder m.m. til købers rådgivere ved en due diligence, anses af Datatilsynet som en behandling af personoplysninger. Almindelige oplysninger såsom navn, adresse, løn, uddannelse m.m. kan efter omstændighederne overdrages til køber uden tilladelse fra den registrerede. Derimod vil overdragelse af følsomme oplysninger såsom oplysninger om race, etnisk baggrund, religion, helbred m.m. samt overdragelse af semi-følsomme oplysninger vedrørende f.eks. strafbare forhold, kræve den registreredes forudgående samtykke. Herudover anbefaler Datatilsynet, at alle følsomme og semi-følsomme oplysninger anonymiseres så vidt muligt forud for overdragelse af oplysningerne til køber.

11 Premium Partnere 2011

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert NYT OM SKAT Selskabsdagen 2013 Ved Thomas Frøbert HVORFOR INTERESSANT? Koncernjuristen skal have en basal viden om skat, især fordi skat: - spiller sammen med almindelig selskabsret (koncernstrukturering);

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

Ydelse af økonomisk bistand

Ydelse af økonomisk bistand Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Ydelse af økonomisk bistand (aktionærlån/selvfinansiering) Lektion 8 WWW.PLESNER.COM Dagens program Ydelse af økonomisk bistand Økonomisk bistand/aktionærlån

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte)

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte) Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 1 af 5 Introduktion For en ejer af et driftsselskab kan der være flere formål med at etablere et holdingselskab, som fremover helt eller

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Regler for hjemmesider (web)

Regler for hjemmesider (web) Regler for hjemmesider (web) Der er nogle generelle krav, som din virksomheds hjemmeside altid skal opfylde. Dem kan du læse om her. Som det fremgår, er det ikke helt ligetil, og derfor må jeg anbefale,

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Regelanvendelse. Holdingselskaber

Regelanvendelse. Holdingselskaber UDKAST Bekendtgørelse om landinspektørselskaber I medfør af 4 a, stk. 7 og 8, og 8, stk. 3 og 4, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af xx xxxx 2012, samt 8, stk. 6, i lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Det praktiske anvendelsesområde for virksomhedsformen... 2

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Kapitalnedsættelse, kapitaltab m.v.

Kapitalnedsættelse, kapitaltab m.v. , kapitaltab m.v. Lektion 7 Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach WWW.PLESNER.COM Dagens program Kapitalnedsættelse og kapitaltab JSC kap. 14 Begreb og nedsættelsesformer Overblik kapitalafgang

Læs mere

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær.

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær. RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger mere end 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier).

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier). Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 190 Offentligt Notat 4. juli 2007 J.nr. 2007-511-0002 Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011 - 1 Erstatninger og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en erstatning godtgøres den skadelidte person for et tab. En erstatning vil som udgangspunkt være en økonomisk erstatning uanset

Læs mere

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 Ændring af Selskabsloven Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 ÆNDRING AF SELSKABSLOVEN Folketinget har den 16 maj 2013 vedtaget en revision af selskabsloven. Dele af lovændringen kræver tilpasning af Erhvervsstyrelsens

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

Uanmodede henvendelser

Uanmodede henvendelser Uanmodede henvendelser Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Copenhagen Business School, 25 September 2003 Markedsføringsloven Erhvervsdrivende må ikke uden samtykke rette henvendelse til nogen Ved

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten December 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti,

Læs mere

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden GUIDE TIL HANDYHANDERE Sidst opdateret i januar 2014 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine opgavestillere. Vi har sammenfattet

Læs mere

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN Af advokat Bodil Tolstrup og advokat Nikolaj Bjørnholm, Hannes Snellman Forfatterne har tidligere i dette nyhedsbrev fra DVCA genoptrykt en artikel fra Tidsskrift for Skatteret

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Sådan defineres arbejdsudleje

Sådan defineres arbejdsudleje 1 af 6 Leje af medarbejdere fra udenlandske virksomheder En lønmodtager, der ikke bor i Danmark og har en arbejdsgiver fra et andet land end Danmark, som udlejer ham på kontrakt til en dansk virksomhed,

Læs mere

E-Business i praksis. E-Business i praksis

E-Business i praksis. E-Business i praksis planen for i dag hvem er ham der taler nu? hvad er referencerammen for dagens emne? hvilke elementer kræves i en lovlig webshop? e-handelsdirektivet og internationale aspekter cases til fredag! 3. marts

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Tjenestemandspensionister i Frankrig

Tjenestemandspensionister i Frankrig - 1 Tjenestemandspensionister i Frankrig Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en lovændring fra 3. marts 2011 kan danskere bosat i Frankrig opnå skattelempelser af visse indkomster fra Danmark.

Læs mere

Sambeskatning. I teori og praksis. Skrevet af: Camilla Ollerup. Vejleder: Torben Bagge. Handelshøjskolen Århus Universitet

Sambeskatning. I teori og praksis. Skrevet af: Camilla Ollerup. Vejleder: Torben Bagge. Handelshøjskolen Århus Universitet HD afhandling December 2010 HD R 2. del. Sambeskatning I teori og praksis Skrevet af: Vejleder: Torben Bagge Handelshøjskolen Århus Universitet Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1. Problemformulering...

Læs mere

Nye skatteregler for medarbejderaktier

Nye skatteregler for medarbejderaktier - 1 - Nye skatteregler for medarbejderaktier Som et led i Finanslovsaftalen for 2012 er der fastsat skærpede regler om beskatningen af medarbejderaktier. Stramningen omfatter både de generelle ordninger

Læs mere

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering Jan Trzaskowski!"#$%&!'($) %**) + Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Fjernsalgsdirektivet (Direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997) Forbrugerkøbsdirektivet (Direktiv

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer,

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer, INVESTERINGSAFTALE 2 Mellem [Navn og adresse på Investor] CVR nr. [xx xx xx xx] (herefter benævnt Investor ) og og og [øvrige aktionærer]..............................,...,... er herefter samlet benævnt

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Advokat (H), partner Anders Aagaard. Ledelsesansvar for IT-sikkerhed

Advokat (H), partner Anders Aagaard. Ledelsesansvar for IT-sikkerhed Advokat (H), partner Anders Aagaard Ledelsesansvar for IT-sikkerhed 1 AGENDA Ledelsens opgaver og ansvar Persondataforordningen Cases 2 Ledelsens opgaver og ansvar Selskabsloven hard law: SL 115: I kapitalselskaber,

Læs mere

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel Temaaften - SOLCELLER En skattemæssig og økonomisk vinkel Agenda Definition af VE-anlæg Skatteregler vedrørende VE-anlæg Servicefradrag Andre skattemæssige konsekvenser Tilbagebetalingstid, rentabilitet

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Skattereform - fremsatte lovforslag. Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Skatteministeren har onsdag

Læs mere

Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s

Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s I er kendelsen af, at det kan være svært selv at skulle sætte sig ind i eller følge udviklingen i markedsføringslovgivningen i forbindelse

Læs mere

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Du betaler 145.000 kr. for at blive ejer af 1/12 af en stor lækker græsk lejlighed, hvor du har adgang til at bruge denne 4 uger om året. Årligt betaler

Læs mere

1 h FEB. 20tt ANDERSEN PARTNERS INDGÅET. Aabenraa Kommune. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa. 10. februar 2014

1 h FEB. 20tt ANDERSEN PARTNERS INDGÅET. Aabenraa Kommune. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa. 10. februar 2014 DSKLMKHXNC fb skan 17 02 2014 1100 SEPBARCODE OU319 Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Aabenraa Kommune 1 h FEB. 20tt INDGÅET 10. februar 2014 Forskerparken Syd A/S, Aision 2, 6400 Sønderborg

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier Bilag 1 Indledning - del 1 Forårspakken er vel modtaget Reduktion af marginalskatterne. Skattefrihed for 10% aktionærer. Disse ændringer styrker lysten til innovation! MEN Nye store problemer skabes for

Læs mere

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK

Læs mere

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 7. august 2006 EM 2006/30 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund: Lovforslaget er en del af den fornødne lovgivning for at kunne gennemføre den omstrukturering

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner

Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 115 Offentligt Notat Center for Store selskaber 20. marts 2007 Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner Indledning Kapitalfondes

Læs mere

Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser

Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser Uanmodede henvendelser Anmodede henvendelser (samtykke) HNG-sagen (1998.83H) Ikke betydning for beslutningen Begreberne opt in og opt out Uanmodede personlige henvendelser Forbrugeraftalelovens 6 Bopæl,

Læs mere

Computershare Aktionær e-mails

Computershare Aktionær e-mails Computershare Aktionær e-mails Introduktion Agenda De praktiske muligheder Hvilke regler er i spil? Hvor går grænsen? 1. De praktiske muligheder De praktiske muligheder Oplysningerne -Navn/ virksomhed

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 1. Februar 2012 Kære læsere. Hermed udsender jeg det første nummer af den særlige afdeling af mit nyhedsbrev

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere