Den nye selskabslov fra marts Fratrædelsesgodtgørelse i Tyskland. De danske sambeskatningsregler. E-marketing hen over landegrænsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den nye selskabslov fra marts 2011. Fratrædelsesgodtgørelse i Tyskland. De danske sambeskatningsregler. E-marketing hen over landegrænsen"

Transkript

1 En printervenlig PDF-version finder du HER. Maj 2011 Deutsch Abonnement Tilmeld dig News & Jobs Afbestil Legal & Tax Den nye selskabslov fra marts 2011 Anden fase af den nye selskabslov er nu implementeret. Dermed er stort set alle væsentlige bestemmelser i selskabslovsreformen nu trådt i kraft. Fratrædelsesgodtgørelse i Tyskland Den, der modtager en fratrædelsesgodtgørelse fra en arbejdsgiver, bør tænke over de legale muligheder for skatteoptimering. Her gives et overblik over mulighederne for udbetaling under tysk beskatning. En tysk arbejdsretsadvokat bør kontrollere rettighederne til godtgørelsen for den ansatte. De danske sambeskatningsregler Koncernforbundne danske selskaber bliver automatisk sambeskattet. Underskud i ét selskab modregnes derved i overskud i et andet selskab. Udenlandske selskaber, filialer og ejendomme kan under visse betingelser også inddrages under sambeskatningen. Arrangementer 1. Juni BeltTrade-Branch-Meeting: CleanTech i Lübeck. 17. Juni Generalforsamling Erhvervspris Sommerfest i København. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Medlemmer og partnere Premium Partners 2011 Netværk Følg os på Facebook, Twitter og Xing. E-marketing hen over landegrænsen Det er fristende at gemme bestående eller potentielle kunders kontaktoplysninger i en database og sende reklame- s til dem. Men pas på! Spamreglerne findes også i Tyskland, og dine konkurrenter er ikke bange for at gennemtvinge dem. Links Hjemmeside personer Tyske erhvervsnyheder Rekonstruktion af danske datterselskaber Finanskrisen har medført, at mange selskaber har tabt deres egenkapital. Retableringen af kapitalen kan ske på flere forskellige måder. Ved valget mellem

2 de forskellige muligheder bør der tages højde for de skattemæssige virkninger. Værdierstatning for brug af varer købt på internettet bortfalder Fremover vil online-forhandlere ikke længere kunne kræve erstatning for brugsværdien af en vare, når købsaftalen hæves. Alle partier undtagen de Linke har i den tyske Forbundsdags retsudvalg vedtaget en lovændring herom. Kleinunternehmer" en tysk konstruktion Forretningspartnere i EU overraskes til stadighed over den tyske virksomhedsform Kleinunternehmer". I det tyske system er det en særlig kategori af mindre erhvervsdrivende med forenklede momsregler. Persondata ved virksomhedsoverdragelse Ved virksomhedsoverdragelser lægges der ofte ikke særlig vægt på de persondataretlige aspekter. Artiklen sætter fokus på et par emner, som man skal være opmærksomme på i forbindelse virksomhedsoverdragelse.

3 Den nye selskabslov fra marts 2011 Anden fase af den nye selskabslov er nu implementeret. Dermed er stort set alle væsentlige bestemmelser i selskabslovsreformen nu trådt i kraft. De væsentligste ændringer er: Nye krav til vedtægterne for eksempel om indkaldelse til generalforsamling. Vedtægterne har prioritet frem for ejeraftaler. Et selskab kan ligesom i Tyskland have et tilsynsråd i stedet for en bestyrelse. Et anpartselskab skal have direktion og kan - men skal ikke - vælge en bestyrelse. Et selskab kan udstede stemmeløse ejerandele og/eller ejerandele med differentieret stemmevægt. Der er ikke begrænsning for differentieringen. Vedtægter kan laves på engelsk (gælder dog i praksis kun for standardvedtægter). Generalforsamling kan kræves af enhver anparthaver og i A/S af enhver aktionær med minimum 5 pct. af kapitalen. Mulighed for udskydelse af indbetaling af optil 75 pct. af kapitalen. Revisorrapport er ikke længere obligatorisk ved kapitalforhøjelse (og ved kapitalnedsættelse til dækning af underskud) og ligeledes ikke ved fusion og spaltning vi anbefaler stadig at revisorrapport overvejes. Øget mulighed for selvfinansiering og lån til moderselskab. Misligholdende kapitalejerne kan nu tilpligtes at sælge deres ejerandele. Gebyrer er indført. Philip Graff Advokat (H) / partner / CEO Tlf Ændringerne er en tilnærmelse til andre europæiske systemer og har givet ledelsen mere fleksibilitet, men under ansvar af, at dispositioner foretages forsvarligt.

4 Fratrædelsesgodtgørelse i Tyskland Den, der modtager en fratrædelsesgodtgørelse fra en arbejdsgiver, bør tænke over de legale muligheder for skatteoptimering. Her gives et overblik over mulighederne for udbetaling under tysk beskatning. En tysk arbejdsretsadvokat bør kontrollere rettighederne til godtgørelsen for den ansatte. Ved afslutningen af en flerårig beskæftigelse for bl.a. udstationerede i Tyskland findes der interessante muligheder for skatteplanlægning, nemlig den såkaldte Fünftelregelung ( femtedelsregel"). De skattemæssige følger gælder for en Geschäftsführer" (adm. direktør) eller en ansat funktionær. For udbetaling af en erstatning til en selvstændig tysk handelsrepræsentant gælder der helt andre skatteregler. Dr. Lars Eriksen Tlf Indtil 2006 var fratrædelsesgodtgørelser delvist skattefri efter en bestemt varighed for beskæftigelsen. Disse regler er ophævet og i dag skal enhver godtgørelse principielt beskattes som skattepligtig løn. I året for udbetalingen skal der betales A-skat af en godtgørelse. Desuden skal den tages med i selvangivelsen. Fünftelregelung" ( femtedelsreglen ): Godtgørelsen deles med fem og lægges derefter til de øvrige "regulære" dele af årsindkomsten. Derpå udregnes skatten for den og den (lavere) skat, som ville fremkomme uden at godtgørelsen lægges dertil. Den forholdsvist lave beskatning, der gælder for en femtedel af godtgørelsen, anvendes på hele godtgørelsen. Eksempel ekskl. fradrag, fribeløb osv.: En tysk skattepligtig uden børn med en brutto årsindtægt på euro betaler i tysk A-skat inklusive det særlige tyske Solidaritätszuschlag" euro. Det er en trækprocent på 16,42 pct. Han modtager en fratrædelsesgodtgørelse på euro. Hvis man ville beskatte godtgørelsen som en del af årsindkomsten, ville der i alt "normalt skulle betales euro i skat. Hvis man anvender femtedelsreglen skal der betales euro i skat. Skattefordelen på grund af femtedelsreglen udgør euro (ca kr.). Femtedelsreglen fører dog ved højere indtægter og høje fratrædelsessummer til en minimal eller endda slet ingen skattefordel. Systemet favoriserer mindre indkomster. Ved høje indtægter går besparelsen op i den blå luft. I sådanne tilfælde kan det betale sig at skubbe udbetalingen af godtgørelsen til det følgende år, hvis arbejdsgiveren indvilliger heri. Socialforsikring En fratrædelsesgodtgørelse er ikke socialforsikringspligtig. Derfor skal der af fratrædelsesgodtgørelsen ikke betales ca. 22 pct. bidrag til pensions-, syge- og arbejdsløshedsforsikringen. Efter en dom fra Bundessozialgericht (BSG), den øverste tyske domstol i socialsager, regnes en fratrædelsesgodtgørelse ikke til beskæftigelsestiden for det afsluttede arbejdsforhold. Den betales netop, fordi den fremtidige optjeningsmulighed falder væk.

5 De danske sambeskatningsregler Koncernforbundne danske selskaber bliver automatisk sambeskattet. Underskud i ét selskab modregnes derved i overskud i et andet selskab. Udenlandske selskaber, filialer og ejendomme kan under visse betingelser også inddrages under sambeskatningen. De danske skatteregler for selskaber indeholder 2 sæt regler om sambeskatning. Efter det ene sæt er koncernforbundne danske selskaber omfattet af tvungen sambeskatning. Efter det andet sæt kan der etableres frivillig sambeskatning med udenlandske selskaber, filialer og ejendomme. Sambeskatningen betyder i begge tilfælde, at underskud i et selskab kan modregnes i overskud i et andet selskab. Sambeskatning gælder kun for koncernforbundne selskaber. Dette defineres som tilfælde, hvor der foreligger bestemmende indflydelse i form af ejerskab af mere end halvdelen af stemmerettighederne i et andet selskab. Den tvungne sambeskatning af danske selskaber omfatter også tilfælde, hvor selskaberne er søsterselskaber. Altså har samme udenlandske moderselskab. Sambeskatningen indebærer, at selskabernes indkomst sammenlægges. Dette gælder også selv om moderselskabet ikke ejer 100 pct. af kapitalen i et af datterselskaberne. På trods af sambeskatningen skal hvert selskab opgøre sin egen indkomst og betale sin andel af den samlede skat. Et selskab, der har underskud, har krav på godtgørelse af et beløb svarende til skatteværdien af underskuddet fra de selskaber, som udnytter underskuddet. Et selskab, der indtræder i eller forlader en sambeskatning i løbet af et indkomstår, skal som udgangspunkt udarbejde skattemæssige perioderegnskaber. Kun den del af indkomsten, som kan henføres til sambeskatningsperioden, indgår herefter i sambeskatningsindkomsten. Ida Helena Gert Jensen Skattechef & partner Tlf Sambeskatning med udenlandske koncernforbundne selskaber er som nævnt frivillig. Hvis der imidlertid vælges en sådan international sambeskatning er valget bindende i 10 år, ligesom den i givet fald skal omfatte alle udenlandske selskaber, filialer og ejendomme. Det er således ikke muligt kun at vælge sambeskatning med underskudsgivende selskaber. Ved international sambeskatning skal der føres et særskilt regnskab over underskud i de udenlandske selskaber, som er modregnet i overskud i danske selskaber. Den særlige underskudssaldo nedskrives i takt med, at der realiseres overskud i de udenlandske selskaber, som medregnes i den danske sambeskatningsindkomst. Hvis det udenlandske selskab udgår af den danske sambeskatning, sker der genbeskatning af en eventuel resterende underskudssaldo. I visse tilfælde er genbeskatningen maksimeret til et beløb svarende den skattepligtige fortjeneste, der ville opstå ved en likvidation af det pågældende selskab.

6 E-marketing hen over landegrænsen Det er fristende at gemme bestående eller potentielle kunders kontaktoplysninger i en database og sende reklame- s til dem. Men pas på! Spamreglerne findes også i Tyskland, og dine konkurrenter er ikke bange for at gennemtvinge dem. Avancerede it-systemer giver mange muligheder for at opnå en stor kundekreds via . Dyre forsendelsesomkostninger bortfalder og en direkte i den potentielle kundes inbox rammer målgruppen helt præcist. Men når det gælder markedsføring hen over landegrænser, er der også regler, som skal overholdes. Reklamerer danske virksomheder over for tyske kunder altså på det tyske marked skal de tyske markedsføringsregler overholdes. Reglerne findes i den tyske markedsføringslov (UWG) og den tyske lov om tjenesteudbydere (TMG), som begge er baseret på EU-direktiver, og som også er implementeret i Danmark. Må jeg kontakte potentielle kunder via ? Udgangspunktet er, at en erhvervsdrivende ikke må rette henvendelse til nogen pr. med henblik på afsætning af varer, medmindre den pågældende forudgående har anmodet herom. Jana Behlendorf Advokat & Rechtsanwältin Tlf Uanset dette kan en erhvervsdrivende, der fra en kunde har modtaget dennes e- mail -adresse i forbindelse med salg af en vare eller tjenesteydelse, markedsføre egne tilsvarende produkter eller tjenesteydelser via . Dette forudsætter dog, at kunden har mulighed for let og gebyrfrit at frabede sig dette. Og denne mulighed skal foreligge både i forbindelse med afgivelsen af adressen til den erhvervsdrivende og ved efterfølgende henvendelser. I modsætning til Danmark finder der i Tyskland ikke en såkaldt "Robinson-liste". I Danmark er denne liste en fortegnelse, som udarbejdes af Det Centrale Personregister, og som indeholder personer, som har frabedt sig henvendelser i markedsføringsøjemed. Sanktioner Anderledes end i Danmark, hvor Forbrugerombudsmanden vogter over markedsføringsreglerne, giver tysk ret -modtageren og tyske konkurrenter mulighed for at påpege handlinger i strid med markedsføringsloven og meget belejligt kræve de hermed forbundne advokatomkostninger erstattet. Det kan derfor anbefales, at tjekke reklamekampagnen med henblik på de tyske regler for at sikre sig, at de overholdes.

7 Rekonstruktion af danske datterselskaber Finanskrisen har medført, at mange selskaber har tabt deres egenkapital. Retableringen af kapitalen kan ske på flere forskellige måder. Ved valget mellem de forskellige muligheder bør der tages højde for de skattemæssige virkninger. Gældseftergivelse/gældskonvertering I de fleste tilfælde vil det nødlidende selskab have gæld til moderselskabet eller til et andet koncernforbundet selskab. I så fald vil man ofte vælge at eftergive en sådan gæld. Gevinsten ved en sådan eftergivelse er ikke skattepligtig for det danske datterselskab, hvis moderselskabet ikke har fradrag for det modstående tab på sin fordring i sit hjemland. Har moderselskabet fradrag, skal det undersøges om gældseftergivelsen er et led i en samlet aftale mellem selskabets kreditorer. I så fald er gevinsten heller ikke skattepligtig, men den modregnes i datterselskabets eventuelle uudnyttede skattemæssige underskud. En aftale kun med moderselskabet kan godt anses for en samlet aftale, hvis det danske selskab kun har få andre kreditorer og ingen af disse er væsentlige. Der gælder tilsvarende regler, hvis gælden ikke eftergives, men konverteres til aktier. Gevinsten opgøres i sådanne tilfælde til forskellen mellem den pålydende værdi af den konverterede gæld og kursværdien af denne. Indskud af kapital uden udstedelse af aktier Et kontant tilskud uden udstedelse af aktier er skattefrit for det danske selskab under følgende betingelser: Ida Helena Gert Jensen Skattechef & partner Tlf Tilskuddet er ydet af et moderselskab, der direkte eller indirekte ejer mere end 10 pct. af aktierne i det danske selskab eller af et søsterselskab. Moderselskabet/søsterselskabet har ikke skattefradrag i sit hjemland for tilskuddet. Alle selskaber mellem det betalende moderselskab og det modtagende danske datterselskab er hjemmehørende i EU eller i et andet land, hvormed Danmark har en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Alle 3 betingelser skal være opfyldt. Er de ikke det, er tilskuddet skattepligtigt for det modtagende danske datterselskab. Indskud af kapital mod udstedelse af aktier Indskud af kapital mod udstedelse af aktier er skattefri for det danske datterselskab. Det gælder også en eventuel overkurs.

8 Værdierstatning for brug af varer købt på internettet bortfalder Fremover vil online-forhandlere ikke længere kunne kræve erstatning for brugsværdien af en vare, når købsaftalen hæves. Alle partier undtagen de Linke har i den tyske Forbundsdags retsudvalg vedtaget en lovændring herom. Baggrunden herfor er, at EU-domstolen i starten af september 2008 besluttede, at bestemmelserne i direktivet fra maj 1997 om forbrugerbeskyttelse ved indgåelse af fjernsalgskontrakter strider imod den tyske ordning. Ifølge denne kan en onlineforhandler generelt kræve erstatning hos en forbruger for brugen af en vare solgt ved fjernsalg, hvis fortrydelsesfristen overholdes. Hidtil har fjernsalgsforhandlere kunnet få erstatning for brugen, hvis købet fortrydes. Således kunne eksempelvis en internetforhandler af en dyr espressomaskine forlange erstatning for brugen og således udligne sit værditab, hvis maskinen returneres. Med lovændringen kan en erhvervsdrivende fremtidigt kun forlange værdierstatning fra forbrugeren for så vidt vedkommende i en eller anden form har benyttet sig af den leverede vare på en måde, som strækker sig ud over at teste egenskaberne og funktionerne. Dermed vil kravet på værdierstatning formentlig miste væsentlig betydning. Jana Behlendorf Advokat & Rechtsanwältin Tlf Belæring om fortrydelsesret Yderligere forudsætning for det nye værdierstatningskrav er, at den erhvervsdrivende har gjort forbrugeren opmærksom på dette regelsæt og på forbrugerens fortrydelsesret. For så vidt angår fortrydelsesretten, blev der allerede i juni 2010 indført en standardtekst for oplysning om fortrydelsesretten, som overholder de strenge krav jf. den tyske civillovbogs 360. Denne standardtekst kan findes her. Det anbefales kraftigt, at danske online-forhandlere anvender denne tekst som oplysning om fortrydelsesretten og ikke giver sig i kast med egne formuleringsforsøg. Konsekvenserne af manglende eller forkert belæring om fortrydelsesretten Hvis forhandlerens oplysning om fortrydelsesretten ikke svarer til de strenge lovkrav, eller hvis oplysningen er sendt for sent, kan dette resultere i, at forbrugerens fortrydelsesret forlænges i op til 6 måneder fra det tidspunkt, varen er bestilt en situation, som er meget uheldig for forhandleren. Kunden kan nemlig i dette tilfælde få glæde af varen i seks måneder og herefter returnere den til sælger, uden at sælger kan kræve erstatning for brugsværdien. I sidste ende vil sælger således stå med en vare, som ikke kan sælges som ny uden mulighed for at dække dette tab. Over for forbrugere vil det ikke være muligt at begrænse kundens returret eller indføje muligheden for værditabserstatning. I forhold til erhvervskunder kan disse ændringer derimod tilføjes i sælgers almindelige forretningsbetingelser (AGB) og dermed forbedre sælgers retsstilling. Ved spørgsmål omkring grænseoverskridende e-handel står vi gerne til rådighed.

9 Kleinunternehmer" en tysk konstruktion Forretningspartnere i EU overraskes til stadighed over den tyske virksomhedsform Kleinunternehmer". I det tyske system er det en særlig kategori af mindre erhvervsdrivende med forenklede momsregler. Mindre erhvervsdrivende, hvis omsætning i det foregående år ikke oversteg euro (ca kr) og i det løbende år antageligt ikke vil overstige euro (ca kr), kan være Kleinunternehmer". Begge forudsætninger skal være opfyldt og forudsætter en opgørelse over indtægterne og en betaling af de "normale skatter. Ved begyndelsen af erhvervsaktiviteterne skønnes den antagelige omsætning i kalenderåret. Hvis den formodes, ikke at ville overstige grænsen for omsætningen på euro, gælder den erhvervsdrivende som Kleinunternehmer". Dr. Lars Eriksen Tlf Fordelen for den mindre erhvervsdrivende er, at han ikke skal beregne moms på sin omsætning. Da den mindre erhvervsdrivende skriver fakturaer uden tysk moms, er han 19 pct. "billigere. Dermed er der en tydelig finansiel fordel og mindre papirarbejde for den erhvervsdrivende. Han har dermed en konkurrencefordel overfor større erhvervsdrivende. Derfor kan denne ordning i sidste ende ses som en slags støtte til små virksomheder. Negativt for en Kleinunternehmer" er, at han ikke kan gøre købsmoms gældende. Dermed er hans indkøb dyrere end momspligtige erhvervdrivende. Dog kan han også friviligt vælge at betale moms ( optieren ), dvs. at han allerede fra 1 euro omsætning har mulighed for at skrive fakturaer med moms og også at gøre købsmoms gældende ved Finanzamt (det tyske skattevæsen). Dog kan erhvervsdrivende fra udlandet med driftssted i Tyskland ikke gøre brug af denne ordning. Kleinunternehmer kan ansøge om et Umsatzsteueridentifikationsnummer" (tysk SE-nummer). Deres indkøb af ydelser i EU-lande bliver befriet fra udenlandsk moms, hvis de angiver deres gyldige momsnummer. Dermed beregnes der i EUlande ingen moms. Dog skal den tyske moms indberettes og betales, uden mulighed for at gøre købsmoms gældende. De fleste Kleinunternehmer" vælger derfor ikke denne regel. En Kleinunternehmer" er ikke skattefritaget i Tyskland, men skal som alle erhvervsdrivende ligeledes aflevere opgørelser og betale skat. Dermed skal der alt efter indkomstart fremstilles en årsopgørelse over indkomst/indtægter og de dermed forbundne omkostninger/udgifter. Inden for næringsloven gælder der ingen særlige regler. Der skal foretages en anmeldelse, hvis den er nødvendig iht. den tyske næringslov.

10 Persondata ved virksomhedsoverdragelse Ved virksomhedsoverdragelser lægges der ofte ikke særlig vægt på de persondataretlige aspekter. Artiklen sætter fokus på et par emner, som man skal være opmærksomme på i forbindelse virksomhedsoverdragelse. Forud for enhver virksomhedsoverdragelse, bør både køber og sælger overveje om overdragelsen helt eller delvist er omfattet af de danske regler om beskyttelse af persondata. Datatilsynet sondrer mellem transaktioner, som er omfattet af persondataloven, og transaktioner, som ikke er omfattet af persondataloven. Ved overdragelse af alle aktier i en virksomhed forbliver virksomheden dataansvarlig og derfor vil en sådan overdragelse ikke være omfattet af persondataloven. Der sker således ikke en behandling af personoplysninger i persondatalovens forstand. Dette samme gør sig formentlig gældende ved overdragelse af en personligt drevet virksomhed, delvis overdragelse af aktier eller andele af et interessentskab, men der foreligger ikke afgørelser herom. Kåre Wanscher Advokat Tlf Persondataloven gælder derimod ved delvist køb af en virksomhed som f.eks. overdragelse af aktiver, kundeinformationer m.m. Dette medfører, at det i sådanne tilfælde er den dataansvarliges ansvar at sikre, at overdragelsen sker i overensstemmelse med persondataloven. Ifølge datatilsynet vil overdragelse af almindelige kundeinformationer, som navn, -adresse m.m. normalt kunne ske uden samtykke fra den registrerede kunde. Derimod vil oplysninger om kundens hidtidige køb m.m. ikke kunne overdrages uden den registrerede kundes samtykke. Afgørelsen vil altid skulle foretages på baggrund af de konkrete oplysninger i den enkelte sag. Due diligence Sælgers overdragelse af personoplysninger vedrørende virksomhedens ansatte, kunder m.m. til købers rådgivere ved en due diligence, anses af Datatilsynet som en behandling af personoplysninger. Almindelige oplysninger såsom navn, adresse, løn, uddannelse m.m. kan efter omstændighederne overdrages til køber uden tilladelse fra den registrerede. Derimod vil overdragelse af følsomme oplysninger såsom oplysninger om race, etnisk baggrund, religion, helbred m.m. samt overdragelse af semi-følsomme oplysninger vedrørende f.eks. strafbare forhold, kræve den registreredes forudgående samtykke. Herudover anbefaler Datatilsynet, at alle følsomme og semi-følsomme oplysninger anonymiseres så vidt muligt forud for overdragelse af oplysningerne til køber.

11 Premium Partnere 2011

Selskabers underskudsfremførsel. Genoptagelse af skatteansættelser som følge af fejl i SKAT s værdipapirsystem. Gennemgå din erhvervslejekontrakt

Selskabers underskudsfremførsel. Genoptagelse af skatteansættelser som følge af fejl i SKAT s værdipapirsystem. Gennemgå din erhvervslejekontrakt 2-2014 4 6 Inden for ansættelsesretten anvendes udtrykket bortvisning, når en arbejdsgiver ophæver ansættelsesforholdet uden varsel. Bortvisning adskiller sig derved fra en opsigelse ved, at medarbejderen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

STATSAUTORISERET SIDE 2 3 4 REVISIONSAKTIESELSKAB

STATSAUTORISERET SIDE 2 3 4 REVISIONSAKTIESELSKAB Revisorposten_3_05_ANDRE 30/08/05 14:15 Side 80 S T AT S A U T O R I S E R E D E R E V I S O R E R REVISOR POSTEN 3 2005 SIDE 2 Selskabsskat og sambeskatning SIDE 3 Revisors erhvervsjuridiske ydelser STATSAUTORISERET

Læs mere

KUNDEINFORMATION AUGUST 2001

KUNDEINFORMATION AUGUST 2001 KUNDEINFORMATION AUGUST 2001 Forord Intet nyt er ikke altid godt nyt Velkommen tilbage fra sommerferien Helt som ventet har vor nye skatteminister, Frode Sørensen, valgt en meget tilbageholdende rolle

Læs mere

Skatteinformation januar 2006

Skatteinformation januar 2006 Skatteinformation januar 2006 Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Agerlandsvej 1 Postboks 28 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 www.uw.dk FORORD Skattemyndighederne påberåber sig

Læs mere

Nye administrative bøder. Vækstkapital til SMV er. Registrering af ihændehaveraktier. Sygdom under ferie

Nye administrative bøder. Vækstkapital til SMV er. Registrering af ihændehaveraktier. Sygdom under ferie 3-2012 5 7 Momsregistrerede virksomheder kan i et vist omfang få godtgjort vand- og elafgifter Nye administrative bøder Siden 1. maj 2012 har medarbejdere haft ret til erstatningsferie efter de 5 første

Læs mere

S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013

S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013 S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013 Hostrupsvej 4. 7500 Holstebro. T 9610 6161 Torvegade 2. 7600 Struer. T 9684 2000 Harbogade 51. 6990 Ulfborg. T 9749 1366 www.kroyerpedersen.dk Medlem af RevisorGruppen

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Personligt ejede virksomheder og pension

Personligt ejede virksomheder og pension Personligt ejede virksomheder og pension 23.10.2006 Udarbejdet af: Vejledere: Kim Søfeldt Tonny Vest Rene Jensen Gert Pedersen Side 1 af 119 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 4 2.0 Statistik og demografi

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven Skatteministeriet J. nr. 2012-711-0076 Udkast Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven (Større efterrettelighed og korrekt skattebetaling) 1

Læs mere

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7 4-2014 6 Siden den 14. august 2012 har der været alvorlige skattemæssige konsekvenser ved, at selskaber yder lån til hovedaktionærer eller stiller sikkerhed for disses forpligtelser. Artiklen giver svar

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0046 17. marts 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Ny selskabslov på trapperne 3. kvartal 2009 Folketinget

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Fredag den 1. juli 2005 er en vigtig dato Mange kontaktmuligheder med skattevæsenet.

NYT FRA ND REVISION. Fredag den 1. juli 2005 er en vigtig dato Mange kontaktmuligheder med skattevæsenet. NYT FRA ND REVISION NR. 2 2005 Fredag den 1. juli 2005 er en vigtig dato Mange kontaktmuligheder med skattevæsenet. I forholdet mellem borger og skattemyndighed er 1. juli en af de vigtigste datoer. Det

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

Danske Revisorer 4 38. årgang december 2012

Danske Revisorer 4 38. årgang december 2012 Danske Revisorer 4 38. årgang december 2012 KURSER 2013 På 3 regionale kurser i januar 2013 sættes der fokus på nye love, regler, praksis samt ændringer på skatteområdet Aktuelt om Skat 2012/13 Mandag

Læs mere

Stiftelse af fonde og foreninger selskabsretligt og skatteretligt 2. Virksomhedens nødplan ved længerevarende sygdom 4

Stiftelse af fonde og foreninger selskabsretligt og skatteretligt 2. Virksomhedens nødplan ved længerevarende sygdom 4 1-2015 7 4 Hvad gør virksomheden i tilfælde af indehaverens længerevarende sygdom eller død? Stiftelse af fonde og foreninger selskabsretligt og skatteretligt 2 Kan arbejdsgiver bestemme over medarbejderens

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed

Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed 5 Hvornår er du selvstændig? 7 Eksempler på selvstændig virksomhed 10 Virksomhedsejer, men ikke nødvendigvis selvstændig 11 Arbejde

Læs mere

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2011

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2011 NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2011 Forskerskatteordningen... side 3 Tips og tricks - moms og afgifter... side 4-5 Ikrafttræden af ændringer i selskabsloven... side 6-7 It-revision... side 8-9 Kunst og skat...

Læs mere

Køb trygt på internet og postordre. Ren besked fra Forbrugerstyrelsen

Køb trygt på internet og postordre. Ren besked fra Forbrugerstyrelsen Køb trygt på internet og postordre Ren besked fra Forbrugerstyrelsen Køb trygt på internet og postordre Skærmene summer i de danske hjem med spil, homebanking og e-mails til venner og familie. Men i de

Læs mere

Hvis dette er fakta...

Hvis dette er fakta... M a r t s 2 0 0 1 Hvis dette er fakta... INDHOLD: Selvangivelsen 2000... 2-4 Forslag til ny årsregnskabslov... 5-6 Bliver parcelhusreglen overfortolket?... 6-7 - det bemærkes... 8 Det er klart, at vi bestræber

Læs mere

Sælgers skattemæssige stilling

Sælgers skattemæssige stilling Sælgers skattemæssige stilling Virksomhedsoverdragelse Indledning Hvem er sælger? Aktieoverdragelse => sælger er aktionærerne (kan være en person eller et selskab) Personer beskattes som altovervejende

Læs mere

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS)

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS) Om denne vejledning Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler er udarbejdet efter beslutning i AC s Forhandlingsudvalg for Privatansatte (FHP). Denne 3. udgave er redigeret i et samarbejde mellem: C3

Læs mere

RevisoR. S tat S a u t o r i S e r e d e r e v i S o r e r. Side 2 God forberedelse giver bedre finansiering

RevisoR. S tat S a u t o r i S e r e d e r e v i S o r e r. Side 2 God forberedelse giver bedre finansiering S tat S a u t o r i S e r e d e r e v i S o r e r RevisoR P o s t e n 4 2009 Side 2 God forberedelse giver bedre finansiering Side 3 Skat for sportsudøvere mv. med karriere i udlandet Side 4 ny selskabslov

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 I dette særnummer gennemgår vi

Læs mere

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 RevisorInformerer Særnummer Juni 2010 Selskab eller personlig virksomhed? I dette særnummer gennemgår vi udvalgte elementer af den nye lov om selskaber, som delvis trådte i kraft den 1. marts 2010. Herunder

Læs mere

information Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

information Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder 2 Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 4 Rekonstruktion 6 8 11 12 14 XBRL ndberetning af digitale årsrapporter 15 Personalegode

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere