: Britt Tang Sørensen Københavns Kommune, Miljøkontrollen. : Søren Bo Hansen / Søren Damgaard Kristensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ": Britt Tang Sørensen Københavns Kommune, Miljøkontrollen. : Søren Bo Hansen / Søren Damgaard Kristensen"

Transkript

1 Notat Grontmij Carl Bro A/S Granskoven Glostrup Danmark T F CVR-nr N Københavns Kommune støjhandlingsplan Støjhandlingsplan for skoler og daginstitutioner 10. juni 2007 Projekt: Til Fra Vedlagt : Britt Tang Sørensen Københavns Kommune, Miljøkontrollen : Søren Bo Hansen / Søren Damgaard Kristensen : Bilag 1-14: Detaljeret støjhandlingsplan for udvalgte skoler og daginstitutioner Bilag 16: Anbefalede afskærmning samt støjniveauer på opholdsområder 1 INDLEDNING Efter rekvisition fra Københavns Kommune, Miljøkontrollen har Grontmij Carl Bro foretaget besigtigelser af 5 skoler og 10 daginstitutioner, der er udvalgt på grundlag af beregningerne i notat nr. N Udvælgelse af skoler og daginstitutioner fra den 31. maj Formålet med besigtigelserne er at beskrive konkrete løsningsforslag til dæmpning af det indendørs støjniveau, og støjniveauer på de udendørs lege- og opholdsområder, samt at vurdere de økonomiske konsekvenser heraf. 2 NYE VEJLEDENDE GRÆNSEVÆRDIER Ifølge miljøstyrelsens nye vejledning Støj fra veje (erstatning af vejledning nr. 3/1984 Trafikstøj i boligområder, officielt sent i høring) er følgende grænseværdier fastsat: Støjniveauet på de udendørs opholdsarealer skal være mindre end 58 db for skoler og daginstitutioner. Denne grænseværdi er relateret til L den Det indendørs støjniveau med lukkede vinduer skal være under 33 db for skoler og daginstitutioner. Denne grænseværdi er relateret til L den Det indendørs støjniveau med lukkede vinduer skal være under 38 db for kontorer/personalerum. Denne grænseværdi er relateret til L den Det forventes, at disse nye grænseværdier træder i kraft i løbet af T M E N Støjhandlingsplan for skoler og daginstitutioner.doc

2 Side 2 3 BEREGNING AF DE INDEDØRS TRAFIKSTØJNIVEAUER Beregningerne af vejtrafikstøjniveauet er udført som Nord 2000 beregninger i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning Støjkortlægning og støjhandlingsplaner nr. 4, Beregningerne af det indendørs støjniveau er udført som punktberegninger med Grontmij Carl Bro s eget program. Beregningerne af det udendørsstøjniveau er udført med beregningsprogrammet SoundPLAN version 6.4 med update versionen fra den 5. juni Støjkurverne på tegningerne er beregnet ved anvendelse af beregningsmodulet Grid Noise Map. 4 UDVALGTE SKOLER OG DAGINSTITUTIONER Nedenstående skoler og daginstitutioner er udvalgt af Københavns Kommune, Miljøkontrollen til at indgå i en omfattende støjhandlingsplan, hvor der kigges nærmere på konkrete tiltag til forbedring af lydforholdene i de udvalgte skoler og daginstitutioner. Udvælgelsen er sket på grundlag af notat nr. N Udvælgelse af skoler og daginstitutioner fra den 31. maj Skoler Nr. Skole Adresse S3 Amager Fælled Skole Sundholmsvej 2 A, 2300 Kbh. S S6 Jagtvejens Skole Jagtvej 34, 2200 Kbh. N S7 Skolen i Charlottegården Prs. Charlottegade 46, 2200 Kbh. N S8 Øster Farimagsgades Skole Øster Farimagsgade 40, 2100 Kbh. Ø S9 Engskolen Kjeld Langes Gade 4 A, 1367 Kbh. K Daginstitutioner Nr. Daginstitution Adresse D1 Frilands Alle Integr. inst. Frilands Alle 2, 2500 Valby D2 Englen Borups Alle 249 A, 2400 Kbh. NV D3 Lundehus Kirkens Børneinst. Lyngbyvej 180, 2100 Kbh. Ø D4 Børnehuset Sct. Jacob Østerbrogade 57 A, 2100 Kbh. Ø D5 Vandpytten Slotsherrensvej 81, 2720 Vanløse D6 Grøndalslund Ålekistevej 14, 2720 Vanløse D9 Børnehuset Tuborgvej Tuborgvej 7, 2900 Hellerup D16 Borup Borups Alle 261, 2400 Kbh. NV D17 Den Int. inst. Lundsgade Lundsgade 14, 2100 Kbh. Ø D18 Dronning Louise Upsalagade 19, 2100 Kbh. Ø r:\projects\glo\35\ \06_output\støjhandlingsplan\n støjhandlingsplan for skoler og daginstitutioner.doc Grontmij Carl Bro A/S

3 Side 3 5 BESIGTIGELSER I bilag 1-15 er der angivet en kort beskrivelse af de eksisterende forhold, der er blevet registreret ved besigtigelserne. 6 ÆNDRINGER AF BEREGNINGSMODEL EFTER BESIGTIGELSER I forbindelse med besigtigelserne er der indhentet detaljerede informationer om alle de udvalgte skoler og daginstitutioner. Dette betyder, at der er visse steder, hvor beregningsmodellen skal revideres på grund af manglende støjskærme (ikke oplyst af Københavns Kommune) og ændringer i placering af opholdsarealer (udvælgelse af opholdsarealer er udvalgt fra luftfoto). For følgende institutioner skal der udføres ændringer i forhold til den oprindelige model. Ved institutionen Grøndalslund (D6) er der ved besigtigelsen observeret, at det opholdsareal, der er antaget ud fra luftfoto, ikke er i overensstemmelse med det korrekte opholdsareal. Placeringen af opholdsarealet vil blive rettet og genberegnet. Ved institutionen Børnehuset Tuborgvej (D9) strækker opholdsområderne sig ikke så lang op af tingskiftevej som antaget ud fra luftfoto. Opholdsområdet vil blive rettet til og genberegnet i den opdaterede model. Ved institutionerne Den integrerede Institution Lundsgade (D17) og Dronning Louise (D18)er der ved besigtigelsen observeret en skærm langs Øster Farimagsgade, der ikke er medregnet i grundmodellen. Denne skærm er blevet tilføjet i den opdaterede model og de aktuelle støjniveauer på facaderne og opholdsområderne er genberegnet. 7 STØJHANDLINGSPLANEN Med grundlag i beregningerne af støjniveauerne på facaden og opholdsområderne af de udvalgte skoler og daginstitutioner samt besigtigelsen, er der udarbejdet konkrete forslag til forbedringer af lydforholdene på skolerne og daginstitutionerne. De konkrete løsningsforslag er udformet som principforslag, og det anbefales, at løsningsforslagene gennemarbejdes mere detaljeret, hvis de skal udføres i praksis. De økonomiske overvejelser er baseret på skøn, og det er derfor nødvendigt at indhente aktuelle tilbud for støjisoleringen, hvis den skal udføres. Alle støjniveauer er relaterede til støjindikatoren L den beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning Støjkortlægning og støjhandlingsplaner nr. 4, r:\projects\glo\35\ \06_output\støjhandlingsplan\n støjhandlingsplan for skoler og daginstitutioner.doc Grontmij Carl Bro A/S

4 Side 4 I bilag 1-15 er der angivet en detaljeret beskrivelse af støjhandlingsplanen. I bilag 16 er der tegninger over den anbefalede afskærmning, samt støjniveauerne på opholdsområderne efter opsætning af anbefalede skærme. Afskærmningen skal have en højde på mindst 2 meter, og for at få optimal effekt af skærmen skal den gå helt op til tilstødende bygninger, så vidt det er muligt. 7.1 S3 Amager Fælled Skole Det anbefales at opsætte en skærm ud for opholdsområdet mod Sundholmsvej. Udføres ovenstående tiltag, vil omfanget af m 2 opholds-areal under 58 db(a) pr. elev være 9 m 2 i forhold til 4 m 2 før opsætning af ekstra afskærmning. Hvor støjbelastningen er større end 62 db(a), er det nødvendigt at udføre lydisolerende foranstaltninger. Dette drejer sig om udskiftning af vinduer i 20 lokaler og udskiftning af vinduer i 3 gymnastiksale. Det maksimale støjniveau på facader med klasserum er 67 db(a). Udføres de lydisolerende foranstaltninger beskrevet i bilag 1, vil det indendørs støjniveau være højst 34 db(a) i sydbygningen, og højst 35 db(a) i nordbygningen. Udgifter til støjisoleringen bliver: Støjskærm kr ,- Udskiftning af vinduer i 20 lokaler kr ,- Udskiftning af vinduer i 3 gymnastiksale kr ,- 7.2 S6 Jagtvejens Skole Hvor støjbelastningen er større end 55 db(a), er det nødvendigt at udføre lydisolerende foranstaltninger. Dette drejer sig om udskiftning af vinduer i 12 lokaler i den gamle fløj og 50 fag i den gamle fløj. De maksimale støjniveauer på facaderne er 67 db(a) i den nye fløj og 69 db(a) i den gamle fløj. Udføres de lydisolerende foranstaltninger beskrevet i bilag 2, vil det indendørs støjniveau i den gamle og i den nye fløj ikke være højere end 36 db(a). Udgifter til støjisoleringen bliver: Udskiftning af vinduer i 12 lokaler i den gamle fløj kr ,- Udskiftning af vinduer i 50 fag i den nye fløj kr ,- r:\projects\glo\35\ \06_output\støjhandlingsplan\n støjhandlingsplan for skoler og daginstitutioner.doc Grontmij Carl Bro A/S

5 Side S7 Skolen i Charlottegården Det anbefales at lukke åbningerne mellem toiletbygningen og skolebygninger ud mod Jagtvej med glasskærme eller glasporte. Udføres ovenstående tiltag, vil omfanget af m 2 opholds-areal under 58 db(a) pr. elev være 24 m 2 i forhold til 15 m 2 før opsætning af ekstra afskærmning. Hvor støjbelastningen er større end 64 db(a), er det nødvendigt at udføre lydisolerende foranstaltninger. Dette drejer sig om udskiftning af 18 vinduer i hovedbygningen og 4 vinduer i filialen. I gymnastiksalen skal der udføres lydisolerende foranstaltninger, hvis støjbelastningen er over 57 db(a). Dette drejer sig om udskiftning af 8 vinduer i gymnastiksalen. De maksimale støjniveauer på facaderne af hovedbygningen er 70 db(a) ud mod Jagtvej og 67 db(a) på de lange facader i hovedbygningen. Støjniveauet på facaden i den nye fløj er 64 db(a) og på gymnastiksalen er støjniveauet 60 db(a). Udføres de lydisolerende foranstaltninger beskrevet i bilag 3, vil det indendørs støjniveau være under grænseværdien på 33 db(a) for alle bygningerne. Udgifter til støjisoleringen bliver: Støjskærme kr ,- Udskiftning af 18 vinduer i hovedbygningen kr ,- Udskiftning af 4 vinduer i filialen kr ,- Udskiftning af 4 vinduer i gymnastiksalen kr ,- 7.4 S8 Øster Farimagsgades Skole Det anbefales, at der opsættes en afskærmning ved trådhegnet ud mod Øster Farimagsgade. Udføres ovenstående tiltag, vil omfanget af m 2 opholds-areal under 58 db(a) pr. elev være 4 m 2 i forhold til 2 m 2 før opsætning af ekstra afskærmning. Hvor støjbelastningen er større end 63 db(a), er det nødvendigt at udføre lydisolerende foranstaltninger. Dette drejer sig om udskiftning af 32 vinduer i hovedbygningen og 12 vinduer i biblioteksfløjen. Det maksimale støjniveau på facader af den gamle bygning er 71 db(a) mod Øster Farimagsgade. Udføres de lydisolerende foranstaltninger beskrevet i bilag 4, vil det indendørs støjniveau være under grænseværdien på 33 db(a) for alle lokaler. Udgifter til støjisoleringen bliver: Støjskærm kr ,- Udskiftning af 32 vinduer i hovedbygningen kr ,- Udskiftning af 12 vinduer i biblioteksfløjen kr ,- r:\projects\glo\35\ \06_output\støjhandlingsplan\n støjhandlingsplan for skoler og daginstitutioner.doc Grontmij Carl Bro A/S

6 Side S9 Engskolen Det anbefales at opsætte afskærmning ud mod Enghavevej mellem hovedbygningen og de skure, der ligger mod nord. Samtidig anbefales det at opsætte afskærmning fra skurene og videre langs skolegårdens nordskel op mod det lejede areal. Det vurderes ikke som aktuelt at opsætte skærme på det lejede areal. Udføres ovenstående tiltag, vil omfanget af m 2 opholds-areal under 58 db(a) pr. elev være 9 m 2 i forhold til 5 m 2 før opsætning af ekstra afskærmning. Hvor støjbelastningen er større end 63 db(a), er det nødvendigt at udføre lydisolerende foranstaltninger. Dette drejer sig om udskiftning af 16 vinduer i hovedbygningen. Det maksimale støjniveau på facaden af den gamle bygning er 71 db(a) mod Enghavevej. Udføres de lydisolerende foranstaltninger beskrevet i bilag 5, vil det indendørs støjniveau være under grænseværdien på 33 db(a). Udgifter til støjisoleringen bliver: Støjskærm kr ,- Udskiftning af 16 vinduer i hovedbygningen kr ,- 7.6 D1 Frilands Alle Integrerede institution Det anbefales at opsætte en skærm i skellet ved fortovet ud mod Valby Langgade. Yderligere anbefales det at opsætte en skærm, som følger hegnet ud mod jernbanen for at reducere støjen fra jernbanen. Dette støjbidrag er dog ikke taget med i dette projekt, men opsætning af støjskærm er stadig regnet med i det økonomiske overslag. Udføres ovenstående tiltag, vil omfanget af m 2 opholds-areal under 58 db(a) pr. barn være 30 m 2 i forhold til 2 m 2 før opsætning af ekstra afskærmning. Hvor støjbelastningen er større end 63 db(a), er det nødvendigt at udføre lydisolerende foranstaltninger i grupperummene. Dette drejer sig om udskiftning af 24 vinduer. Det maksimale støjniveau på gavlen ud mod Valby Langgade er 65 db(a) og støjniveauet på de øvrige facader er 62 db(a). Udføres de lydisolerende foranstaltninger beskrevet i bilag 6, vil det indendørs støjniveau være på maksimalt 34 db(a) i grupperummene. Den vejledende grænseværdi for personalrummene er overholdt uden ekstra lydisolerende foranstaltninger. Udgifter til støjisoleringen bliver: Støjskærm (ved bane + vej) kr ,- Udskiftning af 24 vinduer i hovedbygningen kr ,- r:\projects\glo\35\ \06_output\støjhandlingsplan\n støjhandlingsplan for skoler og daginstitutioner.doc Grontmij Carl Bro A/S

7 Side D2 Englen Hvor støjbelastningen er større end 69 db(a), er det nødvendigt at udføre lydisolerende foranstaltninger. Dette drejer sig om udskiftning af 3 store ruder og 6 små ruder i institutionen. Det maksimale støjniveau på facaden ud mod Borups Allé er 75 db(a) og støjniveauet på facaden mod sidegaden er 62 db(a). Udføres de lydisolerende foranstaltninger beskrevet i bilag 7, vil det indendørs støjniveau være under 33 db(a) i institutionen. Udgifter til støjisoleringen bliver: Udskiftning af 3 store og 6 små vinduer kr ,- 7.8 D3 Lundehus Kirkens Børneinstitution Det anbefales, at der opsættes en skærm ned langs legepladsens sydskel. Udføres ovenstående tiltag, vil omfanget af m 2 opholds-areal under 58 db(a) pr. barn være 3 m 2 i forhold til 0 m 2 før opsætning af ekstra afskærmning. Hvor støjbelastningen er større end 67 db(a), er det nødvendigt at udføre lydisolerende foranstaltninger. Dette drejer sig om udskiftning af 14 store vinduer, 10 små vinduer og 3 døre. Det maksimale støjniveau på gavlen er på 75 db(a) og 70 db(a) på sidevæggene. Udføres de lydisolerende foranstaltninger beskrevet i bilag 8, vil det indendørs støjniveau være mellem db(a) for institutionen. Grunden til det høje indendørs støjniveau i institutionen efter støjisoleringen, skyldes betydelig lydtransmission gennem vægge og tag. Da der her er tale om omfattende ændringer, er de ikke medtaget i støjhandlingsplanen. Udgifter til støjisoleringen bliver: Støjskærm kr ,- Udskiftning af 14 store, 10 små vinduer og 3 døre kr ,- r:\projects\glo\35\ \06_output\støjhandlingsplan\n støjhandlingsplan for skoler og daginstitutioner.doc Grontmij Carl Bro A/S

8 Side D4 Børnehuset Sct. Jacob Hvor støjbelastningen er større end 68 db(a), er det nødvendigt at udføre lydisolerende foranstaltninger. Dette drejer sig om etablering af forsatsruder ved 3 vinduer i grupperum A. Det maksimale støjniveau på facaden ud mod Østerbrogade er på 71 db(a). Udføres de lydisolerende foranstaltninger beskrevet i bilag 9, vil det indendørs støjniveau være på maksimalt 33 db(a) for institutionen. Udgifter til støjisoleringen bliver: Påkoblede forsatsvinduer på 3 vinduer kr , D5 Vandpytten Det anbefales, at der opsættes en skærm ned langs det sydgående skel. Udføres ovenstående tiltag, vil omfanget af m 2 opholds-areal under 58 db(a) pr. barn være 8 m 2 i forhold til 2 m 2 før opsætning af ekstra afskærmning. Hvor støjbelastningen er større end 62 db(a), er det nødvendigt at udføre lydisolerende foranstaltninger i personalerummene. Dette drejer sig om udskiftning af 9 vinduer. I forbindelse med udskiftningen af vinduerne er det nødvendigt at udskifte friskluftsventilerne i vinduerne til lydisolerende vægventiler. Det maksimale støjniveau på facaden ud mod Slotsherrensvej er på 70 db(a). Støjbelastningen på facaden mod haven er 58 db(a). Udføres de lydisolerende foranstaltninger beskrevet i bilag 10, vil det indendørs støjniveau i grupperummene være under 33 db(a) og det indendørs støjniveau i personalerummene være under 38 db(a). Udgifter til støjisoleringen bliver: Støjskærm kr ,- Udskiftning af 9 vinduer + 3 lydisolerende ventiler kr ,- r:\projects\glo\35\ \06_output\støjhandlingsplan\n støjhandlingsplan for skoler og daginstitutioner.doc Grontmij Carl Bro A/S

9 Side D6 Grøndalslund Det anbefales at der opsættes en skærm langs legepladsens sydskel og østskel. Udføres ovenstående tiltag, vil omfanget af m 2 opholds-areal under 58 db(a) pr. barn være 3 m 2. Dette tal kan ikke sammenlignes med det tidligere omfang af m 2 opholdsareal under 58 db(a) før den ekstra afskærmning, da opholdsarealet er ændret efter besigtigelse. Hvor støjbelastningen er større end 60 db(a), er det nødvendigt at udføre lydisolerende foranstaltninger. Dette drejer sig om udskiftning af 5 kvistvinduer og 3 Veluxvinduer. Det maksimale støjniveau på sydfacaden er 68 db(a). Udføres de lydisolerende foranstaltninger beskrevet i bilag 11, vil det indendørs støjniveau være på maksimalt 34 db(a) for institutionen. Udgifter til støjisoleringen bliver: Støjskærm kr ,- Udskiftning af 5 kvistvinduer og 3 veluxvinduer kr , D9 Børnehuset Tuborgvej Det anbefales at tætne skærmen der omkranser opholdsområderne, der ligger syd for bygningen mellem Tingskiftevej og Svanemøllevej. Udføres ovenstående tiltag, vil omfanget af m 2 opholds-areal under 58 db(a) pr. barn være 15 m 2. Dette tal kan ikke sammenlignes med det tidligere omfang af m 2 opholdsareal under 58 db(a) før den ekstra afskærmning, da opholdsarealet er ændret efter besigtigelse. Hvor støjbelastningen er større end 64 db(a), er det nødvendigt at udføre lydisolerende foranstaltninger. Dette drejer sig om montering af nye forsatsruder for 7 vinduer i 3 grupperum og udskiftning af ruder i 2 kontorer og et grupperum. Det maksimale støjniveau på nordfacaden er 70 db(a). Niveauet på østfacaden og vestfacaden er hhv. 66 db(a) og 61 db(a). Udføres de lydisolerende foranstaltninger beskrevet i bilag 12, vil det indendørs støjniveau være på under 33 db(a) for grupperummene og under 38 db(a) for kontorerne. Udgifter til støjisoleringen bliver: Forbedring af støjskærm kr ,- Udskiftning af ruder i 2 kontorer og ét grupperum kr ,- Montering af nye forsatsvinduer for 7 vinduer (3 grupperum) kr ,- r:\projects\glo\35\ \06_output\støjhandlingsplan\n støjhandlingsplan for skoler og daginstitutioner.doc Grontmij Carl Bro A/S

10 Side D16 Borup Det anbefales, at der opsættes en skærm ved det trådhegn, der står mellem institutionen og den allé, som løber parallelt med Hulgårdsvej. Udføres ovenstående tiltag, vil antallet af m 2 opholds-areal under 58 db(a) pr. barn være 1 m 2 i forhold til 0 m 2 før opsætning af ekstra afskærmning. Hvor støjbelastningen er større end 64 db(a), er det nødvendigt at udføre lydisolerende foranstaltninger. Dette drejer sig om montering af nye forsatsruder for 30 vinduer. Det maksimale støjniveau på nordfacaden er 73 db(a). Niveauerne på østfacaden mod legeområdet og på vestfacaden er 66 db(a). Udføres de lydisolerende foranstaltninger beskrevet i bilag 13, vil det indendørs støjniveau maksimalt være på 33 db(a). Udgifter til støjisoleringen bliver: Støjskærm kr ,- Montering af nye forsatsvinduer for 30 vinduer kr , D17 Den Integrerede institution Lundsgade I grundmodellen er der udeladt en skærm ud mod Øster Farimagsgade. Denne skærm er medtaget i den reviderede beregning. De to institutioner D17 og D18 har fælles opholdsarealer. Det samlede omfang af m 2 opholdsareal, hvor støjniveauet er under 58 db(a) pr. barn, er derfor angivet som det fælles areal divideret med det samlede antal børn i de to institutioner. Den reviderede beregning viser at omfanget af m 2 opholds-areal under 58 db(a) pr. barn være 11 m 2. Dette tal kan ikke sammenlignes med det tidligere beregnede omfang af m 2 pr. barn, da afskærmningen er ændret efter besigtigelse. Hvor støjbelastningen er større end 54 db(a), i udestuerne er det nødvendigt at udføre lydisolerende foranstaltninger. Dette drejer sig om udskiftning af vinduer i 2 udestuer. Det maksimale støjniveau ud mod Øster Farimagsgade er 63 db(a). Niveauet mod Lundsgade og mod gården er hhv. 61 db(a) og 56 db(a). Udføres de lydisolerende foranstaltninger beskrevet i bilag 14, vil det indendørs støjniveau være på 36 db(a) i udestuerne. Udgifter til støjisoleringen bliver: Rudeudskiftning i 2 udestuer kr ,- r:\projects\glo\35\ \06_output\støjhandlingsplan\n støjhandlingsplan for skoler og daginstitutioner.doc Grontmij Carl Bro A/S

11 Side D18 Dronning Louise I grundmodellen er der udeladt en skærm ud mod Øster Farimagsgade. Denne skærm er medtaget i den reviderede beregning. De to institutioner D17 og D18 har fælles opholdsarealer. Det samlede omfang af m 2 opholdsareal, hvor støjniveauet er under 58 db(a) pr. barn, er derfor angivet som det fælles areal divideret med det samlede antal børn i de to institutioner. Den reviderede beregning viser at omfanget af m 2 opholds-areal under 58 db(a), pr. barn være 11 m 2. Dette tal kan ikke sammenlignes med det tidligere beregnede omfang af m 2 pr. barn, da afskærmningen er ændret efter besigtigelse. Hvor støjbelastningen er større end 64 db(a), er det nødvendigt at udføre lydisolerende foranstaltninger. Det maksimale støjniveau på vestfacaden ud mod Øster Farimagsgade er 63 db(a) og 59 db(a) mod gården. Dette betyder, at der ikke skal udføres lydisolerende foranstaltninger, og at der med de eksisterende vinduer og facadeopbygning er et indendørs støjniveau på under 33 db(a). Støjisolering er derfor ikke påkrævet. 8 VURDERING AF STØJHANDLINGSPLANEN Det udendørs støjniveau Udføres ovenstående forbedringer af afskærmningen vil det betyde en betydelig forbedring af omfanget af m 2 med et støjniveau på under 58 db(a) pr. elev/barn for størstedelen af alle skoler og daginstitutioner. Det eneste sted, hvor der ikke er betydelig forbedringer er ved institutionen D16 Borup. Her er støjniveauet så højt, at selv om der opsættes en skærm vil niveauet være over 58 db(a). Dette betyder dog ikke, at der ikke opnås væsentlige forbedringer af lydforholdene på opholdsområderne. Støjniveauet bliver sænket betydeligt ved opførelse af skærmen, men niveauet kommer ikke under 58 db(a) på størstedelen af arealer. Det indendørs støjniveau Udføres der lydisolerende foranstaltninger som beskrevet i støjhandlingsplanerne, for de udvalgte skoler og daginstitutioner, kan det ses, at størstedelen af skolerne og daginstitutionerne vil have et indendørs støjniveau på under 33 db i undervisnings- og opholdslokaler og et støjniveau på under 38 db(a) i kontorer og personalerum. Enkelte skoler og daginstitutioner har et indendørs støjniveau på omkring db(a) og en skole og to institutioner har et niveau på over 35 db(a). r:\projects\glo\35\ \06_output\støjhandlingsplan\n støjhandlingsplan for skoler og daginstitutioner.doc Grontmij Carl Bro A/S

12 Side 12 I forbindelse med beregningerne af de indendørs støjniveauer er det vurderet, at der er en usikkerhed på ca. ± 3dB. Hvis beregningsværdien minus usikkerheden er mindre end støjgrænsen, betragtes støjgrænsen ikke som signifikant overskredet. Det vurderes derfor, at alle de skoler og daginstitutioner der har et indendørs støjniveau på under 35 db(a), ikke signifikant overskrider grænseværdien angivet i miljøstyrelsens nye vejledning, Støj fra veje. Der er dog en enkelt skole og to daginstitutioner, hvor det indendørs støjniveau højere end 35 db(a) efter udførelse af støjhandlingsplanen. Beregningerne af S6 Jagtvejen skole viser et niveau på op til 36 db(a) i både den gamle og den nye bygning. Dette skyldes, at der ved besigtigelsen blev vurderet, at det ikke var realistisk at opsætte forsatsruder på vindueskonstruktionerne. Beregningerne af det indendørs støjniveau er forudsat, at de nuværende ruder udskiftes med almindelige termolydruder, hvilket giver anledning til et støjniveau på op til 36 db(a), men opsættes der specielle lydruder, kan det indendørs støjniveau godt komme under de 33 db(a). Beregningerne af det indendørs støjniveau på D3 Lundehus Kirkens Børneinstitution viser et støjniveau på op til 44 db(a). Dette skyldes, at der er betydelig lydtransmission gennem de lette ydervægge og taget. Hvis der skal ske en yderligere reduktion kræves det, at både taget og vægge støjisoleres. Beregningerne af det indendørs støjniveau på D17 Den integrerede institution Lundsgade viser et støjniveau på 36 db(a) i udestuen. Dette skyldes de meget store arealer med glas i dette lokale. Da lydtransmissionen gennem vinduer ofte er den dominerende er det ikke muligt at opfylde kravene til det indendørs støjniveau, når størstedelen af væg og tag arealer består af glas. 9 KONKLUSION Generelt vil udførelsen af den beskrevne støjhandlingsplan for de udvalgte skoler og daginstitutioner føre til en væsentlig forbedring af lydforholdene. For størstedelen af skoler og daginstitutioner, hvor der i forbindelse med støjhandlingsplanen er opsat afskærmning, er omfanget af m 2 med et støjniveau på under 58 db(a) pr. elev/barn blevet øget betydelig. Ved udførelse af den beskrevne støjhandlingsplan vil kravene til det indendørs støjniveau på 33 db(a) ikke være signifikant overskredet for størstedelen af alle skolerne og daginstitutionerne. De enkelte steder, hvor kravene til det det indendørs støjniveau er signifikant overskredet, er der tale om specialtilfælde, hvor enten vinduernes udformning eller areal er af en usædvanlig størrelse eller selve bygningskonstruktionen har en dårlig lydisolation. r:\projects\glo\35\ \06_output\støjhandlingsplan\n støjhandlingsplan for skoler og daginstitutioner.doc Grontmij Carl Bro A/S

13 S3 Amager Fælled Skole, Sundhomsvej 2A, 2300 København S. Bilag 1 Skolen har to hovedbygninger, sydbygningen, som er hesteskoformet og nordbygningen, som er T-formet. Støj udendørs De primære udendørs opholdsarealer er inde i sydbygningens gård, som er godt beskyttet og et stort areal mellem de to bygninger, hvor der er betydelig trafikstøj fra Amager Fælledvej og Sundholmsvej. Der kan opnås en væsentlig dæmpning af støjen på dette område ved at opføre en støjskærm ud mod Sundholmsvej. Skærmen skal være ca. 70 m lang og m høj. Støj indendørs Støjbelastningen på facaderne med klasserum er maksimalt 67 db(a), udtrykt som L den. Vinduerne i sydbygningen i klasselokalerne er ældre vinduer med koblede rammer. Vinduerne er indadgående. Vedligeholdelsestilstanden er dårlig. I gymnastiksalen og på gangene er der enkeltglas. Vinduerne i nordbygningen er traditionelle kassevinduer med udadgående yderrammer og indadgående forsatsvinduer. Vinduerne er gamle. Vinduerne i gymnastiksalen er med enkeltglas. Der er foretaget orienterende beregninger af den indendørs støj under forudsætning af et udendørs niveau på 67 db(a) jfr. bilag 1-5. Det ses, at den vejledende grænse på 33 db(a) for den indendørs støj er overskredet i alle klasselokaler, hvor støjbelastningen på facaden er større end 62 db(a). Det drejer sig om 7-8 lokaler i sydbygningen i fløjen ud mod Sundholmsvej og 12 lokaler i nordbygningen i de to sidefløje. Gymnastiksalen i sydbygningen ud mod Sundholmsvej og gymnastiksalene i nordbygningen er belastet med db(a). Udgifter til støjisolering Udgifterne til udskiftning af 4 vinduer i et klasselokale til nye trævinduer med termolydruder er vurderet til at koste kr ,- eks. moms. Udskiftning af vinduer i en gymnastiksal vurderes at koste ,- eks. moms. Skærmen vurderes til at koste kr ,- eks. moms pr. løbende m. De samlede omkostninger bliver derfor 70 m skærm kr ,- Udskiftning af vinduer i 20 lokaler kr ,- Udskiftning af vinduer i 3 gymnastiksale kr ,- Støjisoleringen vil nedbringe det interne støjniveau til db(a).

14 Beregning af indendørs støjniveau Bilag 1-1 Husadresse : Amager Fælled Skole, Sundholmsvej 2A Rum : Sydbygning, klasserum L den = 67 db(a) Vinduer 2,7 m² 2 Vindue med koblede rammer, db(a) utæt Vinduer 2,0 m² 2 Vindue med koblede rammer, db(a) utæt 38 db(a) Efter støjisolering Vinduer 2,7 m² 2 Vindue med termolydrude db(a) Vinduer 2,0 m² 2 Vindue med termolydrude db(a) 34 db(a)

15 Beregning af indendørs støjniveau Bilag 1-2 Husadresse : Amager Fælled Skole, Sundholmsvej 2A Rum : Sydbygning, gymnastiksal L den = 67 db(a) Vindue 2,5 m² 10 Vindue med enkeltglas db(a) 44 db(a) Efter støjisolering Vindue 2,5 m² 10 Vindue med termolydrude db(a) 32 db(a)

16 Beregning af indendørs støjniveau Bilag 1-3 Husadresse : Amager Fælled Skole, Sundholmsvej 2A Rum : Nordbygning klasseværelse 3. sal L den = 67 db(a) Vindue 2,6 m² 4 Vindue med forsatsvindue, utæt db(a) 37 db(a) Efter støjisolering Vindue 2,6 m² 4 Vindue med termolydrude db(a) 35 db(a)

17 Beregning af indendørs støjniveau Bilag 1-4 Husadresse : Amager Fælled Skole, Sundholmsvej 2A Rum : Nordbygning tagetage L den = 67 db(a) Vinduer 1,0 m² 13 Vindue med alm. termorude, tæt db(a) 39 db(a) Efter støjisolering Vindue 2,6 m² 4 Vindue med termolydrude db(a) 35 db(a)

18 Beregning af indendørs støjniveau Bilag 1-5 Husadresse : Amager Fælled Skole, Sundholmsvej 2A Rum : Nordbygning, gymnastiksal L den = 67 db(a) Vinduer 2,3 m² 8 Vindue med enkeltglas db(a) Vinduer 2,3 m² 8 Vindue med enkeltglas db(a) 46 db(a) Efter støjisolering Vinduer 1,0 m² 13 Vindue med termolydrude db(a) 32 db(a)

19 S6 Jagtvejens Skole, Jagtvej 34, 2200 København N. Bilag 2 Skolen har to hovedbygninger, den gamle fløj ud mod Jagtvej og den nye fløj, som ligger vinkelret på Jagtvej. Gymnastiksalen ligger i en selvstændig bygning ud mod Fensmarksgade. Støj udendørs De primære udendørs opholdsarealer er godt beskyttet idet skolebygningerne afskærmer mod støj fra Jagtvej. Yderligere foranstaltninger er derfor ikke påkrævet. Støj indendørs Støjbelastningen på facaderne ud mod Jagtvej er maksimalt 69 db(a), udtrykt som L den. Støjbelastningen på den udvendige facade på den nye fløj varierer fra db(a). Vinduerne i begge bygninger er meget store vinduer med almindelige termoruder. Der er foretaget orienterende beregninger af den indendørs støj under forudsætning af et udendørs niveau på 69 db(a) på facader ud mod Jagtvej, 67 db(a) for den nye bygning og 60 db(a) for gymnastiksalen jfr. bilag 1-3. Det ses, at den vejledende grænse på 33 db(a) for den indendørs støj er overskredet i alle klasselokaler, hvor støjbelastningen på facaden er større end 55 db(a). Det drejer sig om 12 lokaler i den gamle fløj ud mod Jagtvej og i princippet hele den udvendige facade på den nye fløj. Denne facade er opdelt i moduler à 3,60 m med vinduer i hele bredden og i en højde på 2,3 m. Gymnastiksalen er forholdsvis vel afskærmet, og beregninger viser, at den indendørs støjbelastning er lavere end 33 db(a) Udgifter til støjisolering Udgifterne til udskiftning af et vindue i et klasselokale i den gamle fløj til nyt trævindue med termolydruder er vurderet til at koste kr ,- eks. moms. Udskiftning af vinduer i ét modul i den nye fløj vurderes at koste kr ,- eks. moms. Man kunne evt. nøjes med at udskifte ruderne, men da dette vil kræve mange arbejdstimer til at fræse falsene dybere, vurderes det, at der ikke vil være nogen væsentlig besparelse i forhold til at montere helt nye vinduer. Der er i alt 70 vinduer i facaden i den nye fløj. Det vurderes at det vil være relevant at isolere ca. 50 af disse vinduer. De samlede omkostninger bliver derfor Udskiftning af vinduer i 12 lokaler i den gamle fløj kr ,- Udskiftning af vinduer i 50 fag i den nye fløj kr ,- Støjisoleringen vil nedbringe det interne støjniveau til db(a).

20 Beregning af indendørs støjniveau Bilag 2-1 Husadresse : Jagtvejens Skole, Jagtvej 34 Rum : Gl. Bygning, klasselokale mod Jagtvej L den = 69 db(a) Vinduer 10,4 m² 1 Vindue med alm. termorude, tæt db(a) 43 db(a) Efter støjisolering Vinduer 10,4 m² 1 Vindue med termolydrude db(a) 36 db(a)

21 Beregning af indendørs støjniveau Bilag 2-2 Husadresse : Jagtvejens Skole, Jagtvej 34 Rum : Ny bygning, klasselokale L den = 67 db(a) Vindue 15,9 m² 1 Vindue med alm. termorude, tæt db(a) 42 db(a) Efter støjisolering Vindue 15,9 m² 1 Vindue med termolydrude db(a) 36 db(a)

22 Beregning af indendørs støjniveau Bilag 2-3 Husadresse : Jagtvejens Skole, Jagtvej 34 Rum : Gymnastiksalen L den = 60 db(a) Vindue 2,6 m² 4 Vindue med alm. termorude, tæt db(a) 30 db(a)

23 S7 Skolen i Charlottegården, Prs. Charlottesgade 46, 2200 København N. Bilag 3 Skolen har to bygninger, hovedbygningen og filialen, som begge ligger omtrent vinkelret på Jagtvej. Gymnastiksalen ligger i filialen. Støj udendørs De primære udendørs opholdsarealer er i gården mellem de to bygninger. Der er en vis afskærmning ud mod Jagtvej fra en lav toiletbygning, men støjen kan trænge ind via åbningerne mellem toiletbygningen og skolebygningerne. Forholdene kunne forbedres, hvis disse åbninger blev lukket, f.eks. med en glasskærm med porte. Støj indendørs Støjbelastningen på hovedbygningens facade ud mod Jagtvej er maksimalt 70 db(a), udtrykt som L den. Støjbelastningen på de lange facader i hovedbygningen er db(a). Støjbelastningen på den udvendige facade på den nye fløj varierer fra db(a). Støjbelastningen på gymnastiksalen er 60 db(a). Vinduerne i hovedbygningen er store vinduer med forsatsvinduer. Vinduerne i filialen er store vinduer med almindelige termoruder. I gymnastiksalen er der forsatsvinduer på den nordlige facade og enkeltglasvinduer på facaden ind mod gården. Der er foretaget orienterende beregninger af den indendørs støj under forudsætning af et udendørs niveau på hhv. 70 db(a), 64 db(a) og 60 db(a) jfr. bilag 1-3. Det ses, at den vejledende grænse på 33 db(a) for den indendørs støj er overskredet i alle klasselokaler i hovedbygningen, hvor støjbelastningen på facaden er større end 64 db(a). Det drejer sig om 6 undervisningsrum i vestfløjen (nogle af disse lokaler er delt i to af en glasvæg, men regnes i denne sammenhæng som ét lokale) To klasselokaler i vestenden af filialen har et indendørs støjniveau på mere ned 33 db(a). Det samme gælder gymnastiksalen. Udgifter til støjisolering Udgifterne til to små glasskærme vurderes at blive. kr ,- eks. moms. Udgifterne til udskiftning af et vindue i et klasselokale i hovedbygningne til nyt trævindue med forsatsvinduer med termolydruder er vurderet til at koste kr ,- eks. moms. Udskiftning af et vindue i filialen til et nyt trævindue med termolydruder vurderes at koste kr ,- eks. moms, og et nyt vindue i gymnastiksalen vurderes at koste kr ,- eks. moms. De samlede omkostninger bliver derfor Støjskærme kr ,- Udskiftning af anslået 18 vinduer i hovedbygningen. kr ,- Udskiftning af 4 vinduer i filialen kr ,- Udskiftning af 8 vinduer i gymnastiksalen kr ,- Støjisoleringen vil nedbringe det interne støjniveau til db(a).

24 Beregning af indendørs støjniveau Bilag 3-1 Husadresse : Skolen i Charlottegården, Prs. Charlottesgade 46 Rum : Klasserum 1. sal L den = 70 db(a) Vinduer 2,9 m² 1 Vindue med forsatsvindue, tæt db(a) Vinduer 2,9 m² 2 Vindue med forsatsvindue, tæt db(a) 40 db(a) Efter støjisolering Vinduer 2,9 m² 1 Vindue med forsatsvindue med db(a) lydrude Vinduer 2,9 m² 2 Vindue med forsatsvindue med db(a) lydrude 30 db(a)

25 Beregning af indendørs støjniveau Bilag 3-2 Husadresse : Skolen i Charlottegården, Prs. Charlottesgade 46 Rum : Klasserum over gymnastiksal L den = 64 db(a) Vindue 5,0 m² 1 Vindue med alm. termorude, tæt db(a) 35 db(a) Efter støjisolering Vindue 5,0 m² 1 Vindue med termolydrude db(a) 28 db(a)

26 Beregning af indendørs støjniveau Bilag 3-3 Husadresse : Skolen i Charlottegården, Prs. Charlottesgade 46 Rum : Gymnastiksalen L den = 60 db(a) Vinduer mod 2,2 m² 4 Vindue med enkeltglas db(a) gård Vinduer mod øst 3,1 m² 4 Vindue med forsatsvindue, tæt db(a) 36 db(a) Efter støjisolering Vinduer mod 2,2 m² 4 Vindue med termolydrude db(a) gård Vinduer mod øst 3,1 m² 4 Vindue med termolydrude db(a) 27 db(a)

27 S8 Øster Farimagsgade Skole, Ø. Farimagsgade 40, 2100 København Ø. Bilag 4 Skolen har tre bygninger, hovedbygningen biblioteksfløjen og gymnastiksalen, alle tre bygninger ligger med facade ud til Øster Farimagsgade. Støj udendørs De primære udendørs opholdsarealer er i gården bag hovedbygningen som er godt afskærmet, men der er et stort boldspilsområde nord for gymnastiksalen. Dette område er kraftigt støjbelastet af Øster Farimagsgade. Støjen kan reduceres, hvis der opstilles en støjskærm ved trådhegnet ud mod vejen. Støj indendørs Støjbelastningen på facadederne ud mod Øster Farimagsgade er maksimalt 71 db(a), udtrykt som L den. Støjbelastningen på de lange facader er db(a). Vinduerne i hovedbygningen er store vinduer med forsatsvinduer. Vinduerne er i dårlig stand.. Vinduerne i biblioteksfløjen er store vinduer med almindelige termoruder. Der er foretaget orienterende beregninger af den indendørs støj under forudsætning af et udendørs niveau på 71 db(a) jfr. bilag 1-2. Det ses, at den vejledende grænse på 33 db(a) for den indendørs støj er overskredet i alle klasselokaler i hovedbygningen, hvor støjbelastningen på facaden er større end 63 db(a). Det drejer sig om 15 undervisningsrum. Også lokalerne i biblioteksfløjen har et støjniveau på mere ned 33 db(a). Det drejer sig om tre store rum. Udgifter til støjisolering Udgifterne til en 2-2,5 m støjskærm i 60 m længde vurderes at blive kr ,- eks. moms. Udgifterne til udskiftning af et vindue i et klasselokale i hovedbygningen til nyt trævindue med forsatsvinduer med termolydruder er vurderet til at koste kr ,- eks. moms. Udskiftning af ruderne i et vindue i biblioteksfløjen til termolydruder vurderes at koste kr ,- eks. moms. De samlede omkostninger bliver derfor Støjskærm kr ,- Udskiftning af anslået 32 vinduer i hovedbygningen. kr ,- Udskiftning af ruder i 12 vinduer i biblioteksfløjen kr ,- Støjisoleringen vil nedbringe det interne støjniveau til db(a).

28 Beregning af indendørs støjniveau Bilag 4-1 Husadresse : Øster Farimagsgades Skole, Ø. Farimagsgade 40 Rum : Hovedbygning klasselokale mod Ø. Farimagsgade L den = 71 db(a) Vinduer 2,0 m² 4 Vindue med forsatsvindue, utæt db(a) 40 db(a) Efter støjisolering Vinduer 2,0 m² 4 Vindue med forsatsvindue med db(a) lydrude 31 db(a)

29 Beregning af indendørs støjniveau Bilag 4-2 Husadresse : Øster Farimagsgades Skole, Ø. Farimagsgade 40 Rum : Østfløjen, bibliotek L den = 71 db(a) Vindue mod 4,3 m² 3 Vindue med alm. termorude, tæt db(a) gade Vindue i siden 4,3 m² 1 Vindue med alm. termorude, tæt db(a) 42 db(a) Efter støjisolering Vindue mod 4,3 m² 1 Vindue med termolydrude db(a) gade Vindue i siden 4,3 m² 1 Vindue med termolydrude db(a) 32 db(a)

30 S9 Engskolen, Kjeld Langes Gade 4A, 1367 København K. Bilag 5 Skolen har en hovedbygning med facade ud til Enghavevej. Gymnastiksalen ligger i en selvstændig bygning, som er afskærmet af hovedbygningen. Støj udendørs De primære udendørs opholdsarealer er i gården bag hovedbygningen som giver en vis afskærmning, men der trænger støj ind fra siderne. Det er oplyst, at det påtænkes at renovere de skure mv. som ligger nord for hovedbygningen. I den forbindelse bør der etableres et nyt plankeværk, som lukker åbningerne mellem hovedbygningen og de nye redskabsbygninger, og som følger skolegårdens nordskel op mod det lejede areal. Skolen råder over et lejet areal nord for skolen, som også bruges som opholdsareal. Dette område er kraftigt støjbelastet fra Enghavevej, men det vurderes, at det ikke vil være aktuelt at afskærme det. Støj indendørs Støjbelastningen på facaderne ud mod Enghavevej er maksimalt 71 db(a), udtrykt som L den. Vinduerne i hovedbygningen er store vinduer med forsatsvinduer. I nogle vinduer er der indbygget ventilatorer. Der er foretaget orienterende beregninger af den indendørs støj under forudsætning af et udendørs niveau på 71 db(a) jfr. bilag 1-2. Det ses, at den vejledende grænse på 33 db(a) for den indendørs støj er overskredet i alle klasselokaler i hovedbygningen, hvor støjbelastningen på facaden er større end db(a). Det gælder alle rum ud mod Enghavevej. Udgifter til støjisolering Udgifterne til en 2-2,5 m støjskærm i 25 m samlet længde vurderes at blive kr ,- eks. moms Udgifterne til udskiftning af et vindue i et klasselokale i hovedbygningen til nyt trævindue med forsatsvinduer med termolydruder er vurderet til at koste kr ,- eks. moms. Udskiftning af ruderne i et vindue i biblioteksfløjen til termolydruder vurderes at koste kr ,- eks. moms. De samlede omkostninger bliver derfor Støjskærm kr ,- Udskiftning af anslået 16 vinduer i hovedbygningen. kr ,- Støjisoleringen vil nedbringe det interne støjniveau til db(a).

31 Beregning af indendørs støjniveau Bilag 5-1 Husadresse : Engskolen, Kjeld Langes Gade 4A Rum : Klasselokale mod Enghavevej L den = 71 db(a) Vinduer 9,3 m² 1 Vindue med forsatsvindue, utæt db(a) 41 db(a) Efter støjisolering Vinduer 9,3 m² 1 Vindue med forsatsvindue med db(a) lydrude 32 db(a)

32 Beregning af indendørs støjniveau Bilag 5-2 Husadresse : Engskolen, Kjeld Langes Gade 4A Rum : Stort klasserum mod Enghavevej L den = 71 db(a) Vindue mod 9,3 m² 2 Vindue med alm. termorude, tæt db(a) gade Ventilation 2 Almindelig friskluftventil i vindue db(a) 43 db(a) Efter støjisolering Vindue mod 9,3 m² 2 Vindue med forsatsvindue med db(a) gade lydrude Ventilation 2 Isoleret ventil D n,e,w > 49 db db(a) 31 db(a)

33 D1 Frilands Allé Integreret Institution, Frilands Allé 2, 2500 Valby Bilag 6 Institutionen består af en træbygning med en underetage. Selve institutionen er i plan med Frilands Allé og Valby Langgade, mens underetagen er i plan med legepladsen ud mod jernbanen. Støjbelastningen fra jernbanen (Ringbanen S-togslinie) er vurderet til ca. 60 db. Støj udendørs De primære udendørs opholdsarealer er påvirket af støj fra Valby Langgade, som ligger højere end legepladsen og støj fra jernbanen. Støjen fra jernbanen kan reduceres med en skærm, som følger hegnet ud mod jernbaneterrænet. Støjen fra Valby Langgade kan reduceres med en skærm som placeres i skel ved fortovet. Støj indendørs Støjbelastningen på gavlen ud mod Valby Langgade er maksimalt 65 db(a), udtrykt som L den, og støjbelastningen på de øvrige facader er op til 62 db(a). Vinduerne er forholdsvis små og med almindelige termoruder. Væggene er lette trævægge med varmeisolering. Der er foretaget orienterende beregninger af den indendørs støj under forudsætning af et udendørs niveau på 65 db(a) på gavlen og 62 db(a) på sidevæggene jfr. bilag 1-3. Det ses, at den vejledende grænse på 33 db(a) for den indendørs støj er overskredet i begge grupperum. Den vejledende grænseværdi på 38 db(a) er ikke overskredet i personalerummene. Udgifter til støjisolering En ca. 50 m skærm ud mod banen og en ca. 20 m skærm ud mod Valby Langgade vil koste ca. kr ,- eks. moms. Udgifterne til udskiftning af et vindue til nyt trævindue med termolydrude er kr ,- eks. moms. Man kan evt. nøjes med at udskifte ruden, det vurderes at kost er kr ,- eks. moms De samlede omkostninger bliver derfor Etablering af støjskærm kr ,- Udskiftning af anslået 24 vinduer kr ,- Støjisoleringen vil nedbringe det interne støjniveau fra vejtrafikken til Der er tale om en forholdsvis beskeden reduktion af den indendørs støj, fordi der er en betydelig lydtransmission gennem de lette ydervægge. Støjen fra toget vil ikke bidrage væsentligt til det indendørs støjniveau, især ikke, hvis der opføres en skærm ud mod banen.

34 Beregning af indendørs støjniveau Bilag 6-1 Husadresse : Frilands Allé Integr. Inst., Frilands Allé 2 Rum : Grupperum Nord L den = 65 db(a) Vinduer mod vej 0,8 m² 3 Vindue med alm. termorude, tæt db(a) Vinduer i gavl 0,8 m² 3 Vindue med alm. termorude, tæt db(a) Vinduer mod 0,8 m² 4 Vindue med alm. termorude, tæt db(a) gård Vægge 15,2 m² 2 Let væg med varmeisol db(a) Gavl 18,4 m² 1 Let væg med varmeisol db(a) 37 db(a) Efter støjisolering Vinduer mod vej 0,8 m² 3 Vindue med termolydrude db(a) Vinduer i gavl 0,8 m² 3 Vindue med termolydrude db(a) Vinduer mod 0,8 m² 4 Vindue med termolydrude db(a) gård Vægge 15,2 m² 2 Let væg med varmeisol db(a) Gavl 18,4 m² 1 Let væg med varmeisol db(a) 34 db(a)

35 Beregning af indendørs støjniveau Bilag 6-2 Husadresse : Frilands Allé Integr. Inst., Frilands Allé 2 Rum : Personalerum L den = 65 db(a) Vinduer mod 0,8 m² 2 Vindue med alm. termorude, db(a) gård tæt Væg 12,8 m² 1 Let væg med varmeisol db(a) Ventilation 1 Almindelig friskluftventil i væg db(a) 33 db(a)

36 Beregning af indendørs støjniveau Bilag 6-3 Husadresse : Frilands Allé Integr. Inst., Frilands Allé 2 Rum : Grupperum Syd L den = 65 db(a) Vinduer mod vej 0,8 m² 3 Vindue med alm. termorude, db(a) tæt Vinduer i gavl 0,8 m² 3 Vindue med alm. termorude, db(a) tæt Vinduer mod 0,8 m² 4 Vindue med alm. termorude, db(a) gård tæt Vægge 15,2 m² 2 Let væg med varmeisol db(a) Gavl 18,4 m² 1 Let væg med varmeisol db(a) 35 db(a) Efter støjisolering Vinduer mod vej 0,8 m² 3 Vindue med termolydrude db(a) Vinduer i gavl 0,8 m² 3 Vindue med termolydrude db(a) Vinduer mod 0,8 m² 4 Vindue med termolydrude db(a) gård Vægge 15,2 m² 2 Let væg med varmeisol db(a) Gavl 18,4 m² 1 Let væg med varmeisol db(a) 31 db(a)

37 D2 Engle, Borups Allé 249 A, 2400 København NV Bilag 7 Institutionen har til huse i stueetagen i en etageejendom. Der er ingen udendørs opholdsarealer. Støj indendørs Støjbelastningen på facaden ud mod Borups Allé er maksimalt 75 db(a), udtrykt som L den. Vinduerne er dannebrogsvinduer med koblede rammer med termorude og alm. glas. Der er foretaget orienterende beregninger af den indendørs støj under forudsætning af et udendørs niveau på 75 db(a) på facaden mod Borups Allé. Det ses, at den vejledende grænse på 33 db(a) for den indendørs støj er overskredet i begge rum. Udgifter til støjisolering Udgifterne til udskiftning af et vindue til nyt trævindue med forsatsvindue med lydrude er kr ,- eks. moms for de store vinduer og 7.000,- eks. moms for de små vinduer. De samlede omkostninger bliver derfor Udskiftning af 3 store og 6 små vinduer kr ,- Støjisoleringen vil nedbringe det interne støjniveau fra vejtrafikken til db(a).

38 Beregning af indendørs støjniveau Bilag 7-1 Husadresse : Engle, Borups Allé 249A Rum : Rum mod sidegaden L den = 75 db(a) Vinduer Borups 1,7 m² 1 Vindue med koblede rammer, db(a) Alle tæt Vinduer mod 0,9 m² 4 Vindue med koblede rammer, db(a) sidegade tæt 41 db(a) Efter støjisolering Vinduer Borups 1,7 m² 1 Vindue med forsatsvindue med db(a) Alle lydrude Vinduer mod 0,9 m² 4 Vindue med forsatsvindue med db(a) sidegade lydrude 32 db(a)

39 Beregning af indendørs støjniveau Bilag 7-2 Husadresse : Engle, Borups Allé 249A Rum : Rum mod Borups All L den = 75 db(a) Vinduer mod 1,7 m² 2 Vindue med koblede rammer, db(a) gård tæt Vinduer mod 0,9 m² 2 Vindue med koblede rammer, db(a) gård tæt 39 db(a) Efter støjisolering Vinduer mod 1,7 m² 2 Vindue med forsatsvindue med db(a) gård lydrude Vinduer mod 0,9 m² 2 Vindue med forsatsvindue med db(a) gård lydrude 31 db(a)

40 D3 Lundehus Kirkes Børneinstitution, Lyngbyvej 180, 2100 København Ø Bilag 8 Institutionen består af en træbygning med fladt tag. Støj udendørs De primære udendørs opholdsarealer er påvirket af støj fra Lyngbyvejen. Der er en vis afskærmning fra et skur og en kort skærmvæg. Støjbelastningen vil kunne reduceres, hvis skærmvæggen fortsættes ned langs legepladsens sydskel. Støj indendørs Støjbelastningen på gavlen ud mod Lyngbyvej er maksimalt 75 db(a), udtrykt som L den, og støjbelastningen på nord og sydfacaden er hhv. 70 db(a) og 67 db(a). Vinduerne er almindelige vinduer med termoruder. Væggene er lette trævægge med varmeisolering og taget er et fladt trætag. Der er foretaget orienterende beregninger af den indendørs støj under forudsætning af et udendørs niveau på 75 db(a) på gavlen og db(a) på sidevæggene jfr. bilag 1-3. Det ses, at den vejledende grænse på 33 db(a) for den indendørs støj er betydeligt overskredet i de tre rum, og dette vil også gælde for de øvrige grupperum, legerum og køkkenet. Udgifter til støjisolering En ca. 30 m skærm ud langs legepladsens sydskel vil koste ca. kr ,- eks. moms. Udgifterne til udskiftning af et vindue til nyt trævindue med termolydrude er kr ,- eks. moms for de store vinduer og kr ,- eks moms for de små vinduer. En ny dør koster kr ,- eks moms. Man kan evt. nøjes med at udskifte ruderne, det vurderes at koste ca. det halve af nye vinduer/døre. De samlede omkostninger bliver derfor Etablering af støjskærm kr ,- Udskiftning af anslået 14 store vinduer, 10 små vinduer og 3 døre kr ,- Støjisoleringen vil nedbringe det interne støjniveau fra vejtrafikken til db(a). Der er tale om en forholdsvis beskeden reduktion af den indendørs støj, fordi der er en betydelig lydtransmission gennem de lette ydervægge og taget, og den vejledende grænseværdi er fortsat overskredet. Hvis der skal ske yderligere reduktion kræves, det, at taget og væggene støjisoleres med forsatskonstruktioner af gips, ligesom de mest udsatte vinduer skal udføres med forsatsvinduer. Da der er tale om omfattende ændringer, som kræver nærmere undersøgelse, er de ikke prissat her.

41 Beregning af indendørs støjniveau Bilag 8-1 Husadresse : Lundehus Kirkes Børneistitution, Lyngbyvej 180 Rum : Blå stue mod gård L den = 75 db(a) Vinduer 1,7 m² 3 Vindue med alm. termorude, tæt db(a) Dør 2,8 m² 1 Dør med alm. termorude db(a) Væg 3,3 m² 1 Let væg med varmeisol db(a) Tag 26,5 m² 1 Fladt tag af træ med varmeisol db(a) 41 db(a) Efter støjisolering Vinduer 1,7 m² 3 Vindue med termolydrude db(a) Dør 2,8 m² 1 Dør med termolydrude db(a) Væg 3,3 m² 1 Let væg med varmeisol db(a) Tag 26,5 m² 1 Fladt tag af træ med varmeisol db(a) 36 db(a)

42 Beregning af indendørs støjniveau Bilag 8-2 Husadresse : Lundehus Kirkes Børneistitution, Lyngbyvej 180 Rum : Rød stue L den = 75 db(a) Vinduer 1,7 m² 2 Vindue med alm. termorude, db(a) tæt Vinduer 0,3 m² 2 Vindue med alm. termorude, db(a) tæt Ovenlys 0,3 m² 2 Vindue med enkeltglas db(a) Væg 4,9 m² 1 Let væg med varmeisol db(a) Tag 26,0 m² 1 Fladt tag af træ med varmeisol db(a) 42 db(a) Efter støjisolering Vinduer 1,7 m² 2 Vindue med termolydrude db(a) Vinduer 0,3 m² 2 Vindue med termolydrude db(a) Ovenlys 0,3 m² 2 Vindue med enkeltglas db(a) Væg 4,9 m² 1 Let væg med varmeisol db(a) Tag 26,0 m² 1 Fladt tag af træ med varmeisol db(a) 38 db(a)

43 Beregning af indendørs støjniveau Bilag 8-3 Husadresse : Lundehus Kirkes Børneistitution, Lyngbyvej 180 Rum : Legerum ved grøn stue L den = 75 db(a) Vinduer mod 1,3 m² 2 Vindue med alm. termorude, db(a) gård tæt Vinduer i gavl 0,3 m² 4 Vindue med alm. termorude, db(a) tæt Væg 10,4 m² 1 Let væg med varmeisol db(a) Tag 15,6 m² 2 Fladt tag af træ med varmeisol db(a) 48 db(a) Efter støjisolering Vinduer mod 1,3 m² 2 Vindue med termolydrude db(a) gård Vinduer i gavl 0,3 m² 4 Vindue med termolydrude db(a) Væg 10,4 m² 1 Let væg med varmeisol db(a) Tag 15,6 m² 2 Fladt tag af træ med varmeisol db(a) 44 db(a)

44 D4 Børnehuset Skt. Jacob, Østerbrogade 57 A, 2100 København Ø Bilag 9 Institutionen bor i en meget stor herskabelig villa. Støj udendørs De primære udendørs opholdsarealer er påvirket af støj fra Østerbrogade. Teoretisk kunne der opsættes en støjskærm ud mod vejen og ned langs skellet til Skt. Jacobs Kirke, men vi vurderer, at det ville give arkitektoniske problemer Støj indendørs Støjbelastningen på gavlen ud mod Østerbrogade j er maksimalt 71 db(a), udtrykt som L den. Støjbelastningen på de øvrige facader er mindre. Vinduerne er forsynet med termolydruder. Der er foretaget orienterende beregninger af den indendørs støj under forudsætning af et udendørs niveau på 71 db(a) jfr. bilag 1-2. Det ses, at den vejledende grænse på 33 db(a) for den indendørs støj er overskredet med 3 db i grupperum A, som er det mest støjbelastede og som har de største vinduer. I grupperum B overholdes støjgrænsen. Det er vurderet, at støjbelastningen i øvrige rum vil være under 33 db(a). Udgifter til støjisolering Udgifterne til etablering af udvendige påkoblede rammer, ligesom på vinduet i grupperum C vurderes at være ca. kr ,- eks. moms pr. vindue. De samlede omkostninger bliver derfor Påkoblede forsatsvinduer på 3 vinduer kr ,- Støjisoleringen vil nedbringe det interne støjniveau fra vejtrafikken til db(a).

45 Beregning af indendørs støjniveau Bilag 9-1 Husadresse : Børnehuset Sct. Jacob, Østerbrogade 57A Rum : Grupperum A mod vej L den = 71 db(a) Vinduer 3,9 m² 3 Vindue med termolydrude db(a) 36 db(a) Efter støjisolering Vinduer 3,9 m² 3 Vindue med påkoblet ramme db(a) med lamineret glas. 29 db(a)

46 Beregning af indendørs støjniveau Bilag 9-2 Husadresse : Børnehuset Sct. Jacob, Østerbrogade 57A Rum : Grupperum B L den = 71 db(a) Vinduer mod 1,5 m² 1 Vindue med termolydrude db(a) gård Vinduer i gavl 1,5 m² 1 Vindue med termolydrude db(a) Tag 15,6 m² 1 Fladt tag af træ med varmeisol db(a) 33 db(a)

47 D5 Vandpytten, Slotsherrensvej 81, 2720 Vanløse Bilag 10 Institutionen bor i en ét-etages bygning på hjørnet af Slotherrensvej og Ålekistevej. Støj udendørs De primære udendørs opholdsarealer er især påvirket af støj fra Ålekistevej. Der er en ca. 2 m skærm i østskellet ud mod Ålekistevej, men skærmen slutter ved sydskellet, således at der trænger støj ind bag skærmen. Ud mod Slotherrensvej skærmer bygningen delvist for støjen. Støjbelastningen kan reduceres ved at opsætte en skærm langs det sydgående skel. Støj indendørs Støjbelastningen på facaden ud mod Slotherrensvej er maksimalt 70 db(a), udtrykt som L den, Der er kontorer og personalerum ved denne facade. Støjbelastningen på facaden ud mod haven, hvor grupperummene ligger, er op til 58 db(a). Vinduerne mod Slotherrensvej er forholdsvis små og med almindelige termoruder. Der er foretaget orienterende beregninger af den indendørs støj under forudsætning af et udendørs niveau på 70 db(a) mod Slotherrensevej og 58 db(a) mod haven jfr. bilag 1-2. Det ses, at den vejledende grænse på 33 db(a) for den indendørs støj ikke er overskredet i i grupperummet, men den vejledende grænse for personalerum på 38 db(a) er overskredet. Udgifter til støjisolering En ca. 25 m skærm langs sydskellet vil koste ca. kr ,- eks. moms. Udgifterne til udskiftning af et vindue i personalerummene til nyt trævindue med termolydrude er kr ,- eks. moms. Man kan evt. nøjes med at udskifte ruden, det vurderes at koste kr ,- eks. moms I personalerummet er der en ventilationsrist i vinduernes karmtræ. Denne bør lukkes og erstattes af en lyddæmpende vægventil til kr ,- eks. moms De samlede omkostninger bliver derfor Etablering af støjskærm kr ,- Udskiftning af 9 vinduer + 3 lydisolerende ventiler kr ,- Støjisoleringen vil nedbringe det interne støjniveau i personalerummene til db(a).

48 Beregning af indendørs støjniveau Bilag 10-1 Husadresse : Vandpytten, Slotherrensvej 81 Rum : Grupperum mod have L den = 58 db(a) Vinduer 1,8 m² 1 Vindue med alm. termorude, tæt db(a) Dør 2,1 m² 1 Dør med alm. termorude db(a) 28 db(a)

49 Beregning af indendørs støjniveau Bilag 10-2 Husadresse : Vandpytten, Slotherrensvej 81 Rum : Personalerum L den = 70 db(a) Vindue 0,6 m² 3 Vindue med alm. termorude, db(a) tæt Ventilation 3 Ventil i vinduets karmtræ db(a) 46 db(a) Efter støjisolering Vindue 0,6 m² 3 Vindue med termolydrude db(a) Ventilation 1 Isoleret ventil D n,e,w > 49 db db(a) 36 db(a)

50 D6 Grøndalslund, Ålekistevej 14, 2720 Vanløse Bilag 11 Institutionen ligger på 1. sal i en 2-etagers bygning. Støj udendørs De primære udendørs opholdsarealer ligger bag bygningsens østgavl og er dermed delvist i læ for støj fra Ålekistevej, men er til gengæld udsat for støj fra Grøndals Parkvej. Forholdene kan forbedres ved at opsætte en støjskærm langs legepladsens sydskel og østskel. Støj indendørs Støjbelastningen på sydfacaden, hvor de to grupperum ligger er maksimalt 68 db(a), udtrykt som L den, Vinduerne er dels Velux-vinduer og dels almindelige vinduer med termoruder. Der er foretaget orienterende beregninger af den indendørs støj under forudsætning af et udendørs niveau på 68 db(a) bilag 1. Det ses, at den vejledende grænse på 33 db(a) for den indendørs støj er overskredet i grupperummet. Udgifter til støjisolering En ca. 30 m skærm langs østskellet og sydskellet vil koste ca. kr ,- eks. moms. Udgifterne til udskiftning af et kvistvindue i grupperummene til nyt trævindue med termolydrude er kr ,- eks. moms. Udgifterne til et nyt lydisolerende Velux-vindue, incl. undervindue er kr ,- eks. moms. De samlede omkostninger bliver derfor Etablering af støjskærm kr ,- Udskiftning af 5 kvistvinduer og 3 Veluxvinduer kr ,- Støjisoleringen vil nedbringe det interne støjniveau i grupperummene til db(a).

51 Beregning af indendørs støjniveau Bilag 11-1 Husadresse : Grøndalslund, Ålekistevej 14 Rum : Grupperum incl. siderum L den = 68 db(a) Alm. vinduer 2,5 m² 3 Vindue med alm. termorude, tæt db(a) Veluxvinduer 1,0 m² 1 Vindue med alm. termorude, tæt db(a) Vindue under 0,3 m² 1 Vindue med alm. termorude, tæt db(a) Velux 41 db(a) Efter støjisolering Vinduer 2,5 m² 3 Vindue med termolydrude db(a) Veluxvinduer 1,0 m² 1 Vindue med termolydrude db(a) Vindue under 0,3 m² 1 Vindue med termolydrude db(a) Velux 34 db(a)

52 D9 Børnehuset Tuborgvej, Tuborgvej 7, 2900 Hellerup Bilag 12 Institutionen ligger i en stor herskabelig villa med 2 etager. Støj udendørs De primære udendørs opholdsarealer er en stor trekantet have som ligger syd for bygningen mellem Svanemøllevej og Tingskiftevej. Der er et åbent træplankeværk omkring haven. Beregningsmodellerne giver ikke mulighed for at indregne delvist transparente støjskærme. Der er derfor forsigtigt regnet med, at skærmen ikke virker støjdæmpende. Skærmens virkning kan forbedres ved at gøre den tæt, f.eks. ved at montere et lag brædder på indersiden. Støj indendørs Støjbelastningen på nordfacaden ud mod Tuborgvej er maksimalt 70 db(a), udtrykt som L den, medens støjbelastningen på østfacaden mod Tingskiftevej er 66 db(a) og på vestfacaden mod Svanemøllevej er 61 db(a). Vinduerne er dels dannebrogsvinduer med forsatsvinduer og dels almindelige vinduer med termoruder. Der er foretaget orienterende beregninger af den indendørs støj under forudsætning af et udendørs niveau på hhv. 66 db(a) og 61 db(a) jf. bilag 1-4. Det ses, at den vejledende grænse på 33 db(a) for den indendørs støj er overskredet i grupperum s12. Dette vil også gælde for grupperum s11 og s4. I grupperum s6 er kravet opfyldt, og dette vurderes også at gælde for køkkenet. I kontorerne i underetagen er kravet på 38 db(a) ikke opfyldt. Udgifter til støjisolering Forbedring af ca. 200 m plankeværk langs østskellet og vestskellet vil koste ca. kr ,- eks. moms. Udgifterne til udskiftning af termoruder til termolydruder i et kontor vil være kr ,- eks. moms. og udgifterne til udskiftning af termoruder til termolydruder i vinduerne i grupperum T7 vil være kr ,- eks. moms. Udgifter til etablering af nye forsatsvinduer med lydruder for et dannebrogsvindue vil være kr ,- eks. moms. De samlede omkostninger bliver derfor Forbedring af støjskærm kr ,- Udskiftning af ruder i 2 kontorer og ét grupperum kr ,- Montering af nye forsatsvinduer for 7 vinduer (3 grupperum) kr ,- Støjisoleringen vil nedbringe det interne støjniveau i grupperummene til db(a). Niveauet i kontorerne vil blive reduceret til db(a).

53 Beregning af indendørs støjniveau Bilag 12-1 Husadresse : Børnehuset Tuborgvej, Tuborgvej 7 Rum : Mødelokale i stuen L den = 66 db(a) Vinduer 0,4 m² 6 Vindue med alm. termorude, tæt db(a) Vinduer 0,5 m² 5 Vindue med alm. termorude, tæt db(a) Dør 1,4 m² 2 Dør med alm. termorude db(a) 44 db(a) Efter støjisolering Vinduer 0,4 m² 6 Vindue med termolydrude db(a) Vinduer 0,5 m² 5 Vindue med termolydrude db(a) Dør 1,4 m² 2 Dør med termolydrude db(a) 37 db(a)

54 Beregning af indendørs støjniveau Bilag 12-2 Husadresse : Børnehuset Tuborgvej, Tuborgvej 7 Rum : Grupperum S6 L den = 61 db(a) Vinduer 2,3 m² 3 Vindue med forsatsvindue, tæt db(a) 29 db(a) Støjisolering er ikke nødvendig

55 Beregning af indendørs støjniveau Bilag 12-3 Husadresse : Børnehuset Tuborgvej, Tuborgvej 7 Rum : Grupperum s12 L den = 66 db(a) Vindue 4,6 m² 1 Vindue med forsatsvindue, tæt db(a) 35 db(a) Efter støjisolering Vindue 4,6 m² 1 Vindue med forsatsvindue med db(a) lydrude 29 db(a)

56 Beregning af indendørs støjniveau Bilag 12-4 Husadresse : Børnehuset Tuborgvej, Tuborgvej 7 Rum : Grupperum T7 L den = 66 db(a) Vindue 1,3 m² 2 Vindue med alm. termorude, db(a) tæt Vindue 2,0 m² 3 Vindue med alm. termorude, db(a) tæt Dør 2,0 m² 1 Dør med alm. termorude db(a) 35 db(a) Efter støjisolering Vindue 1,3 m² 2 Vindue med termolydrude db(a) Vindue 2,0 m² 3 Vindue med termolydrude db(a) Dør 2,0 m² 1 Dør med alm. termorude db(a) 30 db(a)

57 D16 Borup, Borups Allé 261, 2400 København NV Bilag 13 Institutionen ligger i en stor herskabelig villa med 2 etager. Støj udendørs De primære udendørs opholdsarealer er påvirket af støj fra Borups Allé og Hulgårdsvej. Forholdene vil kunne forbedres ved at opsætte en støjskærm ved det trådhegn, der står mellem institutionen og den allé, som løber parallelt med Hulgårdsvej. Støj indendørs Støjbelastningen på nordfacaden ud mod Borups Allé er maksimalt 73 db(a), udtrykt som L den, medens støjbelastningen på østfacaden mod legeområdet og på vestfacaden 66 db(a). Vinduerne er ældre to-fagsvinduer med spinkle påkoblede forsatsvinduer. I mange vinduer mangler forstsvinduerne, så der kun er enkeltglas. Der er foretaget orienterende beregninger af den indendørs støj under forudsætning af et udendørs niveau på hhv. 73 db(a) og 66 db(a) jf. bilag 1-2. Det ses, at den vejledende grænse på 33 db(a) for den indendørs støj er overskredet i begge grupperum, og dette vil gælde for alle rum i institutionen, hvor støjbelastningen på facaden er større end 63 db(a). Det vil i praksis sige alle rum i institutionen. Udgifter til støjisolering Opsætning af ca 200 m støjskærm langs trådhegnet vil koste ca. kr ,- eks. moms. Udgifterne til montering af nye forsatsvinduer med 6 mm glas vil være kr ,- eks. moms pr. vindue. De samlede omkostninger bliver derfor Støjskærm kr ,- Montering af nye forsatsvinduer for anslået 30 vinduer kr ,- Støjisoleringen vil nedbringe det interne støjniveau i rummene til db(a).

58 Beregning af indendørs støjniveau Bilag 13-1 Husadresse : Borup, Borups Allé 261 Rum : Grupperum 1 L den = 66 db(a) Vinduer mod 1,4 m² 4 Vinduer med spinkle db(a) gård forsatsvinduer Vinduer mod 1,4 m² 2 Vinduer med spinkle db(a) bagside forsatsvinduer Vinduer i gavl 1,4 m² 4 Vinduer med spinkle db(a) forsatsvinduer 37 db(a) Vinduer mod 1,4 m² 4 Forsatsvinduer med 6 mm glas db(a) gård Vinduer mod 1,4 m² 2 Forsatsvinduer med 6 mm glas db(a) bagside Vinduer i gavl 1,4 m² 4 Forsatsvinduer med 6 mm glas db(a) 28 db(a)

59 Beregning af indendørs støjniveau Bilag 13-2 Husadresse : Borup, Borups Allé 261 Rum : Grupperum 5 L den = 73 db(a) Vinduer mod 1,4 m² 2 Vinduer med spinkle db(a) bagside forsatsvinduer Vindue mod vej 1,4 m² 1 Vinduer med spinkle db(a) forsatsvinduer 42 db(a) Vinduer mod 1,4 m² 2 Forsatsvinduer med 6 mm glas db(a) bagside Vindue mod vej 1,4 m² 1 Forsatsvinduer med 6 mm glas db(a) 33 db(a)

60 D18 Den Int. Institution Lundsgade, Lundsgade 14, 2400 København NV Bilag 14 Institutionen ligger i de to nederste etager i en etagebolig. Der er støjbelastning fra Øster Farimagsgade og fra Lundsgade. Støj udendørs De primære udendørs opholdsarealer er påvirket af støj fra Øster Farimagsgade, men der er en afskærmende mur ud mod gaden. Støj indendørs Støjbelastningen på vestfacaden ved udestuen ud mod Østre Farimagsgade er maksimalt 63 db(a), udtrykt som L den. Ud mod Lundsgade er støjbelastningen 61 db(a). Mod gården er støjbelastning 56 db(a). Vinduerne er nyere trævinduer med almindelige termoruder. Der er foretaget orienterende beregninger af den indendørs støj under forudsætning af et udendørs niveau på hhv. 63 db(a) og 61 db(a) jf. bilag 1-3. Det ses, at den vejledende grænse på 33 db(a) for den indendørs støj er overholdt i begge grupperum. Kun i udestuen er der tale om overskridelser. Udgifter til støjisolering Udgifterne til udskiftning af termoruderne i udestuen er kr ,- eks. moms. De samlede omkostninger bliver derfor Rudeudskiftning i 2 udestuer kr ,- Støjisoleringen vil nedbringe det interne støjniveau i udestuen til 36 db(a).

61 Beregning af indendørs støjniveau Bilag 14-1 Husadresse : Den Integrerede Inst.Lundsgade, Lundsgade 14 Rum : Rum 22 L den = 61 db(a) Vinduer mod 1,3 m² 7 Vindue med alm. termorude, tæt db(a) gård Vindue 1,3 m² 1 Vindue med alm. termorude, tæt db(a) 32 db(a) Støjisolering er ikke påkrævet

62 Beregning af indendørs støjniveau Bilag 14-2 Husadresse : Den Integrerede Inst.Lundsgade, Lundsgade 14 Rum : Værelse 12 L Aeq = 61 db(a) Vindue 2,4 m² 2 Vindue med alm. termorude, db(a) tæt 33 db(a) Støjisolering er ikke påkrævet

63 Beregning af indendørs støjniveau Bilag 14-3 Husadresse : Den Integrerede Inst.Lundsgade, Lundsgade 14 Rum : Udestue L Aeq = 63 db(a) Vinduer 1,4 m² 4 Vindue med alm. termorude, db(a) tæt Vinduer i siden 3,6 m² 2 Vindue med alm. termorude, db(a) tæt Hæve 5,9 m² 2 Dør med alm. termorude db(a) skydedøre 42 db(a) Efter støjisolering Vinduer 1,4 m² 4 Vindue med termolydrude db(a) Vinduer i siden 3,6 m² 2 Vindue med termolydrude db(a) Hæve 5,9 m² 2 Dør med termolydrude db(a) skydedøre 36 db(a)

64 D19 Dronning Louises, Upsalagade 19, 2400 København NV Bilag 15 Institutionen ligger i de to øverste etager i en etagebolig. Der er støjbelastning fra Øster Farimagsgade. Støj udendørs De primære udendørs opholdsarealer er påvirket af støj fra Øster Farimagsgade, men der er en afskærmende mur ud mod gaden. Støj indendørs Støjbelastningen på vestfacaden i gavlen ud mod Østre Farimagsgade er maksimalt 63 db(a), udtrykt som L den. Mod gården er støjbelastningen maksimalt 59 db(a). Vinduerne er nyere trævinduer med almindelige termoruder. Der er foretaget orienterende beregninger af den indendørs støj under forudsætning af et udendørs niveau på hhv. 63 db(a), og 59 db(a).jf. bilag 1-4. Det ses, at den vejledende grænse på 33 db(a) for den indendørs støj er overholdt i alle de undersøgte rum. Udgifter til støjisolering Støjisolering er ikke påkrævet.

65 Beregning af indendørs støjniveau Bilag 15-1 Husadresse : Dronning Louise, Upsalagade 19 Rum : Vuggestue 1. sal L den = 59 db(a) Vindue 3,4 m² 1 Vindue med alm. termorude, tæt db(a) Vindue 2,1 m² 1 Vindue med alm. termorude, tæt db(a) 31 db(a)

66 Beregning af indendørs støjniveau Bilag 15-2 Husadresse : Dronning Louise, Upsalagade 19 Rum : Grupperum 2. sal nordfløj med glaskarnap L den = 63 db(a) Vindue 2,0 m² 1 Vindue med alm. termorude, tæt db(a) Veluxvindue 1,6 m² 1 Vindue med alm. termorude, tæt db(a) Karnap 2,8 m² 1 Vindue med alm. termorude, tæt db(a) 32 db(a)

67 Beregning af indendørs støjniveau Bilag 15-3 Husadresse : Dronning Louise, Upsalagade 19 Rum : Fritidshjem 2. sal nordfløj L den = 59 db(a) Vindue 1,7 m² 1 Vindue med alm. termorude, db(a) tæt Veluxvinduer 1,6 m² 2 Vindue med alm. termorude, db(a) tæt 29 db(a)

68 Beregning af indendørs støjniveau Bilag 15-4 Husadresse : Dronning Louise, Upsalagade 19 Rum : Fritidshjem 2. sal sydfløj L den = 59 db(a) Kvistvindue 1,6 m² 1 Vindue med alm. termorude, db(a) tæt 31 db(a)

69 Bilag 16-1 S3 Amager Fælled Skole Støjniveau på udendørs lege- og opholdsområder efter støjhandlingsplan Anbefalet skærm i forbindelse med støjhandlingsplanen Amager Fælled Skole Miljøkontrollen Støjhandlingsplan for skoler og daginstitutioner Rapport nr. N Scale 1: m Støjniveau Lden i db <= < <= < <= < <= < <= <

70 Bilag 16-2 S7 Skolen i Charlottegården Støjniveau på udendørs lege- og opholdsområder efter støjhandlingsplan Anbefalet skærm i forbindelse med støjhandlingsplanen Miljøkontrollen Støjhandlingsplan for skoler og daginstitutioner Skolen i Charlottegården Rapport nr. N Scale 1: m Støjniveau Lden i db <= < <= < <= < <= < <= <

71 Bilag 16-3 S8 Øster Farigmagsgades Skole Støjniveau på udendørs lege- og opholdsområder efter støjhandlingsplan Anbefalet skærm i forbindelse med støjhandlingsplanen Miljøkontrollen Støjhandlingsplan for skoler og daginstitutioner Øster Farigsmagsgades Skole Rapport nr. N Scale 1: Lundsgade 14 og Upsalagade 19 hhv Høbjerg og Dronning Louise Støjniveau Lden i db 58 < 63 < 68 < 73 < 78 < <= 58 <= 63 <= 68 <= 73 <= m

72 Bilag 16-4 S9 Engskolen Støjniveau på udendørs lege- og opholdsområder efter støjhandlingsplan Miljøkontrollen Anbefalet skærm i forbindelse med støjhandlingsplanen Støjhandlingsplan for skoler og daginstitutioner Rapport nr. N Engskolen Scale 1: m Støjniveau Lden i db <= < <= < <= < <= < <= <

73 Bilag 16-5 D1 Frilands Allé integr. institution Støjniveau på udendørs lege- og opholdsområder efter støjhandlingsplan Miljøkontrollen Anbefalet skærm i forbindelse med støjhandlingsplanen Støjhandlingsplan for skoler og daginstitutioner Rapport nr. N Frilands Alle 2 (Valby bydels integrerede institution) Scale 1: m Støjniveau Lden i db <= < <= < <= < <= < <= <

74 Bilag 16-6 D3 Lundehus Kirkes Børneinstitution Støjniveau på udendørs lege- og opholdsområder efter støjhandlingsplan Anbefalet skærm i forbindelse med støjhandlingsplanen Lyngbyvej 180 Lundehus Kirkes Børneinst. Miljøkontrollen Støjhandlingsplan for skoler og daginstitutioner Rapport nr. N Scale 1: m Støjniveau Lden i db <= < <= < <= < <= < <= <

75 Bilag 16-7 D5 Vandpytten Støjniveau på udendørs lege- og opholdsområder efter støjhandlingsplan Miljøkontrollen Støjhandlingsplan for skoler og daginstitutioner Slotsherrensvej 81 Rapport nr. N Anbefalet skærm i forbindelse med støjhandlingsplanen Scale 1: m Støjniveau Lden i db <= < <= < <= < <= < <= <

76 Bilag 16-8 D6 Grøndalslund Støjniveau på udendørs lege- og opholdsområder efter støjhandlingsplan Miljøkontrollen Ålekistevej 14 (Grøndalslund) Anbefalet skærm i forbindelse med støjhandlingsplanen Støjhandlingsplan for skoler og daginstitutioner Rapport nr. N Scale 1: m Støjniveau Lden i db <= < <= < <= < <= < <= <

77 Bilag 16-9 D9 Børnehuset Støjniveau på udendørs lege- og opholdsområder efter støjhandlingsplan Miljøkontrollen Tuborgvej 7 (børnehuset) Støjhandlingsplan for skoler og daginstitutioner Rapport nr. N Scale 1: m Anbefalet skærm i forbindelse med støjhandlingsplanen Støjniveau Lden i db <= < <= < <= < <= < <= <

78 Bilag D16 Borup Støjniveau på udendørs lege- og opholdsområder efter støjhandlingsplan Miljøkontrollen Støjhandlingsplan for skoler og daginstitutioner Rapport nr. N Borups Alle 261 (Borup) Scale 1: m Anbefalet skærm i forbindelse med støjhandlingsplanen Støjniveau Lden i db <= < <= < <= < <= < <= <

79 Bilag D17 Den integrerede inst. Lundsgade D18 Dronning Louise Støjniveau på udendørs lege- og opholdsområder efter støjhandlingsplan Miljøkontrollen Støjhandlingsplan for skoler og daginstitutioner Øster Farigsmagsgades Skole Rapport nr. N Revideret afskærmning ændret efter besigtigelse Scale 1: Lundsgade 14 og Upsalagade 19 hhv Høbjerg og Dronning Louise Støjniveau Lden i db 58 < 63 < 68 < 73 < 78 < <= 58 <= 63 <= 68 <= 73 <= m

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger.

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger. STØJNOTAT Projekt Vejtrafikstøjberegning Skyttemarksvej, Næstved Kunde Næstved Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-06-24 Fra Jacob Storm Jørgensen og Allan Jensen, Rambøll 1. Indledning Næstved Kommune har bedt

Læs mere

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn.

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn. STØJNOTAT Projekt Støjberegning C.F. Richs Vej 103 Kunde TRESOR Property A/S Notat nr. 1100025914-1 Dato 2016-12-16 Til Andreas Grønbæk, TRESOR Property Fra Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Indledning

Læs mere

GADE & MORTENSEN AKUSTIK A/S

GADE & MORTENSEN AKUSTIK A/S Notat 26. juni 2014 JN/ACG/eksternstøj 26_06_2014 Sag nr. 13.974 Til Sag Emne : Schmidt Hammer Lassen Architects KPC Byg A/S : Administrationscenter Skanderborg : Beregning af ekstern støj. Antal sider:

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

En støjkonsulent besigtiger boligerne og beskriver de tekniske løsninger, der kan opnå tilskud.

En støjkonsulent besigtiger boligerne og beskriver de tekniske løsninger, der kan opnå tilskud. NOTAT Projekt Kunde Ny støjpulje 2016 i Hvidovre Kommune Hvidovre Kommune Dato 2016-08-12 Til Paula Meldgaard Fra Rambøll, Rói Hansen Administrative retningslinjer for ny støjpulje 2016 i Hvidovre Kommune

Læs mere

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag NOTAT Projekt Kunde Nordhavnsvejen Københavns Kommune Dato 5. november 2013 Til Jacob Ingvartsen, Nordhavnsvejen Fra Allan Jensen, Rambøll Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget Dato 05-11-2013

Læs mere

Det har i forbindelse med projekteringen været nødvendigt, at flytte den tilstødende Tårupvej således, at denne også gennemskærer diget.

Det har i forbindelse med projekteringen været nødvendigt, at flytte den tilstødende Tårupvej således, at denne også gennemskærer diget. Grontmij Carl Bro A/S Skibhusvej 52 A 5000 Odense C Danmark T +45 82 20 35 00 F www.grontmij-carlbro.dk Fredericia Kommune Teknik & Miljø Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia CVR-nr. 48233511 Att.: Dorte

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-260315. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel

Læs mere

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER ON Arkitekter 29. april 2015 MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER Beregning af vejstøj PROJEKT Møllerens Hus, Rønde - Vejtrafikstøjberegninger ON Arkitekter Projekt nr. 220944 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

Teknisk notat N (revideret 29/1/2016)

Teknisk notat N (revideret 29/1/2016) Teknisk notat N2.138.15 (revideret 29/1/2016) Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4343 6007 www.swecodanmark.dk CVR-nr. 48233511 Frederiksberg Kommune 30. december

Læs mere

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9.

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9. Teknisk Notat Casa Vita, virkning af støjskærm Udført for Roskilde Kommune TC-101003 Sagsnr.: I100897-01 Side 1 af 9 9. september 2016 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72 19 40 00 Fax

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr.

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. NOTAT Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. 1 Dato 2016-06-28 Til Fra Alf Christensen og Jann Hansen, Silkeborg Kommune Jacob Storm

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN August 2013 Udgivelsesdato : 23. august 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 jernbane - endelig udgave.docx Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet.

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet. Hørsholm Kommune Forlægning af Lågegyde Beregning af trafikstøj Miljømåling - ekstern støj Rapport Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Miljøcenter Roskilde Att: Hans Erling Jensen Randers, den 25. juni 2010 J. Nr ROS-432-00025 Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Ansøgning om lempelse

Læs mere

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne.

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne. NOTAT Sag: De Nye Remiser Sagsnr.: 08.112 Emne: Opfyldelse af energibestemmelser for Dato: 28/05/2009 Den Gamle Remisehal Enghavevej 82 Til: Ebbe Wæhrens Fra: Fredrik Emil Nors SAMMENFATNING I forbindelse

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau på Erhvervspark Silkeborg. Erhvervspark Silkeborg, Randersvej 6-8, 8600 Silkeborg

Beregning af vejtrafikstøjniveau på Erhvervspark Silkeborg. Erhvervspark Silkeborg, Randersvej 6-8, 8600 Silkeborg Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-290515. Sider inkl. denne: 9 Rapport titel Beregningssted Rekvirent Beregning af vejtrafikstøjniveau på Erhvervspark Silkeborg. Erhvervspark Silkeborg, Randersvej

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveauet udendørs samt indendørs i Nydamsparken, 8200 Århus N

Beregning af vejtrafikstøjniveauet udendørs samt indendørs i Nydamsparken, 8200 Århus N Trafikstøj Rapport nr./ antal sider BE-01-040614. Sider inkl. denne: 8 Rapport titel Beregningssted Rekvirent Beregning af vejtrafikstøjniveauet udendørs samt indendørs i Nydamsparken i Århus. Nydamsparken,

Læs mere

NOTAT - UDKAST. 1. Forslag til administrative retningslinier for en støjpulje

NOTAT - UDKAST. 1. Forslag til administrative retningslinier for en støjpulje NOTAT - UDKAST Projekt Kunde Støjpulje i Hvidovre Kommune Hvidovre Kommune Dato 2014-04-10 Til Fra Allan Jensen 1. Forslag til administrative retningslinier for en støjpulje i Hvidovre Kommune Dato 2014-04-10

Læs mere

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING Notat N5.027.14 Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 06. oktober 2014 Vores reference: 35.5676.01

Læs mere

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013 Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN April 2013 Udgivelsesdato : 16. april 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3

Læs mere

NOTAT. Beregning af støj fra havnebad i Odense Havn. Indledning

NOTAT. Beregning af støj fra havnebad i Odense Havn. Indledning NOTAT By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Industrimiljø Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 70 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65520 Fax 659968 E-mail miljo@odense.dk Beregning af støj

Læs mere

Teknisk notat N Vibo Boligselskab Afd 117 Ekstern støj. 13. november 2015 Vores reference: : Søren Damgaard Kristensen.

Teknisk notat N Vibo Boligselskab Afd 117 Ekstern støj. 13. november 2015 Vores reference: : Søren Damgaard Kristensen. Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 7220 7207 F +45 7242 8900 www.sweco.dk CVR-nr. 48233511 N2.106.15 Vibo Boligselskab Afd 117 Ekstern støj 13. november 2015 Vores reference: 27.2323.02

Læs mere

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING Notat nr. N6.029.11 Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Tranbjerg - støjskærm Støjskærm 25. juli 2011 Projekt: 35.6315.02 Til Fra : Tranbjerg

Læs mere

Lydnotat L01 Version 001

Lydnotat L01 Version 001 Lydnotat 16.096.L01 Version 001 Riis Akustik ApS Nørreled 22 4300 Holbæk tlf 30511735 claus@riisakustik.dk Kunde: NCC Danmark A/S Henrik Johansen Projekt: Falkoner Centeret Ombygning 2016 Emne: Lydforhold

Læs mere

Effektiv planlægning af skærme mod trafikstøj Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier

Effektiv planlægning af skærme mod trafikstøj Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier Jørgen Kragh a, Gilles Pigasse a, Jakob Fryd b a) Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, kragh@vd.dk, gip@vd.dk b) Vejdirektoratet, Vejplan- og miljøafdelingen,

Læs mere

Beregning af udendørs vejtrafikstøj på Ærøvej 1 i Silkeborg kommune.

Beregning af udendørs vejtrafikstøj på Ærøvej 1 i Silkeborg kommune. Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-02-140616. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Rekvirent Beregning af udendørs vejtrafikstøj på Ærøvej 1 i Silkeborg kommune. Ærøvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Ovennævnte planforslag har været i forudgående offentlige høring, Nr. Afsender Dato for modtagelse

Ovennævnte planforslag har været i forudgående offentlige høring, Nr. Afsender Dato for modtagelse Bilag 3: Gennemgang og behandling af høringssvar Lokalplan nr. 636 for Hobrovejens Skole Sagsnummer: 01.02.05-P16-3-16 Dato: 11-08-2016 Høringssvar I offentlighedsperioden er der kommet 2 høringssvar fra

Læs mere

EVALUERING AF STØJPROJEKT I FOLEHAVEN. Støjprojektet er et pilotprojekt for et lokalområde på strækningen Folehaven

EVALUERING AF STØJPROJEKT I FOLEHAVEN. Støjprojektet er et pilotprojekt for et lokalområde på strækningen Folehaven EVALUERING AF STØJPROJEKT I FOLEHAVEN Støjprojektet er et pilotprojekt for et lokalområde på strækningen Folehaven December 2011 Indhold SAMMENFATNING... 3 1. BAGGRUND... 5 2. VIRKEMIDLER TIL STØJBEKÆMPELSE

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau med støjvold på udstykningen ved Brunbakkevej 1C i Silkeborg kommune.

Beregning af vejtrafikstøjniveau med støjvold på udstykningen ved Brunbakkevej 1C i Silkeborg kommune. Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-190615. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Beregning af vejtrafikstøjniveau med støjvold på udstykningen ved Brunbakkevej 1C i Silkeborg kommune.

Læs mere

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2 REGION HOVEDSTADEN SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Region Nordjylland Støjberegning Nyt universitetssygehus, Aalborg SØ Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

NOTAT. 1. Musikstøj fra Ungdomshuset, Dortheavej 61, 2400 København NV.

NOTAT. 1. Musikstøj fra Ungdomshuset, Dortheavej 61, 2400 København NV. NOTAT Projekt Ungdomshuset - Lydmålinger af støj og undersøgelse af forbedringer Kunde Københavns Kommune Notat nr. 1100023528-Notat-0-Musikstøj fra Ungdomshuset Dato 2016-07-01 Til Bjarke Nielsen, Københavns

Læs mere

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30 N O T A T Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen November 2009 I henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 2006: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

Notat. SØHAVEN Kortlægning af vejtrafikstøj. Beregningsmodel med Søhaven markeret med gult. 19. november 2015

Notat. SØHAVEN Kortlægning af vejtrafikstøj. Beregningsmodel med Søhaven markeret med gult. 19. november 2015 Notat SØHAVEN Kortlægning af vejtrafikstøj 19. november 2015 Projekt nr. 222217 Dokument nr. 1217169900 Version 1, revision 1 Udarbejdet af MAM Kontrolleret af JEK Beregningsmodel med Søhaven markeret

Læs mere

Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj. Tilkørsel sker fra Hølundvej mod nordøst.

Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj. Tilkørsel sker fra Hølundvej mod nordøst. Notat Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj 24. oktober 2016 Projekt nr. 226522 Dokument nr. 1221451565 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af PEH 1 INDLEDNING I forbindelse med

Læs mere

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F:

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F: Notat Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering 22. maj 2015 Projekt nr. 220181 Dokument nr. 1215753860 Version 1 Udarbejdet af SHKR Kontrolleret af JEK (arkitekttegning

Læs mere

Vindmøllerejseholdet 1

Vindmøllerejseholdet 1 Vindmøllerejseholdet 1 Baggrund Vindmøllerejseholdet er et tilbud fra staten til kommunerne, om gratis bistand til vindmølleplanlægning. Etableret i 2008, og indgår i Energiaftalen frem til 2015. MILJØMINISTERIET

Læs mere

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Juli 2007 Hvorfor tillæg til togstøjvejledningen? Miljøstyrelsen udsendte i 1997 en revideret udgave af vejledning om støj og vibrationer

Læs mere

1. Indledning VM acoustics er af Henning Christensen fra Jernpladsen A/S rekvireret til at udføre en beregning af den forventede støjbelastning fra virksomheden ved flytning til Gladsaxe Ringvej 51A. Virksomheden,

Læs mere

Byrådscentret 24-07-2013

Byrådscentret 24-07-2013 NOTAT Byrådscentret 24-07-2013 Baggrundsnotat. Støj. Kommuneplan 2014 Emnet støj indgår i Kommuneplan 2010. Kommuneplan 2014 er en fuld revision, og det er derfor screenet om der er behov for nye retningslinjer

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner ved Forum Horsens Kunde Hybel A/S Notat nr. 2 Dato

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner ved Forum Horsens Kunde Hybel A/S Notat nr. 2 Dato NOTAT Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner ved Forum Horsens Kunde Hybel A/S Notat nr. 2 Dato 2016-06-01 Til Fra Jan Mortensen, CASA Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Baggrund CASA har bedt Rambøll

Læs mere

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato:

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato: Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej 9 4 Ringsted Att.: John Jeppesen Akustik Støj Vibrationer Vedbysøndervej 13 4200 Slagelse Tlf: 503 620 Fax: 527 622 post@d-a-r.dk www.d-a-r.dk Sag nr.: 11-012 Beregning

Læs mere

VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT august 2016 TMLE/OWJ KSC OWJ

VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT august 2016 TMLE/OWJ KSC OWJ AARHUS KOMMUNE BERING-BEDER VEJEN AFKLARENDE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE TRAFIKSTØJ (FORSLAG A) ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

NOTAT. Forslag til administrative retningslinjer for en støjpulje i Køge Kommune. 1. Resumé af forslag til støjpulje

NOTAT. Forslag til administrative retningslinjer for en støjpulje i Køge Kommune. 1. Resumé af forslag til støjpulje NOTAT Projekt Kunde Analyse af trafikstøj på Ringvejsstrækningen i Køge Køge Kommune Dato 2015-03-02 Til Thomas Meier, Køge Kommune Fra Rambøll, Allan Jensen Forslag til administrative retningslinjer for

Læs mere

Støjberegningerne er udført for et scenarie: med ny jordvold i forlængelse af eksisterende vold, langs S-togs strækningen.

Støjberegningerne er udført for et scenarie: med ny jordvold i forlængelse af eksisterende vold, langs S-togs strækningen. NOTAT Projekt Støjnotat Lokalplanforslag for plejeboliger i Køge Nord Kunde Køge Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-07-14 (rev. 1 2015.08.21) Til Martin Peter Schmidt, Køge Arkitekterne a/s Henrik Paaske Kjer

Læs mere

Beslutning 14 ruder Rudeværdier under vinduer udgår = vindue 8, 9, 10, 11, 12, følgende 6 rudeværdier tilføjes

Beslutning 14 ruder Rudeværdier under vinduer udgår = vindue 8, 9, 10, 11, 12, følgende 6 rudeværdier tilføjes Beslutning 14 ruder Rudeværdier under vinduer udgår = vindue 8, 9, 10, 11, 12, følgende 6 rudeværdier tilføjes ID: Rude 1 Beregning af ID: Rude 2 Rudeudskiftning - Udskiftning af alm. rude til rude af

Læs mere

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2.

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2. TK DEVELOPMENT A/S JEM & FIX - DRONNINGLUND TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed

Læs mere

EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET INDHOLD BILAG. 1 Baggrund og formål 2. 2 Grænseværdier 2. 3 Metode Måleudstyr 3

EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET INDHOLD BILAG. 1 Baggrund og formål 2. 2 Grænseværdier 2. 3 Metode Måleudstyr 3 HALSNÆS KOMMUNE EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og formål 2 2 Grænseværdier

Læs mere

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Jørgen Jakobsen Miljøstyrelsen Støjen dræber! 200 500 mennesker dør tidligere end ellers på grund af støj fra vejene.

Læs mere

Teknisk notat N2.139.15

Teknisk notat N2.139.15 Teknisk notat N2.139.15 Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4343 6007 www.swecodanmark.dk CVR-nr. 48233511 Frederiksberg Kommune 30. december 2015 Støjpartnerskab-II

Læs mere

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger. 7 bygninger (bygn. 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 8) er af flere omgange sammenbyggede til én sammenhængende skolebygning.

Læs mere

Notat N Acoustica Akustik - Støj - Vibrationer. Rev. A Foreløbig. 9. maj 2005 Projekt:

Notat N Acoustica Akustik - Støj - Vibrationer. Rev. A Foreløbig. 9. maj 2005 Projekt: Notat N2.093.05 Rev. A Foreløbig Miljø Industri & Marine IT & Telekommunikation Management Byggeri Anlæg Energi Landbrug Åparken Etape III, Ishøj Vurdering af støj og vibrationer fra S-tog 9. maj 2005

Læs mere

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Specialkonsulent Jørgen Jakobsen, Miljøstyrelsen (jojak@mst.dk) Abstract Miljøstyrelsen udsendte i juli 2007 den ny

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft 30. oktober 2014 Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft Miljøvurdering af væsentlige miljøpåvirkninger Indledning Miljøvurdering af lokalplan 13-012: Etablering af mere forureningsfølsomt erhverv

Læs mere

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N5.005.11 Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj 2011 Projekt: 14.7815.03 Til Fra : Jens Østergaard

Læs mere

At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet.

At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet. 3.3 Jernbaner.qxd 19-12-2005 18:09 Side 1 Foto: Fyns Amt 3.3 Jernbaner Amtsrådets mål At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet. At Odense-Svendborg

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune har den 13. januar 2017 modtaget nedenstående spørgsmål til udbudsvilkårene:

Lyngby-Taarbæk Kommune har den 13. januar 2017 modtaget nedenstående spørgsmål til udbudsvilkårene: Spørgsmål og svar Lyngby-Taarbæk Kommune har den 13. januar 2017 modtaget nedenstående spørgsmål til Spørgsmål 1. Kan jeres landinspektør fremsende en dwg-fil over områderne målfast og med koter? 2. Foreligger

Læs mere

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Forord Ballerup Kommune har udarbejdet et udkast til en støjhandlingsplan for trafikstøjen i kommunen. Planen skal gælde i 5 år. Støjhandlingsplanen

Læs mere

Støjforureningen på Nørrebro

Støjforureningen på Nørrebro Støjforureningen på Nørrebro Kåre Press-Kristensen Civilingeniør, Ph.D. Det Økologiske Råd Baggrund Ca. 700.000 danske boliger er belastet med vejstøj over grænseværdien (58 db). Heraf er ca. 150.000 boliger

Læs mere

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Titel: Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S Teknisk rapport nr.: 2012-24598-70-020

Læs mere

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn.

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Sag nr. 08.580.01 Ekstern virksomhedsstøj Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Juni 2009 NIRAS A/S Jesper Konnerup \\arhkfs01\data\sag\08\580.01\project

Læs mere

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF Indledning Seacon A/S ved Stine Gro Jensen har bedt Viatrafik om at foretage støjberegninger ved etablering

Læs mere

Grundlaget for lydberegningerne har været:

Grundlaget for lydberegningerne har været: Notat 27. maj 2015 TSO/BM/lyd.27.05.15.docx Sag: 15.217 Antal sider: 5 Til Sag Emne : Frederiksberg Kommune : Grundtvigs Sidevej : Ungdomsboliger Grundtvigs Sidevej. Lyd fra café- og tagterrasse. 1 Indledning

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 19. oktober 2015 Lokalplan 1022, Boliger og erhverv på Børglumvej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022,

Læs mere

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Til Randers Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Marts 2016 CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Revision 1 Dato 10-03-2015 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen

Læs mere

planlægningen og gennem egentlige støjprojekter mulighed for at gøre noget ved støjproblemer.

planlægningen og gennem egentlige støjprojekter mulighed for at gøre noget ved støjproblemer. Civilingeniør Lone Reiff, Afdelingen for trafiksikkerhed og miljø, Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, Postbox 1569, 1020 København K, Tlf.: 33 93 33 38, Fax 33 93 07 12, E-mail: LRE@VD.DK Dette paper

Læs mere

Louise Villefrance Projekt og markedschef Akustik og støj, COWI

Louise Villefrance Projekt og markedschef Akustik og støj, COWI Natur og Miljø konferencen, 7. - 8. juni Støjens udfordringer og muligheder i planlægningsarbejdet Louise Villefrance Projekt og markedschef Akustik og støj, COWI 1 Natur og Miljø konferencen, 7. - 8.

Læs mere

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter. : Søren Klitskov, Damolin A/S

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter. : Søren Klitskov, Damolin A/S Notat Vævervej 7 8800 Viborg Danmark T +45 8928 8100 F +45 8928 8111 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter 23. april

Læs mere

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Merinvesteringer, besparelser og tilbagebetalingstider for energibesparende tiltag på bygninger. Forudsætninger

Læs mere

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 3. Beskrivelse af byområdet... 4 4. Retsligt grundlag og ansvarlige myndigheder... 4 5. Grænseværdier... 4 6. Resume af støjkortlægningen...

Læs mere

BR Lyd - parametre. DABYFO Kreds København. Lydforhold er generelt skærpet Ændring fra detail-krav til funktionskrav

BR Lyd - parametre. DABYFO Kreds København. Lydforhold er generelt skærpet Ændring fra detail-krav til funktionskrav DABYFO Kreds København Akustisk Indeklima og Bygningsreglementet ved Claus Riis, Riis Akustik ApS Hvad siger BR2010? Hvordan bruges BR2010? Sikrer det os gode lydforhold? BR-2010 Lydforhold er generelt

Læs mere

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 d. FIRKLØVERskolen, Jebjerg afd. Jebjerg afd. Jebjergvej 43, 8870 Langå LÅSBY AFD. Firkløverskolens

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE. Juni 2009. Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 :

STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE. Juni 2009. Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 : STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE Juni 2009 Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 : Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f37dfe80-371c-4...

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f37dfe80-371c-4... Page 1 of 1 From: Allan Jensen Sent: 11-05-2016 09:26:39 To: Morten Suhr Subject: Ringvejsstrækningen. Prioritering af indsatsen Follow Up Flag: Flag Status: Attachments: Opfølgning Red 1100014800-09-001-1-Prioritering

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE. Maj 2009. 1955797-09_v1_Støjhandlingsplan for Guldborgsund kommune Maj 2009.DOC

STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE. Maj 2009. 1955797-09_v1_Støjhandlingsplan for Guldborgsund kommune Maj 2009.DOC STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE Maj 2009 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN 3 2 EN BESKRIVELSE AF DEN STØRRE VEJ, DER ER

Læs mere

VIRKSOMHEDENS PLACERING OG OMGIVELSER

VIRKSOMHEDENS PLACERING OG OMGIVELSER Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N5.006.11 Torben Clausen A/S - Virksomhedsstøj 23. maj 2011 Projekt: 14.7815.03 Til Fra : Jens Østergaard

Læs mere

Termografi Rapport. Nordborgvej 75B - 6430 Nordborg - Tlf. 60706090. Malene Godt Avnbølvej 8 Ullerup. Dato for undersøgelse:

Termografi Rapport. Nordborgvej 75B - 6430 Nordborg - Tlf. 60706090. Malene Godt Avnbølvej 8 Ullerup. Dato for undersøgelse: Nordborgvej 75B - 6430 Nordborg - Tlf. 60706090 Termografi Rapport Malene Godt Avnbølvej 8 Ullerup Dato for undersøgelse Udført af 1(18) Peter Jensen Indholdsfortegnelse Side 1 Forside Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udskiftning af døre. Opsætning af nye lofter. Råderetskatalog. Gældende for Afdeling 90 Skovfyrvej

Udskiftning af døre. Opsætning af nye lofter. Råderetskatalog. Gældende for Afdeling 90 Skovfyrvej Udskiftning af døre Opsætning af nye lofter Råderetskatalog Gældende for Afdeling 90 Skovfyrvej Godkendt på afdelingsmøde d. 22 september 2016 Indhold Indhold... 2 Om råderet... 3 Råderet Hvad betyder

Læs mere

Beregning af støjbelastningen af 25 m skydebane samt 100 og 200 meter bane Udført for Næstved Skytteforening: Ny præstøvej 320, 4700 Næstved.

Beregning af støjbelastningen af 25 m skydebane samt 100 og 200 meter bane Udført for Næstved Skytteforening: Ny præstøvej 320, 4700 Næstved. Støjrapport Beregning af støjbelastningen af 25 m skydebane samt 100 og 200 meter bane Udført for Næstved Skytteforening: Ny præstøvej 320, 4700 Næstved. Sagsnr.: 714006-4574 Rapporten er kvalitetssikret

Læs mere

Lydnotat 3 Version 003

Lydnotat 3 Version 003 Lydnotat 3 Version 003 Riis Akustik ApS Nørreled 22 4300 Holbæk tlf 30511735 claus@riisakustik.dk Kunde: Hoffmann A/S Michel Reffs Projekt: Bardenflethsgade Emne: Støj fra vejtrafik Facadestøjniveau på

Læs mere

Støjhandlingsplan for Københavns Lufthavn

Støjhandlingsplan for Københavns Lufthavn Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-439-00001 Ref. Annje/nikpe 28. juni 2010 Støjhandlingsplan for Københavns Lufthavn 1. En oversigt over de væsentligste punkter i støjhandlingsplanen Støjkortlægningen

Læs mere

TM12 Støjpartnerskaber

TM12 Støjpartnerskaber Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT TM12 Støjpartnerskaber 25-03-2014 Sagsbehandler Karen Forsting Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling JA / NEJ Nej

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Forvarsling om påbud om nedbringelse af støjgener fra kunstgræsbaner på VFF s træningsplads, Kirkebækvej 94, 8800 Viborg

Forvarsling om påbud om nedbringelse af støjgener fra kunstgræsbaner på VFF s træningsplads, Kirkebækvej 94, 8800 Viborg Viborg Fodsports-Forening v/ formanden, Arne Augustinussen Timianvej 34 8800 Viborg Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Søvej 2 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax.: 87 76 12 84 virksomhedsmiljoe@viborg.dk

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering 1 2 Gør noget ved togstøjen Banedanmark arbejder på at gøre jernbanen

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

Støjudfordringen i kommunen. Jakob Fryd Miljøkontrollen Københavns Kommune

Støjudfordringen i kommunen. Jakob Fryd Miljøkontrollen Københavns Kommune Støjudfordringen i kommunen Jakob Fryd Miljøkontrollen Københavns Kommune Støjproblemet i Københavns Kommune Støjniveau Boliger Andel > 70 db 5.000 2 % 65-70 db 31.000 11 % 60-65 db 49.000 17 % 55-60 db

Læs mere

Notat N : Gentofte Kommune. Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads. : Grontmij A/S, Morten Hell

Notat N : Gentofte Kommune. Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads. : Grontmij A/S, Morten Hell Notat Grontmij A/S Danmark T +45 4348 6060 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N2.136.14 Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads 28. oktober 2014 Projekt: 35.3566.04

Læs mere

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc STØJHANDLINGSPLAN SILKEBORG KOMMUNE 21 CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING

Læs mere

E/F Holsteinsgade 19 21 Kamilla Heden Henningsen Holsteinsgade 21, 1. tv 2100 København Ø

E/F Holsteinsgade 19 21 Kamilla Heden Henningsen Holsteinsgade 21, 1. tv 2100 København Ø E/F Holsteinsgade 19 21 Kamilla Heden Henningsen Holsteinsgade 21, 1. tv 2100 København Ø Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service Telefon Fax Direkte E mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Arealoversigt. Set. Georgs Gårdens Børnehave, Solvangsvej 5 B okt.2qq2 / casv. Tilstandsrapport 2002.

Arealoversigt. Set. Georgs Gårdens Børnehave, Solvangsvej 5 B okt.2qq2 / casv. Tilstandsrapport 2002. Tilstandsrapport 2002. Arealoversigt. Areal- og funktionsoversigt. Arealer er netto og i henhold til BUPL - reqler. Rum nr.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. _ Betegnelse. Børnetoilet. Garderobe.

Læs mere