Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015"

Transkript

1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal kommet godt tilbage. Europæisk økonomi synes at fortsætte det gradvise opsving godt hjulpet af den svage euro, lave oliepris og QE programmet fra ECB. Væksten i den japanske økonomi synes også at holde sig på et fornuftigt niveau, medens væksten i BRIK landene generelt har været skuffende. Samlet set betyder dette, at den økonomiske vækst i verdensøkonomien forventes at tiltage i styrke gennem den resterende del af 2015, og at væksten i 2016 vil ligge på et endnu højere niveau end i de forgange år. Mens den græske syge ifølge vores vurdering således bliver af kort varighed, er det langt mere vigtigt at se på de mulige konsekvenser af de forbedrede økonomiske udsigter for Europa. I takt med at den europæiske økonomi nærmer sig et mere normaliseret vækstniveau, vil det også være naturligt, at både inflation og renteniveau nærmer sig nogle mere normaliserede niveauer. Det vil sandsynligvis også betyde, at renterne vil stige til et mere normaliseret niveau i omegnen 2-3% for den tyske 10 årige rente og 4-5% for den danske 30 årige byggerente, men det vil selvfølgelig afhænge af, hvorvidt den økonomiske udvikling i Europa udvikler sig som forventet. Derfor er det vores vurdering, at der er udsigt til yderligere rentestigninger på obligationsmarkedet, og dermed kursfald på de lange obligationer, når situationen i Grækenland har fundet en løsning, og det bliver mere tydeligt, at der er et økonomisk opsving på vej i den europæiske økonomi. Aktiemarkedet Med udsigt til en stigende økonomisk vækst i verdensøkonomien godt trukket af et stigende privatforbrug i såvel USA som Europa, vil denne udvikling virke understøttende for en investering i aktier og i særdeleshed i forbrugsrelaterede aktier. Den eneste betænkelighed ved dette er, at aktierne er prisfastsat til den dyre side. Skulle renterne stige (for) hurtigt og kraftigt på kort tid, kan det få en midlertidig negativ påvirkning på aktiemarkedet. Obligationsmarkedet Der er udsigt til yderligere rentestigninger på obligationsmarkedet, og dermed kursfald på de lange obligationer, når situationen i Grækenland har fundet en løsning. På den baggrund skal investor undgå at have for mange, lange obligationer i porteføljen, og skal i stedet fokusere på at have en overvægt af korte/variable obligationer, alternativt kontanter, i porteføljen.. 1 Grækenland? Bedre økonomiske udsigter for Europa. Hvad betyder dette for investeringsstrategien? Læs side 9-11

2 Aktieindeks Udviklingen på de finansielle markeder i 2. kvartal 2015 Udvikling i 2. kvartal 2015 Værdi Værdi Ændring i kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2015 OMX CGI 1.152, ,15-19,15-1,66% 25,41% OMXC Cap. GI 1.195, ,34-2,28-0,19% 20,94% MSCI World All Countries 1.845, ,65-59,57-3,23% 12,13% MSCI USA* , ,20-575,54-4,18% 9,66% MSCI Europa* , ,39-555,84-4,84% 10,99% MSCI Japan* , ,56-227,75-1,15% 22,72% *opgjort i DKK ex. udbytte Rente Rente Ændring i Renteudvikling i Danmark kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2015 Rente på indskudsbeviser -0,75-0,75 0,00-0,20% -0,15% 4% STAT ,40-0,23 0,17-0,47% 0,47% 3% STAT ,01 0,39 0,38-2,23% -0,36% 4,5% STAT ,60 1,60 1,00-15,70% -3,31% 4% NYK ,67 3,72 0,05-1,22% -2,31% EFFAS 1-5** -0,81% 0,25% Værdi Værdi Ændring i Valutakurser kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2015 USD/DKK 6,94 6,67-0,27-3,96% 8,92% EUR/DKK 7,47 7,46-0,01-0,12% 0,27% JPY/DKK 0,058 0,054-0,004-6,90% 5,88% Aktiemarkedet Som det fremgår af skemaet oven for, faldt de danske aktier i kvartalet med op til knap 1,7%. MSCI World faldt med lidt over 3% og de europæiske aktier med knap 5%. Det kunne umiddelbart indikere, at det har været et mindre begivenhedsrigt kvartal, idet kursfaldene trods alt har været relativt beskedne. 2. kvartal har imidlertid været præget af store kursudsving, og aktierne har svinget noget mere, end ovenstående skema umiddelbart indikerer. Således startede 2. kvartal med yderligere kursstigninger på såvel de danske som europæiske aktiemarkeder, men i løbet af april måned vendte udviklingen, og det var interessant nok bedre økonomiske vækstudsigter for den europæiske økonomi, der førte til kvartalets første periode med uro på aktiemarkedet. Som vi skrev i sidste kvartalsrapport, var renteniveauet på de danske og europæiske statsobligationer faldet til et meget lavt niveau, og kom der mere gang i den europæiske økonomi, kunne det resultere i større rentestigninger på de lange obligationer. Dette indtraf i det forgangne kvartal. De bedre økonomiske udsigter for Euroland samt lidt højere inflationstal end forventet førte til en kraftig stigning i de lange obligationsrenter med pæne kursfald til følge. Således faldt den danske realkreditobligation 2% NYK 2047 på bare 14 dage fra et niveau omkring kurs 99 til omkring kurs 92. Disse kraftige kursbevægelser på obligationsmarkedet skabte en vis nervøsitet på aktiemarkedet med kursfald til følge - nu havde investorerne ellers lige vænnet sig til, at renten kun kunne falde og ikke stige! De danske aktier faldt omkring 5% i førnævnte periode, medens eksempelvis de tyske aktier faldt 2

3 omkring 7%. Bedre vækstudsigter er normalt befordrende for aktier, da det ofte betyder en stigende selskabsindtjening. Imidlertid kom rentestigningen på obligationsmarkedet meget overraskende for nogle investorer, og så stærkt, at mange investorer blev skræmte og nervøse for, at renten var på vej til at stige endnu mere. Da obligationskurserne stabiliserede sig og genvandt lidt af det tabte, kom optimismen tilbage til aktiemarkedet, og aktierne genvandt det meste af maj måneds kursfald. Men så opstod der igen uro på obligationsmarkedet, hvor renterne steg yderligere og i kombination med, at der meldte sig et nyt usikkerhedsmoment på banen, Grækenland, faldt aktiekurserne tilbage i juni måned. Hele juni måned har stået meget i det græske tegn, idet investorerne har været nervøse for den økonomiske usikkerhed, der kunne opstå, hvis Grækenland gik statsbankerot og blev smidt ud af euroen. Det har i juni måned ført til meget svingende aktiekurser, og aktierne har ikke kunne holde helt stand, hvorfor der som tidligere omtalt er realiseret negative afkast, målt i DKK. Det tyske aktiemarked har været et af de markeder, der er blevet ramt meget hårdt, idet de tyske aktieindeks, DAX indekset, i kvartalet faldt med over 9%. Kursudviklingen på aktiemarkederne i Emerging Markets har ikke i samme omfang været påvirket af hverken stigningen i de europæiske renter eller Grækenland, men det har i langt højere grad været regionale forhold, der har påvirket afkastene. Som det fremgår af nedenstående skema, har der været positive afkast, målt i DKK, på 3 af de 4 aktiemarkeder. Der er kun Indien, der har haft et negativt afkast på -6,18%, og det skyldes i høj grad, at den indiske valuta i kvartalet er blevet svækket med over 5% over for DKK. Det kinesiske aktiemarked har på det seneste oplevet store kursudsving. De kinesiske aktier steg i 2014 med raketfart, og de kraftige kursstigninger fortsatte langt ind i det forgangne kvartal, men siden midt i juni måned har aktierne været udsat for nogle kraftige kursfald, så de pr faktisk er faldet mere end 20%, siden de toppede! Mange økonomer har talt om en boble på det kinesiske aktiemarked foranlediget af de private kineseres investeringer i aktier. Land Aktieindeks Afkast i DKK i Q Afkast i DKK i 2015 Brasilien Bovespa 4,42% -1,00% Rusland Micex 1,74% 34,69% Indien Sensex 30-6,18% 9,71% Kina Shanghai 9,61% 44,08% Obligationsmarkedet Det har været et meget begivenhedsrigt kvartal på det danske obligationsmarked. Som vi skrev i forrige kvartalsrapport: Den effektive rente på 4,5% STAT 2039 er faldet til bare 0,60% pr ! En investor, der den købte denne obligation, kan således kun forvente at opnå en årlig forrentning på bare 0,60% p.a. i de næste knap 24 år. Det endda før skat! Der er således ikke levnet megen plads til, at inflationen og dermed renteniveauet kan risikere at stige igen i løbet af denne periode! Den korrigerede varighed er på knap 18 på denne obligation. Det betyder, at stiger renteniveauet med 1% point fra 0,60% til 1,60%, vil kursen på obligationen falde med hele 18%! Og en 20 årig dansk statsrente på 1,60% eller mere er absolut ikke et urealistisk niveau. Så risikoen på lange danske statsobligationer og andre sammenlignelige stats- og realkreditobligationer er således efter vores vurdering meget betragtelig i øjeblikket. Det var lige præcis det, der skete i det forgangne kvartal. De økonomiske vækst- og inflationsudsigter i Europa blev af bl.a. ECB og OECD opjusteret, og som det kan ses af skemaet på forrige side, resulterede det i, at renten på den danske statsobligation 4,5% STAT 2039 rent faktisk steg med 1% point fra 0,60% til 1,60%, hvilket gav et afkast på -15,70% på denne obligation i det forgangne kvartal. Alle obligationer i førnævnte skema har 3

4 Jan-02 Aug-02 Mar-03 Oct-03 May-04 Dec-04 Jul-05 Feb-06 Sep-06 Apr-07 Nov-07 Jun-08 Jan-09 Aug-09 Mar-10 okt-10 maj-11 dec-11 jul-12 feb-13 sep-13 apr-14 nov-14 jun-15 givet et negativt afkast i 2. kvartal 2015, hvor de korte obligationer har givet de mindst negative afkast, medens de lange obligationer har givet de ringeste afkast. Som det ses af inflationsudviklingen i euroområdet i grafen nedenfor, er inflationen stadig på et meget lavt niveau, men den synes at være på vej op og den seneste prognose fra OECD tyder på, at inflationen i løbet af 2016 vil stige til et niveau omkring 1,5% p.a. Inflationen i Euroområdet 4 % (å/å) Kilde: Eurostat Der er vores vurdering, at renterne var kommet alt for langt ned, hvorfor der ikke skulle meget til at udløse en relativ stor rentestigning på de lange obligationer på meget kort tid. Men er renterne nu på et mere holdbart niveau, eller er der yderligere rentestigninger i horisonten? Dette vil vi behandle senere i Kvartalsrapporten. Valutamarkedet De bedre økonomiske udsigter for Europa har betydet, at euroen har genvundet lidt af den markante svækkelse, der skete i 1. kvartal Således er euroen og DKK i kvartalet blevet styrket med knap 4% over for USD og knap 7% over for JPY. Som det fremgår af skemaet nedenfor, er der ikke ændringer af betydning i den russiske og brasilianske valuta over for DKK, medens den kinesiske valuta har fulgt svækkelsen af USD, og den indiske valuta er faldet med omkring 5,5%. Land Valuta Afkast i DKK i Q Afkast i DKK i 2015 Brasilien BRL 0,62% -6,73% Rusland RUB 0,00% 13,69% Indien INR -5,59% 8,60% Kina CNY -3,95% 8,98% 4

5 Den økonomiske udvikling i 2. kvartal 2015 Europa Den europæiske økonomi fortsatte i både 1. kvartal 2015 og 2. kvartal sit gradvise opsving. Således var den økonomiske vækst i eurozonen på 1,0% p.a. i 1. kvartal 2015 sammenlignet med samme periode året før, og væksten forventes i 2. kvartal at være steget til 1,4% p.a. Vækstfremgangen skyldes i høj grad et stadigt stigende privatforbrug, som har fået god medvind fra den lave oliepris og det lave renteniveau. Det har resulteret i en opjustering af den økonomiske vækst i Europa. Flere økonomer og organisationer, bl.a. den europæiske centralbank (ECB) og OECD, forventer, at den økonomiske vækst i Europa vil stige til 1,5% p.a. i 2015 og med yderligere fremgang i OECD forventer, at den europæisk vækst ved udgangen af 2016 vil nå et niveau omkring 2,25% p.a. Dermed er europæisk økonomi godt på vej imod et gradvist økonomisk opsving. Det europæiske inflationsniveau er fortsat på et meget lavt niveau, idet seneste måling for juni 2015 sammenlignet med juni måned 2014 viste en stigning på 0,2% p.a. og en stigning i kerneinflationen (prisstigninger uden fødevarer og energi) på 0,8% p.a. Inflationen forventes imidlertid at tiltage i slutningen af året og i starten af 2016, hvor faldet i olieprisen i efteråret 2014 ikke længere påvirker inflationstallene. Hertil kommer, at den kraftige eurosvækkelse i slutningen af 2014 og starten af 2015 vil påvirke inflationen i opadgående retning. USA Den økonomiske vækst i den amerikanske økonomi var i 1. kvartal 2015 igen påvirket af en hård vinter. Dertil kom, at der også var en havnestrejke, som forhindrede varer i at blive transporteret frem og tilbage. Begge disse forhold var i kombination med et pænt fald i olierelaterede investeringer med til at trække væksten i den amerikanske økonomi ned til -0,2% p.a. i 1. kvartal 2015 sammenlignet med samme kvartal året før. De 2 første forhold er heldigvis af midlertidig karakter, medens faldet i olieprisen bør få en gavnlig effekt på privatforbruget, idet forbrugerne kan bruge mere af deres disponible indkomst til privatforbrug i stedet for at bruge pengene på opvarmning af boligen og brændstof til bilen. Derfor er det heller ikke overraskende, at der er i de senere måneder er kommet godt gang i privatforbruget. Inflation Kerneinflation Kilde: BLS (Bureau of Labor Statistics) 5

6 Privatforbruget var i maj 2015 faktisk på det højeste niveau i de seneste 6 år! Privatforbruget, som udgør den væsentligste vækstfaktor i den amerikanske økonomi, steg med 3,5% p.a. i maj, hvilket lover godt for den økonomiske vækst i 2. kvartal Den forventes at have været i niveau 2,6% p.a. Der er også i USA en meget lav inflation. Den var i maj 2015 sammenlignet med maj måned 2014 på 0,0% p.a. og på 1,7% p.a. for kerneinflationen. Inflationsniveauet forventes at forblive lavt frem til begyndelsen af 2016, hvor effekten af den lave oliepris ikke længere spiller ind i beregningerne. Den amerikanske centralbank (Fed) har i et stykke tid varmet op til, at den snart skulle til at sætte renten op. Den lave økonomiske vækst i 1. kvartal 2015 har sandsynlig vis givet Fed en del betænkeligheder, hvorfor den har valgt at udskyde den første renteforhøjelse til efter sommerferien. Centralbankdirektøren, Janet Yellen, har meget tydeligt udtalt, at det er den økonomiske udvikling, der afgør om, og hvornår at centralbanken vil sætte renten op. Derfor vil de kommende økonomiske nøgletal for den økonomiske vækst, inflation og arbejdsløshed få en meget afgørende betydning. Japan Den japanske økonomi har vist sig at have været særdeles stærk i 1. kvartal 2015, idet den økonomiske vækst sammenlignet med 1. kvartal 2014 blev på hele 3,9% p.a. Den økonomiske vækst forventes ikke at have været på samme høje niveau i 2. kvartal 2015, idet væksten forventes at være faldet til et niveau omkring 2,0% p.a. Det japanske inflationsniveau er faldet pænt tilbage i de senere måneder, efter at effekten af momsforhøjelsen i april 2014 ikke længere påvirker beregningerne. Seneste måling for inflationen for maj 2015 udviste en inflationsstigning på 0,5% p.a., hvilket er langt fra den japanske centralbanks målsætning om en inflationsstigning på 2,0% p.a. BRIK landene Brasilien Problemerne er fortsat for den brasilianske økonomi i Den økonomiske vækst var i 1. kvartal 2015 sammenlignet med 1. kvartal 2014 på -1,6% p.a., og væksten forventes i 2. kvartal at have været omkring -1,0% p.a. Stigende renter, mistillid til regeringen og en faldende valutakurs er noget, der påvirker privatforbruget negativt. Da budgetunderskuddet samtidig har været stigende, er der blevet indført nedskæringer i det offentlige forbrug, hvilket også er med til at trække den økonomiske vækst ned. Hvis der skal siges noget positivt, har der på det seneste været en fremgang i eksporten, og faldet i den brasilianske valutakurs synes i de seneste 3 måneder at være stoppet. Det kan senere på året være med til at trække den økonomiske vækst op igen. Som følge af den svage valuta har inflationsniveauet været stigende. I maj 2015 viste den sammenlignet med maj måned 2014 en stigning på 8,5% p.a. Det høje inflationsniveau har fået den brasilianske centralbank til at fortsætte med at hæve renten. Den er i alt blevet hævet 15 gange med i alt 6,50% point siden april Den ledende rente er nu på hele 13,75%! Hvis det viser sig, at valutasvækkelsen er stoppet, kan bygen af renteforhøjelser fra den brasilianske centralbank måske også være ovre, hvilket vil være positivt for økonomien. Rusland Den russiske økonomi har det som følge af de vestlige sanktioner og faldet i olieprisen fortsat vanskeligt. Således blev den økonomiske vækst i 1. kvartal 2015 sammenlignet med 1. kvartal 2014 på 6

7 -2,2% p.a. Den økonomiske vækst forventes i 2. kvartal at være aftaget yderligere til et niveau omkring -2,5% p.a. Inflationen har på det seneste været faldende fra et niveau på 16,9% p.a. i marts 2015 til et niveau på 15,8% p.a. i maj 2015 sammenlignet med samme perioder året før. I takt med at den russiske valuta er blevet styrket i 2015 og inflationen nu er aftagende, har den russiske centralbank valgt i 2015 at sænke renten 4 gange. Den ledende rente er nu 11,50% p.a. Yderligere rentefald vil givet vis komme på tale, hvis inflationen fortsætter med at aftage, og valutakursen ikke svækkes. Indien Den økonomiske vækst har i 1. kvartal 2015 og 2. kvartal 2015 forventeligt været på samme niveau omkring de 7,5% p.a. sammenlignet med samme perioder året før. Den økonomiske vækst i Indien forventes at forblive på et relativt højt niveau gennem 2015, idet såvel virksomheders som de offentlige investeringer forventes at være stigende. Inflationen er for maj måned 2015 sammenlignet med maj 2014 faldet til 5,7% p.a.. Det er for Indien et lavt niveau, hvilket i anden kvartal har fået den indiske centralbank til at sænke renten med 0,25% point til aktuelt 7,25%. Kina Væksten i den kinesiske økonomi faldt i 1. kvartal 2015 sammenlignet med samme periode året før til 7% p.a., og den økonomiske vækst forventes at være aftaget en anelse til et niveau omkring 6,9% p.a. i 2. kvartal. Den kinesiske økonomi er i fuld gang med en omstillingsproces fra at have været verdens produktionssted til at blive en forbrugs- og serviceøkonomi. I denne proces er det naturligt, at landets vækstrater gradvist vil aftage i de kommende år, men kunsten bliver at styre udviklingen, så væksten ikke aftager for hurtigt. Inflationen befinder sig på et meget lavt niveau, idet seneste måling for maj 2015 sammenlignet med maj 2014 viser en stigning på blot 1,4% p.a. Det er et stykke fra centralbankens målsætning omkring et inflationsniveau på 3,0% p.a. Derfor er det heller ikke overraskende, at den kinesiske centralbank, i takt med at den økonomiske vækst er aftaget, har valgt at sænke renten til aktuelt 2,0% for den 1 årige indlånsrente, samtidig med at kravet til bankernes reserver er nedsat. Alt sammen er dette med til at understøtte den økonomiske vækst i Kina. Samlet omkring den økonomiske udvikling i 2. kvartal 2015 Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal kommet godt tilbage. Europæisk økonomi synes at fortsætte det gradvise opsving godt hjulpet af den svage euro, lave oliepris og QE programmet fra ECB. Væksten i den japanske økonomi synes også at holde sig på et fornuftigt niveau, medens væksten i BRIK landene generelt har været skuffende. 7

8 Forventninger Økonomiske nøgletal 2014r 2015e 2016e Region BNP Vækst Inflation BNP Vækst Inflation BNP Vækst Inflation USA 2,40% 1,60% 2,60% 0,40% 2,80% 2,00% Euroland 0,90% 0,40% 1,80% 0,40% 2,30% 1,70% Japan 0,00% 2,40% 1,00% 1,00% 1,20% 1,00% Danmark 1,10% 0,60% 1,70% 0,70% 2,20% 1,70% Brasilien 0,00% 6,30% -1,00% 7,50% 1,00% 6,00% Rusland 0,60% 7,80% -3,70% 12,00% 1,00% 8,00% Indien 7,00% 6,70% 7,30% 5,50% 7,50% 6,00% Kina 7,40% 2,00% 6,80% 1,40% 6,50% 2,00% Kilde: Dansk FI Økonomi Af nedenstående graf fra OECD (organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling), fremgår det, at den økonomiske vækst i hele verden (den grønne linje) har ligget fladt fra , men forventes at accelerere i Tidligere forventede OECD, at dette allerede ville ske i fra 2015, men som følge af, at den amerikanske økonomi blev ramt af tilbagegang i 1. kvartal 2015, forventes fremgangen i verdensøkonomien nu først rigtig at ske i Den forventes dog gradvist at tiltage på kvartalsbasis gennem den resterende del af Det skyldes virkningen af et stigende privatforbrug, som understøttes af den lave oliepris og et lavt renteniveau. Den økonomiske vækst i Tyskland (blå linje) og hele Euroland (røde linje) er interessant. Her ses det tydeligt, at den europæiske økonomi siden 2012/13 er i gang med et gradvist økonomisk opsving, og det forventes at væksten vil stige til over 2% p.a. i Det vil faktisk, set over hele perioden, være en pæn økonomisk vækst. Europæisk økonomi er således godt på vej mod et mere normaliseret vækstniveau. Årlig vækst ifølge OECD Tyskland Euroland Verden 8

9 Hvad betyder Grækenland for investeringsstrategien? Der har i den senere tid været meget fokus på, hvorvidt Grækenland vil og kan overholde sine betalinger og forblive i Eurozonen. Det har sat sine præg på de finansielle markeder, hvor frygten for en græsk statsbankerot og efterfølgende exit fra euroen til tider har resulteret i pæne kursfald på aktiemarkederne. Når vi ser nøgternt på Grækenland, så er det første, som slår os, at landet har en gæld på 180% af BNP og er bundet til euroen, hvilket gør, at de ikke bare kan devaluere sig ud af problemerne. Derfor er det højst usandsynligt, at de nogensinde kommer til at betale hele deres gæld tilbage. Derfor vil en restrukturering af gælden være helt naturlig, hvilket IMF også selv har lagt op til. Nu forholder det sig heldigvis således, at den græske gæld i høj grad siden 2011 er blevet flyttet fra de europæiske banker til de europæiske stater, hvorfor en gældsrestrukturering kun vil have en begrænset effekt på det finansielle system i Europa, men den vil i stedet blive betalt af de europæiske skatteydere. Derfor taler flere økonomer også om, at de tidligere hjælpepakker til Grækenland i høj grad har været lavet for at hjælpe de europæiske banker, hvilket nok også er en del af sandheden. Hvis Grækenland ender med at blive smidt ud af euroen, er det således vores vurdering, at det kun vil have en begrænset og kortvarig effekt på det finansielle system og de finansielle markeder. Vi tror dog på, at der opnås en aftale med Grækenland inden længe, men for at grækerne kan få en mere holdbar hjælpepakke fra EU og IMF, som også indeholder den nødvendige gældssanering, vil EU og IMF have en aftale, hvor de græske pensions- og skatteforhold bliver bragt mere på linje med de øvrige europæiske lande, idet EU og IMF skal kunne forsvare en gældseftergivelse. Situationen i Grækenland får os således ikke til at ændre på investeringsstrategien. Hvad betyder de bedre økonomiske udsigter for Europa? Mens den græske syge ifølge vores vurdering således bliver af kort varighed, er det langt mere vigtigt at se på de mulige konsekvenser af de forbedrede økonomiske udsigter for Europa jf. foranstående om de forventede vækstudsigter fra OECD omkring en mere normaliseret økonomisk vækst i Europa, bl.a. godt trukket af et stigende privatforbrug. Dette er også blevet underbygget i de seneste detailhandelstal for europæisk økonomi, samt af de seneste europæiske PMI tal (indkøbschefernes forventninger til den økonomiske udvikling), som var de mest optimistiske i de seneste 4 år. I takt med at den europæiske økonomi nærmer sig et mere normaliseret vækstniveau, vil det også være naturligt, at både inflation og renteniveau nærmer sig nogle mere normaliserede niveauer. I lyset af inflationsudviklingen samt udviklingen i den 10 årige tyske statsrente og den 30 årige danske realkreditrente i nedenstående grafer siden 2010, vil det ikke være overraskende for os, hvis inflationen i løbet af 2016 vil stige til i nærheden af de 2,0% p.a., forudsat at den økonomiske udvikling bliver som forventet. Det vil sandsynligvis også betyde, at renterne vil stige til et mere normaliseret niveau i omegnen 2-3% for den tyske 10 årige rente og 4-5% for den danske 30 årige byggerente, men det vil selvfølgelig afhænge af, hvorvidt den økonomiske udvikling i Europa udvikler sig som forventet. Derfor er det vores vurdering, at der er udsigt til yderligere rentestigninger på obligationsmarkedet, og dermed kursfald på de lange obligationer, når situationen i Grækenland har fundet en løsning, og det bliver mere tydeligt, at der er et økonomisk opsving på vej i den europæiske økonomi. 9

10 Jan-10 jun-10 nov-10 apr-11 sep-11 feb-12 jul-12 dec-12 maj-13 okt-13 mar-14 aug-14 jan-15 jun-15 jan-10 jun-10 nov-10 apr-11 sep-11 feb-12 jul-12 dec-12 maj-13 okt-13 mar-14 aug-14 jan-15 jun-15 Renteudvikling Dansk 30-årig realkredit Tysk 10-årig stat Inflationen i Euroområdet 4 % (å/å) En stigende økonomisk aktivitet i Europa som bl.a. er drevet af et stigende privatforbrug, hvilket også forventes at være tilfældet i USA, vil alt andet lige favorisere en investering i forbrugsrelaterede 10

11 selskaber, og det vil generelt favorisere aktieinvesteringer. Dog skal investor være opmærksom på, at skulle renterne stige (for) hurtigt og kraftigt på kort tid, kan det få en negativ påvirkning på aktiemarkedet. Det fik vi en forsmag på i 2. kvartal Imidlertid er det vores forventning, at denne påvirkning kun vil være af midlertidig karakter, hvis rentestigningen ikke bliver kraftigere end som beskrevet ovenfor. De bedre økonomiske udsigter i Europa, gør at investorer sandsynligvis skal indstille sig på et stigende og dermed højere renteniveau. Det betyder, at investor skal undgå for mange lange obligationer i sin portefølje. Som husejer er det til gengæld værd at overveje, at have en 30 årig fastforrentet belåning i sin bolig. Aktieinvesteringer vil generelt være at foretrække og i særdeleshed forbrugsrelaterede selskaber, men på den korte bane kan der komme lidt uro på aktiemarkedet, hvis renten stiger meget kraftigt på kort tid, men denne uro forventes kun at blive af kortere varighed, hvis renteniveauet stabiliserer sig omkring de 2-3% for den 10 årige tyske- og danske statsrente samt 4-5% for den 30 årige danske byggerente. Aktier Med udsigt til en stigende økonomisk vækst i verdensøkonomien godt trukket af et stigende privatforbrug i såvel USA som Europa, vil denne udvikling virke understøttende for en investering i aktier og i særdeleshed i forbrugsrelaterede aktier. Den eneste betænkelighed ved dette er, at aktierne jf. nedenstående graf er prisfastsat til den dyre side. Kilde: Factset.com Grafen viser, hvilket PE niveau (price earning - angiver hvad investor betaler for 1 kr. overskud), de amerikanske selskaber i S&P 500 indekset handles til ud fra den indtjening, som analytikerne forventer, at selskaberne vil realisere i de kommende 12 måneder. Dette tal benævnes forward 12-månders PE niveau. Jo lavere dette tal er, desto billigere er aktierne og omvendt. Den grå vandrette stiplede linjer illustrerer, hvad de amerikanske S&P 500 selskaber i gennemsnit er blevet handlet til i de seneste 10 år. Den stiplede grønne linje illustrerer tilsvarende, hvad selskaberne i de seneste 5 år i gennemsnit er blevet handlet til. Som det fremgår af figuren, handles de amerikanske aktier aktuelt til en forward 12 11

12 måneders PE værdi på 16,7, hvilket er en del over gennemsnittet for de seneste 5-10 år. Som det ses af grafen er aktierne blevet en del dyrere siden medio 2012, i takt med at renterne løbende faldt på obligationsmarkedet. Når renterne bevæger sig op igen på obligationsmarkedet, vil det sandsynligvis også betyde, at investorerne ikke længere vil betale så høj en pris for aktierne. Det kan lægge en dæmper på kursudviklingen på aktiemarkedet, men heldigvis vil de bedre økonomiske udsigter sandsynligvis også betyde, at indtjeningen i selskaberne vil stige, hvilket vil være med til at gøre aktierne billigere målt på P/E niveauet. De fremtidige kursstigninger på aktiemarkedet skal således sandsynligvis komme via en stigende selskabsindtjening, idet den forventede rentestigning sandsynligvis vil få investorerne til at kræve et lavere P/E niveau på deres aktieinvesteringer. Den højere værdiansættelse betyder, at der er mindre plads til negative overraskelser. Vi foretrækker fortsat selskaber, som har en høj grad af forudsigelighed i deres indtjening. Desuden har vi en øget fokus på forbrugsrelaterede selskaber, idet faldet i olieprisen og rentefaldet har betydet, at der er skabt en større disponibel indkomst til øvrigt forbrug. Obligationer Med udsigt til et fortsat opsving i den økonomiske vækst i den europæiske økonomi, er det vores vurdering, at der er udsigt til yderligere rentestigninger på obligationsmarkedet, og dermed kursfald på de lange obligationer, når situationen i Grækenland har fundet en løsning. På den baggrund skal investor undgå at have for mange, lange obligationer i porteføljen, og skal i stedet fokusere på at have en overvægt af korte/variable obligationer, alternativt kontanter, i porteføljen. Når renten er steget tilpas meget, kan disse med fordel omlægges til lange/mellemlange obligationer med en højere effektiv rente. Herudover er vi fortsat af den opfattelse, at det er attraktivt at have en vis andel placeret i Højrentelande i lokalvaluta. 3. juli 2015 Dansk Formue- & Investeringspleje A/S Fondsmæglerselskab Nærværende kvartalsrapport kan ikke erstatte den rådgivning, der gives i Dansk Formue- & Investeringspleje A/S, Fondsmæglerselskab. Rapporten er således ikke en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer. Selskabet påtager sig heller ikke noget ansvar for rapportens rigtighed eller fuldkommenhed, selvom rapporten naturligvis er søgt sikret et korrekt og retvisende indhold. Selskabet påtager sig ikke noget ansvar for eventuelle tab, der følger af værdipapirhandler foretaget på baggrund af kvartalsrapporten. Citeres der fra kvartalsrapporten, skal dette ske med kildeangivelse og udarbejdelsesdato. Dansk Formue- & Investeringspleje A/S, Fondsmæglerselskab Telefon Roskilde Vejle - Aarhus 12

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Samlet set har verdensøkonomien i 1. kvartal sandsynligvis oplevet et fald i vækstniveauet som følge af en meget lav økonomisk vækst i USA. USA

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2015 Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Verdensøkonomien har tabt en anelse styrke i det forgangne kvartal, primært som følge af en lidt lavere vækst i USA, men verdensøkonomien forventes

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 RESUME Økonomiske udsigter Mens den amerikanske økonomi ser ud til at have genvundet en pæn styrke i løbet af 2. kvartal 2014, har både den kinesiske, indiske og europæiske

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Amerikansk økonomi synes fortsat at køre i et fornuftigt tempo, medens økonomien i Europa fortsætter sit gradvise opsving. Væksttempoet i den

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 RESUME Økonomiske udsigter 4. kvartal 2014 har været endnu et kvartal, hvor den økonomiske vækst i verdensøkonomien samlet set er foregået i et behersket tempo. Der er dog

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2016

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2016 Kvartalsrapport 4. kvartal 2016 RESUME Økonomiske udsigter Til trods for både et overraskende resultat af Brexit afstemningen i juni samt det amerikanske præsidentvalg i november 2016, har den økonomiske

Læs mere

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007 Udvikling i 3. kvartal 2007 Aktieindeks Værdi Værdi 29.06.07 28.09.07 Ændring i 3.kvt. Afkast i 3.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 476,08 485,83 9,75 2,05% 14,74% OMX

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2011

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2011 Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 RESUME Økonomiske udsigter Den økonomiske vækst har i 1. kvartal 2011 ligget på et relativt højt niveau, men inflationen er ved at blive en udfordring. Dette er specielt

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016 Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 RESUME Økonomiske udsigter De fleste udviklede økonomier fik en lidt lavere økonomisk vækst i både 2. og 3. kvartal 2016 sammenlignet med de samme kvartaler året før, mens

Læs mere

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2009

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2009 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2009 Aktieindeks Udvikling i 2. kvartal 2009 Værdi Værdi Ændring i 31.03.09 30.06.09 2.kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 207,29 259,41 52,12 25,14% 13,79% OMX C20*

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2017

Kvartalsrapport 1. kvartal 2017 Kvartalsrapport 1. kvartal 2017 RESUME Økonomiske udsigter Der har ikke været de store overraskelser i den økonomiske udvikling i løbet af 1. kvartal 2017. Der tegner sig fortsat et billede af en verdensøkonomi,

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Udvikling i 1. kvartal 2008. Værdi Værdi

Udvikling i 1. kvartal 2008. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 Aktieindeks Udvikling i 1. kvartal 2008 Værdi Værdi 31.12.07 31.03.08 Ændring i 1.kvt. Afkast i 1.kvt. Afkast i 2008 OMX CPH* 446,69 405,55-41,14-9,21% -9,21%

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2012 Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 RESUME Økonomiske udsigter Vækstopbremsningen har i kvartalet været større end forventet i Emerging Markets, og specielt er udviklingen i Kina foruroligende. Hvis ikke landet

Læs mere

Udvikling i 4. kvartal 2008

Udvikling i 4. kvartal 2008 DANSK Kvartalsrapport for 4. kvartal 2008 Aktieindeks Værdi Udvikling i 4. kvartal 2008 Værdi 30.09.08 31.12.08 Ændring i 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2008 OMX CPH* 324,48 227,98-96,50-29,74% -48,96%

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2010 Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 RESUME Økonomiske udsigter Væksten i verdensøkonomien er fortsat i gang med at aftage. Og på grund af risiko for overophedning i Emerging Markets skal vi i den vestlige

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2013 Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 RESUME Økonomiske udsigter Der har i 4. kvartal generelt ikke været de store overraskelser i den økonomiske udvikling. Det er næsten samme sang som i det foregående kvartal,

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 Økonomiske udsigter RESUME Det er fortsat vores vurdering, at de fleste lande i 1. og 2. kvartal vil opleve pæne økonomiske vækstrater bl.a. fordi sammenligningstallene

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 RESUME Økonomiske Udsigter Verdensøkonomien har i 2. kvartal 2010 og samlet for 1. halvår af 2010 udviklet sig bedre end forventet, men det er i den vestlige verden sket

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Udvikling i 1. kvartal 2009. Værdi Værdi OMX CPH* 227,98 207,29-20,69-9,08% -9,08% OMX C20* 247,72 228,36-19,36-7,82% -7,82%

Udvikling i 1. kvartal 2009. Værdi Værdi OMX CPH* 227,98 207,29-20,69-9,08% -9,08% OMX C20* 247,72 228,36-19,36-7,82% -7,82% DANSK Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 Udvikling i 1. kvartal 2009 Værdi Værdi Aktieindeks 31.12.08 31.03.09 Ændring i 1.kvt. Afkast i 1.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 227,98 207,29-20,69-9,08% -9,08%

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 1. kvartal 2007 Værdi Værdi 29.12. 30.03.07 Ændring i 1.kvt. Afkast i 1.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 423,43 443,92 20,49 4,84% 4,84% OMX C20*

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 RESUME Økonomiske udsigter Der har i de fleste lande og i særdeleshed i BRIK landene i løbet af 2. kvartal 2012 været en større opbremsning i den økonomiske vækst end forventet.

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2011

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2011 Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 RESUME Økonomiske udsigter OECD s leading indicators, som historisk har været en meget god indikator for, hvilken retning verdensøkonomien udvikler sig i, indikerer, at

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2010 Kvartalsrapport 4. kvartal 2010 Økonomiske udsigter RESUME Den økonomiske vækst har i 4. kvartal 2010 stort set udviklet sig som forventet, men der er i flere lande tegn på, at stigende fødevare- og råvarepriser

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 RESUME Økonomiske udsigter Den økonomiske vækst har, selvom der på det seneste spores fremgang, generelt været skuffende i 3. kvartal 2012. Udviklingen på det vigtige amerikanske

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 RESUME Økonomiske udsigter Den økonomiske vækst i USA forventes som følge af den hårde amerikanske vinter og en lageropbygning hos virksomhederne i de forgangne kvartaler

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 RESUME Økonomiske udsigter Vi er stadig vidne til et uens og svagt opsving i verdensøkonomien. Således ser den amerikanske økonomi fortsat ud til at fortsætte sin gradvise

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 RESUME Økonomiske udsigter Der er ikke noget som tyder på, at vi på nuværende tidspunkt står over for et langvarigt økonomisk opsving i verdensøkonomien, men det kan være,

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48 HP Hedge august 2009 I august sluttede indre værdi 104,48, hvilket er all time high, og det betyder at afkastet i august var 3,82%. Siden årets start har afdelingen genereret et afkast på 38,26%, hvilket

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2009

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2009 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2009 Aktieindeks Udvikling i 3. kvartal 2009 Værdi Værdi Ændring i 30.06.09 30.09.09 3.kvt. Afkast i 3.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 259,41 297,96 38,55 14,86% 30,70% OMX C20*

Læs mere

Kvartalsrapport 3. kvartal 2017

Kvartalsrapport 3. kvartal 2017 Kvartalsrapport 3. kvartal 2017 RESUME Økonomiske udsigter Der har i 3. kvartal 2017 været lidt mere gang i både den europæiske og japanske økonomi end hidtil antaget, mens den amerikanske økonomi sandsynligvis

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Udvikling i 4. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 4. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 4. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 4. kvartal 2007 Værdi Værdi 28.09.07 31.12.07 Ændring i 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 485,83 446,69-39,14-8,06% 5,49% OMX

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! Nyhedsbrev Kbh. 6. jan. 2016 Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Udvikling i 2. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 2. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 2. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 2. kvartal 2007 Værdi Værdi 30.03.07 29.06.07 Ændring i 2.kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 443,92 476,08 32,16 7,24% 12,43%

Læs mere

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer!

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Nyhedsbrev Kbh. 3. okt 2017 Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Den positive økonomiske udvikling var understøttende for aktiemarkederne, der gav pæne stigninger i september. Dollaren

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Aktieindeks Udvikling i 4 kvartal 2009 Værdi Værdi Ændring i 30.09.09 31.12.09 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 297,96 301,26 3,30 1,11% 32,14% OMX C20*

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA februar 015 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Brasiliens BNP-vækst var beskedne 0,1% i 3. kvartal 014,

Læs mere

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger!

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! Nyhedsbrev Kbh. 5. sep. 2016 Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! August måned blev en fornuftig og mindre begivenhedsrig måned domineret af mindre aktiestigninger

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2011

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2011 Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 RESUME Økonomiske udsigter Den økonomiske vækst i Europa er hen over året aftaget. Og de sydeuropæiske gældsproblemer er ved at udvikle sig til et mareridt - også for den

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

Vækst i en turbulent verdensøkonomi

Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 1 Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 2 Den globale økonomi Markant forværrede vækstudsigter Europæisk gældskrise afgørende for udsigterne men også gældskrise i USA Dyb global recession kan

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

Markedskommentar februar: Blød landing efter hård medfart!

Markedskommentar februar: Blød landing efter hård medfart! Nyhedsbrev Kbh. 2. mar. 2016 Markedskommentar februar: Blød landing efter hård medfart! Februar blev en urolig måned på aktiemarkederne. En vending i slutningen af måneden gjorde dog, at vores 3 afdelinger

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld Konjunktur / Politik 21-09-2017 1 USA Amerikansk økonomi påvirkes kun midlertidigt af orkanerne Amerikansk økonomi vil formentlig opleve en midlertidig afmatning i tredje kvartal som følge af orkanerne,

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Tema: Hvornår stiger obligationsrenterne?

Tema: Hvornår stiger obligationsrenterne? Tema: Hvornår stiger obligationsrenterne? 17. juni 2014 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Ved årets begyndelse ventede

Læs mere

Udvikling i 2. kvartal 2008. Værdi Værdi

Udvikling i 2. kvartal 2008. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 Aktieindeks Udvikling i 2. kvartal 2008 Værdi Værdi 31.03.08 30.06.08 Ændring i 2.kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2008 OMX CPH* 405,55 392,94-12,61-3,11% -12,03%

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Aktiemarkedet efter finanskrisen. Direktør Søren Astrup Formuepleje

Aktiemarkedet efter finanskrisen. Direktør Søren Astrup Formuepleje Aktiemarkedet efter finanskrisen Direktør Søren Astrup Formuepleje Danske aktier: - hvorfor blev 2009 godt? 2008 burde indtræffe én gang på 200 år (100/0,5) 14 12 Fordeling af aktieafkast i Danmark 1925-2009

Læs mere

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP Finansuro sætter rentestigninger på midlertidig pause Dette er en investeringsanalyse 2014 har budt på den længe ventede konsolidering på aktiemarkedet til dels udløst af uro på emerging markets (EM).

Læs mere

Big Picture 4. kvartal 2014

Big Picture 4. kvartal 2014 Big Picture 4. kvartal 2014 Jeppe Christiansen CEO November 2014 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere