INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 2. kvartal Tema: 7 fordele for USA. Kunsten at vælge fra

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 2. kvartal 2012. Tema: 7 fordele for USA. Kunsten at vælge fra"

Transkript

1 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 2. kvartal 2012 Tema: 7 fordele for USA Kunsten at vælge fra

2 Indholdsfortegnelse Leder 3 7 fordele for USA 4 Globale Aktier 10 Globale Aktier SRI-AK 13 Europa 15 Danske Aktier 18 Østeuropa 21 Asien 24 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide 27

3 Leder Kære investor Med turbulens i Europa faldt aktiemarkederne i 2. kvartal. Det var problemerne i Grækenland og Spanien, som var i centrum. Det lykkedes dog afdeling Globale Aktier, søsterafdelingen Globale Aktier SRI-AK og afdeling Asien gennem en god aktieudvælgelse at skabe positive afkast i kvartalet. I indeværende år har alle foreningens afdelinger fortsat positive afkast oven på de pæne afkast i 1. kvartal. For foreningens medlemmer er det ligeledes opmuntrende at se, at alle foreningens afdelinger i år har skabt afkast, som er bedre end markedsafkastene. Særligt godt er det gået for afdeling Asien, som med et afkast på 15,4% ligger godt foran det asiatiske indeks, som er steget 8,4%. Globale Aktier, foreningens største afdeling, har også skabt et pænt afkast på 9,7% i år, hvilket er et merafkast på 1,6%-point i forhold til markedet. Afdeling Globale Aktier har i øvrigt over de seneste 12 måneder gennemført en markant omlægning af investeringerne med større eksponering til den amerikanske økonomi. Selskabernes samlede omsætning i USA er således øget fra 24% til 34%. Vi har lavet dette skifte, da vi tror, at USA vil gøre det godt over de næste tre til fem år. I temaartiklen denne gang identificerer vi 7 vigtige faktorer, som forklarer vores positive syn på den amerikanske økonomi og på aktier med eksponering til den indenlandske efterspørgsel. Vi tror, at dette vil være et centralt tema for en god afkastudvikling for medlemmerne i afdeling Globale Aktier i de kommende år. Du kan læse mere om investeringsstrategien og afkastudviklingen i de enkelte afdelinger på afdelingssiderne. Som altid er du velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til Carnegie WorldWide, om hvorledes vi kan hjælpe dig med dine investeringsovervejelser. Med ønsket om en god sommer Bo Knudsen Tim Kristiansen Resultat 2. kvartal 2012 samt halvåret Afdeling Afkast Benchmark Afkast Benchmark 2. kvt. 2. kvt. 06/ /2012 Globale Aktier 1,1% -1,0% 9,7% 8,1% Globale Aktier SRI-AK* 0,6% -1,0% 8,8% 8,1% Europa -3,7% -3,0% 5,3% 4,8% Danske Aktier -3,4% -2,9% 11,6% 10,8% Østeuropa -7,8% -7,2% 8,5% 6,8% Asien 1,0% -2,3% 15,4% 8,4% Carnegie WorldWide - Leder 3

4 7 fordele for USA Af adm. direktør og porteføljeforvalter Bo Knudsen Der findes 7 væsentlige langsigtede positive faktorer, som understøtter vækst i USA de kommende tre til fem år. Disse faktorer gennemgås i det følgende. Når vi foretager ændringer i vores porteføljer, er det typisk efter både makroøkonomiske og selskabsspecifikke overvejel ser. Vores mere positive syn på USA i forhold til resten af verden har været med til at initiere køb af amerikanske selskaber, som længe har været under observation, og som har særligt interessante forhold, vi lægger vægt på. Fokus i denne temaartikel er kun i mindre grad at berøre de aktiespecifikke forhold og mere at fokusere på makrofaktorerne. Den samlede omsætning i USA, som selskaberne i afdeling Globale Aktier har, er således justeret op fra 24% til 35% over de seneste 12 måneder beregnet som summen af de enkelte selskabers eksponering i de forskellige geografier, som vist i figur 1. Figur 1: Ændring i geografisk eksponering over tid CWW: selskabernes eksponering i % ikke noget alternativ til USD, og det er lige nu svært at se et farbart alternativ med den konstitutionelle usikkerhed omkring EUR og meget lange udsigter omkring konvertibilitet og frit flow af den kinesiske RMB. Samtidig er verden i underskud af såkaldte sikre aktiver. Som figur 2 viser, udgjorde sikre aktiver 37% af verdens BNP før finanskrisen, mens sikre aktiver i dag udgør 18%. Samtidig har finanskrisen øget efterspørgslen efter såkaldte sikre aktiver. Det garanterer en stærk efterspørgsel efter dollaraktiver med en mulighed for at låne kapital til en negativ realrente for den amerikanske stat. Figur 2: Sikre aktiver % Realkredit USA Statsgæld Italien og Spanien Statsgæld Tyskland og Frankrig Statsgæld USA Statsgæld Tyskland og Frankrig Statsgæld USA ,9% ,1% Sikre aktiver i % af verdens BNP Kilde: Federal Reserve, Haver Analytics, Barclays Capital Nordamerika Europa Japan Kilde: Bloomberg, årsrapporter samt skøn 1. Reservevaluta Det er en stor fordel at være verdens ubetingede reservevaluta og det sikre aktiv, når man har brug for at føre en aggressiv pengepolitik og trykke penge. Der findes i dag Asien Pacific Latinamerika Afrika & Mellemøsten 2. Sund gældsnedbringelse (deleveraging) Vi har gennem længere tid stillet os selv spørgsmålet: hvor lang tid skal det tage, før den samlede offentlige og private gæld i USA når et tilstrækkeligt lavt niveau, således at det ikke udgør en negativ faktor for vækst og indtjening? Gælden befinder sig på et særdeles højt niveau, og det vil tage en årrække at nedbringe gælden i forhold til BNP til et historisk gennemsnit. Et mere konstruktivt spørgsmål at stille os selv er: bevæger den samlede gæld i forhold til økonomiens størrelse sig i den rigtige eller i den forkerte retning? Svaret på dette spørgsmål er med stor sandsynlighed, at det bevæger sig i den rigtige retning i de kommende år. Vi ser, at den nominelle vækst i det amerikanske samfund kan vokse med 4-5%, hvor realvæksten, drevet af vækst i befolkning 4 Carnegie WorldWide - Tema

5 og produktivitet stiger med ca. 2%, og inflationen stiger med 2-3%. Dette vækstscenarie kræver naturligvis en sikker og ekspansiv pengepolitisk hånd, og indtil videre har den ekspansive pengepolitik været håndteret ganske elegant af Bernanke trods mange kritiske røster. Den amerikanske stat låner i dag penge over 10 år til 1,6%, og større dele af den private sektor kan låne til renter, der ligger under den nominelle vækst, særligt som følge af amerikanske aktivers status som sikre, som beskrevet under punkt 1. Dermed sker der en nedbringelse af gæld i forhold til økonomiens størrelse over tid, idet den nominelle vækstrate er højere end refinansieringsrenten. Nedbringelse af gæld gennem konkurser og afskrivninger samt gældseftergivelse har mange negative følgevirkninger og fører typisk til en dårligt håndteret og usund gældsnedbring else. Et mere kompliceret gældsnedbringelsesforløb skal pågå i Europa over de kommende år. Kompleksiteten består i sidste ende i, at en løsning formentlig kræver afgivelse af suverænitet og accept af gældsforpligtigelser på tværs af landegrænser en tung proces. Den amerikanske banksektor har været igennem en omfattende rekapitalisering og er kommet længere i denne proces i forhold til det europæiske banksystem. Figur 3 viser udviklingen i udlån til virksomhedssektoren i forhold til økonomiens størrelse. Den amerikanske stat låner i dag penge over 10 år til 1,6%, og større dele af den private sektor kan låne til renter, der ligger under den nominelle vækst. Dermed sker der en nedbringelse af gæld i forhold til økonomiens størrelse over tid. en stigning i udlån på 2% rammes trend niveau i 2015, mens yderligere 4 år med en sådan vækstrate vil lede til gæld i forhold til BNP på niveau med Gældsnedbringelsen bevæger sig med stor sandsynlighed i den rigtige retning for USA. 3. Skifergas (shale gas) Den nye fracking teknologi i olie- og gassektoren har ændret energisituationen i USA totalt. Vi forventer ikke nødvendigvis, at USA bliver selvforsynende på energiområdet, men USA bevæger sig med stor sikkerhed i en positiv retning med særligt enorme tilgængelige gasreserver for generationer af Figur 3: Erhvervsudlån i USA i % af BNP % Banksektorens erhvervsudlån Kilde: Bloomberg Gælden voksede for kraftigt og er nu på vej ned til et mere holdbart niveau. Med en vækst i nominel BNP på 4,5% og Carnegie WorldWide - Tema 5

6 amerikanere. Vi ser en større grad af selvforsyning af energi med langsigtet positiv effekt på betalingsbalance og USD og med langsigtet positiv effekt på samlet aktivitet, investeringer og beskæftigelse. USA kunne etablere en langsigtet national plan med en højere grad af udnyttelse af gasreserverne hvor gas i højere grad bruges i både el-produktion og i transportsektoren i en mere miljøvenlig fremtidsvision. Selv uden en sådan plan vil USA i højere grad udnytte den bedre adgang til egne, ikke tidligere tilgængelige energireserver. Der er åbenbare direkte fordele for selskaber inden for produktionsindustrien, som bruger naturgas som væsentlig inputfaktor, som eksempelvis dele af kemisektoren. El-selskaberne har foretaget et historisk skifte i retning af naturgas, som det fremgår af figur 4 med en stigning på 40% i el-produktionen fra naturgas i forhold til for et år siden. 4. Innovationslederskab inden for teknologi Den virtuelle verden vokser i betydning i forhold til den verden, vi umiddelbart kan se og røre. Der findes en række selskaber, som har gjort det lettere at få adgang til denne fascinerende verden. Amerikanske selskaber som Apple, Google og Facebook spiller en afgørende rolle og fremstår som rollemodeller for nye opstartsvirksomheder. Disse succeshistorier giver inspiration og kapital til næste generation af internetvirksomheder. Billigere adgang til energi understøtter etablering af produktion i USA, og en fornyet vækst og investeringer i særligt den indenlandske produktionsindustri er et sandsynligt scenarie. Figur 4: USA: El-produktion fra naturgas % % Dec Jun 08 Dec 08 Jun 09 Dec 09 Jun 10 Dec 10 Jun 11 Dec 11 El-produktion fra naturgas i % af totalproduktion (venstre akse) Årlig ændring i % af el-produktionen fra naturgas (højre akse) Kilde: Barclays Capital, Bloomberg USA har en stærk venture- og private equity kultur, hvor opstartsvirksomheder kan få adgang til risikovillig kapital, og derfor har landet alle muligheder for at bygge videre på det innovationslederskab, som USA har i dag inden for et af de stærkeste vækstområder på kloden. Samtidig er der fortsat en kultur i USA, hvor entrepenører fejres som helte, og hvor de ledende entrepenører blandt teknologiselskaberne de senere år nyder en enorm og altovervejende positiv mediebevågenhed. Den amerikanske drøm er fortsat i høj grad i live. Nye jobs skabes i mindre grad gennem vækst i eksisterende selskaber, og i højere grad gennem opstart af nye selskaber. Succes avler succes og netværkseffekten skaber jobs og vækst i særligt USA, hvor det store hjemmemarked giver mulighed for at skabe en kritisk masse og eksportere succeser til resten af verden. Billigere energi vil alt andet lige lede til en stærkere indenlandsk produktionsindustri. Samtidig har de stigende lønninger i Asien mindsket forskellen til lønninger i produktionsindustrien i det amerikanske samfund. Billigere adgang til energi understøtter etablering af produktion i USA, og en fornyet vækst og investeringer i særligt den indenlandske produktionsindustri er et sandsynligt scenarie. 5. Profitabilitet og shareholder value Figur 5 viser, at amerikanske selskaber har en høj grad af profitabilitet særligt i sammenligning med japanske selskaber en af de væsentligste fordele for USA i forhold til Japan. Amerikanske og til dels europæiske selskaber har justeret deres forretningsmodeller og søgt marginmaksimering frem for salgsmaksimering. Outsourcing til Asien har muliggjort denne udvikling, hvor asiatiske selskaber i højere grad har søgt volumenfremgang. De forbedrede marginer og det stærke frie cash flow skaber mulighed for geninvestering i vækst. Alternativt kan virksomheder beslutte sig for 6 Carnegie WorldWide - Tema

7 Figur 5: Virksomheders overskud som % af BNP % af BNP Japanske virksomheder Amerikanske virksomheder Kilde: Deutsche Bank at betale dividende eller købe aktier tilbage og derved typisk sikre en mere disciplineret brug af cash flow. Figur 6 viser, at den virkelige efterspørgselsfaktor efter aktier de seneste par år i USA er selskaberne selv. USA er her i særklasse i forhold til at behandle aktionærer med respekt, selvom de ledende selskaber i særligt Europa har forbedret sig markant i denne retning. 6. Demografi Den amerikanske immigrationspolitik trænger til en revision. Juni-artiklen i Time Magazine We are Americans bevidner de udestående problemer, hvor 11,5 mio. illegale indvandrere (59% fra Mexico) står i en meget uklar situation. Men faktum er fortsat, at har du midler, særlige kvalifikationer og en arbejdsgiver, der vil ansætte dig, er der ingen problemer med at få et green card og på sigt et statsborgerskab. USA vil fortsat tiltrække risikotagere, som forfølger den amerikanske drøm. Der er masser af vækst og muligheder i Kina og andre dele af emerging markets, men desværre også fortsat et usikkert retssystem og manglende beskyttelse af personlige rettigheder. Det amerikanske visaprogram EB-5 modtog et rekordhøjt antal kinesiske ansøgninger (1.675) i det første kvartal af Programmet giver et green card til udlændinge, som investerer mindst USD, og derved skaber 10 jobs eller mere. Trods den svage immigrationspolitik viser figur 7, at der fortsat er et solidt flow af legal indvandring til USA. Figur 6: Aktietilbagekøb, dividender og flows i USA Mia. USD (årligt i perioden) Aktietilbagekøb Dividender Flow fra mutual funds til aktier Kilde: Factset, J.P. Morgan Figur 7: Legal indvandring til USA Antal personer Legal indvandring til USA Kilde: ISI, DHS Den anden vigtige faktor er fertilitetsraten, hvor det magiske tal er 2,1, der angiver, at der fødes 2,1 børn per kvinde. 46% af verdens befolkning lever i dag i lande med en ferti- Carnegie WorldWide - Tema 7

8 litetsrate under 2,1, hvor USA har haft en fertilitetsrate på 2,1 over de sidste 20 år og fortsat ligger på eller over dette niveau som det eneste større udviklede land ifølge analysehuset ISI. Det betyder, at den amerikanske befolkning i modsætning til disse lande har en befolkning, der genskaber sig selv. USA har haft en fertilitetsrate på 2,1 over de sidste 20 år og ligger fortsat på eller over dette niveau som det eneste større udviklede land. Det betyder, at den amerikanske befolkning i modsætning til disse lande har en befolkning, der genskaber sig selv. UK står i en lidt bedre position. Samlet står USA langsigtet stærk relativt set i et demografisk perspektiv i forhold til de fleste lande. 7. Vending af boligmarkedet Deutsche Banks transportanalytiker Justin Yagerman påpeg er, at det nuværende opsving mangler en vigtig komponent i forhold til et normalt opsving i USA, når transportvolumener analyseres, og det er det betydelige bidrag fra boligmarkedet. Samtidig konstaterer det amerikanske finanshus Citigroup, at aktivitetsniveauet inden for nybyggeriet i forhold til antallet af husholdninger er lige så lavt som under depressionen i 1930 erne, som det fremgår af figur 8. Det ser ud til, at den nuværende og kommende generation igen begynder at få børn tidligere i deres liv. Samtidig er det blevet billigere at etablere sig i eget hus efter finanskrisen. Hvide amerikanere repræsenterer en faldende del af befolkningen. Majoriteten af børn, der fødes i USA, fødes af forældre af anden etnisk herkomst. Den sikre måde at skaffe sit barn et amerikansk statsborgerskab er ved, at barnet er født i USA. Sammenlignes fertilitetsraten med andre lande, er det interessant at observere, at Kina aldrer i et ganske stærkt tempo drevet af voldsomme stigninger i den forventede levealder: fra 47 år i 1960 til 73 år i dag, kombineret med en fertilitetsrate i 60 erne på 6 til nu under 2. Med positive demografiske trends er det et spørgsmål om tid, før aktiviteten igen stiger på boligmarkedet. Det bliver ikke en udvikling i en ret og forudseelig linje, men en mere ujævn proces. Fremskrives disse trends vil begge lande opleve en stigende og i gennemsnit ældre befolkning de kommende 10 år, hvor arbejdsstyrken i USA formentligt vil vokse hurtigere end arbejdstyrken i Kina ifølge analyser fra ISI. Urbaniseringsog forbrugspotentialet er dog fortsat en stærk drivkraft for vækst i Kina og andre emerging markets. En række europæiske lande med Tyskland, Italien og Spanien i spidsen har betydelige demografiske udfordringer, mens Frankrig og Figur 8: Nybyggeri i forhold til antal husholdninger % 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Byggeri af nye boliger Data for perioden mangler Kilde: CIRA, Citigroup Med positive demografiske trends er det et spørgsmål om tid, før aktiviteten igen stiger på boligmarkedet. Det bliver ikke en udvikling i en ret og forudseelig linje, men en mere ujævn proces. Med en tre til fem års horisont er vi villige til at tro på, at der er sket en normalisering af aktivitet, som understøtter beskæftigelse og aktivitet i den amerikanske økonomi over denne periode. Seks års krise og spirende tegn på stigende priser i den del af markedet, som handles normalt (se figur 9 på næste side), kombineret med attraktive boligpriser i forhold til husholdningernes købekraft gør, at vi ser boligmarkedet som en understøttende, mere end en 8 Carnegie WorldWide - Tema

9 Figur 9: Amerikanske huspriser Indeks Jun 06 Jun 07 Jun 08 Jun 09 Jun 10 Jun 11 Jun 12 Amerikansk husprisindeks (ekskl. tvangsauktioner) Kilde: Corelogic, Barclays Capital underminerende faktor for den amerikanske økonomi. Vi har valgt at købe tre selskaber og etablere Boligmarkedet i USA som et særligt 3 til 5-årigt tema, som vil understøtte indtjeningsudviklingen for en særlig gruppe af selskaber. Vi har valgt at købe den ledende bank Wells Fargo, byggemarkedskæden Home Depot, samt den ledende producent og sælger af maling til det professionelle segment i USA, Sherwin Williams, med dette tema for øje. Det er enkelt at se på verden gennem et negativt filter lige nu, den store usikkerhed omkring særligt det fremtidige Europa taget i betragtning. USA kan med stor sandsynlighed bevæge sig i en positiv retning med rygvind fra de ovennævnte 7 faktorer. Det er der grund til at være opmærksom på som langsigtet investor. Carnegie WorldWide - Tema 9

10 Globale Aktier Overblik Turbulens på den politiske front i særligt Europa har ikke afholdt de globale aktiemarkeder fra at stige i Afdeling Globale Aktier er steget med 9,7% i år, og har dermed klaret sig bedre end de globale aktiemarkeder målt ved MSCI s brede globale indeks, som er steget 8,1% i Afdelingen gav et positivt resultat på 1,1% i 2. kvartal 2012, hvilket var bedre end indekset som faldt 1%. De mest positive bidrag kom fra en række af porteføljens stabile vækstselskaber, såsom Union Pacifi c, BAT, Visa og Walt Disney. Også den spanske modetøjskoncern Inditex var blandt de bedste aktier, mens de negative bidrag blandt andet kom fra DNB, SAP og kinesiske Sinopec, hvor pres på indtjeningen i selskabets raffi naderiforretning har været medvirkende til at presse aktiekursen. Vi foretog en række omlægninger i kvartalet, som øgede eksponeringen til den amerikanske økonomi. Afdelingens aktuelle investeringsstrategi En base af stabile selskaber udgør fundamentet i porteføljen. Denne base er suppleret med selskaber, som drager nytte af væksten i emerging markets, selskaber inden for teknologiområdet og senest selskaber med fordel af en ventet normalisering i aktiviteten på det amerikanske husmarked. Vi har øget eksponeringen til amerikanske selskaber baseret på de tanker, der er beskrevet i temaartiklen, som omhandler USA. Temaoversigt pr Øvrige 1,4 % Infrastruktur 2,5 Demografi 2,6 Category Killer 3,6 Energi 6,8 Boligmarkedet i USA 8,2 Emerging Markets 10,9 Connected Lives 21,7 Stabil vækst 42,3 Omlægninger i kvartalet Vi købte Home Depot og Sherwin-Williams til porteføljen. Disse selskaber er af høj kvalitet og eksponeret til et opsving i det amerikanske boligmarked, som vi forventer, vil tage fart over de næste tre til fem år, drevet af bl.a. en sund befolkningsvækst og en ophobet efterspørgsel efter ejerboliger. Home Depot er verdens største byggemarkedskæde og har en markedsandel på 16% i USA. Sherwin-Williams har udelukkende fokus på maling. Selskabet har en vertikalt integreret forretningsmodel, hvor de producerer maling og derefter sælger det i deres egne butikker. Denne forretningsmodel giver virksomheden en bedre forståelse for kundernes behov samt øget prisfleksibilitet. Professionelle malere står for ca. 85% af selskabets omsætning. Dette segment lægger særligt stor vægt på kvalitet og brand af maling, hvilket sikrer, at Sherwin-Williams kan øge priserne på dets produkter med mere end inflationen. Både Home Depot og Sherwin-Williams genererer betydelige mængder overskudslikviditet og har et vedvarende fokus på bl.a. tilbagekøb af egne aktier, hvilket vil gavne aktionærer i endnu større grad i løbet af de kommende år. 10 Carnegie WorldWide/Globale Aktier

11 Globale Aktier Ovenstående køb blev finansieret af henholdsvis et salg af investeringen i Standard Chartered og en reduktion i positionen i Vodafone. Standard Chartered bliver udfordret af kinesiske banker, som er mere fokuserede på at tage markedsandele og mindre fokuserede på profitabilitet. Derudover vil Standard Chartered blive ramt af øgede nedskrivninger fra et aktuelt lavt niveau. Et yderligere eksempel på vores langsigtede tiltro til den økonomiske situation i USA er vores investering i Wells Fargo, som blev finansieret af salg af DNB og Peabody Energy. Adgangen til billig finansiering er helt afgørende for en finansiel virksomhed, og Wells Fargo har i dag adgang til billigere indlån end andre større banker. En billig finansieringsstruktur, et stærkt brand, en evne til at generere overskud og øge værdien til aktionærerne, samt en gradvis forbedring af den amerikanske økonomi betyder, at Wells Fargo vil være i en stærk position i løbet af de kommende tre til fem år. DNB er strategisk velpositioneret på det norske marked, men selskabet er under pres som følge af finansiel regulering og stadigt voksende konkurrence fra andre nordiske banker, der ønsker en større tilstedeværelse i Norge disse negative faktorer har været større end ventet, og vi forventer ikke, at de aftager inden for den nærmeste fremtid. Peabody arbejder i en modvind af billig naturgas i USA de kommende år og øgede miljøkrav, der betyder, at investeringer trækker i retning af gas frem for kul. De enorme reserver af kul, som Peabody besidder i USA, vil derfor ikke være så værdifulde over de næste 3-5 år. Forventninger til Globale Aktier De fi nansielle markeder afkræver de europæiske politikere svar. Hvad er den langsigtede vision for Europa? Hvor går den økonomiske og politiske grænse mellem solidaritet og suverænitet? Disse spørgsmål vil blive besvaret over de næste måneder, og imens vil markedet opleve store udsving. Vi ser mange aktier i markedet, som nu handles på attraktive priser. Men det store behov for fi - nansiering af statsunderskud suger energi ud af aktiemarkedet og ind i obligationsmarkedet uanset, at aktier langsigtet er mere attraktivt prissatte. Vær opmærksom på din investeringshorisont. Såfremt den er lang, er aktier et godt alternativ. General Electric blev også købt i stedet for ABB. Selskabet oplever en stærk efterspørgsel i deres gasturbine-division, ligesom vi forventer, at GE Capital vil kunne betale udbytte til moderselskabet i løbet af de næste kvartaler. Aktien er billig og kan levere tocifret indtjeningsvækst i løbet af de kommende år. Vi foretrækker GE s markedsposition i forhold til ABB s, der oplever hårdere konkurrence fra kinesiske og koreanske selskaber, som negativt påvirker marginudviklingen. Endelig har vi valgt at sælge Roche og købe HSBC. Som det er tilfældet med Wells Fargo har HSBC adgang til billig finansiering og en stærk kapitalbase og finansieringsstruktur. HSBC er en af de få reelt globale banker med en stærk tilstedeværelse i Asien. Selskabet er i færd med at frasælge underpræsterende dele af virksomheden og genetablere fokus på erhvervssegmentet faktorer, der kan overraske positivt i løbet af de kommende år. Fra et værdimæssigt perspektiv er HSBC også interessant. Beslutningen om at sælge Roche bunder bl.a. i, at vækstraterne i Roches vigtige cancer-produkter har været aftagende i de seneste år. Dog er vores primære langsigtede bekymring de forholdsvis høje priser på selskabets produkter f.eks. kan behandling med Avastin løbe op i flere hundrede tusind kroner om året. Vi tror, at den pressede situation i de offentlige finanser vil tvinge regeringer til at skære i omkostninger til lægemidler, og kræftbehandling er et område, der potentielt kan blive ramt. Vi er usikre på, hvorvidt nye produkter kan opveje dette prispres. Carnegie WorldWide/Globale Aktier 11

12 Globale Aktier Investeringsfilosofi Afdelingens målsætning er at skabe langsigtet høj værditilvækst, der overstiger markedsafkastet med en moderat risiko på niveau eller under markedsrisikoen. Afdelingens investeringsfi losofi er forskellig fra de fl este større investorer og andre investeringsforeninger ved at være meget fokuseret. Afdelingen investerer i typisk nøje udvalgte selskaber, som over en årrække har store muligheder for at udvikle sig positivt. Det er foreningens erfaring, at få selskaber giver mulighed for et indgående kendskab til hvert enkelt selskab, hvorved risikoen bedre kan styres. Foreningen arbejder målrettet hver dag på at forstå fremtidens trends. Men vigtigere end at forudse fremtiden er det at være forberedt på fremtiden med en robust portefølje af unikke enkeltaktier. Risikomærkning Nøgletal Læs mere om risikomærkning på: Formue (i kr.) Cirkulerende andele stk Fondskode DK Udbytte 5,75 0,00 Afdelingens start: Indre værdi 505,10 505,36 Læs mere på: Offi ciel kurs 503,00 500,10 Afkast/Merafkast i % 1 år 3 år 5 år 10 år Levetid p.a. Carnegie WorldWide/Globale Aktier 11,7 44,0-6,4 63,5 10,0 Benchmark* 6,5 48,7-9,7 28,6 5,4 Globale Aktier merafkast ift. benchmark* 5,2-4,7 3,3 34,9 4,6 Risiko 3 år 5 år 10 år Levetid Std.afv. % p.a. porteføljen 11,4 14,8 14,1 16,6 Std.afv. % p.a. benchmark* 11,3 15,8 14,4 16,1 Sharpe Ratio p.a. porteføljen 1,0-0,2 0,2 0,3 Afkastudvikling (start indeks 100) Placering i IFR s afkaststatistik DKK Logaritmisk skala år 3 år 5 år 10 år Afdelingen investerer i børsnoterede selskaber og har ingen geografi ske eller sektormæssige afgrænsninger. Afdelingens ansvarlige porteføljeforvaltere indgår i et tæt og åbent samarbejde med forvalterne af forening ens øvrige afdelinger CWW/Globale Aktier MSCI ACWI inkl. udbytter i DKK* Antal afdelinger 70 CWW/Globale Aktier Benchmark* Søjlen viser IFR-kategoriens (Inv.ForeningsRådet) antal afdelinger rang ordnet efter afkast i de angivne perioder. Aktieporteføljen pr * Benchmark er pr ændret fra MSCI aktieverdensindeks til MSCI All Country aktieverdensindeks inkl. geninvesterede nettoudbytter omregnet til DKK. Tallet bagved navnet på aktien angiver i procent andelen af Carnegie WorldWide/Globale Aktiers aktiebeholdning. Pacific Emerging Markets Total Benchmark* Energi Suncor Energy 1,9 BG Group 2,7 Sinopec 3,4 8,0 10,8 Råvarer Praxair 3,3 5,0 7,5 Sherwin-Williams 1,7 Industri og service Union Pacifi c 3,8 Schneider Electric 2,2 Fanuc 1,4 9,9 10,4 General Electric 2,5 Forbrugsgoder - cykliske Walt Disney 2,9 Inditex 3,6 9,7 10,4 Home Depot 3,2 Forbrugsgoder - defensive Philip Morris Intl. 4,4 BAT 9,0 Nestlé 3,1 20,0 10,7 Diageo 3,5 Medicinal Novo Nordisk 2,6 2,6 9,5 Finans Wells Fargo & Co 3,4 HSBC 3,1 HDFC 5,5 12,0 19,4 USA & Canada Storbritannien Kontinentaleuropa Informationsteknologi Apple 3,5 Visa 4,7 Microsoft 4,2 Google 3,9 SAP 4,4 Samsung Electronics 4,9 Tencent Holdings 1,8 27,4 12,8 Telekommunikation Vodafone 3,4 3,4 4,7 Koncessioneret service 0,0 3,8 Andet CWW/Asien 2,0 2,0 0,0 Total 43,4 21,7 15,9 3,4 15,6 100,0 - Benchmark* 51,8 8,4 14,4 12,7 12,7-100,0 12 Carnegie WorldWide/Globale Aktier

13 Globale Aktier SRI-AK Overblik Årets 2. kvartal var præget af fortsat turbulens på den politiske front, særligt i Europa. Afdeling Globale Aktier SRI-AK steg med 0,6% i kvartalet, mens de globale aktiemarkeder målt ved MSCI s globale aktieindeks faldt med 1%. Union Pacifi c, Inditex og Novo Nordisk var de største positive bidragsydere, mens Sinopec bidrog mest negativt. I første halvår er indre værdi steget 8,8%, mens indekset er steget 8,1%. Temaer Afdelingens aktuelle investeringsstrategi Investeringsstrategien er lagt an på forventninger om lav global økonomisk vækst. Vi tror, at selskaber, der leverer god indtjeningsvækst, er særligt værdifulde i dette miljø. Det er især selskaber, relateret til internettet samt vestlige selskaber, som bliver begunstiget af vækst i emerging markets. Stabil vækst Afdelingens etiske profil betyder, at vi ikke har investeret i tobak- og alkoholselskaberne BAT, Philip Morris Intl. samt Diageo, som afdeling Globale Aktier har investeret i. Afdelingen har heller ikke investeret i Samsung Electronics, da et af selskabets datterselskaber er leverandør til forsvarsindustrien. I stedet har vi investeret i Danone, General Mills og Pepsico, samt Syngenta og Temenos. Temaoversigt pr Finansiel genopretning Øvrige Infrastruktur Fødevaremangel Category Killer Demografi Energi Boligmarkedet i USA Emerging Markets Connected Lives Stabil vækst 1,1 1,9 2,3 2,7 3,9 5,1 6,5 8,9 9,5 17,8 40,3 % Omlægninger i kvartalet Vi har i kvartalet øget eksponeringen til den amerikanske økonomi. Vi har købt Home Depot og Sherwin-Williams til. Disse selskaber er af høj kvalitet og eksponeret til et opsving i det amerikanske boligmarked, som, vi forventer, tager fart over de næste tre til fem år. Home Depot er verdens største byggemarkedskæde med en markedsandel på 16% i USA. Sherwin-Williams har fokus på maling. Selskabet er vertikalt integreret, hvor de producerer maling og derefter sælger det i deres egne butikker. Professionelle malere står for ca. 85% af omsætningen. Både Home Depot og Sherwin-Williams genererer stor likviditet og har fokus på bl.a. tilbagekøb af egne aktier til gavn for aktionærerne. Forventninger til Globale Aktier SRI-AK Se afsnit under afdeling Globale Aktier side 11. Vi valgte også at investere i de to banker Wells Fargo og HSBC. Wells Fargo har adgang til billigere indlån end andre større banker. En billig finansieringsstruktur, et stærkt brand, en evne til at skabe frit cash flow og øge aktionærværdien, samt en gradvis forbedring af den amerikanske økonomi betyder, at Wells Fargo vil være i en stærk position i løbet af de kommende år. HSBC har adgang til billig finansiering samt en stærk kapitalbase og finansieringsstruktur. HSBC er en af de få globale banker med en stærk tilstedeværelse i Asien. Der blev desuden vægtet op i positionerne i Danone, General Mills og Pepsico. Købene blev finansieret via frasalg af positionerne i Standard Chartered, FLS, Roche, DNB og Peabody. Carnegie WorldWide/Globale Aktier SRI-AK 13

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 4. kvartal 2009 Tema: Tilbage til normale tilstande i 2010? Kunsten at vælge fra

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 4. kvartal 2009 Tema: Tilbage til normale tilstande i 2010? Kunsten at vælge fra INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 4. kvartal 2009 Tema: Tilbage til normale tilstande i 2010? Kunsten at vælge fra Indholdsfortegnelse Forord 3 Tilbage til normale tilstande

Læs mere

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Globale konsekvenser af det amerikanske boligmarked Forventninger Fakta fra de enkelte afdelinger INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Forord

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 1. kvartal 2007 Verden i perspektiv 2007 Investering i infrastruktur ny drivkraft Forventninger Fakta fra de enkelte afdelinger Forord Indholdsfortegnelse

Læs mere

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010 2. kvartal 2010 KVARTALSNYT 2. kvartal 2010 Side 1 Om Investeringsforeningen LD Invest 2. kvartal 2010 Kvalitet, enkelthed og købmandskab Investeringsforeningen LD Invest har som mål at levere et godt

Læs mere

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2011 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2011... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

Gode muligheder for gevinst i 2015

Gode muligheder for gevinst i 2015 DECEMBER 2014 JANUAR 2015 Gode muligheder for gevinst i 2015 Billig olie er et tveægget sværd for økonomien Kig mod udviklingslandene efter afkast Platinum edition Skelsættende udvikling i Rusland 1 AKTIER

Læs mere

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden?

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden? INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 4. kvartal 2014 // 29. årgang Formue fokuseret risikostyring giver balanceret afkast Sådan arbejder investeringskomiteen LEDER: Hængekøje eller sved på panden?

Læs mere

... OG FORTSÆTTER MED AT VÆRE KONTRÆR

... OG FORTSÆTTER MED AT VÆRE KONTRÆR MARKEDSRAPPORT VI HOLDER KURSEN... OG FORTSÆTTER MED AT VÆRE KONTRÆR NUMMER 1 APRIL 2015 www.skagenfondene.dk LEDER Tænk langsigtet MEST LØNSOM Nogle gange er det klogt med lidt perspektiv på tingene.

Læs mere

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Investeringsforeningen Alfred Berg Årsrapport 2009 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Beretninger Ledelsesberetning...4 Årsberetning, Årsberetning, Alfred Berg, afdeling Danmark...8

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 1. halvår 2014... 4 Halvåret i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

Tættere på.../ Side 18. Side 3. 4. kvartal 2011. fortsat fokus på forvaltere /Side 8

Tættere på.../ Side 18. Side 3. 4. kvartal 2011. fortsat fokus på forvaltere /Side 8 KvartalsFokus 4. kvartal 2011 Krisen deler danskerne/ Side 3 Få øger risikoen i deres investeringsporteføljer Tættere på.../ Side 18 Mellem aktier og obligationer ligger virksomhedsobligationer fortsat

Læs mere

Ny AktIoNÆr Hos I&t køber

Ny AktIoNÆr Hos I&t køber FoNDsmÆGlErsElskAbEt INvEstErING & tryghed AFrIkA I FokUs ForårEt Er kommet, og I&t INvItErEr til ForNøjElIGE GolFDAGE Afrika er et marked i vækst og med stort afkastpotentiale. I&t tilbyder nu investeringer

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

15-12-2008 22. udgave 7. årgang Leveret via e-mail: kr. 600,- halvårligt / kr. 800,- helårligt

15-12-2008 22. udgave 7. årgang Leveret via e-mail: kr. 600,- halvårligt / kr. 800,- helårligt 15-12-2008 22. udgave 7. årgang Leveret via e-mail: kr. 600,- halvårligt / kr. 800,- helårligt Udgivet af: Aktieinfo Kobbelhave 44-6000 Kolding - Tlf. 75 51 02 48 www.aktieinfo.net Redaktion: André Perman,

Læs mere

PFA PENSION ÅRSRAPPORT 2014

PFA PENSION ÅRSRAPPORT 2014 PFA PENSION ÅRSRAPPORT Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Ledelsesberetning Stærk værdiskabelse til kunderne 6 Investeringsvirksomhed de økonomiske vilkår 7 Investeringsafkast 11 PFA og markedet 16 Solid kapitalstyrke

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 Offentliggjort 24. august 2011 www.alfredberginvest.dk Investeringsforeningen Alfred Berg Invest Halvårsrapport 2011 Offentliggjort 24. august

Læs mere

Formue magasin. Kloden drejer stille rundt. Sovereign Wealth funds. 3. kvartal 2008 23. årgang AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE

Formue magasin. Kloden drejer stille rundt. Sovereign Wealth funds. 3. kvartal 2008 23. årgang AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE Januar 2006 0A 3. kvartal 2008 23. årgang Formue magasin AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE Kloden drejer stille rundt Verden på vej ned i gear Sundhed globale muligheder i et politisk minefelt

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64 Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 11 Ledelsespåtegning 12 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Formue. Erik Møller den ukuelige fighter. Formuepleje låner gratis. Fokus på investorbeskyttelse. Et af europas bedste aktieteams bag Formuepleje

Formue. Erik Møller den ukuelige fighter. Formuepleje låner gratis. Fokus på investorbeskyttelse. Et af europas bedste aktieteams bag Formuepleje Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 4. kvartal 2012 // indhold 27. årgang Formue Formuepleje låner gratis Fokus på investorbeskyttelse Et af europas bedste aktieteams bag Formuepleje Erik Møller

Læs mere

30/04/15. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier

30/04/15. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier 30/04/15 Danske Aktier Anbefalinger Flyvere og dykkere Ændringer af analysedækning Analyser af danske aktier Indholdsfortegnelse Flyvere: Størst potentiale på kort sigt 4 Dykkere: Mindst potentiale på

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Merkur A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 27.03.2013 Et overblik Dette er en investeringsanalyse Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2 Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 Månedens temaartikel Global

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår INDHOLD Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 10 Profil SmallCap Danmark A/S 13 Aktien og investorerne

Læs mere

Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen

Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen H.D. STUDIET I FINANSIERING HOVEDOPGAVE FORÅR 2010 OPGAVELØSER: MADS A. RASMUSSEN VEJLEDER: CLAUS BAJLUM Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen 2010 H A N D E L S H Ø J S K O L E N I KØBENHAVN

Læs mere

Magasinet FINANS-Info

Magasinet FINANS-Info Magasinet FINANS-Info Uafhængigt investeringsmagasin. 15-09-2007 16. udgave, 6. årgang. Leveret i PDF-format via e-mail kr. 600,- halvårligt / kr. 800,- helårligt Pr. brev i Danmark: kr. 800,- halvårligt

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger... 12 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 3. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Aktiv styring giver investorerne merafkast Derfor virker pengepumpen ikke Risikostyring handler om at kunne se klart i

Læs mere

Kvartalsrapporten. Aktiemarkedets talentspejder s. 10 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value.

Kvartalsrapporten. Aktiemarkedets talentspejder s. 10 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value. Kvartalsrapporten Aktiemarkedets talentspejder s. 1 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value. Pas på staterne s. 13 Statsobligationer giver i værste tilfælde ikke noget afkast. 2. k v a r ta l 2 5 2K

Læs mere