Bogføringsgrupper. Indholdsfortegnelse: August 2006 version 1.0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bogføringsgrupper. Indholdsfortegnelse: August 2006 version 1.0"

Transkript

1 Bogføringsgrupper Indholdsfortegnelse: Begrebet bogføringsgrupper... 2 Virksomhedsbogføringsgrupper... 4 Produktbogføringsgrupper... 5 Debitorbogføringsgrupper... 6 Kreditorbogføringsgrupper... 8 Bankbogføringsgrupper... 9 Anlægsbogføringsgrupper Anlægsgrupper Anlægsarter Momsbogføringsgrupper Praktiske eksempler på gruppeopsætninger - fra en erhvervsskole Side 1

2 Begrebet bogføringsgrupper Bogføringsgrupper og bogføringsopsætning er særlige Navision begreber, der bruges til at knytte de forskellige moduler sammen finans- og posteringsmæssigt. Eksempelvis forbindes salgsmodulets debitorsamlekonti til finansmodulet (finanskonti) via Debitorbogføringsgrupper. Det er f.eks. i Navision s bogføringsgrupper og bogføringsopsætning, at der sættes regler for og konti til automatisk bogføring herunder regler for eksempelvis moms. Følgende tegning illustrerer sammenhængen mellem modulerne; Finans, Salg og Lager. Modulsammenhæng via bogføringsgrupperne Data Bilag Bogføringsgruppe Bogføringsopsætning Finanskonti Kunde/Debitor Debitor Bogføringsgruppe Debitor samlekonto Salgsfaktura - hoved Virksomheds- Bogføringsgruppe Varesalg Bogføringsopsætning Produkt- Bogføringsgruppe Vareforbrug Vare/ tjenesteydelse Salgsfaktura - linie Moms Virksomheds- Bogføringsgruppe Moms Produkt- Bogføringsgruppe Moms Bogføringsopsætning Salgsmoms Vare- Bogføringsgruppe Varelager Salgseksempel, se tegning: I bilaget Salgsfaktura (SALGs modulet), der er opdelt i henholdsvis hoved og liniedele, registreres et salg til en kunde. Side 2

3 Salget påvirker en række finanskonti (FINANS modulet) og det er her, at bogføringsgrupper kommer ind i billedet. Afhængig af, hvordan de enkelte bogføringsgrupper er grupperet og opsat med finanskonti kan der trækkes statistik og ses, hvordan f.eks. salgsposteringer er konteret. Det vil sige, at momsvirksomhedsbogføringsog momsproduktbogføringsgrupperne sikrer, at salgsmoms (udgående moms) i forbindelse med salget automatisk registreres på finanskontoen salgsmoms. Er der tale om købsmoms (indgående moms), i forbindelse med køb fra leverandører, vil momsvirksomhedsbogførings- og momsproduktbogføringsgrupperne ligeledes sikre, at købsmomsen automatisk registreres på finanskontoen købsmoms. Kunden, vi sælger til, (SALGs modulet) kan grupperes via Debitorbogføringsgruppen f.eks. Dansk kunde. Varen (LAGER modulet), vi sælger til kunden kunne f.eks. være grupperet til Kursus eller Kursusmateriale. Grupperingen af varer/tjenesteydelser kan også være opsat som finanskonti, hvor kontonumrenes frie specifikation er anvendt til opdelingen af f.eks. salgsydelser, se illustration 1. I dette eksempel henholdsvis , , og Her vil de enkelte salgskonti skulle være suppleret med bogføringsgrupperne; Virksomhedsbogføringsgruppe, Produktbogføringsgruppe, Momsvirksomhedsbogføringsgruppe og Moms-produktbogføringsgruppe. Illustration1: Kontoplan. Bogføringsgrupperne muliggør således omfattende statistik til opfølgning og rapporteringsbrug, og sikrer ikke mindst, at Navision gennemfører en række automatiske rutiner, f.eks. beregner moms og danner finansposteringer. De enkelte bogføringsgrupper og deres formål gennemgås i de efterfølgende afsnit. Side 3

4 Virksomhedsbogføringsgrupper Virksomhedsbogføringsgrupper anvendes til bogføring af debitorer og kreditorer. Virksomhedsbogføringsgrupper kan bruges til at definere grupper af debitorer inden for f.eks. geografiske områder (Danmark, EU-lande, oversøiske lande osv.), brancher eller i den private og offentlige sektor. Det vil sige virksomhedsbogføringsgrupper fortæller Hvem, vi handler med. Virksomhedsbogføringsgrupper opsættes under Finans, Bogføringsgrupper, Virksomhedsbogføringsgrupper På hvert debitor- og kreditorkort angives en virksomhedsbogføringskode for den gruppe, som debitor eller kreditor tilhører. Koden angives på fanebladet Fakturering i feltet Virksomhedsbogføringsgruppe. Side 4

5 Produktbogføringsgrupper Produktbogføringsgrupper anvendes blandt andet til at kunne bogføre varer eller ressourcer. Disse koder skelner mellem de typer af varer eller ressourcer, der sælges eller købes. Det vil sige, produktbogføringsgrupper fortæller Hvad, vi handler med. På hvert vare- og ressourcekort angives koden for den momsproduktbogføringsgruppe, som varen eller ressourcen hører til. Angiv koden på fanebladet Fakturering, i feltet Produktbogføringsgruppe. Virksomheds- og produktbogføringsgrupperne er makkerpar og skal anvendes i den generelle bogføringsopsætning, som findes i Finans, Opsætning, Bogføringsgrupper, Bogføringsopsætning. Navision kan opsættes til automatisk bogføring af salg og køb i Bogføringsopsætning. Dette gøres ved at definere de finanskonti, der skal anvendes ved en given kombination af Virksomheds- og Produktbogføringsgruppe for at kunne bogføre og gennemføre statistiske analyser. I eksemplet er kombinationen sat til Standard, Standard for henholdsvis Virksomheds- og Produktbogføringsgrupperne uden finanskonti. Det betyder, at der arbejdes med en meget bred og overordnet bogføringsgruppering, hvor man sandsynligvis i stedet har valgt, at gruppere finanskonti i underkonti (har anvendt fri specifikation) og bruger disse som styrings- og statistikgrundlag, se tidligere salgseksempel. Side 5

6 Debitorbogføringsgrupper Forbindelsen mellem debitorer og finanskonti oprettes ved hjælp af debitorbogføringsgrupper. Dette foretages i Salg, Opsætning, Debitorbogføringsgrupper. Bemærk! De nødvendige konti skal være oprettet i Kontoplanen (Finans, Kontoplan), før Debitorbogføringsgrupperne kan oprettes. I opsætningsvinduet Debitorbogføringsgruppe angives de konti, hvorpå der skal bogføres debitortransaktioner. Her kan angives konti for: Samlekonto Gebyrer Kontantrabatter Faktura-afrunding Opkrævningsgebyrer Rente Side 6

7 Debitorbogføringsgrupperne bruges bl.a. på debitorkortet, hvor koden for debitorbogføringsgruppen slås op og indsættes på hver enkelt debitor. Når der fremover bogføres ordrer, fakturaer, kreditnotaer, betalinger m.v., vil de oplysninger, som koden repræsenterer automatisk blive brugt, eksempelvis i Salgsfakturaen. Side 7

8 Kreditorbogføringsgrupper Kreditorbogføringsgrupper anvendes ligesom debitorbogføringsgrupper til at gruppere eller inddele samhandelspartnere, her kreditorer/leverandører. Forbindelser mellem kreditorer og finanskonti oprettes her ved hjælp af kreditorbogføringsgrupper, der oprettes i Køb, Opsætning og vinduet Kreditorbogføringsgrupper. Bemærk! De nødvendige konti skal være oprettet i kontoplanen (Finans, Kontoplan), før bogføringsgrupperne kan oprettes. I vinduet Kreditor-bogføringsgrupper angives de konti, der skal bogføres kreditortransaktioner på. Her kan angives konti for: Samlekonto Gebyrer Kontantrabatter Faktura-afrunding Kreditorbogføringsgrupperne er blandt andet i spil på kreditorkortet, hvor koden for kreditorbogføringsgruppen slås op og indsættes på hver enkelt kreditor, eksempelvis DK, Udland, EU osv. Når der fremover bogføres ordrer, fakturaer, kreditnotaer, betalinger m.v., vil de oplysninger, som koden repræsenterer, automatisk blive brugt, eksempelvis på Købsfakturaer. Side 8

9 Bankbogføringsgrupper Bankbogføringsgrupper anvendes til at gruppere eller inddele bankkonti. Sammenkædningen af bankkonti og finanskonti oprettes ved hjælp af Bankbogføringsgrupper, der oprettes i Finans, Opsætning, Bank og vinduet Bankbogføringsgrupper. I vinduet Bankbogføringsgrupper angives de konti, der skal bogføres banktransaktioner på. Bemærk! De nødvendige bankkonti og eventuelle gebyrkonti skal være oprettet i kontoplanen (Finans, Kontoplan), før bankbogføringsgrupperne kan oprettes og ibrugtages. Bankbogføringsgrupperne er i spil på Bankkortet, hvor koden for den enkelte Bankbogføringsgruppe slås op og indsættes på hver enkelt Bankkort, eksempelvis SKBIND, SKBUD osv. Side 9

10 Anlægsbogføringsgrupper Sammenkædningen mellem anlægsaktiverne og finansbogholderiet sker ved hjælp af anlægsbogføringsgrupper. Denne sammenkædning har dog intet at gøre med Anlægsmodulets generelle finansintegration, som styres ved hjælp af afskrivningsprofilen. Anlægsbogføringsgrupper oprettes i Anlæg, Opsætning og i vinduet Anlægsbogføringsgrupper. Bemærk! De nødvendige anlægskonti oprettes i kontoplanen (Finans, Kontoplan), før anlægsbogføringsgrupperne kan defineres. I vinduet Anlægsbogføringsgrupper angives for hver anlægsbogføringsgruppe, hvilke konti, der skal bogføres transaktioner vedr. anlægsaktiver på. Vinduet Anlægsbogføringsgrupper bruges til at tildele de enkelte anlægsbogføringsgrupper en kode. Koden slås op/indtastes i feltet Anlægsbogføringsgruppe i nederste del, på anlægskortet. Side 10

11 De oplysninger, der er repræsenteret ved koden, benyttes herefter til at bogføre på de angivne konti: når købsordrer, fakturaer og kreditnotaer bogføres når anlægsaktiver bogføres ved hjælp af finanskladder når finanskladder bogføres ved hjælp af kørslen Beregn afskrivninger når finanskladder bogføres ved hjælp af kørslen Indekser anlæg. Anlægsbogføringsgrupper anvendes således til at følge op på og analysere anlægsaktiver. Anlægsgrupper Anlægsgrupper anvendes til at gruppere anlægsaktiver, f.eks. anlæg og fast ejendom, maskineri og udstyr. Anlægsgrupper opsættes i Anlæg, Opsætning, Anlægsgrupper. Bemærk! Her er dog ingen automatisk bogføring til finansbogholderiet som det kendes fra bogføringsgrupperne. Når koderne for anlægsgrupperne er oprettet, kan de tildeles anlægsaktiverne på fanebladet Bogføring i feltet Anlægsgruppekode. Når der herefter bogføres til anlægsaktiver, bliver de oplysninger, som Anlægsgruppekoden repræsenterer, anvendt. Side 11

12 Anlægsarter Anlægsarter anvendes til at inddele anlægsaktiver (Anlægskort) i grupper eller arter, f.eks. materielle, immaterielle og finansielle anlægsaktiver. Anlægsarter afstedkommer ligesom Anlægsgrupper ingen automatiske posteringer til finansbogholderiet. Anlægsarter opsættes i Anlæg, Opsætning, Anlægsarter. Når koderne for anlægsarterne er oprettet, kan de tildeles anlægsaktiverne (Anlægskort) på fanebladet Bogføring i feltet Anlægsartskode. Når der herefter bogføres til anlægsaktiver, bliver de oplysninger, som Anlægsartskoden repræsenterer, anvendt. Side 12

13 Momsbogføringsgrupper Integrationen mellem de forskellige moduler (f.eks. Finans, Salg, Køb) er gjort meget fleksibel for at tilgodese mest mulig funktionalitet til gavn for brugerne og virksomhederne. Det vil f.eks. også sige forskellige landespecifikke momsdifferentieringer og bogføringsregler. Regler for og finanskonti til momskontering sker via momsbogføringsgrupper. Opsætning af momsbogføringsgrupperne er nødvendige systemmæssige parametre for at kunne automatisere afløftning og bogføring af moms. Navision kan som nævnt håndtere differentieret moms og det gælder både salg og køb. Det vil sige, at momsopsætningen tager hensyn til: Hvem, der handles med (Momsvirksomhedsbogføringsgruppen) Hvad, der handles med (Momsproduktbogføringsgruppen). Kombinationerne af Hvem og Hvad kan opstilles i en matriks. Denne matriks findes i Navision som Momsbogføringsopsætning (Finans, Opsætning, Momsbogføringsgruppe, Momsbogføringsopsætning): Side 13

14 Matriksen viser, at der for hver kombination af Momsvirksomhedsbogføringsgruppe og Momsproduktbogføringsgruppe findes præcis de oplysninger (data/parametre), som Navision har brug for, for at kunne beregne og bogføre moms korrekt. Man kan populært sagt sige, at Momsvirksomhedsbogføringsgrupperne og Momsproduktbogføringsgrupperne er makkerpar, som begge i kombination med hinanden skal være tilstede i bogføringsøjeblikket for at tilgodese moms (differentieret moms, også selvom Danmark ikke benytter sig heraf). Momsvirksomhedsbogføringsgrupperne defineres og opsættes i Finans, Opsætning, Momsbogføringsgruppe, Virksomhedsbogføringsgrupper. Momsproduktbogføringsgrupperne defineres og opsættes i Finans, Opsætning, Momsbogføringsgruppe, Produktbogføringsgrupper. Side 14

15 Praktiske eksempler på gruppeopsætninger - fra en erhvervsskole Roskilde Tekniske Skole har udarbejdet et lille skriv om, hvilke bogføringsgrupper de har valgt at sætte op. Du kan læse nærmere i dokumentet Eksempel på gruppeopsætning fra Roskilde Tekniske Skole der ligger på under Dokumenter/erhvervsskoler. Side 15

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde...

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde... Anlægskartotek Anlægskartotek Indholdsfortegnelse Oprettelse af anlæg... 2 Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8 Bogføring via Anlægskladde... 11 Bogføring via Anlægskassekladde... 14 Bogføring af købsfaktura

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 Version 2012

Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Projekt Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker, der tilhører deres respektive

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Smart-ebizz ERP Manual Indhold Anvendelse af et ERP System... 3 Smart-ebizz ABC... 3 Bogføring... 3 Sådan kommer du i gang med dit ERP system.... 4 Vælg Kontoplan... 4 Opret Perioder...5 Opret Nummerserier...

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere

Kom godt i gang med Winfinans DT

Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Forord Winfinans DT er udviklet gennem flere år i et tæt samarbejde mellem en række systemplanlæggere, programmører, revisorer og testfirmaer.

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015 Side 1 af 52 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 30. april 2015 Ressourceplanlægning Overblik Formål En vigtig del, at have overblik over, i forhold til din institutionens økonomistyring, er ressourcerne. Dette

Læs mere

Elektronisk fakturahåndtering

Elektronisk fakturahåndtering Elektronisk fakturahåndtering Juli 2014 Indhold 1. Generelt om elektronisk fakturering... 3 2. Definition af roller der skal tildeles... 4 2.1. Distributør... 4 2.2. Rekvirent/Konterer (attestation)...

Læs mere

Ændring af momsloven pr. 1/1-2010

Ændring af momsloven pr. 1/1-2010 Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 White paper Microsoft Dynamics C5 Ændring af momsloven pr. 1/1-2010 Forslag til ændring af opsætning ved handel med EU samt 3.lande Indholdsfortegnelse

Læs mere

Edb-registrering. Version 1. Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen.

Edb-registrering. Version 1. Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen. Edb-registrering Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen. Alle virksomheder anvender en eller anden form for økonomistyring. Denne styring kan i princippet være manuel, d.v.s. helt uden anvendelse

Læs mere

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,

Læs mere

2. februar 2015 Udkast til rapport. Erhvervsstyrelsen Standardkontoplan

2. februar 2015 Udkast til rapport. Erhvervsstyrelsen Standardkontoplan 2. februar 2015 Udkast til rapport Erhvervsstyrelsen Standardkontoplan Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Metode 4 3. Afgrænsning 8 4. Koncept for system 11 5. Skattemæssig behandling af typiske poster

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

C5 Light - introduktionskursus til C5

C5 Light - introduktionskursus til C5 Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Light - introduktionskursus til C5 Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

C5 Bogholder videregående

C5 Bogholder videregående Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Bogholder videregående kursus med fokus på de mere avancerede bogholderiopgaver Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og

Læs mere

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 INTRODUKTION Tilpas DANLET til din virksomhed Genvejstaster i DANLET Værktøjspanel Password Nye opdateringer af DANLET programmet Kom i gang med DANLET HOVEDMENU

Læs mere

Placering af resultat- og balancekonti 45965

Placering af resultat- og balancekonti 45965 Lektionsplan Placering af resultat- og balancekonti 45965 Bemærk: Der er her tale om uddrag af materialet. Du finder hele materialet med lærebog, opgaver og løsninger i Undervisningsbanken. Placering af

Læs mere

Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering

Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering Beskrivelse Se vejledning Side nr. Aftaler - Tilbagemelding om hvortvidt der er tilretninger og/eller 3. parts produkter - Afgørelse af om kunden er en "Standard" Navision Stat kunde - Licens Bestilling

Læs mere

C5 Sælger / Indkøber

C5 Sælger / Indkøber Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Sælger / Indkøber Kursus med fokus på de opgaver der varetages af sælgere og indkøbere Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter

Læs mere

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Side 1 af 32 Navision Stat 7.0 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Abonnementsløsningen Overblik Formål Abonnementsløsningen ligger placeret under Salg & marketing, og består af et Abonnementskort, som kæder debitor

Læs mere

Rente og rykker i ectrl

Rente og rykker i ectrl Rente og rykker i ectrl Desværre er det meget normalt, at debitorerne skal gøres opmærksomme på, at et forfaldent beløb skal betales! En nem metode til at sikre sig høj prioritet hos debitoren, når betalingerne

Læs mere

En gennemgang af Winfinans.NET

En gennemgang af Winfinans.NET En gennemgang af Winfinans.NET Generelt om Winfinans.NET Winfinans.NET er en administrativ løsning, der leveres som en service på internettet. Nemt og bekvemt for dig, dine kolleger, bogholder og revisor.

Læs mere

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software Manual Stone s Summa Summarum Version 3 Privat Standard Professionel Enterprise Stone s Software Indhold Programlogo og illustration: Frank Lisborg Forside: Løw Reklame Copyright : Stone s Software Steen

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

SAP Business One. Note med opgaver til SAP Business One. Udarbejdet af Henrik Graven Nielsen & Rune Bagge for Handelshøjskolen i Århus. www.asb.

SAP Business One. Note med opgaver til SAP Business One. Udarbejdet af Henrik Graven Nielsen & Rune Bagge for Handelshøjskolen i Århus. www.asb. SAP Business One Note med opgaver til SAP Business One Udarbejdet af Henrik Graven Nielsen & Rune Bagge for Handelshøjskolen i Århus www.asb.dk 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Overblik over

Læs mere

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen. Side 1 af 104 Navision Stat 7.0 ØKO/KKP 29.04.2015 v.1. Elektronisk fakturering Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Læs mere