Til stede: John E. Andersen, Henrik Blicher, Jan Bendixen (suppleant for Helle Trolle Lüttichau), Torben Juels Jensen, Preben Dømler, René Rasmussen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til stede: John E. Andersen, Henrik Blicher, Jan Bendixen (suppleant for Helle Trolle Lüttichau), Torben Juels Jensen, Preben Dømler, René Rasmussen"

Transkript

1 INSTITUT FOR NORDISKE STUDIER OG SPROGVIDENSKAB KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 01. OKTOBER 2013 Forum Samarbejdsudvalget ved INSS INSTITUT FOR NORDISKE STUDIER OG SPROGVIDENSKAB Møde afholdt: 19. september 2013, kl NJALSGADE 120 Sted: Referent: Rasmus Rask Tine M. Svensson 2300 KØBENHAVN S TLF DIR Til stede: John E. Andersen, Henrik Blicher, Jan Bendixen (suppleant for Helle Trolle Lüttichau), Torben Juels Jensen, Preben Dømler, René Rasmussen Gæster: Erik Kimose, Stig Andersen Afbud: Bjarne Simmelkjær S. Hansen, Pearl G. Bearden, Kim Byvald, Bente Rosenbeck Bilag 1 - SU-referat

2 Dagsorden: Ad 1) Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. SIDE 2 AF 6 Ad 2) Godkendelse af referat af møde den Referatet blev godkendt efter René Rasmussen havde gjort opmærksom på, at hans navn manglede i referatet under deltagere. Ad 3) Dekanatbesøg Har SU input til dagsordenen/spørgsmål til dekanen? René Rasmussen vil gerne høre, hvad man vil gøre i praksis for at undgå nye timepukler. John E. Andersen vil tage spørgsmålet op om lokalesituationen for undervisningen og foreslå et udvalg bestående af undervisere, der skal komme med forslag til, hvordan det perfekte undervisningslokale skal være udstyret.

3 Ad 4) APV (gæster Erik Kimose og Stig Andersen) Der er problemer med røg der siver op i kontorlokalerne der ligger over rygeområderne. Stig Andersen kunne fortælle, at Hanne Møller er ved at udfærdige et skrift vedrørende rygning udenfor. SIDE 3 AF 6 Der har været forslag om at fjerne askebægerne ved indgangsdørene, men så vil problemet bare være at folk smider skodderne foran døren, det bedste vil nok være at henstille folk til ikke at ryge ved dørene. Torben Juel Jensen forslog, at der blev lave en rygefri zone foran dørene og der i stedet blev lavet et overdækket område, hvor der kunne ryges. Erik Kimose kunne fortælle, at hver gang de studerende holdt fest gik en af skydedørene i stykker, idet de blokerer den så den ikke lukker når de skal ud at ryge. Problemer i undervisningslokalerne: dårligt indeklima, støj udefra og dårlig indretning. Ifølge Stig Andersen er stisystemerne omkring fakultetet offentlige, men hvis der er for meget larm nå der bliver kørte skateboard, bliver de sendt væk. Torben Juel Jensen spurgte om problemerne med indeklimaet skyldtes for mange i lokalerne. Erik Kimose kunne oplyse, at lokalerne i bygn. 22 havde fået nyt klimaanlæg, men det virker ikke helt efter hensigten, men det bliver der arbejdet på. Torben Juel Jensen henviste også til projektorerne sidder uhensigtsmæssigt. Preben Dømler kunne oplyse, at det er ITMedia der skal løse problemet, men det bliver først efterhånden som de nye projektorer kommer og skal installeres. Erik Kimose oplyste, at der er midler til forbedring, så Preben Dømler vil undersøge sagen nærmere. René Rasmussen spurgte, om der bliver arbejdet på at udvide lokalerne, da de er fyldt helt op og lidt til.

4 Stig Andersen: Der er planer om at leje lokaler i Mikadohuset for at løse problemet med for få lokaler. SIDE 4 AF 6 Det er et stort problem, at netværket ikke fungerer i undervisningslokalerne. Erik Kimose oplyste, at Jacob Jørgensen arbejder på højtryk for at få problemet løst. De 3 auditorier vil blive ordnet til jul. Multisalen har fået en stikkontakt pr. siddeplads. Stig Andersen foreslog at der blev nedsat et udvalg af undervisere der kan diskuterer, hvordan lokalerne skulle indrettes og hvad des skulle være udstyret med. Status på handleplanen om arbejdsstillinger og møbler er følgende: I juli havde vi besøg af en fysioterapeut fra Arbejdsmiljøcentret, hvor de ca. 10 personer der havde ønsket det fik en fælles introduktion og derefter individuel rådgivning. Tine M. Svensson fik ekstra materiale og kan kontaktes hvis behov for hjælp med indstilling af bord stol. Borde og stole bliver løbende skiftet ud, dels når det bliver efterspurgt, og dels når der rokeres rundt og nye kommer til. Jan Bendixen gjorde opmærksom på kulden på biblioteket. Ifølge Erik Kimose har der de sidste år være forsøg i gang for at løse problemet og problemerne vil nu blive udbedret. Der vil blive tætnet, og vinduerne vil blive ordnet (de er sat forkert i). Med hensyn til rengøringen, har Preben Dømler fået forklaret hvordan standarden bliver målt. Preben vil oplyse om dette i INSS nyt. John E. Andersen spurgte til det cykelkaos der er ved cykelstativerne, som kan være til fare for bl.a. blinde. Og han spurgte til kontrol med ubudne hærværksgæster. Erik Kimose kunne oplyse, at stregerne der viser hvor man ikke må placere sin cykel vil blive malet op og man ser med stor alvor på de unge der går og ødelægger området. Der bliver fanget en hel del, der er ca. 4 sager om året og der bliver brugt mange penge på vagter.

5 Ad 5) Input til budget 14 Bilag: Budget 2013, INSS drift, blev delt rundt. Der er stadig lidt penge på kontoen for VIP rejser og kompetenceudvikling. John E. Andersen spurgte, om det var en idé at købe ipads for pengene til de undervisere der har brug for en, f.eks. til brug ved møder. Torben Juel Jensen ville høre, hvor mange der havde fået af slag på deres ansøgning. Stort set alle har fået godkendt deres ansøgning og de afslag der har været, var ikke på grund af, at der skulle spares penge. SU-medlemmerne vil overveje om pengene skal bruges til ipads. SIDE 5 AF 6 Ad 6) Ad 7) Studiemiljø og træffetid/åbningstider på instituttet Selvom der ikke møder mange studerende op til de faste træffetider var der enighed om, at det er en god idé at fastholde dem, da træffetiderne signalerer åbenhed og fremmer det kollegiale samarbejde. Inhabilitet Forvaltningsloven tilsiger, at der skal træffes afgørelser der ikke er påvirket af personlige interesser, men også at afgørelserne skal foretages således at der ikke kan skabes mistillid til afgørelsernes neutralitet. Fakultetets oplæg til opfyldelse af forvaltningslovens bestemmelse om inhabilitet blev taget til efterretning uden videre diskussion. Deltagelse i KU konference for samarbejdsudvalgsmedlemmer Det vil være en god idé, at diskutere spørgsmålet om opgaveglidning/opgaveoverdragelse. Mail med invitation til KU konference for alle samarbejdsudvalgsmedlemmer vil blive sendt efter dette SU-møde. Ad 8) Orientering a. Status efter Q2 Q3 er ikke færdig endnu. Efter Q2 var der planlagt et overskud på ca kr., men en fejludbetaling fra fakultetet vedrørende Åbent Universitet bliver underskuddet ca kr., det er dog stadigt et pænt resultat. Der blev brugt flere penge på DVIP end ventet (Pr ser det dog ud som om vi kommer igennem Q3med et lille overskud!!!).

6 b. Afvikling af undervisningspuklen fra før 2012 (forskningssemester og tillæg) 17 har reduceret undervisning, 1-2 skal have reduceret undervisning i Ca. 4 der ikke har fået deres engangstillæg endnu og 3 deres faste tillæg. (Pr alt er nu fordelt og godkendt af dekanen de faste tillæg væsentligt større end forventede.) SIDE 6 AF 6 c. Nyt økonomistyringssystem Der bliver indført nyt økonomisyringssystem, Navision, den Pearl G. Bearden sidder med i fakultetets implementeringsgruppe sammen med de øvrige institutadministratorer. Der vil blive behov for noget lokal assistance til det nye Navision derfor skal Linda Danielsson og Tine M. Svensson deltage i Navision kurser i efteråret. d. MUS kadence E13 VIP erne vil helst til MUS inden sommerperioden. e. Implementering af INSS Forskningsstøtte Fakultetet vil frem til varetage forskningsstøtten, hvorefter den vil overgå til instituttet. Administrationen er begyndt at forberede sig på at overtage opgaven. (Kommentar pr der vil med Dekanens godkendelse blive opslået en AC TAP-FU stilling netop til at bestride dette område kombineret med kommunikation. JEA) f. Nye HVIP-stillinger De nye stillinger er fordelt således: 3 i litteratur 1 i kommunikation 1 i medie 1 i sprog

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 19. maj 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: KA, EJ, DB, JCK, NKC, MJM, KFG, KDP, MM Afbud: LM, BL Fravær: EO, BMH Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

1. Valg af dirigent Mogens fra Sønderborg blev valgt og kunne erklære landsmødet for lovligt indkaldt

1. Valg af dirigent Mogens fra Sønderborg blev valgt og kunne erklære landsmødet for lovligt indkaldt Referat fra Hockey-Floorball Landsmødet d. 17 marts 2007 Tilstede var 17 personer fordelt på alle 3 regioner. 1. Valg af dirigent Mogens fra Sønderborg blev valgt og kunne erklære landsmødet for lovligt

Læs mere

Referat 14. september 2011 kl. 17.00. Dagsorden. 1) Valg af dirigent Rasmus. 2) Valg af referent Trine

Referat 14. september 2011 kl. 17.00. Dagsorden. 1) Valg af dirigent Rasmus. 2) Valg af referent Trine Referat 14. september 2011 kl. 17.00 Dagsorden Hos Amalie: Göteborg Allé 1C, st. 5., 8200 Aarhus N Afbud eller senere ankomst til: Amalie, tlf.:26 74 22 84 1) Valg af dirigent Rasmus 2) Valg af referent

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 18. Oktober 2007 Sted: 3f Aalborg

Referat fra bestyrelsesmøde den 18. Oktober 2007 Sted: 3f Aalborg Referat fra bestyrelsesmøde den 18. Oktober 2007 Sted: 3f Aalborg Til stede: Lars Gaardbo (LG + TR) Allan V. Nielsen (AVN) Michael T. Olesen (MTO + SR) Nina Dyrhberg (ND) Preben I. Jensen (PIJ) Lars Hærvig

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32,

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32, Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 17. Marts 2011 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende.

Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Mandag d. 14/1 2014 kl.17.15 Ekstraordinær Generalforsamling 17.15-17.45 1. Formalia

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Indledning. Hvorfor overhovedet holde ledermøder i FDF?

Indledning. Hvorfor overhovedet holde ledermøder i FDF? Det gode ledermøde Indledning På FDFs landsmøde i 2004 blev det vedtaget, at landsforbundet skulle udgive et materiale med henblik på en styrkelse af ledermødet. Denne folder dækker nogle af de tiltag,

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Generalforsamlingen startede kl. 19.00 og der var mødt 19 medlemmer op, heraf 7 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1) Valg af mødedirigent

Læs mere

Formandsberetning 2001

Formandsberetning 2001 Formandsberetning 2001 Året 2001 var et af de gode år. Vi blev ikke ramt af nogle store overraskelser (som ellers har ramt os de foregående år). Så enten er vi bare heldige, eller også er vi efterhånden

Læs mere

Referat fra hovedbestyrelsesmøde

Referat fra hovedbestyrelsesmøde Referat fra hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 12.01.2014 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 06 Fortæring: NS Tegnstyrer: Kvaje

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Foreningen af kollegianer på Damager Kollegiet. Bestyrelsesmøde. Referat Dato: 28.07.2014 Tidspunkt: 19.00-22.00 Mødested: Fællesrummet

Foreningen af kollegianer på Damager Kollegiet. Bestyrelsesmøde. Referat Dato: 28.07.2014 Tidspunkt: 19.00-22.00 Mødested: Fællesrummet Bestyrelsesmøde Referat Dato: 28.07.2014 Tidspunkt: 19.00-22.00 Mødested: Fællesrummet Møde indkaldt af Mødetype Arrangør Referent Mads Hauberg Almindeligt Bestyrelsesmøde Foreningen af kollegianer på

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere