Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010"

Transkript

1 Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Aktivitet Ansvarlig mere i SKP, hvilket giver mere viden om afdelinger og tættere opfølgning på uddannelsesmål inkl. rokering mellem afdelinger ½ årlig opfølgning på uddannelsesplaner / Kontor: Valgfag på 1. år Salg & Markedsføring, Konflikthåndtering, Skriftlig kommunikation og Kvalitet & Service Inth Valgfag på 2. år Præsentationsteknik og personlig fremtræden samt Grafisk præsentation Kontor: Intro forkortes til 1 uge. Den efterfølgende uge skal indeholde overordnet præsentation af KIPA og sammenhængen imellem afdelingerne samt ½-1 dags deltagelse i hver enkelt afdeling for at danne et overblik Kontor: Alle 10 dage i Navisionkurset samt 2 dage med kursus i dansk grammatik Kontor: Nye elever får både oplæring af og Suzh samt af de gamle elever i KIPA Kontor: Overblik over Navisionopgaver og oplæring af alle i Navision (oktober 2010) KIPA Kontor: Manualer skal dække alle arbejdsopgaver i hver afdeling (inkl. Navisionopgaver) KIPA Kontor: Sbcl i skolepraktikken de første 2 uger i januar ifm. årsafslutning Kontor: Find sparringspartner i seniornetværk 1

2 Sammenfatning af interviews omkring skolepraktikken Der er i denne evaluering blevet lavet to gruppeinterviews. Det første gruppeinterview var med deltagelse af elever fra KIPA, altså kontorområdet, og det andet var med deltagelse af elever fra detailområdet. I det efterfølgende vil det specifikt fremgå, hvornår der er tale om kontorområdet hhv. detailområdet. 1. Uddannelsesmålene 1. Hvordan oplever I skolepraktikken ift. en rigtig elevplads? 2. Synes I, at I når de mål, der er i jeres praktikplaner? 3. Kommer I rundt om det, I skal? 4. Er der nogen steder, hvor det er dårligere, end det I oplever i jeres VFU? Beskriv hvordan. 5. Er der nogen steder, hvor det er bedre? Beskriv hvordan. 6. Hvad er jeres indtryk af de VFU-perioder, I har været ude i? Fordele og ulemper godt og skidt. 7. EMMA-kriterierne hvordan oplever I disse? Kontorområdet Generelt opleves skolepraktikken (KIPA) som positivt. Eleverne får lov til at tage en masse selvstændige beslutninger, de gør mange ting selv og skal lære en masse selv. Det er en god base, der er nogle gode kolleger, og de føler sig trygge. Når det er sagt, synes de også, at det er rigtig godt at komme ud i den virkelige verden og se, hvordan tingene fungerer der. Der er et generelt indtryk af, at det halter en lille smule i KIPA på grund af, at der er stor udskiftning i eleverne, både når der kommer nye elever, og når elever går ud i VFU og kommer tilbage derfra. Kontinuiteten og overblikket mangler. Man kan sagtens have været væk i tre måneder og komme tilbage til det samme, som man forlod for tre måneder siden. Hvis de elever, der måtte have overtaget opgaverne, ikke har taget det seriøst, har virksomheden ikke udviklet sig. Der udtrykkes stor tilfredshed med Suzette og Tina som faste personer i KIPA. Før var der mange undervisere, som også havde andre ting, og de havde vanskeligt ved at sætte sig ind i de problemstillinger, der specifikt opstod i en simuleret virksomhed som KIPA. Der kunne være behov for specifikke svar, som ikke var overordnet undervisning, og som derfor kunne være vanskelig for lærerne at forholde sig til. Der gives udtryk for en vis nervøsitet for, at målene ikke kan nås, hvis man bare er i skolepraktikken (KIPA), da der er flere ting, som de ikke kommer rundt om, fx skat, moms og løn. Man er sikker på, at man lærer de basale færdigheder vedr. fx ordrer og varestyring. Der kan dog være problemer med at få trænet de mere personlige kompetencer, som man skal anvende på en arbejdsplads. Her tænkes fx på forhandlingssituationer, hvor man møder rigtige kunder og leverandører, som man skal forhandle forskellige køb eller salg med. Helt konkret face to face eller business to businesssituationer. Der var en elev, der beskrev nogle etiske overvejelser, som det firma, hun havde været ude i, havde gjort sig i forhold til fx dårlige betalere hvornår og hvorfor skal vi lukke for kontoen? Sådanne overvejelser kommer man ikke ud for at skulle tage i KIPA. Der er også en vis frustration over, at de gamle elever, der har været i skolepraktikken et stykke tid, skal fungere som mentorer for de nye elever. Det kræver rigtig meget af de gamle, som, samtidig med at 2

3 skulle svare på rigtig mange spørgsmål fra de nye, også skal klare deres egne opgaver. Det giver dog også nogle gode og anderledes kompetencer i forhold til at kunne give sin viden videre og til at kunne håndtere presset. Frustrationen kommer, fordi de gamle også er elever og også skal arbejde med deres egne uddannelsesmål (og som også har behov for en mentor). Det er både de gamle og de nye, der oplever dette. Der efterlyses en leder, som har det store overblik, både over hvad de enkelte afdelinger indeholder, og hvad man skal gøre, og som kan svare på konkrete spørgsmål, som relaterer sig til specifikke ting. Det skal være en leder, der også har overblikket over den enkeltes uddannelsesmål. Denne viden skal anvendes til at se, hvor den enkelte mangler at komme hen i skolepraktikken hvilke oplæringsfunktioner skal man flytte hen til. Dette gælder i høj grad i forhold til overgangen fra VFU og tilbage i skolepraktikken. Der savnes en logistik omkring overgangen mellem VFU og skolepraktikken, forstået på den måde, at der er behov for en, der kan sikre, at eleverne kommer rundt i de forskellige afdelinger. Der gives udtryk for, at der til tider er for meget learning by doing, hvor systemerne kunne fungere bedre fra starten. Dette gælder fx Navision. Der har været behov for, at eleverne selv har skullet programmere mange af de ting, der var behov for i Navision, og det har været en stor og tidskrævende opgave. Støtten omkring Navision har været langsommelig, idet den lærer, de har skullet trække på, har været optaget andre steder, hvorfor svar på spørgsmål kunne tage flere dage at få. Kvaliteten af svarene har været god, og læreren gør et rigtig godt stykke arbejde ingen klager der, men eleverne føler, at de spilder tiden ved at skulle vente på svar. Der kunne godt være behov for et lidt større team af vejledere/lærere, der var fast tilknyttet KIPA, og som havde en grundlæggende forståelse for SIMU. De lærere, der er tilknyttet fast nu (Tina og Suzette), er rigtig dygtige på hver deres område, men der er også andre områder, hvor det kunne være godt med noget specifik viden. Det kunne fx være på salgsområdet. Der kom et forslag om at tilknytte en person fra det virkelige liv som mentor til KIPA, så man kunne få nogle input til, hvordan en leder ville håndtere dette eller hint. Det kunne fx være en, der var gået på efterløn, eller bare en person i en virksomhed, som havde tid og overskud til at være mentor. Det blev påpeget, at det skulle være en, der stadig har fingeren på pulsen, altså ikke en, der har forladt erhvervslivet for mange år siden. Det er rigtig godt at komme ud i VFU. Det har været godt at være ude og få lidt luft og komme rundt i forskellige afdelinger, hvor der hele tiden har været en, der har kunnet tage hånd om eleverne. Der gives udtryk for, at mangfoldigheden i de opgaver, eleverne får, er stor, og det udfordrer og tilfredsstiller dem. Det er godt at stå på egne ben. Det meget selvstændige arbejde fra KIPA kommer eleverne til gode, når de kommer ud og bliver spurgt om, hvorvidt de vil kunne klare det ene eller det andet. VFU-perioderne er det, der bærer det hele igennem, sammen med skoleopholdene med de ordinære elever. Her kommer der også mange forskellige input fra de andre, som man kan tage med tilbage til KIPA. Lene Schmidt får stor ros for sin rolle, også selv om hun har ligget underdrejet i foråret af for meget arbejde. Hvis eleverne har haft behov for hende, har hun altid været der. Hvad man får ud af VFU-perioderne kommer i høj grad også an på, hvordan man selv er, og hvor interesseret man selv er i at lære nyt og kaste sig over nye udfordringer. Det gælder om at være opsøgende, når man er ude. 3

4 Detailområdet Der var en oplevelse af, at eleverne kun var til stede på skolen for at skrive ansøgninger og generelt finde praktik- eller elevpladser. Der var flere af deltagerne, der ikke rigtig havde været ude endnu, og derfor ikke havde erfaringer fra en VFU, som de kunne spille ind med i interviewet. Der var dog en, som havde været ude, og som efterfølgende havde fået tilbudt en rigtig elevstilling, men det var gået i vasken, fordi forretningsejeren havde spurgt, om eleven måtte åbne og lukke selv, hvilket der var blevet svaret nej til. Det undrede eleven, fordi der var en anden elev i forretningen, som godt måtte. Noget andet, der undrede, var, at man ikke må komme tilbage til det samme praktiksted. Der blev i høj grad fokuseret på den faglige oplæring som værende vigtig i VFU-en. Kundebetjening, det kollegiale og de andre personlige kompetencer, som man får ved at være ude i den virkelige verden var for de flestes vedkommende allerede dækket ved, at flere havde haft andre jobs. Eleverne var generelt glade for den mulighed, de havde for at gennemføre deres uddannelse via skolepraktikken og via VFU erne. De pointerede, at det var blevet rigtig vanskeligt også at finde praktikpladser (altså VFU-pladser), for slet ikke at tale om rigtige elevpladser. Der er mange arbejdsløse, der har erfaringen, og butikkerne ansætter derfor primært dem i stedet for at tage elever. Der blev givet udtryk for tilfredshed med den måde, hvorpå vejledningen og hjælp til at finde VFU eller elevpladser foregik, ligesom de, der havde været ude i VFU, også havde oplevet en god opfølgning. Mht. EMMA-kriterierne forholder det sig sådan, at de interviewede mener, at de opfylder kriterierne. De ville alle allerhelst ud i tøjbutikker, men søger også andre brancher, og de søger ligeledes geografisk bredt. 2. Procedurer 1. Der er i skolepraktikken en masse procedurer og blanketter, der skal udfyldes. Hvordan synes I, det fungerer? 2. Er der forslag til, hvordan vi kunne gøre det anderledes eller forbedre det? 3. Er der nogen blanketter, der er overflødige? Hvorfor? 4. Mangler der nogen andre blanketter? Hvilke? Kontor- og detailområdet Der var ikke de store kommentarer til dette. Generelt var der en holdning til, at der var de blanketter og procedurer, der skulle være, og de var gode, som de var. Vejledningen omkring det har været god, specielt det der med at gennemgå dem samlet, inden man starter, blev positivt omtalt (kontorområdet). 3. Information / kommunikation 1. Hvordan synes I, kommunikation og information fungerer i skolepraktikken? 2. Får I for meget information? Hvad kunne skæres væk? 3. Får I for lidt information? Hvad kunne I tænke jer mere af og hvornår? 4. Hvordan er det, når I er i huset i skolepraktikken? 5. Hvordan er det, når I er ude i VFU? 4

5 Kontorområdet Der er ikke umiddelbart behov for mere eller bedre information, det fungerer tilsyneladende godt. Der er ingen, der føler, at de ikke får de informationer, de har behov for. Der blev givet udtryk for, at skolepraktikken mangler en plads i ZBC-hierarkiet. Hvor er man og hvad må man? Der var forvirring omkring, hvordan man må forskellige ting. Eleverne i KIPA har fx nøgle til depotrummet men må nu ikke bruge den. Vedr. papir til printeren har eleverne haft kontakt til pedellerne for at få dem til at levere papir, men det gør de ikke. Eleverne siger, at de får noget at vide fra pedellerne, som lærerne skulle have fået at vide, men som lærerne tilsyneladende ikke ved. Der er behov for nogle klare retningslinjer eller procedurer her. Det er ikke så relevant at få informationer, når man er ude i VFU, men det er vigtigt at blive velinformeret, når man kommer tilbage. Navision de har fået tilbudt et Navision kursus i KC, men har kun fået 4 ud af 10 undervisningsdage. Vil gerne have resten. Specielt de, som står og skal bruge det i deres VFU. Detailområdet Ingen kommentarer, de syntes, at det fungerede godt, og der var ikke behov for andet eller mere. Der blev sat fokus på det positive i, at når man henvendte sig til fx Tina, når der var noget der ikke fungerede i en VFU, så blev der hurtigt taget hånd om det. 5

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland UNG PÅ VEJ I FÅG Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Når man fokuserer på mål og kompetencer, er det ligesom første stolpe i at finde ud af, hvad man er god til. Det kan man ikke lære af sig

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

E-læring i SOSU efteruddannelserne

E-læring i SOSU efteruddannelserne Socialfondsprojekt E-læring i SOSU efteruddannelserne Ekstern evaluering 1 af 6 Karsten Juul-Olsen CUBION www.cubion.dk Juni 4 1 Deltagerevaluering Social- og Sundhedsskolen (Sosu) i Århus afviklede i

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Mentorens værktøjskasse

Mentorens værktøjskasse Mentorens værktøjskasse Den vigtigste forudsætning for at kunne fungere som en god mentor i DJ mentor, er et oprigtigt ønske om at stille sin erfaring og opmærksomhed til rådighed for et mindre erfarent

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Konklusion på evaluering for 1. og 2. semester ergoterapeutstuderende, 2009.

Konklusion på evaluering for 1. og 2. semester ergoterapeutstuderende, 2009. Konklusion på evaluering for 1. og 2. semester ergoterapeutstuderende, 2009. specialbørnehave for børn med vidtgående handicap Konklusionen dækker perioden 2007/2008 for ergoterapeutstuderende i klinisk

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune September 2011 Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune Indledning I 2010 igangsatte Tønder Kommune projektet Godt tilpas i ældreplejen samt i døgntilbud for voksne. Projektets mål

Læs mere

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem Evaluering af veteranpolitikken FORSVARSKOMMANDOEN Maj 2013 PROJEKT Evaluering af veteranpolitikken Forsvarskommandoen NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN

ÅRSBERETNING 2014 VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN ÅRSBERETNING 2014 VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN 1 INDHOLD Forord 5 Fokus på det uventede ekstra 7 Kontaktcentret er det første, du møder 11 Jeg gør jo bare mit arbejde 13 Alle går hjem med noget

Læs mere

Kapitel 5. Noget om arbejde

Kapitel 5. Noget om arbejde Kapitel 5 Noget om arbejde 1 19 Gravid maler Anna Er der noget, der er farligt, altså i dit arbejde sådan i miljøet, du arbejder i? Det kan der godt være, men vi prøver så vidt muligt, ikke at bruge opløsningsmidler,

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 Socialt Udviklingscenter SUS, oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 Formålet med Mikrolån 2.0... 3 Evaluering af projektets resultater... 4 2. Baggrund

Læs mere