Microsoft Dynamics C5 version Kursus med fokus på de opgaver der varetages af lagermedarbejdere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Microsoft Dynamics C5 version 2012. Kursus med fokus på de opgaver der varetages af lagermedarbejdere"

Transkript

1 Microsoft Dynamics C5 version 2012 Lager Kursus med fokus på de opgaver der varetages af lagermedarbejdere Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker, der tilhører deres respektive ejere. Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives - helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form uden forudgående tilladelse fra Microsoft. Indholdet i dette dokument kan ændres uden varsel. Der tages forbehold for tryk- og stavefejl. Microsoft Development Center Copenhagen, Frydenlunds Allé 6, DK-2950 Vedbæk, Danmark Tlf.: ,

2 Indholdsfortegnelse Indledning Opsætning Lagermodulet... 6 Varegrupper... 6 Enhedsbetegnelser... 7 Prisgrupper... 7 Parametre... 8 Huskeliste: Opsætning Lagermodulet Opgaver: Opsætning Lagermodulet Lagerkartoteket Integration til Lagermodul Lagerkartoteket Oprettelse af varer og ydelser Varetyper Salgspriser og kostpriser Kostmodel Salgsmodel Lagermodeller Hvilken kostpris benyttes? Lokationer Huskeliste: Lagerkartoteket Opgaver: Lagerkartoteket Lagerkladder Oprettelse/vedligeholdelse af lagerkladder Arbejdsgangen i lagerkladder Parametre vedrørende lagerkladder Bogføring i lagerkladder Opgaver: Lagerkladder Styklister og samlelister Styklister Samlelister Parametre vedrørende styk- og samlelister Huskeliste: Styklister og samlelister Opgaver: Styklister og samlelister

3 5. Varesporing Køb og salg af vare med varesporing Udskrivning af varespor Opgaver: Varesporing Prisændrings- og efterberegningskørsler Efterberegning Prisændring Huskeliste: Prisændrings- og efterberegningskørsler Opgaver: Prisændrings- og efterberegningskørsler Fordeling af hjemtagelsesomkostninger mv Omkostningskoder Fordeling af hjemtagelsesomkostninger Huskeliste: Fordeling af hjemtagelsesomkostninger mv Opgaver: Fordeling af hjemtagelsesomkostninger mv Lagerreguleringskørsler og lagerafmærkning Automatisk lagerregulering Lagerafmærkning Åbenpostredigering Værdiregulering af åbne tilgange Huskeliste: Lagerreguleringskørsler og lagerafmærkning Opgaver: Lagerreguleringskørsler og lagerafmærkning Behovsberegning Generelt om behovsberegning Disponeringsparametre Behovsberegning Overfør forslag til Indkøb Huskeliste: Behovsberegning Opgaver: Behovsberegning Appendix - Afgiftshåndtering Sammenhæng mellem ordrer og afgiftslinjer Hvordan bliver afgiften beregnet? Hvem skal afholde afgiften? Afgiftsgrupper og -koder Afgiftslinjer

4 Styk- og samlelister med afgifter Afgiftsposteringer Huskeliste: Afgiftshåndtering Opgaver: Afgiftshåndtering Appendix Genvejstaster Værktøjslinjen Generelle genvejstaster Navigation i C Vedligeholdelse af stamdata Søgning og filtrering af poster Øvrige genvejstaster

5 Indledning Velkommen til kurset Microsoft Dynamics C5 Lager. Kurset er berammet til 1 dag. Kursusmaterialet er udarbejdet til version Målgruppe Kurset henvender sig til C5 brugere, der skal beskæftige sig med de arbejdsopgaver, der primært varetages af lagermedarbejdere og lagerchefer. Forudsætninger Kendskab til Windows og generel brug af en PC er nødvendigt, for at få et optimalt udbytte af kurset. Det forudsættes, at deltagerne har deltaget på kurset C5 Light, eller at de har tilsvarende viden. Det er desuden en fordel, at have en vis erfaring med ordre og indkøbsstyring. Formål Formålet med dette kursus, er at give deltagerne et kendskab til de funktioner og arbejdsprocesser der relaterer sig til en lagermedarbejders arbejdsopgaver. Emner Efter dette kursus skal deltagerne: Kende til opsætning af Lagermodulet Kunne oprette varer og ydelser Kunne oprette og anvende styk- og samlelister Kunne oprette og anvende lagerkladder Kende til brugen af varesporing Kende til lagerudligning og afmærkning Kende til periodiske kørsler i Lagermodulet Kende til fordeling af hjemtagelsesomkostninger Kende til opsætning og brug af behovsberegning Beskrivelse af materialet Materialet er opbygget i uafhængige lektioner, der hver behandler et emne eller funktion i C5. Det skal pointeres, at materialet ikke er beregnet til selvstudium, men som supplement til instruktørens gennemgang og til at genopfriske funktionerne efter endt kursus. Til hver lektion findes en huskeliste, der giver et hurtigt overblik over fremgangsmåden og de taster, der bruges til at udføre funktionen. Lektionens opgaver er baseret på de arbejdsrutiner, der normalt forestås i virksomheden. Opgaveløsning er en vigtig del af indlæringsprocessen og da nogle af opgaverne er en fortsættelse af opgaver fra tidligere lektioner, kan det anbefales at løse opgaverne successivt. Alle opgaver knytter sig til den datafil, der undervises i. 5

6 1. Opsætning Lagermodulet Formål Formålet med denne lektion er, at give et overblik over, hvilke opsætninger der skal foretages i C5 s lagermodul, inden dette tages i brug. Emner Efter denne lektion skal kursisten kunne: Oprette og vedligeholde varegrupper Oprette og vedligeholde enhedsbetegnelser Oprette og vedligeholde prisgrupper. Og kende til: Hvilke opsætninger der har indflydelse på finanskonteringen Parametrene under Lager/Tilpasning/Parametre. Opsætning af lagermodulet Via Lager/Tilpasning kan du tilpasse C5, så lagermodulet fungerer i henhold til virksomhedens behov. Der er en række parametre, der har indflydelse på, hvordan C5 opfører sig. Disse parametre bør du tage stilling til. Varegrupper Varegrupperne findes under Lager/Tilpasning/Grupper. Gruppebegrebet er meget væsentligt i C5 og går igen i alle modulerne. Formålet med at definere Grupper og Prisgrupper i lagermodulet illustreres på næste side. Som nævnt tidligere, er det ikke muligt at oprette nye varer i lagerkartoteket uden at definere, hvilken gruppe denne vare skal tilhøre. Grupperne har betydning for følgende: Afgrænsning af statistikker og rapporter Automatisk kontering ved fakturering. Nedenstående tegning anskueliggør betydningen af de forskellige grupper i tilknytning til lagerkartoteket. Eksempel En Edb-virksomhed ønsker at dele deres varenumre op i nedenstående fire grupper. Opdelingen kan foretages både ud fra bogføringsmæssige og/eller statistikmæssige hensyn. Nedenstående opdeling vil f.eks. gøre det muligt at måle, hvor stor en del af firmaets omsætning der befinder sig indenfor de enkelte varegrupper. 6

7 Hardware Software Teknikertimer Konsulenttimer Bogføring Gruppeopdelingen bruges rent bogføringsmæssigt til at styre, hvordan den automatiske kontering if. med. fakturering skal bogføre de enkelte ordrelinjer f.eks. på hvilke konti omsætning, lager-aftræk og vareforbrug skal konteres. Statistik Det er muligt at trække forskellige rapporter fra C5, hvor der afgrænses på, hvilke vare-grupper der ønskes oplysninger om f.eks. varesalgsrapport udelukkende vedrører varegruppen Hardware. Hvis du vil have mulighed for at afgrænse rapporter til kun at vedrøre en del af dine varer, kan du afgrænse på grupper. Enhedsbetegnelser Der er mulighed for at definere de enhedsbetegnelser, der skal arbejdes med via Lager/Tilpasning/Enheder. For hver enkelt vare kan der defineres, hvilken enhed der skal benyttes for denne vare. Dette gøres på Opsætning-fanen i lagerkartoteket. Prisgrupper Formålet med prisgrupper er, at muliggøre forskellige salgspriser til den samme vare, alt afhængig af hvilken prisgruppe kunden tilhører. Det kan f.eks. være opdeling på priser til grossister, detailhandel og lignende. I Lagerkartoteket kan der anføres Valuta på hver prisgruppe. Det giver mulighed for at oprette salgspriser til kunder i forskellige lande. Dette kræver dog licenskode til Valutakartoteket. Via Lager/Tilpasning/Prisgrupper definerer du, hvilke prisgrupper du vil arbejde med i C5. En salgspris kan angives inkl. eller ekskl. moms. Hvis M-feltet krydses af, indikeres at priserne i denne prisgruppe, skal angives inkl. moms. Debitorer kan oprettes med fast prisgruppe. Se Debitor/Kartotek/Debitor via Generelt-fanen. Prisgruppen overføres som forslag til ordrehovedet, når der oprettes en ordre fra Ordrekartoteket eller fra Debitor/Dagligt/Faktura og til Projektkartoteket, hvis dette modul anvendes. Prisen for den gældende prisgruppe hentes derefter automatisk som forslag ved indtastning af ordrelinjer, hvortil der knyttes et varenummer Via kommandoen Notat, ALT+N, noteres evt. notat på prisgruppen, hvilket i denne forbindelse kan være nyttigt til nærmere dokumentation af prisgruppens anvendelse. 7

8 Betegnelsen på en prisgruppe kan ændres via de tilknyttede funktionsknapper og ændringen har umiddelbar effekt i hele systemet. Bemærk, ændring af prisgruppe-betegnelse kan tage lidt tid. Det anbefales derfor, at igangsætte denne kørsel sidst på dagen. Parametre Der er en række parametre i lagermodulet, som du skal overveje inden ibrugtagning. I det følgende er de væsentligste gennemgået. Lagerparametre Parameter Valg Betydning Varestyret decimaler på antal Antal decimaler på stykantal Ja/nej Skal der arbejdes med det samme antal decimaler på samtlige varer eller om antallet skal variere, alt efter hvilken vare det drejer sig om. Ønsker du det samme antal decimaler på alle varer, svares Nej til Varestyret decimaler på antal. Herefter angiver du i parameteren Antal decimaler på stykantal, hvor mange decimaler du ønsker. Ønskes ikke det samme antal decimaler på antal for alle varer, svares Ja til Varestyret decimaler på antal. Herefter skal der angives antal decimaler i Decimaler-feltet på hver enkelt vare i lagerkartoteket via Opsætningfanen. En vare oprettes som standard med 0 som decimalantallet. Har du allerede oprettet en lang række varer uden at tage stilling til decimalantal pr. vare, kan du vha. datamanipulation automatisk opdatere Decimaler-feltet med en værdi, f.eks. 2 hvis der skal være 2 decimaler på de fleste varer. Herefter kan du så manuelt angive andre værdier for decimalantal på de varer, som adskiller sig fra mængden. Bogfør i Finans Ja/nej Svares der Ja til Bogfør i Finans vil bogførte lagerreguleringer fra Lager/Dagligt og Lager/Periodisk bogføres automatisk i Finansmodulet, jævnfør de konti angivet via Lager/Tilpasning/Grupper. Svares der Nej til Bogfør i Finans vil lagerreguleringer fra Lager/Dagligt og Lager/Periodisk kun blive bogført i Lagermodulet. Hvis lagerstatus i Finanskontoplanen og Lagermodulet skal stemme overens, skal lagerreguleringer derefter bogføres manuelt i Finanskassekladden. Periodisk optalt statistik Log ændringer og opdateringer Ja/nej Ja/nej Hvis der svares Ja vil lagerstatistikken, som findes på Statistik-fanen via Lager/Kartotek, udelukkende blive opdateret via kørslen Efterberegn statistik, som findes via Lager/Periodisk. At svare Ja, kan være tidsbesparende ved opdatering af transaktioner, hvori der indgår lagerbevægelser. Hvis der svares Nej, vil lagerstatistikken opdateres løbende, dvs. hver gang der opdateres transaktioner med lagerbevægelser. Dette sikrer, at lagerstatistikken altid er ajourført, men kan bevirke, at opdateringer tager længere tid. Hvis der svares Ja, logges ændringer i kost-/salgspriser, samt lagermodellen under knappen Log under Lager/Kartotek. 8

9 Intrastat parametre Intrastat er en rapportering, der blev indført med ikrafttræden af Det Indre Marked 1. januar Intrastat erstatter tolddokumenter ved handel med andre EU-lande. Der henvises til Skat for yderligere information omkring rapporteringsperioder og rapporteringspligt. Skattecentrene kan oplyse om disse regler. Intrastat skal indeholde informationer om mængde og værdi af vare- og ydelsesbevægelser, varekategori, transportform og type af bevægelse. Intrastat parametrene er selvfølgelig kun interessante, hvis der er købt licenskode til dette. Parameter Valg Betydning Opdater intrastat Vis intrastat ved indførsel Vis intrastat ved udførsel Ja/nej Ja/nej Ved Ja, dannes posteringerne i intrastat oversigten automatisk ved vare- og ydelsesbevægelser på udenlandske debitorer og kreditorer med landetype EU-land i købs- og salgsmodulerne. Der dannes ikke posteringer til Intrastat ved bogføring via kassekladden. Ved Landekode Indland, EFTA-land og 3. land sker ingen opdatering af Intrastat. Ved Landekode EU-Land vil der altid blive opdateret, hvis der er svaret Ja til Opdater intrastat. Der er mulighed for, at få vist intrastatposteringerne ved opdatering af ind og udførsel dvs. ved opdatering af følgeseddel eller faktura i salgs- eller indkøbsmodulerne, såfremt der i samme menupunkt svares Ja til Vis intrastat ved ind og udførsel. 9

10 Huskeliste: Opsætning Lagermodulet Funktion Fremgangsmåde Tast Opret ny varegruppe Opret ny prisgruppe Opret ny enhed Ændre i lagerparametre Vælg Lager/Tilpasning/Grupper og opret nye varegrupper. Tag stilling til, om finanskontering skal følge varegruppen eller debitorgruppen og udfyld de relevante kontofelter. Husk at udfylde Tab/Vind-kontofelterne. Vælg Lager/Tilpasning/Prisgrupper og opret nye prisgrupper. Sættes der kryds i M-feltet, vil prisen være inkl. moms. Du kan også vælge, hvorvidt salgspriserne skal afrundes. Via Lager/Tilpasning/Enheder oprettes enheder. F.eks. Stk., Timer, Kasser m.fl. Ønsker du at ændre indstillinger i Lager-modulet, er dette muligt via Lager/Tilpasning/Parametre. F2 F2 F2 MELLEMRUM 10

11 Opgaver: Opsætning Lagermodulet Opgave 1: Opret nye varegrupper Da virksomheden ønsker at sælge dekorationslys, skal der oprettes 2 nye varegrupper til dette formål. Opret varegrupperne Lysestager og Stearinlys. Opsæt finanskontering som for varegruppen Diverse. Opgave 2: Opret ny prisgruppe Prisgruppe Der skal oprettes en ny prisgruppe, der hedder Grossist2, da vi ønsker at differentiere salgspriser til vore grossister. Prisgruppen skal oprettes, som salgspris ekskl. moms, dvs. M-feltet skal ikke afmærkes. Prisafrunding Priser over kr. 100,-, i denne nye prisgruppe, skal afrundes til hele kroner. Kontrollere at afrundingen fungerer, ved på en tilfældig valgt vare, at oprette en salgspris til prisgruppen Grossist2 på kr. 100,05. 11

12 2. Lagerkartoteket Formål Formålet med lektionen er, at give deltagerne et kendskab til Lagermodulet i C5. Emner Efter denne lektion skal kursisten kunne: Oprette varer og ydelser Angive købspriser og salgspriser Vælge kost-, salgs- og lagermodeller Og kende til: Begrebet lokationer i C5 Integration til Lagermodul Lagermodulet bruges generelt til styring af lagerbeholdning. Nedenstående er typiske spørgsmål, som kan besvares ved at bruge C5 s lagermodul: Hvor meget har vi liggende på lager af de forskellige varer? Hvor meget er bestilt af en bestemt vare? Hvad er værdien af lagerbeholdningen? Lagermodulet indgår som et centralt modul set i forhold til købs- og salgsfaktureringen. Ved registrering af købs- og salgsfakturaer kan der foretages styring af lagerbeholdning ved automatisk opdatering af tilgang, afgang og vareforbrug. Alle bevægelser i lagermodulet kan bogføres automatisk i finansmodulet. Denne bogføring foretages ud fra opsætningen af konteringsreglerne, der gennemgås i en særskilt lektion. Lagerreguleringer Ordrer Varebevægelser Lagerkartoteket Registrering af bevægelser og reguleringer. Finanskartoteket Registrering af tilgang, afgang, vareforbrug, tab/vind, følgeseddelmodtagelser og følgeseddelleveringer. Indkøb For at kunne foretage registrering, er det selvfølgelig nødvendigt at oprette et vist antal varer/varenumre i lagerkartoteket. For at give et korrekt billede af virksomhedens lager, er det nødvendigt at alle bevægelser på lageret registreres. 12

13 Bogføring af til- og afgange er knyttet til ordre- og indkøbsfunktionerne i C5. Manuel registrering af til- og afgange kan dog også foregå via lagerkladderne. Lagerkartoteket Under Lager/Kartotek/Lager oprettes varer og ydelser i C5. Hver eneste vare/ydelse der oprettes i C5 har et stamkort, et såkaldt lagerkort. Lagerkortet indeholder bl.a. oplysninger om varenummer, varenavn, varetype, varegruppe, salgspriser, kostpriser og hvilken lagermodel der anvendes. På hvert lagerkort kan læses, hvor stor beholdningen af den pågældende vare er. Ved hjælp af knapperne i C5 s lagerkartotek kan der søges oplysninger, bl.a. om hvilke lagerposteringer og bevægelser der har været på en vare. Oprettelse af varer og ydelser Når man opretter en vare/ydelse skal man minimum angive varenummer for denne vare/ydelse, varenavn, varetype og varegruppe. Varenummeret skal være unikt for hver eneste vare/ydelse ellers kan C5 ikke kende forskel på de forskellige varer/ydelser, der oprettes i systemet. Varegruppen skal angives, idet det er grupperne der bestemmer, hvorledes lager til- og afgange, samt varesalg og varekøb registreres. Desuden skal man angive, hvilken lagermodel man anvender. Alle andre felter kan man undlade at udfylde, men man går herved glip af en række muligheder i C5. Varetyper I C5 Light eller grundpakken er der mulighed for, at oprette varenumre af typerne Vare og Ydelse. En vare vil figurere med en beholdning i C5 og der kan følgelig arbejdes med en mængdemæssig styring af lageret. En ydelse vil ikke figurere med en beholdning. Uanset om man benytter typen vare eller ydelse, vil det være muligt at styre salgspriser, kostpriser, varebetegnelser gennem C5, lige såvel som der kan registreres bevægelser, f.eks. salg af ydelser, som kan bruges til statistik og vurdering af denne senere. Man kan tilkøbe licenskoden til Styk- og samlelister, og således også få mulighed for at benytte disse varetyper. En stykliste er en vare, der består af en række undervarer. En samleliste er en slags fantomvarer, der samler en række forskellige færdigvarer. Et eksempel på en samleliste kunne være en sofagruppe, der består af en sofa og 2 lænestole. Således er det ikke nødvendigt, at indtaste varenumre for en hel række varer, der typisk sælges samlet, men kun varenummeret for samlelisten. Styklister og samlelister behandles i en anden lektion. Salgspriser og kostpriser Salgspriser og kostpriser har betydning for salgs- og indkøbsmodulerne, samt Debitor-, Kreditor-, Ordre- og Indkøb. Priserne angives på lagerkortets faneblad Generelt. De priser du angiver på lagerkortet, kan hentes automatisk ved fakturering eller ved oprettelse af indkøbs- eller salgsordre. Når et varenummer indtastes på en ordrelinje hentes prisen automatisk fra varens lagerkort. Ved salg kræver det, at kunden er tilknyttet en prisgruppe. Ved indkøb kræves det, at du har svaret Ja til Indkøbsparameteren Benyt kostpris ved indkøb. 13

14 Salgspris Der kan arbejdes med prisdifferentiering i C5 og derved angive salgspriser for flere prisgrupper. Disse salgspriser angives i nederste del af dialogboksen på Generelt-fanen i lagerkartoteket. Filter Prisgruppe 1: DKK 1.000,- Salg af varer Hvilken prisgruppe tilhører kunden, vi sælger til? Kunden er tilknyttet prisgruppe 4 Prisgruppe 2: DKK 1.100,- Prisgruppe 3: DKK 1.200,- Prisgruppe 4: DKK 1.300,- Prisgruppe 5: DKK 1.400,- Kostpris Kostpris angives pr. enhed eller for et vist antal. Hvis du for eksempel ønsker at angive at en vare koster DKK 100,- pr. stk. indtastes 100 i Kostpris-feltet. Ønsker du at angive at en vare koster DKK 100,- for stk., indtastes 100 i Kostpris-feltet og 1000 i Kostprisenhed-feltet. Dette indikerer at kostprisen er angivet for enheder. Sådan vedligeholdes salgs- og kostpriser På Opsætning-fanen i lagerkartoteket bestemmes, hvorledes salgs- og kostpriser skal opdateres (vedligeholdes). Kostmodel I Kostmodel-feltet bestemmes, hvorledes Kostpris-feltet på Generelt-fanen vedligeholdes. Kostmodel Uændret Sidste køb Gennemsnit Betydning Kostprisen vil kun ændre sig, hvis man manuelt ændrer den i Kostprisfeltet. Kostprisen ændrer sig alt efter, hvilken pris man betaler for varen ved indkøb. Kostprisen vil i dette tilfælde altid være lig med prisen ved sidste indkøb. Kostprisen ajourføres som værdien af beholdningen/beholdning antal, begge værdier inkl. det aktuelle indkøb. NB! Vær opmærksom på, at en ændring af værdien i Kostpris-feltet ikke justerer værdien af beholdningen. 14

15 Salgsmodel I Salgsmodel-feltet bestemmes, hvorledes salgspriserne på Generelt-fanen skal vedligeholdes. Kostmodel Uændret Sidste salg Justér Betydning Salgspriserne vil kun ændre sig, hvis man manuelt ændrer dem i Pris-feltet for hver enkelt prisgruppe. Salgsprisen ændrer sig for en given prisgruppe, hvis man angiver en ny salgspris ved salg af den givne vare til netop denne prisgruppe. Ændres kostprisen på en vare vil salgsprisen for hver enkelt prisgruppe også ændre sig, således at dækningsgraden forbliver uændret for hver enkelt prisgruppe. Lagermodeller Varens lagermodel har betydning for beregning af vareforbrug i C5 ved lagertræk. Der findes følgende lagermodeller i C5: FIFO FIFO LIFO Kostpris Gennemsnit Serie-/batchnummer First in, First out (Først ind, Først ud). Ved lagertræk fratrækkes værdien af den ældste del af beholdningen som vareforbrug. LIFO Last in, First out (Sidst ind, Først ud). Ved varesalg fratrækkes værdien af den nyeste del af beholdningen som vareforbrug. Må som hovedregel ikke anvendes i Danmark. Kostpris Lagermodellen Kostpris benævnes også som Standard kostprismetoden i C5. Ved varesalg vil værdien, der bliver fratrukket som vareforbrug, være beløbet angivet i Kostpris-feltet ganget med antallet der sælges. Afvigelser herfra posteres på lagertab/vind. Ved ændring til denne model vil kostmodel automatisk ændres til Uændret, og kan ikke rettes til andet. Lagermodellen kan ikke ændres på de varer som har en beholdning og samtid står til denne model. Hvis der rettes i kostprisfelter på varer med denne model, vil der komme en påmindelse om at der skal køres en regulering af den nuværende beholdning til den nye kostpris. Kostpriser på varer med lagermodellen Kostpris kan reguleres ved hjælp af kørslen Værdiregulering af åbne tilgange under Lager/Periodisk. 15

16 Gennemsnit Kostbeløb på afgangsposteringer opgøres som et gennemsnit af alle til og afgange. Ved varesalg fratrækkes lagerværdien en gennemsnitsværdi pr. enhed (Værdi beholdning/ Antal beholdning) som vareforbrug. Serie-/batchnummer Kostbeløb på tilgangsposteringer sker efter faktisk kostbeløb. Kræver at der på varer/styklister er aktiveret varesporing. Hvilken kostpris benyttes? I nedenstående skema ses hvorfra kostprisen hentes i forbindelse med lagertilgange: Oprindelse Type Lagemodel Kostpris Bemærkninger Indkøbsordrer Indkøbsfaktura Kostpris Kostpris fra Lagerkartotek Eventuel forskel mellem kostpris på Lagerkartoteket og den på indkøbslinjen angivne kostpris bogføres som tab/vind. Alle øvrige Kostpris fra indkøbslinjen Lagerkladder Regulering Kostpris Kostpris fra Lagerkartoteket Eventuel forskel mellem kostpris på Lagerkartoteket og den på kladdelinjen angivne kostpris bogføres ikke! Alle øvrige Kostpris fra lagerkladdelinjen Varekøb Kostpris Kostpris fra Lagerkartoteket Eventuel forskel mellem kostpris på Lagerkartoteket og den på indkøbslinjen angivne kostpris bogføres som tab/vind. Varesalg (kreditnota) Alle øvrige Kostpris Alle øvrige Kostpris fra Lagerkladdelinjen Kostpris fra Lagerkartoteket Kostpris fra lagerkladdelinjen Ordrer eller Projekter Kreditnota Kostpris Kostpris fra Lagerkartoteket Alle øvrige Kostpris fra ordreeller projektlinjen 16

17 I nedenstående skema ses hvorfra kostprisen hentes i forbindelse med lagerafgange: Oprindelse Type Lagemodel Kostpris Bemærkninger Salgsordrer (Debitor eller Projektmodulet) Faktura Kostpris Kostpris fra Lagerkartoteket Gennemsnit Gennemsnitskostpris I tilfælde af ingen eller negativ lagerbeholdning benyttes kostprisen fra Lagerkartoteket eller prisen på ordre- eller projektlinjen hvis der ingen kostpris er angivet i Lagerkartoteket Alle øvrige Kostpris ifølge afmærkning Kostprisen fra Lagerkartoteket benyttes på ej afmærkede lagerafgange, og hvis der ingen kostpris er angivet i Lagerkartoteket benyttes prisen på ordreeller projektlinjen. Lagerkladder Regulering og Varesalg Kostpris Kostpris fra Lagerkartoteket Gennemsnit Gennemsnitskostpris Kostpris fra Lagerkartoteket benyttes i tilfælde af ingen eller negativ lagerbeholdning Alle øvrige Kostpris ifølge afmærkning Kostprisen fra Lagerkartoteket benyttes på ej afmærkede lagerafgange Varekøb (Kreditnota) Kostpris Kostpris fra Lagerkartoteket Eventuel forskel mellem kostpris på Lagerkartoteket og den på kladdelinjen angivne kostpris bogføres som tab/vind Alle øvrige Kostpris fra lagerkladdelinjen Indkøbsordrer Kreditnota Kostpris Kostpris fra Lagerkartoteket Eventuel forskel mellem kostpris på Lagerkartoteket og den på indkøbslinjen angivne kostpris bogføres som tab/vind. Alle øvrige Kostpris fra indkøbslinjen 17

18 Lokationer Er der brug for styring af beholdning på flere lagerlokationer, kan funktionen Lokationer anvendes. Her er der mulighed for at oprette og anvende et valgfrit antal af lokationer. Licenskoden Lokationer skal anskaffes før dette er muligt. Man vil herefter kunne se varernes beholdningsprofil pr. lokation, f.eks. for Vejle-lageret og Høje- Taastrup lageret, ved på den enkelte vare at vælge Beholdning-knappen i Lagerkartoteket. Lokationer vil også kunne bruges til at holde styr på, hvor mange varer der er udleveret til messer, salgsbiler, servicebiler med mere. Der kan simpelt hen oprettes en lokation, der hedder messe, salgsbil, servicebil1, servicebil2 osv. Lagerkortet vil afspejle den samlede beholdningsprofil på varen. Den specificerede profil fås kun ved at vælge Beholdning-knappen. Placering Hvis du vælger Beholding-knappen via Lager/Kartotek/Lager, kan du se, at for hver eneste lokation er det muligt at angive Placering af varen. Altså varens fysiske placering på den enkelte lokation, f.eks. hyldenummer, gang, hal eller lignende. Hovedlokation I lagerkartoteket, på Opsætning-fanen, kan du i Hovedlokation-feltet angive hvilken lokation, der er hovedlager for denne vare. Lokationen der angives som hovedlager for varen vil automatisk overføres som forslag ved: Indtastning af varelinjer på købs- og salgsfakturaer. Ved oprettelse af styklistelinjer, læs nærmere om styklister i lektionen Styklister og Samlelister. Som lokation på træk til Stykliste, medmindre der er specifik lokation på styklistelinjen. Ved disponering, dvs. når kørslen Behovsberegning via Lager/Periodisk foretages. Dog kun, hvis der er svaret Nej i Lokation-feltet i Lager/Kartoteket. Det vil sige, hvis man ikke ønsker at disponere pr. lokation ved behovsberegning, men udelukkende ud fra hovedlokationens parametre. Beholdningsstyring pr. lokation Hvis du ønsker at disponere lageret pr. lokation kan dette angives ved at svare ja til Lokation-feltet via Lager/Kartotek/Lager, Opsætning-fanen. Dette har betydning for, hvorledes kørslen Behovsberegning via Lager/Periodisk foretages. I stedet for ét indkøb på eksempelvis 100 stk., vil der måske foreslås et indkøb på 25 stk. til Lokation 1, 50 stk. til Lokation 2 og 25 stk. til Lokation 3. Tvungen lokationsangivelse Ydermere er der via Lager/Tilpasning/Parametre/Lager en parameter, der hedder Tvungen lokationsangivelse. Svarer du Ja til denne parameter, skal der altid angives en lokation ved lager tilog afgang. 18

19 Huskeliste: Lagerkartoteket Funktion Fremgangsmåde Tast Opret vare/ydelse Slet vare med posteringer Slet vare uden posteringer Opret ny vare med udgangspunkt i eksisterende varenummer Standard varenumre Vælg Lager/Kartotek/Lager. Opret nye varer/ydelser Udfyld som minimum felterne: Varenummer Varenavn Varetype Gruppe. På Opsætning-fanen i Lagerkartoteket skal du angive hvilken lagermodel, der skal anvendes og hvorledes salgsog kostpriser skal vedligeholdes. Udfyld andre felter efter behov. Godkend oprettelse af vare ved enten at: Godkende og afslutte Oprette endnu en vare En vare med posteringer kan slettes, såfremt der ikke er nogen beholdning på varen, hvis der ikke er nogen åbne posteringer, samt hvis varen ikke indgår i eksisterende ordre-, indkøbs-, projekt- eller kladdelinjer. Sæt kryds i Engangsvare-feltet på Opsætning-fanen i lagerkartoteket. Vælg herefter Lager/Periodisk/Oprydning/Slet varer. Afgræns, hvilke varer der skal slettes. En vare, der ikke har været nogen posteringer på, kan slettes direkte fra lagerkartoteket ved at udføre kommandoen Slet post. Find frem til den vare, du vil tage udgangspunkt i og udfør kommandoen Dubler post og C5 kopierer udvalgte felter over på den nye vare. Ofte vil mange stamdata til varer/ydelser være de samme, hvorfor man med fordel kan oprette flere varenumre og benytte disse som skabeloner ved at markere feltet Standard på disse varenumre. Når der oprettes nye varenumre med F2 vil der blive vist en liste, hvorfra det er muligt at vælge blandt de oprettede standard varenumre. F2 ALT+ F8 eller PAGE DOWN F3 / F2 SPACE F3 OK ALT+F9 SHIFT+F2 19

20 Funktion Fremgangsmåde Tast Ændring af stamdata Vælg Lager/Kartotek/Lager og find den vare du vil rette stamdata på. Indtast nye data i de relevante felter. Godkend rettelse. F3 NB! Læs nedenfor vedr. ændring af varenummer. Ændring af varenummer Vælg Lager/Periodisk/Ændre varenummer. Angiv det gamle varenummer i Fra-feltet. Angiv det nye varenummer i Til-feltet. Skriv ændre i det nederste felt og vælg OK. F3 OBS! Det nye varenummer må ikke eksistere i forvejen. Systemet bliver låst, mens varenummeret bliver ændret i samtlige posteringer. 20

21 Opgaver: Lagerkartoteket Opgave 1: Opret en vare og en ydelse Opret følgende varer/ydelser i lagerkartoteket: Varenummer Varenavn Lænestol Designkonsulent Varetype Vare Ydelse Varegruppe Stole ProjTim Kostpris 3.000,- 300,- Salgspriser: Detail (inkl. moms) 5.500,- 750,- Grossist (ekskl. moms) 3.900,- 500,25 Kostmodel Sidste Køb Uændret Momsgruppe Varer Service Salgsmodel Uændret Uændret Lagermodel FIFO Kostpris Negativ Ja 21

22 3. Lagerkladder Formål Formålet med denne lektion er at give et overblik over, hvorledes reguleringer af lageret kan foretages i en lagerkladde i C5. Emner Efter denne lektion skal kursisterne kunne: Foretage køb og salg af lagervarer Regulere lageret vha. en lagerkladde Oprette og vedligeholde lagerkladder Og kende til: Forskellige metoder til regulering af lageret. Optællingskladder Hvad bruges lagerkladder til Lagerkladder anvendes til reguleringer af lagerbeholdningen, herunder indlæggelse af primo lager, flytninger samt registrering af tab/vind. Hvis salgs- og købsmodulerne, dvs. Debitor-, Kreditor-, Ordre- og/eller Indkøbsmodulerne ikke bruges, kan til og afgange registreres i lagerkladden. Indtastningen foretages i en kladde, der efter kontrol og udskrift kan bogføres. Disse posteringer registreres herefter i lagerkartoteket. Oprettelse/vedligeholdelse af lagerkladder Lagerkladder oprettes og vedligeholdes via Lager/Tilpasning/Kladdenavne. Nye kladder oprettes med F2 og slettes med ALT+F9. Gem Hvis lagerkladden skal benyttes mere end én gang, skal der svares ja til Gem-feltet. Dette felt har altså ikke samme funktion som i Finans kassekladderne, hvor det er linjerne og kassekladden der bliver gemt og ikke kun selve kladden. Bemærk: Oprettelse af lagerkladder adskiller sig fra oprettelsen af kassekladder mht. Gem-feltet. Når du opretter en lagerkladde, vil et kryds i Gem-feltet betyde, at kladden bibeholdes efter bogføring, ikke at posteringslinjer bibeholdes efter bogføring. Posteringslinjer slettes altid efter bogføring i lagerkladden. Kladdetype Under kladdenavne findes et felt ved navn Kladdetype. Dette felt kan antage værdierne Kladde og Optælling. Som udgangspunkt oprettes alle kladder med kladdetypen Kladden. Men man kan vælge at oprette kladden med kladdetypen Optælling. Derved figurerer denne kladde ikke i oversigten af indtastningskladder via Lager/Dagligt/Indtast kladde, men i stedet under Lager/Periodisk/Lageroptælling. 22

C5 Sælger / Indkøber

C5 Sælger / Indkøber Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Sælger / Indkøber Kursus med fokus på de opgaver der varetages af sælgere og indkøbere Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter

Læs mere

C5 Bogholder videregående

C5 Bogholder videregående Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Bogholder videregående kursus med fokus på de mere avancerede bogholderiopgaver Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 Version 2012

Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Projekt Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker, der tilhører deres respektive

Læs mere

C5 Light - introduktionskursus til C5

C5 Light - introduktionskursus til C5 Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Light - introduktionskursus til C5 Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans

C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet Økonomistyring Integreret Økonomi, Handel og Internet Indholdsfortegnelse Velkommen...4 Opbygning...4 Navigation...4 Systemets skrivebord, din personlige side...5 Skærmbillederne...6 Genvejstaster og genvejsikoner...7

Læs mere

Økonomistyring i praksis

Økonomistyring i praksis Økonomistyring i praksis Regnskab med edb Af Marianne Pedersen Udgiver: Aesiras A/S 2009 1 Økonomistyring i praksis Regnskab med edb Copyright 2009 by Aesiras A/S 1. udgave, 1. oplag Udgiver Aesiras A/S

Læs mere

Kom godt i gang med Winfinans DT

Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Forord Winfinans DT er udviklet gennem flere år i et tæt samarbejde mellem en række systemplanlæggere, programmører, revisorer og testfirmaer.

Læs mere

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 INTRODUKTION Tilpas DANLET til din virksomhed Genvejstaster i DANLET Værktøjspanel Password Nye opdateringer af DANLET programmet Kom i gang med DANLET HOVEDMENU

Læs mere

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light Brugerhåndbog Microsoft Dynamics C5 Kom nemt i gang med C5 Light Indholdet af denne bog, herunder URL-adresser og andre referencer til websteder på internettet, kan ændres uden forudgående varsel. Medmindre

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 Administrations- og medlemssystem til Frikirker i Danmark Version 4.4.01.000.01 Seneste ændring 10.03.2013 2013 - Damkjer.com Indledning Frikirke C5 er navnet på

Læs mere

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning DDB DETAIL Version 5.xx Bruger vejledning 11 Indhold Hovedmenu...3 Salgskladde... 4 Kundeoplysninger... 4 Salg/Retur af varer... 4 Varer der sælges...5 Funktionsknapper... 6 Generelle knapper... 11 Totaler...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Tillykke med KOMPAS for Windows SQL v3.0! (herefter nævnt som WinKompas SQL)

Tillykke med KOMPAS for Windows SQL v3.0! (herefter nævnt som WinKompas SQL) Tillykke med KOMPAS for Windows SQL v3.0! (herefter nævnt som WinKompas SQL) WinKompas SQL er et brugervenligt og logisk program til total økonomisk og administrativ styring. WinKompas SQL er et 100% dansk

Læs mere

Edb-registrering. Version 1. Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen.

Edb-registrering. Version 1. Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen. Edb-registrering Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen. Alle virksomheder anvender en eller anden form for økonomistyring. Denne styring kan i princippet være manuel, d.v.s. helt uden anvendelse

Læs mere

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software Manual Stone s Summa Summarum Version 3 Privat Standard Professionel Enterprise Stone s Software Indhold Programlogo og illustration: Frank Lisborg Forside: Løw Reklame Copyright : Stone s Software Steen

Læs mere

Mamut Business Software. Introduktion. Økonomistyring, logistik og personale

Mamut Business Software. Introduktion. Økonomistyring, logistik og personale Mamut Business Software Introduktion Økonomistyring, logistik og personale Introduktion til Mamut Business Software Økonomistyring, logistik og personale Version: 12.1. Partnr.: MBS.MAN.FIN.12.DK 002 Producent

Læs mere

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015 Side 1 af 52 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 30. april 2015 Ressourceplanlægning Overblik Formål En vigtig del, at have overblik over, i forhold til din institutionens økonomistyring, er ressourcerne. Dette

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

SAP Business One. Note med opgaver til SAP Business One. Udarbejdet af Henrik Graven Nielsen & Rune Bagge for Handelshøjskolen i Århus. www.asb.

SAP Business One. Note med opgaver til SAP Business One. Udarbejdet af Henrik Graven Nielsen & Rune Bagge for Handelshøjskolen i Århus. www.asb. SAP Business One Note med opgaver til SAP Business One Udarbejdet af Henrik Graven Nielsen & Rune Bagge for Handelshøjskolen i Århus www.asb.dk 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Overblik over

Læs mere

STYKLISTER. Copyright Aesiras 2009 Side 1

STYKLISTER. Copyright Aesiras 2009 Side 1 Styklister gør det nemt at holde styr på hvilke varenumre, der indgår i en samlet pakke. Et eksempel på en stykliste kan være et sæt havemøbler. Der skal være stole eller bænke, et bord og måske nogle

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 Version 2012

Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Microsoft Dynamics C5 Vsion 2012 Supvisor Copyright 2011 Microsoft. C5 et varemærke, d tilhør Microsoft. Produkt og firma nævnt i dette dokument varemærk, d tilhør des respektive eje. Indholdet i dette

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Mere overskud til dig og din forretning. Økonomistyring til små og mellemstore virksomheder

Microsoft Dynamics C5. Mere overskud til dig og din forretning. Økonomistyring til små og mellemstore virksomheder Microsoft Dynamics C5 Mere overskud til dig og din forretning Økonomistyring til små og mellemstore virksomheder Indhold Få mere overskud til at gøre det du vil... 3 Gør hverdagen nemmere.... 4 Vil du

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Nyhedsbrev

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Nyhedsbrev Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Generelt 4 Automatisk opdatering af valutakurser via Nationalbanken 4 E-mail 4 Rapportmærker 4 Udeladelse af elementnavn i filnavn

Læs mere

Smart-ebizz ERP Manual Indhold Anvendelse af et ERP System... 3 Smart-ebizz ABC... 3 Bogføring... 3 Sådan kommer du i gang med dit ERP system.... 4 Vælg Kontoplan... 4 Opret Perioder...5 Opret Nummerserier...

Læs mere