Microsoft Dynamics C5 version Kursus med fokus på de opgaver der varetages af lagermedarbejdere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Microsoft Dynamics C5 version 2012. Kursus med fokus på de opgaver der varetages af lagermedarbejdere"

Transkript

1 Microsoft Dynamics C5 version 2012 Lager Kursus med fokus på de opgaver der varetages af lagermedarbejdere Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker, der tilhører deres respektive ejere. Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives - helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form uden forudgående tilladelse fra Microsoft. Indholdet i dette dokument kan ændres uden varsel. Der tages forbehold for tryk- og stavefejl. Microsoft Development Center Copenhagen, Frydenlunds Allé 6, DK-2950 Vedbæk, Danmark Tlf.: ,

2 Indholdsfortegnelse Indledning Opsætning Lagermodulet... 6 Varegrupper... 6 Enhedsbetegnelser... 7 Prisgrupper... 7 Parametre... 8 Huskeliste: Opsætning Lagermodulet Opgaver: Opsætning Lagermodulet Lagerkartoteket Integration til Lagermodul Lagerkartoteket Oprettelse af varer og ydelser Varetyper Salgspriser og kostpriser Kostmodel Salgsmodel Lagermodeller Hvilken kostpris benyttes? Lokationer Huskeliste: Lagerkartoteket Opgaver: Lagerkartoteket Lagerkladder Oprettelse/vedligeholdelse af lagerkladder Arbejdsgangen i lagerkladder Parametre vedrørende lagerkladder Bogføring i lagerkladder Opgaver: Lagerkladder Styklister og samlelister Styklister Samlelister Parametre vedrørende styk- og samlelister Huskeliste: Styklister og samlelister Opgaver: Styklister og samlelister

3 5. Varesporing Køb og salg af vare med varesporing Udskrivning af varespor Opgaver: Varesporing Prisændrings- og efterberegningskørsler Efterberegning Prisændring Huskeliste: Prisændrings- og efterberegningskørsler Opgaver: Prisændrings- og efterberegningskørsler Fordeling af hjemtagelsesomkostninger mv Omkostningskoder Fordeling af hjemtagelsesomkostninger Huskeliste: Fordeling af hjemtagelsesomkostninger mv Opgaver: Fordeling af hjemtagelsesomkostninger mv Lagerreguleringskørsler og lagerafmærkning Automatisk lagerregulering Lagerafmærkning Åbenpostredigering Værdiregulering af åbne tilgange Huskeliste: Lagerreguleringskørsler og lagerafmærkning Opgaver: Lagerreguleringskørsler og lagerafmærkning Behovsberegning Generelt om behovsberegning Disponeringsparametre Behovsberegning Overfør forslag til Indkøb Huskeliste: Behovsberegning Opgaver: Behovsberegning Appendix - Afgiftshåndtering Sammenhæng mellem ordrer og afgiftslinjer Hvordan bliver afgiften beregnet? Hvem skal afholde afgiften? Afgiftsgrupper og -koder Afgiftslinjer

4 Styk- og samlelister med afgifter Afgiftsposteringer Huskeliste: Afgiftshåndtering Opgaver: Afgiftshåndtering Appendix Genvejstaster Værktøjslinjen Generelle genvejstaster Navigation i C Vedligeholdelse af stamdata Søgning og filtrering af poster Øvrige genvejstaster

5 Indledning Velkommen til kurset Microsoft Dynamics C5 Lager. Kurset er berammet til 1 dag. Kursusmaterialet er udarbejdet til version Målgruppe Kurset henvender sig til C5 brugere, der skal beskæftige sig med de arbejdsopgaver, der primært varetages af lagermedarbejdere og lagerchefer. Forudsætninger Kendskab til Windows og generel brug af en PC er nødvendigt, for at få et optimalt udbytte af kurset. Det forudsættes, at deltagerne har deltaget på kurset C5 Light, eller at de har tilsvarende viden. Det er desuden en fordel, at have en vis erfaring med ordre og indkøbsstyring. Formål Formålet med dette kursus, er at give deltagerne et kendskab til de funktioner og arbejdsprocesser der relaterer sig til en lagermedarbejders arbejdsopgaver. Emner Efter dette kursus skal deltagerne: Kende til opsætning af Lagermodulet Kunne oprette varer og ydelser Kunne oprette og anvende styk- og samlelister Kunne oprette og anvende lagerkladder Kende til brugen af varesporing Kende til lagerudligning og afmærkning Kende til periodiske kørsler i Lagermodulet Kende til fordeling af hjemtagelsesomkostninger Kende til opsætning og brug af behovsberegning Beskrivelse af materialet Materialet er opbygget i uafhængige lektioner, der hver behandler et emne eller funktion i C5. Det skal pointeres, at materialet ikke er beregnet til selvstudium, men som supplement til instruktørens gennemgang og til at genopfriske funktionerne efter endt kursus. Til hver lektion findes en huskeliste, der giver et hurtigt overblik over fremgangsmåden og de taster, der bruges til at udføre funktionen. Lektionens opgaver er baseret på de arbejdsrutiner, der normalt forestås i virksomheden. Opgaveløsning er en vigtig del af indlæringsprocessen og da nogle af opgaverne er en fortsættelse af opgaver fra tidligere lektioner, kan det anbefales at løse opgaverne successivt. Alle opgaver knytter sig til den datafil, der undervises i. 5

6 1. Opsætning Lagermodulet Formål Formålet med denne lektion er, at give et overblik over, hvilke opsætninger der skal foretages i C5 s lagermodul, inden dette tages i brug. Emner Efter denne lektion skal kursisten kunne: Oprette og vedligeholde varegrupper Oprette og vedligeholde enhedsbetegnelser Oprette og vedligeholde prisgrupper. Og kende til: Hvilke opsætninger der har indflydelse på finanskonteringen Parametrene under Lager/Tilpasning/Parametre. Opsætning af lagermodulet Via Lager/Tilpasning kan du tilpasse C5, så lagermodulet fungerer i henhold til virksomhedens behov. Der er en række parametre, der har indflydelse på, hvordan C5 opfører sig. Disse parametre bør du tage stilling til. Varegrupper Varegrupperne findes under Lager/Tilpasning/Grupper. Gruppebegrebet er meget væsentligt i C5 og går igen i alle modulerne. Formålet med at definere Grupper og Prisgrupper i lagermodulet illustreres på næste side. Som nævnt tidligere, er det ikke muligt at oprette nye varer i lagerkartoteket uden at definere, hvilken gruppe denne vare skal tilhøre. Grupperne har betydning for følgende: Afgrænsning af statistikker og rapporter Automatisk kontering ved fakturering. Nedenstående tegning anskueliggør betydningen af de forskellige grupper i tilknytning til lagerkartoteket. Eksempel En Edb-virksomhed ønsker at dele deres varenumre op i nedenstående fire grupper. Opdelingen kan foretages både ud fra bogføringsmæssige og/eller statistikmæssige hensyn. Nedenstående opdeling vil f.eks. gøre det muligt at måle, hvor stor en del af firmaets omsætning der befinder sig indenfor de enkelte varegrupper. 6

7 Hardware Software Teknikertimer Konsulenttimer Bogføring Gruppeopdelingen bruges rent bogføringsmæssigt til at styre, hvordan den automatiske kontering if. med. fakturering skal bogføre de enkelte ordrelinjer f.eks. på hvilke konti omsætning, lager-aftræk og vareforbrug skal konteres. Statistik Det er muligt at trække forskellige rapporter fra C5, hvor der afgrænses på, hvilke vare-grupper der ønskes oplysninger om f.eks. varesalgsrapport udelukkende vedrører varegruppen Hardware. Hvis du vil have mulighed for at afgrænse rapporter til kun at vedrøre en del af dine varer, kan du afgrænse på grupper. Enhedsbetegnelser Der er mulighed for at definere de enhedsbetegnelser, der skal arbejdes med via Lager/Tilpasning/Enheder. For hver enkelt vare kan der defineres, hvilken enhed der skal benyttes for denne vare. Dette gøres på Opsætning-fanen i lagerkartoteket. Prisgrupper Formålet med prisgrupper er, at muliggøre forskellige salgspriser til den samme vare, alt afhængig af hvilken prisgruppe kunden tilhører. Det kan f.eks. være opdeling på priser til grossister, detailhandel og lignende. I Lagerkartoteket kan der anføres Valuta på hver prisgruppe. Det giver mulighed for at oprette salgspriser til kunder i forskellige lande. Dette kræver dog licenskode til Valutakartoteket. Via Lager/Tilpasning/Prisgrupper definerer du, hvilke prisgrupper du vil arbejde med i C5. En salgspris kan angives inkl. eller ekskl. moms. Hvis M-feltet krydses af, indikeres at priserne i denne prisgruppe, skal angives inkl. moms. Debitorer kan oprettes med fast prisgruppe. Se Debitor/Kartotek/Debitor via Generelt-fanen. Prisgruppen overføres som forslag til ordrehovedet, når der oprettes en ordre fra Ordrekartoteket eller fra Debitor/Dagligt/Faktura og til Projektkartoteket, hvis dette modul anvendes. Prisen for den gældende prisgruppe hentes derefter automatisk som forslag ved indtastning af ordrelinjer, hvortil der knyttes et varenummer Via kommandoen Notat, ALT+N, noteres evt. notat på prisgruppen, hvilket i denne forbindelse kan være nyttigt til nærmere dokumentation af prisgruppens anvendelse. 7

8 Betegnelsen på en prisgruppe kan ændres via de tilknyttede funktionsknapper og ændringen har umiddelbar effekt i hele systemet. Bemærk, ændring af prisgruppe-betegnelse kan tage lidt tid. Det anbefales derfor, at igangsætte denne kørsel sidst på dagen. Parametre Der er en række parametre i lagermodulet, som du skal overveje inden ibrugtagning. I det følgende er de væsentligste gennemgået. Lagerparametre Parameter Valg Betydning Varestyret decimaler på antal Antal decimaler på stykantal Ja/nej Skal der arbejdes med det samme antal decimaler på samtlige varer eller om antallet skal variere, alt efter hvilken vare det drejer sig om. Ønsker du det samme antal decimaler på alle varer, svares Nej til Varestyret decimaler på antal. Herefter angiver du i parameteren Antal decimaler på stykantal, hvor mange decimaler du ønsker. Ønskes ikke det samme antal decimaler på antal for alle varer, svares Ja til Varestyret decimaler på antal. Herefter skal der angives antal decimaler i Decimaler-feltet på hver enkelt vare i lagerkartoteket via Opsætningfanen. En vare oprettes som standard med 0 som decimalantallet. Har du allerede oprettet en lang række varer uden at tage stilling til decimalantal pr. vare, kan du vha. datamanipulation automatisk opdatere Decimaler-feltet med en værdi, f.eks. 2 hvis der skal være 2 decimaler på de fleste varer. Herefter kan du så manuelt angive andre værdier for decimalantal på de varer, som adskiller sig fra mængden. Bogfør i Finans Ja/nej Svares der Ja til Bogfør i Finans vil bogførte lagerreguleringer fra Lager/Dagligt og Lager/Periodisk bogføres automatisk i Finansmodulet, jævnfør de konti angivet via Lager/Tilpasning/Grupper. Svares der Nej til Bogfør i Finans vil lagerreguleringer fra Lager/Dagligt og Lager/Periodisk kun blive bogført i Lagermodulet. Hvis lagerstatus i Finanskontoplanen og Lagermodulet skal stemme overens, skal lagerreguleringer derefter bogføres manuelt i Finanskassekladden. Periodisk optalt statistik Log ændringer og opdateringer Ja/nej Ja/nej Hvis der svares Ja vil lagerstatistikken, som findes på Statistik-fanen via Lager/Kartotek, udelukkende blive opdateret via kørslen Efterberegn statistik, som findes via Lager/Periodisk. At svare Ja, kan være tidsbesparende ved opdatering af transaktioner, hvori der indgår lagerbevægelser. Hvis der svares Nej, vil lagerstatistikken opdateres løbende, dvs. hver gang der opdateres transaktioner med lagerbevægelser. Dette sikrer, at lagerstatistikken altid er ajourført, men kan bevirke, at opdateringer tager længere tid. Hvis der svares Ja, logges ændringer i kost-/salgspriser, samt lagermodellen under knappen Log under Lager/Kartotek. 8

9 Intrastat parametre Intrastat er en rapportering, der blev indført med ikrafttræden af Det Indre Marked 1. januar Intrastat erstatter tolddokumenter ved handel med andre EU-lande. Der henvises til Skat for yderligere information omkring rapporteringsperioder og rapporteringspligt. Skattecentrene kan oplyse om disse regler. Intrastat skal indeholde informationer om mængde og værdi af vare- og ydelsesbevægelser, varekategori, transportform og type af bevægelse. Intrastat parametrene er selvfølgelig kun interessante, hvis der er købt licenskode til dette. Parameter Valg Betydning Opdater intrastat Vis intrastat ved indførsel Vis intrastat ved udførsel Ja/nej Ja/nej Ved Ja, dannes posteringerne i intrastat oversigten automatisk ved vare- og ydelsesbevægelser på udenlandske debitorer og kreditorer med landetype EU-land i købs- og salgsmodulerne. Der dannes ikke posteringer til Intrastat ved bogføring via kassekladden. Ved Landekode Indland, EFTA-land og 3. land sker ingen opdatering af Intrastat. Ved Landekode EU-Land vil der altid blive opdateret, hvis der er svaret Ja til Opdater intrastat. Der er mulighed for, at få vist intrastatposteringerne ved opdatering af ind og udførsel dvs. ved opdatering af følgeseddel eller faktura i salgs- eller indkøbsmodulerne, såfremt der i samme menupunkt svares Ja til Vis intrastat ved ind og udførsel. 9

10 Huskeliste: Opsætning Lagermodulet Funktion Fremgangsmåde Tast Opret ny varegruppe Opret ny prisgruppe Opret ny enhed Ændre i lagerparametre Vælg Lager/Tilpasning/Grupper og opret nye varegrupper. Tag stilling til, om finanskontering skal følge varegruppen eller debitorgruppen og udfyld de relevante kontofelter. Husk at udfylde Tab/Vind-kontofelterne. Vælg Lager/Tilpasning/Prisgrupper og opret nye prisgrupper. Sættes der kryds i M-feltet, vil prisen være inkl. moms. Du kan også vælge, hvorvidt salgspriserne skal afrundes. Via Lager/Tilpasning/Enheder oprettes enheder. F.eks. Stk., Timer, Kasser m.fl. Ønsker du at ændre indstillinger i Lager-modulet, er dette muligt via Lager/Tilpasning/Parametre. F2 F2 F2 MELLEMRUM 10

11 Opgaver: Opsætning Lagermodulet Opgave 1: Opret nye varegrupper Da virksomheden ønsker at sælge dekorationslys, skal der oprettes 2 nye varegrupper til dette formål. Opret varegrupperne Lysestager og Stearinlys. Opsæt finanskontering som for varegruppen Diverse. Opgave 2: Opret ny prisgruppe Prisgruppe Der skal oprettes en ny prisgruppe, der hedder Grossist2, da vi ønsker at differentiere salgspriser til vore grossister. Prisgruppen skal oprettes, som salgspris ekskl. moms, dvs. M-feltet skal ikke afmærkes. Prisafrunding Priser over kr. 100,-, i denne nye prisgruppe, skal afrundes til hele kroner. Kontrollere at afrundingen fungerer, ved på en tilfældig valgt vare, at oprette en salgspris til prisgruppen Grossist2 på kr. 100,05. 11

12 2. Lagerkartoteket Formål Formålet med lektionen er, at give deltagerne et kendskab til Lagermodulet i C5. Emner Efter denne lektion skal kursisten kunne: Oprette varer og ydelser Angive købspriser og salgspriser Vælge kost-, salgs- og lagermodeller Og kende til: Begrebet lokationer i C5 Integration til Lagermodul Lagermodulet bruges generelt til styring af lagerbeholdning. Nedenstående er typiske spørgsmål, som kan besvares ved at bruge C5 s lagermodul: Hvor meget har vi liggende på lager af de forskellige varer? Hvor meget er bestilt af en bestemt vare? Hvad er værdien af lagerbeholdningen? Lagermodulet indgår som et centralt modul set i forhold til købs- og salgsfaktureringen. Ved registrering af købs- og salgsfakturaer kan der foretages styring af lagerbeholdning ved automatisk opdatering af tilgang, afgang og vareforbrug. Alle bevægelser i lagermodulet kan bogføres automatisk i finansmodulet. Denne bogføring foretages ud fra opsætningen af konteringsreglerne, der gennemgås i en særskilt lektion. Lagerreguleringer Ordrer Varebevægelser Lagerkartoteket Registrering af bevægelser og reguleringer. Finanskartoteket Registrering af tilgang, afgang, vareforbrug, tab/vind, følgeseddelmodtagelser og følgeseddelleveringer. Indkøb For at kunne foretage registrering, er det selvfølgelig nødvendigt at oprette et vist antal varer/varenumre i lagerkartoteket. For at give et korrekt billede af virksomhedens lager, er det nødvendigt at alle bevægelser på lageret registreres. 12

13 Bogføring af til- og afgange er knyttet til ordre- og indkøbsfunktionerne i C5. Manuel registrering af til- og afgange kan dog også foregå via lagerkladderne. Lagerkartoteket Under Lager/Kartotek/Lager oprettes varer og ydelser i C5. Hver eneste vare/ydelse der oprettes i C5 har et stamkort, et såkaldt lagerkort. Lagerkortet indeholder bl.a. oplysninger om varenummer, varenavn, varetype, varegruppe, salgspriser, kostpriser og hvilken lagermodel der anvendes. På hvert lagerkort kan læses, hvor stor beholdningen af den pågældende vare er. Ved hjælp af knapperne i C5 s lagerkartotek kan der søges oplysninger, bl.a. om hvilke lagerposteringer og bevægelser der har været på en vare. Oprettelse af varer og ydelser Når man opretter en vare/ydelse skal man minimum angive varenummer for denne vare/ydelse, varenavn, varetype og varegruppe. Varenummeret skal være unikt for hver eneste vare/ydelse ellers kan C5 ikke kende forskel på de forskellige varer/ydelser, der oprettes i systemet. Varegruppen skal angives, idet det er grupperne der bestemmer, hvorledes lager til- og afgange, samt varesalg og varekøb registreres. Desuden skal man angive, hvilken lagermodel man anvender. Alle andre felter kan man undlade at udfylde, men man går herved glip af en række muligheder i C5. Varetyper I C5 Light eller grundpakken er der mulighed for, at oprette varenumre af typerne Vare og Ydelse. En vare vil figurere med en beholdning i C5 og der kan følgelig arbejdes med en mængdemæssig styring af lageret. En ydelse vil ikke figurere med en beholdning. Uanset om man benytter typen vare eller ydelse, vil det være muligt at styre salgspriser, kostpriser, varebetegnelser gennem C5, lige såvel som der kan registreres bevægelser, f.eks. salg af ydelser, som kan bruges til statistik og vurdering af denne senere. Man kan tilkøbe licenskoden til Styk- og samlelister, og således også få mulighed for at benytte disse varetyper. En stykliste er en vare, der består af en række undervarer. En samleliste er en slags fantomvarer, der samler en række forskellige færdigvarer. Et eksempel på en samleliste kunne være en sofagruppe, der består af en sofa og 2 lænestole. Således er det ikke nødvendigt, at indtaste varenumre for en hel række varer, der typisk sælges samlet, men kun varenummeret for samlelisten. Styklister og samlelister behandles i en anden lektion. Salgspriser og kostpriser Salgspriser og kostpriser har betydning for salgs- og indkøbsmodulerne, samt Debitor-, Kreditor-, Ordre- og Indkøb. Priserne angives på lagerkortets faneblad Generelt. De priser du angiver på lagerkortet, kan hentes automatisk ved fakturering eller ved oprettelse af indkøbs- eller salgsordre. Når et varenummer indtastes på en ordrelinje hentes prisen automatisk fra varens lagerkort. Ved salg kræver det, at kunden er tilknyttet en prisgruppe. Ved indkøb kræves det, at du har svaret Ja til Indkøbsparameteren Benyt kostpris ved indkøb. 13

14 Salgspris Der kan arbejdes med prisdifferentiering i C5 og derved angive salgspriser for flere prisgrupper. Disse salgspriser angives i nederste del af dialogboksen på Generelt-fanen i lagerkartoteket. Filter Prisgruppe 1: DKK 1.000,- Salg af varer Hvilken prisgruppe tilhører kunden, vi sælger til? Kunden er tilknyttet prisgruppe 4 Prisgruppe 2: DKK 1.100,- Prisgruppe 3: DKK 1.200,- Prisgruppe 4: DKK 1.300,- Prisgruppe 5: DKK 1.400,- Kostpris Kostpris angives pr. enhed eller for et vist antal. Hvis du for eksempel ønsker at angive at en vare koster DKK 100,- pr. stk. indtastes 100 i Kostpris-feltet. Ønsker du at angive at en vare koster DKK 100,- for stk., indtastes 100 i Kostpris-feltet og 1000 i Kostprisenhed-feltet. Dette indikerer at kostprisen er angivet for enheder. Sådan vedligeholdes salgs- og kostpriser På Opsætning-fanen i lagerkartoteket bestemmes, hvorledes salgs- og kostpriser skal opdateres (vedligeholdes). Kostmodel I Kostmodel-feltet bestemmes, hvorledes Kostpris-feltet på Generelt-fanen vedligeholdes. Kostmodel Uændret Sidste køb Gennemsnit Betydning Kostprisen vil kun ændre sig, hvis man manuelt ændrer den i Kostprisfeltet. Kostprisen ændrer sig alt efter, hvilken pris man betaler for varen ved indkøb. Kostprisen vil i dette tilfælde altid være lig med prisen ved sidste indkøb. Kostprisen ajourføres som værdien af beholdningen/beholdning antal, begge værdier inkl. det aktuelle indkøb. NB! Vær opmærksom på, at en ændring af værdien i Kostpris-feltet ikke justerer værdien af beholdningen. 14

15 Salgsmodel I Salgsmodel-feltet bestemmes, hvorledes salgspriserne på Generelt-fanen skal vedligeholdes. Kostmodel Uændret Sidste salg Justér Betydning Salgspriserne vil kun ændre sig, hvis man manuelt ændrer dem i Pris-feltet for hver enkelt prisgruppe. Salgsprisen ændrer sig for en given prisgruppe, hvis man angiver en ny salgspris ved salg af den givne vare til netop denne prisgruppe. Ændres kostprisen på en vare vil salgsprisen for hver enkelt prisgruppe også ændre sig, således at dækningsgraden forbliver uændret for hver enkelt prisgruppe. Lagermodeller Varens lagermodel har betydning for beregning af vareforbrug i C5 ved lagertræk. Der findes følgende lagermodeller i C5: FIFO FIFO LIFO Kostpris Gennemsnit Serie-/batchnummer First in, First out (Først ind, Først ud). Ved lagertræk fratrækkes værdien af den ældste del af beholdningen som vareforbrug. LIFO Last in, First out (Sidst ind, Først ud). Ved varesalg fratrækkes værdien af den nyeste del af beholdningen som vareforbrug. Må som hovedregel ikke anvendes i Danmark. Kostpris Lagermodellen Kostpris benævnes også som Standard kostprismetoden i C5. Ved varesalg vil værdien, der bliver fratrukket som vareforbrug, være beløbet angivet i Kostpris-feltet ganget med antallet der sælges. Afvigelser herfra posteres på lagertab/vind. Ved ændring til denne model vil kostmodel automatisk ændres til Uændret, og kan ikke rettes til andet. Lagermodellen kan ikke ændres på de varer som har en beholdning og samtid står til denne model. Hvis der rettes i kostprisfelter på varer med denne model, vil der komme en påmindelse om at der skal køres en regulering af den nuværende beholdning til den nye kostpris. Kostpriser på varer med lagermodellen Kostpris kan reguleres ved hjælp af kørslen Værdiregulering af åbne tilgange under Lager/Periodisk. 15

16 Gennemsnit Kostbeløb på afgangsposteringer opgøres som et gennemsnit af alle til og afgange. Ved varesalg fratrækkes lagerværdien en gennemsnitsværdi pr. enhed (Værdi beholdning/ Antal beholdning) som vareforbrug. Serie-/batchnummer Kostbeløb på tilgangsposteringer sker efter faktisk kostbeløb. Kræver at der på varer/styklister er aktiveret varesporing. Hvilken kostpris benyttes? I nedenstående skema ses hvorfra kostprisen hentes i forbindelse med lagertilgange: Oprindelse Type Lagemodel Kostpris Bemærkninger Indkøbsordrer Indkøbsfaktura Kostpris Kostpris fra Lagerkartotek Eventuel forskel mellem kostpris på Lagerkartoteket og den på indkøbslinjen angivne kostpris bogføres som tab/vind. Alle øvrige Kostpris fra indkøbslinjen Lagerkladder Regulering Kostpris Kostpris fra Lagerkartoteket Eventuel forskel mellem kostpris på Lagerkartoteket og den på kladdelinjen angivne kostpris bogføres ikke! Alle øvrige Kostpris fra lagerkladdelinjen Varekøb Kostpris Kostpris fra Lagerkartoteket Eventuel forskel mellem kostpris på Lagerkartoteket og den på indkøbslinjen angivne kostpris bogføres som tab/vind. Varesalg (kreditnota) Alle øvrige Kostpris Alle øvrige Kostpris fra Lagerkladdelinjen Kostpris fra Lagerkartoteket Kostpris fra lagerkladdelinjen Ordrer eller Projekter Kreditnota Kostpris Kostpris fra Lagerkartoteket Alle øvrige Kostpris fra ordreeller projektlinjen 16

17 I nedenstående skema ses hvorfra kostprisen hentes i forbindelse med lagerafgange: Oprindelse Type Lagemodel Kostpris Bemærkninger Salgsordrer (Debitor eller Projektmodulet) Faktura Kostpris Kostpris fra Lagerkartoteket Gennemsnit Gennemsnitskostpris I tilfælde af ingen eller negativ lagerbeholdning benyttes kostprisen fra Lagerkartoteket eller prisen på ordre- eller projektlinjen hvis der ingen kostpris er angivet i Lagerkartoteket Alle øvrige Kostpris ifølge afmærkning Kostprisen fra Lagerkartoteket benyttes på ej afmærkede lagerafgange, og hvis der ingen kostpris er angivet i Lagerkartoteket benyttes prisen på ordreeller projektlinjen. Lagerkladder Regulering og Varesalg Kostpris Kostpris fra Lagerkartoteket Gennemsnit Gennemsnitskostpris Kostpris fra Lagerkartoteket benyttes i tilfælde af ingen eller negativ lagerbeholdning Alle øvrige Kostpris ifølge afmærkning Kostprisen fra Lagerkartoteket benyttes på ej afmærkede lagerafgange Varekøb (Kreditnota) Kostpris Kostpris fra Lagerkartoteket Eventuel forskel mellem kostpris på Lagerkartoteket og den på kladdelinjen angivne kostpris bogføres som tab/vind Alle øvrige Kostpris fra lagerkladdelinjen Indkøbsordrer Kreditnota Kostpris Kostpris fra Lagerkartoteket Eventuel forskel mellem kostpris på Lagerkartoteket og den på indkøbslinjen angivne kostpris bogføres som tab/vind. Alle øvrige Kostpris fra indkøbslinjen 17

18 Lokationer Er der brug for styring af beholdning på flere lagerlokationer, kan funktionen Lokationer anvendes. Her er der mulighed for at oprette og anvende et valgfrit antal af lokationer. Licenskoden Lokationer skal anskaffes før dette er muligt. Man vil herefter kunne se varernes beholdningsprofil pr. lokation, f.eks. for Vejle-lageret og Høje- Taastrup lageret, ved på den enkelte vare at vælge Beholdning-knappen i Lagerkartoteket. Lokationer vil også kunne bruges til at holde styr på, hvor mange varer der er udleveret til messer, salgsbiler, servicebiler med mere. Der kan simpelt hen oprettes en lokation, der hedder messe, salgsbil, servicebil1, servicebil2 osv. Lagerkortet vil afspejle den samlede beholdningsprofil på varen. Den specificerede profil fås kun ved at vælge Beholdning-knappen. Placering Hvis du vælger Beholding-knappen via Lager/Kartotek/Lager, kan du se, at for hver eneste lokation er det muligt at angive Placering af varen. Altså varens fysiske placering på den enkelte lokation, f.eks. hyldenummer, gang, hal eller lignende. Hovedlokation I lagerkartoteket, på Opsætning-fanen, kan du i Hovedlokation-feltet angive hvilken lokation, der er hovedlager for denne vare. Lokationen der angives som hovedlager for varen vil automatisk overføres som forslag ved: Indtastning af varelinjer på købs- og salgsfakturaer. Ved oprettelse af styklistelinjer, læs nærmere om styklister i lektionen Styklister og Samlelister. Som lokation på træk til Stykliste, medmindre der er specifik lokation på styklistelinjen. Ved disponering, dvs. når kørslen Behovsberegning via Lager/Periodisk foretages. Dog kun, hvis der er svaret Nej i Lokation-feltet i Lager/Kartoteket. Det vil sige, hvis man ikke ønsker at disponere pr. lokation ved behovsberegning, men udelukkende ud fra hovedlokationens parametre. Beholdningsstyring pr. lokation Hvis du ønsker at disponere lageret pr. lokation kan dette angives ved at svare ja til Lokation-feltet via Lager/Kartotek/Lager, Opsætning-fanen. Dette har betydning for, hvorledes kørslen Behovsberegning via Lager/Periodisk foretages. I stedet for ét indkøb på eksempelvis 100 stk., vil der måske foreslås et indkøb på 25 stk. til Lokation 1, 50 stk. til Lokation 2 og 25 stk. til Lokation 3. Tvungen lokationsangivelse Ydermere er der via Lager/Tilpasning/Parametre/Lager en parameter, der hedder Tvungen lokationsangivelse. Svarer du Ja til denne parameter, skal der altid angives en lokation ved lager tilog afgang. 18

19 Huskeliste: Lagerkartoteket Funktion Fremgangsmåde Tast Opret vare/ydelse Slet vare med posteringer Slet vare uden posteringer Opret ny vare med udgangspunkt i eksisterende varenummer Standard varenumre Vælg Lager/Kartotek/Lager. Opret nye varer/ydelser Udfyld som minimum felterne: Varenummer Varenavn Varetype Gruppe. På Opsætning-fanen i Lagerkartoteket skal du angive hvilken lagermodel, der skal anvendes og hvorledes salgsog kostpriser skal vedligeholdes. Udfyld andre felter efter behov. Godkend oprettelse af vare ved enten at: Godkende og afslutte Oprette endnu en vare En vare med posteringer kan slettes, såfremt der ikke er nogen beholdning på varen, hvis der ikke er nogen åbne posteringer, samt hvis varen ikke indgår i eksisterende ordre-, indkøbs-, projekt- eller kladdelinjer. Sæt kryds i Engangsvare-feltet på Opsætning-fanen i lagerkartoteket. Vælg herefter Lager/Periodisk/Oprydning/Slet varer. Afgræns, hvilke varer der skal slettes. En vare, der ikke har været nogen posteringer på, kan slettes direkte fra lagerkartoteket ved at udføre kommandoen Slet post. Find frem til den vare, du vil tage udgangspunkt i og udfør kommandoen Dubler post og C5 kopierer udvalgte felter over på den nye vare. Ofte vil mange stamdata til varer/ydelser være de samme, hvorfor man med fordel kan oprette flere varenumre og benytte disse som skabeloner ved at markere feltet Standard på disse varenumre. Når der oprettes nye varenumre med F2 vil der blive vist en liste, hvorfra det er muligt at vælge blandt de oprettede standard varenumre. F2 ALT+ F8 eller PAGE DOWN F3 / F2 SPACE F3 OK ALT+F9 SHIFT+F2 19

20 Funktion Fremgangsmåde Tast Ændring af stamdata Vælg Lager/Kartotek/Lager og find den vare du vil rette stamdata på. Indtast nye data i de relevante felter. Godkend rettelse. F3 NB! Læs nedenfor vedr. ændring af varenummer. Ændring af varenummer Vælg Lager/Periodisk/Ændre varenummer. Angiv det gamle varenummer i Fra-feltet. Angiv det nye varenummer i Til-feltet. Skriv ændre i det nederste felt og vælg OK. F3 OBS! Det nye varenummer må ikke eksistere i forvejen. Systemet bliver låst, mens varenummeret bliver ændret i samtlige posteringer. 20

21 Opgaver: Lagerkartoteket Opgave 1: Opret en vare og en ydelse Opret følgende varer/ydelser i lagerkartoteket: Varenummer Varenavn Lænestol Designkonsulent Varetype Vare Ydelse Varegruppe Stole ProjTim Kostpris 3.000,- 300,- Salgspriser: Detail (inkl. moms) 5.500,- 750,- Grossist (ekskl. moms) 3.900,- 500,25 Kostmodel Sidste Køb Uændret Momsgruppe Varer Service Salgsmodel Uændret Uændret Lagermodel FIFO Kostpris Negativ Ja 21

22 3. Lagerkladder Formål Formålet med denne lektion er at give et overblik over, hvorledes reguleringer af lageret kan foretages i en lagerkladde i C5. Emner Efter denne lektion skal kursisterne kunne: Foretage køb og salg af lagervarer Regulere lageret vha. en lagerkladde Oprette og vedligeholde lagerkladder Og kende til: Forskellige metoder til regulering af lageret. Optællingskladder Hvad bruges lagerkladder til Lagerkladder anvendes til reguleringer af lagerbeholdningen, herunder indlæggelse af primo lager, flytninger samt registrering af tab/vind. Hvis salgs- og købsmodulerne, dvs. Debitor-, Kreditor-, Ordre- og/eller Indkøbsmodulerne ikke bruges, kan til og afgange registreres i lagerkladden. Indtastningen foretages i en kladde, der efter kontrol og udskrift kan bogføres. Disse posteringer registreres herefter i lagerkartoteket. Oprettelse/vedligeholdelse af lagerkladder Lagerkladder oprettes og vedligeholdes via Lager/Tilpasning/Kladdenavne. Nye kladder oprettes med F2 og slettes med ALT+F9. Gem Hvis lagerkladden skal benyttes mere end én gang, skal der svares ja til Gem-feltet. Dette felt har altså ikke samme funktion som i Finans kassekladderne, hvor det er linjerne og kassekladden der bliver gemt og ikke kun selve kladden. Bemærk: Oprettelse af lagerkladder adskiller sig fra oprettelsen af kassekladder mht. Gem-feltet. Når du opretter en lagerkladde, vil et kryds i Gem-feltet betyde, at kladden bibeholdes efter bogføring, ikke at posteringslinjer bibeholdes efter bogføring. Posteringslinjer slettes altid efter bogføring i lagerkladden. Kladdetype Under kladdenavne findes et felt ved navn Kladdetype. Dette felt kan antage værdierne Kladde og Optælling. Som udgangspunkt oprettes alle kladder med kladdetypen Kladden. Men man kan vælge at oprette kladden med kladdetypen Optælling. Derved figurerer denne kladde ikke i oversigten af indtastningskladder via Lager/Dagligt/Indtast kladde, men i stedet under Lager/Periodisk/Lageroptælling. 22

C5 Sælger / Indkøber

C5 Sælger / Indkøber Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Sælger / Indkøber Kursus med fokus på de opgaver der varetages af sælgere og indkøbere Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter

Læs mere

STYKLISTER. Copyright Aesiras 2009 Side 1

STYKLISTER. Copyright Aesiras 2009 Side 1 Styklister gør det nemt at holde styr på hvilke varenumre, der indgår i en samlet pakke. Et eksempel på en stykliste kan være et sæt havemøbler. Der skal være stole eller bænke, et bord og måske nogle

Læs mere

Indholdsfortegnelse Lagermodulet

Indholdsfortegnelse Lagermodulet Navision Stat 3.6 - juni 2004 Indholdsfortegnelse Lagermodulet Lageropsætning... 4 Generelt... 4 Lokation... 4 Nummerering... 4 Dimensioner... 5 Vare-bogføringsgrupper... 6 Enheder... 7 Lokationer... 8

Læs mere

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER Registrering af serienummer og partinummer på varer giver mulighed for at spore enheder og hele partier hele vejen fra anskaffelse, lagerføring til forsendelse og fakturering.

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

På varekortet findes der 8 faner med oplysninger:

På varekortet findes der 8 faner med oplysninger: Varekort Varekortet finder du under menuen Lagersted Planlægning & udførelse. På varekortet findes der 8 faner med oplysninger: Generelt Fakturering Genbestilling Planlægning Udenrigshandel Varesporing

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

Lageroptælling i ectrl

Lageroptælling i ectrl Lageroptælling i ectrl Forberedelse til lageroptælling Indkøb: Alle varer, som er modtaget, skal være enten følgeseddelsopdateret eller faktureret. Hvis ikke de nødvendige papirer er modtaget, og det ikke

Læs mere

C5 Sælger / Indkøber

C5 Sælger / Indkøber Microsoft Dynamics C5 version 2010 C5 Sælger / Indkøber Kursus med fokus på de opgaver der varetages af sælgere og indkøbere Copyright 2010 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter

Læs mere

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. SALDI Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. 1. Systemdata: Opsætning af regnskabs- og brugerdata samt backup. 2. Finans: Bogføring og regnskabs relaterede rapporter.

Læs mere

Genbestillingsmetode = Maks. antal Genbestillingspunkt Maks. lagerbeholdning

Genbestillingsmetode = Maks. antal Genbestillingspunkt Maks. lagerbeholdning Beregn plan (bestilling af reservedele) Denne vejledning beskriver disponering af varer via menupunktet Beregn plan under Køb - Planlægning Indkøbskladder. Stamdata Forudsætning for at en vare medtages

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

Systemopsætning Faktura

Systemopsætning Faktura Systemopsætning Faktura Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Fanen Opsætning... 2 Fanen Momskoder... 3 Fanen Indbetalingskort... 4 Fanen e-faktura... 5 Fanen Indtastning... 6 Fanen Restordre... 7 Fanen

Læs mere

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer.

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/. Varetabellen anvendes til at oprette og vedligeholde stamdata for råvarer, varer og opskrifter. 08-02-2008 Side 1 af 10 Tryk Ctrl+N eller klik på ikonet for

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Mamut Business Software. Om udgiftsføring. Regnskab, Produkt, Lager. Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret?

Mamut Business Software. Om udgiftsføring. Regnskab, Produkt, Lager. Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret? Mamut Business Software Regnskab, Produkt, Lager Om udgiftsføring Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret? Mamut Enterprise E5 Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer

Læs mere

Opgave 24.1c: Økonomistyring i Mikkels Dyrerige AXAPTAopgave SYSL7

Opgave 24.1c: Økonomistyring i Mikkels Dyrerige AXAPTAopgave SYSL7 Opgave 24.1c Økonomistyring i Mikkels Dyrerige For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave SYSL7, der kan løses i tilknytning til kapital 24. Mikkel Ravn har i en årrække været ansat i en zoologisk

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt.

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Finanskladde Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Her vises en oversigt over kladder i det aktuelle modul. Du kan vælge mellem at få vist åbne eller lukkede

Læs mere

Dimensioner. Introduktion til dimensioner

Dimensioner. Introduktion til dimensioner Dimensioner Der kan tilføjes yderligere dimensioner på posteringer og stamdata. Der er fire typer til rådighed: Afdeling, Formål, Kostcenter og Projekt. Ved at benytte dimensioner kategoriseres posterne

Læs mere

C5 Produktion. Produktion. Nyt modul til håndtering af simpel produktion. Opdateret

C5 Produktion. Produktion. Nyt modul til håndtering af simpel produktion. Opdateret Produktion Nyt modul til håndtering af simpel produktion. Opdateret 28-03.2014 1 Ordrelinier Typisk udspringer en produktionsordre fra ordrelinierne i ordremodulet. Der er derfor indlagt funktionalitet

Læs mere

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 Her kan du få hjælp til, hvordan du nemmere kan arbejde i C5 2012. Genvej Funktion Betydning F1 Hjælp Kalder hjælp frem. Hjælpen tager automatisk udgangspunkt

Læs mere

DDB Detail Kom i gang med programmet

DDB Detail Kom i gang med programmet Installation af program Der er sendt eller hentet en ZIP fil på www.ddb-detail.dk. Denne ZIP fil skal udpakkes på f.eks. drev C:\ i en mappe f.eks. DDB_Detail. Opret en genvej til filen DDB_Detail.exe

Læs mere

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Momskoder...5 Momsgruppe...6 Varemomsgrupper...8 Finanskonteringsgruppe...8 Momsafregningsperioder...9 Momsmyndighed...11 SÅDAN BEREGNES

Læs mere

GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON

GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON GUIDES TIL MICROSOFT C5 OM DOKUMENTET Dette dokument er en samling af alle de guides som tilbydes på GlobaCon s hjemmeside. Dokumentet vil blive opdateret

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Lageroptælling. Køb før opt.dato +10 22.05.07 30 30. Salg før opt.dato -3 24.05.07 27 27. Køb på opt.dato +5 31.05.08 32 32

Lageroptælling. Køb før opt.dato +10 22.05.07 30 30. Salg før opt.dato -3 24.05.07 27 27. Køb på opt.dato +5 31.05.08 32 32 I forbindelse med en lageroptælling er det vigtigt, at systemet ved, at den enkelte vare er sat under optælling og hvilken dato, der skal tælles på. Uden disse oplysninger kan systemet ikke håndtere køb

Læs mere

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012) Sådan laver du en faktura til en kunde Når du har solgt en vare eller en ydelse til en kunde, vil du naturligvis gerne sende en faktura, så du kan få betaling for det, du har solgt. Du kan lave en faktura

Læs mere

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre. Først oprettes købsordrehovedet.

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre. Først oprettes købsordrehovedet. Køb af maskine Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet. Gå ind i menupunktet Maskinhandel Køb Købsordrer og placer markøren på ordrehovedet. Tryk Ny og tast Enter, så der udtages et nyt

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Copyright 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft Development Center Copenhagen December 2006. Microsoft C5 4.

Copyright 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft Development Center Copenhagen December 2006. Microsoft C5 4. Copyright 2006 Microsoft Corporation All rights reserved Microsoft Development Center Copenhagen December 2006 Microsoft C5 4.0 SP1 Nyheder C5 4.0 SP1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1 Microsoft

Læs mere

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland -DynamicsKost Til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. -Data www.jta-jylland.dk -DynamicsKost vers. 1.2.1 til Microsoft Dynamics C5 1. Introduktion til -DynamicsKost -Kost til Microsoft Dynamics

Læs mere

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5 INVENTIO.IT Auditplus Anlæg Microsoft Dynamic C5 1 Indhold ANLÆG/DAGLIG... 3 Anlægskladde... 3 Oprettelse af anlæg... 3 Afskrivning af anlæg... 4 Salg af anlæg... 5 Skrot af anlæg... 6 Manuel funktion

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers eller højere. DATA. Jylland

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers eller højere. DATA. Jylland -DynamicsKost Til Microsoft Dynamics C5 vers. 2010 eller højere. -Data www.jta-jylland.dk -DynamicsKost vers. 2010.1 til Microsoft Dynamics C5 1. Introduktion til -DynamicsKost -DynamicsKost til Microsoft

Læs mere

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning).

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning). Erstatningsvarer Erstatningsvarer kan anvendes til at kæde flere varenumre sammen, således at varenumre, der kan anvendes til at erstatte hinanden, kan fremvises i salgsøjeblikket, f.eks. hvis beholdningen

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 Version 2012. Applikation II

Microsoft Dynamics C5 Version 2012. Applikation II Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Applikation II Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker, der tilhører deres respektive

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Velkommen. Microsoft Dynamics C5 version 2012..det har aldrig været lettere

Velkommen. Microsoft Dynamics C5 version 2012..det har aldrig været lettere Velkommen Microsoft Dynamics C5 version 2012.det har aldrig været lettere Momsgrupper m.m. Generelle nyheder Sortering vha. overskriftsfelter Højrekliks-funktion Infocenter udskrivning af Excel rapporter

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau C

Erhvervsøkonomi niveau C Erhvervsøkonomi niveau C Handelsvirksomheden SportsGame For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSH2. Jørgen Riber og Lars Breum, som begge har gået på Århus Købmandsskole, har netop overstået

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau C

Erhvervsøkonomi niveau C Erhvervsøkonomi niveau C Handelsvirksomheden Ege Cykler For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSH1. Jørgen Ege har den 15. maj 2002 startet sin egen cykelforretning i centrum af Kolding.

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

Afgifter. Systemet har et utal af muligheder til automatisk afgiftberegning på baggrund af:

Afgifter. Systemet har et utal af muligheder til automatisk afgiftberegning på baggrund af: Afgifter Hvis virksomheden skal beregne og rapportere afgifter ved køb og salg, kan afgiftmodulet med fordel anvendes til automatisk afgiftberegning frem for at behandle det hele manuelt med deraf følgende

Læs mere

C5 Bogholder videregående

C5 Bogholder videregående Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Bogholder videregående kursus med fokus på de mere avancerede bogholderiopgaver Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning).

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning). Erstatningsvarer Erstatningsvarer kan anvendes til at kæde flere varenumre sammen, således at varenumre, der kan anvendes til at erstatte hinanden, kan fremvises i salgsøjeblikket, f.eks. hvis beholdningen

Læs mere

Opgave 24.1b: Økonomistyring i Guldhjertet AXAPTAopgave SYSL6

Opgave 24.1b: Økonomistyring i Guldhjertet AXAPTAopgave SYSL6 Opgave 24.1b Økonomistyring i Guldhjertet For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave SYSL6, der kan løses i tilknytning til kapitel 24. Knud Gullmann er uddannet i guldsmedeforretningen Guldhjertet

Læs mere

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere.

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Flere ejere Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Den debitor, som er angivet på maskinkortet betragtes som primær ejer, øvrige som sekundære. Det er altid den primære ejer som udskrives

Læs mere

Hvordan lægger jeg budget i C5 2012

Hvordan lægger jeg budget i C5 2012 Sådan lægger du budget i C5 I regnskabsprogrammet Microsoft Dynamics C5 er det muligt at arbejde med budgetter. Der findes en budgetkladde, hvor man manuelt indtaster sine budgetter, og der findes mere

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder Generelt Om Lagerstyring af handelsvarer Modulet Lagerstyring af handelsvarer er et tillægsmodul til Næsgaard Mark. Det er derfor ikke tilgængeligt for alle brugere.. Lagerstyring af handelsvarer åbnes

Læs mere

Data Discount Erhverv A/S

Data Discount Erhverv A/S REPARATIONSSYSTEM Tryk på et punkt i oversigten for at læse mere. 1. Reparationssystem (RepSys) 2. RMA-system 1 REPARATIONSSYSTEM Reparationssystem (RepSys) Hvad er status på reparationen? Udbyttemuligheder:

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

Indlæsning af prisfiler fra grossist

Indlæsning af prisfiler fra grossist Indlæsning af prisfiler fra grossist I Mamut Stellar 7 er det muligt at indlæse prisfiler fra Grossistmodulet. Det er ikke alle filformater der indeholder de samme data, men i denne vejledning beskrives

Læs mere

SimaxCash. Brugervejledning

SimaxCash. Brugervejledning SimaxCash Brugervejledning 1 Indhold 1 Opsætning af varer... 3 1.1 Hovedgrupper... 3 1.2 Varegrupper... 5 1.3 Varer... 9 2 Opsætning af tilbud... 18 2.1 Kombinationstilbud... 18 3 Opsætning af kasseterminal...

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden

Læs mere

Lageroptælling. Lageroptælling

Lageroptælling. Lageroptælling Lageroptælling For at kunne optælle skal beholdningen først beregnes. Man bruger den samme lageroptællingskladde, uanset om man tæller op pr. vare eller for den ønskede lokation og placering (dvs. hvis

Læs mere

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland nno Annoncestyring til Microsoft Business Solutions C5 -Data nno vers. 1.2.1 til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 1. Introduktion til nno nno til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 er et ekstra

Læs mere

Valutakurser. Herunder beskrives: Valutakoder og kurser Standardvaluta Bogføring i valuta Køb og salg i valuta Priser i valuta Kursdifferencer

Valutakurser. Herunder beskrives: Valutakoder og kurser Standardvaluta Bogføring i valuta Køb og salg i valuta Priser i valuta Kursdifferencer Valutakurser Hvis du handler i fremmed valuta, er det hensigtsmæssigt, at kunne indtaste beløb i fremmed valuta og få det omregnet automatisk til dagskurs. På den måde kan du nemt følge med i, hvad du

Læs mere

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4 Brugervejledning til E-conomic integration Version 1.4 Indhold 1. Om E-conomic integrationen... 1 1.1. Inden du går i gang i HostedShop... 2 1.2. Første gang du klikker på E-conomic integration i kontrolpanelet...

Læs mere

Velkommen. Microsoft Dynamics C5 version 2012

Velkommen. Microsoft Dynamics C5 version 2012 Velkommen Microsoft Dynamics C5 version 2012 Agenda: Seminar start kl 13.00 Pause ca kl 14.00 Seminar slut 15.00 15 16 Mulighed for spørgsmål på 2 mandshånd Generelle nyheder Sortering vha. overskriftsfelter

Læs mere

Max/Min-beregning (Beregn vareplanlægningsdetaljer)

Max/Min-beregning (Beregn vareplanlægningsdetaljer) Max/Min-beregning (Beregn vareplanlægningsdetaljer) Beregn vareplanlægningsdetaljer anvendes til at nyberegne varens eller lagervarens oplysninger om genbestillingspunkt og maks. lagerbeholdning, ud fra

Læs mere

Dannelse af overflytningsordrer mellem lokationer foretages via menupunktet Beregn plan under Køb - Planlægning Indkøbskladder.

Dannelse af overflytningsordrer mellem lokationer foretages via menupunktet Beregn plan under Køb - Planlægning Indkøbskladder. Beregn plan (Overflytning mellem lokationer) Funktionen Beregn overflytning lokationer er en kørsel der anvendes til at foreslå omfordeling mellem afdelinger i form af overførselsordrer. Eventuelle overflytninger

Læs mere

Følgende skal opsættes inden igangsætning:

Følgende skal opsættes inden igangsætning: Import af fakturaer fra leverandør Det er muligt at modtage faktura fra udvalgte leverandør elektronisk dvs. at leverandørens faktura indlæses i DSM og herfra er det muligt at varemodtage og bogføre fakturaen.

Læs mere

Kursuskalender 2013 Dynamics AX, C5 og NAV 1. jan - 30. juni 2013

Kursuskalender 2013 Dynamics AX, C5 og NAV 1. jan - 30. juni 2013 Kursuskalender 2013 Dynamics AX, C5 og NAV 1. jan - 30. juni 2013 Indhold Introduktion til Microsoft Dynamics C5 3 Microsoft Dynamics C5 Udvidet 4 Dynamics C5 Budgettering 5 Dynamics C5 Årsafslutning 6

Læs mere

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic undervisning Udarbejdet af Hanne Jakobsen, bogholderiet og Lone Sørensen, frivilligafdelingen Denne håndbog

Læs mere

Programopdatering DSM version 01.56 December 2005

Programopdatering DSM version 01.56 December 2005 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper

Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper Serviceordre Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper Tilbud Ordre Faktura Kreditnota I denne vejledning beskrives ordre, faktura og kreditnota I serviceordremodulet knytter maskiner

Læs mere

DDB Detail lageroptælling

DDB Detail lageroptælling Lageroptælling kan foretages med håndscanner ved disken eller med håndterminaler af type Delfi Cap72 eller Cap 73. Lageroptælling findes i menupunktet Kartoteker/Lager status / Optælling. Skærmbillede

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Status med NewStore Food Status med NewStore Food brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Årsafslutning i ectrl

Årsafslutning i ectrl Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye

Læs mere

EDI indkøb med parkering

EDI indkøb med parkering Modulet på følgende måde: 1. Filen med EDI-faktura indlæses dagligt. Vælg GENNEMFAKT og herefter 3-Postering EDI/xml-faktura Indsæt dags dato, og start med at sige NEJ til postering så udskrives blot en

Læs mere

Fritekstfaktura Ny funktionalitet

Fritekstfaktura Ny funktionalitet Fritekstfaktura Ny funktionalitet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. Til forskel fra den almindelige fritekstfaktura har man i den nye fritekstfaktura en række nye muligheder. Generelt kan fritekstfakturaen

Læs mere

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008 MICROSOFT DYNAMICS C5 2008 Nyheder INDHOLDSFORTEGNELSE Økonomistyring på dine betingelser... side 3 Integration... side 3 Udveksling af data med revisor... side 3 Import og Eksport... side 4 Sikkerhed...

Læs mere

Regulering af lagerværdi / tilkøb og montering af udstyr. Regulering af lagerværdi / tilkøb og montering af udstyr

Regulering af lagerværdi / tilkøb og montering af udstyr. Regulering af lagerværdi / tilkøb og montering af udstyr Regulering af lagerværdi / tilkøb og montering af udstyr Lagerværdien på en maskine kan reguleres på flere måder i systemet. Reguleringen kan f.eks. bogføres manuelt i en værdireguleringskladde (på lagermenuen),

Læs mere

I det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota.

I det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota. Salg af reservedele Salgsordretyper Der findes i Navision følgende salgsordretyper: Tilbud Rammeordre Ordre Faktura Kreditnota Returvareordre I det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota.

Læs mere

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere.

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Flere ejere Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Den debitor, som er angivet på maskinkortet betragtes som primær ejer, øvrige som sekundære. Det er altid den primære ejer som udskrives

Læs mere

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. I den nye fritekstfaktura har man en række muligheder som ikke er i den almindelige/gamle fritekstfaktura

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan.

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan. . Under Fanen Økonomi/ oprettes og vedligeholdes firmaets kontoplan. Bogførte posteringer fra finanskladden samt finansposteringer fra de øvrige moduler ender som posteringer på finanskontiene. Opbygning

Læs mere

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura 01.03.2013 ectrl Fritekstfaktura Indholdsfortegnelse 1. Oprettelse af fritekstfaktura 3 2. Standardtekster 4 3. Udvidet fritekstfaktura 6 Udvidede funktioner på fakturahovedet 6 Linjeskabelon (udvidet

Læs mere

Delfi Connect / Delfi Com

Delfi Connect / Delfi Com Scanning med Delfi scanner Ved hjælp af Delfi scanner (ex memor, Delfi Nova eller Lynx) er det muligt at scanne reservedele til: Serviceordrer Salgsordrer Indkøbskladde Lageroptælling/status Tidsregistrering

Læs mere

Handler du med udlandet?

Handler du med udlandet? Handler du med udlandet? Fakta om momspakken Sidste år vedtog EU et direktiv, den såkaldte Momspakke, som fra 1. januar i år har ændret den måde, din virksomhed skal håndtere og rapportere moms, hvis I

Læs mere

Kursuskalender 2014 Microsoft Dynamics C5 Januar - September

Kursuskalender 2014 Microsoft Dynamics C5 Januar - September Kursuskalender 2014 Microsoft Dynamics C5 Januar - September Indhold Introduktion til Microsoft Dynamics C5 Introduktion til Microsoft Dynamics C5 3 Microsoft Dynamics C5 Udvidet 4 Dynamics C5 Budgettering

Læs mere

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011 Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Økonomi, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der

Læs mere

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Opgaver Aarhus Universitet august/september 2012 Budgetkontoret Aarhus Universitet Katrinebjergvej 89 F 8200 Aarhus N Tlf.: 87150000 E-mail: budget@au.dk www.au.dk/budget

Læs mere

Kostprisreguleringen skal køres for alle varer og maskiner før lagerlister og balancer viser korrekte værdier.

Kostprisreguleringen skal køres for alle varer og maskiner før lagerlister og balancer viser korrekte værdier. Kostprisregulering Maskiner VIGTIGT! Kostprisreguleringen skal køres for alle varer og maskiner før lagerlister og balancer viser korrekte værdier. JMA anbefaler at kostprisreguleringen køres dagligt -

Læs mere

Serviceordrer Salgsordrer Lageroptælling Tidsregistrering (kun Delphi COM)

Serviceordrer Salgsordrer Lageroptælling Tidsregistrering (kun Delphi COM) Scanning med Delfi scanner Ved hjælp af Delfi scanner (CAP72, CAP73, COM) er det muligt at scanne reservedele til: Serviceordrer Salgsordrer Lageroptælling Tidsregistrering (kun Delphi COM) Opsætning af

Læs mere

Programopdatering Januar ver. 2005 1

Programopdatering Januar ver. 2005 1 Vejledning til indlæsning af programopdateringer Det tager ca. 3-5 min. at indlæse rettelserne. Alle terminaler SKAL stå i login billedet, inden indlægningen foretages. Login: med sipak. I hovedmenu vælges:

Læs mere

Bogføringsgrupper. Indholdsfortegnelse: August 2006 version 1.0

Bogføringsgrupper. Indholdsfortegnelse: August 2006 version 1.0 Bogføringsgrupper Indholdsfortegnelse: Begrebet bogføringsgrupper... 2 Virksomhedsbogføringsgrupper... 4 Produktbogføringsgrupper... 5 Debitorbogføringsgrupper... 6 Kreditorbogføringsgrupper... 8 Bankbogføringsgrupper...

Læs mere

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0 Integrationen - og Mamut ServiceSuite Vejledning version 2.0 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Generel Systemopsætning... 3 Vare eksport... 3 Ordreimport og Import af priser... 4 Opret aftale... 4

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Programopdatering DSM version 01.62 November 2007

Programopdatering DSM version 01.62 November 2007 Kære DSM bruger I det følgende har vi kort beskrevet nye funktioner, ændringer og fejlrettelser, som programopdateringen 01.62 omfatter. Hvor der er lavet nye beskrivelser / brugervejledning eller ændringer

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.66

Programopdatering version DSM 01.66 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.67.03

Programopdatering version DSM 01.67.03 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere