Anders Stig Christensen. Samfundsfag 9 GYLDENDAL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anders Stig Christensen. Samfundsfag 9 GYLDENDAL"

Transkript

1 Anders Stig Christensen Samfundsfag 9 GYLDENDAL

2 INDHOLD Verden omkring os Magt i verden 6 Opgave: Hvis du var en stormagt 16 Spørgsmål til kapitlet 17 Velfærd i Danmark Lighed og ulighed 50 Opgave: Et slør af uvidenhed 62 Spørgsmål til kapitlet 63 Danmark i krig 18 Opgave: Danmarks deltagelse i krig 28 Spørgsmål til kapitlet 29 På kanten af samfundet 64 Opgave: Slår pengene til? 76 Spørgsmål til kapitlet 77 Terrorisme og globalisering 30 Opgave: Bekæmpelse af terror 42 Spørgsmål til kapitlet 43 Staten og pengene 78 Opgave: Tegn økonomien 90 Spørgsmål til kapitlet 91 Metode: Problemformulering og projekt 44 Globaliseringshjulet 48 metode: Tal og statistik 92 Globaliseringshjulet 96 2 Indhold

3 Internationalt samarbejde Hvad er EU? 98 Opgave: Fakta om EU 110 Spørgsmål til kapitlet 111 Cases Bandekriminalitet 146 Kan det betale sig at arbejde? 150 Danmark i EU 112 Opgave: EU-fortaler eller EU-skeptiker? 124 Spørgsmål til kapitlet 125 Kan vi gøre noget ved klimaet? 154 Globaliseret produktion 158 Fred og forsvar 126 Opgave: I krig for freden? 138 Spørgsmål til kapitlet 139 Arbejde og uddannelse 152 metode: Kilder og faglig argumentation 140 Forbrugerbeskyttelse eller frit valg? 162 Minilex 167 REGISTER 171 Bogens illustrationer og artikler 175 Globaliseringshjulet 144 Indhold 3

4

5 Verden omkring os Magt i verden 6 Danmark i krig 18 Terrorisme og globalisering 30 Livsstil og livsformer 40

6 Faglige begreber» småstat» stormagt» supermagt» udenrigspolitik» sikkerhedspolitik» tilpasningspolitik» aktivistisk udenrigspolitik» Den Kolde Krig» bipolær verden» unipolær verden Magt i verden En småstat i verden Danmark er et lille land. Dets areal er mindre end 0,03 % af verdens landareal, og den danske befolkning tæller kun omkring 0,08 % af verdens samlede befolkning. Det betyder, at mindre end 1 ud af 1000 mennesker i verden bor i Danmark. Og selvom landet hører til blandt verdens rigeste, udgør den danske økonomi kun 0,4 % af verdensøkonomien. Derfor kalder man et land som Danmark for en småstat. En småstat har ikke de store muligheder for at påvirke resten af verden, fordi den ikke har så mange resurser. Når det handler om udenrigspolitik, er en småstat nødt til at tage højde for, hvad andre større lande gør, før den selv beslutter, hvad den skal gøre. Udenrigspolitik og sikkerhedspolitik Udenrigspolitik er den politik, et land fører over for andre lande. Det overordnede mål med udenrigspolitikken er at sikre landets egne interesser i verden. Man skelner mellem: 6 Verden omkring os

7 Udenrigspolitik, som bredt handler om alle de interesser, et land har i forhold til andre lande. Det kan fx være i forhold til økonomi, hvor man ønsker at skabe gode muligheder for at handle med andre lande. Sikkerhedspolitik er den del af udenrigspolitikken, som handler om et lands sikkerhed og forsvar. Politikken drejer sig om, hvordan man sikrer sit land mod angreb fra andre lande, og hvordan man vælger at bruge sit forsvar dvs. militæret. Hvem bestemmer udenrigspolitikken? Folketinget vedtager de love, der gælder i udenrigspolitikken. De kan fx vedtage, at Danmark skal deltage i militære aktioner rundt om i verden, eller at der skal gives penge til udviklingsbistand. Det er udenrigsministerens opgave at sørge for, at lovene bliver gennemført, fx hvordan en handelsaftale skal se ud, som man har lavet med et andet land, eller I 2009 besluttede Folketinget, at 5. september skulle være national flagdag for Danmarks internationale engagement og de danske udsendte. Her marcherer hjemvendte soldater ned ad Strøget i København i Udenrigspolitik og indenrigspolitik Indenrigspolitik er den politik, der handler om et lands indre anliggender. Det kan være den økonomiske politik, sundhedspolitik, uddannelsespolitik osv. Udenrigspolitik er den politik, et land fører over for andre lande. De vigtigste dele af udenrigspolitikken er sikkerhedspolitik og handelspolitik. Men også miljøpolitik og kulturpolitik kan spille en væsentlig rolle. Verden omkring os 7

8 Handelsbalancen Handelsbalancen er værdien af eksporten minus værdien af importen. Målet er at undgå underskud på handelsbalancen. For at undgå det skal Danmark sælge (eksportere) mere til udlandet, end vi køber (importerer) fra udlandet. Hvis der er underskud på handelsbalancen, vil vi blive nødt til at låne penge i udlandet for at betale underskuddet. I 2011 var Kronprins Frederik og Kron prinsesse Mary i New York som led i et dansk erhvervsfremstød. Her reklamerer de for åbningen af Manhattans første danske restaurant. hvad man skal sige til Kinas udenrigsminister for at få landet til at gøre mere for at overholde menneskerettighederne. Men der også er grænser for, hvad Folketinget kan bestemme, når det kommer til udenrigspolitikken. Danmark er nemlig med i mange internationale aftaler gennem organisationer som EU og FN. Så hvis man har skrevet under på en international aftale om, at man vil overholde menneskerettighederne, eller man ikke vil lægge told på sko importeret fra Kina, kan Folketinget ikke lave lovgivning, der strider imod de aftaler. Mål i udenrigspolitikken Der kan være forskellige mål med den udenrigspolitik, et land fører: De udenrigsøkonomiske mål handler om, at den danske økonomi over for udlandet skal være så god som mulig. Udenrigsministeriet arbejder for, at danske virksomheder skal kunne sælge så meget som muligt til udlandet. Det er også vigtigt, at Danmark ikke køber mere fra udlandet, end vi sælger, for så bliver der underskud på handelsbalancen. Udenrigsministeriet hjælper danske virksomheder, som ønsker at eksportere til udlandet. Det kan de bl.a. gøre ved at lave handelsaftaler med andre lande og ved at tage med på rejser, hvor man laver eksportfremstød altså prøver at reklamere for danske virksomheder. Hvis man kan få medlemmer af kongefamilien med på rejsen, er det rigtig godt, da de ofte er god reklame for Danmark og danske virksomheder. De sikkerhedspolitiske mål går ud på at beskytte Danmark imod trusler udefra særligt imod militære trusler. Ind til 1991, hvor Den Kolde Krig sluttede, handlede sikkerhedspolitikken om at undgå, at andre lande kunne invadere Danmark som det skete, da tyskerne besatte Danmark under 2. Verdenskrig. Siden terrorangrebet mod USA den 11. september 2001 har sikkerhedspolitikken især handlet om at beskytte sig mod truslen om terrorangreb i Danmark. De idepolitiske mål handler om at udbrede bestemte ideer til andre lande i verden. Danmark arbejder bl.a. for at støtte udviklingen af demokrati og menneskerettigheder rundt om i verden. 8 Verden omkring os

9 Travle dage venter de kongelige i Rusland Der er højteknologi, kontrakter og receptioner på programmet, når dronning Margrethe, prins Henrik og kronprins Frederik tirsdag lander i Moskva på det første danske statsbesøg i det moderne Rusland. ( ) Ud over at styrke dialogen mellem stats- og regeringslederne skal besøget også bidrage til at fremme dansk erhvervslivs muligheder på det russiske marked. Derfor ledsages de kongelige gæster af en erhvervsdelegation, der har forberedt et stort erhvervsfremstød. ( ) Det er især virksomheder kilde med fokus på energi, sundhed, lufthavne, olie, gas, fødevarer og fødevareteknologi, der er med på statsbesøget i Rusland. Det gælder blandt andet Carlsberg, Velux og Rockwool. Og brødvirksomheden Kohberg vil forsøge at få russerne til at spise dansk rugbrød. dr.dk 2011 Stor og lille magt Der er mange ting, som har indflydelse på den udenrigspolitik, et land fører. Udenrigspolitikken afhænger bl.a. af, hvor stort landet er, hvor mange resurser det har, samt hvor landet er placeret geografisk. Verdens lande kan inddeles efter, hvor stor magt de har: Småstater er lande, som ikke har så store resurser. De har ofte en lille befolkning, en lille økonomi og få naturlige resurser som olie og andre råstoffer. Lande som Danmark, Portugal og Ecuador er småstater. Småstater har ikke særlig stor magt i verden, og derfor er den udenrigspolitik, de fører, afhængig af, hvad de større lande gør. Det gælder både den økonomiske politik og sikkerhedspolitikken. Stormagter er lande, som har mange resurser. De har ofte et stort areal, en stor befolkning og store økonomiske resurser. En stormagt kan bestemme meget i forhold til andre lande. Tyskland, Frankrig og Storbritannien er stormagter i Europa. En stormagt har ofte mest indflydelse i den region, de ligger i. Sydafrika er en vigtig stormagt i Afrika, og Argentina er en stormagt i Sydamerika. Men globalt er deres indflydelse begrænset. Supermagter er betegnelsen på nogle få lande, som har så mange resurser, at de på mange måder selv kan bestemme, hvordan de vil handle i forhold til andre lande. I dag er USA det eneste land i verden, som kan kalde sig en supermagt. Det betyder, Landes andel af verdens samlede militære udgifter i ,3 % Italien 2,5 % Indien 25,3 % øvrige lande 2,8 % Tyskland 2,8 % Saudi Arabien 3,3 % Japan 3,6 % Rusland 3,6 % Frankrig 3,7 % Storbritannien 7,3 % Kina kilde 3 % SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute 2010 USA 42,8 % Verden omkring os 9

10 at det ofte er USA s handlinger, der bestemmer, hvordan andre stater kan reagere især i forhold til sikkerhedspolitikken. Det skyldes især, at USA er en militær supermagt. USA s militærbudget dvs. de penge, landet bruger på militær udgør knap 43 % af verdens samlede militærudgifter. Tilpasning eller aktiv udenrigspolitik? Man kan ikke flytte et land, og Danmarks udenrigspolitik har da også altid været påvirket af dets geografiske placering. Især har Tyskland den store nabo mod syd haft stor indflydelse på den danske udenrigspolitik. Tyskland er en stormagt, som altid har spillet en vigtig rolle i europæisk politik. Helt indtil slutningen af 2. Verdenskrig var den danske udenrigspolitik præget af, at man forsøgte at tilpasse sig den politik, som stormagten Tyskland førte. Det gjaldt simpelt hen om ikke at provokere naboen. For en småstat som Danmark kunne det ikke betale sig at prøve at føre en særlig selvstændig udenrigspolitik, for i sidste ende var man afhængig af, hvad Tyskland gjorde. Efter Tysklands nederlag i 2. Verdenskrig mente mange danskere, at man havde tilpasset sig Tysklands politik for meget ved at samarbejde med nazisterne under den tyske besættelse af Danmark. 10 Verden omkring os

11 Siden da har man diskuteret, om det er bedre, at Danmark fører en aktivistisk udenrigspolitik, hvor man forsøger at handle meget selvstændigt fx ved at deltage i internationale operationer gennem FN. Eller om man skal føre en tilpasningspolitik, hvor man tilpasser sig den politik, stormagterne og supermagten fører, og prøver at provokere dem så lidt som muligt. Verden under Den Kolde Krig Den udenrigspolitik, en stat kan føre, afhænger af, hvilke resurser landet har, hvor det ligger placeret geografisk, og hvilken magt det har i verden. Da 2. Verdenskrig sluttede i 1945, gik to af de sejrende lande ekstra stærkt ud af krigen: nemlig de to daværende supermagter Sovjetunionen og USA. De havde vundet kontrollen over hver deres del af Europa, men deres ideologier var meget forskellige. Det kommunistiske system i Sovjetunionen og Østeuropa kom til at stå skarpt over for det kapitalistiske og demokratiske Vesteuropa. Verdens lande måtte vælge side: Ville de støtte den ene eller den anden supermagt? Resultatet blev, at næsten hele verden blev delt op i to blokke alt efter om man støttede USA eller Sovjetunionen. Også Europa blev delt i to. Det sås tydeligst i Tyskland, som havde tabt 2. Verdenskrig. Landet blev delt op i et Vesttyskland, der var demokratisk og hørte til Vesteuropa, og et Østtyskland, der var kommunistisk og hørte til Østeuropa. I 1961 blev Berlinmuren opført. Muren delte den tyske by Berlin op i øst og vest, og den blev ikke bare en livsfarlig grænse at krydse, men også et symbol på Europas deling. Opdelingen i øst og vest under Den Kolde Krig Vest-blokken USA og de vesteuropæiske lande Vesttyskland (BRD) Ideologi: liberalisme/kapitalisme Øst-blokken Sovjetunionen og de østeuropæiske lande Østtyskland (DDR) Ideologi: socialisme/kommunisme Forsvarsalliance: Nato Forsvarsalliance: Warszawa-pagten Verden omkring os 11

12 Atombomben sikrede terrorbalancen under Den Kolde Krig. Både USA og Sovjetunionen havde atomvåben, men hvis de brugte dem, ville de to supermagter kunne udslette hinanden. Nato og Warszawa-pagten I 1949 dannede Vesteuropa, USA og Canada forsvarsalliancen Nato. Alliancen gik først og fremmest ud på, at landenes militær skulle stå sammen, hvis et medlemsland blev angrebet. Østeuropa og Sovjetunionen dannede forsvarsalliancen Warszawapagten i Nu var fronterne trukket op i det, der blev kaldt Den Kolde Krig, og som betegner perioden fra 1945 til Under Den Kolde Krig var de to blokke konstant på vagt over for hinanden, og freden blev kun bevaret gennem den såkaldte terrorbalance. Begge supermagter havde atomvåben, og Sovjetunionen vidste, at hvis de angreb Vesten, kunne vesteuropæiske og amerikanske missiler dræbe alle mennesker i østbloklandene. På samme måde vidste landene i Vesten, at hvis man angreb østblokken, var ens egen ødelæggelse garanteret. Denne terrorbalance blev kaldt Doktrinen om garanteret gensidig ødelæggelse (på engelsk MAD: Mutual Assured Destruction). Danmark var en del af den vestlige blok og medlem af Nato. Udenrigspolitisk var det danske medlemskab af Nato en tilpasning til supermagten USA og de nærliggende stormagter Tyskland og Storbritan nien. Men Nato-medlemskabet garanterede også Danmarks egen sikkerhed og uafhængighed under Den Kolde Krig. Hvis Sovjetunionen skulle finde på at angribe Danmark, ville Nato slå igen med fuld styrke. Efter Den Kolde Krig I slutningen af 1980 erne begyndte der at ske forandringer i østblokken. Sovjetunionens leder Mikhail Gorbatjov havde siden 1985 indført politiske og økonomiske forandringer bl.a. mere åbenhed om de politiske beslutninger. I efteråret 1989 demonstrerede store folkemængder i Østtyskland imod det kommunistiske styre. Det endte med, at styret i november 1989 tillod borgere i Østtyskland at rejse ind i Vesttyskland. Dermed faldt Berlinmuren, der i 28 år havde stået som symbolet på Europas deling. I 1990 blev Øst- og Vesttyskland genforenet i et samlet Tyskland. Sovjetunionen faldt fra hinanden, og Warszawa-pagten gik i opløsning i Dermed var der kun en supermagt tilbage i verden: USA. 12 Verden omkring os

13 Under Den Kolde Krig havde de to supermagter levet med frygten om, at fjenden kunne udslette ens befolkning med raketter og atomvåben. Men med USA som eneste supermagt slap man for den trussel. Nu var USA det land i verden, som havde den knusende militære overmagt, og ingen andre lande var stærke nok til at true dets position som supermagt. Europa under Den Kolde Krig Vest-blokken Øst-blokken Verden omkring os 13

14 BIPOLÆR VERDEN USA supermagter Sovjetunionen I en bipolær verden er der to supermagter. De øvrige lande er nødt til at vælge side og indrette sig efter en af supermagterne. Stormagter SMÅSTATer supermagt UNIPOLÆR VERDEN USA I en unipolær verden er der kun en supermagt. Stormagter SMÅSTATer 14 Verden omkring os

15 Berlinmuren blev opført i Den er et billede på den bipolære verden, hvor de to supermagter og ærkefjender delte verdens lande i to dem, der sympatiserede med Sovjetunionen, og dem, der sympatiserede med USA. USA er den eneste supermagt i den unipolære verden. USA s militære overlegenhed er overvældende i forhold til andre lande. Atomdrevne hangarskibe er et eksempel på, hvordan USA kan levere militær slagkraft over hele verden. Verden omkring os 15

16 opgave med fokus på» begrebsafklaring» formidling» analyse Hvis du var en stormagt Grupper > Lav en satiretegning, der viser forholdet mellem småstater, stormagter og supermagter. I kan vælge at lave en håndtegning, eller I kan finde fotos og andet materiale på nettet og sætte det op i et billedbehandlingsprogram. Satiretegningen må gerne indeholde talebobler eller billedtekster. Fremgangsmåde > Gå sammen i grupper a 2-3. > Lav først legen Hvis du var et dyr, så var du, men skift du ud med begreberne småstat, stormagt og supermagt. Besvar sætningen med, hvilket dyr I mener, en småstat, en stormagt eller en supermagt ville have ligheder med. Fx: Hvis supermagten var et dyr, så ville den være en elefant. Hvis stormagten var et dyr, så ville den være en og Hvis småstaten var et dyr, så ville den være en Fortsæt legen med at indsætte andre ting som fx en bil, en frugt, et stykke legetøj, et møbel osv. > Skriv jeres ideer ned undervejs, og bliv ved, indtil I har tre gode billeder på en småstat, en stormagt og en supermagt. > Tal jer frem til en satiretegning, hvor I viser forholdet mellem supermagten, stormagten og småstaten ud fra de ideer, I har fået i Hvis du var -legen. > Lav først en skitse og begynd så på jeres endelige satiretegning. > I kan også tænke på, hvordan baggrunden skal se ud, eller om supermagten, stormagten og småstaten skal have en rekvisit, som er med til at vise deres placering og magt. > I kan lade jer inspirere af satiretegnere som Philip Ytournel, Roald Als, Claus Bigum og Jens Hage. I kan finde eksempler på deres tegninger på nettet. Fælles > Hæng satiretegningerne op i klassen, og se på de forskellige gruppers bud. > Diskuter, hvilke tegninger I mener rammer plet i beskrivelsen af forholdet mellem småstater, stormagter og supermagter og hvorfor. 16 Opgave

17 Spørgsmål til kapitlet > Hvilke forskellige områder dækker udenrigspolitikken? > Læs kilden Travle dage venter de kongelige i Rusland, s. 9. > Hvad er formålet med besøget i Rusland? > Hvilke udenrigspolitiske mål har besøget? > Hvilken rolle spiller kongefamilien for Danmarks udenrigspolitik? > Hvad mener du om, at kongefamilien er en del af udenrigspolitikken? > Forklar forskellen på en småstat, en stormagt og en supermagt. > Hvorfor er Danmark en småstat, og hvilken betydning har det for landets udenrigspolitik? > Hvordan kan stormagter og supermagter påvirke Danmarks udenrigspolitik? Brug bl.a. tegningen s. 10 til at forklare. > Forklar begreberne aktivistisk udenrigspolitik og tilpasningspolitik. > Giv eksempler på dansk deltagelse i aktioner i verden, og overvej, om der er tale om aktivistisk udenrigspolitik eller tilpasningspolitik. > Aflæs kilden Landes andel af verdens samlede militære udgifter i 2010, s. 9. > Hvordan fordeler verdens landes militære udgifter sig ifølge kilden? > Hvordan hænger landenes militære udgifter sammen med deres position som enten småstat, stormagt eller supermagt? > Redegør for, hvordan verden så ud under Den Kolde Krig. > Hvorfor kalder man krigen for kold? > Forklar begrebet terrorbalance. > Forklar begreberne unipolær og bipolær verdensorden. > Redegør for, hvorfor man under Den Kolde Krig kalder verdensordenen for bipolær og perioden efter Den Kolde Krig for unipolær. Opgave 17

18 Faglige begreber» realister» idealister» udviklingsbistand» 2015-målene Danmark i krig Krig mod terror USA s position som næsten usårlig supermagt blev udfordret den 11. september 2001, da terrorister fra terrornetværket al-qaeda kaprede fire amerikanske passagerfly og fløj to af dem ind i World Trade Centers tvillingetårne i New York og dræbte næsten 3000 mennesker. Terrorangrebet 11. september var et hårdt slag mod USA s sikkerhed. Supermagten havde ikke været angrebet på sit eget territorium siden 1941, hvor flådebasen Pearl Harbor på Hawaii blev angrebet af japanske fly, som bombede og sank store dele af den amerikanske stillehavsflåde. Angrebet på Pearl Harbor førte til, at USA gik ind i 2. Verdenskrig. 11. september-angrebet var anderledes end angrebet på Pearl Harbor. Denne gang var det ikke et lands soldater, der havde angrebet, men derimod terrorister. Ni dage efter terrorangrebet mod World Trade Center erklærede USA s daværende præsident George W. Bush i en tale, at USA nu førte krig mod terror. USA krævede, at Taleban-styret i Afghani- 18 Verden omkring os

19 stan skulle udlevere de medlemmer af al-qaeda, som befandt sig i landet, samt lukke de træningslejre, hvor man formodede, at terrorister blev trænet i at udføre terrorhandlinger. Man mente nemlig, at bagmanden bag angrebet 11. september var Osama Bin Laden, som bl.a. holdt til i Afghanistan sammen med sine støtter. Hvis ikke den afghanske regering frivilligt udleverede terroristerne, ville USA selv sende soldater ind i landet og bekæmpe dem. Danske politikere på vej til officielt besøg i Libyen i 2011, efter at bl.a. Danmark havde støttet en FN-ledet militær indgriben i landet for at beskytte befolkningen mod overgreb fra den tidligere diktator Muammar Gaddafi. Fra venstre: Søren Espersen (DF), Lene Espersen (K), Naser Khader (K), Helle Thorning Schmidt (S) og Margrethe Vestager (RV). Krigen i Afghanistan Da Taleban-styret i Afghanistan ikke ville samarbejde, besluttede USA at foretage en militær invasion for at bekæmpe terroristerne. Men krigen i Afghanistan kom ikke kun til at involvere USA. Landene i forsvarsalliancen Nato bakkede op omkring USA og var klar til at sende tropper til Afghanistan. En ting var, at USA s allierede i Nato støttede op om en invasion, men hvad med resten af verden? Sagen blev diskuteret i FN, hvor alle verdens lande er repræsenteret. Her nåede man frem til den beslutning, at man støttede en militær invasion i Afgha- Verden omkring os 19

20 nistan. I december 2001 vedtog FN s Sikkerhedsråd en resolution om at oprette en international sikkerhedsstyrke i Afghanistan og tillod den at bruge alle nødvendige midler for at opretholde sikkerheden i landet. kilde Vi baner vejen i Afghanistan Vi er der for at forhindre, at al- Qaeda igen kommer til at anvende afghansk territorium til at gennemføre terrorangreb på vore lande. Mange spørger, om vi opnår det, som vi drog i kamp for at opnå. Svaret er ja. Vi gør en forskel. ( ) Sikkerheden er for mange afghanere i Helmand i dag forbedret. For fire år siden lå økonomien i ruiner. I dag er der sprunget travle markedspladser og basarer op i flere større byer. Elektricitet og vand bliver nu leveret til bønderne, og veje bliver bygget, så de kan bringe deres afgrøder ind til markederne. ( ) 110 skoler er blevet åbnet i Helmand i forhold til 47 i 2007, og med 10 mio. dollar i dansk støtte opgraderes myndighedernes kapacitet i Helmand til at overvåge kvaliteten af undervisningen og forbedre pigernes muligheder. Daværende udenrigsminister Lene Espersen fra De Konservative om Danmarks indsats i Afghanistan. um.dk 2010 Danmark i Afghanistan De første danske soldater, som blev sendt til Afghanistan i 2002, var bl.a. jægersoldater, som er en specialstyrke inden for militæret. Siden 2007 har danske soldater været udstationeret i Afghanistans Helmand-provins. I 2011 var ca. 750 danske soldater udstationeret i Afghanistan. Ud over den militære indsats har Danmark også bidraget med udviklingsbistand bl.a. til opbygning af skoler og uddannelse af politifolk. Danmark er en småstat, som ikke har særlig stor magt i verden. Derfor kan man undre sig over, hvorfor så lille et land deltager i en krig i Afghanistan. Ifølge udenrigsministeriet og de politikere, der støttede den militære indsats, gik Danmark med i invasionen af både sikkerhedspolitiske og idepolitiske grunde. En sikkerhedspolitisk begrundelse for at deltage i krigen i Afghanistan er, at det er med til at øge Danmarks sikkerhed. Hvis terroristerne bag angrebet i New York var blevet trænet i Afghanistan, kunne man også risikere, at der blev trænet terrorister, som ville angribe mål i Danmark. På den anden side kan den danske krigsdeltagelse også være et problem for sikkerheden, da det kan gøre Danmark til et terrormål, fordi terroristerne opfatter Danmark som en fjende på linje med USA. Den idepolitiske begrundelse er, at man vil forsøge at gøre Afghanistan til et mere demokratisk land. Under Taleban-styret var den afghanske befolkning på mange måder undertrykt af regeringen, og især kvinders rettigheder blev krænket. Piger kunne ikke gå i skole, og kvinder skulle være iført burka, hvis de viste sig offentligt. Men krigsdeltagelsen i Afghanistan har også politisk betydning for Danmarks forhold til omverdenen især forholdet til USA. Ved at deltage i krigen fik man opbygget et tæt forhold til supermagten, som man kunne drage fordel af i andre sammenhænge. Kritikere mener, at Danmark fører en tilpasnings 20 Verden omkring os

21 politik, hvor man tilpasser sig den dominerende supermagts interesser. Andre mener, at Danmarks deltagelse i krigen derimod er udtryk for en aktivistisk udenrigspolitik, hvor man tager stilling og medansvar for verdens udvikling. Dansk soldat, dræbt i Afghanistan, bringes hjem for at blive begravet i Danmark. Dansk deltagelse i krige Siden 2001 har Danmark deltaget i flere krige rundt om i verden. Irak-krigen Danmark deltog i Irak-krigen fra 2003 med bl.a. en ubåd, et krigsskib og soldater. I alt har ca danske soldater været udstationeret i Irak. Krigen startede, fordi USA mente, at Iraks diktator Saddam Hussein havde kemiske våben som giftgasser og andre masseødelæggelsesvåben. Og Saddam Hussein ville ikke imødekomme FN s krav om at lade deres våbeninspektører få frie hænder til at lede efter masseødelæggelsesvåben i landet. Krigen i Irak var anderledes end krigen i Afghanistan, fordi FN ikke støttede invasionen. USA havde forsøgt at få landene i FN s Sikkerhedsråd til at godkende en militær aktion, men da et flertal i Sikkerhedsrådet var imod, valgte USA selv at lede en invasion sammen med allierede lande som bl.a. Storbritannien, Saudi-Arabien og Danmark. Verden omkring os 21

22 Krig i Libyen I 2011 deltog danske F-16 kampfly i angreb på den libyske diktator Muammar Gaddafis styrker i Libyen. For første gang var alle de politiske partier i Folketinget enige om at sende danske soldater i krig partiet Enhedslisten støttede for første gang nogensinde en dansk krigsdeltagelse. Folketingets store opbakning til aktionen i Libyen skyldes sandsynligvis, at det var FN, som bad landene om at deltage i aktionen for at beskytte den libyske befolkning. kilde Enhedslistens støtte til den militære indsats i Libyen Jeg vil ikke lægge skjul på, at den beslutning, vi skal træffe i dag, har været én af de sværeste beslutninger, jeg har været med til at tage, i de år jeg har siddet i Folketinget. Jeg er indædt imod krig og vold. Krig ødelægger og nedbryder lande både socialt, økonomisk og menneskeligt, og det kan tage generationer at læge skaderne. Erfaringerne fra Irak og Afghanistan taler deres tydelige sprog. Men der er situationer, hvor ønsket om at redde menneskeliv, vejer tungere end modviljen mod militært engagement. ( ) Sanktioner og internationalt pres havde ikke stoppet Gaddafis (Libyens daværende diktator) brutale fremfærd. Og der foreligger et klart FN-mandat, der understreger, at formålet med operationen er humanitært. Og at man går efter en våbenhvile og en forhandlet løsning på konflikten. Formålet med en aktion må være at åbne mulighed for, at libyerne selv kan afgøre deres fremtid og fortsætte deres kamp for demokrati uden at blive bombet sønder og sammen. Derfor er det også helt afgørende for Enhedslisten, at den libyske opposition selv har bedt om international indgriben, og at landene i regionen ligeledes støtter FN-aktionen. Endelig har det vejet tungt, at udviklingen i Libyen vil have stor betydning for foråret i Mellemøsten. Lykkes det Gaddafi at drukne oprøret i blod, vil det være en inspiration for andre trængte diktatorer til at gå til det yderste for at stoppe demokratibevægelserne i deres lande. Enhedslistens Frank Aaen i sin tale i Folketingssalen i marts Verden omkring os

23 En verden uden krig? Rundt om i verden i dag udkæmpes der fortsat krige. Og gennem historien har lande og befolkninger jævnligt bekriget hinanden. Er det overhovedet muligt at forestille sig en verden uden krig? Nej, siger realisterne, som mener, at mennesker altid vil føre krig. Ja, siger idealisterne, som mener, at det er muligt at skabe en verden uden krig. Realisterne mener, at krig er uundgåelig. Mennesker har altid kæmpet om det bedste stykke land, og stater er altid interesserede i at sikre sig adgang til resurser som fx olie og vand. Den eneste måde, man kan undgå krig, er at sørge for en tilpas militær balance, hvor de enkelte lande er så stærke, at andre lande ikke vil angribe dem. For realisterne er terrorbalancen under Den Kolde Krig hvor USA og Sovjetunionen ikke angreb hinanden af frygt for, at fjenden ville svare igen med et atomangreb netop et bevis på, at våbenmagt og atomvåben sikrede freden. Idealisterne mener derimod, at krige kan undgås, hvis man laver aftaler. Det er godt for alle, hvis vi kan aftale ikke at føre krig, og så ville man kunne bruge pengene mere fornuftigt end på våben. Idealisterne mener, at mennesket er blevet klogere, og de ser en organisation som EU som eksempel på, at lande kan indgå så tætte aftaler, at det er utænkeligt, at de vil gå i krig mod hinanden. I 1940 erne hærgede 2. Verdenskrig Europa i dag er der ikke mange, der kan forestille sig, at Frankrig og Tyskland ville erklære hinanden krig. I politik kan man se eksempler på både den realistiske og idealistiske tankegang. De politikere, der går ind for et stærkt militært fællesskab som Nato, kan ses som realister. De politikere, der mener, at man skal gå sammen i fredsbevarende fællesskaber som FN og lave aftaler mellem landene, kan ses som idealister. Verden omkring os 23

24 Politiske holdninger til dansk krigsdeltagelse De politiske partiers holdninger til Danmarks deltagelse i militære aktioner afspejler på mange måder deres ideologiske baggrund. SF Kritisk over for USA s rolle i Irak-krigen. Har været kritisk over for dansk deltagelse i Afghanistan. Radikale Traditionelt pacifistiske. Imod Irak-krigen. Støttede dansk deltagelse i Afghanistan og Libyen. Venstre Traditionelt et forsvarsvenligt parti, der går ind for nære bånd til USA. I kampen mod terror har de lagt sig tæt op ad den amerikanske linje. Liberal Alliance Støtter indsatsten i Afghanistan og Danmarks deltagelse i Nato-samarbejdet. Ønsker at afskaffe værnepligten og i stedet indføre et professionelt forsvar. VENSTREFLØJ HØJREFLØJ Enhedslisten Imod dansk deltagelse i amerikansk ledede krigsindsatser. Støttede den militære aktion i Libyen i Socialdemokratiet Traditionelt mere orienteret imod international solidaritet og udvikling end militær magt. Stemte imod deltagelse i krigen i Irak, men støttede senere den danske indsats. Støttede krigene i Afghanistan og Libyen. Dansk Folkeparti Traditionelt imod internationalt engagement, men forsvarsvenlige i kampen mod terror. Konservative Traditionelt det mest forsvarsvenlige parti. Går ind for, at Danmark deltager aktivt i Nato-samarbejdet. Støttede dansk deltagelse i Irak, Afghanistan og Libyen. De socialistiske partier på venstrefløjen ønsker som udgangspunkt en retfærdig global udvikling, der ikke bygger på militær magt og krig. Partierne fokuserer derimod på økonomisk udvikling og solidaritet med ulandene. Samtidig er venstrefløjen kritisk over for USA s rolle som supermagt i verden og har ofte prøvet at påvirke den danske udenrigspolitik til at satse mere på globalt samarbejde gennem FN end gennem Nato. Midterpartiet De Radikale har en stærk tradition for pacifisme altså ideen om, at man ikke skal bruge militær magt til at løse problemer i verden. Når det 24 Verden omkring os

Endelig er vi fri for 10 år med det, som har været racisternes, krigsmagernes, klimaskeptikernes og overklassens yndlingsregering i mands minde.

Endelig er vi fri for 10 år med det, som har været racisternes, krigsmagernes, klimaskeptikernes og overklassens yndlingsregering i mands minde. Rød regering [Nummer 312 23. september, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] blå politik? Endelig er vi fri for 10 år med det, som har været racisternes, krigsmagernes, klimaskeptikernes og overklassens

Læs mere

STOP GLOBAL OPVARMNING

STOP GLOBAL OPVARMNING [Nummer 294. 14. januar, 2010] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK STOP GLOBAL OPVARMNING HVORFOR MÅ VI GERNE SLÅ AFGHANERE IHJEL? Krig og racisme hænger uløseligt sammen. Fra Vestens

Læs mere

Tid til forandring? Læreplanerne i samfundsfag Ejerskabet Overenskomst 05 Reformen af gymnasiet Spørgsmålet er om vi får tid nok til foran- dring!

Tid til forandring? Læreplanerne i samfundsfag Ejerskabet Overenskomst 05 Reformen af gymnasiet Spørgsmålet er om vi får tid nok til foran- dring! Tid til forandring? Et nyt skoleår hvor tingene er, som de plejer at være; men samtidig et skoleår hvor vi skal forberede os på det nye og anderledes, som kommer næste år. 2005 byder på store forandringer,

Læs mere

Finland. Sverige Estland. Letland. Polen. Ungarn Rumænien. Bulgarien. Grækenland Tyrkiet. Cypern

Finland. Sverige Estland. Letland. Polen. Ungarn Rumænien. Bulgarien. Grækenland Tyrkiet. Cypern EU Finland De 15 nuværende medlemslande i EU Sverige Estland De 10 lande, som efter planen bliver fuldgyldige medlemmer af EU i maj 2004. Irland Danmark Letland UK Litauen De to lande, som efter planen

Læs mere

Ti år efter 11. september 2001 Tilbageblik, status og aktuelle tendenser

Ti år efter 11. september 2001 Tilbageblik, status og aktuelle tendenser Ti år efter 11. september 2001 Tilbageblik, status og aktuelle tendenser Lars Erslev Andersen Manni Crone Peter Hansen Ann-Sophie Hemmingsen Ulla Holm Søren Hove Leila Stockmarr diis Dansk institut for

Læs mere

Fagforening for Hjemmebaserede Arbejdere holder kongres

Fagforening for Hjemmebaserede Arbejdere holder kongres INTERSOL NR. 117 NYHEDSBREV FOR STS INTERNATIONAL SOLIDARITY December 2013 Fagforening for Hjemmebaserede Arbejdere holder kongres Ingen arbejdere i Pakistan er så groft udbyttede som de, der arbejder

Læs mere

terror Opgaver på www.undervisningsavisen.dk

terror Opgaver på www.undervisningsavisen.dk En undervisningsavis fra og 2004 terror Terror eller befrielseskamp? Trænede selvmordsbombere Overlevede gidseltagning i Irak Terrorens historie USA er en terroriststat! Blekingegade-banden Opgaver på

Læs mere

Til gennemsyn - ikke til undervisning

Til gennemsyn - ikke til undervisning Indholdsfortegnelse Prøveoplæg til Indblik og udsyn... 2 Vurderingsskema til den mundtlige afgangsprøve... 4 Grundloven 1849... 5 Stormen på Dybbøl 1864... 8 Slaget på Fælleden...11 Systemskiftet 1901...14

Læs mere

Danidas årsberetnin g

Danidas årsberetnin g 04 Danidas årsberetnin g Produktion 2005 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK 1448 København K Danmark Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 Email: um@um.dk Internet:www.um.dk Design og tryk: Schultz

Læs mere

En verden i forandring nye trusler, nye svar

En verden i forandring nye trusler, nye svar En verden i forandring nye trusler, nye svar Redegørelse fra regeringen om indsatsen mod terrorisme Juni 2004 En verden i forandring nye trusler, nye svar Redegørelse fra regeringen om indsatsen mod terrorisme

Læs mere

ALDRIG MERE KRIG stiftet 17. oktober 1926 Dansk sektion af War Resisters International (Krigsmodstandernes internationale Forbund)

ALDRIG MERE KRIG stiftet 17. oktober 1926 Dansk sektion af War Resisters International (Krigsmodstandernes internationale Forbund) AMK Nyhedsbrev Nummer 3 November 2012 Ark 1 AMK Nyhedsbrev Nr. 3 November 2012 ALDRIG MERE KRIG stiftet 17. oktober 1926 Dansk sektion af War Resisters International (Krigsmodstandernes internationale

Læs mere

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Projekt Samfundsfag Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost Dette er en pdf-fil med Projekt Samfundsfag. Filen er stillet

Læs mere

STOP MOD RÆSET BUNDEN DEMONSTRATION 1. OKTOBER JA TIL VELFÆRD. ved Folketingets åbning. NEJ TIL NEDSKÆRINGER Læs mere på side 2

STOP MOD RÆSET BUNDEN DEMONSTRATION 1. OKTOBER JA TIL VELFÆRD. ved Folketingets åbning. NEJ TIL NEDSKÆRINGER Læs mere på side 2 [Nummer 331 22. august, 2013] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] STOP RÆSET MOD BUNDEN WWW.SOCIALISTER.DK DEN EGYPTISKE REVOLUTION Egypten er en smeltedigle i øjeblikket - og vi har fokus på det i dette

Læs mere

Hvad sker der med EU?

Hvad sker der med EU? Hvad sker der med EU? Interviews med David Munis Zepernick, Jørgen Estrup og Ditte Staun Udgivet af Radikalt EU-kritisk Netværk Indhold side EU's hidtidige udvikling af Sven Skovmand 4 En føderal stat

Læs mere

Forsvarets Efterretningstjeneste. Efterretningsmæssig Risikovurdering 2014

Forsvarets Efterretningstjeneste. Efterretningsmæssig Risikovurdering 2014 2 3 Forsvarets Efterretningstjeneste Efterretningsmæssig Risikovurdering 2014 4 5 Forord Dette års udgave af Efterretningsmæssig Risikovurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste lægger vægt på Rusland

Læs mere

BURKA ELLER FYRINGER? Bekæmp fyringerne Forsvar syndebukkene KIRKEASYL.DK. Hvad er vigtigst: PROTESTER I EGYPTEN KLIMA-TOPMØDE WWW.SOCIALISTER.

BURKA ELLER FYRINGER? Bekæmp fyringerne Forsvar syndebukkene KIRKEASYL.DK. Hvad er vigtigst: PROTESTER I EGYPTEN KLIMA-TOPMØDE WWW.SOCIALISTER. WWW.SOCIALISTER.DK [Nummer 290. 28. august, 2009] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] Bekæmp fyringerne Forsvar syndebukkene KIRKEASYL.DK Jeg er flov over at være dansker, Danmarks krystalnat, reaktionerne

Læs mere

SAMMENLAGTE INSTITUTTER: Ulykkeligt politisk tvangsægteskab. Det tvungne bryllup mellem to forskningsinstitutioner giver ikke glade børn.

SAMMENLAGTE INSTITUTTER: Ulykkeligt politisk tvangsægteskab. Det tvungne bryllup mellem to forskningsinstitutioner giver ikke glade børn. SAMMENLAGTE INSTITUTTER: Ulykkeligt politisk tvangsægteskab Det tvungne bryllup mellem to forskningsinstitutioner giver ikke glade børn. Af Poul Kjar - Der er en konflikt indbygget i ægteskabet mellem

Læs mere

Aktivister mod Apartheid

Aktivister mod Apartheid Aktivister mod Apartheid - dansk solidaritet med Sydafrika Sydafrika Kontakt Aktivister mod Apartheid - dansk Solidaritet med Sydafrika. Udgivet af: Sydafrika Kontakt Wesselsgade 4 2200 København N Telefon:

Læs mere

POLITIK. 18. december 2003 UDVIDET TEMANUMMER OM EU

POLITIK. 18. december 2003 UDVIDET TEMANUMMER OM EU RADIKAL 13/14 POLITIK 18. december 2003 UDVIDET TEMANUMMER OM EU INDHOLD Det mener jeg 2 Mariannes klumme 3 Arbejdsmarkedet efter udvidelsen 4 Danmarks internationale parti 6 Retlige og indre anliggender

Læs mere

Khalid Mahmood kæmper for en ny arbejderbevægelse

Khalid Mahmood kæmper for en ny arbejderbevægelse INTERSOL NR. 122 NYHEDSBREV FOR STS INTERNATIONAL SOLIDARITY November 2014 Khalid Mahmood kæmper for en ny arbejderbevægelse Khalid Mahmood står i spidsen for et projekt, som forsøger at forandre hele

Læs mere

Tema: EU forud for Europa-valget

Tema: EU forud for Europa-valget MAJ 2014 TIDSSKRIFTET PÅ DANSK OM UDENRIGSPOLITIK OG INTERNATIONALE FORHOLD Tema: EU forud for Europa-valget Baggrundsartikler om Ukraine-krisen Dokument: Præsident Putins tale ved annekteringen af Krim

Læs mere

DE TILBYDER INGEN FREMTID

DE TILBYDER INGEN FREMTID [Nummer 319 26. april, 2012] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK DE TILBYDER INGEN FREMTID MEN DER FINDES ET ALTERNATIV & R Ø R P O E M S I L A I C SO SIDE 02 Socialistisk Arbejderavis

Læs mere

En ny mørk tidsalder, eller en renæssance med BRIKS?

En ny mørk tidsalder, eller en renæssance med BRIKS? Nyhedsorientering oktober 2014 Nyt finanskrak Islamisk Stat Ebola En ny mørk tidsalder, eller en renæssance med BRIKS? Skal vi acceptere en ny mørk tidsalder, eller gå sammen med BRIKS-landene om at skabe

Læs mere

Samfundsfag 8 GYLDENDAL. Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg

Samfundsfag 8 GYLDENDAL. Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg Samfundsfag 8 GYLDENDAL Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg Samfundsfag 8 GYLDENDAL INDHOLD Individ og fællesskab At blive den, man er

Læs mere

nr. 102 --- marts 2010 issn. 0901-8824

nr. 102 --- marts 2010 issn. 0901-8824 nr. 102 --- marts 2010 issn. 0901-8824 side 2 Projekt & Kultur nr. 102, marts 2010 Velkommen til Projekt & Kultur nr. 102! Projekt & Kultur udgives af Genvej til Udvikling (GtU), tlf. - og fax-nr. 98 56

Læs mere

FATTIGDOM. Ved at handle og organisere sammen, kan vi vende afmagt til modstand mod regeringens overklassepolitik.

FATTIGDOM. Ved at handle og organisere sammen, kan vi vende afmagt til modstand mod regeringens overklassepolitik. [Nummer 335 16. januar, 2014] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK REGERINGENS POLITIK SKABER FATTIGDOM RACISMEFRI BY Racismefri By er et forsøg på at opbygge bredt og lokalt imod racisme

Læs mere

kampsniveauet er lavt, når man overhovedet har brug for at forsvare disse gennem hård kamp tilvundne

kampsniveauet er lavt, når man overhovedet har brug for at forsvare disse gennem hård kamp tilvundne www.socialister.dk [Nummer 322 17. august, 2012] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] Arbejdsgivere angriber vores faglige rettigheder! Vi kan ikke tåle at tabe! Krisen overskygger klimadeba Det ses tydeligt,

Læs mere

demokrati Opgaver på www.undervisningsavisen.dk

demokrati Opgaver på www.undervisningsavisen.dk En undervisningsavis fra og 2005 demokrati Elever vil ha indflydelse Stemmer fra gaden Medier og magt Det nye danmarkskort EU - muligheder og begrænsninger Demokrati i andre lande Opgaver på www.undervisningsavisen.dk

Læs mere