Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11."

Transkript

1 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret Side 1

2 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon. Naddon kan træffes på: Sct. Cathrine Vej 21, 9800 Hjørring Tlf Udgivet: November 2012 Side 2

3 Indhold 1. Indledning Generelt Forudsætninger Opgaver Opsætning BANK - Opsætning BANK Kalender / Bankhelligdage BANK - Om BANK Udligningslinjer Købsopsætning BANKkonto opsætning Generelt Bogføring Overflytning Integration FIK Afstemning Oprettelse af flere banker Noter til banksystemer Opgave kapitel Betalingsoplysninger på kreditor Kreditor opsætning Kreditorposter Udenrigshandel Generelt om elektronisk betalingsformidling Kontooverførsel Fælles IndbetalingsKort (FIK) Almindeligt girokort Giro IndbetalingsKort (GIK) Opgave kapitel Udbetalingskladde Udbetalingskladden Opsætning Andre opsætninger i Udbetalingskladde Side 3

4 Udbetalinger Lav betalingsforslag Linjer i udbetalingskladden Yderligere filtrering Relaterede oplysninger til udbetalingskladden Advis Betaling Ny bilagsnummerering Ny bogføringsdato KNAPPEN: Udlæsning til bank Bogføring af udbetalingskladde Repetition: Betalingsprocedure i punktform Opgave kapitel Købskladde Opgave kapitel Købsordre Købsordre FIK/GIK Købsordre konto-til-konto Købsordre Udlandsbetaling Opgave kapitel Købsfaktura Købsfaktura FIK/GIK Købsfaktura konto-til-konto Afvent købsordre Kreditnota Ændre forfaldsdato og kontantrabatdato Købsfaktura Udlandsbetaling Opgave kapitel Indbetalinger Opsætning af Indbetalingskladde Indlæsning af betalingsfil Betalingsidentifikationens opbygning Repetition: Indbetalingsprocedure i punktform Opgave kapitel Bankafstemning BANK Importer bankposter Side 4

5 Hvad sker der i indlæsningen? BANK - Bankafstemning Fornyet afstemning Opgave kapitel Periodiske aktiviteter BANK Slette bankkontoudtog BANK Afstemning Auto Rapporter Opgave kapitel Appendix A. Opgaveløsning Opgave kapitel 2 eksempelvis løsning Opgave kapitel 3 eksempelvis løsning Opgave kapitel 4 eksempelvis løsning Opgave kapitel 5 eksempelvis løsning Opgave kapitel 6 eksempelvis løsning Opgave kapitel 7 eksempelvis løsning Opgave kapitel 8 eksempelvis løsning Opgave kapitel 9 eksempelvis løsning Opgave kapitel 10 eksempelvis løsning Appendix B. RIM konfigurationsspørgeskema Cronus Bank opsætning forud for kursusdemo Appendix D. Eksempler på filindhold ved eksport/import til /fra bankprogram Udbetalingsfil med kun én post (Kasel) Indbetalingsfiler (Portalbank) Afstemningsfil (kontoudtog til Portalbank) Appendix E. Adviseringsliste Side 5

6 1. Indledning. Generelt. BANK er en funktionalitetsudvidelse til Microsoft Dynamics NAV og er bindeled til danske bankprogrammer. Med BANK bliver det bl.a. muligt at: a. Håndtere betalinger med alle FIK/GIK typer. b. Foretage kontooverførsler. c. Foretage udlandsbetalinger. d. Minimere fejl, da betalingsdata kun indtastes én gang. e. Integration til alle danske banker. Kursusmaterialet gennemgår - udover opsætning - følgende scenarier: 1. Købskladden. 2. Købsordre. 3. Købsfaktura. 4. Købskreditnota. 5. Lav Betalingsforslag. 6. Udbetalingskladde. 7. Indbetalingskladde. 8. Bankafstemning. Diagram Udbetalinger Start Købskladde (1) Diagram afstemning Købsordre (2) Kreditorposter (forfaldsdato kontantrabatdato) Lav betalingsforslag (5) Udbetalings -kladde (6) Bank Poster Købsfaktura (3) Bankprogram Kontroller filoverførsel Bogfør Købskreditnotaer(4) Betaling til kreditorer Side 6

7 Diagram Indbetalinger Fakturaer m/fik ID Debitorposter Indbetaling af fakt. (7) Bankprogram Indbetalings -kladde Bogfør Automatisk udligning af debitorposter Bogfør Diagram afstemning Diagram Afstemning Bogførte Bankposter Kontoudtog sfil fra banksystem BANK afstemning (8) Bogfør Automatisk afstemning af bankposter Bankprogram Forudsætninger. For at benytte BANK forudsættes adgang til Microsoft Dynamics NAV samt at BANKudvidelsesobjekter er installeret. Det forudsættes at kursisten er øvet Navision bruger og bekendt med Økonomimodulet ind-/udbetalingskladder samt den rollebaserede udgave. Skærmbilleder. I den rollebaserede udgave afhænger menustien af den rolle; man benytter sig af til at udføre funktionerne i banksystemet. Under hvert skærmbillede er menustien angivet. Dette letter en senere brug af undervisningsmaterialet som opslagsværk.som opsætningen for filstier <server><filsti> er der i materialet brugt T:\NP-Bak\Kursus\. Se appendix C. Side 7

8 Opgaver. Opgaverne er nummeret i relation til kapitelnumre og findes sidst i respektive kapitler. Figur Eksempel på den rollebaserede visning for Afdelinger. Side 8

9 2. Opsætning. Installation af BANK i Microsoft Dynamics NAV udvider denne med en række felter og funktionaliteter. Opsætningen kan ske manuelt, eller man kan få et RIM konfigurationsspørgeskema (Rapid Implementation Methodology), hvor man taster oplysningerne ind i et excel regneark, som derpå indlæses i regnskabet. Konfigurationsspørgeskemaet kan med fordel bruges som checkliste forud for en manuel opsætning. Se appendix B RIM konfigurationsspørgeskema. Se appendix C Yderligere opsætningsparametre. Figur 2.1 Afdelinger/Opsætning/Programopsætning BANK BANK - Opsætning. BANK har sin egen opsætning under Afdelinger/Opsætning, hvor helligdagskalenderen, udligningslinjer og ikke mindst web-hjælpen opsættes se nedenståede skærmbillede. Figur Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/BANK Bank Opsætning Side 9

10 Felt Aktivere Webhjælp Forklaring En markering af dette felt gør, at du kan tilgå det internet baserede hjælpesystem ved klik på knappen Webhjælp. Ved markering af feltet gøres du også opmærksom på følgende: Figur 2.3 Aktivering afwebhjælp udløser denne tekstbox. Denne registrering har udelukkende det formål at gøre denne webhjælp endnu bedre! Finanskladde Nummerserie afstemnings skabelon Ved et klik på pilen i højre side af feltet, fremkommer de finanskladder, der allerede er oprettet. Vælg én eller lav eventuelt en helt ny. Ved et klik på pilen i højre side af feltet, kommer man direkte til nummerserier og vælge eller opretter en som passer til afstemningsskabelon til bankafstemning. Nummerserie afstemnings liste Ved et klik på pilen i højre side af feltet, kommer man direkte til nummerserier og vælge eller opretter en, som passer til afstemningslisten til bankafstemning. BANK Kalender / Bankhelligdage. Udover lørdage og søndage kan BANK tage højde for bankhelligdage. Det kræver, at man indlæser bankhelligdage. Xml-fil med bankhelligdage downloades fra Følg menuen Opsætning/Administration/Programopsætning/BANK BANK - Kalender. Vælg: Indlæs bankhelligdage. Der er mulighed for at indsætte filter, hvis man eks. kun vil indlæse for et bestemt datointerval. Når filter er valgt tast Ok, og man får mulighed for at indlætte tekstfilen hentet fra banksystemet. Side 10

11 Figur Opsætning/Administration/Programopsætning/BANK BANK Kalender BANK - Om På dette Oversigtspanel findes oplysninger om BANK, dens versionsnummer, hvilken version af Microsoft Dynamics NAV osv. Figur Opsætning/Administration/Programopsætning/BANK Om BANK Side 11

12 BANK Udligningslinjer Det er nu blevet muligt at indlæse bankfiler, hvor afsender ikke har skrevet de ønskede oplysninger i betalingsidentifikationen. Det er således blevet muligt at sætte en-eller-anden-tekst på den enkelte debitor, således at debitoren kan identificeres med henblik på bogføring af posten. Funktionaliteten sættes op under Bank / Opsætning og kan f.eks. for Debitor nr være en fast tekst i dette tilfælde markeret som * eller *Kontorcentralen*. Det betyder, at hvis en af disse oplysninger er medsendt i betalingen fra debitoren, vil posteringen blive indlæst og den korrekte debitoroplysning vil blive præsenteret i BANK. Felt Type Kode Filtrer tekst Forklaring Vælg mellem: Debitor - debitorliste Kreditor - kreditorliste Bankkonto - bankliste Finanskonto - kontoplan Peger på den konto der skal afstemmes/indlæses på. *enellerandentekst* Der kan filtreres på hvilken som helst tekst, dog er det oplagt, at der skal filtreres på de typiske oplysninger, som indbetaleren vil sende med i sin betaling. F.eks. debitornummer, telefonnummer, måske CVR-nummer og beløb. Filter på beløb kan dog alene bruges, hvor det samme beløb indbetales hver gang, der indbetales typisk ved kontingenter. Ulempen ved dette er at der skal rettes i filtreringen, når der Side 12

13 ændres kontingentsatser. Der skal laves en linje for hver tekst der ønskes at filtrere på hver enkelt debitor/kreditor/bank/finans. Kun hvis stemmer Flueben Ej flueben Dan kladdelinje Flueben Ej flueben Bruges for at vise at informationerne skal være identiske for at de kan tages med over til udligning. JA poster medtages NEJ poster medtages ikke Bruges for at fortælle hvad der skal ske hvis der blev fundet poster under de opstillede kriterier. JA der dannes kladde linje. NEJ der dannes ikke kladdelinje. Købsopsætning. Ved registrering i købsdokumenterne med BANK spiller kreditors fakturanummer en stor rolle til bl.a. dannelse af betalingsidentifikation. Derfor skal feltet Eksternt bilagsnr. Obl. markeres. Figur 2.6 Køb/Opsætning/Købsopsætning BANKkonto opsætning På Bankkontokortet findes de øvrige felter, som skal opsættes i forbindelse med Naddon BANK. Der oprettes et kort til hver bankkonto, der er tilknyttet regnskabet. I det efterfølgende omtales kun felter, der har umiddelbar betydning for Naddon BANK. Side 13

14 Figur 2.7 Økonomistyring/Likviditetsstyring/Bank Generelt. På Oversigtspanelet Generelt oprettes de generelle informationer. Figur 2.8 Økonomistyring/Likviditetsstyring/Bank Oversigtspanel: Generelt Side 14

15 Felt Nummer Bankregistreringsnr. Bankkontonr. Forklaring Hver bankkonto oprettes med et nummer eller kode, hentet fra den nummerserie, der er oprettet i tabellen Nummerserie (tryk evt. F1 i denne tabel for at hjælp). Der kan oprettes et uendeligt antal bankkonti, der hver især kan tildeles en profil. Her angives det registreringsnummer på den banken, der er tilknyttet bankkontokortet. Bankkontonummeret - samme som ovenstående. Bogføring. BANK bruger felterne på dette Oversigtspanel i forbindelse med bogføring. Figur 2.9 Økonomistyring/Likviditetsstyring/Bank Oversigtspanel: Bogføring Felt Valutakode Forklaring Anvendes bankkontoen i indenlandsk valuta efterlades feltet blankt. Det vil stadig være muligt at genere og trække beløb i andre valutaer. Feltet udfyldes alene ved opsætning af bankkonti i valuta. Valutakoden vælges ved direkte opslag i valutakodetabellen. Overflytning. BANK bruger felterne på dette Oversigtspanel i forbindelse med kontooverførsler. Side 15

16 Figur 2.10 Økonomistyring/Likviditetsstyring/Bank Oversigtspanel: Overflytning Felt Transitnr. SWIFT-kode IBAN Forklaring Her kan du indtaste dit eget bank-id nummer. Du kan bruge op til 20 tegn (både tal og bogstaver). Som regel bruges dog bankens transitnummer. Dette felt skal indeholde SWIFT-koden (internationalt bank-id) på den bank, hvor du har bankkontoen. SWIFT (eller SWIFT-BIC) står som regel på kontoudtog. Dette felt skal indeholde bankkontoens internationale bankkontonummer. IBAN-nummeret kan som regel findes på kontoudtog. Integration. På dette Oversigtspanel findes de indstillinger, som BANK benytter i forbindelse med kreditorbetalinger. Side 16

17 Figur 2.11 Økonomistyring/Likviditetsstyring/Bank Integration Felt Banksystem Forklaring Her vælges det banksystem, som pågældende konto benytter sig af. Der kan vælges mellem følgende: Nordea Kasel DBTS Bankdata BG-Office Jyske Netbank Bankernes EDB Central Nordea 4.20 BBS-Norge Er der brug for andre banksystemer skal du rette henvendelse til din Microsoft Dynamics NAV forhandler. Version af banksystem Kort advis tekst Gælder kun Bankdata: Her indtastes den aktuelle Bankdata-version, 3.20 eller Her kan der angives en kort advistekst, der medsendes ved kontooverførsler. Man kan selv skrive en kort tekst, eller man kan bruge en indbygget maske, hvor; %1 = Vores kontonummer %2 = Eksternt bilagsnr. (kreditors fakturanr.) Efterlades feltet tomt, vil beskrivelsen fra udbetalingskladden blive anvendt som kort advis. Posteringstekst i udb. kladde Der kan her indsættes en anden posteringstekst i udbetalingskladden end den, systemet foreslår. Teksten kan dannes ud fra følgende værdier: %1 = Kreditors nr. %2 = Kreditors navn %3 = Kreditors fakturanr. (eksternt bilagsnr.) %4 = Bilagsnr. ( Internt - via faktura, kreditnota eller kladde.) Side 17

18 Tekst eget kontoudtog Eksport filnavn Nr.Serie udligningsid Her kan man vælge tekst til sit eget kontoudtog. Der kan vælges mellem Kreditors navn, Beskrivelse (fra udbetalingskladden) eller Kort advis (se evt. ovenfor). Her angives den fulde sti for betalingsfilen. Med hensyn til navnet på betalingsfilen henvises til vejledningen for det pågældende bankprogram. Hvis feltet efterlades tomt, vil BANK bruge Eksternt bilagsnr. som udligningsnummer. NB: Hvis man arbejder med flere åbne udbetalingskladder og samme kreditor optræder i flere kladder, skal udligning af betalingsbilag ske fra en nummerserie: Figur 2.12 Økonomistyring/Likviditetsstyring/Bank Oversigtspanel Integration felt: Nr. Serie UdligningsID Er nummerserien ikke oprettet eller skal den rettes, kan det gøres på følgende måde: I vinduet Nummerserie trykkes Ny for at indsætte en ny linie og Avanceret for at tilrette en eksisterende nummerserie. Der indtastes en kode i feltet Kode og i Beskrivelse skrives en oplysende tekst. Figur 2.13 Økonomistyring/Likviditetsstyring/Bank Side 18

19 Oversigtspanel Integration felt: Nr. Serie UdligningsID felt: Startnr. Stå på startnr. Og vælg OK for at komme ind i vinduet Nummerserielinjer: Figur 2.14 Økonomistyring/Likviditetsstyring/Bank Oversigtspanel Integration felt: Nr. Serie UdligningsID felt: Startnr. Nummerserielinjer I feltet Startdato kan man indtaste en dato fra hvilken nummerserien skal være gældende, f.eks. hvis man gerne vil have forskellige udligningsnumre år for år. Seriens start- og slutnumre angives i henholdsvis Startnr. og Slutnr. I Advarselsnr. skrives det nummer i rækken, der skal udløse en advarsel om, at nummerserien er ved at være opbrugt. I feltet Forøg med skrives hvor meget nummerserien skal springe med ved udtagelse af et nyt nummer. Vinduet forlades med OK og tilbage i vinduet Nummerserie vinges der af i feltet Standardnumre for at sikre at kun nummerseriens numre kan bruges. Der bør med andre ord ikke vinges af i feltet Manuel nummerering, da det kan give uorden i numrene. Betaling før bankhelligdag Sekvensno. BBS Tildelt kundenr. BBS Hvis feltet er blankt foretages betaling den første hverdag efter en bankhelligdag eller week-end. Ved markering i feltet foretages betalingen dagen før bankhelligdag eller week-end. Se BANK Opsætning for indlæsning af kalender. I dette felt indtastes det sekvensnummer, man får tildelt fra det norske BBS, og som bruges ved betalinger gennem BBS. Her indtastes det tildelte kundenummer fra BBS. Side 19

20 Tildelt aftalenr. BBS Advis Version til Cc advis til Send manuelt ChillKat: smtp adresse Adviseringsliste til kreditor Mappe adviseringsliste Her indtastes det tildelte aftalenummer fra BBS. I de efterfølgende felter sættes de indstillinger, man vil bruge ved advisering af betalinger til kreditorer. Her vælges, hvilket program, man bruger i den pågældende installation. Der kan vælges mellem Outlook og ChillKat. Outlook bruges, når der er installeret Outlook/Exchange. I mange hostingcentre, er der af sikkerhedsmæssige årsager ikke installeret på hostingserverne. Der er der istedet skabt en mulighed med ChillKat, som dirigerer mails direkte til en smtpserver og derfra videre til modtageren. I dette felt kan man indsætte adressen på en modtager, der skal have en kopi af adviset. Ved afmærkning af dette felt vil alle advis blive sendt til CC advis en. Efter kontrol kan man selv videresende advis fra sit mailprogram. I modsat fald sker det automatisk. Her angives adressen på en smtp-server, der videresender advismailen til modtageren (se evt. beskrivelsen ovenfor). Afmærkning af dette felt vil bevirke, at BANK vil generere en liste med adviseringer på de betalinger, der gennemføres. Denne liste kan vedhæftes adviseringsmailen til kreditor. Her angives stien til adviseringslister. FIK Felterne på dette Oversigtspanel udfyldes, hvis virksomheden har knyttet et kreditornummer til den pågældende bankkonto og dermed bruger faktura med betalingsidentifikation. Figur 2.15 Økonomistyring/Likviditetsstyring/BANK Oversigtspanel FIK Felt Indbetalingssystem FIK import filnavn Forklaring Det fastlægges i dette felt, hvilket indbetalingssystem, kontoen bruger. Der kan vælges mellem PBS, som er FIK-standarden i Danmark, og BBS Norge. Her angives den fulde sti for indbetalingsfiler. Med hensyn til navn på indbetalingsfil henvises til vejledningen for det pågæld- Side 20

21 ende bankprogram. Hvis bankprogrammet benytter fast filnavn, angives dette som del af stien; den fulde sti vil blive vist i feltet FIK import filnavn i Indbetalingskladden. Hvis bankprogrammet derimod tildeler hver indbetalingsfil sit eget navn, skal man i dette felt kun angive stien til mappen. Man skal i Indbetalingskladden vælge den korrekte indbetalingsfil ved opslag fra kladden. Dette gælder bl.a. Danske Banks DBTS. Kladdetekst Her er der mulighed for at definere en fast tekst i indbetalingskladden: %1 = Debitornummer %2 = Debitornavn %3 = Bilagsnummer %4 = Betaler-ID Betalingsdato som bogføringsdato Der krydses af i dette felt, hvis betalingsdatoen fra banken skal være bogføringsdatoen. Hvis der ikke krydses af, vil bogføringsdatoen blive den dato, der angives som bogføringsdato ved indlæsning fra banken. Bilagsnr. pr. bilag Her angives med et om der skal indsættes et nyt bilagsnummer pr. linie. Hvis der ikke mærkes af, vil alle indbetalinger i indbetalingskladden få samme bilagsnummer. NB! Man bør være opmærksom på, at samme indbetalingsnummer på alle indbetalinger i en given kladde kan vanskeliggøre en eventuel senere sporing af en bestemt indbetaling. Samlet modpostering Ved markering af dette felt vil der blive dannet en samlet modpostering af de indlæste indbetalinger i indbetalingskladden. Dette kan være en stor lettelse i afstemningen af den pågældende bankkonto. Hvis feltet ikke markeres, vil hver linie udlignes separat. Modpostering pr. dato En betalingsfil kan indeholde flere forskellige indbetalinger på hver sin dato, f.eks. dato 1: 4 indbetalinger, dato 2: 3 indbetalinger, dato 3: 6 indbetalinger osv., og en markering i dette felt laver så en samlet modpostering pr. dato. Dette felt må ikke forveksles med ovenstående felt Samlet modpostering, der laver en modpostering for hele kladden. Afstemning. I BANK er det muligt at foretage elektronisk afstemning af sine bankkonti ved hjælp af BANK Afstemning, forudsat at banken kan levere kontoudtog i elektronisk form. Side 21

22 Figur 2.16 Økonomistyring/Likviditetsstyring/BANK Oversigtspanel Afstemning Felt Banksystem Version af banksystem Bankposter inputmappe Bankposter kopimappe Slette kopi-fil efter input Saldokontrol ved indlæsning af bankposter Maske filnavn Antal dage før bogføring/antal dage efter bogføring Tilladt difference Forklaring Der kan her vælges mellem flere forskellige banksystemer. Gælder kun Bankdata: Her angives Bankdata-versionen x.xx (f.eks 4.00). Angiver mappen for afstemningsfiler. Efter endt afstemning slettes afstemningsfilerne fra mappen. Afstemningsfilerne kopieres til denne mappe ved indlæsning og slettes ikke efter endt afstemning. Hvis dette felt markeres, vil afstemningsfilen ikke blive kopieret. Hvis man derfor gerne vil bevare sine kontoudtog tilbage i tiden, bør dette felt ikke markeres. Dette felt skal markeres, hvis man vil kontrollere at saldoen for de nye bankposter stemmer med de sidst indlæste bankposter. Hvis saldoen ikke stemmer, afbrydes indlæsningen. Hvis man har flere forskellige pengeinstitutter og deres filer ligger i samme mappe, kan man her sætte filter på. Eks. JB* og få alle Jyske Bank filer. Det anbefales dog, at have en overordnet mappe til hver bank og placere de respektive filer heri jfr.nedenfor Oprettelse af flere banker. Antal dage før/efter bogføring anvendes ved selve afstemningen, så BANK Afstemning kan lede efter beløb, der er bogført et antal dage før eller efter dato for bogføring i banken. Det tilladte samlede differencebeløb ved manuel udligning. Side 22

23 Kontonr. til difference Udligningsdifference Finanskladdetype Udligningsdifference finanskladdenavn. Nummerserie Udlignings-ID Her angives nummeret på den konto, hvorpå eventuelle udligningsdifferencer skal bogføres. Her vælges finanskladdetype til bogføring af eventuel udligningsdifference. Her angives navnet på den finanskladde, der skal bruges ved bogføring af eventuel udligningsdifference. Her angives den nummerserie som anvendes ved manuel udligning. Oprettelse af nummerserien følger de almindelige retningslinjer. Oprettelse af flere banker Hvis man opretter flere banker, er det en god ide, at oprette et filbiliotek til hver enkelt. På denne måde får man ikke overskrevet eksempelvis indbetalingsfil fra det ene pengeinstitut med data fra et andet pengeinstitut. Side 23

24 Noter til banksystemer. Her er listet en række noter om de forskellige banksystemer, der kan være vanskelige eller irrelevante at indsætte i den ordinære webhjælptekst. NPB version Banksystem Bemærkning 2.11 Nordea 4.20 Længde på meddelelseslinjer og modtagerlinjer er ændret til 35 tegn Nordea 4.20 Der sker ikke overførsel til bank, hvis beløbet er negativt (kreditnota), og kortart er udfyldt Nordea 4.20 Frakonto: Hvis IBAN-nummer er udfyldt, anvendes dette. Ellers bruges registreringsnummer og kontonummer DBTS Frakonto: Hvis IBAN-nummer er udfyldt, anvendes dette. Ellers bruges registreringsnummer og kontonummer BBS-Norge Ved indlæsning fra BBS-Norge kan recordtypen enten være 04 eller Alle Linjer af typen FIK 71 indeholder ikke længere kort advis Alle Der kan nu foretages indenlandske betalinger i EUR Jyske Netbank Ved udlandsbetalinger kan man på kreditorkortet angive, om overførslen skal være normal eller økonomi. BEMÆRK, at definitionsfilerne skal være opsat hertil Kasel Udlæs til bank i Udbetalingskladde: Der er lavet numerisk check af modtagers kontonummer ved dannelse af filen. Der udskrives en fejlmeddelelse ved eventuelle fejl. Side 24

25 Opgave kapitel 2. Cronus Bank, der er hjemmehørende i Danmark, skal oprettes og opsættes til elektroniske ind/udbetalinger. Udfyld relevante oplysninger i henhold til kapitlet 2 Opsætning. Følgende værdier skal benyttes til denne opgave. Hvor oplysninger ikke er givet i opgaveteksten, skal du selv finde på nogle (f.eks.- adresse) Felt Bankkode Værdi CB Bank registreringsnummer 1199 Bank Kontonummer Bank SWIFT-kode Bank IBAN Banksystem Kort advis Eksport filnavn Nr. serie UdligningsID Indbetalingssystem FIK import filnavn Kladde tekst Betalingsdato som bogføringsdato Bilagsnr. pr. bilag Bank system (afstemning) Bank inputmappe Bank kopimappe Antal dage før/efter bogføring DK DBTS (Danske Bank) Vælg selv <drev>\<fil sti>\kursus\betaling.dat UDLIGN PBS <drev>\<fil sti>\kursus\fik import\fiadsv.dat Vælg selv Ja Ja DBTS <drev>\<fil sti>\kursus\adviseringer <drev>\<filsti>\kursus\kopimappe 1 dag før og 2 dage efter. Tillad difference og kontonr. 0,05, 8610 Udlignings differencekladde type Udlignings differencekladde navn Nummerserie Udlignings ID Kasse DBTS (opret finanskladden til udligningsdifference, Nummerserie FIN-KASSE) UDLIGN Side 25

26 3. Betalingsoplysninger på kreditor. Kreditor opsætning. Ligesom virksomhedens betalingsoplysninger m.m. er blevet indlagt i BANK, skal betalingsoplysninger på hver enkelt kreditor oprettes/opdateres. I BANK drejer det sig om, hvorvidt kreditoren skal modtage betaling via FIK/GIK på sin bankkonto eller på sin girokonto, som i betalingssammenhæng sidestilles med bankkonto. Endelig skal der tages stilling til advistype for hver kreditor, ligesom der skal vælges modtagerbank og valutakode. Figur 3-1 Økonomistyring/Gæld/Kreditorer Kreditoroversigt Kreditors betalingsinformationer opsættes i Oversigtspanelet under Betaling - informationerne her relaterer til BANK. Side 26

27 Figur 3.2 Økonomistyring/Gæld/Kreditorer/Køb - Ordrebehandling Leverandører Oversigtspanel Betaling Felt Betalingsformskode Samlebetaling Sammenfat betalinger Forklaring Angiv hvilken betalingsform, der skal anvendes til kreditoren. F.eks. Bank, Kontant mm. Hvis betalinger til pågældende kreditor som regel foregår efter et kontoudtog med underliggende fakturaer (typisk for mange tømmerhandler), kan man med fordel sætte i dette felt. Herved samles betalinger på f.eks. 10 linier i udbetalingskladden til én linje i udlæsningen til banken. Linierne i udbetalingskladden bibeholdes. Sæt et her,hvis man ønsker/har aftale om at samle flere betalinger til pågældende kreditor til én linie i Udbetalingskladden. Man kan ved opslag i feltet UdligningsID i udbetalingskladden se, hvilke betalinger, der indgår i linjen. Under forudsætning af, at der er valgt Langt advis i feltet Adviseringsmåde, dannes der et langt advis til kreditor indeholdende de eksterne bilagsnumre, altså kreditors fakturanumre. (Kreditoropsætningen overskriver den opsætning, man har sat globalt på banken eks. kort advis). Funktionen Sammenfat pr. kreditor i Lav betalingsforslag i Udbetalingskladden vil danne én linie pr. kreditor i kladden, og det er ikke altid hensigtsmæssigt. Med funktionen Sammenfatte betalinger, kan det styres, hvilke kreditorer, der kan samles til én linie i kladden, og hvilke, der ikke kan. Man bør derfor ikke vinge af i Sammenfat pr. kreditor ved dannelsen af betalingsforslag, hvis Side 27

28 man samtidig bruger Sammenfatte betalinger på kreditorniveau. Samlebetaling contra Sammenfatte betalinger Det kan være vanskeligt at holde disse to funktioner ude fra hinanden; følgende kan måske være en hjælp. Samlebetaling samler flere betalinger til samme kreditor til én linie i bankudlæsningen, men beholder de enkelte linier i udbetalingskladden. Sammenfatte betalinger samler flere betalinger til samme kreditor i én linie i udbetalingskladden og én linie i bankudlæsningen. Hvis man kører med automatisk afstemning af bankposter, bør man vælge Sammenfatte betalinger, idet bankposten derved stemmer overens med det bogførte i udbetalingskladden. Sammenfatte pr. forfaldsdato Samlet bogføring af betalinger Markering af dette felt vil sammenfatte betalinger til kreditoren pr. forfaldsdato. Der vil således komme 1 linie pr. forfaldsdato. Markering af dette felt vil samle flere udbetalingslinier til samme kreditor til én linje i bogføringen. Brug af dette felt forudsætter anvendelse af nummerserie til udligningsid; denne nummerserie opsættes under Bank, felt Nr.Serie UdligningsID på Oversigtspanel Integration. Man kan med fordel bruge dette felt sammen med Samlebetaling, idet afstemningen af bankkontoen lettes ved, at der kun vil være 1 linje i banken og 1 linje på kreditoren/finansbankkontoen. Advistekst 1-4 Disse felter bruges i forbindelse med konto-til-konto betalinger og kan anvendes som faste adviseringstekster til kreditor. Teksterne indsættes på kreditors kontoudtog foran normale adviseringstekster. Afsenderreference (Bankdata) Bruges i forbindelse med banksystem Bankdata og kun i forbindelse med indenlandske betalinger. Feltets indhold indsættes på kreditors kontoudtog. Vores kontonr. Ingen betalingstolerance Adviseringsmåde Vort kontonummer hos leverandøren noteres her. Det må ikke indeholde bogstaver, bindestreger o. lign., kun tal, da det bruges i flere sammenhænge, bl. a. i betalingsidentifikation ved FIK/GIK. Navision standard: Feltet bruges i forbindelse med udligninger og hænger sammen med hele regnskabsopsætningen. Se derfor venligst i dokumentationen til Navision efter yderligere oplysninger om dette felt. Der kan her med opslag (F4) vælges mellem a. Ingen/kort advis: Bruges til leverandører på FIK/GIK, da betalingsidentifikationen fremgår af OCR-linien, samt ved konto- Side 28

29 til-konto betalinger, hvor man kun ønsker det korte advis. BANK medsender intet advis ved FIK/GIK. b. Lang advis: Bruges til lang adviseringstekst, f. eks. ved samlebetaling på kontooverførsel. I disse tilfælde vil BANK samle alle fakturanumre, der er indeholdt i betalingen og angive disse i adviseringsteksten. c. Mail: Bruges til at danne en advis til kreditoren, indeholdende lang adviseringstekst. Ved valg af denne option vil BANK medsende adviseringstekst i betalingsfilen. Ved brug af Mail skal kreditorens adresse være angivet i feltet E- mail advisering. advisering FIK/IK Kreditornummer Her angives den mailadresse, der skal bruges ved advisering pr. . Se også ovenfor. Her angives kreditors kreditornummer, enten 7 eller 8 cifret. Feltets indhold medtages ved dannelse af betalingsidentifikation ved oprettelse af købsfaktura eller linier i købskladde. Hvis betaling til kreditor skal foregå som konto-til-konto overførsel (herunder også almindeligt girokort), skal dette felt være tomt. Korttype Maske til betalingsid I dette felt noteres kreditors korttype (04, 71 osv.). Feltets indhold medtages ved oprettelse af købsfaktura eller linier i købskladde på den pågældende leverandør. I dette felt kan der angives en maske til automatisk udfyldelse af betalingsidentifikation med tilhørende modulusciffer ved registrering af køb i købsfaktura eller i købskladde. Det virker også ved senere indtastning i udbetalingskladden. Forudsætningen for, at dette virker rigtigt, er at feltet Korttype er udfyldt med korrekt korttype. Desuden kontrolleres det, om antallet af tegn passer til den valgte korttype. Masken skal angives uden modulusciffer da dette først genereres senere; koderne er K for Vores kontonr. og F for Kreditors fakturanr. (eksternt bilagsnr.) Eksempler: Vores kontonr. er , Eksternt bilagsnr. er og Korttype er 71, så skal betalingsid være på 14 cifre + modulusciffer. Masken kan så være følgende: Kun Vores kontonr. i betalingsid = KKKKKKKKKKKKKK (14 K er) giver modulus Kun Eksternt bilagsnr. i betalingsid = FFFFFFFFFFFFFF (14 F er) giver modulus Hvis både/og = KKKKKKKKFFFFFF giver Side 29

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Ændringer i Payment Management 2.15

Ændringer i Payment Management 2.15 Ændringer i Payment Management 2.15 De ændringer der er beskrevet her, gælder for alle version af Dynamics NAV og Navision Attain, med mindre andet er angivet. Ændringer i Payment Management Generelt Issue

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Indhold Indledning...1 Posteringstekster...2 Bankkonti...3 Betalingsmåder...4 Opsætning på kreditor...8 Opsætning på udenlandsk kreditor...

Indhold Indledning...1 Posteringstekster...2 Bankkonti...3 Betalingsmåder...4 Opsætning på kreditor...8 Opsætning på udenlandsk kreditor... Indhold Indledning...1 Posteringstekster...2 Bankkonti...3 Betalingsmåder...4 Opsætning på kreditor...8 Opsætning på udenlandsk kreditor...10 Banking i Finanskladden...12 Banking på indkøb...14 Bank-filformater...16

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

ectrl Banking. ectrl vejledning 1 ectrl Banking

ectrl Banking. ectrl vejledning 1 ectrl Banking ectrl Banking. ectrl vejledning 1 ectrl Banking Indhold Indledning 3 Kreditor 4 Posteringstekster 4 Bankkonti 5 Betalingsmåder 5 Opsætning på kreditor 8 Opsætning på udenlandsk kreditor 9 Banking i Finanskladden

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 Administrations- og medlemssystem til Frikirker i Danmark Version 4.4.01.000.01 Seneste ændring 10.03.2013 2013 - Damkjer.com Indledning Frikirke C5 er navnet på

Læs mere

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen. Side 1 af 104 Navision Stat 7.0 ØKO/KKP 29.04.2015 v.1. Elektronisk fakturering Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Læs mere

C5 Light - introduktionskursus til C5

C5 Light - introduktionskursus til C5 Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Light - introduktionskursus til C5 Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans

C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software Manual Stone s Summa Summarum Version 3 Privat Standard Professionel Enterprise Stone s Software Indhold Programlogo og illustration: Frank Lisborg Forside: Løw Reklame Copyright : Stone s Software Steen

Læs mere

C5 Bogholder videregående

C5 Bogholder videregående Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Bogholder videregående kursus med fokus på de mere avancerede bogholderiopgaver Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og

Læs mere

Grundkursus. Prisme Klienten

Grundkursus. Prisme Klienten Grundkursus Prisme Klienten 2009 Indholdsfortegnelse Startsiden... 4 Beskrivelse af startsiden... 4 Tilpasning af startsiden... 5 Links... 5 Områdesiden... 7 Navigationsruden... 7 Foretrukne... 10 Forespørgsel...

Læs mere

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet Økonomistyring Integreret Økonomi, Handel og Internet Indholdsfortegnelse Velkommen...4 Opbygning...4 Navigation...4 Systemets skrivebord, din personlige side...5 Skærmbillederne...6 Genvejstaster og genvejsikoner...7

Læs mere

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret. Danske Fragtmænd. Side 1. Copyright: Naddon version 201109

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret. Danske Fragtmænd. Side 1. Copyright: Naddon version 201109 Forsendelse Danske Fragtmænd Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående

Læs mere

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 INTRODUKTION Tilpas DANLET til din virksomhed Genvejstaster i DANLET Værktøjspanel Password Nye opdateringer af DANLET programmet Kom i gang med DANLET HOVEDMENU

Læs mere

Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering

Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering Beskrivelse Se vejledning Side nr. Aftaler - Tilbagemelding om hvortvidt der er tilretninger og/eller 3. parts produkter - Afgørelse af om kunden er en "Standard" Navision Stat kunde - Licens Bestilling

Læs mere

Økonomistyring i praksis

Økonomistyring i praksis Økonomistyring i praksis Regnskab med edb Af Marianne Pedersen Udgiver: Aesiras A/S 2009 1 Økonomistyring i praksis Regnskab med edb Copyright 2009 by Aesiras A/S 1. udgave, 1. oplag Udgiver Aesiras A/S

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

En gennemgang af Winfinans.NET

En gennemgang af Winfinans.NET En gennemgang af Winfinans.NET Generelt om Winfinans.NET Winfinans.NET er en administrativ løsning, der leveres som en service på internettet. Nemt og bekvemt for dig, dine kolleger, bogholder og revisor.

Læs mere

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015 Side 1 af 52 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 30. april 2015 Ressourceplanlægning Overblik Formål En vigtig del, at have overblik over, i forhold til din institutionens økonomistyring, er ressourcerne. Dette

Læs mere

Kom godt i gang med Winfinans DT

Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Forord Winfinans DT er udviklet gennem flere år i et tæt samarbejde mellem en række systemplanlæggere, programmører, revisorer og testfirmaer.

Læs mere

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light Brugerhåndbog Microsoft Dynamics C5 Kom nemt i gang med C5 Light Indholdet af denne bog, herunder URL-adresser og andre referencer til websteder på internettet, kan ændres uden forudgående varsel. Medmindre

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Smart-ebizz ERP Manual Indhold Anvendelse af et ERP System... 3 Smart-ebizz ABC... 3 Bogføring... 3 Sådan kommer du i gang med dit ERP system.... 4 Vælg Kontoplan... 4 Opret Perioder...5 Opret Nummerserier...

Læs mere

Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14

Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14 2012 Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14 Denne manual indeholder guides og beskrivelser af funktioner. Adra Match 2012 Indhold Guide Adra Match Accounts... 3 Forberedelse... 3 Daglige arbejdsgange...

Læs mere

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde...

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde... Anlægskartotek Anlægskartotek Indholdsfortegnelse Oprettelse af anlæg... 2 Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8 Bogføring via Anlægskladde... 11 Bogføring via Anlægskassekladde... 14 Bogføring af købsfaktura

Læs mere