Refusion af sygedagpenge for funktionærer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Refusion af sygedagpenge for funktionærer"

Transkript

1 Gode råd om Refusion af sygedagpenge for funktionærer Hvis du håndterer refusionsreglerne på sygedagpengeområdet korrekt, kan din virksomhed spare mange penge! Udgivet af Dansk Handel & Service Refusion af sygedagpenge for funktionærer Nr

2 Refusion af sygedagpenge for funktionærer En funktionærs sygefravær er et såkaldt lovligt forfald. Du skal som arbejdsgiver udbetale funktionæren normal løn under sygdom forudsat, at han eller hun er uarbejdsdygtig. Normal løn indebærer også f.eks. løntillæg og provision i fraværsperioden. Under sygdom har du som arbejdsgiver, under visse betingelser, ret til at få udbetalt funktionærens sygedagpenge (refusion) fra funktionærens opholdskommune. På den måde dækkes en del af dine udgifter til betaling af løn under sygdom. Læs i denne pjece om: 1. Beskæftigelseskrav 2. Hvornår og hvor meget udbetales i refusion? 3. Anmeldelsesfrister 4. Refusionsfrist 5. Medarbejderes manglende aflevering af refusionsblanket Forsikring refusion allerede fra 2. fraværsdag Aftale ved kronisk syge medarbejdere 8. Overblik over beskæftigelseskrav og anmeldelses-/refusionsfrister 3

3 1. Beskæftigelseskrav Medarbejderen skal opfylde et beskæftigelseskrav over for kommunen for at være dagpengeberettiget. Det kræver, at medarbejderen i de sidste 13 uger før sygdommens indtræden har haft minimum 120 timers beskæftigelse, eventuelt hos flere arbejdsgivere. Opfylder medarbejderen ikke dette krav, har han eller hun ikke ret til sygedagpenge fra kommunen. Og arbejdsgiveren har dermed ingen dagpengeret at indtræde i. Som følge af reglerne i funktionærloven om løn under sygdom er arbejdsgiveren imidlertid fortsat forpligtet til at udbetale løn under sygdom. 2. Hvornår og hvor meget udbetales i refusion? Arbejdsgiveren har som udgangspunkt først krav på refusion efter en arbejdsgiverperiode på 14 dage. Strækker sygdomsfraværet sig over mere end 14 dage, har du altså fra den 15. dag ret til at modtage det beløb, som funktionæren ellers ville have krav på efter sygedagpengeloven. Du kan som arbejdsgiver få refusion fra første fraværsdag, hvis der er tale om graviditetsbetinget sygdom f.eks. truende abort, bækkenløsning, eller hvis en medarbejder skal have foretaget særligt begrundede undersøgelser, som f.eks. fostervandsprøver. Skyldes fraværet almindelige forebyggende graviditetsundersøgelser hos læge/jordmoder, har arbejdsgiveren derimod ikke ret til refusion. Til gengæld har medarbejderen pligt til at forsøge at lægge disse aftaler uden for arbejdstiden. Sygedagpengesatserne gældende pr. 1. januar 2004 udgør: Pr. uge kr ,00 Pr. time kr. 86,57 Svarende til kr ,67 pr. måned 3. Anmeldelsesfrister Fristen for at anmelde medarbejderens sygdom er fire uger fra 1. fraværsdag, hvis fraværet varer længere end arbejdsgiverperioden på 14 dage. Anmeldelsen skal ske direkte til medarbejderens opholdskommune f.eks. pr. mail eller fax og kan ske uden medarbejderens underskrift. Overholdes fristen ikke, kan arbejdsgiveren først få refusion fra det tidspunkt, hvor sygefraværet bliver anmeldt. Til brug for anmeldelsen skal du som arbejdsgiver benytte en såkaldt anmeldelsesblanket, DP 201, der udleveres af kommunen eller kan hentes på 4. Refusionsfrist Hvis medarbejderens sygefravær er blevet anmeldt inden for anmeldelsesfris- 4

4 ten, kan der ydes refusion i op til tre måneder forud for fremsættelsen af kravet. Du vil som arbejdsgiver altså kunne vente med at anmode om refusion i op til tre måneder efter 1. fraværsdag. Medarbejderens underskrift skal indhentes på refusionsanmodningen, DP 202, der kan hentes på kommunen eller på Du kan anmelde sygdommen og anmode om refusion på én blanket. Benytter du den mulighed, skal 4-ugers fristen fra 1. fraværsdag overholdes, og medarbejderen skal underskrive blanketten. Vi anbefaler derfor, at du anmelder sygdommen til kommunen først for at undgå at miste refusion, f.eks. på grund af en medarbejder, der ikke får skrevet under og returneret blanketten inden for fristen. 5. Medarbejderes manglende aflevering af refusionsblanket Der er flere eksempler på, at en medarbejder ikke videresender refusionsblanketten til kommunen, og at virksomheden herefter får afslag på sin refusionsanmodning. Det er arbejdsgiverens eget ansvar, at blanketten bliver indsendt. Vi anbefaler derfor, at du ved fremsendelse af blanketten til medarbejderen skriftligt præciserer, at der er pligt til at indsende blanketten, da det er afgørende for din virksomheds ret til refusion. I de tilfælde hvor der er en forventning om, at fristerne ikke vil blive overholdt, kan det være nødvendigt med en skriftlig angivelse af, at manglende aflevering af refusionsblanketten i underskrevet stand kan medføre ansættelsesretlige konsekvenser (opsigelse, bortvisning) for medarbejderen. Vi anbefaler dog, at din virksomhed kontakter os for en vurdering af den konkrete sag, inden ansættelsesretlige konsekvenser bliver ført ud i livet, da spørgsmålet ikke er helt afklaret i retspraksis. Efter vores opfattelse har du som arbejdsgiver imidlertid ikke andre muligheder, hvis en medarbejder bevidst tilbageholder en refusionsanmodning Forsikring refusion allerede fra 2. fraværsdag Private arbejdsgivere, der har et aktivt SE/CVR-nummer og en samlet lønudgift i det foregående år, der ikke overstiger max kr., kan tegne en forsikring, der giver ret til refusion fra kommunen allerede fra 2. fraværsdag af en sygeperiode. En arbejdsgiver bliver udelukket fra ordningen, hvis lønudgifterne i det for- 5

5 udgående kalenderår overstiger ,00 kr. Forsikringen dækker alle ansatte også funktionærer, der har været beskæftiget hos arbejdsgiveren uafbrudt eller i flere perioder i de sidste otte uger før sygefraværet og i denne periode har arbejdet mindst 74 timer. Forsikringspræmien bliver udregnet efter en vis procentdel af den årlige lønsum. I 2004 udgør forsikringspræmien 0,65 pct. af lønsummen. Optagelse i forsikringsordningen sker ved tilmelding til Arbejdsdirektoratet.Tilmeldingsblanketten udleveres af den kommune, hvor virksomheden ligger. Den kan også hentes på Blanketten sendes til Arbejdsdirektoratet, der vurderer om betingelserne for at tegne en forsikring er opfyldt Aftale ved kronisk syge medarbejdere Har du som arbejdsgiver ansat en medarbejder, der har en væsentlig forøget sygdomsrisiko på grund af en langvarig og/eller kronisk lidelse, kan du og din medarbejder indgå en såkaldt 28 aftale, hvor du får refusion fra første fraværsdag, når fraværet skyldes den lidelse, aftalen omfatter. En 28 aftale kan kun indgås, hvis medarbejderens sygdom skønnes at medføre 10 eller flere sygedage pr. år. Aftalen gælder i et år ad gangen fra og med datoen for indgåelsen. Aftalen skal indgås på en særlig blanket, DP211, der udleveres af kommunen eller kan hentes på Bopælskommunen kan indhente lægelig dokumentation for, at medarbejderens kroniske lidelse i væsentligt omfang forøger den normale fraværsrisiko. Kommunen kan desuden i de enkelte fraværstilfælde indhente lægeerklæringer for at belyse, om fraværet skyldes den pågældende lidelse. Erklæringerne bliver betalt af kommunen. 6

6 8. Overblik over beskæftigelseskrav og anmeldelses-/refusionsfrister Sygdommen indtræder 13 uger 8 uger 14 dage 4 uger 3 måneder AG periode 14 dage 3 måneders refusionsfrist fra AG periodens udløb, medarbejderunderskrift påkrævet Arbejdsgiverens dagpengeforpligtelse 8 uger + minimum 74 timer 4 ugers anmeldelsesfrist fra 1. sygedag, medarbejderunderskrift ikke påkrævet Kommunens dagpengeforpligtelse 13 uger + minimum 120 timer Ved 28-aftale m.v. 3 måneders refusionsfrist fra 1. fraværsdag Adresse: Arbejdsdirektoratet Stormgade 10 Postboks København K Telefon Telefax

7 Spørg os Dansk Handel & Service Vester Farimagsgade København V Telefon Telefax

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Patientinformation. Værd at vide om sociale forhold 2010/2011

Patientinformation. Værd at vide om sociale forhold 2010/2011 Patientinformation Værd at vide om sociale forhold 2010/2011 Patientforeninger Patientforening for: hiv-smittede i Danmark KræftensBekæmpelse Skindergade 44, 2 Strandboulevarden 49 1159 København K 2100

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Gode råd om... ansættelse af Elever

Gode råd om... ansættelse af Elever Gode råd om... ansættelse af Elever INDHOLD 1. Indledning 3 2. Godkendelse af virksomheden som praktiksted 3 3. Uddannelsesaftalen og uddannelsens længde 3 4. Prøvetid 4 5. Uddannelsesplan, uddannelsesansvarlig

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over.

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over. Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Denne vejledning er et opslagsværk til LG's samarbejdspartnere, der ønsker viden om LG's dækning ved en arbejdsgivers konkurs, ophør eller død. Vejledningen

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus 1 96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus Denne håndbog er til dig, der har valgt selv at være arbejdsgiver i din BPA-ordning /hjælperordning. Håndbogen er

Læs mere

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011 Marts 2011 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ferietid Undgå utilfredshed blandt medarbejderne. Læs hvordan ferie varsles korrekt på side 6. Krav fra 3F Krav om overenskomster fra 3F og forhandling

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Vigtigt at vide om sygdom

Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom indeholder en gennemgang af nogle problemstillinger, som du skal være opmærksom, hvis du har sygemeldte medarbejdere. Syge medarbejdere vil ofte kunne

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 HVAD SKER DER, NÅR DU BLIVER LEDIG? 06 KOM GODT I GANG MED DIN JOBSØGNING 08 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AKTIVT JOBSØGENDE? 12 HVILKE YDELSER KAN DU FÅ FRA MA?

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere