MINIMAL INVASIV UDVIKLINGS CENTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MINIMAL INVASIV UDVIKLINGS CENTER"

Transkript

1 m uc MINIMAL INVASIV UDVIKLINGS CENTER MIUC ÅRSRAPPORT 2012

2 Indholdsfortegnelse Baggrund... 2 Året der gik... 4 Organisation... 6 MIUC styregruppe... 7 Kursusaktivitet... 8 Laparoskopi kurser (modul I og modul II)... 8 Åben Kirurgi kurser... 8 Endoskopi kurser på simulator... 8 Gastroskopi-Sigmoideoskopi:... 8 Koloskopi:... 9 Endoskopisk behandling af øvre gastrointestinal blødning:... 9 Avancerede laparoskopi kurser & robotkirurgi... 9 Urologi:... 9 Gynækologi:... 9 Almen Kirurgi: Kursussteder Projekter i MIUC regi Økonomi/budgetbevilling Fremtid Afholdte MIUC kurser 2012: Mødeaktivitet Videnskabelig aktivitet i MIUC Artikler Foredrag ved videnskabelige møder Kongresser/posters Medieomtale Igangværende projekter Redaktion Udgiver Version d.30. oktober /25

3 Baggrund MIUC er et murstensløst uddannelsescenter etableret af de daværende amter: Vejle, Ringkøbing, Viborg, Århus og Nordjylland i 2006 i starten kun for læger under speciallægeuddannelse i almen kirurgi, urologi og gynækologi. Organisationen beskæftigede sig i de første år med laparoskopitræning, deraf navnet MIUC: Minimal Invasiv Udviklingscenter. Nu tilbydes der tillige kurser i Åben Kirurgi, Endoskopi og robotkirurgi. Alle introduktionslæger i de 3 specialer får tilbud om dages laparoskopi kursus (modul I og modul II) samt 2 dages kursus i åben kirurgi (i alt 7 kursusdage i intro-perioden). Der tilbydes også specialespecifikke videregående laparoskopikurser for læger i hoveduddannelse og nyuddannede speciallæger (avancerede kurser). Endelig er der tilbud om træning i simulationsbaseret endoskopi for læger i almen kirurgisk uddannelse: Intro-læger tilbydes kursus i gastro- og sigmoideoskopi og H-læger tilbydes kursus i koloskopi samt kursus i behandling af øvre gastrointestinal blødning. De basale kurser er forbeholdt læger fra Videreuddannelsesregion Nord, mens de avancerede kurser kan søges fra andre regioner og lande. Overlæge Lars Høj, som indtil december 2011, var koordinator for færdigheds- og simulationstræning i lægelig videreuddannelse var medvirkende til indførelse af objektive kriterier for godkendelse af kirurgiske kompetencer. På denne baggrund testes kursisterne således ved laparoskopi Modul I for deres generelle viden om den laparoskopiske metode ved hjælp af en MC-test (Figur 1). De motoriske færdigheder måles ved hjælp af OSCEs og en standardiseret test på en laparoskopisk simulator (LapSim). Ved Modul II gentages samme MC-test og ved afslutningen udføres atter LapSim-testen, hvorefter underviserne foretager en struktureret bedømmelse af en indøvet operation på den bedøvede gris (OSATS). Disse tests danner grundlag for, at kursisten efter Modul 2 får udleveret et certifikat der indikerer, at han/hun besidder tilstrækkelige psykomotoriske færdigheder til videre uddannelse indenfor laparoskopi. Testene kan også bruges af lægernes Version d.30. oktober /25

4 vejledere til at tilrettelægge et personligt uddannelsesforløb og af lægen selv til at vælge det speciale, der passer bedst til egne forudsætninger. Indtil videre meddeles resultaterne dog kun til afdelingen (med kursistens tilladelse), hvis de ikke har kunnet danne grundlag for udfærdigelse af et certifikat. Alle resultater bliver løbende ajourført og gemt i en database. Figur 1 (lånt af Lars Høj): Version d.30. oktober /25

5 Året der gik Da Vinci robot 2012 blev året, hvor MIUC fik mulighed for at starte undervisning op i robotkirurgi, idet Aalborg Universitet først på året indkøbte en second hand Da Vinci robot af Gentofte Sygehus til en meget fordelagtig pris. Den er indkøbt med den betingelse, at universitetet benytter robotten til forskningsrelaterede projekter og MIUC til undervisningsbrug. Da Vinci robotten blev placeret i Biomedicinsk Laboratorium på Aalborg Universitetshospital, men er dog i skrivende stund flyttet ud på Aalborg Universitet. Aalborg Universitetshospital har i mellemtiden indkøbt en helt ny operationsrobot (Da Vinci Si-system) og den gamle model, Da Vinci S-system robot, er således flyttet ned i Biomedicinsk Laboratorium til undervisningsbrug og giver hermed MIUC en unik mulighed for at videreudvikle kurser inden for robotkirurgien. Reduktion i antallet af introlæger på sygehusene i Region Midt- og Nordjylland Det har vist sig, at der ansættes færre introlæger i Region Nord- og Midtjylland, idet åben kirurgi og laparoskopi kurserne ikke har kunnet fylde de planlagte 4 hold op halvårligt. Derfor har man valgt, at reducere antallet af kurser til de oprindelige 3 hold halvårligt. Samarbejde med industrien Covidien: MIUC har en uddannelsesaftale med medicinalfirmaet Covidien, som sponsorerer anvendelse af laparoskopiske instrumenter og velvilligt stiller undervisere til rådighed i instrumentlære, knude/sutureringsteknik og anvendelse af diatermi. Samarbejdet med laparoskopiske instrumentfirmaer udbydes i frit udbud hver 2. år. Version d.30. oktober /25

6 Takeda Pharma A/S: Herudover har medicinalfirmaet Takeda Pharma A/S doneret et uddannelsessponsorat til MIUC imod, at de får lov til at være med til kurser, hvor der undervises i håndtering af blødning/hæmostaserende produkter (TachoSil). Nycomed har i 2012 deltaget på Dag 2 ved modul II kurserne. Samarbejdet med Takeda Pharma A/S evalueres halvårligt. Træningsbokse (LaparoTrainers) Produktionen af den nuværende model, som bruges ved laparoskopi modul I stopper ved udgangen af året, hvorfor der arbejdes på at finde en ny model. Nyt medlem af MIUC styregruppe Benedict Kjærgaard, overlæge på Thoraxkirurgisk Afdeling samt leder af Biomedicinsk Laboratorium. Endoskopisimulator MIUC har indkøbt en ny endoskopisimulator, som bruges ved Gastroskopi-Sigmoideoskopi kurserne samt ved koloskopi kurserne. Den er fysisk placeret i NordSim, Forskningens Hus, Aalborg Universitetshospital. Version d.30. oktober /25

7 Organisation Daglig leder af MIUC samt ansvarlig for laparoskopi-kurserne: Johan Poulsen, Overlæge, Urologisk Afdeling Aalborg Universitetshospital Ansvarlig for endoskopi- samt åben kirurgi kurserne: Karen Lindorff-Larsen, Overlæge, Lægelig Leder af NordSim - Center for færdighedstræning og simulation Aalborg Universitetshospital MIUC sekretariatet er placeret i Forskningens Hus ved Aalborg Universitetshospital og varetages af en fuldtidssekretær: Overassistent Tina Jørgensen Version d.30. oktober /25

8 MIUC styregruppe MIUC styregruppe holder møde x 2 årligt og består af følgende medlemmer: Navn: Morten Noreng (formand) Johan Poulsen Titel: Lægelig Direktør Aalborg Universitetshospital Overlæge, Urologisk Afdeling Aalborg Universitetshospital Daglig leder af MIUC Karen Lindorff-Larsen Overlæge, Lægelig Leder af NordSim Center for færdighedstræning og simulation Aalborg Universitetshospital Postgraduate klinisk lektor i kirurgi Region Nord Benedict Kjærgaard Axel Forman Gitte Eriksen Søren Laurberg (tiltræder i 2013) Lars Lund Berit Bjerre Handberg Thomas Birk Madsen Mette Gjerløv Mikkel Grimmeshave Tina Jørgensen Overlæge, Lektor, Leder af Biomedicinsk Laboratorium Aalborg Universitetshospital Professor, Overlæge, Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital, Skejby Overlæge, Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Skejby Postgraduate klinisk lektor i gynækologi Region Nord Professor, Overlæge, Kirurgisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Professor, Specialeansvarlig overlæge, Urinvejskirurgisk Afdeling Odense Universitetshospital Rådgiver for Hospitalsenheden Midt (kirurgisk øvelab. Foulum) Sekretariatschef for Videreuddannelsessekretariatet, Videreuddannelsesregion Nord AC-fuldmægtig, Videreuddannelsessekretariatet, Videreuddannelsesregion Nord Specialkonsulent, Sundhed - Plan og Kvalitet Region Nordjylland Planlægningschef, Sundhed Plan og Kvalitet Region Nordjylland Sekretær, MIUC sekretariatet Forskningens Hus, Aalborg Universitetshospital Version d.30. oktober /25

9 Kursusaktivitet Der har i 2012 været afholdt i alt 41 færdighedskurser med 191 kursister. Derudover har 35 undervisere medvirket ved disse kurser. Laparoskopi kurser (modul I og modul II) Målgruppen er introduktionslæger med max. 6 kursister og 3 undervisere på hvert hold en fra hvert af de skærende specialer (urologi, gynækologi og almen kirurgi). Modul I er et 2-dages kursus med praktiske øvelser på træningsboks (laparotrainer). Modul II er ligeledes et praktisk kursus, men her er træningsboksen skiftet ud med bedøvede grise. Kurserne finder sted i Aalborg, Skejby og Viborg. I 2012 blev disse gennemført med i alt 86 kursister fordelt på 13 kurser i alt. Åben Kirurgi kurser Målgruppen er introduktionslæger med max. 6 kursister og 3 undervisere på hvert hold en fra hvert af de skærende specialer (urologi, gynækologi og almen kirurgi). Det består af et 2-dages kursus, hvor Dag 1 er øvelser på modeller forudgået af et teoretisk oplæg. På Dag 2 foretages operativ teknik på bedøvede grise. I 2012 blev der afviklet 7 kurser i henholdsvis Aalborg og Skejby med i alt 40 kursister. Endoskopi kurser på simulator Gastroskopi-Sigmoideoskopi: Målgruppen er kirurgiske introduktionslæger med max. 3 kursister på hvert hold. Det er et 1-dags kursus, hvor der trænes intensivt med en erfaren speciallæge som underviser. Godkendt kursus giver certificering til fortsat superviseret træning i den kliniske situation. I 2012 blev der afviklet 7 kurser i henholdsvis Skejby og Aalborg med i alt 16 kursister. Version d.30. oktober /25

10 Koloskopi: Målgruppen er kirurgiske hoveduddannelseslæger med max. 3 kursister på hvert hold. Det er et 2-dages kursus, hvor der trænes med en erfaren speciallæge som underviser. Godkendt kursus giver certificering til fortsat superviseret klinisk træning. I 2012 blev der afviklet 2 kurser i henholdsvis Skejby og Aalborg med i alt 4 kursister. Endoskopisk behandling af øvre gastrointestinal blødning: Målgruppen er kirurgiske hoveduddannelseslæger, som lige er startet i deres hoveduddannelse. Det er et 1-dags kursus og foregår x 1 årligt i marts måned. Der er plads til max. 7 kursister, som undervises af 3 erfarende speciallæger. Det er kursus med lidt teori, men hovedvægten er lagt på praktiske gastroskopiske øvelser på grisemave/oesophagus model. Avancerede laparoskopi kurser & robotkirurgi Urologi: Kurserne i urologi afholdes fortsat i Aalborg med ca. 4-6 kursister på hvert hold. I 2012 blev der gennemført 6 kurser med i alt 25 kursister, hvoraf de 19 er uddannelsessøgende fra London, UK. Urologien er begyndt at integrere robotten i undervisningen og har således i efteråret 2012 kørt parallel undervisning med robotkirurgi ved et leje og laparoskopi ved et andet. Gynækologi: Målgruppen er hovedudddannelseslæger, som er midt i deres hoveduddannelse. Kurset er et 1-dags kursus og afholdes x 2 årligt på skift i henholdsvis Skejby og Aalborg. Der er 2 undervisere til max. 6 kursister og i 2012 deltog således 12 kursister. Version d.30. oktober /25

11 I november måned afholdt gynækologien det første kursus i robotkirurgi med overlæge Aage Knudsen som underviser. Kurset blev positiv modtaget og Aage Knudsen vil i 2013 arbejde videre med at udvikle robotkirurgi kurserne inden for gynækologien. Indtil videre afholdes laparoskopi og robotkirurgi fortsat som to separate kurser. Almen Kirurgi: Fortsat 2 kurser om året, men det har vist sig svært at tiltrække kursister nok til de 2 planlagte kurser. Almen kirurgien er også interesseret i at starte op med robotkirurgi, men kræver i første omgang, at underviserne får et kursus i robotkirurgi. Dette er planlagt i starten af Med på robotkurserne er sygeplejerske Jane Peterson, som er certificeret til at assistere ved robotoperationer på Urologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital. Hun sørger for at klargøre robotten og er med hele dagen, hvilket også er nødvendigt for at køre kurset så optimalt som muligt. Der stiles således mod i 2013 at ansætte Jane Petersson svarende til en dag om ugen i MIUC regi. Version d.30. oktober /25

12 Kursussteder MIUCs kursusaktivitet finder sted i Skejby, Viborg og Aalborg som følgende: SKEJBY: SkejSim - Enhed for Færdigheds- og Simulationstræning INCUBA Science Park Skejby Brendstrupgårdsvej 102, 8200 Århus N Kontakt: Assistent Lisbeth Schmidt Nielsen Tlf.nr Logistiker Olav Petersen Skejby Sygehus Klinisk Institut, Indgang 7, kælderen Brendstrupgårdsvej 100, 8200 Århus N Kontakt: Afdelingsleder Henrik Sørensen Tlf.nr VIBORG: Forskningscenter Foulum Område D23 Blichers Allé Tjele Kontakt: Tlf.nr Version d.30. oktober /25

13 AALBORG: NordSim Center for Færdighedstræning og Simulation Forskningens Hus Sdr. Skovvej 15, 9000 Aalborg Kontakt: Lægelig leder Karen Lindorff-Larsen Koordinator Kirsten Arriens Tlf.nr.: Biomedicinsk Laboratorium Patologisk Institut, Aalborg Sygehus Nord Ladegårdsgade 3, 9000 Aalborg Kontakt: Lægelig leder Benedict Kjærgaard Dyretekniker Ole Sørensen Dyretekniker Torben Madsen Dyretekniker Jens Jespersgaard Sørensen Tlf.nr.: Version d.30. oktober /25

14 Projekter i MIUC regi 1. The influence of the laparoscopic training on the surgical skills and career development af Thi Hoang Trang Cao. Indskrevet ved Aarhus Universitet. Hovedvejleder er Professor og speciale ansvarlig overlæge Lars Lund, Urinvejskirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital. Projektet tager udgangspunkt i de indsamlede data, der er blevet til siden MIUC startede op med laparoskopi kurser til kirurgiske, gynækologiske og urologiske uddannelsessøgende læger i region Nordjylland og Midtjylland. Der er i alt fra 2005 til og med 2011 i alt 226 kursister. Databearbejdning er gået i gang, men resultaterne foreligger endnu ikke. Desuden er der udarbejdet en ny projektbeskrivelse, som er et prospektivt projekt. Projektet skal på længere sigt kunne være en del af de allerede etablerede laparoskopi kurser Modul I og Modul II. Projektbeskrivelsen er skrevet, men planlægningsarbejdet og logistikken er ikke helt på plads. Projektet er heller ikke blevet præsenteret for MIUCs styregruppe og derfor heller ikke godkendt endnu. 2. Konsekvenser af et accelereret uddannelsesforløb i kirurgi i uddannelsesregion Nord og Øst bedømt ved udvalgte operative færdigheder af Charlotte Green Carlsen. Indskrevet ved Aarhus Universitet. Hovedvejleder er Professor, overlæge, dr. med. Peder Charles, Center for Medicinsk Uddannelse, Health, Aarhus Universitet. Baggrund Erfaringerne med accelereret uddannelse inden for det kirurgiske speciale er begrænsede, selv om det er muligt at pege på en række faktorer til fordel for et struktureret oplæringsforløb i kirurgiske færdigheder: Der er i stigende grad adgang til simulatorer og anden færdighedstræning, som gør det Version d.30. oktober /25

15 muligt at træne kirurgiske procedurer grundigt uden gene for patienter; der er blevet bedre mulighed for objektivt at bedømme kvaliteten med validerede redskaber til vurdering af de operative indgreb i stedet for alene kvantiteten; der er reduceret adgang til traditionel mesterlære på operationsstuerne pga produktivitetskrav og øget specialisering, og endelig betyder arbejdsvilkårene i Danmark, at uddannelsen skal tilrettelægges indenfor en 37-timers arbejdsuge. Samlet peger dette på et behov for at udvikle et accelereret uddannelsesforløb i kirurgi. Et accelereret forløb vil øge såvel kvalitet som produktivitet og midlerne er en fokuseret arbejdstilrettelæggelse for at for at udnytte uddannelsespotentialet fuldt ud. Formål Når den enkelte læge erhverver specifikke kirurgiske færdigheder tidligere i sin specialistuddannelse, får han hurtigere forudsætninger for at udvikle yderligere kompetencer og derved frigive arbejdskraft. Projektet Det første studie, der er en spørgeskemaundersøgelse i 2010, viste at 40% af 2. års hvd udd og 10 % af 3. og 4. hvd udd ikke kunne operere lyskebrok selvstændigt, samt at ca. 30% af års hvd udd havde erfaring på 60 hernier eller mindre. Herefter er der udviklet en bedømmelsesskala til hernieoperationer optaget på video. Resultatet er en specifik scala til brug for åbne inguinale hernieoperationer. Skalaen kan bruges i klinikken og viser god evne til at skelne mellem operatører med forskellig erfaring. Hovedstudiet er udført på nystartede hoveduddannelseslæger i kirurgi, der er randomiseret til accelereret uddannelse vs kontrolgruppe. Interventionsgruppen fik et accelereret forløb med særligt Version d.30. oktober /25

16 tilrettelagt færdighedstrænings kursus og herefter (op til) 20 superviserede hernieoperationer og galdeoperationer inden for 1-2 måneder. Deres operationstider blev fulgt og en del af operationerne optaget. Optagelserne skal herefter vurderes ved hjælp af den validerede skala for at se udviklingen i deres operative færdigheder i åben og laparoskopisk kirurgi. Det har i processen vist sig, at implementeringen kan vanskeliggøres af faktorer i arbejdstilrettelæggelsen. Der er derfor beskrevet et kvalitativt studie af, hvilke faktorer der betyder mest i arbejdstilrettelæggelsen for yngre kirurger, herunder hvilken status uddannelsen har mhp. at kunne beskrive muligheden for implementeringen af det accelererede uddannelsesforløb. Projektet viser samlet, at operationstiden nedsættes markant, kvaliteten øges signifikant og lægernes egen tryghed ved arbejdet er øget. Arbejdet forventes endeligt afleveret dec Kirurgisk Dream Team uddannelse af Mikkel Seyer Hansen, overlæge ved Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Skejby. MIUC støtter ikke projektet finansielt, men i form af udstyr ved udlån af MIUCs træningsbokse (LaparoTrainer) x 2 om året for en uge af gangen. MIUC får økonomisk kompensation for slidtage af boksene. Formålet med projektet er at undersøge, hvorvidt man ved intensiv kirurgisk oplæring allerede under medicinstudiet kan få bedre kirurger på et tidligere tidspunkt i deres kliniske uddannelse. Er det muligt ved tidlig rekruttering at skabe et hold af superkirurger? Dream Team har indtil nu afholdt syv kurser med 8 studerende ude på de respektive 4 afdelinger (gynækologi, urologi, øvre og nedre kirurgi). Generelt er kurset meget velevalueret fra de studerende. Mikkel Seyer Hansen er blevet fastansat som lektor ved Aarhus Universitet til at varetage udelukkende Dream Team. Der arbejdes på at få skrevet en artikel om Dream Team projektet i Version d.30. oktober /25

17 Økonomi/budgetbevilling MIUC er oprindeligt finansieret af bidrag fra Region Midtjylland og Region Nordjylland til gennemførelse af basiskurserne Modul I og II. Efterfølgende er aftalt, at MIUC tilbyder at gennemføre kurserne i åben kirurgi, endoskopi og koloskopi for Videreuddannelsesudvalg Nord og tilsvarende at gennemføre de avancerede kurser i Modul III. I alt har MIUC i 2012 rådet over en økonomisk ramme på ca. 3,3 mio. kr. til gennemførelse af følgende aftalte aktiviteter: 16 Modul I og Modul II kurser, 14 Modul III kurser, 16 endoskopi- og åben kirurgi kurser. I 2012 er desuden udbudt kurser i blødningsendoskopi. Deltagelse i Modul III finansieres delvist via deltagerbetaling. Såfremt der deltager udenlandske læger i Modul III kurserne finansieres dette via en fuld deltagerbetaling. En del af MIUC er en øget forskningsindsats inden for laparoskopi, hvorved der i perioden er medfinansieret et PhD-forløb og der er igangsat et yderligere PhD-forløb i Gennem de seneste år har det været muligt for MIUC organisationen at gennemføre kurserne på en sådan måde (bl.a. via bidrag fra producenter af instrumenterne), at det er muligt at frigøre ressourcer til udviklingsformål. Disse midler er bl.a. anvendt til indkøb af nye operationssøjler mv. til de tre dyrestalde. Aktiviteterne er gennemført inden for de aftalte vilkår for honorering af underviserne og med et fast antal timer pr. kursus (transport og forberedelse er inkluderet). Ligeledes er kurserne gennemført inden for de aftalte rammer med de involverede dyrestalde. At de aftalte aktiviteter gennemføres på faste vilkår med et velfungerende sekretariat bevirker, at MIUCs økonomi balancerer og er i orden. Version d.30. oktober /25

18 Fremtid MIUC er med sine ca. 45 kurser årligt blevet et meget vigtigt element i den initiale operationslæring i de 3 skærende specialer i Videreuddannelsesregion Nord. Dette stiller krav til MIUC om at holde sig up-to-date og videre udvikle nuværende kurser samt opfinde nye kurser, der er i tråd med, hvad der rør sig ude på afdelingerne. Nye kurser for 2013 er allerede lagt i støbeskeen herunder bl.a. en videreudvikling af robotkirurgi inden for urologien, gynækologien og almen kirurgien samt et kursus i anatomi. Se herudover vedlagte visionsnotat af Johan Poulsen MIUC gennem 7 år hvad med fremtiden? Version d.30. oktober /25

19 m uc MINIMAL INVASIV UDVIKLINGS CENTER

20 Afholdte MIUC kurser 2012: Laparoskopi Modul I Sted Kursister Undervisere Finn Lasse Kallehave, kirurgi, Aalborg januar Aalborg 6 Niels Toft Mikkelsen, urologi, Holstebro Jakob Dinesen, gynækologi, Aalborg februar Skejby 0 AFLYST marts Viborg 7 Jørgen Ulrik Kristensen, kirurgi, Viborg Tamás Barsi, urologi, Viborg Ferid Madzak, gynækologi, Viborg april Skejby 6 Niels Toft Mikkelsen, urologi, Holstebro Steven Widecrantz, urologi, Herlev Mikkel Seyer Hansen, gynækologi, Skejby september Viborg 6 Jørgen Ulrik Kristensen, kirurgi, Viborg Tamás Barsi, urologi, Viborg Ferid Madzak, gynækologi, Viborg oktober Skejby 6 Morten Gaarden Henriksen, kirurgi, Viborg Ulla Møldrup, urologi, Skejby Christina Kruse, gynækologi, Skejby oktober Aalborg 5 Finn Lasse Kallehave, kirurgi, Aalborg Niels Toft Mikkelsen, urologi, Holstebro Christina Kruse, gynækologi, Skejby november Skejby 0 AFLYST Modul II Sted Kursister Undervisere marts Skejby 6 Jørgen Ulrik Kristensen, kirurgi, Viborg Nessn Azawi, urologi, Roskilde Peter Grønning Olesen, Gynækologi, Herning maj Aalborg 7 Finn Lasse Kallehave, kirurgi, Aalborg Knud Fabrin, urologi, Aalborg Aage Knudsen, gynækologi, Aalborg 6-8. juni Viborg 6 Jørgen Ulrik Kristensen, kirurgi, Viborg Lars Lund, urologi, Viborg Ferid Madzak, gynækologi, Viborg juni Skejby 6 Poul-Erik Lundbech, kirurgi, Århus Nessn Azawi, urologi, Roskilde Christina Kruse, gynælogi, Skejby 3-5. oktober Skejby 0 AFLYST 5-7. november Viborg 6 Jørgen Ulrik Kristensen, kirurgi, Viborg Lars Lund, urologi, Viborg Ferid Madzak, gynækologi, Viborg november Aalborg 6 Finn Lasse Kallehave, kirurgi, Aalborg Knud Fabrin, urologi, Aalborg Aage Knudsen, gynækologi, Aalborg 5-7. december Skejby 6 Poul-Erik Lundbech, kirurgi, Århus Niels Toft Mikkelsen, urologi, Holstebro Peter Grønning Olesen, Gynækologi, Herning Version d.30. oktober /25

21 Avanceret lap. urologi Sted Kursister Undervisere 16. januar Aalborg 5 Johan Poulsen, urologi, Aalborg 20. februar Aalborg 4 Steven Widecrantz, urologi, Herlev 16. april Aalborg 3 Johan Poulsen, urologi, Aalborg Anja Toft Hartwigsen, urologi, Odense 14. maj Aalborg 3 Grazvydas Tuckus, urologi, Aalborg Nessn Azawi, urologi, Roskilde 25. maj Aalborg 6 Roy Isworth, Guy s Hospital, London, UK Philip Dundee, Guy s Hospital, London, UK 17. september Johan Poulsen, urologi, Aalborg 4 Aalborg Niels Toft Mikkelsen, urologi, Holstebro 10. december Aalborg 0 AFLYST Avanceret lap. kirurgi Sted Kursister Undervisere 25. april Aalborg 1 Halgurd Omar, kirurgi, Aalborg 18. december Aalborg 5 Halgurd Omar, kirurgi, Aalborg Thorbjørn Sommer, kirurgi, Århus Avanceret lap. gynækologi Sted Kursister Undervisere 6. marts Skejby 6 Christian Kruse, gynækologi, Skejby Gitte Ørtoft, gynækologi, Skejby 4. september Aalborg 6 Christian Kruse, gynækologi, Skejby Aage Knudsen, gynækologi, Skejby 6. november (robot) Aalborg 2 Aage Knudsen, gynækologi, Skejby Version d.30. oktober /25

22 Åben Kirurgi Sted Kursister Undervisere 7-8. februar Aalborg 6 Anders Uth Ovesen, kirurgi, Aalborg Else Kallestrup, urologi, Aalborg Aage Knudsen, gynækologi, Aalborg februar Skejby 5 Karen Lindorff-Larsen, kirurgi, Aalborg Arne Victor Bloch, kirurgisk, Hjørring Thora Christiansen, gynækologi, Skejby april Aalborg 5 Arne Victor Bloch, kirurgi, Hjørring Else Kallestrup, urologi, Aalborg Aage Knudsen, gynækologi, Aalborg 7-8. maj Skejby 6 Peter Nerstrøm, kirurgi, Randers Jørgen Bjerggaard Jensen, urologi, Skejby Isa Niemann, gynækologi, Skejby september Aalborg 0 AFLYST september Skejby 6 Arne Victor Bloch, kirurgi, Hjørring Niels Toft Mikkelsen, urologi, Holstebro Gitte Ørtoft, gynækologi, Skejby oktober Aalborg 6 Anders Uth Ovesen, kirurgi, Aalborg Else Kallestrup, urologi, Aalborg Aage Knudsen, gynækologi, Aalborg november Skejby 6 Peter Nerstrøm, kirurgi, Randers Niels Toft Mikkelsen, urologi, Holstebro Thora Christiansen, gynækologi, Skejby Endoskopi Sted Kursister Undervisere Gastroskopi 16. januar Aalborg 2 Niels Christian Bjerregaard, kirurgi, Århus 26. marts Skejby 2 Niels Christian Bjerregaard, kirurgi, Århus 30. april Aalborg 2 Niels Christian Bjerregaard, kirurgi, Århus 4. juni Skejby 3 Jan Bech Pedersen, kirurgi, Århus 10. sept. Skejby 0 AFLYST 1. oktober Skejby 3 Niels Christian Bjerregaard, kirurgi, Århus 22. oktober Skejby 0 AFLYST 12. november Aalborg 2 Niels Christian Bjerregaard, kirurgi, Århus 3. december Aalborg 2 Niels Christian Bjerregaard, kirurgi, Århus Koloskopi april Skejby 0 AFLYST maj Aalborg 0 AFLYST 3-4. september Skejby 2 Niels de Haas, kirurgi, Aalborg november Aalborg 2 Karen Lindorff-Larsen, kirurgi, Aalborg Beh. GI blødning 15. marts Aalborg 7 Finn Lasse Kallehave, kirurgi, Aalborg Mikkel Lønborg Friis, kirurgi, Aalborg Poul-Erik Lundbech, kirurgi, Århus Total 191 KURSISTER Total 41 KURSER Version d.30. oktober /25

23 Mødeaktivitet Styregruppemøder: 19. januar oktober 2012 Undervisermøder: 13. september 2012 (åben kirurgi) 20. september 2012 (laparoskopi) Referater fra møderne findes på Version d.30. oktober /25

24 Videnskabelig aktivitet i MIUC Artikler 1. Lund L, Poulsen J. Kapitel i engelsk lærebog Surgical Simulation. Role of animal models in training and assessment. Anthem Press Khan MS, Ahmed K, Gavazzi A et al. Development and implementation of centralised simulation training evaluation of feasibility, acceptability and construct validity MRC Centre for Transplantation King s College Hospital, Guy s Hospital, London. Simulation and Interactive Learning (SAiL) Centre, Guy s Hospital, London. 3. Gohil R, Khan RS, Ahmed K et al. Urology training: past, present and future. BJU International Andersen SK, Hupfeld S, Lützen S et al. Medicinsk Teknologivurdering oer da Vinci operationssystem. Studenterrapport - Aalborg Universitet Jakobsen Holm T, Follin Normann M. Software Innovation: Using Prototyping to improve idea generation with lead users. 9 th semester project, Software Engineering, Aalborg Universitet. Januar Shamim Khan, Ahmed K, Gavazzi A, Poulsen J et al. Development and implementation of centralized simulation training evaluation of feasibility, acceptability and construct validity. BJU Int Aug Johansen Mønsted E. Overlæge kritiserer brug af robotter. Dagens Medicin, nr. 34, 9. november Sloth C, Poulsen J et al. Towards safe robotic surgical systems. Artikel indsendt til tidsskiftet Transactions on Biomedical Engineering. Juni Version d.30. oktober /25

25 Foredrag ved videnskabelige møder 1. Poulsen J. Managing Urological Cancer in Central London. Århus Universitetshospital d. 14. september Staff meeting. 2. Poulsen J. MIUC a Training Institution in Western Denmark. Guy s Hospital d. 19. September Indvielse af The Sherman Education Centre at Guy s Hospital. 3. Lund L. Laparoskopisk kirurgi MIUC. Dansk Urologisk Selskab Forårsmøde Petersson J. Nurse Specialist in Robotic Surgery. Educational Meeting EAUN & Danish Scientific Urology Nursing meeting, Aarhus Universitetshospital Skejby d. 15. juni Petersson J. Foredrag i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning, Århus d. 12. januar Kongresser/posters 1. Lindorff-Larsen K. 1st World Congress on Surgical Training. Poster: A Danish regional organisation for multidisciplinary surgical skills training. Göteborg, Sverige d September Petersson J. Robotic surgery with a nurse specialist as first assistant. 13 th International EAUN Meeting. Paris, Frankrig, februar Petersson J. Robotic surgery with a nurse specialist as first assistant. EORNA Lissabon, Portugal, april Petersson J. Robotic surgery with a nurse specialist as first assistant. ERUS London, UK, september Poulsen J. Robotic Urological Surgery. Workshops. Windsor, UK d februar Version d.30. oktober /25

26 Medieomtale 1. Poulsen J. Interview i Olympus maj Organiseret træning giver bedre kirurger. 2. Fabrin K, Kallehave FL, Knudsen Å, Poulsen J. Indsigt og Udsyn Aalborg Sygehus december Kommende kirurger lærer at holde på kniv og gaffel. 3. Petersson J. Robotassistenten er sygeplejerske. Sygeplejersken nr. 6 d. 25. marts Poulsen J. Flere robot-operationer til Nordjylland. DR4 Nordjylland d. 23. september Poulsen J. Under robottens kniv. DR4 Nordjylland d. 11. oktober Poulsen J. Kræftpatienter venter frivilligt på robot. DR4 Nordjylland d. 11. oktober Poulsen J. DR4 Nordjylland og DR1 landsdækkende radioprogram vedr. robotkirurgi samt optræning af robotkirurger d. 25. oktober Igangværende projekter 1. Charlotte Green. Konsekvenser af et accelereret uddannelsesforløb i kirurgi i uddannelsesregion Nord og Øst bedømt ved udvalgte operative færdigheder. Opstartet i 2010 forventes afsluttet december Poulsen J, Søgaard-Andersen E. Robotkirurgisk Center ved Aalborg Sygehus et oplæg til diskussion. Juli Thi Hoang Trang Cao. The influence of the laparoscopic training on the surgical skills and career development. Opstartet i november Martin Kraus og Johan Poulsen. Ny simulationsrobot til kirurgisk træning. Opstart i september Bai Shaoping. Flexible manipulators with enhanced mobility for next generation of robotic surgical systems. Projektansøgning indsendt september Version d.30. oktober /25

27 Redaktion Johan Poulsen, overlæge, daglig leder af MIUC Tina Jørgensen, sekretær, MIUC sekretariatet Udgiver MIUC Minimal Invasiv Udviklingscenter Forskningens Hus, Sdr. Skovvej 15, 9000 Aalborg Tlf.nr Oktober 2013 Version d.30. oktober /25

MIUC er et murstensløst uddannelsescenter etableret af de daværende amter: Vejle, Ringkøbing,

MIUC er et murstensløst uddannelsescenter etableret af de daværende amter: Vejle, Ringkøbing, uc mminimal INVASIV UDVIKLINGS CENTER MIUC ÅRSRAPPORT 2011 Indledning MIUC er et murstensløst uddannelsescenter etableret af de daværende amter: Vejle, Ringkøbing, Viborg, Århus og Nordjylland i 2006 i

Læs mere

MINIMAL INVASIV UDVIKLINGS CENTER

MINIMAL INVASIV UDVIKLINGS CENTER m uc MINIMAL INVASIV UDVIKLINGS CENTER MIUC ÅRSRAPPORT 2013 Indholdsfortegnelse Baggrund... 2 Året der gik... 4 Organisation... 7 MIUC styregruppe... 8 Kursusaktivitet... 9 Laparoskopi kurser (modul I

Læs mere

MIUC KURSER. Efterår 2015

MIUC KURSER. Efterår 2015 MIUC KURSER Efterår 2015 uc mminimal INVASIV UDVIKLINGS CENTER 2 MIUC KURSER Efterår 2015 INDHOLD HVAD ER MIUC? 4 KURSER FOR INTRODUKTIONSLÆGER 6 Åben kirurgi 6 Laparoskopi Modul I 8 Laparoskopi Modul

Læs mere

MIUC KURSER. Forår 2014

MIUC KURSER. Forår 2014 MIUC KURSER Forår 2014 uc mminimal INVASIV UDVIKLINGS CENTER 2 MIUC KURSER Forår 2014 I dette kursuskatalog kan du som introduktionslæge eller hoveduddannelseslæge ved hospitalerne i Region Midtjylland

Læs mere

miuc KURSER Efterår 2013

miuc KURSER Efterår 2013 miuc KURSER Efterår 2013 uc mminimal INVASIV UDVIKLINGS CENTER 2 miuc KURSER Efterår 2013 I dette kursuskatalog kan du som introduktionslæge eller hoveduddannelseslæge ved hospitalerne i Region Midtjylland

Læs mere

MIUC KURSER 2012 m MINIMAL INVASIV uc UDVIKLINGS CENTER

MIUC KURSER 2012 m MINIMAL INVASIV uc UDVIKLINGS CENTER MIUC KURSER 2012 uc mminimal INVASIV UDVIKLINGS CENTER 2 MIUC KURSER 2012 I dette kursuskatalog kan du som introduktionslæge eller hoveduddannelseslæge ved sygehusene i Region Midtjylland og Region Nordjylland

Læs mere

MIUC igennem 7 år - hvad med fremtiden?

MIUC igennem 7 år - hvad med fremtiden? MIUC igennem 7 år - hvad med fremtiden? Johan Poulsen Overlæge Urologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital Overlæge Urologisk Afdeling, King s College Hospital London Medlem af Laparoskopiudvalget

Læs mere

UDKAST Færdighedstræning for introduktionsuddannelsen for de fem kirurgiske specialer

UDKAST Færdighedstræning for introduktionsuddannelsen for de fem kirurgiske specialer UDKAST Færdighedstræning for introduktionsuddannelsen for de fem kirurgiske specialer Februar 2011 Indhold: 1. Formål 2. Baggrund 3. Aftale med Biomedicinsk Laboratorium, Syddansk Universitet 3.1 Biomedicinsk

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Uddannelsesudvalget i Kirurgi Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr. 7. marts 2015 Dorthe Koed Pedersen dorthe.k.pedersen@stab.rm.dk

Læs mere

12.30 12.45 Velkomst v. ovl., kontorchef Jan Greve, Den lægelige videreuddannelse og ovl., PKL Hans Ole Holdgaard.

12.30 12.45 Velkomst v. ovl., kontorchef Jan Greve, Den lægelige videreuddannelse og ovl., PKL Hans Ole Holdgaard. Regionshospitalet Randers Anæstesiologisk afd. Referat fra: Informations- og debatmøde med deltagelse af de ledende overlæger fra videreuddannelsesregionens uddannelsesgivende afdelinger, specialets professorer,

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler E-mail Telefonnr. Sagsnr. 26. november 2015 Thomas Bøttern Christensen Thomas.Christensen@rm.dk 7841 0809 1-30-72-147-15

Læs mere

Formålet med sundhedsfaglig færdighedstræning. og simulation. Patientsikkerhed. Virkelighedstro omgivelser

Formålet med sundhedsfaglig færdighedstræning. og simulation. Patientsikkerhed. Virkelighedstro omgivelser Formålet med sundhedsfaglig færdighedstræning og simulation er:» At omsætte teoretisk viden til handlekompetence» At forbedre teamsamarbejde og kommunikation» At øge patientsikkerheden» At forebygge utilsigtede

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER Indstilling vedrørende forskningstræningsmodulet i Intern Medicin: Geriatri. Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 20. maj 2006 Marianne Metz Mørch Ovl13mmm@as.aaa.dk mmorch@stofanet.dk 89491925

Læs mere

U-KURSUS I INTRAPARTAL OBSTETRIK

U-KURSUS I INTRAPARTAL OBSTETRIK PROGRAM U-KURSUS I INTRAPARTAL OBSTETRIK 12.12.12 14.12.2012 Kursussted: Odense Universitetshospital, Sdr. Boulevard 29 Klinikbygningen indgang 50 Lokale Marie Krogh Kursusledelse: Overlæge, ph.d. Jan

Læs mere

Temaopdelt handlingsplan

Temaopdelt handlingsplan NR 9-12 Temaopdelt handlingsplan En opfølgning på anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens rapport: Speciallægeuddannelsen. Status og perspektivering. 2012 Sundhedsstyrelsen februar 2012 Indhold 1 Organisation

Læs mere

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest Administrationen HR Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9912 5000 Fax. +45 9912 5090 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk

Læs mere

Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord

Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord Stillingsbeskrivelse: Navn Generelt Professorat i Videreuddannelsesregion Nord ved Center for Medicinsk Uddannelse

Læs mere

Redegørelse. Radikal prostatektomi Centersatellitsamarbejdet Universitetshospitalet Skejby og Regionshospitalerne i Viborg og Holstebro

Redegørelse. Radikal prostatektomi Centersatellitsamarbejdet Universitetshospitalet Skejby og Regionshospitalerne i Viborg og Holstebro Hospitalsenheden Vest Administrationen Ledelsessekretariatet Gl. Landevej 61 7400 Herning Tlf.: 9927 2710 Fax: 9927 6305 www.regionmidtjylland.dk Redegørelse Radikal prostatektomi Centersatellitsamarbejdet

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Referat Det Regionale Råd i Uddannelsesregion Øst Møde d. 18. december 2008 REGION HOVEDSTADEN REGION SJÆLLAND LEDREBORG ALLÉ 40, ST. DK-2820 GENTOFTE

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT FU 08/10 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 10. november kl. 13.30-16.00 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale B Cheflæge, dr.med.

Læs mere

! 25. marts 2008 Dorte Qvesel Dorte.qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-102-07

! 25. marts 2008 Dorte Qvesel Dorte.qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-102-07 Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord! 25. marts 2008 Dorte Qvesel Dorte.qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-102-07 Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Læs mere

Kursuskalender forår 2017

Kursuskalender forår 2017 Kursuskalender forår 2017 Fleksibel endoskopi 21. marts Basiskursus i udstyr til gastrointestinal videoendoskopi (Sjælland) 10. maj Basiskursus i udstyr til gastrointestinal videoendoskopi (Jylland) 7.

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Vedlagte bilag: Bilag 1: Grundkursus i videnskabelige metoder Bilag 2: Målbeskrivelsen for Hoveduddannelsen

Læs mere

og generalforsamling 2014

og generalforsamling 2014 27. NOVEMBER 2014 DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2014 Forskningens hus Søndre Skovvej 15 Aalborg Universitetshospital HER LIGGER FORSKNINGENS HUS HUSK Foredragskonkurrence kl. 10.00 - kl. 11.30

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET 17-04-2015 1-30-72-26-15

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET 17-04-2015 1-30-72-26-15 SREGI IDEREUDDANNELSESSEKR Uddannelsesudvalg i Klinisk Biokemi Dato Sagsnummer 17-04-2015 1-30-72-26-15 Referat Uddannelsesudvalgsmøde i Klinisk Biokemi Onsdag den 16. april 2015, kl. 13.00-15.00 Det gamle

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2016

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2016 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2016 > SÆSONPROGRAM for efterår 2016 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 20. september kl. 20.00: Ole Johannes Hartling, ledende

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 13. maj 2015 Berit Bjerre Handberg Karen Norberg Karen.norberg@stab.rm.dk 1-30-72-155-07 Notat

Læs mere

Center for Sygeplejeforskning - Viborg

Center for Sygeplejeforskning - Viborg Center for Sygeplejeforskning - Viborg Center for Sygeplejeforskning - Viborg Oprettet pr. 1. april 2005 I et samarbejde mellem Sygehus Viborg (pr.1. jan. 07: Region Midt, Regionshospitalet Viborg, Skive,

Læs mere

Vejledning om forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning om forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Juni 2012 Dorte Guldbrand Dorte.g.nielsen@stab.rm.dk 1-30-72-93-12 Vejledning om forskningstræning i speciallægeuddannelsen Videreuddannelsesregion Nord Indledning Denne

Læs mere

Referat DARENCA møde 11. november 2014 Afholdt på Rigshospitalet

Referat DARENCA møde 11. november 2014 Afholdt på Rigshospitalet Referat DARENCA møde 11. november 2014 Afholdt på Rigshospitalet Darenca s medlemmer som deltog: Frede Donskov, overlæge, dr. med., Onkologisk afdeling, Aarhus (formand) Bjarne Kromann, overlæge, Urologisk

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HEALTH

AARHUS UNIVERSITET HEALTH Kommissorium for gennemgang af forskning og faglig udvikling inden for de kliniske specialers faglige områder på tværs af hospitalerne i Region Midtjylland (2013/2014) i samarbejde mellem Region Midtjylland

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002306 Afdelingsnavn Øjenafdelingen Hospitalsnavn Roskilde Sygehus Besøgsdato 13-05-2015 Temaer

Læs mere

Ny specialeuddannelsen

Ny specialeuddannelsen Ny specialeuddannelsen Klinisk uddannelse Teoretisk uddannelse Turnus Medicin/ kirurgi/ praksis Speciales pecifikt teoretisk kursus Generelle kurser Forskningstræning Introduktionsstilling Introduktionsamanuensis,

Læs mere

Region Nordjylland Afdeling Leder Uddannelsesansvarlig Kliniske vejledere. Afdelingssygeplejerske Joan Hald joan.hald@rn.dk

Region Nordjylland Afdeling Leder Uddannelsesansvarlig Kliniske vejledere. Afdelingssygeplejerske Joan Hald joan.hald@rn.dk Region Nordjylland Afdeling Leder Kliniske vejledere Aalborg Universitetshospital, Syd Hobrovej 18-22 9100 Aalborg 9932 1111 www.aalborguh.rn.dk Klinik Kirurgi og Kræftbehandling; Onkologisk Afdeling Klinik

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt 1 Deltagerinformation om videnskabeligt projekt om mulig sammenhæng mellem fertilitetsbehandling og Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt Projektets titel: Undersøgelse af mulig

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

FORSKNING I SYGEPLEJEN

FORSKNING I SYGEPLEJEN 6. DECEMBER 2012 FORSKNING I SYGEPLEJEN Hvorfor skal sygeplejersker forske? Hvilken betydning har forskning for udvikling af sygeplejen? Hvordan igangsættes ny forskning? Kobling mellem praksis og forskningsmiljøet

Læs mere

Den kirurgiske profil hvordan får f. r vi det til at fungere. Randi Beier-Holgersen Postgraduat klinisk lektor, Region øst

Den kirurgiske profil hvordan får f. r vi det til at fungere. Randi Beier-Holgersen Postgraduat klinisk lektor, Region øst Den kirurgiske profil hvordan får f r vi det til at fungere Randi Beier-Holgersen Postgraduat klinisk lektor, Region øst Program Hvad er den kirurgiske profil Kort summen med sidemand/gruppe (15 min) Forslag

Læs mere

Anæstesiologisk speciallægeuddannelse i Indien.

Anæstesiologisk speciallægeuddannelse i Indien. Anæstesiologisk speciallægeuddannelse i Indien. Efter erhvervelse af bachelorgrad i medicin og kirurgi gennemføres et 1-årigt Internship med sædvanligvis 3-måneders rotationer i kirurgi, obstetrik/gynækologi,

Læs mere

1. halvår 2011. 1. halvår 2011

1. halvår 2011. 1. halvår 2011 1. halvår 2011 1. halvår 2011 Praktiske informationer Sådan tilmelder du dig Tilmelding til kurserne kan kun ske ét sted: Det er via vores hjemmeside www.olympus.dk/academy Tilmelding foregår under det

Læs mere

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Torsdag den 10. december 2009, kl. 14.00-17.00 Golf Hotel Viborg

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Torsdag den 10. december 2009, kl. 14.00-17.00 Golf Hotel Viborg Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord! 25. December 2009 Helene S. Kristensen Helene.kristensen@stab.rm.dk 1-01-72-1-09 Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge

Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge Stillingsbetegnelse Ansættelsessted Organisatorisk placering Løn- og ansættelsesvilkår Hospitalsenheden Vest Uddannelseskoordinerende

Læs mere

Kapitel 2 Sammenfatning af kommissionens anbefalinger... 17

Kapitel 2 Sammenfatning af kommissionens anbefalinger... 17 Indhold Kapitel 1 Indledning og baggrund for Speciallægekommissionens arbejde.............................................. 9 1.1 Baggrund for Speciallægekommissionens nedsættelse...... 9 1.2 Speciallægekommissionens

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 2. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 23. august 2011 Erstatter version af 13. juli 2011,

Læs mere

På de fem hospitaler er der fælles akutmodtagelser, hvor følgende specialer er repræsenteret:

På de fem hospitaler er der fælles akutmodtagelser, hvor følgende specialer er repræsenteret: !!" # $ # % &$ Med hospitalsplanen for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem hospitaler med urologisk funktion i Region Midtjylland, herunder Århus Universitetshospital, der varetager

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd Udarbejdet af Jørn A. Sollid Uddannelsesansvarlig overlæge Aalborg, Januar 2004 1. Indledning...2

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 OPFØLGNING PÅ VENTRIKELRESEKTION FOR CANCER I DANMARK 2004-2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Monitorering og Evaluering Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Holstebro Afdeling anæstesi Dato for besøg 060208 Score

Læs mere

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I DIAGNOSTISK RADIOLOGI STATUS OG PERSPEKTIVERING

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I DIAGNOSTISK RADIOLOGI STATUS OG PERSPEKTIVERING 1 SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I DIAGNOSTISK RADIOLOGI STATUS OG PERSPEKTIVERING En spørgeskemaundersøgelse blandt hoveduddannelsessøgende vedrørende opnåede kompetencer og uddannelsesmiljø 2 Forfattere og publikation

Læs mere

Kikkertoperation for prostatakræft Baggrund Udvælgelse af den rette patient

Kikkertoperation for prostatakræft Baggrund Udvælgelse af den rette patient Kikkertoperation for prostatakræft Af overlæge Johan Poulsen, ansat ved Urologisk Afdeling, Aalborg Sygehus. Siden januar 2000 desuden ansat som deltidsoverlæge med speciale i kikkertkirurgi ved King s

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Lægefaglig indstilling til det obligatoriske forskningstræningsmodul i Region Nord.

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Lægefaglig indstilling til det obligatoriske forskningstræningsmodul i Region Nord. Lægefaglig indstilling til det obligatoriske forskningstræningsmodul i Region Nord. Specialets navn: Gynækologi og obstetrik Postgraduat klinisk lektor: Inge Marie Møller-Skuldbøl Ansættelsessted: HEH,

Læs mere

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Beskrivelse af specialet Plastikkirurgi er et nyt som selvstændigt speciale, jf. Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Program - formiddag Velkomst og lancering af KL-udspil Next Practice Udvikling af det nære sundhedsvæsen gennem bedre sundhedsuddannelser

Program - formiddag Velkomst og lancering af KL-udspil Next Practice Udvikling af det nære sundhedsvæsen gennem bedre sundhedsuddannelser Program - formiddag 9.30 Velkomst og lancering af KL-udspil Next Practice Udvikling af det nære sundhedsvæsen gennem bedre sundhedsuddannelser Ved direktør Jane Wiis, KL 9.45 En politisk hilsen fra ministeren

Læs mere

Uddannelsesprogram for (gastrointestinalt) endoskoperende sygeplejersker 1 årig uddannelse. Region Syddanmark

Uddannelsesprogram for (gastrointestinalt) endoskoperende sygeplejersker 1 årig uddannelse. Region Syddanmark Uddannelsesprogram for (gastrointestinalt) endoskoperende sygeplejersker 1 årig uddannelse Region Syddanmark 1.0 Baggrund Internationalt og nationalt har man med succes implementeret sygeplejersker til

Læs mere

Uddannelsesregion Øst

Uddannelsesregion Øst Fælles Handlingsplan Lægelig Uddannelse Uddannelsesregion Øst Lars Juhl Petersen, Centerdirektør,, Rigshospitalet. Lars Juhl Petersen 1 Min baggrund for at stå her i dag Region Hovedstadens repræsentant

Læs mere

Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus

Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus Kursusudbyder: Dansk Psykiatrisk Selskabs Videreuddannelsesudvalg i samarbejde med kursusledelsen bestående

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Almen medicin

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Almen medicin Uddannelsesprogram Region Syddanmark Almen medicin H-stilling i almen medicin - LOKALT UDDANNELSESPROGRAM for Parenkym kirurgisk afdeling Sydvestjysk Sygehus (SVS) Juli 2015 Herværende lokale uddannelsesprogram

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Viborg Organkirurgisk afdeling 29.november

Læs mere

Redegørelse. Formål og baggrund

Redegørelse. Formål og baggrund Regionshuset Viborg Koncern HR Sundhedsuddannelser Redegørelse Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Redegørelse vedr. fordeling af lægelige uddannelsesstillinger i

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001260 Afdelingsnavn Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Hospitalsnavn Århus Universitetshospital Skejby

Læs mere

Konference Kommunal palliativ indsats status og perspektiver

Konference Kommunal palliativ indsats status og perspektiver Konference Kommunal palliativ indsats status og perspektiver Nyborg Strand d. 28. september 2010 kl. 9.30-16.30 Program: Kl. 09.00-9.30 Kl. 09.30-9.35 Morgenkaffe/te og rundstykker + besøg i udstillerområdet

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. Referat af møde i Uddannelsesudvalget for Intern medicin Reumatologi

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. Referat af møde i Uddannelsesudvalget for Intern medicin Reumatologi DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREU IDEREUDDANNELSESREGION DDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRE DEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Uddannelsesudvalget for intern medicin reumatologi

Læs mere

Forskningstræningskursus II 2017 Otorhinolaryngologi og Hoved-Halssygdomme

Forskningstræningskursus II 2017 Otorhinolaryngologi og Hoved-Halssygdomme Information til tilmeldte kursister til Forskningstræningskursus II Kære kursist Du er tilmeldt Forskningstræningskursus II i 2017 på følgende dage: Del 1: Mandag d. 23. oktober onsdag d. 25. oktober 2017

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002300 Afdelingsnavn Karkirurgisk afdeling Hospitalsnavn Slagelse Sygehuse Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder.

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. Referat af møde i UDDU 1/5 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. 2.0 Godkendelse af referat. Referatet godkendes uden yderligere kommentarer.

Læs mere

ETARIATET. Dato Sagsbehandler Sagsnummer Thomas Birk

ETARIATET. Dato Sagsbehandler  Sagsnummer Thomas Birk SREGI IDEREUDDANNELSESSEKR Uddannelsesudvalg i urologi Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 11.4.2016 Thomas Birk thbirk@rm.dk 1-30-72-107-15 Referat Uddannelsesudvalgsmøde i urologi Fredag den 1. april

Læs mere

Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse

Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse Sygehus Vendsyssel Flemming Knudsen Uddannelseskoordinerende overlæge, dr.med. Sygehus Vendsyssel har læger ansat i klinisk basisuddannelse ved:

Læs mere

Region Nordjylland Afdeling Leder Uddannelsesansvarlig Kliniske vejledere. jhc@rn.dk

Region Nordjylland Afdeling Leder Uddannelsesansvarlig Kliniske vejledere. jhc@rn.dk Region Nordjylland Afdeling Leder Kliniske vejledere Aalborg Sygehus Hobrovej 18-22 9000 Aalborg 99 32 11 11 Stråleterapien Afdelingen for medicinsk fysik Stråleterapien Souschef Sygeplejerske Anne Albeck

Læs mere

Pædagogisk Udviklende Funktion Videreuddannelsesregion Syd

Pædagogisk Udviklende Funktion Videreuddannelsesregion Syd Koncern HR, Sundhedsuddannelser Den Lægelige Videreuddannelse Kontaktperson: Tine Boesen Larsen Tine.Boesen.Larsen@rsyd.dk Direkte tlf. 24600487 13. juli 2016 Side 1 / 5 Pædagogisk Udviklende Funktion

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER 24. september 2012 SUS møde København Mødet er venligst sponsoreret af Neurokirurgisk Afd. på RH "Specialespecifikke

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

MIUC KURSER. Efterår 2014

MIUC KURSER. Efterår 2014 MIUC KURSER Efterår 2014 uc mminimal INVASIV UDVIKLINGS CENTER 2 MIUC KURSER Efterår 2014 I dette kursuskatalog kan du som introduktionslæge eller hoveduddannelseslæge ved hospitalerne i Region Midtjylland

Læs mere

Statusnotat Den nationale uddannelse til koloskoperende sygeplejerske

Statusnotat Den nationale uddannelse til koloskoperende sygeplejerske Statusnotat Den nationale uddannelse til koloskoperende sygeplejerske Grundlag og formål Sundhedsdirektørkredsen under Danske Regioner besluttede primo 2012 at etablere en landsdækkende uddannelse til

Læs mere

Forskningsprojektets titel Lymfeknudefjernelse i forbindelse med nefroureterektomi på baggrund af tumor i nyrebækkenet eller øverste 2/3 af urinleder.

Forskningsprojektets titel Lymfeknudefjernelse i forbindelse med nefroureterektomi på baggrund af tumor i nyrebækkenet eller øverste 2/3 af urinleder. Deltagerinformation Forskningsprojektets titel Lymfeknudefjernelse i forbindelse med nefroureterektomi på baggrund af tumor i nyrebækkenet eller øverste 2/3 af urinleder. Vi vil spørge, om du vil deltage

Læs mere

Det tager minutter at besvare spørgeskemaet. På forhånd tusind tak for hjælpen!

Det tager minutter at besvare spørgeskemaet. På forhånd tusind tak for hjælpen! Center for Medicinsk Uddannelse på Aarhus Universitet og videreuddannelsesregion Nord vil gerne have din hjælp til at evaluere Den Pædagogisk Udviklende Funktion (PUF), som i det daglige varetages af de

Læs mere

Årsberetning 2007 for LAKK

Årsberetning 2007 for LAKK Årsberetning 2007 for LAKK 1. Baggrund Denne årsberetning beskriver de aktiviteter, som har været omfattet af LAKK s virksomhed i 2007. De beskrevne aktiviteter skal ses i lyset af, at jeg først pr. 1/3

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKR IDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET ETARIATET Det specialespecifikke uddannelsesudvalg for

Læs mere

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Gastrointestinal endoskopi

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Gastrointestinal endoskopi Fagområde Fagområdets officielle betegnelse Gastrointestinal endoskopi Baggrund Det kliniske fagområde beskrives bredt, dels historisk dels funktionsmæssigt med vægt på områdets udgangspunkt, udvikling

Læs mere

Mødereferat Dato: 13. april 2015

Mødereferat Dato: 13. april 2015 Mødereferat Dato: 13. april 2015 Mødeforum: LUU i AO Dato: Mandag den 13. april 2015 Tid: 14:00 16:00 Sted: Deltagere: Afbud: Uden besked: Referent: Palsgaard, Palsgaardsvej 1, 7130 Juelsminde Bo Petersen,

Læs mere

Hoveduddannelse i dermato-venerologi

Hoveduddannelse i dermato-venerologi September 2013 Hoveduddannelse i dermato-venerologi Dansk Dermatologisk Selskabs Uddannelsesudvalg Anne Braae Olesen (Formand, Aarhus Universitetshospital) Hanne Fogh (Bispebjerg Hospital) Anne Danielsen

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 14-01-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 14-01-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002148 Afdelingsnavn Patologisk Institut Hospitalsnavn Aalborg Universitetshospital Besøgsdato 14-01-2014

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler

Bilag. Region Midtjylland. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler Region Midtjylland Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 26 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner.

Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner. Bilag: Lokal regional status for pakkeforløb på kræftområdet januar /februar 2011 Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner. Region Syddanmark I Region

Læs mere

Mødeform: Nævnssekretær: Referent: Deltagere, Akkrediteringsnævnet: Deltagere, IKAS: Afbud: Fysisk møde Aarhus

Mødeform: Nævnssekretær: Referent: Deltagere, Akkrediteringsnævnet: Deltagere, IKAS: Afbud: Fysisk møde Aarhus Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1.th. DK - 8200 Aarhus N Telefon +45 8745 0050 Referat, nævnsmøde nr. 32, den 23-11-2016 10:00 Mødeform: Fysisk møde Aarhus Nævnssekretær: Inge Gjerlev Poulsen,

Læs mere

Det samlede antal årsværk er på ca. 165, hvoraf ca. 75 er indtægtsdækkede stillinger.

Det samlede antal årsværk er på ca. 165, hvoraf ca. 75 er indtægtsdækkede stillinger. l Koncern HR Koncern HR ledes af to afdelingschefer samt en sekretariatschef, der alle har reference til direktionen. Afdelingen er organiseret med en overordnet strategisk og koordinerende enhed i Regionshuset

Læs mere

Det speciale specifikke del af forskningsmodulet i hoveduddannelsen Program

Det speciale specifikke del af forskningsmodulet i hoveduddannelsen Program Det speciale specifikke del af forskningsmodulet i hoveduddannelsen Program Program for den 18.- 20. april 2012 i København (3 dage) Mødetidspunkt: Kl. 1000 den 18. april 2012. Sted: Forhallen i Teilumbygningen,

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Nyhedsbrev. Marts 2012

Nyhedsbrev. Marts 2012 Nyhedsbrev Marts 2012 YODAs samarbejde med industrien YODA har siden organisationen blev stiftet haft et godt samarbejde med industrien. Vi betragter samarbejdet som en nødvendighed da oplæring i brugen

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

REFERAT. fra møde i Videreuddannelsesrådet for Det gamle Ringkjøbing Amt, tirsdag den 13. marts 2007.

REFERAT. fra møde i Videreuddannelsesrådet for Det gamle Ringkjøbing Amt, tirsdag den 13. marts 2007. Hospitalsenheden Vest Den: 21. marts 2007 Sags nr: 2007020028A Sagsbehandler: Birgit Ebbensgaard Direkte nr.: E-mail: subek Administrationen Løn- og personalefunktionen Lægårdvej 12 7500 Holstebro Tlf.:

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

LOGBOG. GASTROSKOPERENDE SYGEPLEJERSKE Praktisk oplæring

LOGBOG. GASTROSKOPERENDE SYGEPLEJERSKE Praktisk oplæring LOGBOG GASTROSKOPERENDE SYGEPLEJERSKE Praktisk oplæring National uddannelse til gastroskoperende sygeplejerske A. Uddannelsen består af en teoretisk del, som udbydes nationalt. B. Uddannelsen består sideløbende

Læs mere