Din brugermanual SONY ERICSSON G900

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual SONY ERICSSON G900 http://da.yourpdfguides.com/dref/819339"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: hele udvalget på This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indhold Sådan kommer du i gang... 6 Velkommen Instruktionssymboler Yderligere hjælp... 6 Pakke Oversigt Før du bruger din telefon.. 11 Første gang du tænder telefonen.. 13 Noter Lygte Tekstindtastning Opkald Netværk Sådan foretager du et opkald 28 Modtagelse af et opkald Håndtering af to eller flere opkald..

3 Videoopkald.. 30 Opkaldslogfil Håndfri Øvrige funktioner Brug af kontakter Sådan opretter du kontakter.. 33 Visitkortscanner Sådan redigerer du kontakter 34 Administration af kontakter Lær din telefon at kende.. 15 Tænde og slukke telefonen Skærmen.. 15 Navigation 16 Sådan finder du programmerne Brug af programmerne Jobliste Sådan tilslutter du tilbehør 18 Opdatering af software Oversigt over hovedmenuen*. 19 Statuslinje 20 Import af kontaktposter Lyd. 21 Hukommelseskort

4 Internet Internetbrowser RSS-tilførsler. 37 Blog 37 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indhold 1 Meddelelser Før du bruger Meddelelser Genvej til Meddelelser Meddelelser.. 38 Mapper SMS MMS Mere om Meddelelser TrackIDTM Forbindelse.

5 . 56 PC Suite USB-forbindelse Synkronisering Bluetooth-forbindelse WLAN-forbindelse Styring af forbindelser Wap-push Certifikatstyring og Java-certifikater. 60 Medie.. 45 Overførsel af mediefiler Opdatering af mediebiblioteker Fotos og billeder Musik og lydfiler Video Øvrige funktioner Håndtering af filer og programmer.. 61 Masternulstilling Strømbesparelse Pauseskærm...

6 Kamera Optagelse af billeder og videoklip Skift kameraindstillinger Fremviser. 51 Vigtige oplysninger FCC-erklæring Declaration of Conformity for G Underholdning PlayNowTM FM-radio Indhold Indeks This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sony Ericsson G900 UMTS 2100 GSM 900/1800/1900 Denne brugervejledning udgives af Sony Ericsson Mobile Communications AB og dets datterselskaber uden nogen form for garanti. Rettelser og ændringer i denne webguide, som er affødt af typografiske fejl, unøjagtigheder i forhold til aktuelle oplysninger eller forbedringer af programmer og/eller udstyr, kan foretages af Sony Ericsson Mobile Communications AB eller dets datterselskaber til enhver tid og uden varsel. Sådanne ændringer vil dog blive implementeret i nye udgaver af denne brugervejledning. Alle rettigheder forbeholdes. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008 Publikationsnummer: Bemærk: Enkelte af tjenesterne i denne brugervejledning understøttes ikke af alle netværk. Dette gælder også det internationale GSM-nødopkaldsnummer 112. Kontakt din tjenesteudbyder, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan bruge en bestemt tjeneste eller ej. Læs Retningslinjer for sikker og effektiv brug og kapitlerne Begrænset garanti, før du tager telefonen i brug. Din mobiltelefon kan downloade, gemme og videresende yderligere indhold som f.eks. ringetoner. Brug af sådant indhold kan være begrænset eller forbudt pga. trejdepartsrettigheder inkl. men ikke begrænset til copyrightlovgivning. Du og ikke Sony Ericsson er alene ansvarlig for yderligere indhold, du downloader eller videresender fra din mobiltlefon. Før brug af noget yderligere indhold skal du bekræfte, at den brug, du har til hensigt, er korrekt licenseret eller autoriseret. Sony Ericsson garanterer ikke for nøjagtigheden, integriteten eller kvaliteten for noget yderligere indhold eller indhold fra tredjeparter. Sony Ericsson kan på ingen måde drages til ansvar for din ukorrekte brug af noget yderligere indhold eller noget tredjepartsindhold. Liquid Identity-logoet, PlayNow, TrackID og MusicDJ er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Ericsson Mobile Communications AB. Sony, Memory Stick Micro og M2 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation. Ericsson er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Telefonaktiebolaget LM Ericsson. TrackIDTM drives af Gracenote Mobile MusicIDTM. Gracenote og Gracenote Mobile MusicID er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Gracenote, Inc.

7 Bluetooth er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG Inc. Enhver brug af varemærket af Sony Ericsson er omfattet af licens. Real er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende RealNetworks, Inc. Copyright , RealNetworks, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Adobe og Acrobat er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande. Microsoft, Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook og Windows er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Java og alle Java-baserede varemærker og logoer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sun Microsystems, Inc. i USA og andre lande. Slutbrugerlicensaftale for SunTM JavaTM J2METM. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indhold 3 Begrænsninger: 1 Software er fortrolige, copyrightbeskyttede oplysninger tilhørende Sun og titler til alle kopier bibeholdes af Sun og/eller dets licensgivere. Brugeren må ikke modificere, dekompilere, adskille, dekryptere, udtrække eller på anden måde foretage reverse engineering af softwaren. Softwaren må ikke leases, tilknyttes eller underlicenseres hverken helt eller delvist. 2 Eksportregulativer: Dette produkt, inkl. enhver software eller alle tekniske data, der er indeholdt heri, eller som leveres sammen med produktet, er underlagt amerikanske eksportkrav, inkl. det amerikanske Export Administration Act og dets tilknyttede regulativer og de amerikanske sanktionsprogrammer, der administreres af den amerikanske myndighed Treasury Department's Office of Foreign Assets Control, og det kan være underlagt eksport- eller importregulativer i andre lande. Brugeren og enhver ejer af produktet accepterer nøje at overholde alle sådanne regulativer og anerkender at have ansvaret for at indhente alle nødvendige licenser til eksport, geneksport eller import af dette produkt.

8 Dette produkt inkl. enhver software, der er indeholdt heri, må ikke downloades eller på anden måde eksporteres eller geneksporteres (i) til en statsborger, beboer eller enhed i Cuba, Irak, Iran, Nordkorea, Sudan, Syrien (sådanne lister kan med mellemrum blive revideret) eller til lande, hvortil USA har indført handelsembargo, eller (ii) til nogen person, som er opført på det amerikanske finansministeriums liste over særligt udpegede statsborgere (Specially Designated Nationals), eller (iii) til nogen person eller enhed på enhver anden liste over eksportforbud, der på et givent tidspunkt måtte håndhæves af den amerikanske regering, herunder, men ikke begrænset til, det amerikanske handelsministeriums liste over personer eller enheder, som det er forbudt at levere til (Denied Persons List or Entity List) eller det amerikanske statsministeriums ikke sprednings-sanktionsliste (Nonproliferation Sanctions List). 3 Begrænsede rettigheder: Den amerikanske regerings brug, duplikering eller offentliggørelse er underlagt de begrænsninger, der er anført i bestemmelserne under Rights in Technical Data and Computer Software i DFARS (c) (1) (ii) eller i FAR (c) (2), afhængigt af sammenhængen. Dette produkt er beskyttet af visse immaterielle rettigheder tilhørende Microsoft. Brug eller distribution af sådan teknologi uden for dette produkt er forbudt uden en licens fra Microsoft. Ejere af indhold bruger Windows Media Digital Rights Management-teknologi (WMDRM) til at beskytte deres immaterielle rettigheder, herunder copyrights. Denne enhed bruger WMDRM-software til at få adgang til WMDRM-beskyttet indhold. Hvis WMDRM-softwaren ikke kan beskytte indholdet, kan ejere af indhold anmode Microsoft om at tilbagekalde softwarens mulighed for at bruge WMDRM til afspilning eller kopiering af beskyttet indhold. Tilbagekaldelse har ingen indflydelse på ubeskyttet indhold. Når du downloader licenser til beskyttet indhold, accepterer du, at Microsoft kan inkludere en tilbagekaldelsesliste med licenserne. Ejere af indhold kan kræve, at du opgraderer WMDRM for at få afgang til deres indhold. Hvis du afviser en opgradering, får du ikke adgang til indhold, der kræver en opgradering. Dette produkt er givet i licens i henhold til MPEG-4 Visual og AVC Patent Portfolio License til en forbrugers personlige og ikke kommercielle brug til (i) kodning af video i overensstemmelse med MPEG-4 Visual Standard ("MPEG-4 Video") eller AVC Standard ("AVC Video") og/eller (ii) afkodning af MPEG-4- eller AVC-video kodet af en forbruger i forbindelse med personlig eller ikke kommerciel aktivitet og/eller modtaget fra en videoproducent, der har fået licens fra MPEG LA til at levere MPEG4- og/eller AVC-video. Der er ikke giver nogen 4 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. erer dig hos en netværksoperatør. SIM-kortet holder styr på dit telefonnummer, de tjenester, som er inkluderet i dit abonnement, og kontakter. Der følger en PIN-kode med SIMkortet, og den skal indtastes, når du tænder din telefon første gang. Sådan isættes SIM-kortet 2 Fjern batteriet. 3 Isæt SIM-kortet i SIMkortholderen. Sørg for, at du sætter det i som vist på billedet. Batteri Sådan indsættes batteriet 1 Fjern opladeren (hvis den er tilsluttet). 1 Åbn batteridækslet ved at trykke på den nederste del af dækslet og trække i det fra telefonens underside. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sådan kommer du i gang 11 2 Åbn batteridækslet ved at trykke på den nederste del af dækslet og trække i det fra telefonens underside. Sådan oplader du batteriet 3 Isæt batteriet. Batteriet skal oplades, når indikatorlampen blinker rødt, eller når der vises en meddelelse om lav batteristand på skærmen. Det kan tage op til 2,5 timer at oplade batteriet helt. 1 Sæt opladeren i stikkontakten. 2 Slut opladeren til telefonen. 12 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sådan kommer du i gang Sådan afbryder du opladeren 3 Vælg et sprog. Alle sprog undtagen britisk engelsk slettes, når du har valgt et sprog. Du kan downloade flere sprog fra 4 Indtast PIN-koden, hvis du bliver bedt om det. 5 Vælg OK. Hvis du indtaster et forkert tal under indtastning af PIN-koden, kan du slette det ved at trykke på. Hvis du indtaster en forkert PIN-kode tre gange i træk, blokeres SIM-kortet. Du skal derefter bruge PUK-koden, der medfølger til dit SIM-kort, for at fjerne blokeringen. Fjern opladeren ved at vippe stikket opad. Første gang du tænder telefonen Før du kan bruge din telefon, skal du isætte SIM-kortet og isætte og oplade batteriet. Opstartsskærmen benævnes i denne brugervejledning som "standby". IMEI-nummer IMEI (International Mobile Equipment Identifier) er et 15cifret tal. Din operatør kan bruge IMEI-nummeret til at spærre telefonen, hvis den bliver stjålet. Nummeret er noteret under telefonens batterirum. Du kan også få vist nummeret på telefonens display. Sådan tænder du for telefonen 1 Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den nede. 2 Vælg Telefon tændt. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sådan kommer du i gang 13 Sådan får du vist din telefons IMEI-nummer Fra standby skal du indtaste *#06#. Tastelås Din telefon har en dedikeret tastelås, som gør det nemt at låse tastaturet og låse tastaturet op. Den automatiske tastelås på din telefon er aktiveret som standard. Sådan deaktiverer du den automatiske tastelås 1 Fra standby skal du vælge Hovedmenu > Indstillinger > Sikkerhed > Låse. 2 Fjern markeringen af afkrydsningsfeltet Automatisk tastelås. Sådan låser du tastaturet og låser tastaturet op vha. tastelåsen Tryk på tastelåsen. Guider Der er tre guider tilgængelige under konfigurationen af din telefon. Guiden Konfiguration, guiden Internet og guiden . Guiden Konfiguration og guiden Internet startes, første gang du 14 Sådan kommer du i gang starter telefonen. Guiden startes, første gang -konti startes. Du har altid mulighed for at starte alle guiderne i hovedmenuen. Du kan finde flere oplysninger om guiderne i webguiden. This is the Internet version of the User's guide.

9 Print only for private use. Lær din telefon at kende Tænde og slukke telefonen Sådan tænder du for telefonen 1 Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den nede. 2 Vælg Telefon tændt. Sådan slukker du for telefonen 1 Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den nede. 2 Vælg Sluk telefon : Skærmen Skærmen er trykfølsom. Du kan bruge pennen eller dine fingerspidser til at vælge elementer. Opkald Menu Mere Statuslinjemenu Statuslinje med ikoner Paneler Valgtaster This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Lær din telefon at kende 15 Navigation Du kan navigere gennem menuer og vælge menupunkter i din telefon på forskellige måder. Du kan bruge 5-vejs navigationstasten, tilbageknappen, pennen, navigationstasterne på tastaturet, trykfunktioner eller dine fingre. 5-vejs navigation 5-vejs navigationstasten består af en navigationstast og en valgtast. Navigationstasten bruges til at gå op og ned, til venstre og til højre. Valgtasten bruges til at vælge. Tilbageknappen Du kan trykke på for at vende tilbage til det forrige skærmbillede eller menu. Du kan trykke på og holde den nede for at vende tilbage til standby. Pennen Brug pennen til at vælge menupunkter på skærmen og navigere rundt i menuer eller til at panorere multimediebilleder. Sådan finder du programmerne Standby Standby-programmet vises, når du tænder for telefonen. Sådan skifter du visningen af standby 1 Vælg Hovedmenu > Indstillinger > Display > Standby-program. 2 Vælg: Firma til visning af visningen I dag. Ingen til visning af et forstørret ur. Der vises ingen paneler eller genveje. Standard til visning af paneler. Paneler Brug af paneler giver hurtig adgang til programmer og opgaver. Der vises altid fire paneler som standard. De fire paneler er Genveje, Foretrukne kontakter, Kalender og Nye meddelelser. Der er flere andre 16 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Lær din telefon at kende paneler, som du kan tilføje og fjerne. Du kan finde flere oplysninger om paneler i webguiden. Sådan bruger du paneler Brug og til at rulle gennem panelerne. Tryk på for at vælge et panel. Sådan tilføjer du flere paneler 1 Fra standby skal du vælge Mere > Indstillinger. 2 Marker det panel, som du vil vælge, og vælg Gem. Hovedmenu Alle programmer i din telefon findes i Hovedmenu. Sådan får du adgang til Hovedmenu Fra standby skal du vælge eller Menu, alt afhængigt af hvilket standby-program der er aktivt. Sådan ændrer du visningen af Hovedmenu 1 Fra standby skal du vælge Hovedmenu. 2 Vælg Mere. 3 Vælg en mulighed. Brug af programmerne Sådan fjerner du et program Vælg programmet. Sådan fjerner du et program Tryk på, og hold den nede. Sådan skifter du til et andet program Skift til et andet program ved brug af Jobliste. Du kan finde flere oplysninger under Jobliste på side 17. Jobliste Jobliste gør det nemt at skifte mellem programmerne. Hvis du forlader et program via Jobliste snarere end at lukke det, kan du vende tilbage til programmet i den tilstand, som det befandt sig i, da du forlod det. Dette er praktisk, når du f.eks. vil klippe og indsætte tekst fra et program til et andet. Sådan skifter du til et andet program 1 Vælg i statuslinjen. 2 Rul til det ønskede program, og vælg Skift. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Lær din telefon at kende 17 Sådan afslutter du et program 1 Vælg i statuslinjen. 2 Rul til det ønskede program, og vælg Afslut. Sådan tilslutter du tilbehør Sådan tilslutter du et stykke tilbehør Slut tilbehøret til siden af telefonen. Skub stikket opad, når du fjerner tilbehøret. Opdatering af software Når en forbedret version af softwaren til din telefon er tilgængelig, kan du opdatere telefonen via Sony Ericsson Update Service på 18 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Lær din telefon at kende Oversigt over hovedmenuen* Organizer Filhåndtering, Kalender, Opgaver, Noter, QuickofficeTM, Visitkortscanner, Tid og Alarmer m.m. Kamera 5 MP kamera Internet Internetbrowser Underholdning Musikprogrammer, TrackIDTM, RSS-feeds, radio, spil m.m. Meddelelser Programmet Meddelelser Medie Medieprogram til håndtering af alle dine mediefiler som f.eks. musik, videoer m.m. Indstillinger Guiden , Exchange Active Sync og forskellige indstillinger Opkald Opkaldslogfil Kontakter Dine kontakter * Enkelte menuer er operatør-, netværks- og abonnementsbetingede. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Lær din telefon at kende 19 Statuslinje Statuslinjeikoner Du kan trykke på et ikon for at få flere oplysninger eller starte et program. Nedenfor beskrives de mest almindelige ikoner, der vises på statuslinjen. Ikon Funktion 3G tilgængeligt Batteriniveau BluetoothTM-headset tilsluttet Bluetooth aktiveret Aktuelt linjevalg (Alternate Line Service findes på SIM-kortet) Alle opkald omstilles -meddelelse modtaget Flight mode Aktiv internetforbindelse (blinker, når der overføres data) 20 Lær din telefon at kende Tastelås aktiveret Mistet indgående opkald Billedmeddelelse modtaget Mikrofon slukket Intelligent ordbog aktiveret Ringelydstyrke indstillet til nul Signalstyrke i telefontilstand Lydløs SMS modtaget Højttaler til Statuslinjemenu Jobliste Talemeddelelse modtaget Trådløst LAN aktiveret og tilsluttet Trådløst LAN aktiveret men ikke tilsluttet This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Statuslinjemenu Du kan bruge statuslinjemenuen til at få hurtig adgang til ekstraindstillingerne: Nyt opkald, SMS, MMS m.m. Forbindelser. Lydstyrke, tid og tastelås. Sådan får du adgang til statuslinjemenuen Vælg i statuslinjen. Sådan indstiller du lydstyrken for multimedie, alarm, ringetoner og meddelelsesalarmer 1 Vælg > Lydstyrke. 2 Vælg den pågældende skyder. 3 Juster lydstyrken vha. pennen. Sådan indstiller du telefonen til lydløs 1 Vælg > Lydstyrke. 2 Marker afkrydsningsfeltet Lydløs.

10 Fra standby kan du trykke på og holde den nede for at skifte til lydløs og tilbage igen. Import af kontaktposter Du kan importere kontaktoplysninger efter: Kopiering af kontakter, som er gemt på dit SIM-kort. Overførsel af kontakter fra et computerprogram ved hjælp af funktionen til synkronisering. Overførsel af kontakter fra en anden telefon ved hjælp af BluetoothTM trådløs teknologi. Overfør lyd Under et igangværende opkald eller under afspilning af musik kan du overføre lyden til et stykke tilsluttet tilbehør som f.eks. et Bluetooth-headset. Sådan overfører du lyd 1 Vælg > Lydstyrke. 2 Vælg Mere > Overfør lyd. Lyd Sådan indstiller du lydstyrken i ørestykket under et opkald Tryk på tasterne Volumen op og Volumen ned. Hukommelseskort Telefonen har en kortlæser til Memory Stick MicroTM (M2TM)hukommelseskort ved siden af stikket. Telefonen understøtter hukommelseskort på op til 8GB. Lær din telefon at kende 21 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Dette lager fungerer som en almindelig disk. Du kan også få adgang til den som en USBlagerenhed fra en pc og derved overføre filer hurtigt. Sådan isættes hukommelseskortet 1 Åbn batteridækslet. 2 Isæt hukommelseskortet i kortlæseren. Sådan fjerner du hukommelseskortet Skub kanten af hukommelseskortet indad, og træk det derefter ud. Fjern ikke hukommelseskortet under filoverførsel. Noter Du kan tage noter ved at indtaste tekst eller tegne skitser og angive påmindelser til vigtige begivenheder. Sådan opretter du en ny note 1 Tryk på på tastaturet. 2 Vælg Ny, og opret din note. Brug evt. værktøjslinjen. 3 Vælg Fil for at klassificere din note. 22 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Lær din telefon at kende Værktøjslinjeikoner for noter Kruseduller er valgt. Vælg for at skifte til teksttilstand Teksttilstand er valgt. Vælg for at skifte til kruseduller Brug pennen som et viskelæder, når du tegner skitser Vælg en baggrundsfarve Angiv en påmindelse Sådan får du vist forskellige notemapper 1 Tryk på, og vælg Mere > Vis mappe. 2 Vælg en mulighed. Sådan søger du efter noter 1 Tryk på, og vælg Mere > Find. 2 Indtast søgeudtrykket, og tryk på Find. Sådan synkroniserer du dine noter Vælg Mere > Styring af Noter > Synkroniser. Kun teksten i dine noter synkroniseres. Du skal først have en konto til fjernsynkronisering. Du kan finde flere oplysninger i webguiden under Fjernsynkronisering af data. Sådan redigerer du en note 1 Tryk på, og vælg en note. 2 Rediger teksten ved at skifte til teksttilstand. 3 Rediger skitsen ved at skifte til kruseduller. Vælg for at bruge pennen som et viskelæder. Håndtering af dine noter Du kan klassificere dine noter, få vist dem i et gitter eller på en liste eller synkronisere dem med en fjernserver. Sådan ændrer du visningen af noter 1 Tryk på, og vælg Mere > Indstillinger. 2 Vælg en mulighed. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Lær din telefon at kende 23 Lygte Sådan starter du lygteprogrammet Fra standby skal du vælge Hovedmenu > Organizer > Lygte > Til. Lygten lyser, indtil du manuelt slukker den i programmet eller fra Jobliste. Redigering af tekst Du får adgang til tekstredigeringsfunktionerne ved at vælge Mere, når telefonen er i tekstredigeringstilstand. Tekst skal være fremhævet, for at du kan få adgang til kopierings- og klippefunktionerne. Tekstindtastning Tekst kan indtastes på fire forskellige måder: Intelligent ordbog tastaturbaseret, intelligent ordbog. vises på statuslinjen. Håndskriftsgenkendelse brug pennen til at skrive tegn direkte på skærmen. vises på statuslinjen. Skærmtastatur åbnes ved at vælge på statuslinjen. Multitryk indtastning på standardtastatur med multitryk. Multitryk er ikke muligt, når intelligent ordbog er aktiv. Hvis du vælger et nyt sprog i telefonen, reflekterer tastaturet også dette sprog. Sådan fremhæver du teksten med pennen Hold pennen ved slutningen af teksten et øjeblik, og træk den derefter hen over teksten. Intelligent ordbog Med den intelligente ordbog kan du med et enkelt tryk på en tast indføre et ord ved at indtaste et af de bogstaver, der er knyttet til tasten. Et ord foreslås, mens du skriver, og yderligere forslag vises på en liste. Ordforslag skal aktiveres for at få ordforslag på listen. Sådan aktiverer du intelligent ordbog Tryk på, og hold den nede. 24 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Lær din telefon at kende Sådan aktiverer du ordforslag 1 Fra tekstindtastningstilstanden skal du vælge Mere > Tekstindstillinger. 2 Vælg Ordforslag. Sådan indtaster du ordet "Large" ved hjælp af intelligent ordbog Tryk på. Rul til tegnet L på listen. Tryk på. Rul til det foreslåede ord Large på listen. Vælg ordet ved at trykke på. Håndskriftsgenkendelse Håndskriftsgenkendelse oversætter bevægelser med pennen til bogstaver, tal og andre tegn og viser dem som tekst. Håndskriftsgenkendelse er kun aktiv på steder, hvor du kan indsætte tekst. Sådan aktiverer du håndskriftsgenkendelse Tryk på, og hold den nede. Sådan skriver du bogstaver a b c d e f g h 2 i1 2 1 j 1 k l m n o p q r s t2 u v w x1 y z.,?! ' " 2 Skriv små bogstaver under pilen og store bogstaver på linje med den. Start hvert pennestrøg i den ende, hvor der er en prik. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Lær din telefon at kende 25 Sådan skriver du accentuerede tegn 1 Skriv grundbogstavet. eller Sådan tilføjer du et symbol 1 Vælg Tilføj symbol for at åbne tabellen med symboler og tegnsætningstegn. 2 Vælg det symbol, du vil tilføje. Sådan tilføjer du ord til ordbogen Mine ord Vælg Mine ord.

11 Vælg Tilføj. Skriv det nye ord, og vælg OK. Vælg Gem. Sådan ændrer du 1. og 2. sprog til den intelligente ordbog Vælg Mere > Tekstindstillinger, og marker afkrydsningsfeltet Intelligent ordbog. Vælg 1. sprog eller 2. sprog. Vælg et sprog fra listen. Vælg Gem. S 2 Skriv accenten over pilen for at danne det accentuerede tegn. Sådan skriver du tal * / \ ( ) =., Skriv tal og symboler over pilen. Tekstindstillinger Du får adgang til tekstindstillinger ved at vælge Mere > Tekstindstillinger, når telefonen er i tekstindtastningstilstand. Sådan aktiverer du Automatisk stort bogstav Marker afkrydsningsfeltet Automatisk stort bogstav. Sådan får du adgang til den indbyggede hjælp 1 Fra standby skal du vælge Hovedmenu > Mere > Hjælp. 26 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Lær din telefon at kende 2 Vælg Håndskriftsgenkendelse. Hjælpeteksten til håndskriftsgenkendelse vises. Skærmtastatur Vha. skærmtastaturet kan du vælge tegn og symboler med pennen. Skærmtastaturet kan indstilles til forskellige sprog. Sådan bruger du skærmtastaturet Vælg skærmtastatursymbolet som du finder på statuslinjen. Sådan ændrer du sproget for skærmtastaturet Vælg > Konfiguration, og vælg et sprog., This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Lær din telefon at kende 27 Opkald Netværk Netværksdækning Din telefon skal befinde sig inden for rækkevidden af et netværk, før du kan foretage eller modtage opkald. Netværksindstillinger Du kan angive, hvordan din telefon skal vælge et tilgængeligt netværk, når du befinder dig uden for din egen operatørs dækning. Fra standby finder du indstillingerne i Hovedmenu > Indstillinger > Forbindelser > Mobile netværk. Sådan foretager du et internationalt opkald 1 Fra standby skal du trykke på og holde nede for at indtaste det internationale opkaldspræfiks. 2 Indtast landekode og områdenummer (uden det første 0) og telefonnummer. 3 Vælg Opkald. Sådan sletter du tegn, når du skal foretage opkald Når du indtaster et nummer, kan du slette tegnene ved at trykke på. Vis eller skjul dit telefonnummer Når du skal foretage et opkald, kan du i menuen Mere angive, om dit telefonnummer skal kunne ses af modtageren. Lynopkald Du kan gemme op til ni af dine kontakter som Lynopkaldskontakter. Det betyder, at du kan ringe op til dem ved brug af forkortede tal (tallene 1 9). Sådan foretager du et opkald Sådan foretager du et opkald fra standby Indtast telefonnummeret (inkl. områdenummer) på tastaturet, og vælg Ring op. 28 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Opkald Sådan indstiller du en lynopkaldskontakt (nummer) 1 Fra standby skal du vælge Hovedmenu > Organizer > Lynopkaldskontakter. 2 Rul til en tom placering, og vælg Tilføj. 3 Vælg en kontakt på listen, og vælg Gem. Sådan foretager du et opkald til en lynopkaldskontakt 1 Fra standby skal du trykke på den af tasterne fra 1 til 9, som svarer til den gemte lynopkaldskontakt. 2 Vælg Opkald. Sådan foretager du et nødopkald 1 Fra standby skal du indtaste nødopkaldsnummeret på tastaturet. 2 Vælg Opkald. Lokale SOS-numre Når du foretager opkald, kan du finde lokale SOS-numre i menuen Mere. Sædvanligvis er det ikke nødvendigt at benytte SIM-kort eller PIN-kode for at foretage nødopkald, men dette er noget, din operatør fastlægger. Kontakt mobilnetoperatøren, hvis du har brug for flere oplysninger. Modtagelse af et opkald Sådan besvarer du et opkald Vælg Ja. Sådan afviser du et opkald med en optagettone Vælg Nej. Sådan afviser du et opkald med en SMS Med denne funktion kan du afvise et opkald ved at sende en forudindtastet SMStekstmeddelelse til opkalderen. Før du kan bruge funktionen, skal du angive indstillingerne fra standby i Hovedmenu > Indstillinger > Opkald > Afvis med SMS. (Taksten for SMS-meddelelsen opkræves af din operatør). Sådan aktiverer du højttaleren Under et opkald skal du vælge Mere > Højttaler til. Sådan slår du mikrofonen fra (genvej) Under et opkald skal du trykke på og holde den nede. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Opkald 29 Sådan tænder du igen for mikrofonen (genvej) Når mikrofonen er slået fra, skal du trykke på. Sådan slår du ringetonen fra Tryk på. Sådan foretager du et konferenceopkald 1 Foretag et opkald, og vælg Parker. 2 Gentag ovenstående trin for hver deltager. 3 Vælg Mere > Start konferenceopkald. Håndtering af to eller flere opkald Du kan håndtere flere opkald på samme tid: Parker et udgående opkald, og foretag et nyt, eller besvar et indgående opkald. Start et konferenceopkald under et udgående opkald (operatørafhængigt). Udtræk én part i et konferenceopkald til privat samtale, og parker konferenceopkaldet. Hent et parkeret opkald, eller afslut det. Konferenceopkald Du kan starte et konferenceopkald, når du har mere end ét aktivt opkald og ét parkeret. Det maksimale antal konferenceopkaldspartere er fem. Videoopkald Når du foretager et videoopkald, kan du se den person, du taler med, på skærmen. Denne funktion er netværks- eller operatørafhængig. Tjenesten er muligvis ikke tilgængelig i alle lande, eller når du roamer. Kontakt din operatør for at få oplysninger om dit abonnement og videoopkald. Sådan foretager du et videoopkald fra standby-visning 1 Indtast nummeret ved brug af tastaturet. 2 Vælg Mere > Videoopkald. Sådan accepterer du et indgående opkald Når du modtager et opkald, skal du vælge Ja. 30 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Opkald Demomodus til videoopkald Hvis du vælger programmet Videotelefon i Hovedmenu > Underholdning, kan du prøve de fleste af funktionerne uden at foretage et opkald. F.eks. kan du foretage en kameravisning, før du foretager et opkald.

12 Zoom Du kan zoome den udgående video, som indfanges med det bageste kamera. Der er fire zoomniveauer. Sådan zoomer du på den udgående video Brug for at zoome ud og for at zoome ind. Pausebillede Hvis videoen er stoppet, sendes der et pausebillede til modparten. Hvis du ikke har indstillet et pausebillede, vises der et standardbillede. Sådan indstiller du et pausebillede 1 Fra standby skal du vælge Hovedmenu > Underholdning > Videotelefon. 2 Vælg Mere > Avanceret > Pausebillede. 3 Vælg et billede, og vælg Gem. Sådan sætter du den udgående video på pause og genoptager den Under et udgående videoopkald skal du vælge Kamera, når du vil sætte den udgående video på pause eller genoptage den. Sådan skifter du mellem det forreste og bageste kamera Under et udgående videoopkald skal du vælge enten Brug forreste kamera eller Brug bageste kamera i menuen Mere. Indstillinger til foretagelse eller modtagelse af et videoopkald Nogle af funktionerne i menuen Mere er: Skjul lille billede/vis lille billede vælg, om du vil have vist eller skjult det lille billede fra displayet. Aktiver nattilstand indstil et lysere billede, når belysningen er ringe. Del data send et vcard, en SMS eller en MMS. Opkald 31 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Avanceret indtast gerne indstillingerne, før du bruger programmer. Opkaldslogfil I opkaldslogfilen kan du finde opkaldsoplysninger som f.eks. opkaldstype, tid, dato, telefonnummer og opkaldsvarighed. Fra standby skal du vælge Opkald for at åbne den. Du kan også foretage et opkald eller oprette en opkaldsnote fra dette program. Håndfri Hvis du tilslutter et håndfrit sæt eller et BluetoothTM-headset til din telefon, skal du angive, hvordan du vil besvare et indgående opkald. Fra standby skal du vælge Hovedmenu > Indstillinger > Opkald > Håndfri. Øvrige funktioner Du kan finde nogle af de funktioner, som din telefon understøtter, i Hovedmenu > Indstillinger > Opkald: Accepter opkald opkaldsfilter. Føj til kontakter tilføj data fra det sidste opkald. 32 Opkald ALS-linjeindstillinger, hvis dit SIM-kort understøtter to linjer. Opkaldstæller hold øje med dine opkaldsomkostninger. Telefonkort opkald via en telefonkortserver. Ventende opkald funktion, der underretter dig, hvis du modtager et opkald under et igangværende opkald. Omstil opkald omstil opkald til andre numre. Faste numre der kan kun foretages opkald til specifikke numre. Marker opkald afvis et opkald, og angiv en påmindelse om at følge op på det senere. Mit nummer funktion til lagring af dit eget nummer. Begræns opkald indstillinger til restriktioner under roaming og internationale opkald. Teksttelefontilbehør brug af fjernskriver. Voic "telefonsvarer". Stemmekontrol du kan foretage og besvare opkald med stemmekommandoer. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Mange af disse funktioner er operatørafhængige og ikke altid tilgængelige. Du kan finde yderligere oplysninger om disse og andre funktioner under Opkald og Indstillinger i webguiden. Sådan opretter du kontakter Sådan opretter du en ny kontakt 1 Fra standby skal du vælge Hovedmenu > Kontakter. 2 Vælg Mere > Ny kontakt. 3 Du kan indtaste kontaktdata på fire faner. 4 Vælg Gem. Hvis du gemmer numrene til dine kontakter i det internationale nummerformat, der begynder med +, kan du foretage opkald til kontakterne direkte fra Kontakter, når du er i udlandet. Brug af kontakter Sådan foretager du et opkald ved brug af Kontakter 1 Fra standby skal du vælge Hovedmenu > Kontakter og rulle til den ønskede kontakt. 2 Vælg Vis for at åbne posten. 3 Rul til det ønskede telefonnummer, og vælg Opkald. Du kan også trykke på på 5-vejs navigationstasten for at åbne Kontakter. Visitkortscanner Med Visitkortscanner kan du scanne et visitkort og lade telefonen tilføje kontaktoplysningerne til dine kontakter. Sådan scanner du et visitkort 1 Fra standby skal du vælge Hovedmenu > Organizer > Visitkortscanner. 2 Vælg Optag for at aktivere kameraet. Sådan finder du servicenumre på SIM-kortet 1 Fra standby skal du vælge Hovedmenu > Kontakter. 2 Vælg Mere > Vis mappe > SIM. 3 Vælg Mere > Servicenumre. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Opkald 33 3 Tag et billede af visitkortet ved at trykke på kameraknappen. Du kan føje de scannede oplysninger til dine kontakter nu, eller du kan gøre det senere. Sådan føjer du visitkortdetaljer til Kontakter Scan et visitkort, eller åbn et allerede scannet kort i Hovedmenu > Organizer > Visitkortscanner > Gennemse. Vælg Behandl. Juster kontaktfelterne, hvis det er nødvendigt. Vælg Gem Sådan redigerer du en kontakt på SIM-kortet 1 Fra standby skal du vælge Hovedmenu > Kontakter. 2 Vælg Mere > Vis mappe > SIM. 3 Rul til en kontakt, og vælg Mere > Rediger kontakt. Sådan føjer du et gemt billede til en kontakt Fra standby skal du vælge Hovedmenu > Kontakter og rulle til en kontakt. Vælg Mere > Rediger kontakt. Rul til feltet Billede, og vælg Rediger. Vælg Vælg, og rul til det billede, du vil tilføje. Vælg Vælg > Gem. Sådan føjer du en personlig ringetone til en kontakt Fra standby skal du vælge Hovedmenu > Kontakter og rulle til den ønskede kontakt. Vælg Mere > Rediger kontakt. Vælg lydfanen. Rul til rullemenuen Ringetone:, og vælg Åbn > Find lyd. Rul til den lyd, du vil tilføje. Vælg Vælg. Vælg Mere > Gem Sådan redigerer du kontakter Sådan føjer du et felt til en kontakt Fra standby skal du vælge Hovedmenu > Kontakter. Rul til en kontakt, og vælg Mere > Rediger kontakt. Vælg Mere > Tilføj felt, og marker et felt. Vælg Tilføj This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Opkald Administration af kontakter Sådan kopierer du en kontakt til en anden mappe 1 Fra standby skal du vælge Hovedmenu > Kontakter og rulle til en kontakt.

13 2 Vælg Mere > Tilføj til > den ønskede mappe. Sådan sletter du en kontakt 1 Fra standby skal du vælge Hovedmenu > Kontakter og rulle til en kontakt. 2 Vælg Mere > Slet. Sådan kopierer du kontakter til SIM-kortet 1 Fra standby skal du vælge Hovedmenu > Kontakter. 2 Marker de ønskede poster i Kontakter. 3 Vælg Mere > Tilføj til > SIM. Sådan kopierer du kontaktpersoner fra SIM-kortet: Fra standby skal du vælge Hovedmenu > Kontakter. Vælg Mere > Vis mappe > SIM for at åbne SIMkortet. Marker de ønskede poster. Vælg Mere > Kopier til Kontakter. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use Opkald 35 Internet Internetbrowser Du skal bruge en internetforbindelse, før du kan benytte browseren. Se Opsætning af internet, og MMS i Webguide. Sådan starter du browseren Fra standby skal du vælge Hovedmenu > Internet. Navigation Alle navigationskommandoer og indstillinger er tilgængelige fra menuen Mere. De mest almindelige opgaver er også tilgængelige som tastaturgenveje. Tast Funktion Indtast adresse Åbn listen over bogmærker Luk den aktuelle side Gå til startsiden Vælg, om billeder skal indlæses eller ej 36 Internet Vælg mellem normal og fuld skærmvisning Gå til den næste side Åbn menuen Konfiguration Føj et bogmærke til den aktuelle side Find (på internettet eller på den aktuelle side) Gå til toppen eller bunden af siden Stop eller Genindlæs den aktuelle side Indstillinger Sådan skifter du til liggende visning Når browseren er åben, skal du vælge Mere > Indstillinger og markere afkrydsningsfeltet Liggende. Sådan forlader du liggende visning Vælg > Indstillinger, og fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Liggende. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. RSS-tilførsler RSS-tilførsler giver dig mulighed for at se, hvornår der er blevet tilføjet nyt indhold til et websted. Du kan f.eks. få adgang til de seneste overskrifter uden at skulle besøge webstedet. Du kan tilføje tilførsler direkte i programmet med RSS-tilførsler. Det er dog nemmere at tilføje tilførsler fra internetbrowseren. Før du benytter RSS-tilførsler Du skal bruge en internetforbindelse, før du kan benytte RSS-tilførsler. Se Opsætning af internet, og MMS i Webguide. Sådan abonnerer du på en RSStilførsel 1 Fra standby skal du vælge Hovedmenu > Underholdning > RSS-tilførsler. 2 Vælg Mere > Tilføj tilførsel, og indtast adressen på tilførslen. 3 Vælg den mappe, som du vil føje tilførslen til Sådan abonnerer du på en RSStilførsel fra internetbrowseren Fra standby skal du vælge Hovedmenu > Internet. Naviger til en side, der tilbyder RSS-tilførsler. Vælg, og vælg mellem de tilgængelige tilførsler. Vælg en tilførsel og den mappe, den skal føjes til. Sådan får du vist en RSS-tilførsel 1 Fra standby skal du vælge Hovedmenu > Underholdning > RSS-tilførsler. 2 Vælg en tilførsel, og vælg Åbn. Blog Brug funktionen Blog til at publicere f.eks. dine fotos på internettet. Sådan sender du et foto til en blog Gå til dit foto og vælg det. Vælg Mere > Send som > Blog. Skriv en titel og en tekst. Vælg Publicer. Første gang tilføjes der et bogmærke til din telefon, og du får oplysninger om, hvordan du redigerer bloggen på internettet. Internet This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Meddelelser Før du bruger Meddelelser Før du kan sende eller modtage meddelelser (undtagen SMStekstmeddelelser), skal du konfigurere de nødvendige konti. Du kan bruge guiderne til internet og , som findes i telefonen, til at downloade indstillinger eller gøre dette manuelt. Se Opsætning af internet, og MMS i Webguide. MMS (Multimedia Message Service) billedmeddelelser, der kan indeholde tekst, billeder og lyd -meddelelser Beamede meddelelser via Bluetooth Du kan også modtage: Automatiske opsætningsfiler til konfiguration af internet, og MMS. Områdeinfomeddelelser som f.eks. lokale vejrapporter Genvej til Meddelelser Sådan starter du Meddelelser Tryk på på tastaturet. Meddelelser Du kan oprette, sende og modtage forskellige typer meddelelser: SMS (Short Message Service) tekstmeddelelser Mapper De forskellige typer meddelelser håndteres af forskellige konti. Standardkontoen, Meddelelser, håndterer alle meddelelser undtagen . meddelelser håndteres af de -konti, du har oprettet under konfigurationen. Alle konti består af et antal mapper. Du kan skifte 38 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Meddelelser mellem mapper ved at vælge pilen ved siden af mappenavnet: Indbakke i Meddelelser indeholder alle modtagne meddelelser undtagen e- mailmeddelelser. I Hovedmenu > Indstillinger > Lyde og alarmer > Meddelelsesalarmer kan du indstille, hvordan du vil underrettes, når du modtager en meddelelse. Indbakke i en -konto indeholder de modtagne meddelelser for den pågældende konto. Udbakke indeholder meddelelser, der er klar til afsendelse. Kladder indeholder meddelelser, som ikke er klar til afsendelse. Når du opretter en meddelelse og forlader meddelelsen før afsendelse, bliver du spurgt, om du vil gemme den. Hvis du vælger Ja, gemmes meddelelsen automatisk i denne mappe. Sendt indeholder afsendte meddelelser. SIM en mappe, der er placeret på dit SIM-kort. SMS Sådan opretter og sender du en SMS-meddelelse Tryk på på tastaturet. Vælg Opret ny meddelelse > SMS. Tryk på Til: > Vælg kontakt, og find den ønskede kontakt, eller tryk ved siden af Til:, og skriv modtagerens telefonnummer. Skriv meddelelsen, og vælg Send. 4 MMS MMS-meddelelser kan indeholde billeder, videoklip, animationer og lyd, som er organiseret som en diaspræsentation med tidsbaseret styring og afspilning. Før du benytter MMS Før du kan sende og modtage multimediemeddelelser, skal du downloade MMSindstillinger. Du kan bruge guiden Internet, som du finder under Hovedmenu > Indstillinger > Forbindelser > Guiden Internet, eller du kan angive indstillingerne manuelt, hvis din operatør ikke er understøttet af guiden.

14 Se Opsætning af internet, og MMS i Webguide. Meddelelser 39 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. En oversigt over MMS 7 MMS 1/ Vælg skabelon Billede Tekst Krusedulle Lyd Video Tag billede Optag lyd Optag video Vælg Luk 1KB Tidsvisningsikon. Vælg dette ikon for at åbne en visning, hvor du kan justere hvor og hvor længe de emner, du har tilføjet, vises. Fanen Bilag Adressefane til modtager og øvrige detaljer Menuindstillinger. Du kan vælge en skabelon, eller hvad du vil føje til meddelelsen, f.eks. et billede eller en lyd. (Hvis menuen ikke er åben, skal du vælge Tilføj.) Indtastningsfeltet (på fanen Detaljer), hvor du kan oprette din meddelelse Afspilningstaster Nyt sideikon Sådan oprettes og sendes en MMS Tryk på på tastaturet. Vælg Opret ny meddelelse > MMS. Sådan tilføjer du billede, tekst og lyd efter eget ønske. Vælg, og indtast modtagerens oplysninger. Du har mulighed for at sende den til flere modtagere på en gang ved at indtaste et komma mellem hver adresse. Vælg OK. Vælg Mere > Send. 3 4 Sådan læser du en MMS Vælg den nye besked. Den første gang, du åbner en besked, afspilles den automatisk. Herefter skal du afspille den ved hjælp af afspilningstasterne. 40 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Meddelelser E- mail Før du benytter Før du kan bruge , skal du oprette en internetkonto og downloade de nødvendige indstillinger. Du kan bruge guiden E- mail, som du finder under Hovedmenu > Indstillinger > Meddelelser > -konti, eller du kan angive indstillingerne manuelt, hvis din operatør ikke er understøttet af guiden. Se Hjælp i telefonen eller Opsætning af internet, og MMS i Webguide. Sådan sender du meddelelser Du kan oprette meddelelser fra hver enkelt -konto. Sådan opretter og sender du en -meddelelse 1 Tryk på på tastaturet. 2 Vælg Ny. 3 Tryk på Til: > Vælg kontakt, og find den ønskede kontakt, eller tryk ved siden af Til:, og skriv modtagerens telefonnummer. Du har mulighed for at sende den til flere modtagere på en gang ved at indtaste et komma mellem hver adresse. 4 Vælg Emne:, og indtast oplysningerne. 5 Skriv din meddelelse, og vælg OK. 6 Vælg Send. Du kan enten sende meddelelsen med det samme eller gemme den i Udbakken. Modtagelse af -meddelelser skal hentes fra -serveren på internettet eller på dit kontor. Du kan downloade din manuelt eller angive, hvornår din telefon skal søge efter nye . Sådan downloader du meddelelser manuelt 1 Tryk på på tastaturet. 2 Vælg din -konto. 3 Vælg Mere > Hent og send. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Meddelelser Sådan downloader du meddelelser automatisk Fra standby-visning skal du vælge Hovedmenu > Indstillinger > Meddelelser > -konti. Vælg din -konto. Vælg Mere > Planlagt download. Marker afkrydsningsfeltet Planlæg download, og indtast de tidsrum, hvor der skal downloades meddelelser. Vælg Gem. Til IMAP-konti kan du også vælge Push- og få nye meddelelser videreskubbet til din telefon. Sådan downloader du headers 1 Fra standby skal du vælge Hovedmenu > Indstillinger > Meddelelser > -konti. 2 Vælg din -konto. 3 Vælg fanen Indbakke. 4 Fra Begrænsninger for download skal du vælge Kun headers. 5 Vælg Gem. Sådan får du vist meddelelser med fuld skærm 1 Tryk på på tastaturet. 2 Vælg din -konto. 3 Vælg Mere > Indstillinger > Altid fuld skærm. Visning af bilag Hvis du vil se et bilag, skal du bruge en fremviser til den pågældende filtype. Din telefon leveres med forudinstallerede fremvisere til filer oprettet i Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint og AdobeTM AcrobatTM. Sådan videresender du en -meddelelse 1 Fra din -konto i Meddelelser skal du rulle til den meddelelse, som du vil videresende. 2 Vælg Mere > Videresend. Store bilag øger størrelsen af en og derfor også den tilslutningstid, der skal bruges til at sende den. Det er muligt at videresende vedhæftede filer. Mere om Meddelelser Sletning af Du kan slette en meddelelse både lokalt og på -serveren. Når du sletter meddelelsen lokalt, Visning af meddelelser Du kan vælge kun at modtage headeren på store meddelelser. 42 Meddelelser This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. slettes brødteksten og bilagene, men headeren bevares. Du kan hente meddelelsen igen på et senere tidspunkt ved hjælp af indstillingen Hent og send. Når du sletter meddelelsen på serveren, slettes den både på din telefon og på serveren. Sådan søger du efter en meddelelse 1 Tryk på på tastaturet. 2 Vælg Mere > Find meddelelse for at søge i emnelinjer, afsenderoplysninger og meddelelsestekst. I en åben meddelelse anvendes funktionen Find til at søge i den pågældende meddelelse. Afbrydelse af internettilslutning Hvis din telefon allerede er tilsluttet til internettet, når du afsender en meddelelse eller en MMS-besked, vil den forblive tilsluttet til internettet, når du har afsendt meddelelsen eller beskeden. Sådan afbryder du forbindelsen til internettet 1 Vælg tilslutningsikonet, f.eks, på statuslinjen. 2 I Styring af forbindelser skal du markere det afkrydsningsfelt, der passer til din forbindelse. 3 Vælg Luk. Invitationer Hvis du modtager en invitation via en e- mail-meddelelse, og du accepterer den, opdateres din kalender automatisk. Du kan også svare på invitationen og videresende den. Push- Med push- sendes de -beskeder, du modtager i din normale indbakke, automatisk videre til din telefon. Du kan sende meddelelser fra din telefon, og du har adgang til funktionerne Meddelelser 43 Lagring af kontaktoplysninger Når du modtager en meddelelse, kan du gemme kontaktoplysninger om afsenderen. Sådan gemmer du en afsenders kontaktoplysninger 1 Vælg afsenderens telefonnummer, navn eller adresse i detaljefanen eller Fra: i adressefanen. din -konto.

15 Powered by TCPDF ( Vælg fanen Basis. Vælg IMAP i Forbindelsestype:. Marker afkrydsningsfeltet Push . I -konti skal du vælge Mere > Altid til push- . Marker afkrydsningsfeltet Altid til. billeder, musik, andre lydfiler og videoklip. Video - afspil og håndter dine videoklip. Fotokoder - få vist de fotos, du har mærket. Vælg Vis > Start for at starte et automatisk diasshow. Vælg et billede. 3 Vælg Mere > Send som, og vælg at sende filen vha. tv. Mere, og marker Fjernskærm. Vælg den ønskede fjernskærm. Vælg Ja for at aktivere BluetoothTM-funktionen. Åbn et billede. Det sendes automatisk til fjernskærmen. Sørg for, at du er i fuld skærmvisning og tryk på skærmen, hvis funktionerne til diasshow ikke vises Redigering af billeder Du kan bruge redigeringsprogrammet til at tilpasse, panorere, zoome og rotere dit billede. Der er også filtre til effekter og finjustering af billederne. 46 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Medie Sådan redigerer du et billede 1 Fra standby skal du vælge Hovedmenu > Medier > Foto. 2 Vælg et billede. 3 Vælg Mere > Rediger. Yderligere oplysninger om funktionerne, og hvordan du bruger dem, finder du i webguiden. Styring af afspilning Spil Stop Spring til det forrige nummer Spring til det næste nummer Sådan justerer du lydstyrken Tryk på volumentasterne. Sådan minimerer du musikafspilleren Når musikafspilleren er åben, skal du trykke på og holde den nede. Musikken fortsætter med at afspilles. Du vender tilbage til musikafspilleren ved at trykke på i statuslinjen. Afspilningslister En afspilningsliste beskriver, hvilke numre der skal afspilles og i hvilken rækkefølge. Afspilningslisten indeholder kun links til sporene, så når du fjerner sporene fra afspilningslisten, slettes filerne ikke. Musik og lydfiler Musikafspilleren understøtter formater som f.eks. MP3, WMA, WAV, AAC, AAC+ og eaac+. Se webguiden for en liste over alle understøttede medieformater. Sådan afspiller du musik eller andre lydfiler 1 Fra standby skal du vælge Hovedmenu > Medier > Musik. 2 Søg efter musik/lydfiler efter Album, Kunstner, Numre, Opsamlinger, Automatiske afspilningslister, Afspilningslister, Lydbøger, Podcasts og Mine optagelser. 3 Rul til det ønskede nummer, og vælg Spil. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Medie 47 Sådan opretter du en afspilningsliste Med Medier åben, vælger du Musik > Afspilningslister > Ny afspilningsliste. Sådan føjer du sange til en afspilningsliste 1 Med Musik åben, vælger du et eller flere numre. 2 Vælg Mere > Føj til afspilningsliste. Automatiske afspilningslister Musikafspilleren opretter automatiske afspilningslister f.eks. på grundlag af, hvor ofte du lytter til et nummer. Se webguiden for at få flere oplysninger. Bogmærker Hvis du stopper afspilningen af en lydbog eller en podcast-kanal, tilføjes automatisk et -bogmærke til denne placering. Du kan få flere oplysninger under Medier i webguiden. Sådan afspiller du et videoklip 1 Fra standby skal du vælge Hovedmenu > Medier > Video. 2 Gå til det klip, du vil se, og vælg Afspil. Styring af afspilning Du kan bruge styringen af afspilning under afspilning. Se Styring af afspilning på side 47. Sådan navigerer du i et videoklip Tryk på statuslinjen. Sådan skifter du skærmretning Under afspilning, kan du trykke på skærmen i videoafspilningstilstand for at skifte mellem liggende og stående visning. Du kan få flere oplysninger om video i Medier i webguiden. Video Med Video, kan du se klip, der er gemt på din telefon. Videoafspilleren kan afspille formaterne MPEG-4, H.263, H.264, WMV9 og Real Video. 48 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Medie Kamera Kameraet på 5 megapixel kan både tage stillbilleder og optage videoklip. Du kan gemme dem i telefonen eller sende dem som MMS. Eksponeringskontrol foregår automatisk, og under ringe lysforhold kan du bruge kameralyset. 3 Tryk kameratasten halvt ned for at fokusere. Tryk herefter tasten helt ned for at tage billedet M Optagelse af billeder og videoklip Sådan optager du et billede eller et videoklip 1 Tryk på kameratasten for at aktivere kameraet. 2 Skift indstillinger, hvis det er nødvendigt. 3 1 Brug navigationstasten i opad- og nedadgående retning for at vælge mellem billedtilstand, videotilstand og visningstilstand. Den valgte tilstand er gul Fokusområde Tryk én gang for at ændre de mest benyttede indstillinger. Tryk to gange for at få adgang til indstillingerne for fotoopsætning Oversigt over de mest benyttede indstillinger Kamera This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use Oversigt over indstillingerne for fotoopsætning Det resterende antal billeder med de aktuelle indstillinger Gå tilbage til forrige visning Ikonet ved hver indstilling varierer alt afhængigt af, om der er valgt billed- eller videotilstand, og hvad indstillingen er indstillet til. Indstillingerne er: Scener vælg en scene, der passer til motivet Optage-modus vælg, hvilken type billeder eller videoklip, du vil tage. Blitz eller Lys vælg Til for at aktivere fotolyset. Fokus kun til stillbilleder: Gør det muligt for kameraet at foretage autofokus. Vælg Berøringsfokus, og peg på skærmen for at vælge, hvor kameraet skal fokusere. Vælg Makro til ekstreme nærbilleder. Hvidbalance kun for optagelse af videoklip: Vælg en indstilling, som svarer til lysforholdene. Brug volumentasterne til at zoome ind og ud. Brug venstre og højre navigationstast til at ændre lysstyrken. Skift kameraindstillinger Tryk på for at få vist, hvordan du kan bruge tasterne til nogle af de mest benyttede indstillinger. Tryk igen på tasten for at fjerne beskrivelsen. De fleste indstillinger bevares, indtil du ændrer dem, også selvom telefonen eller kameraet slukkes. Sådan ændrer du de mest benyttede indstillinger 1 Tryk én gang på for at åbne listen med indstillinger. 2 Vælg den indstilling, som du vil bruge, for at se valgmulighederne for denne indstilling. 3 Vælg en valgmulighed for at ændre indstillingen.

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson G700. Find yderligere indhold til telefonen på www.sonyericsson.com/fun.

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson G700. Find yderligere indhold til telefonen på www.sonyericsson.com/fun. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson G700. Find yderligere indhold til telefonen på www.sonyericsson.com/fun. Tilmeld dig nu for at få gratis online-lagerplads og specialtilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson G900. Find yderligere indhold til telefonen på www.sonyericsson.com/fun.

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson G900. Find yderligere indhold til telefonen på www.sonyericsson.com/fun. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson G900. Find yderligere indhold til telefonen på www.sonyericsson.com/fun. Tilmeld dig nu for at få gratis online-lagerplads og specialtilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Tillykke med købet af Sony Ericsson P1i. Få glæde af effektive e-mail-værktøjer, et kamera på 3,2 megapixel og lynhurtigt internet på farten. Ud over det forudinstallerede multimedieindhold har du endnu

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH DIAMOND2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Brugervejledning Vigtige oplysninger Læs venligst hæftet Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. Oplev mere. Find ud af, hvordan. Fyld den med pop og lad den rocke. Del

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH PRO2

Din brugermanual HTC TOUCH PRO2 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH PRO2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Indhold. Lommeregner... 55 M600i Indhold 1 This is the Internet version of the user guide. Print only for private use.

Indhold. Lommeregner... 55 M600i Indhold 1 This is the Internet version of the user guide. Print only for private use. Indhold Velkommen... 4 Lær din telefon at kende... 5 Telefon... 21 Meddelelsesudveksling... 26 Kontakter... 31 Kalender... 34 Internet... 37 RSS-tilførsler... 40 Medieafspiller... 42 PlayNow... 46 Billedgalleri

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W910 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284981

Din brugermanual SONY ERICSSON W910 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284981 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W380 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284672

Din brugermanual SONY ERICSSON W380 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284672 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W610 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285140

Din brugermanual SONY ERICSSON W610 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285140 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion...6. Billedbehandling...33. Opkald...16. Overførsel og håndtering af indhold...38. Walkman...26

Indholdsfortegnelse. Introduktion...6. Billedbehandling...33. Opkald...16. Overførsel og håndtering af indhold...38. Walkman...26 Indholdsfortegnelse Introduktion...6 Samling...6 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...8 Telefonoversigt...9 Menuoversigt*...11 Navigering...13 Hukommelse...14 Telefonens sprog...15

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Tænde telefonen, opkald, navigation, telefonens sprog, indtastning af bogstaver, taster, menuer. Opkald... 21 Opkald, videoopkald, kontakter, opkaldsliste, hurtigopkald,

Læs mere

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Samling...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...5 Opladning af batteriet...6 Telefonoversigt...7 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10 Hukommelse...11 Telefonens

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling... 5 Sådan tændes telefonen... 6 Hjælp i telefonen... 7 Opladning af batteriet... 7 Telefonoversigt... 8 Menuoversigt... 10 Navigering... 12 Filhåndtering...

Læs mere

Indhold. W950i Indhold 1 This is the Internet version of the user guide. Print only for private use.

Indhold. W950i Indhold 1 This is the Internet version of the user guide. Print only for private use. Indhold Velkommen... 4 Lær din telefon at kende... 5 Telefon... 23 Meddelelsesudveksling... 28 Internet... 33 Walkman... 37 Kontakter... 42 RSS-tilførsler... 46 PlayNow... 48 Billedgalleri og Billedbehandlingsprogram...

Læs mere

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning K330 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson K330. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 7 Telefonoversigt, brug af menuer,

Læs mere

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Telefonoversigt...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...6 Opladning af batteriet...6 Maksimering af batteriets ydeevne...6 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 56. Introduktion... 5. Tilslutningsmuligheder... 64. Lær din telefon at kende...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 56. Introduktion... 5. Tilslutningsmuligheder... 64. Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, Flight mode, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 12 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Vigtige tip. N91 og N91 8 GB - standardmodel. Nokia PC Suite (specielt Nokia Audio Manager) Filstyring

Vigtige tip. N91 og N91 8 GB - standardmodel. Nokia PC Suite (specielt Nokia Audio Manager) Filstyring Vigtige tip N91 og N91 8 GB - standardmodel Nokia PC Suite (specielt Nokia Audio Manager) Nokia PC Suite er optimeret til håndtering af data på telefonens hukommelse [C:]. Nokia PC Suite anbefales til

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 10 Telefonoversigt, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering, Memory Stick

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K550i. Underholdning... 56. Introduktion... 4. Tilslutningsmuligheder... 67. Lær din telefon at kende...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K550i. Underholdning... 56. Introduktion... 4. Tilslutningsmuligheder... 67. Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, flytilstand, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 10 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson T700. Kommuniker med stil. Vis, hvem du er. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til en række

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W610I http://da.yourpdfguides.com/dref/819405

Din brugermanual SONY ERICSSON W610I http://da.yourpdfguides.com/dref/819405 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71)

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Indhold Billeder... side 1 Video... side 2 Lyd... side 3 Noter... side 3 SMS... side 4 Søg på internettet... side 5 Overføre filer fra telefonen

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W595 Walkman -telefon. En slank skydetelefon, der er udviklet, så du og andre kan nyde din musik. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer

Læs mere

Brugervejledning S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning S312 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson S312. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få en række funktioner, gratis onlinelagerplads, særlige

Læs mere

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...7 Skærmikoner...9 Menuoversigt...10 Navigering...11

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 6 Samling... 6 Sådan tændes telefonen... 7 Hjælp i telefonen... 8 Opladning af batteriet... 8 Telefonoversigt... 9 Menuoversigt... 11 Navigering... 13 Filhåndtering...

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W902 Walkman -telefon. Udnyt mulighederne for musik og billeder optimalt. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 8 Telefonoversigt, ikoner, menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering,

Læs mere

Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt.

Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt. Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt. Du kan finde yderligere indhold til din telefon ved at besøge www.sonyericsson.com/fun.

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON TXT PRO http://da.yourpdfguides.com/dref/4285361

Din brugermanual SONY ERICSSON TXT PRO http://da.yourpdfguides.com/dref/4285361 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SONY ERICSSON TXT PRO i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brug af Office 365 på din Windows Phone

Brug af Office 365 på din Windows Phone Brug af Office 365 på din Windows Phone Startvejledning Tjek mail Sæt din Windows Phone op til at sende og modtage mail fra din Office 365-konto. Tjek din kalender, uanset hvor du er Hav altid styr på,

Læs mere

Nokia N79 Kom godt i gang

Nokia N79 Kom godt i gang Nokia N79 Kom godt i gang 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N79, N-Gage, Navi, Visual Radio og Nokia Care er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...5 Telefonoversigt...6 Sådan tændes telefonen...7 Hjælp...8 Opladning af batteriet...9 Maksimering af batteriets ydeevne...10

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON C903 http://da.yourpdfguides.com/dref/2738252

Din brugermanual SONY ERICSSON C903 http://da.yourpdfguides.com/dref/2738252 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din Sony Ericsson Z750i. Fasthold særlige øjeblikke, og del dem med andre. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...8 Skærmikoner...9 Menuoversigt...10 Navigering...11

Læs mere

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T280i Tillykke med din nye Sony Ericsson T280i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 5 Opkald.................................. 18 Meddelelser.............................. 37 Billedbehandling.......................... 46

Læs mere

Brugervejledning. Stereomikrofon STM10

Brugervejledning. Stereomikrofon STM10 Brugervejledning Stereomikrofon STM10 Indholdsfortegnelse Grundlæggende...3 Oversigt over funktioner...3 Oversigt over hardware...3 Samling...4 Anvendelse af mikrofonen...5 Optagelse af lyd...5 Optagelse

Læs mere

Cisco Unity Express 2.3 Voice-Mail System Brugervejledning

Cisco Unity Express 2.3 Voice-Mail System Brugervejledning Cisco Unity Express 2.3 Voice-Mail System Brugervejledning Revideret: 31. juli 2006, OL-10491-01 Første udgave: 31. juli 2006 Senest opdateret: 31. juli 2006 Denne vejledning beskriver nogle af de avancerede

Læs mere

Brugervejledning til Connection Manager

Brugervejledning til Connection Manager Brugervejledning til Connection Manager 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Om programmet til forbindelsesstyring 3 Kom i gang 3 Åbning af programmet til forbindelsesstyring 3 Visning af den aktuelle forbindelsesstatus

Læs mere

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold.

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu, og få adgang til en række værktøjer, gratis lagerplads på nettet,

Læs mere

Registrer nu, og få en hel serie af værktøjer, gratis onlinelagerplads, specialtilbud, nyheder og konkurrencer på

Registrer nu, og få en hel serie af værktøjer, gratis onlinelagerplads, specialtilbud, nyheder og konkurrencer på Tillykke med købet af Sony Ericsson W960i. Gem timevis af musik, og få glæde af den berøringsfølsomme skærm til betjening af Walkman -afspilleren. Find yderligere indhold til telefonen på www.sonyericsson.com/fun.

Læs mere

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online Share Online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W980 Walkman -telefon. Du får musik i timevis op til 8000* numre og en lyd, der kommer så tæt på originalindspilningen,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto... 9 Sikkerhedskopiering... 10 Hjemmeskærmen...

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din Sony Ericsson K850i. Fasthold særlige øjeblikke, og del dem med andre. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON K300I http://da.yourpdfguides.com/dref/819347

Din brugermanual SONY ERICSSON K300I http://da.yourpdfguides.com/dref/819347 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 3 Opkald.................................. 18 Meddelelser.............................. 29 Billedbehandling.......................... 37

Læs mere

Sony Ericsson Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005

Sony Ericsson Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005 Sony Ericsson K510i Sony Ericsson GSM 900/1800/1900 Denne håndbog er udgivet af Sony Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB forbeholder sig retten til uden

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din nye Sony Ericsson C702. Med 3.2 megapixel kan du tage digitale billeder overalt, hvor du kommer frem. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer

Læs mere

Quick-guide til Konftel 300M

Quick-guide til Konftel 300M Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 300M DANSK Beskrivelse Konftel 300M er en batteridrevet trådløs konferencetelefon til tilslutning til mobilnet (GSM/3G) eller computer (USB).

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON SPIRO

Din brugermanual SONY ERICSSON SPIRO Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Nokia Internet Modem Brugervejledning

Nokia Internet Modem Brugervejledning Nokia Internet Modem Brugervejledning 9216562 1. udgave DA 1 2009 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, bruge menuer, ikoner, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

iphone Brugerhåndbog Til ios 4.2-software

iphone Brugerhåndbog Til ios 4.2-software iphone Brugerhåndbog Til ios 4.2-software Beskeder 9 Sende og modtage sms'er ADVARSEL: Du kan finde vigtige oplysninger om, hvordan du kører sikkert, i Vejledning med vigtige produktoplysninger på support.apple.com/da_dk/manuals/

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Opkald...14 Opkald foretage og modtage...14 Flere opkaldsfunktioner...16. Indtastning af tekst...18 Håndskrift...18 Brug af tastaturer...

Opkald...14 Opkald foretage og modtage...14 Flere opkaldsfunktioner...16. Indtastning af tekst...18 Håndskrift...18 Brug af tastaturer... Indholdsfortegnelse Yderligere Hjælp...4 Introduktion...5 Samling...5 Hjælp...6 Telefonoversigt...7 Menuoversigt*...8 Navigering...9 Opladning af batteriet...12 Hukommelse...12 Brug af andre net...12 Statusikoner...13

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 6 Opkald.................................. 20 Meddelelser.............................. 32 Billedbehandling.......................... 41

Læs mere

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold.

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt.

Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt. Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt. Du kan finde yderligere indhold til telefonen ved at gå til

Læs mere

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, ikoner, bruge menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Tryk og tal. 1. udgave

Tryk og tal. 1. udgave Tryk og tal 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS SÅDAN BRUGER DU OG I vejledningen bruger vi en Nokia 7370 som eksempel til at vise, hvordan man bruger en mobiltelefon. Vejledningerne kan variere fra mobil til mobil, og det er altid en god idé at læse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Lær telefonen at kende 7 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 16 Valg af ringesignal,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1 Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K608i Hutchison Introduktion..................... 4 Samle telefonen, SIM-kort, batteri, foretage et opkald. Lær din telefon at kende........... 8 Telefonoversigt, bruge

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Samle telefonen, SIM-kort, batteri, foretage et opkald, skifte dæksler. Lær din telefon at kende.......... 10 Telefonoversigt, bruge menuer, indtaste

Læs mere

Din brugermanual APPLE IPHOTO http://da.yourpdfguides.com/dref/3673598

Din brugermanual APPLE IPHOTO http://da.yourpdfguides.com/dref/3673598 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende.......... 10 Telefonoversigt, bruge menuer, indtaste bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Vivaz pro Udvidet brugervejledning

Vivaz pro Udvidet brugervejledning Vivaz pro Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Yderligere hjælp...5 Introduktion...6 Samling...6 Hjælp i telefonen...9 Telefonoversigt...10 Menuoversigt*...11 Navigering...12 Brug af andre net...16

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

Kom godt i gang. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1

Kom godt i gang. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation.

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Quick-guide til Konftel 300IP

Quick-guide til Konftel 300IP Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 300IP DANSK Beskrivelse Konftel 300IP er en konferencetelefon til IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip finder du en håndbog med en mere udførlig

Læs mere

Vivaz Udvidet brugervejledning

Vivaz Udvidet brugervejledning Vivaz Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Yderligere hjælp...5 Introduktion...6 Samling...6 Hjælp i telefonen...8 Telefonoversigt...9 Menu overview*...10 Navigering...11 Brug af andre net...15

Læs mere

Brug af Office 365 på din Android-telefon

Brug af Office 365 på din Android-telefon Brug af Office 365 på din Android-telefon Startvejledning Tjek mail Sæt din Android-telefon op til at sende og modtage mail fra din Office 365-konto. Tjek din kalender, uanset hvor du er Hav altid styr

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

P990i. Brugervejledning. This is the Internet version of the user guide. Print only for private use.

P990i. Brugervejledning. This is the Internet version of the user guide. Print only for private use. P990i Brugervejledning Indhold Velkommen... 9 Lær din telefon at kende... 10 Pakke... 10 Oversigt... 11 Før du bruger din telefon... 12 Første gang du tænder telefonen... 13 Tænde og slukke telefonen...

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Fjernstyring (kun udvalgte modeller)

Fjernstyring (kun udvalgte modeller) Fjernstyring (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Læs mere

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Startvejledning Se mail Konfigurer din iphone eller ipad til at sende og modtage e-mail fra dit Office 365-konto. Se din kalender, uanset hvor du er Du kan altid

Læs mere