Produktionsskoler generelt:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktionsskoler generelt:"

Transkript

1

2 Produktionsskoler generelt: Målgruppe Produktionsskolen er for unge under 25 år, der ikke har afsluttet en ungdomsuddannelse. Aktivering og produktionsskole Eleverne kan optages direkte efter folkeskolen, efter afbrydelse af en ungdomsuddannelse eller efter en kortvarig erfaring med arbejdsmarkedet. Hvis en ung er arbejdsløs og på dagpenge eller kontanthjælp, kan vedkommende optages på en produktionsskole. Dette sker enten ved at henvende sig til Arbejdsformidlingen eller hjemkommunen, hvor den unge anmoder om at blive optaget på en produktionsskole. Opholdet på produktionsskolen kan også fungere som en delaktivering. Varighed Et skoleophold kan som hovedregel ikke vare længere end et år. Start- og sluttidspunkt er ikke fastlagt, hvilket betyder, at den enkelte elev kan starte og slutte efter aftale med sin sagsbehandler eller, hvad der passer ind i den enkeltes fremtidsplaner. Hænder og bøger Hvis den unge er skoletræt, kan produktionsskolen være en god løsningsmodel, idet vi står for en anden undervisning end den traditionelle. 2

3 Vi kan tilbyde forskellige faglinjer/værkstedslinjer, hvor der sideløbende bliver samlet op på de boglige kundskaber. Derfor kan produktionsskolen give den unge mulighed for at komme i gang igen, stå på egne ben og finde nye veje til uddannelse og arbejde. Udgangspunktet er at skabe sammenhæng mellem det praktiske og nyttige arbejde for derigennem at gøre de boglige fag mere lette og tilgængelige for eleverne. Eleverne kan arbejde med traditionelle værkstedsemner som træ, metal, tekstil/kreative fag, kantine og køkken eller prøve nye emner som video og multimedier. Tilbud og aktiviteter Opholdet tilrettelægges efter den enkeltes behov. Sammen med faglæreren og skolens vejleder udarbejdes en individuel tilpasset handlingsplan. Ved at undervisningen tager udgangspunkt i det praktiske arbejde, får eleverne mulighed for at afprøve færdigheder og interesseområder for optimalt at kunne tage et kvalificeret og realistisk valg for fremtiden både med hensyn til en ungdomsuddannelse eller job. I denne afklaringsproces får eleverne al den støtte og vejledning, der individuelt er brug for under skoleopholdet. Skolen tilbyder en række aktiviteter som idræt, ekskursioner og kulturelle arrangementer. 3

4 Skolen samarbejder med andre uddannelsesinstitutioner, hvor eleverne kan deltage i kurser op til 11 timer om ugen, hvis dette indgår i en handlingsplan. Nogle produktionsskoler tilbyder en bredere undervisning som for eksempel prøveforberedende 9. og 10. klasse og HF-fag i op til en tredjedel af undervisningen. Desuden kan der tilbydes opkvalificerende kurser på AMU eller andre uddannelsessteder, som indgår som delmål i den enkeltes uddannelsesplan. Korte praktikophold i private eller offentlige virksomheder udenfor produktionsskolen er også en mulighed. En del produktionsskoler har gode kontakter i udlandet. Det åbner også mulighed for at lære unge fra andre nationer at kende gennem udveksling og praktik i udlandet. Fællesskab og højskole Mange produktionsskoler er oprettet med rod i højskolebevægelsen, hvor fællesskab og kulturlivet vægtes meget højt i dagligdagen. Derfor er mange produktionsskoler heller ikke så store som andre ungdomsuddannelsessteder. Den unge lærer derfor hurtigt andre at kende på tværs af faglinjerne/værkstederne på en produktionsskole. 4

5 Skoleydelse Under opholdet på produktionsskolen modtager eleverne skoleydelse. Beløbet er 540 kr. om ugen for unge under 18 år. For unge over 18 år er beløbet kr. om ugen. Produktionsskolen står for udbetalingen af skoleydelsen. Hobro Produktionshøjskole tilbyder: Undervisning Produktionshøjskolens undervisningsaktiviteter tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger. Undervisningen tilrettelægges som et individuelt kvalificeret forløb, hvor faglige, personlige og almene færdigheder forbedres. Undervisningen deles op i to grupper. En gruppe er obligatorisk for alle elever, en anden er et åbent tilbud, som den enkelte unge frit kan vælge. Obligatorisk deltagelse tilrettelægges primært som emneorienteret undervisning. Eleverne har indflydelse på emnevalget, som skal tilgodese samfundsrelaterede forhold, kultur og natur, arbejdsmiljø m.v. Ved denne undervisning anvendes ofte gæstelærere i samarbejde med skolens øvrige lærere. Der er også mulighed for aktivitet ud af huset. 5

6 Frivillig deltagelse i undervisning tilbydes som faste ugentlige timer, i dansk, regning/matematik, engelsk og sport. Specialundervisning tilbydes efter behov. Som korterevarende tilbud i kursusform kan nævnes, f.eks. EDB, førstehjælp, personlig økonomi samt kreative aktiviteter. Vejledning/rådgivning Alle elever får vejledning og rådgivning i hele perioden på skolen. Læreren er den primært ansvarlige for den daglige vejledning/rådgivning. En gang om måneden udarbejdes en plan for den unge i samarbejde mellem læreren og eleven. Planen vurderes i fællesskab med skolens vejleder, der i samarbejde med den enkelte lærer og forstanderen sikrer supplerende vejledning efter behov samt opfølgning af den enkelte plan. Som redskab i vejledningen benyttes elevens uddannelsesbog/logbog. I erhvervsvejledningen indgår mulighed for praktik i privat eller offentlig regi. Praktikformidlingen foregår i samarbejde mellem læreren /vejlederen, virksomheden og eleven. Ud over den individuelle vejledning/rådgivning tilbydes eleverne jobsøgningskursus og hjælp i forbindelse med udfyldelse af ansøgningsskemaer m.v. 6

7 Endelig vil der være tilbud om kurser i anvendelse af Edb-styrede uddannelsesmaterialer samt orienteringsmøder om generelle uddannelsesmuligheder. Med hensyn til vejledning i forbindelse EGU-elever er vejlederen og forstanderen hovedansvarlige. Udslusningsstrategi Udslusning fra Hobro Produktionshøjskole foregår i samarbejde med eleven, værkstedslederen/vejlederen. Skolen deltager løbende i uddannelsesmesser og åbent hus-dage på de forskellige ungdomsuddannelser. I forbindelse med disse arrangementer forberedes besøgene på den måde, at der informeres og vejledes grundigt, således at eleven er målrettet under besøget. Skolen har mulighed at sende eleverne i praktik i offentlige og private virksomheder i op til 4 uger pr ½ år. Praktikkens formål kan være at afprøve elevens modenhed til at komme på arbejdsmarkedet, afprøve et specifikt fagområde eller at skabe en kontakt mellem eleven og virksomheden med henblik på senere læreplads/arbejde. Linjevis arrangeres virksomhedsbesøg, hvor man får indsigt i, hvordan arbejdet foregår udenfor skolens rammer. Virksomhedsbesøg kan planlægges med henblik på oprettelse af en senere praktikplads eller i forbindelse med en afklaring til et Egu forløb. 7

8 Inden udslusning har eleven samtale(r) med vejlederen. Ved disse samtaler vurderer vejlederen sammen med eleven, om vedkommende er klar til udslusning: kan møde til tiden have flair for faget besidder positive menneskelige egenskaber kan lære teori kan lære teknik kan tåle kritik tør tage et ansvar tror på sig selv Vejlederen er også behjælpelig med at skrive ansøgning samt informere om, hvordan en ansættelsessamtale kan/skal foregå. Eleverne tilbydes undervisning i dansk og matematik eller andre relevante fag f.eks. tegningsforståelse, teori i forbindelse med kørekort, betjening af kasseapparat m.m., så de er bedre rustet til uddannelse og arbejde. Specielt i forbindelse med oprettelse af EGUpladser kan der være behov for ekstra intensiv undervisning. 3-4 måneder efter eleven er stoppet, tager skolen kontakt til virksomheden/uddannelses-institutionen, som opfølgning på eleven. 8

9 De enkelte linjer: Hobro Produktionshøjskole tilbyder forskellige linjer efter den enkeltes behov og interesse. Hobro-linjen: På Hobro-linjen er nøgleordet individualitet. På Hobro-linjen bliver der lagt stor vægt på individuel planlægning, og der tages store individuelle hensyn. Vejledning og rådgivning er meget højt prioriteret. Den enkelte elev skal kunne udvikle sig i eget tempo i forhold til evner, behov og ønsker. Det er meget væsentligt at tage særlige hensyn til den enkeltes personlige forudsætning og muligheder. Der er tre ting, vi gør meget ud af at arbejde med: 1. opbygge selvtilliden hos den enkelte: du kan alt, der er bare noget, du ikke har lært endnu 2. bygge videre på den erfaring den unge har, d.v.s. starte hvor den enkelte er nu, og ikke hvor han/hun burde være 3. give den unge opdragelse og almen viden og træne basale færdigheder 9

10 Arbejdsopgaver: Hobro-linjen holder til i egen afdeling i forbindelse med skolen. Her har linjen base, og man arbejder med forskelligt projektarbejde i form af montage- og pakkearbejde for lokale virksomheder. Endvidere laver eleverne mange kreative aktiviteter. Linjen har desuden et tæt samarbejde med skolens øvrige linjer og specielt køkken/kantinelinjen. Linjen deltager aktivt i skolens sociale aktiviteter, f.eks. elevråd, fællesmøder, sikkerhedsgrupper samt temadage. Eleverne kommer i praktik på andre linjer, i begyndelsen typisk 1-2 dage om ugen og senere eventuelt en hel uge ad gangen. I flere tilfælde overflyttes den unge permanent til en anden linje, når han/hun er klar til det. Alle elever får tilbudt specialundervisning i matematik, dansk og EDB, og også undervisningen er individuelt tilrettelagt. Vi oplever ofte, at eleverne er meget motiverede til undervisning, netop fordi vi underviser på det niveau, eleven er på, og eleverne nyder godt af at blive undervist i små hold, hvor ingen kigger skævt til én. Generelt er eleverne gode til at hjælpe hinanden og tage hensyn til hinanden. 10

11 Færdigheder: Gennem de mangeartede arbejdsopgaver får eleverne viden om arbejdslivets krav og deres egne muligheder for at kunne opfylde kravene. Gennem afprøvning finder den enkelte sine muligheder og grænser. Eleverne får gennem praktisk og teoretisk arbejde en mulighed for at lægge en plan for deres fremtidige liv. Efter endt ophold modtager eleven et skolebevis med beskrivelse af de aktiviteter, eleven har deltaget i. Tekstil/kreativlinjen: På tekstilværkstedet arbejdes der praktisk og teoretisk indenfor syning, herunder maskinpasning, materialelære, tegning og udregning af mønstre, stofberegning, medvirke til arbejdstilrettelæggelse og statusopgørelse. Herudover arbejdes der med kreative fag som f.eks. tegning, maling, broderi, silkemaling, og smykkefremstilling m.m.. De kreative fag tilrettelægges ofte som emnedage/emneuger. Værkstedet udvides op til jul med et dekorationsværksted, hvor der laves adventskranse og dekorationer på bestilling og salg fra skolen. Eleverne deltager i planlægning, indkøb og produktion. De oplæres i grundteknikkerne omkring hvert emne. Endvidere undervises der i arbejdsmiljø og sikkerhed. 11

12 Service/håndværkerlinjen: Eleverne vedligeholder skolens ydre områder samt de grønne områder omkring Ungdomsboligerne på Døstrupvej. De beskæftiger sig endvidere med vedligeholdelsesopgaver, ombygninger, forefaldende pedelopgaver og forskellige montage opgaver m.m. Af faste emner der arbejdes med kan nævnes arbejdsmiljø og sikkerhed. Kunsthåndværkerlinjen: På linjen laver vi glassmykker, fade, dekorationsglas, uroer samt keramikskåle, lysestager mm. Vi sælger tingene på skolen samt i butikker rundt omkring i Danmark. Ler er et simpelt, men udfordrende materiale. Du arbejder med forskellige teknikker - og lærer både at forstå og fornemme de utallige kunstneriske muligheder i rum, form, farve og dekoration. Det er en urgammel kunst at skære, forme og dekorere glas i kold tilstand. Du udforsker glassets kvalitetet og lærer at smelte glas sammen (fusing) og bøje det over eller smelte det ned i forskellige forme (slumping). Færdigheder: Du får mulighed for at udvikle dig kreativt og tilegne dig en række grundlæggende færdigheder, som ruster 12

13 dig personligt og fagligt og giver dig et godt springbræt senere i livet. Der er plads til fordybelse og udvikling, og der er lærerkræfter, som kan vejlede og udfordre dig. Du har ambitioner om at gøre din kreativitet til en levevej. Eller måske har du bare lyst til at udfordre dig selv, få fingrene i nye værktøjer, ny viden og indsigt. Uanset ambitionsniveau, så kan du udvikle dig indenfor glasset, med leret, farverne, med blyant, pensler og meget mere. Køkken/kantinelinjen: Køkken og kantinelinjens elever og medarbejdere har ansvaret for bespisning og servicering af skolens elever, medarbejdere, gæster og arrangementer på skolen og i særlige tilfælde mad ud af huset. Der lægges stor vægt på, at maden fremstilles på basis af friske råvarer og hjemmelavede produkter. Samtidig skal den være sund og kulinarisk. Eleverne skal også lære at fremstille produkterne både rationelt og økonomisk samt overholde tidsfrister. Eleverne lærer menusammensætning og serveringsform, orden og hygiejne, service og kvalitet, sikkerhed og arbejdsmiljø. Eleverne lærer at fremstille varme og lune retter, fast food og smørrebrød samt bagning af brød, boller og kager. 13

14 Andre praktiske oplæringsemner er kasse- og kundebetjening, opdækning og afrydning til møder og arrangementer, rengøring og opvask. Brug af edb til udarbejdelse af opskrifter, lagerføring og personlige ansøgninger, m.v.. Kontorlinjen: For at blive elev på linjen er det en forudsætning, at vedkommende er god til dansk og talbehandling. Elevpladsen bruges oftest til elever, som ønsker uddannelse i faget. På kontoret arbejdes der med følgende arbejdsfunktioner: Edb (Word, Excel, Navision), postbehandling, optælling af kasse, telefonomstilling, arkivering, fotokopiering samt alt forefaldende kontorarbejde. På kontoret er der også mulighed for at afprøve deltids piccolinearbejde. Smedelinjen: På smedeværkstedet arbejdes der praktisk og teoretisk inden for afprøvning og oplæring i klejnsmed- og maskinområdet. Smedeværkstedets arbejdsfunktioner omfatter plade og rørkonstruktion, dreje og fræsearbejde, maskin- 14

15 opstilling og betjening, kvalitetskontrol, svejsning, flammeskæring og serieproduktion. Yderligere undervises der i teoretiske emner som omfatter værkstedstekniske beregninger, tegningslæsning, værktøjs- og maskinkendskab, måleteknik, arbejdsmiljø og sikkerhed. Produktionsskole-EGU: Hobro Produktionshøjskole tilbyder en kompetencegivende EGU erhvervsuddannelse af 2 års varighed, hvor der indgår 6-12 måneders erhvervspraktik. Uddannelsen er målrettet bogligt svage elever, som er stabile, afklarede og motiverede. Eleven skal gennem et brancheafklarende forløb på produktionshøjskolen før uddannelsens start. Forløbet på skolen kan max. vare 1 år. Fra skolen modtager eleverne vejledning og tæt opfølgning under hele forløbet. Uddannelsen afsluttes med et uddannelsesbevis. Erhvervsgrunduddannelsen (EGU): Hobro Produktionshøjskole tilbyder kommunerne at gennemføre dele af erhvervsgrunduddannelsen og kan eventuelt være ansvarlig for hele forløbet og fungere som EGU-vejleder. 15

16 Brobygning: Produktionshøjskolen kan også fungere som samarbejdspartner med andre uddannelses-institutioner og arbejdspladser i f.eks. et brobygnings-forløb. 16

17 Yderligere information fås ved henvendelse til: Hobro Produktionshøjskole Døstrupvej 1-3, 9500 Hobro Tlf.: Fax: Eller på 17

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Vision 3. Værdigrundlag 4. Mål 5. Målgruppe 6. Produktion og undervisning Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 7. Uddannelses- og erhvervsvejledning 8. Andre aktiviteter 9.

Læs mere

Sønderborg Produktionshøjskole & Als Produktionsværksted. V i r k s o m h e d s p l a n e n 2 0 10

Sønderborg Produktionshøjskole & Als Produktionsværksted. V i r k s o m h e d s p l a n e n 2 0 10 Sønderborg Produktionshøjskole & Als Produktionsværksted V i r k s o m h e d s p l a n e n 2 0 10 1 Indholdsfortegnelse 2 Indhold 3 Mission, vision og mål 5 Arbejdsplan 6 Bestyrelse og udvalg 7 Organisationsplanen

Læs mere

Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Samarbejde med erhvervsskolerne... 3 Værdigrundlag:... 4 Skolesyn... 4 Målsætninger for 2012: bestyrelsens nye mål indsættes.... 4 2. Målgrupper... 6

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014

Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014 Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014 Industrimarken 2 3300 Frederiksværk tlf.: 47 72 43 00 www.pnuc.dk post@pnuc.dk Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 Visioner...

Læs mere

De danske Produktionsskoler - en introduktion

De danske Produktionsskoler - en introduktion De danske Produktionsskoler Indhold 3 Forord 4 Alle unge i uddannelse eller arbejde 5 De danske produktionsskoler 7 Målgruppen 10 Hvad er en produktionsskole? 12 Samarbejde og samspil med det omgivende

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

10. klasse i Kolding Kommune

10. klasse i Kolding Kommune 10. klasse i Kolding Kommune 2015-2016 Indhold 9. klasse og hvad så?... 4 UU-center Kolding... 6 10. klasse på Brændkjærskolen... 8 10. klasse på Hansenberg... 17 10. klasse på IBC... 27 Til elever i

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

10. klasse i Kolding Kommune

10. klasse i Kolding Kommune 2013/2014 10. klasse i Kolding Kommune 17 INDHOLD Forord v./... 3 Skolechef Morten Kirk Jensen og Børne- og Uddannelsesdirektør Ib Hansen Optagelsesbetingelser... 4 Bakkeskolen... 5 Bramdrup Skole... 8

Læs mere

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer.

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Startpakker i AMU En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Udarbejdet af TUR i samarbejde med TEC, Holstebro tekniske Skole, AMU Syd, AMU Vest, Selandia og AMU

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole

Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole Virksomhedsplanen er gældende for året 2014 Udarbejdet/senest revideret den 4. februar 2014 af André Gremaud, forstander Navn Odder Produktionsskole Adresse Rønhøjvej

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00 Ølstykke 10. klasse Center Ølstykke 10. klasse Center blev indrettet i 2001 i den gamle Jørlunde Sogneskole. Her har der siden været en skole udelukkende for elever på 10. årgang. Den ligger ved hovedvejen

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

Velkommen til HG - 2015

Velkommen til HG - 2015 Detail Kontor Handel Event Velkommen til HG - 2015 - din erhvervskarriere starter her... Langagervej Strandvejen Er du interesseret i detail, handel, kontor eller event og måske egen virksomhed? 2 HG din

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Afklaring Udvikling Uddannelse

Afklaring Udvikling Uddannelse Afklaring Udvikling Uddannelse Ta' 10. klasse og få en god start på din ungdomsuddannelse Trivsel - Troværdighed - Engagement - Faglighed 2015-2016 3 Indholdsfortegnelse Et år der peger fremad... 3 Et

Læs mere

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Virksomhedsplan 2015 Gribskov Produktionsskole Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Formål... side 2 Økonomi... side 3 Organisering af produktionsskolen...

Læs mere

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives

Læs mere

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os 1 Jobrotation Brug jobrotation - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv en gang at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Fagretninger - for dig, der vil og kan

Fagretninger - for dig, der vil og kan Erhvervsskolen Nordsjælland Fagretninger - for dig, der vil og kan Sådan starter du på en ERHVERVSUDDANNELSE efter 9. eller 10. klasse Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS 1

Læs mere

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden Lunden marts 2014 Til Beboerhåndbog Botilbuddet Lunden Lunden, Brøndby Brøndbyøstervej 156 A 2605 Brøndby Telefon 45 11 79 00 Direkte 23706414 Fax 45 11 79 09 Mail lunden@psv1.regionh.dk Web www.lunden-botilbud.dk

Læs mere