Appetitregulering. Af Anette Due og Ulla Skovbæch Pedersen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Appetitregulering. Af Anette Due og Ulla Skovbæch Pedersen"

Transkript

1 Appetitregulering Af Anette Due og Ulla Skovbæch Pedersen Appetitreguleringen, det vil sige, hvor meget man spiser, hvornår man holder op med at spise, og hvornår man begynder at spise igen, er styret af et samspil mellem fysiologiske, psykologiske og sociale faktorer. En række begreber anvendes til beskrivelse af de tilstande, der styrer spisemønsteret. Sult refererer til en generel trang til at spise. Sult er ikke-selektiv og relaterer til et fysiologisk behov og påbegyndelse af spisning. Mæthed refererer til en tilstand uden trang til at spise. Der skelnes mellem den akutte mæthed, som refererer til udviklingen af mæthedsfølelse under et måltid (indtrædende mæthed, eng. satiation/within meal satiety), og deraf følgende ophør af at spise, og den postingestive mæthed, som refererer til mæthedsfølelsen mellem måltiderne (satiety/between meal satiety, mæthed). Appetit refererer til lysten til at spise eller velbehaget forbundet med det at spise. Appetit er forbundet med specifikke ønsker (selektiv) og relaterer til et psykologisk ønske om at spise og opretholdelse af spisning. Både interne og eksterne faktorer kan stimulere appetitten. Aversion refererer til ubehag eller manglende lyst til at indtage føde og er forbundet med specifikke ønsker (selektiv). Ofte vil man ikke kunne udpege en enkelt faktor, som ansvarlig for at følelsen af sult eller mæthed opstår. Dette vil som regel ske som følge af en række signaler, som trækker i samme retning, og evt. opvejer de signaler, der trækker i den anden retning. Mæthedskaskaden De fysiologiske og psykologiske faktorer, der styrer appetit og energiindtag, og som viser tidsforløbet, kan samles i mæthedskaskaden (Figur 1). Modellen beskriver fire kategorier af mekanismer (sensoriske, kognitive, postingestive og postabsorptive), som alle menes at være centrale for den mæthedsfølelse, der indtræder under og efter indtagelsen af et måltid. Tidligt i forløbet (under måltidet) er de psykologiske faktorer og signaler fra mavetarmkanalen dominerende. Senere i forløbet (i slutningen af måltidet og efter måltidet) er metaboliske signaler dominerende. Denne model beskriver kun de mæthedssignaler, som udløses i forbindelse med et måltid og ikke andre signaler, som menes at afspejle kroppens generelle energibalance og størrelsen af energilagrene i form af fedtvæv på længere sigt. Side 1 af 5

2 Figur 1 Mæthedskaskaden (kopieret fra Blundell 1993). Den centrale regulering af energiindtaget En positiv energibalance og overvægt vil i teorien virke i modsat retning og altså medføre et nedsat energiindtag og dermed et vægttab. Årsagen til den stigende forekomst af fedme skal nok til dels findes i, at de mekanismer, der beskytter individet mod undervægt, fungerer mere effektivt end de mekanismer, der beskytter individet mod overvægt. Undervægt og fejlernæring har været en trussel op gennem hele evolutionen, hvorimod overspisning og fedme først er blevet en trussel indenfor de senere faser af menneskets udvikling frem til i dag. Samtidig er fødeindtagelse ikke alene en respons på indre fysiologiske signaler. Det er velkendt, at en række kognitive og psykologiske mekanismer samt sensoriske input bidrager til reguleringen - eller fejl-reguleringen - af fødeindtagelsen. Appetitreguleringens enkelte komponenter Kognitive faktorer Den enkeltes erfaringer for hvor meget mad, der vanligt spises, og hvilken mæthed den sædvanligvis giver, påvirker hvor meget, der reelt indtages. Disse erfaringer tillader, at den enkelte ikke altid reflekterer over hvor meget mad, der egentlig skal indtages for at opnå en mæthed. Imidlertid kan de kognitive faktorer også besværliggøre reguleringen af energibalancen, idet deres bidrag ofte vil være vanebetonet, og evt. vil kunne lede til en underprioritering af de fysiologiske signaler. Ud over tidligere erfaringer og betinget indlæring kan f.eks. sociale normer, følelsen af kontrol vs. tab af kontrol samt andre psykologiske faktorer i nogle tilfælde spille en væsentlig rolle i appetitreguleringen. Sensoriske faktorer (palatabilitet) Sensoriske faktorer og palatabilitet dækker over bl.a. smag, duft og tekstur og er dermed knyttet til det velbehag, der er forbundet med selve fødeindtagelsen. Palatabiliteten er vist at påvirke såvel den akutte som den postprandielle fase af appetitreguleringen, og indtagelse af et velsmagende måltid har vist at forøge energiindtaget og mindske mæthedsfølelsen. Noget tyder på, at palatabilitetens betydning for hvor meget, der spises er større hos overvægtige end hos normalvægtige. En høj følsomhed overfor sensoriske faktorer menes at bidrage til udviklingen af fedme i et samfund, hvor udbudet af mad er stort, varieret og tilgængeligt. Side 2 af 5

3 Mavesækkens fyldning En del af den akutte mæthedsrespons (satiation) består i en følelse af at være fyldt op. Denne følelse har efter et måltid vist at være relateret til måltidets vægt, størrelse og form, som er relateret til udspilningen af mavesækken, samt hvor længe maden bliver i mavesækken. Flydende føde tømmes hurtigt mens fast føde tømmes langsommere fra mavesækken. I de første minutter efter, at man har spist, tømmes der næsten intet af den faste føde fra mavesækken, da maden først skal findeles så, den kan passere gennem den ca. 3-5 mm store åbning fra mavesækken til tyndtarmen. Det tyder på, at følelsen af mæthed og af at være fyldt op er højere efter måltider, der tømmes langsomt fra mavesækken, sammenlignet med måltider, der tømmes hurtigt. Derudover er der meget, der tyder på, at spiser man en kost med en høj energitæthed, altså en kost som giver en lav grad af udspiling af mavesækken, og evt. også en hurtigere tømning, kan være en vigtig medvirkende årsag til passiv overspisning. Omlægning af kosten til en lavere energitæthed vil medføre, at man spiser mindre, end man plejer uden egentligt at tænke over det (et fænomen der ofte betegnes som spontan underspisning ). Det er nærliggende at antage, at en øget volumen af føden og dermed en øget udspiling af mavesækken er en vigtig årsag til, at man spontant spiser mindre. Hormonelle signaler udløst fra tarmen I fordøjelseskanalen findes der bl.a. en speciel type af celler (endokrine celler), hvis funktion er at producere signalstoffer, som også kaldes hormoner. Disse signalstoffer kan virke lokalt, og i blodbanen kan de blive transporteret rundt til deres egentlige målorganer, eller de kan blive transporteret fra blodbanen og ind i hjernen og virke direkte på hjernens appetitregulerende centre. Tarmhormonerne anses for at have en række forskellige funktioner, herunder en negativ feedback til mavesækkens tømning, samtidig med at de fremmer fordøjelsen og bidrager til udviklingen og/eller opretholdelsen af mæthedsfølelsen. Hvordan måles sult og mæthed? Man kan spørge sig selv, om det overhovedet er muligt at måle, hvor sulten eller hvor mæt en person er. Opgaven er vanskelig og målingerne er ikke nær så præcise og entydige som f.eks. måling af blodtryk eller vægt. Men det kan lade sig gøre! I dag bruger man hovedsageligt to metoder til registrering af appetitreguleringen: Den ene metode består i, at man spørger folk, hvor sultne og mætte de er, og den anden består i, at man serverer et måltid for dem og måler, hvor meget de spiser (et ad libitum måltid). Når man spørger til følelsen af sult, mæthed etc. bruger man ofte såkaldte Visual Analogue Scale (VAS)- scores. Skalaen består af en 10 cm lang linie med et udsagn knyttet til hver ende, svarende til de mest ekstreme svar på et givent spørgsmål (Figur 2). Jeg er slet ikke sulten Jeg har et stort hul i maven Hvor sulten er du? Jeg har aldrig været mere sulten Hvor mæt er du? Jeg kan ikke få en bid mere ned Figur 2 Eksempler på VAS-score for sult og mæthed. Side 3 af 5

4 Oftest spørges der til generelle følelser såsom sult, mæthed og følelsen af at være fyldt op samt til den specifikke appetit overfor hhv. fedt, kulhydrat, protein og saltholdige fødevarer. Vægtstopperen instrueres i at markere det punkt på linjen, der bedst beskriver den aktuelle følelse og proceduren gentages f.eks. hver halve time over en 3-6 timers periode. Hermed får man f.eks. et mål for, hvor mæt personen bliver efter et givent måltid, og hvor hurtigt mæthedsfølelsen forsvinder. Eksempler på resultater fra en sådan måling ses (Figur 3) nedenfor. Figur 3 Resultatet af én persons oplevelse af sult før og efter et måltid givet til tid 0. Det er meget forskelligt, hvordan den enkelte oplever og registrerer sult og mæthed, og det giver ikke meget mening at sammenligne enkelte målinger mellem forskellige personer. Derimod kan der ligge meget værdifuld information i at sammenligne ændringen i sult eller mæthed over tid ved indtag af forskellige kosttyper. Ad libitum måltid Umiddelbart skulle man mene, at det er en meget let procedure at servere et måltid for folk, bede dem om at spise sig behageligt mætte og veje, hvor meget de har spist. Men der er flere overvejelser, der bør gøres inden, såsom hvornår skal måltidet serveres?. Serveres det for tidligt risikerer man, at individet ikke er nået at blive sultne, og derfor blot spiser den mængde, som de umiddelbart mener, der er passende. Serverer man derimod måltidet for sent, vil den effekt, som man undersøger, måske være aftaget, og vil ikke påvirke fødeindtagelsen. Det næste spørgsmål er hvad skal man servere?. Hvis man f.eks. serverer sandwichs eller frikadeller og kartofler, vil folk have tendens til at spise et vist antal enheder. Hvis man serverer en buffet med en masse forskelligt vil folk måske have tendens til at spise mere, end de normalt ville gøre, fordi udbuddet er så stort. I den situation kan man have tendens til at spise, indtil man har smagt på alle tingene, også selv om man bliver mæt tidligere. Ofte vælger man at servere en meget homogen ret (pasta med kødsovs eller en anden sammenkogt ret), selv om man muligvis kan risikere, at folk spiser mindre end de normalt ville gøre, fordi måltidet er ensformigt. Både følelsen af sult og mæthed, og hvor meget man spiser er påvirket af en række psykologiske og sensoriske faktorer, og man kan derfor ikke som sådan måle hvordan appetitreguleringen fungerer, men hvordan appetitreguleringen fungerer under de givne omstændigheder. Ofte vil de forhold, hvor Side 4 af 5

5 appetitreguleringen testes afvige meget fra den normale spisesituation, idet både tidspunkt for måltidet, udbuddet af fødevarer, stedet for fødeindtagelse og samværet med andre mennesker vil være kontrolleret og i nogen grad forekomme kunstigt. En anden metode kan være at lade personerne selv bestemme hvad, hvor og hvornår de vil spise, og lade f.eks. optegnelser i en kostdagbog indgå som et mål for appetitreguleringen. På denne måde opnås et relativt upræcist mål for sult og mæthed, men under nogle relativt naturlige omstændigheder. Øvelser Prøv at registrere din egen oplevelse af sult og mæthed. Kan du skelne mellem følelsen af fysiologisk sult, lyst og trang til at spise? Kan du skelne mellem følelsen af at være mæt, fyldt i maven og propmæt? Skriv på et stykke papir, hvordan du oplever følelsen af sult og mæthed før, under og efter et hovedmåltid. Hvor længe du føler dig mæt, og hvornår du får lyst til at spise igen. Noter også i løbet af en dag, hvornår du føler sult, og om det er til bestemte tider på døgnet, samt om du oplever nogle specielle præferencer i forbindelse med et måltid eller en bestemt situation. En mulig gruppeøvelse med vægtstoppererne: Bed samtlige vægtstopperer om at medbringe en spiselig ting (fødevare), som de ikke mener, de kan undvære (chokolade, chips olign) - gerne en dårlig vane. Alle bedes spise i stilhed i ca. 20 min. Erfaringen viser, at Aha-oplevelsen er størst, når den valgte fødevare tilhører den såkaldt usunde kategori. Side 5 af 5

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar Informationshæfte fra Nordic Sugar 2 er udarbejdet af Nordic Sugar. Copyright tilhører Nordic Sugar. Kopiering er tilladt med kildeangivelse. Tekst og indhold: Mannov og Nordic Sugar. Foto: Christina Bull.

Læs mere

Energibalance og kostsammensætning

Energibalance og kostsammensætning Energibalance og kostsammensætning Af Ulla Skovbæch Pedersen og Anette Due Energibalance Energiindtag er den mængde mad (kalorier), du får fra kosten, bestående af fedt, protein, kulhydrater og alkohol.

Læs mere

patientvejledning type 2-diabetes

patientvejledning type 2-diabetes patientvejledning type 2-diabetes En patientvejledning for dig! Med denne patientvejledning ønsker vi at give dig et godt indblik i type 2-diabetes Vejledningen er tænkt som et supplement til den information,

Læs mere

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI 1 Forord: - At leve med skizofreni Formålet med dette hæfte er at informere patienter med skizofreni og deres pårørende om sygdommen og dens behandling. Der er flere

Læs mere

Teksten er stillet til rådighed fra hjemmesiden: www.hoerelse.info, der redigeres af Castberggård.

Teksten er stillet til rådighed fra hjemmesiden: www.hoerelse.info, der redigeres af Castberggård. Hørehandicap Teksten er stillet til rådighed fra hjemmesiden: www.hoerelse.info, der redigeres af Castberggård. Høreproblemer Øret er et meget fintfølende og kompliceret organ - et komplekst system, hvor

Læs mere

De 10 veje til vægttab hedder: 1. Slå autopiloten fra Skab medvind Drik færre kalorier Bevæg dig mere

De 10 veje til vægttab hedder: 1. Slå autopiloten fra Skab medvind Drik færre kalorier Bevæg dig mere 10 veje til vægttab Forudsætninger for, at de små skridt virker I bogen kan du se, hvad hvert et lille skridt teoretisk set vil føre til af vægttab i løbet af de første 12 måneder hvis du i øvrigt lever

Læs mere

vejledning om kostsammensætning hjælp til at tilberede og anrette måltider hjælp til indkøb.

vejledning om kostsammensætning hjælp til at tilberede og anrette måltider hjælp til indkøb. Ernæring Det meste af det, der står i dette afsnit, er gældende for alle mennesker, dvs. at du også kan bruge det, når du skal vælge kostsammensætningen for dig selv og din familie. For børn under to år

Læs mere

Små skridt til vægttab der holder

Små skridt til vægttab der holder Små skridt til vægttab der holder forudsætninger for, at de små skridt virker 1. Du er overvægtig. 2. Du har vejet det samme gennem længere tid. 3. Du har haft den gamle vane i længere tid. 4. Du bliver

Læs mere

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning?

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning? GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk Hvilke konsekvenser har rygning? HVILKE KONSEKVENSER HAR RYGNING? I dette tema kommer du til at arbejde med

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Sprogtilegnelse i teori og praksis

Sprogtilegnelse i teori og praksis Sprogtilegnelse i teori og praksis Hvordan lærer børn sprog? Sprog er et komplekst fænomen, og det kan virke som et mysterium, hvordan små børn lærer sprog. De skal inden for meget kort tid af sig selv

Læs mere

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 81 Sund By Netværket 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk

Læs mere

BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE?

BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE? FYSISK SUNDHED JANUAR 2010 BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE? Selv blandt danske forskere inden for folkesundhed kan der være forskellige holdninger til sundhed. Denne artikel er fremkommet

Læs mere

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop 7 Cutting når unge snitter og skærer i egen krop Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 103 1. Indledning Selvskadende handlinger er ikke noget nyt fænomen. Man har længe kunnet

Læs mere

Angstforeningen MEDICINSK BEHANDLING AF ANGST. Angstforeningen. Information til patienter og pårørende

Angstforeningen MEDICINSK BEHANDLING AF ANGST. Angstforeningen. Information til patienter og pårørende MEDICINSK BEHANDLING AF ANGST Udarbejdet af: Marie Särs Andersen, cand.interpret., rådgiver og informationsmedarbejder i Sygekassernes Helsefond Information til patienter og pårørende Udvikling af angst

Læs mere

Hvordan holder man op med at ryge hash? - en gør det selv guide til at holde op med at ryge hash

Hvordan holder man op med at ryge hash? - en gør det selv guide til at holde op med at ryge hash Hvordan holder man op med at ryge hash? - en gør det selv guide til at holde op med at ryge hash Indhold Introduktion 3 Har jeg et problem med hash 4 SDS skala 5 Hvordan ændrer jeg det 6 Skriv din beslutning

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Hesten skal altid arbejde i en holdning, hvor det er fysisk muligt for den at udføre det, vi forlanger af den. Hesten må altså ikke på nogen

Læs mere

HVAD SKER DER, NÅR MAN HOLDER OP MED AT RYGE?

HVAD SKER DER, NÅR MAN HOLDER OP MED AT RYGE? KAPITEL 6: HVAD SKER DER, NÅR MAN HOLDER OP MED AT RYGE? Flere og flere rygere vælger at stoppe med ryge - heldigvis for dem. Men det er ikke let, og det kan kræve stor selvdisciplin og udholdenhed at

Læs mere

ADFÆRDSPROBLEMER HOS HUNDE

ADFÆRDSPROBLEMER HOS HUNDE ADFÆRDSPROBLEMER HOS HUNDE I denne pjece kan du læse om symptomerne på nogle af de mest almindelige adfærdsproblemer, som hunde kan lide af og om, hvad du kan gøre for at forsøge at afhjælpe dem. Foto:

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

AMNING. - en tryg start

AMNING. - en tryg start AMNING - en tryg start Indhold Tillykke med jeres barn 3 Hjælp hinanden 4 Lær barnet at kende 4 Barnets omstilling 5 Depoter med til de første dage 5 Mælken dannes allerede i graviditeten 6 Råmælken 7

Læs mere

Krop og ydre. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec

Krop og ydre. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 8 Krop og ydre Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 119 1. Indledning Nutidens unge vokser op omgivet af perfekte kroppe. Hvor de end befinder sig, er der billeder af veltrimmede,

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Hvordan møder adoptivbarnet skolen? Hvordan møder skolen adoptivbarnet? Lars von der Lieth, psykolog

Hvordan møder adoptivbarnet skolen? Hvordan møder skolen adoptivbarnet? Lars von der Lieth, psykolog Hvordan møder adoptivbarnet skolen? Hvordan møder skolen adoptivbarnet? Lars von der Lieth, psykolog Nærværende artikel er et forsøg på at beskrive de vanskeligheder, som nogle adopterede møder i forbindelse

Læs mere

Ernæring og aldring Ernæring og aldring

Ernæring og aldring Ernæring og aldring Ernæring og aldring Ernæring og aldring En rapport fra Ernæringsrådet af Jette Ingerslev Anne Marie Beck Kirsten Schroll Bjørnsbo Ib Hessov Lars Hyldstrup Agnes N. Pedersen Ernæring og aldring Grafisk

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Hvordan holder du pause?

Hvordan holder du pause? Forebyggelse & Dokumentation Kræftens Bekæmpelse Hvordan holder du pause? EN ANTROPOLOGISK UNDERSØGELSE AF PAUSEKULTUREN BLANDT (U)FAGLÆRTE MÆND METTE KNUDSEN GRØNNEGAARD Hvordan holder du pause? En antropologisk

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere