fra tisk~riair~ktør~n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra tisk~riair~ktør~n"

Transkript

1 Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir og i 1920: Brtttingr Brislingfisket. Uken 1-7 oktober Lensmanden i Gulen telegraferer fra B ank fis k e t fra Aalesund var, Eivindvik 9 oktober: Forrige uke opfisket Fet s i l d fis k e t var smaat i bra i sidste uke. Der indkom 20 i distriktet 1 oo skjæper bis1ing, idag stængt 500 skjæpper. Pns 8 til 10 kroner. sidste uke. Der blev fisket litt i Møre dampskibe og 1 motorbaat med fra ---- fylke, saaledes i Bolsøy 300 maal, kveite og Fefsildfisket. hvorav 255 til hjemmeforbruk, resten lange og brosme. Den samlede uke- Lensmanden i Vestnes indberetter 4 oktober 1922: til hermetik. I Fræna 195 maal smaa- fangst blev kveite, 5000 Den 2 dennes foretok jeg en reise til sild til hermetik og i Tresfjord 600 lange, 5000 brosme, Tresfjorden for at indhente oplysninger om det der foregaaende smaasildfiske. maal hermetikvare. Ialt er opfisket j blaalange og andre Fisket er drevet, foruten av de to i Møre fylke maal, hvorav saltet fiskesorter. Prisen paa kveite var gaat Tresf.iorden hjemmehørende notlag, ogsaa av tilreisende notlagfra andre distrikter. til handelsvare 2068, saltet skjæ ned til kr pr. De øv- Der blev idag optat 3000 skjæpper w resild 3 000, hermetik maa] rige priser var uforandret. V ærdien smaasild som er solgt til hermetikfabrikker for en pris stor kr pr. skjæppe og agn 4275 maal. av ukens fangst anslaaes til ca. kr. = kr IN N d l bl t Dette parti bestod av flere smaa stæng, ærøy l am a en ev sa. da silden ga ar i meget smaa stimer, lykmindre stæng. Der blev optat 137 Dor g e mak rei fra Nor d - kedes det ikke at stænge mere end 50 l t ld h It t 105 td S d t k. dk t l K a 100 skjæpper i gangen. Der er fremmaa no Sl, vorav sa e r. s] øen. Ise li e In om 1 fl- deles litt sild i fjorden, men intet stæng 3-5-streks vare, pris kr. pr. stiansand l svensk fartøi med 114 staar nu. maal. Desuten blev saltet 135 tønder tønder saltet flekket og 12 rundsaltet. garnsild og 57 maal til skjæresild. Prisen var kr for I Namsos blev sat 1 mindre notstæng henholdsvis nr. 2, 3 og 4. Ialt er iaar og optat 120 maal notsild og 40 maal av 41 svenske og 4 norske fartøier garnsild. Herav saltet ilandbragt til Kristiansand 4093 tønstreks vare. Pris: garnsild 24-35, der, hvorav tønder saltet fleknotsild 7-8 kr. pr. maal. Ialt er i ket, mot ifjor til samme tid av 179 Namdalen opfisket maal, fartøier ilandbragt tønder, hvorav saltet 6918, mot ifjor 980 hvorav flekket. maal og 506 H j e m før t i s l a fl d s s i l d. I Nordland-blev-bare--op-fisket-4830 sidste uke hjemførtes til Aalesund maal, hvorav saltet til handelsvare 6 040, Haugesund og til Kri- 680 Ialt i dette fylke optat stiansund 390 tønder sild fra fisket maal, hvorav saltet , mot under Island. Ialt er iaar hjemført ifjor maal og 1418 tønder tønder. I T roms fylke var intet fiske og par.. B ris l ing fis k e t har tat sig tid er uforandret maal, noget op i Sogn. I Gulen blev lørdag hvorav saltet 72406, mot ifjor optat l 000 skjæpper og der blev sat maal og tønder. I Fin- et nyt stæng paa 500 skjæpper. Primark fylke var ogsaa fisket smaat. sen var 8-10 kr. pr. skjæppe. Det samlede parti utgjør maal, K y Still a kre l fis k et hadde en hvorav saltet ', mot ifjor vkefangst av , hvorav til maal og 4350 telr. Kristiansand 9600, Kragerø 8900, F or hele landet er til 7 oktober ialt Risør 3 800, F redrikshald 4 500, Beropfisket maal, hvorav iset gen og Stavanger maal, solgt til sildoljefabrikker Ialt er iaaf anmeldt opfisket maal og saltet til handels mot kg, vare , mot ifjor henholds- ifjor. vis Fylkesmanden i Bodø telegraferer 9/10: Fetsildfisket. Brønnøy: Denne uke flere smaasildstæng Skillebotn, ca maal, hvorav optat 100, anvendt agn, pris 15, tilstede 7 notbruk. Meløy: Garn Mesøyfjord 7!?-3 maal, Glomfjord smaat, pris garnsild 22-27, notsild Tysfjord ujevnt garnfiske, optil 10 maal, intet stæng, pris 30. Hadsel: Denne uke TverlandetlEidsfjord sat 7 mindre stæng, optat 600 maal, sættegarn intet, snurpenøter optat maal,. solgt sildoljefabrikker, pris notsild 10-12, hovedsagelig smaasild. Ialt opfisket inden fylket maal, hvorav saltet handelsvare tønder, solgt sildoljefabrikker , eksportert 6 maal, resten hjemmeforbruk og agn. Feisildfisket. Opslag 43. Molde 7/10: Denne uke anmeldt opfisket i sæsongen i Bolsøy 300 tønder sild, hvorav 255 hjemmeforbruk, resten hermetik. I uken anmeldt opfisket i Fræna 195 tønder smaasild solgt hermetik, i Tresfjord 600 smaasild, hermetikvare. Ialt opfisket i fylket tønder, derav saltet 2 068, hermetik 4927, skjæresild 3 000, agn 4 275, fersk handelsvare 398, sildoljefabrikker 615 og hjemmeforbruk 2672 tønder. Fylkesmanden. Opslag 47. Namsos 7/10: Nærøy: I uken optat 137 maal notsild. Pris Herav saltet 105 tønder 3-5-streks. til skjæresild 57 maal, garnsild 135 tønder, 7 mindre stæng. Namsos: I uken sat 1 mindre stæng, opfisket 160 maal, hvorav 40 maal garnsild, resten 120 maal notsild. Herav saltet 15 tønder handelsvare, 30

2 354 UKENTLIGE MEDDELELSER F:')R NORSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKrRIDIREKTØREN 11 oktober 1922 Distrikt F etsildfisl<et til 7 oktober Ialt optat maal Iset rnaal Derav gt SOlgt I sildo Sol lje- hermetikfabr ik fabrik \ I rna al maal,-_-..:..- Saltet Finmark fylke Troms fylke Nordland fylke Namdalen S. Trøndelag fylke Møre fylke Sogn og Fj. fylke... _..._.. I Tilsammen Mot i 1921 Cl ø. D i i i ; '406 i i o' maal hjemmeforbruk, 120 maal solgt til, P t1 I' Ai iht f:i. \Il sildou.efabrik. Merker Pris: I \.!. ansnis,rta garnsild pr. maal, notsild 7--8 pr. maal. Politimesteren. Uken 1-7 oktober. Opslag 50. Vadsø 7/10: Sildefisket Talvik ubetydelig, ingen stæng, garn ujevnt optil 3 maal. Loppa-Lebesby ingen fangst, veirhindring; Optat ialt maal, hvorav til sildoljefabrikker 2700, saltet han- Der er i sidsfe uke opfisket med not delsvare tønder, resten eksportert 6000 snes, der solgtes til en O-iennemfersk og forbrukt. Loppa kvalitet bj streks. Pris kr. maalet. I smfspns av 50 øre pr. snes. Med Fylkesmanden. bundgarn blev optat snes, pris Opslag 9. 10/10: Fetsildfisket. Til 7 3 kr. pr. snes. Flere av selskanerne oktober anmeldt opfisket maal begynder at ta bundgarnene i iland. hvoav iset 4554 maal, solgt sildolje fabrikker maal, hermetik 6284 Der er iaar ialt ilandbragt i Skagen Det hollandske sildefiske. Til 4 ds. er av 388 fartøier ilandbragt mot ifjor 733 fartøier med , i fartøier med og i fartøier med Prisen var sidste uke for fuldsild og for matjes gylden pr. tønde. tdgrammr Engelske sildefiske. Opslag 4. 4/10: Fiskeriagent Johnsen, Hull, telegraferer 3 oktober: Idag godt fiske Yarmouth-Lowestoft 140 drivere 80 er ans nedover, god kvalitet. Priser shilling pr. eran. Iaar 4500 crans større fangst sammenlignet ifjor. Opslag 4. 6/10: Fiskeriagent Johnsen, Hull, telegraferer 5 oktober: Sildefisket Yarmouth-Lowestoft godt, middels kvalitet. Dagspris shilling pr. cran. Skotske saltere ankommet. Opslag 4. 7/10: Fiskeriagent Johnsen, Hull, telegraferer 7 oktober: Idag Yarmouth-Lowestoft 250 drivere totalfangst 6000 er ans smaafaldende sild. Priser shilling pr. eran. Salterne og eksport- 1\1 a kre l fis k e t ved Ska gen.,iserne begyndt. Det tyske sildefiske. Opslag 4. '1110: Fiskeriagent Reusch, Hamburg, telegraferer 6 oktober: Tyske sildefiske forrige uke 4044 tønder. Opslag 4: 9/10: Fiskeriagent Reuseh, Hamburg, telegraferer 9 oktober: Ukefangst tyske sildefiske 7000 tønder. maal og saltet handelsvare tønder snes makrel. mot ifjor henholdsvis Det sve n s k e mak rei fis k e Det hollandske sildenske. i Nordsjøen. I sidste uke indkom til Opslag 4. 9/10: Hollandske sildefiske. svenske havner 357 flekket og 50 Til 4 oktober ilandbragt tønder, mot HJemf.ørt Islandssild. rundsaltet don!emakrel Ialt iaar ijor, i 1920 og i Opslag 9. 10/10: Hjemført sidste uke O' Pnser: fuldslld , mat]es 9030 tønder islandssild. Ialt hjemført iaar flekket og 50 rund saltet gylden pr. tønde tønder. I makrel. De t sve n s k e s i Ide fis k e 1(lipfiskmarkedet. ljiorgemakrelfisket fra Nordsje-en. med drivgarn har i uken git et knapt Opslag 5. 6/10: Legationen i Lissabol1 Opslag 7. 9/10: Dorgemakrei fra Nord- middelsgodt utbytte og fangsterne var telegraferer 5 oktober: Lissabon: Klipsjøen. Sidste uke til Kristiansand 1 svensk I F..l.'>: l I. fiskimport: britisk 50 ton, nyfundlandsk fartøi 114 flekket, 12 rund. Pris llfor-j ujevne. angsue tet er som vanlig 123, tysk 7. Beholdning: islandsk 170, briandret. Ialt til 7 oktober av 41 svenske I ved Kopp.argrund. Silden er av blan- tisk 110, nyfundlandsk 120, tysk 7. Priser: og 4 norske fartøier 4093 tønder, hvorav d t k l't.,\.. h. islandsk esc., britisk , 3788 flekket mot ifjor 179 fartøier e Vdl el og pnsen ar vanert fra nyfundlal1dsk Kurs pounds 2/3'2. tønder. kr pr. val a 80 stk. En Oporto: Import: dansk 42 ton, britisk Til svenske havner ialt ilandbragt 7498 d lb' Beholdning: dansk 90, britisk 2388, tønder flekket og 50 rund. eaater vil nu forsøke ved Skagen. fransk 6. Ingen prisllotering S i Ide fis k et Y a r ill o li t h - Opslag : Generalkonsulatet Bilbao telegraferer 5 oktober: Uketilførsel L o w e sto f t tok sig noget op i slutten av uken. Lørdag indkom 250 drigen: norsk intet, islandsk Priser: K yslmakrelfi skel kvintaler islandsk. Klipfiskbeholdnin norsk pesetas, islandsk Kurser: pund 29000, francs vere med en samlet fangst av Opslag /10: Ukefangst 67576, hvorav til Bergen 3600, Stavanger 3000, Kristiansand 9 600, Risør 3 800, Kragerø Skaatøy 8900, Vasser 2900, Fredrikshald 4 500, Fredrikstad Priser: Bergen kr pr., Stavanger kr. 1.15, Kristiansand 80 øre, Risør 50, Kragerø Skaatøy 60, Vasser 70, Fredriksh ald 75, Fredrikstad 85. Totalfangst crans. Silden er smaafaldende og prisen var fra shilling pr. eran. Salterne og iserne for eksport Sildefisket ved Island. har begyndt sin virksomhet. Opslag 10. 9/10: Generalkonsulatet Reykjavik telegraferer 7 oktober: Uke- tønder sild eksportert til Sverige i septem- Det t Y s k e,s i l cl e fis k e. fangst Totalfangst iaar ber fra 0yfjord distrikt mot ifjor

3 11 oktober 1922 UKENTLIGE MEDDELELSER FOR NORSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN 355 Konsulatet i Kønigsberg meddeler 25 f. m.: S i l d. Sidste ukeindiraf damperne»signfred«,.»timan«og»spitzberg«med lilsammen 5614/1 og 331/2 skotsk sild; Priserne er uforandret: I I 00 o o lo t- lo I I l I l C0C1C'Jc.DOO t-'-olocicic0c':1 r-<.-< r-< r-< Brisling etc. tilført Stavanger i tiden 18/9_3 / Rogaland fylke... - I Hordaland do : Sogn og Fjordane do._= _O =-_I-=-_ -l---- -=--1 '. _. _._ Til_ 24.00_=._ = !-= : RøkL...:.:.:.:.. ::.::c::: (:.-c Værdi brisling... :... kr smaasild blanding mossa..._._,,_. _--,-_5_8_50_.0_0 Tils. kr Hvorfra Brisling etc. tilført Bergert i tiden 23/9-2/ Brisling skj. Pris pr; skj. Smsi1d I SKJ. I P; II Bla. nding I is skj. skj. I skj. Fra legationen i Havana, datert 14 september '1922: Angaaende klipfiskmarkedet i Havana i tidsrummet 28 august til 7 september.' meddeles følgende: Indførselen androg til 7739 kasser Beholdningen pr. 8 september var anslaat til kasser fisk ialt, hvorav kasser norsk fisk, 130 skotsk, 600 Alaska og kanadisk. Priserne var ifølge»revista Off i cial«for kanadisk og Alaska $ $ Norsk fisk noteres med Sogn og Fjord. fylke 9153 I I 5.00 Møre fylke I I _ Tils i I - 50 i.-- V ærdi brisling kr == ::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::: 2 g:g Generalkonsulatet i Montreal telegraferer den 6 oktober: N yfundlands eksport fra 17 til 26 september omkring 2700 kvintaler til Portugal, 6500 til Syd-Spanien, 2600 til Gibraltar for ordre, til Britisk Vestindien, til Kanada. Tils. kr og fra Island 13 fartøier med gjennemsnitlig pund. Paa grund av de stadig stigende priser for: andre levnetsmidler var. efterspørselen efter fersk fisk livlig. Priserne' for definere sorter fisk var litt lavere grundet ut førse1sforbudet..' Pnserne var: Hyse J6 27, ,00pLpund markdsbr'tnlngr m. O. Il... 23,00-41,50 Torsk ,00-47,00 Fra Norges fiskeriagent i Tysk- Il... 21, ,00 kubansk mynt eller U. land, Johan Reusch, datert Hamburg Sei... 21,75-40,50 6 'oktober 1922: Rødspætter I 31,75-.:.. 68;25 $ Kurser for S. Cy.: London 60 d/v.$ 4.45lj2 pr. :t. Paris 3 div. $ pr. 5 ff. U. S. A.3 div. 7/32 P. Generalkonsulatet i Reykjavik telegraferer den 6 oktober: KJipfiskeksporten anden. halvdel september Spania 268, Leith 66 tons. I uken fra 23 til 29 september a11- Pigvar I...,,115,00-200,00'. kom iil Oeestemiinde fiskemarked 56 Kveite )J 27,OO133,00 fiskedarnpere og loggere med til samrnen pund fersk fisk. Tilburg - Altona i ukens løp omkring Av tysk trawlsild ankom til Hamførslerne var litt mindre end i den 3 millioner pund, som blev solgt til foregaaende uke, men maa allikevel Jli 2.0/40.- pr. pund efter kvalitet betegnes som tilfredsstillende. Fra e,g tilførsler. Fra Gt. Orimsbyankom N ordsj øen ankom 43 far tøi er med en ca kasser fersk sild,. s()mblev gjennemsnitsfangst av pund solgt til.jf 35/40.- pr. pund. Fisket 1'-

4 356 UKENTLIGE MEDDELELSER FOR NORSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN 11 oktober 1922 i Gt. Y armouth og Lowestoft har allerede tat sin begyndelse og ventes de første fersksildsendelser hertil i næste uke. tønde a 200 pounds netto. Importørerne meddeler, at der iaar ikke er saltet noget av det opfiskede kvantum makrei i Amerika. A v irsk makrei er Saltsild-markedet. importert nogen tusen tønder. De større makrelimportører negter at Saltsildtilførslerne androg i ukens opgi priser og kvantum importert.«løp til 4380' Derav '3 700 fra Norge og 680 fra Skotland. Efterspørselen var rolig, men markedet Telegram fra generalkonsulatet i New Y or k, datert 3 oktober 1922 :»Priser norsk høstmakrei nr. 2: 25 fast. Grundet markkursens til 42 dollars, nr. 3: 18 til 26, nr. 4: yderligere sterke nedgang og valutamarkedets usikre stilling har importørerne 12 til 18.50, nr. 5: Il til 17 dollars. Importørerne meddeler markedet træ nu besluttet sig til at stipulere gere.«sine priser i utenlandsk valuta. Kjøperne Telegram fra vicekonsulatet holder sig foreløbig tilbake, men da beholdningerne i anden haand Boston, datert 5 oktober 1922:»Totalkvantum amerikansk saltrnakrei tønder. Nugjældende pri ikke er store, regner man med en snarlig bedring i efterspørselen. ser antages at være 20 dollars eller Noteringerne er: mere. Intet salg siden ivaar. P riserne Pr. tønde da og 13 dollars.«1922 Slosild, efter størreise.... Kr Vaarsild, efter Klipfisksei til Havana. størrelse anledning aven henvendelse i Skotsk large 40 skrivelse av 12 juli d. a. fra Fiskerifulls direktøren til legationeni Havana anfulls.. matfulls matties Shetland matjes Stornoway & Castlebay matjes 36 gaaende salgsmuligheterne for klip- 35 fisksei i Kuba, er der gjennem Uten riks departementet indløpet følgende svar, datert Havana 31 august d. a.: Jeg har den ære at meddele, at hr. Fiskeridirektørens skrivelse av 12 juli d. a. angaaende salg av norsk klipfisksei i Havana er blit forelagt herværende eksperter, som har avgit de ttltgrammr Salisildmarkedet. nedenanførte uttalelser: Opslag 1. 7/10: Fiskeriagent Reusch, 1.» Jeg har talt med flere perso- Hamburg, telegraferer 6 oktober: Uketil I h d førsler saltsild tønder norsk, 680 ner som - ar forsøkt import avenne skotsk. Forretningen rolig, markedet fast. fiskeart. De trodde, at klipfisksei, grundet dens lavere pris, skulde kunne konkurrere med amerikansk klip Saltmakrelmarkedet i Amerika. fisk, men saavidt jeg kunde forstaa, har disse torsøk ikke git det ventede Paa telegrafisk henvendelse fra resultat. Klipfisksei synes ikke at Fiskeridirektøren til det norske gene- passe for det kubanske marked og det ralkonsulat i New York og det norske ser ut som om den ikke taaler varmen vkekonsulat i Boston angaaende op- saa godt som klipfisk tilberedt av gave over det iaar saltede kvantum torsk, og jeg tror at de firmaer, som amerikansk makrel samt over salgs- har gjort forsøk med klipfisksei herpriser av norsk høstmakrei, er der steds neppe vil kunne bevæges til at indløpet følgende telegrafiskesvar : importere mere av denne fiskeart. I Telegram fra generalkonsulatet.j forbindelse med ovenstaaende skal jeg New York, datert 25 september 1922: tillate mig at oplyse, at jeg kjender»de omtrentlige priser for norsk til, at der for nylig ankom hertil flere høstmakrei er følgende: For nr. 2 partier klipfisksei, og at alle disse fra 20 til 40 dollars, nr. 3 fra 20 til padier var i en saa daarlig tilstand 30 dollars, nr. 4 fra 12 til 20 dollars ved ankomsten hertil, at kjøperne og for nr. 5 fra 10 til 15 dollars pr. negiet at indløse dokumenterne.«2.»1 besvarelse av Deres ærede skrivelse om hvorvidt det er til skade for den norske klipfisktorsk's renome paa det herværende marked at der sidestillet med denne ogsaa sælges klipfisksei (»Bacalao Perro«), tillater jeg mig at meddele at det efter min mening og det kjendskap jeg har til det herværende markeds behov og den norske torsks oparbeidelserenome, utvilsomt er til kanske ubodelig skade at der sælges sei, medmindre denne uttrykkelig paa en eller nden maate er merket saaledes at det til enhver tid med tydelighet kan sees hvilket produkt det dreier sig om. Likeoverfor importørerne og grossisterne er saken muligens av underordnet betydning, idet disse som regel forstaar hvilken forskjei der er mel lem sei og torsk, ikke alene hvad smak og spiselighet angaar, men kanske mere hvad holdbarhet angaar, og der vil saaledes ikke være anledning til misforstaaelse eller transaktioner hvorved torskens renome kan skades. Helt anderledes stiller saken sig derimot for detaljisternes og konsumenternes vedkommende. Som det sikkert er legationen bekjendt, er ikke alene de herværende kolonialdetaljister for det væsentligste uvidende spaniere, hvis hæderlighet lar meget tilbake at ønske, men de er ogsaa kommet til K uba alene med det formaal for øie at tjene penger i en fart, og det er derfor meget rimelig at disse, saafremt de har kjøpt en kasse»bacalao perro«kommet fra N orge, vil gi det utseende av at det er egte»bacalao N oruego«det dreier sig om og sælge seien til -samme p ris som der kan opnaaes for torsk og istedenfor denne, og som bekjendt forevises i almindelighet for konsumenten ikke hvert kasselaag, hvorpaa varens betegnelse vanligvis er anført, og konsekvensen er uundgaaelig den, at konsumenten tror at ha erholdt egte»bacalao Noruego«. Om det kanske kan antages at smaksansen for det fiskekonsumerende publikum ikke er saa utpræget, saa tror jeg dog at enhver vil kunne kjende forskjei paa sei og torsk saa meget mere som den norske klipfisktorsk hovedsagelig spi ses av det bedre stillede folkeslag, h vis økonomiske evne ikke tvinger det til at substituere. Paa den anden side vil det sikkert osaa hænde. med ikke

5 11 oktober 1922 UKENTLIGE MEDDELELSER FOR NORSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN ; saa sjelden hyppighet at importørerne l\aed hensyn til sorterne falder den og 'grossisterne vil forsøke samme største del paa vobla ((leuciscus rufremgangsmaate likeoverfor detaljisten tilus) - en meget litet anset fisk - som denne anvender overfor konsu- nemlig pud samt s i l d menten, som allerede antydet pud. 'Det er derfor ingen tvil om, saadan Centrosojus' fiskerier har utbragt som salget av klipfisksei hittil har ca ' pud, nemlig 3000'00 pud foregaat paa det herværende marked ved det Kaspiske hav og 550' 0'00 pud med en efter min mening høist util i Rjasan-Ural-distriktet. strækkelig merkning har indvirket De autonome republikkers fiskerier skadelig paa torskens renome, og fort har git ca pud, nemlig i Kirsat paa samme maate kanske vilde giser-republikken 240' 000 pud, Kalføre til uoprehelig skade for den nor myk-distriktet 75000' pud, Aserbeidske klipfisktorsks fremtidige omsæt- sjan og Turkestan (Aralske ningsmuligheter paa K uba. nedslagsdistrikt) pud. Da det paa den anden side natur- Til sammenligning kan anføres at ligvis gjælder ogsaa at skaffe marke- fiskeutbytlet i 1920 ifølge officielle der for den norske sei, mener jeg paa opgaver var ca millioner pud ingen maate at s::tlget av denne vare -'- ca tons. bør opgives, men der maa absolut sørges for at der ikke er den aller E1ulighet tilstede for forveksling cler manipulering av nogen art, Labradors torskefangst mindre end Nyfundland. ogiet burde derfor paalægges hver i norsk eksportør gjennem de offentlige Torskefisket ved Labrador har i vrakere at merke seien paa en saadan den for løpne sæsong været mindre maate, at omhandlede muligheter ikke godt særlig paa grund av sformfuldt kan forekomme, hvorend fisken saa veir, og fangsterne for de større skonnerter, som deltok i et antal av 109, maahe befinde sig.«legationen Ender for sit vedkommende varierer fra 350 til 800 kvintaler pr. i det væsentlige at kunne slutte baat. Ifølge Trade Review anslaaes sig til ovenstaaende. totalfangsten at utgjøre til kvintaler mindre end ifjor, da eksporten fra Labrador var ialt Russiske fiskerier kvintaler. Fra den norske regjerings befuld- Tor s k e t ran. I uken som endte mægtigede repræsentant i Rusland 2) b :J septem er blev der fra N yfund- :ar ilutenrksdepartementet motfat føl- land eksportert til New York og Boben,-e k sknvelse angaaende de russi- ston ialt gall tit -t' k.. I ons ors re ran s e ds ener, datert Moskva den 26. Prisen holder sig omkring $ 115 pr' september 1922: ton.. Efter foreløbigopgaver har de Of- gaiiise-ite' -flske'rier ( Rusland ' (sttes; Volgo-Kaspiske monopoldistrikt.... Dagesian.... Persiske distrikt.. Kertsjenske distrikt lvlurman':') Hvitehavet - Petsj ora':') Obj-IrtysV')...,:,) Seneste opgave mangler. Nordsjømakrel ilandbragt i Sverige. Centrosojus' og de autonome repuø blikkers) i 1922 utbragt ca. 15 mil-... lioner pud = ' tons.»goteborgs Dagblad«meddeler, at Herav falder paa statsfiskerierne a.v de hittil hjemførte fangster nordca. 12 millioner pud, der fordeler sig sjømakrei er ønder losset i paa de forskjellige distrikter saale- Grebbe.stad, Edshultshall, des: l Gullholmen, l 185 i Mona- Pud: sund og 520 i Grundsund, tilsammen tønder Safens fiskeriforsøksstation i Bergen analyserer, undersøker og gir veiledning ved tilvirkning av fiskeriprodukter. Kystmakrelfisket Hvortil indbragt! Til I[ Her_av...!-_...!.I_u, ken 1 Ialt Trøndelagen.. 23/9 Søndmør... 30/9 Nordmør... 30/ 9 Nordfjord... 30/ 9 Sund og Austevoll...,...,...,.. 30/S Fana... 19/8 Tysnes... 10/S Fjelberg, Skaanevik og Herdla.. 16 fg Fjell... 26/8 Bergen... 7/ 10 Hisken... 12/S Espevær... 17/6 Sveio... 29/7 Haugesund /7 Skudenes 2 ) Stavanger... Egersund..... Kirkehavn..... Flekkefjord... Farsund... Kristiansand.. Lillesand... Aaensire... Arendal... Grimstad l ' Risør... Kragerø - Skaatøy ' B Langesund Nevlunghavn 24/ Fr.værn Vasser... 30/ K 't' 'f' f 240} fis lama J... l 7/ Horten... 20/ Onsøy... 8/ Hvaler... 23/ Fredrikstad.. 8/ Fredrikshald Tils Av fangsten er op- ' fisket med garn, med not. Fangstens anvendelse: Solgt fersk , iset , flekket , rund og pre erveret ),= Skudeneshavn

6 Brun blank Brun Haakjærr. tdr, I 1 <Xl c Z..., r-' (5 a= t:1 tj ti1 l tli l Cf) '-r:j O Z O Cf) u ::rj..., '-r:j > '-r:j en a..., z o o- O' (Il >-;... (O tv tv ToJdsteder Fetsild Vaarsild log skaaretl Storsild tdr, sild Dorgts utf0rs1 tiv fi$ktproduktr fra l januar Ul JO s.,ttmbtr 1922 og ukn som tndt 30 septmbtr. Brisling Nordsjttsild - Islandssild Klipfisk, norsk Klipfisk, islandsk etc. Fhmdftsk Rotskjær Sei Hyse I Anden rl!lind j tarfisk Rogn D,m, tran R,m. tran Blank Kristiania Kristiansand Egersund Stavanger Kopervik Haugesund Bergen Florø Aalesund Molde Kristiansund Trondhjem Bodø Svolvær ! S Narvik Tromsø Hammerfest Vardø.., Vadsø , Andre:!.) _200 _8 Ialt I uken l ' l w = l fisk, g Hærdet Hval- Sæl Bottle- Sildetran Sild, Makrei, MakreI. Laks, levende Anden Toldsteder hvalolje Sild, fersk Hummer saltet tran tran nosetran!'.okt saltet fersk fersk aal fersk fisk ks. stk. i fa,'tai fisk, Fiske saltet guano Sildemel Sælsklnd Hermetik i Kristiania Kristiansand Egersund l Stavanger Kopervik Haugesund Bergen Florø Aalesund , l Molde Kristiansund Trondhjem Bodø Svolvær Narvik Tromsø Hammerfest Vardø Vadsø Andre Ialt l uken ) Desuten 315 margarit (ialt )

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

for norsk tisk~rlb~drift

for norsk tisk~rlb~drift , Ukntlig,mddlsr fra fiskrjirktørn for norsk tiskrlbdrift 3 aargang Onsdag 8 oktober 922 Nr. 42 øvrige distrikter inden fylket var fra 3006000 kveite og 000 Uken 84 oktobet. fisket smaat. Det samlede parti

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

Onsdag~23 august 1922

Onsdag~23 august 1922 .. ang 3aall"gallg Ukntng mddlsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag3 august 9 Nr. 34 norslt fisk-rir. Uken 3-9 august. Fet s i l d f is k et har tat sig noget op i Nordland. Brønnøy blev

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

fra fjsk~rldlr~kt0r~n

fra fjsk~rldlr~kt0r~n Uken 723 september. Ukntng mddlsr for norsk fiskribdrift fra fjskrldlrkt0rn Chuu,llag 27 september 922 mot ifjor 7425, 37 885, S234. henholdsvis 240 564 J 4375, 56, 59084 og 920 8867, 266 99 4347, Foruten

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrin, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 9 november 924

Læs mere

fra fjslt~ri(ur~ktør~n

fra fjslt~ri(ur~ktør~n Ukntlig mdallsr for norsk fjskribdrift fra fjsltri(urktørn Onsdag Ei juli 92 Nr.. 2 norsk fjskrlr. Uken 26 juni-2 juli. B ank fis k e t fra Aalesund faldt bra i sidste uke. Der indkom til Aalesund og Borgund

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra tjsk~rjdir~kt0r~n

fra tjsk~rjdir~kt0r~n Ukntng mddlsr for norsk fiskribdrift fra tjskrjdirkt0rn 13 aargang Onsdag 4 oktober 1922 norsk fiskrir. Uken 24-30 september. Fet sil d fis k e t var meget smaaf i Nordland og Troms fylker; 'Def' imot

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

Bergen Onsdag 1 oktober Fisket. Oversigt - utarbeidet efter Uke n sep t e m b e f.

Bergen Onsdag 1 oktober Fisket. Oversigt - utarbeidet efter Uke n sep t e m b e f. QO 85 hl., hvorav saltet 45 595 hl. mot ifjor 25 377 hl, hvorav saltet 7 882 hl. Sør- Trøndelag er der litt notfiske enkelte steder, saaledes blev der i sid-ste uke sm 2 not-stæng i Hitra. Herav biev optat

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n -30 n Uk~ntlig~ m~c1c1~~ls~r for norsk Jjsk~rib~arift fra tisk~riair~kt0r~n 8 aargang nsdag 15 august 1917 Nr. 33 storsild. Der er saltet 700 tønder stæng. Sildens kvalitet var hovedhandelsvare, solgt

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridlrktørn 3 aargang Onsdag 5 november 922 Nr. 46 norsk fiskrir. Uken 5' november. Fet sild fis k et i Troms fylke blev mindre end ventet efter de gode utsigter

Læs mere

fra fiskeri cl i rek10ren

fra fiskeri cl i rek10ren U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeri cl i rek10ren 5 aargang nsdag 9 september 1914 Nr. 36 den senere tid været sterkt optat med et slag maaue flyttes over fra det Fiskeriraadet.

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

fra tisk~ridirtktør~n

fra tisk~ridirtktør~n UkntUg mddtllsr for norsk tlskribdrift fra tiskridirtktørn 13 aargang nsdag 21 juni 1922 norsk fiskrir. Uken 1117 juni. Desuten er der iset 56085 (ifjor kveite og 600018000 lange og 18800), bortført ferskt

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 6750 fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. post

Læs mere

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste Uk~ntng~ m~dcl~~ls~r for norsk ti$k~rib~drift fra fisk~rjdir~kt0r~n 8 aargafig nsdag 9 desember 97 Nr 5 nemsnit 34 maal. Sildens størrelse megen smaasild tilstede og i ldervar fra 530--570 stk. i maalet

Læs mere

Onsdag 22 november 1916 Nr.. 47

Onsdag 22 november 1916 Nr.. 47 Uk~ntng~ m~aa~~ls~r for norsk fjsk~rib~crift fra fjsk~ridir~kt0r~n 7 aargang Onsdag 22 november 96 Nr.. 47 nqrsk~ fjsk~rj~r. Uken 28 november. 8 ds. indkom 2 dampskibe til ri Finmarkskysten har gjennemgaastiansund

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

Pi k t Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Fetsildfisket. Fylke Ialt

Pi k t Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Fetsildfisket. Fylke Ialt ~~ Pi k t Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 7 a.c 'lrg.

Læs mere

fra tjsk~ridjr~kt0r~n

fra tjsk~ridjr~kt0r~n Ukntig mddsr for norsk fiskribdrft fra tjskridjrkt0rn 3 aargang Onsdag februar 922 nqrsk fiskrir. Uken 2228 januar. Sto r s i d fis k e t fadt i sid ste uke meget ujevnt og var smaat i hee første havde

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n n UkntUg mddllsr for norsk fiskrjbdrjft fra fiskridirktørn 111 aargang Onsdag 4 august 1920 Nr. 12-27. Tilstede 11 notbruk. Aa- fisket. sidste uke indkom kun 40 11orsl( fisl(rir. fjord opfiskedes 270 maal,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n 10 aarrgal'ilg n UkntUg mddlsr for norsk tiskribdrift fra tiskridirktørn nsdag 1 oktober 1919 Nr 39 og 40»Fiskets Gang«kom ikke ut forrige uke paa grund av bokbinderstreik. nqrslt fjsl(rir. Uken 2127 september.

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n 10 aargeng Ukntlig mddlsr for norsk fiskribtdrift fra tiskriairktørn Onsdag 29 oktober 1919 Nr. 44 For SørTrøndelag er silden av Vei r e t. Geofysiske nstitut beretter: nor$k fisltrir. større merker, fra

Læs mere

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare,

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 30 oktober 1912 Nr. 44 Norske fiskerier. Uken 20-26 oktober. eler endnu sterk østenvind. Først 1ør- fisket i distriktet

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 20 ktber 1915 Fiskeriraadet. k!:'ner, vi erkjendte nødvendigheten av at avlyse det stre møte av fiskeri Fredrag av Fiskeridirektøren

Læs mere

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk 7 aargang Ukntlig mddlsr fr nrsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 9 jli 96 Nr. 9 pere sm hadde været paa Færøbankerne hadde henhldsvis 6 0 g 0 0 fisk. Mtrbaaterne hadde gsaa gjennemgaaende bra FETSLDFSKET

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

Onsdag 18 august Nr. 33

Onsdag 18 august Nr. 33 ang Ukentlige_meddelelser for norsk fiskeribed-rift, i _f:ra tlskeridirektoren Onsdag 18 august 1915. Nr. 33 maal mot 1820 i 1914, 13 368 i 1913, hvorav 10 200 kg. torsk, 7000 'brosme, Norske' fiskerier'-.

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Bankfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Bankfisket. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren 5 aargang nsdag 2 oktober 94 Nr. 42 Norske fiskerier & Uken 7 oktober. posenotsild 58 kr. et. Fredag en Aalesundsdamper 3500 kveite

Læs mere

m~dd~i~ls~r 'for norsk fjsk~rl,b~drift fr-a fisi(~riair~kt0r~,n

m~dd~i~ls~r 'for norsk fjsk~rl,b~drift fr-a fisi(~riair~kt0r~,n Ukntlig mddilsr 'for norsk fjskrl,bdrift fra fisi(riairkt0r,n 11 aargang Onsdag,22 sepj,ember 1920 nrsl( fjsl(rir.,870c38 0865819:139 525 og i., ' tdgrammtr. >' Uken 1218 september. 1918273 544970111117150

Læs mere

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100,

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 5 mars 1913 Nr. 10 Norske fiskerier. Uken februar-1 mars. Røvær er fisket godt. nsdag hadde land-salten er der en kvantumsfor-

Læs mere

fra tisk~ridjr~kt0r~n

fra tisk~ridjr~kt0r~n Ukntng mddlsr fr nrsk fiskrjbdrlft fra tiskridjrkt0rn Onsdag 30 nvember 1921 Uken 20--26 nvember.. l"' et s i l d fis k et faldt bra i Finmark g Trms fylker, men søndenfr var der intet væsentlig fiske.

Læs mere

fra fjsl(~rjdir~kt0r~n

fra fjsl(~rjdir~kt0r~n ln\tttug mddllsr for norsk fjskribdrift fra fjsl(rjdirkt0rn Onsdag 20 oktober 1920 Nr. 42 il r s t ti s ii r i r. Uken 1016 oktober. Fet s i l d fi s k e t var ikke nævneværdig i sidste uke. l Troms og

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 31 desember 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 31 desember 1924 fiskeutbytte fskets Gang Efterretnngsblad for norsk fskerbedrft, utgt av fskerdrektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fsker drektørens kontor. Bergen Onsdag 3 desember 924

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskrlbdrift fra fiskridirktørn.. Onsdag 7 mars 923 Nr 0 hl, til hermetik 2500 hl. og til hjemmeforbruk 64 000 hl. Desuten er der norsk fiskrir Uken 23 februar3 mars.

Læs mere