DO.IT FREMTIDEN. Er usikker! Med Axapta har vi simpelthen fundet en smartere måde at håndtere en lang række interne processer på.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DO.IT FREMTIDEN. Er usikker! Med Axapta har vi simpelthen fundet en smartere måde at håndtere en lang række interne processer på."

Transkript

1 DO.IT Nyhedsmagasin fra Munk IT. Nummer 16. Maj 2005 FREMTIDEN Er usikker! Med Axapta har vi simpelthen fundet en smartere måde at håndtere en lang række interne processer på. Per Groth, konsulent Munk IT +JORDEN RUNDT MED AXAPTA - FJERNSUPPORT TIL AKUTTE IT-PROBLEMER - NY NAVISION INTERGRATION - BILLIG E-HANDELSLØSNING MED TRADEPOINT - ANTENNERNE STILLET IND PÅ C5 OG MEGET MERE

2 Leder It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using Content here, content here, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for lorem ipsum will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like). Bjarne Søballe DO.IT er Munk IT s kundemagsin der udkommer 6 gange årligt. Materiale må kun gengives efter aftale med Munk IT. Ansvarshavende redaktør Henrik Munck Carlsen Annoncechef Henrik Munck LAYOUT Søren Bilde Munk IT Hovedvejen Glostrup Telefon

3 DO.IT Indhold Overskrift Axapta giver Gerhardt International frihed til udvikling. Indledning. Lorem ipsum sit dolor met. Lorem ipsum sit dolor met. Lorem ipsum sit dolor met 4 Forbedret kundeservice Kontorautomatisering med Microsoft produkter. 4 Axapta verden rundt Fra spredte nøgletal til samlet overblik 4 Axapta verden rundt Indledning. Lorem ipsum sit dolor met. Lorem ipsum sit dolor met. Lorem ipsum sit dolor met 4 Axapta verden rundt Indledning. Lorem ipsum sit dolor met. Lorem ipsum sit dolor met. Lorem ipsum sit dolor met 4 Axapta verden rundt Indledning. Lorem ipsum sit dolor met. Lorem ipsum sit dolor met. Lorem ipsum sit dolor met

4 Salgskonsulent? Ja! ikke alle vores Salgskonsulenter er mænd. Mette Barsøe Larsen, sælger C5 og hun er en af vores mest efterspugte I Munk It er den enkelte medarbejder med til at skabe sin egen arbejdsplads. Medarbejderne er den afgørende faktor for opnåelse af god kvalitet. Derfor gør vi meget ud af vores rekruttering i forbindelse med ansættelse af vores sælgere. Rekrutteringsproceduren sikrer, at de basale personlige og faglige egenskaber er til stede for at kunne skabe en af danmarks førende ERP-huse. 4

5 Great Greenland C5, Danmarks mest solgte økonomisystem, gavner også på Grønland Af Navn Navnesen Hans Enå - salgsdirektør I Great Greenland It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using Content here, content here, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for lorem ipsum will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like). Long established fact Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled. it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Long established fact Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin professor at Hampden- Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical literature, discovered the undoubtable source. Lorem Ipsum comes from sections and of de Finibus Bonorum et Malorum (The Extremes of Good and Evil) by Cicero, written in 45 BC. This book is a treatise on the theory of ethics, very popu- Great Greenland styrer nu også deres lager via C5 s lagermodul. Effektiviteten er steget med 23% på det første år og det kan nu ses på bundlinien, til stor tilfredshed for investorene. 5

6 Nye medarbejdere Glostrup Søren François Laugèe Bilde er ansat som marketingsassistent/mediegrafiker. Søren har tidligere arbejdet for nnit og Mærsk Data. Jane Thejlman Jensen er ansat som Salgskoordinator. Jane har tidligere arbejdet for Microsoft Business Support og Tectura. Benny Roland Petersen er ansat som IT-konsulent. Benny kommer fra en stilling som... Torben Fahrenholz er ansat som Key Account Manager i salgsafdelingen, med ansvar for Axapta-forretningen på Fyn. Torben kommer fra en lignende stilling hos IBS Danmark A/S. Marianne Kromann er ansat som piccoline. Marianne har tidligere arbejdet for Nakskov Kommune som kontorassistent. Jens Ole Nielsen er ansat som systemkonsulent i infrastrukturafd. I Glostrup. Jens Ole`s kompetencer er inden for Microsoft, Symantec og Citrix produkter. Jens Ole har tidligere arbejdet for Tectura. Matthijn Buur er ansat som Key Account Manager. Matthijn har senest arbejdet hos ITZ og har før det været ansat som sælger i Tectura. Kristian Jørgensen er ansat som systemkonsulent i infrastrukturafd. I Glostrup. Kristian s kompetencer er inden for Microsoft og Symantec produkter. Kristian har tidligere arbejdet for Tectura. Jens Danielsen er ansat som systemkonsulent i infrastrukturafd. I Glostrup. Jens s kompetencer er inden for Microsoft og Symantec produkter. Jens har tidligere arbejdet for Tectura. Steen Trier Nielsen er ansat som Systemchef i infrastrukturafd. I Glostrup. Steen vil også have ansvaret for indkøb af Hardware og Software, samt presale opgaver inden for Infrastruktur. Steen har tidligere arbejdet for Tectura. Jørgen Vestergaard er ansat som IT-konsulent. Jørgen har tidligere arbejdet for Tectura. Michael Naqvi er ansat som IT-konsulent Michael har tidligere arbejdet for visma. Michael Benjovitz er ansat som IT-konsulent. Michael har tidligere arbejdet for Strax. Morten Vinter Pedersen er ansat som Projektleder. Morten har tidligere arbejdet for Tectura. Peter Grove er ansat som IT-konsulent. Peter har tidligere arbejdet for...

7 Nye medarbejdere Odense Allan Ronn Nielsen er ansat som udvikler og vil være placeret i Munk IT s afdeling i Odense. Jesper Alstrup er ansat som Systemkonsulent. Jesper har tidligere arbejdet for... Laurids Petersen er ansat som chef for Infrastruktur-afdelingen. Laurids kommer fra en stilling som IT-chef hos Rynkeby Foods A/S. Poul Lindholm Christiansen er ansat som Teamleder. Poul har tidligere arbejdet for... Niels Erik Drøhse er ansat som Økonomidirektør Niels har tidligere arbejdet for... Anders Rølling er ansat som Key Account Manager. Kenneth har tidligere arbejdet for... Århus Bjarne Andreasen er ansat som IT-konsulent. Bjarne har tidligere arbejdet for... Henrik Walther Madsen er ansat som Account Manager. Henrik kommer fra lignede stillinger ved Aston/ Tecture og WM-data, Henrik har stor erfaring med løsningssalg af Navision. Tine W. Nielsen er som salgskoordinator i Hostingcentret. Tine kommer fra en stilling som projektleder fra Outbox Aps. Jesper Mo Hansen er ansat som Account IT-konsulent. Jesper har tidligere arbejdet for... Morten Lindhardt er ansat som IT-konsulent. Morten har tidligere arbejdet for... Ole Kirk Kristiansen er ansat som IT-konsulent. Ole har tidligere arbejdet for... Torben Boje-Nielsen er ansat som IT-konsulent. Torben har tidligere arbejdet for... Kolding Per Nybroe Møller er ansat som IT-konsulent. Per har tidligere arbejdet for... Jeppe Due er ansat som IT-konsulent. Jeppe har tidligere arbejdet for... Peter Knudsen Berg er ansat som IT-Konsulent. Morten har tidligere arbejdet for... 7

8 Forbedret kundeservice Kontorautomatisering med Microsoft produkter. Af Gitte Bendorff Thomasen A-V-N Maskin A/S har optimeret salgsprocessen ved hjælp af en elektronisk besøgsrapport og der-igennem forbedret servicen over for kunderne. Ansvar, Viden og Nytænkning er sjæ-len i A-V-N Maskin. Med fokus på disse begreber forhandler, installerer og servicerer virksomhedens medarbej-dere højteknologiske CNC-værktøjs-maskiner og industrielle lasere til pro-duktionsvirksomheder og værktøjs-magere i Danmark. A-V-N Maskin s 39 medarbejdere stræber konstant efter at tænke i nye baner for at levere de bedst mulige løsninger til kunderne. Det afspejler sig også i virksomhedens interne pro-cesser. Hvem har bolden? Jørgen Wassmann, IT-administrator hos A-V- N Maskin, fortæller: - Kort sagt, skulle vi have en besøgsrapport, der sætter vores sælgere i stand til hurtigt og ubesværet at videregive de opgaver og forespørgsler, som vi modtager fra vores kunder. Målet var at få styr på hvem hos A-V-N Maskin, der har bolden, når en sælger har vide-regivet information og opgaver hjemme i virksomheden. Det var baggrunden for, at A-V-N Maskin i dialog med Munk IT udarbej-dede en behovsanalyse som grundlag for den nye besøgsrapport. Det var væsentligt, at besøgsrappor-ten tog højde for, at alle medarbejdere i A-V-N Maskin kunne have adgang til den samme viden, så de var i stand til at give klar besked, når kunder ringede for at høre om status. Besøgsrapporten er omdrejnings-punktet i salgsprocessen Idéen i den nye elektroniske besøgs-rapport er, at sælgeren under eller efter et kundebesøg udfylder en be-søgsrapport og definerer de opgaver, som er afledt af kundemødet. Rappor-ten kan udfyldes, selvom man arbejder offline. Rapporten gemmes i en mappe, som deles af alle kolleger i Outlook, og rapporten sendes til en nøgleperson i A-V-N Maskin, der uddelegerer opga-verne internt. Fra dette tidspunkt i processen etableres automatisk histo-rik/log i Outlook. I takt med at opgaver igangsættes og løses, kan opgavelø-serne afgive en status i besøgsrappor-ten. Når opgaverne er løst, registreres det i besøgsrapporten, ligesom doku-menter, der produceres undervejs i processen, automatisk gemmes i de relevante kundemapper i A-V- N Maskin s centrale dokumentbibliotek. Vidensdeling giver os mere tid til kundeopgaver A-V-N Maskin s salgsproces involverer hyppigt flere afdelinger, og det stiller store krav til den interne koordinering af information, når en kunde eller et kundeemne beder om et tilbud eller afgiver en ordre. - Vores interne koordinering og over-blik er styrket væsentligt med besøgs-rapporten, fordi vi nu kan dele den samlede viden om kunder og opgaver. Den sparer os for meget af den interne kommunikation, som vi tidligere gen-nemførte via mails og telefonopring-ninger, og vi er ikke længere så af-hængige af, at en enkelt kollega sidder inde med en bestemt viden. Nu kan vi alle bare slå op i rapporten og se sta-tus for en kundesag, oplyser Jørgen Wassmann. Vi kan øge fokus på aktiviteter, der skaber værdi -Vi kommer hurtigt videre i stedet for at hænge fast i arbejdet med at koor-dinere og fx finde den kollega, der senest har arbejdet på sagen for at få en status. På den måde kan vi koncen-trere os om det arbejde, der skaber værdi for både os og virksomhedens kunder. Det er meget tilfredsstillende, siger Jørgen Wassmann. Ingen investering i ny teknologi A-V-N Maskin havde i forvejen Micro-soft Exchange-miljøet, hvilket betød, at de ikke skulle investere i ny tekno-logi. At de også i forvejen kendte til brugen af Outlook betød, A-V-N Maskin A/S A-V-N Maskin A/S og afdelingen Nova Laser forhandler, installerer og servicerer CNC-værktøjsmaskiner og industrielle lasere. Virksomheden installerer årligt op til 125 maskiner hos danske værktøjsmagere og produktions-virksomheder. En maskinleverance omfatter typisk også programmeringskursus. Det bidrager til en mere effektiv udnyttelse af maskinerne, og det letter kundernes programmeringsarbejde.

9 Axapta giver Gerhardt International frihed til udvikling Med Axapta har vi simpelthen fundet en smartere måde at håndtere en lang række interne processer på. Af Louise Plaun Med Axapta har vi simpelthen fundet en smartere måde at håndtere en lang række interne processer på. Kundernes og industriens krav var stigende og det stod klart at hvis vi ville være med, blev vi nødt til at se på hvor vi kunne blive bedre. Interne processer var det oplagte sted at starte. Torben Søemod er IT-chef hos Gerhardt International og har været primus motor bag valget og implementeringen af Axapta i hele koncernen. Hos Gerhardt International har vi et motto: Man kommer ikke først, ved at følge efter andre. Det motto efterlever vi, ved at gå forrest i udviklingen af både produkter og services. Men for at kunne gøre det, skal vi have et stærkt system, som tillader os at handle hurtigt og konsekvent. Med Axapta har vi den frihed. Vi kan bruge relevante produkter og applikationer i relevante situationer. Med den samme effektivitet i og på tværs af landene. Skræddersyet på minutter Tidligere skulle en ordre gennem tre personer som udskrev mere end 20 stykker papir inden ordren kunne gå i produktion. Det tog timer. Nu kan én person klare opgaven og papirmængden er halveret. Helt konkret betyder det, at vi kun bruger minutter og kan levere hurtigere. Det er vigtigt, når man har som mål at holde positionen som den næststørste leverandør på verdensmarkedet. Torben Søemod forklarer: En af de Axapta applikationer, som vi har stor glæde af i det daglige er Productbuilder. Stort set alle de etiketter og labels, som vi laver stanseforme til, er forskellige. Der kan være op til 50 forskellige parametre, som skal justeres for hver label. Med Productbuilder kan vi skræddersy en løsning baseret på allerede definerede standarder. Det sparer os for rigtig meget tid og manuelt arbejde. En anden fordel ved Axapta er, at det er utroligt nemt at arbejde med og lave ændringer i. Hvis vi f.eks. vil ændre en prisberegning eller oprette et nyt produkt, kan vi selv sørge for at det sker. Vi behøver ikke hjælp fra eksterne konsulenter til det. Fra Australien til Odense Der krævede ikke mange overvejelser for Torben Søemod at beslutte at Axapta løsningen skulle hostes. Vi har datterselskaber mange steder i verden, fra USA til Australien. Derfor ville vi være nødt til at have vores egen IT afdeling bemandet 24 timer i døgnet, for at kunne supportere selskaberne. Det virkede ikke som en fornuftig beslutning. Efter at have set på mulighederne for hosting, både i Danmark og i udlandet faldt valget på Munk IT, som har HostingCenter i den tidligere nationalbank i Odense. Vi var åbne for, om nødvendigt, at hoste systemet i udlandet. Men dels kan Munk IT hoste hele systemet væsentligt billigere end andre udbydere, som vi talte med. Dels er deres performance væsentlig bedre end, hvad jeg har set andre tilbyde. På den måde, var det et let valg. Nu er vi dejligt fri for at tænke på back-up og bekymre os om, hvor vidt serverne kører optimalt. Selv vores kontor i Australien er meget tilfredse med at have alting hostet i Odense. Det fungerer bare og vi har fået mere tid og flere ressourcer til at optimere forretningen på andre områder Siger Torben Søemod, og slutter af med at konkludere: Sikkerhed og oppetider er ikke længere noget vi beskæftiger os med det er blevet noget, vi roligt kan tage for givet. Gerhardt International - Case, Munk IT. Gerhardt International har i mere end 50 år fremstillet stansemaskiner til trykindustrien. Med 8 datterselskaber og kunder over hele verden, var der behov for ét verdensomspændende system til at strukturere alle processer fra ordre til produktion. Valget faldt på Axapta, som dels har mindsket omkostningerne til administration med min. 20%, dels har forkortet tiden fra ordre til produktion fra timer til minutter. Løsningen er implementeret af Munk IT som også hoster det internationale system.

10

11 Fra spredte nøgletal til samlet overblik Munk IT udvikler Balanced Scorecard model til NRGi. Af Louise Plaun I <efteråret 2004> havde NRGi behov for en it-partner, der kunne udvikle en model til at samle mange enkeltstående nøgletal i ét, let overskueligt billede. Valget faldt på Munk IT, som udover at have stor praktisk erfaring med nøgletal, kunne fungere som sparringspartner og rådgiver, i forhold til den endelige løsning. Omsæt strategien til handling NRGi blev etableret i 2000 som en fusion mellem ét energiselskab og flere kommunale elforsyninger i østjylland. Fusionen skete med baggrund i et ønske om at stå stærkt i den skærpede konkurrence på de frie elmarked, hvor antallet af danske elselskaber forventes at falde markant. NRGi s aktiviteter er mangfoldige: Energiforsyning til Århus, Djursland, Mols og Samsø, rådgivning og levering af varme samt salg af varmepumper. Den skiftende markedssituation medførte et ønske om at styrke den strategiske styring af NRGi og give ledelsen adgang til forretningskritiske informationer og nøgletal her og nu. Målet var at blive i stand til at reagere hurtigt og kontant på forandringer. At blive mere konkurrencedygtige og mindre sårbare. Det førte til en beslutning om at anskaffe et analyse- og rapporteringsværktøj: Targit Analysis. Systematisk business intelligence Kort sagt, er Balanced Scorecard et systematisk værktøj til at måle, følge op og tilpasse forhold,i forhold til virksomhedens målsætning. De traditionelle målinger på økonomi og produktivitet suppleres med målinger på kunder og medarbejdere. Inden for hver af de fire perspektiver (økonomi, proces, kunder og medarbejdere), findes så en række nøgletal. I NRGi s tilfælde var behovet efter implementeringen af Targit, en model der kunne samle alle disse målepunkter og deres nøgletal i ét lettilgængeligt og brugervenligt format. Erfaring og indsigt gjorde forskellen Efter bare to møder mellem NRGi og Munk IT, var den første model klar til præsentation. Jacob Lauersen, Controller hos NRGi forklarer Samarbejdet med Munk IT forløb rigtig godt. Ret hurtigt forstod de vores ønsker og krav. De har helt klart en forståelse for, hvordan man driver en virksomhed og de har erfaring med fra andre, lignende nøgletal projekter. Derfor er de også mere end bare en leverandør. De er sparringspartnere, der har rådgivet os omkring modellen og dens udformning. En fremtidssikret løsning Den model, som Munk IT præsenterede for NRGi efter bare to møder, er stort set den model, der er implementeret i dag. Når mål og nøgletal er defineret fra NRGi s side, så klarer modellen resten og viser resultaterne i et enkelt og lettilgængeligt format. I takt med at markedet udvikler sig og NRGi får nye mål, er det let at ændre på nøgletallene i modellen, så den hele tiden er opdateret. Det arbejde kan endda klares af NRGi s egne it-medarbejdere, som har fået en grundig introduktion fra Munk IT. Man kan godt sige, at Munk IT på det område har leveret hjælp til selvhjælp. Som Jacob Lauersen fra NRGi udtrykker det Munk IT leverede ikke bare det, vi bad om. De rådgav os om, hvad vi havde behov for og hjalp os i gang, så vi selv kan administrere modellen i fremtiden. Overskrift <faktaboks med Targit info>:leveres af Claus Larsson, Munk IT. 11

12 Branding af Navision Hotline Få hurtigt svar med en hotline-aftale Af Navn Navnesen Munk IT s Navision Hotline hjælper dig hurtigt videre og giver svar på alle de problemer og udfordringer, du har i forbindelse med den daglige drift og almindelige brug af Navision. På den måde optimerer du udnyttelsen af virksomhedens Navision installationen. Fast bemanding, der kender din installation Hotline-funktionen er fast bemandet med en af de mest erfarne Navision-konsulenter i Danmark. Du kommer så godt som altid til at tale med netop ham, og dermed har du sikkerhed for, at konsulenten kender netop din installation. Hvad dækker hotline-aftalen Du kan vælge mellem to typer aftaler afhængigt af virksomhedens behov og kompetenceniveau inden for Navision-programmer. Basisaftale Basis passer til virksomheder med standardinstallationer eller install ationer med et begrænset antal tilretninger, og som udelukkende har brug for hjælp til at omsætte de forretningsmæssige behov til hand - linger i deres Navision-system. Udvidet aftale Den udvidede aftale er en Basisaf tale med tillæg af support af alle til retninger. Endvidere ydes der et udvidet udbud af afhjælpningsmu ligheder til de problemstillinger, som den enkelte bruger måtte opleve i sit daglige arbejde. Ønsker du at tegne en hotline-aftale? Er din virksomhed allerede kunde hos Munk IT, kan du henvende dig til din primære kontaktperson hos os, så vi kan sikre, at du får den aftale, der passer til netop din virksomheds behov. Andre virksomheder, der bruger Navision, kan sende en til eller ringe til os på tlf Husk at angive serienummer og licensnavn på din Navision-installation, når du kontakter Munk IT. XAL er fortsat en af Munk IT s kæledægger derfor kan du roligt vente med at konvertere Af Navn Navnesen XAL er et pålideligt og gennemprøvet ERP-system XAL har efterhånden en del år på bagen, og derfor er det et gennemprøvet og pålideligt værktøj til virksomhedsstyring. Systemet har stadig sin berettigelse, når det sammenlignes med sine små og store søskende i ERP-familien: nemlig C5, Navision og Axapta; det er også grunden til, at vi i Munk IT fortsat betragter XAL som et kært medlem af ERP-familien fra Microsoft Business Solutions. Vi fortsætter udviklingen af vores XAL-kompetence Vi fortsætter naturligvis vores rådgivning og support længe efter Derfor fortsætter vi med at udvikle den faglige kompetence hos vores XAL-konsulenter, så Munk IT også i fremtiden er i stand til professionelt at rådgive din virksomhed om den optimale udnyttelse af XAL. Fortsat support og service packs frem til 2009 fra Microsoft Der vil fortsat være support fra Microsoft Business Solutions og frem til 2009 vil der blive frigivet en række service packs. Derfor anbefaler Munk IT, at din virksomhed roligt kan vente nogle år endnu med at konvertere til et nyt system, hvis den eksisterende XAL-installation opfylder virksomhedens styringsbehov. Konvertere nu eller konvertere senere? Få et godt råd Er du alligevel i tvivl om, hvad der vil være mest udbytterigt, hjælper vi dig gerne med at klarlægge, hvilke muligheder du har mht. tilbagekøb og evt. senere konvertering til fx Navision eller Axapta. Ring til os og aftal et uforpligtende møde, så du er klædt på til at træffe den beslutning, der bedst passer til netop din virksomhed i det lange løb. Er du allerede kunde hos Munk IT, kan du henvende dig til din primære kontaltperson. Er du endnu ikke kunde hos Munk IT, så ring på tlf og spørg efter Mette Barsøe Larsen, der gerne tager et uforpligtende møde med dig. På vores hjemmeside kan du få mere information om Munk IT s XALkompetencer og om tilbagekøbsreglerne for XAL. Kontaktperson: Mette Barsøe Larsen,

13 Navision 3.70 Business Intelligence til husbehov - 22 gratis rapporter inden for Finans, Salg og Lager Af Gitte Bendorff Thomasen Microsoft Reporting Services er en ny webbaseret rapportgenerator, der håndterer definition, administration og distribution af rapporter i virksomheden. På den måde kan medarbejdere på alle niveauer i organisationen få adgang til forretningskritisk information. Rapporterne er særligt relevante for økonomiafdelingen, da de viser en del information, der ikke kan udskrives som standard fra Navision. Lavere omkostninger og mindre tidsforbrug på databehandling Det er ofte dyrt og besværligt at få udviklere til at designe og udvikle rapporter på baggrund af virksomhedens systemer, specielt når det er nødvendigt at lave mange forskellige rapporter for at opfylde behovet. Microsoft Reporting Services nedsætter tidsforbruget på behandling af data og udarbejdelse af rapporter. Softwaren dækker de fleste og mest almindelige behov, som en virksomhed har til rapporter. Blandt andet har du med Reporting Services en platform til at bygge rapporter, som trækker informationer på tværs af flere kontoplaner og økonomisystemer. Derfor er Microsoft Reporting Services en attraktiv løsning, hvis man ikke har tid eller råd til at bygge sit eget rapporterings-system helt fra bunden, og man gerne vil i gang med Business Intelligence uden at investere det store. Brugere kan trække rapporter uden involvering fra IT-afdelingen Indholdet i rappporterne tilgodeser virkeligheden frem for teknologien. Flere af virksomhedens medarbejdere kan selv trække information, og de kan gøre det, når behovet er der uden at skulle involvere ITafdelingen. Rapporterne kan blive trukket på bestemte tidspunkter og fx fremsendes med faste intervaller via , eller man kan vælge blot at modtage , når der er kritiske ændringer i datagrundlaget. Fleksible visninger Mange rapporteringsværktøjer er enten designet til print eller til internettet. Microsoft Reporting Services viser rapporterne i flere velkendte formater: En fremtidssikret løsning Webside med interaktive funktioner, i printervenlig papirversion PDF XML Office Web og naturligvis Excel Til Reporting Services medfølger en webportal, hvor der kan oprettes mapper til forskellige typer rapporter. Softwaren kan desuden integreres med Microsoft Sharepoint Portal. Rapporterne er gratis, hvis virksomheden har Navision 3.70 og MS SQL Server 2000 Produktet er en del af MS SQL Server Derfor vil rapporteringsværktøjet være gratis eller meget billigt: det kræver kun en MS SQL Server 2000 licens. Har du - udover MS SQL Server 2000 også Navision 3.70, har Microsoft udviklet eksempler på 22 standardrapporter, som kvit og frit kan anskaffes. Kontaktperson: Vil du vide mere Læs mere om, hvad du får med de 22 standardrapport-eksempler på Her kan du også downloade rapporterne. Vær opmærksom på, at du kun kan downloade, hvis du opretter eller allerede har en Microsoft Passport-profil. 13

14 Infostore er blevet til LS Retail Infostore skiftede navn til LS Retail i maj Af Gitte Bendorff Thomasen Infostore skiftede navn til LS Retail i maj Fusionen mellem de to islandske softwarehuse Landsteinar og Strengur (deraf navnet LS) har ført til en ny og forbedret generation af globale it-løsninger til detailkæder. Munk IT lancerer nu en ny generation af Landsteinar Strengur s globale detailkædeløsninger - LS Retail en løsning, der er fuldt integreret i Navision 4.0 fra Microsoft Business Solutions. Den nye løsning indeholder styrket funktionalitet på flere områder. Back Office-funktionerne er kombineret med det bedste fra både Landsteinar Retail 3.75 og Strengur Infostore Her ser du nogle af de væsentligste forbedringer: Variantstyring med op til 6 varianter. Nu kan kæden styre på andre varianter end fx farve og størrelse. Tilfø9j fx model, dessinnr., benlængde og armlængde og opnå...? Mere fleksibel tilbudsstyring med avancerede sporingsmuligheder. Sporing kan foretages i hele processen fra tilbudet er udarbejdet til evt. reklamation opstår på et langt senere tidspunkt. Et allerede udarbejdet tilbud kan genbruges som ordre, faktura etc. Oplysninger om kunde, produkter, priser, ekspedient etc. er tilgængelige i hele processen, når først tilbudet er udarbejdet. En ny metode til definering af produktkartoteket og datadistribution til butikkerne. Du kan nu oprette varer og opdatere butikkernes lagre i realtid. Muligheden for der gør tallene mere pålidelige Udbygget salgshistorik og hierarkisk opbygning af butikker. Den større mængde af salgsdata giver mere nuancerede statistikker. Intercompany-funktionen giver adgang til oplysninger om andre butikkers varelagre og salgshistorik. Det skaber mulighed for at sammenligne kædebutikkernes resultater og fremme best practice i kæden. En ny POS applikation, som kombinerer funktionalitet fra InfoPOS og PlusPOS (Landsteinar Retail). Dynamisk layout med brugervenligt skærmbillede set-up af touchknapper. Nu kan kædens superbrugere selv designe layoutet uden hjælp fra IT-specialister Strømlinet datastruktur med bedre skaleringsmuligheder. LS Retail kan anvendes af alle kædetyper med butikker. Bedre support for individuel slutbruger set-up. Superbrugeren kan tilpasse den enkelte brugers skærmbillede, så brugeren med sit eget login får netop de oplysninger, der er relevante inden for fx salg, økonomi, lager etc. Integration til salgsordrestyring i realtid gennem POS-kassen. Når der oprettes en salgsordre, er den tilgængelig for brugerne med det samme. Intercompany-funktionen skaber transparens mellem regnskaber og giver mulighed for avanceret lagerstyring til styring af varestrømme mellem butikker og lagre. Det betyder, at den enkelte butik kan få adgang til oplysninger om andre butikkers lagre. Funktionen kan udvides til også at omfatte oplysninger om fx tilbud, ordrer og salgsresultater. Integreret kommunikationsmodul - LS Retail Data Director. Der kan foretages individuel dataopdatering mellem hovedkontor og den enkelte butik i kæden, såfremt kæden vælger ikke at køre online (realtid). Munk IT servicerer mere end 2100 butikker i x lande Som erfaren Infostore-partner rådgiver Munk IT både små og store detailkæder i ind- og udland om IT-løsninger, der optimerer processer og informationsflows og derigennem hjælper butikskæderne til at forbedre bundlinien. Blandt vores kunder er: Punkt1 Imerco Bestseller - Vero Moda - Jack & Jones - Vila Kvik Køkkener Photocare Maibom Sko Brdr. Tygesen Zap-in Kontorsupermarked Group88 - Gucci - Burberry - Mulberry LisG Vidste du, at også små kæder kan anvende LS Retail...? Også kæder med 5-10 butikker kan drage nytte af LS Retail, der skaber grundlaget for effektivitetsforbedringer og større overblik for både ledere og medarbejdere i butikkerne.

15 1/1 sides annonce til kant (husk 3 mm til beskæring) 210mm x 297mm

16 Elektroniske formularer optimerer administrative rutiner Den administrative byrde i en virksomhed er ofte en tidsrøver Af Gitte Bendorff Thomasen Den administrative byrde i en virksomhed er ofte en tidsrøver, der begrænser medarbejdernes mulighed for at tilføre værdi til virksomhedens kerneprocesser inden for fx administration, salg og produktion.virksomheder kan automatisere en lang række administrative processer ved brug af elektroniske formularer. Styrket samarbejde og vidensdeling sparer tid En administrativ proces involverer ofte personer fra flere afdelinger i en virksomhed. Derfor kan virksomheden med fordel anvende elektroniske formularer, der gør det muligt automatisk at indsamle og dele oplysninger på tværs af virksomhedens afdelinger og forretningsprocesser. Automatisering af manuelle rutiner øger effektiviteten Medarbejdernes effektivitet øges ofte i takt med automatiseringen af rutinerne. Dermed frigøres deres ressourcer til fremadrettede opgaver, der skaber større værdi for virksomheden. En væsentlig sidegevinst er ofte bedre trivsel for medarbejderne, der nu kan fokusere på opgaver, som udvikler deres faglige kompetencer. Dag Cummings, der er Business Manager i Munk IT s afdeling for integrering af processer og systemer, rådgiver dagligt virksomheder om optimering af processer og integration af IT-systemer. Han fortæller: Den automatiske indsamling og deling af information styrker den tværgående koordinering og vidensdeling i virksomheden. Samtidig minimeres tidsforbruget for de involverede medarbejdere. Sådan får virksomhedens medarbejdere en mere effektiv hverdag, og den administrative byrde minimeres i kraft af de automatiserede processer. Eliminér tidsrøverne Dag Cummings fortsætter: Vi hjælper med at finde og eliminere tidsrøverne i både større og mindre virksomheder. Vi leder forløbet fra analyse af eksisterende processer til design og implementering af de automatiserede processer ofte ved hjælp af relativt simple elektroniske formularer. Det er vigtigt, at disse forløb sker i tæt dialog med de medarbejdere i virksomheden, der er involveret i processerne. Sådan sikrer vi, at løsningen skaber værdi for virksomheden og at medarbejderne er motiverede til hurtigt at tage deres elektroniske formularer i brug. Axapta tips & tricks Gør din Axapta-hverdag nemmere med et kursus i gode tips & tricks Af Navn Navnesen Eksempler på processer, som med fordel kan strømlines og automatiseres: Økonomi & administration strømlinede, ensartede processer Rejse- og udlægsafregning kantine - bestilling af forplejning Ansættelse og afvikling af medarbejdere Fakturagodkendelsesprocedure Håndtering af indkøbsrekvisitioner Maibom Sko Omkostningsrapportering Håndtering af investeringsanmodninger Salg forbedret kundeservice og intern koordinering Ordreafgivelse Eksportdokumenter Status for projektforløb Besøgsrapporter Produktion sikkerhed for korrekt registrering/fejlminimering Tidsregistrering ISO-processer/kvalitetssikring i produktionen Kontaktperson: Dag Cummings Nu tilbyder Munk IT tretimers kurser i tips & tricks Til Axapta 2.5 og 3.0. Kurset henvender sig til de mange Axapta-brugere, der allerede er fortrolige med den almindelige daglige anvendelse af systemet, og som gerne vil kende alle de smarte genveje, der gør hverdagen mere effektiv. Kurset giver viden om alt fra fx søgefunktionalitet og genvejstaster til brugerindstillinger og oprettelse af egne menuer. Der vil naturligvis være mulighed for at stille alle de spørgsmål, man har behov for, undervejs. Kurset varer 3 timer, og vi anbefaler maksimalt 5-6 kursister på hvert hold. Undervisningsmaterialet udleveres efter kurset. Kurserne kan afholdes enten hos Munk IT eller i din egen virksomhed. Ring eller skriv til XX, og få et uforbindende tilbud. Kontaktperson: XX?? DO.IT er Munk IT s kundemagsin der udkommer 6 gange årligt. DO.IT er Munk IT s kundemagsin der udkommer 6 gange årligt. DO.IT er Munk IT s kundemagsin der udkommer 6 gange årligt. 16

17 Skræddersyet på standarder Munk IT. Kundecase Elbodan. Af Navn Navnesen Virksomheden ELBODAN er kædecenteret bag en lang række af Danmarks bedst kendte hvidevareforretninger som for eksempel Punkt1, Snehvide, Serviceringen og Lysmesteren. Med udgangspunkt i den Microsoft Business Solutions baserede Infostore løsning tilbyder ELBODAN sine butikker en integreret og skræddersyet IT pakke, der dækker alt fra indkøb og lagerstyring til internetsider, salgsstatistikker og brugersupport. Løsningenkaldes Retail Business Solution og er udviklet i tæt samarbejde med Munk IT. Det er marginaler, der afgør om en butik er rentabel Sådan siger Finn Pedersen, IT og Logistikchef hos ELBODAN og fortsætter. Derfor ser vi det som en af kædekontorets vigtigste opgaver, at tilbyde vores medlemsbutikker en IT løsning, der virkelig skaber en synlig forskel i hverdagen. Både, hvad angår butikkernes indkøb, salg og administration. Samtidig tager vi hos ELBODAN ansvaret for, at IT systemet kører og, at det løbende bliver optimeret. At vi tager os af driften frigiver ressourcer i butikkerne, som altså ikke behøver at have IT eksperter ansat. Supporten af IT systemet er nemlig inkluderet i vores integrerede løsning. Vi ønskede ikke at opfinde den dybe tallerken, men at basere vores løsning på kendte og gennemprøvede standarder, som uden de store problemer kunne tilpasses de særlige behov, vi har i hvidevarebranchen og på et kædekontor. Valget faldt hurtigt på Infostore, som gav os det fundament vi havde brug for. I en tæt dialog med butikkerne har vi siden identificeret ønsker og behov så det færdige system lever op til alles forventninger. Vi har altså kombineret en eksisterende Infostore løsning med helt nye og skræddersyede funktioner, så alting hænger sammen i ét, integreret system, der dækker alt fra adgang til nøgletal om dækningsgrad, omsætningsudvikling, omkostningsprocenter, købsadfærd, optjent bonus, etc. Kort sagt, en Retail Business Solution Vi er temmelig totalitære, når det gælder information Hver eneste butik i kæderne er en selvstændig enhed. Alligevel er det vigtigt, at alle kan lære af hinandens erfaringer. Det stiller krav til IT systemet, som skal kunne håndtere en kompliceret strøm af information. Både på tværs af butikkerne og mellem butikkerne og kædekontoret. Netop dialog og informationsdeling er nøgleord for Finn Pedersen. Både i forhold til vores butikker og vores øvrige samarbejdspartnere stræber vi efter at have en åben, saglig og reel dialog. Det er simpelthen det bedste udgangspunkt for et samarbejde. Vi er jævnligt på besøg i medlemsbutikkerne for at snakke med dem og jeg tror, de vil give mig ret i at vi altid er åbne for input og ønsker. Målet er jo at Retail Business Solutions kan udvikle sig løbende og med tiden udvides med nye, relevante services. Det kan for eksempel være e-faktura, VIP debitoropretning via TDC, payment løsninger, osv. En dedikeret holdindsats var nøglen til succes At vælge samarbejdspartner og leverandør er ifølge Finn Pedersen en tillidssag. Man skal have en god fornemmelse i maven. Jeg kendte allerede Munk IT fra tidligere, hvor de på glimrende vis havde stået for at vedligeholde vores gamle system. Derfor vidste jeg, at Munk IT havde de nødvendige kompetencer og den relevante know how mht. detailhandel. Men nok så vigtigt var det, at vi ikke skulle bruge tid på at lære hinanden at kende og at Munk IT var villige til at lade produktudviklingen ske i et tæt samarbejde med os. Hele udviklingen af systemet er altså sket i en reel projektkultur, hvor alle parter har deltaget og bidraget på lige fod. At det har været et rigtigt godt projekt vidner resultaterne om. Vi har holdt os inden for den tidsplan vi havde sat os for. Vi har undervejs haft nogle aldeles udramatiske, nærmest kedelige styregruppemøder. Om det så er budgettet for hele projektet, har vi holdt det indenfor de aftalte rammer. En fremtidssikret løsning Den model, som Munk IT præsenterede for NRGi efter bare to møder, er stort set den model, der er implementeret i dag. Når mål og nøgletal er defineret fra NRGi s side, så klarer modellen resten og viser resultaterne i et enkelt og lettilgængeligt format. I takt med at markedet udvikler sig og NRGi får nye mål, er det let at ændre på nøgletallene i modellen, så den hele tiden er opdateret. Det arbejde kan endda klares af NRGi s egne it-medarbejdere, som har fået en grundig introduktion fra Munk IT. Man kan godt sige, at Munk IT på det område har leveret hjælp til selvhjælp. Som Jacob Lauersen fra NRGi udtrykker det Munk IT leverede ikke bare det, vi bad om. De rådgav os om, hvad vi havde behov for og hjalp os i gang, så vi selv kan administrere modellen i fremtiden. Et godt afsæt for fremtiden Retail Business Solutions har nu været tilgængelig for butikkerne i et lille års tid. Inden sommerferien 2005 er 15 butikker konverteret til det nye system. Samtidig bugner ordrebogen med bestillinger fra yderligere butikker. Vi regner faktisk med at skulle implementere Retail Business Solution hos en ny butik om ugen, de næste par år siger Finn Pedersen og konkluderer; Det er skønt at se at projektarbejdet har båret frugt og at butikkerne har glæde af løsningen. Og for ELBODAN er det jo heller ikke uinteressant at systemet er fremtidssikret, at hvidevarebranchen generelt har brug for en ny teknologisk platform og en stabil drift uden overraskelser. <Faktaboks med teknisk info om platformen og Infostore. For eksempel i stil med: Infostore er et fleksibelt og skalerbart system, der kan justeres og udbygges i takt med virksomhedens udvikling. Det er et autoriseret tillægssystem til Microsoft Business Solutions-Navision, som i alle detaljer er tilpasset detailbranchen. Infostore er et stort system, der klarer alle opgaver i en detailforretning og en detailkæde. Systemet bygger på én stor database, der giver omfattende muligheder for gennemskuelighed på tværs af forretninger. Således kan alle få adgang til de samme data. Samtidig kan adgangen til data tildeles afhængigt af brugerens behov og rettigheder. Infostore er velegnet, når en kæde ønsker ét samlet og overskueligt system til alle bru- 17

18 Dynamisk lagerstyring er nøglen til succes Jeanius er en hastigt voksende detailvirksomhed i tøjbranchen. På bare to år er antallet af butikker steget fra én til fem og omsætningen forventes at runde godt 30 mio. kroner inden for det næste år. Af Navn Navnesen Den eksplosive vækst - og ønsket om at fortsætte den - stiller store krav til Jeanius lagerog varestyring. Krav, som Mpos løsningen fra Munk IT er skræddersyet til. Det har været to spændende og travle år for Jeanius direktør og ejer Gary Gregg. Fra en stille start med én butik og et overskueligt varelager stod det hurtigt klart, at der i takt med at for-retningens vækst, ville blive hårdt brug for et solidt og fleksibelt værktøj til optimal lagerstyring. I vores branche er varelageret lig med penge. Derfor er det lageret, som det gælder om at optimere. Vi skal kunne flytte varer fra lageret eller mellem butikkerne til dér, hvor efterspørgslen er netop nu. Og den operation kræver mere end bare flair for forretning og viden om trends. Det kræver et effek-tivt system, der gør hele processen enkel og overskuelig for alle implice-rede siger Gary Gregg. Bygget til vækst Udgangspunktet for Jeanius og Munk IT s samarbejde var at bygge et sy-stem, der kunne understøtte Jeanius forretning 100% - nu og i fremtiden. Vi havde behov for et system, der kunne vokse og uden problemer hånd-tere flere butikker på én gang. Et sy-stem, som på én gang kunne give os et centralt overblik og detaljerede, lokale nu-og-her rapporter fra de enkelte butikker. Da vi ikke havde noget eksisterende system at bygge på, bad vi Munk IT om at hjælpe os med en skræddersyet løsning Gary Gregg fortsætter: Jeg havde hørt at Munk IT havde erfaring med detailbranchen og forståelse for de særlige udfordringer vi har. For eksempel den høje omsætningsha-stighed, de mange varenumre og spredte butikker. Derfor kontaktede jeg Munk IT og jeg må sige, at jeg ikke er blevet skuffet. On-line og tilgængelig Munk IT s har på baggrund af et ind-gående kendskab til detailbranchen udviklet Mpos, en detail løsning spe-cielt til selvstændige butikker. Mpos kan gnidningsløst integreres med C5, XAL eller Axapta. I Jeanius tilfælde, er løsningen inte-greret med C5 og den er hostet. Sam-tidig er det Munk IT s ansvar at vedli-geholde serverne og blandt andet holde hackere og virus ude. Løsningen til Jeanius er on-line. Det betyder at al information er non-stop tilgængelig og at lagerstyringen bliver utrolig præcis. For eksempel kan medarbejderne i butikkerne bestille varer direkte via en håndterminal og på den måde undgå telefonopkald og misforståelser ved manuelle bestillin-ger. Stort udbytte, lave omkostninger. Fordelene ved det nye system er mange. Centralt hos Jeanius er det blevet nemt at generere rapporter over salget, beregne forecasts, genbe-stille varer og meget mere. Også når nye butikker kommer til er administra-tionen enkel. Vi har faktisk fået en plug & play løsning påpeger Gary Gregg. Så når vi åbner en ny butik er det nu kun et spørgsmål om timer, så er butikken oprettet i systemet og kørt ind. Vi kan endda gøre langt det meste af arbejdet selv. Alt i alt må jeg sige, at det har været en rigtig god investering for os. Sy-stemet fungerer upåklageligt og vi har fået den effektivitet i vores lagersty-ring, som vi gerne ville have for at kunne drive en succesfuld forretning. Vi drukner heller ikke i systemadmini-stration og teknik, som jo e er det, vi har mest forstand på. Vi er nu engang bedst til at drive forretning og det kan vi koncentrere os om nu. Jeanius Jeanius er grundlagt af Gary Gregg, der har en fortid som direktør hos jeans leverandøren Voice of Europe. Gary Gregg har med Jeanius fokuseret på ungt modetøj. For-uden Jeanius ejer Gary også Youth med børnetøj fra 8 til 16 år og Wagner, som en tøjbutik for den modne mand. Butikkerne er lokaliseret i hoved-stadsområdet, centreret omkring Fields og Fisketorvet. 18

19 Microsoft og Munk IT satser på C5 Munk IT er Danmarks næststørste C5-hus Af Navn Navnesen Munk IT er Danmarks næststørste C5-hus, når vi måler det i licensomsætningen hos Microsoft Danmark. Vores mange kunder, der kører C5, kan nu glæde sig over, at Microsoft satser kraftigt på C5 ved at programmere systemet på basis af.net-teknologien. Anvendelsen af denne teknologi skaber en række nye muligheder for C5-virksomheder..NET-teknologien skaber grundlag for fuld integration mellem C5 og andre Microsoftprodukter, der kan bidrage til at gøre hverdagen mere effektiv for virksomhedernes medarbejdere. fx MS Office-programmer og Sharepoint-produkterne, der kan anvendes til fx etablering af intranet og extranet-løsninger, ligesom elektroniske formularer kan. Udvikling og opdatering frem til 2013 C5 i kraftig udvikling. Ny version i november 2005 har tre dimensioner udvidet lagerfunktio-nalitet kodet i.net valgt at ændre den til.net fordi den skal være integrerbar med MS øvrige produkter, Sharepoint/MS Office etc. stærkt signal fra Microsoft om, at de satser på C5. Garanti på opdaterng og udvikling af C5 frem til 2013 Dækker hele landet, konsulenter placeret i både Jylland, på Fyn og Sjælland. Alle former for handels- og servicevirksomheder, kundefordeling fra brugere Kompetencer: Munk dækker samtlige moduler i C5, herunder også løn- og projektmoduler Den nye C5.

20 Aktivitetskalender Munk IT afholder i efteråret flere seminarer om emner, som kan inspirere til at udvikle netop din forretning. Du kan holde dig opdateret på og læse mere om, hvad de enkelte seminarer indeholder. Alle vores seminarer er gratis, medmindre andet er nævnt. Titel lokation Dato Navision - Sikkert udbytte og bedre handlekraft for dig og din virksomhed København 10. juni kl. 13: Odense Århus 17. Juni kl. 13: Juni kl. 13: Navision - Overvejer din virksomhed at konvertere til Navision 4.0? København 03. Juni kl. 13: Odense Århus 11. Juni kl. 13: Juni kl. 13: IBM eserver - roadshow (IBM hardware og software) Århus 17. Juni kl. 13: Navision - tips og tricks Århus 04. Juni kl. 13: Odense 25. Juni kl. 13: Se opdateret kalender på 20

Velkommen til "Din virksomhed", som er information til vores kunder blandt mindre og mellemstore virksomheder. AF CHRISTIAN RINGHEIM, MARKEDSCHEF

Velkommen til Din virksomhed, som er information til vores kunder blandt mindre og mellemstore virksomheder. AF CHRISTIAN RINGHEIM, MARKEDSCHEF NOVEMBER 2003 INvirksomhed KUNDEBLAD FRA MICROSOFT DANMARK Microsoft Skru bare op for forventningerne til Velkommen til "Din virksomhed", som er information til vores kunder blandt mindre og mellemstore

Læs mere

W. CHAN KIM. Mød guruen bag den revolutionerende Blue Ocean Strategy

W. CHAN KIM. Mød guruen bag den revolutionerende Blue Ocean Strategy K U N D E M A G A S I N F R A M I C R O S O F T D A N M A R K 0 1-2 0 0 7 W. CHAN KIM Mød guruen bag den revolutionerende Blue Ocean Strategy ONLINE-HANDEL Banebrydende internetbutik er født til stordrift

Læs mere

kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål:

kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål: ur story kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål: - hvilke kompetencer har sap? - hvilke sap-kunder findes i min branche? -

Læs mere

EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder

EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder. Vi har specialiseret os i at levere it-løsninger, der skaber forretningsmæssig værdi for

Læs mere

TEMA DELTAG PÅ KONFERENCE 24. OKTOBER 2013 I CINEMAXX KØBENHAVN OG OPLEV BL.A. Tilmelding på www.fs2013.dk

TEMA DELTAG PÅ KONFERENCE 24. OKTOBER 2013 I CINEMAXX KØBENHAVN OG OPLEV BL.A. Tilmelding på www.fs2013.dk ANNONCETILLÆG OKTOBER 2013 PRODUCERET AF PARTNER PUBLISHING I SAMARBEJDE MED HERBERTNATHAN & CO. OG KOMMERCIELLE PARTNERE TEMA DISTRIBUERET MED BERLINGSKE & ÅRHUS STIFTSTIDENDE Foto: Scanpix DELTAG PÅ

Læs mere

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk...

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk... e -BUSINESS - Guide til elektronisk drift og handel DECEMBER 2006 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE VÆLG DET RIGTIGE NIVEAU E-business er for mange virksomheder tæt knyttet

Læs mere

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører e -BUSINESS JUNI 2007 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE E-business og offentligt samarbejde Danmark er på mange områder foregangsland indenfor e-business bl.a. grundet en

Læs mere

Bredana CRM Foodservice brancheløsning

Bredana CRM Foodservice brancheløsning Bredana CRM Foodservice brancheløsning Vejen til optimal styring af salgs- og marketing processerne i foodservicebranchen baseret på Microsoft Dynamics CRM www.bredana.dk Indhold» Vi kan hjælpe dig med

Læs mere

Du skal ikke spare penge med it du skal tjene penge

Du skal ikke spare penge med it du skal tjene penge #1 2013 Du kender os som Logica. Nu hedder vi CGI. Martin Petersen, CGI Danmarks nye direktør: Du skal ikke spare penge med it du skal tjene penge CGI sætter fokus på, hvordan din virksomhed skaber udvikling

Læs mere

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE Oktober 2008 OUTSOURCING Giv virksomheden et strategisk forspring Det er ikke kun med regnskabschefens briller, at outsourcing er en fordel.

Læs mere

FOKUS NYHED. Fingeraftryk er din nye adgangskode TIPS OG TRICKS. Læs ekspertens råd om styring af kunder SMYKKEDESIGNER JULIE SANDLAU VIL HAVE

FOKUS NYHED. Fingeraftryk er din nye adgangskode TIPS OG TRICKS. Læs ekspertens råd om styring af kunder SMYKKEDESIGNER JULIE SANDLAU VIL HAVE NR. 3 2005 GRATIS KUNDEMAGASIN FRA MICROSOFT DANMARK OUTSOURCING IQS fi k fl eksibel løsning til mystery shopping INTERVIEW Derfor er it vigtigt for bundlinjen NYHED Fingeraftryk er din nye adgangskode

Læs mere

Svigt fra IT-leverandør endte lykkeligt trods stort tidspres

Svigt fra IT-leverandør endte lykkeligt trods stort tidspres DC Magazine oktober 2013 FORRETNINGSSYSTEMER Svigt fra IT-leverandør endte lykkeligt trods stort tidspres FORRETNINGSSYSTEMER side 18 Forøg konkurrencekraften med Datacon FORRETNINGSSYSTEMER side 14 Fakturaworkflow

Læs mere

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Den store CRM guide Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Indhold Forord... 3 Hvad er CRM?... 4 Hvorfor er CRM så vigtig lige nu?... 5 Hvordan virker CRM??... 8 De 8 vigtigste

Læs mere

Outsourcing op på strategisk niveau

Outsourcing op på strategisk niveau Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce outsourcing Maj 2008 Outsourcing op på strategisk niveau Fra tidligere at dreje sig om produktion i tredjeverdens lande, er outsourcing

Læs mere

Har du brug for nogle gode råd til, hvordan du gør dit intranet mere brugervenligt? Få 16 hands-on fif til dette. SIDE 5

Har du brug for nogle gode råd til, hvordan du gør dit intranet mere brugervenligt? Få 16 hands-on fif til dette. SIDE 5 Den sociale intranet fear factor Vi forsøger at aflive myterne om det sociale intranet. SIDE 8 Usability og intranet Har du brug for nogle gode råd til, hvordan du gør dit intranet mere brugervenligt?

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Teknisk outsourcing skaber fleksibilitet S06

Teknisk outsourcing skaber fleksibilitet S06 KAN MAN OUT- SOURCE PRO- DUKTIONEN? s04 FÅ VÆKST GENNEM OUTSOURCING S08 IT SKAL HELT UD TIL BORGERNE S14 RIV SILOERNE NED - BRUG IT RIGTIGT S19 PRODUCERET AF PARTNER PUBLISHING I SAMARBEJDE MED ATEA, BEKEY,

Læs mere

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

ETABLERING AF WIRELESS LAN

ETABLERING AF WIRELESS LAN ETABLERING AF WIRELESS LAN Anders Ørskov Christensen Kongens Lyngby, februar 2009 IMM-B.Eng-2008-45 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens

Læs mere

Plus: Er du parat til. Din nye databaseplatform Sikker backup og nye muligheder. Microsoft Office 2010 Øget fleksibilitet via Internettet

Plus: Er du parat til. Din nye databaseplatform Sikker backup og nye muligheder. Microsoft Office 2010 Øget fleksibilitet via Internettet M a m u t M a g a z i n e F o r å r 2 0 1 0 Et kundemagasin med fokus på at forenkle hverdagen Er du parat til netskyen? Din nye databaseplatform Sikker backup og nye muligheder Microsoft Office 2010 Øget

Læs mere

Bankdata havde i 2010 gennemsnitligt knap 500 medarbejdere, omregnet til fuldtidsansatte. Gennemsnitsancienniteten var på godt 11 år.

Bankdata havde i 2010 gennemsnitligt knap 500 medarbejdere, omregnet til fuldtidsansatte. Gennemsnitsancienniteten var på godt 11 år. Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 Bankdata havde i 2010 gennemsnitligt knap 500 medarbejdere, omregnet til fuldtidsansatte. Gennemsnitsancienniteten var på godt 11 år. Synergi mellem bank og it Bankdata

Læs mere

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 12 eksempler på øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet 2 Indhold Forord 3 Hurtige tiltag med umiddelbar effekt 4 Kommunikation mellem faggrupper er vejen til færre

Læs mere

Hvor ligger det gemte guld?

Hvor ligger det gemte guld? Hvor ligger det gemte guld? Du kan finde din virksomheds skjulte it-ressourcer med hjælp fra HP s it-eksperter [side 02] Tør du nytænke dit it-budget? [side 04] Spiller du stadig Commodore 64? [side 06]

Læs mere

Få Kontrol. Plus: M a m u t M a g a z i n e. over pengene. Kundestyret udvikling. Ny undersøgelse. Mamut One. Reach Your Goals!

Få Kontrol. Plus: M a m u t M a g a z i n e. over pengene. Kundestyret udvikling. Ny undersøgelse. Mamut One. Reach Your Goals! M a m u t M a g a z i n e S o m m e r 2 0 0 9 E t k u n d e m a g a s i n m e d f o k u s p å a t f o r e n k l e h v e r d a g e n Få Kontrol over pengene Kundestyret udvikling I Mamut er vi optagede

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere

UNIFIED COMMUNICATION Styrk virksomhedens kommunikation med de rette IT-værktøjer IT INFRASTRUCTURE. Kompetencer og ydelser

UNIFIED COMMUNICATION Styrk virksomhedens kommunikation med de rette IT-værktøjer IT INFRASTRUCTURE. Kompetencer og ydelser UNIFIED COMMUNICATION Styrk virksomhedens kommunikation med de rette IT-værktøjer IT INFRASTRUCTURE Har din virksomhed en sund infrastruktur? Kompetencer og ydelser Dansupport hjælper dig til den optimale

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

HerbertNathan & Co A/S

HerbertNathan & Co A/S ERP i Danmark 2009 Den uvildige evaluering af det danske ERP-marked Strategier, leverandører og løsninger, fakta og tal, branche og partnerforhold, forretningsprocesser, teknologier, prisstrukturer, anskaffelses-

Læs mere

CRM med ChannelCRM. 2012 ChannelCRM A/S

CRM med ChannelCRM. 2012 ChannelCRM A/S CRM med ChannelCRM ChannelCRM CRM med ChannelCRM af ChannelCRM A/S Det dokument, du nu sidder med, er en pdf-version af den interaktive hjælp, der følger med ChannelCRM. Her - på papir - har du mulighed

Læs mere

Abonnement VEJEN TIL VÆRDISKABELSE

Abonnement VEJEN TIL VÆRDISKABELSE Abonnement VEJEN TIL VÆRDISKABELSE VÆRDISKABELSE GENNEM abonnementsfordele Øget tempo med indbygget sikkerhed 4 På omgangshøjde med nye love og regler 5 Fra hukommelse til centralnervesystem 6 Din værdi

Læs mere