Retningslinie for disponering af udgifter og indtægter ved Viby Amtsgymnasium og HF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinie for disponering af udgifter og indtægter ved Viby Amtsgymnasium og HF"

Transkript

1 Bilag 6: Oversigt over disponeringsberettigede fordelt på funktionsbetegnelser Regnskabsinstruks afsnit 2,1 og 2,2 forvaltning af udgifter og indtægter Tekst til underafsnit Disponering Disponering af udgifter og indtægter med bindende virkning for Viby Gymnasium og HF kan alene foretages af Rektor. Rektor har uddelegeret sin disponering af udgifter og indtægter i henhold til følgende retninglinie: Retningslinie for disponering af udgifter og indtægter ved Viby Amtsgymnasium og HF Disponeringsberettigede for udgifter er bemyndiget til også at varetage opgaverne vedrørende forvaltning af indtægter for deres ansvarsområde. Undervisningspersonale Kim Kjærgaard (KK) har budgetansvaret for området undervisningspersonale. Dispositionsbegrænsning: Dispositionsbegrænsningen i forhold til løn til undervisningspersonalet og censorer er bestemt af gældende overenskomster, ansættelsesbreve, herunder aftaler om løntrin, kvalifikations-, funktions- og resultatlønsaftaler samt aftaler om løndecimaler, orlov mv. Hvad angår øvrige forhold kan KK disponere indenfor det udmeldte budget til undervisningspersonale. For alle andre områder end løn til undervisningspersonale skal enkeltanskaffelser og forpligtelser ud over 25,000 Kr. altid godkendes og kvitteres af Rektor. Løn til undervisningspersonale Kursusafgifter Timedagpenge Ulempeydelser Censorafregninger Ud over KK kan følgende personer og funktionsansvarlige, med reference til KK bevilge og kvittere for kursusafgifter.: Uddannelsesledere/kursusledere Dispositionsbegrænsning: Den enkelte uddannelsesleder kan disponere med op til 3,000 Kr. for hver af de lærere man er nærmeste foresatte i hvert budgetår. Hvad angår pædagogikumskandidater kan den enkelte kursusleder disponere med de beløb, som er affødt af den obligatoriske kursusdeltagelse i henhold til pædagogikumsbekendtgørelsen.: Rengøring Økonomi og regnskabschefen (ZP) budgetansvar for området rengøring.. Dispositionsbegrænsning: Dispositionsbegrænsningen i forhold til løn til rengøringsssspersonale er bestemt af gældende overenskomster, ansættelsesbreve, herunder aftaler om løntrin, kvalifikations-, funktions- og resultatlønsaftaler samt aftaler om løndecimaler, orlov mv.

2 Hvad angår øvrige forhold kan ZP disponere indenfor det udmeldte budget til rengøring. For alle andre områder end løn til rengøringspersonale skal enkeltanskaffelser og forpligtelser ud over 10,000 Kr. altid godkendes og kvitteres af Rektor. Lønbudget for rengøringspersonalet. Rengøringsmidler Kursus Rengøringsudstyr Ud over ZP kan følgende personer og funktionsansvarlige, med reference til ZP varebestille og Rengøringsleder Dispositionsbegrænsning: Rengøringslederen kan disponerer indenfor området rengøringsmidler og rengøringsudstyr. Enkeltanskaffelser ud over 2,0000 Kr. skal dog altid kvitteres af ZP.. Undervisningmidler Dinna Balling (DB) har ledelses- og budgetansvar for området undervisningsmidler. Dispositionsbegrænsning: DB kan frit disponere indenfor det udmeldte budget til undervisningsmidler. Enkeltanskaffelser og forpligtelser ud over 50,000 Kr. skal dog altid godkendes og kvitteres af Rektor. Undervisningsbøger/undervisningskopier AV-midler IT (undervisning) Relaterede licenser (f.eks. Copy-dan afgift, software mv.) Pædagogisk værksted (herunder kopimaskiner og inventar) Bogkælder (herunder inventar) Varekøb i øvrigt relateret til undervisningsmidler Salg/formidling af undervisningsmidler til elever Lønbudget for elevhjælp Ud over DB kan følgende personer og funktionsansvarlige, med reference til DB. varebestille og Faggrupperepræsentanter udpeget af skolens ledelse Dispositionsbegrænsning: Den enkelte faggrupperepræsentant kan kun disponere indenfor den udmeldte budgetramme for det relevante fag. Han/hun kan yderligere kun disponere over maksimalt halvdelen af det udmeldte årsbudget i perioden 1. januar til 31. juli. Ønsker en faggrupperepræsentanten at bryde denne dispositionsbegrænsning, skal det altid godkendes og kvitteres af DB. Bogassistent Dispositionsbegrænsning: Bogassistenten disponerer indenfor området undervisningsmidler i.h.t. aftale med DB. Enkeltanskaffelser ud over 10,000 Kr. skal dog altid kvitteres af DB.

3 IT-vejledere Dispositionsbegrænsning: Skolens to IT-vejledere kan hver især disponerede indenfor det udmeldte budget for IT til undervisning. Enkeltanskaffelser ud over 5000 Kr. skal dog altid godkendes og kvitteres af DB. Pedel Dispositionsbegrænsning: Skolens pedel kan disponere indenfor de udmeldte budgetter for AVmidler, pædagogisk værksted og bogkælder. Enkeltanskaffelser ud over 5000 Kr. skal dog altid godkendes og kvitteres af DB. Administration Tina Ørum Secher (TS) har ledelses- og budgetansvar for området administration i sin egenskab af kontorleder. Dispositionsbegrænsning: Dispositionsbegrænsningen i forhold til løn til HK personalet er bestemt af gældende overenskomster, ansættelsesbreve, herunder aftaler om løntrin, kvalifikations-, funktions- og resultatlønsaftaler samt aftaler om løndecimaler, orlov mv. TS kan herudover frit disponere indenfor det udmeldte budget til administration. Enkeltanskaffelser og forpligtelser ud over 25,000 Kr. skal dog altid godkendes og kvitteres af Rektor. Lønbudget for HK personalet. IT (administration herunder licenser) Elev og holdadministrative licenser (f.eks. GAS, Lectio mv ) Økonomi og personaleadministrative licenser (f.eks. Navision, Silkeborgløn, banklicenser) Administrativt kontorinventar Kurser for administrative medarbejdere Revisorer Varekøb i øvrigt relateret til administration Ud over TS kan følgende personer og funktionsansvarlige, med reference til TS. varebestille og HK-assistenter Dispositionsbegrænsning: HK-assistenterne disponerer indenfor området varekøb i øvrigt i.h.t. aftale med TS. Enkeltanskaffelser ud over 5,000 Kr. skal dog altid kvitteres af TS. Kommunikation Kim Kjærgaard (KK) har ledelses- og budgetansvar for området kommunikation Dispositionsbegrænsning: Enkeltanskaffelser og forpligtelser ud over 25,000 Kr. skal dog altid godkendes og kvitteres af Rektor PR materiale (herunder tryksager, DVD, årsskrift) Hjemmeside (opbygning, indhold, struktur, vedligeholdelse)

4 Relaterede licenser (f.eks. hosting og software) Varekøb i øvrigt relateret til kommunikation Annoncering Informationsarrangementer IT-vejleder Dispositionsbegrænsning: IT-vejleder med arbejdsområde hjemmeside (SK) disponerer indenfor området hjemmeside og relaterede licenser i.h.t. aftale med KK. Enkeltanskaffelser og forpligtelser ud over 5,000 Kr. skal dog altid kvitteres og godkendes af KK. Bygninger Dinna Balling (DB) har ledelses- og budgetansvar for området bygninger Dispositionsbegrænsning: Dispositionsbegrænsningen i forhold til løn til pdel og pedelmedhjælpere er bestemt af gældende overenskomster, ansættelsesbreve, herunder aftaler om løntrin, kvalifikations-, funktions- og resultatlønsaftaler samt aftaler om løndecimaler, orlov mv. DB kan herudover frit disponere indenfor det udmeldte budget til bygninger. Enkeltanskaffelser og forpligtelser ud over 25,000 Kr. skal dog altid godkendes og kvitteres af Rektor. Lønbudget for pedel og pedelmedhjælpere Vedligeholdelse af bygninger indenfor klimaskallen Vedligeholdelse af inventar (minus administrativt inventar, og inventar til pædagogisk værksted og bogkælder) Vedligeholdelse af vinduer og udvendige døre. Vedligeholdelse af udenomsarealer Drift af bygninger (herunder lys, vand og varme) Nyanskaffelser af inventar (minus administrativt inventar, og inventar til pædagogisk værksted og bogkælder) Indvendige ombygninger Sikring af bygninger (f.eks. alarmsystemer, videokameraer mv) Omlægning af udenomsarealer Relaterede licenser (f.eks varmestyring) Varekøb i øvrigt relateret til bygninger. Ud over DB kan følgende personer og funktionsansvarlige, med reference til DB. varebestille og Pedel Dispositionsbegrænsning: Skolens pedel kan disponere indenfor de udmeldte budgetter for vedligeholdelse af: Vedligeholdelse af bygninger indenfor klimaskallen Vedligeholdelse af inventar Vedligeholdelse af vinduer og udvendige døre Vedligeholdelse af udenomsarealer Drift af bygningen Sikring af bygninger

5 Varekøb i øvrigt relateret til bygninger Enkeltanskaffelser eller forpligtelser ud over 10,000 Kr. skal dog altid godkendes og kvitteres af DB. Elevaktiviteter Tina Ørum Secher (TS) har ledelses- og budgetansvar for området elevaktiviteter. Dispositionsbegrænsning: TS kan frit disponere indenfor det udmeldte budget til elevaktiviteter. Enkeltanskaffelser og forpligtelser ud over 25,000 Kr. skal dog altid godkendes og kvitteres af Rektor. Frivillig undervisning, anskaffelser. Fællesarrangementer varekøb Temadage, varekøb Skolefest, varekøb Sikring af arrangementer Varekøb i øvrigt under elevaktiviteter Ud over TS kan følgende personer og funktionsansvarlige, med reference til TS. varebestille og Navngivne personer Dispositionsbegrænsning: TS kan midlertidigt bevilge dispositionsret til navngivne personer, som kan disponere indenfor området elevaktiviteter. Enkeltanskaffelser eller forpligtelser ud over 2,000 Kr. skal dog altid kvitteres af TS. Studievejledning Kim Kjærgaard (KK) har ledelses- og budgetansvar for området studievejledning. Dispositionsbegrænsning: Enkeltanskaffelser og forpligtelser ud over 25,000 Kr. skal dog altid godkendes og kvitteres af Rektor Varekøb studievejledning Kurser studievejledere Køb af psykologhjælp Ud over KK kan følgende personer og funktionsansvarlige, med reference til KK. varebestille og Studievejledere Dispositionsbegrænsning: Studievejledere kan disponerer indenfor området varekøb studievejledning og psykologhjælp. Enkeltanskaffelser og forpligtelser ud over 2,000 Kr. skal dog altid kvitteres og godkendes af KK.

6 Læsepædagogik Tina Ørum Secher (TS) har ledelses- og budgetansvar for området læsepædagogik. Dispositionsbegrænsning: Enkeltanskaffelser og forpligtelser ud over 25,000 Kr. skal dog altid godkendes og kvitteres af Rektor Varekøb læsepædagogik Kurser læsepædagoger Ud over TS kan følgende personer og funktionsansvarlige, med reference til LS varebestille og Læsepædagoger Dispositionsbegrænsning: Læsepædagoger kan disponerer indenfor området varekøb læsepædagogik. Enkeltanskaffelser og forpligtelser ud over 2,000 Kr.. skal dog altid kvitteres og godkendes af LS.. Elevrådsarbejde, elevbestyrelsesarbejde Åge Weigelt (ÅW) har budgetansvar for området elevrådsarbejde og elevbestyrelsesarbejde. Varekøb elevrådsarbejde og elevbestyrelsesarbejde Kurser elevråd og elevbestyrelsesmedlemmer. Ud over ÅW kan følgende personer og funktionsansvarlige, med reference til ÅW. varebestille og Elevrådsformand Dispositionsbegrænsning: Elevrådsformande kan disponerer indenfor området varekøb Elevråd, elevbestyrelsesarbejde. Enkeltanskaffelser og forpligtelser ud over 1,000 Kr.. skal dog altid kvitteres og godkendes af ÅW. Bestyrelse Åge Weigelt (ÅW) har budgetansvar for området bestyrelse. Honorarer bestyrelsesmedlemmer Varekøb bestyrelse Kurser og konference bestyrelse Udgiftsafregninger bestyrelse.

Budget 2015. Århus Statsgymnasium

Budget 2015. Århus Statsgymnasium Århus Statsgymnasium 24. marts 2015 j.nr. 2241/CE Budget 2015 Århus Statsgymnasium 1. Indledning I det følgende beskrives de aktuelle forventninger til budget 2015 for Århus Statsgymnasium. Det er bestyrelsen,

Læs mere

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30.

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30. Paderup d. 22. januar 2007. Indkaldelse til 1. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30. Mødet foregår på rektors kontor. Der vil være en let anretning undervejs

Læs mere

Regnskabsinstruks for Viby Gymnasium og HF

Regnskabsinstruks for Viby Gymnasium og HF Regnskabsinstruks for Viby Gymnasium og HF Indhold 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 7 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold 7 1.2 Generelt om opgaver 9 1.3 Regnskabsmæssige principper

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1 for Version 7, oktober 2011 1 Indhold Organisation 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold 1.2 Generelt om opgaver 1.3 Institutionens IT-anvendelse 2.

Læs mere

Fjerritslev Gymnasium. Version 4. November. Regnskabsinstruks for

Fjerritslev Gymnasium. Version 4. November. Regnskabsinstruks for Regnskabsinstruks for Fjerritslev Gymnasium 0 Indhold Forord... 3 Revisorerklæring... 4 Formål... 5 Organisation... 6 1. Regnskabsmæssig organisering og principper... 8 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold...

Læs mere

Uddannelse og organisatorisk placering

Uddannelse og organisatorisk placering Uddannelse og organisatorisk placering (aftaleholder) Pædagogisk uddannet med ledelseserfaring og skal have relevant videreuddannelse i ledelse (vigtigt med ledelsesuddannelse da områdelederen skal lede

Læs mere

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014. a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse. Lærerteams MUS.

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014. a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse. Lærerteams MUS. Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014 På de følgende sider viser vi en oversigt over den måde, vi har valgt at organisere vores ledelse og vores udvalg. Udvalgsstruktur og arbejdsfordeling

Læs mere

FDFs ØKONOMISTYRING Notat vedr. drift og kontrol af FDFs økonomi

FDFs ØKONOMISTYRING Notat vedr. drift og kontrol af FDFs økonomi FDFs ØKONOMISTYRING Notat vedr. drift og kontrol af FDFs økonomi Dette notat er udarbejdet ifm. kassererskifte i FDF samt i kølvandet på en sag vedr. leasing, der økonomisk har belastet Landsforbundet

Læs mere

Rektor. Stillings- og personprofil. Vejen Gymnasium og HF

Rektor. Stillings- og personprofil. Vejen Gymnasium og HF Rektor Stillings- og personprofil Vejen Gymnasium og HF Marts 2015 Indhold 1 Overblik... 3 2 Om Vejen Gymnasium og HF... 4 2.1 De overordnede rammer for skolen... 4 2.2 Elevtal, linjer og medarbejdere...

Læs mere

Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet

Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet Administrationsgrundlag Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet Revideret jan. 2012/LP Side 0 af 15 PERSONALEBUDGET... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE PR. EKSTRA

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland.

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland. Vedtægt for Professionshøjskolen VIA University College Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen VIA University College er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning

Læs mere

Det kan være en god ide at have den officielle formålskontoplan i hånden, når dette læses.

Det kan være en god ide at have den officielle formålskontoplan i hånden, når dette læses. KAMs formålskontoplan og bogføring Det kan være en god ide at have den officielle formålskontoplan i hånden, når dette læses. Overblik/indsigt: Budget/formålsudskrift Budget/formålsudskriften kan vælges

Læs mere

Aftaler på folkeskoleområdet

Aftaler på folkeskoleområdet Aftaler på folkeskoleområdet Aftaleenhedens udviklingsmål Politiske målsætninger Evaluering Refleksion Læring Ledelsesgrundlag Værdier som arbejdsgrundlag Aftalestyring I Norddjurs Kommune Decentralisering

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 51 Detaljerede budgetforudsætninger Kultur- og Fritidsudvalget. 2300000002 Andre kulturelle opgaver... 1.

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 51 Detaljerede budgetforudsætninger Kultur- og Fritidsudvalget. 2300000002 Andre kulturelle opgaver... 1. Ishøj Kommune Budget 2015 Side 51 B50.10 Bevillingsområde Kultur og Fritid B50.10.05 Budgetområde: Administrationsområder 2300000002 Andre kulturelle opgaver... 1.866 Hvis der ikke skrives andet, budgetteres

Læs mere

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Forord Bestyrelsen har den 17. december 2013 behandlet og godkendt budgettet for 2014. Udgangspunktet for budgetlægningen for 2014

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i henhold til

Læs mere

Antennelauget MASTEN

Antennelauget MASTEN Vedtægter for Antennelauget MASTEN Hvalsø 1. Antennelaugets hjemsted er Kirke Hvalsø by. 2. Antennelauget består af medlemmer af de foreninger og enkelte husstande, som fremgår af bilag 1. Stk. 2. Foreningerne

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

Vedr.: Sammenlægning af daginstitutioner/sfo er overenskomstmæssige muligheder og barriere

Vedr.: Sammenlægning af daginstitutioner/sfo er overenskomstmæssige muligheder og barriere Sekretariat: Rådmandshaven 20, 4700 Næstved, telefon: 55 78 49 13, fax: 55 78 49 48, e-mail: bkf@bkchefer..dk hjemmeside: http://www.bkchefer.dk/ BKF Notat Dato: 3. januar 2004 Vedr.: Sammenlægning af

Læs mere

VUC LYNGBY // Nybrovej 114 // 2800 Kgs. Lyngby // www.vuclyngby.dk REGNSKABSINSTRUKS 2013 VUC LYNGBY

VUC LYNGBY // Nybrovej 114 // 2800 Kgs. Lyngby // www.vuclyngby.dk REGNSKABSINSTRUKS 2013 VUC LYNGBY VUC LYNGBY // Nybrovej 114 // 2800 Kgs. Lyngby // www.vuclyngby.dk REGNSKABSINSTRUKS 2013 VUC LYNGBY REVIDERET JULI 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 INSTITUTIONENS REGNSKABSOPGAVER... 4 Regnskabsmæssig

Læs mere

Organisationscirkulære nr. 13. Hovedforeningens opgaver

Organisationscirkulære nr. 13. Hovedforeningens opgaver Organisationscirkulære nr. 13 Hovedforeningens opgaver I vedtægternes 37 bestemmes det, at indhold og rammer for opgaveløsningen i såvel det vedtægtsbestemte som det på samtykke baserede samarbejde i HF

Læs mere

KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE

KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE Budget:... 3 Tidsplan:... 3 Indhold og formkrav til budget:... 3 Ændringer

Læs mere

Forhåndsaftale pr. 1.4.2010 mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og SKK Skolelederforeningen Københavns Kommune for skoleledere m.fl.

Forhåndsaftale pr. 1.4.2010 mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og SKK Skolelederforeningen Københavns Kommune for skoleledere m.fl. Børne- og Ungdomsforvaltningen HR og Ledelsesudvikling NOTAT 24-11-2010 Sagsnr. 2010-15894 Forhåndsaftale pr. 1.4.2010 mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og SKK Skolelederforeningen Københavns Kommune

Læs mere

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning.

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pædagogiske ledere - vejledning I forbindelse med OK 08 blev

Læs mere

Kapitel 2 Anlægsaktiver, afskrivninger, resultatdisponering m.v. Anlægskartotek og afskrivninger

Kapitel 2 Anlægsaktiver, afskrivninger, resultatdisponering m.v. Anlægskartotek og afskrivninger Bekendtgørelse om regnskab for folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), frie grundskoler, private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. og produktionsskoler

Læs mere

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nørresundby Gymnasium og Hf er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aalborg Kommune,

Læs mere