TRIN-MÆSKNINGENS VIDENSKAB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRIN-MÆSKNINGENS VIDENSKAB"

Transkript

1 TRIN-MÆSKNINGENS VIDENSKAB Denne artikel er oprindelig bragt i det amerikanske håndbrygtidsskrift Brew Your Own i januar/februar 2008 og efterfølgende oversat af medlemmer af Trin-mæskning lader bryggere manipulere mæsken for at få den ønskede urt gjort tør eller sød, fløjlsagtig eller mindre stringent. Du vil måske også opleve, at din bryg-effektivitet går en anelse op når der bruges et trinmæskningssystem. At forstå videnskaben bag trin-mæskningen kan hjælpe alle allgrain bryggere og endda bryggere, der brygger delvist ekstrakt- og kornbrygning (partial mash bryggere) med at vælge det rette mæskesystem til deres øl. Maltmodificering Maltning har en grundlæggende rolle i bryggeprocessen. Formålet med mæskningen er i realiteten en udvidelse af formålet med maltningen, og hvad der sker i malteriet bør påvirke dit valg af mæskemetode. Trin-mæskning er et mæskeprogram, hvor mæsketemperaturen hæves progressivt gennem en række pauser ved bestemte temperaturer. Det store udbud af velmodificeret malt har i de fleste tilfælde praktisk talt fjernet behovet for at gennemføre trin-mæskning. Hvorfor bør man så vide mere om processen og videnskaben bag trin-mæskning? Helt enkelt fordi du kan lave flere variationer og nogle gange bedre øl, hvis du følger et trin-mæskningsprogram. Hovedformålet med maltningen er at få startet spiringen i byggen og derefter i kølningen at riste kornet, for at stoppe sæden spiring. Bryggere har interesse i dette, fordi det vil starte to vitale nedbrydningsprocesser og samtidig producere de vigtige mæskningsenzymer. Gennem maltningsprocessen opløses glukosefibre i byggens cellevægge. Samtidig nedbrydes proteiner. Denne nedbrydning forsyner samtidig urten med aminosyrer, som er nødvendige for at give gæren de bedste forhold, samt mindsker sandsynligheden for tåge eller biologisk ustabilitet i det færdige øl. Og sidst, maltning forårsager en produktion af stivelsesnedbrydende enzymer, som vil gå på arbejde i mæsken. Nedbrydningsgraden på glukosefibre og protein kaldes for modificering. Nu til dags har de fleste malte fuld modificeringsgrad. Glukosefibre og proteiner nedbrydes i en grad, hvor bryggere kun behøver at opløse stivelsen i kornet, for lave en urt af god kvalitet. Undermodificerede malttyper er Side 1 af 8

2 dem, hvor maltningen er stoppet tidligt, reelt for at lade bryggeren færdiggøre opgaven i bryghuset. Hvis en malt er undermodificeret, vil det tydeligt fremgå af maltens navn. For eksempel laver Briess (US-maltleverandør) en malt, der hedder Less Modified Pilsener Malt. Omvendt, hvis en malts navn ikke omtaler modificeringsgraden, er den fuldt modificeret. Bygkorn er meget hårde. Maltningen foregår fra den ene ende af bygkornet til den anden og blødgør det. En anden måde at registrere en undermodificeret malt er at tygge på det hvis det har en hård stålagtig ende, så er det undermaltet. Se tabel 1 for en opsummering af forskellige malttyper og deres modificeringsgrad. Hvis du har købt en undermodificeret malt eller har lavet din egen malt hjemme, hvilket sædvanligvis giver en ujævn maltningsgrad i kernerne vil en trinmæskning nok være den bedste løsning. Enzymer Enzymer er proteiner, der katalyserer kemiske reaktioner og tillader dem at ske ved en meget højere hastighed, end de ville kunne alene (Der findes også enzymer, der er lavet af RNA molekyler, men disse spiller ikke en direkte rolle i mæskningen). Et protein er en lang, uforgrenet streng af aminosyrer, så kort som 50 aminosyrer og helt op til over aminosyrer i nogle af de største proteiner. I nogle dele af et protein vil en aminosyresekvens forme en spole (kaldet en helix). I andre kan strengen lægge sig dobbelt om sig selv og forme en flade. Hele sekvensen, med sine lokale områder af helix og flader, samles i en tredimensionel form. De mest almindelige forbindelser, som stabiliserer enzymernes form er kendt som Van der Waals kræfter, svage tiltrækninger, der let kan brydes ved temperaturstigning eller ændringer i phværdi. Formen på et enzym bestemmer dens funktion. Dette skyldes, at substratet i et bestemt enzym vil passe ind i enzymets aktive del. En simpel analogi for enzymaktivitet kan tegnes ved hjælp af computerspillet PacMan. Hvis PacManfiguren var et enzym, ville hans mund være den aktive del, som ville fange substratet eller substraterne og danne en kemisk reaktion. Når for eksempel et amylase-enzym nedbryder et stivelsesmolekyle, fanger dets aktive del Korntype Glukosefiber-indhold Cellevægsnedbrydning Nedbrydning af store proteiner Undermodificeret Middel Moderat Lav til middel Lager/pilsner Lavt Højt Middel Pale Ale Meget lavt Næsten komplet Næsten komplet Umaltet hvede, rug og havre Maltet hvede, rug og havre Tabel 1 Højt Ingen Ingen Middel Middel Middel Side 2 af 8

3 stivelsen og nedbryder forbindelsen mellem to sukkerrester, der er bundet i stivelsen. Uheldigvis skal analogier til 1980 ernes videospil nogle gange forlades, når de finere pointer i enzymernes virkning diskuteres. I modsætning til hvad PacMan analogien kan antyde, så tygger enzymer ikke fysisk på molekylerne. Protein- og stivelsesnedbrydende enzymer i trin-mæskning virker gennem en proces, der kaldes hydrolyse, som løst kan forstås som knusning med vand. For eksempel vil amylase-enzymer binde sig til to tilstødende sukkermolekyler på en stivelsesstreng. Når et vandmolekyle rammer ind i enzymet og substratkomplekset, katalyseres en reaktion mellem et brint-ion (H+) fra vandmolekylet og et af sukkermolekylerne, samt en anden reaktion mellem et hydroxyl-ion (OH-) og det andet sukkermolekyle. I bund og grund erstattes forbindelsen mellem de to sukkermolekyler med et vandmolekyle, som splittes i to dele og bryder stivelsesstrengen. Når forbindelsen først er brudt, vil ændringerne i molekylernes form i den aktive del forårsage, at enzymet frigives, hvor det frit flyder rundt i opløsningen indtil det rammer ind i en anden stivelsesstreng. Men hvis en af de forbindelser, der stabiliserer et enzyms form, ødelægges, så vil enzymet ikke længere fungere på grund af den aktive dels ændringer og substratet ikke vil passe ind. Når et enzyms struktur ødelægges ved hjælp af varme, siger vi at enzymet er denatureret. Når først de er denatureret, er det de færreste enzymer, inklusive de enzymer der er relevant i mæskning, der kan samle sig i sin aktive form igen. Derfor vil man generelt sige, at denaturering vil deaktivere et enzym. I bryggelitteraturen angives den optimale temperatur for forskellige enzymer (se oversigt i tabel 2). For avancerede bryggere er det vigtigt at forstå hvad disse betyder. Enzymer er simple maskiner, der alene virker i kraft af deres form. I en opløsning kan de, hvis de støder ind i deres substrat(er) katalysere en kemisk reaktion. Mens en enzymopløsning varmes op, stiger reaktionsfrekvensen, da den tid, det tager for enzymer tilfældigt at ramme ind i substratmolekyler falder, fordi de individuelle molekyler bevæger sig Enzym Optimalt temperaturinterval Maksimering af enzymet Denaturerer Phytase C 35 C C Beta-glukanase C C C Peptidase -53 C 50 C 63 C Proteinase C 58 C 68 C Beta-amylase C 64 C 71 C Alfa-amylase C C 77 C Tabel 2 Side 3 af 8

4 hurtigere igennem opløsningen. Enzymer er aktive ved alle temperaturer mellem frysepunktet for en opløsning og den temperatur, hvor enzymet denaturerer. Når temperaturintervallet for et enzym angives i bryggelitteraturen, er det det interval, der giver god ydelse i bryghuset for dette enzym. Det betyder ikke at enzymet er inaktivt udenfor det interval. Alle bryggeenzymer er aktive ved temperaturer under deres angivne interval. Men ved lavere temperaturer arbejder de langsommere. Den øvre grænse for et enzyms interval bestemmes af enzymets aktivitet og denatureringspunkt. Varmes en mæsk over et enzyms interval betyder det ikke at enzymet holder op med at virke øjeblikkeligt. Det tager tid for enzymer at denaturere. I nogle tilfælde vil enzymer faktisk denaturere indenfor deres angivne interval. F.eks. denaturerer beta-amylase ved 65 indenfor 40 minutter og alfaamylase vil standse efter 2 timer ved 67. Pointen er, at ved at skifte mæsketemperaturer tænder og slukker du ikke bare sådan lige for enzymerne. På grund af deres simple reaktionsmekanisme er din kontrol over dem meget mere uhåndterlig. Alligevel er der fire faktorer, der bestemmer hastigheden på en enzymkatalyseret reaktion enzymets koncentration, substratets koncentration, temperaturen på blandingen og dennes ph-værdi og alle disse fire faktorer kan manipuleres i en trin-mæskning for at ændre din urts egenskaber. Syrepausen Syrepausen er den første pause, du kan foretage efter indmæskningen i enhver fuldtrinsmæskning eller dekoktionsmæskning. Syrepausen har to funktioner; at sænke mæskens ph til en passende værdi og at nedbryde de frygtede glukosefibre, som kan lave mæsken om til en dej. Det typiske interval for en syrepause er mellem 35 og C. Ved denne temperatur nedbryder phytaseenzymerne et molekyle der hedder phytin og frigør phytinsyre, som sænker mæskens ph-værdi. Phytase er meget følsom overfor varme og de fleste af disse enzymer vil blive ødelagt ved forlænget mæskningstid, så phytase vil kun være tilstede i ret letkølnet malt. Derfor vil det kun virkelig gøre nytte i en mæsk, der består af undermodificerede malte i blødt vand med lille bufferkapacitet. Sædvanligvis klarer man sådan en situation ved at tilsætte syre i det varme vand. En anden grund til at syrepausen som regel udelades er, at det tager mindst en time at frembringe nogen som helst ændring af betydning i mæskens ph-værdi. Det andet og mere vigtige formål med en pause i dette temperaturinterval er at tage hånd om hovedparten af glukosefibre også kaldet byggummi. Beta-glukosefibre er en form for kulhydrater, der findes i det proteinlag, der omgiver stivelsesmolekyler i korn og beta-glucanase er et enzym, der vil nedbryde disse molekyler. Forskellige glucanaser er aktive hele vejen op til omkring C, men det mest vigtige glucanaseenzym, 1,4 betaglucanase, har en optimal temperatur lige omkring C. Den højeste koncentration af beta-glukosefibre findes i rug, hvede, havre og undermodificerede malte. Betaglukosefibre er også kendt for at føre til dis i øl, hvis de ikke nedbrydes ordentligt. I en fuldt modificeret malt burde niveauet af beta-glukosefibre ikke være et problem, mens hvis du oplever problemer ved urtudvindingen (lauteringen) eller dis ved din favorit malt, så forsøg med en 15 minutters temperaturpause i syrepauseintervallet. Side 4 af 8

5 Proteinase er et enzym, der bearbejder langkædede proteiner og omdanner dem til mellemlange kæder. Peptidaseenzymer bryder de mellemlange kæder op i korte kæder og nedbryder dem til deres grundbestanddele. Belejligt har disse to enzymer lidt forskellige optimale temperaturintervaller, så du kan hypotetisk favorisere den ene, frem for den anden. En illustration af beta-amylase, der viser dens 3Dstruktur. 1,4- beta-glucanase er det primære byggumminedbrydende enzym. Proteinpausen En pause i temperaturen mellem 44 og 59 C er traditionelt blevet kaldet en proteinpause.. Nu om dage mener mange bryggeforskere ikke, at der sker ret meget proteinnedbrydning i mæskningen og dette skyldes til dels den gode maltning. Men det er værd at gennemse de mulige enzymaktiviteter, der kan opstå i dette interval. Der er to specifikke typer enzymer, der tænktes at være aktive i dette interval proteinase- og peptidaseenzymer, samlet kendt som proteolytiske enzymer. Bryggere ønsker ikke en masse langkædede proteiner i deres urt. Et højt niveau af store proteiner kan føre til tåge og ustabilitet i øllet. Men mange bryggere vil gerne have mellemlange proteinkæder, fordi de er fordelagtige for en øls krop og skumbevarelse Det optimale interval for peptidase er mellem og 53 C, mens det optimale interval for proteinase er 55 til 58 C. En pause på 15 til 30 minutter i proteinaseintervallet antages at kunne formindske dis, uden at have indflydelse på skum eller krop. Det er vigtigt at pointere, at de lave temperaturpauser har vist sig mere effektive ved kraftige mæske. Derfor skal du måske indmæske i et vand/maltforhold på 1,7-2,1 liter vand pr. kg malt ved disse lave temperaturpauser. Du kan så tynde mæsken ud med kogende vand når du hæver temperaturen til saccharifikations-pausen/pauserne. Der opstår også nogen beta-glucanase aktivitet i proteinpauseintervallet og nogle bryggere holder en proteinpause af den grund. Med mindre du har en god grund du ved f.eks. at du har en malt med et højt proteinindhold vil det sikkert være fornuftigt at undgå en pause i 53 C intervallet, fordi du derved potentielt vil kunne undgå problemer med skumkronens holdbarhed. Brygger du med undermodificeret malt, bør du holde en pause i C intervallet, da det i det Side 5 af 8

6 mindste vil nedbryde noget glukosefiber i maltens cellevægge. Temp. [ C] Temp. [ C] Ekstrakteffektiv mæskning Tid [min] Tør ale Tid [min] Uanset om der sker en proteinnedbrydning af betydning i dette interval, vil en pause her have en effekt på kvaliteten af din urt. F.eks. vil den tid og omrøring, der følger med en trinmæskning give en bedre ekstrakteffektivitet specielt for håndbryggere, der ikke er vant til at røre deres mæsk, eller dem der typisk har en marginal ekstrakteffektivitet. 67 Stivelsesomdannelse Den eneste nødvendige pause i enhver mæsk er i stivelsesomdannelsens eller saccharifikationsdannelsens temperaturinterval. Når der mæskes fuldt modificerede malte er en enkelt pause i dette interval en meget populær løsning. Stivelsesomdannelsen laves af to adskilte enzymer, som angriber stivelseskæder på forskellige måder. De to enzymer refereres samlet som diastatiske enzymer. Den typiske stivelsesomdannelsespause ligger mellem 61 og 71 C. (Nogle gange vil du se en mindre afvigelse i forhold til det her fremsatte interval. Det kan også være 66 C. Husk at enzymaktivitet ikke er en alt eller intet proces, men giver plads til nogle vilkårlige overgange mellem alle temperaturintervaller). Beta-amylase angriber enderne af stivelsesmolekylerne og nipper de to sidste sukkerrester af og producerer maltose. Et bemærkelsesværdigt aspekt af dette er, at stivelsesmolekyler kan være meget lange. Hvis du ønsker betaamylase som din primære stivelsesomdannelse, så vil du have brug for en lang pause i dennes optimale temperaturinterval. En 1 2 timers pause i 63 C intervallet er faktisk en måde bryggere kan opnå en stærkt forgærbar urt til tørre øltyper. Alfa-amylase er det andet enzym der bruges ved stivelsesomdannelse. Det optimale temperaturinterval for alfaamylase ligger omkring C, selvom det også i et mindre omfang er aktivt ved lavere temperaturer. Alfaamylase angriber stivelsesmolekyler tilfældige steder langs deres kæder. Det er så tykt at det ikke er i stand til at angribe stivelsesmolekylerne omkring deres forgreningspunkter. En pause i den højere ende af alfaintervallet vil resultere en mindre forgærbar urt og dermed i en sødere øl med mere fyldig krop. Særdeles ved en kort (20 minutter) pause ved 72 C i en kraftig mæsk (omkring 2 liter vand pr. kg malt) vil Side 6 af 8

7 frembringe en meget kraftig øl med en fyldig krop Dette er i særdeleshed tilfældet for øl brygget med malt med et lavt enzymindhold, såsom engelske pale ale malte. Temp. [ C] Temp. [ C] Tør lager Tid [min] 66 Komplet trin-mæskningsprogram Tid [min] Alfa-amylase anvendes sædvanligvis i sammenhæng med beta-amylase for at fremstille øl med en moderat til fyldig krop. Den grundlæggende idé er, at de tilfældige alfa-amylase angreb åbner op for nye stivelsesender, som betaamylaserne kan arbejde på. Gennem samarbejde i C intervallet danner disse enzymer en moderat forgærbar urt og dette er et populært interval ved enkel indgydning af mæsken, som er populær hos mange håndbryggere. Hæves temperaturen til 68 C vil dette resultere i mere fyldighed i øllet, 68 men ikke så kraftig eller tyk, så den bliver for sød eller kvalmende. Den typiske pause er på minutter, men ved mange malte sker omdannelsen meget hurtigere end dette. For en moderat til fyldig øl, kan du begynde at tømme urten af så snart en jodtest viser et negativt resultat (dvs. intet farveskifte, der angiver at testen ikke viser nogen væsentlig mængde af stivelse). Alfa-amylase er mindre aktiv og mindre stabil i urt med et lavere antal kalk-ioner. Denne ustabilitet øges i en tynd mask og mæske, der har en ph-værdi, der ligger over de anbefalede værdier. For enhver øl hvor der ønskes fyldighed anbefales en 5 minutters pause ved afmæskningstemperaturen, 77 C ( mash-out ). Du bør også sikre dig, at din mæsk holder denne temperatur ved at opvarme dit eftergydningsvand (spargevand) til den rette temperatur hvilken afhænger af det varmetab, dit system har under urtudvindingen. Dette vil sikre at amylase-enzymernes aktivitet nedsættes på grund af denatureringen af enzymerne. Som sådan vil din urts forgærbarhed ikke, i kraft af fortsat enzymaktivitet, øges væsentligt under urtudvindingen. At udføre en afmæskning øger også urtens viskositet og gør urtudvindingen lettere. Spring ud i det Illustrationerne på side 6-7 viser nogle foreslåede mæskesystemer for forskellige typer øl. De fleste hjemmebrygningstekster oplister også forskellige kombinationer af temperaturtrin. (For at se de mest almindelige mæskesystemer: Se Brew Your Own december 2006.) Side 7 af 8

8 Når du afgør hvilket mæskningsprogram, du kan bruge, må du tage hensyn til din malttype, din øltype og dennes ønskede karakteristika og nogle gange endda sammensætningen af dit brygudstyr. Husk også, at et kompliceret mæskningssystem ikke nødvendigvis resulterer i en bedre øl. Hvis du omvendt har oplevet dårlig urtudvinding, tåge, lav effektivitet i ekstraktet eller at urten ikke er så forgærbar, som du havde håbet, vil det at indføre den rette pause muligvis være løsningen. Når der bruges undermodificeret eller hjemmemaltet malt, vil du være nød til at lave en trin-mæskning som et minimum bør du holde temperaturen lidt i proteinpausens interval, før du hæver den til stivelsesomdannelsestemperaturen. Jo mindre modificeret eller anderledes maltet din malt er, jo mere vil en trin-mæskning kunne forbedre udbytte og urtens kvalitet. Side 8 af 8

Temaaften #2: Mæskning

Temaaften #2: Mæskning Temaaften #2: Mæskning Indhold Valsning Mæskning grundlæggende Enzymer Mæskemetoder Hardware Mæske ph Mæske tykkelse Vandjustering Valsning Mål for valsningen Størst mulig / ubeskadiget skaldel + Mindst

Læs mere

SÅDAN BRYGGES ØL PÅ LØKKEN BRYGHUS

SÅDAN BRYGGES ØL PÅ LØKKEN BRYGHUS SÅDAN BRYGGES ØL PÅ LØKKEN BRYGHUS Alt vores øl er brygget ud fra egne opskrifter af udvalgte kvalitets råvarer, blandt andet malt fra Sophus Fuglsang i Haderslev, special malte fra Castle Malting i Belgien

Læs mere

Enzymer og katalysatorer

Enzymer og katalysatorer Enzymer og katalysatorer Reaktionsligningen: viser den kemiske reaktion, der leverer energi til alle stofskifteprocesser i cellerne i kroppen. Kemisk er der tale om en forbrændingsproces, hvori atmosfærisk

Læs mere

Viden SIDE 1. Grundskole. Viden om appelsiner. Et kig indenfor

Viden SIDE 1. Grundskole. Viden om appelsiner. Et kig indenfor om appelsiner Et kig indenfor Rent basalt så består en appelsin af juice vesikler 1 som er omringet af en voksagtig hud, nemlig skrællen. Skrællen omfatter et tyndt og farvet yderlag som kaldes flavedoen,

Læs mere

OPGAVER ØL -verdens første svar på anvendt bioteknologi

OPGAVER ØL -verdens første svar på anvendt bioteknologi OPGAVER ØL -verdens første svar på anvendt bioteknologi Biotech Academy BioCentrum-DTU Søltofts Plads DTU - Bygning 221 2800 Kgs. Lyngby www.biotechacademy.dk bioteket@biocentrum.dtu.dk SMÅ OPGAVER Nedskriv

Læs mere

Eksempel på eksamenssæt. Fra eksamen, foråret 2015

Eksempel på eksamenssæt. Fra eksamen, foråret 2015 Navn: Forbeholdt eksaminator Tilladte hjælpemidler: Nyeste stilartsdefinitioner (udleveres på dagen) Kuglepen Point teori : af 100 Point smagning : af 100 Det kræver min. 75 points ud af 100 for at bestå

Læs mere

Håndbrygger Opskrifter. En kort introduktion for nybegyndere og let øvede. Christian Rye Iversen

Håndbrygger Opskrifter. En kort introduktion for nybegyndere og let øvede. Christian Rye Iversen Aalborg Håndbrygger Laug Håndbrygger Opskrifter En kort introduktion for nybegyndere og let øvede Christian Rye Iversen Agenda Hvad er en opskrift Kort om stil og nøgletal Kort om ingredienser Hvordan

Læs mere

HS er en hjernesygdom, ikke?

HS er en hjernesygdom, ikke? Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Ændringer i leveren hos patienter med Huntingtons Sygdom antyder, at mere forskning i 'hele kroppen'

Læs mere

Fra spild til penge brug enzymer

Fra spild til penge brug enzymer Fra spild til penge brug enzymer Køreplan 01005 Matematik 1 - FORÅR 2010 Denne projektplan er udarbejdet af Per Karlsson og Kim Knudsen, DTU Matematik, i samarbejde med Jørgen Risum, DTU Food. 1 Introduktion

Læs mere

Mad, motion og blodsukker

Mad, motion og blodsukker Mad, motion og blodsukker Opgaven I skal have idrætsdag på skolen, og der er forskellige formiddags-aktiviteter, I kan vælge mellem: 1. I skal løbe 8 km i moderat tempo. Efter en kort pause skal I sprinte

Læs mere

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP)

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP) 16 GÆRING OG LAGRING 16.1 Procesidentifikation Denne procedure omhandler gæring og lagring af øl i konventionelle tanke og i cylindrokoniske tanke (CCTer). 16.2 Teknologi- og designbeskrivelse 16.2.1 Formål

Læs mere

1. INTRODUKTION TIL MATERIALET

1. INTRODUKTION TIL MATERIALET LÆRERVEJLEDNING SIDE 1 AF 10 LÆRERVEJLEDNING Lærervejledningen består af: 1. Introduktion til materialet 2. Introduktion til praktisk øvelse i brygning af øl 3. Introduktion til elevopgaverne 1. INTRODUKTION

Læs mere

Mad, motion og blodsukker

Mad, motion og blodsukker Mad, motion og blodsukker Opgaven I skal have idrætsdag på skolen, og der er forskellige formiddags-aktiviteter, I kan vælge mellem: 1. I skal løbe 8 km i moderat tempo. Efter en kort pause skal I sprinte

Læs mere

FUR Frokost er en overgæret øl af typen Bitter Pale Ale.

FUR Frokost er en overgæret øl af typen Bitter Pale Ale. Øl fra FUR Bryghus FUR Frokost er en overgæret øl af typen Bitter Pale Ale. 30,- Rolig og klar øl med farve som rødgyldent rav. Småboblende med tæt cremefarvet skum, der giver fine blonder på glasset.

Læs mere

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP)

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP) 8 MÆSKNING 8.1 Procesidentifikation Denne procedure omhandler den enzymatiske (og eventuelt termiske) omdannelse af maltens bestanddele til sukkerstoffer, proteiner o.a. fra opblanding af stivelseskilderne

Læs mere

katalysatorer f i g u r 1. Livets undfangelse på et celluært plan.

katalysatorer f i g u r 1. Livets undfangelse på et celluært plan. Fra det øjeblik vi bliver undfanget i livmoderen til vi lukker øjnene for sidste gang, er livet baseret på katalyse. Livets undfangelse sker gennem en række komplicerede kemiske reaktioner og for at disse

Læs mere

Vinøl Hobby. Velkommen til landets bedste specialbutik. Danmarks bedste websted for bryggere.

Vinøl Hobby. Velkommen til landets bedste specialbutik. Danmarks bedste websted for bryggere. Min Egen Porter til 20 liter,, ca. 5% alkohol. Dette er et godt sæt, til den der vil brygge en rigtig god mørk porter. Sættet indeholder følgende: 2 kg. Ekstra Dark tørret maltekstrakt fra Muntons 1 kg.

Læs mere

Sporteori 01-08-2014- Klaus Buddig

Sporteori 01-08-2014- Klaus Buddig Indledning Alle hunde kan bruge deres næse til at finde frem til noget de gerne vil have. Vi skal guide hunden til at identificere og følge en menneskefærd på forskellige typer underlag, samt vise os ved

Læs mere

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 ØVELSE 2.1 SMÅ FORSØG MED CO 2 At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). Indledning: CO 2 er en vigtig gas. CO 2 (carbondioxid) er det molekyle, der er grundlaget for opbygningen af alle organiske

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Spørgsmål & svar. Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu

Spørgsmål & svar. Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu Spørgsmål & svar 2011 Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu Betfor en rigtig klassiker! Jo mere du ved om fodring, desto flere muligheder har du for, at tage hånd om din hest på bedste

Læs mere

Sportsdrikke - ren sukker eller rå energi?

Sportsdrikke - ren sukker eller rå energi? Sportsdrikke - ren sukker eller rå energi? Af Fitnews.dk - mandag 10. juni, 2013 http://www.fitnews.dk/artikler/sportsdrikke-ren-sukker-eller-ra-energi/ Inden for de sidste 15-20 år er der sket en eksplosiv

Læs mere

Enzymer og katalysatorer

Enzymer og katalysatorer Enzymer og katalysatorer Niveau: 8. klasse Varighed: 6 lektioner Præsentation: I forløbet Enzymer og katalysatorer arbejdes der med, hvordan den naturlige reaktionshastighed kan ændres ved hjælp af enzymer

Læs mere

Kvaliteten i vinterbyg til malt er den i orden? Kim Jørgensen Danish Malting Group A/S

Kvaliteten i vinterbyg til malt er den i orden? Kim Jørgensen Danish Malting Group A/S Kvaliteten i vinterbyg til malt er den i orden? Kim Jørgensen Danish Malting Group A/S 2 Byg høst 2009 - EU 27 data fra Interbrau - Hamborg kha mt/ha Produktion [kton] Selektion [kton] Maltbyg [kton] Vinter

Læs mere

I denne artikel vil der blive givet en kort beskrivelse af systemet design og reguleringsstrategi.

I denne artikel vil der blive givet en kort beskrivelse af systemet design og reguleringsstrategi. Transkritisk CO2 køling med varmegenvinding Transkritiske CO 2 -systemer har taget store markedsandele de seneste år. Baseret på synspunkter fra politikerne og den offentlige mening, er beslutningstagerne

Læs mere

Ølbrygning - fra en biologisk synvinkel

Ølbrygning - fra en biologisk synvinkel Ølbrygning - fra en biologisk synvinkel Skrevet af Mikkel Hansen Kursistnummer: 14576 VUC Nordsjælland Ølbrygning Indhold 1. Indledning... 3 2. Brygprocessen... 4 2.1 De fire faser... 4 2.2 Malten... 5

Læs mere

Vægt Knust malt (se opskrift) Klar urt. Gærnæring Mæskegryder (4 6 L)

Vægt Knust malt (se opskrift) Klar urt. Gærnæring Mæskegryder (4 6 L) Ølbrygning Udarbejdet af Jacob Højgaard Thinggaard, Viborg Gymnasium og Hf for Aktuel Naturvidenskab. Se også artiklen: Ølbrygning avanceret bioteknologi i nr. 5 2016. http://aktuelnaturvidenskab.dk/fileadmin/aktuel_naturvidenskab/nr

Læs mere

Intra- og intermolekylære bindinger.

Intra- og intermolekylære bindinger. Intra- og intermolekylære bindinger. Dipol-Dipol bindinger Londonbindinger ydrogen bindinger ydrofil ydrofob 1. Tilstandsformer... 1 2. Dipol-dipolbindinger... 2 3. Londonbindinger... 2 4. ydrogenbindinger....

Læs mere

Temaaften #3: Sining og eftergydning

Temaaften #3: Sining og eftergydning Temaaften #3: Sining og eftergydning Indhold Sining - grundlæggende Sikarret Tid Eftergydning Si- og eftergydningsmetoder / Hardware Stuck-mash Kavent Effektivitet / Ekstraktudbytte Sining grundlæggende

Læs mere

Bruger programmering

Bruger programmering Bruger programmering Indledning Brew4You systemerne kan programmeres, så selve brygprocessen foregår præcist og automatisk i henhold til de parametre, man som brygger ønsker at anvende. Der er dels såkaldte

Læs mere

Isolering af DNA fra løg

Isolering af DNA fra løg Isolering af DNA fra løg Formål: At afprøve en metode til isolering af DNA fra et levende væv. At anvende enzymer.. Indledning: Isolering af DNA fra celler er første trin i mange molekylærbiologiske undersøgelser.

Læs mere

INGENIØRENS ARBEJDSMETODE: ØV DIG I METODEN

INGENIØRENS ARBEJDSMETODE: ØV DIG I METODEN MODUL 7: INTRODUKTION TIL INNOVATION INGENIØRENS ARBEJDSMETODE ELEVVEJLEDNING INGENIØRENS ARBEJDSMETODE: ØV DIG I METODEN I denne aktivitet skal I øve jer i at bruge ingeniørens arbejdsmetode. Øvelsen

Læs mere

PCR (Polymerase Chain Reaction): Opkopiering af DNA

PCR (Polymerase Chain Reaction): Opkopiering af DNA PCR (Polymerase Chain Reaction): Opkopiering af DNA PCR til at opkopiere bestemte DNA-sekvenser i en prøve er nu en af genteknologiens absolut vigtigste værktøjer. Peter Rugbjerg, Biotech Academy PCR (Polymerase

Læs mere

Mel fra spiret korn. Hvorfor mel fra spiret korn?

Mel fra spiret korn. Hvorfor mel fra spiret korn? Mel fra spiret korn Hvorfor mel fra spiret korn? Skønheden ved mel af spiret korn er at ved spiring ændrer en kerne sin sammensætning fra stivelse til en grøntsag. Derfor er mel fra spirede kerner kommer

Læs mere

Oste-kemi. Størstedelen af proteinerne i mælken findes som små kugleformede samlinger, kaldet miceller.

Oste-kemi. Størstedelen af proteinerne i mælken findes som små kugleformede samlinger, kaldet miceller. Man behøver ikke at sætte sig ind i de mere tekniske eller kemiske forhold for at lave ost selv, men for dem som gerne vil vide mere om hvad der grundlæggende sker ved forvandlingen af mælk til ost, så

Læs mere

Brugsvejledning for 7827.10 dialyseslange

Brugsvejledning for 7827.10 dialyseslange Brugsvejledning for 7827.10 dialyseslange 14.06.07 Aa 7827.10 1. Præsentation Dialyseslangen er 10 m lang og skal klippes i passende stykker og blødgøres med vand for at udføre forsøgene med osmose og

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til organiske forbindelser Kende alkoholen ethanol samt enkelte andre simple alkoholer Vide, hvad der kendetegner en alkohol Vide, hvordan alkoholprocenter beregnes;

Læs mere

Betfor en rigtig klassiker!

Betfor en rigtig klassiker! Spørgsmål & svar Betfor en rigtig klassiker! Jo mere du ved om fodring, desto flere muligheder har du for, at tage hånd om din hest på bedste måde. Men det er bestemt ikke så enkelt endda, for der er

Læs mere

Vinøl Hobby. Velkommen til landets bedste specialbutik. Danmarks bedste websted for bryggere.

Vinøl Hobby. Velkommen til landets bedste specialbutik. Danmarks bedste websted for bryggere. Min Egen Guld Øl til 20 liter, ca. 7% alkohol. Dette er et godt sæt, til den der vil brygge en god Guldøl. (Skal den være rigtig stærk skal du "nøjes" med at brygge 17-18 liter) Sættet indeholder følgende:

Læs mere

Proteiner. Proteiner er molekyler der er opbygget af "aminosyrer",nogle er sammensat af få aminosyrer medens andre er opbygget af mange tusinde

Proteiner. Proteiner er molekyler der er opbygget af aminosyrer,nogle er sammensat af få aminosyrer medens andre er opbygget af mange tusinde Proteiner Proteiner er molekyler der er opbygget af "aminosyrer",nogle er sammensat af få aminosyrer medens andre er opbygget af mange tusinde Der findes ca. 20 aminosyrer i menneskets organisme. Nogle

Læs mere

Et foderprogram til smågrise baseret på den nyeste forskning. På vej mod zinkfri smågrisefodring uden at gå på kompromis med effektiviteten.

Et foderprogram til smågrise baseret på den nyeste forskning. På vej mod zinkfri smågrisefodring uden at gå på kompromis med effektiviteten. Et foderprogram til smågrise baseret på den nyeste forskning På vej mod zinkfri smågrisefodring uden at gå på kompromis med effektiviteten. Vores nye foderprogram indeholder udelukkende gennemtestede kvalitetsråvarer

Læs mere

Oversigt over malttyper

Oversigt over malttyper Nicolaj S. Basismalt Malttype: Beskrivelse: Øltype: Andel i % : Pilsnermalt 2,0 3,0 EBC Den lyseste malt i farven med en lav proteinindhold. Kan anvendes som basismalt. Alle øltyper. 100 % af Røget malt

Læs mere

Brygning med Brew4You brygsystemer

Brygning med Brew4You brygsystemer Brygning med Brew4You brygsystemer 1.0 Indledning I det følgende gennemgås i detaljer hvorledes Brew4You brygsystemerne anvendes til brygning af øl. Når du har læst manualen, og eventuelt brygget din første

Læs mere

Det glykæmiske indeks.

Det glykæmiske indeks. Af: Tom Gruschy Knudsen Det glykæmiske indeks. Et udtryk for kulhydraters optagelseshastighed og tilgængelighed i blodbanen. Kulhydrattyper Kulhydraters optagelseshastighed har traditionelt været antaget

Læs mere

3y Bioteknologi A. Lærere TK og JM. Eksamensspørgsmål uden bilag

3y Bioteknologi A. Lærere TK og JM. Eksamensspørgsmål uden bilag 3y Bioteknologi A Lærere TK og JM Eksamensspørgsmål uden bilag 1: DNA, proteiner og gensplejsning Med inddragelse af de vedlagte bilag samt øvelsen med pglo skal du diskutere og vurdere brugen af DNA og

Læs mere

Fase 4 afslutningsfase

Fase 4 afslutningsfase Fase 4 afslutningsfase 2-4 uger Fase 4 er magen til fase 2 og så må du spise et ugentligt alt-jeg-kan-spise-måltid. Det er vigtigt, at du ikke følger fase 3 længere end 4 uger. Du må gerne gentage fase

Læs mere

Energi, Enzymer & enzymkinetik.metabolisme

Energi, Enzymer & enzymkinetik.metabolisme (gruppeopgaver i databar 152 (og 052)) Energi, Enzymer & enzymkinetik.metabolisme Tirsdag den 17. september kl 13-14.15 (ca) Auditorium 53, bygning 210 Susanne Jacobsen sja@bio.dtu.dk Enzyme and Protein

Læs mere

Organismer inddeles i tre fundamentale stofomsætningstyper:

Organismer inddeles i tre fundamentale stofomsætningstyper: Stofskiftetyper Organismer inddeles i tre fundamentale stofomsætningstyper: autotrofe organismer: organismer som opbygger organisk stof ved fotosyntese (eller i nogle tilfælde kemosyntese); de kræver foruden

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011-maj 2013 Institution Københavns tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Reaktionskinetik - 1 Baggrund. lineære og ikke-lineære differentialligninger. Køreplan

Reaktionskinetik - 1 Baggrund. lineære og ikke-lineære differentialligninger. Køreplan Reaktionskinetik - lineære og ikke-lineære differentialligninger Køreplan 1 Baggrund På 2. eller 4. semester møder kemi/bioteknologi studerende faget Indledende Fysisk Kemi (26201/26202). Her behandles

Læs mere

DER ER IKKE PENGE I RASKE DYR OG MENNESKER!

DER ER IKKE PENGE I RASKE DYR OG MENNESKER! TØR DU FODRE DIN HUND MED RÅ KOST? ELLER TØR DU VIRKELIG LADE VÆRE? DET HANDLER IKKE OM AT HELBREDE SYGDOMME, MEN OM AT SKABE SUNDHED LIVSSTIL OG IKKE LIVSSTILSSYGDOMME! DER ER IKKE PENGE I RASKE DYR OG

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Vinøl Hobby. Velkommen til landets bedste specialbutik. Danmarks bedste websted for bryggere.

Vinøl Hobby. Velkommen til landets bedste specialbutik. Danmarks bedste websted for bryggere. Min Egen IPA til 20 liter, ca. 5% alkohol. Dette er et godt sæt, til den der vil brygge en rigtig god humlet Indian Pale Ale. Sættet indeholder følgende: 3 kg. tørret maltekstrakt fra Muntons. 500 gram

Læs mere

Studienummer: MeDIS Exam 2015. Husk at opgive studienummer ikke navn og cpr.nr. på alle ark, der skal medtages i bedømmelsen

Studienummer: MeDIS Exam 2015. Husk at opgive studienummer ikke navn og cpr.nr. på alle ark, der skal medtages i bedømmelsen MeDIS Exam 2015 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Videregående biokemi og medicinudvikling Bachelor i Medis 5. semester Eksamensdato: 26-01-2015 Tid: kl. 09.00-11.00 Bedømmelsesform 7-trin Vigtige

Læs mere

Crimpning/Valsning Med Murska crimpere

Crimpning/Valsning Med Murska crimpere Crimpning/Valsning Med Murska crimpere Generel vejledning i crimpning og ensilering af afgrøder! Af : Helge Laursen, Bulldog Agri Vores baggrund! Bulldog Agri har lige siden firmaet blev startet i 1997

Læs mere

14. Mandag Endokrine kirtler del 2

14. Mandag Endokrine kirtler del 2 14. Mandag Endokrine kirtler del 2 Midt i dette nye spændende emne om endokrine kirtler kan det være nyttigt med lidt baggrundsdiskussion omkring især glukoses (sukkerstof) forskellige veje i kroppen.

Læs mere

Artikel 2: Kulhydratkemi

Artikel 2: Kulhydratkemi Artikel 2: Kulhydratkemi Kulhydrater dannes i planter ved hjælp af fotosyntese og er en vigtig kilde til ernæring for mennesket. Navnet kulhydrat dækker over en række forskellige sukkerarter, som inddeles

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade

rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade PRODUKTKATALOG rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade va-godkendt på teknologisk institut fra Ø100 til Ø250mm, også til strømpeforet rør i disse dimensioner Udført i rustfrit, bejdset stål

Læs mere

Vinøl Hobby. Velkommen til landets bedste specialbutik. Danmarks bedste websted for bryggere.

Vinøl Hobby. Velkommen til landets bedste specialbutik. Danmarks bedste websted for bryggere. Min Egen Chili Øl til 20 liter, ca. 5 % alkohol. Dette er et godt sæt, til den der vil brygge en god chili øl. Sættet indeholder følgende: 3 kg. tørret maltekstrakt fra Muntons 500 gram valset maltblandning

Læs mere

Træningsprogram for let øvede 9 uger, 3 træningspas om ugen

Træningsprogram for let øvede 9 uger, 3 træningspas om ugen Træningsprogram for let øvede 9 uger, 3 træningspas om ugen Om programmet: Dette program er primært rettet imod at få forbrændt nogle kalorier, og er ikke direkte rettet imod forbedring af løbetiden på

Læs mere

BioMaster affaldskværn 3.0. Din madlavning kan blive billigere, hvis du vælger biogas

BioMaster affaldskværn 3.0. Din madlavning kan blive billigere, hvis du vælger biogas BioMaster affaldskværn 3.0 BioMasteren er selve affaldskværnen, eller bio kværnen som den også kaldes, hvor madaffaldet fyldes i. Det er en både let og hygiejnisk måde at bortskaffe madaffald på set i

Læs mere

Ernæring, fordøjelse og kroppen

Ernæring, fordøjelse og kroppen Ernæring, fordøjelse og kroppen Modul 4 Kernestof a) Kost & fordøjelse b) Kroppens opbygning & motion Mål med modulet Ernæring og fordøjelse At give kursisten vished om næringsstoffers energiindhold, herunder

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Teknisk Udvalg Sid Dykketabellen Copyright Dansk Sportsdykker Forbund Indholdsfortegnelse: 1 FORORD... 2 2 INDLEDNING... 3 3 DEFINITION AF GRUNDBEGREBER... 4 4 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Efterbehandling til Enzymer - Klip dit tis i stykker CIRKUS NATURLIGVIS

Efterbehandling til Enzymer - Klip dit tis i stykker CIRKUS NATURLIGVIS Efterbehandling til Enzymer - Klip dit tis i stykker CIRKUS NATURLIGVIS Enzymer kan godt være svære at forstå, og oplægget indeholder rigtig meget information. Derfor er det en god idé, at lave noget efterbehandling.

Læs mere

Salte, Syre og Baser

Salte, Syre og Baser Salte, Syre og Baser Fysik/Kemi Rapport 4/10 2011 MO Af Lukas Rønnow Klarlund 9.y Indholdsfortegnelse: Formål s. 2 Salte og Ioner s. 3 Syrer og Baser s. 5 phværdi s. 5 Neutralisation s. 6 Kunklusion s.

Læs mere

Analyse af proteiner Øvelsesvejledning

Analyse af proteiner Øvelsesvejledning Center for Undervisningsmidler, afdeling København Analyse af proteiner Øvelsesvejledning Formål At separere og analysere proteiner i almindelige fødevarer ved brug af gelelektroforese. Teori Alle dele

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

Variation: nogle af mandlerne kan erstattes med nødder, og de forskellige frø kan varieres efter smag og behag.

Variation: nogle af mandlerne kan erstattes med nødder, og de forskellige frø kan varieres efter smag og behag. Det daglige brød Hjernekernebrødet kloge-åge En sandkageform (cirka10x25 cm) smøres med et godt lag 200 g mandler (med hinde) og 100 g solsikkefrø blendes sammen og hældes i en stor skål. 100 g hørfrø

Læs mere

Mitokondrier og oxidativt stress

Mitokondrier og oxidativt stress Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab At gå målrettet mod oxidativ stress i Huntingtons Sygdom Skade på celler skabt af oxidativt stress

Læs mere

Fremmer en naturlig bakteriel balance i underlivet

Fremmer en naturlig bakteriel balance i underlivet Fremmer en naturlig bakteriel balance i underlivet De fleste kvinder påvirkes af irritation og bakteriel ubalance i underlivet på et eller flere tidspunkter i løbet af deres liv. Sådan får du en naturlig

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab En baglæns besked gemt i HD-genet?

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab En baglæns besked gemt i HD-genet? Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab En baglæns besked gemt i HD-genet? Lyn dine gener op! En baglæns besked, gemt i 'backup-dna'et'

Læs mere

Vinøl Hobby. Velkommen til landets bedste specialbutik. Danmarks bedste websted for bryggere.

Vinøl Hobby. Velkommen til landets bedste specialbutik. Danmarks bedste websted for bryggere. Min Egen Pilsner til 20 liter, ca. 4,5% alkohol. Dette er et godt sæt, til den der vil brygge en Pilsnerøl. Sættet indeholder følgende: 2½ kg Spraymalt fra Muntons 500 gram valset maltblandning 100 gram

Læs mere

Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver

Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver Enzymer, der er aktive under kolde forhold, har adskillige bioteknologiske anvendelsesmuligheder. Nye smarte og bæredygtige produkter kan nemlig blive udviklet

Læs mere

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og FAVORIT 26_012 Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og holdbarhed og er designet, så det opfylder

Læs mere

Kemi Kulhydrater og protein

Kemi Kulhydrater og protein Kemi Kulhydrater og protein Formål: Formålet med forsøget er at vise hvordan man kan påvise protein, fedtstof, simple sukkerarter eller stivelse i forskellige fødevarer. Samtidig kan man få en fornemmelse

Læs mere

Bevare hvidhedsgraden i hvidt tøj og farveintensiteten i farvede og printede varer.

Bevare hvidhedsgraden i hvidt tøj og farveintensiteten i farvede og printede varer. INDHOLD 1. Formålet med vask 2. Vejledning for varer med min. 50% polyester 3. Vejledning for varer med min. 50% bomuld 4. Stof med besætning i kontrastfarve 1 1. Formålet med vask Fjerne snavs og pletter.

Læs mere

The right fit should be part of your kit

The right fit should be part of your kit The right fit should be part of your kit Hvorfor er sports-bh er vigtige? Brystet er desværre ikke indrettet så smart i forhold til løb og hop, så derfor er det vigtigt at bruge en god sports-bh. Der er

Læs mere

Kombucha INSTRUKTIONER. Inden du begynder

Kombucha INSTRUKTIONER. Inden du begynder INSTRUKTIONER Inden du begynder Kombucha-moderen er tørret og skal aktiveres. Opbevar kombucha-moderen i køleskab indtil aktivering. Aktiveringsprocessen tager 10-28 dage. Se instruktionerne herunder.

Læs mere

Anvendt BioKemi: Struktur. Anvendt BioKemi: MM3. 1) MM3- Opsummering. Forholdet mellem Gibbs fri energi og equilibrium (ligevægt) konstant K

Anvendt BioKemi: Struktur. Anvendt BioKemi: MM3. 1) MM3- Opsummering. Forholdet mellem Gibbs fri energi og equilibrium (ligevægt) konstant K Anvendt BioKemi: Struktur 1) MM1 Intro: Terminologi, Enheder Math/ biokemi : Kemiske ligninger, syre, baser, buffer Små / Store molekyler: Aminosyre, proteiner 2) MM2 Anvendelse: Blod som et kemisk system

Læs mere

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam 1 8 1 9 3 2 230 215 200 185 170 ionic + - 5 4 6 7 pro 230 steam ionic titanium 2 DANSK Glattejern i pro 230 steam Glattejernet i pro 230 steam fra BaByliss er et dampglattejern med meget høj temperatur

Læs mere

Alkalikiselreaktioner i beton. Erik Pram Nielsen

Alkalikiselreaktioner i beton. Erik Pram Nielsen Alkalikiselreaktioner i beton Erik Pram Nielsen Indhold 2 Intro lidt kemi Principskitse Hvad påvirker potentiale og omfang for ekspansion? Tilslag Eksempel: Springere på overflade af vådstøbt betonflise

Læs mere

Fremstilling af ferrofluids

Fremstilling af ferrofluids Fremstilling af ferrofluids Eksperiment 1: Fremstilling af ferrofluids - Elevvejledning Formål I dette eksperiment skal du fremstille nanopartikler af magnetit og bruge dem til at lave en magnetisk væske,

Læs mere

Opgave 1 Listeria. mørkviolette bakteriekolonier, se figur 1a. og b. 1. Angiv reaktionstypen for reaktion. 1 vist i figur 1b.

Opgave 1 Listeria. mørkviolette bakteriekolonier, se figur 1a. og b. 1. Angiv reaktionstypen for reaktion. 1 vist i figur 1b. Opgave 1 Listeria Bakterien Listeria monocytogenes kan være sygdomsfremkaldende for personer, der i forvejen er svækkede. For at identificere Listeria kan man anvende indikative agarplader. Her udnyttes

Læs mere

Generel procedure for Kejsbryg 20 Liter.

Generel procedure for Kejsbryg 20 Liter. Generel procedure for Kejsbryg 20 Liter. Kejsbryg Setup: Mæskeudstyr: 2 stk. Coleman køle bokse af 5 gallon, monteret med 50 cm silikoneslange og en aftapningsventil på den udvendige side. Indvendig en

Læs mere

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder N r. 2 0 Caries huller i tænderne Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder Caries huller i tænderne Caries også kendt som huller i tænderne er en af de mest almindelige

Læs mere

Prøve i Naturfag Kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Prøve i Naturfag Kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Prøve i Naturfag Kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1. Hvad hedder den proces der foregår i planternes blade når energi fra solen omdannes til glukose? Fotosyntese 2. Hvorfor er cellemembranen afgørende for

Læs mere

Inspiration fra Pharmakons køkken

Inspiration fra Pharmakons køkken Inspiration fra Pharmakons køkken Efterårets hyggestunder Oktober 2014 Efteråret er over os. Derfor har vi, her på Pharmakon, valgt at fokusere på, lidt til den søde tand og lidt der varmer i de mørke

Læs mere

Fritureguiden. 10 gode råd til bedre friturestegning

Fritureguiden. 10 gode råd til bedre friturestegning Fritureguiden 10 gode råd til bedre friturestegning Mad og olie i forholdet 1:10 Ryst olien grundigt af Salt til sidst Så er der serveret Den optimale friturestegning Ved at følge nogle helt enkle råd

Læs mere

Fysiologi Louise Andersen 1.3, RTG 29/10 2007

Fysiologi Louise Andersen 1.3, RTG 29/10 2007 Fysiologi Louise Andersen 1.3, RTG 29/10 2007 Indholdsfortegnelse Introduktion Metode... 3 Teori Steptesten... 4 Hvorfor stiger pulsen?... 4 Hvordan optager vi ilten?... 4 Respiration... 4 Hvad er et enzym?...

Læs mere

Produktion af maltbyg

Produktion af maltbyg Produktion af maltbyg Agerskov Kro 28. januar 2008 Niels Frandsen Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 1 Kilder: Landsforsøgene Danish Malting Group A/S Kvalitetskrav byg til malt Udskrevet d. 29. januar

Læs mere

Sammensæt dit eget styrketræningsprogram

Sammensæt dit eget styrketræningsprogram Sammensæt dit eget styrketræningsprogram Af Fitnews.dk - tirsdag 08. januar, 2013 http://www.fitnews.dk/artikler/sammensaet-dit-eget-styrketraeningsprogram/ Et af de spørgsmål, vi oftest får stillet her

Læs mere

Plantørringsanlæg. Kongskilde's gode råd om Plantørring

Plantørringsanlæg. Kongskilde's gode råd om Plantørring Plantørringsanlæg Kongskilde's gode råd om Plantørring Kongskilde's gode råd om Plantørring Plananlæg er en meget populær metode til tørring og opbevaring af korn mange steder i verden. De omkostninger,

Læs mere

Kap4: Velfærdseffekten af prisdiskriminering i flybranchen

Kap4: Velfærdseffekten af prisdiskriminering i flybranchen Side 1 af 5 Kap4: Velfærdseffekten af prisdiskriminering i flybranchen Når flyselskaberne opdeler flysæderne i flere klasser og sælger billetterne til flysæderne med forskellige restriktioner, er det 2.

Læs mere

Madkemi Kulhydrater: er en gruppe af organiske stoffer der består af kul, hydrogen og oxygen (de sidste to i forholdet 2:1, ligesom H 2

Madkemi Kulhydrater: er en gruppe af organiske stoffer der består af kul, hydrogen og oxygen (de sidste to i forholdet 2:1, ligesom H 2 Madkemi Kulhydrater: er en gruppe af organiske stoffer der består af kul, hydrogen og oxygen (de sidste to i forholdet 2:1, ligesom H 2 O); derfor navnet kulhydrat (hydro: vand (græsk)). fælles for sukkermolekylerne

Læs mere

Dette er et emnet der kan få en hvilken som helst forsamling sejlere ophidset. Alle har en mening og det er sjældent at to meninger er ens.

Dette er et emnet der kan få en hvilken som helst forsamling sejlere ophidset. Alle har en mening og det er sjældent at to meninger er ens. Om anker, kæder og ankring Dette er et emnet der kan få en hvilken som helst forsamling sejlere ophidset. Alle har en mening og det er sjældent at to meninger er ens. Der er fire elementer der har indflydelse

Læs mere

Hø, wraphø, ensilage, halm, frøgræs halm, samt grass

Hø, wraphø, ensilage, halm, frøgræs halm, samt grass Hø, wraphø, ensilage, halm, frøgræs halm, samt grass Jeg har valgt at lave en artikel omkring forskellen på hø, wraphø, ensilage, halm og frøgræs halm, da jeg gang på gang støder på folk, både indenfor

Læs mere

Hestens Mave-Tarmkanal Tyggefunktion - spytproduktion

Hestens Mave-Tarmkanal Tyggefunktion - spytproduktion Den optimale fodring af konkurrencehesten Aftenens program Nanna Luthersson, dyrlæge Hestedoktoren I/S Hestens fordøjelse Foderets negative indflydelse Principper i foderplaner Pause Energistofskifte /

Læs mere

Bestemmelse af kroppens fysiske tilstand

Bestemmelse af kroppens fysiske tilstand Bestemmelse af kroppens fysiske tilstand Forsøg udført af Nicolaj Seistrup, Christian Starcke, Kim, mark og Henrik Breddam Rapport skrevet af Henrik Breddam den 2006-10-25 Rapport længde 7 sider Side 1

Læs mere