Indhold. Navision/Navision a/s er p.t. registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med hovednavnet NavisionDamgaard a/s, CVR-nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Navision/Navision a/s er p.t. registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med hovednavnet NavisionDamgaard a/s, CVR-nr. 76 24 72 18."

Transkript

1

2 Indhold Navision 3 Hoved- og nøgletal 4 Væsentlige begivenheder i regnskabsåret 2000/ Ledelsens beretning 6 Regnskabsberetning 7 Fokus på vækst 12 Integrerede virksomhedsløsninger 14 Virksomheder over hele verden 17 Organisation 20 Aktionærforhold 22 Risikostyring 24 Direktion 26 Bestyrelse 27 Påtegninger 28 Regnskabspraksis 29 Resultatopgørelse 33 Aktiver 34 Passiver 35 Pengestrømsopgørelse 36 Noter 37 Koncernstruktur 46 Aktiebaserede incitamentsprogrammer 47 Adresser 50 Nøgletalsdefinitioner 51 Navision/Navision a/s er p.t. registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med hovednavnet NavisionDamgaard a/s, CVR-nr

3 Navision stand til hurtigt og effektivt at kunne opfylde kundernes behov. Navision Solution Centrene består af value added resellers (VAR), systemintegratorer, IT-konsulentfirmaer og revisionsfirmaer. I kraft af samarbejdspartnernes salgs- og supportorganisation og deres ekspertise på de enkelte markeder kan Navision fokusere på produktudvikling, opbygning og vedligeholdelse af image og brand samt support af samarbejdspartnerne. Gennem sin markedsføringsstrategi sigter Navision mod at positionere sig som en national udbyder af komplette, integrerede virksomhedsløsninger i hvert af de lande, hvor selskabet er repræsenteret. For at opnå dette oversættes Navisions produkter til landespecifikke versioner, der overholder lokale forskrifter og gældende forretningspraksis i de enkelte lande. Navision er repræsenteret ved lokale selskaber i 26 lande verden over. De lokale landeselskaber yder support til Navision Solution Centrene og har ansvaret for de landespecifikke produkter. Samarbejdet mellem Navision a/s, de lokale landeselskaber og Navision Solution Centrene er fundamentet for selskabets forretningsmodel, som sammen med Navisions konkurrencedygtige produktlinier udgør et solidt grundlag for fortsat vækst. Kunder Navision har tæt på kunder verden over. Selvom selskabet fokuserer på mellemstore virksomheder, kan dets løsninger også med fordel anvendes af større internationale koncerner, der har brug for at implementere standard softwareløsninger i udenlandske datterselskaber, typisk salgskontorer, distributionscentre eller produktionsenheder. Selskabet Navision er blandt de førende internationale udbydere af komplette ledelsessystemer til små og mellemstore virksomheder. Navisions komplette e-handelsløsninger og ledelsessystemer er fuldt integrerede client/server og internet applikationer. Navision a/s blev dannet i december 2000 ved fusionen mellem Navision Software a/s og Damgaard A/S. Begge selskaber har, siden de blev stiftet i begyndelsen af 1980 erne, oplevet kraftig vækst på baggrund af en vellykket produktstrategi samt international ekspansion. Marked og produkter Navision fokuserer på et markedssegment, som hovedsageligt består af mellemstore virksomheder med en årlig omsætning på USD mio. Navisions produktlinier er omkostningseffektive, skalérbare, nemme at installere og bruge og opfylder således de specifikke behov i dette markedssegment. Navisions løsninger understøtter de fleste mellemstore virksomheders foretrukne platforme, hovedsageligt Microsoft Windows NT og Windows 2000, Microsoft SQL Server og Oracle databaser. Foruden den mere traditionelle Enterprise Resource Planning (ERP) funktionalitet tilbyder Navisions produktlinier integreret funktionalitet, der understøtter kundernes interne og eksterne forretningsprocesser. Denne funktionalitet omfatter supply chain collaboration, e-handel, customer relationship management (CRM) og service management. Samarbejdspartnere Hurtig og effektiv service samt teknisk support tæt på kunden er afgørende for en vellykket implementering og anvendelse af virksomhedsløsninger. Navisions produktlinier markedsføres, sælges, implementeres og supporteres udelukkende gennem et netværk af uafhængige samarbejdspartnere bestående af Navision Solution Centre og forhandlere. Der er i dag mere end partnere på verdensplan. Navision har med Navision Solution Centrene en stærk position lokalt, nationalt og internationalt, hvilket gør selskabet i 3

4 Hoved- og nøgletal Hovedtal 1996/1997 *) 1997/1998 *) 1998/1999 *) 1999/2000 *) 2000/2001 Resultatopgørelse (DKKt) Nettoomsætning Bruttoresultat Primært driftsresultat før goodwillafskrivninger Resultat før finansielle poster Ordinært resultat efter skat Ekstraordinært resultat efter skat (7.106) Årets resultat Balance (DKKt) Aktiver i alt Likvide beholdninger og værdipapirer Egenkapital Pengestrømme (DKKt) Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet (27.306) (40.651) ( ) (64.345) ( ) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (6.690) Nøgletal Årlig vækst i nettoomsætning (%) 34,8% 57,2% 107,2% 25,0% 18,7% Bruttomargin (%) 82,1% 83,1% 83,7% 82,5% 82,0% Primært driftsresultat før goodwillafskrivninger/ Nettoomsætning (%) 10,9% 13,2% 18,8% 10,1% 15,3% Overskudsgrad (%) 10,8% 12,6% 17,3% 8,1% 13,3% Resultatgrad (%) 14,0% 8,5% 12,0% 5,2% 10,6% Egenkapitalforrentning (%) 84,2% 37,9% 29,4% 8,4% 16,9% Egenkapitalandel (%) 36,8% 36,7% 64,9% 56,2% 59,8% Forsknings- og udviklingsomkostninger (DKKt) (80.407) ( ) ( ) ( ) ( ) Anvendt til forskning og udvikling/ Nettoomsætning (%) 26,0% 26,3% 19,1% 21,6% 20,9% Antal medarbejdere (gennemsnit) Nettoomsætning pr. medarbejder (DKKt) Finansielle nøgletal Resultat pr. aktie - EPS (DKK) 0,92 1,68 3,79 1,81 4,41 Årlig vækst i resultat pr. aktie (%) N/A 83% 125% (52%) 143% Cash flow pr. aktie - CFPS (DKK) 1,15 2,50 5,78 3,07 6,92 Indre værdi pr. aktie (DKK) 3,04 4,54 22,52 24,08 28,24 Børskurs pr (DKK) Børskurs pr. aktie/indre værdi pr. aktie (DKK) - - 7,95 13,58 6,69 Gennemsnitligt antal aktier (t.stk.) *) Ureviderede proforma tal. Der henvises til Regnskabsberetningen. Gennemsnitligt antal aktier for de regnskabsår, der er medtaget i oversigten over finansielle nøgletal, er beregnet ud fra det samlede, vægtede gennemsnitlige antal aktier i de fusionerede selskaber, Navision Software a/s og Damgaard A/S, i de pågældende perioder, og derefter justeret til det tilsvarende antal aktier i det fortsættende selskab, Navision a/s. I denne beregning af gennemsnitligt antal aktier forudsættes det, at aktieombytningsforholdet i de pågældende perioder er det samme som på fusionstidspunktet (dvs. 1:1). 4

5 Væsentlige begivenheder i regnskabsåret 2000/2001 Navision Software og Damgaard fusionerede den 21. december Omsætningen steg med mere end 18% til DKK mio. Primært driftsresultat før goodwillafskrivninger (EBITA) blev DKK 229 mio., hvilket svarer til 15,3% af omsætningen. Nye produktlanceringer omfattede bl.a. en ny version af Navision Axapta, en ny og omfattende version af Navision Attain (tidligere Navision Financials) og en række e-handelsløsninger, herunder Commerce Gateway og User Portal. Der blev åbnet lokale Navision-selskaber i Rusland og Indien, og Navision indgik en distributionsaftale for Latinamerika. Nettoomsætning Resultat DKK mio DKK mio. Resultat før finansielle poster Årets resultat /97 97/98 98/99 99/00 00/ /97 97/98 98/99 99/00 00/01 Resultat pr. Aktie Nettoomsætning pr. medarbejder 5 DKK 1500 tdkk /97 97/98 98/99 99/00 00/ /97 97/98 98/99 99/00 00/01 5

6 Ledelsens beretning Den væsentligste begivenhed i regnskabsåret 2000/2001 var fusionen mellem Navision Software og Damgaard, der fandt sted i december Fusionen mellem de to tidligere konkurrenter var et strategisk træk med det formål at skabe en virksomhed med styrke til at blive globalt førende på midtmarkedet for integrerede virksomhedsløsninger. Et globalt brand skabes Det har været et vigtigt mål for Navision at gennemføre fusionen så hurtigt som muligt i hele organisationen. For at opnå dette har den nye virksomhed fokuseret på at skabe en stærk virksomhedskultur og -identitet, som knytter medarbejdere, samarbejdspartnere, kunder, investorer og andre interessenter til virksomheden. På trods af den fortsatte konsolidering i branchen er midt-markedet stadig karakteriseret ved manglen på en global markedsleder. Det er Navisions mål at opnå denne position. Det er selskabets overbevisning, at en vellykket branding vil være en væsentlig forudsætning for at nå dette ambitiøse mål. Derfor introducerede Navision i marts 2001 sin nye kommunikationsplatform samt det nye slogan Navision the way to grow. Sloganet henviser direkte til selskabets vision om at blive global markedsleder. Samtidig blev det besluttet at ændre det oprindelige firmanavn NavisionDamgaard til Navision. Navnet Navision har en mere international klang end NavisionDamgaard og skaber derfor det bedste udgangspunkt for Navisions indsats for at markedsføre sit brand på verdensplan. Navisions markedsføringsinitiativer fra den nye platform vil foregå i tæt samarbejde med samarbejdspartnerne. En afgørende faktor i Navisions fortsatte vækst er at bidrage til at øge samarbejdspartnernes effektivitet og produktivitet samt at udvide partnernetværket. Navisions partnernetværk bestod pr. 30. juni 2001 af i alt Navision Solution Centre og forhandlere, og det samlede antal kunder var Navision har også udvidet sin geografiske dækning til at omfatte nye markeder. Nye Navision kontorer er etableret i Rusland og Indien, og der er indgået en distributionsaftale for Latinamerika. Øget opmærksomhed på at integrere ERP For et år siden nød ERP kun ringe opmærksomhed fra markedet i forhold til CRM (Customer Relationship Management) og e-handelssystemer. Dette er ikke længere tilfældet. Det er Navisions opfattelse, at branchen oplever en væsentlig ændring i opinionsdannernes syn på de fremtidige produktbehov i midt-markedet. Dette ændrede markedssyn forventes i høj grad at støtte Navisions produktfilosofi om at kombinere CRM, e-handel og ERP funktionalitet i fuldt integrerede løsninger, som understøtter kundernes interne og eksterne forretningsprocesser. Navision introducerer løbende nye versioner af sine produktlinier, herunder yderligere e-funktionalitet, som understøtter kundernes overgang til nye forretningsmodeller baseret på online samarbejde. Blandt de væsentligste produktintroduktioner i regnskabsåret 2000/2001 var Navision Attain - den omfattende nye version af Navision Financials - og nye versioner af Navision Axapta, Navision XAL og Navision C4/C5. Fortsat vækst I mange år har markedet for Navisions produkter været karakteriseret ved kraftig vækst. Væksten fortsatte i regnskabsåret 2000/2001, om end i mindre omfang end tidligere. Omsætningen steg med 18,7% til mio. kr. Det primære driftsresultat (EBITA) blev 229 mio. kr., svarende til 15,3% af omsætningen. På trods af de vanskeligere markedsforhold var Navision i stand til at opretholde væksten på alle markeder på nær Danmark, hvor omsætningen var lidt lavere end i regnskabsåret 1999/

7 Regnskabsberetning Navision Software a/s og Damgaard A/S fusionerede med virkning fra 1. juli Med henblik på at kunne sammenligne Navisions resultater for regnskabsåret 2000/2001 med sidste år er der for den fusionerede enhed udarbejdet ureviderede proforma koncerntal for regnskabsåret 1999/ Alle sammenligninger er foretaget mod disse tal. Navisions nettoomsætning i regnskabsåret 2000/2001 blev DKK mio., svarende til en stigning på 18,7% i forhold til proforma omsætningen for sidste år på DKK mio. Primært driftsresultat før goodwillafskrivninger og årets resultat udgjorde henholdsvis DKK 229 mio. og DKK 2000/ /2000 Årlig vækst DKK mio % DKK mio % % Danmark % % (6%) Resten af Skandinavien 113 8% 108 9% 5% Tyskland % % 24% Resten af Europa % % 38% Europa i alt % % 16% USA % % 27% Resten af verden 75 5% 46 4% 63% Samlet nettoomsætning % % 19% 158 mio., mod henholdsvis DKK 127 mio. og DKK 65 mio. sidste år. Omsætningen og det primære driftsresultat før goodwillafskrivninger var på niveau med de forventninger, der udtryktes i kvartalsoversigten for 3. kvartal af 22. maj Status for fusionen Fusionen mellem Navision Software og Damgaard er forløbet hurtigere end oprindeligt planlagt. De planlagte tiltag i de enkelte lande er i store træk gennemført, og den samlede personalereduktion blev gennemført i december 2000, i løbet af den første måned efter fusionsprocessen påbegyndtes. Som det fremgår af afsnittet Koncernstruktur, er de fleste selskabsretlige ændringer også enten blevet påbegyndt eller fuldført. Som følge af fusionen blev der foretaget en hensættelse til integrationsomkostninger på DKK 164 mio., hvoraf DKK 87 mio. er blevet anvendt, og DKK 7 mio. er blevet tilbageført. Der resterer således DKK 70 mio. af den samlede hensættelse. Nettoomsætning I regnskabsårets 4. kvartal udgjorde omsætningen DKK 456 Fraregnes Skandinavien, steg omsætningen på de europæiske markeder med 32% fra DKK 580 mio. til DKK 765 mio. Omsætningen i USA, omregnet til DKK, var påvirket af kursen på USD. Fraregnes denne faktor, opnåedes en vækst på 15%. 2000/ /2000 Årlig vækst DKK mio % DKK mio % % Licensindtægter % % 15% Opdatering % % 89% Service 141 9% % (21%) Samlet nettoomsætning % % 19% Navision C4/C5 71 5% 98 8% (28%) Navision XAL % % (16%) Navision Financials/ Attain % % 32% Navision Axapta % 100 8% 98% Licens og Opdatering i alt % % 25% Service 141 9% % (21%) Samlet nettoomsætning % % 19% mio. mod DKK 323 mio. i samme periode sidste år. I betragtning af den stærke markedsposition og sidste års salgsrekord på det danske marked har Navision været forholdsvis upåvirket af de vanskelige markedsforhold, der opstod efter årtusindskiftet. Således har selskabet opnået vækst på alle markeder bortset fra Danmark. Fraregnes Navision C4/C5, steg omsætningen i Danmark med 4%. Omsætningen fra softwarelicenser udgjorde i 4. kvartal 2000/2001 DKK 358 mio. mod DKK 223 mio. året før, svarende til en vækst på 61%. Faldet i licensindtægter fra Navision C4/C5 skyldes hovedsageligt øget konkurrence samt lavere efterspørgsel i den nedre del af markedet. C4/C5 sælges udelukkende i Danmark. 7

8 Regnskabsberetning Væksten i opdateringsindtægter og faldet i serviceindtægter skyldes primært indførelsen af en ny omsætningsfordeling for Navision Financials/Attain produkterne. I visse lande var opdatering tidligere en del af serviceindtægterne. Endvidere er der sket et fald i visse uddannelses- og kursusaktiviteter som følge af fusionen. Samtidig har flere kunder i dag et opdateringsabonnement. I alt steg omsætningen for Navision Financials/Attain og Navision Axapta med 40%. Produktions- og driftsomkostninger 2000/ /2000 Årlig vækst DKK mio % DKK mio % % Produktionsomkostninger % % 22% Forsknings- og udviklingsomkostninger % % 15% Salgs- og distributionsomkostninger % % 13% Administrationsomkostninger % % (8%) Produktions- og driftsomkostninger i alt % % 12% effektivitet steget, uden at omkostningsbasen er blevet forøget. Administrationsomkostningerne udgjorde 11,0% af omsætningen i regnskabsåret 2000/2001 mod 14,2% året før. En stor del af forbedringen skyldes stordriftsfordele og fusionssynergier. Primært driftsresultat før goodwillafskrivninger Primært driftsresultat før goodwillafskrivninger (EBITA) udgjorde DKK 229 mio. i regnskabsåret mod DKK 127 mio. sidste år. I forhold til omsætningen svarer dette til henholdsvis 15,3% og 10,1%. Årets vækst var på 80%. Også her skyldes en stor del af forbedringen stordriftsfordele, fusionssynergier samt stram omkostningsstyring. Resultat før skat Goodwillafskrivningerne steg fra DKK 24,8 mio. til DKK 30,4 mio. Stigningen skyldes overtagelsen af Navision Software België med virkning fra 1. juli Resultat før skat blev positivt påvirket af resultatet af finansielle poster på DKK 61 mio. mod DKK 16 mio. sidste år. Forbedringen i de finansielle poster skyldes den positive renteudvikling på de finansielle markeder. Derudover blev Produktionsomkostningerne udgjorde 18,0% af omsætningen mod 17,5% sidste år. Produktionsomkostningerne udgøres hovedsageligt af supportudgifter og royalties til underleverandører. Forsknings- og udviklingsomkostningerne (F&U) udgjorde 20,9% af omsætningen mod 21,6% sidste år. Dette tal er i overensstemmelse med koncernens generelle mål om at investere ca. 20% af omsætningen i F&U. Hovedparten af den øgede udgift på DKK 40 mio. blev anvendt til at udvikle mere omfattende funktionalitet. Salgs- og distributionsomkostningerne steg med DKK 60 mio. I forhold til omsætningen udgjorde disse omkostninger 34,8% mod 36,5% i 1999/2000. En stor del af væksten i salgs- og distributionsomkostningerne skyldes hensættelser og tab på tilgodehavender. Som følge af fusionen er salgs- og distributionsfunktionens aktivitetsniveau og Damgaard A/S børsnoteret i oktober 1999, og forrentningsperioden for provenuet fra børsnoteringen udgjorde således kun 8 måneder i regnskabsåret 1999/2000. Overskydende likviditet investeres hovedsageligt i obligationer med lav varighed (højst fire år) og som kontantindskud. Resultat før skat blev dermed på DKK 261 mio. mod DKK 119 mio. året før, svarende til henholdsvis 17,4% og 9,4% af omsætningen. Ordinært resultat efter skat Årets resultat udgjorde DKK 158 mio., svarende til 10,6% af omsætningen, mod DKK 65 mio. i det foregående regnskabsår, svarende til 5,2% af omsætningen. For regnskabsåret 2000/2001 var den effektive skatteprocent 39% mod 46% i det foregående regnskabsår. Goodwillafskrivninger påvirker i væsentlig grad selskabets skatteprocent. Fraregnet goodwillafskrivninger var skatte- 8

9 Regnskabsberetning procenten på henholdsvis 36% og 39%. Den lavere effektive skatteprocent skyldes hovedsageligt nedsættelsen af dansk selskabsbeskatning fra 32% til 30%. Resultat pr. aktie for regnskabsåret 2000/2001 var på 4,41 mod 1,81 for regnskabsåret 1999/2000. Aktiver De samlede aktiver udgjorde pr. 30. juni 2001 DKK mio. mod DKK mio. pr. 30. juni 2000, en stigning på 11%. Likvide beholdninger og værdipapirer udgjorde DKK 857 mio., svarende til 50% af de samlede aktiver. Ved afslutningen af regnskabsåret 1999/2000 udgjorde disse poster DKK 822 mio., svarende til 54% af de samlede aktiver. Varebeholdninger består af reklamemateriale, der videresælges til samarbejdspartnere. Ved afslutningen af regnskabsåret 1999/2000 udgjorde varebeholdningerne DKK 9 mio. Grundet arten af disse beholdninger er det blevet besluttet at omkostningsføre dem. Tilgodehavender fra salg udgjorde DKK 493 mio. mod DKK 290 mio. pr. 30. juni Dette svarede til 97 omsætningsdage (days sales outstanding DSO) mod 84 dage ved afslutningen af regnskabsåret 1999/2000. Stigningen i DSO-værdien er et udtryk for den vanskelige situation samarbejdspartnerne har oplevet i løbet af 2000 og DSO-værdien på 97 er inklusiv hensættelser til tab på tilgodehavender. Passiver Af de samlede passiver på DKK mio. udgjorde egenkapitalen DKK mio. svarende til 60%, mod DKK 859 mio. eller 56% sidste år. Stigningen i egenkapitalen fremkommer således: årets resultat DKK 158 mio., kapitalforhøjelse i forbindelse med aktieoptionsprogrammet DKK 10 mio., nedskrivning af egne aktier erhvervet til afdækning af aktieoptionsprogrammet DKK 16 mio., og endelig, at visse integrationsomkostninger viste sig at være mindre end forventet, hvilket medførte en tilbageførsel på DKK 7 mio. Selskabet har ingen rentebærende gæld. De resterende hensættelser til integrationsomkostninger udgjorde pr. 30. juni 2001 DKK 70 mio. Ved afslutningen af regnskabsåret 1999/2000 udgjorde hensættelser til integrationsomkostninger DKK 164 mio. Periodiserede indtægter steg fra DKK 156 mio. til DKK 257 mio. pr. 30. juni Stigningen skyldes den fortsatte implementering af et opdateringsabonnement for Navision Financials/Attain samt en generel stigning i salget, hvilket har medført, at flere kunder nu har dette opdateringsabonnement. Pengestrømme Likvider udgjorde pr. 30. juni 2001 DKK 857 mio. mod DKK 822 mio. året før. Den samlede likviditetsvirkning for regnskabsåret 2000/2001 udgjorde DKK 38 mio. foruden en urealiseret negativ valutakursregulering på DKK 3 mio. Pengestrømme fra driftsaktiviteten udgjorde DKK 249 mio. svarende til en stigning på DKK 140 mio., hvilket er på niveau med stigningen i ordinært resultat før skat. Der er ingen nettoeffekt på den likvide beholdning fra andre reguleringer eller andre balanceposter. Der er anvendt DKK 28 mio. til materielle anlægsaktiver. Med en investering på DKK 29 mio. har Navision erhvervet de udestående aktier i det belgiske selskab. Af de fusionsrelaterede hensættelser, herunder honorar til rådgivere, er betalt DKK 147 mio. Pengestrømme fra investeringsaktiviteten var DKK 204 mio. Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten er udelukkende blevet påvirket af det aktiebaserede incitamentsprogram. Der er købt egne aktier for DKK 17 mio. til afdækning af udestående optioner. Der er indgået DKK 10 mio. i provenu fra udnyttede tegningsretter. Begivenheder efter balancedagen Den 8. august 2001 indgik Navision a/s og Columbus IT Partner A/S en aftale, der sikrer Navision distributionsrettighederne til Navision Axapta og Navision XAL i et antal lande, hvor Columbus IT Partner tidligere var distributør af disse produkter. Aftalen medfører, at Navision har retten til at distribuere disse produkter i Singapore, Tyrkiet og Ungarn med virkning fra 1. juli Endvidere vil selskabet overtage distributionsrettighederne for disse produkter i Rusland, Polen, Hvide- 9

10 Regnskabsberetning rusland, Tjekkiet, Slovakiet, Ukraine, Estland, Letland og Litauen senest 1. november I henhold til købsaftalen udgør den samlede købspris mindst DKK 27,5 mio. Den endelige pris for overtagelsen af distributionsrettighederne afhænger af en række kriterier, herunder omsætningsmål. Den endelige købspris fastsættes 30. juni Eventuel goodwill, der opstår ved denne handel, vil blive aktiveret og amortiseret over den forventede økonomiske levetid. Fremtidig udvikling Selskabet oplevede som sædvanlig stor stigning i efterspørgslen mod slutningen af 4. kvartal af regnskabsåret 2000/2001. Indtil nu har omsætningen i første kvartal af 2001/2002 været som forventet. På trods af de nuværende vanskelige markedsforhold forventer Navision at opnå en omsætningsvækst på ca. 18% i regnskabsåret 2001/2002 i forhold til regnskabsåret 2000/2001. EBITA-marginen (primært driftsresultat før goodwillafskrivninger) forventes at være på ca. 17% mod 15% i regnskabsåret 2000/2001. Navision fastholder endvidere sit mål om en EBITA-margin i niveauet 20% af omsætningen inden for en treårig periode, som angivet i fusionsprospektet af december Koncernens effektive skattesats forventes i lighed med tidligere år at blive højere end den nominelle danske skattesats på 30%. Årsagen er dels afskrivninger på goodwill, som ikke er fradragsberettigede, dels at en stor del af resultatet Bestyrelsen anbefaler til den ordinære generalforsamling, at selskabets navn ændres til Navision a/s, samt at bemyndigelserne i selskabets vedtægter ændres således, at bemyndigelsen til at udstede warrants forhøjes til DKK 2 mio., og at tidsfristerne for bemyndigelserne forlænges. Bestyrelsen anbefaler ligeledes, at vedtægterne i øvrigt tilpasses som følge af den seneste ændring i årsregnskabsog selskabslovgivningen. I overensstemmelse med den danske aktieselskabslov vil bestyrelsen endvidere foreslå generalforsamlingen, at denne fornyer bemyndigelsen til i tiden indtil næste års ordinære generalforsamling at erhverve egne aktier inden for 10% af aktiekapitalen til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10%. Ureviderede proforma regnskabsoplysninger For at illustrere koncernens tidligere resultater indeholder regnskabet ureviderede proforma sammenligningstal for regnskabsåret 1999/2000. Hoved- og nøgletal indeholder endvidere ureviderede proforma koncerntal for regnskabsårene 1996/1997, 1997/1998 og 1998/1999. De ureviderede proforma koncernregnskabsoplysninger, der indgår i regnskabet, er udarbejdet på samme grundlag som de ureviderede proforma hovedtal, der indgår i fusionsprospektet af december De ureviderede proforma koncernregnskabsoplysninger er udarbejdet på grundlag af Navision Software a/s re- hidrører fra lande med højere beskatning end i Danmark. viderede regnskaber og Damgaard A/S ureviderede Forventningerne til den fremtidige økonomiske udvikling er forbundet med usikkerhed og risici, som kan medføre, at den fremtidige udvikling afviger fra forventningerne. De væsentligste usikkerheds- og risikofaktorer er beskrevet i afsnittet "Risikostyring". Bestyrelsesbeslutninger Bestyrelsen foreslår, at der ikke betales udbytte for det forløbne regnskabsår, og at hele resultatet overføres til egenkapitalen med henblik på yderligere at styrke selskabets finansielle grundlag for fortsat vækst. delårsregnskaber ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet karakter og på baggrund af koncernens anvendte regnskabspraksis. Til illustration af koncernens samlede fremtidige struktur og størrelse er resultatopgørelses- og balanceposter vedrørende Damgaard Consulting A/S, der frasolgtes pr. 31. marts 2000, ikke medtaget i de ureviderede proforma koncernregnskabsoplysninger. For så vidt angår moderselskabet Navision a/s, er resultatopgørelsens sammenligningstal identiske med Navision Software a/s (det fortsættende selskab) regnskab for regn- 10

11 Regnskabsberetning skabsåret 1999/2000. Balancens sammenligningstal er identiske med udkastet til åbningsbalance, der indgår i fusionsprospektet af december 2000, og disse er udarbejdet under forudsætning af, at de to tidligere moderselskaber, Navision Software a/s og Damgaard A/S, blev sammenlagt pr. 30. juni De ureviderede proforma koncernregnskabsoplyninger er alene udarbejdet for at give en indikation af resultaterne og udviklingen for de regnskabsår, der indgår i regnskabet. Det skal understreges, at der ikke i de anførte ureviderede proforma koncernregnskabstal er taget højde for de forventede omkostnings- og salgssynergier samt øvrige ledelsesmæssige disponeringer, der er en konsekvens af fusionen. De ureviderede proforma koncernregnskabsoplysninger er således ikke nødvendigvis et udtryk for, hvorledes det fortsættende selskab, Navision, ville have fremstået, såfremt fusionen havde været gennemført pr. den tidligst anførte dato, dvs. 1. juli Da de ureviderede proforma koncernregnskabsoplysninger er udarbejdet på baggrund af ureviderede delårsregnskaber for Damgaard A/S og dets datterselskaber, er periodiseringen af forskellige driftsposter baseret på ledelsens skøn. Hovedtallene for resultatopgørelse og pengestrømme skal læses med forbehold for den tidbestemte usikkerhed, der opstår mellem disse perioder. Bestyrelsen og direktionen anser dog ikke denne usikkerhed for at have nogen væsentlig indflydelse på vurderingen af udviklingen i selskabets proforma økonomiske stilling og resultater, som disse fremgår af de ureviderede proforma koncernregnskabsoplysninger. 11

12 Fokus på vækst Navision har en klar vision: To be the leading provider of integrated business solutions helping companies across the globe in their quest to grow. Navisions fokus på vækst gælder ikke blot Navisions kunder, men også de mere end samarbejdspartnere. Ved at levere løsninger af høj kvalitet, som understøtter tilpasning til lokale behov, giver Navision sine samarbejdspartnere optimale muligheder for at udvikle deres egne virksomheder samt at fokusere på egen vækst. Denne vision er afspejlet i selskabets konstante fokus på sine kunder og deres vækstambitioner. Uanset om det drejer sig om distributionsmetoder eller produktegenskaber, er det Navisions grundlæggende filosofi, at selskabets aktiviteter skal understøtte kundernes konkurrenceevne og vækst. Ved at bruge Navisions effektive virksomhedsløsninger frigøres kunderne til at kunne fokusere på det centrale i deres virksomheder. For kunderne betyder det, at de kan strømline deres forretningsprocesser, identificere nye muligheder og derigennem realisere deres fulde vækstpotentiale. Vækst et universelt behov Vækst er et universelt behov og en dybtliggende motivationsfaktor for langt de fleste mennesker. Navision har derfor bevidst valgt vækst som et grundlæggende tema i sin nye virksomhedskultur. Gennem deres bidrag til at skabe succes i en virksomhed udvikler medarbejdere på alle niveauer sig også på det personlige plan. Dette gælder for Navisions kunder og samarbejdspartnere samt for Navision selv. Navisions egen vækstfilosofi er enkel: For at fastholde profitabel vækst skal Navision konstant fokusere på sine kunders og partneres vækst. 12

13 Fokus på vækst Vækst er en af de fem nøgleværdier i Navision, som supplerer virksomhedens vision. Værdierne skal hjælpe hver eneste medarbejder til at nå virksomhedens mål: at hjælpe Navision The Way to Grow Navision er overbevist om, at branding er en væsentlig konkurrenceparameter i bestræbelserne på at føre visionen virksomheder over hele verden i deres fokus på vækst. Navisions fem nøgleværdier er: Vækst viljen til at udvikle sig, udmærke sig og opnå succes Global Mindset en konsekvent global tilgang til virksomhedens forretning Enkelhed i produkter og i forretningsprocesser Entusiasme viljen til at flytte grænser for at opnå sine mål Integritet pålidelighed og troværdighed Igennem foråret 2001 afholdt Navision i alt 60 heldagsworkshops i alle dele af selskabets globale organisation. Disse workshops gav hver eneste af Navisions medarbejdere en mulighed for selv at arbejde med visionen og de fem værdier. Målet var, at den enkelte blev i stand til at sætte For at opfylde vores ambitioner om at blive markedsleder, må vi øge kendskabet til Navision og gøre os til kundernes foretrukne valg. Derfor sætter vi og vores partnere store ressourcer ind på at opbygge et stærkt, globalt brand. Jette B. Lundquist, Director, Global Marketing ud i livet. Navisions brandingstrategi er fast forankret i visionen og de fem værdier. Dette illustreres af det nye slogan Navision the way to grow. Navisions egen vækst er baseret på at øge kendskabet til Navision i markedet, med udgangspunkt i et solidt ry for stabilitet, pålidelighed og et langsigtet engagement i kundernes vækst. Det er helt afgørende for Navisions succes, at hver enkelt medarbejder kan forstå og forholde sig til vores værdier og vores ambitiøse vision. De mere end 60 workshops vi har afholdt i foråret 2001 har givet alle medarbejdere denne mulighed. Freddie B. Jørgensen, Senior Vice President, Human Resources og Organization, Hanne Haubert, Senior Organizational Consultant og Karin Nicholson, Organizational Development Consultant. visionen og værdierne i forhold til egne daglige opgaver og derved at kunne bidrage aktivt til realiseringen af virksomhedens vision. Navision har med dette vellykkede projekt taget et vigtigt skridt mod at opnå en stærk virksomhedskultur. 13

14 Integrerede virksomhedsløsninger Virksomheder på midt-markedet står over for en række udfordringer, hvis de vil forblive konkurrencedygtige, efterhånden som nye teknologier og nye forretningsmodeller ændrer forudsætningerne for at drive forretning rundt om i verden. De afgørende forandringer, som virksomhederne skal tage stilling til, er: Hvordan kunderne, samarbejdspartnerne og forhandlerne sikres online adgang til data. Hvordan man udnytter de nye muligheder, der skabes gennem portaler, auktioner og elektroniske samarbejdsformer. Hvordan dette løses med et begrænset IT budget. Disse udfordringer kombineret med faldende marginer og øget konkurrence gør det vanskeligere for virksomhederne på midt-markedet at konkurrere, tjene penge samt opnå vækst. Collaborative Commerce Den nye økonomi tvinger ikke blot de mellemstore virksomheder til at reagere hurtigere på kundernes behov, den stiller også krav om øget adgang til virksomhedernes data og om tættere samspil med leverandører og kunder. Denne nye forretningsmodel omtales ofte som Collaborative Commerce. Collaborative Commerce: Collaborative Commerce, eller c-commerce, er mere en forretningsproces end et softwareprogram eller en række tools. Med denne forretningsproces udnyttes internettet fuldt ud til at opnå en forbedring i omsætning og overskud, idet den går et trin videre end traditionel supply chain og informationsdeling. Forretningsmodellen er baseret på internet-, komponentog integrationsteknologier, hvorved der opnås et dynamisk og digitalt samarbejde mellem medarbejdere, forretningspartnere og kunder inden for en forsyningskæde eller i et marked. Kilde: GartnerGroup - C-Commerce: The New Arena for Business Applications. 3. august Navision har i de senere år udviklet sig fra at være en traditionel ERP udbyder til at være leverandør af integrerede virksomhedsløsninger. Ved udgangen af regnskabsåret 2000/2001 havde Navision lanceret en komplet række produkter, der skaber et stærkt grundlag for at hjælpe kunderne med at løse disse forretningsmæssige udfordringer i den ny økonomi. Web-adgang til løsningen Web-adgang - at kunne give adgang til løsningen via internet er nu muligt i alle Navisions produkter. Ægte Webadgang kræver mere end blot at forbinde virksomhedsløsningen med en internet-browser eller at gøre enkeltelementer tilgængelige via internettet. Ægte Web-adgang handler om at gøre hele forretningsgange tilgængelige, via internet, for en bruger eller en gruppe af brugere med forskellige behov. Og endelig skal web-adgang kunne tilbydes som en integreret del af en komplet virksomhedsløsning. Netop derfor har Navision taget udgangspunkt i forretningsprocesser i udviklingen af Web-løsninger til kunderne. Dermed forventer Navision, at følgende funktionaliteter vil spille en afgørende rolle for kundernes fortsatte vækst: Online adgang til data Forretningssamarbejde via internet Customer relationship management og service management Rollebaserede portaler Business-to-business / business-to consumer selvbetjening Da alle Navisions løsninger er fuldt integrerede, er data altid opdaterede. Når dette kombineres med web-adgang til informationerne, skabes fundamentet for det internetbaserede forretningssamarbejde. For at kunne drive deres forretning med succes har mellemstore virksomheder i stigende omfang brug for fuldt integrerede virksomhedsløsninger, der kombinerer det velkendte ERP med front-office funktionalitet som f.eks. customer relationship management (CRM), supply chain collaboration (SCC) samt muligheden for at give adgang til løsningen via internettet. For at give kunderne mulighed for at udnytte internettet offensivt har Navision lanceret Commerce Gateway. Commerce Gateway bruger både XML, som er den nye globale standard for udveksling af data mellem virksomheder, og Microsoft BizTalk Server. Ved hjælp af Commerce Gateway kan virksomhederne nu forbinde sig forretningsmæssigt til deres samarbejdspartnere eller udnytte de forretnings- 14

15 Integrerede virksomhedsløsninger muligheder, der tilbydes gennem portaler og handelspladser på internettet. På denne måde etableres der et godt fundament for business-to-business, som sikrer en sikker dataudveksling mellem forretningspartneres systemer. For at Navisions kunder kan udnytte internettets muligheder fuldt ud uden at miste fokus på deres forretning har de derudover behov for pragmatiske løsninger, som optimerer interne og eksterne forretningsgange for den enkelte bruger. Derfor har Navision udviklet en serie rollebaserede portaler, som er målrettet til virksomhedernes medarbejdere og samarbejdspartnere. Disse løsninger, User Portal og Commerce Portal, er endvidere udviklet til give virksomhedernes kunder flere selvbetjeningsmuligheder. Customer Relationship Management Enhver samarbejdsbaseret forretningsstrategi bør tage sigte på at udvikle kunderelationerne på alle niveauer. I tillæg til den øgede kundekontakt, der kræves i et sådant samarbejdsmiljø, bliver det endnu vigtigere for virksomheder på midt-markedet at integrere CRM- og service managementløsninger. Navision tilbyder sine kunder et bredt udvalg af løsninger, der kan tilpasses selv de mest krævende kundeforhold. Navisions CRM-produkter omfatter integreret CRMfunktionalitet i selskabets egne produktlinier (Navision Axapta, Navision Attain and Navision XAL) samt den integrerede løsning Navision Financials/Siebel ebusiness MidMarket Edition. Ved at kombinere CRM-funktionaliteten med Navisions indbyggede styrker med hensyn til brugervenlighed, skalérbarhed, fleksibilitet og enkelhed tilbyder Navision sine kunder omkostningseffektive, integrerede virksomhedsløsninger, som støtter overgangen til den ny økonomi. Navisions produktlinier Virksomhederne på midt-markedet har forskellige behov, og Der er et stigende pres på vores kunder for at udbygge deres kundeog leverandørrelationer. Derfor er Navisions produkter udviklet til at støtte end-to-end forretningsprocesser hos virksomheder, der står over for denne udfordring. Christian Pedersen, Director, Navision Attain Product Group, og Niels Bredegaard, Director, Navision Axapta Product Management. efter Navisions overbevisning kan samme type løsning ikke bruges til alle virksomheder. Navision markedsfører fire produktlinier, der tilsammen dækker behovene for virksomhedsløsninger i hele midt-markedet. Blandt produktnyhederne i regnskabsåret 2000/2001 kan nævnes: Navision Axapta Ny og forbedret funktionalitet i version 2.5: Anlægsmodul, Elektronisk betaling, Omkostningsformålsberegning og Human Resource Management version 2.0. Navision Axapta 2.5 anvender WAP (Wireless Application Protocol) og XML (Extensible Markup Language). Navision Attain / Navision Financials Den nyeste version, Navision Attain, tilbyder nye muligheder inden for financial management og multilanguage samt integreret funktionalitet til supply chain collaboration, e-handel, customer relationship management og service management. Navision XAL Den nye og forbedrede funktionalitet i version 3.1 omfatter: Anlægsmodul, Produktkonfigurator, Salgs- og marketingmodul, e-handel (Web shop) og Dokumenthåndtering integreret med MS Office. Navision C5 (kun i Danmark) - Den nye og forbedrede funktionalitet i version 2.1 omfatter: E-handelsfunktionalitet og support for MS SQL Server. 15

16 Integrerede virksomhedsløsninger Fremtiden: Online samarbejde For at kunne støtte kundernes vækst vil Navision fortsat tilbyde nye løsninger til online samarbejde. Fremtidige produktlanceringer vil være fokuseret på løsninger, der optimerer kundernes forretningsprocesser med henblik på at sikre større effektivitet i et online-miljø. Navision vil fortsat prioritere sine produktlanceringer efter markedets efterspørgsel. De væsentligste faktorer, der forventes at kræve udvikling af nye løsninger, er bl.a. CRM, business intelligence, e-indkøb samt supply chain. Herudover vil Navision undersøge muligheden for at lave mobile løsninger til både online- og offline-brugere. Navision vil fortsat forbedre selvbetjeningsmulighederne i sine produkter og vil gennem Commerce Portal og User Portal kunne levere yderligere standardroller til business-to-business (B2B) og business-to-employee (B2E) miljøerne. Vi forventer at integrationen af web services med Navisions løsninger vil hjælpe kunderne til at forbedre deres forretningsprocesser og øge udbyttet af deres eksisterende Navision løsninger. Torben Wind, Vice President, Web Services Forventede produktlanceringer i 2001/2002 Navision forventer i regnskabsåret 2001/2002 at introducere Navision Axapta 2.5 i nye landeversioner til Frankrig, Italien og Finland. Endvidere vil Navision fortsætte udviklingen af integrerede virksomhedsløsninger, der indeholder yderligere funktionalitet med vægt på brugervenlighed og tilpasningsmuligheder for kunden. I 2001/2002 forventer Navision derudover at kunne tilbyde sine kunder en helt ny mulighed for at forenkle deres forretningsgange og øge effektiviteten igennem en ny webservice. Ved at integrere Navision-løsningen med internetbaserede forretningsservices, vil Navision kunne tilbyde sine kunder at udvide deres eksisterende Navision-løsning med services, som kunderne får stillet til rådighed, benytter og betaler for via et Navision link. Navision vil ved hjælp af den nyeste teknologi fortsat søge at udvikle nye måder at hjælpe virksomhederne på midt-markedet til at udnytte muligheder på internettet og kommunikere elektronisk med kunder, samarbejdspartnere, leverandører og medarbejdere. Ikke for teknologiens skyld alene, men for at sætte kunderne i stand til at fokusere på at udvikle deres virksomhed i stedet for at skulle bekymre sig om teknologi. 16

17 Virksomheder over hele verden Navisions målgruppe består af virksomheder med en årlig omsætning på USD mio. Ser man nærmere på Navisions nuværende kundebase, viser det sig, at denne består af meget forskellige typer virksomheder. Blandt Navisions kunder er bl.a. en mindre portugisisk virksomhed, der producerer snørebånd, en distributør af tyggegummi i Rusland, et trykkeri i Danmark, fiskefabrikker i Nova Scotia, Canada, en almennyttig organisation i USA, ministerier og offentlige institutioner i Litauen, et mineselskab i Australien, datterselskaber af store multinationale virksomheder og flere mellemstore internationale koncerner. Virksomheder på midt-markedet kendetegnes i høj grad ved deres behov for løsninger, der supporteres lokalt, er tilgængelige på det lokale sprog, og som er tilpasset lokal lovgivning, praksis og tradition. Mellemstore virksomheder forventer endvidere, at deres løsninger implementeres af konsulenter med kendskab til deres specifikke branche. Partnernetværket er et af Navisions største, strategiske aktiver. Vores konkurrencedygtige løsninger kombineret med partnernes indgående kendskab til kundernes behov og muligheden for at få lokal support gør Navision til det oplagte valg for mellemstore virksomheder. Jason A. Vargovchik, Channel Manager, Navision US Den væsentligste udfordring for virksomheder i dag er, at de med begrænsede ressourcer er nødt til at tilpasse sig kravene i en verden, der konstant ændrer sig. Virksomhederne står over for globalisering, markeder i forandring, øget efterspørgsel efter elektroniske samarbejdsmuligheder, kortere livscykler for deres produkter samt krav om hurtigere produktudvikling. Tæt på kunden Navisions distributionsstrategi er at opfylde hver enkelt kundes specifikke behov gennem en verdensomspændende forsyningskæde, hvor hvert enkelt led skaber værdi. Gennem netværket af Navision Solution Centre leverer Navision og selskabets 26 landeselskaber generiske produktions-, distributions-, detail- og serviceløsninger, der tager højde for lokale sprog, forskrifter og gældende forretningspraksis. Den konkurrencemæssige styrke ved denne forretningsmodel er Navision Solution Centrene. Gennem deres indgående kendskab til det lokale miljø og deres viden om specifikke brancher er Navision Solution Centrene i stand til at tilpasse, implementere og supportere Navisions produkter på en sådan måde, at de opfylder de enkelte kunders behov. Mange Navision Solution Centre er specialiserede i specifikke brancher. Denne specialisering betegnes ofte som vertikalisering. I oktober offentliggjorde Navision en aftale med den tyske bilproducent Adam Opel AG om at promovere og understøtte implementering af et DMSsystem (Dealer Management System) baseret på Navision Financials hos Opels forhandlere. DMS-systemet er udviklet af det tyske Navision Solution Center Incadea AG, og Navision forventer at kunne indgå flere lignende aftaler i den internationale bilindustri baseret på denne løsning. Andre brancher med succesrige vertikale Navision-løsninger er bl. a. fiskeri, tekstiler, bagerier, advokatkontorer og konsulentvirksomheder. Navision er overbevist om, at vertikalisering vil give de enkelte Navision Solution Centre store muligheder for at opnå vækst. Derfor er det en vigtig del af Navisions strategi at bistå Navision Solution Centrene med at gå ind i vertikale markedssegmenter samt at kunne yde support til dem på disse områder. Brancheløsninger spiller også en væsentlig rolle i Navisions bestræbelser på at supportere ASP (Application Service Provider) partnere, der opbygger internetportaler rettet mod særlige brancher. En anden væsentlig aktivitet rettet mod partnernetværket er Methodology, et Navision-program samarbejdspartnerne kan anvende til at udvikle deres forretningspraksis 17

18 Virksomheder over hele verden og Stillehavsområdet. Danmark Navision har en meget stærk position i Danmark. Den væsentligste udfordring på det danske marked består i at fastholde den høje markedsandel. Øvrige Skandinavien I det øvrige Skandinavien fokuserer Navision på at hjælpe Navision Solution Centrene med at udvide til vertikale markeder samt at styrke det allerede veletablerede brand i regionen. Tyskland Tyskland er Navisions mest veludviklede marked for brancheløsninger. Den stærke tilstedeværelse i Tyskland skaber grundlag for ekspansion i resten af Centraleuropa. Navisions investeringer i Tyskland vil hovedsageligt blive rettet mod at øge kendskabet til brand et samt fortsat fokusering på at introducere vertikale løsninger på markedet. Øvrige Europa Bortset fra Spanien, hvor Navision har en stærk markedsposition, er Sydeuropa den europæiske region, hvor Navision har de laveste markedsandele. De sydeuropæiske markeder har dog samtidig Europas højeste vækstrater. Den største udfordring i regnskabsåret 2001/2002 bliver at udbrede Navision Axapta effektivt i hele regionen. I efteråret 2000 åbnede et lokalt Navision-selskab i Rusland. USA USA spiller fortsat en væsentlig rolle for Navisions fremtidige vækst. I USA vil Navision fokusere Vidensdeling af best practices i vores forretnings- og implementeringsmetodologier er et helt centralt element i bestræbelserne på at hjælpe både Navision og vores partnere til at opnå en ensartet kundebehandling i hele organisationen. Fernando del Barrio, Vice President, Business Management på at øge kendskabet til selskabets brand. Derudover vil Navision samarbejde med Navision Solution Centrene for at øge vertikaliseringen, for eksempel ved at trænge dybere ind i segmentet for produktionsvirksomheder med Navision Axapta. samt til at gøre deres salg og implementering af kundetilpassede og branchespecifikke løsninger mere effektiv. Navision over hele verden Midt-markedet er kendetegnet ved at være stærkt fragmenteret, og Navisions konkurrenter består hovedsageligt af nationale leverandører, enkelte regionale leverandører samt nogle få internationale leverandører. På det globale marked er Navision førende i Nordeuropa. Selskabet er også veletableret i resten af Europa og oplever stærk vækst i Nordamerika, Sydafrika samt i Asien Øvrige markeder Sydøstasien og Canada er de markeder, hvor Navision opnåede størst vækst i regnskabsåret 2000/2001. Den væsentligste opgave på disse markeder er at øge markedspositionen yderligere. I Sydøstasien foretages der investeringer med henblik på at etablere lokale versioner af Navisions produktlinier. I foråret 2001 åbnedes et Navision-selskab i Indien, og Navision indgik en distributionsaftale for Latinamerika med fokus på Brasilien, Argentina, Mexico og Chile. Omsætningen forventes på kort sigt at være begrænset, men disse markeder udgør et vigtigt bidrag til Navisions fremtidige vækstpotentiale. 18

19 Virksomheder over hele verden Fokus på markeder i vækst Det er lykkedes Navision at skabe en stærk position for selskabet i Danmark og i resten af Skandinavien. For at kunne øge den fremtidige vækst på den mest effektive måde har selskabet udpeget syv nøglemarkeder på baggrund af deres størrelse og den markedsmæssige mulighed, de repræsenterer for Navision. Disse markeder er Tyskland, Spanien, Italien, Frankrig, Storbritannien, USA samt Asien og Stillehavsområdet. Markederne er kendetegnet ved at være vækstmarkeder for Navisions produktlinier. Navision har foretaget yderligere investeringer for at styrke sin position på disse nøglemarkeder, specielt inden for tre områder: Styrkelse og udbygning af partnernetværket Overførsel af produktviden om Navision Axapta til landeselskaber og partnere Branding og marketing Lokale Navision-selskaber Partnere 19

20 Organisation Medarbejdernes kompetencer, motivation og resultater udgør fundamentet for Navisions indsats for at opfylde sin ambitiøse vision. Derfor er det et af Navisions strategiske mål at kunne tiltrække, udvikle og fastholde kompetente og resultatorienterede medarbejdere. Organisationsudvikling Navisions globale organisation er vokset og har forandret sig i hastigt tempo igennem årene. Den mest omfattende ændring skete med fusionen mellem Navision Software og Damgaard i december Med etableringen af den nye og væsentligt større globale organisation er de ledelsesmæssige udfordringer vokset. Derfor vil udviklingen af ledelseskompetencer i hele organisationen udgøre et fokusområde for organisationsudviklingen i regnskabsåret 2001/2002. I andet halvår 2000/2001 har der fundet en række væsentlige aktiviteter sted med det formål at forme og udvikle den nye organisation i overensstemmelse med den Af de i alt medarbejdere var 493 ansat i Navision a/s, mens 572 var ansat i dattervirksomhederne. Det gennemsnitlige antal medarbejdere i regnskabsåret 2000/2001 var Fraregnes den reduktion i medarbejderantallet, der var en følge af fusionen, var personaleomsætningen i hele regnskabsåret 19%. Til sammenligning havde både Navision Software og Damgaard i de to år forud for fusionen en gennemsnitlig personaleomsætning på ca. 15%. Stigningen i personaleomsætning kan hovedsageligt henføres til regnskabsårets 3. kvartal. Dette anses for at være en kortsigtet følge af fusionen og et naturligt led i skabelsen af en ny organisation. Selskabet er blevet styrket med nye medarbejdere med kompetencer inden for nøgleområder, hvilket vil gøre Navision i stand til at levere de planlagte kvalitetsprodukter og -ydelser. Det er Navisions mål at reducere personaleomsætningen til et niveau under 15%. nye vision og de nye værdier. I løbet af mere end 60 workshops i hele organisationen er alle medarbejdere blevet inddraget i at skabe de nye rammer. I regnskabsåret 2001/2002 vil organisationen blive yderligere styrket gennem nye initiativer. Formålet med disse tiltag vil være at støtte vækststrategierne ved at sætte ledere og medarbejdere i stand til aktivt at bidrage til Navisions forretningsmæssige vækst. Medarbejdere Ved udgangen af juni 2001 havde Navision medarbejdere mod året før. Den væsentligste årsag til faldet i antallet af medarbejdere skal findes i de planlagte omkostningssynergier, der blev opnået gennem fusionen af Navision Software og Damgaard. Ved at sammenlægge overlappende funktioner kunne 95 stillinger nedlægges. Hovedkontoret Dattervirksomheder I ALT Forskning og Udvikling Salg og Distribution Produktsupport Administration I ALT

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN PENGESTRØMSOPGØRELSE DET ORDINÆRE REGNSKAB viser: Balance: Resultatopgørelse: Øjeblikkelig økonomisk position Periodens ændring i egenkapitalen Basis: Periodisering

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Kapitalmarkedseftermiddag 2. september AGENDA Highlights første halvår 2015 Præsentation af Columbus Columbus15 strategi Værdi til aktionærerne

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

EDB Gruppen vinder markedsandele

EDB Gruppen vinder markedsandele Fondsbørsmeddelelse EDB Gruppen vinder markedsandele Nettoomsætningen blev i 2. kvartal 2007 218 mio. kr. mod 204 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det svarer til en omsætningsstigning på 6,9 % EDB

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober - 31.december 2007)

Rapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober - 31.december 2007) Meddelelse nr. 5, 2007/08 23. januar 2008 Rapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober - 31.december 2007) InterMail indgik i december 2007 aftale om køb af den svenske virksomhed StroedeRalton, en anerkendt

Læs mere

First North Meddelelse 31. august 2012

First North Meddelelse 31. august 2012 First North Meddelelse 31. august 2012 København den 31. august 2012 NetBooster Holding A/S (Tidligere Guava A/S) Halvårsrapport for regnskabsåret 2012 Negativ EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen har i dag godkendt regnskab for perioden 1. juni august Delårsrapporten er ikke revideret.

Bestyrelsen for Glunz & Jensen har i dag godkendt regnskab for perioden 1. juni august Delårsrapporten er ikke revideret. Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 113 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2005/06 Bestyrelsen

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Meddelelse#190 - Årsregnskabs Communique 2015 (1. januar 31. december).

Meddelelse#190 - Årsregnskabs Communique 2015 (1. januar 31. december). Meddelelse#190 - s Communique (1. januar 31. december). Baggrunden for nærværende s Communique. Pr. 12. maj overtog MultiQ International AB ca. 59% af selskabets aktier og har efterfølgende øget andelen

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%.

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. Meddelelse nr. 13/2015 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006 Bang & Olufsen a/s Velkommen til generalforsamling 2006 Dagsorden Generalforsamling, Bang & Olufsen a/s 2006 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07 Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 133 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET Bestyrelsen

Læs mere

Halvårsmeddelelse for Columbus IT Partner A/S for perioden 1. januar 30. juni 1999

Halvårsmeddelelse for Columbus IT Partner A/S for perioden 1. januar 30. juni 1999 Via telefax 33 12 86 13 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K København, den 24. august 1999 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/1999 Halvårsmeddelelse for Columbus IT Partner A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017 H. LUNDBECK A/S

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017 H. LUNDBECK A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017 H. LUNDBECK A/S 30. marts 2017 Velkommen LARS RASMUSSEN Formand for bestyrelsen 2 Direktion KÅRE SCHULTZ ANDERS GERSEL PEDERSEN ANDERS GÖTZSCHE JACOB TOLSTRUP LARS BANG STAFFAN

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 3. KVT. 2014 / Resumé / 1 af 5 19. november 2014 Uddrag PÅ DANSK Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova Delårsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk.

Læs mere

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2007/2008 en omsætning på DKK 12,5

Læs mere

Udbud af aktier i Danske Bank A/S

Udbud af aktier i Danske Bank A/S Må ikke offentliggøres, publiceres eller distribueres i Australien, Canada, Hong Kong, Japan, Sydafrika eller USA. Dette materiale er ikke et tilbud om salg af værdipapirer i USA. Værdipapirer må ikke

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005.

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005. Stadion Allé 70 8000 Århus C Tlf. nr. 89386000 Fax nr. 8733 1019 Københavns Fondsbørs Århus, den 28. februar 2006 Meddelelse nr. 02/2006 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2005/06 Bestyrelsen for Århus Elite

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

SPRAYWRAP ApS. Årsrapport 28. februar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SPRAYWRAP ApS. Årsrapport 28. februar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SPRAYWRAP ApS Årsrapport 28. februar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Martin Lykke Jensen Dirigent (Urevideret) Side 2

Læs mere

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6 Til Københavns Fondsbørs Pressen Meddelelse nr. 9 12. november 1999 Omsætningen i 3. kvartal blev DKK 1 mia. svarende til en stigning på 22% i forhold til samme kvartal 1998 Resultat før skat i 3. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2005

Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/9 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7

Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.12.2006 Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. halvår af forretningsåret 2006/07.

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%.

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 11 2005/06 19. maj 2006 Rapport for perioden 1. oktober 2005 til 31. mats 2006 InterMail har fulgt sin VækstPlan med fokus

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003 Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer Generalforsamling 2003 Kurt Anker Nielsen Paul Petter Aas Jerker Hartwall Walther Thygesen Hans Werdelin Arne Hansen Lars Bo KøpplerK Ulla Morin Morten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Kenneth Graabek Johansen Dirigent

Læs mere

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 30. juni 2011 (urevideret)

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 30. juni 2011 (urevideret) 31.08.11 HM/gdh Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Halvårsrapport pr. 30. juni 2011 Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 30. juni 2011 (urevideret)

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt:

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt: Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 3. oktober 2005 Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) Fra og med 1. juni 2005 aflægges koncern- og moderselskabsregnskabet

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.09.2005 side 1 af 6 Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor:

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor: Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 25/ Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af Resumé: I de første 9 måneder af realiserede Pharmexa-koncernen omsætning og andre driftsindtægter

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006)

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 31. august 2006 Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) InterMail har i 3. kvartal fortsat haft fokus på salg af totalløsninger

Læs mere