Indhold. Navision/Navision a/s er p.t. registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med hovednavnet NavisionDamgaard a/s, CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Navision/Navision a/s er p.t. registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med hovednavnet NavisionDamgaard a/s, CVR-nr. 76 24 72 18."

Transkript

1

2 Indhold Navision 3 Hoved- og nøgletal 4 Væsentlige begivenheder i regnskabsåret 2000/ Ledelsens beretning 6 Regnskabsberetning 7 Fokus på vækst 12 Integrerede virksomhedsløsninger 14 Virksomheder over hele verden 17 Organisation 20 Aktionærforhold 22 Risikostyring 24 Direktion 26 Bestyrelse 27 Påtegninger 28 Regnskabspraksis 29 Resultatopgørelse 33 Aktiver 34 Passiver 35 Pengestrømsopgørelse 36 Noter 37 Koncernstruktur 46 Aktiebaserede incitamentsprogrammer 47 Adresser 50 Nøgletalsdefinitioner 51 Navision/Navision a/s er p.t. registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med hovednavnet NavisionDamgaard a/s, CVR-nr

3 Navision stand til hurtigt og effektivt at kunne opfylde kundernes behov. Navision Solution Centrene består af value added resellers (VAR), systemintegratorer, IT-konsulentfirmaer og revisionsfirmaer. I kraft af samarbejdspartnernes salgs- og supportorganisation og deres ekspertise på de enkelte markeder kan Navision fokusere på produktudvikling, opbygning og vedligeholdelse af image og brand samt support af samarbejdspartnerne. Gennem sin markedsføringsstrategi sigter Navision mod at positionere sig som en national udbyder af komplette, integrerede virksomhedsløsninger i hvert af de lande, hvor selskabet er repræsenteret. For at opnå dette oversættes Navisions produkter til landespecifikke versioner, der overholder lokale forskrifter og gældende forretningspraksis i de enkelte lande. Navision er repræsenteret ved lokale selskaber i 26 lande verden over. De lokale landeselskaber yder support til Navision Solution Centrene og har ansvaret for de landespecifikke produkter. Samarbejdet mellem Navision a/s, de lokale landeselskaber og Navision Solution Centrene er fundamentet for selskabets forretningsmodel, som sammen med Navisions konkurrencedygtige produktlinier udgør et solidt grundlag for fortsat vækst. Kunder Navision har tæt på kunder verden over. Selvom selskabet fokuserer på mellemstore virksomheder, kan dets løsninger også med fordel anvendes af større internationale koncerner, der har brug for at implementere standard softwareløsninger i udenlandske datterselskaber, typisk salgskontorer, distributionscentre eller produktionsenheder. Selskabet Navision er blandt de førende internationale udbydere af komplette ledelsessystemer til små og mellemstore virksomheder. Navisions komplette e-handelsløsninger og ledelsessystemer er fuldt integrerede client/server og internet applikationer. Navision a/s blev dannet i december 2000 ved fusionen mellem Navision Software a/s og Damgaard A/S. Begge selskaber har, siden de blev stiftet i begyndelsen af 1980 erne, oplevet kraftig vækst på baggrund af en vellykket produktstrategi samt international ekspansion. Marked og produkter Navision fokuserer på et markedssegment, som hovedsageligt består af mellemstore virksomheder med en årlig omsætning på USD mio. Navisions produktlinier er omkostningseffektive, skalérbare, nemme at installere og bruge og opfylder således de specifikke behov i dette markedssegment. Navisions løsninger understøtter de fleste mellemstore virksomheders foretrukne platforme, hovedsageligt Microsoft Windows NT og Windows 2000, Microsoft SQL Server og Oracle databaser. Foruden den mere traditionelle Enterprise Resource Planning (ERP) funktionalitet tilbyder Navisions produktlinier integreret funktionalitet, der understøtter kundernes interne og eksterne forretningsprocesser. Denne funktionalitet omfatter supply chain collaboration, e-handel, customer relationship management (CRM) og service management. Samarbejdspartnere Hurtig og effektiv service samt teknisk support tæt på kunden er afgørende for en vellykket implementering og anvendelse af virksomhedsløsninger. Navisions produktlinier markedsføres, sælges, implementeres og supporteres udelukkende gennem et netværk af uafhængige samarbejdspartnere bestående af Navision Solution Centre og forhandlere. Der er i dag mere end partnere på verdensplan. Navision har med Navision Solution Centrene en stærk position lokalt, nationalt og internationalt, hvilket gør selskabet i 3

4 Hoved- og nøgletal Hovedtal 1996/1997 *) 1997/1998 *) 1998/1999 *) 1999/2000 *) 2000/2001 Resultatopgørelse (DKKt) Nettoomsætning Bruttoresultat Primært driftsresultat før goodwillafskrivninger Resultat før finansielle poster Ordinært resultat efter skat Ekstraordinært resultat efter skat (7.106) Årets resultat Balance (DKKt) Aktiver i alt Likvide beholdninger og værdipapirer Egenkapital Pengestrømme (DKKt) Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet (27.306) (40.651) ( ) (64.345) ( ) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (6.690) Nøgletal Årlig vækst i nettoomsætning (%) 34,8% 57,2% 107,2% 25,0% 18,7% Bruttomargin (%) 82,1% 83,1% 83,7% 82,5% 82,0% Primært driftsresultat før goodwillafskrivninger/ Nettoomsætning (%) 10,9% 13,2% 18,8% 10,1% 15,3% Overskudsgrad (%) 10,8% 12,6% 17,3% 8,1% 13,3% Resultatgrad (%) 14,0% 8,5% 12,0% 5,2% 10,6% Egenkapitalforrentning (%) 84,2% 37,9% 29,4% 8,4% 16,9% Egenkapitalandel (%) 36,8% 36,7% 64,9% 56,2% 59,8% Forsknings- og udviklingsomkostninger (DKKt) (80.407) ( ) ( ) ( ) ( ) Anvendt til forskning og udvikling/ Nettoomsætning (%) 26,0% 26,3% 19,1% 21,6% 20,9% Antal medarbejdere (gennemsnit) Nettoomsætning pr. medarbejder (DKKt) Finansielle nøgletal Resultat pr. aktie - EPS (DKK) 0,92 1,68 3,79 1,81 4,41 Årlig vækst i resultat pr. aktie (%) N/A 83% 125% (52%) 143% Cash flow pr. aktie - CFPS (DKK) 1,15 2,50 5,78 3,07 6,92 Indre værdi pr. aktie (DKK) 3,04 4,54 22,52 24,08 28,24 Børskurs pr (DKK) Børskurs pr. aktie/indre værdi pr. aktie (DKK) - - 7,95 13,58 6,69 Gennemsnitligt antal aktier (t.stk.) *) Ureviderede proforma tal. Der henvises til Regnskabsberetningen. Gennemsnitligt antal aktier for de regnskabsår, der er medtaget i oversigten over finansielle nøgletal, er beregnet ud fra det samlede, vægtede gennemsnitlige antal aktier i de fusionerede selskaber, Navision Software a/s og Damgaard A/S, i de pågældende perioder, og derefter justeret til det tilsvarende antal aktier i det fortsættende selskab, Navision a/s. I denne beregning af gennemsnitligt antal aktier forudsættes det, at aktieombytningsforholdet i de pågældende perioder er det samme som på fusionstidspunktet (dvs. 1:1). 4

5 Væsentlige begivenheder i regnskabsåret 2000/2001 Navision Software og Damgaard fusionerede den 21. december Omsætningen steg med mere end 18% til DKK mio. Primært driftsresultat før goodwillafskrivninger (EBITA) blev DKK 229 mio., hvilket svarer til 15,3% af omsætningen. Nye produktlanceringer omfattede bl.a. en ny version af Navision Axapta, en ny og omfattende version af Navision Attain (tidligere Navision Financials) og en række e-handelsløsninger, herunder Commerce Gateway og User Portal. Der blev åbnet lokale Navision-selskaber i Rusland og Indien, og Navision indgik en distributionsaftale for Latinamerika. Nettoomsætning Resultat DKK mio DKK mio. Resultat før finansielle poster Årets resultat /97 97/98 98/99 99/00 00/ /97 97/98 98/99 99/00 00/01 Resultat pr. Aktie Nettoomsætning pr. medarbejder 5 DKK 1500 tdkk /97 97/98 98/99 99/00 00/ /97 97/98 98/99 99/00 00/01 5

6 Ledelsens beretning Den væsentligste begivenhed i regnskabsåret 2000/2001 var fusionen mellem Navision Software og Damgaard, der fandt sted i december Fusionen mellem de to tidligere konkurrenter var et strategisk træk med det formål at skabe en virksomhed med styrke til at blive globalt førende på midtmarkedet for integrerede virksomhedsløsninger. Et globalt brand skabes Det har været et vigtigt mål for Navision at gennemføre fusionen så hurtigt som muligt i hele organisationen. For at opnå dette har den nye virksomhed fokuseret på at skabe en stærk virksomhedskultur og -identitet, som knytter medarbejdere, samarbejdspartnere, kunder, investorer og andre interessenter til virksomheden. På trods af den fortsatte konsolidering i branchen er midt-markedet stadig karakteriseret ved manglen på en global markedsleder. Det er Navisions mål at opnå denne position. Det er selskabets overbevisning, at en vellykket branding vil være en væsentlig forudsætning for at nå dette ambitiøse mål. Derfor introducerede Navision i marts 2001 sin nye kommunikationsplatform samt det nye slogan Navision the way to grow. Sloganet henviser direkte til selskabets vision om at blive global markedsleder. Samtidig blev det besluttet at ændre det oprindelige firmanavn NavisionDamgaard til Navision. Navnet Navision har en mere international klang end NavisionDamgaard og skaber derfor det bedste udgangspunkt for Navisions indsats for at markedsføre sit brand på verdensplan. Navisions markedsføringsinitiativer fra den nye platform vil foregå i tæt samarbejde med samarbejdspartnerne. En afgørende faktor i Navisions fortsatte vækst er at bidrage til at øge samarbejdspartnernes effektivitet og produktivitet samt at udvide partnernetværket. Navisions partnernetværk bestod pr. 30. juni 2001 af i alt Navision Solution Centre og forhandlere, og det samlede antal kunder var Navision har også udvidet sin geografiske dækning til at omfatte nye markeder. Nye Navision kontorer er etableret i Rusland og Indien, og der er indgået en distributionsaftale for Latinamerika. Øget opmærksomhed på at integrere ERP For et år siden nød ERP kun ringe opmærksomhed fra markedet i forhold til CRM (Customer Relationship Management) og e-handelssystemer. Dette er ikke længere tilfældet. Det er Navisions opfattelse, at branchen oplever en væsentlig ændring i opinionsdannernes syn på de fremtidige produktbehov i midt-markedet. Dette ændrede markedssyn forventes i høj grad at støtte Navisions produktfilosofi om at kombinere CRM, e-handel og ERP funktionalitet i fuldt integrerede løsninger, som understøtter kundernes interne og eksterne forretningsprocesser. Navision introducerer løbende nye versioner af sine produktlinier, herunder yderligere e-funktionalitet, som understøtter kundernes overgang til nye forretningsmodeller baseret på online samarbejde. Blandt de væsentligste produktintroduktioner i regnskabsåret 2000/2001 var Navision Attain - den omfattende nye version af Navision Financials - og nye versioner af Navision Axapta, Navision XAL og Navision C4/C5. Fortsat vækst I mange år har markedet for Navisions produkter været karakteriseret ved kraftig vækst. Væksten fortsatte i regnskabsåret 2000/2001, om end i mindre omfang end tidligere. Omsætningen steg med 18,7% til mio. kr. Det primære driftsresultat (EBITA) blev 229 mio. kr., svarende til 15,3% af omsætningen. På trods af de vanskeligere markedsforhold var Navision i stand til at opretholde væksten på alle markeder på nær Danmark, hvor omsætningen var lidt lavere end i regnskabsåret 1999/

7 Regnskabsberetning Navision Software a/s og Damgaard A/S fusionerede med virkning fra 1. juli Med henblik på at kunne sammenligne Navisions resultater for regnskabsåret 2000/2001 med sidste år er der for den fusionerede enhed udarbejdet ureviderede proforma koncerntal for regnskabsåret 1999/ Alle sammenligninger er foretaget mod disse tal. Navisions nettoomsætning i regnskabsåret 2000/2001 blev DKK mio., svarende til en stigning på 18,7% i forhold til proforma omsætningen for sidste år på DKK mio. Primært driftsresultat før goodwillafskrivninger og årets resultat udgjorde henholdsvis DKK 229 mio. og DKK 2000/ /2000 Årlig vækst DKK mio % DKK mio % % Danmark % % (6%) Resten af Skandinavien 113 8% 108 9% 5% Tyskland % % 24% Resten af Europa % % 38% Europa i alt % % 16% USA % % 27% Resten af verden 75 5% 46 4% 63% Samlet nettoomsætning % % 19% 158 mio., mod henholdsvis DKK 127 mio. og DKK 65 mio. sidste år. Omsætningen og det primære driftsresultat før goodwillafskrivninger var på niveau med de forventninger, der udtryktes i kvartalsoversigten for 3. kvartal af 22. maj Status for fusionen Fusionen mellem Navision Software og Damgaard er forløbet hurtigere end oprindeligt planlagt. De planlagte tiltag i de enkelte lande er i store træk gennemført, og den samlede personalereduktion blev gennemført i december 2000, i løbet af den første måned efter fusionsprocessen påbegyndtes. Som det fremgår af afsnittet Koncernstruktur, er de fleste selskabsretlige ændringer også enten blevet påbegyndt eller fuldført. Som følge af fusionen blev der foretaget en hensættelse til integrationsomkostninger på DKK 164 mio., hvoraf DKK 87 mio. er blevet anvendt, og DKK 7 mio. er blevet tilbageført. Der resterer således DKK 70 mio. af den samlede hensættelse. Nettoomsætning I regnskabsårets 4. kvartal udgjorde omsætningen DKK 456 Fraregnes Skandinavien, steg omsætningen på de europæiske markeder med 32% fra DKK 580 mio. til DKK 765 mio. Omsætningen i USA, omregnet til DKK, var påvirket af kursen på USD. Fraregnes denne faktor, opnåedes en vækst på 15%. 2000/ /2000 Årlig vækst DKK mio % DKK mio % % Licensindtægter % % 15% Opdatering % % 89% Service 141 9% % (21%) Samlet nettoomsætning % % 19% Navision C4/C5 71 5% 98 8% (28%) Navision XAL % % (16%) Navision Financials/ Attain % % 32% Navision Axapta % 100 8% 98% Licens og Opdatering i alt % % 25% Service 141 9% % (21%) Samlet nettoomsætning % % 19% mio. mod DKK 323 mio. i samme periode sidste år. I betragtning af den stærke markedsposition og sidste års salgsrekord på det danske marked har Navision været forholdsvis upåvirket af de vanskelige markedsforhold, der opstod efter årtusindskiftet. Således har selskabet opnået vækst på alle markeder bortset fra Danmark. Fraregnes Navision C4/C5, steg omsætningen i Danmark med 4%. Omsætningen fra softwarelicenser udgjorde i 4. kvartal 2000/2001 DKK 358 mio. mod DKK 223 mio. året før, svarende til en vækst på 61%. Faldet i licensindtægter fra Navision C4/C5 skyldes hovedsageligt øget konkurrence samt lavere efterspørgsel i den nedre del af markedet. C4/C5 sælges udelukkende i Danmark. 7

8 Regnskabsberetning Væksten i opdateringsindtægter og faldet i serviceindtægter skyldes primært indførelsen af en ny omsætningsfordeling for Navision Financials/Attain produkterne. I visse lande var opdatering tidligere en del af serviceindtægterne. Endvidere er der sket et fald i visse uddannelses- og kursusaktiviteter som følge af fusionen. Samtidig har flere kunder i dag et opdateringsabonnement. I alt steg omsætningen for Navision Financials/Attain og Navision Axapta med 40%. Produktions- og driftsomkostninger 2000/ /2000 Årlig vækst DKK mio % DKK mio % % Produktionsomkostninger % % 22% Forsknings- og udviklingsomkostninger % % 15% Salgs- og distributionsomkostninger % % 13% Administrationsomkostninger % % (8%) Produktions- og driftsomkostninger i alt % % 12% effektivitet steget, uden at omkostningsbasen er blevet forøget. Administrationsomkostningerne udgjorde 11,0% af omsætningen i regnskabsåret 2000/2001 mod 14,2% året før. En stor del af forbedringen skyldes stordriftsfordele og fusionssynergier. Primært driftsresultat før goodwillafskrivninger Primært driftsresultat før goodwillafskrivninger (EBITA) udgjorde DKK 229 mio. i regnskabsåret mod DKK 127 mio. sidste år. I forhold til omsætningen svarer dette til henholdsvis 15,3% og 10,1%. Årets vækst var på 80%. Også her skyldes en stor del af forbedringen stordriftsfordele, fusionssynergier samt stram omkostningsstyring. Resultat før skat Goodwillafskrivningerne steg fra DKK 24,8 mio. til DKK 30,4 mio. Stigningen skyldes overtagelsen af Navision Software België med virkning fra 1. juli Resultat før skat blev positivt påvirket af resultatet af finansielle poster på DKK 61 mio. mod DKK 16 mio. sidste år. Forbedringen i de finansielle poster skyldes den positive renteudvikling på de finansielle markeder. Derudover blev Produktionsomkostningerne udgjorde 18,0% af omsætningen mod 17,5% sidste år. Produktionsomkostningerne udgøres hovedsageligt af supportudgifter og royalties til underleverandører. Forsknings- og udviklingsomkostningerne (F&U) udgjorde 20,9% af omsætningen mod 21,6% sidste år. Dette tal er i overensstemmelse med koncernens generelle mål om at investere ca. 20% af omsætningen i F&U. Hovedparten af den øgede udgift på DKK 40 mio. blev anvendt til at udvikle mere omfattende funktionalitet. Salgs- og distributionsomkostningerne steg med DKK 60 mio. I forhold til omsætningen udgjorde disse omkostninger 34,8% mod 36,5% i 1999/2000. En stor del af væksten i salgs- og distributionsomkostningerne skyldes hensættelser og tab på tilgodehavender. Som følge af fusionen er salgs- og distributionsfunktionens aktivitetsniveau og Damgaard A/S børsnoteret i oktober 1999, og forrentningsperioden for provenuet fra børsnoteringen udgjorde således kun 8 måneder i regnskabsåret 1999/2000. Overskydende likviditet investeres hovedsageligt i obligationer med lav varighed (højst fire år) og som kontantindskud. Resultat før skat blev dermed på DKK 261 mio. mod DKK 119 mio. året før, svarende til henholdsvis 17,4% og 9,4% af omsætningen. Ordinært resultat efter skat Årets resultat udgjorde DKK 158 mio., svarende til 10,6% af omsætningen, mod DKK 65 mio. i det foregående regnskabsår, svarende til 5,2% af omsætningen. For regnskabsåret 2000/2001 var den effektive skatteprocent 39% mod 46% i det foregående regnskabsår. Goodwillafskrivninger påvirker i væsentlig grad selskabets skatteprocent. Fraregnet goodwillafskrivninger var skatte- 8

9 Regnskabsberetning procenten på henholdsvis 36% og 39%. Den lavere effektive skatteprocent skyldes hovedsageligt nedsættelsen af dansk selskabsbeskatning fra 32% til 30%. Resultat pr. aktie for regnskabsåret 2000/2001 var på 4,41 mod 1,81 for regnskabsåret 1999/2000. Aktiver De samlede aktiver udgjorde pr. 30. juni 2001 DKK mio. mod DKK mio. pr. 30. juni 2000, en stigning på 11%. Likvide beholdninger og værdipapirer udgjorde DKK 857 mio., svarende til 50% af de samlede aktiver. Ved afslutningen af regnskabsåret 1999/2000 udgjorde disse poster DKK 822 mio., svarende til 54% af de samlede aktiver. Varebeholdninger består af reklamemateriale, der videresælges til samarbejdspartnere. Ved afslutningen af regnskabsåret 1999/2000 udgjorde varebeholdningerne DKK 9 mio. Grundet arten af disse beholdninger er det blevet besluttet at omkostningsføre dem. Tilgodehavender fra salg udgjorde DKK 493 mio. mod DKK 290 mio. pr. 30. juni Dette svarede til 97 omsætningsdage (days sales outstanding DSO) mod 84 dage ved afslutningen af regnskabsåret 1999/2000. Stigningen i DSO-værdien er et udtryk for den vanskelige situation samarbejdspartnerne har oplevet i løbet af 2000 og DSO-værdien på 97 er inklusiv hensættelser til tab på tilgodehavender. Passiver Af de samlede passiver på DKK mio. udgjorde egenkapitalen DKK mio. svarende til 60%, mod DKK 859 mio. eller 56% sidste år. Stigningen i egenkapitalen fremkommer således: årets resultat DKK 158 mio., kapitalforhøjelse i forbindelse med aktieoptionsprogrammet DKK 10 mio., nedskrivning af egne aktier erhvervet til afdækning af aktieoptionsprogrammet DKK 16 mio., og endelig, at visse integrationsomkostninger viste sig at være mindre end forventet, hvilket medførte en tilbageførsel på DKK 7 mio. Selskabet har ingen rentebærende gæld. De resterende hensættelser til integrationsomkostninger udgjorde pr. 30. juni 2001 DKK 70 mio. Ved afslutningen af regnskabsåret 1999/2000 udgjorde hensættelser til integrationsomkostninger DKK 164 mio. Periodiserede indtægter steg fra DKK 156 mio. til DKK 257 mio. pr. 30. juni Stigningen skyldes den fortsatte implementering af et opdateringsabonnement for Navision Financials/Attain samt en generel stigning i salget, hvilket har medført, at flere kunder nu har dette opdateringsabonnement. Pengestrømme Likvider udgjorde pr. 30. juni 2001 DKK 857 mio. mod DKK 822 mio. året før. Den samlede likviditetsvirkning for regnskabsåret 2000/2001 udgjorde DKK 38 mio. foruden en urealiseret negativ valutakursregulering på DKK 3 mio. Pengestrømme fra driftsaktiviteten udgjorde DKK 249 mio. svarende til en stigning på DKK 140 mio., hvilket er på niveau med stigningen i ordinært resultat før skat. Der er ingen nettoeffekt på den likvide beholdning fra andre reguleringer eller andre balanceposter. Der er anvendt DKK 28 mio. til materielle anlægsaktiver. Med en investering på DKK 29 mio. har Navision erhvervet de udestående aktier i det belgiske selskab. Af de fusionsrelaterede hensættelser, herunder honorar til rådgivere, er betalt DKK 147 mio. Pengestrømme fra investeringsaktiviteten var DKK 204 mio. Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten er udelukkende blevet påvirket af det aktiebaserede incitamentsprogram. Der er købt egne aktier for DKK 17 mio. til afdækning af udestående optioner. Der er indgået DKK 10 mio. i provenu fra udnyttede tegningsretter. Begivenheder efter balancedagen Den 8. august 2001 indgik Navision a/s og Columbus IT Partner A/S en aftale, der sikrer Navision distributionsrettighederne til Navision Axapta og Navision XAL i et antal lande, hvor Columbus IT Partner tidligere var distributør af disse produkter. Aftalen medfører, at Navision har retten til at distribuere disse produkter i Singapore, Tyrkiet og Ungarn med virkning fra 1. juli Endvidere vil selskabet overtage distributionsrettighederne for disse produkter i Rusland, Polen, Hvide- 9

10 Regnskabsberetning rusland, Tjekkiet, Slovakiet, Ukraine, Estland, Letland og Litauen senest 1. november I henhold til købsaftalen udgør den samlede købspris mindst DKK 27,5 mio. Den endelige pris for overtagelsen af distributionsrettighederne afhænger af en række kriterier, herunder omsætningsmål. Den endelige købspris fastsættes 30. juni Eventuel goodwill, der opstår ved denne handel, vil blive aktiveret og amortiseret over den forventede økonomiske levetid. Fremtidig udvikling Selskabet oplevede som sædvanlig stor stigning i efterspørgslen mod slutningen af 4. kvartal af regnskabsåret 2000/2001. Indtil nu har omsætningen i første kvartal af 2001/2002 været som forventet. På trods af de nuværende vanskelige markedsforhold forventer Navision at opnå en omsætningsvækst på ca. 18% i regnskabsåret 2001/2002 i forhold til regnskabsåret 2000/2001. EBITA-marginen (primært driftsresultat før goodwillafskrivninger) forventes at være på ca. 17% mod 15% i regnskabsåret 2000/2001. Navision fastholder endvidere sit mål om en EBITA-margin i niveauet 20% af omsætningen inden for en treårig periode, som angivet i fusionsprospektet af december Koncernens effektive skattesats forventes i lighed med tidligere år at blive højere end den nominelle danske skattesats på 30%. Årsagen er dels afskrivninger på goodwill, som ikke er fradragsberettigede, dels at en stor del af resultatet Bestyrelsen anbefaler til den ordinære generalforsamling, at selskabets navn ændres til Navision a/s, samt at bemyndigelserne i selskabets vedtægter ændres således, at bemyndigelsen til at udstede warrants forhøjes til DKK 2 mio., og at tidsfristerne for bemyndigelserne forlænges. Bestyrelsen anbefaler ligeledes, at vedtægterne i øvrigt tilpasses som følge af den seneste ændring i årsregnskabsog selskabslovgivningen. I overensstemmelse med den danske aktieselskabslov vil bestyrelsen endvidere foreslå generalforsamlingen, at denne fornyer bemyndigelsen til i tiden indtil næste års ordinære generalforsamling at erhverve egne aktier inden for 10% af aktiekapitalen til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10%. Ureviderede proforma regnskabsoplysninger For at illustrere koncernens tidligere resultater indeholder regnskabet ureviderede proforma sammenligningstal for regnskabsåret 1999/2000. Hoved- og nøgletal indeholder endvidere ureviderede proforma koncerntal for regnskabsårene 1996/1997, 1997/1998 og 1998/1999. De ureviderede proforma koncernregnskabsoplysninger, der indgår i regnskabet, er udarbejdet på samme grundlag som de ureviderede proforma hovedtal, der indgår i fusionsprospektet af december De ureviderede proforma koncernregnskabsoplysninger er udarbejdet på grundlag af Navision Software a/s re- hidrører fra lande med højere beskatning end i Danmark. viderede regnskaber og Damgaard A/S ureviderede Forventningerne til den fremtidige økonomiske udvikling er forbundet med usikkerhed og risici, som kan medføre, at den fremtidige udvikling afviger fra forventningerne. De væsentligste usikkerheds- og risikofaktorer er beskrevet i afsnittet "Risikostyring". Bestyrelsesbeslutninger Bestyrelsen foreslår, at der ikke betales udbytte for det forløbne regnskabsår, og at hele resultatet overføres til egenkapitalen med henblik på yderligere at styrke selskabets finansielle grundlag for fortsat vækst. delårsregnskaber ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet karakter og på baggrund af koncernens anvendte regnskabspraksis. Til illustration af koncernens samlede fremtidige struktur og størrelse er resultatopgørelses- og balanceposter vedrørende Damgaard Consulting A/S, der frasolgtes pr. 31. marts 2000, ikke medtaget i de ureviderede proforma koncernregnskabsoplysninger. For så vidt angår moderselskabet Navision a/s, er resultatopgørelsens sammenligningstal identiske med Navision Software a/s (det fortsættende selskab) regnskab for regn- 10

11 Regnskabsberetning skabsåret 1999/2000. Balancens sammenligningstal er identiske med udkastet til åbningsbalance, der indgår i fusionsprospektet af december 2000, og disse er udarbejdet under forudsætning af, at de to tidligere moderselskaber, Navision Software a/s og Damgaard A/S, blev sammenlagt pr. 30. juni De ureviderede proforma koncernregnskabsoplyninger er alene udarbejdet for at give en indikation af resultaterne og udviklingen for de regnskabsår, der indgår i regnskabet. Det skal understreges, at der ikke i de anførte ureviderede proforma koncernregnskabstal er taget højde for de forventede omkostnings- og salgssynergier samt øvrige ledelsesmæssige disponeringer, der er en konsekvens af fusionen. De ureviderede proforma koncernregnskabsoplysninger er således ikke nødvendigvis et udtryk for, hvorledes det fortsættende selskab, Navision, ville have fremstået, såfremt fusionen havde været gennemført pr. den tidligst anførte dato, dvs. 1. juli Da de ureviderede proforma koncernregnskabsoplysninger er udarbejdet på baggrund af ureviderede delårsregnskaber for Damgaard A/S og dets datterselskaber, er periodiseringen af forskellige driftsposter baseret på ledelsens skøn. Hovedtallene for resultatopgørelse og pengestrømme skal læses med forbehold for den tidbestemte usikkerhed, der opstår mellem disse perioder. Bestyrelsen og direktionen anser dog ikke denne usikkerhed for at have nogen væsentlig indflydelse på vurderingen af udviklingen i selskabets proforma økonomiske stilling og resultater, som disse fremgår af de ureviderede proforma koncernregnskabsoplysninger. 11

12 Fokus på vækst Navision har en klar vision: To be the leading provider of integrated business solutions helping companies across the globe in their quest to grow. Navisions fokus på vækst gælder ikke blot Navisions kunder, men også de mere end samarbejdspartnere. Ved at levere løsninger af høj kvalitet, som understøtter tilpasning til lokale behov, giver Navision sine samarbejdspartnere optimale muligheder for at udvikle deres egne virksomheder samt at fokusere på egen vækst. Denne vision er afspejlet i selskabets konstante fokus på sine kunder og deres vækstambitioner. Uanset om det drejer sig om distributionsmetoder eller produktegenskaber, er det Navisions grundlæggende filosofi, at selskabets aktiviteter skal understøtte kundernes konkurrenceevne og vækst. Ved at bruge Navisions effektive virksomhedsløsninger frigøres kunderne til at kunne fokusere på det centrale i deres virksomheder. For kunderne betyder det, at de kan strømline deres forretningsprocesser, identificere nye muligheder og derigennem realisere deres fulde vækstpotentiale. Vækst et universelt behov Vækst er et universelt behov og en dybtliggende motivationsfaktor for langt de fleste mennesker. Navision har derfor bevidst valgt vækst som et grundlæggende tema i sin nye virksomhedskultur. Gennem deres bidrag til at skabe succes i en virksomhed udvikler medarbejdere på alle niveauer sig også på det personlige plan. Dette gælder for Navisions kunder og samarbejdspartnere samt for Navision selv. Navisions egen vækstfilosofi er enkel: For at fastholde profitabel vækst skal Navision konstant fokusere på sine kunders og partneres vækst. 12

13 Fokus på vækst Vækst er en af de fem nøgleværdier i Navision, som supplerer virksomhedens vision. Værdierne skal hjælpe hver eneste medarbejder til at nå virksomhedens mål: at hjælpe Navision The Way to Grow Navision er overbevist om, at branding er en væsentlig konkurrenceparameter i bestræbelserne på at føre visionen virksomheder over hele verden i deres fokus på vækst. Navisions fem nøgleværdier er: Vækst viljen til at udvikle sig, udmærke sig og opnå succes Global Mindset en konsekvent global tilgang til virksomhedens forretning Enkelhed i produkter og i forretningsprocesser Entusiasme viljen til at flytte grænser for at opnå sine mål Integritet pålidelighed og troværdighed Igennem foråret 2001 afholdt Navision i alt 60 heldagsworkshops i alle dele af selskabets globale organisation. Disse workshops gav hver eneste af Navisions medarbejdere en mulighed for selv at arbejde med visionen og de fem værdier. Målet var, at den enkelte blev i stand til at sætte For at opfylde vores ambitioner om at blive markedsleder, må vi øge kendskabet til Navision og gøre os til kundernes foretrukne valg. Derfor sætter vi og vores partnere store ressourcer ind på at opbygge et stærkt, globalt brand. Jette B. Lundquist, Director, Global Marketing ud i livet. Navisions brandingstrategi er fast forankret i visionen og de fem værdier. Dette illustreres af det nye slogan Navision the way to grow. Navisions egen vækst er baseret på at øge kendskabet til Navision i markedet, med udgangspunkt i et solidt ry for stabilitet, pålidelighed og et langsigtet engagement i kundernes vækst. Det er helt afgørende for Navisions succes, at hver enkelt medarbejder kan forstå og forholde sig til vores værdier og vores ambitiøse vision. De mere end 60 workshops vi har afholdt i foråret 2001 har givet alle medarbejdere denne mulighed. Freddie B. Jørgensen, Senior Vice President, Human Resources og Organization, Hanne Haubert, Senior Organizational Consultant og Karin Nicholson, Organizational Development Consultant. visionen og værdierne i forhold til egne daglige opgaver og derved at kunne bidrage aktivt til realiseringen af virksomhedens vision. Navision har med dette vellykkede projekt taget et vigtigt skridt mod at opnå en stærk virksomhedskultur. 13

14 Integrerede virksomhedsløsninger Virksomheder på midt-markedet står over for en række udfordringer, hvis de vil forblive konkurrencedygtige, efterhånden som nye teknologier og nye forretningsmodeller ændrer forudsætningerne for at drive forretning rundt om i verden. De afgørende forandringer, som virksomhederne skal tage stilling til, er: Hvordan kunderne, samarbejdspartnerne og forhandlerne sikres online adgang til data. Hvordan man udnytter de nye muligheder, der skabes gennem portaler, auktioner og elektroniske samarbejdsformer. Hvordan dette løses med et begrænset IT budget. Disse udfordringer kombineret med faldende marginer og øget konkurrence gør det vanskeligere for virksomhederne på midt-markedet at konkurrere, tjene penge samt opnå vækst. Collaborative Commerce Den nye økonomi tvinger ikke blot de mellemstore virksomheder til at reagere hurtigere på kundernes behov, den stiller også krav om øget adgang til virksomhedernes data og om tættere samspil med leverandører og kunder. Denne nye forretningsmodel omtales ofte som Collaborative Commerce. Collaborative Commerce: Collaborative Commerce, eller c-commerce, er mere en forretningsproces end et softwareprogram eller en række tools. Med denne forretningsproces udnyttes internettet fuldt ud til at opnå en forbedring i omsætning og overskud, idet den går et trin videre end traditionel supply chain og informationsdeling. Forretningsmodellen er baseret på internet-, komponentog integrationsteknologier, hvorved der opnås et dynamisk og digitalt samarbejde mellem medarbejdere, forretningspartnere og kunder inden for en forsyningskæde eller i et marked. Kilde: GartnerGroup - C-Commerce: The New Arena for Business Applications. 3. august Navision har i de senere år udviklet sig fra at være en traditionel ERP udbyder til at være leverandør af integrerede virksomhedsløsninger. Ved udgangen af regnskabsåret 2000/2001 havde Navision lanceret en komplet række produkter, der skaber et stærkt grundlag for at hjælpe kunderne med at løse disse forretningsmæssige udfordringer i den ny økonomi. Web-adgang til løsningen Web-adgang - at kunne give adgang til løsningen via internet er nu muligt i alle Navisions produkter. Ægte Webadgang kræver mere end blot at forbinde virksomhedsløsningen med en internet-browser eller at gøre enkeltelementer tilgængelige via internettet. Ægte Web-adgang handler om at gøre hele forretningsgange tilgængelige, via internet, for en bruger eller en gruppe af brugere med forskellige behov. Og endelig skal web-adgang kunne tilbydes som en integreret del af en komplet virksomhedsløsning. Netop derfor har Navision taget udgangspunkt i forretningsprocesser i udviklingen af Web-løsninger til kunderne. Dermed forventer Navision, at følgende funktionaliteter vil spille en afgørende rolle for kundernes fortsatte vækst: Online adgang til data Forretningssamarbejde via internet Customer relationship management og service management Rollebaserede portaler Business-to-business / business-to consumer selvbetjening Da alle Navisions løsninger er fuldt integrerede, er data altid opdaterede. Når dette kombineres med web-adgang til informationerne, skabes fundamentet for det internetbaserede forretningssamarbejde. For at kunne drive deres forretning med succes har mellemstore virksomheder i stigende omfang brug for fuldt integrerede virksomhedsløsninger, der kombinerer det velkendte ERP med front-office funktionalitet som f.eks. customer relationship management (CRM), supply chain collaboration (SCC) samt muligheden for at give adgang til løsningen via internettet. For at give kunderne mulighed for at udnytte internettet offensivt har Navision lanceret Commerce Gateway. Commerce Gateway bruger både XML, som er den nye globale standard for udveksling af data mellem virksomheder, og Microsoft BizTalk Server. Ved hjælp af Commerce Gateway kan virksomhederne nu forbinde sig forretningsmæssigt til deres samarbejdspartnere eller udnytte de forretnings- 14

15 Integrerede virksomhedsløsninger muligheder, der tilbydes gennem portaler og handelspladser på internettet. På denne måde etableres der et godt fundament for business-to-business, som sikrer en sikker dataudveksling mellem forretningspartneres systemer. For at Navisions kunder kan udnytte internettets muligheder fuldt ud uden at miste fokus på deres forretning har de derudover behov for pragmatiske løsninger, som optimerer interne og eksterne forretningsgange for den enkelte bruger. Derfor har Navision udviklet en serie rollebaserede portaler, som er målrettet til virksomhedernes medarbejdere og samarbejdspartnere. Disse løsninger, User Portal og Commerce Portal, er endvidere udviklet til give virksomhedernes kunder flere selvbetjeningsmuligheder. Customer Relationship Management Enhver samarbejdsbaseret forretningsstrategi bør tage sigte på at udvikle kunderelationerne på alle niveauer. I tillæg til den øgede kundekontakt, der kræves i et sådant samarbejdsmiljø, bliver det endnu vigtigere for virksomheder på midt-markedet at integrere CRM- og service managementløsninger. Navision tilbyder sine kunder et bredt udvalg af løsninger, der kan tilpasses selv de mest krævende kundeforhold. Navisions CRM-produkter omfatter integreret CRMfunktionalitet i selskabets egne produktlinier (Navision Axapta, Navision Attain and Navision XAL) samt den integrerede løsning Navision Financials/Siebel ebusiness MidMarket Edition. Ved at kombinere CRM-funktionaliteten med Navisions indbyggede styrker med hensyn til brugervenlighed, skalérbarhed, fleksibilitet og enkelhed tilbyder Navision sine kunder omkostningseffektive, integrerede virksomhedsløsninger, som støtter overgangen til den ny økonomi. Navisions produktlinier Virksomhederne på midt-markedet har forskellige behov, og Der er et stigende pres på vores kunder for at udbygge deres kundeog leverandørrelationer. Derfor er Navisions produkter udviklet til at støtte end-to-end forretningsprocesser hos virksomheder, der står over for denne udfordring. Christian Pedersen, Director, Navision Attain Product Group, og Niels Bredegaard, Director, Navision Axapta Product Management. efter Navisions overbevisning kan samme type løsning ikke bruges til alle virksomheder. Navision markedsfører fire produktlinier, der tilsammen dækker behovene for virksomhedsløsninger i hele midt-markedet. Blandt produktnyhederne i regnskabsåret 2000/2001 kan nævnes: Navision Axapta Ny og forbedret funktionalitet i version 2.5: Anlægsmodul, Elektronisk betaling, Omkostningsformålsberegning og Human Resource Management version 2.0. Navision Axapta 2.5 anvender WAP (Wireless Application Protocol) og XML (Extensible Markup Language). Navision Attain / Navision Financials Den nyeste version, Navision Attain, tilbyder nye muligheder inden for financial management og multilanguage samt integreret funktionalitet til supply chain collaboration, e-handel, customer relationship management og service management. Navision XAL Den nye og forbedrede funktionalitet i version 3.1 omfatter: Anlægsmodul, Produktkonfigurator, Salgs- og marketingmodul, e-handel (Web shop) og Dokumenthåndtering integreret med MS Office. Navision C5 (kun i Danmark) - Den nye og forbedrede funktionalitet i version 2.1 omfatter: E-handelsfunktionalitet og support for MS SQL Server. 15

16 Integrerede virksomhedsløsninger Fremtiden: Online samarbejde For at kunne støtte kundernes vækst vil Navision fortsat tilbyde nye løsninger til online samarbejde. Fremtidige produktlanceringer vil være fokuseret på løsninger, der optimerer kundernes forretningsprocesser med henblik på at sikre større effektivitet i et online-miljø. Navision vil fortsat prioritere sine produktlanceringer efter markedets efterspørgsel. De væsentligste faktorer, der forventes at kræve udvikling af nye løsninger, er bl.a. CRM, business intelligence, e-indkøb samt supply chain. Herudover vil Navision undersøge muligheden for at lave mobile løsninger til både online- og offline-brugere. Navision vil fortsat forbedre selvbetjeningsmulighederne i sine produkter og vil gennem Commerce Portal og User Portal kunne levere yderligere standardroller til business-to-business (B2B) og business-to-employee (B2E) miljøerne. Vi forventer at integrationen af web services med Navisions løsninger vil hjælpe kunderne til at forbedre deres forretningsprocesser og øge udbyttet af deres eksisterende Navision løsninger. Torben Wind, Vice President, Web Services Forventede produktlanceringer i 2001/2002 Navision forventer i regnskabsåret 2001/2002 at introducere Navision Axapta 2.5 i nye landeversioner til Frankrig, Italien og Finland. Endvidere vil Navision fortsætte udviklingen af integrerede virksomhedsløsninger, der indeholder yderligere funktionalitet med vægt på brugervenlighed og tilpasningsmuligheder for kunden. I 2001/2002 forventer Navision derudover at kunne tilbyde sine kunder en helt ny mulighed for at forenkle deres forretningsgange og øge effektiviteten igennem en ny webservice. Ved at integrere Navision-løsningen med internetbaserede forretningsservices, vil Navision kunne tilbyde sine kunder at udvide deres eksisterende Navision-løsning med services, som kunderne får stillet til rådighed, benytter og betaler for via et Navision link. Navision vil ved hjælp af den nyeste teknologi fortsat søge at udvikle nye måder at hjælpe virksomhederne på midt-markedet til at udnytte muligheder på internettet og kommunikere elektronisk med kunder, samarbejdspartnere, leverandører og medarbejdere. Ikke for teknologiens skyld alene, men for at sætte kunderne i stand til at fokusere på at udvikle deres virksomhed i stedet for at skulle bekymre sig om teknologi. 16

17 Virksomheder over hele verden Navisions målgruppe består af virksomheder med en årlig omsætning på USD mio. Ser man nærmere på Navisions nuværende kundebase, viser det sig, at denne består af meget forskellige typer virksomheder. Blandt Navisions kunder er bl.a. en mindre portugisisk virksomhed, der producerer snørebånd, en distributør af tyggegummi i Rusland, et trykkeri i Danmark, fiskefabrikker i Nova Scotia, Canada, en almennyttig organisation i USA, ministerier og offentlige institutioner i Litauen, et mineselskab i Australien, datterselskaber af store multinationale virksomheder og flere mellemstore internationale koncerner. Virksomheder på midt-markedet kendetegnes i høj grad ved deres behov for løsninger, der supporteres lokalt, er tilgængelige på det lokale sprog, og som er tilpasset lokal lovgivning, praksis og tradition. Mellemstore virksomheder forventer endvidere, at deres løsninger implementeres af konsulenter med kendskab til deres specifikke branche. Partnernetværket er et af Navisions største, strategiske aktiver. Vores konkurrencedygtige løsninger kombineret med partnernes indgående kendskab til kundernes behov og muligheden for at få lokal support gør Navision til det oplagte valg for mellemstore virksomheder. Jason A. Vargovchik, Channel Manager, Navision US Den væsentligste udfordring for virksomheder i dag er, at de med begrænsede ressourcer er nødt til at tilpasse sig kravene i en verden, der konstant ændrer sig. Virksomhederne står over for globalisering, markeder i forandring, øget efterspørgsel efter elektroniske samarbejdsmuligheder, kortere livscykler for deres produkter samt krav om hurtigere produktudvikling. Tæt på kunden Navisions distributionsstrategi er at opfylde hver enkelt kundes specifikke behov gennem en verdensomspændende forsyningskæde, hvor hvert enkelt led skaber værdi. Gennem netværket af Navision Solution Centre leverer Navision og selskabets 26 landeselskaber generiske produktions-, distributions-, detail- og serviceløsninger, der tager højde for lokale sprog, forskrifter og gældende forretningspraksis. Den konkurrencemæssige styrke ved denne forretningsmodel er Navision Solution Centrene. Gennem deres indgående kendskab til det lokale miljø og deres viden om specifikke brancher er Navision Solution Centrene i stand til at tilpasse, implementere og supportere Navisions produkter på en sådan måde, at de opfylder de enkelte kunders behov. Mange Navision Solution Centre er specialiserede i specifikke brancher. Denne specialisering betegnes ofte som vertikalisering. I oktober offentliggjorde Navision en aftale med den tyske bilproducent Adam Opel AG om at promovere og understøtte implementering af et DMSsystem (Dealer Management System) baseret på Navision Financials hos Opels forhandlere. DMS-systemet er udviklet af det tyske Navision Solution Center Incadea AG, og Navision forventer at kunne indgå flere lignende aftaler i den internationale bilindustri baseret på denne løsning. Andre brancher med succesrige vertikale Navision-løsninger er bl. a. fiskeri, tekstiler, bagerier, advokatkontorer og konsulentvirksomheder. Navision er overbevist om, at vertikalisering vil give de enkelte Navision Solution Centre store muligheder for at opnå vækst. Derfor er det en vigtig del af Navisions strategi at bistå Navision Solution Centrene med at gå ind i vertikale markedssegmenter samt at kunne yde support til dem på disse områder. Brancheløsninger spiller også en væsentlig rolle i Navisions bestræbelser på at supportere ASP (Application Service Provider) partnere, der opbygger internetportaler rettet mod særlige brancher. En anden væsentlig aktivitet rettet mod partnernetværket er Methodology, et Navision-program samarbejdspartnerne kan anvende til at udvikle deres forretningspraksis 17

18 Virksomheder over hele verden og Stillehavsområdet. Danmark Navision har en meget stærk position i Danmark. Den væsentligste udfordring på det danske marked består i at fastholde den høje markedsandel. Øvrige Skandinavien I det øvrige Skandinavien fokuserer Navision på at hjælpe Navision Solution Centrene med at udvide til vertikale markeder samt at styrke det allerede veletablerede brand i regionen. Tyskland Tyskland er Navisions mest veludviklede marked for brancheløsninger. Den stærke tilstedeværelse i Tyskland skaber grundlag for ekspansion i resten af Centraleuropa. Navisions investeringer i Tyskland vil hovedsageligt blive rettet mod at øge kendskabet til brand et samt fortsat fokusering på at introducere vertikale løsninger på markedet. Øvrige Europa Bortset fra Spanien, hvor Navision har en stærk markedsposition, er Sydeuropa den europæiske region, hvor Navision har de laveste markedsandele. De sydeuropæiske markeder har dog samtidig Europas højeste vækstrater. Den største udfordring i regnskabsåret 2001/2002 bliver at udbrede Navision Axapta effektivt i hele regionen. I efteråret 2000 åbnede et lokalt Navision-selskab i Rusland. USA USA spiller fortsat en væsentlig rolle for Navisions fremtidige vækst. I USA vil Navision fokusere Vidensdeling af best practices i vores forretnings- og implementeringsmetodologier er et helt centralt element i bestræbelserne på at hjælpe både Navision og vores partnere til at opnå en ensartet kundebehandling i hele organisationen. Fernando del Barrio, Vice President, Business Management på at øge kendskabet til selskabets brand. Derudover vil Navision samarbejde med Navision Solution Centrene for at øge vertikaliseringen, for eksempel ved at trænge dybere ind i segmentet for produktionsvirksomheder med Navision Axapta. samt til at gøre deres salg og implementering af kundetilpassede og branchespecifikke løsninger mere effektiv. Navision over hele verden Midt-markedet er kendetegnet ved at være stærkt fragmenteret, og Navisions konkurrenter består hovedsageligt af nationale leverandører, enkelte regionale leverandører samt nogle få internationale leverandører. På det globale marked er Navision førende i Nordeuropa. Selskabet er også veletableret i resten af Europa og oplever stærk vækst i Nordamerika, Sydafrika samt i Asien Øvrige markeder Sydøstasien og Canada er de markeder, hvor Navision opnåede størst vækst i regnskabsåret 2000/2001. Den væsentligste opgave på disse markeder er at øge markedspositionen yderligere. I Sydøstasien foretages der investeringer med henblik på at etablere lokale versioner af Navisions produktlinier. I foråret 2001 åbnedes et Navision-selskab i Indien, og Navision indgik en distributionsaftale for Latinamerika med fokus på Brasilien, Argentina, Mexico og Chile. Omsætningen forventes på kort sigt at være begrænset, men disse markeder udgør et vigtigt bidrag til Navisions fremtidige vækstpotentiale. 18

19 Virksomheder over hele verden Fokus på markeder i vækst Det er lykkedes Navision at skabe en stærk position for selskabet i Danmark og i resten af Skandinavien. For at kunne øge den fremtidige vækst på den mest effektive måde har selskabet udpeget syv nøglemarkeder på baggrund af deres størrelse og den markedsmæssige mulighed, de repræsenterer for Navision. Disse markeder er Tyskland, Spanien, Italien, Frankrig, Storbritannien, USA samt Asien og Stillehavsområdet. Markederne er kendetegnet ved at være vækstmarkeder for Navisions produktlinier. Navision har foretaget yderligere investeringer for at styrke sin position på disse nøglemarkeder, specielt inden for tre områder: Styrkelse og udbygning af partnernetværket Overførsel af produktviden om Navision Axapta til landeselskaber og partnere Branding og marketing Lokale Navision-selskaber Partnere 19

20 Organisation Medarbejdernes kompetencer, motivation og resultater udgør fundamentet for Navisions indsats for at opfylde sin ambitiøse vision. Derfor er det et af Navisions strategiske mål at kunne tiltrække, udvikle og fastholde kompetente og resultatorienterede medarbejdere. Organisationsudvikling Navisions globale organisation er vokset og har forandret sig i hastigt tempo igennem årene. Den mest omfattende ændring skete med fusionen mellem Navision Software og Damgaard i december Med etableringen af den nye og væsentligt større globale organisation er de ledelsesmæssige udfordringer vokset. Derfor vil udviklingen af ledelseskompetencer i hele organisationen udgøre et fokusområde for organisationsudviklingen i regnskabsåret 2001/2002. I andet halvår 2000/2001 har der fundet en række væsentlige aktiviteter sted med det formål at forme og udvikle den nye organisation i overensstemmelse med den Af de i alt medarbejdere var 493 ansat i Navision a/s, mens 572 var ansat i dattervirksomhederne. Det gennemsnitlige antal medarbejdere i regnskabsåret 2000/2001 var Fraregnes den reduktion i medarbejderantallet, der var en følge af fusionen, var personaleomsætningen i hele regnskabsåret 19%. Til sammenligning havde både Navision Software og Damgaard i de to år forud for fusionen en gennemsnitlig personaleomsætning på ca. 15%. Stigningen i personaleomsætning kan hovedsageligt henføres til regnskabsårets 3. kvartal. Dette anses for at være en kortsigtet følge af fusionen og et naturligt led i skabelsen af en ny organisation. Selskabet er blevet styrket med nye medarbejdere med kompetencer inden for nøgleområder, hvilket vil gøre Navision i stand til at levere de planlagte kvalitetsprodukter og -ydelser. Det er Navisions mål at reducere personaleomsætningen til et niveau under 15%. nye vision og de nye værdier. I løbet af mere end 60 workshops i hele organisationen er alle medarbejdere blevet inddraget i at skabe de nye rammer. I regnskabsåret 2001/2002 vil organisationen blive yderligere styrket gennem nye initiativer. Formålet med disse tiltag vil være at støtte vækststrategierne ved at sætte ledere og medarbejdere i stand til aktivt at bidrage til Navisions forretningsmæssige vækst. Medarbejdere Ved udgangen af juni 2001 havde Navision medarbejdere mod året før. Den væsentligste årsag til faldet i antallet af medarbejdere skal findes i de planlagte omkostningssynergier, der blev opnået gennem fusionen af Navision Software og Damgaard. Ved at sammenlægge overlappende funktioner kunne 95 stillinger nedlægges. Hovedkontoret Dattervirksomheder I ALT Forskning og Udvikling Salg og Distribution Produktsupport Administration I ALT

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Kapitalmarkedseftermiddag 2. september AGENDA Highlights første halvår 2015 Præsentation af Columbus Columbus15 strategi Værdi til aktionærerne

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 13 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007 First North Meddelelse nr. 01-2007 Prospektmeddelelse I forbindelse med at Athena IT-Group A/S (herefter Athena eller Selskabet

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

(Navision) Præsentation af: Andreas, Morten, Lars & Kresten. onsdag den 28. april 2010

(Navision) Præsentation af: Andreas, Morten, Lars & Kresten. onsdag den 28. april 2010 (Navision) Præsentation af: Andreas, Morten, Lars & Kresten onsdag den 28. april 2010 Historisk baggrund 1983: Firmaet PC&C grundlægges af Jesper Balser, Peter Bang og Torben Wind. 1984: Regnskabsprogrammet

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

- den nye skandinaviske finanskoncern

- den nye skandinaviske finanskoncern - den nye skandinaviske finanskoncern Årsrapport for 2006 samt strategi - ordinær generalforsamling 20. april 2007 Koncerndirektør Lasse Lindblad og bestyrelsesformand Claus Ørskov DISPOSITION FOR I DAG

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 30. april 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Novozymes Generalforsamling 2006

Novozymes Generalforsamling 2006 Novozymes Generalforsamling 2006 Henrik Gürtler Administrerende direktør, r, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Tidl. administrerende direktør, r, Novo A/S Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2005. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2005

Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2005. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2005 Kvartalsrapport 1. kvartal 2005 PROFIL: Columbus IT Partner opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

KlimaInvest A/S bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. april

KlimaInvest A/S bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. april Nasdaq OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 Postboks 100 KlimaInvest A/S OMX : KLIMA Cvr. nr. : 30731735 Tuborg Boulevard 12 DK 2900 Hellerup W www.klimainvest.dk E info@klimainvest.dk T +5 70 23 62 7

Læs mere

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard GN Store Nord Sydbank, den 11. maj 2005 Adm. direktør Jørn Kildegaard Mission GN vil som international markedsleder skabe et konkurrencedygtigt afkast til sine aktionærer gennem udvikling, produktion og

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

INVENTIO.IT. Det handler om tryghed og tillid

INVENTIO.IT. Det handler om tryghed og tillid INVENTIO.IT Det handler om tryghed og tillid INVENTIO.IT Tryghed og tillid er nøgleord, når man skal vælge samarbejdspartner. Inventio.IT A/S er etableret 1. oktober 2001. Vi er total leverandør og installerer,

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere