MEDDELELSER 11 / 2001

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDDELELSER 11 / 2001"

Transkript

1 MEDDELELSER 11 / 2001 Materialet er indtil 19. december fremlagt i mødelokalet i Fakultetssekretariatet to dage før afholdelse af fakultetsrådsmøde, samarbejdsudvalgsmøde samt institut- og studieledermøde, hvor det er tilgængeligt for deltagerne i disse møder. SKRIVELSER FRA MINISTERIER 1) Undervisningsministeriet, Uddannelsesstyrelsen, har den 26. oktober 2001 bevilget fakultetet kr. til suppleringsundervisning i kemi til B-niveau i august. Bevillingen er overført til Kemisk Institut. (j.nr ). 2) IT- og Forskningsministeriet har den 26. oktober 2001 meddelt, at universitetet får tildelt 2,5 mio. kr. årligt i 2001 til 2004 til indlejring af forskningskompetencer. Til Det Naturvidenskabelige og Tekniske Fakultet er der bevilget midler til indlejring af: Establishment of Medicinal Chemistry ved lektor Erik Bjerregaard Pedersen - 0,23 mio. kr., Synthetic Bioorganic Chemistry ved Jesper Wengel - 0,27 mio. kr. og Forskningscenter for Østrogenlignende stoffer ved professor Poul Bjerregaard - 1 mio. kr., i alt 1,5 mio. kr. Det fremgår af bevillingsskrivelsen, at det er en forudsætning, at bevillingen anvendes inden for det forskningsfelt, som har været årsag til bevillingen fra indlejringspuljen, og udmøntes i skyldig hensyntagen til deltagende institutioner. (j.nr ). 3) Undervisningsministeriet, Uddannelsesstyrelsen, har den 30. oktober 2001 imødekommet universitetets ansøgning om godkendelse af en 2-årig kandidatuddannelse på civilingeniøruddannelsen i datateknologi. Uddannelsen kan udbydes fra 1. januar (j.nr. 511/300-3). 4) Undervisningsministeriet, Uddannelsesstyrelsen, har den 1. november 2001 imødekommet universitetets ansøgning om godkendelse af en bachelor- og kandidatuddannelse i bioinformatik. Uddannelsen kan udbydes fra 1. september foreløbig som et forsøg. En varig godkendelse af uddannelsen forudsætter en tilfredsstillende evaluering efter 5 år. Som et væsentligt element i denne evaluering vil der blive lagt vægt på uddannelsens faglige miljø, herunder søgning til uddannelsen. (j.nr. 511/300-6). 5) Undervisningsministeren har den 6. november 2001 fremsendt en invitation til et seminar om institut- og studieledelse den 7. december 2001 kl på Danmarks Tekniske Universitet. Universitetet er tildelt 7 pladser, og fra Det Naturvidenskabelige og Tekniske Fakultet deltager studieleder Ejvind Skou. (j.nr ). 6) Undervisningsministeriet, Uddannelsesstyrelsen, har den 6. november 2001 bevilget universitetet et tilskud på kr. til udvikling af en diplomingeniøruddannelse i bionat/ biosund. (j.nr ). 7) Undervisningsministeren har den 30. oktober 2001 fremsendt en beskrivelse af en ny procedure for opfølgning på ministerens redegørelse om merit og fleksibilitet i de videregående uddannelser til Folketinget i februar Rektorkollegiet udarbejdede i december 2000 en redegørelse om merit og fleksibilitet, og efterfølgende har Rektorkollegiet og Undervisningsministeriet fastsat en

2 procedure, hvorefter universiteterne hvert hele eller halve år foretager en indberetning over antal optagne og afviste ansøgere på bachelorniveau til kandidatuddannelser. (j.nr ). I ØVRIGT 8) Budgetkontoret har den 31. oktober 2001 oplyst, at fakultetet har fået en bevilling på kr. begrundet i et meroptag på 27 studerende i ) Analyseinstituttet for Forskning har udsendt en pressemeddelelse om rapporten Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde i Det fremgår heraf, at Dansk Erhvervsliv i 1999 anvendte 16,1 mia. kr. på forskning og udviklingsarbejde. I forhold til 1998 er der tale om en beskeden stigning på 1,6% og dermed en kraftig afdæmpning i forhold til stigningstaksterne i de foregående år. 10) SDU's tillæg til udviklingskontrakt af september (j.nr ). 11) Personalestyrelsen, Finansministeriet, Centralorganisationernes Fællesudvalg, har fremsendt håndbogen "Psykisk arbejdsmiljø i praksis - Metoder og Værktøjer". 12) Rektor har den 13. november 2001 efter indstilling fra dekanen udpeget lektor Morten Willatzen, Mads Clausen Instituttet, som medlem af en fransk-dansk komite, der skal følge op på et seminar i september om, hvordan man fremmer studentermobiliteten mellem de 2 lande inden for ingeniøruddannelserne. (j.nr ) 13) Dagsordener til og referater fra møder i studienævn og institutbestyrelser. SAGER BEHANDLET AF DEKANEN Vedrørende nedsættelse af bedømmelsesudvalg / ansættelser / orlov 14) Dekanen har den - i oktober og november 2001 ansat følgende, som alle er eksternt finansierede: Institut for Biokemi og Molekylær Biologi: Judith A. Jabanathirajah som adjunkt med hovedvægt på forskning og udvikling fra 1. januar 2002 til 30. september Kudzai Mutenda som adjunkt med hovedvægt på forskning og udvikling fra 1. okto-ber 2001 til 31. december Birte Vester som lektor fra 1. februar 2002 til 30. juni Kemisk Institut: Michael Petersen som adjunkt med hovedvægt på forskning og udvikling fra 1. januar 2002 til 31. december 2003.

3 Viatcheslav Filitchev som adjunkt med hovedvægt på forskning og udvikling fra 1. februar 2002 til 31. januar Nicolai Poopeiko som lektor fra 1. december 2001 til 30. november november 2001 bevilget forskningsadjunkt Jakob Tougaard, Center for Lyd-kommunikation, Biologisk Institut, orlov uden løn i november Ansættelsen er samtidig forlænget med en måned november 2001 efter skriftlig behandling i fakultetsrådet ændret udvalget til at bedømme ansøgerne til adjunkt/lektorstillingen i software engineering og teknologi ved Mærsk Instituttet, således at lektor Michael Kölling, Mærsk Instituttet, indtræder i udvalget i stedet for professor Bent Bruun Kristensen, Mærsk Instituttet, der er in-habil. Udvalget har herefter følgende sammensætning: Lektor Michael Kölling, Mærsk Instituttet (formand) Professor Lars Mathiassen, Warwick University Professor Heinz Züllighoven, Universität Hamburg. Vedrørende forskeruddannelsen 15) Dekanen har den - i oktober og november tildelt følgende Ph.D.-graden: Hanno Steen i molekylær biologi på grundlag af afhandlingen: "Mass Spectrometric Analysis of Protein Modifications". Uffe Thomsen i biologi på grundlag af afhandlingen: "The microbiology and biogeo-chemistry of iron reduction" oktober 2001 nedsat følgende udvalg til at bedømme en indleveret Ph.D.-afhandling: Lektor Ole Nørregaard Jensen, BMB, (formand) Lektor Birgitte Munch-Petersen, Roskilde Universitetscenter Professor Tuula Teeri, Royal Institute of Technology, Stockholm. - i november 2001 godkendt, at følgende afslutter deres Ph.D.-studium: Jan O. Jeppesen, Kemisk Institut, den 29. november 2001 med en forelæsning over emnet: "Molecular machines and devices based on tetrathiafulvalene". Lars Jacobsen, Institut for Matematik og Datalogi, den 22. november 2001 med en forelæsning over emnet: "Search Trees with Local Rules". Ivan Iachines, Institut for Statistik og Demografi, den 20. december 2001 med en fo-relæsning over emnet: Statistical models for twin survival".

4 Sven Jesper Knudsen, Institut for Statistik og Demografi, den 29. november 2001 med en forelæsning over emnet: "The analysis of air pollution data: A challenge to statistics" november 2001 indskrevet Rasmus Koefoed Petersen som Ph.D.-studerende i molekylær biologi på 5+3 ordningen til gennemførelse af projektet: "Regulering af Adipocyte Differentiering". Lektor Karsten Kristiansen, Institut for Biokemi og Mo-lekylær Biologi, og dr.med. Philip Just Larsen, Center of Clinical and Basic Research, Ballerup, er udpeget som vejledere. Projektet finansieres af ATV. Vedrørende bevillinger 16) Dekanen har den oktober 2001 bevilget Institut for Biokemi og Molekylær Biologi yderligere 1 laboratoriemedhjælpertime fra 1. november i november 2001 efter indstilling fra Rejsestipendieudvalget bevilget følgende maksimumbeløb fra studierejsekontoen: Ph.D.-studerende Lene Petersen, Kemisk Institut: yderligere 900 kr. i forbindelse med et udlandsophold på Southhampton University i 2000/2001. Ph.D.-studerende René Dencker Eriksen, Mærsk Instituttet: kr. til et studie-ophold på U.S.C., i Los Angeles, Californien, i perioden 15. februar september Ph.D.-studerende Kasper Støy, Mærsk Instituttet: kr. til et studieophold ved Information Sciences Institute, University of California, i et 1 år fra 1. juli Ph.D.-studerende Kim Haselmann, Kemisk Institut: kr. til et studieophold på Edinburgh University i 6 måneder fra 1. oktober i november 2001 efter indstilling fra Rejsestipendieudvalget bevilget følgende maksi-mumbeløb fra ekskursionskontoen: Institut for Biokemi og Molekylær Biologi : kr. til Martin Overgaard til deltagelse i et samarbejde mellem 8 forsknings-grupper i Birmingham den juli kr. til Majken Trolle Wadum til deltagelse i 4th Nordic Meeting on Medical and Biochemical Aspects of Lipid Metabolism i Oulu, Finland, den oktober Biologisk Institut: kr. som tilskud til dækning af udgifter til et laboratorieophold i Kolmården i Sverige for 11 studerende den oktober Opholdet indgår som en del af kurset BB62 - Hvalernes biologi.

5 Kemisk Institut: kr. til specialestuderende Nanna Albæk til deltagelse i American Chemical Society National Meeting i Chicago den august Institut for Matematik og Datalogi: kr. til 11 studerendes deltagelse i konferencen "Mathematics as a Rational Activity" ved Roskilde Universitetscenter den november 2001, som en del af kurset Matematikkens filosofi kr. til 39 matematik-økonomistuderendes virksomhedsbesøg i København den 8. november 2001 i forbindelse med valg af studieretning på den valgfrie matematik-økonomioverbygning november 2001 overført følgende refusioner for medarbejderes sygdom i september 2001 til institutternes annuumskonto: Institut for Biokemi og Molekylær Biologi: kr. Biologisk Institut: kr november 2001 overført et beløb på kr. til NIS-Laboratoriets annuums-konto. Overførslen skyldes, at et tilsvarende beløb på lønkontoen i stedet er overført til eksterne projektkonti november 2001 bevilget Institut for Matematik og Datalogi 75 instruktorløntimer november 2001 efter indstilling fra Uddannelsesudvalget bevilget følgende maksimumbeløb: Laboranterne Hanne Brandt og Lone Morgen, Biologisk Institut: kr. hver til deltagelse i det af Det Centrale Uddannelsesudvalg udbudte kursus Samarbejde på tværs, der blev afholdt på SDU den 7. november Overassistent Pia Lykkegård Svendsen, Biologisk Institut: kr. til deltagelse i kurset Superbruger C5, der afholdtes på Navision i Kolding den 14. november Systemprogrammør Anders Fredslund, Institut for Matematik og Datalogi: kr. til deltagelse i det af PROSA arrangerede kursus SAMBA, der afholdtes den 24. og 25. november 2001 i København. Laboratorietekniker Anne-Mette W. Christiansen, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi: 825 kr. til deltagelse i kurset "Rent vand i laboratoriet", der afholdtes på Vestergården i Tåstrup den 8. november Systemadministrator Brian Truelsen, Mærsk Instituttet: kr. til deltagelse i web-kurset WEB- 389 samt 2 certificeringseksaminer i henholdsvis SA-238 og # i foråret I øvrigt

6 17) - 5. oktober 2001 imødekommet et forslag fra Civilingeniørstudienævnet om ændring af studieordningen for den 2-årige overbygningsuddannelse i mekatronik, således at studerende med en baggrund i elektronik/datateknik i stedet for at følge kurset MAK1. Forslaget er begrundet med, at optaget af mange udenlandske studerende med forskellige programmeringsbaggrund på studieretningen har gjort det nødven-digt at indføre et kursus, som giver en basis i C++ programmering. - i november 2001 besluttet at stoppe optaget til eksportingeniøruddannelsen i Sønderborg fra 1. september 2002 samt den 14. november 2001 meddelt de eksportingeniørstuderende på 1. semester, at de vil få mulighed for at færdiggøre deres uddannelse i Sønderborg.

6) Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling fremsender bladet EuroCenter nr. 3, juli 2002 med EU-information.

6) Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling fremsender bladet EuroCenter nr. 3, juli 2002 med EU-information. MEDDELELSER 4 / 2002 Materialet er fra fredag den 27. september 2002 fremlagt i mødelokalet i Fakultetssekretariatet for deltagerne i fakultetsrådsmøder, samarbejdsudvalgsmøder samt institut- og studieledermøder.

Læs mere

Revision af det åbne marked for ph.d.-kurser og andre sektorfælles tiltag

Revision af det åbne marked for ph.d.-kurser og andre sektorfælles tiltag Revision af det åbne marked for ph.d.-kurser og andre sektorfælles tiltag 2 Indhold 1. Indledning 3 2. Modeltyper for fagdisciplinære kurser 6 Modeltype 1: Åbent marked 6 Modeltype 2: Gensidigt samarbejde

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i ledelse af byggeri

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i ledelse af byggeri Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen Lene Kyhse Bisgaard Sendt pr. e-mail: dtu@dtu.dk rektor@adm.dtu.dk lkr@adm.dtu.dk, chtra@adm.dtu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af

Læs mere

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I IMMUNOLOGI OG INFLAMMATION KØBENHAVNS UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I IMMUNOLOGI OG INFLAMMATION KØBENHAVNS UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I IMMUNOLOGI OG INFLAMMATION KØBENHAVNS UNIVERSITET Kandidatuddannelse i immunologi og inflammation Københavns Universitet Side 2 Kandidatuddannelse

Læs mere

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter.

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter. Aalborg Universitet Rektor Finnn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau..dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Sendt pr. e-mail:.dk. Afslag på akkreditering. Akkrediteringsrådet. kreditering. Aalborg Universitet. ring. for at. opfylder. ven).

Sendt pr. e-mail:.dk. Afslag på akkreditering. Akkrediteringsrådet. kreditering. Aalborg Universitet. ring. for at. opfylder. ven). Aalborg Universitet Rektor Finnn Kjærsdam Lisbeth Videbæk Thomsen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, lvt@adm.aau..dk Afslag på akkreditering Akkrediteringsrådet har 15. november 2013 truffet

Læs mere

Censorberetning Ingeniører og Diplomuddannelser i IT og Teknik 2013

Censorberetning Ingeniører og Diplomuddannelser i IT og Teknik 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Beretning fra censorformandskabet for Ingeniøruddannelserne samt Diplomuddannelserne i IT og Teknik 2013... 2 Første del... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau...

Læs mere

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk

Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i digitale medier og design Bacheloruddannelsen

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i it-ledelse Kandidatuddannelsen i it-ledelse (herefter uddannelsen)

Læs mere

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 1 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i byggeledelse Kandidatuddannelsen

Læs mere

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School.

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School. Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bache- loruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitetet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Danmarks Biblioteksskole Att. Rektor Per Hasle. Sendt pr. e-mail: rektor@db.dk iva@iva.dk

Danmarks Biblioteksskole Att. Rektor Per Hasle. Sendt pr. e-mail: rektor@db.dk iva@iva.dk Danmarks Biblioteksskole Att. Rektor Per Hasle Sendt pr. e-mail: rektor@db.dk iva@iva.dk Akkreditering af eksisterende bacheloruddannelse i biblioteks- og informationsvidenskab Akkrediteringsrådet har

Læs mere

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen Februar 2008 Indholdsfortegnelse FORORD 1. INTRODUKTION... 3 2. RESUMÉ...

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet November 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i forsikringsmatematik Københavns Universitet. Turnusakkreditering 2011-1

Bachelor- og kandidatuddannelse i forsikringsmatematik Københavns Universitet. Turnusakkreditering 2011-1 Bachelor- og kandidatuddannelse i forsikringsmatematik Københavns Universitet Turnusakkreditering 2011-1 Turnusakkreditering, 2011-1 Publikationen er udgivet elektronisk på www.acedenmark.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset. Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012

Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset. Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012 Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012 Indledning Den samlede censorformandsrapport for Maskincensorområdet

Læs mere

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7349 Ledelsessekretariatet UH 25. oktober 2014 Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt.

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration (MBA)

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration (MBA) Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration

Læs mere

Billederne på forsiden er taget af fotograf: Tao Lytzen

Billederne på forsiden er taget af fotograf: Tao Lytzen Billederne på forsiden er taget af fotograf: Tao Lytzen > Baggrundsmateriale om Handelshøjskolen i København Dialogmøde den 1. juni 2010 Universitets- og Bygningsstyrelsen juni 2010 Indhold > 1. Indledning

Læs mere

Rapport om Handelshøjskolen i København Møde med Handelshøjskolen i København tirsdag den 8. marts 2011

Rapport om Handelshøjskolen i København Møde med Handelshøjskolen i København tirsdag den 8. marts 2011 Rapport om Handelshøjskolen i København Møde med Handelshøjskolen i København tirsdag den 8. marts 2011 Universitets- og Bygningsstyrelsen juni 2011 Indhold > 1. Indledning 7 2. Dagsorden 8 3. Status om

Læs mere

ma- Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: Akkrediteringsrådet e positivt. udarbejdet. februar 2011. 19.

ma- Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: Akkrediteringsrådet e positivt. udarbejdet. februar 2011. 19. Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende ma- steruddannelse i projektledelse. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Universiteternes kvalitetsarbejde

Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 November 2009 ISBN: 87-90797-41-8

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag. Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede

Forslag. Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. december 2009 af videnskabsministeren (Helge Sander) Forslag til Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede 1. Universiteter, professionshøjskoler,

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i naturforvaltning (landskab, biodiversitet og planlægning).

Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i naturforvaltning (landskab, biodiversitet og planlægning). Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Anni Søborg Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk asbe@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i naturforvaltning (landskab,

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Akkrediteringsrådet

Læs mere