Kvikvejledning. SuperNova. version Copyright DFIF Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvikvejledning. SuperNova. version 3.10. Copyright DFIF Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Side 1"

Transkript

1 Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Copyright DFIF Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Side 1

2 Forord SuperNova er udviklet med henblik på at hjælpe frivillige ledere i DFIF med at administrere de mængder af data, der skal håndteres i forbindelse med en forenings administration og idrætsaktiviteter. Ideen med SuperNova, har siden programmet blev sat i drift i 1996, været en integreret enhed med medlemmerne som det centrale omdrejningspunkt. SuperNova er bygget på Navision XAL, og er udviklet specielt til at håndtere følgende områder: Finans Medlemsadministration Planlægge, afvikle og resultatformidle turneringer i 12 idrætter Booking (købes særskilt) Programmet tilpasses løbende med fokus på funktionalitet, kvalitet og brugervenlighed. Tilpasningen foregår i samarbejde med 22 frivillige superbrugere som selv er frivillige foreningsledere, og derfor er meget opmærksomme på, hvad DFIFs foreninger efterspørger. Superbrugerne fungerer både som undervisere på DFIFs SuperNova kurser og som testpiloter og manualskribenter. Det er i høj grad superbrugernes indsats der har medført at DFIF i dag har et særdeles funktionelt og brugervenligt program. Som sagt tilpasses SuperNova løbende, og alle forbedringerne kan hentes på DFIFs hjemmeside. Som licenshaver opfordres du derfor til at holde øje med under SuperNova, hvor nye netopdateringer kan findes to tre gange om året. SuperNova benyttes i dag som det centrale administrations- og idrætsplanlægningsprogram i alle DFIFs foreninger, kredse og på forbundskontoret. Med disse ord vil jeg ønske jer god fornøjelse med den nye opdatering af SuperNova På IT-gruppens vegne Knud Johansen Formand Side 2 Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Copyright DFIF

3 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 OM KVIKVEJLEDNINGEN... 4 KOM I GANG MED SUPERNOVA... 5 START SUPERNOVA... 5 GITTERMENUEN... 5 IDRÆTSMENUEN... 7 NYTTIGE FUNKTIONER LOKAL MENUEN SØGNING AFGRÆNSNING SORTERING UDSKRIVNING VEDLIGEHOLDELSE SUPERNOVA CD-ROM INSTALLER WORDVIEW PDF-FILER MANUALER BEGREBER INSTALLATION: SYSTEM KRAV OPDATER FRA SUPERNOVA VERSION ELLER SENERE NY INSTALLATION AF SUPERNOVA AF-INSTALLATION AF SUPERNOVA KØB AF SUPERNOVA SUPERNOVA UDVIKLINGSGRUPPE Copyright DFIF Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Side 3

4 Om kvikvejledningen Denne kvikvejledning henvender sig både til nye brugere, der skal installere SuperNova for første gang (ny-installation), og til alle jer, der skal opdatere fra SuperNova version eller senere. Kvikvejledningen omhandler: - Beskrivelse af SuperNova generelt - SuperNova CD-ROM Systemkrav Opdatering fra SuperNova version 2.40 Ny-installation - Anskaffelse af flere licenser - Modulansvarlige og superbrugere Flere uddybende manualer findes på den medsendte Cd-rom, som du kan læse på skærmen, eller udskrive. Se hvordan i afsnittet SuperNova CD-ROM. Side 4 Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Copyright DFIF

5 Kom i gang med SuperNova Start SuperNova Fra skrivebordet skal du klikke på ikonet SuperNova 3.10 Skriv supervisor i navnefeltet, og tryk ok. Password skal ikke udfyldes. Du kommer nu videre til gittermenuen, som er udgangspunkt for alt videre arbejde med SuperNova Gittermenuen Gittermenuen er inddelt i 4 kolonner. Hver kolonne repræsenterer et bestemt arbejdsområde. Ligeledes er den inddelt i 5 rækker, som hver repræsenterer bestemte muligheder inden for det enkelte arbejdsområde. Som det fremgår af kolonneoverskrifterne er de primære arbejdsområder. Finans Firma medlem Idræt Generelt Copyright DFIF Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Side 5

6 Når du klikker et sted i gittermenuen, kommer der nye menupunkter frem, hvor du kan klikke dybere ind i programmets funktioner. Opsætning Hvis du har udført en ny-installation, skal du starte med at opsætte foreningens stamdata. Dette gøres under Generelt / tilpasning / kartotek som vist nedenfor. Kontaktpersoner oprettes ved at klikke på knappen kontaktpersoner. Hvis SuperNova skal bruges til finansregnskab, skal finansdelen tilpasses med konti, bilagsserier og perioder. Dette er standard for finansprogrammer og er uddybet i checkliste ved opstart af SuperNova, som findes i finansmanualen på CD-rommen. Side 6 Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Copyright DFIF

7 Ligeledes er brug af hhv. finans, firma-medlem og idræt beskrevet i de specifikke manualer, som findes på CD-rommen. Kolonnen generelt Bruges først og fremmest til at skifte mellem demodatabasen (DMO)- og den skarpe database (DAT) under skift regnskab. Vælg generelt/dagligt/ skift regnskab. Derudover ligger der en lang række faciliteter, hvor de vigtigste for DFIF er backup og vedligeholdelse. Disse er beskrevet i afsnittet vedligeholdelse på side 17. Idrætsmenuen Når du skal i gang med at lave en turnering, starter du i idrætsmenuen. Den kaldes frem ved at klikke i kolonnen idræt, i gittermenuen. Idrætsmenuen bliver kun meget kort omtalt her. Beskrivelse af idrætsmenuen finder du i manualen Idræt generelt på CD-rommen, hvor der også findes detaljerede manualer for de enkelte idrætsmoduler. Yderst til venstre ser du de 11 idrætsgrene, der er til rådighed i programmet. Til hver idrætsgren er der 4 muligheder hhv. Turneringer med wizard Turneringsadministration Tabeller Import / eksport. Copyright DFIF Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Side 7

8 Disse kolonner indeholder for hver idrætsgren forskellige muligheder. Turneringer med wizard Her bliver man guidet gennem fremstilling af en ny turnering. Du navigerer på knapperne til højre, hvor du bliver ført den lige vej igennem turneringsoprettelsen. Når du bruger Wizarden, skal du udfylde de krævede data, klikke på næste og så fremdeles. På hvert billede kan du klikke på knappen vejledning, hvor du kan læse, hvad der skal indtastes, hvis du er i tvivl. Når turneringen er færdig, flyttes den automatisk til kolonnen turneringsadministration, hvor resultatformidling mv. foregår. Det anbefales både nye og erfarne brugere at lave turneringen med wizard. Du kan læse mere om turneringer med wizards i manualen Idræt generelt. Turneringsadministration I kolonnen turneringsadministration kan erfarne brugere oprette en ny turnering, eller du kan arbejde videre med en eksisterende turnering, som er oprettet ved hjælp af wizard. Kolonnens indgangsvindue er forskelligt fra idræt til idræt. Men ens for alle er, at det er her, der redigeres i turneringer, indtastes- og beregnes resultater samt udskrives forskellige udskrifter i forbindelse med turneringens planlægning, afvikling og formidling af resultater. Side 8 Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Copyright DFIF

9 Tabeller Her findes opstillingstabeller, styrkekartoteker, snitkartoteker og diverse kartoteker afhængig af idræt. Se mere om tabeller i manualen Idræt generelt. Import / eksport Her findes værktøjerne til at importere og eksportere turneringer. Det er også her der genereres tilmeldinger til DM- og DM-kvalifikationsstævner. Se mere om dette i hhv. Idræt generelt og manualen vedrørende Elektronisk tilmelding. Copyright DFIF Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Side 9

10 Nyttige funktioner Funktionstaster Generelle genvejstaster hhv. for mus eller tastatur i SuperNova. MUS Tastatur Funktion Tast Hjælp til taster F1 Intern manual Shift F1 Hjælp til felt/valgmuligheder Alt-H Lokalmenu Alt-L Opret ny post F2 Slet post Alt-F9 Godkend post og forlad billede F3 Godkend post og bliv i billede Ctrl-F2 Godkend post og opret ny F2 Fortryd ændringer af post Alt-Q Fortryd ændringer af felt Alt-U Næste felt TAB Forrige felt Shift-TAB Skift til forrige blok Shift F7 Skift til næste blok Slet felt Søg Hop til kartotek Næste post Forrige post Brugeropsætning af felter Slet brugeropsætning Giver mulighed for at tilføje et notat til det felt man står i. Virker kun hvor der er markeret Byt 2 deltagere i kampplanen Kalder resultatindtastning Afkrydser, vinger af Shift- F8 Alt-D F4 Ctrl-Alt-F4 F8 F7 Ctrl-Alt-F6 Ctrl-F9 Alt N Alt-B Alt-S Space Side 10 Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Copyright DFIF

11 ESC ESC lukker åbne billeder. Dog kan det i enkelte tilfælde være nødvendigt at benytte F3. ALT+H ALT+H giver valgmuligheder og sparer mange ture med musen. Opslagsknappen eller ALT +H åbner for eventuelle kartoteker, som er tilknyttet et aktivt felt. CTRL+ALT+F4 CTRL+ALT+F4 åbner for indtastning i kartoteker. Låsning af program Hvis et kartoteksbillede låser, er et tryk på ikonet ofte en udvej Alternativt kan ALT-Q bruges. Den sletter sidste handling Hjælpetekst Nederst i skærmbilledet vises en hjælpetekst, når man står i f.eks. et kartoteksfelt. Yderligere hjælp fås ved at taste F1. Copyright DFIF Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Side 11

12 Lokal menuen Fra SuperNova version 3.10 er lokalmenuen som standard ikke aktiv, idet alle menupunkter i lokalmenuen er lagt ud på hvert skærmbillede. Lokalmenuen kan dog aktiveres, og det anbefales, hvis din maskine ikke kan køre med skærmopløsningen på 1024 x 768 pixels. Aktivering af lokalmenu Lokalmenuen kan aktiveres ved at klikke på opsætning i værktøjslinien øverst. Her skal du vælge: Opsætning/systemstandard Fjern flueben udfor Lokalmenu som knappanel. Herefter fjernes knapper fra skærmbilleder og lokalmenuen kan bruges som i tidligere versioner ved at klikke med musen på menupunktet lokal i værktøjslinien, eller vælge lokalmenuen med genvejstasterne ALT+L. Side 12 Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Copyright DFIF

13 Søgning Søgning kan aktiveres næsten alle steder i programmet. Afhængig af hvor du står, kan du søge på medlemmer, numre m.v. Nedenfor er vist et eksempel på søgning af medlemmer i Firma/medlemskartoteket. Søgning af medlemmer: Vælg medlemsbilledet. Tast F4 for søg, indtast søgeord. Skift felt med TAB, gå til forrige felt med SKIFT+TAB. Klik på OK for at starte søgningen. Systemet starter søgningen, og finder det første medlem, som opfylder dine betingelser. Hvis du søger på navn, vil dit medlemskartotek være sorteret alfabetisk indtil det forlades igen. NB. Denne søgning kan også bruges i de fleste skærmbilleder under idræt. Copyright DFIF Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Side 13

14 Fritekstsøgning I finanskontoplanen eller i firma- eller medlemsbilledet, kan man foretage en fritekstsøgning, der gør det muligt at søge på en del af et navn, adresse eller andet fra kartoteket. Nedenstående er et eksempel fra firmabilledet. Tast SKIFT+ALT+F4 for fritekstsøgning i kartoteket. Indtast den del af søgeordet, som kendes og tast OK for at starte søgning. Afgrænsning Afgrænsning på felter Afgrænsning bruges i forbindelse med udskrifter. Der er i det følgende taget udgangspunkt i Firma-medlems modulet, men virkemåden er ens i hele systemet. Valgmulighederne tilpasser sig blot de enkelte moduler. I dialogvinduet F/Mkartotek kan der afgrænses, så man selv bestemmer, f.eks. hvilke firmaer, der skal med på udskriften. Her medtages kun firmanummer 1 til 15. Tilføje afgrænsningsfelter Hvis man vil afgrænse på f.eks. indmeldelsesdatoen, kan man tilføje afgrænsningsfelter for denne ved at taste F2. Sidestående billede fremkommer. Klik på det felt, der ønskes med i afgrænsningen og godkend med OK. TIP Når Fra eller Til skal slettes, må man ikke bruge mellemrumstasten. Man skal altid bruge en af slette-tasterne eller endnu bedre, bruge Alt-D TIP CTRL- F9 sletter opsætning og vender tilbage til standardindstillinger Side 14 Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Copyright DFIF

15 Afgrænse fra - til I billedet til højre er tilføjet udmeldelsesdato og indmeldelsesdato. Afgrænsningen vil kun medtage firmaer fra nr. 1 til 15, og heraf kun de firmaer som var indmeldt inden den 31/12-97 og udmeldt efter den 1/1-97. Sortering Ofte vil der være en foreslået sorteringsform for de forskellige udskrifter, men denne kan ændres. Ved at klikke på knappen Sortering øverst i dialogvinduet, i billedet til højre, fremkommer følgende billede: Her kan man selv indsætte sin ønskede sorteringsform ved at klikke på rulleknappen og derefter udvælge det felt, der skal sorteres på. Man kan endvidere vælge, om sorteringen skal ske i stigende eller faldende orden. Hvis feltet er tomt, vil systemet sortere i stigende orden. Hvis man ønsker et nyt sorteringsfelt foran de oprettede, tastes F2, hvorved der kommer et tomt felt øverst. Sortering kan anvendes på både skærmbilleder og udskrifter. Copyright DFIF Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Side 15

16 Udskrivning Hver gang en udskrift skal startes, dukker dette dialogvindue op: Skriv til: Ved at klikke på rullepanelet kan du vælge mellem Printer Skærm Spoolfil Tekstfil . Bruger-printer: Denne bruges når der udskrives til printer. Der kan vælges alternative printere, men Standard WINDOWS anbefales. Når denne er valgt bruges automatisk den printer der er valgt som standardprinter under Windows. Fra side: Skriv start sidenr. Til side: Skriv slut sidenr. Kopier: Skriv antallet af kopier, der ønskes af udskriften. Der kan opsættes mange indstillinger, som det rækker ud over denne kvikvejlednings rammer at beskrive. Du kan læse mere om disse indstillinger ved at klikke hjælp F1, når du står i billedet. De vigtigste indstillinger er dog kort gennemgået nedenfor: Udskriv til printer Standard WINDOWS anbefales. Side 16 Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Copyright DFIF

17 Udskriv til Hvis du vælger at skrive til , dannes rapporten som en klar til afsendelse. Under parametre kan du angive adressen på modtageren. Hvis du ikke angiver en modtager lægges udskriften over i udbakke i dit standard postprogram (normalt Outlook express) uden modtager. Her kan e- mailen efterfølgende åbnes og påsættes modtager. Tip. Når du skriver til kan du redigere i teksten ved at åbne mailen i udbakken. For de fleste rapporters vedkommende vil de stå pænt hvis alt tekst markeres, og der vælges Courier New som skrifttype og en skriftstørrelse på 8 eller 9 pkt. Teksten kan også kopieres fra mailen til f.eks. Word, hvor den kan redigeres videre med f.eks. indsættelse af billeder, logoer m.v. Udskriv til tekstfil Hvis du vælger udskriv til tekstfil dannes der en tekstfil i den mappe, hvor du har installeret SuperNova.. (Standard er c:\xal_310). Under parametre kan sti og filnavn angives, så du selv bestemmer, hvor den skal gemmes. Her er angivet a:\firmaliste.txt Det resulterer i, at der skrives en fil på en diskette i a-drevet ved navn firmaliste.txt. Det anbefales endvidere, at fluebenet i skriv koder fjernes. Tip. Tekstfilen kan åbnes i f.eks. Word, Excel eller Acces, hvor den kan videreredigeres. For de fleste rapporters vedkommende vil de stå pænt, hvis alt tekst markeres, og der vælges Courier New som skrifttype og en skriftstørrelse på 8 eller 9 pkt. Dette anbefales, hvis tekstfilen skal redigeres i Word. Copyright DFIF Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Side 17

18 Subtotal Ved klik på knappen Subtotal, fremkommer kun et dialogvindue, hvis der kan udregnes subtotaler i den aktuelle rapport. Opsætning Ved klik på knappen Opsætning, gives der mulighed for at slette de ændringer, i opsætningen af udskriften, som er lavet, og vende tilbage til standardopsætning af udskriften. Vedligeholdelse Backup (sikkerhedskopiering) Under Generelt/ Periodisk/ DFIF er der tre menupunkter hhv. Lav backup Indlæs backup Test backup Lav backup Når der skal laves backup, skal du have 1,44 MB disketter klar. NB: hvis der ligger data på disse overskrives de. Hvis du får brug for flere disketter, skal du huske at nummerere dem. Programmet beder selv om det nødvendige antal. Indsæt nu diskette nr. 1 i a-drevet, og vælg Lav backup. Du vil nu få en mulighed for at rydde op i regnskabet, hvilket checker databasen (regnskabet) for fejl, samt udfører en oprydning af den aktuelle database, hvor plads, som er optaget af ældre versioner af poster, vil blive frigivet, før der evt. udføres en backup. Hvis du vil rydde op, skal du svare ja til nedenstående. Denne oprydning/check af databasen kan variere i længde. Når den er færdig, vil du, uanset om du laver oprydning, få besked om, hvilket regnskab det er, du er ved at lave backup af. Side 18 Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Copyright DFIF

19 Hvis du arbejder i DAT-regnskaber udføres der backup af DAT-regnskabet, hvis du arbejder i DMO-regnskabet, vil backup blive foretaget af DMO-regnskabet. Husk derfor at skrive på disketterne, hvilket regnskab de er fra. Det er samtidig en god ide at skrive, hvornår du har lavet backup på disketterne, så du altid kan finde den seneste backup. Test backup Når backuppen er lavet, kan den testes under Test backup. Hvis den er i orden, får du at vide, at der ikke er nogen fejl. Får du derimod en fejlmeddelelse, er der konstateret en fejl på en af disketterne, og det er nødvendigt at lave en ny backup på et andet sæt disketter. Indsæt diskette 1 i a-drevet, og vælg test backup. Hvis der er brugt flere disketter, spørger programmet efter disse efterhånden som backuppen testes. NB: Du kan teste din backup på et hvilket som helst tidspunkt. Det anbefales at gøre det, umiddelbart efter du har lavet den, og før du indlæser den. NB: når du skal svare ja og nej til at fortsætte, eller indsætte disketter er ja = y eller j, og nej = n. Indlæs backup Indsæt diskette 1 i a-drevet, og vælg Indlæs backup, herefter indlæses backuppen, og alle data i DAT regnskabet overskrives. NB: Når du skal svare ja og nej til at fortsætte, eller indsætte disketter er ja = y eller j, og nej = n. NB: Du får ikke besked om, hvilket regnskab du indlæser. Du indlæser det regnskab som disketterne tilhører, husk derfor altid at skrive, hvilket regnskab disketterne tilhører. Copyright DFIF Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Side 19

20 Re-indexering af database Det er en god ide at re-indexere databasen en gang imellem. Det forøger systemets hastighed, og tilrådes navnlig efter indlæsning af backup, import af medlemmer eller idrætsturneringer. Alle data er sorteret efter index, som er søgenøgler, og disse benyttes til at finde data, f.eks. et bestemt medlem. Vælg: Tilpasning / Generelt / Vedligeholdelse / Database / Reindex database. Programmet vil nu køre en reindexering, som varer et stykke tid, 5 30 min. afhængig af databasestørrelsen. Mens programmet reindexerer kan du ikke bruge det. Side 20 Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Copyright DFIF

21 SuperNova CD-ROM CD-rommen indeholder SuperNova installationsfiler, manualer og kvikvejledning. Manualerne er skrevet i Word, og hvis du ikke har Word, kan du installere et lille program, som hedder Wordview. Installer Wordview Indsæt SuperNova CD-rommen i dit CD-rom drev. Vent et øjeblik til indgangsbilledet kommer frem på skærmen. Klik på installer Wordview. PDF-filer Som alternativ ligger manualerne også på CD-rommen som PDF-filer. Hvis du hellere vil bruge PDF filer, skal du have Acrobat Reader fra Adobe. Hvis du ikke allerede har programmet installeret, kan dette også installeres fra CD-rommen. Klik på installer Acrobat Reader. Manualer Når Acrobat Reader, Wordview eller Word 97 eller senere er installeret på maskinen, kan du til enhver tid indsætte SuperNova CD-rommen, hvor manualerne åbnes ved at dobbelt klikke på det ønskede manualafsnit til højre i indgangsbilledet. Under en standardinstallation, installeres manualerne automatisk på din harddisk, så du ikke behøver at indsætte cd-rommen. Dette kan dog vælges fra under brugerdefineret installation. Se senere. I det følgende opereres med nogle begreber, som det er vigtigt at forstå. Det anbefales derfor, at du læser nedenstående, før du starter installation eller indlæsning. Begreber NY-installation NY-installation er en komplet installation af SuperNova, og vælges første gang du skal installere SuperNova på en maskine. Opdatering Opdatering af SuperNova er en indlæsning af nye tilretninger, og vælges hvis du allerede har SuperNova version eller senere installeret. Når du opdaterer indlæses kernen fra Navision XAL 3.10 samt alle de forbedringer der er foretaget. Copyright DFIF Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Side 21

22 Af-installation Bruges til at af-installere SuperNova. Hvis du opdaterer fra SuperNova version 2.4.x, skal du af-installere SuperNova version 2.4.x, når du har sikret dig at dine data er intakte i den nye version. Supernova skal også af-installeres, hvis du f.eks. sælger din maskine, eller afleverer licensen til en anden i din forening. NB: ved aflevering henvises til licensbetingelser på CD-rom. Databaser / regnskaber I SuperNova kan du arbejde i to databaser også kaldet regnskaber. Regnskaberne kaldes hhv. DAT og DMO som fil-efternavn. DAT er den database (det regnskab) du bør udføre dit daglige arbejde i. Du vil også se begrebet Det skarpe regnskab anvendt om DAT-regnskabet i SuperNova manualerne. DMO står for demonstrationsdatabase (regnskab), og her har DFIF indlagt eksempler på kontoplaner, idrætsstævner mv. Du kan bruge DMO til at øve dig, eller afprøve nye ting af som du ikke er helt sikker på. Installation: System krav Windows 95 / 98 / ME eller NT / 2000 CD-ROM drev 16 Mb RAM, 32 Mb anbefales 300 Mb fri harddiskplads ved datakonvertering, 200 Mb ved nyinstallation Skærmopløsning på mindst 1024 x 768 pixels anbefales. SuperNova kan køres i opløsningen 800 x 600, men i nogle skærmbilleder vil knapmenuen i højre side ikke være synlig. I disse tilfælde vil du være nødt til at aktivere lokalmenuen for at kunne navigere. (Se hvordan på side 12) Side 22 Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Copyright DFIF

23 Opdater fra SuperNova version eller senere 1. Start med at tage en backup af SuperNova version 2.4.x 2. Luk alle kørende Windows programmer 3. Indsæt CD-ROM, og CD-rommens menu vil starte automatisk. 4. Hvis menuen ikke starter, vælg Start / Kør og skriv D:\CDMENU, hvor D:\ evt. udskiftes med drevbogstav for dit cd-rom drev. 5. Startmenu: Klik på installer SuperNova 6. Velkommen: Klik næste 7. Licensbetingelser: Læs venligst licensbetingelserne, klik ja hvis du accepterer 8. Oplysninger: Se henvisning om backup og klik ja 9. Brugeroplysninger: - Indtast navn - Indtast firma - Indtast serienummer (serienummer finder du i følgebrevet) 10. Vælg destination:installations-programmet foreslår at SuperNova installeres i C:\XAL_310. Hvis du accepterer dette, skal du blot klikke på næste. Du kan også vælge et andet katalog ved at klikke på gennemse og angive et nyt katalog. 11. Vælg installationstype, her kan vælges mellem: - Standard - Kompakt - Brugerdefineret Det anbefales at der vælges STANDARD. Der er ingen forskel på standard og kompakt, begge muligheder er blot med, fordi de ligger som standard i installationsprogrammet. I den sidste mulighed, BRUGERDEFINERET, kan du vælge om du vil installere Standard XAL manualerne og/eller SuperNova manualerne. I standard eller kompakt er begge dele med. Vælg Standard og klik næste. Copyright DFIF Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Side 23

24 12. Valg af installationstype Når du skal opdatere SuperNova skal du vælge blandt de to øverste punkter. Det nederste punkt Nyinstallation er beskrevet i næste afsnit. Vælg mellem a eller b. a) Søge efter SuperNova version 2.4.x Anbefales!! Installationsprogrammet søger selv efter SuperNova version 2.4.x og hvis der findes flere installationer, vises de frem i en liste. Vælg den version der skal opdateres og klik næste. b) Angiv selv SuperNova version 2.4.x s placering. Anbefales kun til erfarne brugere. Her kan du selv udpege SuperNova 2.4.x, vælg det katalog som indeholder SuperNova 2.4.x og klik næste. Side 24 Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Copyright DFIF

25 13. Vælg programgruppe: Installationsprogrammet foreslår SuperNova Accepter og klik på næste I denne programgruppe installeres også genveje til XAL / supernova manualerne hvis disse er valgt. 14. Nu installeres SuperNova 3.10 opdateringsfilerne, og installationsprogrammet starter automatisk din SuperNova version 2.4.x og konverterer data til version Dette kan tage nogen tid. NB: Data skal konverteres på denne måde. Der kan ikke indlæses en backup fra version 2.4.x. 15. Afslut installationsprogrammet ved at klikke på Afslut. Copyright DFIF Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Side 25

26 16. SuperNova startes ved at du dobbeltklikker på ikonet SuperNova 3.10 på skrivebordet. 17. Indtast supervisor som navn for at komme ind i SuperNova og du er nu klar til at anvende programmet. 18. Når du har sikret dig at dine data er intakte i den nye version, skal du afinstallere din gamle version af SuperNova. Bemærk at den nye SuperNova adskiller sig fra den gamle version ved, at den hedder SuperNova Se hvordan i efterfølgende afsnit vedrørende af-installation. Ny installation af SuperNova 1. Luk alle kørende Windows programmer 2. Indsæt CD-ROM, og CD-rommens menu vil starte automatisk. 3. Hvis menuen ikke starter, vælg Start / Kør og skriv D:\CDMENU, hvor D:\ evt. udskiftes med drevbogstav for dit cd-rom drev. 4. Startmenu: Klik på installer SuperNova 5. Velkommen: Klik næste 6. Licensbetingelser: Læs venligst licensbetingelserne, klik ja hvis du accepterer 7. Oplysninger: Se henvisning om backup og klik ja 8. Brugeroplysninger: - Indtast navn - Indtast firma - Indtast serienummer (serienummer finder du i følgebrevet) 9. Vælg destination:installations-programmet foreslår at SuperNova installeres i C:\XAL_310. Hvis du accepterer dette, skal du blot klikke på næste. Du kan også vælge et andet katalog ved at klikke på gennemse og angive et nyt katalog. 10. Vælg installationstype. Her kan vælges mellem: - Standard - Kompakt - Brugerdefineret Side 26 Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Copyright DFIF

27 Det anbefales at der vælges STANDARD. Der er ingen forskel på standard og kompakt, begge muligheder er blot med, fordi de ligger som standard i installationsprogrammet. I den sidste mulighed, BRUGERDEFINERET, kan du vælge om du vil installere Standard XAL manualerne og/eller SuperNova manualerne. I standard eller kompakt er begge dele med. Vælg Standard og klik næste 11. Valg af installationstype: Ved nyinstallation, skal du vælge det nederste punkt Ny-installation af SuperNova 3.10 Klik næste 12. Vælg programgruppe: Installationsprogrammet foreslår SuperNova 3.10 Accepter og klik på næste I denne programgruppe installeres også genveje til XAL / supernova manualerne hvis disse er valgt. 13. Nu installeres SuperNova 3.10 opdateringsfilerne Formateret: Punktopstilling Copyright DFIF Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Side 27

28 14. Afslut installationsprogrammet. Klik på afslut 15. SuperNova startes ved at du dobbeltklikker på ikonet SuperNova 3.10 på skrivebordet. 16. Indtast supervisor som navn for at komme ind i SuperNova og du er nu klar til at anvende programmet. Af-installation af SuperNova Når du skal af-installere programmet, skal du gøre følgende 1. Lav en backup hvis du har nogle data du vil gemme. 2. I Windows startes kontrolpanel. 3. Vælg tilføj / fjern programmer. 4. *Vælg SuperNova i listen over programmer der er installeret. 5. Vælg Fjern. 6. Åben stifinder og slet den mappe som SuperNova var placeret i. * Når du skal fjerne SuperNova version 2.4.x skal du vælge SuperNova i listen. Hvis du vil fjerne SuperNova 3.10, skal du vælge SuperNova 3.10 i listen. Side 28 Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Copyright DFIF

29 Køb af SuperNova Hvem kan købe SuperNova? I samarbejde med Navision og EDB-gruppen er det aftalt, at DFIF må distribuere bærbare og netværkslicenser til følgende: Ansatte i DFIF DFIFs Udvalg DFIFs Idrætssektioner Styrelsesmedlemmer Superbrugere (SuperNova) Ad hoc grupper udpeget af styrelsen Foreninger, kredse, landskredsen, og DMF kan gennem DFIF købe licenser til: Administratorer og idræts- eller aktivitetsansvarlige i eget regi. Administratorer og idræts- eller aktivitetsansvarlige i underliggende firmaklubber. Administration i idræts og aktivitetscentre i eget regi. Hvad koster SuperNova Pris for første bærbare licens: kr pr. stk. Pris for efterfølgende licenser: kr pr. stk. Pris for Bookingmodul (ekstramodul) Kr pr. stk. Evt. netværkslicenser aftales separat Kr. over Ved køb af SuperNova kan der søges kontorholdstilskud på 75 % iht. gældende regler. Bestilling SuperNovalicenser bestilles på DFIFs forbundskontor tlf Eller på Opdateringsabonnement Navision XAL er valgt som platform for SuperNova. Navision udvikler løbende på programmet, og sikrer herigennem DFIF, at systemet lever op til de krav som lovgivning, samt software- og hardwarestandarder stiller til et moderne system. Til at dække disse omkostninger opkræves der hvert år et beløb fra Navision. På dette område har DFIF lavet en meget gunstig aftale med Navision, så Navision fakturerer DFIF for et fast beløb på hovedlicensen. Copyright DFIF Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Side 29

30 Til dækning af disse udgifter opkræver DFIF et fast beløb, uanset hvor mange licenser foreningen har. I 2001 opkræves kr. 825 pr. forening DFIF forbeholder sig ret til at hæve prisen i takt med markedets prisudvikling. Opdateringsafgift på netværkslicenser aftales separat. Husk!!! Der skal anskaffes en SuperNovalicens pr. maskine Side 30 Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Copyright DFIF

31 SuperNova Udviklingsgruppe Udviklingsgruppen for SuperNova er med til at prioritere de forbedringer der løbende sker med SuperNova. Det er samtidig udviklingsgruppen, der tester SuperNova grundigt igennem samt skriver de manualafsnit, der ligger på CD-rommen. Har du gode ideer til forbedringer af SuperNova, er du altid velkommen til at kontakte en af de modulansvarlige i gruppen, som består af: Modul Modulansvarlig Tlf. Firma - Medlem Pia Madsen Finans Bjarne Andersen Badminton Otto Hansen Billard Ole Toft Bordtennis Otto Hansen Bowling Vagn Jensen Dart Palle Stenhøj Jørgensen Fodbold Finn Nissen Håndbold Conny W. Petersen Kegler Vagn Jensen Petanque Palle Stenhøj Jørgensen Skydning Axel Petersen Volleybold Otto Hansen Idræt tværgående test Ebbe Rademacher God fornøjelse med SuperNova Lars Borup Andersen IT chef Copyright DFIF Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Side 31

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 Her kan du få hjælp til, hvordan du nemmere kan arbejde i C5 2012. Genvej Funktion Betydning F1 Hjælp Kalder hjælp frem. Hjælpen tager automatisk udgangspunkt

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk Version P12A-DB10 www.multilogik.dk Indholdsfortegnelse Side Systemkrav og installation... 3 Generelt... 4 Indlæsning af kontoplan og momskoder... 5 Saldokonti... 6 Kassekladden... 7 Indtastning af debet/kredit-beløb...

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

DETALJERET TRIN-FOR-TRIN GUIDE TIL AT OPDATERE DIN VERSION AF MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSION 8.0 ELLER NYERE

DETALJERET TRIN-FOR-TRIN GUIDE TIL AT OPDATERE DIN VERSION AF MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSION 8.0 ELLER NYERE Mamut Business Software INSTALLATIONSGUIDE Opdatering af dit Mamut-system DETALJERET TRIN-FOR-TRIN GUIDE TIL AT OPDATERE DIN VERSION AF MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSION 8.0 ELLER NYERE Mamut kundskabsserie,

Læs mere

Sikkerhedskopiering. Sikkerhedskopiering til harddisk.

Sikkerhedskopiering. Sikkerhedskopiering til harddisk. . Generelt I det følgende beskrives det, hvordan du sikkerhedskopierer dine kortdata. Sikkerhedskopifunktionen kopierer alle data i kortmodulet for alle høstår for den aktuelle database. Sikkerhedskopien

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

Manual og Hjælp Skoletasken 2

Manual og Hjælp Skoletasken 2 Manual og Hjælp Skoletasken 2 I Skoletasken 2 - Hjælp Indhold I Introduktion 1 Velkomst 2... 2 2 Systemkrav... 2 3 Installation... 3 4 Skoletasken... 8 II Opsætning 10 1 Systemopsætning... 10 2 Bogopsætning...

Læs mere

Kom i gang med DANBRO

Kom i gang med DANBRO 1 Indhold... 1 Generelt...2 DANBRO...2 Forkundskaber for at anvende DANBRO...2 Krav til pc...2 Starte DANBRO...2 Installation...3 DANBRO-Manualer...4 Manualer...4 DANBROs Brugergrænseflade...5 Valg af

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Indholdsfortegnelse Om Trio Forvaltning... 3 Download Trio... 3 Opstart af Trio Forvaltning... 3 Hvis du har Trio installeret i forvejen... 4 Hvis du IKKE har Trio

Læs mere

Brugervejledning for Basismenuen i XAL 3.5. Indledning + genvejstaster. Grønlands Hjemmestyre Den centrale Regnskabsafdeling.

Brugervejledning for Basismenuen i XAL 3.5. Indledning + genvejstaster. Grønlands Hjemmestyre Den centrale Regnskabsafdeling. Brugervejledning for Basismenuen i XAL 3.5 Version 2 + genvejstaster Grønlands Hjemmestyre Den centrale Regnskabsafdeling Sidst revideret: 12.08.2007 Side 1 1. 1.1 Opbygningen af XAL 3.5 Den Windows baserede

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Installationsvejledning Alphacam 2017 R1

Installationsvejledning Alphacam 2017 R1 Installationsvejledning Alphacam 2017 R1 Indholds Fortegnelse Indledning - Generelt...3 Windows skal være 64 bit...3 Installation, HUSK at stille brugerrettigheder på din Computer...3 Installation, Skærmkort

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem Resumé: Beskrivelse af program (DRFLive) til dynamisk visning af resulter fra DRF Stævnesystem Forfatter: Claus Hulstrøm Dato: 15. januar 2010

Læs mere

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum Vejledning BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner Version 1.0 August 2011 Byggecentrum Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion...4 Formålet med denne vejledning...

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

Manual: Kassekladde & Kassekladde plus+

Manual: Kassekladde & Kassekladde plus+ Manual: Kassekladde & Kassekladde plus+ VERSION 5 Maj 2011 s. 1 INDHOLD 1. GENERELT... 3 2. INSTALLATION/OPDATERING AF IT KASSEKLADDE... 4 2.1. INSTALLATION...4 2.2. INDLÆS LICENS...4 3. LIDT HJÆLP TIL

Læs mere

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur.

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. BESTILLING AF NEMID For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. CVR nummeret trækker automatisk adressen fra CVR registeret, så den skal IKKE ændres. Bekræft

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Winformatik

Betjeningsvejledning. Winformatik Betjeningsvejledning Winformatik Udgivet af: KIMIK it A/S Industrivej 1 3900 Nuuk Grønland Sidst opdateret den 12. maj 2009 af Kenneth Skovbjerg Blomgren Andre steder du også kan finde hjælp: http://support.kimik-it.gl/

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Brugervejledning. til. CR Udvalg

Brugervejledning. til. CR Udvalg Brugervejledning til CR Udvalg Indholdsfortegnelse Afsnit 1 (Forord) Side Forord 1 Hovedmenuen 2 Generelle forhold i CR Udvalg 4 Aktiv periode 7 Afsnit 2 (Systemtilpasning) Side Databasestier 1 Postnumre

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Guide til medlemskartoteket

Guide til medlemskartoteket Guide til medlemskartoteket Bliv klogere på Í Redigerer af foreningens medlemmer Í Oprettelse af nye medlemmer Í Udtræk af medlemslister Í Registrering af ansvarsområder Í Indberetning Í Kontingentsatser

Læs mere

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Revision 1.14, 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Kom godt i gang... 3 2.1. Opstart

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Autorapporter

ectrl vejledning ectrl Autorapporter ectrl vejledning ectrl Autorapporter Autorapportudskrift Som bruger af ectrl kan man nemt lave sine egne simple rapporter fra alle tabeller i ectrl. Begrænsningen for rapporter under autorapport er, at

Læs mere

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning 1 Indholdsfortegnelse 1 At logge på EG Bolig Web 3 2 Menupunktet Standard 4 3 Menupunktet økonomi 4 o 3.1 Finansudskrifter 5 4 Menupunktet Lejer 8 o 4.1 Lejerkartotek

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS Brugervejledning til KasseRapportenPLUS INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - OPSÆTNING...9 KASSERAPPORTEN -

Læs mere

Brugervejledning til Dyreregistrering

Brugervejledning til Dyreregistrering Brugervejledning til Dyreregistrering Dansk Kvæg 25. februar 2005 Brugervejledning til Dyreregistrering 1/13 Indledning Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

DDB Detail Kom i gang med programmet

DDB Detail Kom i gang med programmet Installation af program Der er sendt eller hentet en ZIP fil på www.ddb-detail.dk. Denne ZIP fil skal udpakkes på f.eks. drev C:\ i en mappe f.eks. DDB_Detail. Opret en genvej til filen DDB_Detail.exe

Læs mere

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0 MANUAL Præsentation af Temperaturloggerdata Version 2.0 Indholdsfortegnelse FORORD...3 INTRODUKTION...3 KRAV OG FORUDSÆTNINGER...3 INSTALLATION...4 OPSÆTNING...8 PROGRAMOVERBLIK...10 PROGRAMKØRSEL...11

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er udarbejdet således, at brugeren nemt kan få installeret Dyreregistrering. Dyreregistrering kan installeres på Windows 2000, Windows XP eller Windows

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

DK-Unit Point version 2.xx til PWE 37

DK-Unit Point version 2.xx til PWE 37 Beskrivelse af DK-Unit til Point Yomani og Xenta Dankort terminaler DK-Unit programmet er udviklet til at kunne benyttes sammen med forskellige applikationer, hvor man ønsker at kunne danne en Dankort

Læs mere

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Sådan åbner du WEB-direct...2 2. Firmaopslag...3 3. Markedsudvalg...4 4. Udskrift af liste...14 5. Eksport af data...15 6. Fletning i Word...18 7. Brevfletning til ansøgninger...27

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen.

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen. Hvad sker der, når der tændes for PC en? Når computeren tændes, kontrolleres en række funktioner, bl.a. ram, harddisk, mus, tastatur, diskettedrev og lignende, før det rigtige Windows- billede vises på

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

EazyProject lokalestyring

EazyProject lokalestyring EazyProject lokalestyring Brugermanual Version 1.1 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til EazyProject... 3 1.1 Om... 3 1.2 Support... 3 1.3 Daglig brug af EazyProject... 3 1.3.1 Print af

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer Windows 7 Øvelse 1: Genveje Højreklik på et tomt sted på skrivebordet og opret en Ny mappe. Omdøb mappen til Edb Åbn Word ved at klikke I følgende rækkefølge: Startknap Alle programmer Microsoft Office

Læs mere

Download, installation og ibrugtagning af CQ

Download, installation og ibrugtagning af CQ Download, installation og ibrugtagning af CQ 1. Download og installation 2. Grundlæggende opsætning af CQ 3. Opdatering af CQ herunder registrering af CQ og licenser (3.12) 4. Opsætning af CQ til netværk.

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Brugervejledning. til. CRKvit

Brugervejledning. til. CRKvit Brugervejledning til CRKvit Indholdsfortegnelse Afsnit 1 (Forord) Side CRKvit 1 Hovedmenuen 2 Generelle forhold i CRKvit 4 Afsnit 2 (Ansøgere) Side Ansøgers stamkort 1 Søg ansøger 2 Personlige data 3 Notat

Læs mere

Vejledning. Indlæsning af studerende til gruppedannelse i STADS. Indhold. Studie-IT Tlf.:

Vejledning. Indlæsning af studerende til gruppedannelse i STADS. Indhold. Studie-IT Tlf.: Studie-IT Tlf.: 9940 9720 Vejledning Indlæsning af studerende til gruppedannelse i STADS Indhold Indledning.... 2 Udvælgelse af data. i istads... 2 Generering af data... 5 Generering af data fra et excel-ark...

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

UVpraktik Brugermanual

UVpraktik Brugermanual UVpraktik Brugermanual 1 Indhold UVpraktik formål og anvendelse... 3 Log ind i UVpraktik... 4 Dataindlæsning i UVpraktik... 7 Nyttige genveje i UVpraktik... 8 Indhold af menuer... 9 Sorter... 9 Kartoteker...

Læs mere

MIU datakonverteringsprogram til brug for radioaflæsning af vandmålere

MIU datakonverteringsprogram til brug for radioaflæsning af vandmålere MIU datakonverteringsprogram til brug for radioaflæsning af vandmålere INDHOLDSFORTEGNELSE: MIU datakonverteringsprogram til brug for radioaflæsning af vandmålere... 1 1 Indledning... 3 2 Understøttede

Læs mere

Installation Aesiras 2009

Installation Aesiras 2009 Installation Aesiras 2009 Installationsvejledning Denne vejledning guider dig igennem installation af systemet. Hvis du kun har behov for økonomi- og handelsdelen, skal du kun anvende denne installationsvejledning.

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Unitel til pc Brugervejledning

Unitel til pc Brugervejledning Unitel til pc Brugervejledning Indhold Om vejledningen... Adgangskontrol... Bruger... Adgangskode... Krypteringsnøgler... Betalinger... Opret betalinger... Vælg betalingstype... Gem som standardbetaling...

Læs mere

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT Indhold 1. Kom godt i gang med eksportfunktionen... 3 2. Eksport... 4 2.1 Eksport i WEB-DIRECT... 4 2.2 Brugerdefineret eksport i WEB-DIRECT... 6 2.2.1

Læs mere

LegalOffice BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK

LegalOffice BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK LegalOffice 1 Indhold Indledning... 3 LegalOffice Journaliser fra stifinder... 3 LegalOffice Journaliser fra Outlook og de øvrige Office produkter... 3 Visning af gemt mail på sag eller klient... 5 Gem

Læs mere

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4 Regnskab... 3 Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3 Regnskabsparametre... 3 Regnskab standard... 4 Hent model (1.75/1.80 -> 1.85) (afsnit 4.1.3 er kun relevant for kunder med modeller

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Brugervejledning. Brovægtprogram. F.L. Teknik A/S Barfoedsvej 4, 9800 Hjørring

Brugervejledning. Brovægtprogram. F.L. Teknik A/S Barfoedsvej 4, 9800 Hjørring Brugervejledning Brovægtprogram F.L. Teknik A/S Barfoedsvej 4, 9800 Hjørring Introduktion F.L. Teknik Brovægtprogram er udviklet som supplement til eksisterende og nye brovægte. Programmet understøtter

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Brugervejledning til Doc2Mail

Brugervejledning til Doc2Mail ** Brugervejledning til Doc2Mail Version 3.5 KMD Doc2Mail Indholdsfortegnelse Forord... 1-3 1 Introduktion... 1-4 2 Sådan bruger du Doc2Mail... 2-5 2.1 Doc2Mail-dialogvinduet... 2-6 2.2 Udskrivning med

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Download. Information: Du kan downloade filer på følgende måder:

Download. Information: Du kan downloade filer på følgende måder: Download Information: Du kan downloade filer på følgende måder: 1. Standard Side 2 1.1 Enkelt fil Side 2 1.2 Flere filer Side 2 2. Filer fra en tidligere revision Side 3 3. E-mail Side 4 4. E-mail URL

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Dansk Ride Forbund Stævnesystem 2 Installationsvejledning

Dansk Ride Forbund Stævnesystem 2 Installationsvejledning Dansk Ride Forbund Stævnesystem 2 Installationsvejledning Redigeret Marts 2009 DANSK RIDE FORBUND Stævnesystem 2 Installationsvejledning Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Minimumskrav 3 2. Download

Læs mere

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering I det efterfølgende gennemgås de tre standard afgrænsnings-/filtrerings metoder i Prisme Klient: Avanceret filter Er den overordnede

Læs mere

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013 Introduktion Pacsoft Online 11-11-2013 2 Indhold 1 Introduktion til Pacsoft Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003 Jonas Christiansen Voss 2. marts 2004 Indhold 1 CD ere 2 1.1 Brænde dokumenter til CD....................... 2 1.2 Disk Copy.................................

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland.

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. www.jta-jylland.dk 1. Introduktion til JTA-DynamicsPDF. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 er et ekstra modul, som er udviklet

Læs mere

Mamut Anlægsregister Introduktion

Mamut Anlægsregister Introduktion Mamut Anlægsregister Introduktion This program includes software developed by Skybound Software (http://www.skybound.ca) Mamut Anlægsregister INDHOLD 1 OM MAMUT ANLÆGSREGISTER... 1 2 INSTALLATION... 2

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

STANDARD SYSTEMINDSTILLINGER

STANDARD SYSTEMINDSTILLINGER STANDARD SYSTEMINDSTILLINGER Åbn CM og vælg funktioner, indstillinger Fanebladet: generelt Fanebladet: søgning Fanebladet: filer Fanebladet: notificer Fanebladet: visning Fanebladet: påmindelse Fanebladet:

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere