Kvikvejledning. SuperNova. version Copyright DFIF Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvikvejledning. SuperNova. version 3.10. Copyright DFIF Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Side 1"

Transkript

1 Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Copyright DFIF Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Side 1

2 Forord SuperNova er udviklet med henblik på at hjælpe frivillige ledere i DFIF med at administrere de mængder af data, der skal håndteres i forbindelse med en forenings administration og idrætsaktiviteter. Ideen med SuperNova, har siden programmet blev sat i drift i 1996, været en integreret enhed med medlemmerne som det centrale omdrejningspunkt. SuperNova er bygget på Navision XAL, og er udviklet specielt til at håndtere følgende områder: Finans Medlemsadministration Planlægge, afvikle og resultatformidle turneringer i 12 idrætter Booking (købes særskilt) Programmet tilpasses løbende med fokus på funktionalitet, kvalitet og brugervenlighed. Tilpasningen foregår i samarbejde med 22 frivillige superbrugere som selv er frivillige foreningsledere, og derfor er meget opmærksomme på, hvad DFIFs foreninger efterspørger. Superbrugerne fungerer både som undervisere på DFIFs SuperNova kurser og som testpiloter og manualskribenter. Det er i høj grad superbrugernes indsats der har medført at DFIF i dag har et særdeles funktionelt og brugervenligt program. Som sagt tilpasses SuperNova løbende, og alle forbedringerne kan hentes på DFIFs hjemmeside. Som licenshaver opfordres du derfor til at holde øje med under SuperNova, hvor nye netopdateringer kan findes to tre gange om året. SuperNova benyttes i dag som det centrale administrations- og idrætsplanlægningsprogram i alle DFIFs foreninger, kredse og på forbundskontoret. Med disse ord vil jeg ønske jer god fornøjelse med den nye opdatering af SuperNova På IT-gruppens vegne Knud Johansen Formand Side 2 Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Copyright DFIF

3 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 OM KVIKVEJLEDNINGEN... 4 KOM I GANG MED SUPERNOVA... 5 START SUPERNOVA... 5 GITTERMENUEN... 5 IDRÆTSMENUEN... 7 NYTTIGE FUNKTIONER LOKAL MENUEN SØGNING AFGRÆNSNING SORTERING UDSKRIVNING VEDLIGEHOLDELSE SUPERNOVA CD-ROM INSTALLER WORDVIEW PDF-FILER MANUALER BEGREBER INSTALLATION: SYSTEM KRAV OPDATER FRA SUPERNOVA VERSION ELLER SENERE NY INSTALLATION AF SUPERNOVA AF-INSTALLATION AF SUPERNOVA KØB AF SUPERNOVA SUPERNOVA UDVIKLINGSGRUPPE Copyright DFIF Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Side 3

4 Om kvikvejledningen Denne kvikvejledning henvender sig både til nye brugere, der skal installere SuperNova for første gang (ny-installation), og til alle jer, der skal opdatere fra SuperNova version eller senere. Kvikvejledningen omhandler: - Beskrivelse af SuperNova generelt - SuperNova CD-ROM Systemkrav Opdatering fra SuperNova version 2.40 Ny-installation - Anskaffelse af flere licenser - Modulansvarlige og superbrugere Flere uddybende manualer findes på den medsendte Cd-rom, som du kan læse på skærmen, eller udskrive. Se hvordan i afsnittet SuperNova CD-ROM. Side 4 Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Copyright DFIF

5 Kom i gang med SuperNova Start SuperNova Fra skrivebordet skal du klikke på ikonet SuperNova 3.10 Skriv supervisor i navnefeltet, og tryk ok. Password skal ikke udfyldes. Du kommer nu videre til gittermenuen, som er udgangspunkt for alt videre arbejde med SuperNova Gittermenuen Gittermenuen er inddelt i 4 kolonner. Hver kolonne repræsenterer et bestemt arbejdsområde. Ligeledes er den inddelt i 5 rækker, som hver repræsenterer bestemte muligheder inden for det enkelte arbejdsområde. Som det fremgår af kolonneoverskrifterne er de primære arbejdsområder. Finans Firma medlem Idræt Generelt Copyright DFIF Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Side 5

6 Når du klikker et sted i gittermenuen, kommer der nye menupunkter frem, hvor du kan klikke dybere ind i programmets funktioner. Opsætning Hvis du har udført en ny-installation, skal du starte med at opsætte foreningens stamdata. Dette gøres under Generelt / tilpasning / kartotek som vist nedenfor. Kontaktpersoner oprettes ved at klikke på knappen kontaktpersoner. Hvis SuperNova skal bruges til finansregnskab, skal finansdelen tilpasses med konti, bilagsserier og perioder. Dette er standard for finansprogrammer og er uddybet i checkliste ved opstart af SuperNova, som findes i finansmanualen på CD-rommen. Side 6 Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Copyright DFIF

7 Ligeledes er brug af hhv. finans, firma-medlem og idræt beskrevet i de specifikke manualer, som findes på CD-rommen. Kolonnen generelt Bruges først og fremmest til at skifte mellem demodatabasen (DMO)- og den skarpe database (DAT) under skift regnskab. Vælg generelt/dagligt/ skift regnskab. Derudover ligger der en lang række faciliteter, hvor de vigtigste for DFIF er backup og vedligeholdelse. Disse er beskrevet i afsnittet vedligeholdelse på side 17. Idrætsmenuen Når du skal i gang med at lave en turnering, starter du i idrætsmenuen. Den kaldes frem ved at klikke i kolonnen idræt, i gittermenuen. Idrætsmenuen bliver kun meget kort omtalt her. Beskrivelse af idrætsmenuen finder du i manualen Idræt generelt på CD-rommen, hvor der også findes detaljerede manualer for de enkelte idrætsmoduler. Yderst til venstre ser du de 11 idrætsgrene, der er til rådighed i programmet. Til hver idrætsgren er der 4 muligheder hhv. Turneringer med wizard Turneringsadministration Tabeller Import / eksport. Copyright DFIF Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Side 7

8 Disse kolonner indeholder for hver idrætsgren forskellige muligheder. Turneringer med wizard Her bliver man guidet gennem fremstilling af en ny turnering. Du navigerer på knapperne til højre, hvor du bliver ført den lige vej igennem turneringsoprettelsen. Når du bruger Wizarden, skal du udfylde de krævede data, klikke på næste og så fremdeles. På hvert billede kan du klikke på knappen vejledning, hvor du kan læse, hvad der skal indtastes, hvis du er i tvivl. Når turneringen er færdig, flyttes den automatisk til kolonnen turneringsadministration, hvor resultatformidling mv. foregår. Det anbefales både nye og erfarne brugere at lave turneringen med wizard. Du kan læse mere om turneringer med wizards i manualen Idræt generelt. Turneringsadministration I kolonnen turneringsadministration kan erfarne brugere oprette en ny turnering, eller du kan arbejde videre med en eksisterende turnering, som er oprettet ved hjælp af wizard. Kolonnens indgangsvindue er forskelligt fra idræt til idræt. Men ens for alle er, at det er her, der redigeres i turneringer, indtastes- og beregnes resultater samt udskrives forskellige udskrifter i forbindelse med turneringens planlægning, afvikling og formidling af resultater. Side 8 Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Copyright DFIF

9 Tabeller Her findes opstillingstabeller, styrkekartoteker, snitkartoteker og diverse kartoteker afhængig af idræt. Se mere om tabeller i manualen Idræt generelt. Import / eksport Her findes værktøjerne til at importere og eksportere turneringer. Det er også her der genereres tilmeldinger til DM- og DM-kvalifikationsstævner. Se mere om dette i hhv. Idræt generelt og manualen vedrørende Elektronisk tilmelding. Copyright DFIF Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Side 9

10 Nyttige funktioner Funktionstaster Generelle genvejstaster hhv. for mus eller tastatur i SuperNova. MUS Tastatur Funktion Tast Hjælp til taster F1 Intern manual Shift F1 Hjælp til felt/valgmuligheder Alt-H Lokalmenu Alt-L Opret ny post F2 Slet post Alt-F9 Godkend post og forlad billede F3 Godkend post og bliv i billede Ctrl-F2 Godkend post og opret ny F2 Fortryd ændringer af post Alt-Q Fortryd ændringer af felt Alt-U Næste felt TAB Forrige felt Shift-TAB Skift til forrige blok Shift F7 Skift til næste blok Slet felt Søg Hop til kartotek Næste post Forrige post Brugeropsætning af felter Slet brugeropsætning Giver mulighed for at tilføje et notat til det felt man står i. Virker kun hvor der er markeret Byt 2 deltagere i kampplanen Kalder resultatindtastning Afkrydser, vinger af Shift- F8 Alt-D F4 Ctrl-Alt-F4 F8 F7 Ctrl-Alt-F6 Ctrl-F9 Alt N Alt-B Alt-S Space Side 10 Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Copyright DFIF

11 ESC ESC lukker åbne billeder. Dog kan det i enkelte tilfælde være nødvendigt at benytte F3. ALT+H ALT+H giver valgmuligheder og sparer mange ture med musen. Opslagsknappen eller ALT +H åbner for eventuelle kartoteker, som er tilknyttet et aktivt felt. CTRL+ALT+F4 CTRL+ALT+F4 åbner for indtastning i kartoteker. Låsning af program Hvis et kartoteksbillede låser, er et tryk på ikonet ofte en udvej Alternativt kan ALT-Q bruges. Den sletter sidste handling Hjælpetekst Nederst i skærmbilledet vises en hjælpetekst, når man står i f.eks. et kartoteksfelt. Yderligere hjælp fås ved at taste F1. Copyright DFIF Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Side 11

12 Lokal menuen Fra SuperNova version 3.10 er lokalmenuen som standard ikke aktiv, idet alle menupunkter i lokalmenuen er lagt ud på hvert skærmbillede. Lokalmenuen kan dog aktiveres, og det anbefales, hvis din maskine ikke kan køre med skærmopløsningen på 1024 x 768 pixels. Aktivering af lokalmenu Lokalmenuen kan aktiveres ved at klikke på opsætning i værktøjslinien øverst. Her skal du vælge: Opsætning/systemstandard Fjern flueben udfor Lokalmenu som knappanel. Herefter fjernes knapper fra skærmbilleder og lokalmenuen kan bruges som i tidligere versioner ved at klikke med musen på menupunktet lokal i værktøjslinien, eller vælge lokalmenuen med genvejstasterne ALT+L. Side 12 Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Copyright DFIF

13 Søgning Søgning kan aktiveres næsten alle steder i programmet. Afhængig af hvor du står, kan du søge på medlemmer, numre m.v. Nedenfor er vist et eksempel på søgning af medlemmer i Firma/medlemskartoteket. Søgning af medlemmer: Vælg medlemsbilledet. Tast F4 for søg, indtast søgeord. Skift felt med TAB, gå til forrige felt med SKIFT+TAB. Klik på OK for at starte søgningen. Systemet starter søgningen, og finder det første medlem, som opfylder dine betingelser. Hvis du søger på navn, vil dit medlemskartotek være sorteret alfabetisk indtil det forlades igen. NB. Denne søgning kan også bruges i de fleste skærmbilleder under idræt. Copyright DFIF Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Side 13

14 Fritekstsøgning I finanskontoplanen eller i firma- eller medlemsbilledet, kan man foretage en fritekstsøgning, der gør det muligt at søge på en del af et navn, adresse eller andet fra kartoteket. Nedenstående er et eksempel fra firmabilledet. Tast SKIFT+ALT+F4 for fritekstsøgning i kartoteket. Indtast den del af søgeordet, som kendes og tast OK for at starte søgning. Afgrænsning Afgrænsning på felter Afgrænsning bruges i forbindelse med udskrifter. Der er i det følgende taget udgangspunkt i Firma-medlems modulet, men virkemåden er ens i hele systemet. Valgmulighederne tilpasser sig blot de enkelte moduler. I dialogvinduet F/Mkartotek kan der afgrænses, så man selv bestemmer, f.eks. hvilke firmaer, der skal med på udskriften. Her medtages kun firmanummer 1 til 15. Tilføje afgrænsningsfelter Hvis man vil afgrænse på f.eks. indmeldelsesdatoen, kan man tilføje afgrænsningsfelter for denne ved at taste F2. Sidestående billede fremkommer. Klik på det felt, der ønskes med i afgrænsningen og godkend med OK. TIP Når Fra eller Til skal slettes, må man ikke bruge mellemrumstasten. Man skal altid bruge en af slette-tasterne eller endnu bedre, bruge Alt-D TIP CTRL- F9 sletter opsætning og vender tilbage til standardindstillinger Side 14 Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Copyright DFIF

15 Afgrænse fra - til I billedet til højre er tilføjet udmeldelsesdato og indmeldelsesdato. Afgrænsningen vil kun medtage firmaer fra nr. 1 til 15, og heraf kun de firmaer som var indmeldt inden den 31/12-97 og udmeldt efter den 1/1-97. Sortering Ofte vil der være en foreslået sorteringsform for de forskellige udskrifter, men denne kan ændres. Ved at klikke på knappen Sortering øverst i dialogvinduet, i billedet til højre, fremkommer følgende billede: Her kan man selv indsætte sin ønskede sorteringsform ved at klikke på rulleknappen og derefter udvælge det felt, der skal sorteres på. Man kan endvidere vælge, om sorteringen skal ske i stigende eller faldende orden. Hvis feltet er tomt, vil systemet sortere i stigende orden. Hvis man ønsker et nyt sorteringsfelt foran de oprettede, tastes F2, hvorved der kommer et tomt felt øverst. Sortering kan anvendes på både skærmbilleder og udskrifter. Copyright DFIF Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Side 15

16 Udskrivning Hver gang en udskrift skal startes, dukker dette dialogvindue op: Skriv til: Ved at klikke på rullepanelet kan du vælge mellem Printer Skærm Spoolfil Tekstfil . Bruger-printer: Denne bruges når der udskrives til printer. Der kan vælges alternative printere, men Standard WINDOWS anbefales. Når denne er valgt bruges automatisk den printer der er valgt som standardprinter under Windows. Fra side: Skriv start sidenr. Til side: Skriv slut sidenr. Kopier: Skriv antallet af kopier, der ønskes af udskriften. Der kan opsættes mange indstillinger, som det rækker ud over denne kvikvejlednings rammer at beskrive. Du kan læse mere om disse indstillinger ved at klikke hjælp F1, når du står i billedet. De vigtigste indstillinger er dog kort gennemgået nedenfor: Udskriv til printer Standard WINDOWS anbefales. Side 16 Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Copyright DFIF

17 Udskriv til Hvis du vælger at skrive til , dannes rapporten som en klar til afsendelse. Under parametre kan du angive adressen på modtageren. Hvis du ikke angiver en modtager lægges udskriften over i udbakke i dit standard postprogram (normalt Outlook express) uden modtager. Her kan e- mailen efterfølgende åbnes og påsættes modtager. Tip. Når du skriver til kan du redigere i teksten ved at åbne mailen i udbakken. For de fleste rapporters vedkommende vil de stå pænt hvis alt tekst markeres, og der vælges Courier New som skrifttype og en skriftstørrelse på 8 eller 9 pkt. Teksten kan også kopieres fra mailen til f.eks. Word, hvor den kan redigeres videre med f.eks. indsættelse af billeder, logoer m.v. Udskriv til tekstfil Hvis du vælger udskriv til tekstfil dannes der en tekstfil i den mappe, hvor du har installeret SuperNova.. (Standard er c:\xal_310). Under parametre kan sti og filnavn angives, så du selv bestemmer, hvor den skal gemmes. Her er angivet a:\firmaliste.txt Det resulterer i, at der skrives en fil på en diskette i a-drevet ved navn firmaliste.txt. Det anbefales endvidere, at fluebenet i skriv koder fjernes. Tip. Tekstfilen kan åbnes i f.eks. Word, Excel eller Acces, hvor den kan videreredigeres. For de fleste rapporters vedkommende vil de stå pænt, hvis alt tekst markeres, og der vælges Courier New som skrifttype og en skriftstørrelse på 8 eller 9 pkt. Dette anbefales, hvis tekstfilen skal redigeres i Word. Copyright DFIF Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Side 17

18 Subtotal Ved klik på knappen Subtotal, fremkommer kun et dialogvindue, hvis der kan udregnes subtotaler i den aktuelle rapport. Opsætning Ved klik på knappen Opsætning, gives der mulighed for at slette de ændringer, i opsætningen af udskriften, som er lavet, og vende tilbage til standardopsætning af udskriften. Vedligeholdelse Backup (sikkerhedskopiering) Under Generelt/ Periodisk/ DFIF er der tre menupunkter hhv. Lav backup Indlæs backup Test backup Lav backup Når der skal laves backup, skal du have 1,44 MB disketter klar. NB: hvis der ligger data på disse overskrives de. Hvis du får brug for flere disketter, skal du huske at nummerere dem. Programmet beder selv om det nødvendige antal. Indsæt nu diskette nr. 1 i a-drevet, og vælg Lav backup. Du vil nu få en mulighed for at rydde op i regnskabet, hvilket checker databasen (regnskabet) for fejl, samt udfører en oprydning af den aktuelle database, hvor plads, som er optaget af ældre versioner af poster, vil blive frigivet, før der evt. udføres en backup. Hvis du vil rydde op, skal du svare ja til nedenstående. Denne oprydning/check af databasen kan variere i længde. Når den er færdig, vil du, uanset om du laver oprydning, få besked om, hvilket regnskab det er, du er ved at lave backup af. Side 18 Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Copyright DFIF

19 Hvis du arbejder i DAT-regnskaber udføres der backup af DAT-regnskabet, hvis du arbejder i DMO-regnskabet, vil backup blive foretaget af DMO-regnskabet. Husk derfor at skrive på disketterne, hvilket regnskab de er fra. Det er samtidig en god ide at skrive, hvornår du har lavet backup på disketterne, så du altid kan finde den seneste backup. Test backup Når backuppen er lavet, kan den testes under Test backup. Hvis den er i orden, får du at vide, at der ikke er nogen fejl. Får du derimod en fejlmeddelelse, er der konstateret en fejl på en af disketterne, og det er nødvendigt at lave en ny backup på et andet sæt disketter. Indsæt diskette 1 i a-drevet, og vælg test backup. Hvis der er brugt flere disketter, spørger programmet efter disse efterhånden som backuppen testes. NB: Du kan teste din backup på et hvilket som helst tidspunkt. Det anbefales at gøre det, umiddelbart efter du har lavet den, og før du indlæser den. NB: når du skal svare ja og nej til at fortsætte, eller indsætte disketter er ja = y eller j, og nej = n. Indlæs backup Indsæt diskette 1 i a-drevet, og vælg Indlæs backup, herefter indlæses backuppen, og alle data i DAT regnskabet overskrives. NB: Når du skal svare ja og nej til at fortsætte, eller indsætte disketter er ja = y eller j, og nej = n. NB: Du får ikke besked om, hvilket regnskab du indlæser. Du indlæser det regnskab som disketterne tilhører, husk derfor altid at skrive, hvilket regnskab disketterne tilhører. Copyright DFIF Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Side 19

20 Re-indexering af database Det er en god ide at re-indexere databasen en gang imellem. Det forøger systemets hastighed, og tilrådes navnlig efter indlæsning af backup, import af medlemmer eller idrætsturneringer. Alle data er sorteret efter index, som er søgenøgler, og disse benyttes til at finde data, f.eks. et bestemt medlem. Vælg: Tilpasning / Generelt / Vedligeholdelse / Database / Reindex database. Programmet vil nu køre en reindexering, som varer et stykke tid, 5 30 min. afhængig af databasestørrelsen. Mens programmet reindexerer kan du ikke bruge det. Side 20 Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Copyright DFIF

21 SuperNova CD-ROM CD-rommen indeholder SuperNova installationsfiler, manualer og kvikvejledning. Manualerne er skrevet i Word, og hvis du ikke har Word, kan du installere et lille program, som hedder Wordview. Installer Wordview Indsæt SuperNova CD-rommen i dit CD-rom drev. Vent et øjeblik til indgangsbilledet kommer frem på skærmen. Klik på installer Wordview. PDF-filer Som alternativ ligger manualerne også på CD-rommen som PDF-filer. Hvis du hellere vil bruge PDF filer, skal du have Acrobat Reader fra Adobe. Hvis du ikke allerede har programmet installeret, kan dette også installeres fra CD-rommen. Klik på installer Acrobat Reader. Manualer Når Acrobat Reader, Wordview eller Word 97 eller senere er installeret på maskinen, kan du til enhver tid indsætte SuperNova CD-rommen, hvor manualerne åbnes ved at dobbelt klikke på det ønskede manualafsnit til højre i indgangsbilledet. Under en standardinstallation, installeres manualerne automatisk på din harddisk, så du ikke behøver at indsætte cd-rommen. Dette kan dog vælges fra under brugerdefineret installation. Se senere. I det følgende opereres med nogle begreber, som det er vigtigt at forstå. Det anbefales derfor, at du læser nedenstående, før du starter installation eller indlæsning. Begreber NY-installation NY-installation er en komplet installation af SuperNova, og vælges første gang du skal installere SuperNova på en maskine. Opdatering Opdatering af SuperNova er en indlæsning af nye tilretninger, og vælges hvis du allerede har SuperNova version eller senere installeret. Når du opdaterer indlæses kernen fra Navision XAL 3.10 samt alle de forbedringer der er foretaget. Copyright DFIF Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Side 21

22 Af-installation Bruges til at af-installere SuperNova. Hvis du opdaterer fra SuperNova version 2.4.x, skal du af-installere SuperNova version 2.4.x, når du har sikret dig at dine data er intakte i den nye version. Supernova skal også af-installeres, hvis du f.eks. sælger din maskine, eller afleverer licensen til en anden i din forening. NB: ved aflevering henvises til licensbetingelser på CD-rom. Databaser / regnskaber I SuperNova kan du arbejde i to databaser også kaldet regnskaber. Regnskaberne kaldes hhv. DAT og DMO som fil-efternavn. DAT er den database (det regnskab) du bør udføre dit daglige arbejde i. Du vil også se begrebet Det skarpe regnskab anvendt om DAT-regnskabet i SuperNova manualerne. DMO står for demonstrationsdatabase (regnskab), og her har DFIF indlagt eksempler på kontoplaner, idrætsstævner mv. Du kan bruge DMO til at øve dig, eller afprøve nye ting af som du ikke er helt sikker på. Installation: System krav Windows 95 / 98 / ME eller NT / 2000 CD-ROM drev 16 Mb RAM, 32 Mb anbefales 300 Mb fri harddiskplads ved datakonvertering, 200 Mb ved nyinstallation Skærmopløsning på mindst 1024 x 768 pixels anbefales. SuperNova kan køres i opløsningen 800 x 600, men i nogle skærmbilleder vil knapmenuen i højre side ikke være synlig. I disse tilfælde vil du være nødt til at aktivere lokalmenuen for at kunne navigere. (Se hvordan på side 12) Side 22 Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Copyright DFIF

23 Opdater fra SuperNova version eller senere 1. Start med at tage en backup af SuperNova version 2.4.x 2. Luk alle kørende Windows programmer 3. Indsæt CD-ROM, og CD-rommens menu vil starte automatisk. 4. Hvis menuen ikke starter, vælg Start / Kør og skriv D:\CDMENU, hvor D:\ evt. udskiftes med drevbogstav for dit cd-rom drev. 5. Startmenu: Klik på installer SuperNova 6. Velkommen: Klik næste 7. Licensbetingelser: Læs venligst licensbetingelserne, klik ja hvis du accepterer 8. Oplysninger: Se henvisning om backup og klik ja 9. Brugeroplysninger: - Indtast navn - Indtast firma - Indtast serienummer (serienummer finder du i følgebrevet) 10. Vælg destination:installations-programmet foreslår at SuperNova installeres i C:\XAL_310. Hvis du accepterer dette, skal du blot klikke på næste. Du kan også vælge et andet katalog ved at klikke på gennemse og angive et nyt katalog. 11. Vælg installationstype, her kan vælges mellem: - Standard - Kompakt - Brugerdefineret Det anbefales at der vælges STANDARD. Der er ingen forskel på standard og kompakt, begge muligheder er blot med, fordi de ligger som standard i installationsprogrammet. I den sidste mulighed, BRUGERDEFINERET, kan du vælge om du vil installere Standard XAL manualerne og/eller SuperNova manualerne. I standard eller kompakt er begge dele med. Vælg Standard og klik næste. Copyright DFIF Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Side 23

24 12. Valg af installationstype Når du skal opdatere SuperNova skal du vælge blandt de to øverste punkter. Det nederste punkt Nyinstallation er beskrevet i næste afsnit. Vælg mellem a eller b. a) Søge efter SuperNova version 2.4.x Anbefales!! Installationsprogrammet søger selv efter SuperNova version 2.4.x og hvis der findes flere installationer, vises de frem i en liste. Vælg den version der skal opdateres og klik næste. b) Angiv selv SuperNova version 2.4.x s placering. Anbefales kun til erfarne brugere. Her kan du selv udpege SuperNova 2.4.x, vælg det katalog som indeholder SuperNova 2.4.x og klik næste. Side 24 Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Copyright DFIF

25 13. Vælg programgruppe: Installationsprogrammet foreslår SuperNova Accepter og klik på næste I denne programgruppe installeres også genveje til XAL / supernova manualerne hvis disse er valgt. 14. Nu installeres SuperNova 3.10 opdateringsfilerne, og installationsprogrammet starter automatisk din SuperNova version 2.4.x og konverterer data til version Dette kan tage nogen tid. NB: Data skal konverteres på denne måde. Der kan ikke indlæses en backup fra version 2.4.x. 15. Afslut installationsprogrammet ved at klikke på Afslut. Copyright DFIF Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Side 25

26 16. SuperNova startes ved at du dobbeltklikker på ikonet SuperNova 3.10 på skrivebordet. 17. Indtast supervisor som navn for at komme ind i SuperNova og du er nu klar til at anvende programmet. 18. Når du har sikret dig at dine data er intakte i den nye version, skal du afinstallere din gamle version af SuperNova. Bemærk at den nye SuperNova adskiller sig fra den gamle version ved, at den hedder SuperNova Se hvordan i efterfølgende afsnit vedrørende af-installation. Ny installation af SuperNova 1. Luk alle kørende Windows programmer 2. Indsæt CD-ROM, og CD-rommens menu vil starte automatisk. 3. Hvis menuen ikke starter, vælg Start / Kør og skriv D:\CDMENU, hvor D:\ evt. udskiftes med drevbogstav for dit cd-rom drev. 4. Startmenu: Klik på installer SuperNova 5. Velkommen: Klik næste 6. Licensbetingelser: Læs venligst licensbetingelserne, klik ja hvis du accepterer 7. Oplysninger: Se henvisning om backup og klik ja 8. Brugeroplysninger: - Indtast navn - Indtast firma - Indtast serienummer (serienummer finder du i følgebrevet) 9. Vælg destination:installations-programmet foreslår at SuperNova installeres i C:\XAL_310. Hvis du accepterer dette, skal du blot klikke på næste. Du kan også vælge et andet katalog ved at klikke på gennemse og angive et nyt katalog. 10. Vælg installationstype. Her kan vælges mellem: - Standard - Kompakt - Brugerdefineret Side 26 Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Copyright DFIF

27 Det anbefales at der vælges STANDARD. Der er ingen forskel på standard og kompakt, begge muligheder er blot med, fordi de ligger som standard i installationsprogrammet. I den sidste mulighed, BRUGERDEFINERET, kan du vælge om du vil installere Standard XAL manualerne og/eller SuperNova manualerne. I standard eller kompakt er begge dele med. Vælg Standard og klik næste 11. Valg af installationstype: Ved nyinstallation, skal du vælge det nederste punkt Ny-installation af SuperNova 3.10 Klik næste 12. Vælg programgruppe: Installationsprogrammet foreslår SuperNova 3.10 Accepter og klik på næste I denne programgruppe installeres også genveje til XAL / supernova manualerne hvis disse er valgt. 13. Nu installeres SuperNova 3.10 opdateringsfilerne Formateret: Punktopstilling Copyright DFIF Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Side 27

28 14. Afslut installationsprogrammet. Klik på afslut 15. SuperNova startes ved at du dobbeltklikker på ikonet SuperNova 3.10 på skrivebordet. 16. Indtast supervisor som navn for at komme ind i SuperNova og du er nu klar til at anvende programmet. Af-installation af SuperNova Når du skal af-installere programmet, skal du gøre følgende 1. Lav en backup hvis du har nogle data du vil gemme. 2. I Windows startes kontrolpanel. 3. Vælg tilføj / fjern programmer. 4. *Vælg SuperNova i listen over programmer der er installeret. 5. Vælg Fjern. 6. Åben stifinder og slet den mappe som SuperNova var placeret i. * Når du skal fjerne SuperNova version 2.4.x skal du vælge SuperNova i listen. Hvis du vil fjerne SuperNova 3.10, skal du vælge SuperNova 3.10 i listen. Side 28 Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Copyright DFIF

29 Køb af SuperNova Hvem kan købe SuperNova? I samarbejde med Navision og EDB-gruppen er det aftalt, at DFIF må distribuere bærbare og netværkslicenser til følgende: Ansatte i DFIF DFIFs Udvalg DFIFs Idrætssektioner Styrelsesmedlemmer Superbrugere (SuperNova) Ad hoc grupper udpeget af styrelsen Foreninger, kredse, landskredsen, og DMF kan gennem DFIF købe licenser til: Administratorer og idræts- eller aktivitetsansvarlige i eget regi. Administratorer og idræts- eller aktivitetsansvarlige i underliggende firmaklubber. Administration i idræts og aktivitetscentre i eget regi. Hvad koster SuperNova Pris for første bærbare licens: kr pr. stk. Pris for efterfølgende licenser: kr pr. stk. Pris for Bookingmodul (ekstramodul) Kr pr. stk. Evt. netværkslicenser aftales separat Kr. over Ved køb af SuperNova kan der søges kontorholdstilskud på 75 % iht. gældende regler. Bestilling SuperNovalicenser bestilles på DFIFs forbundskontor tlf Eller på Opdateringsabonnement Navision XAL er valgt som platform for SuperNova. Navision udvikler løbende på programmet, og sikrer herigennem DFIF, at systemet lever op til de krav som lovgivning, samt software- og hardwarestandarder stiller til et moderne system. Til at dække disse omkostninger opkræves der hvert år et beløb fra Navision. På dette område har DFIF lavet en meget gunstig aftale med Navision, så Navision fakturerer DFIF for et fast beløb på hovedlicensen. Copyright DFIF Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Side 29

30 Til dækning af disse udgifter opkræver DFIF et fast beløb, uanset hvor mange licenser foreningen har. I 2001 opkræves kr. 825 pr. forening DFIF forbeholder sig ret til at hæve prisen i takt med markedets prisudvikling. Opdateringsafgift på netværkslicenser aftales separat. Husk!!! Der skal anskaffes en SuperNovalicens pr. maskine Side 30 Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Copyright DFIF

31 SuperNova Udviklingsgruppe Udviklingsgruppen for SuperNova er med til at prioritere de forbedringer der løbende sker med SuperNova. Det er samtidig udviklingsgruppen, der tester SuperNova grundigt igennem samt skriver de manualafsnit, der ligger på CD-rommen. Har du gode ideer til forbedringer af SuperNova, er du altid velkommen til at kontakte en af de modulansvarlige i gruppen, som består af: Modul Modulansvarlig Tlf. Firma - Medlem Pia Madsen Finans Bjarne Andersen Badminton Otto Hansen Billard Ole Toft Bordtennis Otto Hansen Bowling Vagn Jensen Dart Palle Stenhøj Jørgensen Fodbold Finn Nissen Håndbold Conny W. Petersen Kegler Vagn Jensen Petanque Palle Stenhøj Jørgensen Skydning Axel Petersen Volleybold Otto Hansen Idræt tværgående test Ebbe Rademacher God fornøjelse med SuperNova Lars Borup Andersen IT chef Copyright DFIF Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Side 31

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light Brugerhåndbog Microsoft Dynamics C5 Kom nemt i gang med C5 Light Indholdet af denne bog, herunder URL-adresser og andre referencer til websteder på internettet, kan ændres uden forudgående varsel. Medmindre

Læs mere

Tillykke med KOMPAS for Windows SQL v3.0! (herefter nævnt som WinKompas SQL)

Tillykke med KOMPAS for Windows SQL v3.0! (herefter nævnt som WinKompas SQL) Tillykke med KOMPAS for Windows SQL v3.0! (herefter nævnt som WinKompas SQL) WinKompas SQL er et brugervenligt og logisk program til total økonomisk og administrativ styring. WinKompas SQL er et 100% dansk

Læs mere

C5 Light - introduktionskursus til C5

C5 Light - introduktionskursus til C5 Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Light - introduktionskursus til C5 Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 INTRODUKTION Tilpas DANLET til din virksomhed Genvejstaster i DANLET Værktøjspanel Password Nye opdateringer af DANLET programmet Kom i gang med DANLET HOVEDMENU

Læs mere

Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet

Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Komplette økonomi- og informationssystemer for virksomheder med 1-0 ansatte Side 6-7 8-9 10 11 1-1 1 1 16 17 18 19 Indhold

Læs mere

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare 2 KnowWare Start med Excel 2000 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 1. oplag, nov. 1999 ISBN 87-90785-31-2 Copyright 1999 forfatter og KnowWare, mm@knowware.dk Printed by OTM in Denmark 1999 Published

Læs mere

Grundkursus. Prisme Klienten

Grundkursus. Prisme Klienten Grundkursus Prisme Klienten 2009 Indholdsfortegnelse Startsiden... 4 Beskrivelse af startsiden... 4 Tilpasning af startsiden... 5 Links... 5 Områdesiden... 7 Navigationsruden... 7 Foretrukne... 10 Forespørgsel...

Læs mere

Start med Excel 2000

Start med Excel 2000 Start med Excel 2000 Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 Administrations- og medlemssystem til Frikirker i Danmark Version 4.4.01.000.01 Seneste ændring 10.03.2013 2013 - Damkjer.com Indledning Frikirke C5 er navnet på

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software Manual Stone s Summa Summarum Version 3 Privat Standard Professionel Enterprise Stone s Software Indhold Programlogo og illustration: Frank Lisborg Forside: Løw Reklame Copyright : Stone s Software Steen

Læs mere

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107 Indhold af guide Generelt Systemkrav 3 Internet Explorer 3 Java Virtual Machine Microsoft VM 3 JavaVM ikke installeret eller ikke aktiveret 4 (rødt kryds på skærmen) Installation af Java VM 5 Outlook integration

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

Brugervejledning Magnus Årsafslutning

Brugervejledning Magnus Årsafslutning Magnus Årsafslutning Brugervejledning Magnus Årsafslutning Brugervejledning Magnus Årsafslutning 1 Indhold 1...4 VELKOMMEN TIL MAGNUS ÅRSAFSLUTNING...4 2...5 INSTALLATION OG LICENSER...5 Installation og

Læs mere

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet Økonomistyring Integreret Økonomi, Handel og Internet Indholdsfortegnelse Velkommen...4 Opbygning...4 Navigation...4 Systemets skrivebord, din personlige side...5 Skærmbillederne...6 Genvejstaster og genvejsikoner...7

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Økonomistyring i praksis

Økonomistyring i praksis Økonomistyring i praksis Regnskab med edb Af Marianne Pedersen Udgiver: Aesiras A/S 2009 1 Økonomistyring i praksis Regnskab med edb Copyright 2009 by Aesiras A/S 1. udgave, 1. oplag Udgiver Aesiras A/S

Læs mere

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning DDB DETAIL Version 5.xx Bruger vejledning 11 Indhold Hovedmenu...3 Salgskladde... 4 Kundeoplysninger... 4 Salg/Retur af varer... 4 Varer der sælges...5 Funktionsknapper... 6 Generelle knapper... 11 Totaler...

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

isafe - Salg Af Fast Ejendom

isafe - Salg Af Fast Ejendom isafe - Salg Af Fast Ejendom Brugervejledning til version 2.0 (2. udgave) TimeSolutions A/S Hørkær 20, 1. 2730 Herlev Tlf. 70 23 60 22 isafe@timesolutions.dk www.timesolutions.dk isafe - Salg af fast ejendom

Læs mere

DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige indkomstopgørelse, balance og kapitalforklaring.

DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige indkomstopgørelse, balance og kapitalforklaring. DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 1 2 DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 Copyright Forlaget Thomson A/S, Revisoft, September 2008. DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige

Læs mere

Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault i mindre virksomheder.

Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault i mindre virksomheder. Karl Lausten Tlf.:+45 98 62 28 37 Email: klausten@bright-ideas.dk www.bright-ideas.dk Bright Ideas Mejsevej 8 DK-9600 Aars CVR 26 85 59 69 12.02.2014 Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault

Læs mere

Introduktion til Mamut Kasse

Introduktion til Mamut Kasse // Mamut Kasse Introduktion til Mamut Kasse Nyheder i Mamut Kasse version 3.5 Introduktion til Mamut Kasse Indhold Nyheder i Mamut Kasse version 3.5... 3 Om Mamut Kasse... 4 Definitioner af ord og udtryk

Læs mere

32,- KnowWare. Start med. Access 7/97. Kåre Thomsen. 1. udgave. www.knowware.dk

32,- KnowWare. Start med. Access 7/97. Kåre Thomsen. 1. udgave. www.knowware.dk 32,- KnowWare Start med Access 7/97 Kåre Thomsen www.knowware.dk 1. udgave Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele

Læs mere