Det. magasin JUNI Den jydske Haandværkerskoles. DjHPUNKT er. jydske Haandværkerskole. elektroniske magasin.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det. magasin JUNI 2012. Den jydske Haandværkerskoles. DjHPUNKT er. jydske Haandværkerskole. elektroniske magasin."

Transkript

1 DjHPUNKT Den jydske Haandværkerskole JUNI 2012 Redaktion: Henrik Øelund (ansvarlig) Anne Hansen Aamand Layout: Anne Hansen Aamand Input: Indhold Siden sidst 2 Energi Forum Favrskov 3 Samarbejde med Energistyrelsen 4 Ny temarække på DjH (VE) 5 Arbejdstilsynet på besøg 6 DjH og Produktionsskolen 7 To kolleger 8 Tre i en fest i tømrerafdelingen 9 EUX på DjH 10 Plastafdelingen i Florida 11 LC på DjH 12 Små VE-anlæg på DjH 14 Nyudlærte tømrersvende 15 Nyudlært tækkemand 18 Navne nyt 19 Det elektroniske magasin DjHPUNKT er Den jydske Haandværkerskoles elektroniske magasin. Du kan navigere i det ved hjælp af indholdsfortegnelsen. På de enkelte sider er der en knap i øverste venstre hjørne, som kan hjælpe dig tilbage til forsiden, eller du kan bladre i dokumentet på de to trekantede knapper i nederste højre hjørne. Slår du indholdsfortegnelsen til i venstre side af din Adobe reader, er den åben hele tiden uanset hvilken side i DjHPUNKT, du befinder dig på. God sommer og god læsefornøjelse!

2 Af Henrik Øelund Siden sidst I foråret har der været gang i rigtig mange ting, der peger fremad, og som indgår i vores Strategi DjH2016. Samtidig holder vi i den daglige drift den høje kvalitet, der er kendetegnende for DjH. Både elev- og kursistevalueringer når det meget flotte niveau, vi endte ud med for 2011, med 4,1 på kursisternes 5-skala og 8,0 på elevernes 10-skala. Gennem hele foråret er der blevet arbejdet med og udviklet på EUX tømrer- og elektrikeruddannelserne. Vores ambition er ganske klar og enkel. Vi ønsker at gennemføre et uddannelsesforløb på EUX af høj kvalitet, der svarer til de intentioner, der blev formuleret, da uddannelsen blev født. To pædagogiske udviklingsgrupper har derfor sammen, og hver for sig, arbejdet med tematiseret og fagintegreret undervisning, der understøtter motivation, engagement og læring i de respektive kompetenceområder. En anden gruppe har koordineret og udviklet på blandt andet rekruttering, markedsføring og kommunikation. Det er derfor dejligt, at vi med tilmeldingerne kan se, at vi får to gode hold at arbejde med. Her vil vi bruge Elevplan som decideret LMS-system (learning management system) integreret med SMS. Meget heldigt kommer der en ny version af Elevplan lige efter sommerferien, der indeholder de funktioner vi efterspørger. Endelig har en lille styregruppe forsøgt at samle trådene og tydeliggøre de principper, vi ønsker skal ligge til grund for vores EUX. Sidstnævnte er så brugt som afsæt til at opstille et udkast til Regler for den gode erhvervsskole, som også er en opgave i Strategi DjH2016. Det er godt at se, at plastvirksomhederne er ved at tage plastspecialisten til sig, hvilket betyder at det nye hold, der starter efter sommerferien, allerede nu har en god størrelse. En overbygning i den her stil trin 3 tror jeg, vi vil se flere af, også inden for nogle af vore andre uddannelser. I DjH 2016 har vi også valgt, at energi skal være et fokuspunkt generelt på DjH. Her er det særdeles positivt at Energistyrelsen har fået øje på DjH, og gerne vil bruge os som medspiller. Op mod sommerferien er to ansøgninger gået til held. Udviklingsfonden for håndværkere og teknikere i regioner og kommuner har bevilget kr. til udstyr indenfor vedvarende energi og planlægning af uddannelsesaktiviteter for målgruppen. Samtidig har Favrskov Kommune og LAG (Lokale Aktionsgrupper) sammen sikret et budget på kr. til Favrskov Energiportal. Begge projekter er beskrevet længere fremme i DjHPunkt. Mange indenfor uddannelsesverdenen havde ventet sig meget af 3-partsforhandlingerne, der skulle have været i juni. De blev som bekendt ikke til noget, men jeg er sikker på, at der alligevel vil blive taget hånd om de problemstillinger, der var sat på dagsordenen. Et af punkterne var spørgsmålet om praktikpladsgaranti. Her er det værd at nævne, at pr. 25. juni 2012 har vi på DjH ingen i skolepraktik overhovedet. Det skyldes at vore elever er værdsat, og at der af de involverede på DjH er gjort et stort arbejde for at matche elev og virksomhed. Efter sommerferien vil vi skifte www-domænenavn. Fremover kommer det til at hedde Den gamle adresse stammer fra den tid, hvor de tekniske skoler var enige om at bruge bynavn + ts. Efter diverse fusioner og navneændringer er der ikke mange skoler tilbage, der fortsat holder sig til det oprindeligt aftalte. Vores domænenavn har aldrig været mundret eller let forståeligt for DjH-brugere. Funktionelt er det heller ikke godt, at DjH ikke indgår i forhold til søgning søgning i og synlighed på diverse elektroniske medier. Også i FACEBOOK er domænenavnet vigtigt, og her har vi allerede oprettet djhhadsten. I foråret har vi gjort de første DjH-erfaringer med Facebook, og arbejdet intensiveres efter sommerfeien. Det er en meget anderledes kommunikationsform end hjemmesiden, og de første erfaringer er meget positive. God sommer til alle!

3 Af Hanne Bisgaard Hansen Energi Forum Favrskov Projekt Energi Forum Favrskov har til formål at skabe synlighed på energiområdet og udbrede vedvarende energi (VE) og effektivisering i Favrskov. Partnerskab Energi Forum Favrskov står bag projektet, Favrskov Kommune, Favrskov Erhvervsråd og videncenter energi på Den jydske Haandværkerskole er repræsenteret i partnerskabet. Projektet finansieres ved eksterne fondsmidler. rådgivere, uddannelsesinstitutioner mfl. udmøntes i en konkret model for opstart af en klar klimadagsorden, som kan bruges andre steder. Herudover udarbejdes modeller for beregning og afklaring af mulighederne for fælles og individuelle forsyningsløsninger i mindre lokalsamfund uden for den offentlige varmeplan, som også vil kunne anvendes og kopieres af andre efterfølgende. Den professionelle eller private forbruger Virksomhedsejeren Iværksætteren Primært ligger fokus på formidling til borgere, virksomheder, organisationer og samarbejdspartnere. Dertil er igangsat oprettelse af en portal, der skal være det virtuelle samlingssted for viden og vejledning og på sigt fungere som kommunikationskanal for andre energi-projekter i Favrskov. Arbejdet med at samle offentlige og private partnere, forsyningsselskaber, borgere, håndværkere, For at binde initiativerne i projektet sammen, budgetteres med deltids ansættelse af en projekttovholder, der skal sørge for kontakten til både borgere, håndværkere, rådgivere mv., udvikling og vedligeholdelse af portalen/projektdatabasen, afholdelse af netværksmøder, arbejde med kampagner, udvikling af informationsmateriale, udvikling af en ESCO model, køb af ekstern konsulentbistand og meget mere. Energi Forum Favrskov Netværksgruppe Lokale aktiviteter Uddannelsen/ eksperimentarium

4 Af Hanne Bisgaard Hansen Lovgivning, certificering og samarbejde med Energistyrelsen Seneste opgørelse over energikilder lavet af TEKNIQ viser at vedvarende energi (VE) vinder frem, og at oliefyrene er på vej ud. Langt flere hustage er blevet belagt med solceller, solvarmeanlæg eller andre små VE-anlæg end tidligere den grønne energi vinder frem blandt de private boliger. Opgørelsen er glædelig, vi kan se, det går den rigtige vej med fremme af vedvarende energi i Danmark. Der mangler viden på området hos alle målgrupper og i alle brancher; den rivende udvikling indenfor VE har skabt behov for ny lovgivning og uddannelse på området. Energistyrelsen har i den forbindelse bedt Den jydske Haandværkerskole om sparring på uddannelses- og certificeringsområdet, en spændende arbejdsopgave med gode perspektiver, og som vi derfor prioriterer højt. Lovgivning Ved indførelse af et direktiv om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder ved udgangen af 2012, har DjH været i sparring med Energistyrelsen. Direktivet angiver krav om indførelse af certificerings- eller tilsvarende kvalificeringsordninger for installatører af små VE-anlæg og i den forbindelse certificeringsordninger inden for varmepumper, biomasse, solvarme og solceller. Der er tale om fire forskellige kategorier, hvor virksomhederne godkendes indenfor den eller de kategorier, som de er specialister i. Der arbejdes med certificeringsordninger for tre modtagergrupper samt re-certificering for alle målgrupper. recertificeringsområdet, aflæggelse af prøve og sammenhæng mellem allerede eksisterende certifikater og de kommende godkendelsesordninger. Man konkluderede, at DjH s kurser fuldt ud lever op til kravene, som muliggør, at deltagerne kan gå op til den afsluttende prøve og få udstedt et certifikat. Uddannelse af Energistyrelsens egne kontrolinstanser Udover at være løbende sparringspartner på området, har DjH som første led i samarbejdet med Energistyrelsen netop afholdt et solcellekursus for Energistyrelsens kontrolinstanser. Der er udpeget 16 VE-kontrolinstanser i Danmark, Energistyrelsen og 13 instanser deltog på kurset den maj på DjH (TEKNIQ deltog endvidere med 2 repræsentanter). Følgende certifikater er planlagt: Virksomhedscertificering for virksomheder der i forvejen er engageret indenfor området. Certificering af den udøvende autoriserede håndværksvirksomhed (VE-certifikats holder). Certificering af den udøvende håndværker montørordning uden autorisation Re-certificering på alle områder. Certificering I forbindelse med DjH s deltagelse i EU projektet Build Up Skills Danmark, har Energistyrelsen bedt om sparring i forhold til uddannelse og certificering indenfor området vedvarende energi. Build Up Skills Danmark er det danske ben i et større EU projekt, der er sat i gang i 22 forskellige lande. En af de relaterede aktiviteter i Build Up Skills tager udgangspunkt i kortlægning af behov for uddannelse og efteruddannelse. DjH er med som aktør for uddannelsesområdet, og deltager i projektets aktørgruppe sammen med både brancheorganisationer og Energistyrelse. Den jydske Haandværkerskole blev bedt om at vurdere, om DjHs solcelle- og varmepumpekurser kunne leve op til direktivets krav, og give løsningsforslag til

5 Af Hanne Bisgaard Hansen Ny temarække på DjH i vedvarende energi (VE) Den jydske Haandværkerskole har udarbejdet en ny temarække til indføring i vedvarende energi. Sideløbende gennemfører vi en lang række andre VE-certificerings- og teknikkurser under lov om Arbejdsmarkedsuddannelser. Kurserne varer typisk 2-3 dage, men kan sammensættes efter behov. Der er sket en eksplosion på installation af vedvarende energi på markedet, og der mangler massiv viden på området helt fra teknisk salg til montage gældende alle målgrupper og brancher. Den eksplosive vækst i VE, gør, at der for nuværende er et uddannelsesmæssigt efterslæb til skade for både forbruger og leverandør, som også skader effekten og det samlede resultat. En uddannelsesindsats på VE-området giver kompetencer i forhold til sparring og dialog, man bliver rustet til at træffe beslutninger i forhold til vedvarende energi, får viden om hvilket anlæg der er mest rentabelt i forhold til omgivelser og placering, udefrakommende faktorer, korrekt montering og fornuftig drift og vedligehold. Temarække til indføring i vedvarende energi i Danmark VE Hvad og hvorfor Solenergi Varmepumper Belysning Energioptimering Teknologier Effektivisering Klimaskal Alternativ forsyning Økonomi og beregning Interessenter Lovgivning, incitamenter, politisk udvikling Beregningsværktøjer Typer, teknik og funktion Effekt Installation Net-opkobling (solceller) Vedligehold Dokumentation Lovgivning Certificering Nyeste udvikling og tendenser Typer teknik og funktion Beregninger Luft til luft Væske til vand Vand til vand Installation Vedligehold Dokumentation Lovgivning Certificering Nyeste udvikling og tendenser Lystyper teknik og funktion Lysberegninger Styring Økonomiberegning Vedligehold Nyeste udvikling og tendenser Klimaskal Termografi Energistyring og CTS-anlæg Pumpestyring Ventilation Isolering Økonomiberegninger Vedligehold Lovgivning UHT-fonden Til indsatsen har DjH søgt midler gennem Udviklingsfonden for Håndværkere og Teknikere (UHT). Vi søger midler til udformning og udbredelse af en uddannelsespakke i vedvarende energi, som målrettes håndværkere og teknikere i kommuner og regioner, og til indkøb af demonstrationsudstyr, som supplement til DjHs allerede eksisterende energieksperimentarium. Vi har allerede i dag en del demonstrationsudstyrs på matriklen, som er med til at give vores kursister en hands-on oplevelse. På den måde får vore elever og kursister mulighed for at drage parallel mellem teori og praksis i alle underviste energiteknologier, hvilket er vigtigt for udbytte af læring. Med midlerne fra UHT-fonden har vi et ønske om at udbygge Den jydske Haandværkerskoles energieksperimentarium endnu mere, hvilket giver spændende og anderledes uddannelsesmuligheder.

6 Arbejdstilsynet Af Ib Bæk Jensen på besøg Den 6. december 2011 modtog DjH en meddelelse om, at arbejdstilsynet kommer på tilsynsbesøg inden for de næste 1-4 måneder. Formålet med tilsynsbesøget er at føre tilsyn med, at virksomheden overholder arbejdsmiljøreglerne og at reagere, hvis der er væsentlige arbejdsmiljøproblemer. Besøget fandt sted den 16. april 2012 og det varede fra kl. 08:15 til 16:15, hvor to tilsynsførende fra Arbejdstilsynet kontaktede Henrik Øelund og tilgængelige arbejdsmiljørepræsentanter. Herefter blev der holdt et møde, hvor skolens papirarbejde blev gennemgået, og samtidigt blev der spurgt ind til en række relevante emner så som ulykker, psykisk arbejdsmiljø, sundhedsfremme og meget andet Efter mødet blev de tilsynsførende vist rundt på hele skolen, hvor de demonstrerede et fantastisk blik for arbejdsmiljø og eventuelle problematikker. En række medarbejdere blev inddraget i samtaler og bidrog til belysning af en række forskellige spørgsmål tak for det, det var imponerende at opleve professionelle og engagerede medarbejdere i alle afdelinger. Tilsynet afsluttedes med en orientering om konsekvenserne af tilsynet. Orienteringen var særdeles positiv og resultatet blev en helt anmærkningsfri kontrolrapport, så vi nu figurerer på Arbejdstilsynets hjemmeside med en grøn smiley. Den grønne smiley viser, at Den jydske Haandværkerskole ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet, og er dermed et signal til omverdenen om, at vi har orden på arbejdsmiljøet.

7 Af Henrik Øelund DjH får administrative opgaver for Produktionsskolen I forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 blev produktionsskolen placeret i Ulstrup til Favrskov Produktionsskole, og DjH har gennem årene oparbejdet et godt samarbejde med denne om elever og vejledning. Da den økonomiske krise begyndte at sætte sine spor i beskæftigelsen, steg antallet af elever på produktionsskolen (fra 20 ÅE til 85ÅE), og der blev behov for en vækststrategi samtidig med et øget fokus på økonomistyring. DjH hjalp derfor i foråret 2009 med en økonomi- og styringsanalyse. Da Favrskov Produktionsskole i foråret besluttede at ændre sin organisation, var det helt naturligt at forhøre sig hos DjH om vi ville være behjælpelige på økonomidelen. Efter en opgave/kompetence/it-analyse har vi skønnet det muligt at løfte opgaven, og aftalen iværksættes snarest. Når der foreligger et endeligt opgavesplit, udarbejdes en såkaldt leverandøraftale. Grundtanken er at DjH udfører bogholderi, regnskab, lønbehandling og budgettering. Derudover vil DjH bistå ved indberetningerne til MBU via elevregistreringssystemet. Startdatoen ventes at blive d. 1. september 2012, hvor IT-organiseringen er på plads. Af Anne Hansen Aamand Marselisweekenden den september er startskuddet til Århus festuge. Igen i år deltager DjH i Marselisløbet med medarbejdere og deres familie. Cykling afvikles lørdag den 1. september. Løb og walk søndag den 2. september. DjH teltet står på samme plads som sidste år, og lokker med hygge og grillbøffer. Brug det som mødested før og efter løbet. Det er åbent begge dage, lige fra morgenstunden og til sidste mand er gået hjem. Tilmeldingsblanket findes på skolens intranet. Flere oplysninger på Følg også med på

8 Af Anne Hansen Aamand To kolleger To kolleger har denne gang begge mange års DjH-erfaring. Jørn har været med til at bygge køleuddannelsen op, og Helle bidrager til at holde skolen kørende på regnskabsdelen. Jørn Jørn Eriksen, 66 år, har lige haft 40 års jubilæum. Heraf har han i 25 år haft sin gang på DjH. De andre 15 år er fordelt mellem Frederikshavns Tekniske Skole, Århus Tekniske Skole og flere Danida projekter i Afrika: Kenya, Mozambique og Ghana. Her har Jørn stået for lærertræning og undervist i skoleadministration og værkstedsledelse. Jørn er uddannet maskinarbejder og maskinmester.efter uddannelsen var han i søværnet et år. Første gang Jørn var udsendt med Danida var han i Kenya. Kone, tre børn og hund var med. Børnene gik i en international skole sammen med børn fra hele verden. Jørns interesse for naturen bragte familien ud på spændende wildlife-oplevelser. Jørn blev headhuntet til køleafdelingen af daværende inspektør Poul Henning Olesen i Uddannelsen var ny den gang, så Jørn har været med til at opbygge den fra bunden. Han har udviklet lærebøger og kender alt til stencils og duplikering fra uddannelsens tidlige år. I dag underviser han primært H3 og H4 elever, men også grundforløb og efteruddannelse er på skemaet. Privat bor Jørn i en andelsbolig i Lisbjerg sammen med sin ghanesiske kone Faustina. Hun afløser lejlighedsvis i rengøringsafdelingen på DjH. Andelsboligforeningen var han med til at grundlægge, og han var en årrække formand i bestyrelsen. Fritiden bruger Jørn på lystfiskeri langs kysten. Fisk er flidspræmie, mener han. Større chance for gevinst er der dog ved interessen for fotografering med fokus på natur og dagliglivet. En julegave fra søn og svigerdatter på et prøvedyk udløste et nyt interessefelt. Jørn tog dykkercertifikat og han har dykket i Det røde Hav og det Indiske ocean. Helle Helle Jørgensen, 47 år, har været ansat i bogholderiet siden 1. januar Hun tager sig af den daglige bogføring i navision og debitorer og kreditorer samt regnskab for henholdsvis Hovvejskollegiet og Håndværkerkollegiets fond (kursushotellet). Helle er tillidsrepræsentant for HK medarbejderne på skolen, og hun er valgt af TAP-medarbejderne (teknisk administrativt personale) som repræsentant i bestyrelsen. Vi kender hende også fra personaleforeningens bestyrelse, hvor hun har været aktiv i 10 år. Helle har en højere handelseksamen, hun er uddannet kontorassistent og merkonom i finansiering og regnskab. Hun er uddannet på handelsskolen i Randers, og var derefter ansat fem år hos en stor stål-grossistvirksomhed i Århus (Jernkontoret), før hun kom til DjH. I Helles familie er DjH næsten en tradition; både hendes far, værkstedsassistent Henning Jørgensen, og hendes mor, rengøringsassistent Rita Jørgensen, har arbejdet på skolen. Helle bor i et rækkehus i Hadsten sammen med Arne. Hun har kort på arbejde, og kan gå til DjH på 15 minutter. Hun holder sig i form ved stavgang. Et par gange om ugen alene og een gang om ugen sammen med holdet fra TRIM den lokale motionsklub, hvor skoven traves igennem. En stor del af sin fritid bruger Helle på frivilligt arbejde som kasserer og aktiv rådgiver i stomiforeningen COPA. Hver anden måned har hun vagt i rådgivningen for stomioperede på Aarhus Universitetshospital. To gange om året står Helle og Arne af det daglige ræs og tager et pusterum ved Vesterhavet. Det er råhygge og opladning at lade sig blæse igennem, spise fisk, lytte til havet og nyde udsynet over det friske kystlandskab.

9 Af Anne Hansen Aamand Tre i en fest i tømrerafdelingen De nye tømrerhaller på Den jydske Haandværkerskole (DjH) dannede perfekte rammer om tre i en festen, hvor DjH tog afsked med en medarbejder gennem mange år, bød velkommen til hans afløser og fejrede at tømrerafdelingen har fået den længe ønskede lokaleudvidelse. Gennem snart 47 år har Finn Døssing haft sin daglige gang på DjH. Han kom til skolen som ganske ung, og har de sidste 20 år siddet på posten som uddannelsesleder i tømrerafdelingen. Efter de mange år havde Finn valgt, at tiden var kommet til at takke af og kigge sig om efter andre aktiviteter og indhold i livet. Der var hans tømrerkolleger ikke sene til at hjælpe, de havde flere forslag til et aktivt seniorliv. I afskedsgave overrakte de en værktøjskasse, fyldt med gode tømrersager, og de kom med en slet skjult hentydning om, at der måske var ting, han havde forsømt hjemme, mens han var travlt beskæftiget på sit arbejde. Med værktøjskassen fulgte det maleri, Finn gennem mange år har haft hængende på sit kontor. Medarbejderne i tømrerafdelingen gav også et biavlerstartsæt med smagsprøver, instruktionsbøger i biavl og en biavlerhat med slør til at holde de mest stikkelystne smådyr på afstand. Henrik Dalsgaard, 43 år, afløser Finn Døssing på posten som leder af tømrerafdelingen. Henrik har været ansat i tømrerafdelingen som underviser siden september Han er uddannet tømrer, byggetekniker og voksenunderviser, og kom til DjH fra en stilling som daglig leder af byggeafdelingen i en tømrervirksomhed. De lyse tømrerhaller på DjH er resultatet af en gennemgribende renovering og forvandling af Hadstens gamle bowlingcenter. Udover at tjene som undervisningslokaler for skolens tømrerelever, fungerer de også som messehaller, når den årlige energimesse afvikles den sidste lørdag i oktober. Og med en vellykket tre i en fest kan etiketten festlokaler også tilføjes.

10 Af Allan B. Rasmussen EUX på DjH Den 13. august starter EUX på DjH i to parallelle hold EUX-tømrer og EUX-elektriker. Interessen for EUX uddannelsen på DjH har været meget positiv. Vi har på forhånd proklameret rene EUX hold med fokus på tværgående projekter, hvor alle fag involveres og integreres, og det har klart vist sig, at det er hvad de kommende studerende har foretrukket og valgt. Undervisere på tværs af grundfag og EUD-fag i de to afdelinger er i gang med at tilrettelægge projekter. Som noget unikt i EUX-skoleverdenen vil de studerende på DjH opleve at have én projektoverskrift på skemaet gennem flere uger. De enkelte fag integreres i projektet med en undertitel. Stor interesse for infomøde Ved informationsmødet på DjH d. 22. maj var auditorium på akademiet fyldt til bristepunktet med kommende tilmeldte studerende, forældre og kammerater, som eventuelt også kunne være interesseret i at begynde en EUX-uddannelse på DjH. Der blev informeret om undervisningsprincipper, uddannelsesplaner, vejledningsordninger og indkvarteringsmuligheder m.m. Gæsterne mødte de kommende undervisere, så DjH s teorilokaler hvor der skal undervises, og blev introduceret til værksteder og tilhørende faciliteter. Tilbagemeldingerne om infomødet var udelukkende positive. Forventningerne til EUX-uddannelserne er store, og vi glæder os meget til at kunne vise, at vi til fulde lever op til dem.

11 Af Allan Rasmussen Plastafdelingen på studietur i Florida I ugen op til påske var plastafdelingen på studietur og plastmesse i Florida USA. Hvert 3. år arrangeres NPE i USA, som er én af de største plastmesser overhovedet, denne gang med mere end 2000 udstillere fra hele verden. Sidst blev messen afholdt i Chicago. I år var den flyttet til Orlando i Florida, og det var meget tydeligt at mærke, hvorledes udstillerne var mere optimistiske, og knapt så aggressive for at kapre kunder, som vi oplevede det for 3 år siden. Der var brugt rigtig mange ressourcer på store flotte og imponerende stande, og antallet af udstillere var forøget med mere end 20 procent. Tydeligvis er det gået mod lysere tider for plastverdenen. Det, som vi særligt oplevede, var, at automatisering af plastproduktion er om muligt endnu mere fremherskende, end vi tidligere har set. Nye plasttyper og især bioplast fortsætter med at substituere tidligere kendte plastmaterialer, og plastproduktionsudstyret bliver fortsat mere effektivt og optimeret. Vi så en sprøjtestøbemaskine, som producerede mere end kapsler til vandflasker i timen, en anden maskine, som kunne sprøjtestøbe et plastemne til at lægge under kunstigt græs med en skudvægt å 75 kg og lavet af genbrugsplast. Vi så robotter, som driblede med basketball, som klart overgik de allerbedste NBA spillere i USA, og vi fandt inspiration hos fremstillere af nyt laboratorieudstyr og forlægger af ny plastlitteratur, som vi fremadrettet kan bruge til gavn og glæde for vores plastmagerlærlinge og kommende plastspecialister. Florida Technical College bruger kun Ipads Foruden plastmessen var der arrangeret besøg hos Florida Technical College (FIT). FIT uddanner inden for mange forskellige brancher, social og sundhed, criminal Justice, HVAC (Heating ventilation aircondition) tjener- og køkkenpersonale, og har dagligt godt 1000 studerende /elever. Skolen tilbyder det, som vi bedst kan sammenligne med en mellemting mellem EUD-uddannelse og arbejdsmarkeds kurser. I USA uddannes man dog ikke efter vekseluddannelsessystemet som vi kender det i DK. Det som især vakte vores interesse og nysgerrighed var, at FIT har byttet alle deres bøger og hæfter ud med ipads. Der udleveres ikke ét eneste stykke papir i forbindelse med undervisningen og vi fik oplyst, at der ikke længere (officielt) fandtes en printer på skolen. Al undervisningsmaterialet findes digitalt, og underviserne har indscannet opgaver og eget materiale til eleverne. Eleverne får udleveret en ipad ved indskrivning, og vælger en elev at droppe ud af uddannelsen før tid, er der en særlig ordning omkring tilbagebetaling. Indfasning af dette nye undervisningsmedie er hos FIT forløbet overraskende problemfrit og med væsentlige positive fordele.studerende, undervisere, administration og ledelsen var gennemgående fuldt ud tilfredse med overgangen fra papir til ipad, og endnu har man ikke oplevet nogen break downs. Besøget var meget interessant, vi fik en uddybende gennemgang af mulighederne med tablets og den entusiasme de ansatte udstrålede, viste med al tydelighed, at den måde, som FIT har valgt at bruge tablets i undervisningen, med deres egne ord er en Game Changer. Der er skabt en god kontakt til en samarbejdspartner, som vi vi kan bruge aktivt til erfaringsudveksling, når vi sandsynligvis tilsvarende skal overergå til elektroniske undervisningsmedier.

12 Af Frank Gotfredsen LC på DjH Skolehjem Bandagister og tandteknikere på skolehjemmet Vi skriver nu midt juni 2012, og på trods af dette kunne vi her til morgen se det hvide lag af rimfrost på de laveste græsområder. Det der med global opvarmning, kunne her være svært at få øje på, men det med vejret giver som altid rigtig godt stof til samtale hos os danskere. I 2. kvartal 2012 må vi konstatere at elevtallet på skolehjemmet er faldet i forhold til 2. kvartal i Vi kan stadig se krisen og efterslæbet på hovedforløbene, der er lidt færre klasser, hvorimod grundforløbet har haft bedre tilslutning i år end Det gør, at vi har haft god plads på skolehjemmet, som har åbnet for andre muligheder. Vi har blandt andet kunnet tilbyde vvs-installatørstuderende fra Dania kost og logi i en 3 4 ugers periode, hvor de skulle på kursus i vores gasværksted. Vi har haft et hold bandagister under uddannelse boende, medens de fik et plastkursus her. Udover dette har vi også haft en klasse tandteknikerelever fra København Tekniske Skole på kost og logi i fem uger, medens de modtog undervisning i Århus. Efteråret ser lovende ud for grundforløbet. Det ligner en lille stigning på nuværende tidspunkt, hvor vi for første gang starter EUX op. De er skolehjemsberettiget på samme vilkår som vores almindelige EUD-elever, men er her 40 uger på grundforløbet. Angående hovedforløbene ser det ud til lidt færre elever på el og tømrer, hvorimod køl og plast stiger lidt i forhold til tidligere. Jeg tror, det er første gang i historien, at der starter to klasser med H1 plastelever, så det er super. Derudover ligner det et rigtig pænt hold til plastspecialisterne. Det er typisk indenfor de to områder, der bor rigtig mange eleverne på skolen, da vi er landsskole for disse uddannelser. LC Kraftspring og trampolinhop Dejligt at vores tutorordning i LC fungerer godt. Ud fra evalueringerne kan vi se, at det er helt op til % af elever i en afdeling, der benytter sig af tilbuddet. To afdelinger ligger på %, og en ligger lidt længere nede. Alt i alt, syntes jeg, at det viser, der et behov for tilbuddet, der er med til at mindske frafaldet fra uddannelserne og højne kvalifikationerne hos vores elever. Det er lykkedes os at få lidt ekstra timer i gymnastiksalen på Hadsten Skole helt frem til sommerferien. De kan bruges til badminton eller andet boldspil. Nogle elever har anvendt gymnastiksalen til springgymnastik, hvor vi har lånt redskaber hos Hadsten Idrætskreds. Et godt tilbud hvor der kan brændes noget energi af, hvis man har siddet lidt for stille i undervisningen. Vi har også haft elever på Århus Gymnastik og trampolincenter i Vejlby. Også et rigtig godt sted, hvor der kan være store udfordringer til den fysiske formåen. I anledning af de mange sportstilbud som vi har til vores elever, har vi afholdt et idrætsskadekursus på otte lektioner. Samme kursus som blandt andet bliver afholdt af DGI. Formålet med kurset er at få en forståelse for vigtigheden af at forberede sig ordentlig til udøvelse af idræt, og er skaden sket, hvordan jeg mindsker smerter her og nu og efterfølgende mén efter uheldet. Til de mere passive idrætsudøvere, har der jo været spækket med TV fra EM i fodbold, og det kunne trække eleverne sammen omkring den lille kasse. Spændingen for Danmark brast, men der er stadig meget mere bold at samles om. Fortsættes på næste side

13 Cowboys og -girls til grisefest Elevfesten før sommerferien stod i år, som noget nyt, på tre helstegte grise på grill med alt i tilbehør. Før og efter spisningen var der bullriding på en tyr, vi havde lejet. Der var indledende runder før spisningen, og finale efter. Der var pokaler til 1., 2. og 3. pladsen. Vejret havde været jævnt trist og regnfuldt det meste af ugen, men hen under eftermiddagen klarede det op, og det blev en rigtig dejlig eftermiddag og aften. Vi er jo kommet på Facebook, og der ligger billeder fra blandt andet denne aften, (http://www.facebook.com/ djhhadsten.dk). Det er planen, der jævnligt vil blive lagt nye billeder på. Fiskeriet har været lidt trægt her i foråret. Jeg ved ikke om det skyldes vejret eller? Nogle har prøvet lykken men uden særlig held. Vi ville jo gerne, at det lykkedes for dem at fange bare lidt, så vi følger jo fangstrapporterne i de nærliggende vandløb for at se, om der er noget i vandet. En af de opsigtsvækkende fangster var i Skjern Å. I fangstrapporten unde laks, var der i starten af maj fanget en krabat på 15 kg, og den målte 295 cm, det viste sig desværre at være pytonslange. Men sådan en kan vel også spises?

14 Små VE-anlæg på DjH Solcelleanlæg, taget Industrivej, plastafdelingen, øst Solcelleanlæg, taget Industrivej, plastafdelingen, vest Solventilationsanlæg, pavillon 6 kw 6 kw Forventer årlig besparelse på kwh 26 paneler. Tilsluttet en vekselretter Kostal Piko 5,5. 30 paneler. Tilsluttet en Danfoss inverter. 7 elementer á 1,97 m. Fornyer og opvarmer luften i pavillonen. Den jydske Haandværkerskoles energieksperimentarium tæller allerede flere små VE-anlæg (VE = vedvarende energi), som er monteret på adressen. På den måde har vi mulighed for, i forbindelse med vores kursus og undervisningsaktivitet, at give vores kursister og elever en hands-on oplevelse. Der er mulighed for at drage parallel mellem teori og praksis i alle underviste energiteknologier, hvilket giver spændende og anderledes undervisningsmuligheder. Solfangeranlæg, taget af mediatek Jordvarmeanlæg 470,4 kwh 150 m2 med meter slange. Varmen overføres til pool gennem pladevarmeveksler. Vandtemperatur kan hæves 2 grader ved en dags solskin. Etableret i midten af 80 erne. Har været glemt, er stadig intakt og klar til nye forsøg. Jordvarmeanlæg på DjH DjH deltager i et EUDP finansieret projekt om vertikal jordvarme. Projektleder er VIA UC og GEUS. På seneste møde på DjH blev man opmærksom på et eksisterende jordvarmeanlæg, som blev undersøgt nærmere. Vi vil analysere om der er basis for at genaktivere dette. Jordvarmeanlægget i Hadsten er i sin tid konstrueret bygget af Arne Vedel fra Christiansfeld. Han lavede nogle stykker af disse anlæg i 1980 erne. Anlægget er undersøgt, og der er stadig masser af brine i rørene, hvilket viser at anlægget formodentlig er intakt og tæt klar til at bruge i nye forsøg. Et godt tilbud skal man ikke sige nej til så vi har netop modtaget en lille vindmølle på 3 kw.

15 Nyudlærte tømrersvende, marts 2012 Steffen Andersen Magnus Kristian Søborg Bjerre, Åbyhøj Emil Christensen, Hadsten Frederik Kongsgaard, Toftlund Jacob Kjærlund Hansen, Randers Hermann Erhard Huber, Århus Christian Bechsgaard Møller, Henne Thomas Lund, Ribe Dan Bonde Møller, Hinnerup Simon Svendgaard Møller, Odder Nikolaj Poulsen, Ringkøbing Simon Hundahl Rossen, Århus C Martin Gade Sangill, Århus C Lasse Kielsen Schou, Samsø Morten Baggesgaard Vallentin Sørensen, Hadsten Morten Rask Sørensen, Fårvang Chris Andersen, Aars Christian Vagn Balle, Hadsten Nichlas Damgaard Christensen, Grenaa Simon Molbech Christensen, Hadsten Simon Drachmann, Hammel Virksomhedsnavn Tømrermester Sved Erik Sørensen A/S Tømrermester Lars Klitgaard, Skødstrup Tømrermester Hans Johansen Hansen Vibegården, Hadsten Gånsager Tømrer- og Snedkerforretning A/S, Skærbæk Helstrup Tømrer og snedker V/Martin Klittens Tømrer ApS, Hvide Sande Tømrerfirmaet Ole Kjær v/bjarne Kargo, Henne Tømrerfirmaet Søren Hansen ApS, Ribe Landsbytømreren v/franz F. Laczko, Hadsten Odder Tømrer- og snedkerforretning ApS, Odder Jørgensen & Kjærgaard ApS, Ringkøbing Tømrer- og Snedkerfirma Jens Rasmussen ApS, Hinnerup Klitte og Jensen A/S, Hinnerup Tranebjerg Tømrer- og snedkerforretning A/S, Samsø Selling Byggefirma Harry Nielsen ApS, Hadsten Fårvang Tømrerfirma ApS, Fårvang Østrup Tømrer- og Snedkerforretning ApS, Aars Hadbjerg Tømrerfirma Mikkelsen & Søn A/S, Hadsten Kim Nielsen Snedker- og Tømrerfirma A/S, Grenaa Tømrermester Jens Sørensen A/S, Hadsten Tømrermester Ivan Østergaard Jensen A/S, Hammel

16 Nyudlærte tømrersvende, marts 2012 Kaj Feddersen Hansen, Tønder Thomas Friis Hilding Hartel, Langå Daniel Jensen, Løgumkloster Steffen Lauritzen Jørgensen, Løgumkloster Jesper Helbo Kristiansen, Hadsten Christopher John Nicholson, Hjortshøj Lasse Klindt Nielsen, Tønder Søren Blak Nielsen, Sabro Kasper Tækker Rasmussen, Grenaa Mikkel Loft Rasmussen, Hammel Philip Kenneth Christensen, Grenaa Michael Gissel, Ørum Djurs Johnny Grau, Skærbæk Lars Skjødt Gregersen, Langå Mogens Storck Hansen, Højer René Johnsen, Nimtofte Lasse Kliver Juhl, Sønder Omme Ole Kjær, Skærbæk Peter Knøvl, Knebel Peter Lundsgaard, Billund Thomas Gilhøj Lundsgaard, Vejle Virksomhedsnavn Skriver Tønder A/S, Tønder Hasten Tømrerfirma ApS, Hadsten Jan Drøhse, Løgumkloster Tømrer- og Jan Drøhse. Løgum Kloster Tømrer- og MMT A/S, Hadsten Jensen & Jørgensen A/S, Hjortshøj Oluf Olesen v/ Trine Aaløkke Olesen, Tønder Hammel Tømrer- og Snedkerforretning ApS, Hammel Tømrermester Niels Bjarne Rasmussen, Grenaa Hammel Tømrer- og Maskin- Snedkeri A/S, Hammel Aalsrode Tømrerfirma A/S, Grenaa Aalsrode Tømrerfirma A/S, Grenaa Rømø Tømrer og Snedker ApS, Rømø Granslev Tømrer- og Gulventreprise ApS, Langå Oluf Olesen v/trine Aaløkke Olesen, Tønder Lyngby Tømr- & Snedkforr v/nielsen, Trustrup René Lauritsen A/S, Sønder Omme Gånsager Tømrer- & Snedkerforretning A/S, Skærbæk Tømrermester Steffen Skrifter v/steffen Frederik, Knebel Billund Savværk ApS, Billund Harresø Byggeforretning ApS, Give

17 Nyudlærte tømrersvende, marts 2012 Mathias Nicolajsen, Billund Torben Kvist Nielsen, Balle Christian Winther Pedersen, Hinnerup René Peder Buchwald Pedersen, Randbøl Rasmus Svejstrup, Grindsted Virksomhedsnavn Kurt Kirkegaard A/S, Billund Aalsrode Tømrerfirma A/S, Grenaa Jysk Boligservice Hinnerup A/S, Århus C Junge Byg ApS, Grindsted ApS Ejner Olesen s Eftf., Grindsted

18 Nyudlærte Tækkemand, Marts 2012 Virksomhedsnavn Morten Abildgaard Larsen, Odense C Jørand Tække- og Tømrerforretning A/S, Glamsbjerg Arkivfoto

19 Navne Nyt Runde dage 50 år Pia Hald Bæk Jensen, administrationen, den 20. august 40 år Kim Staal Guldholt, elafdelingen, den 29. juli Jubilæum 25 år Peter Wittendorff, elafdelingen, den 1. august Christa Irene Bonde, køkkenet, den 1. september Jan friis, elafdelingen, den 20. oktober Velkommen til Boris Wøldike, it, 26. marts 2012 Line Kraus Holler, køkkenet, 1. marts 2012 Lilli Winter Pedersen, rengøringen, 14. maj 2012 Gordon Frese, elafdelingen, 15. juni 2012 TILLYKKE!

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 21-05-2016 18:18:48 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 Gevær, 50m. - Mesterskab Børn 1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulse09-116 Midtdjurs Skytteforening 199/13 196/09 395/22 2

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2015. Ugeskema

Nyhedsbrev juni 2015. Ugeskema Nyhedsbrev juni 2015 Ugeskema En folkeskole med plads til alle. Undervisningsdifferentiering, inklusion og klasserumsledelse i praksis. En tilgang som fremmer elevernes egen motivation og lyst til læring,

Læs mere

RESULTATLISTE Grenaa Pokalerne 2016

RESULTATLISTE Grenaa Pokalerne 2016 RESULTATLISTE Grenaa Pokalerne 2016 DDS SP v.3.16.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 111770 Kasper Poulsen 09-116 Midtdjurs Skytteforening 200/13 200/14 400/27 2 116842 Josefine Bachmann 09-118 Lyngby

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 Side 1 af 8 StævneProgram 24-08-2009 16:54 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.7 Juni 2008 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-79949 Mathias Nielsen 930-VBFs

Læs mere

Ulstrup IF, Badminton DGI Østjylland Favrskov Mesterskaber 2012. Velkommen

Ulstrup IF, Badminton DGI Østjylland Favrskov Mesterskaber 2012. Velkommen IF, Badminton DGI Østjylland Favrskov Mesterskaber 2012 Velkommen Velkommen til kommunemesterskaberne i badminton, der igen i år afholdes i hallen med DGI Østjylland og IF, Badminton som arrangører. I

Læs mere

Sommeren står for døren, og sæsonen 2014-2015 er næsten slut. Der mangler kun de sidste afgørende kampe, som skal fordele medaljerne.

Sommeren står for døren, og sæsonen 2014-2015 er næsten slut. Der mangler kun de sidste afgørende kampe, som skal fordele medaljerne. Dommere / Observatører Dommerudvalget Distriktsforbund DHF s Bestyrelse Prof. udvalget Divisionsforeningen Brøndby, den 12. maj 2015 Journalnummer 1293-15-mcn Nyhedsbrev maj 2015 Kære alle Sommeren står

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat framøde i DMU Uddannelsespanel Tid: 26. marts 2012 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Niels Frode Sølvsteen,

Læs mere

Klub Hold Point Hold Point Hold Point I alt JFM

Klub Hold Point Hold Point Hold Point I alt JFM Tak fordi I kom. Ved indsamling af skilte var alle til stede. Der er ikke indløbet klager af nogen art. Det tager vi som tegn på fornuftig kørsel, og især vejstykker med hastighedsbegrænsninger bærer præg

Læs mere

Jægerskydning. Samlet

Jægerskydning. Samlet Jægerskydning Øse Navn Point X 10 Placering Kenneth Jensen 141 2 3 Carsten Cristensen 137 1 18 Jørgen Borg 137 0 19 Henning Sørensen 137 0 19 Allan Pedersen 135 0 28 Benny Ølgod 133 1 31 Erling Christensen

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

UNDERVISER JACOB LYKKE HANSEN DECEMBER 2015 ERHVERV I GRUNDFORLØB PÅ SOCIAL & SUNDHEDSSKOLEN HERNING. Forside

UNDERVISER JACOB LYKKE HANSEN DECEMBER 2015 ERHVERV I GRUNDFORLØB PÅ SOCIAL & SUNDHEDSSKOLEN HERNING. Forside Forside Rapport ultimo 2015 1 Indholdsfortegnelse Forside... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Problemanalyse... 3 Mål... 3 Indsats/aktiviteter... 4 Resultater... 5 Læring... 6 2 Problemanalyse Som beskrevet

Læs mere

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 29.september 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Allan Thomsen (3F Industri) Allan Max Frinsch (DI) Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Bernard Pedersen (Dansk Byggeri)

Læs mere

RESULTATLISTE Hobro Egnens Skytteforening s 15 m stævne 2016

RESULTATLISTE Hobro Egnens Skytteforening s 15 m stævne 2016 14-02-2016 15:07:25 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Hobro Egnens Skytteforening s 15 m stævne 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulsen 09-116 Midtdjurs Skytteforening

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager

Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager NR. Ryg. Navn Klasse By Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud 1 4 Søren Astrup Senior Sevel 40 40 39 40 79 80 40 40

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg. tirsdag den 20. april 2010 på Kold college

R E F E R A T. møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg. tirsdag den 20. april 2010 på Kold college Mejeribrugets UddannelsesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg tirsdag den 20. april 2010 på Kold college I mødet deltog: Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Niels Lange Jørgensen

Læs mere

RESULTATLISTE Randers åben 15 m 2012

RESULTATLISTE Randers åben 15 m 2012 RESULTATLISTE Randers åben 15 m 2012 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 199/05 200/11 399/16 G 2 95349 Kristian Gyldenløv 05-944 Århus Riffelskytte

Læs mere

Aalborg Skyttekreds Jeppestævne, 50 og 200 meter riffel, den juni 2010

Aalborg Skyttekreds Jeppestævne, 50 og 200 meter riffel, den juni 2010 200m Gevær - Mesterskab Klasse JUN 1 01-11019 Simon Vissing 412-Hjørring Skytteforening 146 148 294 / 11 D 2 01-80781 Casper Krogh Frydkjær 412-Hjørring Skytteforening 147 143 290 / 11 D 3 05-79949 Mathias

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg. den 23. marts 2015 kl. 10 på Kold College

R E F E R A T. møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg. den 23. marts 2015 kl. 10 på Kold College R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg den 23. marts 2015 kl. 10 på Kold College Tilstede var: Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Gram Torben Andreasen Lindhardt Nils Lange Jørgensen

Læs mere

RESULTATLISTE Rønde Stævnet 2012

RESULTATLISTE Rønde Stævnet 2012 05-02-2012 18:25:20 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Rønde Stævnet 2012 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 200/10 200/12 400/22 G 2 92695 Lucas Pedersen

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

AM Auto Løbet 2015. Søndag den 17. maj 2015 R E S U L T A T P R. P R Ø V E. Randers Auto Sport

AM Auto Løbet 2015. Søndag den 17. maj 2015 R E S U L T A T P R. P R Ø V E. Randers Auto Sport 01 SS1 DLG Skørring 1 Brian Rasmussen Gert B. Pedersen KR7 1 1 01:07 4 Jonas Bjerregaard Gad Bjarke Gad KR7 2 2 01:08 00:01 00:01 9 Henrik Vestergaard Søren Lind Andersen KR7 3 3 01:09 00:02 00:01 8 Jess

Læs mere

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Resultatliste SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Lørdag d. 8. oktober 2011 Idet vi takker for deltagelsen i SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet, fremsender vi hermed resultatet af jeres anstrengelser.

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Nyhedsbrev december 2014.

Nyhedsbrev december 2014. Nyhedsbrev december 2014. Formandens klumme Æ bådslæw. Bådbyggeriet på Mythuegård. Aktiviteter. Formandens klumme. Sikke en Sommer 2014 har budt på. Fantastisk vejr, Ikke mindst under Tall ships, hvor

Læs mere

Side 1 af 7 06-09-2015 17:19:25 - DDS SP v.3.15.6.1 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskaber 50-200- 300M 2015 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulsen 09-116 Midtdjurs Skytteforening

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg.

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. 7 Nyhedsbrev juni 2013 Trolling Master Bornholm Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. På tredjepladsen kom Brian Milkowski

Læs mere

RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015

RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015 RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 Thomas Marding Thorsen-Poulsen Midtdjurs Skytteforening 199/13 199/13 398/26 G 2 Julie H Christiansen Midtdjurs Skytteforening 199/11

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

RESULTAT FRA 1. AFDELING - KAJ's AUTO CUP. UNGDOM: Resultat 1. afd.

RESULTAT FRA 1. AFDELING - KAJ's AUTO CUP. UNGDOM: Resultat 1. afd. RESULTAT FRA 1. AFDELING - KAJ's AUTO CUP UNGDOM: Resultat 1. afd. Nr. Navn Klub Klasse Afd.1 1 407 Christian Zeeberg Varde Cykelklub Ungdom 00:54:00 2 424 Mikkel Møller Vejen BC Ungdom 00:54:04 3 406

Læs mere

P17, Dagsorden

P17, Dagsorden P17 møde den 09. okt. 2012 kl. 10.00 hos: TEKNIQ, Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup Deltagere: Erik Klemmsen (EK) (Formand) Claus Eskesen (CE) (Næstformand) Mark Krølner (MK) Jørgen Bo Nielsen (JBN Jesper

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland

ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland Handlings- og opfølgningsplan 2017, gældende for grundforløb, EUD og EUX, og skolepraktik det merkantile område. Alle erhvervsuddannelser har i oktober/november

Læs mere

Det Jydske Mesterskab Århus skydebane I Skibby 2008

Det Jydske Mesterskab Århus skydebane I Skibby 2008 Det Jydske Mesterskab Århus skydebane I Skibby 2008 Deltagelsen var skræmmende, kun 20 skytter formåede at stille op, hvilket er utroligt. Et Jydsk Mesterskab hvor programmerne er udvidet, så også børn

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Februar 2006 HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Fratrædelsesaftalen 2006 Evaluering af lønsamtaler 2005 Individuelle lønsamtaler 2006 Ændring

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

RESULTATLISTE Røndestævnet 2016

RESULTATLISTE Røndestævnet 2016 07-02-2016 20:12:50 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Røndestævnet 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulsen 09-116 Midtdjurs Skytteforening 199/09 199/14 398/23 G 2

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9/9 2015

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9/9 2015 Referat fra bestyrelsesmøde d. 9/9 2015 Tilstede: Holger (forælder, SolsikkenÅby), Jonna (forælder, Heimdalsvej), Trine (pædagogisk leder, Hobbitten), Gitte (forælder, dagplejen), Lone (pædagog, SolsikkenÅby),

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Nyhedsbrev forår 2015.

Nyhedsbrev forår 2015. Nyhedsbrev forår 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Velkommen til nye medlemmer Bådbyggeriet på Mythuegård. Laksen Aktiviteter. En lang og mild vinter ser nu ud til endeligt at være overstået. Som et nyt

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen BILAG 3.4.1 LUU SKIVE Referat Dato: Onsdag den 28 april kl. 10 i el afd. Referent: Bjarne Tilstede: Søren Dath; Arne Thøgersen; Peter F. Andersen; Vagn Petersen; Per Nielsen; Ivar Rud; Christian Møller;

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion Kampprogram Serie 1 Damer Søndag d. 23. april kl. 15.00 på Lødderup Stadion U16 drenge Mester Torsdag d. 20. april kl. 19.00 på Nykøbing Stadion U15 drenge 1 Lørdag d. 22. april kl. 14.00 på Lødderup Stadion

Læs mere

Foreningspokaler gennem tiderne. Havørredpokalen

Foreningspokaler gennem tiderne. Havørredpokalen Revideret den 15. Marts 2016 Foreningspokaler gennem tiderne Gennem tiderne er der fanget mange store og fine fisk i vores fiskevand. Hvert år uddeles der pokal for største registrerede havørred, laks,

Læs mere

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse Opfølgningsplan hhx Frafald Overgang til videregående uddannelse 2015 Opfølgningsplan Analyse Frafald Skolen har konstateret, at der har været et stort frafald for de seneste 3 årgange af HHX-elever. Der

Læs mere

DGI Østjylland og Horn/Fårvang I.F. Badminton byder hermed. søndag den 5. april 2009 i Fårvang Hallen, Thorsøvej 19, 8882 Fårvang

DGI Østjylland og Horn/Fårvang I.F. Badminton byder hermed. søndag den 5. april 2009 i Fårvang Hallen, Thorsøvej 19, 8882 Fårvang DGI Østjylland og Badminton byder hermed velkommen til U 13 MAB-stævne søndag den 5. april 2009 i Fårvang Hallen, Thorsøvej 19, 8882 Fårvang Vi beder spillerne om at være klar 45 min før det i programmet

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Bedre arbejdsliv i VIA agenter i sundhed og trivsel

Bedre arbejdsliv i VIA agenter i sundhed og trivsel Bedre arbejdsliv i VIA agenter i sundhed og trivsel Et projekt med fokus på arbejdsmiljø, trivsel og sundhed Med udgangspunkt i et eksisterende projekt i VIA, er målet med oplægget, at give ideer og inspiration

Læs mere

RESULTATLISTE EFTER 1. AFDELING - KAJS-AUTO SOMMERCUP 2008

RESULTATLISTE EFTER 1. AFDELING - KAJS-AUTO SOMMERCUP 2008 RESULTATLISTE EFTER 1. AFDELING - KAJS-AUTO SOMMERCUP 2008 Version: 10/05/2008 7 404 Magnus Nielsen Esbjerg Cykel Ring 1996 Ungdom 00:25:01 00:25:01 8 401 Rasmus Beck Knudsen Esbjerg Cykel Ring 1997 Ungdom

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Bordtennis

Danske Politimesterskaber i Bordtennis Danske Politimesterskaber i Bordtennis Tirsdag den 9. og onsdag den 10. april 2013 Valby-Hallen Julius Andersens Vej 3, 2450 Købehavn SV Arrangør: PI- Velkommen Som formand for Politiets Idrætsforening,

Læs mere

Mandag d. 21. marts 2011 kl. 19-21.30 Idrætshøjskolen Vejlby Centervej 51 82 8240 Risskov

Mandag d. 21. marts 2011 kl. 19-21.30 Idrætshøjskolen Vejlby Centervej 51 82 8240 Risskov Deltagere: Aarhus Kommune v. rådmand Marc Perera Christensen Aarhus Kommune v. driftsansvarlig for de udendørs anlæg Rikke Schultz Aarhus Kommune v. projektleder for U21 Aarhus Kommune Peter Vestergaard

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller Kursusnummer 927 Kursusnavn Chaufførkonferencen 2011 Afholdelsessted Middelfart Resort og konferencecenter Startdato 30/05-11 Slutdato 31/05-11 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Preben Mandrup,

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

ENDELIG RESULTATLISTE Grenaa Pokalerne 2014

ENDELIG RESULTATLISTE Grenaa Pokalerne 2014 26-10-2014 15:05:32 - DDS SP v.3.14.4.1 ENDELIG RESULTATLISTE Grenaa Pokalerne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 113293 Victoria Bjerregaard 09-118 Lyngby Skyttekreds 200/15 200/10 400/25 2 114387 Julie

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Deltagere i 3 km. løb

Deltagere i 3 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jakob Thorgaard Balling 0 Spøttrup : :0:0 0::0 Wiliam Dalgaard Roslev 0 Roslev : :: 0:: 0 Sabrina Pedersen 0 Spøttrup : ::0 0::0 Inge Pedersen Rødding 0 Spøttrup : ::0 0::0 Sine Pedersen

Læs mere

RESULTATLISTE Himmerlands stævne riffel 2014

RESULTATLISTE Himmerlands stævne riffel 2014 11-11-2014 17:09:27 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Himmerlands stævne riffel 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 84243 Max B. S. Raunkjær 01-550 Løgstør Sportsskytteklub 200/13 200/12 400/25 G 2 113123

Læs mere

I weekenden var Dommerudvalget samlet for at evaluere sæsonen Og samtidig se frem til den kommende sæson

I weekenden var Dommerudvalget samlet for at evaluere sæsonen Og samtidig se frem til den kommende sæson Dommere / Observatører Dommerudvalget Distriktsforbund DHF s Bestyrelse Udvalget for professionel håndbold Divisionsforeningen Brøndby, den 29. maj 2017 Journalnummer 1124-17-mcn Nyhedsbrev maj 2017 Kære

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning for perioden maj 2016 til maj 2017

Hovedbestyrelsens beretning for perioden maj 2016 til maj 2017 AIF har ca. 3300 medlemmer ultimo 2016: Generalforsamlingen den 16. maj 2016 Dorthe Johansen, håndbold blev valgt til næstformand og Lars Jensen genvalgt til hovedkasserer. Hovedafdelingen har således

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Virksomhedstilfredshed 2004 Erhvervsskoler

Virksomhedstilfredshed 2004 Erhvervsskoler Virksomhedstilfredshed 04 Erhvervsskoler KVU & MVU - Benchmarkingrapport Rapporten er baseret på besvarelser fra i alt 129 samarbejdende virksomheder Deltagende skoler: Århus Tekniske Skole Odense Tekniske

Læs mere

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol REFERAT fra bestyrelsesmøde i Mandag den klokken 16.30 Blad nr. 111 Mødet blev indledt med en kirkegårdsvandring først på Trinitatis kirkes kirkegård og derefter på Sct. Michaelis kirkes kirkegård. Driftsleder

Læs mere

Resultatliste - Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015

Resultatliste - Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015 Side 1 af 8 19:13:50 - DDS SP v.3.15.10.2 RESULTATLISTE Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 118344 Emil Hedemann 01-513 Vester Hassing Skf. 200/15 200/10

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.)

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke Festuge 2016, hvor jeg igen i år med rund hånd har fordelt vagter i madtelt, grill, pølsevogn og ølvogn. Kig

Læs mere

Lindholm Sports Skytte Klub

Lindholm Sports Skytte Klub Lindholm Sports Skytte Klub RESULTATLISTE Januar stævne 2015 21, 23, 24 og 25 januar 2015 Holdkonkurrence: Børnehold 1 Vester Hassing Skf. 113586 Christian Bols Pedersen Klasse: BK1 200/12 108748 Kathrine

Læs mere

RESULTATLISTE Geværterrænskydning i Hevring 25-5-2014. teræn6,5

RESULTATLISTE Geværterrænskydning i Hevring 25-5-2014. teræn6,5 25-05-2014 19:44:02 - DDS SP v.3.14.2.1 RESULTATLISTE Geværterrænskydning i Hevring 25-5-2014 teræn6,5 Station 1 Skive Farve Afstand Stilling Mål 1 S10 Vertikal Sort 130 Knælende Mål 2 S10 Horisontal Sort

Læs mere

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 07-06-2015 08:58:19 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 5%-Skytte, Terrænskydning, Pistol cal..22, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GPA, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben

Læs mere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere Herresingle U09 B 1. Søren Pedersen (Holsted) 2. Tobias Hansen (Skodborg) 3. Max Bøgedahl (Skodborg) 4. Anne Mia Storm Pedersen (Andst) 5. Christian Huss Eskesen (Gesten) Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen

Læs mere

FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR. Dipl.Psych. MFCC. Viljen starter, hvor lysten holder op! SPORTS PSYCHOLOGY INSTITUTE

FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR. Dipl.Psych. MFCC. Viljen starter, hvor lysten holder op! SPORTS PSYCHOLOGY INSTITUTE FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR Dipl.Psych. MFCC Viljen starter, hvor lysten holder op! HVEM ER? ERIK ØSTENKJÆR Dipl.Psych. MFCC Erik Østenkjær, Dipl.Psych. MFCC, har været coach og sparringspartner for

Læs mere

Samsø Energi- og Miljøkontor Langgade 24, 8305 Samsø Tlf. 86592322, fax 86592311 e-mail: samso@,sek.dk

Samsø Energi- og Miljøkontor Langgade 24, 8305 Samsø Tlf. 86592322, fax 86592311 e-mail: samso@,sek.dk Samsø Energi- og Miljøkontor Langgade 24, 8305 Samsø Tlf. 86592322, fax 86592311 e-mail: samso@,sek.dk Afrapportering for aktiviteter 1/7 1998-31/12 1998 Kontorets drift: Energi vej lederen er ansat i

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle A-Række 1 60 Lars Pedersen Vejle 3804262627 38 41 2 108 Jens Andreasen Tørring 3912246532 38 42 3 57 Jan Madsen Vejle 3804262630 38 44 4 62 Torben Bek Kjellerup 3503272553 36 42 5 45 Peder Løhde Nielsen

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. d. 26. juni 2016 kl. 14:15. Sommerhus Stillinge Strand

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. d. 26. juni 2016 kl. 14:15. Sommerhus Stillinge Strand Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 29 d. 26. juni 2016 kl. 14:15 Sommerhus Stillinge Strand Alex G. Larsen -

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg inden for elektrikere

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg inden for elektrikere 0 Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg inden for elektrikere 27-05-2014, kl. 13:00 15:00 Selandia, Willemoesvej 4, Slagelse (caféen) Jeanette Kloster Nielsen Til stede / afbud / fraværende uden

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften 28. oktober 2010 Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften Miljøtilladelser. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland skal have en driftstilladelse fra miljømyndighederne. Det er

Læs mere

udtrykket lever i harmoni med stedet

udtrykket lever i harmoni med stedet udtrykket lever i harmoni med stedet Den opmærksomme beskuer vil have iagttaget, at der er sket ting og sager på nogle af skolens gangarealer gennem det sidste halve års tid. Århuskunstneren Niels Rahbæk

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Velkommen! Pia Leth Formand,. Sisu/MBK

Velkommen! Pia Leth Formand,. Sisu/MBK Program 2 Velkommen! Da vi sidste år besluttede at prøve, om der er basis for et rent seniorstævne sidst på sæsonen, var vi selv sagt en anelse spændte på resultatet. Men der viste sig at være en meget

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Bordtennis. Danske Politimesterskaber i. Tirsdag d. 27. og onsdag d. 28. marts 2012. Nørresundby Idrætscenter Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby

Bordtennis. Danske Politimesterskaber i. Tirsdag d. 27. og onsdag d. 28. marts 2012. Nørresundby Idrætscenter Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby Arrangør: PI-Aalborg Danske Politimesterskaber i Bordtennis Tirsdag d. 27. og onsdag d. 28. marts 2012 Nørresundby Idrætscenter Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby Dansk Politiidrætsforbund Tryksager kræver

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter

Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter Årsberetning 2013-14 AVGIF gymnastik Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter Vi er takket være vores 29 kompetente og succesfulde

Læs mere