Det. magasin JUNI Den jydske Haandværkerskoles. DjHPUNKT er. jydske Haandværkerskole. elektroniske magasin.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det. magasin JUNI 2012. Den jydske Haandværkerskoles. DjHPUNKT er. jydske Haandværkerskole. elektroniske magasin."

Transkript

1 DjHPUNKT Den jydske Haandværkerskole JUNI 2012 Redaktion: Henrik Øelund (ansvarlig) Anne Hansen Aamand Layout: Anne Hansen Aamand Input: Indhold Siden sidst 2 Energi Forum Favrskov 3 Samarbejde med Energistyrelsen 4 Ny temarække på DjH (VE) 5 Arbejdstilsynet på besøg 6 DjH og Produktionsskolen 7 To kolleger 8 Tre i en fest i tømrerafdelingen 9 EUX på DjH 10 Plastafdelingen i Florida 11 LC på DjH 12 Små VE-anlæg på DjH 14 Nyudlærte tømrersvende 15 Nyudlært tækkemand 18 Navne nyt 19 Det elektroniske magasin DjHPUNKT er Den jydske Haandværkerskoles elektroniske magasin. Du kan navigere i det ved hjælp af indholdsfortegnelsen. På de enkelte sider er der en knap i øverste venstre hjørne, som kan hjælpe dig tilbage til forsiden, eller du kan bladre i dokumentet på de to trekantede knapper i nederste højre hjørne. Slår du indholdsfortegnelsen til i venstre side af din Adobe reader, er den åben hele tiden uanset hvilken side i DjHPUNKT, du befinder dig på. God sommer og god læsefornøjelse!

2 Af Henrik Øelund Siden sidst I foråret har der været gang i rigtig mange ting, der peger fremad, og som indgår i vores Strategi DjH2016. Samtidig holder vi i den daglige drift den høje kvalitet, der er kendetegnende for DjH. Både elev- og kursistevalueringer når det meget flotte niveau, vi endte ud med for 2011, med 4,1 på kursisternes 5-skala og 8,0 på elevernes 10-skala. Gennem hele foråret er der blevet arbejdet med og udviklet på EUX tømrer- og elektrikeruddannelserne. Vores ambition er ganske klar og enkel. Vi ønsker at gennemføre et uddannelsesforløb på EUX af høj kvalitet, der svarer til de intentioner, der blev formuleret, da uddannelsen blev født. To pædagogiske udviklingsgrupper har derfor sammen, og hver for sig, arbejdet med tematiseret og fagintegreret undervisning, der understøtter motivation, engagement og læring i de respektive kompetenceområder. En anden gruppe har koordineret og udviklet på blandt andet rekruttering, markedsføring og kommunikation. Det er derfor dejligt, at vi med tilmeldingerne kan se, at vi får to gode hold at arbejde med. Her vil vi bruge Elevplan som decideret LMS-system (learning management system) integreret med SMS. Meget heldigt kommer der en ny version af Elevplan lige efter sommerferien, der indeholder de funktioner vi efterspørger. Endelig har en lille styregruppe forsøgt at samle trådene og tydeliggøre de principper, vi ønsker skal ligge til grund for vores EUX. Sidstnævnte er så brugt som afsæt til at opstille et udkast til Regler for den gode erhvervsskole, som også er en opgave i Strategi DjH2016. Det er godt at se, at plastvirksomhederne er ved at tage plastspecialisten til sig, hvilket betyder at det nye hold, der starter efter sommerferien, allerede nu har en god størrelse. En overbygning i den her stil trin 3 tror jeg, vi vil se flere af, også inden for nogle af vore andre uddannelser. I DjH 2016 har vi også valgt, at energi skal være et fokuspunkt generelt på DjH. Her er det særdeles positivt at Energistyrelsen har fået øje på DjH, og gerne vil bruge os som medspiller. Op mod sommerferien er to ansøgninger gået til held. Udviklingsfonden for håndværkere og teknikere i regioner og kommuner har bevilget kr. til udstyr indenfor vedvarende energi og planlægning af uddannelsesaktiviteter for målgruppen. Samtidig har Favrskov Kommune og LAG (Lokale Aktionsgrupper) sammen sikret et budget på kr. til Favrskov Energiportal. Begge projekter er beskrevet længere fremme i DjHPunkt. Mange indenfor uddannelsesverdenen havde ventet sig meget af 3-partsforhandlingerne, der skulle have været i juni. De blev som bekendt ikke til noget, men jeg er sikker på, at der alligevel vil blive taget hånd om de problemstillinger, der var sat på dagsordenen. Et af punkterne var spørgsmålet om praktikpladsgaranti. Her er det værd at nævne, at pr. 25. juni 2012 har vi på DjH ingen i skolepraktik overhovedet. Det skyldes at vore elever er værdsat, og at der af de involverede på DjH er gjort et stort arbejde for at matche elev og virksomhed. Efter sommerferien vil vi skifte www-domænenavn. Fremover kommer det til at hedde Den gamle adresse stammer fra den tid, hvor de tekniske skoler var enige om at bruge bynavn + ts. Efter diverse fusioner og navneændringer er der ikke mange skoler tilbage, der fortsat holder sig til det oprindeligt aftalte. Vores domænenavn har aldrig været mundret eller let forståeligt for DjH-brugere. Funktionelt er det heller ikke godt, at DjH ikke indgår i forhold til søgning søgning i og synlighed på diverse elektroniske medier. Også i FACEBOOK er domænenavnet vigtigt, og her har vi allerede oprettet djhhadsten. I foråret har vi gjort de første DjH-erfaringer med Facebook, og arbejdet intensiveres efter sommerfeien. Det er en meget anderledes kommunikationsform end hjemmesiden, og de første erfaringer er meget positive. God sommer til alle!

3 Af Hanne Bisgaard Hansen Energi Forum Favrskov Projekt Energi Forum Favrskov har til formål at skabe synlighed på energiområdet og udbrede vedvarende energi (VE) og effektivisering i Favrskov. Partnerskab Energi Forum Favrskov står bag projektet, Favrskov Kommune, Favrskov Erhvervsråd og videncenter energi på Den jydske Haandværkerskole er repræsenteret i partnerskabet. Projektet finansieres ved eksterne fondsmidler. rådgivere, uddannelsesinstitutioner mfl. udmøntes i en konkret model for opstart af en klar klimadagsorden, som kan bruges andre steder. Herudover udarbejdes modeller for beregning og afklaring af mulighederne for fælles og individuelle forsyningsløsninger i mindre lokalsamfund uden for den offentlige varmeplan, som også vil kunne anvendes og kopieres af andre efterfølgende. Den professionelle eller private forbruger Virksomhedsejeren Iværksætteren Primært ligger fokus på formidling til borgere, virksomheder, organisationer og samarbejdspartnere. Dertil er igangsat oprettelse af en portal, der skal være det virtuelle samlingssted for viden og vejledning og på sigt fungere som kommunikationskanal for andre energi-projekter i Favrskov. Arbejdet med at samle offentlige og private partnere, forsyningsselskaber, borgere, håndværkere, For at binde initiativerne i projektet sammen, budgetteres med deltids ansættelse af en projekttovholder, der skal sørge for kontakten til både borgere, håndværkere, rådgivere mv., udvikling og vedligeholdelse af portalen/projektdatabasen, afholdelse af netværksmøder, arbejde med kampagner, udvikling af informationsmateriale, udvikling af en ESCO model, køb af ekstern konsulentbistand og meget mere. Energi Forum Favrskov Netværksgruppe Lokale aktiviteter Uddannelsen/ eksperimentarium

4 Af Hanne Bisgaard Hansen Lovgivning, certificering og samarbejde med Energistyrelsen Seneste opgørelse over energikilder lavet af TEKNIQ viser at vedvarende energi (VE) vinder frem, og at oliefyrene er på vej ud. Langt flere hustage er blevet belagt med solceller, solvarmeanlæg eller andre små VE-anlæg end tidligere den grønne energi vinder frem blandt de private boliger. Opgørelsen er glædelig, vi kan se, det går den rigtige vej med fremme af vedvarende energi i Danmark. Der mangler viden på området hos alle målgrupper og i alle brancher; den rivende udvikling indenfor VE har skabt behov for ny lovgivning og uddannelse på området. Energistyrelsen har i den forbindelse bedt Den jydske Haandværkerskole om sparring på uddannelses- og certificeringsområdet, en spændende arbejdsopgave med gode perspektiver, og som vi derfor prioriterer højt. Lovgivning Ved indførelse af et direktiv om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder ved udgangen af 2012, har DjH været i sparring med Energistyrelsen. Direktivet angiver krav om indførelse af certificerings- eller tilsvarende kvalificeringsordninger for installatører af små VE-anlæg og i den forbindelse certificeringsordninger inden for varmepumper, biomasse, solvarme og solceller. Der er tale om fire forskellige kategorier, hvor virksomhederne godkendes indenfor den eller de kategorier, som de er specialister i. Der arbejdes med certificeringsordninger for tre modtagergrupper samt re-certificering for alle målgrupper. recertificeringsområdet, aflæggelse af prøve og sammenhæng mellem allerede eksisterende certifikater og de kommende godkendelsesordninger. Man konkluderede, at DjH s kurser fuldt ud lever op til kravene, som muliggør, at deltagerne kan gå op til den afsluttende prøve og få udstedt et certifikat. Uddannelse af Energistyrelsens egne kontrolinstanser Udover at være løbende sparringspartner på området, har DjH som første led i samarbejdet med Energistyrelsen netop afholdt et solcellekursus for Energistyrelsens kontrolinstanser. Der er udpeget 16 VE-kontrolinstanser i Danmark, Energistyrelsen og 13 instanser deltog på kurset den maj på DjH (TEKNIQ deltog endvidere med 2 repræsentanter). Følgende certifikater er planlagt: Virksomhedscertificering for virksomheder der i forvejen er engageret indenfor området. Certificering af den udøvende autoriserede håndværksvirksomhed (VE-certifikats holder). Certificering af den udøvende håndværker montørordning uden autorisation Re-certificering på alle områder. Certificering I forbindelse med DjH s deltagelse i EU projektet Build Up Skills Danmark, har Energistyrelsen bedt om sparring i forhold til uddannelse og certificering indenfor området vedvarende energi. Build Up Skills Danmark er det danske ben i et større EU projekt, der er sat i gang i 22 forskellige lande. En af de relaterede aktiviteter i Build Up Skills tager udgangspunkt i kortlægning af behov for uddannelse og efteruddannelse. DjH er med som aktør for uddannelsesområdet, og deltager i projektets aktørgruppe sammen med både brancheorganisationer og Energistyrelse. Den jydske Haandværkerskole blev bedt om at vurdere, om DjHs solcelle- og varmepumpekurser kunne leve op til direktivets krav, og give løsningsforslag til

5 Af Hanne Bisgaard Hansen Ny temarække på DjH i vedvarende energi (VE) Den jydske Haandværkerskole har udarbejdet en ny temarække til indføring i vedvarende energi. Sideløbende gennemfører vi en lang række andre VE-certificerings- og teknikkurser under lov om Arbejdsmarkedsuddannelser. Kurserne varer typisk 2-3 dage, men kan sammensættes efter behov. Der er sket en eksplosion på installation af vedvarende energi på markedet, og der mangler massiv viden på området helt fra teknisk salg til montage gældende alle målgrupper og brancher. Den eksplosive vækst i VE, gør, at der for nuværende er et uddannelsesmæssigt efterslæb til skade for både forbruger og leverandør, som også skader effekten og det samlede resultat. En uddannelsesindsats på VE-området giver kompetencer i forhold til sparring og dialog, man bliver rustet til at træffe beslutninger i forhold til vedvarende energi, får viden om hvilket anlæg der er mest rentabelt i forhold til omgivelser og placering, udefrakommende faktorer, korrekt montering og fornuftig drift og vedligehold. Temarække til indføring i vedvarende energi i Danmark VE Hvad og hvorfor Solenergi Varmepumper Belysning Energioptimering Teknologier Effektivisering Klimaskal Alternativ forsyning Økonomi og beregning Interessenter Lovgivning, incitamenter, politisk udvikling Beregningsværktøjer Typer, teknik og funktion Effekt Installation Net-opkobling (solceller) Vedligehold Dokumentation Lovgivning Certificering Nyeste udvikling og tendenser Typer teknik og funktion Beregninger Luft til luft Væske til vand Vand til vand Installation Vedligehold Dokumentation Lovgivning Certificering Nyeste udvikling og tendenser Lystyper teknik og funktion Lysberegninger Styring Økonomiberegning Vedligehold Nyeste udvikling og tendenser Klimaskal Termografi Energistyring og CTS-anlæg Pumpestyring Ventilation Isolering Økonomiberegninger Vedligehold Lovgivning UHT-fonden Til indsatsen har DjH søgt midler gennem Udviklingsfonden for Håndværkere og Teknikere (UHT). Vi søger midler til udformning og udbredelse af en uddannelsespakke i vedvarende energi, som målrettes håndværkere og teknikere i kommuner og regioner, og til indkøb af demonstrationsudstyr, som supplement til DjHs allerede eksisterende energieksperimentarium. Vi har allerede i dag en del demonstrationsudstyrs på matriklen, som er med til at give vores kursister en hands-on oplevelse. På den måde får vore elever og kursister mulighed for at drage parallel mellem teori og praksis i alle underviste energiteknologier, hvilket er vigtigt for udbytte af læring. Med midlerne fra UHT-fonden har vi et ønske om at udbygge Den jydske Haandværkerskoles energieksperimentarium endnu mere, hvilket giver spændende og anderledes uddannelsesmuligheder.

6 Arbejdstilsynet Af Ib Bæk Jensen på besøg Den 6. december 2011 modtog DjH en meddelelse om, at arbejdstilsynet kommer på tilsynsbesøg inden for de næste 1-4 måneder. Formålet med tilsynsbesøget er at føre tilsyn med, at virksomheden overholder arbejdsmiljøreglerne og at reagere, hvis der er væsentlige arbejdsmiljøproblemer. Besøget fandt sted den 16. april 2012 og det varede fra kl. 08:15 til 16:15, hvor to tilsynsførende fra Arbejdstilsynet kontaktede Henrik Øelund og tilgængelige arbejdsmiljørepræsentanter. Herefter blev der holdt et møde, hvor skolens papirarbejde blev gennemgået, og samtidigt blev der spurgt ind til en række relevante emner så som ulykker, psykisk arbejdsmiljø, sundhedsfremme og meget andet Efter mødet blev de tilsynsførende vist rundt på hele skolen, hvor de demonstrerede et fantastisk blik for arbejdsmiljø og eventuelle problematikker. En række medarbejdere blev inddraget i samtaler og bidrog til belysning af en række forskellige spørgsmål tak for det, det var imponerende at opleve professionelle og engagerede medarbejdere i alle afdelinger. Tilsynet afsluttedes med en orientering om konsekvenserne af tilsynet. Orienteringen var særdeles positiv og resultatet blev en helt anmærkningsfri kontrolrapport, så vi nu figurerer på Arbejdstilsynets hjemmeside med en grøn smiley. Den grønne smiley viser, at Den jydske Haandværkerskole ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet, og er dermed et signal til omverdenen om, at vi har orden på arbejdsmiljøet.

7 Af Henrik Øelund DjH får administrative opgaver for Produktionsskolen I forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 blev produktionsskolen placeret i Ulstrup til Favrskov Produktionsskole, og DjH har gennem årene oparbejdet et godt samarbejde med denne om elever og vejledning. Da den økonomiske krise begyndte at sætte sine spor i beskæftigelsen, steg antallet af elever på produktionsskolen (fra 20 ÅE til 85ÅE), og der blev behov for en vækststrategi samtidig med et øget fokus på økonomistyring. DjH hjalp derfor i foråret 2009 med en økonomi- og styringsanalyse. Da Favrskov Produktionsskole i foråret besluttede at ændre sin organisation, var det helt naturligt at forhøre sig hos DjH om vi ville være behjælpelige på økonomidelen. Efter en opgave/kompetence/it-analyse har vi skønnet det muligt at løfte opgaven, og aftalen iværksættes snarest. Når der foreligger et endeligt opgavesplit, udarbejdes en såkaldt leverandøraftale. Grundtanken er at DjH udfører bogholderi, regnskab, lønbehandling og budgettering. Derudover vil DjH bistå ved indberetningerne til MBU via elevregistreringssystemet. Startdatoen ventes at blive d. 1. september 2012, hvor IT-organiseringen er på plads. Af Anne Hansen Aamand Marselisweekenden den september er startskuddet til Århus festuge. Igen i år deltager DjH i Marselisløbet med medarbejdere og deres familie. Cykling afvikles lørdag den 1. september. Løb og walk søndag den 2. september. DjH teltet står på samme plads som sidste år, og lokker med hygge og grillbøffer. Brug det som mødested før og efter løbet. Det er åbent begge dage, lige fra morgenstunden og til sidste mand er gået hjem. Tilmeldingsblanket findes på skolens intranet. Flere oplysninger på Følg også med på

8 Af Anne Hansen Aamand To kolleger To kolleger har denne gang begge mange års DjH-erfaring. Jørn har været med til at bygge køleuddannelsen op, og Helle bidrager til at holde skolen kørende på regnskabsdelen. Jørn Jørn Eriksen, 66 år, har lige haft 40 års jubilæum. Heraf har han i 25 år haft sin gang på DjH. De andre 15 år er fordelt mellem Frederikshavns Tekniske Skole, Århus Tekniske Skole og flere Danida projekter i Afrika: Kenya, Mozambique og Ghana. Her har Jørn stået for lærertræning og undervist i skoleadministration og værkstedsledelse. Jørn er uddannet maskinarbejder og maskinmester.efter uddannelsen var han i søværnet et år. Første gang Jørn var udsendt med Danida var han i Kenya. Kone, tre børn og hund var med. Børnene gik i en international skole sammen med børn fra hele verden. Jørns interesse for naturen bragte familien ud på spændende wildlife-oplevelser. Jørn blev headhuntet til køleafdelingen af daværende inspektør Poul Henning Olesen i Uddannelsen var ny den gang, så Jørn har været med til at opbygge den fra bunden. Han har udviklet lærebøger og kender alt til stencils og duplikering fra uddannelsens tidlige år. I dag underviser han primært H3 og H4 elever, men også grundforløb og efteruddannelse er på skemaet. Privat bor Jørn i en andelsbolig i Lisbjerg sammen med sin ghanesiske kone Faustina. Hun afløser lejlighedsvis i rengøringsafdelingen på DjH. Andelsboligforeningen var han med til at grundlægge, og han var en årrække formand i bestyrelsen. Fritiden bruger Jørn på lystfiskeri langs kysten. Fisk er flidspræmie, mener han. Større chance for gevinst er der dog ved interessen for fotografering med fokus på natur og dagliglivet. En julegave fra søn og svigerdatter på et prøvedyk udløste et nyt interessefelt. Jørn tog dykkercertifikat og han har dykket i Det røde Hav og det Indiske ocean. Helle Helle Jørgensen, 47 år, har været ansat i bogholderiet siden 1. januar Hun tager sig af den daglige bogføring i navision og debitorer og kreditorer samt regnskab for henholdsvis Hovvejskollegiet og Håndværkerkollegiets fond (kursushotellet). Helle er tillidsrepræsentant for HK medarbejderne på skolen, og hun er valgt af TAP-medarbejderne (teknisk administrativt personale) som repræsentant i bestyrelsen. Vi kender hende også fra personaleforeningens bestyrelse, hvor hun har været aktiv i 10 år. Helle har en højere handelseksamen, hun er uddannet kontorassistent og merkonom i finansiering og regnskab. Hun er uddannet på handelsskolen i Randers, og var derefter ansat fem år hos en stor stål-grossistvirksomhed i Århus (Jernkontoret), før hun kom til DjH. I Helles familie er DjH næsten en tradition; både hendes far, værkstedsassistent Henning Jørgensen, og hendes mor, rengøringsassistent Rita Jørgensen, har arbejdet på skolen. Helle bor i et rækkehus i Hadsten sammen med Arne. Hun har kort på arbejde, og kan gå til DjH på 15 minutter. Hun holder sig i form ved stavgang. Et par gange om ugen alene og een gang om ugen sammen med holdet fra TRIM den lokale motionsklub, hvor skoven traves igennem. En stor del af sin fritid bruger Helle på frivilligt arbejde som kasserer og aktiv rådgiver i stomiforeningen COPA. Hver anden måned har hun vagt i rådgivningen for stomioperede på Aarhus Universitetshospital. To gange om året står Helle og Arne af det daglige ræs og tager et pusterum ved Vesterhavet. Det er råhygge og opladning at lade sig blæse igennem, spise fisk, lytte til havet og nyde udsynet over det friske kystlandskab.

9 Af Anne Hansen Aamand Tre i en fest i tømrerafdelingen De nye tømrerhaller på Den jydske Haandværkerskole (DjH) dannede perfekte rammer om tre i en festen, hvor DjH tog afsked med en medarbejder gennem mange år, bød velkommen til hans afløser og fejrede at tømrerafdelingen har fået den længe ønskede lokaleudvidelse. Gennem snart 47 år har Finn Døssing haft sin daglige gang på DjH. Han kom til skolen som ganske ung, og har de sidste 20 år siddet på posten som uddannelsesleder i tømrerafdelingen. Efter de mange år havde Finn valgt, at tiden var kommet til at takke af og kigge sig om efter andre aktiviteter og indhold i livet. Der var hans tømrerkolleger ikke sene til at hjælpe, de havde flere forslag til et aktivt seniorliv. I afskedsgave overrakte de en værktøjskasse, fyldt med gode tømrersager, og de kom med en slet skjult hentydning om, at der måske var ting, han havde forsømt hjemme, mens han var travlt beskæftiget på sit arbejde. Med værktøjskassen fulgte det maleri, Finn gennem mange år har haft hængende på sit kontor. Medarbejderne i tømrerafdelingen gav også et biavlerstartsæt med smagsprøver, instruktionsbøger i biavl og en biavlerhat med slør til at holde de mest stikkelystne smådyr på afstand. Henrik Dalsgaard, 43 år, afløser Finn Døssing på posten som leder af tømrerafdelingen. Henrik har været ansat i tømrerafdelingen som underviser siden september Han er uddannet tømrer, byggetekniker og voksenunderviser, og kom til DjH fra en stilling som daglig leder af byggeafdelingen i en tømrervirksomhed. De lyse tømrerhaller på DjH er resultatet af en gennemgribende renovering og forvandling af Hadstens gamle bowlingcenter. Udover at tjene som undervisningslokaler for skolens tømrerelever, fungerer de også som messehaller, når den årlige energimesse afvikles den sidste lørdag i oktober. Og med en vellykket tre i en fest kan etiketten festlokaler også tilføjes.

10 Af Allan B. Rasmussen EUX på DjH Den 13. august starter EUX på DjH i to parallelle hold EUX-tømrer og EUX-elektriker. Interessen for EUX uddannelsen på DjH har været meget positiv. Vi har på forhånd proklameret rene EUX hold med fokus på tværgående projekter, hvor alle fag involveres og integreres, og det har klart vist sig, at det er hvad de kommende studerende har foretrukket og valgt. Undervisere på tværs af grundfag og EUD-fag i de to afdelinger er i gang med at tilrettelægge projekter. Som noget unikt i EUX-skoleverdenen vil de studerende på DjH opleve at have én projektoverskrift på skemaet gennem flere uger. De enkelte fag integreres i projektet med en undertitel. Stor interesse for infomøde Ved informationsmødet på DjH d. 22. maj var auditorium på akademiet fyldt til bristepunktet med kommende tilmeldte studerende, forældre og kammerater, som eventuelt også kunne være interesseret i at begynde en EUX-uddannelse på DjH. Der blev informeret om undervisningsprincipper, uddannelsesplaner, vejledningsordninger og indkvarteringsmuligheder m.m. Gæsterne mødte de kommende undervisere, så DjH s teorilokaler hvor der skal undervises, og blev introduceret til værksteder og tilhørende faciliteter. Tilbagemeldingerne om infomødet var udelukkende positive. Forventningerne til EUX-uddannelserne er store, og vi glæder os meget til at kunne vise, at vi til fulde lever op til dem.

11 Af Allan Rasmussen Plastafdelingen på studietur i Florida I ugen op til påske var plastafdelingen på studietur og plastmesse i Florida USA. Hvert 3. år arrangeres NPE i USA, som er én af de største plastmesser overhovedet, denne gang med mere end 2000 udstillere fra hele verden. Sidst blev messen afholdt i Chicago. I år var den flyttet til Orlando i Florida, og det var meget tydeligt at mærke, hvorledes udstillerne var mere optimistiske, og knapt så aggressive for at kapre kunder, som vi oplevede det for 3 år siden. Der var brugt rigtig mange ressourcer på store flotte og imponerende stande, og antallet af udstillere var forøget med mere end 20 procent. Tydeligvis er det gået mod lysere tider for plastverdenen. Det, som vi særligt oplevede, var, at automatisering af plastproduktion er om muligt endnu mere fremherskende, end vi tidligere har set. Nye plasttyper og især bioplast fortsætter med at substituere tidligere kendte plastmaterialer, og plastproduktionsudstyret bliver fortsat mere effektivt og optimeret. Vi så en sprøjtestøbemaskine, som producerede mere end kapsler til vandflasker i timen, en anden maskine, som kunne sprøjtestøbe et plastemne til at lægge under kunstigt græs med en skudvægt å 75 kg og lavet af genbrugsplast. Vi så robotter, som driblede med basketball, som klart overgik de allerbedste NBA spillere i USA, og vi fandt inspiration hos fremstillere af nyt laboratorieudstyr og forlægger af ny plastlitteratur, som vi fremadrettet kan bruge til gavn og glæde for vores plastmagerlærlinge og kommende plastspecialister. Florida Technical College bruger kun Ipads Foruden plastmessen var der arrangeret besøg hos Florida Technical College (FIT). FIT uddanner inden for mange forskellige brancher, social og sundhed, criminal Justice, HVAC (Heating ventilation aircondition) tjener- og køkkenpersonale, og har dagligt godt 1000 studerende /elever. Skolen tilbyder det, som vi bedst kan sammenligne med en mellemting mellem EUD-uddannelse og arbejdsmarkeds kurser. I USA uddannes man dog ikke efter vekseluddannelsessystemet som vi kender det i DK. Det som især vakte vores interesse og nysgerrighed var, at FIT har byttet alle deres bøger og hæfter ud med ipads. Der udleveres ikke ét eneste stykke papir i forbindelse med undervisningen og vi fik oplyst, at der ikke længere (officielt) fandtes en printer på skolen. Al undervisningsmaterialet findes digitalt, og underviserne har indscannet opgaver og eget materiale til eleverne. Eleverne får udleveret en ipad ved indskrivning, og vælger en elev at droppe ud af uddannelsen før tid, er der en særlig ordning omkring tilbagebetaling. Indfasning af dette nye undervisningsmedie er hos FIT forløbet overraskende problemfrit og med væsentlige positive fordele.studerende, undervisere, administration og ledelsen var gennemgående fuldt ud tilfredse med overgangen fra papir til ipad, og endnu har man ikke oplevet nogen break downs. Besøget var meget interessant, vi fik en uddybende gennemgang af mulighederne med tablets og den entusiasme de ansatte udstrålede, viste med al tydelighed, at den måde, som FIT har valgt at bruge tablets i undervisningen, med deres egne ord er en Game Changer. Der er skabt en god kontakt til en samarbejdspartner, som vi vi kan bruge aktivt til erfaringsudveksling, når vi sandsynligvis tilsvarende skal overergå til elektroniske undervisningsmedier.

12 Af Frank Gotfredsen LC på DjH Skolehjem Bandagister og tandteknikere på skolehjemmet Vi skriver nu midt juni 2012, og på trods af dette kunne vi her til morgen se det hvide lag af rimfrost på de laveste græsområder. Det der med global opvarmning, kunne her være svært at få øje på, men det med vejret giver som altid rigtig godt stof til samtale hos os danskere. I 2. kvartal 2012 må vi konstatere at elevtallet på skolehjemmet er faldet i forhold til 2. kvartal i Vi kan stadig se krisen og efterslæbet på hovedforløbene, der er lidt færre klasser, hvorimod grundforløbet har haft bedre tilslutning i år end Det gør, at vi har haft god plads på skolehjemmet, som har åbnet for andre muligheder. Vi har blandt andet kunnet tilbyde vvs-installatørstuderende fra Dania kost og logi i en 3 4 ugers periode, hvor de skulle på kursus i vores gasværksted. Vi har haft et hold bandagister under uddannelse boende, medens de fik et plastkursus her. Udover dette har vi også haft en klasse tandteknikerelever fra København Tekniske Skole på kost og logi i fem uger, medens de modtog undervisning i Århus. Efteråret ser lovende ud for grundforløbet. Det ligner en lille stigning på nuværende tidspunkt, hvor vi for første gang starter EUX op. De er skolehjemsberettiget på samme vilkår som vores almindelige EUD-elever, men er her 40 uger på grundforløbet. Angående hovedforløbene ser det ud til lidt færre elever på el og tømrer, hvorimod køl og plast stiger lidt i forhold til tidligere. Jeg tror, det er første gang i historien, at der starter to klasser med H1 plastelever, så det er super. Derudover ligner det et rigtig pænt hold til plastspecialisterne. Det er typisk indenfor de to områder, der bor rigtig mange eleverne på skolen, da vi er landsskole for disse uddannelser. LC Kraftspring og trampolinhop Dejligt at vores tutorordning i LC fungerer godt. Ud fra evalueringerne kan vi se, at det er helt op til % af elever i en afdeling, der benytter sig af tilbuddet. To afdelinger ligger på %, og en ligger lidt længere nede. Alt i alt, syntes jeg, at det viser, der et behov for tilbuddet, der er med til at mindske frafaldet fra uddannelserne og højne kvalifikationerne hos vores elever. Det er lykkedes os at få lidt ekstra timer i gymnastiksalen på Hadsten Skole helt frem til sommerferien. De kan bruges til badminton eller andet boldspil. Nogle elever har anvendt gymnastiksalen til springgymnastik, hvor vi har lånt redskaber hos Hadsten Idrætskreds. Et godt tilbud hvor der kan brændes noget energi af, hvis man har siddet lidt for stille i undervisningen. Vi har også haft elever på Århus Gymnastik og trampolincenter i Vejlby. Også et rigtig godt sted, hvor der kan være store udfordringer til den fysiske formåen. I anledning af de mange sportstilbud som vi har til vores elever, har vi afholdt et idrætsskadekursus på otte lektioner. Samme kursus som blandt andet bliver afholdt af DGI. Formålet med kurset er at få en forståelse for vigtigheden af at forberede sig ordentlig til udøvelse af idræt, og er skaden sket, hvordan jeg mindsker smerter her og nu og efterfølgende mén efter uheldet. Til de mere passive idrætsudøvere, har der jo været spækket med TV fra EM i fodbold, og det kunne trække eleverne sammen omkring den lille kasse. Spændingen for Danmark brast, men der er stadig meget mere bold at samles om. Fortsættes på næste side

13 Cowboys og -girls til grisefest Elevfesten før sommerferien stod i år, som noget nyt, på tre helstegte grise på grill med alt i tilbehør. Før og efter spisningen var der bullriding på en tyr, vi havde lejet. Der var indledende runder før spisningen, og finale efter. Der var pokaler til 1., 2. og 3. pladsen. Vejret havde været jævnt trist og regnfuldt det meste af ugen, men hen under eftermiddagen klarede det op, og det blev en rigtig dejlig eftermiddag og aften. Vi er jo kommet på Facebook, og der ligger billeder fra blandt andet denne aften, (http://www.facebook.com/ djhhadsten.dk). Det er planen, der jævnligt vil blive lagt nye billeder på. Fiskeriet har været lidt trægt her i foråret. Jeg ved ikke om det skyldes vejret eller? Nogle har prøvet lykken men uden særlig held. Vi ville jo gerne, at det lykkedes for dem at fange bare lidt, så vi følger jo fangstrapporterne i de nærliggende vandløb for at se, om der er noget i vandet. En af de opsigtsvækkende fangster var i Skjern Å. I fangstrapporten unde laks, var der i starten af maj fanget en krabat på 15 kg, og den målte 295 cm, det viste sig desværre at være pytonslange. Men sådan en kan vel også spises?

14 Små VE-anlæg på DjH Solcelleanlæg, taget Industrivej, plastafdelingen, øst Solcelleanlæg, taget Industrivej, plastafdelingen, vest Solventilationsanlæg, pavillon 6 kw 6 kw Forventer årlig besparelse på kwh 26 paneler. Tilsluttet en vekselretter Kostal Piko 5,5. 30 paneler. Tilsluttet en Danfoss inverter. 7 elementer á 1,97 m. Fornyer og opvarmer luften i pavillonen. Den jydske Haandværkerskoles energieksperimentarium tæller allerede flere små VE-anlæg (VE = vedvarende energi), som er monteret på adressen. På den måde har vi mulighed for, i forbindelse med vores kursus og undervisningsaktivitet, at give vores kursister og elever en hands-on oplevelse. Der er mulighed for at drage parallel mellem teori og praksis i alle underviste energiteknologier, hvilket giver spændende og anderledes undervisningsmuligheder. Solfangeranlæg, taget af mediatek Jordvarmeanlæg 470,4 kwh 150 m2 med meter slange. Varmen overføres til pool gennem pladevarmeveksler. Vandtemperatur kan hæves 2 grader ved en dags solskin. Etableret i midten af 80 erne. Har været glemt, er stadig intakt og klar til nye forsøg. Jordvarmeanlæg på DjH DjH deltager i et EUDP finansieret projekt om vertikal jordvarme. Projektleder er VIA UC og GEUS. På seneste møde på DjH blev man opmærksom på et eksisterende jordvarmeanlæg, som blev undersøgt nærmere. Vi vil analysere om der er basis for at genaktivere dette. Jordvarmeanlægget i Hadsten er i sin tid konstrueret bygget af Arne Vedel fra Christiansfeld. Han lavede nogle stykker af disse anlæg i 1980 erne. Anlægget er undersøgt, og der er stadig masser af brine i rørene, hvilket viser at anlægget formodentlig er intakt og tæt klar til at bruge i nye forsøg. Et godt tilbud skal man ikke sige nej til så vi har netop modtaget en lille vindmølle på 3 kw.

15 Nyudlærte tømrersvende, marts 2012 Steffen Andersen Magnus Kristian Søborg Bjerre, Åbyhøj Emil Christensen, Hadsten Frederik Kongsgaard, Toftlund Jacob Kjærlund Hansen, Randers Hermann Erhard Huber, Århus Christian Bechsgaard Møller, Henne Thomas Lund, Ribe Dan Bonde Møller, Hinnerup Simon Svendgaard Møller, Odder Nikolaj Poulsen, Ringkøbing Simon Hundahl Rossen, Århus C Martin Gade Sangill, Århus C Lasse Kielsen Schou, Samsø Morten Baggesgaard Vallentin Sørensen, Hadsten Morten Rask Sørensen, Fårvang Chris Andersen, Aars Christian Vagn Balle, Hadsten Nichlas Damgaard Christensen, Grenaa Simon Molbech Christensen, Hadsten Simon Drachmann, Hammel Virksomhedsnavn Tømrermester Sved Erik Sørensen A/S Tømrermester Lars Klitgaard, Skødstrup Tømrermester Hans Johansen Hansen Vibegården, Hadsten Gånsager Tømrer- og Snedkerforretning A/S, Skærbæk Helstrup Tømrer og snedker V/Martin Klittens Tømrer ApS, Hvide Sande Tømrerfirmaet Ole Kjær v/bjarne Kargo, Henne Tømrerfirmaet Søren Hansen ApS, Ribe Landsbytømreren v/franz F. Laczko, Hadsten Odder Tømrer- og snedkerforretning ApS, Odder Jørgensen & Kjærgaard ApS, Ringkøbing Tømrer- og Snedkerfirma Jens Rasmussen ApS, Hinnerup Klitte og Jensen A/S, Hinnerup Tranebjerg Tømrer- og snedkerforretning A/S, Samsø Selling Byggefirma Harry Nielsen ApS, Hadsten Fårvang Tømrerfirma ApS, Fårvang Østrup Tømrer- og Snedkerforretning ApS, Aars Hadbjerg Tømrerfirma Mikkelsen & Søn A/S, Hadsten Kim Nielsen Snedker- og Tømrerfirma A/S, Grenaa Tømrermester Jens Sørensen A/S, Hadsten Tømrermester Ivan Østergaard Jensen A/S, Hammel

16 Nyudlærte tømrersvende, marts 2012 Kaj Feddersen Hansen, Tønder Thomas Friis Hilding Hartel, Langå Daniel Jensen, Løgumkloster Steffen Lauritzen Jørgensen, Løgumkloster Jesper Helbo Kristiansen, Hadsten Christopher John Nicholson, Hjortshøj Lasse Klindt Nielsen, Tønder Søren Blak Nielsen, Sabro Kasper Tækker Rasmussen, Grenaa Mikkel Loft Rasmussen, Hammel Philip Kenneth Christensen, Grenaa Michael Gissel, Ørum Djurs Johnny Grau, Skærbæk Lars Skjødt Gregersen, Langå Mogens Storck Hansen, Højer René Johnsen, Nimtofte Lasse Kliver Juhl, Sønder Omme Ole Kjær, Skærbæk Peter Knøvl, Knebel Peter Lundsgaard, Billund Thomas Gilhøj Lundsgaard, Vejle Virksomhedsnavn Skriver Tønder A/S, Tønder Hasten Tømrerfirma ApS, Hadsten Jan Drøhse, Løgumkloster Tømrer- og Jan Drøhse. Løgum Kloster Tømrer- og MMT A/S, Hadsten Jensen & Jørgensen A/S, Hjortshøj Oluf Olesen v/ Trine Aaløkke Olesen, Tønder Hammel Tømrer- og Snedkerforretning ApS, Hammel Tømrermester Niels Bjarne Rasmussen, Grenaa Hammel Tømrer- og Maskin- Snedkeri A/S, Hammel Aalsrode Tømrerfirma A/S, Grenaa Aalsrode Tømrerfirma A/S, Grenaa Rømø Tømrer og Snedker ApS, Rømø Granslev Tømrer- og Gulventreprise ApS, Langå Oluf Olesen v/trine Aaløkke Olesen, Tønder Lyngby Tømr- & Snedkforr v/nielsen, Trustrup René Lauritsen A/S, Sønder Omme Gånsager Tømrer- & Snedkerforretning A/S, Skærbæk Tømrermester Steffen Skrifter v/steffen Frederik, Knebel Billund Savværk ApS, Billund Harresø Byggeforretning ApS, Give

17 Nyudlærte tømrersvende, marts 2012 Mathias Nicolajsen, Billund Torben Kvist Nielsen, Balle Christian Winther Pedersen, Hinnerup René Peder Buchwald Pedersen, Randbøl Rasmus Svejstrup, Grindsted Virksomhedsnavn Kurt Kirkegaard A/S, Billund Aalsrode Tømrerfirma A/S, Grenaa Jysk Boligservice Hinnerup A/S, Århus C Junge Byg ApS, Grindsted ApS Ejner Olesen s Eftf., Grindsted

18 Nyudlærte Tækkemand, Marts 2012 Virksomhedsnavn Morten Abildgaard Larsen, Odense C Jørand Tække- og Tømrerforretning A/S, Glamsbjerg Arkivfoto

19 Navne Nyt Runde dage 50 år Pia Hald Bæk Jensen, administrationen, den 20. august 40 år Kim Staal Guldholt, elafdelingen, den 29. juli Jubilæum 25 år Peter Wittendorff, elafdelingen, den 1. august Christa Irene Bonde, køkkenet, den 1. september Jan friis, elafdelingen, den 20. oktober Velkommen til Boris Wøldike, it, 26. marts 2012 Line Kraus Holler, køkkenet, 1. marts 2012 Lilli Winter Pedersen, rengøringen, 14. maj 2012 Gordon Frese, elafdelingen, 15. juni 2012 TILLYKKE!

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

EUC Syd 17. september 2013

EUC Syd 17. september 2013 Referat fra møde i Det Lokale Uddannelsesudvalg for Elektrikere Dagsorden: EUC Syd 17. september 2013 1. Praktikopgaver. 2. Meddelelser fra formanden. 3. Meddelelser fra EVU 4. Orientering fra skolen.

Læs mere

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Mandag den 29. april 2013 28 faglærer havde taget imod tilbuddet om en introduktion og et lille kursus i anvendelse

Læs mere

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 29.september 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Allan Thomsen (3F Industri) Allan Max Frinsch (DI) Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Bernard Pedersen (Dansk Byggeri)

Læs mere

Årsberetning 2012. Den jydske Haandværkerskole

Årsberetning 2012. Den jydske Haandværkerskole Årsberetning 2012 Den jydske Haandværkerskole Indhold Indledning... 2 Bestyrelse... 3 Learning Center (LC) talentpleje og sikring af gennemførelse... 3 Ærligt talt/vis kvalitet... 4 EUX... 6 Videncenter

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Vvs-nyhedsbrev - september 2014

Vvs-nyhedsbrev - september 2014 Vvs-nyhedsbrev - september 2014 Tak, fordi du læser EVU s nyhedsbrev. De seneste tre måneder har Det Faglige Udvalg for Vvs-energiuddannelsen arbejdet hårdt med at foretage en masse af de mellemregninger,

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2015. Ugeskema

Nyhedsbrev juni 2015. Ugeskema Nyhedsbrev juni 2015 Ugeskema En folkeskole med plads til alle. Undervisningsdifferentiering, inklusion og klasserumsledelse i praksis. En tilgang som fremmer elevernes egen motivation og lyst til læring,

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Nyhedsbrev forår 2015.

Nyhedsbrev forår 2015. Nyhedsbrev forår 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Velkommen til nye medlemmer Bådbyggeriet på Mythuegård. Laksen Aktiviteter. En lang og mild vinter ser nu ud til endeligt at være overstået. Som et nyt

Læs mere

udtrykket lever i harmoni med stedet

udtrykket lever i harmoni med stedet udtrykket lever i harmoni med stedet Den opmærksomme beskuer vil have iagttaget, at der er sket ting og sager på nogle af skolens gangarealer gennem det sidste halve års tid. Århuskunstneren Niels Rahbæk

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT KSO ordningen 2012 Leon Buhl Teknologisk institut Energi & klima KSO-ordningen 2012 Status for ordningen Aktiviteter inden for ordningen VE direktivet Godkendte solvarmeanlæg

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Indhold Baggrund for at opbygge et arbejdsmiljøledelsessystem... 3 Andre incitamenter... 3 Processen fra baghjul til forhjul (start slut)...

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen BILAG 3.4.1 LUU SKIVE Referat Dato: Onsdag den 28 april kl. 10 i el afd. Referent: Bjarne Tilstede: Søren Dath; Arne Thøgersen; Peter F. Andersen; Vagn Petersen; Per Nielsen; Ivar Rud; Christian Møller;

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 0 Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 03-04-2014 Selandia Til stede / afbud / fraværende uden afbud Til stede: Charlotte Haslund Pet Vedel Helle Lemvig Ellis Jørgensen Niels

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 8370 Hadsten 8472 Sporup 8850 Bjerringbro 8380 Trige 8881 Thorsø 8641 Sorring 8450 Hammel 8860 Ulstrup 8382 Hinnerup 8471 Sabro 8870 Langå 8940 Randers SV 8960 Randers SØ 8882 Fårvang 7100 Vejle 7171 Uldum

Læs mere

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK Sydlangeland Fjernvarme Forslag til solvarme Informationsmøde 1 FREMTIDENS OPVARMNING I VEDDUM SKELUND OG VISBORG UDGANGSPUNKT: I ejer Veddum Skelund

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gratis tryghed til borgerne 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Velfærdsteknologisk Enhed Navn: Ivan Kjær Lauridsen E-mail: ijk@aarhus.dk

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland.

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. marts 2015 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1709 Mobil 3035 9491 Dato 18. marts 2015 Deltagere: Per

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Alt det der. - arbejdsmiljø. Ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern

Alt det der. - arbejdsmiljø. Ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern Alt det der - arbejdsmiljø Ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern 1. Indholdsfortegnelse 2. Overordnet beskrivelse af manualen 2.1 et med manualen 2.2 Hvem er hvad i arbejdsmiljøorganisationen 2.3 Arbejdsmiljøorganisationen

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for Maskinsnedkerfaget fredag den 14/09 2012

Referat fra møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for Maskinsnedkerfaget fredag den 14/09 2012 Referat fra møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for Maskinsnedkerfaget fredag den 14/09 2012 Deltagere: Afbud: Inga Andersen Klavs Klarskov Knud Andersen Ove Nielsen Peer Foged Holger

Læs mere

Anker Engelunds Vej 8 9200 Aalborg SV Tlf.: 98 18 00 88

Anker Engelunds Vej 8 9200 Aalborg SV Tlf.: 98 18 00 88 På Langagervej i Aalborg har Færch & Co. været med til at opføre 130 ungdomsboliger, hvor der blandt andet blev lagt mere end 5000 m 2 trægulve, træbeton-lofte m.m. Anker Engelunds Vej 8 9200 Aalborg SV

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

SALMON AND SEATROUT SOLUTION.

SALMON AND SEATROUT SOLUTION. Afiskeri.dk gik online på nettet i December 2008. Hjemmesiden henvender sig til alle lystfiskere. Det er klart et mål for Michael Aagaard Olsen, der står bag siden, at den skal være et vigtigt værktøj

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 96% (19/114) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune Klimaet sætter dagsordenen Hvorfor? Randers Kommune Randers Kommune Strategisk energiplanlægning overvejelser Hvem skal vi lave strategisk energiplanlægning for? For klimaet, økonomien, sikkerheden, Danmark,

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? En EUX Elektriker giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes verden med gymnasiets

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde Torsdag d. 5. juli 2012 kl. 16.00 Trolleborg, mødelokale

Referat Bestyrelsesmøde Torsdag d. 5. juli 2012 kl. 16.00 Trolleborg, mødelokale Referat Bestyrelsesmøde Torsdag d. 5. juli 2012 kl. 16.00 Trolleborg, mødelokale Fremmødt: Jens Mogensen, Anette Eriksen, Lars Svane, Bent Nielsen, Anne Albertsen(s), Thorsten Arnold, John Reshaur Enevoldsen

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

Kompagni-Nyt. Januar kvartal 2015. Hjemmeværnskompagni Hasle. Det Bornholmske Hjemmeværn

Kompagni-Nyt. Januar kvartal 2015. Hjemmeværnskompagni Hasle. Det Bornholmske Hjemmeværn Kompagni-Nyt Januar kvartal 2015 Hjemmeværnskompagni Hasle Det Bornholmske Hjemmeværn Hjemmeværskompagni Hasle - vi gør en forskel Indhold Chefens hjørne. Næstkommanderende klumme. Kommandobefalingsmanden

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

VELKOMMEN TIL DjH. Antal elever: 5.250 Unge mellem 17 25: ca. 2.000 Medarbejdere: 140 Bestået afsluttende eksamen: 600 Bestået certificering: 2.

VELKOMMEN TIL DjH. Antal elever: 5.250 Unge mellem 17 25: ca. 2.000 Medarbejdere: 140 Bestået afsluttende eksamen: 600 Bestået certificering: 2. VELKOMMEN TIL DjH Antal elever: 5.250 Unge mellem 17 25: ca. 2.000 Medarbejdere: 140 Bestået afsluttende eksamen: 600 Bestået certificering: 2.000 Omsætning: 101.000.000 Etageareal: 32.000 m 2 Måltider

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen

En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen Margit Kusk, projektleder i KMD, IPMA Certificeret projektleder. At gå igennem en certificering i projektledelse er ikke en uddannelse eller et kursus.

Læs mere

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark VE NET SOL, konference: Solelparker i Danmark VE NET SOL som er en gruppe under Forsknings og Innovationsstyrelsens Innovationsnetværk VE NET SOL, har

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Efteruddannelse af kørelærere

Efteruddannelse af kørelærere 2015 Efteruddannelse af kørelærere Rigspolitiet Nationalt Færdselscenter 10-06-2015 Indholdsfortegnelse OBLIGATORISK EFTERUDDANNELSE... 3 FORMÅL... 3 EFTERUDDANNELSESCENTRE... 3 HVEM ER OMFATTET?... 3

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: 15. april 2014 Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 25. marts 2014 Mødested: Campus Aarhus Dokument: Beslutningsreferat Til stede:

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Nyhedsbrev. Husk at sætte kryds i kalenderen til Konsumfisk netværksdag torsdag den 1. november 2012. Oktober 2012. Kære læsere

Nyhedsbrev. Husk at sætte kryds i kalenderen til Konsumfisk netværksdag torsdag den 1. november 2012. Oktober 2012. Kære læsere Nyhedsbrev Oktober 2012 Kære læsere Generationsskifte-selskaberne i både Hvide Sande og Thyborøn-Thorsminde vil gerne gøre opmærksom på, at de hjælper unge, der gerne vil købe sig ind i fiskeriet. Idéen

Læs mere

Sportsdykkerens december udgave 2012.

Sportsdykkerens december udgave 2012. Sportsdykkerens december udgave 2012. Nyt Fra Teknisk Udvalg (TU) Nye certificeringer TU har i 2012 afholdt flere kurser og dette har indtil videre resulteret i følgende certificeringer. Vi vil gerne ønske

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden 1 Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Fredag 23. maj 2014 Deltagere: Ilse Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Kasper Soelberg, Bente Juulsgard, Inger Marie Jaillet, Johnny Nielsen, Irene

Læs mere

Referater: Tilskud og økonomi. for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015. Behold nuværende tilskudsmodel.

Referater: Tilskud og økonomi. for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015. Behold nuværende tilskudsmodel. Referater: Tilskud og økonomi for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015 Ordstyrer Johannes Nilsson Referent: Vivian Højegaard, Forslag/ide/input fremført af Jørgen Christoffersen, Svaneke Stikord/beskrivelse:

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Referat. Bornholms Forsynings Brugerråd 03.02.2015 1. Brugerrådsmøde nr. 26 Den 03. februar 2015 kl. 16.30 Mødested: Industrivej 1a, 3700 Rønne.

Referat. Bornholms Forsynings Brugerråd 03.02.2015 1. Brugerrådsmøde nr. 26 Den 03. februar 2015 kl. 16.30 Mødested: Industrivej 1a, 3700 Rønne. Bornholms Forsynings Brugerråd 03.02.2015 1 Referat. Brugerrådsmøde nr. 26 Den 03. februar 2015 kl. 16.30 Mødested: Industrivej 1a, 3700 Rønne. Per Ole Petersen( Formand) Jens S. Koefoed Per Martlev Hansen

Læs mere

Nyhedsbrev. Hospitalsenheden Vest. Teknisk Afdeling

Nyhedsbrev. Hospitalsenheden Vest. Teknisk Afdeling Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Teknisk Afdelings ledelse Sommer 2015 Kalenderen siger, at sommeren burde være forestående, så det regner vi bestemt med, at den er, på trods af kølig og ustadig vejr. Redaktionen

Læs mere

Referat af møde den 17. august 2009 om spildevandsløsning i Klinteby og Karrebækstorp

Referat af møde den 17. august 2009 om spildevandsløsning i Klinteby og Karrebækstorp Klinteby, den 20. august 2009 Referat af møde den 17. august 2009 om spildevandsløsning i Klinteby og Karrebækstorp Mødet blev afholdt hos Jesper Lund Andersen. Til stede ved mødet var: Steen B. Rasmussen,

Læs mere

Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august)

Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august) Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august) Deltagere: Klaus, Carsten, Lis, referent: Lis. Afbud fra Rikke, Karin og Helle 1. Fastsættelse af

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere