Det. magasin JUNI Den jydske Haandværkerskoles. DjHPUNKT er. jydske Haandværkerskole. elektroniske magasin.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det. magasin JUNI 2012. Den jydske Haandværkerskoles. DjHPUNKT er. jydske Haandværkerskole. elektroniske magasin."

Transkript

1 DjHPUNKT Den jydske Haandværkerskole JUNI 2012 Redaktion: Henrik Øelund (ansvarlig) Anne Hansen Aamand Layout: Anne Hansen Aamand Input: Indhold Siden sidst 2 Energi Forum Favrskov 3 Samarbejde med Energistyrelsen 4 Ny temarække på DjH (VE) 5 Arbejdstilsynet på besøg 6 DjH og Produktionsskolen 7 To kolleger 8 Tre i en fest i tømrerafdelingen 9 EUX på DjH 10 Plastafdelingen i Florida 11 LC på DjH 12 Små VE-anlæg på DjH 14 Nyudlærte tømrersvende 15 Nyudlært tækkemand 18 Navne nyt 19 Det elektroniske magasin DjHPUNKT er Den jydske Haandværkerskoles elektroniske magasin. Du kan navigere i det ved hjælp af indholdsfortegnelsen. På de enkelte sider er der en knap i øverste venstre hjørne, som kan hjælpe dig tilbage til forsiden, eller du kan bladre i dokumentet på de to trekantede knapper i nederste højre hjørne. Slår du indholdsfortegnelsen til i venstre side af din Adobe reader, er den åben hele tiden uanset hvilken side i DjHPUNKT, du befinder dig på. God sommer og god læsefornøjelse!

2 Af Henrik Øelund Siden sidst I foråret har der været gang i rigtig mange ting, der peger fremad, og som indgår i vores Strategi DjH2016. Samtidig holder vi i den daglige drift den høje kvalitet, der er kendetegnende for DjH. Både elev- og kursistevalueringer når det meget flotte niveau, vi endte ud med for 2011, med 4,1 på kursisternes 5-skala og 8,0 på elevernes 10-skala. Gennem hele foråret er der blevet arbejdet med og udviklet på EUX tømrer- og elektrikeruddannelserne. Vores ambition er ganske klar og enkel. Vi ønsker at gennemføre et uddannelsesforløb på EUX af høj kvalitet, der svarer til de intentioner, der blev formuleret, da uddannelsen blev født. To pædagogiske udviklingsgrupper har derfor sammen, og hver for sig, arbejdet med tematiseret og fagintegreret undervisning, der understøtter motivation, engagement og læring i de respektive kompetenceområder. En anden gruppe har koordineret og udviklet på blandt andet rekruttering, markedsføring og kommunikation. Det er derfor dejligt, at vi med tilmeldingerne kan se, at vi får to gode hold at arbejde med. Her vil vi bruge Elevplan som decideret LMS-system (learning management system) integreret med SMS. Meget heldigt kommer der en ny version af Elevplan lige efter sommerferien, der indeholder de funktioner vi efterspørger. Endelig har en lille styregruppe forsøgt at samle trådene og tydeliggøre de principper, vi ønsker skal ligge til grund for vores EUX. Sidstnævnte er så brugt som afsæt til at opstille et udkast til Regler for den gode erhvervsskole, som også er en opgave i Strategi DjH2016. Det er godt at se, at plastvirksomhederne er ved at tage plastspecialisten til sig, hvilket betyder at det nye hold, der starter efter sommerferien, allerede nu har en god størrelse. En overbygning i den her stil trin 3 tror jeg, vi vil se flere af, også inden for nogle af vore andre uddannelser. I DjH 2016 har vi også valgt, at energi skal være et fokuspunkt generelt på DjH. Her er det særdeles positivt at Energistyrelsen har fået øje på DjH, og gerne vil bruge os som medspiller. Op mod sommerferien er to ansøgninger gået til held. Udviklingsfonden for håndværkere og teknikere i regioner og kommuner har bevilget kr. til udstyr indenfor vedvarende energi og planlægning af uddannelsesaktiviteter for målgruppen. Samtidig har Favrskov Kommune og LAG (Lokale Aktionsgrupper) sammen sikret et budget på kr. til Favrskov Energiportal. Begge projekter er beskrevet længere fremme i DjHPunkt. Mange indenfor uddannelsesverdenen havde ventet sig meget af 3-partsforhandlingerne, der skulle have været i juni. De blev som bekendt ikke til noget, men jeg er sikker på, at der alligevel vil blive taget hånd om de problemstillinger, der var sat på dagsordenen. Et af punkterne var spørgsmålet om praktikpladsgaranti. Her er det værd at nævne, at pr. 25. juni 2012 har vi på DjH ingen i skolepraktik overhovedet. Det skyldes at vore elever er værdsat, og at der af de involverede på DjH er gjort et stort arbejde for at matche elev og virksomhed. Efter sommerferien vil vi skifte www-domænenavn. Fremover kommer det til at hedde Den gamle adresse stammer fra den tid, hvor de tekniske skoler var enige om at bruge bynavn + ts. Efter diverse fusioner og navneændringer er der ikke mange skoler tilbage, der fortsat holder sig til det oprindeligt aftalte. Vores domænenavn har aldrig været mundret eller let forståeligt for DjH-brugere. Funktionelt er det heller ikke godt, at DjH ikke indgår i forhold til søgning søgning i og synlighed på diverse elektroniske medier. Også i FACEBOOK er domænenavnet vigtigt, og her har vi allerede oprettet djhhadsten. I foråret har vi gjort de første DjH-erfaringer med Facebook, og arbejdet intensiveres efter sommerfeien. Det er en meget anderledes kommunikationsform end hjemmesiden, og de første erfaringer er meget positive. God sommer til alle!

3 Af Hanne Bisgaard Hansen Energi Forum Favrskov Projekt Energi Forum Favrskov har til formål at skabe synlighed på energiområdet og udbrede vedvarende energi (VE) og effektivisering i Favrskov. Partnerskab Energi Forum Favrskov står bag projektet, Favrskov Kommune, Favrskov Erhvervsråd og videncenter energi på Den jydske Haandværkerskole er repræsenteret i partnerskabet. Projektet finansieres ved eksterne fondsmidler. rådgivere, uddannelsesinstitutioner mfl. udmøntes i en konkret model for opstart af en klar klimadagsorden, som kan bruges andre steder. Herudover udarbejdes modeller for beregning og afklaring af mulighederne for fælles og individuelle forsyningsløsninger i mindre lokalsamfund uden for den offentlige varmeplan, som også vil kunne anvendes og kopieres af andre efterfølgende. Den professionelle eller private forbruger Virksomhedsejeren Iværksætteren Primært ligger fokus på formidling til borgere, virksomheder, organisationer og samarbejdspartnere. Dertil er igangsat oprettelse af en portal, der skal være det virtuelle samlingssted for viden og vejledning og på sigt fungere som kommunikationskanal for andre energi-projekter i Favrskov. Arbejdet med at samle offentlige og private partnere, forsyningsselskaber, borgere, håndværkere, For at binde initiativerne i projektet sammen, budgetteres med deltids ansættelse af en projekttovholder, der skal sørge for kontakten til både borgere, håndværkere, rådgivere mv., udvikling og vedligeholdelse af portalen/projektdatabasen, afholdelse af netværksmøder, arbejde med kampagner, udvikling af informationsmateriale, udvikling af en ESCO model, køb af ekstern konsulentbistand og meget mere. Energi Forum Favrskov Netværksgruppe Lokale aktiviteter Uddannelsen/ eksperimentarium

4 Af Hanne Bisgaard Hansen Lovgivning, certificering og samarbejde med Energistyrelsen Seneste opgørelse over energikilder lavet af TEKNIQ viser at vedvarende energi (VE) vinder frem, og at oliefyrene er på vej ud. Langt flere hustage er blevet belagt med solceller, solvarmeanlæg eller andre små VE-anlæg end tidligere den grønne energi vinder frem blandt de private boliger. Opgørelsen er glædelig, vi kan se, det går den rigtige vej med fremme af vedvarende energi i Danmark. Der mangler viden på området hos alle målgrupper og i alle brancher; den rivende udvikling indenfor VE har skabt behov for ny lovgivning og uddannelse på området. Energistyrelsen har i den forbindelse bedt Den jydske Haandværkerskole om sparring på uddannelses- og certificeringsområdet, en spændende arbejdsopgave med gode perspektiver, og som vi derfor prioriterer højt. Lovgivning Ved indførelse af et direktiv om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder ved udgangen af 2012, har DjH været i sparring med Energistyrelsen. Direktivet angiver krav om indførelse af certificerings- eller tilsvarende kvalificeringsordninger for installatører af små VE-anlæg og i den forbindelse certificeringsordninger inden for varmepumper, biomasse, solvarme og solceller. Der er tale om fire forskellige kategorier, hvor virksomhederne godkendes indenfor den eller de kategorier, som de er specialister i. Der arbejdes med certificeringsordninger for tre modtagergrupper samt re-certificering for alle målgrupper. recertificeringsområdet, aflæggelse af prøve og sammenhæng mellem allerede eksisterende certifikater og de kommende godkendelsesordninger. Man konkluderede, at DjH s kurser fuldt ud lever op til kravene, som muliggør, at deltagerne kan gå op til den afsluttende prøve og få udstedt et certifikat. Uddannelse af Energistyrelsens egne kontrolinstanser Udover at være løbende sparringspartner på området, har DjH som første led i samarbejdet med Energistyrelsen netop afholdt et solcellekursus for Energistyrelsens kontrolinstanser. Der er udpeget 16 VE-kontrolinstanser i Danmark, Energistyrelsen og 13 instanser deltog på kurset den maj på DjH (TEKNIQ deltog endvidere med 2 repræsentanter). Følgende certifikater er planlagt: Virksomhedscertificering for virksomheder der i forvejen er engageret indenfor området. Certificering af den udøvende autoriserede håndværksvirksomhed (VE-certifikats holder). Certificering af den udøvende håndværker montørordning uden autorisation Re-certificering på alle områder. Certificering I forbindelse med DjH s deltagelse i EU projektet Build Up Skills Danmark, har Energistyrelsen bedt om sparring i forhold til uddannelse og certificering indenfor området vedvarende energi. Build Up Skills Danmark er det danske ben i et større EU projekt, der er sat i gang i 22 forskellige lande. En af de relaterede aktiviteter i Build Up Skills tager udgangspunkt i kortlægning af behov for uddannelse og efteruddannelse. DjH er med som aktør for uddannelsesområdet, og deltager i projektets aktørgruppe sammen med både brancheorganisationer og Energistyrelse. Den jydske Haandværkerskole blev bedt om at vurdere, om DjHs solcelle- og varmepumpekurser kunne leve op til direktivets krav, og give løsningsforslag til

5 Af Hanne Bisgaard Hansen Ny temarække på DjH i vedvarende energi (VE) Den jydske Haandværkerskole har udarbejdet en ny temarække til indføring i vedvarende energi. Sideløbende gennemfører vi en lang række andre VE-certificerings- og teknikkurser under lov om Arbejdsmarkedsuddannelser. Kurserne varer typisk 2-3 dage, men kan sammensættes efter behov. Der er sket en eksplosion på installation af vedvarende energi på markedet, og der mangler massiv viden på området helt fra teknisk salg til montage gældende alle målgrupper og brancher. Den eksplosive vækst i VE, gør, at der for nuværende er et uddannelsesmæssigt efterslæb til skade for både forbruger og leverandør, som også skader effekten og det samlede resultat. En uddannelsesindsats på VE-området giver kompetencer i forhold til sparring og dialog, man bliver rustet til at træffe beslutninger i forhold til vedvarende energi, får viden om hvilket anlæg der er mest rentabelt i forhold til omgivelser og placering, udefrakommende faktorer, korrekt montering og fornuftig drift og vedligehold. Temarække til indføring i vedvarende energi i Danmark VE Hvad og hvorfor Solenergi Varmepumper Belysning Energioptimering Teknologier Effektivisering Klimaskal Alternativ forsyning Økonomi og beregning Interessenter Lovgivning, incitamenter, politisk udvikling Beregningsværktøjer Typer, teknik og funktion Effekt Installation Net-opkobling (solceller) Vedligehold Dokumentation Lovgivning Certificering Nyeste udvikling og tendenser Typer teknik og funktion Beregninger Luft til luft Væske til vand Vand til vand Installation Vedligehold Dokumentation Lovgivning Certificering Nyeste udvikling og tendenser Lystyper teknik og funktion Lysberegninger Styring Økonomiberegning Vedligehold Nyeste udvikling og tendenser Klimaskal Termografi Energistyring og CTS-anlæg Pumpestyring Ventilation Isolering Økonomiberegninger Vedligehold Lovgivning UHT-fonden Til indsatsen har DjH søgt midler gennem Udviklingsfonden for Håndværkere og Teknikere (UHT). Vi søger midler til udformning og udbredelse af en uddannelsespakke i vedvarende energi, som målrettes håndværkere og teknikere i kommuner og regioner, og til indkøb af demonstrationsudstyr, som supplement til DjHs allerede eksisterende energieksperimentarium. Vi har allerede i dag en del demonstrationsudstyrs på matriklen, som er med til at give vores kursister en hands-on oplevelse. På den måde får vore elever og kursister mulighed for at drage parallel mellem teori og praksis i alle underviste energiteknologier, hvilket er vigtigt for udbytte af læring. Med midlerne fra UHT-fonden har vi et ønske om at udbygge Den jydske Haandværkerskoles energieksperimentarium endnu mere, hvilket giver spændende og anderledes uddannelsesmuligheder.

6 Arbejdstilsynet Af Ib Bæk Jensen på besøg Den 6. december 2011 modtog DjH en meddelelse om, at arbejdstilsynet kommer på tilsynsbesøg inden for de næste 1-4 måneder. Formålet med tilsynsbesøget er at føre tilsyn med, at virksomheden overholder arbejdsmiljøreglerne og at reagere, hvis der er væsentlige arbejdsmiljøproblemer. Besøget fandt sted den 16. april 2012 og det varede fra kl. 08:15 til 16:15, hvor to tilsynsførende fra Arbejdstilsynet kontaktede Henrik Øelund og tilgængelige arbejdsmiljørepræsentanter. Herefter blev der holdt et møde, hvor skolens papirarbejde blev gennemgået, og samtidigt blev der spurgt ind til en række relevante emner så som ulykker, psykisk arbejdsmiljø, sundhedsfremme og meget andet Efter mødet blev de tilsynsførende vist rundt på hele skolen, hvor de demonstrerede et fantastisk blik for arbejdsmiljø og eventuelle problematikker. En række medarbejdere blev inddraget i samtaler og bidrog til belysning af en række forskellige spørgsmål tak for det, det var imponerende at opleve professionelle og engagerede medarbejdere i alle afdelinger. Tilsynet afsluttedes med en orientering om konsekvenserne af tilsynet. Orienteringen var særdeles positiv og resultatet blev en helt anmærkningsfri kontrolrapport, så vi nu figurerer på Arbejdstilsynets hjemmeside med en grøn smiley. Den grønne smiley viser, at Den jydske Haandværkerskole ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet, og er dermed et signal til omverdenen om, at vi har orden på arbejdsmiljøet.

7 Af Henrik Øelund DjH får administrative opgaver for Produktionsskolen I forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 blev produktionsskolen placeret i Ulstrup til Favrskov Produktionsskole, og DjH har gennem årene oparbejdet et godt samarbejde med denne om elever og vejledning. Da den økonomiske krise begyndte at sætte sine spor i beskæftigelsen, steg antallet af elever på produktionsskolen (fra 20 ÅE til 85ÅE), og der blev behov for en vækststrategi samtidig med et øget fokus på økonomistyring. DjH hjalp derfor i foråret 2009 med en økonomi- og styringsanalyse. Da Favrskov Produktionsskole i foråret besluttede at ændre sin organisation, var det helt naturligt at forhøre sig hos DjH om vi ville være behjælpelige på økonomidelen. Efter en opgave/kompetence/it-analyse har vi skønnet det muligt at løfte opgaven, og aftalen iværksættes snarest. Når der foreligger et endeligt opgavesplit, udarbejdes en såkaldt leverandøraftale. Grundtanken er at DjH udfører bogholderi, regnskab, lønbehandling og budgettering. Derudover vil DjH bistå ved indberetningerne til MBU via elevregistreringssystemet. Startdatoen ventes at blive d. 1. september 2012, hvor IT-organiseringen er på plads. Af Anne Hansen Aamand Marselisweekenden den september er startskuddet til Århus festuge. Igen i år deltager DjH i Marselisløbet med medarbejdere og deres familie. Cykling afvikles lørdag den 1. september. Løb og walk søndag den 2. september. DjH teltet står på samme plads som sidste år, og lokker med hygge og grillbøffer. Brug det som mødested før og efter løbet. Det er åbent begge dage, lige fra morgenstunden og til sidste mand er gået hjem. Tilmeldingsblanket findes på skolens intranet. Flere oplysninger på Følg også med på

8 Af Anne Hansen Aamand To kolleger To kolleger har denne gang begge mange års DjH-erfaring. Jørn har været med til at bygge køleuddannelsen op, og Helle bidrager til at holde skolen kørende på regnskabsdelen. Jørn Jørn Eriksen, 66 år, har lige haft 40 års jubilæum. Heraf har han i 25 år haft sin gang på DjH. De andre 15 år er fordelt mellem Frederikshavns Tekniske Skole, Århus Tekniske Skole og flere Danida projekter i Afrika: Kenya, Mozambique og Ghana. Her har Jørn stået for lærertræning og undervist i skoleadministration og værkstedsledelse. Jørn er uddannet maskinarbejder og maskinmester.efter uddannelsen var han i søværnet et år. Første gang Jørn var udsendt med Danida var han i Kenya. Kone, tre børn og hund var med. Børnene gik i en international skole sammen med børn fra hele verden. Jørns interesse for naturen bragte familien ud på spændende wildlife-oplevelser. Jørn blev headhuntet til køleafdelingen af daværende inspektør Poul Henning Olesen i Uddannelsen var ny den gang, så Jørn har været med til at opbygge den fra bunden. Han har udviklet lærebøger og kender alt til stencils og duplikering fra uddannelsens tidlige år. I dag underviser han primært H3 og H4 elever, men også grundforløb og efteruddannelse er på skemaet. Privat bor Jørn i en andelsbolig i Lisbjerg sammen med sin ghanesiske kone Faustina. Hun afløser lejlighedsvis i rengøringsafdelingen på DjH. Andelsboligforeningen var han med til at grundlægge, og han var en årrække formand i bestyrelsen. Fritiden bruger Jørn på lystfiskeri langs kysten. Fisk er flidspræmie, mener han. Større chance for gevinst er der dog ved interessen for fotografering med fokus på natur og dagliglivet. En julegave fra søn og svigerdatter på et prøvedyk udløste et nyt interessefelt. Jørn tog dykkercertifikat og han har dykket i Det røde Hav og det Indiske ocean. Helle Helle Jørgensen, 47 år, har været ansat i bogholderiet siden 1. januar Hun tager sig af den daglige bogføring i navision og debitorer og kreditorer samt regnskab for henholdsvis Hovvejskollegiet og Håndværkerkollegiets fond (kursushotellet). Helle er tillidsrepræsentant for HK medarbejderne på skolen, og hun er valgt af TAP-medarbejderne (teknisk administrativt personale) som repræsentant i bestyrelsen. Vi kender hende også fra personaleforeningens bestyrelse, hvor hun har været aktiv i 10 år. Helle har en højere handelseksamen, hun er uddannet kontorassistent og merkonom i finansiering og regnskab. Hun er uddannet på handelsskolen i Randers, og var derefter ansat fem år hos en stor stål-grossistvirksomhed i Århus (Jernkontoret), før hun kom til DjH. I Helles familie er DjH næsten en tradition; både hendes far, værkstedsassistent Henning Jørgensen, og hendes mor, rengøringsassistent Rita Jørgensen, har arbejdet på skolen. Helle bor i et rækkehus i Hadsten sammen med Arne. Hun har kort på arbejde, og kan gå til DjH på 15 minutter. Hun holder sig i form ved stavgang. Et par gange om ugen alene og een gang om ugen sammen med holdet fra TRIM den lokale motionsklub, hvor skoven traves igennem. En stor del af sin fritid bruger Helle på frivilligt arbejde som kasserer og aktiv rådgiver i stomiforeningen COPA. Hver anden måned har hun vagt i rådgivningen for stomioperede på Aarhus Universitetshospital. To gange om året står Helle og Arne af det daglige ræs og tager et pusterum ved Vesterhavet. Det er råhygge og opladning at lade sig blæse igennem, spise fisk, lytte til havet og nyde udsynet over det friske kystlandskab.

9 Af Anne Hansen Aamand Tre i en fest i tømrerafdelingen De nye tømrerhaller på Den jydske Haandværkerskole (DjH) dannede perfekte rammer om tre i en festen, hvor DjH tog afsked med en medarbejder gennem mange år, bød velkommen til hans afløser og fejrede at tømrerafdelingen har fået den længe ønskede lokaleudvidelse. Gennem snart 47 år har Finn Døssing haft sin daglige gang på DjH. Han kom til skolen som ganske ung, og har de sidste 20 år siddet på posten som uddannelsesleder i tømrerafdelingen. Efter de mange år havde Finn valgt, at tiden var kommet til at takke af og kigge sig om efter andre aktiviteter og indhold i livet. Der var hans tømrerkolleger ikke sene til at hjælpe, de havde flere forslag til et aktivt seniorliv. I afskedsgave overrakte de en værktøjskasse, fyldt med gode tømrersager, og de kom med en slet skjult hentydning om, at der måske var ting, han havde forsømt hjemme, mens han var travlt beskæftiget på sit arbejde. Med værktøjskassen fulgte det maleri, Finn gennem mange år har haft hængende på sit kontor. Medarbejderne i tømrerafdelingen gav også et biavlerstartsæt med smagsprøver, instruktionsbøger i biavl og en biavlerhat med slør til at holde de mest stikkelystne smådyr på afstand. Henrik Dalsgaard, 43 år, afløser Finn Døssing på posten som leder af tømrerafdelingen. Henrik har været ansat i tømrerafdelingen som underviser siden september Han er uddannet tømrer, byggetekniker og voksenunderviser, og kom til DjH fra en stilling som daglig leder af byggeafdelingen i en tømrervirksomhed. De lyse tømrerhaller på DjH er resultatet af en gennemgribende renovering og forvandling af Hadstens gamle bowlingcenter. Udover at tjene som undervisningslokaler for skolens tømrerelever, fungerer de også som messehaller, når den årlige energimesse afvikles den sidste lørdag i oktober. Og med en vellykket tre i en fest kan etiketten festlokaler også tilføjes.

10 Af Allan B. Rasmussen EUX på DjH Den 13. august starter EUX på DjH i to parallelle hold EUX-tømrer og EUX-elektriker. Interessen for EUX uddannelsen på DjH har været meget positiv. Vi har på forhånd proklameret rene EUX hold med fokus på tværgående projekter, hvor alle fag involveres og integreres, og det har klart vist sig, at det er hvad de kommende studerende har foretrukket og valgt. Undervisere på tværs af grundfag og EUD-fag i de to afdelinger er i gang med at tilrettelægge projekter. Som noget unikt i EUX-skoleverdenen vil de studerende på DjH opleve at have én projektoverskrift på skemaet gennem flere uger. De enkelte fag integreres i projektet med en undertitel. Stor interesse for infomøde Ved informationsmødet på DjH d. 22. maj var auditorium på akademiet fyldt til bristepunktet med kommende tilmeldte studerende, forældre og kammerater, som eventuelt også kunne være interesseret i at begynde en EUX-uddannelse på DjH. Der blev informeret om undervisningsprincipper, uddannelsesplaner, vejledningsordninger og indkvarteringsmuligheder m.m. Gæsterne mødte de kommende undervisere, så DjH s teorilokaler hvor der skal undervises, og blev introduceret til værksteder og tilhørende faciliteter. Tilbagemeldingerne om infomødet var udelukkende positive. Forventningerne til EUX-uddannelserne er store, og vi glæder os meget til at kunne vise, at vi til fulde lever op til dem.

11 Af Allan Rasmussen Plastafdelingen på studietur i Florida I ugen op til påske var plastafdelingen på studietur og plastmesse i Florida USA. Hvert 3. år arrangeres NPE i USA, som er én af de største plastmesser overhovedet, denne gang med mere end 2000 udstillere fra hele verden. Sidst blev messen afholdt i Chicago. I år var den flyttet til Orlando i Florida, og det var meget tydeligt at mærke, hvorledes udstillerne var mere optimistiske, og knapt så aggressive for at kapre kunder, som vi oplevede det for 3 år siden. Der var brugt rigtig mange ressourcer på store flotte og imponerende stande, og antallet af udstillere var forøget med mere end 20 procent. Tydeligvis er det gået mod lysere tider for plastverdenen. Det, som vi særligt oplevede, var, at automatisering af plastproduktion er om muligt endnu mere fremherskende, end vi tidligere har set. Nye plasttyper og især bioplast fortsætter med at substituere tidligere kendte plastmaterialer, og plastproduktionsudstyret bliver fortsat mere effektivt og optimeret. Vi så en sprøjtestøbemaskine, som producerede mere end kapsler til vandflasker i timen, en anden maskine, som kunne sprøjtestøbe et plastemne til at lægge under kunstigt græs med en skudvægt å 75 kg og lavet af genbrugsplast. Vi så robotter, som driblede med basketball, som klart overgik de allerbedste NBA spillere i USA, og vi fandt inspiration hos fremstillere af nyt laboratorieudstyr og forlægger af ny plastlitteratur, som vi fremadrettet kan bruge til gavn og glæde for vores plastmagerlærlinge og kommende plastspecialister. Florida Technical College bruger kun Ipads Foruden plastmessen var der arrangeret besøg hos Florida Technical College (FIT). FIT uddanner inden for mange forskellige brancher, social og sundhed, criminal Justice, HVAC (Heating ventilation aircondition) tjener- og køkkenpersonale, og har dagligt godt 1000 studerende /elever. Skolen tilbyder det, som vi bedst kan sammenligne med en mellemting mellem EUD-uddannelse og arbejdsmarkeds kurser. I USA uddannes man dog ikke efter vekseluddannelsessystemet som vi kender det i DK. Det som især vakte vores interesse og nysgerrighed var, at FIT har byttet alle deres bøger og hæfter ud med ipads. Der udleveres ikke ét eneste stykke papir i forbindelse med undervisningen og vi fik oplyst, at der ikke længere (officielt) fandtes en printer på skolen. Al undervisningsmaterialet findes digitalt, og underviserne har indscannet opgaver og eget materiale til eleverne. Eleverne får udleveret en ipad ved indskrivning, og vælger en elev at droppe ud af uddannelsen før tid, er der en særlig ordning omkring tilbagebetaling. Indfasning af dette nye undervisningsmedie er hos FIT forløbet overraskende problemfrit og med væsentlige positive fordele.studerende, undervisere, administration og ledelsen var gennemgående fuldt ud tilfredse med overgangen fra papir til ipad, og endnu har man ikke oplevet nogen break downs. Besøget var meget interessant, vi fik en uddybende gennemgang af mulighederne med tablets og den entusiasme de ansatte udstrålede, viste med al tydelighed, at den måde, som FIT har valgt at bruge tablets i undervisningen, med deres egne ord er en Game Changer. Der er skabt en god kontakt til en samarbejdspartner, som vi vi kan bruge aktivt til erfaringsudveksling, når vi sandsynligvis tilsvarende skal overergå til elektroniske undervisningsmedier.

12 Af Frank Gotfredsen LC på DjH Skolehjem Bandagister og tandteknikere på skolehjemmet Vi skriver nu midt juni 2012, og på trods af dette kunne vi her til morgen se det hvide lag af rimfrost på de laveste græsområder. Det der med global opvarmning, kunne her være svært at få øje på, men det med vejret giver som altid rigtig godt stof til samtale hos os danskere. I 2. kvartal 2012 må vi konstatere at elevtallet på skolehjemmet er faldet i forhold til 2. kvartal i Vi kan stadig se krisen og efterslæbet på hovedforløbene, der er lidt færre klasser, hvorimod grundforløbet har haft bedre tilslutning i år end Det gør, at vi har haft god plads på skolehjemmet, som har åbnet for andre muligheder. Vi har blandt andet kunnet tilbyde vvs-installatørstuderende fra Dania kost og logi i en 3 4 ugers periode, hvor de skulle på kursus i vores gasværksted. Vi har haft et hold bandagister under uddannelse boende, medens de fik et plastkursus her. Udover dette har vi også haft en klasse tandteknikerelever fra København Tekniske Skole på kost og logi i fem uger, medens de modtog undervisning i Århus. Efteråret ser lovende ud for grundforløbet. Det ligner en lille stigning på nuværende tidspunkt, hvor vi for første gang starter EUX op. De er skolehjemsberettiget på samme vilkår som vores almindelige EUD-elever, men er her 40 uger på grundforløbet. Angående hovedforløbene ser det ud til lidt færre elever på el og tømrer, hvorimod køl og plast stiger lidt i forhold til tidligere. Jeg tror, det er første gang i historien, at der starter to klasser med H1 plastelever, så det er super. Derudover ligner det et rigtig pænt hold til plastspecialisterne. Det er typisk indenfor de to områder, der bor rigtig mange eleverne på skolen, da vi er landsskole for disse uddannelser. LC Kraftspring og trampolinhop Dejligt at vores tutorordning i LC fungerer godt. Ud fra evalueringerne kan vi se, at det er helt op til % af elever i en afdeling, der benytter sig af tilbuddet. To afdelinger ligger på %, og en ligger lidt længere nede. Alt i alt, syntes jeg, at det viser, der et behov for tilbuddet, der er med til at mindske frafaldet fra uddannelserne og højne kvalifikationerne hos vores elever. Det er lykkedes os at få lidt ekstra timer i gymnastiksalen på Hadsten Skole helt frem til sommerferien. De kan bruges til badminton eller andet boldspil. Nogle elever har anvendt gymnastiksalen til springgymnastik, hvor vi har lånt redskaber hos Hadsten Idrætskreds. Et godt tilbud hvor der kan brændes noget energi af, hvis man har siddet lidt for stille i undervisningen. Vi har også haft elever på Århus Gymnastik og trampolincenter i Vejlby. Også et rigtig godt sted, hvor der kan være store udfordringer til den fysiske formåen. I anledning af de mange sportstilbud som vi har til vores elever, har vi afholdt et idrætsskadekursus på otte lektioner. Samme kursus som blandt andet bliver afholdt af DGI. Formålet med kurset er at få en forståelse for vigtigheden af at forberede sig ordentlig til udøvelse af idræt, og er skaden sket, hvordan jeg mindsker smerter her og nu og efterfølgende mén efter uheldet. Til de mere passive idrætsudøvere, har der jo været spækket med TV fra EM i fodbold, og det kunne trække eleverne sammen omkring den lille kasse. Spændingen for Danmark brast, men der er stadig meget mere bold at samles om. Fortsættes på næste side

13 Cowboys og -girls til grisefest Elevfesten før sommerferien stod i år, som noget nyt, på tre helstegte grise på grill med alt i tilbehør. Før og efter spisningen var der bullriding på en tyr, vi havde lejet. Der var indledende runder før spisningen, og finale efter. Der var pokaler til 1., 2. og 3. pladsen. Vejret havde været jævnt trist og regnfuldt det meste af ugen, men hen under eftermiddagen klarede det op, og det blev en rigtig dejlig eftermiddag og aften. Vi er jo kommet på Facebook, og der ligger billeder fra blandt andet denne aften, (http://www.facebook.com/ djhhadsten.dk). Det er planen, der jævnligt vil blive lagt nye billeder på. Fiskeriet har været lidt trægt her i foråret. Jeg ved ikke om det skyldes vejret eller? Nogle har prøvet lykken men uden særlig held. Vi ville jo gerne, at det lykkedes for dem at fange bare lidt, så vi følger jo fangstrapporterne i de nærliggende vandløb for at se, om der er noget i vandet. En af de opsigtsvækkende fangster var i Skjern Å. I fangstrapporten unde laks, var der i starten af maj fanget en krabat på 15 kg, og den målte 295 cm, det viste sig desværre at være pytonslange. Men sådan en kan vel også spises?

Indhold. Det elektroniske. magasin. april 2012. jydske Haandværkerskole. Siden sidst 2

Indhold. Det elektroniske. magasin. april 2012. jydske Haandværkerskole. Siden sidst 2 DjHPUNKT Den jydske Haandværkerskole april 2012 Redaktion: Henrik Øelund (ansvarlig) Anne Hansen Aamand Layout: Anne Hansen Aamand Input: aha@hadstents.dk Indhold Siden sidst 2 DM I SKILLS 3 Konkurrencen

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole. Energimesse på DjH Solparabol, solcelleworkshop, lerhuse, varmepumper, smarthouseinstallationer...

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole. Energimesse på DjH Solparabol, solcelleworkshop, lerhuse, varmepumper, smarthouseinstallationer... DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole december 2009 Energimesse på DjH Solparabol, solcelleworkshop, lerhuse, varmepumper, smarthouseinstallationer... Nogle kommer hurtigt fra start I tømrerafdelingen

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole september 2007 Bertel Haarder på besøg Undervisningsminister Bertel Haarder besøgte den 6. september DjH, hvor han på en rundvisning kom i god dialog med

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

December 07 nr.29. Hjemmeside kåret Skolens hjemmeside er kåret som Bedst på Nettet. Videnskabsminister Helge Sander overrakte den ærefulde pris

December 07 nr.29. Hjemmeside kåret Skolens hjemmeside er kåret som Bedst på Nettet. Videnskabsminister Helge Sander overrakte den ærefulde pris December 07 nr.29 4 KTS 2012 En foreløbig vision, mission og et pay-off for KTS er blevet formuleret. Læs også om de nye proceskonsulenters roller i KTS 2012-projektet 20 Hjemmeside kåret Skolens hjemmeside

Læs mere

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 - - Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 1 Indhold Forord... 3 1.0 Indledning... 5 2.0 Problemformulering... 6 3.0 Projektmetode... 6 4.0 Selektionskriterier... 7 5.0 2009 2012 Fagmentorprojekt

Læs mere

Nr. 2 Marts 2010 33. årgang

Nr. 2 Marts 2010 33. årgang Nr. 2 Marts 2010 33. årgang REDDERNES Indhold LANDSKLUB REDDEREN udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil... 20 76 17

Læs mere

FAI og D A F fusionerer 1. januar 2014 Side 4

FAI og D A F fusionerer 1. januar 2014 Side 4 EKSTRA SPRØJTEN 35. UDGAVE juni 2013 EKSTRA SPRØJTEN Hårdere straf for overtrædelse af konkurrenceloven Side 8 Det nye Autobranchens Videncenter Side 4 Lærlinge fra Skandinavien samlet Side 6 Kvalitet

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

Hvorfor deler I kaffe og bolsjer ud?

Hvorfor deler I kaffe og bolsjer ud? Juli 2012 BUSSELSKABET AARHUS SPORVEJE Hvorfor deler I kaffe og bolsjer ud? Læs side 4-5 Seminar for seniorstyrken Læs side 6-7 Nye kontrakter Læs side 10-11 Den halve maraton blev en hel succes Læs side

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave TEMA udgave 2 2008 Perspektiv Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave Ansvarshavende Tommy Nørskov Redaktør Niels Henrik Hammerstrøm Redaktion Hans Henrik Lichtenberg, Henrik

Læs mere

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside 4. årgang Nr. 16 december 2014 inside Side 4 Side 10 Side 18 Kære læser Du har valgt at åbne ALBOA inside nr. 16 tak for det! Hvis du vælger at læse videre i ihåndenværende blad, kan du forhåbentlig få

Læs mere

BRANDING. Kærlighed på jobbet. Danske Fragtmænd. mennesker. i ord, billeder og handling. Det handler om

BRANDING. Kærlighed på jobbet. Danske Fragtmænd. mennesker. i ord, billeder og handling. Det handler om Danske Fragtmænds Medarbejderblad Nr. 11 september 2010 BRANDING Tema: Image Danske Fragtmænd i ord, billeder og handling Kærlighed på jobbet JAN SUNDE: Det handler om mennesker Eksperter til arbejdsmiljø

Læs mere

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling #46 December 2013 Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling 12 10 Beboerøkonomi på Kellersvej 10: Smart regneark bliver til nyt modul Marielund: Musik, piller og Bosted System! 18 Autisme Center

Læs mere

Den gode historie om Roskilde Forsyning. videnregnskab 2010

Den gode historie om Roskilde Forsyning. videnregnskab 2010 Den gode historie om Roskilde Forsyning videnregnskab 2010 2 Den gode historie om Roskilde Forsyning Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Virksomheden Roskilde Forsyning... 5 2.1 Roskilde Forsynings vision

Læs mere

Jubilæumsbog. Landbrug og husholdning gennem 50 år

Jubilæumsbog. Landbrug og husholdning gennem 50 år Jubilæumsbog Landbrug og husholdning gennem 50 år Landbrug og husholdning gennem 50 år Landbrug og husholdning gennem 50 år Jubilæumsbog Landbrug og husholdning gennem 50 år 1961-2011 ISBN 978-87-992487-4-2

Læs mere

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 1 30 INDHOLD 25 32 RAPPORT 23 06 Om KOMPETENCEmidt 1.0 & 2.0 11 Projekternes resultater & erfaringer 15 Erhvervsstyrelsens effektvurderinger 20 Projekternes forløb: value

Læs mere

2009 eren -arets beretninger

2009 eren -arets beretninger 2009 eren -arets beretninger Indhold 4 Handelsgymnasiet - HHX 8 Erhvervsuddannelserne - HG 12 Kursusafdelingen 18 Tæt samarbejde med erhvervslivet 22 Iværksætteri & innovation 24 Internationalitet 26 Drømme

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG I T J E N E S T E N

E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG ITJENESTEN Indhold 4 en succeshistorie 5 Spørg om energi 9 Skolernes EnergiForum 13 Håndværkernes EnergiForum 17 Grønne Diplomer 21 Hvor kommer pengene fra 22 Velkommen til i fremtiden 23 Den

Læs mere

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 12 eksempler på øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet 2 Indhold Forord 3 Hurtige tiltag med umiddelbar effekt 4 Kommunikation mellem faggrupper er vejen til færre

Læs mere

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst 03 14 16 19 Et moderne eventyr De første medarbejdere Sæbe i sutteflasken Opsving i en krisetid INDHOLD Side 03 Et moderne eventyr 04-05 På vej mod nye

Læs mere

UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGEN

UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGEN MEDLEMSBLAD FOR KREDS VEST / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / SEPTEMBER 2014 UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGEN Erhvervsrådgiverne Jesper Dyekær og Mads Lindskov fra Middelfart Sparekasse bruger i gennemsnit

Læs mere

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 28 5. december 2011 Malaria ombord s. 8 Første udmønstring s. 15 Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Lederne Jesper Bernhardt Direktør SPECIALIST

Læs mere

Nummer 3 Juni 2013 ADHD-foreningen

Nummer 3 Juni 2013 ADHD-foreningen Nummer 3 Juni 2013 ADHD-foreningen Tema om årets ADHD-konference Side 4-9 Vild & Stille er en stor succes Side 13 Uddrag af årsberetning Side 22-25 Kurser til voksne Side 17 Nummer 3 Juni 2013 ADHD-foreningen

Læs mere

Mennesker med udviklingshæmning

Mennesker med udviklingshæmning ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. april. 2013 62. årgang Mennesker med udviklingshæmning halter efter på it-området bladet Fire iværksættere laver søskendekurser Lønnen er glæden

Læs mere