Kom godt i gang med vagtplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom godt i gang med vagtplan"

Transkript

1 Kom godt i gang med vagtplan februar

2 Indholdsfortegnelse Hvad er KMD Vagtplan?... 3 Vagtplanlægningsmodul. (VpMenu)... 3 Rapportmodul. (VpRapport)... 3 Overenskomstmodul Sådan starter du vagtplan op:... 5 Rulleplaner:... 6 Sådan indtaster du rulleplan:... 6 Rulleplan og lokalaftale tilknyttes: Udrul tjenesteplaner Ændre status fra udrullet til godkendt: Daglig drift: Indberetning af afvigelser: Afvigetyper: Sletning/ændring af indberettet afvigelse Normperiode: Tilknytning normperiode: Sådan læser du normdifference og afspadseringssaldi: Fravær: Nedsat tjeneste: Ændring af arbejdssted i åbentstående fraværsperiode: Fravær på grund af graviditet: Barselsorlov: Barselsorlov uden løn: Seniordage: Indberetning af omlagt af tjeneste: Regulering af normdifferencer: Diverse saldi Ønsker om tjenester eller fravær Simulering Udskrifter: Tjenesteplan med komme gå tider: Tjenesteopgørelse for den enkelte: Efter lønkørsel Tips og tricks: Øvrig information:

3 Hvad er KMD Vagtplan? KMD Vagtplan anvendes til planlægning af tjenesteforløb og registrering af faktisk arbejdstid. KMD Vagtplan består bl.a. af: Vagtplanlægningsmodul Rapportmodul Personale- og Lønintegration (central overførsel af data mellem vagtplan og lønsystem) Overenskomstmodul Vagtplanlægningsmodul. (VpMenu) KMD vagtplan indeholder de menupunkter, du skal benytte til nødvendig datavedligeholdelse i forbindelse med tjenesteplanlægningen, herunder bl.a. tjenesteplan, ønsker, rulleplan, tjenester, administration af lokalaftaler og normperioder, For at komme i gang med vagtplan skal der indberettes følgende oplysninger: 1. Administrativ enhed arbejdspladsen (evt. flere afdelinger) - (oprettes i Personale- og HR afdelingen efter decentral indberetning via Sign-flow) 2. Medarbejder overførsel til vagtplan sker fra lønsystemet (Medarbejderen skal være oprettet i løn, før overførsel kan finde sted) 3. Tjenestebrikker (mødetider), er oprettet centralt i Personale- og HR afdelingen. Hvis du får brug for nye tjenestebrikker skal du rette henvendelse til Personale- og HR afdelingen, gerne pr. mail. 4. Rulleplan mødeplan, skal oprettes for den enkelte medarbejder 5. Lokalaftale (normperiode), som oprettes centralt. Den enkelte medarbejder skal tilknyttes normperiode Rapportmodul. (VpRapport) VP Rapport er et standardmodul som består af et grundmodul og et rapportmodul. Grundmodulet er det modul du anvender, når du starter VP Rapport. Modulet indeholder de basisfunktioner, der skal til for, at du kan arbejde med rapporter og består af følgende: Opret / udsøg rapporter. Opret / udsøg Listekriterier. Funktion til at udskrive. Funktion til at eksportere. Funktion til at arkivere. 3

4 Administratorfunktion Rapportmodulet indeholder de enkelte rapporter, som du vælger via grundmodulets funktioner til oprettelse / udsøgning af rapporter og listekriterier. En rapport består af følgende: Rapporttype (Layout). Kriterier til udsøgning. I VP-rapport kan der bl.a. laves rapporter over timeforbrug af bl.a. ekstratimer, overarbejde, mistede fridage osv. Nærmere beskrivelse findes under hjælp i vp-rapport. Overenskomstmodul. Overenskomstmodulet danner grundlag for diverse beregninger af tjenester, frihed og fravær. Vedligehold sker centralt. KMD vedligeholder landsdækkende standardoverenskomster. 4

5 Sådan starter du vagtplan op: Vælg start/programmer/vagtplan/vp-menu Skriv dit brugernavn og kendeord Følgende billede fremkommer: Tekst under ikonerne kan sættes på eller fjernes ved at vælge: filer/værktøjslinie/vis tekst. 5

6 Rulleplaner: Den enkelte medarbejders rulleplan (mødeplan) oprettes, vælg rulleplan Følgende billede fremkommer: Vælg administrativ enhed Sådan indtaster du rulleplan: 1. Klik på feltet "Rulleplan", og vælg et nyt rulleplannummer. 2. Indtast dato for, hvornår rulleplanen skal gælde fra. 3. Klik på kommandoknappen "Opret ny...".du får nu Vinduet Rulleplan frem. 4. Markøren er anbragt i feltet "Rulleplan" efter rulleplannummeret. Indtast et rulleplannavn, du selv vælger. Navnet vil blive vist i Dialogboksen Vælg rulleplan, næste gang du vælger rulleplannummeret. Med Rulleplan har du mulighed for at fastlægge et tjenestemønster, der strækker sig over én eller flere uger (maksimalt 99 uger). Tjenestemønstret indeholder beskrivelse af planlagte tjenester, 6

7 fravær og fri, bl.a. afspadsering. Rulleplanen kan kontrolleres for, om den er i overensstemmelse med de gældende fridøgnsbestemmelser og 11-timersregel. Du kan oprette en rulleplan, når du har udført opgaven Nyopret rulleplan. Sådan opretter du en rulleplan: 1. Udfør opgaven Indtast en ny rulleplan eller Kopier en tidligere oprettet rulleplan som grundlag for at danne en ny. 2. Klik på kommandoknappen "Ny linje". Du får nu Dialogboksen Opret ny linje frem. 3. Indtast ugenummer ved at dobbeltklikke i feltet "Ugenr." Og overskrive ugenummeret i dette felt med et nyt. Rulleplanen er opdelt i ugedage, og for hver ugedag i en uge kan du angive flere tjenesteforløb og styre dette ved hjælp af løbenummer. Du kan indtaste løbenummer ved at dobbeltklikke i feltet "Løbenr." Og overskriv løbenummeret i dette felt med et nyt. 4. Klik på OK. 5. Gentag punkt 3, 4 og 5 for de uge numre og løbenumre, du ønsker at oprette i rulleplanen. 6. Dobbeltklik i tjenestefeltet under en ugedag. Du kan nu vælge en tjeneste fra listen. 7. Klik på den tjeneste, du ønsker oprettet på rulleplanen, og derefter på OK. 8. Dobbeltklik i afvigelseskodefeltet (til højre for tjenestefeltet) under en ugedag. Du kan nu vælge en afvigelse. Afvigelse kan være enten afspadsering eller, for rådighedsvagter, påregnelige opkald. 9. Klik på den afvigelseskode, du ønsker for tjenesten, og derefter på OK. Der fremkommer nu et billede, hvor du kan angive start- og sluttid for afspadseringen/opkaldet. 10. Gem oplysningerne i rulleplanen ved at klikke på kommandoknappen Gem. Du kan nu foretage kontrol og konsekvensberegning på rulleplanen med kommandoknapperne "Kontrol" og "Konsekvens". Se også elektronisk hjælp i vp-menu følgende punkter: Kontrollér rulleplan Konsekvensberegning af rulleplan Vinduet Rulleplan Sådan ser billederne ud, når du opretter en rulleplan: 7

8 Indtast det antal uger rulleplanen skal løbe over og vælg ok Følgende billede fremkommer: Skriv navn på medarbejder i det hvide felt Vælg mandag i uge 1 (her markeret med blåt) og vælg vælg tjeneste, følgende billede fremkommer: Her skal du vælge tjenestebrikker (mødetider) ved at markere den ønskede tjenestebrik og vælg ok 8

9 Herefter udfyldes resten af rulleplanen. Kan f.eks. se sådan ud: Nu vises rulleplan ved hjælp af symboler, og timer ialt, antal uger og timer pr. uge vises. For at se mødetid for den enkelte tjenestebrik, stå på tjenestebrikken og vælg detajler Følgende billede fremkommer: 9

10 Er rulleplanen korrekt, vælg gem. Inden man knytter rulleplan og medarbejder sammen bør der laves kontrol af rulleplanen for at sikre, at rulleplanen overholder bestemmelserne om fridøgn og hviletid. Hvis kontrollen viser, at der er brud på reglerne, skal man forholde sig og evt. rette, indtil rulleplanen er korrekt. Bemærk at kun for 7 7 nattevagter vil det være i orden at arbejde mere end 6 døgn uden fridøgn. Rulleplan og lokalaftale tilknyttes: Vælg Vælg administrativ enhed Vælg dato (Her vil altid stå dags dato, hvis medarbejder først er tilknyttet vagtplan på en fremadrettet dato skrives denne dato, f.eks ) Vælg initialer, her fremkommer alle medarbejdere, som er oprettet i vagtplan gennem lønsystemet. Vælg en medarbejder. Følgende billede fremkommer: Vælg aftaler Vælg indsæt linie Skriv dato for hvornår medarbejderen starter i rulleplanen 10

11 Følgende billede fremkommer: Vælg rulleplannr. for den pågældende medarbejder og skriv hvilket ugenummer den pågældende medarbejder er i, pr. den dato du har valgt for rulleplanens start Vælg lokalaftaler /tilføj/vælg i rullegardin det antal uger, som rulleplanen løber over Følgende billede fremkommer: Vælg ok 11

12 Følgende billede fremkommer: Vælg datoen for førstkommende mandag i ugesekvens 1 i rulleplanen og skriv den i fra og tryk på tabulatortasten. Herved ændres datoen første opgørelse til sidste søndag i sidste ugesekvens i rulleplanen. Vælg luk gem - luk Tilknyt rulleplan og lokalaftale på hver enkelt medarbejder. Se endvidere afsnittet om normperioder på side 18, under daglig drift. 12

13 Udrul tjenesteplaner. Vælg Følgende billede fremkommer: Sæt flueben ved 4 ugers plan (Hvis du ikke har mulighed for at vælge 4 ugers plan er det fordi din skærmopløsning skal ændres til 1024 x 768) Vælg opret ny(e) Vælg det antal uger du vil udrulle tjenesteplaner, minimum 4 uger. Følgende billede fremkommer: Vælg startdato for tjenesteplan, og vælg ok Ved næste billede fjernes flueben ved vis planlægningsoversigt, vælg ok Tjenesteplanerne udrulles for det valgte antal uger 13

14 Følgende billede fremkommer: Vælg vis/ navne i tjenesteplan og fravælg evt. vis ad brikker (hvis f.eks. timelønnede og arbejdsfrie dage skal være blanke) Bemærk: Hvis der fremkommer ene ad brikker / blanke felter på en månedslønnet medarbejder, er det fordi man ikke har tilknyttet rulleplan, og man skal således gå tilbage under medarbejder, og tilknytte rulleplanen og lokalaftalen. Herefter åbnes tjenesteplanen igen, og medarbejderen genudrulles ved at højreklikke på medarbejderen (på navnet), og vælg genudrul person. Ændre status fra udrullet til godkendt: Tjenesteplanen skal stå med status godkendt inden der sker overførsler fra vagtplan til lønsystemet og fraværssystemet. Personalet har krav på at kende den godkendte tjenesteplan 4 uger frem i tiden, og derfor er det en god rutine altid at have tjenesteplanen godkendt mindst 4 uger frem i tiden. Hvis tjenesteplanen ikke står med status godkendt, vil der ikke ske overførsler til fraværssystemet eller lønsystemet, og hvis det f.eks. drejer sig om aktuel uge, og en medarbejder bliver syg, og arbejdsstedet ville have ret til refusion, så vil det ikke blive søgt hjem, da data ikke kommer videre før tjenesteplanen står med status godkendt. Arbejdsbestemte tillæg vil heller ikke blive udbetalt, hvis tjenesteplanen ikke står med status godkendt. For at ændre fra status udrullet til status godkendt vælg funktioner/godkend 14

15 Følgende billede fremkommer: Vagtplan foreslår altid, at man godkender 1 uge. For at oplysningerne går videre til lønsystemet og fraværssystemet, skal tjenesteplanen være godkendt. Vælg godkend Når man godkender, vil vagtplan lave kontrol i forhold til brud på overenskomster. Hvis der fremkommer brud, skal man forholde sig til meddelelsen, inden man godkender. Evt. ved at rette i tjenesteplanen. Som udgangspunkt bør den tjenesteplan, der offentliggøres være godkendt. En rutine kunne være, at man hver mandag godkender den uge, der ligger 5 uger fremme i tiden. 15

16 Daglig drift: Sygdom SKAL indberettes samme dag, som en medarbejder bliver syge- eller raskmeldt. Øvrige ændringer i tjenestplanen skal der laves en rutine for. Eksempelvis at man hver mandag indberetter ændringer til den foregående uge. Af hensyn til timelønnende, er det VIGTIGT, at indberetning sker snarest efter præsteret tjeneste, se også tidsplan for overførsel til løn. Indberetning af afvigelser: Åbn tjenesteplanen. Vælg medarbejder/dato, og sæt cursor i feltet til højre for tjenestebrikken. Vælg registrer afvigelse, eller dobbeltklik Følgende billede fremkommer: 16

17 Vælg afvigetype i rullegardinet Afvigetyper: Oftest anvendte afvigetyper: Afvigetype Skal indberettes Vær opmærksom på A9 (afspadsering) dagligt + tidspunkt EX (ekstratimer) dagligt + tidspunkt varsling, udbetales/afspadseres OA (overarbejde) dagligt + tidspunkt varsling, udbetales/afspadseres FK (feriekoloni) periode start- og slutdato brug tid fra tjeneste/ påvirker normtid KU (kursus) dagligt + tidspunkt eller særydelser og med løn periode TJ (tjenestefri) dagligt + tidspunkt eller særydelser og med løn periode FE (ferie) Dagligt eller periode evt. fra ønsker med løn og med særydelser, saldo FF (6. ferieuge) dagligt eller periode saldo AP (adoption) periode forventet og faktisk hjemtagelsesdato BA (barsel) periode forventet og faktisk fødselsdato HJ (hjemmeboende barns 1. sygedag) OS (omsorgsdag) SY (sygdom) TT (tilskadekomst i tjenesten) GG (graviditestsgener) NS (nedsat tjeneste) dato eller tidspunkt periode eller dato og tidspunkt barnets fødselsdato Periode eller dag og evt. 56 og delvis syg og sygetidspunkt /fraværserklæring Periode eller dag og evt. tidspunkt Periode eller dag og evt. forventet fødselstidspunkt tidspunkt aftale om periode laves, der Der må IKKE være slip i kodes dagligt med tidspunkt periode mellem sygdom og for fravær nedsat tjeneste. Spørg Personale- og HR afdelingen Sletning/ændring af indberettet afvigelse Stå på feltet med afvigelsen/dobbeltklik på musen eller vælg registrer afvigelse Vælg slet linje eller rediger linje 17

18 Normperiode: En normperiode svarer normalt til en rulleplans * længde (antal uger). Bruges primært til at holde øje med at pgl. præsterer det timetal pgl. er ansat til over en given periode. F.eks. 37 t pr. uge over 4 uger = 148 timer normperiode. Overskud eller underskud kører videre til næste normperiode- men man har mulighed for at planlægge længere eller kortere normale arbejdsdage for at få normperioden til at gå i nul uden at skulle bruge tid på selv at regne det ud, fordi man får præsenteret saldo efter hver periode. Perioden skal være på mindst 4 uger i de fleste overenskomster. Undtagelse * er hvis man har en ansat på f.eks. 8 timer pr. uge uden fast rulleplan der kan man f.eks. sætte pgl. På en 4 ugers normperiode og så holde styr på at pgl. Præsterer den normtid pgl. Får løn for og også hvornår man er nødt til at kode ex-timer eller oa-timer. En ikke uvæsentlig sidegevinst ved at bruge normperiode er, at man også får et regnskab over FO-dage/timer, derved sikrer man også, at man får planlagt og afviklet FO dage senest 3 måneder efter dagen er forekommet. Tilknytning normperiode: 18

19 Find medarbejderen, klik på ok. Følgende billede fremkommer: Vælg fanebladet aftaler, følgende billede fremkommer: 19

20 Vælg det antal uger normperioden/rulleplanen er på, tilføj (indsæt linje) - startdato for hvornår man vil starte med at køre normperioder (SKAL være en mandag bedst i uge 01 i en rulleplan (men hvis det ikke er uge 01 må man tage højde for at der kan blive en normdifference som man skal tage stilling til og/eller evt. skal nulstille)-brug tabulatoren hen til første beregningsdato, så regner maskinen selv datoen ud LUK GEM. Følgende billede fremkommer: Så er normperioden tilsluttet og når man åbner tjenesteplanen kan man nu se beregning af normperioder normdiff. Og evt. tilgodehavende Fo-timer/dage + selvfølgelig afspadseringsregnskab. 20

21 Eksempel, når man åbner tjenesteplanen efter tilknytning: Sådan læser du normdifference og afspadseringssaldi: På tjenesteplanen skal man være opmærksom på i hvilken uge cursoren står og det vil så være slutdatoen for den normperiode som står helt til højre som saldoen henviser til. Man læser afspadseringssaldoen ved at være opmærksom på hvilken dato man står på med cursoren og det er så den første dato ovenfor afspadseringsregnskabet som saldo henviser til. Vær opmærksom på at hvis man går tilbage i en uge som ER BEREGNET og retter noget der vil det ikke vise sig på saldi i afspadseringsregnskabet eller på normdifferencen straks da saldokorrektionen først bliver beregnet og overført EN gang hver uge. Tjenesteplanerne skal altid være udrullet og GODKENDT 4 uger frem i tiden, jfr. Tidligere om rulleplaner. 21

22 Fravær: Fravær kodes umiddelbart efter fraværet konstateres, hvis fravær kodes for sent eller forkert, således der mistes refusion, vil det være arbejdsstedets udgift. Hvis der laves korrektion i en afsluttet fraværsperiode på. f.eks. sidste fraværsdag, skal fraværsperioden først slettes og afsluttes ved gem. Lav dernæst korrekt indberetning og gem. Hvis den korrigerede fraværsperiode er en periode, hvor der skal søges refusion, skal Personaleog HR afdelingen kontaktes, således vi sikrer, at fraværet går korrekt videre til kommunernes dagpengeafdelinger. Ved alt fravær, hvor der skal modtages refusion, vil Personale- og HR afdelingen anbefale, at man sideløbende følger fraværet på DH01, og hvis man har spørgsmål retter henvendelse til Personale- og HR afdelingen. Ved længerevarende fravær er det vigtigt, at det aftales at FO dage afvikles i fraværsperioden, og ligeledes er det vigtigt at FO dagene indberettes som afviklet. Ved sygdom på en enkelt dag må man ikke bruge periode, men kun skrive sy for syg, og lade dato stå. Vedkommende vil så kun være registreret for denne ene sygedag. 22

23 Hvis fravær varer udover en dag, så er det en periode, og kodes som åbentstående fravær: Når sygdomsperiode er slut, går man ind på sidste sygedag, rediger linje og anfør sidste sygedag ok luk - gem og luk. 23

24 Hvis man koder en enkelt dags fravær som periode så vil det ikke blive registreret korrekt i fraværsmodulet, og der vil blive blokeret for fremtidige fraværsoverførsler indtil fejlen er rettet. Hvis man koder en periodes fravær dag for dag og ikke som samlet periode, så vil der aldrig blive udløst evt. refusion, idet fraværet betragtes som nyt fravær hver dag. Nedsat tjeneste: En fraværsperiode skal altid være sammenhængende. Hvis det i forlængelse af en sygdomsperiode aftales, at den ansatte starter op på deltid, så er det vigtigt, at opstart på nedsat tid kodes i umiddelbar forlængelse af sygdomsperioden, da det ellers vil blive betragtet som 2 perioder, og dermed ny arbejdsgiverperiode mht. refusion. Man indgår en skriftlig aftale om aftalt arbejdstid og varighed af den nedsatte tjeneste. Se vejledning og blanketten på Broen, under Personale Fravær - Sygefravær _- Start på nedsat tid. Blanketten indsendes efter udfyldelse til Personale- og HR afdelingen. Fraværet under nedsat tjeneste kodes på følgende måde: 24

25 Den åbentstående sygeperiode afsluttes: Dagen efter, her vælges afvigelse detaljer, vælg kode NS for nedsat tjeneste. 25

26 Følgende billede fremkommer: Der spørges, om der skal oprettes en aftale om nedsat tjeneste, her skal man ALTID vælge JA Udfyld start og slutdato for aftalen, tryk ok luk gem og luk. Aftalen er nu indgået i vagtplan. Herefter koder man for hver enkelt tjeneste i perioden om nedsat tjeneste *. Det, der skal kodes er den del af tjenesten, hvor den ansatte er fraværende på grund af nedsat tjeneste, og denne kodes som NS. Når man vælges NS kommer perioden for den indgående aftale, man har kodet i vagtplan frem. Herefter koder man for den enkelte tjeneste. Her er pgl. fraværende på grund af nedsat tjeneste fra kl Tryk ok luk gem og luk. *Vær Obs! på ovennævnte gælder hvor det er den ansattes normale rulleplan/tjenesteplan man har aftalt nedsat. Hvis man omlægger den normale tjenesteplan så den ansatte ikke følger sin egen rulleplan under den nedsatte tjeneste men man f.eks. lader en aftenvagt 28 t pr. uge arbejde nedsat på 20 t pr. uge hverdage fra 8-12 uden weekendvagt i så tilfælde må man IKKE ændre tjenesteplanen i Vagtplan og kode NS dag for dag men skal blot registrere den nedsatte periode i Vagtplan og sende aftalen om nedsat tjeneste til Personale - og HR afdelingen. Den ansatte skal have sædvanlig løn under fraværet og det vil pgl. ikke kunne få hvis tjenesten omlægges fra aftenvagt til dagvagt og/eller uden weekender. Man kan evt. registrere den reelle arbejdstid på de udskrevne ophængte tjenesteplaner, som de ansatte selv noterer dagligt fravær og ændringer på. 26

27 Hvis det aftales, at der f.eks. afholdes ferie, og nedsat tjeneste skal startes op igen efter ferie, må der igen overhovedet ingen slip være mellem datoerne. Kontakt venligst Personale- og HR afdelingen for nærmere rådgivning. Ændring af arbejdssted i åbentstående fraværsperiode: Hvis en ansat under en fraværsperiode ændrer arbejdssted, skal fravær afsluttes på sidste dag på den afgående administrative enhed og startes op dagen efter på den nye administrative enhed. Når kodningen er sket, skal der rettes henvendelse til Personale- og HR afdelingen, således det sikres, at fraværet ikke kommer til at stå som 2 perioder, og man derved risikerer at miste refusion ved at der startes en ny arbejdsgiverperiode op. 27

28 Fravær på grund af graviditet: Såfremt en ansat er syg på grund af graviditets gener, er det vigtigt, at det kodes som gg, Hvis fravær skyldes graviditets gener, og dette er lægeligt dokumenteret, vil arbejdsstedet modtage dagpengerefusion fra 1. sygedag. Hvis fravær på grund af graviditet strækker sig frem til den ansatte skal gå på barsel, så er det vigtigt, at man først afslutter kodningen graviditets gener 4 uge før forventet fødsel, da man som offentlig arbejdsgiver ikke modtager refusion for fravær i et almindeligt barselsforløb mellem den 4. og 8. Fraværs uge før forventet fødsel. Barselsorlov: Barsel kodes med afvigetype BA og forventet fødselstidspunkt. Når fødsel er sket ændres forventet fødsel til faktisk fødselsdato, og senest 8 uge efter fødsel skal aftale om barselsperioden være indgået og indsendt til Personale- og HR afdelingen. Det er vigtigt, at det forud for en barselsperiode aftales, at FO dage afvikles under barselsperioden, og at FO dagene ligeledes indberettes i perioden. 28

29 Barselsorlov uden løn: Når en ansat går på barsel UDEN løn skal man stoppe rulleplantilknytningen, så udbetaling/ optjening af arbejdstidsbestemte tillæg (særydelser) stoppes. Herefter er der 2 muligheder for at håndtere perioden for barsel uden løn: 1. Man kan sætte slutdato (= dato for sidste dag i barsel med løn) ved rulleplantilknytning under MEDARBEJDER AFTALER. Medarbejderen skal igen tilknyttes når barsel uden løn er slut. Medarbejderen vil så stå uden rulleplantilknytning i perioden, med AD brikker, disse kan dog fjernes under VIS, fjern flueben ved Vid AD brikker. 2. Man kan vælge at sætte slut ved den ansattes rulleplantilknytning under MEDARBEJ - DER/AFTALER og derefter fra 1. dag i barsel UDEN løn tilknytte den ansatte til en rulleplan hvor tjenestebrikken BAR er sat på hele ugen, så vil det tydeligt fremgå af tjenesteplanen at den ansatte er på barsel uden løn og der vil ikke blive udbetalt særydelser i perioden. Den ansatte skal når barsel uden løn er slut, igen tilknyttes sin egen rulleplan.. Efter barsel UDEN løn skal normdifferencen tilrettes til det den var sidste dag i barsel med løn (vejledning i regulering af normdifferencer side 31). Gælder uanset om mulighed 1 eller 2 bruges. Efter barsel UDEN løn skal evt. optjente FO-dage i perioden slettes. Gælder uanset om der vælges mulighed 1 eller 2. Det er således op til den enkelte tjenesteplanlægger at vælge den løsning, som man på arbejdsstedet finder bedst at bruge. Fra vagtplan kan man ikke selv kode barsel uden løn i fraværssystemet, så det kodes fra Personale- og HR afdelingen, når aftale om perioden modtages skriftligt fra arbejdsstedet. Hvis man ændrer i en allerede indgået og indsendt aftale om barsel, kontakt venligst Personaleog HR afdelingen for vejledning. Seniordage: Seniordage indberettes som tjenestefri med løn og særydelser, der er desværre pt. ingen elektronisk løsning, hvor man kan indberette anderledes. Der henvises til materiale på Broen under fanebladet Personale, og ligeledes direkte udsendt til det enkelte arbejdssted fra Personaleog HR afdelingen i januar

30 Indberetning af omlagt af tjeneste: Åbn tjenesteplanen. Vælg medarbejder/dato, og sæt cursor i feltet med tjenestebrikken. Vælg omlæg tjeneste Følgende billede fremkommer: Vær opmærksom på om der under ny er markeret ændring eller omlægning, og ret evt. Hvis man vælger ændring, vil det den nye tjeneste fremkomme uden der står omlagt fra og til. Hvis man vælger omlægning, vil den nye tjeneste fremgå som omlagt tjeneste. Husk omlagte tjeneste skal være af samme varighed som den oprindelige ellers vil der opstå en normdifference. Hvis den nye tjeneste er længere end den oprindelige og der ikke skal være en normdifference, skal overskydende timer indberettes som i afvigelser som ekstratimer. 30

31 Regulering af normdifferencer: Hvis man vil lave en oprydning i normdifferencer, skal man sikre sig: At normdifferencen er opgjort At man er sikker på, at differencen ikke skyldes, at den ansatte enten skylder timer eller har timer til gode At der er ledelsesmæssig opbakning til f.eks. at 0- stille en normdifference At man orienterer den ansatte om ændringen At man ikke retter noget, som man ikke har undersøgt baggrunden for At man altid retter på den sidste dag i en normperiode Sådan gør man: Eksempel på normdifference: Ovenstående illustrerer en normdifference på Dorte Bang på -28:45, men da der er ikke afholdte FO dage, så må normdifference ikke 0-stilles, da der vil ske udligning når FO dage afvikles. 31

32 I dette tilfælde, skal man vente til FO dage er afviklet, så forholder man sig til saldoen, og her vil det som udgangspunkt bero i, at den ansatte. enten har normtimer til gode eller skylder normtimer, og det skal arbejdsplanlægges. Andet eksempel er Maren Jensen. Maren har et tilgodehavende på 2:12. Man har sikret sig, at det ikke er en reel saldo, og aftalt, at den skal 0 stilles. Så gør man følgende: Luk tjenesteplanen Åbn medarbejderbilledet, (den løbende mand), og find den pågældende medarbejder, her Maren. Vælg fanebladet fix-punkt og klik på det Sæt cursor ved normtid, som her: Klik på fanebladet ny linje 32

33 Følgende billede fremkommer: I feltet startdato skriver man den dato, hvor man ønsker ændringen skal laves. 33

34 Under FIXPUNKT skrives det antal timer der skal reguleres for og med modsat fortegn. Dvs. hvis en plus saldo skal ændres til 0, (i eksemplet 2 timer og 12 min). så skrives - 2 og efter kolon 12: Tryk på fanebladet luk. Du kommer tilbage til medarbejderbilledet, hvor du trykker på fanebladet gem, og dernæst på fanebladet luk. 34

35 Åbn tjenesteplanen, og tjek, at dine rettelser er lavet korrekt: Hvis saldoen havde været i minus, og den skulle 0 stilles, så skal der IKKE være noget fortegn, idet systemet selv tager det som +. Eksempelvis ønskes Karsten Rasmussens saldo 0 stillet, Karstens saldo er 98,30 35

36 Rettes således: Luk, du kommer tilbage til medarbejdet billedet, tryk på fanebladet gem og tryk på fanebladet luk. 36

37 Åbn tjenesteplanen for at se, at rettelsen er korrekt. Diverse saldi Ferie m/løn, ferie u/løn 6. ferieuge og omsorgsdage styres under Diverse saldi. Vælg Vis/diverse saldi, følgende billede fremkommer: 37

38 Her kan du se en oversigt over samtlige medarbejdere der er tilknyttet den valgte administrative enhed. Under fanen Ferie får du en oversigt over medarbejdernes saldi for ferie og 6. ferieuge, samt pr. hvilken dato saldiene er beregnet. Ved at dobbelt klikke på et navn, fremkommer følgende billede: Detailvinduet viser medarbejderens fixpunkt og alle dage vedrørende ferie og den 6. ferieuge fra tjenesteplanen, som er planlagt efter fix-punktet og frem til og med Slutdato for beregning som er anført på det første billede. Hvis medarbejderen ikke har et fixpunkt, vil feltet blive vist med røde tal. Ved at klikke på fanen Omsorgsdage fremkommer følgende billede: Her får du en oversigt over medarbejdernes resterende omsorgdage fordelt pr. barn samt pr. hvilken dato dagene er beregnet. Feltet Barn viser barnets fødeseldato. Hvis medarbejderen ikke har fået overført resterende Omsorgsdage fra KMD Fravær, vil feltet blive vist med rødt. 38

39 Feltet Saldo viser hvor mange omsorgsdage der er til rådighed. Hvis medarbejderen ikke har fået overført resterende Omsorgsdage fra KMD Fravær, vil feltet blive vist med rødt. Ved at dobbeltklikke på et navn, fremkommer følgende billede: Detailvinduet viser medarbejderens fixpunkt og de omsorgsdage fra tjenesteplanen, som er planlagt efter fixpunktet og frem til og med Slutdato for beregning som er anført på det første billede. 39

40 Ønsker om tjenester eller fravær Ønsker om tjeneste/fravær er en registrering af tjenester, fri og fravær, som du ønsker at planlægge. Ønskerne er engangsønsker, som afviger fra det, du planlægger via rulleplanen. Vælg følgende ikon: Følgende billede fremkommer: Vælg administrativ enhed. Følgende billede fremkommer: 40

41 Vælg nu Tjenesteønske eller Fraværsønske. Følgende billede viser Fraværsønske : Udfyld alle aktuelle felter. Start- og slutdato skrives. Initialer og type vælges fra rullegardin. Der tages stilling til med eller uden løn, med eller uden særydelser og om tjenestens tid skal anvendes. Når der er lagt fraværs- og tjenesteønsker ind i vagtplan, kan der udrulles en simuleret tjenesteplan frem i tiden, for at se om en eventuel ferieplanlægning passer. Man skal være opmærksom på, at hvis man har lagt ferieønsker ind, og den ansatte IKKE skal holde ferie, f.eks. på grund af sygdom, så skal man slette ferieønskerne, da systemet ellers vil konflikte når datoen nås, da an ikke kan stå som både at have ferie og være syg. 41

42 Simulering Vælg ikonet og vælg Simulering. Følgende billede fremkommer: Skriv den uge du ønsker at simulere. Herefter fremkommer en simuleret tjenesteplan over den valgte uge, hvor du kan se de fraværs- og tjenesteønsker der er lagt ind under Palmen. 42

43 Udskrifter: Der mulighed for mange forskellige udskrifter. Vælg udskrifter og den type udskrift du har brug for. Vælger du tjenesteplan har du selv mulighed for at designe udskrifter, vælge feltet til og fra og vælge udskrift i farver og evt. ændre format fra A4 til A3. 43

44 Tjenesteplan med komme gå tider: Udskrives mindst 4 uger frem og offentliggøres for medarbejderne. Tjenesteopgørelse for den enkelte: Udskrives for en 4 eller 5 ugers periode, som svarer til KMD-udbetalingsperioden. (Se plan fra KMD) Tjenesteopgørelsen udleveres til medarbejderen straks ved periodens udløb. Nederst på tjenesteopgørelsen er et felt til underskrift leder og medarbejder. Medarbejderen underskriver skemaet som dokumentation for at det indberettede herunder sygdom og ferie er korrekt. Skemaet afleveres til leder. Har medarbejderen korrektioner til tjenesteopgørelsen påføres de inden skemaet afleveres retur. Såfremt der er rettelser, korrigeres i systemet, og der udskrives og underskrives ny tjenesteopgørelse, således datagrundlaget er i orden inden overførsel til lønkørsel. Tjenesteopgørelserne opbevares decentralt efter gældende arkiv og kassationsregler. 44

Vejledning til KMD Vagtplan

Vejledning til KMD Vagtplan Vejledning til KMD Vagtplan Udarbejdet af Social og Sundhedsafdelingen Varde Kommune 2008-2015 Ver. 1.3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 4 1. Rulleplan... 5 Oprettelse af ny rulleplan...

Læs mere

Indberetning af fravær

Indberetning af fravær Indberetning af fravær Sygefravær, graviditetsgener, barsel, seniordage mm. Personale og HR afdelingen Sygefravær... 2 Indberetning af sygefravær...2 Indberetning af delvis syg...3 Indberetning af nedsat

Læs mere

Vejledning til KMD Vagtplan

Vejledning til KMD Vagtplan Vejledning til KMD Vagtplan Udarbejdet af Staben Social og Sundhed Varde Kommune 2008 Ver. 1.2 Sidst opdateret 16. december 2009 Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Offentligt. Release Note. KMD OPUS Vagtplan

Offentligt. Release Note. KMD OPUS Vagtplan Release Note KMD OPUS Vagtplan Release nummer Releasedato 0.85 29. oktober 2015 Senest reviewet dato: Senest reviewet af: Senest godkendt dato: Senest godkendt af: 25-10-2015 27-10-2015 Side

Læs mere

Arbejdsgang for barsler institutioner

Arbejdsgang for barsler institutioner Dato 22.5.2014 Dok.nr. 63802-14 Sagsnr. 13-15476 Ref. Arbejdsgang for barsler institutioner Indhold Meddelelse om graviditet... 2 Fraværsregistrering af graviditeten... 2 Bekræftet modtagelse af anmeldt

Læs mere

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider.

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. 1. Normaltjeneste... 3 2. Delt tjeneste... 3 3. Omlagt normaltjeneste... 4 4. Ekstratimer for deltidsansatte... 5 Manglende varsel...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 0

Indholdsfortegnelse. Side 0 Quickguide Indholdsfortegnelse 1. Navigering i MinTid - generel beskrivelse... 1 2. Fanen MinTid... 2 3. Fanen Ønsker... 3 3.1 Generelt om ønsker... 3 3.2 Se dine ønsker og afdelingens behov... 6 3.3

Læs mere

Arbejdsgang for barsel/adoption

Arbejdsgang for barsel/adoption Acadre: 15/10954 Arbejdsgang for barsel/adoption 1/11 Revideret den 14. juni 2016 Indhold Meddelelse om graviditet... 3 Graviditetsgener... 3 Faktisk fødsel... 4 Fædreorlov... 4 Barselsaftale... 4 Bekræftelse

Læs mere

Sådan gør du som leder i Randers kommune

Sådan gør du som leder i Randers kommune Randers kommune personaleafdelingen Sådan gør du som leder i Randers kommune Indberetning til lønsystemet Version 1.1 Dato 04.01.2007 1 Indholdsfortegnelse: Side 1: Side 2: Side 3: Forside Indholdsfortegnelse

Læs mere

Daginstitution Personale Institutionernes Daglige Administration

Daginstitution Personale Institutionernes Daglige Administration Daginstitution Personale Institutionernes Daglige Administration Indholdsfortegnelse Institutionens stamdata... 3 Bruger... 3 Opret personale... 3 Personaleliste... 4 Normperiode, stillingskategorier og

Læs mere

Oversigter over fraværskoder til Vagtplanbrugere maj 2015 OBS ændringer er noteret med rødt

Oversigter over fraværskoder til Vagtplanbrugere maj 2015 OBS ændringer er noteret med rødt Fravær vedr. barn Alvorligt sygt barn/barns hospitalsindlæggelse Anvendes ved pasning af alvorligt syge børn under 18 år, hvor f.eks. serviceloven giver frihed eller barselslovens 26. Afv.type: TJ Suppl.kode:

Læs mere

Oversigter over fraværskoder til Vagtplanbrugere oktober 2015 OBS ændringer er noteret med rødt

Oversigter over fraværskoder til Vagtplanbrugere oktober 2015 OBS ændringer er noteret med rødt Fravær vedr. barn Alvorligt sygt barn/barns hospitalsindlæggelse Hjemmeboende barn syg Anvendes ved pasning af alvorligt syge børn under 18 år efter barselslovens 26. Anvendes ikke ved 10 dage til barns

Læs mere

Brugervejledning til indberetning af planlagt fravær og raskmeldinger (KMD Browser App)

Brugervejledning til indberetning af planlagt fravær og raskmeldinger (KMD Browser App) Brugervejledning til indberetning af planlagt fravær og raskmeldinger (KMD Browser App) Hvilket fravær skal jeg selv indberette? Alt planlagt fravær skal være godkendt af leder før indberetning. Alt planlagt

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider.

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. 1. Normaltjeneste...3 2. Delt tjeneste...3 3. Omlagt normaltjeneste...4 4. Ekstratimer for deltidsansatte...5 Manglende varsel... 5 5.

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 47 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Print af månedsskema

Læs mere

Oversigter over fraværsårsagskoder til RI Fravær/Nærvær maj 2015 Ikke Vagtplanbrugere OBS ændringer er noteret med rødt

Oversigter over fraværsårsagskoder til RI Fravær/Nærvær maj 2015 Ikke Vagtplanbrugere OBS ændringer er noteret med rødt Fravær vedr. barn Alvorligt sygt barn/barns Hospitalsindlæggelse Anvendes ved pasning af alvorligt syge børn under 18 år, hvor f.eks. serviceloven giver frihed eller barselslovens 26. Anvendes ikke ved

Læs mere

ScanPas. brugervejledning

ScanPas. brugervejledning brugervejledning Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Ind i...3 Ændring af adgangskode...6 Forespørgsel - medarbejderdata... 13 Udvalgte medarbejderoplysninger...13 Alle centrale oplysninger...20 Fravær...

Læs mere

1. Navigering i MinTid - generel beskrivelse

1. Navigering i MinTid - generel beskrivelse Mi nt i d Qui c k g ui de Indholdsfortegnelse 1. Navigering i MinTid - generel beskrivelse... 1 2. Fanen MinTid... 2 3. Fanen Ønsker... 3 3.1 Generelt om ønsker... 3 3.2 Se dine ønsker og afdelingens

Læs mere

KMD Opus Rollebaseret Indgang

KMD Opus Rollebaseret Indgang Januar 2013 KMD Opus Rollebaseret Indgang Minivejledning - løn Version 2.2 1 Indhold Forord... 3 01. Mine medarbejdere -> Medarbejderprofil Teamoversigten... 4 02. Mine medarbejdere -> Oversigt... 4 03.

Læs mere

Tidshå ndtering i PROMARK Særligt om fråværsregistrering

Tidshå ndtering i PROMARK Særligt om fråværsregistrering 1 Tidshå ndtering i Særligt om fråværsregistrering Denne vejledning er til medarbejdere, der skal foretage faktisk tidsregistrering - dvs. medarbejdere som tidligere har brugt ARS. Fraværsregistrering

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 50 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Vis Print... 7 Fraværs

Læs mere

Delvis syg kan kun indberettes i samlede perioder af 1 uge. Delvis syg indberettes derfor hver uge for en medarbejder, der har dette sygefravær.

Delvis syg kan kun indberettes i samlede perioder af 1 uge. Delvis syg indberettes derfor hver uge for en medarbejder, der har dette sygefravær. Vejledning til indberetning af delvis syg. For at delvis sygdom kan afføde korrekte dagpengeskemaer til ydelse af refusion fra medarbejderens bopælskommune, skal dette indberettes på en særlig måde. Denne

Læs mere

VEJLEDNING FRAVÆRSMELDING TRIO

VEJLEDNING FRAVÆRSMELDING TRIO VEJLEDNING FRAVÆRSMELDING TRIO Indholdsfortegnelse Fravær... 2 Afregning... 3 Bemærkning... 3 Tidsangivelse... 4 Datovælger... 4 Elektronisk fraværsindberetning... 4 Uafsluttet fravær... 5 Dobbeltklik

Læs mere

Fraværsha ndtering i PROMARK

Fraværsha ndtering i PROMARK 1 Fraværsha ndtering i Specielt for institutter, der er delvis tidsregistrerende i Denne vejledning er til medarbejdere, der skal foretage delvis tidsregistrering og/eller fraværsregistrering i ProMark.

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område En brugervenlig omskrivning af arbejdstidsaftalen Danske Regioner. Nedenstående gælder, hvis der ikke er indgået lokale arbejdstidsaftaler

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Statusliste for SD Tjenestetid, Vikarbooking og MinTid Den 7. december 2016

Statusliste for SD Tjenestetid, Vikarbooking og MinTid Den 7. december 2016 Statusliste for SD Tjenestetid, Vikarbooking og MinTid Den 7. december 2016 Statusliste for SD Tjenestetid, Vikarbooking og MinTid Generel information På statuslisten kan du få et samlet overblik over

Læs mere

FRAVÆRSREGISTRERING I PROMARK

FRAVÆRSREGISTRERING I PROMARK 1 FRAVÆRSREGISTRERING I Denne vejledning er til medarbejdere, der skal foretage faktisk tidsregistrering, dvs. medarbejdere som tidligere har brugt ARS. Registrering af fravær sker under fanen Fravær.

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område Indhold Tjenesteplan /mødeplan... 2 Den daglige arbejdstid... 2 Pauser... 2 Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid (normtimer)

Læs mere

Guide til registrering på Medarbejdernet for månedslønnet

Guide til registrering på Medarbejdernet for månedslønnet Guide til registrering på Medarbejdernet for månedslønnet 1 Indhold 1. Login på privat computer... 3 1.1 Login på arbejdscomputer... 3 1.2 Login på Ipad... 5 2. Registrering af fravær... 6 2.1 Indberetning

Læs mere

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 Konstruktion af arbejdsplan. Gruppekoordinatoren udarbejder tjenesteplaner i samarbejde med lederen. Der udarbejdes 6 uger ad gangen. Alle afgiver ønsker om frihed senest

Læs mere

Den 29. oktober 2012. Søgnehelligdage. Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79.

Den 29. oktober 2012. Søgnehelligdage. Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79. Søgnehelligdage Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79.01) Fællesvejledning 1 Indholdsfortegnelse Hvad er en søgnehelligdag?... 3 Hvilke søgnehelligdage

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 ÅRSNORM - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 Indledning...3 Før vi arbejder med planlægning af årsnormen...3 Hvor mange timer består årsnormen af...3 Hvad skal afskrives årsnormen og hvordan

Læs mere

Oversigter over fraværskoder til Vagtplanbrugere september 2017 OBS ændringer er noteret med rødt

Oversigter over fraværskoder til Vagtplanbrugere september 2017 OBS ændringer er noteret med rødt Fravær vedr. barn Alvorligt sygt barn/barns hospitalsindlæggelse Hjemmeboende barn syg Anvendes ved pasning af alvorligt syge børn under 18 år efter barselslovens 26. Anvendes ikke ved 10 dage til barns

Læs mere

Guide til registrering af fravær og afvigelser (kun for dagplejen) på Medarbejdernet for månedslønnet

Guide til registrering af fravær og afvigelser (kun for dagplejen) på Medarbejdernet for månedslønnet Guide til registrering af fravær og afvigelser (kun for dagplejen) på Medarbejdernet for månedslønnet 1 Indhold 1. Login på privat computer... 3 1.1 Login på arbejdscomputer... 3 1.2 Find Minløn app på

Læs mere

xxxxxx-xxxx Positiv saldo Negativ saldo

xxxxxx-xxxx Positiv saldo Negativ saldo Arbejdstidsregnskab 2014 Navn: Cpr.nr.: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag I alt 07:30 07:30 07:30 07:30 07:00 37:00 Overførsel af flextimer fra 2013 00:00 (eller fra tidligere skema) 00:00 Medtaget

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Det bliver klart og tydeligt, når en medarbejder er oprettet og klar til planlægning.

Det bliver klart og tydeligt, når en medarbejder er oprettet og klar til planlægning. Medarbejder i ét flow (MIF) Medarbejder i ét flow kaldes i daglig tale MIF. Løsningen er indeholdt i SD Tjenestetid. Når der kommer nye medarbejdere ind fra lønsystemet, så kan man opdatere dem i ét samlet

Læs mere

Vagtplan Version 4.0. Kom-godt-i-gang-vejledning. Aktiviteter og Kvalifikationer

Vagtplan Version 4.0. Kom-godt-i-gang-vejledning. Aktiviteter og Kvalifikationer Vagtplan Version 4.0 Kom-godt-i-gang-vejledning Aktiviteter og Kvalifikationer Kom-godt-i-gang-vejledning: Aktiviteter og kvalifikationer Indholdsfortegnelse Aktiviteter - generelt Aktiviteter aktivitets

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Vejledning til indberetning af fravær, så der sikres korrekt refusion.

Vejledning til indberetning af fravær, så der sikres korrekt refusion. Vejledning til indberetning af fravær, så der sikres korrekt refusion. Opdateret den 20. oktober 2016 1 Indhold...1 1. Regler for refusion...3 1.2 Generelle regler for indberetning af fravær og refusion...3

Læs mere

Procesbeskrivelser vedr. fraværsadministration på AU

Procesbeskrivelser vedr. fraværsadministration på AU Procesbeskrivelser vedr. fraværsadministration på AU Denne vejledning beskriver kort den overordnede proces vedr. fraværsadministration på AU. 1 Registrering af fravær Medarbejders fravær registreres på

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA 01.04.2016 PRÆSENTATION Faglig sagsbehandler Gitte Rahbek FORVENTNINGER Hvad forventninger har i til i dag?? Konkrete spørgsmål?? Hvor gælder aftalen?? Vigtigt

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelev

Social- og sundhedsassistentelev Social- og sundhedsassistentelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, der er social- og

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Vejledning til Medarbejdernet

Vejledning til Medarbejdernet Vejledning til Medarbejdernet Silkeborg Datas selvbetjeningsløsninger sker blandt andet via portalen www.medarbejdernet.dk. Det giver dig som medarbejder mulighed for selv at kunne indberette fravær, kørsel,

Læs mere

Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST

Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST Indhold 1 Baggrund... 2 1.1 Formål med tidsregistreringen... 2 1.2 Overordnede principper for tidsregistrering på CPH WEST... 2 1.3 Øvrige

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Orlov: Orlov fremgår også af fraværslisten. Det er ikke en forudsætning at være tilmeldt fraværsregistrering for at benytte orlovskoderne.

Orlov: Orlov fremgår også af fraværslisten. Det er ikke en forudsætning at være tilmeldt fraværsregistrering for at benytte orlovskoderne. 2. Fraværskoder Fraværstabellen indeholder koder for de forskellige former for fravær, man kan komme ud for. Tabellen har derfor især betydning for de menighedsråd, som er tilmeldt ferie- og fraværsregistrering.

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

Kend din lønseddel Yngre Læger 26. september 2015 Roskilde Kongrescenter

Kend din lønseddel Yngre Læger 26. september 2015 Roskilde Kongrescenter Kend din lønseddel Yngre Læger 26. september 2015 Roskilde Kongrescenter Arbejdstidsopgørelse/1 Afdelingen kan udlevere denne type opgørelse af arbejdstiden, eller den der vises længere fremme. Afsender

Læs mere

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Lægesekretærelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, som lægesekretærelev på Hospitalsenhed

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering Side 1 af 32 Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer et barselsforløb i SLS/HR-Løn OBS BEMÆRK I denne vejledning henvises

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10 LØNSERVICE Frihedsregnskabet Den 1. marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3 1.1. Ferieregnskabet... 4 1.1.1. Ny arbejdsgiver i LønService... 4 1.1.2. Sådan foretager du korrektioner...

Læs mere

Oversigter over fraværsårsagskoder til RI Fravær/Nærvær september 2017 Ikke Vagtplanbrugere OBS ændringer er noteret med rødt

Oversigter over fraværsårsagskoder til RI Fravær/Nærvær september 2017 Ikke Vagtplanbrugere OBS ændringer er noteret med rødt Fravær vedr. barn Alvorligt sygt barn/barns hospitalsindlæggelse Anvendes ved pasning af alvorligt syge børn under 18 år efter barselslovens 26. Anvendes ikke ved 10 dage til barns hospitalsindlæggelse.

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

Samarbejdsaftaler Område 5

Samarbejdsaftaler Område 5 Samarbejdsaftaler Område 5 Hjemmeplejen Udarbejdet for område 5 Ringkøbing-Skjern Kommune Revideret jan. 2013 Skjern By Ældrecentret Enghaven Fremmødeprofil Det antal medarbejdertimer der må bruges hvert

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

Vejledning til Planmodul i FLEX

Vejledning til Planmodul i FLEX Vejledning til Planmodul i FLEX Planlægningsmodulet i FLEX er udformet for at give planlæggeren mulighed for at lave fagfordeling på hold samt ressourcestyre medarbejdernes arbejdstid. Alle stamdata hentes

Læs mere

Brugervejledning til Inseminørenes Arbejdskalender

Brugervejledning til Inseminørenes Arbejdskalender Brugervejledning til Inseminørenes Arbejdskalender Inseminørenes Arbejdskalender er et redskab med det formål at gøre det lettere for inseminører at planlægge og udveksle arbejdskalendre og samtidig holde

Læs mere

Vejledning. Trio Tjenestetid Læreraftale 08

Vejledning. Trio Tjenestetid Læreraftale 08 Vejledning Trio Tjenestetid Læreraftale 08 Vejledning Indholdsfortegnelse Tjenestetid... Kap.4 Tjenestetid Grundtid... Beregning af arbejdstid i Trio... Ændringer i grundtiden... 4 Bruttotidsfradrag...

Læs mere

Vejledning. Vejledning Trio Dannelse og indberetning af månedsløn

Vejledning. Vejledning Trio Dannelse og indberetning af månedsløn Vejledning Trio Dannelse og indberetning af månedsløn Indholdsfortegnelse Lønoverførsel... 3 Lønkoder... 3 Grænser for uv-tillæg/overtid... 4 Afregning af løn... 4 Dannelse af månedsløn/faste tillæg...

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

REGISTRERING AF ARBEJDSTID PÅ EUD OG KURSUSOMRÅDET

REGISTRERING AF ARBEJDSTID PÅ EUD OG KURSUSOMRÅDET REGISTRERING AF ARBEJDSTID PÅ EUD OG KURSUSOMRÅDET 1 Indhold 1 Baggrund... 3 1.1 Formål med tidsregistreringen... 3 1.2 Overordnede principper for tidsregistrering på CPH WEST... 3 1.3 Hvordan får jeg

Læs mere

Manuel optjening / SH, Feriefri, Fritvalg...

Manuel optjening / SH, Feriefri, Fritvalg... Opdateret den 6. marts 2015 Manuel optjening / SH, Feriefri, Fritvalg... Manuel håndtering... Det er muligt at foretage en manuel oprettelse og indberetning af en lønmodtager i ACF, samt foretage manuelle

Læs mere

August 2015 Version 01-2015. Vejledning til. Eunomias Vikarsystem

August 2015 Version 01-2015. Vejledning til. Eunomias Vikarsystem August 2015 Version 01-2015 Vejledning til Eunomias Vikarsystem 1 0. Indledning... 3 1. Adgang til Eunomia... 3 2. Ajourfør ansættelsesskema... 3 3. Liste over vikarskemaer... 4 4. Opret nyt vikarskema...

Læs mere

Status: Endelig version Sidst rettet den: ske Version: 1.8 Udskrevet den:

Status: Endelig version Sidst rettet den: ske Version: 1.8 Udskrevet den: \\Hds15\pfv-klp\H-lov-og overenskomstinfo\h-overenskomstmodul\interne notater\notater om Arbejdstidsregler\Beskrivelse af planlægning Oprettet den: 10.01.03 28.08.2002 Dokument: med FO.doc Status: Endelig

Læs mere

Vejledning til Mit Personale. 4. udgave

Vejledning til Mit Personale. 4. udgave Vejledning til Mit Personale 2017 4. udgave 1 Indholdsfortegnelse 2 Oversigt over Løn side 3 Ansættelse side 4 Registrering af udstyr/udlån side 17 Vedligehold medarbejder/oversigt side 19 Fratrædelse/forlængelse

Læs mere

Vejledning til ledere sådan godkender du.

Vejledning til ledere sådan godkender du. Vejledning til ledere sådan godkender du. Dine medarbejdere indberetter kørsel, foretager valg i forhold til udbetaling af 6. ferieuge, og hvis afdelingen benytter arbejdstidsplaner, kan der indberettes

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

Brugermanual. Egne notater. Side 1. Udgivet april 2007

Brugermanual. Egne notater. Side 1. Udgivet april 2007 1. Ugentlig overførsel til Løn- og Personaleafdelingen...2 1.1. Godkend til løn...2 1.2. Oversigt over godkendelser...2 2. Opdatering af persondata...2 3. Sådan gør du, når du får en ny medarbejder...3

Læs mere

FLØS NYT september 2012

FLØS NYT september 2012 Til menighedsrådenes og kirkegårdenes lønansvarlige FLØS NYT september 2012 Hermed information om ændringer mv. vedr. FLØS: 1. Overførsel af feriedage (og særlige feriedage) Feriedage og særlige feriedage

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Bilag 1 beskriver honorering og frihed når søgnehelligdage og særlige fridage (specialdage) falder på søndage.

Bilag 1 beskriver honorering og frihed når søgnehelligdage og særlige fridage (specialdage) falder på søndage. Dokument: \\Hds15\pfv-klp\H-lov-og overenskomstinfo\h-overenskomstmodul\interne notater\notater om Arbejdstidsregler\Beskrivelse af planlægning med FO.doc SH-planlægning, typer, regler, normtid mv. 1 26-04-2016

Læs mere

Vejledning til Interbook

Vejledning til Interbook Idræt og Fritid Vejledning til Interbook Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse www.furesoe.dk Oplag: 200 Udgivet: 051007 Redaktion: Idræt og Fritid VEJLEDNING TIL INTERBOOK HTTP://BOOKING.FURESOE.DK 28

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: ,

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: , Ferierettigheder Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. For privatansatte gælder de samme principper, selvom reglerne kan være

Læs mere

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont Aftalebog nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

Vejledning til MinLøn

Vejledning til MinLøn Vejledning til MinLøn Dette er en app som du kan benytte via din mobil eller tablet. Her kan du indberette fravær, merarbejde, kørsel i egen bil og fritvalgsordninger. Det er din leder som udsteder retningslinjer

Læs mere

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

Vejledning til skemalæggere

Vejledning til skemalæggere Vejledning til skemalæggere 2 Yngre Læger får tit henvendelser fra medlemmer, som oplever, at arbejdsplanerne ikke lever op til Yngre Lægers overenskomst. Der kan være mange grunde til, at arbejdsplanerne

Læs mere

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE FOA NORDSJÆLLAND FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE 2 Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. Du skal dog selv

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og

Læs mere

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Forslag til beregning af tal til undersøgelse udsendt af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) sendt i mail til alle skoler 9. oktober 2012 09:45 EASY-P konsulenterne

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: KLC@FANET.DK

Læs mere

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder Generelt Om Lagerstyring af handelsvarer Modulet Lagerstyring af handelsvarer er et tillægsmodul til Næsgaard Mark. Det er derfor ikke tilgængeligt for alle brugere.. Lagerstyring af handelsvarer åbnes

Læs mere

FERIE OG AFSPADSERING

FERIE OG AFSPADSERING FERIE OG AFSPADSERING Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indhold 1 Automatisk beregning af ferie og afspadsering...3 2 Overtidsmodeller...4 2.1 Ingen honorering af overarbejde...4 2.2 Honorering

Læs mere

Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med ændringer af oplysninger på en tjenestemand

Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med ændringer af oplysninger på en tjenestemand PENSAB Ændring af oplysninger i PENSAB Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med ændringer af oplysninger på en tjenestemand i PENSAB. Når du har fremsøgt en tjenestemand i PENSAB, er oplysningerne

Læs mere

Ferie- og fraværsregistrering i SLS

Ferie- og fraværsregistrering i SLS Ferie- og fraværsregistrering i SLS Side 1 af 18 De generelle regler om registrering af fravær er beskrevet i Fraværsregistrering i HR-Løn I denne vejledning vil du kunne læse om hvordan du foretager registreringer

Læs mere