Arbejdssituationens indflydelse på design og udvikling af applikationer til styring af etikettrykmaskiner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdssituationens indflydelse på design og udvikling af applikationer til styring af etikettrykmaskiner"

Transkript

1 Arbejdssituationens indflydelse på design og udvikling af applikationer til styring af etikettrykmaskiner Thomas Bo Jensen IT Universitetet E Business linien Vejleder: Mads Bødker Projektperiode: 1. september 17. december 2008

2

3 Resumé Denne rapport er udarbejdet for at sætte fokus på udvikling af applikationer til styring af trykmaskiner. Formålet har været at undersøge, hvordan kan en moderne og innovativ brugergrænseflade af applikationer til styring af etikettrykmaskiner bedst understøtte initial læring (ved opstilling af en ny trykmaskine), effektiv drift og kontinuerlig læring og optimering af produktionen i den daglige drift. I denne undersøgelse, hvor produktet Nillon fra Nilpeter A/S er i fokus, viser resultaterne, at applikationens effekt på læring og produktivitet ikke er så stor som først antaget. Emnet er undersøgt ved anvendelse af observation og interview i kontekst. Emneord: Applikation, brugergrænseflade, CSCW, GUI, Contextual Inquiry. Thomas Bo Jensen. December Side 1

4 Side 2

5 Indhold Resumé Indledning Metode Beskrivelse af egen proces Afgrænsning Teori Kildekritik og kritik af anvendt teori Rapportens struktur Præsentation af case, Nilpeter og Nillon Udvikling af HCI applikationer Introduktion til etiketproduktion Introduktion til produktionsmiljøet i etikettrykkeriet Tilrettelægning af dataindsamlingen Dataindsamling hos Nilpeter (23/8) Dataindsamling på LabelExpo (9/9 11/9) Dataindsamling hos Nilpeter Nillon TaskForce (23/9) Dataindsamling hos Nilpeter Help Desk (24/9) Dataindsamling hos Nilpeter Showroom (12/11) Dataindsamling hos Flexiket A/S (19/11) Dataindsamling hos Tesa Labels (3/12) Ekspertvurdering (6/12) Kontakt til Nilpeter (8/12) Sammenfatning af undersøgelsens resultater Diskussion og anbefalinger Refleksion på projektet Konklusion Perspektivering Litteratur, internet og personer Bilag Side 3

6 1. Indledning Den grafiske brugergrænseflade på moderne produktionsmaskiner i den grafiske branche m.fl. bliver mere og mere komplekse i takt med maskinernes stigende antal funktioner, automatisering og kommunikation i work flow systemer. Online forbindelse til den enkelte maskine er i dag normalt. Herunder muligheden for fejldiagnosticering og upload af nye softwareversioner. Den grafiske brugergrænseflade er også en del af virksomhedens branding, idet en software der understøtter produktionsvirksomhedens effektivitet er en salgsfeature. Ved design af moderne og innovative brugergrænseflader til HCI applikationer til styring af etikettrykmaskiner, må softwareudvikler teamet træffe en række valg vedr. det grafiske design, strukturen og applikationens funktioner. Hvilke faktorer er i denne forbindelse centrale? og hvordan er samspillet mellem applikationens kompleksitet og de potentielle positive økonomiske og kognitive konsekvenser, for såvel maskinproducenten der skal udvikle softwaren, og etiketproducenten der skal anvende trykmaskinen? Mit mål har været at præsentere Nilpeter s udviklingsteam for designråd og inspiration i det videre arbejde med Nillon versioner baseret på mine observationer i et antal brugeres kontekst. Projektets hovedproblem der undersøges: Hvordan kan en moderne og innovativ brugergrænseflade af applikationer til styring af etikettrykmaskiner bedst understøtte initial læring (ved opstilling af en ny trykmaskine), effektiv drift og kontinuerlig læring og optimering af produktionen i den daglige drift? Underspørgsmål: Hvordan kan maskinproducenten bedst implementere forbedringer af applikationen baseret på brugernes erfaringer? Side 4

7 2. Metode Analysen baserer sig på udvalgt empiri og teori. At knytte kontakt til en maskinproducent samt en etiketproducent, og ved interviews og observation indsamle data for at holde det op mod relevant teori. Min empiri består i kvalitative data i form af observationer, ustrukturerede interviews med trykkere, produktionsledere og softwareudviklere. Som dokumentation har jeg anvendt notater, fotos samt videooptagelser. Det var været min strategi at færdes nogle hele dage i kontekst. Jeg har ikke anvendt en diktafon, da jeg ikke fandt, at det var praktisk ved en medarbejder (trykker), der bevæger sig meget rundt. Der er også en del maskinlarm, som ville betyde en ringe lydkvalitet. Contextual Inquiry 1 har været den centrale metode, suppleret med en heuristisk ekspert vurdering 2 af systemet Nillon og herunder analyse af logfiler 3. Ved at sammenholde kvantitative data i form af logfiler med notater fra observation undersøttet af videooptagelse, har jeg søgt at kortlægge trykkerens praksis med henblik på en vurdering af Nillon s indflydelse på trykkerens arbejdssituation. Ved anvendelse af interview, med fortrinsvis åbne spørgsmål har jeg søgt at afdække domænet med en åben tilgang til den nuværende praksis og trykkerens forslag til optimering af denne. 1 Beyer og Holtzblatt. 2 Nielsen, Jacob. 3 Kuniavsky. Side 402. Side 5

8 3. Beskrivelse af egen proces Mit arbejde med dette projekt har endnu engang bekræftet den uforudsigelighed ethvert projekt indeholder. Jeg havde blot arbejdet nogle få uger med problemstillingen i denne opgave, før jeg var blevet meget klogere og som følge af min nye indsigt begyndte at justere mine metoder og til dels min problemformulering og mit fokus. Min overordnede problemstilling var stadig relevant, men jeg kunne med min nye viden se mere nuanceret på mit problem. Jeg blev hen ad vejen også bedre til at udvælge de metoder, der kunne give mig svar på mine spørgsmål. Det betød f.eks. af observation i arbejdssituationen med Contextual Inquiry var vigtigere end egentlige brugertest. Jeg måtte også konstatere, at Nilpeters nyeste version af Nillon, udviklet til deres MO Line ikke kunne bruges til Contextual Inquiry i Danmark, da modellen er meget ny og indtil videre kun opstillet i nogle få amerikanske trykkerier. Betydningen af mit domænekendskab Mit valg af emne og domæne (etikettrykning) er naturligvis ikke tilfældigt. Jeg har indsigt i de grafiske processer fra min professionelle karriere, og dette påvirker naturligvis også min tilgang til emnet. I min dokumentation af observationer har der således været nogle faglige processer jeg forstod og jeg har derfor bedre kunne fokuserer på processen i praksis. Jeg har kunnet skelne trykteknisk faglig snak fra kommentarer, der vedrører betjening af Nillon, hvor det var relevant at skelne. Dog vil jeg sige at projektet alligevel har lært mig utrolig meget i min proces fra novice til ekspert. Side 6

9 4. Afgrænsning Min dataindsamling i form af observationer, interviews og litteraturstudier, har givet mig et øjebliksbillede af Nilpeter s og to danske trykkeriers praksis. Jeg måtte prioritere mine ressourcer i arbejdet med denne opgave og jeg har derfor foretaget følgende afgrænsning af det felt, som jeg undersøger, som læsere skal være opmærksom på. Min dataindsamling vedrører kun praksis i Danmark. Arbejdssituationens indflydelse på Nillons udformning og indflydelsen på produktivitet og læring beskrives, men underbygges ikke med kvantitative data. Da jeg ikke kunne få adgang til at afprøve en Nillon version med data (dvs. en trykmaskine) bygger min ekspertvurdering på egen afprøvning af Nillon version uden data på min computer samt observationer af Nillon i konteksten. 5. Teori Jeg har valgt at analysere min empiri ud fra de fem Work Models som Hugh Beyer og Karen Holtzblatt har identificeret 4. Ved at have fokus på kommunikationen i virksomheden, operatørens arbejdsgang, arbejdssituationens artifakter, arbejdspladsens fysiske indretning og virksomhedens kulturelle dimensioner belyses trykkerens anvendelse af Nillon fra flere vinkler. McElroys teori om videnproduktion og videnintegration, 5 anvender jeg i relation Nilpeter s Help Desk funktion. I min vurdering af Contextual Inquiry som en velegnet metode til datainsamling om Nilpeters brugeres adfærd har jeg endvidere søgt videnskabelige artikler 6 der forholder sig til metoden samt anviser alternativer som f.eks. (Kantner. Condensed contextual inquiry, ethnographic interviewing, og field usability testing). Jeg har dog af tidsmæssige årsager koncentreret mig om Contextual Inquiry som dataindsamlingsmetode. Jeg er opmærksom på at mit datagrundlag, der er to grafiske virksomheder, ikke berettiger til at drage konklusioner for Nillon s anvendelse i hele Nilpeters kundegruppe, der jo hovedsaglig består af udenlandske virksomheder med andre uddannelsestraditioner end de virksomheder, jeg har besøgt. 4 Beyer og Holtzblatt. 5 Dalkir, Kimiz. side 35. The McElroy KM Cycle. 6 Kantner. Alternative methods for field usability research, Wixon. Contextual inquiry: grounding your design in user's work. Holtzblatt, Getting started on a contextual project. Side 7

10 6. Kildekritik og kritik af anvendt teori De primære kilder til udarbejdelsen af denne rapport er interview med medarbejdere hos Nilpeter A/S, Flexiket A/S og tesa A/S. Jeg har derfor været opmærksom på, at medarbejderne er loyale overfor deres arbejdsplads, og dermed vil fremstille arbejdsgangen bedst muligt. Det er dog ikke mit indtryk, at medarbejderne har tilbageholdt informationer og varigheden af mine virksomhedsbesøg har bidraget til at få valide data på trods af say/do problematikken 7. Med hensyn til kritik af Contextual Inquiry som metode har jeg i mit afsnit 5. Teori, nævnt nogle alternative fremgangsmåder. (Kantner. Condensed contextual inquiry, ethnographic interviewing, og field usability testing) 8. Jeg er opmærksom på, at man ved konsolideringen af indsamlet data kan komme til at give et for unuanceret billede af brugernes praksis. For dette ikke skal ske bør man være omhyggelig ved sin udvælgelse af respondenter samt præsentere designteamet for forskellige dimensioner og tilgange til praksis f.eks. i form at fotos, artifakter, og beskrivelser. 7. Rapportens struktur Jeg har ved udarbejdelsen af denne rapport været opmærksom på at vægte indholdet, så fire dele i rapporten træder tydeligt frem i min argumentation. Først giver jeg en introduktion til udvikling af HCI applikationer og domænet etiketproduktion. Her præsenteres kontekst kort og objektet for min undersøgelse. Det leder til en beskrivelse af min dataindsamling i afsnit 12. Af de mange data og indtryk jeg har indsamlet, præsentere jeg i denne del de vigtigste data i en koncentreret form med henblik på en uddybning i min sammenfatning af resultaterne, i min diskussion og ved den mundtlige præsentation. I afsnit 13 sammenfatter jeg resultaterne af min undersøgelse. Et vigtigt afsnit der bl.a. gennem konsolidering af Work Models 9 skal skabe grundlaget for anbefalinger til Nilpeter s Nillon TaskForce. I afsnit 14 diskutere jeg resultaternes betydning i forhold til læring og produktivitet og jeg argumenterer for, hvorfor arbejdssituationen skal have indflydelse på udvikling af de applikationer, Nilpeter arbejder med. Rapporten afsluttes herefter med en refleksion over projektet, en konklusion og en perspektivering. 7 Blomberg, Jeanette et. al. Etnografisk tilgang til kontekst. 8 Kantner. Alternative methods for field usability research, Wixon. Contextual inquiry: grounding your design in user's work. Holtzblatt, Getting started on a contextual project. 9 Beyer, Hugh og Holtzblatt, Karen. Side 89. Side 8

11 8. Præsentation af case, Nilpeter og Nillon Nilpeter er en dansk ejet virksomhed beliggende i Slagelse. Nilpeter er totalleverandør af etikettrykmaskiner og beskæftiger sig udover udvikling, produktion, afsætning og service af disse maskiner også med videns udvikling omkring informationsformidling via selvklæbende etiketter. Virksomheden er blandt de førende i verden af disse maskiner og besidder ca. 10% af verdensmarkedet. Virksomheden havde i medarbejdere og en omsætning på ca. 650 mio. kr. Hvoraf 95% stammer fra eksport. 10 Trykmaskinerne, der leveres enten som standardiserede maskiner eller som kundetilpassede løsninger, har en typisk værdi af 3 20 mio. kr. /stk. Nilpeter har stor erfaring med kombinationsmaskiner der trykker etiketter ved anvendelse af flere trykmetoder samtidig. F.eks. Offset til et detaljeret farvebillede, Cold Foil til et flot guld effekt og Flexo til lakering af etiketten. Figur 1. FA line. Nilpeter s produktprogram omfatter p.t. fem serier. Nilpeter s MO line er den mest avancerede, en modulopbygget maskine hvor trykmetoden offset er det centrale element. FAline, som er mit fokus i denne undersøgelse, er en trykmaskine der anvender flexo princippet. Nilpeter har fremstillet mere end 200 maskiner af denne type. Såvel MO line og FA line anvender Nillon softwaren. Derudover har Nilpeter en FB Line og en FG line. Disse maskiner anvender også flexoprincippet, men betjenes udelukkende via paneler på maskinen. Nilpeter har også en digital trykmaskine, Caslon. Den styres også via en skærm, men denne software fremstilles ikke af Nilpeter. Desuden fremstiller Nilpeter sliddele og reservedele til alle tidligere modeller i Nilpeter omfattende produktprogram. Nedenfor ses Nillon s brugerflade og kontrolpult samt den type panel, der sidder på hvert trykværk. 10 Side 9

12 Figur 2. Nillons brugerflade på FA line. 11 Figur 3. Brugerfladen på trykværkernes paneler. Nillon til FA line sælges med en grundpakke, samt ekstra moduler til Job Management, Registerlog og Backup. Eksempler på funktioner i Nillons menuer er vist nedenfor Forside Nillons brugerflade # Aflæse/indstille banespænding # Aflæse/indstille afrullerspænding # Aflæse/indstille oprullerspænding # Aflæse/indstille materialetykkelse # Kvitter for at fejl er læst # Aflæse Z (tryklængde) på værk # Aflæse/indstille maskinens hastighed # Aflæse tæller (antal etiketter/meter) 01.1 Ikon for registerkurver 02.1 Ikon for indstilling af register 03.1 Ikon for side med indstillingsmuligheder (tæller, farvevalg, jobsave/load) 04.1 Ikon for side med Job data 11 Bilag: Se en større udgave af illustrationen på bilag side 20. Side 10

13 Der er anvendt cirka 60 ikoner i Nillon til FA4. Ved mouse over sættes der en ramme om knappen, og man ser derved, at knappen er aktiv. Der fremkommer ikke en tekst (som det kendes fra web Title ), men en del af advarselsikonerne indeholder en tekst foruden et symbol. Fra Nillons startside kan man ved hjælp af knapper gå til underliggende sider, som der her vises nogle eksempler på for at give et indtryk af brugerfladen. Side 11

14 Med registerlog modulet sættes en tolerance. f.eks. 50/1000 mm. I logfilen noteres: REG ERROR COUNTER 1200 METER. REG OK COUNTER 1240 METER. OSV... når registeret er udenfor den fastsatte tolerance. Side 12

15 Kunder der har købt Job Management modulet kan ved hjælp af symbolerne til højre registrere: Start på indstilling, start på produktion og ventetid. Side 13

16 9. Udvikling af HCI applikationer Brugeren af et IT system forventer, at systemet virker. At der ikke opstår uforklarlige fejl. At svartider er hurtige, samt at systemet har de funktioner der er nødvendige for brugeren. 12 Systemudviklere har også disse mål og er endvidere optaget af systemets stabilitet, sikkerhed samt en uproblematisk vedligeholdelse af kildekoden. Uden et driftssikkert system kommer brugeren ikke langt. Men for at systemet skal understøtte brugerens arbejdssituation og brugerens opgaver, må der endvidere være tale om et brugervenligt system. Ifølge Søren Lauesen består brugervenlighed af seks faktorer 13 : Fit for use. Ease of learning. Task efficiency. Ease of remembering. Sujective satisfaction. Understandability. Dog må de seks faktorer prioriteres under hensyn til den aktuelle bruger af systemet. Og som Jonathat Grudin har påpeget, kan faktorer være i konflikt med hinanden, f.esk. Ease of learning og Ease of Use. 14 I forhold til Nillon systemet anser jeg Task efficiency og Understandability for at være de faktorer, der skal prioriteres højest. Jeg har som studerende på IT Universitetet fået interesse for udformningen af brugergrænseflader, og det har bl. a. været mit ønske at undersøge hvordan variationerne i den grafiske udformning har indflydelse på applikationens effektivitet i kontekst. Eksemperne nedenfor viser eksempler på forskellige layout, ikoner og anvendelse af farver. 12 Lauesen, Søren, side Lauesen, Søren, side Grudin, Jonathan. The case against user interface consistency. Side 14

17 Figur 4. Seks eksempler på brugerflader fra LabelExpo America og Drupa messen 15 Designet af den grafiske brugerflade har indflydelse på systemets kvalitet totalt set, men de underliggende lag i form af layout modul, struktur, scope og strategi er også vigtige elementer, som udviklingsteamet må forholde sig til. Selvom Jesse James Garrett 16 fortrinsvis har fokus på websider i sin bog The Elements of User Experience, finder jeg hans model nyttig. Det at nedbryde Nilpeters Nillon applikation i de fem planer muliggør en diskussion af en afgrænset problemstilling i forbindelse med udvikling af nye versioner. Også Jennifer Tidwell s struktur for sidelayout i bogen Designing Interfaces har elementer jeg mener man i denne forbindelse skal overveje. Jennifer skriver om sidens fem elementer i form af (visual hierarchy, visual flow, grouping and allignment, and dynamis display) 17. Figur 5. Model. Jesse James Garrett. I mine samtaler med Nilpeters medarbejdere i Nillon TaskForce talte vi om hvilke elementer det er hensigtsmæssigt at integrere i Nillon. F.eks. er styring af UV lamperne og det videoovervågningsystem fra BST 18 Nilpeter anvender ikke integreret i Nillon. Det er endvidere også valgt ikke at give trykkeren direkte adgang til Windows XP der er operativsystem og f.eks. adgang til internettet. Bortset fra at berettigelsen og formålet med en sådan adgang til internettet kan diskuteres, er det set fra Nilpeters synsvinkel faren for computervirus der i første omgang afholder dem fra at åbne systemet for internetadgang. 15 og 16 Garrett, Jesse James, side Tidwell. Side Side 15

18 10. Introduktion til etiketproduktion Selvklæbende etiketter sidder på mange produkter. I dagligvarebutikker ses de f.eks. på shampoo, krydderiglas, kød i køledisken, ost og indpakket frugt og grøntsager. Etiketten supplere varens emballage eller bliver en del af produktet. F.eks. kan man købe mange forskellige typer hårshampoo, der sælges i den samme plastemballage, men forsynet med forskellige etiketter til normalt hår, tørt hår o.s.v. Figur 6. Etiketvarianter. Etiketter trykkes på papir eller folie, der er samlet i lag på papirfabrikken 19. Bag på frontmaterialet sidder etikettens klæber. Et silikonelag på bagpapiret muliggør at etiketten kan sættes på maskinelt (dispenseres). De færdige etiketter leveres som hovedregel i ruller, der passer til pakkemaskinen. Figur 7. Principskitse. Etiketmateriale. Ved fremstillingen i etikettrykkeriet trykkes etikettens farver på etiketmaterialet. Ofte trykkes også lak på hele etiketten. Man kan anvende forskellige trykmetoder 20 men anvendelsen af flexotryk, hvor der anvendes klichéer som trykform, er meget udbredt. Når trykfarven sidder på etiketmaterialet, udstanses frontpapiret i etikettens facon, og spildet (imellem etiketterne) trækkes op på en spildrulle. Figur 8. Spildet trækkes op efter udstansning Etiketmaterialeproducent Handbook of Print Media Side 16

19 11. Introduktion til produktionsmiljøet i etikettrykkeriet De to virksomheder, jeg har besøgt i min undersøgelse, er meget typiske for branchen. Der er tale om virksomheder med mellem 30 og 50 ansatte. Begge virksomheder kører skiftehold. Trykkerens typiske arbejdsdag består af et antal produktioner. Hvor mange ordrer der skal produceres på et skift, afhænger af hvor mange meter etiketmateriale der skal køres for hver etiketordre. Over halvdelen af de ordrer der produceres er genoptryk. Altså en produktion af en etiket, der er produceret før. Når dette er tilfældet, har trykkeren klichéer fra forrige produktion og farveblandinger, samt anvendelsen af aniloxvalser er kendt. Aniloxvalsetypen bestemmer, hvor meget farve der overføres til trykformen og dermed på papiret. Genoptryk er hurtigere at indstille end nye etiketter der skal produceres for første gang. Nedenfor har jeg oplistet et bud på trykkerens opgaver generelt: Indretning Farveblanding Afvaskning Jobskifte (nye farver, nye trykforme, nyt etiketmaterialer, ny stanseform) Montere klichéer Maskinvedligeholdelse Tidsregistrering Kvittere for kvaliteten (især aktuelt for ISO 9001 certificerede virksomheder) Udtage prøver til arkiv Rulleskift (isætte ny rulle med papir og udtage de producerede etiketter) Som tidligere nævnt i afsnit 5 Teori, vil jeg gerne have fokus på kommunikationen i virksomheden, operatørens arbejdsgang, arbejdssituationens artifakter, arbejdspladsens fysiske indretning og virksomhedens kultur. I en ordreproducerende virksomhed er kommunikation vigtig. Hver ordre er unik og må specificeres nøje på en ordrepose/produktionsordre. 21 Som det også vil blive beskrevet i de følgende afsnit involverer trykkerens arbejdssituation mange artifakter. F.eks. godkendte etiketprøver, ordreposer, stregkodelæser og farvevifter. 21 Produktionsordre. Se bilag side 1 og side 4. Side 17

20 Når man ser på virksomhedens fysiske indretning, er den opdelt i flere forskellige afdelinger, der gerne skal have et godt kendskab til hinandens arbejdsgang, hvis produktionen skal foregår optimalt. En typisk virksomhed kan have følgende funktioner, der typisk også udføres i særskilte lokaler: Salgskontor / ordrebehandler Driftskontor Forarbejder / Prepress Kliché / trykformfremstilling Trykkeri Skære/spole afdeling Forsendelse Bogholderi (fakturering) Figur 9. Princip fabrikslayout for et etikettrykkeri. Side 18

21 12. Tilrettelægning af dataindsamlingen Da jeg havde besluttet mig for at anvende metoden Contextual Inquiry som undersøgelsesmetode, for at besvare de spørgsmål, som jeg har stillet i min problemformulering, blev Hugh Beyer og Karen Holtzblatt s anbefalinger i bogen Contextual design styrende for, hvordan jeg planlagde min dataindsamling i de to virksomheder jeg havde udvalgt. Da metoden er en kombination af interview og observation, havde jeg forberedt, hvordan jeg ville agere i begge situationer. Jeg besluttede at dokumentere mine besøg med notater, fotos og video. Jeg fravalgte båndoptagelse med diktafon, da jeg vidste, jeg ville være i virksomheden hele dagen og bevæge mig meget rundt. Anvendelsen af Nillon var mit projekts hovedfokus, men jeg var også klar over, at jeg måtte være opmærksom på trykkerens samlede arbejdssituation. Jeg forberedte derfor såvel konkrete spørgsmål samt en indsamlingsstrategi i forhold til de fem Work Models Hugh Beyer og Karen Holtzblatt har beskrevet. Inden besøgene til de to trykkerier havde jeg også sendt s til de to produktionschefer, jeg talte med, hvor jeg blandt andet skrev til Flexiket Jeg har sat mig for at undersøge, hvordan samspillet er mellem trykkerens arbejde og Nilpeter's brugerflade "Nillon" på maskinens styrepult, brugerfladen på FA maskinens paneler og generelt funktionerne i Nilpeters software på deres FA line. Hvordan fungerer det i praksis, og hvordan kan maskinen og styringen udvikles fremover. Jeg har derfor besøgt Nilpeter's software udviklingsafdeling nogle dage, og jeg er i øjeblikket ved at sætte mig ind i Nilpeter's software og til dels maskinens betjening. I forbindelse med projektet, ønsker jeg at se, hvordan en trykker anvender systemet i praksis, til at køre med trykmaskinen. Jeg vil gerne følge trykkeren på FA4 maskinen to halve dage (onsdag og torsdag). I løbet af dagen skal jeg så tale med trykkeren noget af tiden eller han fortæller mig, hvad han er i gang med (interview). Gerne optage video en del af tiden. Kameraet vil stå fast på et stativ, f.eks. ved afrulleren, så man kan se, hvordan trykkeren betjener maskinen i en periode. Trykkeren skal passe sit arbejde, og jeg skal se, hvad han bruger tiden på, og hvilken rolle maskinens konsol og paneler spiller i forhold til de opgaver, han skal løse (undersøge dette ved samtale og observation). Som spørgeguide havde jeg forberedt nedenstående spørgsmål. Ikke nødvendigvis nogle jeg ville følge slavisk, men en tjekliste for mine notater og observationer. Spørgsmål til driftslederen # Hvornår fik I FA4 maskinen opstillet? # Overvejede I andre maskinproducenter end Nilpeter? # Hvad betyder Nillon for jeres virksomhed? # Hvordan forsøger I at optimere produktionen? Side 19

22 # Hvordan forløb opstilling og træning? # Har I et kvalitetsstyringssystem? # Holder I trykkermøder? Hvor ofte? # Hvem er på arbejde i dag på trykmaskinen? Spørgsmål til trykkeren # Jeg fortæller først hvem jeg er og hvad jeg er ved at undersøge # Trykkerens alder og uddannelse # Anciennitet i virksomheder # Hvor længe har du kørt på FA4 maskinen? # Monterer du selv dine klichéer? # Er FA4 en god maskine? # Er Nillon et godt system? # Hvad bidrager til din effektivitet? # Benytter du en kvalitetshåndbog? # Hvilke andre trykmaskinen har du erfaring med? # Hvor gemmes oplysninger om hvilke aniloxvalser du har kørt med? Foruden disse spørgsmål til driftsledelsen og trykkerne var jeg optaget af at få kortlagt fem forhold omkring trykkerens arbejdssituation. # Informationsgangen (Flow) # Trykkerens opgaver (Sequence) # Trykkerens anvendelse af artifakter # Arbejdspladsens fysiske indretning # Virksomhedskulturen På de følgende sider refererer jeg i kronologisk rækkefølge, hvordan mine virksomhedsbesøg og samtaler med medarbejdere fra praksis har bidraget til at give mig et billede af Nillon s rolle set fra en udviklers og en brugers synsvinkel. Side 20

23 12.1 Dataindsamling hos Nilpeter (23/8) Efter min indledende henvendelse til Nilpeter i august måned og en del telefonsamtaler og s besøgte jeg lederen af Nillon TaskForce Jesper Larsen den 23. august. Mødets formål var at forklare mine tanker om projektet samt begynde at få et kendskab til, hvor Nillon blev fremstillet i Nilpeter s organisation, samt hvilke medarbejdere jeg skulle tale med for at få mere at vide. Selvom dette møde var af indledende karakter fik jeg meget information med hjem og var faktisk i fuld gang med mit projekt efter dette møde. Jesper Larsen havde inviteret systemudvikler Henrik Lentz Nielsen med til mødet, og de fortalte i en times tid om arbejdet med Nillon, og hvordan udviklingen de senere år var foregået. Figur 10. Designforslag til Nillon fra Klaus Rath. Allerede på dette møde gik det op for mig at omend Nillons brugergrænseflade havde deres opmærksomhed, så var der mange andre udfordringer, de anvendte deres tid på. Figur 11. Monitor screenfoto (MO line). Det faktum, at applikationen styrer en maskine, betyder, at ingeniørernes og udviklernes fokus i høj grad er på forhold, der er usynlige for brugeren. Samspillet mellem maskinens mange komponenter der styrer f.eks. servomotorer og den dialog der foregår på netværket mellem disse enheder og Nillon s tekniske interface. At maskinen reagerer korrekt på de kommandoer skærmens touch screen knapper registrerer når de bagvedliggende scripts sender impulser til maskinens dele via LonWorks 22. Jeg fik også lejlighed til at se de designforslag, som designer Klaus Rath 23 havde udarbejdet med udgangspunkt i stilen på Nilpeters nye digitale trykmaskine Caslon Echelon fremstiller software til udvikling af HCI applikationer 23 Klaus Rath Design 24 ES.pdf Side 21

24 12.2 Dataindsamling på LabelExpo (9/9 11/9) Meget belejligt blev den årlige LabelExpo 25 messe afholdt i efteråret 2008, så den kunne indgå i min dataindsamling. Fra den 9 til 11 september blev fagmessen LabelExpo America afholdt i Chicago. Cirka 440 virksomheder, der fremstiller trykmaskiner, stanseforme, selvklæbende materialer (papir/folie), farvefabrikker m.fl., præsenterede deres produkter. LabelExpo messen afholdes på skift i amerika (Chicago), Europa (Brussel) og Asien (Shanghai) gæster besøgte dette års messe i Chicago. På LabelExpo er der flere gange om dagen demonstrationer, hvor trykmaskinernes egenskaber forklares. Dette var en god anledning til at sammenligne de førende mærker og kortlægge Nilpeter s konkurrenter, samt overveje hvordan trykkerens arbejdssituation kunne observeres i de danske trykkerier, jeg planlagde at besøge. Jeg kontaktede naturligvis også repræsentanter og operatører fra de forskellige maskinproducenter og fik på den måde viden om de udstillede maskiner. Figur 12. Nilpeter s FG line. Min umiddelbare konklusion fra LabelExpo er at maskinproducenterne har en egen stil når man ser på deres brugergrænseflade. Der er også forskel på hvor mange funktioner softwaren integrerer. Mark Andy havde f.eks. kontrol af UV lamperne integreret i deres software, og Gallus viste en prototype på en software til produktionsplanlægning. Figur 13. Mark Andy XP5000 På Gallus RCS 330 var styrepulten mobil og kunne skubbes hen foran et trykværk i hele maskinens længde. Skærmen var af touch screen typen, og den hvide runde knap i højre side af panelet blev anvendt til finjusteringer.. Figur 14. Styrepult på Gallus RCS Side 22

25 12.3 Dataindsamling hos Nilpeter Nillon TaskForce (23/9) For at etablere et grundlag for min dataindsamling i et antal trykkerier startede jeg min research hos Nilpeter i Slagelse. Formålet var at få indblik i Nilpeter s organisation generelt og specifikt i forhold til medarbejdernes ansvarsområder i TaskForce afdelingen. Figur 15. Udvikling af Nillons brugerfladen med softwarepakken InTouch. Nilpeter s afdeling for softwareudvikling er et team med 7 medarbejdere, der varetager såvel udvikling af nye produkter og vedligeholdelse af solgte installationer. En del opgaver kommer via Nilpeter s HelpDesk. Ved softwareproblemer på en maskine overtager en specialist sagen og via netværk (f.eks. ISDN) kigger software specialisten på problemet hos kunden. Set i forhold til udviklingsmodeller for softwareudvikling vil jeg karakterisere Nilpeter s arbejdsform som en iterativ proces. Udvikling af nye trykmaskiner og den tilhørende software sker i et tæt samarbejde med ingeniører, de medarbejderne der bygger og samler maskinen og Nilpeter s egne trykkere, der udfører tryktest, når en nybygget trykmaskine er køreklar. Figur 16. Iterativ udviklingsmodel. Nilpeter samarbejder også med udvalgte kunder i udviklingsfasen, og nye produkter afprøves reelt først, når maskinen kører uafbrudt i produktionsmiljøet hos kunden ved en pilotinstallation. Ved denne praksis, må såvel Nilpeter og kunden forvente justeringer af maskinen i den første periode, når maskinen tages i brug til produktion. Side 23

GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL. Kom godt i gang

GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL. Kom godt i gang GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD netværksoptager. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

GB-HD8272C-W. Kom godt i gang

GB-HD8272C-W. Kom godt i gang GB-HD8272C-W Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD IP-kamera. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer i gang med at anvende

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

GB-HD3172RCL-W. Kom godt i gang

GB-HD3172RCL-W. Kom godt i gang GB-HD3172RCL-W Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD IP-kamera. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer i gang med at anvende

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Tryk på Strandbygaard

Tryk på Strandbygaard Tryk på Strandbygaard Strandbygaard Grafisk Indhold Historie... 4 Ledelse... 5 Prepress... 6 Bogbinderi... 7 Trykkeri... 8 Papir & Kvalitet... 10 Tryk med omtanke... 11 Historie Strandbygaard Grafisk A/S

Læs mere

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Digital Kommuneplan Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Indhold Introduktion Afklaring af behov: Hvad skal digitale kommuneplaner kunne? Udarbejdelse og test af løsning: Hvordan skal digitale kommuneplaner

Læs mere

Grafisk Tekniker. Introduktion til digitaltryk Avanceret digitaltryk Studietur 2013 - PANTONE 659

Grafisk Tekniker. Introduktion til digitaltryk Avanceret digitaltryk Studietur 2013 - PANTONE 659 PANTONE 659 SpecialeFAG 2013-2016 Offsettrykning og materialer Kvalitetskontrol og -styring Grafisk teknologiudvikling Introduktion til storformatprint Produktion af storformatprint Introduktion til digitaltryk

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND 1/10 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af web udvikling studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med Del-pin

Læs mere

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A HVAD SKAL VI IGENNEM DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 1. AFKLARE OG DEFINERE EN UDFORDRING 2. FORVENTNINGSAFSTEMME SUCCES OG MÅL 3. FORSTÅ

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

Brugermanual 3D Webcam

Brugermanual 3D Webcam Brugermanual 3D Webcam 2 Indholdsfortegnelse Kort introduktion... 4 Installation... 4 Hardware Installation... 4 Software Installation... 5 Forklaring til knapper... 6 Linse Focus... 6 3D Justering...

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

IKV-materiale til Trykker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV-materiale til Trykker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV-materiale til Trykker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet 30. november 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Aflæsning via dit netværk

Aflæsning via dit netværk FRANKERING TIL EN DIGITAL VERDEN Aflæsning via dit netværk MERE END EN FRANKERINGSMASKINE 30 45 65 PostBase er mere end en frankeringsmaskine. Postbase er modulopbygget og kan derfor tilpasses alle dine

Læs mere

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0 MANUAL Præsentation af Temperaturloggerdata Version 2.0 Indholdsfortegnelse FORORD...3 INTRODUKTION...3 KRAV OG FORUDSÆTNINGER...3 INSTALLATION...4 OPSÆTNING...8 PROGRAMOVERBLIK...10 PROGRAMKØRSEL...11

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Kort introduktion Seagull USB skridttælleren er en avanceret skridttæller. Skridttælleren har en 3D accelerations sensor, som opfanger træningsintensiteten.

Læs mere

1-1 Usability evaluering af den simple udgave

1-1 Usability evaluering af den simple udgave BILAG 1 s. 2 af 19 Bilag 1 1-1 Usability evaluering af den simple udgave...5 1-2 Heuristisk inspektion af den simple udgave...6 1-3 Usability evaluering af den avancerede udgave...8 1-4 Heuristisk inspektion

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

Fable Kom godt i gang

Fable Kom godt i gang Fable Kom godt i gang Opdateret: 26-03-2018 Indholdsfortegnelse 1. Først skal du installere programmet på din computer 3 2. Når programmet er installeret er du klar til at pakke robotten ud 4 3. Nu er

Læs mere

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende.

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende. Sådan opretter du en LinkedIn profil: - Først starter man med at klikke ind på LinkedIn.com På forsiden ser man en boks til højre på skærmen. Her har man mulighed for at oprette sin profil ved hjælp af

Læs mere

Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet

Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet Hvorfor er det relevant at arbejde med? 5 minutter med sidemanden Kvalitetsegenskab Risikostyring Oplevelsesdesign En kontrolleret designproces Et brugercentreret

Læs mere

INNOVATION. BLOGS. KU. DK

INNOVATION. BLOGS. KU. DK $ SPØRGEGUIDE TIL BRUGERTEST INNOVATION. BLOGS. KU. DK Katapult og Katalyst interviewer ca. 8 brugere af innovation.blogs.ku.dk for at samle viden om deres adfærd og behov i relationen til udvikling og

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum Vejledning BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner Version 1.0 August 2011 Byggecentrum Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion...4 Formålet med denne vejledning...

Læs mere

EazyProject lokalestyring

EazyProject lokalestyring EazyProject lokalestyring Brugermanual Version 1.1 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til EazyProject... 3 1.1 Om... 3 1.2 Support... 3 1.3 Daglig brug af EazyProject... 3 1.3.1 Print af

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Integration mellem OpenBizBox og E conomic

Integration mellem OpenBizBox og E conomic Integration mellem OpenBizBox og E conomic 1. Introduktion Integrationens formål er at sørge for at ordre der laves i OpenBizBox automatisk bliver eksporteret som en ordre i E conomic. Hvorved det gøres

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Vejledning i installation af chipkortlæsere

Vejledning i installation af chipkortlæsere Vejledning i installation af chipkortlæsere fra Nets P. 1-15 Indholdsfortegnelse Vejledningens formål og indhold... 3 Formål... 3 Indhold... 3 Læsevejledning... 3 Rettigheder... 3 Softwareunderstøttelse

Læs mere

VÆLG KLASSIFIKATION S. 3 UDFYLD BASIS INFORMATION S. 4. Om sektionen S. 4 Upload profilbillede S. 5 Tilføj til favoritter S. 5 Facebook reklamer S.

VÆLG KLASSIFIKATION S. 3 UDFYLD BASIS INFORMATION S. 4. Om sektionen S. 4 Upload profilbillede S. 5 Tilføj til favoritter S. 5 Facebook reklamer S. FACEBOOOK SIDER 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE VÆLG KLASSIFIKATION S. 3 UDFYLD BASIS INFORMATION S. 4 Om sektionen S. 4 Upload profilbillede S. 5 Tilføj til favoritter S. 5 Facebook reklamer S. 6 FORSTÅ ADMINISTRATIONSDELEN

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Vejledning i brug af materialet. Navigation. Materialet er beregnet til selvstudium. Det betyder, at du selv bestemmer:

Vejledning i brug af materialet. Navigation. Materialet er beregnet til selvstudium. Det betyder, at du selv bestemmer: Vejledning i brug af materialet Materialet er beregnet til selvstudium. Det betyder, at du selv bestemmer: Hvor og hvornår du vil gennemgå stoffet. I hvilket tempo du vil læse stoffet - du har dog maks.

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Datalogi V-Systemdesign og HCI

Datalogi V-Systemdesign og HCI Datalogi V-Systemdesign og HCI 4. feb 2002 I kurset behandles emnerne interaktive systemer, systemudvikling og projektledelse. Fokus er indledende tilegnelse af metoder, teknikker og værktøjer, som effektivt

Læs mere

Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og skrive http://www.jma.dk/updates/fileagent i adressefeltet.

Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og skrive http://www.jma.dk/updates/fileagent i adressefeltet. JMA Filagent JMA Filagent, anvendes af hostingbrugere/serverkunder, som har behov for at overføre billeder til deres DSM. Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: /JET. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: /JET. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2013-12-02 /JET Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Første login... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 6 Glemt password... 6 Brugerfladen

Læs mere

Brug af Office 365 på din Windows Phone

Brug af Office 365 på din Windows Phone Brug af Office 365 på din Windows Phone Startvejledning Tjek mail Sæt din Windows Phone op til at sende og modtage mail fra din Office 365-konto. Tjek din kalender, uanset hvor du er Hav altid styr på,

Læs mere

eportfolio på Studienet

eportfolio på Studienet En introduktion til de vigtigste værktøjer og funktioner i eportfolio OBS! Gælder for eportfolio oprettet inden d. 30/8-2013 Sådan anvender du denne vejledning Brug diasshow visning Herved kan du anvende

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Kapitel I til Grafisk design. Kromatisk/akromatisk opbygning af gråkomponenten

Kapitel I til Grafisk design. Kromatisk/akromatisk opbygning af gråkomponenten Kapitel I til Grafisk design opbygning af gråkomponenten Kapitel I 2 opbygning af gråkomponenten Det følgende kapitel er en præcisering af side 101 i bogen»grafisk design«. De seks første lodrette farvefelter

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Onsdag d. 24. september bliver der gennemført en større opdatering af Professionel Hjernetræning. Der kommer nogle nye funktioner, og andre steder

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

Vejledning til udfyldelse. af den digitale version af den nationale brugerundersøgelse. Vejledning til udfyldelse TNS

Vejledning til udfyldelse. af den digitale version af den nationale brugerundersøgelse. Vejledning til udfyldelse TNS af den digitale version af den nationale brugerundersøgelse. Digital indsamling hvorfor det? Fordelene ved at digitalisere er, at undersøgelsen bliver mere dynamisk og I, udstillingsstederne, får bedre

Læs mere

Video, workshop og modellering - giver bæredygtig innovation

Video, workshop og modellering - giver bæredygtig innovation Video, workshop og modellering - giver bæredygtig innovation Program Kl. 13:00-13:40 Kl. 13:40-14:55 Kl. 14:55-15:40 Kl. 15:40-16:00 Hvordan og hvornår anvender vi video til indsamling af data inkl. observation-,

Læs mere

Automatisk Vandingssystem

Automatisk Vandingssystem Automatisk Vandingssystem Projektdokumentation Aarhus Universitet Gruppe 6-3. Semester - F15 vejleder: Michael Alrøe dato: 28-05-2015 Lærke Isabella Nørregård Hansen - 201205713 - IKT Kasper Sejer Kristensen

Læs mere

Introduktion til den almen medicinske portefølje

Introduktion til den almen medicinske portefølje Introduktion til den almen medicinske portefølje Kære kollega. Den nye almen medicinske speciallæge uddannelse er i lighed med alle andre nye speciallæge uddannelser er målstyret dvs. en række mål eller

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

DESIGN4OEE ANDROID MANUAL V.8

DESIGN4OEE ANDROID MANUAL V.8 DESIGN4OEE ANDROID MANUAL V.8 OmniFleet til Android Version 8.3.0 OmniFleet til Android... 2 Introduktion... 3 Forudsætninger... 3 Download og installation... 3 Hovedmenuen... 4 Opsætning... 4 Køretøjsliste...

Læs mere

MANUAL TIL TRYKMASKINEN. Internetadresse: Kontakt: 1

MANUAL TIL TRYKMASKINEN. Internetadresse:  Kontakt: 1 MANUAL TIL TRYKMASKINEN Kontakt: trykmaskinen@rodekors.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Log på trykmaskinen 3 Lav nyt materiale 4 Arbejd med dit materiale 7 Indsæt nyt billede 9 Indsæt dit eget billede 10 Beskær

Læs mere

Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013. Modul 9: Rettelse af kursistopgaver (Del 1)

Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013. Modul 9: Rettelse af kursistopgaver (Del 1) Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013 Modul 9: Rettelse af kursistopgaver (Del 1) Christoph Schepers Indhold I Ret opgaver i Word Markér fejl i farver (nemt og hurtigt).. Brug Words egne retteværktøjer:

Læs mere

Grafisk produktion og workflow 2 PORTFOLIO 2012 GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW PORTFOLIO 2012 GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW 3

Grafisk produktion og workflow 2 PORTFOLIO 2012 GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW PORTFOLIO 2012 GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW 3 portfolio 2012 Grafisk produktion og workflow 2 PORTFOLIO 2012 GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW PORTFOLIO 2012 GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW 3 Info om bogen Betegnelse : Design med Viden Omfang : 192 sider

Læs mere

YouYonder. så husker du det du lærer

YouYonder. så husker du det du lærer YouYonder så husker du det du lærer Lidt om kunsten at tage effektive noter Hvis du læser en artikel på internettet, ser en video, læser en bog eller hører et foredrag, så vil du kunne øge dit udbytte

Læs mere

Arbejde med Vegas Pro digital skiltnings værktøjer

Arbejde med Vegas Pro digital skiltnings værktøjer Arbejde med Vegas Pro digital skiltnings værktøjer Gary Rebholz Disse dage, digital skiltning er overalt. Utvivlsomt du har set det, selvom du måske ikke har identificeret, hvad du oplevede som digital

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

Call Recorder Kvikguide for agenter

Call Recorder Kvikguide for agenter Call Recorder Kvikguide for agenter 2017 Recordit.nu version 1 Det er DIG, som gør en forskel! I dialogen med kunden er det dig som sætter ord på hvad du kan hjælpe med. Det er dig, som stiller kunden

Læs mere

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW Et interview er en samtale mellem to eller flere, hvor interviewerens primære rolle er at lytte. Formålet med interviewet er at få detaljeret viden om interviewpersonerne, deres

Læs mere

Quick Guide V8.0 - 1 -

Quick Guide V8.0 - 1 - Quick Guide V8.0-1 - Indholdsfortegnelse Generel information...3 Liveview...4 Optagelse af Videosekvenser...5 Afspilning af Videosekvenser...6 Menupanelet...7 Backup...11 Webcam...16 Trouble Shooting...21

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Tekstbehandling med Mac... Indledning KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages Anskaf Pages... 10 Opret eller åbn et dokument... 11 Brugerfladen i Pages... 12 Gem dokumenter... 13 Gem

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for nye måder at arbejde med Diagrammer på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Indholdsfortegnelse for kapitel 2

Indholdsfortegnelse for kapitel 2 Indholdsfortegnelse for kapitel 2 Kapitel 2. Analyse.......................................................... 2 Analyse af 2.1...................................................... 2 Analysen af Database.................................................

Læs mere

Startguide. kom godt i gang

Startguide. kom godt i gang Startguide kom godt i gang Indholdsfortegnelse Installation af Autolog programmet At skrive kørebog er 100% tidsspilde når Autolog gør det 100% automatisk Autolog programmets funktioner Autolog Hardwaretyper

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål Tænk på indhold, branche, arbejdstid og geografi. Lav grundig research Søg viden om jobbet og virksomheden. Brug internettet

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS skal du registrere en aftale om integrationsgrunduddannelse, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale samt undervisningsplan

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

PlejeNet på Android telefoner. Vejledning til PlejeNet på Androidtelefoner

PlejeNet på Android telefoner. Vejledning til PlejeNet på Androidtelefoner Vejledning til PlejeNet på Androidtelefoner Indhold 1. Installation... 3 1.1 Installation på telefon...3 1.2 Valg af koder... 5 2. Anvendelse...6 3. Fejlsøgning...9 4. Oprettelse af Google konto... 10

Læs mere

Manual til Neopost IJ-40 og IJ-50

Manual til Neopost IJ-40 og IJ-50 Manual til Neopost IJ-40 og IJ-50 1. Skift af farvepatron Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde: HUSK! Fjern beskyttelsestapen fra printhovederne! 1.1. Log på som

Læs mere

Introduktion til den almen medicinske portefølje

Introduktion til den almen medicinske portefølje Introduktion til den almen medicinske portefølje Kære kollega. Alle nye speciallægeuddannelser er målstyret dvs. en række mål eller kompetencer skal opfyldes undervejs gennem uddannelsen. Til det formål

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor Installation af App Inventor... 10 Trådløs installation... 11 Installation af emulator (Windows)...

Læs mere

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 1 Programmer og krav... 3 1.1 Installér og konfigurer udstyr... 3 1.2 Lukket netværk...

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

METODESAMLING TIL ELEVER

METODESAMLING TIL ELEVER METODESAMLING TIL ELEVER I dette materiale kan I finde forskellige metoder til at arbejde med kreativitet og innovation i forbindelse med den obligatoriske projektopgave. Metoderne kan hjælpe jer til:

Læs mere

Intro til Fronter for studerende

Intro til Fronter for studerende Intro til Fronter for studerende I denne manual vil vi gennemgå: - Login i Fronter - Fronters brugerflade - Dagens (Fronters forside) - Navigation i rum og læsning/upload af dokumenter - Hvordan man opdaterer

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012 Picto Selector Lav dine egne symbolark Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5 Picto Selector på USB...8

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Udbedring af fejlsituationer ved anvendelse af BridgeMate

Udbedring af fejlsituationer ved anvendelse af BridgeMate Udbedring af fejlsituationer ved anvendelse af BridgeMate Indhold: Kort om BridgeCentral og BridgeMate funktionen Resumé PC en går i dvale eller lukker ned under en session Serveren mister strøm Et bord

Læs mere

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie.

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie. Parrot s produkter kan opdateres med ny software, som i visse tilfælde kan være nødvendigt eller i fremtiden når man har købt en ny telefon som kræver nyeste software version. Det er muligt at opdatere

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

NYT. Få en ny Formular i PakIT Helt gratis

NYT. Få en ny Formular i PakIT Helt gratis NYT April 2004 Tema: Gør det selv: Ny formular Total- er sponsor for en ny webside for amatørkunstnere. Se side 3 Få en ny Formular i PakIT Helt gratis Mangler du en formular til en transportør som US-Mail,

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

Quick guide til InTouch Navigator

Quick guide til InTouch Navigator Quick guide til InTouch Navigator Dette er en vejledning til opdateringen af InTouch Navigator, en opdatering der vil gøre det lettere at navigere rundt i InTouch efter produkterne. Der har længe været

Læs mere